| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HERØYA |   


 

Fredrich Herøya f. omkring 1570

 

 

 

Fredrich Herøya f. omkring 1570.[1] 

 

Fredrik Herøen var i 1603 leverandør av eikebjelker til oppførelse av saltverket på Langøya.

 

I et skattemanntall fra 1613-14 finner vi ham blant dem som skattet til saltverket og han nevnes da som lensmann.

 

Fredrik eide atskillig jordegods. I 1611 oppføres han med følgende:

2 huder i Herøya, 2 i Gunneklev, l i Buer, 2 i Sundsåsen, 6 i Hovholt og 13 ½ hud i utenbygds gårder, deriblant 2 i Stokke, 1 i Nystein og l i Ris i Bamble.

 

Ifølge en jordebok fra 1615 var Christoffer Galde Fredrik sin medeier i Herøya. Fredrik satt fremdeles på Herøya i 1619-20.

 

Her er Fredriks gods i 1615 (medeiere inkludert):

1615 Fredrik Hærøya Eidanger

Hærøya Eidanger Ei                     2 h (Kristoffer Galle 4 h)

Buer Eidanger Ei                         1 h

Sønnsåsen Eidanger Ei                2 h

Søtvet søndre Solum So              1 h

Nyhus Nesherad Sau                   5 h

Østgarden Nesherad Sau             2 h

Nystein Bamle Ba                        1 h (Tor Bolviks arvinger 1h)

Stenstad Helgen Ho                  1/2 h (Johannes Åse 1 td)

Ris Bamle Ba                               1 h (Lars Tangvall, Bamble 2h)

Gunnekleiv                                   2 h (Kristen Gisholt 3h, Rolf Gunneklev 1h)

Dale Sauherad Sau                       1 h

 

I 1624 har Tor Nyhus i Sauherad overtatt deler av dette:

Hærøya Eidanger Ei                   2 h Tore Nyhus odel, 4 h Kristian Galle

Buer Eidanger Ei                        2 h Simen Meen odel

Nyhus Nesherad Sau                  5 t Tore Nyhus odel

Østgarden Nesherad Sau            1 t Rasmus Lina odel

Nystein Bamle Ba                      1 h Rolf Naydson gifting

Stenstad Helgen Ho                   1 t Johannes Åse gifting

Ris Bamle Ba                           1,5 h Halvor Brekke formynder

Gunnekleiv                                 2 h Tore Nyhus odel, 4 h Rolf Gunneklev odel)

Dale Sauherad Sau                     1 h Tore Nyhus odel

 

 

Iflg Sauheradsoga IV s 32 spekuleres det i at Tor het Tor Nikolausen og var gift med ei Johanne og at Johanne var datter til Fredrik på Herøya.

 

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.