| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HOLTET |


 

 

 

Amund Holtet født ca 1655

 

 

 

Amund Holtet, født ca 1655,[1] død 1719 på Holtet i Eidanger,[2] gravlagt 01.09.1719 på Eidanger kirkegård.2

 

Denne Amund døde på Holtet i 1719.

 

Han gravlegges som "Amund Holtet 64 aar".

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.