| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 


 

 

 

 

Viede i Eidanger kirke fra 1824 til 1832

Avskrift gjort av Torbjørn Aasetre.

Registrert på data av Jørn Olsen 2005

 

 

 

 

1824

 

 

Copul. 13.01.1824 i Eid.

Ungkarl Ole Sørensen Nøchlegaard 23 år Tjenestedreng

Tjenestepige Anne Pedersdatter Nøchlegaard 28 år

 

Copul. 14.01.1824 i Eid.

Ungkarl Anders Gulbrandsen Koggersvold 23 år Tjenestedreng

Tjenestepige Maria Andersdatter Koggersvold 25 år

 

Copul. 06.02.1824 i Eid.

Enkemand Hans Knudsen Qvæstad 35 år Gaardmann

Sibylla Sørensdatter Wesbye 23 år Gaardmannsdatter

 

Copul. 17.02.1824 i Eid.

Ungkarl og Matros Halvor Olsen Midgaard fra Bamble sogn 32 år

Tjenestepige Marthe Maria Andersdatter Bjønnes 30 år

 

Copul. 02.04.1824 i Eid.

Ungkarl Anders Olsen Lunde 24 år Gårdmann

Pigen Karen Serine Amundsdatter Siljan 19 år Gaardmannsdatter

 

Copul. 02.07.1824 i Eid.

Ungkarl Lars Helgesen Buer 26 1/2 år Gaardmann

Pigen Laurine Nilsdatter Aaklungen 36 år Gaardmannsdatter

 

Copul. 09.07.1824 i Eid.

Ungkarl Søren Knudsen Holthe 21 år Gaardmannsønn

Pige Inger Olsdatter Halvarp 25 år Gaardmannsdatter

 

Copul.16.07.1824 i Eid.

Ungkarl Hans Halvorsen Stranden 25 år Husmann

Pigen Maren Margrethe Sørensdatter Sølverød 24 1/2 år Gårdmannsdatter

 

Copul. 30.07.1824 i Eid.

Ungkarl Lars Halvorsen Guttu 34 år Gårdmann

Pigen Birthe Kirstine Jakobsdatter Siljan 26 år Gårdmannsdatter

 

Copul. 06.08.1824 i Eid.

Enkemann Ole Jonsen Versvig 40 år Gaardmann

Pige Marthe Maria Sørensdatter Røed 24 år Gaardmannsdatter

 

Copul. 26.10.1824 i Eid.

Veladle Hr. Real Cappelen til Borrestad 35 år

Veladle Jomfru Amia Sophie Stenbuk 24 år.

 

Copul. 22.10.1824 i Eid.

Ungkarl Anders Eriksen Langangen 30 år Gaardmannsønn

Inger Sørensdatter Westbye 23 år Gaardmannsdatter

 

Copul. 29.10.1824 i Eid.

Ungkarl Lars Eriksen Viersdalen 33 år Gaardmannsønn

Pigen Oline Maria Anunsdater Viersdalen 22 år Gaardmannsdatter

 

 

1825

 

 

Copul. 14.01.1825 i Eid.

Ungkarl Christen Torjusen Traaholt 25 år Overjager

Pigen Sara Larsdatter Traaholt 28 år Gaardmannsdatter

 

Copul. 25 02.1825 i Eid

Ungkarl Isach Olsen Nyestrand 26 år Strandsider

Tjenestepige Marthe Maria Ingebretsdatter Tveten 24 år

 

Copul. 06.04.1825 i Eid.

Ungkarl Andreas Mikkelsen Hvalsrødningen 21 år Husmannsønn

Tjenestepige Marie Andersdatter Hvalen 28 år

 

Copul. 24.05.1825 i Eid.

Ungkarl Peder Hansen Roed 28 år Husmannsønn

Tjenestepige Berjette Pedersdatter Stridsklev 25 år

 

Copul. 22.06.1825 i Eid.

Ungkarl Ole Halvorsen Kjendalen 45 år dagarbeider

Pigen Gunhild Evensdatter Haukelien 34 år

 

Copul. 08.07.1825 i Eid.

Enkemand Nils Jonsen KJorholt 48 år Gaardmann

Tjenestepige Karen Hansdatter Kjørholt 30 år

 

Copul. 03.08.1825 i Brevig

Ungkarl og Røiert Hans H. Lund fra Nevnlunghavn 21 år

Pigen Anne Sørine Sørensdatter Sigtesøen 21 år Gaardmannsdatter

 

Copul. 14.08.1825 i Eid.

Sognepræst til Haaland Velærværdige Hr. Hans Stenbuk 23 1/2 år

Veladle Jomfru Jensine Hans? (Hun het Henny. JO) 21 år

 

Copul. 26.08.1825 i Eid.

Unkarl Anders Nilsen Qvæstad 22 år Tjenestedreng

Inger Larsdatter Øveraasen Tjenstepige 28 år.

 

Copul. 16.09.1825 i Eid.

Ungkarl Ole Andersen Kjendalen 28 år Tjenestedreng

Pigen Maren Knudsdatter Holte 27 år Gårdmannsdatter

 

Copul. 23.09.1825 i Eid.

Ungkarl Hans Jakob Jakobsen Oxum 23 år Gaardmann

Pigen Katrine Nilsdatter Basseboe 30 år Gaardmannsdatter

 

Copul. 14.10.1825 i Eid.

Ungkarl Abraham Jensen 38 år

Enken Dorthea Sophie Sørensdatter Herøen 64 år Husmannsenke

 

Copul. 28.10.1825 i Eid.

Ungkarl Ouen Bentsen Stammeland 21 år Husmannsøn

Tjenestepige Karen Marie Nilsdatter Berg 23 år.

 

 

1826

 

 

Copul 27.01.1826 i Eid.

Ungkarl Nils Hansen Ørestvedt 23 år Gaardmann

Pigen Anne Olsdatter Skjelsvik 21 år Gaardmannsdatter

 

Copul. 27.03.1826 i Eid.

Ungkarl Ole Gunnulfsen Sigtesøen 33 år matros

Pigen Ingeborg Maria Christensdatter Haaøen 24 år Gaardmannsdatter

 

Copul. 12.04.1826 i Eid.

Ungkarl Ole Hansen Tveten 31 år Gårdmann

Pigen Ingeborg Margrethe Jensdatter Kjørholt 33 år tjenestepige

 

Copul. 25.05.1826 i Eid.

Ungkarl Lars Knudsen Haugholt 23 år tjenestedreng

Tjenestepige Inger Andersdatter Herregaardstranden 28 år

 

Copul. 31.05.1826 i Eid.

Ungkarl Ole Isaksen Halvorsrødningen af Qvælle sogn 22 år Tjenestedreng

Tjenestepige Dorthe Andersdatter Pladsen 25 år

 

Copul. 23.06.1826 i Eid.

Ungkarl Anders Gundersen Bjønnes 22 år Gårdmann

Maren Hansdatter Bjønnes 22 år tjenestepige

 

Copul. 07.07.1826 i Eid.

Enkemand Ole Jakobsen Muhle 54 år Ind.

Pigen Marie Ingebretsdatter Bjerketvedt 50 år tjenestepige

 

Copul. 17.08.1826 i Eid.

Enkemand Jakob Olsen Kjendalen 34 år Gårdmann

Pigen Inger Hansdatter Ødegaarden 22 år gårdmansdatter

 

Copul. 05.09.1826 i Eid.

Stiftsprocurator Peder Karl Lassen 28 år

Frøken Maril Ottilie Pauline Constanse Morgenstjerne 22 år.

 

Copul. 08.09.1826 i Eid.

Ungkarl Iver Sørensen Sølverød 28 år

Pigen Anne Margrethe Anunsdatter Aas 18 år og gårdmannsdatter

 

Copul. 15.09.1826 i Eid.

Ungkarl Ole Olsen Hvalen 32 år husmannsønn

Tjenestepige Anne Marie Christoffersdatter Kaagersvold 28 år

 

Copul. 15.09.1826 i Eid.

Ungkarl Christen Anundsen Viersdalen 30 år gårdbruker

Tjenestepige Johanne Marie Johannesdatter Viersdalen 28 år

 

Copul. 22.09.1826 i Eid.

Ungkarl Andreas Anthonisen fra V.Porsgrunn 32 år matros

Tjenestepige Else Birgitte Andreasdatter Herøen 28 år.

 

Copul. 10.10.1826 i Eid.

Ungkarl Jakob Jonsen Traaholt 31 år

Tjenestepige Maren Olsdatter Stulen 25 år

 

Copul. 10.10.1826 i Eid.

Ungkarl Lars Jonsen Traaholt 38 år

Tjenestepige Gunild Hansdatter Herøen 25 år

 

Copul. 13.10.1826 i Eid.

Ungkarl Anders Gulliksen Langangen 27 år tjenestedreng

Tjenstepige Marthe Andersdatter Nøglegaard 27 år

 

Copul. 03.11.1826 i Eid.

Ungkarl Elev Helgesen Buer 25 år Gardmann

Pigen Elen Jakobsdatter Præstesætret husmannsdatter

 

Copul. 07.11.1826 i Eid.

Ungkarl Erik Olsen Nyestrand 26 år Strandsidder

Tjenestepige Kirsten Marie Andersdatter Tveten 23 år

 

Copul. 17.11.1826 i Eid.

Ungkarl Hans Jacob Jensen Brevig 23 år smed

Tjenestepige Laurine Mikkelsdatter Stridsklev 22 år

 

Copul. 30.11.1826 i Eid.

Politie Audjudant Hr. Nils Holst 36 år Vestre Porsgrunn

Jomfru Masine Petronelle Bucha 37 år

 

Copul. 01.12.1826 i Eid.

Ungkarl Hans Nilsen Tvedalen af Tanum sogn 36 år gårmannsøn

Pigen Sara Olsdatter Halvarp 36 år gårdmannsdatter

 

 

1827

 

 

Copul. 25.05.1827 i Eid.

Ungkarl og Skoleholder Halvor Hansen Herøen 29 år

Tjenestepige Anne Kirstine Hansdatter Stridsklev 28 år

 

Copul. 08.06.1827 i Eid.

Ungkarl Mathias Gilliksen Langangen 21 år tjenestedreng

Tjenestepige Anne Margrethe Olsdatter Langangen 29 år

 

Copul. 20.07.1827 i Eid.

Enkemann Jon Andersen Lunde 30 år gårdbruker

Tjenestepige Marthe Gundersdatter Lunde 30 år

 

Copul. 10.08.1827 i Eid.

Ungkarl Hans Olsen Halvarp 29 år gårmannsøn

Tjenestepige Anne Catrine Christensdatter Lønnebakke 25 år

 

Copul. 31.08.1827 i Eid.

Ungkarl Hans Jakobsen Ørestvedt 22 år gårdmann

Tjenestepige Tonnette Mikkelsdatter Ørstvedt 31 år

 

Copul. 31.08.1827 i Eid.

Ungkarl Søren Nilsen Røra 34 år tjenestedreng

Tjenestepige Karen Jakobsdatter Gudsfred 24 år

 

Copul. 07.10.1827 i Eid.

Ungkarl Jakob Hansen Studsrød 21 år husmannsønn

Tjenestepige Maren Eriksdatter Rødningen 24 år

 

Copul. 26.10.1827 i Eid.

Ungkarl Simon Jakobsen Siljan 32 år gårdbruker

Pigen Anne Maria Jansdatter Qvæstad 25 år gårmannsdatter

 

Copul. 02.11.1827 i Eid.

Ungkarl Anders Jonsen Heisholt Holden 30 år gårmannsønn

Pigen Kari Tollevsdatter Valler 24 år gårmannsdatter

 

Copul. 06.11.1827 i Eid.

Enkemann Ramund Ramundsen Sandøen 46 år husmann

Tjenestepige Jorel Stenersdatter Bjerkøen 40 år

 

 

1828

 

 

Copul. 20.06.1828 i Eid.

Enkemann Jon Hansen Auen 47 år gårdmann

Pigen Maren Kirstine Amundsdatter Aas 21 år gårmannsdatter

 

Copul. 11.07.1828 i Eid.

Ungkarl Lars Arnesen Ragnhildsrød Qvelle 28 år husmann

Tjenestepige Karen Pedersdatter Oklungen 28 år

 

Copul. 23.09.1828 i Eid.

Enkemann Isak Torstensen Eeg Bamble 56 år gårdmann

Pigen Ingeborg Laurine Sørensdatter Hvalen 26 år.

 

Copul. 17.10.1828 i Eid.

Ungkarl Ingebret Knudsen Holte 32 år

Tjenestepige Karen Nilsdatter Holte 38 år

 

Copul. 23.10.1828 i Eid.

Ungkarl Just Andersen Bjønnes 29 år matros

Tjenestepige Ingeborg Andersdatter Bjønnes 36 år

 

Copul. 25.11.1828 i Eid.

Ungkarl Lars Christensen Brevig 27 år matros

Pigen Anne Maria FRantqdatter Bjerkøen 22 år gårmannsdatter

 

Copul. 10.12.1828 i Eid.

Enkemann Halvor Zakariasen 64 år matros

Enken Maren Sophie Amundsdatter Holmen 33 år

 

Copul. 27.12.1828 i Eid.

Ungkarl Nils Christensen fra Gjerpen Sogn 28 år

Tjenestepige Anne Andreasdatter Herøen 31 år

 

 

1829

 

 

Copul. 16.01.1829 i Eid.

Ungkarl Johannes Sørensen 26 år

Enken Inger Eriksdatter Gravastranden 41 år

 

Copul. 23.01.1829 i Eid.

Ungkarl Nils Amundsen Ulverød 23 år matros

Pigen Andrea Rollevsdatter Herøen 27 år

 

Copul. 19.06.1829 i Eid.

Ungkarl Jakob Eriksen Viersdalen 25 år

Tjenestepige Karen Jensdatter Viersdalen 31 år

 

Copul. 26.06.1829 i Eid.

Ungkarl Anders Nilsen Sundsaasen 27 år

Pigen Karen Maria Vetlesdatter Slevolden 19 1/2 år

 

Copul. 09.08.1829 i Eid.

Ungkarl Henrik Olsen Grini i Gjerpen 27 år

Tjenestepige Ingeborg Aasmundsdatter Myren 25 år

 

Copul. 04.09.1829 i Eid.

Ungkarl Anders Andersen Nordal 38 år gårdbruker

Pigen Maren Margrethe Hansdatter Ødegaarden 28 år

 

Copul. 25.09.1829 i Eid.

Ungkarl Søren Larsen Omsland Kjose 28 år

Pigen Laurine Nilsdatter Kaasa 23 år

 

Copul. 04.12.1829 i Eid.

Ungkarl Torger Andersen Solum i Tanum Sogn 27 år

Tjenestepige Maren Laurine Jensdatter Auen 26 år

 

Copul. 18.12.1829 i Eid.

Ungkarl Erik Christensen Porsgrunn 28 år matros

Pigen Karen Oline Christensdatter Røe 24 år

 

Copul. 29.12.1829 i Eid.

Ungkarl Jakob Larsen Engelstad 31 år

Enken Guri Thorsdatter Hauen 56 år

 

 

1830

 

 

Copul. 08.01.1830 i Eid.

Ungkarl Jakob Olsen Nyestrand 24 år matros

Pigen Mariken Halvorsdatter Haugholt 25 år

 

Copul. 29.01.1830 i Eid.

Ungkarl Arve Haraldsen Heistad 39 år

Enken Marie Andersdatter Heistad 34 år

 

Copul. 05.02.1830 i Eid.

Ungkarl Amund Christoffersen KJose 29 år

Pigen Elen Gulliksdatter Langangen 26 år

 

Copul. 05.03.1830 i Eid.

Enken Anders Jakobsen Lanner 40 år

Pigen Maren Marie Pedersdatter Hasler 30 år tjenestepige

 

Copul. 25 03.1830 i Eid.

Ungkarl Ole Jensen Kjørholt 29 år

Tjenestepige Lisbet Larsdatter Kaasa 38 år

 

Copul. 04.04.1830 i Eid.

Ungkarl Søren Larsen Røra 29 år

Tjenestepige Karen Kristensdatter Røra 28 år

 

Copul. 14.04.1830 i Eid.

Ungkarl Anders Hansen Ødegaarden 33 år gårmannsønn

Tjenestepige Helvig Amundsdatter Ødegaarden 41 år

 

Copul. 14 04 1830 i Eid.

Ungkarl Anders Hansen Ørstvedt 25 år hjulmaker

Pigen Ingeborg Karine Iversdatter Skjelsvig 27 år

 

Copul. 01.07.1830 i Eid.

Ungkarl Knud Christoffersen Søli i Gjerpen 26 år

Pigen Marthe Maria Eriksdattter Rødningen 30 år husmannsdatter

 

Copul. 02.07.1830 i Eid.

Enkemann ERik Adolfsen 30 år dagarbeider

Tjenestepige Marthe Marie Paulsdatter Auen 24 år

 

Copul. 02.07.1830 i Eid.

Ungkarl Anders Olsen Langangen 23 1/2 år

Pigen Birthe Maria Nilsdatter Nøglegaard 20 1/2 år

 

Copul. 29.10.1830 i Eid.

Enkemann Jakob Nilsen Grønsholt 48 år gårdmann

Pigen Gunhild Maria Olsdatter Flogstad 24 år

 

Copul. 05.11.1830 i Eid.

Enkemann Christen Christensen Brevig 31 år rorskarl

Pigen Boel Kirstine Gundersdatter Bjønnes 19 år

 

Copul. 28.11.1830 i Eid.

Ungkarl Lars Hansen Røe 31 år

Tjenstepige Karen Pedersdatter Hasler 26 år

 

Copul. 17.12.1830 i Eid.

Ungkarl Jakob Jensen Auen 36 år

Pigen Birthe Mikkelsdatter Auen 36 år

 

Copul. 28.12.1830 i Eid.

Ungkarl Torjus Isaksen fra Brevik 30 år

Enken Tonnette Mikkelsdatter Ørstvedt 31 år

 

 

1831

 

 

Copul. 06.01.1831 i Eid.

Enkemann Anders Nilsen Tvedalen i Tanum 29 1/2 år

Enken Anne Marine Jakobsdatter Stammeland 42 år

 

Copul. 21.06.1831 i Eid.

Ungkarl Jakob Frantsen Bjerkøen 28 år gårdmann

Pigen Anne Marine Christensdatter Leerstang 19 år

 

Copul. 02.09.1831 i Eid.

Ungkarl Peder Pedersen Berg 31 år gårdmann

Pigen Ingeborg Marine Jakobsdatter Grava 23 år

 

Copul. 16.09.1831 i Eid.

Ungkarl Amund Nilsen Kaasa 36 år

Pigen Anne Sørensdatter Kaasa 27 år

 

Copul. 23.09.1831 i Eid.

Enkemann Søren Eriksen Viersdalen 44 år husmann

Pigen Kirsten Christensdatter Dahlen 28 år

 

Copul. 11.10.1831 i Eid.

Ungkarl Nils Petter Halling 25 år

Pigen Inger Olsdatter Sundet 21 år

 

Copul. 11.10.1831 i Eid.

Ungkarl Hans Olsen Langangen 28 år

Pigen Maren Olsdatter Sundet 28 år

 

Copul. 18.10.1831 i Eid.

Enkemann Ole Mathisen Tveten 38 år gårdbruker

Enken Karen Maria Olsdatter Gunneklev 26 år

 

Copul. 27.12.1831 i Eid.

Ungkarl Nils Gudmundsen Rødningen 29 år

Pigen Ingeborg Simensdatter Bjønnes 23 år

Fedre: Gudmund Jensen og Simon Larsen

 

 

1832

 

 

Copul. 24.02.1832 i Eid.

Ungkarl Knud Larsen Hegna 28 år

Enken Inger Olsdatter Halvarp 33 år

Fedre: Lars Sørensen og Ole Hansen

 

Copul. 28.08.1832 i Eid.

Ungkarl Hans Jonsen Sandøen 29 år

Pige Sara Kirstine Nilsdatter Kjørholt 20 år

Fedre: Jon Andersen gårmann og Nils Jonsen

 

Copul. 04.10.1832 i Eid.

Ungkarl Simon Knudsen Grønlie 28 år

Pigen Alet Kirstine Andersdatter Grava 22 år

Fedre: Knud Olsen og Anders Halvorsen

 

Copul. 09.11.1832 i Eid.

Ungkarl Amund Hansen Versvigen 30 1/2 år

Enken Margrethe Johannesdatter Skrabeklev 40 år

Fedre: Hans Versvigen og Johannes Kaasa

 

Copul. 27.12.1832 i Eid.

Enkemann Jakob Andersen 53 år Porsgrunn

Enken Maren Thorsdatter Gunneklev 40 år

Fedre: Anders Ballestad og Thor Skillbred

 

Copul. 28.12.1832 i Eid.

Enkemann Nils Jakobsen Siljan 42 år

Pigen Birthe Kirstine Amundsdatter 22 år

Fedre_ Jakob Siljan og Amund Lillegården

 

Copul. 29.12.1832 i Eid.

Ungkarl og skoleholder Ole Andersen 33 år

Pigen Marthe Maria Eriksdatter Viersdalen 29 år

Fedre: Anders Olsen Osebakken og Even Larsen

 

 

 

 

 

 

Tilbake til oversikt over avskrifter