| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BASSEBO |

 


 

 

Ole Jonsen født ca 1778

 

 

 

Ole Jonsen, født ca 1778.[1]

 

Bosatt hos Nils Knudsen på Bassebo i 1801 som "Ole Jonsen, Tjenestefolk, 23 år, Soldat".

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.