| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | EIDANGER BYGDEBOK

I BYGDEBØKER I


 

 

 

Forord

 

 

Min interesse for de gamle slektene i Eidanger går tilbake til ca. 2000. Etter som jeg samlet stoff om disse slektene fant jeg mye nytt som ikke kom frem i Schilbreds bygdebok for Eidanger bind 1. Den kom ut i 1984 og tar for seg tiden før 1814. Jeg satte meg da som mål å fornye den og startet et sytematisk arbeid med dette for ca 5 år siden. Jeg har skrevet av kirkebøker og andre kilder for Eidanger og Siljan og lagt alt dette inn i basen min. Jeg har jobbet videre med Østre Porsgrunn etter at de fikk egen kirke i 1760 og jeg har kartlagt Brevik på samme måte da kildene der også kaster lys over gamle Eidanger slekter. Mange fra f. eks. øyene i Eidanger brukte jo kirken i Brevik. Det er også mye inngifte over sognegrenser.

 

Jeg har nok hatt mer fokus på slektshistorien enn gårdshistorien.

 

Hvor strek skal settes på denne sirkelen med sogn en bør kartlegge stopper jo egentlig ikke. Jeg har kartlagt Eidanger, Siljan, Østre Porsgrunn (Det som ikke er Gjerpen) og Brevik men jeg er jo så heldig å komme etter folk som Leif Biberg Kristensen med ”Solumslekt” og Gard Strøm med ”Gamle Gjerpen”. Dermed har jeg hatt stor nytte av deres arbeid. En takk til dem!

 

Når det gjelder Eidanger har jeg hatt innspill fra andre men jeg må trekke frem en stor hjelper og det er Ivar Kokkersvold. Har han avlastet meg med avskrift av kilder, noe som tar lang tid. Han også vært en nyttig samtalepartner i forhold til plasseringen av alle disse menneskene. De skal jo ikke bare finnes. De skal ha sin plass i dette store slektskartet. En stor takk til Ivar!

 

Da håper jeg mange får stor nytte av det jeg her presenterer. Jeg er glad for innspill og tilbakemeldinger så ting kan bli enda bedre.

 

Jørn Olsen

Skien 2012

 

 

 

Mine kilder.

 

-          Mine egne avskrifter av kirkebøker, manntall og skifter

-          De tidlige manntallene er stort sett hentet fra det gamle bygdebokarkivet, men også lens og fogdsregnskapet er brukt. Schilbred hadde folk på arkivene til å skrive av for seg. Her er alle de gamle skattemanntallene for Eidanger og også ting fra tingbøker og pantebøker.

-          Solumslekt med avskrifter (Prøver å merke med Solumslekt ting jeg har tatt rett derfra.)

-          Gamle Gjerpen (Prøver å merke med Gamle Gjerpen ting jeg har tatt rett derfra. Jeg har mange giftemål fra Gamle Gjerpen. Disse har jeg ikke merket.)

-          Thie nett (Hans avskrifter fra skiftekort. Har sjekket dem mot orginaler og tilført noe relavante opplysninger.)

-          Torkil Lier (Har etter kontakt med Torkil Lier tatt med en del av slektstoffet han har lagt ut på forumet til Grenland Ættehistorielag. Merker da Torkil Lier. En stor takk til Torkil.)

-          Eidanger bygdebøker

-          Siljan bygdebok

-          Hedrum bygdebøker

-          Brunlanes bygdebøker

-          Bamble bygdebøker

-          Lardal bygdebøker

-          Diverse artikkler av C.S. Schilbred

-          C.S. Schilbreds bøker Brevik gjennom tidene

-          Finn C Knudsens bok Eidanger-Porsgrund

-          Diverse slektstoff gitt av andre

-          Diverse mantall (1725, sjølegden 1706, 1762, 1801 osv.)

-          Samt andre ”kriker og kroker” der jeg har funnet stoff som omhandler mitt område.