| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ÅAS |     


 

Nordre Ås Gnr.64

 

Landskyld (1664)

Skyld 6 huder

 

 

Litt fakta om gården Nordre Ås

 

 

 

De tidlige manntallene på Nordre Ås:

 

Før 1645 se Ås

 

Begge Ås gårdene var fullgården. Søndre Ås hadde en skyld på 4 huder og Nordre hadde en skyld på 6 huder. (Grensen for en fullgård var 4 huder.)

 

Fra 1645 er det mulig å følge gårdene hver for seg.

 

I rosstjenesteskatten fra 1645 nevnes enken ”Sigrij Aas”. Hun bodde på Nordre Ås. Hun eide 1 hud i As, ½ hud i ”Anuig paa Nesset” (Anvik) og 1 skind i ”Løffuigenn” (Løvikene).

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Nørdre Aas som en enche wed naffn Sigrj bruger,
schylder 6 huder.
Derraf welb. Mogens Gyldenstierns arffuinger
4 huder med bøxell och herligh(edt),
och forne Sigrj 1 hudt,
och Aslach Grimsland 1 hudt.
Er goed for 1 fuld och ¼ gaard
i schat, penge - 7 ½ dr.
Welb. Mogens Gyldenstierns arffuinger bygger

 

Sigri nevnes også som enke og bruker av hele Nordre Ås i femdalerskatten av 1650. Hun eide 1 hud i gården. 4 huder i gården var eid av Mogens Gyldenstjernes arvinger og 1 hud av Aslak Grimsland. (Ps. Ifølge Schilbred han Grimsland være Gnr.7 i Søndeled)

 

I skattemanntallet fra 1655 finner vi Siri og Giest som brukere. Eierpartene var fordelt som i 1650.

 

Landkommisjonen av 1661 oppga også Siri og Giest som brukere. Siri eide fortsatt 1 hud, Borgemester Anders Madzen eide 4 huder med bygselsrett og Harald og Vibrandwnder Augdesiden boende” eide 1 hud. Det var en husmann på gården som var skomaker.

 

I fogdens manntall fra 1664 var Sigrj 35 aar og Giest 33 aar brukere på Nordre Ås.

 

I sogneprestens manntall fra 1664 finner vi Nordre Ås med en skyld på 6 huder. Brukere var Giest Hansen 40 aar og en enche Siri Aas. Videre bodde Isach Torstensen 20 aar og Niels Skomager 52 aar på gården.

 

Matrikulen av 1665 nevner Nordre Ås sine 6 huder som bondegods.

 

I odelskattemanntallet fra 1670 nevnes Sigri Aas som eier av 1 hud i gården og 1 ½ skind i ”Løffuig” som hun brukte selv. Borgemester Anders Madsen eide også blant annet 4 huder i Nordre Ås.

 

Gårdsmanntallet fra 1672 nevnte Giest og Sigri som brukere. Sigri eide fortsatt 1 hud, Anders Madsen eide 4 huder og Andrj Cornitz 1 hud.

 

I skattemanntallet fra 1680 var Knud bruker på Nordre Ås. 5 huder var eid av Stig Andersen, på sin mor vegne, og Anders Cornex eide 1 hud.

 

I 1685 var Daniel Abrahamsen eier av den huden Anders Cornitz hadde eid.

 

Under kontribusjonsberegningen i 1692 var Knud bruker på Nordre Ås. Eierne var Stig Tønsberg med 5 huder og Daniel Blom med 1 hud.

 

I 1695 var Lauge og Laurs oppsittere på Nordre Ås.

 

Rosstjenesteberegningen fra 1700 oppga Arnoldt og Laurs som brukere.

 

Under ekstraskatten (skoskatten) i 1711 var Lars Knudsen med kvinne og 2 døtre bruker på Nordre Ås. Lars Olsen med kvinne og 2 barn var nevnt som husmann.

 

I matrikulen av 1723 nevnes generalmajor Arnolt som eier av 3 huder i Nordre Ås. Willum Dops arvinger eide 3 huder. Brukere var Isach Leth og Lars. Det nevnes også en husmannsplass.

 

 

 

Fam.1

 

Nevnt her fra 1655 til 1672

 

Gjest Hansen f. ca 1624 nevnes på Nordre Ås fra 1655 til 1672. Han brukte 1/2 parten av Nordre Ås ifølge manntallet av 1666.

 

Barn:

Åse Gjestsdatter f. ca 1646 d. 1728

Maren Gjestsdatter f. ca 1650 d. 1724

Lisbeth Gjestsdatter f. ca 1658 d. 1740

Karen Gjestsdatter f. ca 1665 d. 1733

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Nevnt her fra 1680 til 1692

 

Knud Olsen f. ca 1655 ble nevnt som oppsitter på Nordre Ås i skattemanntallet fra 1680. Knud var gift med Maren Anfindsdatter f. ca 1655. Han nevnes også på Nordre Ås i 1692. I 1695 nevnes blant annet en Lars, som trolig var Knud sin svigersønn. Knud dukker opp på Versvik u/Ørstvet under sjølegden i 1706. Han stod der oppført som 40 år gammel med fire sønner. Han nevnes også der i 1711 med kone og 2 barn. Han nevnes som fadder i 1714 og 1717 som Knud Olsen Grava. Maren døde i 1739 på Nordre Ås hos sønnen Bent.

 

Barn:

Ragnhild Knudsdatter f. ca 1675 d. 1724

Karen Knudsdatter f. ca 1687 d. 1771

Anfinn Knudsen f. ca 1690 d. 1745

Ole Knudsen f. ca 1693 d. 1713

Anne Knudsdatter f. ca 1695 d. 1763

Bent Knudsen f. ca 1696 d. 1749

Gunder Knudsen f. ca 1700 d. 1774

Hans Knudsen f. ca 1702 d. 1749

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1690 til 1737

 

Karen Knudsdatter f. ca 1687 var datter av Knud Olsen Ås/Versvik. Karen giftet seg i 1711 med Lars Knudsen f. ca 1668. Det var nok han som ble nevnt på Nordre Ås i 1700 og i 1711 med kvinne og to døtre. Dermed må han ha vært gift før. De bodde videre på Nordre Ås og Lars døde der i 1737. Karen giftet seg 2. gang i 1743 i Østre Porsgrunn med Lars Simonsen f. ca 1711 fra Porsgrunn. De nevnes i Østre Porsgrunn i 1762 og Lars Simonsen døde der i 1763. Karen i 1771. Hun fikk ingen barn sammen med Lars Simonsen.

 

Barn:

Anders Larsen f. ca 1712 d. 1763

Ole Larsen f. 1714 d. 1714

Jacob Larsen f. 1715 d. 1778

Isak Larsen f. 1717 d. 1794

Anders Larsen f. 1720 d. 1778

Ole Larsen f. 1722

Abraham Larsen f. 1725

Lars Larsen f. 1728 d. 1729

Ingebret Larsen f. 1730 d. 1733

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1724 til 1749 (Ingeborg til 1761)

 

Bent Knudsen f. 1696 var sønn av Knud Olsen Nordre Ås/Versvik. Bent giftet seg i 1724 med Ingeborg Skajesdatter f. ca 1699 fra Klepp. De bosatte seg på Nordre Ås. I 1728 brøt det ut brann på gården deres. De mistet nesten alt de eide og levde videre i slik fattigdom og de i 2 år slapp å betale skatt. Det ser ut til at de har bodd videre på Ås, men Bent nevnes ikke fremover som brukere. De kan ha bodd den siste tiden på Skjelbukten u/Nordre Ås. Bent døde der i 1749 og Ingeborg i 1761.

 

Barn:

Knut Bentsen f. 1725 d. 1728

Hans Bentsen f. 1728 d. 1797

Maria Bentsdatter f. 1730 d. 1800

Sara Bentsdatter f. 1733 d. 1810

Knut Bentsen f. 1735 d. 1811

Jacob Bentsen f. 1738 d. 1818

Lars Bentsen f. 1740 d. 1741

Ole Bentsen f. 1743 d. 1744

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1738 til 1760

 

Hans Jonsen f. 1714 var sønn av Jon Andersen Søndre Ås. Han giftet seg i 1738 med Maren Jørgensdatter f. 1716 fra Rød. De ble bosatt på Nordre Ås og i 1740 kjøpte de 3 huder i gården. Maren døde på Nordre Ås i 1760. Hans giftet seg 2. gang i 1760 med Maria Amundsdatter f. ca 1706 fra Skaveråker. De flyttet til Skaveråker og nevnes der i 1762. Hans døde i 1769 og da stod han som Hans Jonsen Ås, så de kan da ha flyttet tilbake til Ås. Maria døde på Skaveråker i 1783. Hans og Maria fikk ingen barn sammen.

 

Barn:

Anne Hansdatter f. 1739 d. 1792

Gjøran Hansdatter f. 1741 d. 1778

Jon Hansen f. 1745 d. 1781

Daniel Hansen f. 1749 d. 1749

Inger Hansdatter f. 1751

Jørgen Hansen f. 1754 d. før 1801

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1740 til 1750

 

Gjert Olsen f. 1710 fra Berg i Bamble giftet seg i 1730 i Bamble med Helga Villumsdatter f. ca 1702 fra Herum i Bamble. De bodde på Berg i Bamble før de i 1741 kjøpte halvparten av gården Nordre Ås i Eidanger og flyttet dit. Gjert døde der i 1750. Helga bodde som enke i Brevik og døde der i 1765.

 

Barn:

Anne Gjertsdatter f. 1731 d. 1804

Inger Gjertsdatter f. 1735 d. 1790

Kirsti Gjertsdatter f. ca 1737 d. 1797

Kari Gjertsdatter f. 1737 d. 1780

Maren Gjertsdatter f. 1740 d. 1744

Ole Gjertsen f. 1742 d. 1742

Ole Gjertsen f. 1743 d. 1748

Mads Gjertsen f. 1746

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1752 til 1787

 

Hans Andersen f. 1716 var fra Ørvik. Han giftet seg i 1746 med Sara Arnesdatter f. 1722 fra Kjørholt. De bodde på Mule frem til 1752, da de ble eiere av 3 huder i Nordre Ås. De flyttet da dit. Familien ble i 1763 rammet av stor sorg da de dette året gravla 6 av sine barn. De bodde på Nordre Ås livet ut. Sara døde i 1785 og Hans i 1787.

 

Barn:

Anne Hansdatter f. 1747 d. 1748

Anne Hansdatter f. 1749 d. 1761

Arne Hansen f. 1750 d. 1763

Karen Hansdatter f. 1753 d. 1763

Johanne Hansdatter f. 1755 d. 1763

Even Hansen f. 1758 d. 1763

Mari Hansdatter f. 1760 d. 1763

Andreas Hansen f. 1763 d. 1763

Arne Hansen f. 1764

Lars Hansen f. 1767 d. 1823

 

Familieark

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1773

 

Nils Eriksen f. 1748 fra Søndre Lunde giftet seg i 1773 med Anne Torjusdatter f. ca 1751 fra Søndre Ås. De kjøpte i 1773 3 huder i Nordre Ås og ble boende der. Nils kjøpte også en del av Søndre Ås og i 1774, og drev en tid en del av begge gårdene. I 1782 nevnes han bare som oppsitter på Søndre Ås, men i 1801 ble han nevnt på Nordre Ås igjen. Han solgte i 1807 sin del i Nordre Ås til sønnen Erik.

 

Barn:

Erik Nilsen f. 1745 d. 1849

Torjus Nilsen f. 1747 d. 1848

Anne Kirstine Nilsdatter f. ca 1785

Karen Maria Nilsdatter f. 1786 d. 1862

Jacob Nilsen f. 1791

 

Familieark

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her 1786 til 1792

 

Arne Hansen f. 1764 var sønn av Hans Andersen Nordre Ås. Arne giftet seg i 1786 med Anne Ingebretsdatter f. 1754 fra Nedre Lunde. Han overtok en eierdel i Nordre Ås fra sin far og bodde en tid på gården. Han solgte dette i 1792 og flyttet da til Brevik.

 

Barn:

Hans Arnesen f. 1787

Ingebreth Arnesen f. 1792

 

Familieark

 

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra 1802

 

Erik Nilsen f. 1775 var sønn av Nils Eriksen Ås. Erik giftet seg 1. gang i 1802 med Karen Andersdatter f. 1780 fra Nordal. De ble bosatt på Nordre Ås og Karen døde der allerede i 1806. Erik fikk i 1807 skjøte på 3 huder og 8 ½ skinn i Nordre Ås fra sin far. Han giftet seg 2. gang i 1811 med Ingeborg Maria Olsdatter f. 1790 fra Grava.

 

Erik Nilsen og Karen Andersdatter sine barn:

Anders Eriksen f. 1803 d. 1851

Nils Eriksen f. 1804 d. 1805

Nils Eriksen f. 1806 d. 1858

 

Erik Nilsen og Ingeborg Maria Olsdatter sine barn:

Ole Eriksen f. 1812

Karen Kirstine Eriksdatter f. 1814 d. 1875

Anne Kirstine Eriksdatter f. 1817 d. 1870

Maren Eriksdatter f. 1819

Jacob Eriksen f. 1822 d. 1902

Erik Eriksen f. 1825 f. 1828

Erik Eriksen f. 1829 d. 1889

Isach Eriksen f. 1833 d. 1908

Nils Petter Eriksen f. 1835 d. 1899

 

Familieark

 

 

 

Andre som nevnes på Nordre Ås/Ås:

Torsten Isachsen f. omkring 1655 nevnes på Nordre Ås i 1664. Han nevnes under sin far Isach Torstensen i Brevik før 1701.

 

Tor Evensen f. ca 1704 giftet seg i Siljan kirke i 1730 med Berte Pedersdatter. De døpte et barn i 1738 på Ås i Eidanger. Tor døde i Siljan i 1740. De nevnes under hennes far Peder Vetlesen på Tveitan i Siljan.

 

Anders Larsen f. ca 1702 var gift med Anne Skajesdatter. Anders døde på Ås i 1763. Anne bodde videre på en plass under Nordre Ås med sin søster Dorthe. Familien nevnes på Søndre Grava.

 

Birthe Arnesdatter f. 1715 var enke etter Halvor Pedersen Grava og døde på Ås i 1773. Familien nevnes på Nordre Grava.

 

Fam.11 - Anne Gullichsdatter f. ca 1764 nevnes som fadder bosatt på Ås i 1786 og døde der i 1788.

 

Jens Olsen f. ca 1769 var gift med Kirsten Ingebretsdatter og de døpte et barn i 1803 bosatt på Ås. Familien nevnes på Nøklegård.

 

 

 

Plasser

 

 

Fam.12

 

Bosatt her i 1741

 

Skolemester Isach Olsen f. ca 1793 nevnes på Ås i 1741. Han giftet i Solum i 1734 med enken etter Peder Hansen Sjøtvet, Ingeborg Velgjordsdatter f. 1701. De døpte to barn på Sjøtvet i Solum. De har så kommet til Eidanger og døpte barn bosatt på Ås i 1741. Isach nevnes i 1762 på Lunde Øvre hos sin datter Else. Hans kone kan også ha bodd der, men hun ble ikke nevnt i 1762. Det er usikkert hvor lenge de bodde på Ås. Isach nevnes flere ganger utover på 1750 tallet som fadder, med det stod ikke hvor han bodde. Det stod bare skolemester. Isach døde i 1763, trolig hos sin datter på Øvre Lunde.

 

Barn:

Else Isachsdatter f. 1735 d. 1783

Ole Isachsen f. 1738

Peder Isachsen f. 1741 d. 1758

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1800

 

Gunder Larsen f. ca 1731 og Marthe Tollefsdatter f. ca 1727 bodde på Orerønningen u/Ørstvet, men kom for 1801 til Nordre Ås og nevnes der som husmenn i 1801 tellingen. Gunder døde i 1809, men stod da som Rønningen, så de kan ha flyttet tilbake dit.

 

Se Orerønningen u/Ørstvet

 

 

 

Fam.12b

 

Bosatt her fra 1802 og en tid fremover

 

Ole Hansen f. 1760 fra Hegna u/Nedre Gunheim giftet seg i Sauherad i 1894 med enken Kirsti Nilsdatter f. ca 1790. De fikk tre barn i Sauherad og nevnes der i 1801. I 1802 døpte de et barn bosatt under Nordre Ås. De bodde nok på en husmannsplass. Ole døde der i 1809. Kirsti døde i 1829.

 

Barn:

Ingeborg Olsdatter f. 1794

Hans Olsen f. ca 1796

Gunne Olsdatter f. 1797 d. 1798

Halvor Olsen f. 1802

 

Familieark

 

 

 

Fam.13

 

Bosatt her i 1809-10

 

Hans Nilsen f. omkring 1780 og Ingeborg Jonsdatter f. omkring 1780 døpte barn bosatt på Nordre Ås i 1809 og 1810.

 

Barn:

Nils Hansen f. 1809 d. 1809

Nils Hansen f. 1810

 

Familieark

 

 

 

 

Hagen

 

Plassen nevnes i 1762. Hagen ble i 1792 solgt til Nils Eriksen Ås. Han solgte Hagen i 1808 til Thomas Blehr.

 

 

I 1762 var den under nevnte Anne Abrahamsdatter bosatt på Hagen. Det var også ei Marte som nevnes som ei fattig gammel enke. Dette var nok den Marte som døde på Hagen i 1785. Marte Halvorsdatter f. ca 1702 var trolig hun som var enke på Hagen u/Nordre Ås i 1762 og som døde der i 1785.

 

 

 

Fam.14

 

Bosatt her fra 1765 til 1787 (Anne fra før 1762)

 

Knud Vraalsen f. 1738 var sønn av Vraal Gundersen Hvalen. Han kom fra Gunneklev da han giftet seg i 1765 med Anne Abrahamsdatter f. ca 1729. Hun kom fra Hagen og hadde blitt nevnt der i 1762. De ble boende på Hagen og Anne døde der i 1785. Knud døde der i 1787. Han hadde da forlovet seg med Anne Hansdatter f. 1754 fra Røra.

 

Familieark

 

 

Fam.15

 

Bosatt her i 1782

 

I manntallet for Nordre Ås i 1782 nevnes en Erik på Hagen med kone og 3 barn. Dette var Erik Hansen f. 1746. Han giftet seg i Eidanger i 1776 med enken Åse Halvorsdatter f. 1741. Hun var enke etter Ole Larsen i Brevik. De bodde bare på Hagen u/Nordre Ås rundt 1781-1782. De døpte barn på Hvalsrødningen i 1779 og i 1781 nevnes Erik som bosatt på Hagen som fadder. I 1784 var de bosatt på Grava eie. De har så kommet til Brevik der Åste døde i 1801 og Erik i 1802.

 

Barn:

Ingeborg Eriksdatter f. 1777 d. 1809

Marte Eriksdatter f. 1779

Hans Eriksen f. 1784 d. 1785

 

Familieark

 

 

 

Fam.16

 

Bosatt her fra 1783 til 1792

 

Jon Børgersen f. 1752 fra Ørvik giftet seg i 1783 med Anne Jacobsdatter f. 1755 fra Grava. Jon kjøpte i 1783 plassen Hagen u/Nordre Ås og bosatt seg der. Anne døde i 1787 og i 1792 solgte Jon plassen Hagen. Jon flyttet til Grava og var bosatt der da han giftet seg for 2. gang i 1793 med Kirsten Nilsdatter f. ca 1762. De bodde videre på Grava, men bodde på Setret i Brevik da de døde. Jon i 1808 og Kirsten i 1809.

 

Jon Børgersen og Anne Jacobsdatter sine barn:

Børge Jonsen f. 1783 d. 1783

Børge Jonsen f. 1784

 

Jon Børgersen og Kirsten Nilsdatter sine barn:

NN Jonsen f. 1794 d. 1794

Anne Johanne Jonsdatter f. 1794

Else Jonsdatter f. 1797

Nils Jonsen f. 1800

Ole Jonsen f. 1802 d. 1802

Martha Jonsdatter f. 1802 d. 1802

Ole Jonsen f. 1804 d. 1809

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1788

 

Hans Ingebrethsen f. 1751 var bror av overnevnte Anne Ingebretsdatter Nedre Lunde/Nordre Ås. Hans var gift med Maria Jonsdatter f. 1746. De kom fra Ørvik og døpte tvillinger bosatt på Hagen u/Ås i 1788. Det er usikkert hvor lenge de bodde der. I 1801 var de bosatt i Brevik.

 

Se Ørvik

 

 

 

Stranden (Åstranda)

 

Plassen ble også kalt ”Nødlandstrand”. Dette da den hadde blitt brukt som en nødhavn i dårlig vær.

 

 

Fam.17

 

Bosatt her fra rundt 1700 til 1719

 

Lars Olsen f. ca 1663 nevnes på Nødelandstranden u/Nordre Ås i sjølegden i 1706. Han nevnes da som gift husmann med sønnen Eggert på 8 år. Han nevnes også der i 1711 med hustru og 2 barn. Han døde der i 1719.

 

Barn:

Guri Larsdatter f. ca 1691 d. 1745

Eggert Larsen f. ca 1692 d. 1764

 

Familieark

 

 

 

Fam.18

 

Bosatt her fra 1720 til omkring 1735

 

Iver Skajesen f. ca 1685 fra Klepp giftet seg i 1720 Guri Larsdatter f. ca 1691. Hun var datter av Lars Olsen Nødelandtrand. De overtok på plassen etter hennes far som døde i 1719. Familien nevnes der i 1725 og de døpte barn der frem til 1731. Det er usikkert om de flyttet fra plassen, da det ikke stod noe stedbenevnelse da de døde. Guri døde i 1745 og Iver i 1756.

 

Barn:

Birthe Iversdatter f. 1721 d. 1800

Lars Iversen f. 1723

Magdalene Iversdatter f. 1724 d. 1795

Maren Iversdatter d. 1727 d. 1798

Ole Iversen f. 1729 d. 1768

Anne Iversdatter f. 1731 d. 1792

 

Familieark

 

 

Fam.19

 

Bosatt her fra 1752 til 1778 (Maria til 1809)

 

Tengel Olsen f. 1720 var sønn av Ole Tengelsen Ås. Tengel giftet seg i 1752 med Maria Halvorsdatter f. 1729 fra Saltboden. De ble bosatt på Stranden u/Nordre Ås der også Tengel var eier. Tengel døde på Stranden i 1778 og Maria i 1809.

 

Barn:

Karen Malene Tengelsdatter f. ca 1753 d. 1764

Ole Tengelsen f. 1753 d. ca 1794

Tor Tengelsen f. 1756 d. 1781

Malene Tengelsdatter f. 1758 d. 1761

Halvor Tengelsen f. 1760 d. 1806

Anne Malene Tengelsdatter f. 1763 d. 1806

Peder Tengelsen f. 1766 d. 1769

Nils Tengelsen f. 1769 d. 1858

 

Familieark

 

 

 

Fam.20

 

Bosatt her fra 1795 til 1806 (Trinken til 1855)

 

Halvor Tengelsen f. 1760 var sønn av Tengel Olsen Stranden. Halvor giftet seg i Brevik i 1795 med Trinken Hansdatter f. ca 1769. Hun kom fra Skremma u/Dolva Søndre i Brunlanes. Halvor sin mor overdro i 1789 skjøtet på plassen Stranden til Halvor. Han bodde på plassen livet ut. Han døde der i 1806 og sønnen Hans overtok på Stranden. Enken levde til 1855.

 

Barn:

Maria Halvorsdatter f. 1796 d. 1799

Hans Halvorsen f. 1799 d. 1829

Tengel Halvorsen f. 1803 d. 1845

Ole Halvorsen f. 1806 d. 1876

 

Familieark

 

 

 

 

Skjelbukten

 

Tre av sønnene til Bent Knudsen og Ingeborg Skajesdatter bodde på Skjelsbukten u/Nordre Ås da de giftet seg. Hans i 1756, Knud i 1763 og Jacob i 1763. De bodde alle tre der i 1762. Det kan være at foreldrene bodde der de siste årene.

 

 

Fam.21

 

Bosatt her fra 1763 til 1809

 

Jacob Bentsen f. 1738 var sønn av Bent Knudsen Ås og giftet seg i 1763 med Marthe Gulbrandsdatter f. 1727 fra Oksum. Han kom fra Skjelsbukten da de giftet seg og de bosatte seg på Skjelbukten. De nevnes der i 1782. I 1762 nevnes plassen under Nordre Ås og i 1782 nevnes den under Søndre Ås. I 1783 festet Jacob to ryddede jordstykker under Nordre Å, som ble kaldt Kastet og Myren. De nevnes som inderster u/Ås i 1801 og i 1802 nevnes Jacob Bentsen som eier av 2 skind i Nordre Ås. Marthe døde på Skjelbukten i 1805 og Jacob i 1818.

 

Barn:

Karen Jacobsdatter f. 1764

Bent Jacobsen f. 1768 d. 1847

Ingeborg Jacobsdatter f. 1771 f. 1848

 

Familieark

 

 

 

Fam.22

 

Bosatt her fra 1798

 

Bent Jacobsen f. 1768 var sønn av Bent Jacobsen Skjelbukten. Bent giftet seg 1. gang i 1798 med Åse Olsdatter f. 1770 fra Auen. Han ble bosatt som husmenn på Skjelsbukten u/Ås sammen med sin far som døde der i 1809. Åse døde på Skjelbukten i 1809. Bent giftet seg 2. gang i 1811 med Maren Andersdatter f. ca 1779 fra Lunde sogn. Bent døde på plassen i 1847.

 

Bent Jacobsen og Åse Olsdatter sine barn:

Jacob Bentsen f. 1799 d. 1809

Ole Bentsen f. 1803 d. 1878

Hans Bentsen f. 1805 d. 1895

 

Bent Jacobsen og Maren Andersdatter sine barn:

Åse Bentsdatter f. 1811 d. 1880

Anders Bentsen f. 1814

Jacob Bentsen f. 1817 d. 1909

 

Familieark