| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| FLÅTTEN |


 

 

 

Ole Andersen f. ca 1734 og Marie Andersdatter f. omkring 1740 sin familie

 

 

 

Ole Andersen, f. ca 1734,[1] d. 1774 på Flåtten i Eidanger,[2] gravlagt 13.03.1774 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Han giftet seg i 1768.

 

Østre Porsgrund Trol. 30/8-1768.

Uk. Ole Andersen med p. Maren Andersd.

Cav: Lars Ledvorsen, Halvor Johansen.

 

Østre Porsgrunn 13.10.1768: 

Cop. ungkarl Ole Andersen med pigen Maren Andersdatter.

 

De ble nevnt på Flåtten på midten av 1770 tallet.

 

Gravlagt som "Ole Anders. Flaatten 40 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1774-1779) side 462a

Skifte 11. april 1776 på gården Flotten i Eidanger

Ole Andersen død, enke Marie Andersdatter.

Barn:

1.  Aslou Olsdatter, 8 år.

2.  Ingeborg Olsdatter, 6 år.

Verge for enka ble Anund Knudsen Kleven.

Formynder for datteren Aslou ble Lars Sanne Gjerpen sogn, og for datteren Ingeborg ble enkens "Sødskens Barn" Harrald Sollie..

Brutto: 28-3-18

Netto: 9-2-18.

 

 

Gift 13.10.1768 i Østre Porsgrunn kirke,[4] med Marie Andersdatter, f. omkring 1740.[5]

 

Marie:

I skifte etter hennes mann nevnes som formynder for datteren «enkens Sødskens Barn Harrald Sollie».

 

Hun nevnes på Flåtten i 1782:

Flotten, Plads, Enken Mari, 3 barn.

 

 

 

I.    Aslaug Olsdatter, f. 1768 i Porsgrunn, døpt 15.11.1768 i Østre Porsgrunn kirke,4 konfirmert 05.10.1783 i Eidanger kirke,[6] død 01.02.1821 i Østre Porsgrunn, gravlagt 08.02.1821 i Østre Porsgrunn.[7]

      

       Døbt Ole Andersen og Maren Andersdatters barn Aslau.

       Test: Madame Noording nee de Hemberg, Jomfr. Constance Aal, Capitain Biørnsen, Tolder Rasch, Henrich Bergreen.

      

       Konfirmert som "Aslou Olsdatter Flaatten 16".

 

       Hun giftet seg i 1794. (Ulik dato i to kirkebøker)

 

       Østre Porsgrunn 26.10.1794:

       Cop. hiæmme i huuset ungkarl Hans Larsen med pigen Aslou Olsdatter.

      

       Cop. 19/10-1794 hiemme i Huuset.

       Uk. Hans Larsen med p. Asloug Olsd.

       Cav: Anders Jacobsen, Niels Jacobsen.

 

       Østre Porsgrunn 1801:

       Hans                     Larsen     Huusejer          32        Begge i 1ste ægteskab Soldat og tømmerhugger

       Asloug                  Olsdtr      Hans kone       33        Begge i 1ste ægteskab

       Maren Christine                   Deres børn      7                     

       Inger                                    Deres børn       2         

 

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.106

       Avskrift 1

       Hugger Hans Larsen 45 aar

       Kone Asloug Olsdatter 47 aar

       Datter Maren Hansdatter 20 aar

      

       Avskrift 2

       Husejer Dagarbeider Hans Larsen 45 aar

       Kone Aslaug Olsdatter 48 aar

 

       Gravlagt som "Aslaug Olsdatter, gift med Biælkehugger Hans Larsen i østre Porsgrund, 55 aar".

 

 

       Gift 26.10.1794 i Østre Porsgrunn,[8] med Hans Larsen, f. 1770 på Lid i Gjerpen,[9] (sønn av Lars Hansen og Kirsten Hansdatter), døpt 28.01.1770 i Gjerpen.[10]

      

       Hans:

       Lars Lies db. Hans

       Faddere: Nils Lies kone, Anne Vetlesdatter, Erik Bøle, Mads Sanni, Halvor Nilsen.

      

       Han nevnes som Hans Larsen Nærum.

 

       For han foreldre se gamlegjerpen.no

 

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

II.   Ingeborg Olsdatter, f. 1770 på Flåtten i Eidanger,[11] døpt 29.04.1770 i Eidanger kirke,10 konfirmert 01.10.1785 i Eidanger kirke,6 død 06.11.1832 i Østre Porsgrunn, gravlagt 12.11.1832 i Østre Porsgrunn.[12]

 

       Ole Andersen Flaaten og k. Maren Andersdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Magnil Pedersdtr. ibid 2. Helvig Erichsdtr. hos Aal 2. Tollew Andersen fra Osebacche 4. Nils Andersen Hogholt 5. Anders Olsen Tweten N.

      

       Konfirmert i 1785 som "Ingebor Olsdatter Flaatten 16".

 

       Hun giftet seg i 1790.

      

       Trol. 24/11-1790 i Eid. Copul. 5/1-1791.

       Uk. Nils Halvors. Aaltved og p. Ingebor Olsd. Flaatten.

       Caut.: Ole Lars. Sanni og Halvor Halvors.

 

       Bodde i Ø. Porsgrunn.

      

       Østre Porsgrunn 1801:

       Niels           Halvorsen        Huusejer               33     Begge i 1ste ægteskab        Tømmerhugger

       Ingeborg    Olsdtr              Hans kone             31       Begge i 1ste ægteskab           

       Isaach                                Deres børn             7                        

       Maren                                Deres børn             5                        

       Halvor                               Deres børn             2                        

       Peder        Christensen    Opfostrings barn   10       

 

       Bodde i Ø. Porsgrunn.

      

       Østre Porsgrunn 1801:

       Nr. 69

       Niels Halvorsen - Huusejer - 33 aar - Begge i 1ste ægteskab - Tømmerhugger

       Ingeborg Olsdtr - Hans kone - 31 aar - Begge i 1ste ægteskab

       Isaach - Deres børn - 7 aar

       Maren - Deres børn - 5 aar

       Halvor - Deres børn - 2 aar

       Peder Christensen - Opfostrings barn - 10 aar

      

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.95

       Avskrift 1

       Hugger Nils Aaltvedt 51 aar

       Sønn Isach Nilsen 21 aar

       Sønn Halvor Nilsen 13 aar

       Sønn Ole Nilsen 10 aar

       Kone Ingeborg Olsdatter 49 aar

       Datter Maren Nilsdatter 18 aar

      

       Avskrift 2

       Husejer Dagarbeider Nils Aaltvedt 49 aar

       Kone Ingeborg Olsdatter 48 aar

       Matros Isach Nilsen 21 aar

       Halvor Nilsen 15 aar

       Ole Nilsen 12 aar

       Datter Maren Nilsdatter 18 aar

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Hus 64

       Niels Aaltvedt - 56 aar - Arbeider

       Ingeborg Olsdatter - 55 aar - Konen

       Ole Nielsen – 25 aar - Søn Matros

 

       Gravlagt som "Konen Ingeborg Olsdatter, 65 aar, østre Porsgrund".

 

 

       Gift 05.01.1791 i Eidanger kirke,[13] med Nils Halvorsen, f. 1766 på Åltvedt i Gjerpen,9 (sønn av Halvor Isaksen og Maren Nilsdatter), døpt 25.09.1766 i Gjerpen.9

      

       Nils:

       Halvor Aaltvets db. Nils: Hans Olsens kone, Lisbeth Andersdatter, Tollef Høyset, Gunder Becheval, Halvor Jacobsen.

 

       For hans foreldre se gamlegjerpen.no

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

III. Anna Olsdatter, f. 1771 på Flåtten i Eidanger,[14] døpt 26.12.1771 i Eidanger kirke,12 d. 1772 på Flåtten i Eidanger,[15] gravlagt 09.02.1772 på Eidanger kirkegård.13

      

       Ole Andersen Flaatten og k. Maren Andersdtr. - Anna

       Faddere: 1. Inger Olsdtr. Rødningen ved Porsgrund 2. Helvig Erichsdtr. hos Aal 3. Ole Olsen Flaatten 4. Anun Knudsen Kleven 5. Peder Tolfsen Klevstrand.

      

       Gravlagt som "Anne Olsd. Flaatten 7 uger".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 174.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 28-29.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[7]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 196-197.

[9]  1801 tellingen.

[10]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[12]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 170.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.