| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BASSEBO |

 


 

 

Ole Sørensen f. ca 1755 og Anne Kirstine Hansdatter f. ca 1773 sin familie

 

 

 

Ole Sørensen, f. ca 1755,[1],[2] d. 1813 på Sandbakken u/Saga i Eidanger,[3] gravlagt 24.03.1813 på Eidanger kirkegård.[4]

 

Han giftet seg i Eidanger i 1799.

 

Copul. 11/4-1799 i Eid.

Uk. Ole Sørensen og P. Anne Kirstine Hansd.

Caut: Niels Sørens. og Christopher Mons. Nøchlegaard.

 

Hun kjøpte en del av Sandøya i 1799:

Anno 20.06.1799 – Elisabeth Henriksdatter til Ole Sørensen paa ½ hud i Sandøen mod betalt 599 rd. (dat. 02.02.1799)

 

Bosatt på Sandbakken i 1801:

Ole                   Sørensen         Husbonde   46        1ste ægteskab

Anne Kirstine  Hansdtr          Hans kone       28        1ste ægteskab

Boel                Olsdtr             Deres datter    1         

Anne Marie     Hansdtr          Konens moder     58        Enke efter 1ste ægteskab

 

Jordavgiften 1802

Sandøen

Jon Fæseth 9 skind, Jon Blegelie 9 skind, Ole Sørensen 6 skind

 

Nils Sørensen og konen Live Christensdatter er faddere. Nils kom fra Mørje, men ifølge skifte etter faren hadde han ikke en bror som het Ole. Live skal ha kommet fra Eidanger da de giftet seg. De er trolig noe familie her, ettersom de kom til Brevik som faddere.

 

Gravlagt som "Ole Sørensen Bachen 58 aar".

 

 

Gift 11.04.1799 i Eidanger kirke,[5] med Anne Kirstine Hansdatter, f. ca 1773,[6] (datter av Hans og Anne Marie Knudsdatter), d. 1814 på Sandbakken u/Saga i Eidanger,[7] gravlagt 10.12.1814 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Anne:

Det kan være hun som ble konfirmert i Brevik 15.04.1792 som "Anne Kistine Hansdatter 16 aar"?

 

Da Ole Olsen Bassebo i 1762 kjøpte Sandbakken, ble den en del av Bassebo. Den nevnes da som Sandbakken u/Bassebo eller Bakken u/Bassebo. Da Ole døde i 1789 overtok enken, Elisabeth Henriksdatter, Sandbakken. Hun ga, ved et gavebrev, Sandbakken til sin søsters datterdatter, Anne Kristine Hansdatter f. ca 1773. Hun hadde i 1799 giftet seg med Ole Sørensen. Elisabeth Henriksdatter hadde ifølge skifte etter sin far i 1744 en søster. Det var Boel Henriksdatter som var gift med Knud Jensen. De nevnes på Langestrand i 1762 med en sønn Nils. Anne Kirstine Hansdatter må da ha vært Boel Henriksdatters dattterdatter. Hun må ha hatt ei datter som var gift med en Hans.

 

Vi ser at Anne Kirstine Hansdatter sin mor nevnes bosatt hos dem på Sandbakken i 1801. Hun nevnes da som Anne Marie Hansdatter, 58 år og enke etter 1. ekteskap. Hun nevnes som «konens moder». Her er det da skrevet feil. Hun het Anne Marie Knudsdatter og døde der i 1809. Hun ble da gravlagt som "Anne Maria Knudsd. Barseboeyet 67 aar". Hun var datter av Boel Henriksdatter og Knud Jensen og søsterdatter til Elisebeth Henriksdatter. Anne Kirstine Hansdatter var da denne datterdatteren.

 

Sandbakken ble solgt på auksjon i 1813 til Ole Nilsen Pytten.

 

Gravlagt som "Anne Kirstine Hansd. Bachen, enke etter h. mann Ole Sørensen 50 aar".

 

 

 

I.    Berthe Olsdatter, f. 1799, d. 1799 i Eidanger,[9] gravlagt 06.03.1799 på Eidanger kirkegård.[10]

      

       Gravlagt som "forlovet folk Ole Sørens. og Anne Kirstine Hansdatters hiemedøbte Pbrn. Berte 2 dager".

 

 

 

 

II.   Boel Marie Olsdatter, f. 1800 på Sandbakken u/Bassebo i Eidanger, døpt 06.04.1800 i Brevik kirke.[11]

      

       Ole Bakken og Anna Kirstine Hansdatter - Boel Maria 

       Faddere: Niels Sørensens kone Live Christensd, Maren Elisabeth Hansd, Hans Pedersen Saga, Abraham Wasmundsen, Jon Nielsen.

 

 

 

 

III. Maren Olsdatter, f. 1802 på Bassebo i Eidanger,[12] døpt 17.01.1802 i Brevik kirke.[13],[14]

      

       Ole Sørensen Basseboe Eyet og Anne Kirstine Hansdatter, hiemmedøbt - Maren

       Faddere: Nils Mørjerøds kone fra Næsset, Karen Gregersdtr. ibid, Abraham Olsen, John Nilsen, Hans Nilsen alle fra Næsset.

      

       Fra Brevik kirkebok:

       Ole Sørensen Bakken og Anne Kirstine Hansdatter - (pikebarn)                       

       Faddere: Nils Sørensens kone Live Henrichsd, Karen Nilsd, Hans Pedersen, Nils Knudsen, Jacob Nilsen

      

       Trolig døpt i Brevik.

 

 

 

 

IV. Hans Olsen, f. 1804 på Bassebo eie i Eidanger, døpt 23.11.1804 i Brevik kirke,[15] d. 1805 på Bassebo eie i Eidanger, gravlagt 06.01.1805 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Ole Sørensen Bache og Anne Kirstine Hansdatter - Hans                     

       Faddere: Hans Pedersens kone Anne Hansd, Marie Hansd, Abraham Olsen, Peder Olsen, Christopher Christiansen

      

       Gravlagt som "Hans Olsen Barseboe eiet 7 uger".

 

 

 

 

V.   Lisbeth Olsdatter, f. 1806 på Sandbakken u/Bassebo i Eidanger,[17] døpt 16.02.1806 i Eidanger kirke,[18] d. 1810 på Sandbakken u/Saga i Eidanger,[19] gravlagt 14.01.1810 på Eidanger kirkegård.[20]

      

       Ole Sørensen Bachen og Anne Kirstine Hansdatter - Lisbeth

       Faddere: Ole Mørjerøds kone fra Næsset, Marie Hansdtr. Bachen, Nils Mørjerød, Hans Andersen ibid, Søren Abrahamsen ibid.

      

       Gravlagt som "Lisbeth Olsd. Barseboebakken 4 aar".

 

 

 

 

VI. Hans Olsen, f. 1808,[21] d. 1809 på Bassebo i Eidanger,[22] gravlagt 11.01.1809 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Gravlagt som "Hans Olsen Bakkene ved Barseboe 14 dager".

 

 

 

 

VII. Abraham Olsen, f. 09.01.1811 på Sandbakken u/Bassebo i Eidanger,[24] døpt 27.01.1811 i Eidanger kirke.[25]

      

       Ole Sørensen Bachen og Anne Kirstine Hansdatter - Abraham

       Faddere: Gundbiør Barseboe, Karen Saga, Niels Barseboe, Hans Saga, Karl Mørjerød.

      

      

 

 

VIII. Oline Olsdatter, f. 02.01.1813 på Sandbakken u/Bassebo i Eidanger,[26] døpt 24.03.1813 i Eidanger kirke,[27] d. 1814 på Bassebo eie i Eidanger,[28] gravlagt 15.05.1814 på Eidanger kirkegård.[29]

      

       Ole Sørensen Bachen og Anne Kirstine Hansdatter - Oline

       Faddere: Anna Saga, Maren Barseboe, Ole Putten, Abraham Barseboe.

      

       Gravlagt som "Oline Olsd. Barseboe-eiet 1 aar".

      

      

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Alder ved død.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 454.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  1801 tellingen.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 454.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 97.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 97.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[21]  Alder ved død.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 157.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 157.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 162.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 162.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.