| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| FLÅTTEN |


 

 

 

Tollef Rasmussen f. ca 1744 og Karen Olsdatter f. 1752 sin familie

 

 

 

 

Tollef Rasmussen, f. ca 1744,[1] d. 1812 på Flåtten i Eidanger, gravlagt 22.11.1812 på Østre Porsgrunn kirkegård.[2]

 

Han giftet seg i 1791.

 

Østre Porsgrunn 24.05.1791:

Cop. hiæmme i huuset ungkarl Tollev Rasmusen med pigen Karen Olsdatter.

 

Cop. 26/6-1791 hiemme i Huuset.

Uk. Tollev Rasmussen med p. Karen Olsd.

Cav: Hans Olsen, Christen Jespersen.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 82

Tollev Rasmusen - Huusejer – 67 aar - Begge i 1ste ægteskab - Daglønner

Karen Olsdtr - Hans kone - 47 aar - Begge i 1ste ægteskab

Karen Kirstine - Deres datter - 10 aar

Inger Malene Andersdtr - Tieneste pige – 34 aarUgivt

 

Eiendomsforhold:

-          Kittil Jensens Pant. Obl. til Tollef Rasmussen Flaatten, 140 rd mot pant mod 1.ste Prior i dibitors hus og løsøre i Porsgrund (datert 19.03.1793)

-          Skiøde fra Joachim Sweder til Tollef Rasmussen Flaatten paa huus under Bierketvedt for 198 rd. (datert 20.01.1799)

-          Anders Jacobsens Pante. obl. tol Tollef Rasmussen Flaatten for 160 rdl. imod 1. prior. i hans huus paa Haugen Østre i Porsgrund (datert 09.06.1801)

 

Gravlagt som "Tollef Rasmusen Flaatten 83 aar". 

 

 

Gift 24.05.1791 i Østre Porsgrunn kirke,[3] med Karen Olsdatter, f. 1752 på Gulset eje i Gjerpen (datter av Ole Jansen og Inger Rasmusdatter), døpt 22.02.1752 i Gjerpen.[4]

 

Karen:

Ole Jansens pb. Karen fra Gulset Ejet.

Test: Johannes Rejersens kone, Inger Hansdtr., Ole Pedersen, Ole Andersen, Isach Sørensen.

 

Se gamlegjerpen.no (familie 11)

 

Hun hadde blant annet en bror Jan Olsen f. 1753 på Borgestad (se gamlegjerpen familie 12). Videre hadde hun to søsken i Eidanger/Porsgrunn, Inger Olsdatter f. 1755, Mogens Olsen f. 1764.

 

Hun nevnes som logerende her i 1815.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.124

Avskrift 1

Husejer Styrmand B(ent) Wiges enke 41 aar

Sønn Rasmus Johan Bentsen 11 aar

Datter Johanne Berthea 17 aar

Datter Benedicte Christine 6 aar

Søster Maren Rasmusdatter 32 aar

Logerende Tollef Flaattens Enke Karen Olsdatter 62 aar

 

Hun nevnes som bosatt hos datteren Karen Kirstine og hennes familie i 1825.

 

Østre Porsgrunn 1825

Rode 26

Hus 123

Jon Abrahamsen - 49 aar - Tømmermand

Karen Tollefsdatter - 36 aar - Konen

Abraham Jonsen - 17 aar - Sønnen

Tollev Jonsen - 2 aar - Sønnen

Anne Charine Jonsdatter - 15 aar - Datteren

Allev Christine Jonsdatter - 11 aar - Datteren

Johane Turine Jonsdatter - 5 aar - Datteren

Karen Olsdatter - 77 aar

Anders Abrahamsen - 22 aar - Logerende Matros.

 

 

 

Barn:

 

 

I.    Karen Kirstine Tollefsdatter, f. 1791 i Østre Porsgrunn, døpt 10.07.1791 i Østre Porsgrunn kirke,[5] konfirmert 21.04.1805 i Østre Porsgrunn kirke.[6]

      

       Døbt Tollef Rasmusen og Karen Olsdatters barn Karen Kirstine.

       Test: Hans Olsens kone Ane Torchilsdatter, pigen Gunborg Knudsdatter, Hans Hansen Aaltved, Tollef Svennungsen, Mogens Olsen, Hans Olsen.

      

       Konfirmert som "Karen Kirstine Tollefsdatter 15".

 

       Hun giftet seg i 1808.

      

       Cop. 10/4-1808. Ø. P.

       Uk. og Tømmermand svend, Johan Abrahamsen og p. Karen Tollefsd.

       Forl. Benth Wiig, Ole Jacobsen.

      

       Østre Porsgrunn 1815
Hus.123
Avskrift 1
Skibstømmermand John Abrahamsen 42 aar
Sønn Abraham Jonsen 6 aar
Konen Karen Kirstine 23 aar
Datter Anne Karine 3 aar
Datter Aslaug Chirstine 1 ¼ aar
Logerende Søren Andersen 39 aar
Konen Anne Marie 50 aar
Datter Anne Gurine 8 aar


Avskrift 2
Husejer Huustømmermand Jon Abrahamsen 48 aar
Kone Karen Kirstine Tollevsdatter 24 aar
Enke Karen Olsdatter 65 aar
Sønn Abraham Jonsen 7 aar
Datter Anne Karine Jonsdatter 4 aar
Datter Alløv Chirstine Jonsdatter 2 aar
Fosterdatter Regine Sofie Olsdatter
Logerende
Matros Søren Andersen 40 aar
Kone Anne Marie Jacobsdatter 51 aar
Datter Anne Gurine Sørensdatter 10 aar


Østre Porsgrunn 1825
Rode 26
Hus 123
Jon Abrahamsen - 49 aar - Tømmermand
Karen Tollefsdatter - 36 aar - Konen
Abraham Jonsen - 17 aar - Sønnen
Tollev Jonsen - 2 aar - Sønnen
Anne Charine Jonsdatter - 15 aar - Datteren
Allev Christine Jonsdatter - 11 aar - Datteren
Johane Turine Jonsdatter - 5 aar - Datteren
Karen Olsdatter - 77 aar
Anders Abrahamsen - 22 aar - Logerende Matros

 

      

       Gift 10.04.1808 i Østre Porsgrunn kirke,[7] med Jon Abrahamsen, f. ca 1767.[8]

      

 

       Barn:

      

 

        A.    Abraham Jonsen, født 24.05.1808 i Østre Porsgrunn, døpt 06.06.1808 i Østre Porsgrunn kirke,[9] konfirmert 03.10.1824 i Østre Porsgrunn.[10]

              

               John Abrahamsen og Karen Kirstine Tollevsdatters barn Abraham født 24de Maji.

               Faddere: Tollev Flottens kone, pigen Inger Evensdatter, Benth Wiig, Ole Jacobsen, Lars Larsen, sadelmager Rosensted.

              

               Konfirmert som "Abraham Johnsen østre Porsgrund, foreldre John Abrahamsen og hustru Karen Kirstine Tollefsdatter østre Porsgrund, døbt 06.06.1808 østre Porsgrund".

              

 

 

        B.    Anne Carine Jonsdatter, født 26.11.1810 i Østre Porsgrunn, døpt 16.12.1810 i Østre Porsgrunn kirke,[11] konfirmert 02.04.1826 i Østre Porsgrunn.10

              

               John Abrahamsen og Karen Tollefsdatters barn Anne Carine født 26de Nov.

               Faddere: Tolef Rasmusens kone Karen Olsdatter, pigen Anne Olsdatter, Ole Stenersen, Lars Jacobsen, Jacob Olsen, Ole Monsen.

              

               Konfirmert som " Anne Karine Johnsdatter østre Porsgrund, foreldre Hugger John Abrahamsen og hustru Karen Tollefsdatter østre Porsgrund, døbt 16.12.1810 østre Porsgrund".

              

 

 

        C.    Allaug Christine Jonsdatter, født 19.03.1813 i Østre Porsgrunn, døpt 11.04.1813 i Østre Porsgrunn,[12] konfirmert 07.10.1829 i Porsgrunn.[13]

              

               Bekræftet John Abrahamsen og Karen Kirstine Tollefsdatters hjemmedøbte barn Allaug Christine født 19de Mar.

               Faddere: Pigen Marthe Halvorsdatter, pigen Inger Monsdatter, Mons OIlsen, Niels Aanesen, Anders Jacobsen, Thor Christensen.

              

               Konfirmert som "5. Alloug Christine Johnsdatter, 16¾ aar, født østre Porsgrund, foreldre Huustømmermand John Abrahamsen og hustru Karen Kirstine Tollefsdatter".

              

 

 

        D.    Tollef Jonsen, født 10.05.1816 i Østre Porsgrunn, døpt 03.06.1816 i Østre Porsgrunn,[14] død 22.08.1818 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.08.1818 i Østre Porsgrunn.[15]

              

               Født 10.05.1816 – døpt 03.06.1816: Tollef Johnsen – Tømmermand John Abrahamsen og Hustrue Karen Kirstine Tollefsdatter af arbeidsclassen i østre Porsgrund

               Faddere: Bonde af Eidanger Sogn Halvor Hovholts datter Siri Halvorsdatter, Anne Andersdatter, begge tienende i østre Porsgrund, Tømmermand Torsten Jacobsen, Maler Ole Andersen, Matros Tolf Nielsen, alle af østre Porsgrund, Dagarbeider Arne Hansen fra Holden Sogn

              

               Gravlagt som "Tollef Johnsen, Søn af Tømmermand John Abrahamsen og hustrue Karen Kirstine Tollefsdatter i østre Porsgrund, 2¼ aar".

              

 

 

        E.    Johanne Thurine Jonsdatter, født 22.02.1820 i Østre Porsgrunn, døpt 23.02.1820 i Østre Porsgrunn,14 konfirmert 05.10.1834 i Porsgrunn.[16]

              

               Født 22.02.1820 – hjemmedøpt 23.02.1820 – bekreftet i kirken (ingen dato skrevet JO): Johanne ThurineHuustømmermand John Abrahamsen og Hustrue Karen Tollefsdatter i østre Porsgr., faddere: Tollef Flaatens Enke Karen Olsdatter, Pige Anne Maria Andersdatter, Maler Ole Andersen Harpa, Tjenestkarl Anders Jensen Uhlefoss, Do Knud Erichsen, Alle fra østre Porsgr.

              

 

 

        F.    Tollef Jonsen, født 20.09.1823 i Østre Porsgrunn, døpt 30.11.1823 i Østre Porsgrunn,14 konfirmert 29.09.1839 i Porsgrunn.[17]

              

               Født 20.09.1823 – hjemmedøpt 21.09.1823 – bekreftet i kirken 30.11.1823: Tollef Johnsen – Huustømmermand John Abrahamsen og Hustrue Karen Tollefsdatter af østre Porsgr., faddere: Tobakspinder Anders Gullechsens Kone Marthe Maria Hansdatter, Pige Gunild Laurine Hansdatter, Matros Tollef Nielsen, Do Anders Monsen, Tjenestkarl Torjus Jensen, Matros Rasmis Viig, Alle fra østre Porsgrund.

              

               Konfirmert som "3. Tollef, døbt 30.11.1823, fødested østre Porsgrund, foreldre Huustømmermand John Abrahamsen og hustru Karen Tollefsdatter".

              

 

 

        G.    Christen Jonsen, født 08.03.1826 i Østre Porsgrunn, døpt 21.05.1826 i Østre Porsgrunn,14 konfirmert 04.10.1840 i Porsgrunn.[18]

              

               Født 08.03.1826 – hjemmedøpt 16.03.1826 – bekreftet i kirken 21.05.1826: Christen Johnsen – Huustømmermand John Flotten og Hustrue Karen Tollefsd. i Ø.P., faddere: Matros Tolf Nilsens Kone Anne Andersd., Pige Gurine Hansd., Maler Ole Andersen Harpa, Dagarbeider Engelbreth Sørensen, Do Peder Andersen, Tjenestedreng Torjus Hansen, Alle fra Ø.P.

              

              

               Konfirmert som "5. Christen Johnsen, 14½ aar, fødested østre Porsgrund, foreldre John Abrahamsen og Karen Tollefsdatter".

              

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 164-165.

[4]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 166-167.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 298-299.

[7]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  1815 tellingen.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 284-285.

[10]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 290-291.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 228-229.

[13]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 122.

[14]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[15]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[16]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 138.

[17]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 276.

[18]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 236.