| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

Holtet Gnr. 8

 

Holtet ligger ved den øvre enden av Lundevannet i Bjørkedalen. Gården Flogstad er nabo i syd og Siljan i nord.

 

Litt fakta om gården Holtet

 

De tidlige manntallene på Holtet: 

 

I Biskop Eysteins jordbok nevnes at prestebolet ved Mo kirke i Eidanger eide 2 øres bol i ”Holtenø”

 

Gjennom 1600 årene oppføres prestebolet som eier av Holt. Gården var en ødegård med en matrikulskyld på 1 hud.

 

Omkring 1650 er Torkild (Anderssøn) bruker. I 1664 oppgir fogden hans alder til å være 25 år mens sognepresten oppgir at han var 50. Presten oppgir patronymikonet ”Anderssøn”og hans alder er vel den mest riktige.

 

En Thor nevnes som bruker i 1672, en Halvor i 1680 og Skaje (Larssøn) i 1685.

 

I ekstraskattemanntallet for 1711 stod Skaje Larssøn med kvinne oppført. De stod med en tjenestepike og enken Sara Skajesdatter.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1685 til 1716

 

Skaje Larsen f. ca 1643 nevnes på Holtet fra ca 1685. Han hadde trolovet seg i Gjerpen i 1683 med Elen Halvorsdatter f. ca 1645. Hun døde på Holtet i 1715. Skaje døde der i 1716. Ellen Halvorsdatter kan jo ha vært datter av brukeren før her på Holtet som het Halvor men dette er bare en idee ut fra navnet.

 

Barn:

Sara Skajesdatter f. ca 1689

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1706 til ca 1729

 

Datteren Sara Skajesdatter f. ca 1689 hadde giftet seg i 1706 med Nils Halvorsen f. omkring 1675 fra Siljan i Eidanger. I 1711 bodde hun der som enke og i 1715 giftet hun seg igjen med Christen Jensen f. ca 1677. Sara og Christen flyttet til Øvrum i Gjerpen og døde der.

 

Sara Skajesdatters barn med Nils Halvorsen:

Lars Nilsen f. ca 1710 d. ca 1735

Anders Nilsen f. ca 1711 d. 1713

 

Sara Skajesdatters barn med Christen Jensen:

Ellen Christensdatter f. 1715 d. 1784

Skaje Christensen f. 1717 f. 1773

Berthe Christensdatter f. 1720

Nils Christensen f. 1722

Jens Christensen f. 1725 d. 1725

Jens Christensen f. 1726

Anders Christensen f. 1728 d. 1729

Marthe Christensdatter f. 1730 d. 1730

Abraham Christensen f. 1732 d. 1804

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1729 til 1735

 

I 1729 overtok Gunder Hansen f. ca 1684 bygselen på Holtet. Gunder kom fra Øvrum i Gjerpen og hadde i 1720 giftet seg i Gjerpen med Ellen Abrahamsdatter f. ca 1687. Hun døde på Holtet i 1735. Gunder giftet seg 2. gang i 1746 med enken etter Halvor Gundersen Øveråsen, Berthe Anundsdatter f. ca 1709. De døpte et barn på Rønningen u/Søli Nedre i Gjerpen og de døde begge på Osebakken. Gunder i 1767 og Berthe i 1774.

 

Gunder Hansen og Ellen Abrahamsdatter sine barn:

Ingeborg Gundersdatter f. 1721

Abraham Gundersen f. 1724 d. 1762

Anne Gundersdatter f. ca 1727 d. 1795

Dorthe Gundersdatter f. ca 1729 d. 1814

Marthe Gundersdatter f. 1730

 

Gunder Hansen og Berthe Anundsdatter sine barn:

Halvor Gundersen f. 1747 d. 1759

 

Familieark

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1736 til 1756 (Sara til 1789)

 

Fra 1736 døpte Ole Andersen f. ca 1712 barn på Holtet. Han var 1. gang gift med Maren Villumsdatter f. ca 1712 fra Ragnhildrød i Hedrum. Maren døde på Holtet i 1744. Ole giftet seg igjen i Eidanger i 1745 med Sara Skajesdatter f. 1708 på Grava. Han nevnes på Holtet i matrikulen i 1747 og døde der i 1756. Sara døde ikke før 1789 på Holtet.

 

Ole sine barn med Maren Villumsdatter:

Jacob Olsen f. 1734 d. 1801

Anne Olsdatter f. 1736

Anne Olsdatter f. 1738 d. 1747

Christopher Olsen f. 1740

Maren Olsdatter f. 1743 d. 1747

 

Ole sine barn med Sara Skajesdatter:

Maren Olsdatter f. 1745 d. 1745

Søren Olsen f. 1747 d. 1772

Anders Olsen f. 1750 d. 1750

Maren Olsdatter f. 1752 d. 1796

 

Familieark

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1757 til 1797

 

Hans Bentsen f. 1728 fra Ås hadde giftet seg i 1756 med Kirsti Knudsdatter f. 1730 fra Flåtten. De døpte barn bosatt på Holtet fra 1757. Kirsti døde der i 1793 og Hans i 1797.

 

Barn:

Knud Hansen f. 1757 d. 1818

Marthe Hansdatter f. 1759 d. 1845

Ingeborg Hansdatter f. 1761 d. 1761

Ingeborg Hansdatter f. 1762

Bent Hansen f. 1764 d. 1764

NN Hansen f. 1766 d. 1766

Anne Hansdatter f. 1767 d. 1842

NN Hansen f. 1869 d. 1769

 

Familieark

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1786 til 1818

 

Hans sønn Knud Hansen f. 1757 giftet seg i 1785 med Ingeborg Christensdatter f. 1757 fra Søndre Lunde. Knud ble bruker på Holtet etter sin far og bodde der frem til sin død i 1818.

 

Barn:

Hans Knudsen f. 1786 d. 1839

Christen Knudsen f. 1789 d. 1865

Lars Knudsen f. 1792

Engebret Knudsen f. 1796 d. 1877

Maren Kirstine Knudsdatter f. 1800

Søren Knudsen f. 1804 d. 1827

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Holtet: 

 

 

Fam.7

 

Amund Holtet født ca 1655 døde på Holtet i 1719.  

 

Fam.8

Abraham Ibsen f. ca 1661 var gift med Marthe Olsdatter f. ca 1664. Abraham døde på Øvrum i Gjerpen i 1720 og Marthe døde bosatt hos datteren på Holte i 1734.