| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER


 

 

Eidanger ministerialbok nr.4, 1733 – 1759, Konfirmerte

i Eidanger (med Østre Porsgrund) og Siljan/Slemdal kirker

 

Jørn Olsen 2009

Her finner man de første registreringene av konfirmerte i Eidanger, Østre Porsgrund og Siljan

De førtse noteringene av konfirmerte for dette området er fra 1751. Disse er notert inne i mellom de døpte, kronologisk i de årene det gjelder.

Det kan være noe avvik fra originalen.

Dette er en avskrift, og det er da min tolking av teksten. Derfor vil jeg anbefale å sjekke originalen.

 

Her er originalen: Eidanger 1733-1759

 

1751

18. apr            Eid.                  Samme dag Cofirmerede efterfølgende:

                                               Nicolai Berg i Porsg.

                                               Ellenora Hedevig Rask ibid

                                               Karen Aarhus ib

                                               Kirsten Aal ib

                                               Vetle Jacobsen Nedre Lunde

                                               Lars Hansen Hejestad

                                               Gullik Siulsen Bakke

                                               Niels Larsen i Porsgr.

                                               Hans Olsen Lunde Rødningen

                                               Gudmund Christensen Qvæstad

                                               Niels Heljesen Gusfred

                                               Christopher Sørensen Tveten

                                               Ole Gundersen Røre

                                               Else Olsdatter Hejestad

                                               Birthe Nielsdatter Hovolt

                                               Lisbeth Larsdatter Saltboen

                                               Else Hansdatter Øveraasen

                                               Inger Giertsdatter Aas

                                               Inger Hansdatter Oxum

                                               Tone Jensdatter Biørntved

                                               Malene Erlandsdatter Vaateclev

                                               Ingeborg Heljesdatter Gusfred

                                               Kisten Halvorsdatter Porsgr.

 

4. jul                Sil.                   cinfirmeret Samme dag disse unge                                                                                                                      

                                               Svend Pedersen Kiste 21 aar

                                               Peder Nielsen Soland 19 aar

                                               Jacob Olsen Kløverød 20 aar

                                               Jacob Johansen Kiste 18 aar

                                               Christen Christiansen Gurholt 19 aar

                                               Maren Hansdatter ved Værket 16 aar

                                               Kisten Halvorsdatter ibid 18 aar

                                               Anne Hansdatter Kiste 18 aar

                                               Maria Asbiørnsdatter Auestad 17 aar

                                               Birthe Christensdatter Island 17 aar

                                               Gunild Jensdatter Kiste 17 aar

                                               Martha Olsdatter Tormosrød 18 aar

                                               Birthe Johansdatter Hogstad 19 aar

                                               Giørel Nielsdatter Høysæt 17 aar

                                               Elsa Olsdatter Kløverød 18 aar

                                               Maria Christophersdatter Sorbø 16 aar

 

1752

16. apr            Eid.                  Confirmation ved Eidanger:

                                               Jens Andreas Kierulf i Porsgrund 17 aar

                                               Solve Larsen ibid 17 aar

                                               Soren Olsen Valler 18 aar

                                               Christen Sørensen Berg 17 aar

                                               Simen Clasen Bekken 17 aar

                                               Lars Nielsen Viersdal 21 aar

                                               Iver Larsen Nordre Lunde 17 aar

                                               Constance Berg i Porsgrund 16 aar

                                               Elisabeth Iversdatter Grave 17 aar

                                               Kari Hansdatter Grønsholt 18 aar

                                               Ingeborg Larsdatter Qvæstad 17 aar

                                               Kari Hansdatter Øveraasen 21 aar

                                               Giertrud Nielsdatter Porsgrund fra Kragerøe 20 aar

 

25. jun             Eid.                  samme dag i Slemdal confirmeret

                                               Anders Simensen Moholt 17 aar

                                               Halvor Knudsen Gonsholt 18 aar

                                               Bent Gullichsen Gurholt 17 aar

                                               Erich Michelsen Øverbøe 17 aar

                                               Anders Olsen Auestad 21 aar

                                               Anders Olsen Røe 18 aar

                                               Hovold Michelsen Soland 17 aar

                                               Jacob Thorsen Synstved 17 aar

                                               Torkild Nielsen Soland 20 aar

                                               Joen Andersen Auestad 19 aar

                                               Isach Andersen Naphog 19 aar

                                               Per Erichsen ved værket 19 aar

                                               Isach Christophersen Kiste 20 aar

                                               Birthe Gullichsdatter Gurholt 18 aar

                                               Anne Larsdatter Engelstad 18 aar

                                               Marthe Halvorsdatter Sercland 17 aar

                                               Ingeborg Larsdatter Gonsholt 17 aar

 

1. okt               Eid.                  Confirm. ved Eidanger                                                         

                                               Israel Sørensen Herøen 19 aar

                                               Rasmus Nielsen i Porsgr. 17 aar

                                               Helvig Andersdatter Tveten 17 aar

                                               Ingeborg Nielsdatter i Porsgr. 19 aar

 

 

1753

29. apr            Eid.                  Confirmeret ved Eidanger:               

                                               Petter Fermand 15 aar

                                               Niels Aal 17 aar

                                               Jacob Olsen Holte 18 aar

                                               Mads Nielsen Siljen 18 aar

                                               Anund Sørensen Aachlungen 18 aar

                                               Ole Erichsen Lander 18 aar

                                               Jens Iversen Grave 19 aar

                                               Gunder Gundersen Aasegr. 24 aar

                                               Mons Olsen Lunde Nordre 22 aar

                                               Aase Nielsdatter Præstegaarden 20 aar

 

30. sep            Eid.                  Confirmeret ved Eidanger

                                               Christen Torjusen Nordal 18 aar

                                               Ingebreth Hansen Herøien 19 aar

                                               Lisbeth Halvorsdatter Arveskoug 16 aar

                                               Anne Christensdatter Leerstang 17 aar

                                               Mari Ingebrethsdatter Pasa 19 aar

                                               Live Hansdatter Ørestved 18 aar

                                               Ingeborg Erichsdatter S. Lunde 18 aar

                                               Kisti Berthelsdatter Biørntvedt 17 aar

                                               Astri Niculsdatter Porsgrund 17 aar

 

 

1754

21. apr            Eid.                  Confirmeret ved Eidanger

                                               Lars Olsen Valler 17 aar

                                               Ole Stoesen Ødegaarden 17 aar

                                               Ingebreth Stoesen Ødegaarden 19 aar

                                               Anun Olsen Nøglegaard 17 aar

                                               Jacob Ellevsen Nordal 20 aar

                                               Hans Isaksen Schelsvig 17 aar

                                               Maria Larsdatter Nøglegaard 17 aar

                                               Kisti Christensdatter Valler 19 aar

                                               Ingeborg Persdatter Valen 17 aar

 

8. sep              Sil.                   Samme dag confirmeret ved Slemdal

                                               Lars Olsen Lykka 21 aar

                                               Jørgen Christophersen Sorbø 19 aar

                                               Per Larsen Højsæt 18 aar

                                               Ole Halvorsen Sarcland 22 aar

                                               Jacob Sørensen Auestad 18 aar

                                               Ole Larsen Schautved 20 aar

                                               Maria Persdatter Auestad 20 aar

                                               Birthe Larsdatter Højsæt 17 aar

                                               Anne Jensdatter Kiste 17 aar

                                               Aase Svendsdatter Tosolt 18 aar

                                               Birthe Joensdatter Højsæt 18 aar

                                               Maria Joensdatter Schilbred 19 aar

                                               Gunild Nielsdatter Moholt 17 aar

 

6. okt               Eid.                  Confirmeret ved Eidanger

                                               Margrethe Knudsdatter fra Porsgr. 17 aar

                                               Margretha Andersdatter Kiorholt 19 aar

                                               Maria Tolvsdatter Klevstrand 17 aar

 

 

1755

6. apr              Eid.                  antaget til Confirmation

                                               Rasmus Malling i Porsgr. 18 aar

                                               Jacob Erichsen Syndre Lunde 18 aar

                                               Ole Jacobsen Qvæstad 18 aar

                                               Per Hansen Grønsholt 18 aar

                                               Ole Isachsen Skolemesters 17 aar

                                               Torkild Nielsen Slevolden 20 aar

                                               Per Halvorsen i Porsgr. 20 aar

                                               Knud Bentsen Berg 20 aar

                                               Maren Nielsdatter i Porsgr. 17 aar

                                               Karen Christensdatter i Porsgr. 18 aar

                                               Anne Cathrine Nascov 18 aar

                                               Ragnild Arnesdatter i Porsgr. 18 aar

                                               Antonette Nielsdatter Hovolt 16 aar

                                               Aase Abrahamsdatter Kiørholt 18 aar

                                               Anne Nielsdatter Landgangen 18 aar

                                               Maria Larsdatter Hallevarp 18 aar

 

7. sep              Sil.                   Samme tiid Confirmeret

                                               Ole Gundersen Tormosrød 21 aar

                                               Lars Gundersen ibid 19 aar

                                               Per Joensen Præstegaarden 21 aar

                                               Jens Gundmundsen Røe 20 aar

                                               Erich Pulsen Præstejordet 18 aar

                                               Ole Thorsen Præstegaarden 20 aar

                                               Erich Christensen Iisland 19 aar

                                               Per Persen Qvislen 20 aar

                                               Mads Persen ibid 18 aar

                                               Per Olsen Kløverød 20 aar

                                               Ingeborg Nielsdatter Tosolt Saven 19 aar

                                               Anna Olsdatter Røe 18 aar

                                               Anne Thorsdatter Præstejordet 18 aar

                                               Sørine Erichsdatter Guurholt 20 aar

                                               Maria Joensdatter S. Kiste 20 aar

                                               Anne Andersdatter ved værket 19 aar

                                               Mari Nielsdatter Ejed 18 aar

 

5. okt               Eid.                  Samme dag confirmeret ved Eidanger

                                               Gunder Olsen Hashel 19 aar

                                               Petter Poulsen fra Porsgr. 18 aar

                                               Anun Evensen Scaverager 19 aar

                                               Tolli Christensen Qvæstad 18 aar

                                               Anun Sørensen øvre Lunde 20 aar

                                               Tommes Christensen Studsrød 20 aar

                                               Lars Ingebretsen Pasa 22 aar

                                               Abraham Sørensen Leerstang 18 aar

                                               Jacob Bentsen Hejestad 18 aar

                                               Kisti Persdatter Berg 18 aar

                                               Maria Nielsdatter Sleevolden 18 aar

                                               Kari Giertsdatter Røra 18 aar

                                               Maria Hansdatter Schrabeklev 17 aar

                                               Anne Andersdatter Aachlungen 18 aar

                                               Anne Simensdatter Præsttangen 19 aar

                                               Boel Jacobsdatter Præstgd. 17 aar

                                               Abel Andersdatter Porsgrund 22 aar

                                               Ragnild Davidsdatter Porsgr. 19 aar

 

 

1756

25. apr            Eid.                  Samme dag confirmert ved Eidanger

                                               Abraham Ellevsen fra Porsgrund 21 aar

                                               Auen Iversen Grave 18 aar

                                               Christen Christensen nordre Lunde 19 aar

                                               Jaen Larsen fra Porsgrund 18 aar

                                               Jørgen Jaensen fra Porsgrund 19 aar

                                               Jacob Paalsen syndre Lunde 18 aar

                                               Jacob Andersen Stuulen 21 aar

                                               Niels Nielsen Slevolden 23 aar

                                               Ole Sørensen øvre Lunde 17 aar

                                               Niels Olsen Flaatten 18 aar

                                               Ole Amundsen Rødningen 24 aar

                                               Jacob Peersen Leerstang 21 aar

                                               Anne Christensdatter Studsrød 18 aar

                                               Ambor Iversdatter Sætre

                                               Anne Lisbeth Olsdatter fra Porsgrund 20 aar

                                               Birthe Erichsdatter Landgangen 19 aar

                                                Marthe Olsdatter Nøglegaard 17 aar

                                               Mari Nielsdatter Slevolden 16 aar

                                               Sara Jacobsdatter nedre Lunde 17 aar

                                               Zidsel Christensdatter Qvæstad 19 aar

 

29. aug            Sil.                   Samme dag confirmert ved Slemdal

                                               Johannes Sørensen Ejed 19 aar

                                               Ole Gulliksen Guurholt 18 aar

                                               Niels Larsen Gonsholt 20 aar

                                               Isak Andersen Tveten 19 aar

                                               Hendrik Olvesen S. Kiste 19 aar

                                               Kari Arvesdatter Auestad 17 aar

                                               Anne Svendsdatter Auestad 18 aar

                                               Marthe Svendsdatter ibid 16 aar

                                               Kisti Sørensdatter Ejed 17 aar

                                               Giertrud Andersdatter Grorød 17 aar

                                               Oline Torbiørnsdatter Tosolt 17 aar

                                               Anne Gundersdatter Tormosrød 17 aar

                                               Lisbeth Larsdatter N. Kiste 18 aar

                                               Mari Knudsdatter S. Gonsholt 17 aar

 

3. okt               Eid.                  Samme dag confirmert

                                               Hans Jacob Kvislen fra Porsgr. 16 aar

                                               Sivert Hansen ibid 19 aar

                                               Ole Olsen ibid 20 aar

                                               Kisti Nielsdatter Viersdalen 20 aar

                                               Anne Iversdatter Basseboe 23 aar

                                               Ingeborg Jørgensdatter Ødevold 18 aar

                                               Anne Hansdatter Aas 18 aar

                                               Birthe Larsdatter nordre Lunde 18 aar

 

 

1757

17. apr            Eid.                  prædiken ved Eidanger, confirmerte

                                               Jens Larsen Herøen 17 aar

                                               Arne Joensen Kiørholt 18 aar

                                               Christen Ellevsen Labbelutten 19 aar

                                               Eli Ingebretsdatter Pasa 20 aar

                                               Ragnild Ingebrethsdatter Pasa 18 aar

                                               Anne Cathrine Iversdatter Porsgr. 18 aar

 

14. aug            Sil.                   Samme dag blev ved Slemdal confirmerede

                                               Rasmus Christensen Kløverød 21 aar

                                               Ole Jacobsen Øverbø 20 aar

                                               Christen Christophersen Sorbø 19 aar

                                               Jacob Jensen Haven 19 aar

                                               Ole Olsen Kløverød 22 aar

                                               Jens Olvesen Kiste 19 aar

                                               Amund Pedersen Gonsholt 20 aar

                                               Niels Andersen Auestad 22 aar

                                               Lars Torbiørnsen Tosolt 20 aar

                                               Marthe Olsdatter Kløverød 20 aar

                                               Christence Rasmusdatter Tudal 19 aar

                                               Kisti Matthisdatter Iisland 20 aar

                                               Anne Nielsdatter Tveten 19 aar

                                               Kari Joensdatter Søland 19 aar

                                               Maren Olsdatter Naphog 19 aar

                                               Anne Simensdatter Kiste 17 aar

                                               Birthe Andersdatter Værket 17 aar

                                               Birthe Nielsdatter Moholt 18 aar

                                               Gunild Andersdatter Naphog 19 aar

                                               Kisti Persdatter Kvislen 18 aar

 

2. okt               Eid.                  Samme dag confirmert

                                               Jacob Gundersen Sundsaasen 20 aar

                                               Hendrich Hansen Grønsholt 19 aar

                                               Anders Andersen fra Porsgr. 20 aar

                                               Lisbeth Andersdatter Tveten 18 aar

                                               Anne Andersdatter Tveten 18 aar

                                               Marthe Tolvsdatter Klevstrand 17 aar

                                               Margrethe Christensdatter Studsrød 19 aar

 

1758

2. apr              Eid.                  ved Ejdanger confirmert

                                               Lars Christophersen Porsgr. 17 aar

                                               Lars Munk fra Porsgr. 19 aar

                                               Jacob Joensen Ørevig 18 aar

                                               Ole Olsen Flatten 18 aar

                                               Abraham Joensen Porsgr. 18 aar

                                               Lars Lorentsen Porsgr. 18 aar

                                               Niels Engebrethsen Lunde 19 aar

                                               Jens Kittilsen Porsgr. 20 aar

                                               Ole Iversen Landgangen 29 aar

                                               Marthe Kistine Olsdatter Porsgr. 17 aar

                                               Mari Torjersdatter Flogstad 18 aar

                                               Mari Iversdatter Grave 18 aar

                                               Anne Kistine Hansdatter Porsgr. 16 aar

                                               Marthe Brynildsdatter Porsgr. 19 aar

 

3. sep              Sil.                   I Ligemaade Confirmert

                                               Torjer Amundsen Tosolt 20 aar

                                               Knud Larsen Højsæt 17 aar

                                               Anne Olsdatter Kløverød 17 aar

                                               Gunild Aanisdatter Røe 18 aar

                                               Karen Jacobsdatter Øvrebøe 17 aar

                                               Karen Nielsdatter Engelstad 17 aar

                                               Maria Christensdatter Præstegaarden 16 aar

                                               Sophie Nielsdatter Saven 17 aar

                                               Karen Nielsdatter Saven 17 aar

                                               Karen Rasmusdatter Tudal 17 aar

                                               Kisti Joensdatter Schilbred 18 aar

                                               Ragnild Thorsdatter Roligheden 20 aar

 

1. okt               Eid.                  Confirmert ved Ejdanger

                                               Lars Bøe 16 aar

                                               Thore Andersdatter Siljen 20 aar

                                               Kisti Olsdatter Flaatten 18 aar

                                               Gunild Erichsdatter Lunde 18 aar

                                               Mari Erichsdatter Biørnerød 18 aar

 

1759

29. apr            Eid.                  ved Ejdanger Confirm.

                                               David Lange 17 aar

                                               Hans Tommes Lange 15 aar

                                               Hendrik Mosh 16 aar

                                               Niels Jacobsen Qvæstad 16 aar

                                               Francisca Margrethe Aal 16 aar

                                               Anne Lisbeth Arveskoug 16 aar

                                               Anne Andersdatter fra Porsgr. 22 aar

 

30. sep            Eid.                  Confirmert ved Ejdanger

                                               Povel Knudsen fra Porsgr. 17 aar

                                               Ole Rasmusen Hasler 17 aar

                                               Søren Stoesen Ødegaarden 18 aar

                                               Maria Hansdatter Kaasen 19 aar

 

21. okt             Sil.                   ved Slemdal Confirmert

                                               Ole Joensen Sorbø 20 aar

                                               Ole Johansen Grorød 19 aar

                                               Halvor Sørensen Ejed 19 aar

                                               Ole Joensen Schilbred 21 aar

                                               Gubjør Knudsdatter Friborg 19 aar

                                               Kisti Larsdatter Sarcland 19 aar

                                               Johanne Joensdatter Schilbred 18 aar

                                               Maria Christensdatter Kløverød 19 aar

                                               Anne Johannisdatter Grorød 18 aar

                                               Giøran Halvorsdatter Suurdal 18 aar

                                               Mari Halvorsdatter Saven 26 aar