| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE GRAVA |     


 

 

Halvor Helgesen f. ca 1675 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Maren Clausdatter f. ca 1662 og 2. gang med Gunhild Tallaksdatter f. ca 1692)

 

 

 

 

Halvor Helgesen, f. ca 1675,[1] d. 1745 på vestre Porsgrunn i Solum,[2] gravlagt 24.02.1745 i Solum.2

 

Det kan være han som nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Halfvor Hollisen Kvestad", innrullert 8. mai 1704.

 

Han kjøpte husene på Saltboden u/Nordre Grava i 1707:

Anno 28.03.1707 - Halfvor Helgesen lod lyse Sophie Stephensdatters kiøbebref paa de huuse paa Saltboen i Eidanger staaende (dat. 01.07.1706)   

 

Han fikk bevillingsseddel til å bo på Salboden u/Nordre Grava av Hans Jacobsen i Brevik. Godtgjørelsen skulle være 2 riksdaler, 2 slåttedaler, 2 rakstedager i året:

Anno 16.07.1709 - Halvor Helgesen lod lyse Hans Jacobsens bevilling sedel til at boe paa Saltboen, i det huus Christen Gardstads Enche boede i for 2. rd., 2 de slottedage og 2’de ragstedage (dat. 15.07.1708)

 

Forlovet 11.06.1719 ved Solum

Halvor Heljessøn fra Eidanger og Gunnild Tollachsdatter.

Forlovere Arne Kiørholt og Anund Schafroch. («Schafrock» er vel Skavråker i Eidanger.)

 

De flyttet til Solum i ca 1730.

 

Gravlagt som "Halvor Heljesøn fra Porsgr: 70 aar i fattig iord".

 

 

(1) Gift[3] med Maren Clausdatter, f. ca 1662,1 d. 1718 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,3 gravlagt 15.05.1718 på Eidanger kirkegård.[4]

 

Maren:

Hun gravlegges som "Halfvor Saltbodens qvinde Maren Clausdatter 56 aar 7 uger 3 dager".

 

 

(2) Gift 12.08.1719 i Solum,3,[5] med Gunhild Tallaksdatter, f. ca 1692,1 d. 1742 i Solum,[6] gravlagt 27.09.1742 i Solum.6

 

Gunhild:

Gravlagt som "Gunnild Tallachsdatter Saltboen 50 aar i fattig iord".

 

 

 

I.    Anne Marie Halvorsdatter, (datter av Halvor Helgesen og Gunhild Tallaksdatter) f. 1719 i Brevik, døpt 22.10.1719 i Brevik kirke.[7]

      

       døpt Halvord Hellisen Saltboen og Gunnild Tallachsdatters ægte barn navnl. Anne Maria

       baaren af Johanne Jan Vollestads, assist: Anne Christoffer Heystads, Anne Jonsdatter, mandfaddere: Michel Larsen, Per Staaesen

      

       Brevik 19.11.1719: introdusert Gunnild, Halvord Saltboens.

 

 

 

II.   Lars Halvorsen, (sønn av Halvor Helgesen og Gunhild Tallaksdatter) f. 1720 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,3 døpt 01.01.1721 i Eidanger kirke,[8] d. 1721 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,[9] gravlagt 25.05.1721 på Eidanger kirkegård.9

      

       Halfvor Helliesen Salboen og Gunnille Aslachsdatter - Laers

       Faddere: baaren af Ragnille Knudsdatter Aass, Inger Joensdatter Aass, mandfaddere: Peder Laersen Grafva, Arne Jørgensen Kiørholt, Weettele Amundsen Skafveraager.

      

       Han gravlegges som "Halfvor Helliesøns Salboens lille søn Laers ½ aar".

      

 

 

III. Helge Halvorsdatter, (datter av Halvor Helgesen og Gunhild Tallaksdatter) f. 1722 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,3 døpt 03.05.1722 i Brevik kirke.[10]

      

       Haldvord Heljesen Saltboen og Gunnild Tallachsdatters ægte barn Nafnl. Hellie

       baaren af Else Michel Mandtis, assist: Anne Staasdatter Blegebachen, mandfaddere: Søren Larsen, Jens Jensen.

 

 

 

IV. Halvor Halvorsen, (sønn av Halvor Helgesen og Gunhild Tallaksdatter) f. 1724 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,3,8 døpt 20.02.1724 i Eidanger kirke.8

      

       Halfvor Helliesen Saltboen og Gunille Thallachsdatter - Halfvor

       Faddere: baaren af ............? (klussete JO) Knudsdatter, Inger Joensdatter Aass, mandfaddere: Joen Andersen Aass, Anders Olsen Ørrevig, Gunder Knudsen Grafva.

      

 

 

V.   Birthe Halvorsdatter, (datter av Halvor Helgesen og Gunhild Tallaksdatter) f. 1730 i Solum,[11] døpt 13.01.1730 i Solum,11 konfirmert 05.04.1750 i Solum.11,[12]

      

       Halvor Heljessøns barn kaldet Birthe.

       Faddere: Jan Thomassøn, Thomas Thomassøn, Marthe Pedersdatter, Marthe Olsdatter.

      

       Konfirmert 5. april 1750 i Solum som "Birthe Halvorsdatter 21 aar Holtene".

 

 

 

VI. Peder Halvorsen, (sønn av Halvor Helgesen og Gunhild Tallaksdatter) f. 1733 i Solum,[13] døpt 25.05.1733 i Solum,13 konfirmert 06.04.1755 i Eidanger kirke.[14]

      

       Halvor Heljessøns og Gunnild Tallachsdatters barn Peder.

       Faddere: Hans Biørntvedt, Kiel Biørntvedt, Elsebeth Aanerøe, Anne Biørntvedt.

      

       Det er nok han som konfirmeres i 1755 som "Per Halvorsen i Porsgr. 20 aar".

 

 

 

VII. Gunder Halvorsen, (sønn av Halvor Helgesen og Gunhild Tallaksdatter) f. 1737 i Solum,[15] døpt 20.10.1737 i Solum.16

      

       Halvor Heljesøns og Gunnild Tallachsdatters barn Gunner.

       Faddere: Hans Aanerøe, Hans Rugtvedt, Karen Klyve, Anne Biørntvedt.

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 163.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 244.

[4]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 179.

[6]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 161.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[9]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 27.

[11]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 41.

[12]  Solumslekt

[13]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 50.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[15]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 61.