| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HERØYA 


 

 

 

Anne Marie Fleischer f. ca 1754

 

 

Anne Marie Fleischer, f. ca 1754,[1] konfirmert 01.10.1769 i Eidanger kirke.[2]

 

Konfirmert som "Anne Marie Fleischer 15".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved konfirmasjonen.

[2]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.