| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| FLÅTTEN |


 

 

 

Ole Andersen f. ca 1734 og Marie Andersdatter f. omkring 1740 sin familie

 

 

 

Ole Andersen, f. ca 1734,[1] d. 1774 på Flåtten i Eidanger,[2] gravlagt 13.03.1774 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Han giftet seg i 1768.

 

Østre Porsgrund Trol. 30/8-1768.

Uk. Ole Andersen med p. Maren Andersd.

Cav: Lars Ledvorsen, Halvor Johansen.

 

Østre Porsgrunn 13.10.1768: 

Cop. ungkarl Ole Andersen med pigen Maren Andersdatter.

 

De ble nevnt på Flåtten på midten av 1770 tallet.

 

Gravlagt som "Ole Anders. Flaatten 40 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1774-1779) side 462a

Skifte 11. april 1776 på gården Flotten i Eidanger

Ole Andersen død, enke Marie Andersdatter.

Barn:

1.  Aslou Olsdatter, 8 år.

2.  Ingeborg Olsdatter, 6 år.

Verge for enka ble Anund Knudsen Kleven.

Formynder for datteren Aslou ble Lars Sanne Gjerpen sogn, og for datteren Ingeborg ble enkens "Sødskens Barn" Harrald Sollie..

Brutto: 28-3-18

Netto: 9-2-18.

 

 

Gift 13.10.1768 i Østre Porsgrunn kirke,[4] med Marie Andersdatter, f. omkring 1740.[5]

 

Marie:

I skifte etter hennes mann nevnes som formynder for datteren «enkens Sødskens Barn Harrald Sollie».

 

Hun nevnes på Flåtten i 1782:

Flotten, Plads, Enken Mari, 3 barn.

 

 

 

I.    Aslaug Olsdatter, f. 1768 i Porsgrunn, døpt 15.11.1768 i Østre Porsgrunn kirke,4 konfirmert 05.10.1783 i Eidanger kirke.[6]

      

       Døbt Ole Andersen og Maren Andersdatters barn Aslau.

       Test: Madame Noording nee de Hemberg, Jomfr. Constance Aal, Capitain Biørnsen, Tolder Rasch, Henrich Bergreen.

      

       Konfirmert som "Aslou Olsdatter Flaatten 16".

 

       Hun giftet seg i 1794. (Ulik dato i to kirkebøker)

 

       Østre Porsgrunn 26.10.1794:

       Cop. hiæmme i huuset ungkarl Hans Larsen med pigen Aslou Olsdatter.

      

       Cop. 19/10-1794 hiemme i Huuset.

       Uk. Hans Larsen med p. Asloug Olsd.

       Cav: Anders Jacobsen, Niels Jacobsen.

 

       Østre Porsgrunn 1801:

       Hans                    Larsen    Huusejer          32        Begge i 1ste ægteskab Soldat og tømmerhugger

       Asloug                Olsdtr     Hans kone         33        Begge i 1ste ægteskab

       Maren Christine                Deres børn          7                     

       Inger                                 Deres børn           2       

 

 

       Gift 26.10.1794 i Østre Porsgrunn,[7] med Hans Larsen, f. 1770 på Lid i Gjerpen,[8] (sønn av Lars Hansen og Kirsten Hansdatter), døpt 28.01.1770 i Gjerpen.[9]

      

       Hans:

       Lars Lies db. Hans

       Faddere: Nils Lies kone, Anne Vetlesdatter, Erik Bøle, Mads Sanni, Halvor Nilsen.

      

       Han nevnes som Hans Larsen Nærum.

 

       For han foreldre se gamlegjerpen.no

 

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

II.   Ingeborg Olsdatter, f. 1770 på Flåtten i Eidanger,[10] døpt 29.04.1770 i Eidanger kirke,10 konfirmert 01.10.1785 i Eidanger kirke.6

      

       Ole Andersen Flaaten og k. Maren Andersdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Magnil Pedersdtr. ibid 2. Helvig Erichsdtr. hos Aal 2. Tollew Andersen fra Osebacche 4. Nils Andersen Hogholt 5. Anders Olsen Tweten N.

      

       Konfirmert i 1785 som "Ingebor Olsdatter Flaatten 16".

 

       Hun giftet seg i 1790.

      

       Trol. 24/11-1790 i Eid. Copul. 5/1-1791.

       Uk. Nils Halvors. Aaltved og p. Ingebor Olsd. Flaatten.

       Caut.: Ole Lars. Sanni og Halvor Halvors.

 

       Bodde i Ø. Porsgrunn.

      

       Østre Porsgrunn 1801:

       Niels           Halvorsen       Huusejer               33       Begge i 1ste ægteskab            Tømmerhugger

       Ingeborg    Olsdtr              Hans kone            31       Begge i 1ste ægteskab           

       Isaach                                Deres børn             7                  

       Maren                                Deres børn             5                  

       Halvor                               Deres børn             2                 

       Peder         Christensen    Opfostrings barn  10       

 

 

       Gift 05.01.1791 i Eidanger kirke,[11] med Nils Halvorsen, f. 1766 på Åltvedt i Gjerpen,9 (sønn av Halvor Isaksen og Maren Nilsdatter), døpt 25.09.1766 i Gjerpen.9

      

       Nils:

       Halvor Aaltvets db. Nils: Hans Olsens kone, Lisbeth Andersdatter, Tollef Høyset, Gunder Becheval, Halvor Jacobsen.

 

       For hans foreldre se gamlegjerpen.no

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

III. Anna Olsdatter, f. 1771 på Flåtten i Eidanger,[12] døpt 26.12.1771 i Eidanger kirke,12 d. 1772 på Flåtten i Eidanger,[13] gravlagt 09.02.1772 på Eidanger kirkegård.13

      

       Ole Andersen Flaatten og k. Maren Andersdtr. - Anna

       Faddere: 1. Inger Olsdtr. Rødningen ved Porsgrund 2. Helvig Erichsdtr. hos Aal 3. Ole Olsen Flaatten 4. Anun Knudsen Kleven 5. Peder Tolfsen Klevstrand.

      

       Gravlagt som "Anne Olsd. Flaatten 7 uger".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 174.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814),  skannet av digitalarkivet, side 28-29.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 196-197.

[8]  1801 tellingen.

[9]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[11]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.