| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE GRAVA |     


 

Nordre Grava Gnr.65

 

Gårdsopplysninger

 

Manntall/Matrikler

 


Eidanger Sogn 1725

Graver N. (Grava nordre.)
Skylder 4 Huuder udreeder 1 Soldat, bruges af 2de Bønder, Nafnlig Peder Larsøn 2 Huuder og Lars Pedersøn 2 Huuder.

Peder Larsøn gl. 70 aar, iche tient er frisk, gift med Else Halvorsdatter gl. 70 aar, haver ingen børn hieme, 1 Fosterdatter Helvig Pedersdatter gl. 5 aar. Ingen Tienistefolch.

Lars Pedersøn gl. 36 aar, tient for Soldat er frisk, gift med Anne Andersdatter gl. 27 aar, har 1 datter, Maria Larsdatter gl. 1 aar, og 1 Tienistepige Sara Skejesdatter gl. 20 aar, tiener for aarsløn.

Saltboden
Under Gaarden en Huusmandsplads kaldet Saltboden, bruges af Halvor Pedersøn, tiener for Soldat gl. 26 aar, gift med Mallene Andersdatter gl. 24 aar, same Plads er bereginet i Gaardens Skyld, og kand 1 Koe, 2de Saver; Til Gaarden er ingen Lasteskou videre end til Brændeved og Gierdefang.

 

 

Matrikulen 1747

Eier: Sr. Jacob Nielsen

Brukere: Iver og Halvor

 

 

 

Ekstraskatten 1762

Gaardsnavn: Grave syndre (Dette er feil. Det skal være Nordre)

Eier: Proprietair gods, Mons. Niels Larsens

Mand og hustru: Iver Gravas Enke, Jens Grava og kone

Barn 12 aar: Elisabeth Iversdatter, Mari Iversdatter

Drenger over 12 aar: Lars Christensen

 

Husmenn og Inderster under Grave:

Plassens navn: Saltboden

Huusmend/inderster: Børre Saltboden og kone

Uformuende:

uformuende Halvor Saltbodes Enke, fattig og skrøblig

 

 

 

Matrikulen 1774

Eiere: Oppsitterne

Oppsittere: Johannes og Anders

 

 

 

 

Odelskatten 1774

Johannes eier av 3 huder – 14. aug. 1771

Anders eier av 1 hud – 20. jan. 1767 og 7. jan. 1767

 

 

 

 

Odelskatten 1776

Johannes eier av 2 huder 2 skind iflg,. adk. 14. aug. 1771

Anders eier av 1 hud 10 skind iflg. adk. 20. jan. 1767 og 29. jun. 1774

 

 

 

 

Manntall 1782

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Eidanger

Graver nordre

Plads

Halvor

1

3

Eidanger

Graver nordre

Graver nordre

Ole

1

2

1 pige

 

  

1801 (Søndre og Nordre er her sammen)

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

 

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

 

 

Grave

601

Ole

 

Jacobsen

Husbonde

56

Begge 1ste ægteskab

Gaardbruger

M

Grave

602

Kisti

 

Torjusdtr

Kone

40

Begge 1ste ægteskab

 

K

Grave

603

Jacob

 

Olsen

Deres børn

20

Ugift

Postkarl

M

Grave

604

Marie

 

Olsdtr

Deres børn

17

 

 

K

Grave

605

Maren

 

Olsdtr

Deres børn

14

 

 

K

Grave

606

Anne

 

Olsdtr

Deres børn

14

 

 

K

Grave

607

Ingebor

Marie

Olsdtr

Deres børn

11

 

 

K

Grave

608

Aase

 

Olsdtr

Deres børn

8

 

 

K

Grave

609

Else

 

Olsdtr

Deres børn

5

 

 

K

Grave

610

Torjus

 

Olsen

Deres børn

2

 

 

M

Grave

611

Anne

 

Nilsdtr

Husbondens moder

80

Enke efter 1ste ægteskab

 

K

Grave

612

Anders

 

Halvorsen

Husbonde

40

Ugift

Gaardbruger

M

Grave

613

Kari

 

Christensdtr

Tjenestepige

25

 

 

K

Grave

614

Børre

 

Jonsen

Tjenestekarl

16

 

 

M

Grave

615

Ingebor

 

Halvorsdtr

Husmoder

57

Enke efter 1ste ægteskab

Inderste

K

Grave

616

Mari

 

Andersdtr

Hendes datter

20

Ugift

 

K

Grave

617

John

 

Børresen

Husbonde

49

2det ægteskab

Gaardbruger

M

Grave

618

Kisti

 

Nilsdtr

Kone

39

1ste ægteskab

 

K

Grave

619

Anne

Johanne

Jonsdtr

Begges børn

6

 

 

K

Grave

620

Else

 

Jonsdtr

Begges børn

4

 

 

K

Grave

621

Nils

 

Jonsen

Begges børn

1

 

 

M

 

 

 

Jordavgiften 1802

Anders Halvorsen 1 hud 2 ½ skind, Ole Erichsen 1 hud, Jacob Olsen 9 skind, Jon Borgersen 3 19/32 skind, Nils Jacobsen nu Jon Borgersen 3 19/32 skind, Jacob Olsen 4 5/16 skind, Iver Christensen 1 skind.

 

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Her er samlet ting som berører Nordre og Søndre Grava samt underliggende plasser:

 

Anno 28.03.1707 – Halfvor Helgesen lod lyse Sophie Stephensdatters kiøbebref paa de huuse paa Saltboen i Eidanger staaende (dat. 01.07.1706)

 

Anno 16.07.1709 – Halvor Helgesen lod lyse Hans Jacobsens bevilling sedel til at boe paa Saltboen, i det huus Christen Gardstads Enche boede i for 2. rd., 2 de slottedage og 2’de ragstedage (dat. 15.07.1708)

 

Anno 18.04.1720 – Jacob Nielsens bøxel seddel til Laurs Pedersen paa 2 huder i Grafuen (dat. 09.03.1720)

 

Anno 18.04.1720 – Autioens skiøde paa Grafver 4 huder med bøxel og derunder liggende plads Saltboden til Mons. Jacob Nielsen (dat 16.03.1720)

 

Anno 03.04.1723 – Mons. Jacob Nielsens lod lyse Herr. Geheimeraad Adelers Kiøbebref paa 3 huder i Grafa med bøxel (dat. 02.03.1724)

 

Anno 29.03.1726 – Mons. Jacob Nielsens Feste bref til Halvor Pedersen paa en hud i Nordre Grafa eller Saltboen, første feste bekalles efter Laugen, at nyde sin lifstid (dat. 05.02.1726)

 

Anno 27.03.1730 – Sign. Jacob Nielsens bøxel seddel til Abraham Hansen i Grd. Grave af skyld 3 huder (dat.24.02.1730)

 

Anno 13.04.1739 – Cancelieraad Leopoldus hans skiøde til Halvor Saltboden paa pls. Stranden for 35 rd. (dat. 17.03.1739)

 

Anno 09.04.1742 – Jacob Nielsens fæstebref paa 3 huder i Graver til Iver Jensen af 25. jan. 1742 med sin Revers.

 

Anno 09.04.1742 – Skiftebref paa Saltboden efter Malene Andersdatter, hvorved pladsen Stranden 4 Tdr. For 35 rd. er udlodnet til manden 14 rd. Til hver av de 3 døtrene 7 rd. (dat. 02.03.1742)

 

Anno 20.07.1752 – Halvor Saltbodens skiøde til Erich Andersen paa en plads Nøttelandstranden kaldet for 55 rd. af 6. may 1752.

Herimod blef af Dommeren protesteret paa de myndiges vegne som erarfholden i Grd. og de derfor erklæret for uhiembl. Saa blef af de af Aas opsidder porotesteret derimod saasom pladsen er underskattelaug med denne Grd., og de dog aldri har betalt afgift af den, som de sig reserverede.

 

Anno 16.09.1754 – Halvor Pedersen Saltbodens skiøde til Lars Harraldsen paa 2 huder 4/7 skind i Grd. Kiørholdt for 100 rd. (dat. 16.09.1754)

 

Anno 22.01.1767 – Sr. Niels Larsens skiøde til Anders Pedersen Siljan i Mehlum Sogn paa en plads kaldet Saltboen, skyldende 1 hud for summa 450 rd. (dat. 20.01.1767)

 

Anno 22.01.1767 – Lyst Anders Pedersens Contract med Sr. Niels Larsen at han skal nyde det brug som bliver hugget i pladsen Saltboden Skoug (dat. 20.01.1767)

 

Anno 22.01.1768 – En Obl. 21. jan. 1768 udstedt af Anders Pedersen Saltboden til 1’ste Prior, en del specificeret kratur og videre løsøre til Sr. Peder Juul for 80 rd. imod aarl. rente 4 % og derfor pantsettes mine 1 hud i min eiendom Saltboden.

 

Anno 05.09.1771 – Obl. af 19 aug. 1771 udstedt af Halvor og Johannes Jacobsønner Blegelie til Procurator Huphoff for et penge laan af 1100 rd. hvorfor pantsettes mod 1.ste Prior 3 huder gods i Grd. Grave her i sognet liggende.

 

Anno 27.01.1774 – En Obl. dat. 27. jan. 1774 udstedt af Anders Pedersen Saltboden til Aache Larsen for summa 200 rd. imod aarl. lovlig rente og pant mod 1. prior udj som gaard Ødegaard kaldet i Grava 11 skind samt 2.’den prior i 1 hud i Saltboden.

 

Anno 27.01.1774 – Et skiøde dat. 24. jan 1774 udstedt af Anders Pedersen Saltboden til Ole Erichsen Aas for 5 skind jordgods i Grd. Ørestvedt imod 140 rd. betaling.

 

Anno 09.09.1774 – Johannes Jacobsen Blegelies skiøde til Anders Pedersen Saltboden paa 10 skind skyld i Grd. Grava under navn af Ødegaarden for 334 rd. (dat. 29.06.1774)

 

Anno 22.06.1775 – Er retten sat paa Ødegaarden kaldet under Grd. Nordre Grava i Eidanger Sogn for ifølge eieren, Anders Pedersen Saltboens, begiering til Amtets og Amtets Odel, igjen til retten at skyldsette bemeldte Anders Pedersen Saltboen ved skiøde af 29. jun 1774 have tilkjøbt sig at Grava Grds. Eiendom under navn at Ødegaarden o.s.v…..

 

Anno 28.10.1775 – Overnevnte skyldsetningsforetning forts.

 

Anno 27.01.1777 – En skyldsætningsforetning passeret 28. oktober 1775 over et Jordstykke under Gaarden Grava som efter sine beskrevne marker er af Johannes Jacobsen afstaaet til Anders Pedersen Saltboden ….

 

Anno 23.01.1778 – Aflyst! Anders Pedersen Saltbodens Obl. til Peder Juul paa Capital 80 rd., hvorfore var pandtsat udj gaardeparten Saltboden 1 hud af skyld som med sine renter er afbetalt efter paaregnede qvitteringer af 22. jan 1778.

 

Anno 23.01.1778 – Ole Eriksen Saltbodens Obl. for 200 rd. af Brevigs Kirkes penge imod 1.ste Prioritets pant udj hans eiendom i Gaard. Saltboden af skyld 1 huud. Datert 23. jan. 1778 og dermed er tinget denne dag sluttet.

 

Anno 24.01.1778 – Ole Eriksen Saltboden hans skiøde til Anders Pedersen Grava paa 5 hud jordgods i gaarden Ørestvedt imod betalt 190 rd. (dat. 22.01.1778)

 

Anno 24.01.1778 – Anders Pedersen Saltbodens skiøde til Ole Eriksen af Aas paa 1 huud jordgods i Grd. Saltboden imod betelat 490 rd. (dat. 07.01.1778)

 

Anno 08.05.1780 – Anders Fagerholm udstædte skiøde til Johannes Jacobsen Grava for hans Huus i Brevig mod betalt 525 rd. (dat. 17.04.1780)

 

Anno 29.05.1781 – En Taxtionsfor. blev holdt paa Anders Pedersens eiendom Ødegaarden under Nordre Grava saavel over Grd. Røe, ril hvilken Grd. indløsning han af fra paa en Panteobl.

 

Anno 03.09.1781 – Nielsmund Aachesen Røes skiøde til Anders Pedersen Saltboden for 2 huder 11 skind i Grd. Røe imod betalt 700 rd. (dat. 08.07.1781)

 

Anno 03.09.1781 – Anders Pedersen Gravas Obl. for 400 rd. af Porsgrunds Kirche Penge og 200 rd. af d.o. Skole-Casses Penge, til sammen 600 rd. med aarlig rente og 1.ste Prior udj Ødegaarden 10 skind og Røe Eidanger 2 huder 11 skind (dat. 29.07.1781)

 

Anno 03.05.1782 – Anders Pedersen Grava Ødegaardens Obl. til Halvor Steensen Hougholt for 116 rd. mod 1. prior pant i specificert Løsøre (dat. 01.05.1782)

 

Anno 03.09.1782 – Niels og Torjer Jacobsønner afkald paa fedrenes arv holden paa Grd. Grava. Enhver 21. rd, til sammen 43 rd. (dat. 29.06.1782)

 

Anno 03.09.1782 – Ole Jacobsen Graves afkald paa sin fædres arv 69 rd. (dat. 29.06.1782)

 

Anno 03.09.1782 – Anders Pedersen Saltboden Obl. til Afg. Petter Christian Friisenberg for 134 rd. hvorfor er pantsat med 1. ste prior rett den afgrøde der dette aar falder paa gaarden Grava og Røe og med 2. den Prior i Grd. Grava skyldende 10 skinn og Røe 2 huder 11 skind saasom hans løsøreeffecter at Hester, Creatur med videre (dat. 21.06.1782)

 

Anno 31.01.1783 – Aflyst Anders Grava Ødegaardens Obl. til Halvor Haugholdt for 116 rd. mod Pant udj Løsøre. Udstedt 01.05.1782 og som betalt af qvit. 30.01.1783.

 

Anno 30.01.1783 – Aflyst Anders Pedersen Saltboden Obl. til Petter Christian Friisenberg Stervboe for 134 rd. mod pant udj saavel faste som løse eiendom, udsted 2’den juni og qvit. 13. des. 1782

 

Anno 24.01.1785 – Ole Jacobsen Grava og Amund Sørensen Lunnes skiøde til Haaver Aas paa 1 hud og 2 skind i Grd. Aas mod betalt 122 rd. (dat. 15.11.1784)

 

Anno 19.01.1787 – En skyldsetningsfor. Skal foretages efter enske af Johannes Jacobsen filforn eier af Hæsterønningen kaldet o.s.v.  

  

Anno 24.01.1791 – Jon Børgersens skiøde til Ole Jacobsen Grava paa 4 5/16 skind i Grd. Nordre Grava mod betalt 154 rd. (dat. 08.01.1791)

 

Anno 26.08.1791 – Qvitt. fra Jacob Cudrio til Anders Haavoldsen Grava for 140 rd. (dat. 19.08.1791)

 

Anno 27.08.1791 – Et skiftebref eft. Niels Jacobsen Grava beg. 23. mai, slutt 28. nov 1789, hvorved boets eiendom i Grd. Nordre Grava 5 ¾ skind vurderet for 210 rd. er udlagt Procur. Hubhof med 1.ste Priors panteret for 210 rd.

 

Anno 26.08.1791 – Aflyst Johannes Jacobsen Gravas Pent. Obl. til Hr. Jacob Cudrio for 798 rd. hvorfor var pantsat med 1.ste prior 3 huder i Ørvig (dat. 02.10.1786, af qvitt. 19.08.1791)  

 

Anno 29.08.1794 - Peder Andersens skiøde til Jacob Landgangen paa 9 skind i Grava Ødegaarden mod betalt 550 rd. (dat. 30.06.1794)

 

Anno 20.06.1795 – Jacob Johannesen m. Curator Johannes Jacobsen Odelsskiøde til Jon Børgersen paa 7 3/16 skind i Grava mod bet. 45 rd. (dat. 16.04.1795)

 

Anno 20.06.1795 – Ditos Odelsskiøde til Ole Jacobsen paa 4 5/16 skind i Grava, bet. 30 rd. (dat. 16.04.1795)

 

Anno 20.01.1797 – Anders Halvorsens Obl. til Jacob Cudrio stor 199 rd. mod 2. prior p. i 1 hud og 2 ½ skind i Nordre Grava (dat. 28.10.1796)

 

Anno 20.01.1797 – Johannes Jacobsens skrift til Hr. Jacob Cudrio for overmeldte af Anders Grava laante 199 rd. (dat. 28.10.1796)

 

Anno 15.01.1798 – Aflyst Ole Jacobsens til Erich Sørensen Langangen for 150 rd. mod 1’ste Prior udj 2 7/8 skind i Grd. Grava sat i dag.

 

Anno 29.05.1800 – Ole Jacobsen Gravas pant. Obl. til skibscapitain Hr. Abraham Pharo i Langesund for 150 rd. mod 1’ste Prior i Grd. Søndre Grava af skyld 1 hud 10 5/16 sjind (dat. 27.02. d.a.)

 

Anno 16.01.1801 – Aflyst! Anders Halvorsen Gravas Panteobl. til Hr. Jacob Cudrio for 199 rd. dat. 28. okt. 1796, Thinglyst 20. jan 1797, hvilke er indfriet eft. Qvit. 28.10. f.å.

 

Anno 16.01.1801 – Aflyst! Johannes Jacobsen Ørvigens skadeslose brev til Jacob Cudrio for Anders Halvorsen Grava for Cap. 199 rd., dat. 28. okt. 1796, thingl. 20. jan. 1797, hvilket er nortificeret eft. Qvitt af 03. jan. d.å.

 

Anno 16.01.1801 – Hr. Jacob Cudrios Declarations Skrivf. hvorved hans renuncerer paa John Jacobsen Oxums indgaaende Caution for Anders Halvorsen Grava i henseende for hans skyld efter Pante Obl. af 22.07.1786, da Creditor antager pantet gyldig for del han paa samme resterer (dat. 02.01.d.å.)  

 

Anno 17.01.1803 - Jacob Olsen Langangens skiøde til Peder Isachsen Solie paa 9 skind udj Grd. parten Ødegaarden und. Grava. Solgt for 599 rd. (dat. 23.09.1802) 

 

Anno 30.08.1803 – Holdes skyldsætningsforretn. paa Søndre Grava efter Niels Tengelsens forlangende. Et jordstykke skulde skyldsættes, som han dags dato havde tilkjøbt sig forhen lagt under halve gaard Søndre Grava. Selgeren var Kirsten Torjusdatter, enke. Laugværge Christen Johnsen Rønningen. Jordstykke kaldes Myhre skyldsat for ½ skind som fratrekkes halve Grd. Søndre Grava matr.nr. 46. Dens skyld 1 hud 6 skind som ny blir 1 hud 5 ½ skind.

 

Anno 18.01.1804 – Kirsti Torjusdatter, Ole Jacobsens enke, hendes skiøde til Niels Tengelsen paa et jordstykke under Grd. Grava af skyld ½ skind for 10 rd. efter skyldsetn. 30. aug. 1803

 

Anno 18.01.1804 – Jacob Olsens Enke, Anne Nielsdatters skiøde til Jacob Olsen paa 1 hud 6 skind i Grd. Grava for 450 rd. (dat. 03.08.1803)

 

Anno 18.01.1804 – Jon Børgersens skiøde til Niels Tengelsen paa 7 3/16 skind i Nordre Grava for 520 rd. (dat. 19.12.1803)

 

Anno 18.01.1804 – Et skiftebref efter afg. Ole Jacobsen Søndre Grava slut 30. aug. 1803, hvorefter S. Grava sf skyld 1 hud 5 ½ skind er udlagt til enken og Creditorene.

 

Anno 06.06.1806 – Christen Sørensens skiøde til Søren Christensen paa 19 skind i Grava og 14 skind i Grd. Solverød for 399 rd. (dat. 05.06.1805)