| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Gravlagte i Eidanger fra 1814 til 1831

 

Avskrift gjort av Torbjørn Aasetre.

(Avskriften var en del av arbeidet med «Gård og slektshistorien for Eidanger» som kom i 1983)

 

Rettet og registrert på data av Jørn Olsen 2019

 

 

 

 

1814

 

 

Gravlagt 06.01. – Stian Olsen Skrabbeklev 1 aar

Gravlagt 06.02. – Anne Nielsdatter Grava 93 aar

Gravlagt 06.02. – Knud Jonsen Klevens dødfødte dr. barn

Gravlagt 17.02. – Amund Peter Sørensen Sigtesøen 16 aar

Gravlagt 17.02. – Anne Kirstine Nielsdatter Rørarød 14 uger

Gravlagt 17.02. – Torkild Asbjørnsens hj. døpte pigebarn Aasilla 2 uger

Gravlagt 27.03. – Niels Hansens Braatens hj. døpte dr. barn Jakob 3 uger

Gravlagt 31.03. – Kirsten Larsdatter Rørerød 61 aar

Gravlagt 04.04. – Anne Kirstine Anundsdatter fra Solum 30 aar

Gravlagt 08.04. – Christen Olsen Herøen 45 aar

Gravlagt 14.04. – Gunder Nielsen Lunde 82 aar

Gravlagt 01.05. – Dorthe Gundersdatter Herøen 92 aar

Gravlagt 15.05. – Erik Christensen Haaøen 52 aar

Gravlagt 15.05. – Inger Sørensdatter Vissevog 26 aar

Gravlagt 15.05. – Oline Olsdatter Bassebo eiet 1 aar

Gravlagt 22.05. – Christen Olsen Grinnen 41 aar

Gravlagt 22.05. – Margrethe Andersdatter Berg 90 aar

Gravlagt 08.06. – Niels Sørensen Nøchlegaard 62 aar

Gravlagt 19.06. – Anne Petrea Sørensdatter Sigtesøen 13 uger

Gravlagt 19.06. – Ingeborg Torkildsdatter Gunneklev 10 uger

Gravlagt 16.08. – Niels Jonsen Skaveraagers dødf. pigebarn

Gravlagt 16.08. – Anders Hansen Nordre Tveten 14 aar

Gravlagt 05.10. – Abraham Olsen Bjønnes 79 aar

Gravlagt 05.10. – Niels Isachsen Hasler 74 aar

Gravlagt 07.10. – Halvor Olsen Kokkepladsen 51 aar

Gravlagt 08.10. – Anne Larsdatter Koggersvold 6 aar

Gravlagt 16.10. – Peder Andersen Vissevog 9 aar

Gravlagt 16.10. – Karen Margrethe Andersdatter Vissevog 3 aar

Gravlagt 10.11. – Ole Olsen Langangen 11 aar

Gravlagt 10.11. – Christen Torjusen Lunde 80 aar

Død 10.12. – Gravlagt 18.12. Anne Kirstine Hansdatter Bachen, enke etter h. mann Ole Sørensen 50 aar

Død 11.12. – Gravlagt 18.12. – Anne Laurine Sørensdatter 2 uger

 

1815

 

Død 27.01. – Gravlagt 02.02. – Erik Eriksen Langangen 4 aar

Død 13.02. – Gravlagt 19.02. – Erik Abrahamsen 1 mnd

Død 14.04. – Gravlagt 20.04. – Jakob Larsen Flogstad, gaardmand 84 aar

Død 27.05. – Gravlagt 31.05. - Jon Arnesen Kiørholt, gaardmand 53 aar

Død 28.07. – Gravlagt 02.08. - Jakob Olsen Flogstad ½ aar

Død 04.08. – Gravlagt 08.08. – Hans Pedersen Skaverager, inderst 54 aar

Død 26.03. – Gravlagt 04.06. – Karen Halvorsdatter Lillegaarden, gaardkone 34 aar

Død 24.05. – Gravlagt 04.06. – Et dødfødt pigebarn, faderen Niels Hansen Myra og moder Margrethe Nilsdatter

Død 24.05. – Gravlagt 04.06. – Maren Larsdatter, legdslem 94 aar

Død 26.05. – Gravlagt 06.06. - Marthe Tollefsdatter, legdslem 80 aar

Død 27.05. – Gravlagt 06.06. – Johanne Simonsdatter (uægte barn) Herøen 7 aar

Død 27.05. – Gravlagt 08.06. – Anne Gulbrandsdatter (uægte barn) Rødningen 2 aar

Død 01.06. – Gravlagt 08.06. – Marthe Christensdatter, legdslem 74 aar

Død 22.06. – Gravlagt 27.06. – Birthe Jakobsdatter Grønsholt, gaardkone 61 aar

Død 27.06. – Gravlagt 02.07. – Karen Christensdatter Grava, gaardskone 40 aar

Død 23.07. – Gravlagt 30.07. – Inger Olsdatter Haukelien 6 aar

 

1816

 

Død 21.01. – Gravlagt 28.01. – Jakob Jakobsen Skielsvig 10 dager, uægte barn, foreldrene Jakob Olsen Rørarød og Marthe Iversdatter Skielsvig.

Død 04.02. – Gravlagt 08.02. – Et dødfødt drengebarn. Foreldrene Anders Tollefsen Ørstvedt og Maren Elisabeth Nielsdatter

Død 05.02. – Gravlagt 11.02. – Lars Jacobsen Gudsfred 3 uger

Død 15.02. – Gravlagt 25.02. – Amund Olsen Flogstad 1 aar

Død 01.03. – Gravlagt 08.03. – Isach Thygesen Fiæra, husmand 36 aar

Død 26.03. – Gravlagt 31.03. – Ouen Hansen Øvre Lunde 8 aar

Død 25.03. – Gravlagt 31.03. – Jon Villichsen fra Sannichedahl, død paa Amtets Sygehus 60 aar

Død 26.04. – Gravlagt 05.05. – Anders Amundsen, Amund Nausers barn ¾ aar

Død 16.09. – Gravlagt 21.09. – Harald Olsen fra Hitterdal, død paa Amtets Sygehus 70 aar

Død 07.10. – Gravlagt 13.10. – Hans Pedersen, Kirkevigen Huus 76 aar

Død 05.01. – Gravlagt 14.01. – Anne Margrethe, Søren Sandøens barn 8 dager

Død 16.02. – Gravlagt 25.02. – Maren Catarine, Søren Nordals barn 1 aar

Død 22.04. – Gravlagt 28.04. – Sara, Abraham Grinnas barn 4 aar

Død 14.07. – Gravlagt 21.07. – Anne Nielsdatter, Niels Øvæstads datter 1 aar

Død 29.07. – Gravlagt 04.08. – Anne Marie, hjemmedøbt, Niels Jonsen Kiørholts barn 4 uger

Død 17.10. – Gravlagt 24.10. – Karen Maria Olsdatter, Niels Kiørholts hustru 26 aar

Død 28.10. – Gravlagt 07.11. – Et barn, tilhørende Peder Pedersen Røra 3 dager

 

1817

 

Død 24.01. – Gravlagt 31.01. – Jon Halvorsen Sillien 23 aar

Død 10.05. – Gravlagt 15.05. – Ole Jakobsen Grava 2 aar

Død 31.05. – Gravlagt 08.06. – Johan Knudsen Kleven 9 uger

Død 21.06. – Gravlagt 29.06. – Jon Andersen Traaholt 1 aar

Død 05.10. – Gravlagt 12.10. – Niels Larsen Solie, gaardmand 58 aar

Død 19.11. – Gravlagt 27.11. – Isach, Hans Herøens sønn 4 aar

Død 21.02. – Gravlagt 28.02. – Maria Olsdatter Flogstad, gaardmandskone 34 aar

Død 22.02. – Gravlagt 01.03. – Inger Margrethe Isachsdatter Herøen 1 ½ aar

Død 03.05. – Gravlagt 11.05. – Marthe Berthea Christensdatter Viersdalen, gaardmandskone 67 aar

Død 15.05. – Gravlagt 22.05. – Birthe Maria Muhle, skoleholder Hansens kone 24 aar

Død 29.06. – Gravlagt 05.07. – Anne Maria Larsdatter Aaklungen 14 aar

Død 18.07. – Gravlagt 25.07. – Sara Karine Pedersdatter Skaverager 24 uger

Død 29.08. – Gravlagt 03.09. – Ingeborg Sigtesøen 70 aar

Død 01.10. – Gravlagt 05.10. – Anne Severine, Hans Studsrøds hjemmedøpte datter 1 mnd

Død 13.12. – Gravlagt 21.12. – Anne Marie, Svend Olsen Heiestads barn ½ aar

 

1818

 

Død 25.01. – Gravlagt 01.02. – Peder Tollefsen Klevstrand husmand 74 aar

Død 18.01. – Gravlagt 26.01. – Anne, Svend Heiestads barn 2 aar

Død 26.01. – Gravlagt 03.02. – Ole Andersen Hasler, fisker 34 aar

Død 26.01. – Gravlagt 03.02. – Thor Rasmussen Leerstang, inderst 60 aar

Død 04.03. – Gravlagt 15.03. – Knud Hansen Holtet 16 uger

Død 20.04. – Gravlagt 26.04. – Lars Christoffersen Koggersvold 2 aar

Død 17.04. – Gravlagt 26.04. – Lars Boe, klokker til Eidanger, Døvig 76 aar

Død 10.05. – Gravlagt 15.05. – Knud Hansen Holtet, gaardmand 66 aar

Død 18.05. – Gravlagt 24.05. – Jakob Bentsen Skielbugten, husmand 86 aar

Død 15.06. – Gravlagt 21.06. – Niels Sørensen, Søren Nordals barn 1 aar

Død 22.07. – Gravlagt 26.06. – Tollef Olsen, husmand under Sandøen 61 aar

Død 31.07. – Gravlagt 06.08. – Tollef, Niels Larsen Giertvigens barn 1 aar

Død 13.08. – Gravlagt 16.08. – Ole, Ole Giertvigens hjemme døpte barn 3 dager

Død 22.09. – Gravlagt 30.09. – Amund, Niels Nøchlegaards barn ¼ aar

Død 22.08. – Gravlagt 29.08. – Marthe Andersdatter, husmandskone under Birketvedt 52 aar

Død 25.08. – Gravlagt 03.09. – Anne Susanne Stiansdatter, Ole Skrabbeklevs hustru 39 aar

Død 03.10. – Gravlagt 11.10. – Ellen Olsdatter, Lars Skrabbeklevs hustru 72 aar

Død 20.10. – Gravlagt 25.10. – Annichen Olsdatter, Ole Skrabbeklevs datter 11 aar

Død 12.10. – Gravlagt 18.10. – Lars Jonsen, Jon Qvæstads barn ½ aar

Død 21.10. – Gravlagt 27.10. – Jon Nerisen Oxøen, husmand 78 aar

Død 30.11. – Gravlagt 06.12. – Christoffer Olsen Nauserrøe, husmand 40 aar

Død 09.12. – Gravlagt 13.12. – Jakob Olsen Rørerøe og Inger Nilsdatters dødfødte barn

 

1819

 

Død 29.03. – Gravlagt 05.04. – Ingebret Isaksen, husmand under gaarden Herøen 74 aar

Død 26.04. – Gravlagt 02.05. – Anders Anundsen, husmand under gaarden Berg 52 aar

Død 20.04. – Gravlagt 02.05. – Halvor Jakobsen og Maren Larsdatter Traaholts dødfødte drengebarn

Død 29.04. – Gravlagt 20.05. – Hans Kristensen Lanner, hos foreldrene 2 aar

Død 26.05. – Gravlagt 30.05. – Knud Jakobsen, Jakob Koggersvolds hjemmedøbte søn 1 dag

Død 26.05. – Gravlagt 13.06. – Levor Olsen, omflakkende var vævskiebinder født i Gjerpen død paa Aaklungen 80 aar

Død 28.05. – Gravlagt 03.06. – Søren Larsen, omvankende betler fra Bamble død paa Flotten 60 aar

Død 30.05. – Gravlagt 06.06. – Ole Tollefsen fra Solum Præstegield, død paa Amtets sygehuus 7 aar

Død 01.07. – Gravlagt 08.07. – Halvor Nielsen, huusmand under gaarden Nordre Lunde 48 aar

Død 01.01. – Gravlagt 08.01. – Anne Torjusdatter Aas, gaardmandskone 70 aar

Død 10.02. – Gravlagt 14.02. – Anders Sørensen Traaholt og Margrethe Jansdatters dødfødte pigebarn

Død 12.02. – Gravlagt 28.02. – Thore Olsdatter fra Hitterdals præstegield, død på Bratsberg Amts Sygehus 50 aar

Død 05.04. – Gravlagt 13.04. – Marte Marie Pedersdatter Kjendalen, gaardmandskone 28 aar

Død 12.04. – Gravlagt 18.04. – Elen Larsdatter Nøglegaard, hos foreldrene, 1 ½ aar

Død 03.05. – Gravlagt 20.05. – Aslaug Olsdatter Lanner, inderstekone 40 aar

Død 30.05. – Gravlagt 06.06. – Ingeborg Abrahamsdatter, død på Amtets Sygehuus, var af Bamble sogn 30 aar

Død 02.06. – Gravlagt 08.06. – Dorthe Rasmusdatter, huusmandsenke under Koggersvold 62 aar

Død 09.06. – Gravlagt 16.06. – Amborg Olsdatter, Ole Jakobsens Buer datter 20 aar

Død 18.08. – Gravlagt 25.08. – Lars, Gunder Andersen Nordalsæters barn 1 maaned

Død 08.11. – Gravlagt 13.11. – Ole Eriksen Saltboden, gaardmand 70 aar

Død 23.06. – Gravlagt 30.06. – Anne Jonsdatter, Jon Sandøens datter 21 aar

Død 03.07. – Gravlagt 08.07. – Giertrud Giertsdatter, fattiglem på Herøen 60 aar

Død 02.07. – Gravlagt 08.07. – Birthe Olsdatter, huusmandskone under Sundsaasen 63 aar

Død 12.07. – Gravlagt 15.07. – Gyri Anundsdatter, af Vinje Præstegield, død paa Amtets Sygehus 37 aar

Død 26.07. – Gravlagt 31.07. – Gunnild, Ole Halvorsen Buers uægte datter 2 aar, falder i en brønd og druknet

Død 29.08. – Gravlagt 03.09. – Nicoline Christine Ebbesdatter, snekker Sellanders hustru 70 aar

Død 31.08. – Gravlagt 03.09. – Ingeborg Olsdatter, Rue i Sillejord, død paa Amtets Sygehus 28 aar

Død 18.09. – Gravlagt 26.09. – Marthe, tilhørende Ole Jonsen, barn 1 uge (Notert på side 98 under gravlagte i 1816)

Død 18.11. – Gravlagt 24.11. – Thora Thostensdatter Gata, inderst 53 aar

Død 29.11. – Gravlagt 04.12. – Petronelle, Peder Holmens datter 11 aar

Død 30.11. – Gravlagt 04.12. – Johanne Torjusdatter, gaardmanskone paa Haaøen 62 aar

 

1820

 

Død 15.01. – Gravlagt 20.01. – Claus Clausen Hougholts hjemmedøpte sønn Halvor 8 dage

Død 16.01. – Gravlagt 23.01. – Ole Larsen, Lars Gudsfreds sønn 2 aar

Død 25.01. – Gravlagt 13.02. – Bent Jonsen Herregaardstranden, inderst 53 aar

Død 31.01. – Gravlagt 13.02. – Andreas Pettersen Herøen, inderst 63 aar

Død 28.02. – Gravlagt 05.03. – Hans Andreas Kristensen, Kristen Torsen Leerstangs sønn 5 uger

Død 23.03. – Gravlagt 30.03. – Abraham Eriksen Lunde Nedre, inderst 84 aar

Død 27.03. – Gravlagt 04.04. – Haavar Torjusen Bjørsund, huusmand 78 aar

Død 28.05. – Gravlagt 04.06. – Lars Jakobsen, Jacob Heistads sønn 5 aar

Død 15.08. – Gravlagt 22.08. – Anders Sørensen Viersdalen, gaardmand 76 aar

Død 31.10. – Gravlagt 12.11. – Peder Amundsen Aas Haven, hiemmedøpte sønn Amund 1 maaned

Død 24.01. – Gravlagt 13.02. – Halvor Jakobsen og Maren Larsdatter fra Traaholts dødfødte pigebarn

Død 17.02. – Gravlagt 05.03. – Anne Kirstine Larsdatter, Lars Nilsens Traaholts datter 17 aar

Død 23.03. – Gravlagt 30.03. – Ragnild Haagensdatter Gutoe, inderst 79 aar

Død 02.04. – Gravlagt 09.04. – Maren Larsdatter Traaholt, inderst 28 aar

Død 29.04. – Gravlagt 07.05. – Anne Isaksdatter, Isak Ravnbergs datter 4 aar

Død 22.05. – Gravlagt 28.05. – Maren Larsdatter tjenestepike paa Øresvig 17 aar

Død 09.11. – Gravlagt 17.11. – Lars Jakobsen, inderst Jacob Larsen Røeds barn 2 aar, meslinger

Død 19.11. – Gravlagt 26.11. – Gunder Pedersen, Peder Heiestads sønn 7 ½ aar

Død 18.11. – Gravlagt 26.11. – Halvor Knudsen, Knud Grønlies sønn 6 aar, meslinger

Død 02.12. – Gravlagt 07.12. – Christen Jensen, Jens Torstensens sønn i Porsgrund var hos Ole Hvalen 9 aar, meslinger

Død 10.12. – Gravlagt 14.12. – Gullik Jonsen, Jon Gulliksen Langangens sønn ½ aar, meslinger

Død 09.12. – Gravlagt 16.12. – Ole Jakobsen Rørerød 85 aar

Død 29.07. – Gravlagt 03.08. – Gunnild Abrahamsdatter, huusmandskone under Kiørholt 37 aar

Død 07.08. – Gravlagt 14.08. – Helge Marie Jonsdatter, gaardmandskone paa Oxum 66 aar

Død 10.09. – Gravlagt 17.09. – Aaste Kirstine, Peder Kiørholts datter 1 aar

Død 11.09. – Gravlagt 18.09. – Gunnild Jakobsdatter, Søren Hvalens enke 52 aar

Død 11.10. – Gravlagt 18.10. – Amborg Anundsdatter, gaardmand Iver Stamlands kone 59 aar

Død 24.10. – Gravlagt 31.10. – Gunnild Gundersdatter, gaardmand Torjus Traaholts kone 61 aar

Død 02.12. – Gravlagt 11.12. – Larine Jensdatter, Jens Rødningens datter 15 ½ aar

Død 10.12. – Gravlagt 18.12. – Anne Olsdatter, gaardmand Ole Versvigs kone 54 aar

Død 11.12. – Gravlagt 18.12. – Maren Bentsdatter, huusmand Bent Stammelands datter 6 aar

 

1821

 

Død 23.12. – Gravlagt 01.01. – Ole Isaksen Haukelien og Anne Olsdatters dødfødte drengebarn

Død 09.04. – Gravlagt 15.04. – Svend Olsen, huusmand under Heiestad 37 aar

Død 15.04. – Gravlagt 20.04. – Halvor Nielsen, gaardmand paa Sillien 78 aar

Død 16.05. – Gravlagt 24.05. – Jakob Nielsen, huusmand under Herøen 48 aar

Død 28.08. – Gravlagt 02.09. – Ole, Lars Koggersvolds sønn 5 aar

Død 01.10. – Gravlagt 05.10. – Jonas Petter Sellander, huusmand og snedker under Tveten 81 aar

Død 27.09. – Gravlagt 05.10. – Gunder Pedersen, gaardmand paa Ødegaarden 63 aar

Død 30.10. – Gravlagt 04.11. – Ole Nilsen, lædsmenneske 80 aar

Død 18.09. – Gravlagt 21.09. – Jaran Svendsen, fra Sillejord, død paa Amtets sygehuus (ingen alder nevnt)

Død 28.12. – Gravlagt 04.01. – Mari Olsdatter, huusmand Ole Olsen Haaøens datter 3 ½ aar

Død 25.03. – Gravlagt 01.04. – Ragnhild Halvorsdatter, huusmand Torkel Heiestads kone 46 aar

Død 01.04. – Gravlagt 08.04. – Marie Andersdatter Lægdslem 62 aar

Død 08.04. – Gravlagt 15.04. – Tore Halvorsdatter, Halvor Hougholts datter 42 aar

Død 16.04. – Gravlagt 19.04. – Marie Nilsdatter Lægdslem 85 aar

Død 29.04. – Gravlagt 04.05. – Birthe Jakobsdatter, kirkesanger Hansens kone Muhle 31 aar

Død 20.11. – Gravlagt 25.11. – Hans, Niels Andersens hiemmedøbte søn 4 dage

Død 25.11. – Gravlagt 02.12. – Gunder Jensen, huusmand under Lunde Søndre 50 aar

Død 31.05. – Gravlagt 07.06. – Ellen Hansdatter, inderst paa gaarden Røra 67 aar

Død 17.06. – Gravlagt 24.06. – Inger Pedersdatter, Peder Hansen og Elen Larsdatters uægte datter 2 aar

Død 15.06. – Gravlagt 22.06. – Anne Marie Kristensdatter, huusmand Kristen Kristofersen Oxums datter 1 ½ aar

Død 09.08. – Gravlagt 15.08. – Gunnild Maria, Gunder Andersen Sættres datter 4 aar

Død 08.04. – Gravlagt 14.04. – Karen Pedersdatter, fra Bøe præstegjeld død paa Amtets Sygeshuus 77 aar

Død 26.07. – Gravlagt 30.07. – Aaste Hansdatter, fra Hitterdal præstegjeld død paa Amtets Sygeshuus 50 aar

Død 06.10. – Gravlagt 13.10. – Anne Sophie Hansdatter, Hans Auensen Lundes barn ¼ aar

Død 12.12. – Gravlagt 16.12. – Inger Pedersdatter, inderst Valler 40 aar

 

1822

 

Død 01.01. – Gravlagt 08.01. – Niels Torgusen, føderaadsmand paa Aas 79 aar

Død 11.01. – Gravlagt 17.01. – Ole Rasmussen, huusmand under gaarden Ørstvedt 67 aar

Død 23.01. – Gravlagt 29.01. – Even Clemmetsen, hjemme i Lunde herred, i tjeneste paa Stridsklev 34 aar

Død 25.02. – Gravlagt 02.03. – Niels Andersen, i tjeneste paa Øvæstad 37 aar

Død 09.03. – Gravlagt 15.03. – Claus Clausen og Anne Severine Halvorsdatter Haugholts hiemmedøbte søn Claus 3 uger

Død 06.04. – Gravlagt 14.04. – Hans Pedersen, gaardmand paa Saga 57 aar

Død 09.04. – Gravlagt 21.04. – Jac. Olsen og Anne Helene Nilsdatter Kjendalen hiemmedøbte søn Jacob 5 dage

Død 24.04. – Gravlagt 05.05. – Amund Amundsen, gaardm. Aas’s søn Amund ½ aar

Død 21.05. – Gravlagt 25.05. – Gunder Christensen og Live Andersdatter Bjerketvedts hiemmedøbte søn Anders 2 dage

Død 19.06. – Gravlagt 23.06. – Marianne Sofie Buchas dødfødte søn, uægte, udlagt til fader Lieutenant Karling i Fredrikstad

Død 21.07. – Gravlagt 26.07. – Anund Olsen, Ole Skrabbeklevs søn ¼ aar

Død 10.05. – Gravlagt 12.05. – Ole Olsen af Vinje Præstegield, døde paa Amtets Sygehuus 55 aar

Død 15.11. – Gravlagt 17.11. – Jon, Søren Hansen Heiestads søn 8 uger

Død 21.11. – Gravlagt 28.11. – Hans, Nils Andersen Pladsens søn, 2 dage

Død 24.12. – Gravlagt 01.01. – Marthe Marie Jakobsdatter, Jacob Pedersen Kjendalens barn 3 ½ aar

Død 24.03. – Gravlagt 31.03. – Marie Aasoldsdatter, gaardmand Halvor Hougholts kone 54 aar

Død 29.03. – Gravlagt 05.04. – Ingeborg Marie Jacobsdatter, gaardmand Jac. Olsen Kjendalens barn 2 ½ aar

Død 22.04. – Gravlagt 28.04. – Ingeborg Hansdatter, Hans Knudsens Qvæstads barn ½ aar

Død 23.04. – Gravlagt 30.04. – Maren Iversdatter, gaardmand Christen Sørensen Lundes kone 84 aar

Død 02.07. – Gravlagt 07.07. – Maren Kirstine Abrahamsdatter, Abraham Grinas datter ½ aar

Død 29.07. – Gravlagt 03.08. – Anne Maria, Ole Gunnuldvigens barn 1 ¾ aar

Død 29.09. – Gravlagt 06.10. – Karen Kirstine, Nils Oxums barn 19 uger

Død 25.09. – Gravlagt 06.10. – Kari Anundsdatter, inderst paa Gudsfred 58 aar

Død 25.09. – Gravlagt 06.10. – Lisbeth Andersdatter, Lægdslem 78 aar

Død 14.10. – Gravlagt 20.10. – Karen Olsdatter, Knud Grønlies kone 47 aar

Død 09.10. – Gravlagt 20.10. – Anne, Ole Adolfsen Rønningens barn 16 uger

Død 23.11. – Gravlagt 29.11. – Anne Larsdatter, gaardmand Hans Qvæstads hustrue 28 aar

Død 27.11. – Gravlagt 01.12. – Ingeborg Kirstine, Torgrim Flottens barn 9 dage

 

1823

 

Død 25.12. – Gravlagt 03.01. – Nils, Abraham Grinas søn 12 ½ aar

Død 17.01. – Gravlagt 24.01. – Inderst Hans Eriksen og Gunild Johannesdatter hjemmedøbte søn Johannes 4 uger

Død 05.02. – Gravlagt 12.03. – Nils Sørensen, inderst Søren Røras søn ½ aar

Død 03.05. – Gravlagt 11.05. – Jakob Halvorsen, gaardmand paa Oxom 70 aar

Død 21.06. – Gravlagt 28.06. – Søren Kristensen, gaardmand paa Solverød 53 aar

Død 18.04. – Gravlagt 27.04. – Ole Sørensen fra Hjartdal Præstegjeld, død paa Amtets Sygehuus 8 aar

Død 06.08. – Gravlagt 24.08. – Lars Larsen, huusmand Lars Christoffersen Elvens barn 1 aar

Død 09.07. – Gravlagt 24.08. – Enken Gunild Halvorsdatter Leht paa gaarden Rød fødte drengebarn, oppgivet Barnefader Tollev Svenovsen Ungkarl hjemme paa Herøen

Død 14.11. – Gravlagt 24.11. – Nils Jacobsen Sillien og Anne Hansdatters dødfødte drengebarn

Død 07.12. – Gravlagt 25.12. – Halvor Larsen, huusmand paa Herøen 51 aar

Død 22.12. – Gravlagt 01.01. – Maren Catrine, Søren Nordals barn 3 ½ aar

Død 01.01. – Gravlagt 19.01. – Elen Andrea Jakobsdatter, gaardmand Jakob Flogstads datter 8 uger

Død 10.01. – Gravlagt 19.01. – Maren Kirstine Halvorsdatter, inderste Halvor Traaholt sin datter 14 uger

Død 14.01. – Gravlagt 21.01. – Amborg Marie Iversdatter, gaardmand Iver Stamlands datter 23 uger

Død 17.01. – Gravlagt 09.02. – Mette Christine Hansdatter, inderste Hans Stammlands datter 2 aar

Død 26.02. – Gravlagt 06.03. – Marte Kristensdatter, inderste Ole Jacobsen Buers kone 54 aar

Død 17.08. – Gravlagt 21.08. – Karen Ludviksdatter, huusmand Peder Klevstrands enke 63 aar

Død 17.09. – Gravlagt 05.10. – Oline Olsdatter, dagarbeider Ole Olsen Stærk fra Bamble sogn og Gunild Larsdatter s barn ½ aar

Død 16.11. – Gravlagt 24.11. – Anne Hansdatter, Nils Jakobsen Siljans kone 28 aar

Død 26.11. – Gravlagt 04.12. – Maria Tollevsdatter, gaardmand Iver Lundes enke 87 aar

Død 25.11. – Gravlagt 12.12. – Marjet Halvorsdatter fra Hjartdals Præstegjeld, død paa Amtets Sygehuus 2 aar

Død 03.12. – Gravlagt 12.12. – Hegge Amundsdatter fra Siljords Præstegjeld, død paa Amtets Sygehuus 57 aar

 

1824

 

Død 26.01. – Gravlagt 02.02. – Kristen Sørensen, gaardmand paa Lunde 80 aar

Død 29.01. – Gravlagt 08.02. – Peder Gundersen fra Hvidesøe Præstegjeld 41 aar, omreisende Betler død paa Ulverød

Død 01.03. – Gravlagt 21.03. – Jens Torkelsen, inderste Torkel Asbjørnsen Heiestads barn 3 uger

Død 02.02. – Gravlagt 08.02. – Maria Amundsdatter, huusmand Lars Aasens kone 67 aar

Død 11.03. – Gravlagt 21.03. – Anne Marie Olsdatter 5 uger, foreldrene var omreisende folk, Ole Mikkelsen og Anne Marie Olsdatter

Død 23.03. – Gravlagt 30.03. – Sara Kristensdatter, inderste Kristen Halvarps datter 18 aar

Død 02.05. – Gravlagt 08.05. – Nils Olsen, gaardmand paa Hitterød 47 aar

Død 26.05. – Gravlagt 02.06. – Hans Larsen, tjenestedreng paa Tveten 27 aar

Død 16.08. – Gravlagt 21.08. – Christian Jakobsen, gaardmand Jakob Haaøens barn 18 uger

Død 12.08. – Gravlagt 23.08. – Søren Ingebretsen, huusmand paa Ørevig 51 aar

Død 08.10. – Gravlagt 15.10. – Nils Isaksen, huusmand paa Klevstrand 42 aar

Død 19.11. – Gravlagt 28.11. – Huusmand Gunder Christensen og Live Andersdatter sønner, dødfødte drengebarn

Død 12.12. – Gravlagt 25.12. – Halvor Clausen, gaardmand Claus Haugholts barn 10 uger

Død 01.06. – Gravlagt 06.06. – Huusmand Jakob Olsen Kleven og Birthe Kirstine Kristensdatter hjemmedøbte pigebarn Elise Marie 5 uger

Død 22.04. – Gravlagt 08.05. – Kari Olsdatter fra Hitterdals Præstegjeld, død paa Amtets Sygehuus 2 ½ aar

Død 21.07. – Gravlagt 27.07. – Anne Kirstine, gaardmand Kristen Lundes barn ¼ aar

Død 26.07. – Gravlagt 30.07. – Kari Gunild Kittilsdatter fra Hjartdal Præstegjeld, død paa Amtets Sygehuus 34 aar

Død 26.07. – Gravlagt 01.08. – Gaardmand Jakob Olsen og Anne Helene Nilsdatter Kjendalens dødfødte pigebarn

Død 02.10. – Gravlagt 09.10. – Maren Dorthea, gaardmand Jakob Koggersvolds barn ½ aar

Død 25.10. – Gravlagt 29.10. – Anne Hansdatter fra Holden Præstegjeld, død paa Amtets Sygehuus (ingen alder)

Død 22.10. – Gravlagt 30.10. – Marthe Jakobsdatter, huusmand Peder Fjærens enke 70 aar

Død 31.10. – Gravlagt 06.11. – Severine Christiansdatter, gaardmand Christian Haaøens barn 3 uger

Død 07.12. – Gravlagt 14.12. – Elen Andrea Andersdatter, inderste Bent Jakobsen Bjønnes kone 23 aar, død paa barselseng

 

1825

 

Død 07.03. – Gravlagt 11.03. – Amund Ingebretsen Tangen huusmand paa Ørevig 50 aar

Død 19.03. – Gravlagt 26.03. – Iver Knudsen, gaardmand paa Stammeland 59 aar, druknet i Ejdangerfjorden

Død 19.03. – Gravlagt 26.03. – Knud Bentsen, huusmand Bent Stammelands sønn 27 aar, druknet i Ejdangerfjorden

Død 28.03. – Gravlagt 05.04. – Isak Olsen, gaardmand Ole Flogstads barn 1 aar

Død 29.04. – Gravlagt 12.05. – Gaardmand Jakob Olsen Kjendalen og Anne Helene Nilsdatters dødfødte 2’de drengebarn

Død 05.05. – Gravlagt 12.05. – Ole Carlsen fra Tind Præstegjeld, død paa Amtets Sygehuus ¾ aar

Død 23.06. – Gravlagt 30.06. – Lars Hansen constituert kirkesanger og gaardbruger paa Muhle 36 aar, druknet i Ejdangerfjorden

Død 27.06. – Gravlagt 03.07. – Anders Sørensen, gaardmand Søren Nordahls søn 17 aar

Død 05.01. – Gravlagt 16.01. – Inderster Gunder Andersen og Eli Mikkelsdatter Sætrets dødfødte pigebarn

Død 08.04. – Gravlagt 16.04. – Birthe Marie Andersdatter, gaardmand Jon Hansen Auens kone 56 aar

Død 06.05. – Gravlagt 22.05. – Karen Jakobsdatter, tjenestepige paa Flogstad 24 aar

Død 26.05. – Gravlagt 02.06. – Sara Nilsdatter, gaardmand Nils Nøglegaards barn ¾ aar

Død 07.06. – Gravlagt 15.06. – Karen Andersdatter, gaardmand Ole Olsen Herøens kone 27 aar, død i barselseng

Død 05.06. – Gravlagt 15.06. – Gaardmand Ole Olsen og Karen Andersdatter Herøens hjemmedøbte pigebarn Anne 2 dage

Død 20.07. – Gravlagt 27.07. – Ole Olsen, gaardmand paa Ørsvedt 87 aar

Død 25.07. – Gravlagt 07.08. – Ole Eriksen, huusmand Erik Amundsen Aas’s søn 2 ½ aar, halsesyge

Død 23.09. – Gravlagt 09.10. – Gaardmand Jakob Nilsen Grønsholt og Boel Andersdatter hjemmedøbte drengebarn Anders 3 dage

Død 19.10. – Gravlagt 30.10. – Lars, inderste Nils Larsen Traaholts barn 1 ¼ aar, døde af halsesyge

Død 15.11. – Gravlagt 26.11. – Søren, huusmand Hans Studsrøds sønn 3 ½ aar, halsesyge

Død 05.07. – Gravlagt 13.07. – Anne Kirstine Olsdatter, gaardmand Ole Kleps datter 9 ½ aar, død af halsesyge

Død 21.07. – Gravlagt 27.07. – Marthe Oline Pedersdatter, gaardmand Peder Isaksen Ødegaardens barn 1 ¾ aar, halsesyge

Død 26.07. – Gravlagt 07.08. – Sophie Christensdatter fra Bamble Præstegjeld, død paa Amtets Sygehuus 32 aar

Død 26.07. – Gravlagt 07.08. – Oline Olsdatter, gaardmand Ole Nilsen Kleps barn 1 ½ aar, død af halsesyge

Død 25.08. – Gravlagt 31.08. – Marthe Marie Amundsdatter, gaardmand Amund Aas’s barn 2 ½ aar, halsesyge

Død 22.09. – Gravlagt 09.10. – Tjenestepige Marthe Olsdatter Buers hjemmedøbte uægte pigebarn, Anne 2 dage

Død 17.10. – Gravlagt 13.11 – Andrea, huusmand Hans Isaksen Qvæstads barn ½ aar, død af halsesyge

Død 23.11. – Gravlagt 03.12 – Anne Helene Nilsdatter, gaardmand Jakob Olsen Kjendalens kone 34 ½ aar

Død 18.12. – Gravlagt 25.12 – Larine Larsdatter, pigen Gunild Nilsdatter Lias uægte barn 2 ½ aar, halsesyge

Død 21.12. – Gravlagt 25.12 – kone Ingeborg Jensdatter fra Bamble Præstegjeld, død paa Amtetes Sygehuus 41 aar

 

1826

 

Død 28.01. – Gravlagt 12.02. – Gaardmand Jon Aasoldsen Gunneklev og Anne Pedersdatters dødfødte drengebarn

Død 11.02. – Gravlagt 16.02. – Ole Jensen, tjenestedreng paa Tveten 22 ½ aar

Død 11.03. – Gravlagt 20.03. – Gaardmand Isak Rasmusen Berg og Karen Marie Olsdatters dødfødte drengebarn

Død 21.03. – Gravlagt 29.03. – Isak Jakobsen, huusmand paa Havnen 82 aar

Død 02.04. – Gravlagt 09.04. – Ole Torbjørnsen fra Hvidsøe Præstegjeld, død paa Amtetes Sygehuus 35 aar

Død 11.04. – Gravlagt 17.04. – Søren Jakobsen, Jakob Kaasens barn ½ aar

Død 09.06. – Gravlagt 17.06. – Lars Gundersen, huusmand paa Kaasa 74 aar

Død 02.08. – Gravlagt 09.08. – Nikolai Clausen, huusmand Ole Mathiasen lille Tvetens barn ½ aar

Død 04.08. – Gravlagt 27.08. – Iver Anundsen, huusmand Anund Skjelsvigs barn ¾ aar

Død 12.09. – Gravlagt 17.09. – Isak Hansen, huusmand under gaarden Grava 35 aar

Død 05.01. – Gravlagt 14.01. – Helje Nilsdatter Bjerketvedt, lægdsmenneske 78 aar

Død 25.01. – Gravlagt 01.02. – Mari Andersdatter Skjelbugten, lægdsmenneske 84 aar

Død 29.01. – Gravlagt 12.02. – Anne Karine Olsdatter, gaardmand Ole Jonsen Versvigens barn 1 ½ aar

Død 16.03. – Gravlagt 23.03. – Anne Marie Halvorsdatter, inderste Halvor Herbrandsen Pasas datter 12 aar

Død 07.10. – Gravlagt 14.10. – Peder Pedersen, gaardmand Peder Røras barn 3 aar

Død 11.11. – Gravlagt 18.11. – Amund Knudsen Flogstad, follaugmand paa Flogstad 82 aar

Død 13.11. – Gravlagt 18.11. – Lars Jakobsen Bakke, husmand paa Bakke 67 aar

Død 02.05. – Gravlagt 14.05. – Marie Nilsdatter, huusmand Nils Bjørsunds barn 2 ½ aar

Død 13.05. – Gravlagt 22.05. – Anne Gundersdatter, gaardmand Rasmus Isaksen Bergs kone 73 aar

Død 25.05. – Gravlagt 04.06. – Inger Olsdatter, follaugs kone paa Smekkerød 77 aar

Død 04.06. – Gravlagt 09.06. – Sara Jonsdatter, gaardmand Jon Auens datter 17 aar, druknet

Død 04.06. – Gravlagt 09.06. – Anne Kirstine Gundersdatter, gaardmand Gunder Bjønnes datter 23 aar, druknet

Død 12.06. – Gravlagt 17.06. – Anne Jonsdatter, huusmand Søren Heiestads kone 42 aar, død af vattersott

Død 23.06. – Gravlagt 29.06. – Sara Nilsdatter, follaugs kone paa Qvæstad, 74 aar

Død 29.06. – Gravlagt 04.07. – Ingeborg Sørensdatter, gaardbruger Jon Andersen øvre Lundes kone 29 aar, døde paa barselseng

Død 15.07. – Gravlagt 22.07. – Karen Kirstine Olsdatter, huusmand Ole Mathiasen Lille Tvetens barn 2 ½ aar

Død 23.08. – Gravlagt 27.08. – Anne Andersdatter, gaardmand Anders Olsen Lundes barn ¼ aar

Død 07.10. – Gravlagt 13.10. – Inger Stenersdatter Flotten, Torgrim Halvorsen Flottens kone 42 aar, døde paa barselseng

Død 25.10. – Gravlagt 01.11. – Anne Aslaksdatter Sandøen, huusmand Ramund Ramundsens kone paa Sandøen 30 aar

Død 21.11. – Gravlagt 26.11. – Gurine Tollevsdatter Grønlie, huusmand Ole Knudsen Grønlies kone 28 aar, døde paa barselseng

 

1827

 

Død 22.01. – Gravlagt 29.01. – Søren Anundsen, gaardmand Anund Solis barn 1 aar

Død 08.02. – Gravlagt 18.02. – Inderster Ole Nilsen Braatten og Maren Andersdatter første dødfødte drengebarn som tillige var tvillingbarn

Død 17.03. – Gravlagt 24.03. – Peder Isaksen, gaardmand fra Ødegaarden 48 aar

Død 23.04. – Gravlagt 29.04. – Hans Nilsen, huusmand Nils Andersen Naperødningens barn ¾ aar

Død 12.05. – Gravlagt 17.05. – Søren Andersen, gaardmand Andres Auens barn ¼ aar

Død 20.05. – Gravlagt 27.05. – Ingebret Christensen, gaardmand Kresten Holtes barn ¼ aar

Død 21.06. – Gravlagt 26.06. – Søren Knudsen, huusmand fra Halvarp 23 aar

Død 18.06. – Gravlagt 26.06. – Peder Gundersen fra Solum Sogn, død paa Amtets Sygehuus 21 aar

Død 19.08. – Gravlagt 26.08. – Petrus Ignatius Martinius Flood, groserer Jørgen Floods søn 3 ½ aar

Død 01.09. – Gravlagt 09.09. – Anders Jakobsen Pladsen, huusmand Jakob Pladsens søn 5 aar

Død 25.09. – Gravlagt 07.10. – Svend Hansen Qvæstad, gaardmand Hans Knudsen Qvæstads barn ¾ aar

Død 13.01. – Gravlagt 21.01. – Maren Kirstine Nilsdatter, gaardmand Nils Nøglegaards barn ½ aar

Død 18.02. – Gravlagt 24.02. – Anne Sebylle Jakobsdatter, huusmand Kresten Christoffersen Ørjevigens kone 30 aar

Død 15.04. – Gravlagt 22.04. – Inger Kirstine Nilsdatter, huusmand Nils Neperødningens barn 3 ½ aar

Død 11.10. – Gravlagt 21.10. – Peder Christensen, huusmand Christen Hansen Kjelkevigen barn, tvillinger 3 uger

Død 11.10. – Gravlagt 21.10. – Ingebret Christensen, huusmand Christen Hansen Kjelkevigen barn, tvillinger 3 uger

Død 21.11. – Gravlagt 29.11. – Jakob Iversen, afdøde Iver Knudsen Stammelands søn 3 ¼ aar, halsesyge

Død 25.11. – Gravlagt 02.12. – Nils Halvorsen 1 ½ aar, et uægte barn, moderen Anm? Barbara Nilsdatter fra Brevig, barnefaren var en fremmed …? Halvor. Barnet døde paa Kjendahlen.

Død 30.04. – Gravlagt 06.05. – Karen Kirstine Andreasdatter 16 uger, en omvandrende bettler kone fra Sønlie Sogn ved Riisrøer Ingeborg Ottersdatter der fremgav at hendes mand Andreas Adolfsen var paa Tugthuset. Barnet døde paa Kaagersvold

Død 15.06. – Gravlagt 21.06. – Maren Jakobsdatter Ørstvedt, tjenestepige 24 aar

Død 02.09. – Gravlagt 07.09. – Ingeborg Larsdatter Grava, lægsmenneske 61 aar

Død 04.09. – Gravlagt 09.09. – Maren Olsdatter Versvig, gaardmand Ole Hansen Versvigens barn 22 uger

Død 24.09. – Gravlagt 30.09. – Maren Amundsdatter Nautser, huusmand Amund Nautsers datter 5 ½ aar

Død 08.10. – Gravlagt 14.10. – Gaardmand Christen Larsen Lunde og Marie Torjersdatters hjemmedøbte pigebarn Anne 5 dage

Død 09.10. – Gravlagt 14.10. – Marie Amundsdatter Langøen, fra Sannikedals Præstegjeld, død paa Amtets Sygehuus 11 uger

Død 17.10. – Gravlagt 24.10. – Dorthe Knudsdatter Heiestad, huusmand Lars Andersen Heiestads kone 31 aar

Død 22.11. – Gravlagt 29.11. – Anne Kirstine Sørensdatter, gaardmand Søren Eriksen Langangsæters barn 2 ¾ aar, halsesyge

Død 21.11. – Gravlagt 29.11. – Aaste Isaksdatter Lanner, huusmand Anders Jakobsen Lanners kone 37 aar, vattersott

Død 26.11. – Gravlagt 02.12. – Anne Knudsdatter Bjørsundstangen, Haavard Bjørsunds enke 60 aar

Død 25.11. – Gravlagt 02.12. – Anne Marie Isaksdatter, afdøde Isak Hansen Gravastrandens barn 2 aar, kigehoste

Død 11.12. – Gravlagt 16.12. – Anne Olsdatter Lunde, Lægdsmenneske 85 aar

Død 21.12. – Gravlagt 29.12. – Oline Olsdatter, pigen Karen Maria Christensdatter Herøens uægte barn 6 uger

 

1828

 

Død 01.01. – Gravlagt 09.01. – Mikkel Iversen, follaugsmann paa Nordahlsætre 79 aar

Død 29.01. – Gravlagt 10.02. – Nils Nilsen, pigen Marthe Marie Povelsdatter Auens uægte barn ½ aar, barnet født paa Thanum, barnefaderen ungk. Nils Hansen Hauen fra Thanum.

Død 28.03. – Gravlagt 03.04. – Nikolai Clausen Olsen, huusmand Ole Mathiasen Lille Tvetens barn ½ aar

Død 06.04. – Gravlagt 13.04. – Jakob Pedersen, gaardmand Peder Olsen Heiestad barn 1 aar, kighoste

Død 26.04. – Gravlagt 02.05. – Jakob Olsen Præstesætret og Anne Rasmusdatters første dødfødte drengebarn

Død 05.05. – Gravlagt 11.05. – Johannes Hansen, huusmand Hans Eriksen Oklungen barn 1 ½ aar

Død 11.05. – Gravlagt 18.05. – Halvor Jakobsen, kirkesanger Jakob Halvorsens søn 12 aar

Død 09.06. – Gravlagt 15.06. – Mikkel Erlandsen, huusmand paa Ørstvedt 73 ½ aar

Død 08.06. – Gravlagt 15.06. – Gunder Kittilsen fra Bøe Præstegjeld, død paa Amtets Sygehuus 50 aar

Død 14.07. – Gravlagt 20.07. – Erik Eriksen, gaardmand Erik Nilsens Aas’s søn 3 aar

Død 09.08. – Gravlagt 14.08. – Ole Andreas Eriksen, huusmand Erik Olsen Nystrands barn ¾ aar

Død 18.08. – Gravlagt 24.08. – Johannes Arvesen, enken Maren Andreasdatter Heiestads uægte søn ¼ aar

Død 02.11. – Gravlagt 09.11. – Ole Nilsen, huusmand Nils Andersen Neppesrødningens søn 9 aar

Død 02.12. – Gravlagt 08.12. – Gaardmand Nils Amundsen Nøglegaard og Katrine Nilsdatters hjemmedøbte drengebarn Søren 3 uger

Død 01.02. – Gravlagt 10.02. – Huusmand Nils Andersen Neperødningen og Anne Olsdatters hjemmedøbte pigebarn Inger Kirstine 3 dage

Død 05.02. – Gravlagt 12.02. – Andrea Jacobsdatter, gaardmand Jakob Grønsholts barn ¼ aar

Død 07.02. – Gravlagt 17.02. – Sara Hansdatter, huusmand Hans Isaksen Qvæstads barn ¼ aar

Død 08.02. – Gravlagt 17.02. – Anne Laurine Larsdatter, pigen Ingeborg Haavorsdatter Bjørsunds uægte barn 1 ¼ aar, barnet døpt ved Thanum og barnefader Lars Christoffersen fra Thanum sogn

Død 03.03. – Gravlagt 09.03. – Anne Katrine Sørensdatter, gaardmand Søren Nordahls barn ¾ aar, kighoste

Død 05.04. – Gravlagt 13.03. – Ingeborg Anundsdatter Ørstvedt, follaugs kone 62 aar

Død 22.04. – Gravlagt 29.04. – Karen Arnesdatter, gaardmand Nils Hitterøds enke 67 aar

Død 22.04. – Gravlagt 02.05. – Anne Marie Clausdatter, gaardmand Claus Haugholts barn 9 uger

Død 10.05. – Gravlagt 15.05. – Mari Jensdatter, tjenestepige paa Bjerkøen 66 ½ aar

Død 06.06. – Gravlagt 13.06. – Anne Sørine Vetlesdatter, gaardmand Vetle Slevoldens datter 5 ½ aar, kighoste

Død 26.05. – Gravlagt 15.06. – Maren Jonsdatter, huusmand Jon Gulliksen Langangens barn 1 ¼ aar

Død 16.06. – Gravlagt 24.06. – Isak Rasmussen og Karen Marie Olsdatter Bergs dødfødte pigebarn

Død 27.07. – Gravlagt 03.08. – Maren Marie Hansdatter, gaardmand Hans Jakobsen Ørstvedts barn ¾ aar

Død 05.08. – Gravlagt 12.08. – Mariken Amundsdatter, huusmand Hans Aasetrets kone 64 aar

Død 19.08. – Gravlagt 24.08. – Anne Marie Olsdatter, huusmand Ole Andersen Bjønnes’s barn 1 ¾ aar

Død 25.08. – Gravlagt 31.08. – Niels Larsen Traaholt og Boel Marie Jensdatters hjemmedøbte pigebarn Boel Kirstine 9 dage

Død 05.10. – Gravlagt 12.10. – Anne Karine Olsdatter, gaardmand Ole Hansen Versvigs barn 3 aar

Død 11.11. – Gravlagt 20.11. – Boel Andersdatter, gaardmand Jakob Grønsholts kone 38 aar, brystsyge

 

1829

 

Død 30.12. – Gravlagt 06.01. – Halvor Jensen, Tjenestedreng paa nordre Lunde 18 aar

Død 16.01. – Gravlagt 23.01. – Nils Larsen, gaardmand paa Oklungen 74 aar

Død 05.02. – Gravlagt 12.02. – Hans Halvorsen Stranden, huusmand under Aas 30 aar

Død 15.02. – Gravlagt 27.02. – Simon Jakobsen og Anne Marie Jonsdatter Flottens første dødfødte drengebarn

Død 23.03. – Gravlagt 30.03. – Erik Larsen, gaardmand paa Viersdalen 65 aar

Død 02.04. – Gravlagt 09.04. – Nils Anundsen, gaardmand paa Nøglegaard 50 aar, brystsyge

Død 11.04. – Gravlagt 18.04. – Abraham Anundsen, huusmand Anund Skjesvigs barn 8 ¾ aar

Død 15.05. – Gravlagt 22.05. – Even Sørensen, huusmand paa pladsen Hauen under Lunde søndre 48 aar

Død 21.05. – Gravlagt 28.05. – Lars Christensen, gaardmand Christen Larsen Lundes søn ½ aar

Død 16.09. – Gravlagt 20.09. – Peder Olsen, lægdsmenneske 89 aar

Død 07.10. – Gravlagt 14.10. – Daniel Gundersen, arbeidsmand hos Christen Lunde 74 aar

Død 29.10. – Gravlagt 07.11. – Jakob Olsen, gaardmand paa Oxom 70 aar

Død 06.11. – Gravlagt 14.11. – Lars Jørgensen Solvigen, follougsmand 56 aar

Død 06.11. – Gravlagt 15.11. – Ole Olsen, huusmand paa Hjertevigen 50 aar

Død 28.12. – Gravlagt 04.01. – Karen Oline Nilsdatter, tjenestepige paa Stammeland 21 aar

Død 01.01. – Gravlagt 09.01. – Gunild Jensdatter, inderste Erik Adolfsen Elevns kone 35 aar, døe paa barselseng

Død 06.01. – Gravlagt 11.01. – Gaardmand Arne Olsen Hitterøe og Maren Jensdatters hjemmedøbte pigebarn Jonette, 3 uger

Død 14.02. – Gravlagt 22.02. – Ellen Christensdatter Præstesæter, follaugskone 79 aar

Død 20.02. – Gravlagt 27.02. – Anne Marie Jonsdatter, Simon Flottens kone 26 ½ aar, død paa barselseng

Død 05.03. – Gravlagt 15.03. – Omreisende ungkarl Jon Amundsen fra Thanum og Marie Kirstine Alminsdatter fra Solum, deres uekte og hjemmedøbte pigebarn Inger Olea 3 uger, død paa pladsen Elven ved Røra

Død 14.03. – Gravlagt 22.03. – Gunild Amundsdatter, folaugskone paa Traaholt 74 aar

Død 26.03. – Gravlagt 02.04. – Birthe Marie, gaardmand Anders Auens barn ¾ aar

Død 06.04. – Gravlagt 12.04. – Maren Jensdatter, huusmand Gunder Klevstrandens kone 58 aar

Død 05.04. – Gravlagt 12.04. – Mari Iversdatter, huusmand Isak Havnens enke 60 aar

Død 17.04. – Gravlagt 26.04. – Huusmand Christen Hansen Halvarp og Margrethe Andersdatters hjemmedøbte pigebarn Karen 18 uger

Død 14.05. – Gravlagt 22.05. – Gunild Halvorsdatter, Christen Leths enke 48 aar, fattiglem

Død 24.05. – Gravlagt 31.05. – Karen Sørensdatter, huusmand Søren Viersdalens barn ½ aar

Død 13.07. – Gravlagt 19.07. – Anne Olsdatter, inderste Ole Larsen Øveraasens kone 42 aar

Død 21.10. – Gravlagt 27.10. – Else Jonsdatter Skaveraager, tjenstepige 31 ½ aar

Død 06.11. – Gravlagt 14.11. – Aaste Krestine Kaspersdatter, huusmand Søren Erichsen Viersdalens kone 39 aar

Død 09.11. – Gravlagt 17.11. – Marthe Jensdatter Løvskjøe, 82 aar, follougskone

Død 22.11. – Gravlagt 02.12. – Birthe Marie Jakobsdatter, gaardmand Ole Skaveraagers kone 65 aar

Død 15.12. – Gravlagt 20.12. – Kirsti Nilsdatter, huusmand Ole Aas’s enke 69 aar, fattiglem

 

1830

 

Død 24.12. – Gravlagt 01.01. – Rollev Andersen Herøen 82 aar, lægdsmenneske

Død 31.12. – Gravlagt 08.01. – Hans Jakobsen, gaardmand paa Ørstvedt 26 aar

Død 05.01. – Gravlagt 12.01. – Nils Olsen, huusmand Ole Hesteholmens barn 12 uger

Død 16.01. – Gravlagt 24.01. – Mikkel Hansen, afdøde Hans Jakobsens Ørstvedts søn ½ aar

Død 14.01. – Gravlagt 21.01. – Jakob Hansen, huusmand paa Døvig 79 aar

Død 18.02. – Gravlagt 28.02. – Abraham Olsen, inderste Ole Olsen Haukelias barn 1 aar, meslinger

Død 01.03. – Gravlagt 07.03. – Lars Andersen, huusmand Anders Larsens Haaøens barn ¾ aar

Død 29.03. – Gravlagt 04.04. – Ole Nilsen, Huusmand Nils Neperødningens søn ¾ aar, meslinger

Død 04.04. – Gravlagt 11.04. – Halvor Nilsen, inderste paa pladsen Bakken 78 aar, fattig

Død 04.07. – Gravlagt 11.07. – Halvor Bentsen, huusmand paa Klevstrand 36 aar

Død 15.08. – Gravlagt 19.08. – Amund Amundsen, gaardmand Amund Aas,s søn 18 ½ aar

Død 18.08. – Gravlagt 25.08. – Isak Hansen, gaardmand Hans Herøens søn 13 aar

Død 30.11. – Gravlagt 07.12. – Isak Olsen, gaardmand paa Gunneklev 32 aar

Død 08.12. – Gravlagt 15.12. – Arve Ingebretsen, huusmand paa Langangen 70 aar

Død 07.01. – Gravlagt 12.01. – Maren Jakobsdatter, huusmand Jakob Eriksen Viersdalens barn ½ aar

Død 04.02. – Gravlagt 07.02. – Anne Jakobsdatter, Jakob Andersen Flogstads barn 2 aar, meslinger

Død 06.02. – Gravlagt 14.02. – Inderste Ole Olsen Hvalen og Anne Marie Christoffersdatters hjemmedøpte pigebarn Anne 12 dage

Død 07.02. – Gravlagt 14.02. – Ingeborg Kirstine Ingebretsdatter, inderste Ingebret Holtes barn ½ aar

Død 28.03. – Gravlagt 04.04. – Anne Olsdatter, gaardmand Lars Øveraasens kone 76 aar

Død 06.04. – Gravlagt 15.04. – Ingeborg Hansdatter, huusmand Amund Tangens enke 69 aar

Død 02.05. – Gravlagt 07.05. – Gaardmand Lars Helgesen Buer og Larine Nilsdatters første dødfødte pigebarn

Død 13.05. – Gravlagt 20.05. – Kari Torsdatter, huusmand Mikkel Erlandsen Ørstvedts enke 74 aar

Død 17.05. – Gravlagt 20.05. – Gaardbruger Nils Hansen og Marthe Iversdatter Skjelsvigstangens hjemmedøbte pigebarn Anne 1 dag

Død 30.05. – Gravlagt 06.06. – Anne Kirstine Knudsdatter, huusmand Knud Abrahamsen Heiestads datter 12 ½ aar

Død 13.06. – Gravlagt 20.06. – Karen Marie Olsdatter, inderste Ole Olsen Hvalens barn 3 aar

Død 12.06. – Gravlagt 20.06. – Sara Kristensdatter, inderste Kristen Hansen Halvarps datter 5 aar

Død 12.07. – Gravlagt 18.07. – Liv Kittilsdatter af Solum sogn, død paa Amtets Sygehuus 28 aar

Død 15.07. – Gravlagt 21.07. – Margrethe Gautesdatter, follaugskone paa pladsen Rødningen under gaarden Berg 62 aar

Død 26.08. – Gravlagt 02.09. – Maren Marie Hansdatter, huusmand Ole Mathisen Lille Tvetens kone 33 aar

Død 26.09. – Gravlagt 03.10. – Anne Isaksdatter, follaugskone paa Kaasa under gaarden Aas 82 aar

Død 28.10. – Gravlagt 05.11. – Ragnild Larsdatter, gaardmand Tolv Amundsen Oklungens kone 70 aar

Død 10.11. – Gravlagt 18.11. – Inger Nilsdatter Tveten, lensmand Hans Andersens kone 75 aar

Død 16.11. – Gravlagt 24.11. – Huusmand Ole Andersen Kjendalen og Maren Kirstine Knudsdatters pigebarn 3 timer

Død 30.11. – Gravlagt 08.12. – Kari Larsdatter, huusmand Knud Jonsens Øens kone 83 aar

Død 20.12. – Gravlagt 28.12. – Katrine Nilsdatter, gaardmand Nils Nøglegaards enke 38 aar

 

1831

 

Død 02.11. – Gravlagt 01.01. – Halvor Stensen Hougholt, follougsmann 78 aar, druknet, blev borte paa en reise fra sit hjem til Skien den 2. november og fundet i frierfjorden den 23. desember 1830.

Død 31.12. – Gravlagt 09.01. – Ole Isaksen Skjelsvig, gaardmand 53 aar

Død 08.01. – Gravlagt 23.01. – Ole Jonsen Dreierødningen, husmand 69 aar

Død 13.02. – Gravlagt 20.02. – Søren Olsen Gunneklev, gaardmand 39 aar, druknet

Død 28.02. – Gravlagt 06.03. – Lars Johan Olsen, gaardmand Ole Skrabeklevs barn ½ aar

Død 23.03. – Gravlagt 31.03. – Hans Andersen Tveten, lensmand 64 aar

Død 20.04. – Gravlagt 27.04. – Elias Jakobsen, gaardmand paa Stulen 58 aar

Død 30.05. – Gravlagt 07.06. – Lars Larsen, Skrabeklev, føderaadsmand 82 aar

Død 08.07. – Gravlagt 17.07. – Nils Olsen, søn af en pige fra Solum sogn, død på Muhle 7 ½ aar

Død 22.09. – Gravlagt 03.10. – Peder Jensen Kjørholt og Gunild Hansdatters første dødfødte drengebarn

Død 06.10. – Gravlagt 13.10. – Ole Larsen, gaardmand Skrabeklev 53 aar, bryst syge

Død 17.11. – Gravlagt 24.11. – Lars Andersen, gaardmand og gjestgiver paa Kogersvold 51 aar, død paa en reise fra Brevik til sin hjem

Død 30.03. – Gravlagt 04.04. – Inger Dorthea Pedersdatter, huusmand Peder Saltbodens barn 1 aar

Død 29.03. – Gravlagt 04.04. – Hanna Sophie Jensdatter, huusmand Jens Ørstvedts barn 2 aar

Død 11.05. – Gravlagt 19.05. – Karen Andersdatter, gaardmand Halvor Siljens enke 81 aar, follaugskone

Død 23.05. – Gravlagt 29.05. – Anne Katrine Sørensdatter, gaardmand Søren Nordals barn 1 aar

Død 02.06. – Gravlagt 10.06. – Elen Ambjørnsdatter, gaardmand Anders Nordals enke 76 aar

Død 30.10. – Gravlagt 03.11. – Ole Andersen Haaøen og Karen Buchas første dødfødte pigebarn