| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| FLÅTTEN |


 

 

 

Fakta om gården

 

 

Flåtten Gnr.49

 

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Flåtten
Skylder 2 Tønder og 1 Huud, udreeder ¾ Soldat. Bruges af 2de Bønder Nafnlig Ole Olsøn 1 Tønde 6 Skind og Ole Solvesen 1 Tønde 6 Skind.
Ole Olsøn 61 aar gamel er gift med Anne Nielsdatter gl. 50 aar, haver 2de Søne Nafnlig Ole Olsøn gl. 18 aar, Niels Olsøn gl. 14 aar og datter Aaste Olsdatter gl. 11 aar.
Til Gaarden er ingen Skoug uden allene Knap til Gierdefang og Brændeved.

Ole Solvesen gl. 30 aar tiener for Soldatter er gift med Dorte Nielsdatter gl. 38 aar, haver 2de Søner Nafnlig Even Olsøn gl. 5 aar og Amund Olsøn gl. 2 aar og 1 datter Kirsten Olsdatter gl. 6 aar. Haver 1 tienistepige Nafnlig Elen Pedersdatter gl. 12 aar, tiener for aarsløn. Haver og tilhuuse hos sig sin gl. Moder Dorte Ifversdatter gl. omtrent 67 aar.
Forbemelte Ole Olsøn haver tient for Marin og er temelig frisk med nu.
Til Gaarden er iche videre Herlighed end før er anført.

 

 


Matrikulen 1747:
Flotten

Eiere: Eidanger prestebol 3 huder, Bamble prestebol 1 hud
Brukere: Knud og Ole

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Flaaten

Eier: Prestens Mansal: gaard

Mand og hustru: Knud Flaaten og kone, Abraham Flaaten og kone,

Ole Flaaten og kone

Barn over 12 aar: Niels Olsen, Anders Olsen

Piiger over 12 aar: Maria Joensdatter

 

 

 

 

Matrikulen 1774:
Flotten

Eiere: Eidanger prestebol 3 huder, Bamble prestebol 1 hud
Brukere: Sr. Nicolaj Aal

 

 

 

 

Manntall 1782

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Merknad

Eidanger

Flotten

Flotten

Ingen oppsidder

Eidanger

Flotten

Plads

Ole

1

1

1 pige

Eidanger

Flotten

Plads

Enken Mari

 

 

 

1801

 

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

 

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

 

Flaatten

440

Ole

Isachsen

Mand

29

Begge 1ste ægteskab

Forpagter, national soldat, huusmand

Flaatten

441

Kari

Olsdtr

Kone

29

Begge 1ste ægteskab

 

Flaatten

442

Isach

Olsen

Deres søn

3

 

 

Flaatten

443

Nils

Olsen

Logerende

34

Enkemand efter 1ste ægt.

Gaaer i dagleye

 

 

 

 

 

 

Jordavgiften 1802:
Flotten
Liutenant v. Bulow 3 huder

 

 

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Anno 17.03.1705 - Ole Olsen Flaaten lod lyse Hr. Halfvors bøxel sedel paa halvparten af 3 huder i Flaaten (dat. 20.11.1705)

 

Anno 18.04.1720 - Hr. Fredrich Meyers boxel sedel til Ole Olsen paa den halfve part af 3 huder i Flaaten (dat. 28.11.1719)

 

Anno 29.03.1726 – Peder Olsens skiøde til Hans Solvesen Flotten paa hans iboende stue og udhuuse med alt nagelfast indretning grunden undtagen for 34 rd. (dat. 12.12.1725)

 

Anno 20.07.1739 – Hr. Fredrich Meyers bæxelsbref til Knud Aamundsens paa 1 ½ hud i Flotten af dags dato, dittos bøxelsbref til Iver Arnesen oaa 1 ½ hud i Nordal Sætter af 17. july.

 

Anno 25.01.1759 – Monrads fæstebrev til Abraham Knudsen paa 1 ½ huud i Flaaten af 5. marts 1759.

 

Anno 17.05.1765 – Christen Sørensen Bergs skiøde til Abraham Knudsen Flaaten paa 1 huus i Sættret ved Brevik for 37 rd. (dat. 07.05.1765)

 

Anno 28.08.1789 – Aflyst Peder Tollefsens obl. til Ole Flotten stor 99 rd. mod pant i pls. Klevstranden, afqvitt 23. july 1789.

 

Anno 05.06.1792 – Kittil Jensens pant. obl. til Tollef Rasmussen Flotten, 140 rd. mot pant mod 1’ste prior i debitors hus og løsøre i Porsgrund. (dat. 19. 03.1792)

 

Anno 16.01.1795 – Maria Olsdatters Follaugbrev med Anders Olsen Flotten. (dat. 10.01.1795)

 

Anno 30.08.1799 – Skiøde fra Joachim Sweder til Tollef Rasmussen Lotten paa huus under Bierketvedt for 198 rd. (dat. 20.01.1799)

 

Anno 09.06.1801 – Anders Jacobsens pant. obl. til Tollef Rasmusen Flotten for 160 rd. imod 1’ prior i hans huus paa hagens Østre Porsgrund, dags dato.