| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HERØYA 


 

 

Kristi Rasmusdatter f. ca 1753

 

 

 

Kristi Rasmusdatter, f. ca 1753,[1] konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke.[2]

 

Hun konfirmeres i Eidanger i 1770 bosatt på Herøya som "Christie Rasmusdatter p. Herøe 18".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved konfirmasjonen.

[2]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.