| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRKETVET |


 

 

Fakta om gården

 

 

 

Bjørketvet Gnr. 45

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Birchestwedt (Bjerketvedt)
Skylder 4 ¼ Huud, udreder 1 Soldat, bruges af Velædle og Velholdne Hr. Capitain Usler. Paa Gaarden opholder sig Een Huusmand Nafnlig Torkild Døel gift med Maren Døel, begge omtrent 58 aar gamel, haver 1 datter Nafnlig Ragnild Torchildsdatter gl. omtrent 13 aar. Flere Folch opholder sig iche paa bemelte Birchetwedt.
Til Gaarden er ingen Skoug, uden Knap Gierdefang og bliver same gaard brugt til hallings af Mons. Jan Usler.

 

 

 

Matrikulen 1747:

Bierchetvedt

Eiere: Eidanger presteboel 3 skind, brugeren Mr. Bertel Jobsen 2 huder, brugeren Hans Engebretsen 2 huder

Oppsittere: Mr. Bertel Jobsen og Hans Engebretsen

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Birketved

Eier: Selvejergods, Berthel Jobsen og Hans Bradsbergs Enke

Mand og hustru: Avlsgaard

Piiger over 12 aar: Eli Tolvsdatter

Andre husboende: Tommes Christensen i pladsen Vallerkastet  

uformuende Tolv Birketved fattig og udlævd

 

 

 

 

Matrikulen 1774:

Bierchetvedt

Eiere: Eidanger presteboel 3 skind, Peder Knudsen 1 hud 4 skind, Ole Tue  skind, Hans Bratsbergs enke 2 huder

Oppsittere: Kiøbmand Peder Knudsen, Skipper Ole Tue, Hans Bratsbergs enke.

 

 

 

Manntall 1782

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Eidanger

Bierchetvedt

Bierchetvedt

Engebret

1

2

1

Eidanger

Bierchetvedt

Plads

Huusmand Lars

1

 

 

 

1801

 

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

Merk-

Kjø-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

nad

nn

 

Birketvedt

1049

Engebreth

 

Hansen

Mand

57

1ste ægteskab

Krøbling. boer til leye

Birketvedt

1050

Helge

 

Nilsdtr

Kone

52

1ste ægteskab

 

Birketvedt

1051

Ole

 

Engebrethsen

Deres børn

5

 

 

Birketvedt

1052

Hedevig

 

Engebrethsdtr

Deres børn

10

 

 

Birketvedt

1053

Thore

 

Engebrethsdtr

Deres børn

7

 

 

Birketvedt

1054

Lars

 

Sørensen

Mand

70

1ste ægteskab

Inderste, nyder almisse

Birketvedt

1055

Marie

 

Larsdtr

Kone

80

1ste ægteskab

 

Birketvedt

1056

Birgitte

 

Tollefsdtr

Logerende

60

Ugift

Lever af haandarbeyde

Birketvedt

1057

Brynnild

 

Rasmussen

Mand

46

1ste ægteskab

Husmand med jord

Birketvedt

1058

Anne

Laurine

Andersdtr

Kone

36

1ste ægteskab

 

Birketvedt

1059

Anders

 

Rasmussen

Deres børn

13

Ugift

 

Birketvedt

1060

Rasmus

 

Rasmussen

Deres børn

10

 

 

Birketvedt

1061

Ole

 

Rasmussen

Deres børn

2

 

 

Birketvedt

1062

Anne

 

Rasmusdtr

Deres børn

7

 

 

Birketvedt

1063

Inger

 

Rasmusdtr

Deres børn

4

 

 

Birketvedt

1064

Johannes

 

Halvorsen

Mand

44

1ste ægteskab

Inderste og dagarbeyder

Birketvedt

1065

Marie

 

Nilsdtr

Hans kone

50

1ste ægteskab

 

Birketvedt

1066

Halvor

 

Johannesen

Deres børn

20

Ugift

 

Birketvedt

1067

Malene

 

Johannesdtr

Deres børn

14

 

 

Birketvedt

1068

Margrethe

 

Johannesdtr

Deres børn

12

 

 

 

 

Jordavgiften 1802:

Bierchetvedt

Engebret Hansen, Laue Knudsen 1 hud 5 1/2 skind, Chirurgus Rædisch 1 hud 1/2 skind, Michel Kruuse 11 skind, Kemmerherre Løvenskiold 8 skind, Brynild Rasmussen, nu  kammerherre Løvenskiold 2 skind.

 

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

 

Anno 03.04.1724 – Mons. Jacob Nielsen lod lyse Hr. Geheime raad Adelers kiøbebref paa 1 hud uden boxel. (dat. 02.03.1724)

 

Anno 24.04.1724. - Mons. Jacob Nielsen Kiøbebref til Hr. Capetain Usler paa en hud skyld gods Birchetvedt desen videre indhold. Dat. 18.07.1724)

 

Anno 13.07.1736 – Lieutnant With, Johan Kiler, Wincent Ussler og Niels Halvorsens skiøde paa 4 huder med bøxel over 4 huder 3 skind i grd. Birchetved til Mr. Bertel Arvechoug.

 

Anno 14.11.1737 – Bertil Arveschaugs pantebref af 24/2 1736 paa 2 huder i Bierchetved til Engelbrigt Bomhof. Ingen dato.

 

Anno 14.11.1737 – Berthel Arvescougs skiøde af 24.02.1736 paa 2 hyder i Birchetvedt til Engelbreth Bomhoff for 80 rd. (Ingen dato)

 

Anno 17.07.1741 – Bertel Jacobsens skiøde til Hans Engebrethsen, Bratsberg paa 2huder i Birchetved for 80 rd. af 15.07.1741

 

Anno 01.09.1763 – Berthel Johan Arveshougs pante obl. til Scheen kirsche for cap. 200 rd. med panteforsikring udj 2 huder med bøxel over 2 huder 1 ½ skind i grd. Bierchetved, samt 1 Rødning inder Borge. (dat. 24.03.1763)

 

Anno 21.06.1768 – Retten blev sat paa Sanna under Birchetved for der aa paahøre Sr. Berthel Jobsen Arveshaugs forlangende.

 

Anno 01.09.1768 – Aflyst Johannes Aanonsens obl. til Thomas Kieldsen Birchetvedt, som efter qvittering er betalt.

 

Anno 17.05.1770 – Ole Bradsbergs skiøde til Peder Knudsen for den ½ del i grd. Bierchetvedt 1 hud 5 skind med bøxel over 1 hud 5 ½ skind imod 800 rd. i betaling. (dat. 01.05.1770)

 

Anno 08.09.1775 – Sr. Peder Knudsen af Porsgrund østre hans obl. for 300 rd. af Scheens hospitals penge bekommet hos Sr. Jacob Ibsen imod 4 % conto rente og 1’ste priors pant. udj grd. Bierchetved den søndre ½ deel af skyld 1 hud 4 skind med bugsel over 1 hud 5 ½ skind, samt halvdelen af Pladsen Kierluggaasen under Ødegaard (Gjerpen). (dat. 15.04.1775)

 

Anno 27.01.1777 – Afg. Marie Nielsdatter Bratsbergs arvinger neml: Gunder Hansen, Hans Hansen, Halvor Meen og Laue Knudsens skiøde til Broderen Engelbreth Hansen med det denne selv har arvet i alt 2 huder med bøxel over 1 ½ skind mer udj grd. Bierchetvet med udbetalt 300 rd. (dat. 08.07.1776)

 

Anno 27.01.1777 – Engebreth Hansen Bratsberg skiøde til Sr. Peder Knudsen for hans andeel ef de paa Bierchetvedt staaende tilfælles ejende huuse bygninger er med betalt 56 rd. (dat. 12.09.1776)

 

Anno 25.06.1778 – Anders Nielsen Rødningens Biegiæring skyldsættes et jordstykke, kaldet Sanna Ødegaarden. o.s.v.

 

Anno 01.08.1778 – Taxation af Birchetvedt efter begiering af Sr. Knudsen. Skyld 1 hud 4 skind. Gaardparten producerede 2’de skiøder, den ene af 1’ste mai 1779, den andet 12.09.1776. Fuld værdi = 800 rd. grd. føder 2 hester, 12 kreaturer, 30 til 40 faar og gieder, foruden husbygninger i forsvarlig stand.

 

Anno 03.09.1778 – Engebreth Hansens obl. til Scheens hospitals casse eller det forstander Sr. Jacob Ibsen forlaante 250 rd. med 1’ste prior pantert nordre Bierchetvedt, skyld 2 huder. (dat. 01.09.1778)

 

Anno 04.09.1778 – Aflyst Engekbreth Hansen Bratsbergs til Anders Nielsen Rødningen paa en part kaldet Ødegaarden eller Hesthavn, som er den nordre part af Sanna, kaldet, under gaarden Bierchetvadt imod betalt 100 rd. Dat. 12. juny 1778, hvorhos fulgte en skyldsætningsfor. Af 25. juni 1778, der viser, at denne plads eller part, kaldet Ødegaarden, er skyldsat for 2 skind.

 

Anno 04.05.1782 – En Taxationsfor. holdt paa Bierchetvedt 1 hud 5 ½ skind efter Peder Knudsen Begier. Skiødet fra Engebreth Hansen Bratsberg dat. 12/9 1776, thingl. 27. jan 1777 o.s.v.

 

Anno 03.09.1782 – Aflyst Sr. Petter Knudsens obl. 300 rd. til Scheens hospitale mod 1. prior i grd. Bierchetvedt 1 hud 4 skind udstedt 3. april 1775 og afgivet 1. juli 1782 og afqvittert 1’ste juli 1782.

 

Anno 03.09.1782 – Peder Knudsens abl. af 500 rd. af østre Porsgrunds kieche penge imod 1’ spror pant udj 1 hud 3 ½ skind i grd. Bierchetvedt. (dat. 01.07.1782)

 

Anno 30.01.1783 – Aflyst Ingebreth Hansens Bierchetvedts obl. til Scheens hospital for 250 rd. mod pant udj 2 huder i grd. Boerchetvedt nordre, udstæd 1. sep. 1778 ved forstender, kiøbmand Diderich von Cappelen. (dat. 29.01.1783)

 

Anno 30.01.1783 – Ingebreth Hansens Biechetvedts skiøde til Ingebreth Stoesen Valler for et støche jordmark af grd. Bierchetvedt, 3 ½ skind for betalt kiøbesummen 300 rd. (dat. 17.01.1783)

 

Anno 30.01.1783 – Ingebreth Hansen Bierchetvedts obl. til Præsten Hr. Hagerup for 99 rd. mod pant udj 1 hud 6 skind i N. Bierchetvedt. (dat. 22.01.1783)

 

Anno 23.07.1785 – En taxationsforr. paa grd. Bierchetvedt.

 

Anno 19.01.1786 – Aflyst Ingebreth Hansens obl. til Præsten Hagerup stor 99 rd. med 1’ste prior pant udj 1 hud 6 skind i grd. Birchetvedt, dat. 29. jan og thinl. 30. jan 1783, samt afqvitt 11. des. 1785.

 

Anno 19.01.1786 – Aflyst Ingebreth Hansens obl. til Præsten Hagerup stor 99 rd. med 2’den prior pant udj 1 hud 6 skind i grd. Birchetvedt, dat. 26. aug. og thinl. 26. aug 1784, samt afqvitt 11. des. 1785.

 

Anno 19.01.1786 – Aflyst Ingebreth Hansens obl. til Hr. Hagerup for Publich penge 400 rd. mod 1’ste prior i grd. Bierkevedt, 1 hud 6 ½ skind. (dat. 12.12.1785)

 

Anno 27.07.1786 – Et skiftebrev efter Anners Nielsen begyndt 27. mai, slut 13. des. 1785, hvir boe var ejende pladsen Sanna under Bjerketvedt af skyld 2 skind udlagt paa Enchen og børn for vurderingssummen 450 rd.

 

Anno 03.06.1790 – En kiøbe contract mellom Hr. Michal Kruuse og Ingebreth Hansen paa halvdelen af den sidtes eiendom i Berchetvedt grd. for kiøbesum 500 rd. (dat. i dag)

 

Anno 09.09.1790 – Retten blev sadt paa grd. Bierchetvedt til den ende at uddele den halve gaard som Michel Kruuse har tilkjøbt sig.

 

Anno 26.08.1791 – Aflyst Ingebreth Hansens pant obl,. til Præsten Hr. Hagerup – 550 rd. dat 12. aug. 1791 hvorfor var pantsat 1 hud 6 ½ skind i grd. Bierchetvedt. (dat. 04.07.1787, afqvitt 12. jan 1791.

 

Anno 26.08.1791 – Ingebreth Hansens skiøde til Hr. Michael Kruuse paa 9 ½ skind i grd. Bierchetvedt betalt 600 rd. (dat. 10.01.1791)

 

Anno 26.08.1791 – Ingebreth Hansens panteobl. til Michel Kruuse for 299 rd.  mod pant med 1’ prior udj 9 ½ skind i grd. Bierchetvedt. (dat. 10.01.1791)

 

Anni 12.01.1792 – Sorenskr. Norss auctionsskiøde til Hr. Chirurgus Rædisch paa gaardparten Sanna under grd. Bierchetvedt af skyld 3 ½ skind = 434 rd., foruden omkostinger. (dat. 11.12.1791)

 

Anno 31.05.1792 – Aflyst Inger Olsdatters pant. obl. til Hr. Rasmus Helles stor 370 rd. hvorfor var pantsat m.1. prior i pls. Sanna under Bierchetvedt skyld 2 skind. Dat. 10. des. 1783, afqvitt 24- april 1792.

 

Anno 31.05.1792 – Inger Olsdatters og Ole Larsens skiøde til Brynild Rasmussen paa pls. Sanna under Biechetvedt 2 skind m. bygsel, med betalt 450 rd. (dat. 12.04.1792)

 

Anno 31.05.1792 – Brynild Rasmussens p. obl. til Østre Porgrunds skole casse og dennes værende forstander, Hr. Jeppe Andersen stor 400 rd. mod pant. i pls. Sanna under Bierchetvedt skyld 2 skind. (dat. 14.04.1792)

 

Anno 05.06.1792 – Presten Hr. Hagerups leie contract m. Gullich Hansen om brugen av pls. Sanna under Bierchetvedt, 19 rd. (dat. 12.01.1792)

 

Anno 04.08.1792 – Besigtelses for. Paa grd. Bierchetvedt = 9 ¼ skind =801 rd. o.s.v.

 

Anno 23.01.1793 – Ingebreth Hansen Bierchetvedts obl. til Hr. Michael Kruuse stor 160 rd. mod pant i 9 skind i grd. Bierchetvedt. (dat. 10.12.1792)

 

Anno 23.01.1794 – Ingebreth Hansens pant. obl. til Hr. Michell Kruuse 43 rd. mod 3’de prior pant i 9 skind i Bierketvedt, dat i dag.

 

Anno 16.01.1795 – Aflyst Engelbreth Hansen Bierketvedts ob. til Hr. Michaael Kruuse, 299 rd. af 10’de jun., thingl. 26.aug 1791 mod pant 9 ¼ skind i Bierchetvedt aft. Qvitt af 16. jan 1795.

 

Anno 16.01.1795 - Aflyst Engelbreth Hansen Bierketvedts ob. til Hr. Michaael Kruuse, 160 rd. dat. 8. des. 1792, thingl. 23. jan. 1893 med 2. prior 9 skind i Bieechetvedt af 16. jan 1795.

 

Anno 16.01.1795 – Aflyst Engelbreth Hansen Bierketvedts ob. til Hr. Michaael Kruuse,, 43 rd. med 3’die prior udj 9 skind i Bierchetvedt, qvitt 16. jan 1795.

 

Anno 16.01.1795 . Lyst Engebreth Hansens obl. til Hr. Just. Raad og amtmand Petersen, 560 rd. mod 1. prior i 9 skind i Bierchetvedt og specificeret løsøre. (dat. 16.01.1795)

 

Anno 16.01.1795 – Madame Knudsens skiøde til Sorenskr. Norss paa 1 hud og 5 skind i grd. Bierchetvedt og gaarden i Porsgrund.

 

Anno 21.02.1795 – En uddeeling af huusene paa Bierchetvedt o.s.v.

 

Anno 20.06.1795 – Søren Knudses skiøde til Jørgen Aal på et kiøn og engstykke.

 

Anno 29.05.1800 –Exeutionsfor. Pass 16 nov. 1798 hos Engelbreth Hansen Birchetvedt, hvorved Rqvirenden, Peder Hansen Falchum, for 21 rd. er given udlæg i gaardsparten Bierchetvedt af skyld 9 skind, tax for 580 rd. Paa hvilken eaeutionsforetningen er afdraget 17 rd. ift. Falchums qvitt. af 22. jan 1799.

 

Anno 29.05.1800 – Ingebreth Hansen Bierchetvedt panteobl. til Hr. Michael Kruuse for 30 rd. mod 2’den prior udj 9 skind i grd. Bierchetvedt. (dat. 19.02.1799)

 

Anno 25.11.1800 – Et auctionsskiøde til Hr. Chirurgus Rædisch paa 9 skind af grd. Bierchetvedt. Solgt 715 rd. (dat. 04.09. sidsdl.)

 

Anno 25.11.1800 - Ingebreth Hansens panteobl. til Chirurgus Radisch for 650 rd. Dat og thing. 5. jan 1799, aflyst som mofries efter qvitt af 13. sep. sidsleden.

 

Anno 25.11.1800 – Afyst Engebret Hansen Birchetvedts panteobl. til Hr. Michel Kruuse for 30 rd. (dat. 19.02.1799)

 

Anno 25.06.1802 – Brynild Rasmussen paa pls. Sanna und. Bjerketvedt, hans skiøde til Hr. Kammerherre Løvenskiold paa anpart i pls. Sanna af skyld 2 skind solgt for 799 rd. (dat. 22.04.1801)

 

Anno 19.01.1804 – Anne Rosine Norses skiøde til Job Kiil paa 1 hud 5 ½ skind i grd. Bierchetvedt for 2400 rd. (dat. 20.12.1803)