| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HOVHOLT |  


 

 

 

 

Anders Svendsen f. ca 1591 sin familie

 

 

 

Anders Svensen, f. ca 1591.[1]

 

I 1619-20 finner vi en Sto som oppsitter på Hovholt. I koppskatten i 1645 oppføres han med en datter. Noe hustru nevnes ikke.

 

I rostjenesteskatten fra 1645 opplyses det at Sto eide 3 1/2 hud i gården, mens Anders Hovholt eide 4 1/2 hud. 

 

I 1647 eide Stoe og Anders 4 huder hver. Anders bodde nå på Mo i Kvelde. Dette kunne da være 3 1/2 hud hver i Hovholt og 1/2 hud hver i Stridsklev som på den tiden lå under Hovholt. Men på Stridsklev i 1647 stod Ole Hovholt som eier av 1 hud?

 

Eidanger 1647:
Hougholt som Stouff och Olle bruger
Schylder 8 huder.
Deraf forne Stouff 4 huder med Bøgsel,
och Anders paa Moe i Quisle sogn 4 huder.
Er lagt for fuld och I fuld och 1/4 gaardt schat, 
Stouff Hougholt bygger - skatt 7 1/2 dr

 

I 1650 opplyses at enken (etter Stoe) eide 3 1/2 hud i gården, altså den parten som Sto eide tidligere.

Oppsitter var i 1650, foruten enken, en mann ved navn Ole (Helgesen). Ole opplyses også å være eier av Stridsklev. I 1650 tilhørte Anders Moe i "Qville" (Kvelde) sogn 3 1/2 hud i gården Hovholt.

 

I 1655 var en Ole eneste bruker på Hovholt. Han opplyses å eie 4 huder, de øvrige hudene tilhørte Helvig salig Peder Thøgersen Larsvik. Denne Ole er nok Ole Helgesen som oppføres på gården i 1664.

 

Ole Hovholt eide også i 1655, 1/2 hud i Stridsklev.

 

En Anders Stridsklev nevnes i 1640 og 1645. Han eide også en hud i Hofsten.

 

I 1650 var Stridsklev under Hovholt. Hovholt hadde 7 huder og Stridsklev 1 hud. Når det tales om 4 huder hver i 1655 kan de ha vært 3 1/2 hud i Hovholt og 1/2 hud hver i Stridsklev. I 1645 eide som nevnt Anders Hovholt 4 1/2 huder. Det er nok da halve Hovholt og hele Stridsklev.

 

Den Anders Hovholt som eide Hovholt i 1645 kan da være den Anders en finner igjen på Mo i Kvelde i 1646. Han eide da 3 1/2 hud i Hovholt, det vil si halve gården. Han har dermed solgt Stridsklev (1 hud). I 1655 ser det ikke ut til at han har flere eierdeler i disse gårdene. Han bodde da på Mo i Kvelle og het Anders Svensen. I 1646 har han også 1/2 hud i Øksenholt ifølge Lorens Berg. Han sies å være 74 år i 1665, og hadde sønnene Lars 24 år, Tollef 18 år, og Ole 13 år. Han var ifølge Lorens Berg bruker på Mo til ca 1670. Lorens Berg skriver at Anders muligens tilhørte en ætt på Skorge i Andebu, som visst også bodde på Hellenes N. Dette er vel da, ut fra dette, noe usikkert.

 

 

 

I.    Lars Andersen, f. ca 1644.1

      

       Han var 24 år i 1665. Lars ble visst bruker på Steinsvold Bnr. 3 ifølge Lorens Berg.

 

 

 

II.   Tollef Andersen, f. ca 1647.1

      

       Han var 18 år i 1665.

 

 

 

III. Ole Andersen, f. ca 1652.1

      

       Han var 13 år i 1665. Ole Moe - visstnok sønn av Anders Svensen, br.ca.1675 - ca.1691 på Mo i Kvelle. Han var svakelig og hadde bare halve gården.

 

 

 

 

 [1]  Manntallet i 1665.