| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

 


 

 

 

 

Ministerialbok for Eidanger (Mini 6)

1764-1814

 

 

Avskrift av gravlagte fra 1764 til 1814.

(Eidanger, Siljan og Østre Porgsrund)

Jørn Olsen 2005

( Det kan være noe avvik fra originalen.

Navn som er skrevet fullstendig ikke forkortet og lignende.

Det kan også være tekst som er utelatt, men det er ubetydelig.

Egne kommentarer/tillegg står det ”J.O.” etter.

Dette er en avskrift, og det er da min tolking av teksten. Derfor vil jeg anbefale

og sjekke originalen.)

 

Her er originalen: Eidanger 1764-1814

 

 

 

 

1764

 

26. mai                        Eid.     Berthe Ovesd. Grava                                                          66 aar

27. mai                        Sil.       Elen Olsd. Gonsholt                                                           80 aar

Do.                             Sil.       Anders Kløverød                                                               72 aar

Do.                             Sil.       Ole Ols. Rolighed                                                               40 aar

12. juni                       Sil.       Liva Olsd. Kiste                                                                  46 aar

Do.                             Sil.       Martha Laersd. Kløverød                                                   34 aar

22. juni                       Eid.     Thord Thorjulfsøn Værsvigen                                               48 aar

1. juli                          Sil.       Rejar Ingvaldsøn Søland                                                      1 mnd  

Do.                             Sil.       Niels Danielsøn Tosholt                                                       7 uger

8. juli                          Eid.     Niels Helgesøn Lundes dødfødte Drenge barn       

15. juli                        Sil.       Halvard Nerisøn Gurholt                                                      46 aar

Do.                             Sil.       Samuel Pedersøn Island                                                       80 aar

Do.                             Sil.       Svenn Nielsøn Ouestad                                                       48 aar

Do.                             Sil.       Anders Olsøn Søndre Kiste                                                 56 aar

22. juli                         Eid.      Hans Mognsøn Oxum                                                         3 mnd

5. aug                          Eid.     Ole Paulsøn Sigtesøen                                                          3 mnd

Do.                             Sil.       Halvard Hansøn Ouestad                                                     8 dag

Do.                             Sil.       Søren Henriksøn Moholt Hammeren                                    1 aar

Do.                             Sil.       Kittel Arvesøn Ouestad                                                        21 aar

Do.                             Sil.       Ole Halvardsøn Ouestad                                                      32 aar

12. aug                        Eid.     Martha Maria Jacobsdatter Holte                                         5 uger 

19. aug                        Eid.     Bendt Hansøn Holte hiemmedøpt                                         8 uger

26. aug                        Sil.       Jertrud Eivindsdatter Kiste, ihielslagend av Torden               40 aar

2. sep                          Eid.     Ole Pedersøn Haaøen                                                          26 aar

Do.                             Eid.     Hans Nielsøn Kindalen                                                         1 dag

16. sep                        Sil.       Anna Pedersdatter Kiste ejerne                                           3 aar

17. sep                        Eid.     Herman Ruge                                                                       57 ¾ aar         

23. sep                        Eid.     Abraham Gunnarsøn Gunneklev                                           23 uger

Do.                             Eid.     Maren Thorjulfsd. Aas                                                         15 uger

29. sep                        Eid.     Ragnhild Aasmundsd. Aarholt                                              5 uger

30. sep                        Sil.       Ole Olsøn Kløverød                                                           29 aar

Do.                             Sil.       Anna Pedersdatter Kiste                                                      8 mnd

21. okt                        Sil.       Anna Christensdatter Selien                                                 12 aar

Do.                             Sil.       Hans Christensøn Ibidem                                                     8 aar

Do.                             Sil.       Anders Nielsøn Selien-Ejrne                                               46 aar

Do.                             Sil.       Anna Lisbeth Pedersd. Højsæt                                             1 aar

Do.                             Sil.       Gunild Pedersd. Kiste-Ejerne                                                8 aar

Do.                             Sil.       Kirsten Nilsd. Holte                                                              5 aar

4. nov                         Sil.       Christen Jacobsøn Selien                                                      53 aar

Do.                             Sil.       Maren Halvorsd. Engelstad-Ejerne                                       8 uger

Do.                             Sil.       Ole Gudbrandsøn                                                                 1 dag

16. nov                       Eid.     Abraham Møllers dødfødte Drenge Barn                            

18. nov                       Eid.     Halvard Laersøn                                                                   2 aar

10. des                        Eid.     Kirsten Nielsdatter Stammelan                                             37 aar

11. des                        Eid.     Anund Anundsøn Kaagersvold                                            1 aar

16. des                        Sil.       Anne Nielsdatter Gonsholt                                                  2 uger

 

 

1765

 

 

6. jan                           Eid.     En gamel pige fra Aachlungen 

                                               ved naufne Maren Andersdatter                                          66 aar

8. jan                          Eid.     Major Fermand og Anne Kræftings datter Severina

                                               Fermand.                                                                            14 aar

23. jan                        Eid.     Ingebreth Hansøn Nordre Lunde                                          72 aar

3. mar                         Sil.       Peder Jensøn Tufdahl                                                           82 aar

16. mar                       Eid.     Isach Sørensøn Leerstang                                                     32 aar og 3 mnd

17. mar                       Eid.     Jacob Halvorsøn Lunde                                                        18 aar

24. mar                       Eid.     Anund Klevens datter Ingeborg                                             1 aar

4. apr                          Eid.     Karen Larsdatter Tveten Ejerne                                            7 aar

9. apr                          Sil.       Laers Danielldsøn Tosholt                                                    3 aar

14. apr                        Eid.     Christen Jonsøn Ødegaard                                                    3 uger

28. apr                        Eid.     Ole Abrahamsøn Biønnes                                                     11 mnd

4. mai                          Eid.     Maria Andersd. Flaaten                                                        53 ½ aar

5. mai                          Eid.     Maren Evensd. Aasen                                                           5 ½ aar

19. mai                        Sil.       Lars Olsøn Søntwedt                                                           11 uger

Do.                             Sil.       Halvor Toresøn Præstegaard                                                19 aar

21. mai                        Eid.     Ane Pedersd. Ouen                                                              60 aar

23. mai                        Eid.     Mette Torstensd. Hwalen                                                      57 aar

31. mai                        Eid.     Ole Anundsøn fra Scheen, død paa Ødewald                        3 maaneder

16. juni                       Sil.       Henrich Aalvesøn Kistes hjemmedøbte DBn. Nils                  8 dager

30. juni                       Sil.       Aani Olsøn Røe                                                                    55 aar

Do.                             Sil.       Jacob Larsøn Kiste                                                               21 aar

7. juli                          Eid.     Lucas Muremesters søn Hans                                                11 aar

14. juli                        Eid.     Begravet de paa Buer-Aasen funden lemninger af

                                               en Qvinde meneske Som i foraaret der maa være               

død i marken, efter fogdens ?.

Do.                             Sil.       Martha Thorgrimsd. Selien                                                    70 aar

Do.                             Sil.       Maren Jacobsd. Surdahlen                                                   16 uger

Do.                             Sil.       Nils Laersøn Slettekollens dødfødte Pige Barn

28. juli                        Eid.     Kirsten Anundsd. Øveraasen                                                 1 dag

4. sep                          Eid.     Anders Aakesøn Røe                                                            3 ½ aar

15. sep                        Sil.       Hans Henriksøn Moholt Hammeren                                      6 uger

29. sep                        Eid.     Ewen Aasens kone Chirsten Hansdatter                               41 aar

                                               lige saa hendes dødfødte pigebarn

6. okt                          Eid.     Barbra Evensd. Aasen under Prestegd.                                 10 aar

Do.                             Sil.       Ingebor Olsd. Røe                                                               60 aar

Do.                             Sil        Hans Olsøn Naphaug                                                           17 uger

27. okt                        Sil.       Solve Michelsøn Høyset                                                      46 aar

Do.                             Sil.       Aaste Olsd. Engelsta                                                            64 aar

Do.                             Sil        Johannes Nils. Rønningen under Island                                  56 aar

1. nov                         Eid.     Maren Iversd. Barseboe                                                        85 aar

10. nov                       Eid.     Ole Gulbrandsøn Slevold                                                      41 aar

17. nov                       Eid.     Nils Helgesøn dødfødte Drengebarn

22. nov                       Eid.     Hans Qvist paa Nordre Tveten                                              38 aar

6. des                          Eid.     Christence Halvorsd. Røra                                                    82 aar

8. des                          Eid.     Gunder Halvorsøns hiemmedøbte Drengebarn Jens 1 dag

Do.                             Eid.     Asmund Aarholtes B. Ingebor                                               6 uger

22. des                        Sil.       Gulbrand Kistes Db. Anders                                                7 uger

 

 

1766

 

 

5. jan                           Eid.     Hans Bentson Holtes dødfødte Db.

26. jan                         Eid.     Ole Prostøn Nøchlegaard                                                     59 aar

2. feb                          Eid.     Anders Anders. Præste Sætres Tvillinger

                                               Jan og Nils                                                                          2 uger

Do.                             Sil.       Nils Michels. Tweten                                                           59 aar 16 uger

Do.                             Sil.       Nils Anders. fra Verket                                                        50 aar

23. feb                        Sil.       Hendrich Peders. K. ved Værket

Marte Pedersdatter                                                              44 aar

Do.                             Sil.       Jan Gurholts k. Maren Kittelsdatter                                     37 aar

Do.                             Sil.       Christen Islands k. Maren Larsdatter                                   66 aar 20 uger

9. mar                         Eid.     Nils Halvors. Nordre Lunde dødfødte Pb.

16.mar                        Sil.       Hans Mathieson Gurholt                                                       31 aar

29.mar                        Eid.     Klokker Bøes dødfødte Drengebarn                        

5. apri                         Eid.     Torjus Larson Aas                                                                45 aar

19. apri                       Eid.     Gunder Halvorson Skrabeklews Søn Halvor                        18 uger

20. mai                        Sil.       Ole Lars. Søntwedt                                                             38 aar

11. juni                       Sil.       Halvor Ols. Søntvedt                                                            6 uger

24. juni                       Eid.     Lars Nilson Hougholt                                                            40 aar

27. juni                       Eid.     Anders Jacobson Auen                                                          7 aar  24 uger

4. juli                          Eid.     Børre Saltbodens D. Bn. Jacob                                              1 aar  2 uger

6. juli                          Eid.     Inger Jacobsd. Kiøndalen                                                      66 aar

Do.                             Sil.       Ingebor Simonsd. Moholt                                                     66 aar

24.aug                         Eid.     Anders Nøchlegaards D. Margrethe                                      5 uger

7. sep                          Sil.       Gregar Sondreson Wanneboe                                               34 aar

Do.                             Sil.       Nils Larson Slettekollens dødfødte D.B.

18. sep                        Eid.     Maren Hendrichsd. Grønsholt                                              54 aar 

21. sep                        Eid.     Jon Christens. Ødegaard. dødfødte D.B.

1. nov                         Eid.     Elen Maria Olsd. Ouen                                                          37 uger 

2. nov                         Sil.       Kirsten Sørensd., Peder Qvislens kone                                  27 aar 2 uger

                                                deres hiemmedøbte D.B. Søren

16. nov                       Eid.     Isach Halvors. paa Øveraas                                                   1 aar

30. nov                       Eid.     Tolv Peders. Skielswiig                                                          28 uger

11. des                        Eid.     Margrete Larsd. Traaholt                                                      47 aar 1 uge

14. des                        Sil.       Maren Hansd. Øvrebøe                                                       30 aar 20 uger

21. des                        Eid.     Søren Jons. Wiersdals P.B. Laurene                                      39 uger

27. des                        Sil.       Rasmus Jacobs. Haven under Øvrebøe                                 9 uger

28. des                        Eid.     Ingebor Jonsd. Traaholt                                                         70 aar

Do.                             Eid.     Ane Olsd. Slewold                                                                13 aar

Do.                             Eid.     Amun Anuns. Øveraas                                                           9 uger

 

 

1767

 

 

19. jan                         Eid.     Erich Arneson Kiørholt                                                         1 aar  26 uger

22. feb                        Sil.       Marta Jørgensd. Tosholt  Saugen                                          66 aar

1. mar                         Eid.     Søren Anuns. Tweten                                                            4 uger

15. mar                       Eid.     Claus Becchen                                                                      86 aar

Do.                             Sil.       Jens Toson p. Søland eje                                                      80 aar

Do.                             Sil.       Karen Halvorsd. fra Verket                                                  42 aar

Do.                             Sil.       Nils Alexanders. Tosholt eje dødfødte P.b. 

12. apr                        Eid.     Ole Gunders. Langangens Db. Nils                                       12 uger

19. apr                        Eid.     Stener Kiøndalens dødfødte D.B.

31. mai                        Sil.       Peder Peders. Qvislen                                                          60 aar 12 uger

8. juni                         Eid.     Hans Torkildson Gundeklew                                                  62 aar

9. juni                         Sil.       Lars Anders. Moholt- Hauens dødfødte D.b.

28. juni                       Eid.     Karen Haagensd. Waller-kastet druknet i vandet                    79 aar 26 uger

                                               Mads Bechens dødfødte P.b. i same kiste

2. juli                          Sil.       Mathias Langerøds enke Marthe Christensd.

                                               Lunde S                                                                               60 aar

26. juli                        Eid.     Gunil Maria Pedersd. Saugen                                                 1 aar 20 uger

Do.                             Sil.       Nils Ols. Tveten                                                                    3 uger

7. aug                          Eid.     Halvor Ols. Ørestved                                                            52 aar 32 uger

30. aug                        Eid.     Kirsten Iversd. Sættre                                                           27 aar

Do.                             Eid.     Lars Anders. Baches dødfødte D.B.  

2. sep                          Eid.     Maria Labelutten                                                                   77 aar

6. sep.                         Eid.     Lars Jacobs. Rørerøe                                                             24 aar

13. sep                        Eid.     Søren Anuns. Lunde                                                              2 uger

29. sep                        Eid.     Halvor Nils. Lunde Nordre                                                    4 uger

11. okt                        Eid.     Carl Wallers kone Mari Prodsdatter                                      50 aar

1. nov                         Sil.       Anders Nils. Moholt hiemmedøbte

                                               P.B. Ingeborg                                                                       1 uge

8. nov                         Eid.     Karen Olsd. Ødewald Aasen                                                 40 aar

Do.                             Eid.     Karen Gundersd. Wersviig                                                    28 uger

6. des                          Eid.     Karen Olsd. Leerstang                                                          60 aar

27. des                        Sil.       Marte Hansd. Steendal                                                         83 aar

 

 

1768 

 

 

3. jan                           Eid.     Ewen Hans. Lunde Nordre                                                   86 aar

6. jan                           Eid.     Lars Bacches k. Maren Svenchesd.                                      40 aar

Do.                             Eid.     Maria Anunsd. Berg                                                              40 uger

8. jan                           Eid.     Nils Sandøens k. Gunil Olsd.                                                48 aar

17. jan                         Sil.       Christense Jacobsd. Hagen                                                   26 aar

31. jan                         Eid.     Peder Nils. Hejestad                                                             64 aar

6. mar                         Eid.     Maren Olsd. Ouen                                                                10 uger

30. mar                       Eid.     Ole Ewens. Aasen                                                                 11 uger

3. apr                          Eid.     Mads Becchens hiemedøbte P.b. Elen                                  23 uger

8. mai                          Eid.     Giertrud Larsd. Hejestad                                                      61 aar

Do.                             Eid.     Ole Christophers. Oxum ibid                                                13 uger

Do.                             Eid.     Jon Anders. Nøglegaard                                                       26 uger

12. juni                       Sil.       Torger Reyers. Nabhoug                                                       95 aar

Do.                             Sil.       Peder Jans. Gurholt                                                               5 uger

Do.                             Sil.       Lars Anders. ved Wærket dødfødte P.b.

Do.                             Sil.       Peder Nils. Qvislen                                                               9 uger

10. aug                        Eid.     Marta Olsd. Biønnæs                                                            26 aar

4. sep                          Eid.     Ole Iwers. Ouen                                                                   38 aar

10. sep                        Eid.     Halvor Steners. Kiøndal                                                        16 aar

29. sep                        Sil.       Ole Johannes. Grorød                                                           28 aar

Do.                             Sil.       Anne Nilsd. Tweten                                                              31 aar

Do.                             Sil.       Marte Jensd. Cløverød                                                         1 aar

9. okt                          Eid.     Maren Andersd. Nøchlegaard                                               3 uger

16. okt                        Sil.       Malene Sørensd. Qvislen                                                      60 aar

17. okt                        Eid.     Lisbet Hansd. Lunde Nordre                                                 60 aar

Do.                             Eid.     Jørgen Børgeson Bødker                                                       76 aar

1. mai  (NB!)              Sil.       Jacob Havens kone Christence Rasmusd.                              29 aar

1. nov                         Sil.       Peder Peders. Qvislen                                                           2 uger

18. des                        Sil.       Christen Nils. Qvislen                                                           2 aar 26 uger

27. des                        Sil        Kirsten Olsd. Tormosrød, Søland ejet                                  12 uger

23. nov (NB!)             Eid.     Gunil Stiansd. Herøe                                                              65 aar

 

1769

 

13. jan                         Eid.     Anne Ingebrichtsd. Lunde Nedre                                          74 aar 28 uger

2. feb                          Eid.     Aase Olsd. Ouen                                                                  15 uger

12. feb                        Eid.     Ole Guttorms. Bacche                                                           66 aar

1. mars                        Eid.     Johannes Peders. Skielswiig - druknet paa Isen                     21 aar

21. mar                       Eid.     Christen Erichs. Heinens søn Ingebricht                                  3 uger

30. apr                        Sil.       Peder Fins. Tweten                                                              1 aar

Do.                             Sil.       Kari Olsd. Surdal                                                                 13 uger

Do.                             Sil.       Anders Jans. ved Wærket hiemmedøbt                                 1 dag

Do.                             Sil.       Lars Toas P.B. Børte                                                           14 aar

Do.                             Sil        Hans Povels. Røe                                                                 3 aar

4. mai                          Eid      Erich Anunds. Langangen                                                      70 aar

16. mai                        Sil.       Jacob Ols. Øvrebø                                                              62 aar

Do.                             Sil.       Kirsten Jansd. Gurholt                                                          9 aar

26. mai                        Eid.     Birthe Ingebrichtsd. Ødegaard                                              66 aar

27. mai                        Sil.       Maria Jansd. Gurholt                                                            15 aar

4. juni                         Eid.     Torbjørn Drengemands. Tweten                                            55 aar

11. juli                        Eid.     Ole Borgerson Røe                                                               11 aar

16. juli                        Eid.     Ola Lars. Røra                                                                       23 aar

23. juli                        Sil.       Jan Christens. Gurholt                                                           43 aar

Do.                             Sil.       Maren Pedersd. Friborg                                                       17 uger

Do.                             Sil.       Marte Jacobsd. Tosholt eje                                                   1 dag

17. sep                       Eid.     Margrete Iwersd. Lunde Nordre                                           30 uger

Do.                             Eid.     Anun Øfre Lundes dødfødte P.barn

21. sep                        Eid.     Sidsel Iwersdt. Sætre                                                            24 aar

24. sep                       Sil.       Anne Jonsd. Solands dødf. uægte P.b.

1. nov                         Eid.     Anne Pedersdt. Hejestad                                                      26 uger

Do.                             Eid.     Ingebor Pedersdt. Sundsaas                                                  16 aar

12. nov                       Eid      Inger Pedersdt. Lille Døvig                                                    13 aar

Do.                             Sil.       Svend Ols. Øvrebøe                                                            27 uger

26. nov                       Eid.     Peder Tengels. Strand                                                            3 aar 26 uger

5. des                          Eid.     Cherstie Christensd. Leerstang                                             16 uger

3. des                          Sil.       Ole Rasmus. Grorød                                                            3 aar

10. des                        Eid.     Maren Olsd. Aaklung-ejet                                                    23 aar

Do.                             Eid.     Marta Christensd. Schavrager                                               2 aar 26 uger

14. des                        Eid.     Magnil Hansd. Herøe                                                           14 aar

17. des                        Eid.     Anne Pedersd. Sundsaas                                                      77 aar 40 uger

Do.                             Sil.       Nils Ols. Gurholt                                                                   4 aar

Do.                             Sil.       Ingebor Jansd. ibid                                                               26 uger

24. des                        Eid.     Kirsten Andersd. Nordal                                                      8 aar

Do.                             Eid.     Ole Jacobs. Ulverød                                                              14 uger

Do.                             Eid.     Hans Bents. Holtes dødfødte D.B.

27. des                        Sil.       Karen Olsd. Grorød                                                             1 aar

31. des                        Eid.     Stian Halvors. Leth p. Herøe                                                 4 aar

 

 

1770

 

 

6. jan                           Eid.     Antonetta Nilsd. Rørerød                                                     32 aar

21. jan                         Sil.       Johannes Olson Grorød                                                       56 aar

Do.                             Sil.       Peder Qvislens hiemmedøbte D.B. Peder                             6 dager

22. jan                         Eid.     Anne Andersd. Saltboden                                                    4 aar 27 uger

28. jan                         Eid.     Christen Isachs. Leth p. Herøe                                             62 aar

Do.                             Eid.     Maren Rolfsd. Schielswiig                                                     67 aar

24. feb                        Eid.     Jacob Jacobs. Qvæstad                                                         21 aar

25. feb                        Sil.       Marta Andersd. Tweten                                                        4 aar

Do.                             Sil.       Jan Ols. Gurholt                                                                    10 uger

26. feb                        Sil.       Halvor Peders. Røe                                                               3 aar

9. mar                         Eid.     Peder Jørgenson Skielswiig                                                   61 aar

19. mar                       Sil.       Johannes Blanch Skolemester                                               82 aar

8. apr                          Sil.       Anne Erichsd. Øvrebø                                                          76 aar

15. apr                        Eid.     Amun Nils. Solie                                                                   1 aar 5 uger

17. apr                        Sil.       Børte Larsd. ved Værket                                                      26 uger

11. mai                        Sil        Kirsten Pedersd. Qvislen                                                      30 aar

Do.                             Sil.       Christopher Jacobs. Sorbøe                                                  2 aar

Do.                             Sil.       Ole Lars. Twetens hiemmedøbte D.B. Lars                           3 dager

Do.                             Eid.     Anne Larsd. Præste-Sættret                                                 73 aar

20. mai                        Eid.     Peder Larson fra Sverrig                                                       39 aar

Do.                             Eid.     Nils Thomason Stusrød                                                         9 aar

24. mai                        Sil.       Anders Torbiørns. fra Tanum sogn, fundeti en foss                58 aar

26. mai                        Eid.     Maren Andersd. Qvæstad                                                    59 aar

28. mai                        Eid.     Arne Jonson Kiørholt                                                            33 aar

2. juni                         Eid.     Ellew Hanson Ulverød                                                           63 aar

5. juni                         Sil.       Maria  Christophersd. Sørbøe                                               36 aar 27 uger

10. juni                       Eid.     Tollie Ols. Birketvedt                                                            90 aar

Do.                             Eid.     Hans Abrahams. Biønnæs                                                      1 aar 26 uger

17. juni                       Eid.     Gunder Ols. Langangen                                                         26 uger

24. juni                       Sil.       Peder Nils. Qvislen                                                               26 uger

29. juli                        Sil.       Maren Isachsd. Isac Næses D.                                              1 aar 5 uger

14. aug                        Eid.     Ambor Arnesd. Kiørholt                                                       57 aar 40 uger

18. aug                        Sil.       Lisbeth Pedersd. Øvrebøe                                                    60 aar

16. sep                        Eid.     Christen Tollewson Ørestvedt                                               3 aar

21. sep                        Eid.     Maren Christine Olsd. Bunt                                                   5 uger

1. okt                          Eid.     Ole Jons. Solie                                                                      72 aar

21. okt                        Eid.     Gunbiør Andersd. Nøchlegaard                                             35 uger

Do.                             Eid.     Anne Marie Nilsd. nordre Lunde                                            12 uger

Do.                             Sil.       Inger Nilsd. Tosholt                                                              49 aar

1. nov                          Eid.     Bendt Anuns. Klewen                                                            14 aar

4. nov                          Sil.       Simon Ewens. Kiste                                                              58 aar

9. des                          Eid.     Inger Gundersd. Ødewald                                                     4 uger

16. des                        Sil.       Peder Ols. Kløwerøds hiemmedøbte P.B. Margrete             2 dager

30. des                        Sil.       Christen Erichs. Island                                                          78 aar

 

 

1771

 

 

1. jan                           Eid.     Simon Svendson Preste-Tangen                                           80 aar

6. jan                           Eid.     Jens Pedersen Lille Døwig                                                    3 uger

9. jan                           Eid.     Mari Thomasd. Ørestvedt                                                     70 aar

13. jan                         Sil.       Nils Gullichs. Engelstad                                                       15 uger

9. feb                          Eid.     Gudmun Christenson Qvæstad                                               48 aar

10. feb                        Eid.     Kiel Christens. Leerstang                                                       5 uger

3. mar                         Eid.     Ole Tollewson Ørestvedt                                                       22 uger

13. mar                       Eid.     Anthonette Sørensd. Wiersdalen                                            22 uger

29. mar                       Sil.       Turiil Jonsd. Høijset                                                              11 aar

Do.                             Sil.       Peder Qvislens dødfødte P.B.

4. apr                          Sil.       Christopher Jørgens. Sørbøe                                                 71 aar

26. apr                        Sil.       Lars Gunders. Tormosrød                                                     33 aar

28. apr                        Eid.     Abraham Anders. Nøchlegaard                                             15 uger

12. mai                        Sil.       Hans Peders. fra Wærket                                                     1 aar

16. juni                       Eid.     Amun Larson Nordre Lunde                                                  40 aar

8. juli                          Eid.     Simon Sandøe                                                                       50 aar

18. aug                        Sil.       Mari Andersd. /: Besvangret af Isac Ekonrød

                                                „Gierpen sogn“ :/ Hendes uægte D.B. Christen                     8 dager

6. okt                          Eid.     Kirsten Pedersd. Harewarp                                                   30 aar

Do.                             Eid.     Anders Olsøn Lønnebaches dødfødte D.B.

30. okt                        Eid.     Maria Olsd. Flaaten                                                              3 uger

10. nov                       Eid.     Thor Jacobs. Ørewig                                                             39 uger

17. nov                        Eid.     Arne Tostens. Sillien                                                              5 uger

Do.                             Eid.     Iwer Lars. Lundes dødfødte D.B.

22. des                        Sil.       Lars Ols. Røe drugnet                                                           29 aar 20 uger

Do.                             Sil.       Knud Lars. Høijset hiemedøpte P.B. Ingebor                         5 dager

 

 

1772

 

 

19. jan                         Eid.     Tollaug Christensøn Ødegaards. dødf. D.B.

20. jan                         Eid.     Søren Amunds. Sigtesøen                                                     6 aar 26 uger

2. feb                          Sil.       Isac Nils. Tosholt                                                                  3 uger

9. feb                          Eid.     Knud Bents. Stammelands Hiemmedøbte P.B. Ingebor          1 dag

Do.                             Eid.     Anne Olsd. Flaatten                                                               7 uger

16. feb                        Eid.     Haral Larson Kiørholt                                                            3 uger

23. feb                        Sil.       Søren Johannes. Eijet                                                            3 uger

8. mar                         Eid.     Giøran Amunsd. Harewarp                                                    76 aar

15. mar                       Sil.       Ingebor Knudsd. Søntved                                                     22 aar

18. mar                       Eid.     Sto Sørens. Labelutten                                                           8 uger

22. mar                       Eid.     Haavor Torjuson Aas Hans dødfødte D.B.

Do.                             Eid.     Kirsten Sørensd. Wiersdal                                                    6 uger

5. apr                          Sil.       Inger Christensd. Sørbøe                                                      72 aar

8. apr                          Eid.     Birte Sigwardsd. Hwals Rødningen                                        77 aar

12. apr                        Eid.     Søren Olson Holte                                                                 25 aar

17. apr                        Sil.       Povel Anderson Røe                                                             42 aar

24. apr                        Eid.     Gunder Ols. Ødewald Hans dødfødte D.B.

26. apr                        Sil.       Jan Olson Warme                                                                 29 uger

2. mai                          Eid.     Søren Olson Biønnes                                                             65 aar

3. mai                          Eid.     Hendrica Pettersd. Hals                                                        17 uger

17. mai                        Eid.     Anders Haucheraasis P.B. Aase                                           11 uger

Do.                             Sil.       Maren Nilsd. Tormosrød                                                       1 aar 9 uger

24. mai                        Eid.     Christen Keelson Leerstang                                                   31 aar

1. juni                         Eid.     Ambor Pedersd. Øreswig                                                       95 aar

8. juni                         Eid.     Sara Larsd. Berg                                                                    24 aar

9. juni                         Eid.     Aslau Olsd. Dalen                                                                  16 aar

14. juni                       Eid.     Otter Nils. Røra                                                                     80 aar

Do.                             Sil.       Jon Sørens. Moholt                                                               28 aar

Do.                             Sil.       Anders Lars. ved Hammeren                                                1 aar

27. juni                       Eid.     Hans Nils. Røra                                                                     48 aar  

28. juni                       Sil.       Hendric Jens. Qvislen                                                           90 aar

5. juli                          Eid.     Isach Thormos. Herøe                                                           70 aar

12. juli                        Eid.     Birthe Andersd. Ulverød                                                        42 aar

19. juli                        Sil.       Elen Erichsd. Grorød-ejet                                                      65 aar

9. aug                          Sil.       Povel Ols. Prestegioret                                                         65 aar

16. aug                        Eid.     Jørgen Bents. Ødewald                                                        79 aar

Do.                             Eid.     Anne Maria Andersd. Nøchlegaard                                       8 uger

12. aug                        Eid.     Bartolomæus Rask, hiemmedøbt                                           3 dager

6. sep                          Eid.     Maria Jonsd. Ødegaard                                                         2 aar 26 uger

17. sep                        Eid.     Inger Margrete Pedersd. Lille Døwig                                     8 uger

11. okt                        Sil.       Ole Ols. Røe                                                                        71 aar

Do.                             Sil.       Peder Ols. Kløverøds hiemmedøbte P.B. Pernille                   8 dager

4. nov                          Eid.     Børge Olson Ørevig                                                              50 aar

8. nov                          Sil.       Margrete Nilsd. Grorød                                                        60 aar

Do.                             Sil.       Ole Jonson ved Værket                                                        11 aar

Do.                             Sil.       Christopher Christenson Sørbøe                                            9 uger

29. nov                       Sil.       Anne Olsd. Øvrebø                                                              18 aar

30. nov                        Eid.     Kirsten Torkildsd. Hasler                                                       63 aar

26. des                        Eid.     Ellew Lars. Kiørholt                                                               29 aar

 

 

1773

 

 

10. jan                         Eid.     Ole Ols. Kiøndal                                                                  72 aar

Do.                             Sil.       Johanne Olsd. p. Særkland                                                   68 aar

Do.                             Sil.       Ingri Jonsd. Tweten                                                              59 aar

27. jan                         Eid.     Eli Hansd. Flochstad                                                            52 aar

Do.                             Eid.     Christen Guttos dødf. P.B.

31. jan                         Sil.       Asle Biørns. Surdal                                                              64 aar

Do.                             Sil.       Christina Olsd. Serkeland                                                     70 aar

Do.                             Sil.       Simon Hendrichs. Kiste                                                        1 aar 26 uger

17. feb                        Eid.     Ole Hanson Schrabeklew                                                      24 aar

22. feb                        Sil.       Marken Olsd. Gonsholt                                                        33 aar

14. mar                       Sil.       Maren Olsd. ved Værket                                                      36 aar

Do.                             Sil.       Karen Isachsd. Kløverød                                                      4 uger

Do.                             Sil.       Ole Peders. Moholt                                                              19 aar

Do.                             Sil.       Hans Nabhaugs hiemmedøbte P.B. Thora                             1 dag

4. apr                          Sil.       Karen Sørensd. fra Verket                                                    11 aar

Do.                             Eid.     Maren Isachsd. Nøchlegaard                                                 90 aar

5. apr                          Eid.     Nils Anderson Hogholt                                                         24 aar

2. apr                          Eid.     Frue Anne Barbara Tyrholms                                                32 aar

17. apr                        Eid.     Nils Ols. Rørerød                                                                  10 uger

18. apr                        Sil.       Randi Olsd. Saugen                                                              60 aar

16. mai                        Eid.     Anne Olsd. Birkøen                                                              65 aar

Do.                              Eid.     Margrete Olsd. Aaklungen                                                   48 aar

6. juni                         Sil.       Ole Olson Grorød druknet                                                    44 aar

27. juni                       Sil.       Anne Olsd. Kiste-ejet                                                           36 aar

Do.                             Sil.       Agatha Olsd. Warme                                                            20 uger

4. juli                          Eid.     Jacob Sørens. Wiersdal                                                         20 uger

11. juli                        Eid.     Anders Lars. Nøchlegaards hiemmedøbte D.B. Hans              8 dager

1. aug                          Sil.       Maren Andersdatter Tweten                                                 19 uger

8. aug                          Eid.     Sara Christensd. øvre Lunde                                                  5 aar 24 uger

22. aug                        Eid.     Karen Christensd. Lunde Søndre                                           8 aar

Do.                             Sil.       Gullic Arveson Questad                                                        20 aar

Do.                             Sil.       Maren Nilsd. Rødningen                                                       27 uger

1. sep                          Eid.     Lars Olson Lunde Nordre                                                     80 aar

12. sep                        Sil.       Maren Sørensd. ved Verket druknet                                     9 aar

26. sep                        Eid.     Christopher Jonson i Langangen                                           17 aar

2. okt                          Sil.       Helvig Hendrichsd. Kiste                                                     2 uger

17. okt                        Eid.     Anna Larsd. Røe Søndre                                                      3 uger

14. nov                       Eid.     Lars Anderson Nøchlegaard                                                 74 aar

21. nov                       Sil.       Birthe Halvorsd. Kiste                                                          3 uger

5. des                          Eid.     Birthe Isachsd. Dalen                                                            24 aar

10. des                        Eid.     Sidsel Olsd. Harewarp                                                          5 aar  

Do.                             Eid.     Jacob Engebretson Langangen                                              10 aar

 

 

1774

 

 

1. jan                           Eid.     Birte Arnesd. Aas                                                                 58 aar

9. jan                           Eid.     Ole Lars. Harewarp                                                               49 aar

13. jan                         Eid.     Kari Tiostolsd. paa Schaverager                                           50 aar

Do.                             Eid.     Inger Margrete Pedersd. Lille Døwig                                    13 uger

23. jan                         Sil.       Ewen Gunders. Sillien                                                          43 aar

Do.                             Sil.       Jens Peders. Kløverød                                                          39 aar

Do.                             Eid.     Malene Nilsd. Gusfred                                                          96 aar

Do.                             Eid.     Marie Jacobsd. Langangen                                                    5 aar

30. jan                         Eid.     Anne Christensd. Stusrød                                                     37 aar

Do.                             Eid.     Dreng Olson Aaklungen                                                        11 aar

20. feb                        Sil.       Kirsten Pedersd. Tufdal                                                        56 aar

Do.                             Sil.       Ronnou Jensd. Qvislen                                                          77 aar

27. feb                        Eid.     Ole Isachson Solie                                                                2 uger

3. mar                         Eid.     Brynol Hans. Herøe                                                              22 aar

6. mar                         Sil.       Pernille Jensd. Kløverød                                                       1 aar 26 uger

Do.                             Sil.       Gunil Larsd. Kiste Søndre                                                    49 aar

13. mar                       Eid.     Ole Anders. Flaatten                                                             40 aar

27. mar                       Sil.       Anne Olsd. Øvrebøe                                                             1 aar

8. apr                          Eid.     CancellieRaad og Sorenskriver Hans L. Tyrholm                   49 aar

10. apr                        Sil.       Gunnil Olsd. Nordre Kiste                                                    79 aar

17. apr                        Eid.     Ragnil Andersd. Biønnæs                                                      73 aar

1. mai                          Sil.       Inger Gudmundsd. Røe                                                        40 aar

8. mai                          Eid.     Anna Torkildsd. Ouen                                                           65 aar

23. mai                        Eid.     Nils Ols. Kiøndal hiemmedøbte P.B. Sidsel                            2 uger

27. mai                        Eid.     den i vandet funden Anne Elisabet

                                               Iwersd. Sættre                                                                      28 aar

12. juni                       Eid.     Lars Ols. Ouen                                                                      26 uger

19. juni                       Eid.     Enken Maren Torgersd. Harewarp                                         34 aar

29. juni                       Eid.     Ingebor Torstensd. Hitterød                                                   79 aar

17. juli                        Eid.     Marie Nilsd. Solie                                                                  39 aar 

24. juli                        Eid.     Nils Jacobs. Grinnen                                                              3 uger

29. aug                        Eid.     Anne Halvorsd. Herøe-ejet                                                   16 aar

11. sep                        Sil.       Rønnou Olsd. Sillien                                                             65 aar

Do.                             Eid.     Tron Ørestvedt                                                                      35 aar

18. sep                        Eid.     Lars Lars. Buers Hiemmedøbte P.B. Elen                              4 dager

23. sep                        Eid.     Christen Erichs. Schielswiig dødfødte D.B.

16. okt                        Eid.     Maria Andersd. Nøchlegaard                                                 8 uger

23. okt                        Eid.     Halvor Gunders. Gundeklew                                                  5 aar

Do.                             Eid.     Anna Iwersd. Saga                                                                52 aar

5. nov                         Eid.     Maren Gundersd. Gunneklew                                                 26 uger

27. nov                       Eid.     Tolloug Christens. Ødegaard                                                  38 aar

4. des                          Eid.     Jacob Anders. tienede paa Langangen                                   19 aar

18. des                        Sil.       Lars Nils. Gonsholt                                                               75 aar

19. des                        Eid.     Karen Nilsd. Herøe-Tangen                                                  38 aar

22. des                        Eid.     Christen Halvors. Leth p.Gunneklew                                      4 aar

 

 

1775

 

 

2. jan                           Eid.     Anne Erichsd. Kiørholt                                                         39 aar

15. jan                         Eid.     Anders Ols. Lønnebache Hiemedøbte

                                               D.B. Abraham                                                                     3 dager

22. jan                         Sil.       Giøran Hansd. Ouestad                                                        8 aar

Do.                             Sil.       Isach Povels. Røed                                                               5 aar

5. feb                          Eid.     Anne Marie Halvorsd. Grava                                                 10 aar

12. feb                        Sil.       Ole Jacobs. Kløverød                                                          79 aar

Do.                             Sil.       Lars Jacobs. Øverbøes dødfødte D.B.

Do.                             Sil.       Ole Jacobs. Øverbøes dødfødte D.B.

19. feb                        Eid.     Kirsten Nilsd. Hasler                                                             9 dager

2. mar                         Eid.     Agnete Larine Olsd. Bundth                                                  2 aar

26. mar                       Sil.       Børte Halvorsd. Kiste S                                                        8 uger

Do.                             Sil.       Ole Lars. Steendalen                                                             8 uger

1. apr                          Eid.     George C Stochman                                                              40 aar

14. apr                        Eid.     Iwer Anuns. Øveraas                                                            26 uger

23. apr                        Sil.       Ole Michels. Øverbøes dødfødte pige barn

Do.                             Sil.       Lars Ols. Wanneboe                                                             92 aar

7. mai                          Eid.     Ole Lars. Sættre                                                                   8 uger

14. mai                        Sil.       Guttorm Rasmuson                                                               52 aar

Do.                             Sil.       Karen Isacsd. Kløverød                                                        8 uger

Do.                             Sil.       Nils Jonson Tosholt dødfødte P.B.

28. mai                        Sil.       Sidsel Helgesd. Moholt                                                        21 uger

5. juni                          Eid.     Sidsel Michelsd. Sættret                                                       8 uger

11. juni                       Sil.       Torbiørn Gurholts dødfødte D.B.

18. juni                       Eid.     Ole Halvors. Langangens dødfødte D.B.

16. juli                        Sil.       Helvig Nilsd. Hagen                                                               6 aar 25 uger

Do.                             Sil.       Peder Nils. Røes Hiemmedøbte D.B. Anun                           1 dag

6. aug                          Sil.       Nils Anderson Finsrød                                                          38 aar

Do.                             Sil.       Jon sammes hiemmedøbte D.B.                                            8 dager  

10. aug                        Eid.     Jocum Anderson i Prestegaarden                                           33 aar

26. aug                        Eid.     Povel Anders. Becchen                                                         8 dager

27. aug                        Sil.       Nils Gullichs. Engelstad                                                        28 uger

Do.                             Sil.       Rasmus Anders. Kiste-ejet                                                   4 aar

3. sep                          Eid.     en fremmed Betlerke som død ble bragt

                                                ind i sognet fra Hellerøen til Ouen

28. sep                        Eid.     Haachen Jons. Kiøndal                                                         32 aar

5. okt                          Eid.     Nils Hanson Qvestad                                                            28 aar

15. okt                         Eid.     Eric Lars. Kiørholt                                                               19 uger

23 okt                         Eid.     Nils Christenson Sandøe Hans dødfødte Barn

5. nov                         Eid.     Anders Larson Nøchlegaards dødfødte D.B.

7. nov                         Eid.     Maren Olsd. Hejestad                                                            63 aar 36 uger

10. des                        Eid.     Arne Erichs. Kiørholt                                                            1 aar

Do.                             Eid.     Hans Engebrichts. Wersviig                                                   2 uger

Do.                             Eid.     Margrethe Jacobsd. Aachlungen                                            2 uger

Do.                             Sil.       Knud Jens. Steendal                                                             76 aar

NB! 8. jan                   Eid.     Karen Hansd. Nordal                                                            41 aar

Do.                             Eid.     Anders Nordals dødfødte D.B.

 

 

1776

 

 

25. feb                        Eid.     Ingebor Kiøstolsd. Skielswig                                                 42 aar

17. mar                       Sil.       Maria Jensd. Tufdal                                                              20 aar 15 uger

20. mar                       Eid.     Nils Christenson Lunde Søndre                                             1 aar 27 uger

31. mar                       Eid.     Anun Hanson Øveraasen                                                      36 aar

Do.                             Eid.     Ingebor Hansd. ibid                                                              68 aar

21. apr                        Eid.     Peder Nils. Sagen drugnet i Isen                                           52 aar

3. mai                          Eid.     Ole Lars. Smekkerød                                                           74 aar

5. mai                          Sil.       Abraham Anders. Tweten                                                    1 aar

Do.                             Sil.       Lisbeth Larsd. Øwrebøe                                                       2 uger

2. juni                         Sil.       Ole Pederson Hochstad                                                        39 uger

16. juni                       Eid.     Hans Anunson Øveraasen                                                      78 aar

2. aug                          Eid.     Lars Sørens. Qwæstad                                                          87 aar 2 uger 3 dager

4. aug                          Sil.       Karen Povelsd. Prestejordet                                                 9 aar

11. aug                        Eid.     Povel Anders. Lille Døvig                                                      1 uge

25. aug                        Sil.       Torbiørn Ols. Serkelands dødfødte D.B.     

1. sep                          Eid.     Augusta Sophia Clauson                                                       7 uger

Do.                             Eid.     Nils Michelson Sættre                                                           25 uger

Do.                             Eid.     Lars Iwers. Sættres dødfødte D.B.

15. sep                        Eid.     Hans Halvors. Hwals Rødningen                                            3 aar 26 uger

Do.                             Sil.       Bent Michels. Øvrebøe                                                         54 aar

Do.                             Sil.       Maren Rasmusd. Kløverød                                                   80 aar

3. nov                         Eid.     Sara Nilsd. øvre Lunde                                                          6 uger

18. des                        Eid.     Ole Abrahams. Dalen                                                            2 aar

 

 

1777

 

 

12. jan                         Sil.       Lars Ols. Gurholt                                                                 12 uger

Do.                             Sil.       Sidsel Pedersd. Kløverød                                                     13 uger

1. feb                          Eid.     Johannes Hans. Stulen 10.de dag efter slagsmaal                    51 aar

Do.                             Eid.     Ole Langangens dødfødte D.B.

23. feb                        Eid.     Karen Christensd. Langangen                                                 42 aar

Do.                             Eid.     Marta Olsd. Kiøndal                                                             50 aar

Do.                             Eid.     Anders Nøchlegaars dødf. D.B. NB Tvilling

Do.                             Sil.       Rønnou Jacobsd. Næs                                                          2 aar

26. feb                        Eid.     Anne Anunsd. Klewen                                                           3 aar

27. feb                        Eid.     Aaste Olsd. Qwæstad                                                            63 aar

16. mar                       Sil.       Ingebor Gullichsd. Høijset                                                    67 aar

Do.                             Sil.       Christopher og Inger Christenson og D. tvillinger                    3 uger                                                                                               

14. mar                       Eid.     Maren Jonsd. Nøchlegaard                                                   39 aar

28. mar                       Sil.       Barbro Hansd. Nabhoug                                                       5 aar 26 uger

Do.                             Sil.       Gunder Ols. Gurholt                                                             3 uger

6. apr                          Sil.       Maren Nilsd. Bachene                                                          13 aar

10. apr                        Eid.     Maren Nilsd. Haaøen                                                            66 aar

13. apr                        Eid.     Sara Christensd. Lunde øvre                                                  2 aar 27 uger

20. apr                        Eid.     Christian Larson Guttoes dødfødte P.B.

27. apr                        Sil.       Jens Michelson Borgen                                                         75 aar

Do.                             Sil.       Karen Johannesd. Schaugtved                                              73 aar

Do.                             Sil.       Gunil Nilsd. Friborg                                                              76 aar

Do.                             Sil.       Mathies Ludvigs. af Gierpen sogn,

                                               Jacob Fejers? sønne søn                                                      8 uger

Do.                             Sil.       Karen Hansd. Nabhaug                                                        1 aar

Do.                             Sil.       Gullic Knuds. Høijset                                                           6 uger

4. mai                          Eid.     Ingebricht Werswiigs dødfødte D.B.

15. juni                       Sil.       Ole Jons. (Margarethe Torsd. uægte Barn)                           3 uger

Do.                             Sil.       Kari Olsd. Gurholt                                                                5 uger

27. juli                        Eid.     Nils Torcilds. Slewold                                                            82 aar

10. aug                        Eid.     Elias Halvors. Oxum                                                             16 aar

31. aug                        Eid.     Marte Marie Andersd. Wiersdal                                           1 aar 16 uger

7. sep                          Sil.       Nils Lars. Gonsholt Hiemedøbte D.b. Jacob                         7 dager

Do.                             Sil.       Halvor Sørens. Kiste: efter Justits? Resulution,

                                                da han fadtes død i et vand                                                  36 aar

19. okt                        Sil.       Tor Knuds. Steendal                                                             4 uger

Do.                             Sil.       Søren Jons. Moholt                                                               62 aar

Do.                             Eid.     Knud Amuns. Flochstad                                                        4 uger

20. okt                        Eid.     Søren Anuns. Lunde Øvre                                                     67 aar

26. okt                        Eid.     Søren Jons. Wiersdalens Hiemedøbte D.B. Jacob                 4 dager

8. nov                         Sil.       Maria Christensd. Øvrebø                                                     36 aar

9. nov                         Sil.       Inger Pedersd. Røe                                                               16 uger

Do.                             Sil.       Peder Rollougs. Hochstads Hiemed. D.B. Sven                     1 uge

Do.                             Sil.       Anne Hendrichsd. Kiste                                                        14 uger

16. nov                       Eid.     Maren Hansd. Grinnen                                                          60 aar

23. nov                       Eid.     Karen Halvorsd. Sillien                                                          4 uger

30. nov                       Sil.       Maria Larsd. Øvrebøe                                                           3 uger

Do.                             Eid.     Kisten Olsd. Ørestved                                                           6 uger

21. des                        Sil.       Nils Alexanders. Serkeland                                                  60 aar

Do.                             Sil.       Karen Kolbiørnsd. Gurholt                                                   17 aar

28. des                        Sil.       Nils Isachs. Saugen                                                              86 aar

 

 

1778

 

 

5. apr                          Sil.       Jon Sørens. Moholt                                                               2 aar

12. apr                        Eid.     Elen Christophersd. Stulen                                                    20 aar

16. apr                        Eid.     Hans Jacobson Ulverød                                                        18 aar 26 uger

10. mai                        Eid.     Jacob Hans. Schielswig                                                         9 uger

17. mai                        Sil.       Lars Andersons dødfødte D.B.- ved Hammeren

15. juni                       Eid.     Maren Borgersd. Ørewiig                                                      20 aar

21. juni                       Eid.     Karen Danielsd. Langangen                                                    5 uger

28. juni                       Eid.     Hans Hans. Smekkerød                                                        11 uger

19. juli                        Eid.     Ole Abrahams. Grinnen                                                          15 uger

22. juli                        Eid.     Birte Olsd. Becchen                                                               57 aar

2. aug                          Eid.     Lars Daniels. Langangen                                                       2 aar

Do.                             Eid.     Nils Anders. Wiersdal                                                           27 uger

11. aug                        Eid.     Jacob Anders. Birkøen                                                          75 aar

14. aug                        Eid.     Tengel Ols. Strand                                                                55 aar

16. aug                        Sil.       Gunil Giestsd. Prestegd.                                                       80 aar

31. aug                        Eid.     Petter Simonson Qvist                                                           1 aar 22 uger

27. sep                        Eid.     Jacob Lars. Hejestad                                                             62 aar

29. sep                        Eid.     Jørgen Lars. Kiørholt                                                             1 aar 25 uger

11. okt                        Eid.     Dorte Skayesd. Skielsbugten                                                76 aar

18. okt                        Sil.       Ingebor Gundersd. Gurholt                                                  34 aar

Do.                             Sil.       Maria Nilsd. Tormosrød                                                        32 aar

Do.                             Sil.       Anne Nilsd. ibid                                                                    10 aar

Do.                             Sil.       Maren Nilsd. ibid                                                                  5 aar

25. okt                        Eid.     Peder Olson Haaøe                                                               70 aar

Do.                             Eid.     Anders Olson Lønnebache Hans dødfødte D.B.

1. nov                         Eid.     Anne Skayesd. Skielsbugten                                                   95 aar

8. nov                         Sil.       Torbiørn Ols. Engelstad                                                         60 aar

Do.                             Sil        Kari Larsd. Daapen                                                               70 aar

Do.                             Sil.       Michel Larson Kaasene                                                         13 aar

29. nov                       Sil.       Hendric Olveson N. Kiste                                                      41 aar

 

 

1779

 

 

10. jan                         Sil.       Kisten Nilsd. Qvislen                                                            8 dager

Do.                             Sil.       Jon Ols. Gurholt                                                                    15 uger

17. jan                         Eid.     Søren Jonson Wiersdalens dødf. D.B.

30. jan                         Eid.     Ole Anunson Aaklungen                                                       29 aar

21. feb                        Sil.       Jens Peders. Tufdal                                                               53 aar

Do.                             Sil.       Anne Kittelsd. Tufdal                                                            63 aar

Do.                             Sil.       Marte Jensd. Tufdal                                                              30 aar

Do.                             Sil.       Ole Olson Gurholt eje                                                           1 aar 11 uger

Do.                             Sil.       Lars Anderson ved Verket                                                    30 aar

28. feb                        Eid.     Christen Larson Søndre Lunde                                              58 aar 32 uger

14. mar                       Sil.       Gunder Nils. Gurholt                                                            75 aar

Do.                             Sil.       Marte Pedersd. ved Hammeren                                            16 aar

1. apr                          Eid.     Anne Nielsd. Wiersdalen                                                       42 aar

21. apr                        Eid.     Anun Peders. Sundsaas                                                         24 aar 12 uger

2. mai                          Sil.       Ole Gunders. Gurholt                                                           45 aar

11. mai                        Eid.     afg. klokker Bøes enke, Maren Pedersd.                              55 aar 27 uger

16. mai                        Sil.       Anne Andersd. Gurholt eje                                                  35 aar 30 uger

Do.                             Sil.       Kirsten Olsd. Høijsæt                                                           17 uger

Do.                             Sil.       Inger Fredrichsd. Søntved, Hendes                                         

                                               dødfødte uækte D.B.

25. mai                        Eid.     Ole Sørens. Langangen                                                         41 aar 28 uger

30. mai                        Sil.       Knud Kolbiørns. Gurholt                                                      26 aar

20. juni                       Sil.       Clement Ols. Grorøds dødfødte D.B.

Do.                             Sil.       Rejer Peders. Schaugtved                                                     9 uger 1dag

27. juni                       Eid.     Elen Amund. Flochstad                                                          3 uger 

Do.                             Eid.     Hans Lars. Hogholt                                                               13 uger

25. juli                        Eid.     Tyge Anders. af Telemarken død paa Flaatten                        68 aar

Do.                             Eid.     Abraham Daniels. Langangen                                                4 uger

3. aug                          Eid.     Jon Nils. Nøchlegaard                                                           28 uger  

22. aug                        Sil.       Knud Gulbrandson Grorød eje                                             40 uger

12. sep                        Sil.       Kirsten Nilsd. Ouestad                                                         39 aar

Do.                             Sil.       Ingebor Jensd. Grorød                                                          61 aar

Do.                             Sil.       Elen Bernsd. Nabhoug                                                          30 aar

22. sep                        Eid.     Anne Thomina Meldal                                                           6 aar 14 uger

26. sep                        Sil.       Ole Jonson Schielbreds dødfødte D.B.

Do.                             Eid.     Nils Nilson Slewold                                                               2 aar 27 uger

14. okt                        Eid.     Nils Anders. Wiersdal                                                           13 uger

7. nov                         Eid.     Søren Abrahams. Biønnæs                                                    5 aar

Do.                             Sil.       Peder Ols. Kløverød                                                             46 aar

Do.                             Sil.       Marte Olsd. Tveten                                                               9 aar

28. nov                       Sil.       Jens Jørgens. Sorboe                                                            14 aar

Do.                              Sil.       Anders Sørens. Kløverød                                                     58 aar

Do.                             Sil.       Jacob Ols. Schielbred                                                            8 aar

Do.                             Sil.       Anna Halvorsd. Kløverød                                                     60 aar

Do.                             Sil.       Peder Nils. Tosholt                                                               12 aar

Do.                             Sil.       Christen Nils. ibid.                                                                10 aar

Do.                             Sil.       Jens Jacobs. Graatten                                                           13 aar 

Do.                             Sil.       Birte Knudsd. Høysæt hiemmedøbt                                       2 dager

5. des                          Eid.     Maria Nilsd. Kaasene uægte dødfødte P.b.

19. des                        Sil.       Pernille Jonsd. Næs                                                              50 aar

Do.                             Sil.       Anne Larsd. Tosholt                                                             45 aar 26 uger

Do.                             Sil.       Lars Daniels. ibid                                                                  14 aar

Do.                             Sil.       Dorthe Danielsd. ibid                                                           11 aar

Do.                             Sil.       Sara Tønnesd. Kløverød                                                       70 aar

Do.                             Sil.       Torjer Trons. Sillien                                                              48 aar

NB! 1 apr                   Sil.       Margrethe Jensd. Bacchene                                                  56 aar

 

 

1780

 

 

1. jan                           Sil.       Anne Jensd. Becchen                                                           74 aar

Do.                             Sil.       Jan Janson ved Hammeren                                                    9 aar

16. jan                         Eid.     Ingebor Hansd. Smekkerød                                                  22 uger

5. feb                          Eid.     Maren Andersd. Nøchlegaard                                               3 aar

16. feb                        Eid.     Christian Brag Clauson fra Langangen                                   7 uger

23. feb                        Eid.     Lars Jacobs. Aachlungen                                                       14 uger

27. feb                        Sil.       Jon Pederson Schougtved                                                     40 uger

15. mar                       Eid.     Jacob Jons. Nedre Lunde                                                      2 aar

19. mar                       Sil.       Ole Rollougs. Hochstad                                                        30 aar

Do.                             Sil.       Thore Kittils. Grorød                                                            18 aar

23. mar                       Eid.     Karen Thorchilsd. Bacche                                                     78 aar

Do.                             Eid.     Anne Stiansd. Skrabeklew                                                    4 uger

2. apr                          Eid.     Stoe Engebrichts. Waller                                                       3 aar

Do.                             Eid.     Rasmus Anders. Kogerswold                                                18 uger

21. apr                        Sil.       Maren Andersd. Tweten                                                       2 aar 20 uger

4. mai                          Sil.       Gunil Larsd. Saugen                                                             2 aar 25 uger

7. mai                          Eid.     Karen Olsd. Ødegaard                                                          46 aar

8. juni                         Eid.     Ole Olsøn Flochstad                                                               74 aar

11. juni                       Eid.     Ronnou Aanesd. hos Lucas Schielswiig                                   42 aar

Do.                             Sil.       Ole Sørens. Eijet                                                                   48 aar

18. juni                       Eid.     Jacob Jons. af øvre Tellemarken hans

                                               hiemmedøb. D.B. Jon                                                            7 dager

13. juli                        Eid.     Nils Christens. Sandøe                                                           63 aar

23. juli                        Sil.       Anne Knudsd. Gurholt                                                          60 aar

Do.                             Sil.       Anne Pedersd. Høgset                                                          16 aar

Do.                             Sil.       Aslac Peders. ibid                                                                 6 aar

Do.                             Sil.       Solve Peders. ibid                                                                 3 aar

Do.                             Sil.       Ingebor Olsd. ibid                                                                 4 aar

6. aug                          Eid.     Marta Maria Nilsd. af Brevig,          

                                               død paa øvre Lunde                                                             14 uger

13. aug                        Sil.       Lars Peders. Høgset                                                             13 aar

20. aug                        Eid.     Ole Olson Høgholt                                                                2 aar

3. sep                          Sil.       Helwig Pedersd. Høgset                                                       32 uger

17. sep                        Sil.       Karen Jensd. Kiste                                                               37 aar

27. sep                        Eid.     Kari Jacobsd. Langangen                                                      4 uger

8. okt                          Sil.       Nils Hans. Kløwerød                                                            1 aar

Do.                             Sil.       Jon Ols. Schielbred                                                               12 aar

29. okt                        Sil.       Inger Nilsd. Gurholt, druknet i en Elv                                     18 aar

19. nov                       Sil.       Ole Jans. Gurholts Hiemmedøbte D.B. Ole                            1 dag

Do.                             Eid.     Anne Nilsd. Kogerswold                                                       56 aar

10. des                        Sil.       Gullic Rasmuson Engelstad                                                   40 aar

Do.                             Sil.       Birte Sørensd. Engelstad                                                       7 uger

Do.                             Sil.       Christen Ewens. Kiste                                                           12 uger

Do.                             Sil.       Gunder Nils. Rødningen                                                        15 uger

24. des                        Eid.     Gunil Halvorsd. Leth                                                              3 aar 26 uger

 

 

1781

 

 

21. jan                         Eid.     Inger Christensd. Lunde Søndre                                           1 aar 14 uger

4. feb                          Sil.       Jacob Peders. Island Medhielper                                          64 aar

Do.                             Sil.       Jacob Isacson Kløverød                                                       1 aar

24. feb                        Eid.     Anne Christensd. Skrabeklew                                               74 aar

Do.                             Eid.     Jens Ols. Ørestvedt                                                               17 uger

18. mar                       Eid.     Aaste Andersd. Wiersdal                                                      20 uger

Do.                             Eid.     Jon Nils. Nøchlegaard                                                           44 uger

Do.                             Sil.       Thora Helgesd. Gonsholt                                                      68 aar

Do.                             Sil.       Anne Olsd. Tosholt                                                               39 uger

25. mar                       Eid.     Marta Anunsd. Klewen                                                         9 aar 20 uger

8. apr                          Sil.       Ole Christens. Skredder Hiemmedøpte P.B. Helene              1 dag

16. apr                        Eid.     Anun Anunds. Langangs Rødning                                          80 aar

Do.                             Eid.     Jens Stians. Skrabeklew                                                        7 uger 

11. mai                        Eid.     Ane Marit Stenersd. Kiøndal                                                1 aar 13 uger

13. mai                        Eid.     Anne Catrine Jansd. ved Hammeren                                     14 dager

24. mai                        Eid.     Karen Larine Pedersd. Klewstrand                                       10 uger

27. mai                       Sil.       Nils Helges. Grorød, Hans Hiemedøbte D.B. Jon                  2 uger

10. juni                       Eid.     Maren Kirstine Hansd. Langangen                                         13 uger

12. juni                       Eid.     Guttorm Anders. Huuset                                                        58 aar

27. juni                       Eid.     Steen Christianson fiisket op ved Muule. /: efter

                                               resolution :/ ? Scheen                                                           40 aar

1. juli                          Sil.       Thomas Anders. Gurholt                                                       40 aar

Do.                             Sil.       Sidsel Larsd. Saugen                                                            1 aae 26 uger

22. juli                        Sil.       Lars Bentson Gonsholt S                                                      3 aar

Do.                             Sil.       Anne Nilsd. ibid                                                                   2 aar

Do.                             Sil.       Johanne Olsd. Gurholt                                                          7 aar

Do.                             Sil.       Ole Helges. Moholt                                                              2 uger

25. juli                        Sil .      Gunil Andersd. dødfødte uægte P.B.

Do.                             Eid.     Augusta Sophia Clauson fra Langangen                                 4 aar

12. aug                        Sil.       Maria Olsd. Gurholt                                                             1 aar

Do.                             Sil.       Hans Nils. Gonsholt                                                              5 aar

Do.                             Sil.       Sven Hans. Ouestad                                                             13 aar

14. aug                        Eid.     Inger Olsd. Aaklungen                                                         71 aar

26. aug                        Eid.     Anne Larsd. Nordal Sættre                                                  30 aar

Do.                             Eid.     Ole Jacobs. Aaklungen                                                         28 uger

2. sep                          Eid.     Eric Halvors. Tweten                                                            25 aar

Do.                             Sil.       Peder Finson Twet                                                              10 aar

9. sep                          Eid.     Mari Waateklew                                                                  58 aar

16. sep                        Eid.     Christian Larson Gutto                                                         46 aar

22. sep                        Eid.     Ole Anunson Sunsaas-øen (:Anun Olsons af Brevig              33 uger

23. sep                        Sil.       Ingebor Knudsd. Solverød                                                   32 aar

                                               Datteren Karen Jensd.                                                         1 uge

30. sep                        Eid.     Marta Maria Anundsd. Lunde øvre                                      13 aar  

7. okt                          Eid.     Tor Tengels. Strand                                                               27 aar

14. okt                        Eid.     Ole Larson Aarholt                                                               89 aar

Do.                             Sil.       Søren Olson Dyring ved Hammeren                                       1 aar 26 uger

18. okt                        Eid.     Margrete Arvesd. Langangs Rødning                                     52 aar

4. nov                         Sil.       Helvig Johannesd. Ejet                                                           2 aar

Do.                             Sil.       Pernille Ericsd. Daapen                                                         5 aar

6. nov                         Eid.     Anne Jacobsd. Birkøen                                                         1 aar

Do.                             Eid.     Christen Larson Leerstang                                                    6 uger

23. des                        Eid.     Thor Lars. Skrabeklew efter øfrighets resolution                    50 aar

Do.                             Eid.     Maren Christine Boes                                                            31 aar

30. des                        Sil.       Isac Christens. Sillien                                                            20 aar

Do.                             Sil.       Peder Hans. Nabhoug                                                           4 aar

 

 

1782

 

 

21. jan                         Eid.     Pernille Brynilsd. Herøe                                                        57 aar

25. jan                         Eid.     Hans Hanson Berg                                                                87 aar 30 uger

3. feb                          Sil.       Ole Michels. Gonsholt                                                          1 uge

10. feb                        Eid.     Anders Nils.  Hogholt                                                           78 aar

Do.                             Eid.     Elen Eichsd. Smekkerød                                                       75 aar

20. feb                        Eid.     Christen Anuns. Wiersdal                                                      1 aar

Do.                             Eid.     Maren Anunsd. ibid                                                               3 aar

24. feb                        Sil.       Lars Bentson Gonsholt                                                          10 uger

Do.                             Sil.       Maren Sørensd. Næs                                                            3 uger

1. mar                         Eid.     Lars Christens. Ramberg                                                        34 aar

4. mar                         Eid.     Nils Lars. Øveraas                                                                 3 uger

Do.                             Eid.     Lars Anders. Nøchlegaard                                                     13 uger

Do.                             Eid.     Eric Jacobs. Langangen                                                         5 aar

10. mar                       Eid.     Lars Prosson Harewarp                                                         78 aar

17. mar                       Sil.       Daniel Ols. Tosholt                                                               11 uger

Do.                             Sil.       Inger Larsd. Borgen ): Kiste N                                             80 aar

21. apr                        Eid.     Anders Lønnebakkes dødfødte Barn

9. mai                          Sil.       Gunil Henricsd. Kiste                                                           13 aar

7. juni                         Eid.     Nils Ols. Nøchlegaard                                                           38 aar 33 uger

16. juni                       Sil.       Inger Ewensd. Kiste                                                              7 aar

21. juni                       Eid.     Sidsel Larsd. Løwshiø                                                            33 aar

                                               do. hiemmedøbte D.B. Hans                                                 1 dag

23. juni                       Eid.     Chatrine Anne Andersd. Ødewald                                          79 aar

7. juli                          Sil.       Anders Olson Røe                                                                16 aar

6. aug                          Eid.     Ambor Anunsd. Lunde Øvre                                                 71 aar

1. sep                          Sil.       Maren Jacobsd. Gonsholt                                                     75 aar

20. sep                        Eid.     Borthe Andersd. Skielswiig eje                                             70 aar

22. sep                        Sil.       Else Jacobsd. Sillien                                                              6 uger

6. okt                          Eid.     Jacob Ericson Langangen, hans dødfødte P.B.

24. okt                        Eid.     Anne Andersd. Langangen eje                                               39 aar

17. nov                       Eid.     Kari Haraldsd. Klewstrand                                                    77 aar

               

 

1783

 

12. jan                         Sil.       Nils Jenson Hochstad                                                           8 aar

Do.                             Sil.       Nils Anders. Serkeland                                                         16 uger

19. jan                         Eid.     Isac Ewens. Langangen, /:død under

                                              et huus som faldt:/                                                                  19 aar

24. jan                         Eid.     Sara Christensd. Lunde Øvre                                                70 aar 12 uger

28. jan                         Eid.     Kirsten Larsd. Muule                                                            55 aar

2. feb                          Sil.       Gunil Andersd. Qvislen                                                        40 aar

Do.                             Sil.       Ole Daniels. Tosholt, hans hiemmedøbte

                                               D.B. Anders                                                                        1 dag

Do.                             Sil.       Berte Finsd. Twet                                                                 17 aar

Do.                             Sil.       Anders Tyges. Røe                                                               70 aar

Do.                             Sil.       Peder Anders. Kiste Nordre                                                 3 uger

22. feb                        Eid.     Iwer Lars. Lunde Nordres dødfødte Pige Barn

23. feb                        Sil.       Peder Jons. Næs yttre                                                           30 aar

Do.                             Sil.       Nils Halvorsøn Næs  Rytter                                                  26 aar

Do.                             Sil.       Christence Larsd. Øverbøe                                                   13 aar

Do.                             Sil.       Jon Kittils. Tosholt                                                                70 aar

2. mar                         Eid.     Anne Tostensd. Gutto                                                            26 uger

10. mar                       Eid.     Maren Rolfsd. Bacche af Porsgrund Osebakken                    81 aar

16. mar                       Eid.     Carine Corneliusd. Røe                                                         20 uger

Do.                             Sil.       Nils Helges. Thoas hiemmedøbte Tvilling B.                           1 dag

Do.                             Sil.       Karen Engebrictsd. Tosholt                                                  20 aar

Do.                             Sil.       Anne Bentsd. Gonsholt                                                         8 uger

19. mar                       Eid.     Marte Anunsd. Solie                                                             39 aar

2. apr                          Eid.     Elen Karine Michelsd. Tveten N                                           28 aar

6. apr                          Sil.       Knud Arnes. Gurholt                                                            37 aar

Do.                              Sil.       Christen Christophers. Sorbøe                                              43 aar

Do.                             Sil.       Helvig Bentsd. Gonsholt                                                        9 uger

Do.                             Sil.       Jacob Jens. Hochstad                                                            71 aar

24. apr                        Eid.     Søren Anders. Wiersdal                                                        19 uger

4. mai                          Sil.       Rolloug Mathias. Hochstad                                                  71 aar

Do.                             Sil.       Peder Wetles. Høgset                                                           62 aar

Do.                             Sil.       Gunil Gulbrand. Kiste                                                          36 aar

Do.                             Sil.       Maren Hendricsd. Engelstad                                                38 aar

Do.                             Sil.       Karen Andersd. Moholt Hiemmedøbt                                  2 uger

11. mai                        Eid.     Lars Lars. Buer                                                                     62 aar

Do.                             Eid.     Anne Amunsd. Lunde Nordre                                                34 aar

18. mai                        Sil.       Karen Iwersd. Saugen                                                          84 aar

Do.                             Sil.       Ingebor Kittilsd. Hochstad                                                    63 aar

1. juni                         Sil.       Marte Nilsd. Høgset                                                             27 aar

                                                hennes dødfødte Pigebarn

Do.                             Sil.       Liwe Nilsd. Grorød  /: Nils Helgesons:/                                 15 uger                                                                                 

Do.                             Eid.     Margrethe Simonsd. Preste-tangen                                        58 aar

5. juni                         Eid.     Lars Rolfson paa Herøe                                                         67 aar

15. juni                       Sil.       Bertel Hans. Gurholt   Soldat                                                 26 aar

Do.                             Sil.       Jon Lars. Kiste S.                                                                  9 uger

6. juli                          Sil.       Kisti Michelsd. Høgset                                                          56 aar

20. juli                        Eid.     Maren Engebrictsd. Lunde Nedre                                           2 aar

24. juli                        Eid.     Else Isachsd. Lunde Øvre                                                      49 aar

27. juli                        Sil.       Lisbet Olsd. Gurholt                                                              63 aar

Do.                             Eid.     Aase Maria Nilsd. p. Island /: fra Sandsvær :/                        16 aar

17. aug.                       Eid.     Eric Haavors. (og) Elen Maria Haavorsd.    

Haavor Aases Tvillingbarn                                                    1 aar 26 uger

Do.                             Sil.       Ellew Rasmus. Grorød                                                          15 aar

21. aug                        Eid.     Christen Rasmus. af Walle Prestegield

død paa Solie                                                                       31 aar

31. aug                        Eid.     Maria Anunsd. Skavrager                                                     81 aar

7. sep                          Sep.     Marte Sørensd. Twet under Gurholt                                     46 aar

9. sep                          Eid.     Jacob Ols. Rørerød                                                              18 aar

14. sep                        Eid.     Anne Rasmusd. Prestesettre                                                  6 aar 26 uger

21. sep                        Eid.     Lars Nils. Røra                                                                    67 aar

28. sep                        Eid.     Ingebor Anunsd. Berg                                                          8 aar

5. okt                          Eid.     Hans Jacobs. Rørerød                                                          4 aar

12. okt                        Eid.     Hans Christens. Harewarps hiemmedøbte D.B. Hans             5 dager

19. okt                        Sil        Jon Hans. Gosheruds-eje NB                                               9 aar

24. okt                        Eid.     Ole Lars. Hwalen                                                                  83 aar

2. nov                         Eid.     Christen Nils. Stusrød                                                           76 aar

9. nov                         Eid.     Børge Jons. Hagen                                                                2 uger

Do.                             Sil.       Helvig Svensd. Øvrebøe                                                       22 aar

30. nov                       Sil.       Soldat Jacob Christens. Prestegd.                                         28 aar

Do.                             Sil.       Christopher Kittils. Biørndalen                                              67 aar

Do.                             Sil.       Peder Jans. Moholt-Hammer                                                27 aar

21. des                        Sil.       Birte Knudsd. Høyset                                                           2 uger

Do.                             Sil.       Karen Halvorsd. Øvrebøe                                                     27 aar

27. des                        Eid.     Maren Olsd. Hwalen                                                             49 aar

28. des                        Sil.       Agata Olsd. Warme ved Hammeren                                      9 aar

21. des                        Eid.     Johannes Halvors. Kaasens dødfødte D.B.

 

 

1784

 

 

1. feb                          Sil.       Christen Berns. Qvislen                                                        30 aar

Do.                             Sil.       Ingebor Pedersd. Qvislen                                                     4 aar

8. feb                          Eid.     Anders Halvors. Sillien                                                          2 aar

22. feb                        Sil.       Iver Halvors. Kløverøds hiemmedøbte D.B. Rasmus             3 dager

Do.                             Sil.       Nils Jacobs. Nabhoug                                                           17 uger

29. feb                        Eid.     Nils Jons. Qvæstad                                                               6 uger

24. mar                       Eid.     Abraham Isacs. Rørerød                                                       9 uger

28. mar                       Eid.     Anders Povels. Døwiig                                                         41 ½ aar  

9. apr                          Eid.     Engebrict Hans. Langangs Rødning                                       50 aar

Do.                             Eid.     Inger Larsd. paa Skrabeklew                                                50 aar

18. apr                        Sil.       Birte Christensd. Gurholt                                                     49 aar

25. apr                        Eid.     Sara Anunsd. Øvre Lunde                                                    19 aar

30. apr                        Eid.     Ingebor Israelsd. Herøe                                                        18 aar

14. mai                        Eid.     Anne Marie Larsd. Rørerød

                                               /: Jacob Stridsklevs kone :/                                                   31 aar

28. mai                        Eid.     Inger Ottersd. Røra                                                              60 aar

31. mai                        Eid.     Ole Hans. Ørestved                                                              44 aar

9. juni                         Eid.     Maren Rasmusd. Hasler                                                        40 aar

27. juni                       Eid.     Margrete Michelsd. Sættre                                                   77 aar

4. juli                          Sil.       Lisbeth Helgesd. Finsrød                                                       68 aar

6. juli                          Eid.     Daniel Peders. Fiere /:Peder Halvorsons:/ druknet                   1 aar 26 uger

14. juli                        Eid.     Gunder Sørenson Rørerøe                                                    10 uger

25. juli                         Eid.     Karen Olsd. Traaholt                                                           64 aar

1. aug                          Sil.       Søren Haagens. Finsrød                                                      71 aar

Do.                             Sil.       Bent Gullics.   Gurholt                                                          52 aar

4. aug                          Eid.     Halvor Halvors. Kiørholt                                                      48 aar

10. aug                        Eid.     Gulbran Povels. Traaholt                                                      30 aar

22. aug                        Eid.     Karen Olsd. Aaklungen                                                        17 uger

25. aug                        Eid.     Anne Michelsd. Sættre                                                         2 aar

29. aug                        Sil.       Knud Knudson Søntved                                                       60 aar

Do.                             Sil.       Karen Christensd. Sørbø-Haugen                                         2 aar

19. sep                        Eid.     Jacob Lars. Aaklungen                                                         45 aar

26. sep                        Sil.       Ole Daniels. Tosholts hiemmedøbte D.B. Daniel                   1 dag

Do.                             Sil.       Jens Jørgens. Sorbøe                                                            9 uger

22. okt                        Eid.     Sophia Abrahamsd. Langangen                                            41 aar

Do.                             Eid.     Jon Halvors. Grava N.                                                          16 aar

24. okt                        Sil.       Nils Iwers. Kløwerød                                                          12 aar

Do.                             Sil.       Aaste Iwersd. ibid                                                                3 aar

Do.                             Sil.       Siri Siuelsd. /: Pernille Svensd. uægte B.                                2 aar

26. okt                        Eid.     Anne Maria Gundersd. Leerstang                                          21 aar

27. okt                        Eid.     Anun Hanson Smekkerød                                                     1 aar

21. nov                       Sil.       Gunil Andersd. ved Verket                                                   26 uger

Do.                             Sil.       Anders Olson Tweten                                                           58 aar

Do.                             Sil.       Ragnil Pedersd. Toen                                                            30 aar

                                               dødfødt Drenge Barn

Do.                             Sil.       Ingebor Bertelsd. Tormosrød Rødninge                                36 aar

12. des                        Eid.     Kittel Halfstens. /: Foreldrene kom vandrende

                                                fra Kongsberg, barnet døbt ved Solum 1 maj,        

                                                død paa Gusfred                                                                 32 uger

17. des                        Eid.     Procurator Lars Møller                                                         50 aar

19. des                        Sil.       Maren Michelsd. Øvrebøe                                                   2 aar

22. des                        Eid.     Preste-konen Anne Tomine Mechlenborg                             56 aar 30 uger

26. des                        Eid.     Nils Kittils. p. Ødegaarden                                                   60 aar

 

 

1785

   

 

1. jan                           Eid.     Amun Lars. Gusfred                                                             1 aar 26 uger

Do.                             Sil.       Hans Ewens. Kløwen                                                           38 aar

Do.                             Sil.       Karen Larsd. Øvrebøe                                                         5 uger

2. jan                           Eid.     Sara Arnesd. Aas                                                                 61 aar

9. jan                           Eid.     Ingebor Andersd. Kiøndal                                                    12 uger

Do.                             Eid.     Johanne Marie Pedersd. Klevstrand                                      2 aar 26 uger

14. jan                         Eid.     Anne Larine Rasmusd. Berg                                                 1 aar

16. jan                         Sil.       Rasmus Isacs. Kløverød                                                      1 aar 26 uger

19. jan                         Eid.     Lars Anders. Bacche                                                           57 aar

23. jan                         Eid.     Ole Lars. Hegestad                                                              62 aar

Do.                             Eid.     Aaste Iwersd. /: Lucas Schielswiigs Stef Datter :/                   8 aar

Do.                             Eid.     Oline Olsd. Lunde S  /: Marie Halvorsd. uægte barn              7 aar                           

Do.                             Eid.     Anders Halvors. Sillien                                                          1 aar

4. feb                          Eid.     Kari Andersd. Høgholt                                                         35 aar

6. feb                          Sil.       Ole Ewens. Kiste                                                                 14 uger

Do.                             Sil.       Birte Nilsd. Hochstad                                                          11 uger

Do.                             Sil.       Ole Nils. Rødningen                                                             11 uger

12. feb                        Eid.     Ingebor Larsd. Schielswiig                                                    50 aar

20. feb                        Eid.     Inger Gullicsd. Herøe                                                            22 aar

                                               Hendes dødfødte Pige-Barn 

Do.                             Eid.     Halvor Nils. Lunde Søndre                                                   1 aar 26 uger

23. feb                        Eid.     Jørgen Christens. /: gl. Gevorben, fremmed,                                   

                                              død paa Lander :/                                                                 50 aar

27. feb                        Sil.       Nils Svens. Questad                                                              32 aar

Do.                             Sil.       Helge Gullicsd. Gonsholt S.                                                 80 aar

Do.                             Sil.       Kolbiørn Knuds. Gurholt                                                      53 aar

6. mar                         Eid.     Gurri Ewensd. Lunde Nordre                                               70 aar

13. mar                       Eid.     Anne Halvorsd. Leth                                                            6 aar

16. mar                       Eid.     Aaste Knudsd. Qvæstad                                                      2 aar

20. mar                       Eid.     Gunil Rap                                                                             62 aar

Do.                             Sil.       Marte Finsd. Twet                                                               8 uger

Do.                             Sil.       Anne Pedersd. Kiste                                                            6 aar

3. apr                          Sil.       Rolloug Mathies. Tosholt                                                      3 aar

5. apr                          Eid.     Eli Pedersd. Terpen                                                              91 aar

17. apr                        Sil.       Anne Margrete Ols. Dyring fra Hammeren                           3 aar

Do.                             Sil.       Daniel Nils. Kiste N.                                                            4 aar

17. apr                        Sil.       Tharan Hendricsd. Ouestad                                                 75 aar

Do.                             Sil.       Helvig Arvesd. Høgsæt                                                        35 aar

                                               hennes dødfødte Drengebarn

24. apr                        Eid.     Peder Peders. Hwals Rødningen                                          20 uger

16. mai                        Eid.     Johannes Halvors. Kaasens Hiemdøbte D.B. Hans              9 dager                                                                                                         

8. mai                          Sil.       Elen Hansd. Nabhaug                                                          3 aar 26 uger

Do.                             Sil.       Tora Hansd. Nabhaug                                                          2 aar

22. mai                        Sil.       Michel Olson Øvrebøe                                                        28 aar

Do.                             Eid.     Anders Nils. Birketvedt Rødning                                          42 aar

24. mai                        Eid.     Christen Anuns. Wiersdal                                                     2 aar 26 uger

9. juni                          Eid.     Pernille Pedersd. Ørestved                                                    1 aar 16 uger

19. jun                         Eid.     Marte Halvorsd. Hagen                                                        83 aar

Do.                              Eid.     Wraal Gunders. Solverød                                                     80 aar

23. jun                         Eid.      Mari Iwersd. Skielswiig                                                       1 aar 2 uger

03. jul                          Sil.      Ole Samuels. hiemmedøbte P.B. Ingebor                              5 dager

Do.                              Sil.      Kisten Michelsd. Kløverød                                                  74 aar

26. jun                         Eid.      Isac Jacobs. Ulverød                                                          18 aar

Do.                              Eid.     Aaste Maria Andersd. Wiersdal                                           39 uger

17. jul                          Sil.      Ole Knuds. Grorød                                                              12 uger

19. juli                        Eid.     Anders Sørens. Wiersdal                                                        2 aar

1. aug                          Eid.     Ingebor Hansd. Nøchlegaard                                                82 aar

14. aug                        Eid.     Karen Abrahamsd. Nøchlegaard                                          2 aar 26 uger

21. aug                        Eid.     Ingebor Tostensd. Ramberg                                                  83 aar

Do.                             Eid.     Else Andersd. Ørewiig                                                          71 aar

2. sep                          Eid.     Ingebor Ewensd. Hasler                                                        38 aar

4. sep                          Eid.     Else Christensd. Lunde Øvre                                                2 aar

25. sep                        Eid.     Jacob Nils. Lunde Nedre                                                      80 aar

Do.                             Eid.     Maren Nilsd. Hasler                                                              4 uger

2. okt                          Eid.     Marta Abrahamsd. Dalen                                                      1 aar 26 uger

6. okt                          Eid.     Ewen Anuns. Leerstang                                                        21 aar

9. okt                          Sil.       Ole Nils. Kiste Nordre                                                         1 aar 26 uger

Do.                             Sil.       Helvig Nilsd. ibid                                                                  4 uger

13. okt                        Eid.     Nils Jacobs. Lunde Nordre                                                   63 aar

23. okt                        Eid.     Carl Lars. Waller                                                                  72 aar  

7. nov                         Eid.     Anne Abrahamsd. Hagen                                                      56 aar

13. nov                       Eid.     Lars Ols. Aaklungen                                                              4 aar

4. des                          Eid.     Knud Anuns. Klewen                                                            86 aar 25 uger

Do.                             Eid.     Nils Anders. Stulen                                                                5 uger

11. des                        Eid.     Else Andersd. /: Elen Ane Jansd. P.B.

                                               af Qvelle, død paa Labelutten                                               5 aar

18. des                        Sil.       Karen Kirstine Olsd. Eijet                                                    5 uger

Do.                             Sil.       Johannes Sørens. Eyets hiemmedøbte D.B. Halvor               1 dag

Do.                             Sil.       Gunil Larsd. Toen                                                                3 aar 26 uger

 

 

1786

 

 

25. feb                        Sil.       Nils Anders. Gurholt                                                            23 aar

Do.                             Sil.       Maria Isacsd. Kløwerød                                                      6 uger

5. mar                         Eid.     Christen Erics. Heinen                                                          53 aar

18. mar                       Eid.     Rasmus Anders. Kogerswold                                               3 uger

26. mar                       Eid.     Karen Stosd. Hejnen                                                            54 aar

9. apr                          Sil.       Christen Jens. Kløverød                                                       21 aar

20. apr                        Eid.     Iwer Christens. Langangen /: udi isen drugnet :/                      29 aar

30. apr                        Eid.     Kisten Pedersd. Heinen                                                        26 uger

25. mai                        Eid.     Maren Eicsd. Aas                                                                 44 aar

28. mai                        Sil.       Engwold Jons. Soland                                                          17 uger

Do.                             Sil.       Gulbran Ols. Kiste                                                                67 aar

19. juni                       Eid.     Nils Jons. Sillien                                                                     73 aar 26 uger

25. juni                       Sil.       Maren Christensd. Kløwerød                                                16 uger

6. aug                          Sil.       Knud Larson Høysæt                                                           47 aar

Do.                             Sil.       Jens Jacobs. Hochstads dødfødte Pigebarn

Do.                             Sil.       Michel Engelstads dødfødte Drengebarn

14. aug                        Eid.     Aaste Nilsd. Wiersdal                                                           66 aar

20. aug                        Eid.     Jacob Sørens. Herøe                                                            5 uger

8. okt                          Sil.       Anders Ols. Røe /: Ola Aanesons søn                                   4 aar

23. okt                        Eid.     Jacob Erics. Aas                                                                   49 aar

17. nov                       Eid.     Arne Ols. Hitterød                                                                1 aar

19. nov                       Eid.     Ole Jons. Solie                                                                      16 uger

3. des                          Sil.       Ingebor Clemensd. Gosherød                                               6 aar

Do.                             Sil.       Gunil Jacobs. Aarholt                                                           5 uger

4. des                          Sil.       Johannes Jonson Kistes Hiemmedøbte D.B. Knud              1 dag

  

 

1787

 

 

1. jan                           Eid.     Ole Anuns. en fattig mand af Brevig

                                               død paa Osebakken                                                           46 aar

4. feb                          Sil.       Arve Lars. Ouestad                                                             1 aar

4. mar                         Eid.     Marte Amunsd. Waller                                                         38 aar

Do.                             Eid.     Aaste og Maren, Isach Ols.

                                              Qvæstads hiemmdøbte Tvillingb.                                         1 og 3 dager     

7. mar                         Eid.     Anne Jacobsd. Hagen                                                          31 aar

19. mar                       Sil.       Jacob Nils. Nabhoug                                                          35 aar

21. mar                       Eid.     Elen Povelsd.                                                                       88 aar

29. mar                       Eid.     Lars Amuns. Gusfred                                                           35 aar

15. apr                        Sil.      Christen Abrahams. Solverød                                              16 aar

19. apr                        Eid.     Iwer Arnes. Sættre                                                             87 aar

28. apr                        Eid.     Hans Anders. Aas                                                               70 aar

3. mai                          Eid.     Marte Marie Isacsd. Solie                                                   10 uger

4. mai                          Sil.       Lars Jacobs. Øvrebøe                                                        43 aar

Do.                             Sil.       Kisten Michelsd. uægte D.B. Jon                                         28 uger

20. mai                        Sil.       Ole Jacobs. Øvrebøe                                                          49 aar

Do.                             Sil.       Ole Jens. Gurholt Haugen                                                    38 aar

22. apr                        Eid.     Lisbeth Skayesd. Kaasene                                                   83 aar

Do.                             Eid.     Margrete Anunsd. Berg                                                       15 aar

28. mai                        Sil.       Daniel Nilson Kiste N.                                                        36 uger

14. juni                       Eid.     Hans Rolfson Herøe                                                             60 aar

21. juni                       Eid.     Christense Sørensd. Solverød                                               3 uger

29. juni                       Eid.     Jacob Erics. Langangen                                                        60 aar

15. juli                        Eid.     Nils Hans. Kaasen                                                               74 aar

Do.                             Eid.     Tollew Engebrects. Lunde Nordre                                       12 aar

3. aug                          Eid.     Lensmanden Nils Amundson Lillegaard                               37 aar

5. aug                          Sil.       Anne Jonsd. Grorød                                                           37 aar

16. aug                        Eid.     Sara Jonsd. Harewarp                                                        35 aar

18. sep                        Eid.     Anne Marie Jacobsd. Rørerød                                            5 uger

20. sep                        Eid.     Nils Hans. Harewarp                                                           7 uger

Do.                             Eid.     Lars Halvors. Grava                                                            16 aar

7. okt                          Sil.       Jon Anders. Moholt                                                            1 aar 26 uger

1. nov                         Eid.     Ingebor Halvorsd. Leth                                                        14 aar

4. nov                         Sil.       Halvor Arnes., et uægte Barn,

                                               Moderen, Maren Nilsd. kom med fra Qvelle sogn

til bøggden                                                                         39 uger

18. nov                       Sil.       Peder Fins. Twet                                                                 1 aar

Do.                             Sil.       Mathies Ols. Næs                                                               26 uger

28. nov                       Eid.     Knud Wraals. Hagen                                                            56 aar

9. des                         Sil.       Helvig (Jensd.)og                                                                 4 uger

Ingebor Jensd. Hochstad                                                    4 aar

30. des                       Sil.       Margit Knudsd. Toen                                                          70 aar

 

 

1788

 

 

1. jan                           Eid.     Marie Anunsd. /: Marie Hvalens uægte Barn                       16 uger

3. feb                          Sil.       Michel Engelstad og k. dødfødte D.B.

24. feb                        Sil.       Ole Jans. Gurholt  Soldat                                                    30 aar

2. mar                         Eid.     Nils Nils. Ørestved  Soldat                                                  33 aar

3. mar                         Eid.     Jacob Hans. Biønnæs                                                          36 aar

5. mar                         Eid.     Anders Nils. Dals-Tangen                                                   60 aar

12. mar                       Eid.     Nils Amuns. Skielswiig                                                        60 aar

24. mar                       Eid.     Maria Olsd. Langangen                                                       36 aar

26. mar                       Eid.     Isac Christens. Leerstang                                                     21 aar

30. mar                       Sil.       Kisten Andreasd. Kaasene                                                 72 aar

Do.                             Sil.       Arne Ols. Toen                                                                   90 aar

13. apr                        Sil.       Anne Nilsd. Søntved                                                           68 aar

21. apr                        Eid.     Ole Knuds. Langangen                                                        29 aar

1. mai                          Sil.       Ole Nils. Rødningene                                                         1 aar 17 uger

Do.                             Sil.       Gullic Johannes. Eyet                                                          1 aar

8. mai                          Eid.     Elen Jacobsd. Langangen                                                    9 uger

12. mai                        Eid.     Anne Arnesd. Solie                                                             85 aar

18. mai                        Eid.     Ingebor Halvorsd. Tweten                                                   63 aar

25. mai                        Eid.     Larine Nilsd. Aaklungen                                                      1 aar

1. juni                         Eid.     Gunder Jacobs. Ouens dødfødte Drenge-barn

8. juni                         Sil.       Pernille Svensd. Rødningene                                                40 aar

Do.                             Sil.       Ole Jons. Kiste                                                                   39 aar

18. jul                         Eid.      Berte Michelsd. Ødewalds Aasen                                       60 aar

29. jul                         Sil.        Marte Isacsd. Næs                                                            32 aar

20. jul                         Sil.        Jon Olsen Dyring                                                               26 uger

03. aug                       Sil.         Engebrict Hansen Hagen                

                                                Maren Hansd. ibid Tvillinger                                             17 dager

07. sep                       Eid.        Giest Olsen Herøe drugnet                                                38 aar

12. okt                       Sil.         Sven Bents. Sørbøe-Haugen                                             32 aar

Do.                            Eid.        Helvig /: Jens Hochstads hiemmedøbte P.B.                       5 dager

09. nov                      Eid.         Nils Hansen Smekkerød                                                   7 uger

16. nov                      Eid.         Anne Gullicsd. Aas                                                           24 aar

21. des                      Eid.         Nils Andersen Sættre                                                        26 uger

28. des                      Sil.          Ole Anders. Solverød                                                       68 aar

 

 

1789

 

 

4. jan                           Eid.     Anders Lars. Nøchlegaard                                                  58 aar

Do.                             Eid.     Anders Jacobs. Langangen                                                  22 aar

11. jan                         Eid.     Hans Peders. Ødegd.                                                         11 uger

27. jan                         Eid.     Torger Jacobs. Grava                                                         29 aar

1. feb                          Sil.       Maren Halvorsd. Gonsholt                                                  30 aar

8. feb                          Eid.     Ole Ols. Barseboe                                                               61 aar

Do.                             Eid.     Gunder Egilds. Birketved                                                     82 aar

22. feb                        Eid.     Sven Jons. Tweten Søndre                                                  22 aar

Do.                             Sil.       Jørgen Jørgens. Gonsholt                                                    43 aar

Do.                             Sil.       Ingebor Jørgensd. Nabhoug                                                29 aar

Do.                             Sil.       Helvig Sørensd. Gonsholt                                                    1 aar 26 uger

Do.                             Sil.       Birte Maria Larsdatter Questad                                           1 aar 26 uger

Do.                             Sil.       Ole Knudson Næs og k. Maren Olsds.

                                                dødfødte D.B.

1. mar                         Eid.     Catrine Jonsd. Nøchlegaard                                                 42 aar

15. mar                       Sil.       Søren Lars. Gonsholt                                                          50 aar

Do.                             Sil.       Maren Bentsd. ibid                                                             16 aar

Do.                             Sil.       Dorthe Nilsd. ibid                                                               48 aar

Do.                             Si.        Jørgen Jørgens. ibid                                                            73 aar

Do.                             Sil.       Clemet Ols. Gosherøds Hiemedøbte D.B. Ole                    3 dager

18. mar                       Eid.     Jacob Steners. Kiøndal                                                        18 aar

29. mar.                      Eid.     Gunil Lars. Kiørsrød                                                            92 aar

5. apr                          Eid.     Anun Sørens. Lunde Øvre                                                   54 aar

Do.                             Sil.       Helge Jørgens. Moholt                                                        39 aar

Do.                             Sil.       Bent Jons. Gonsholts dødfødte D.B.

Do.                             Sil.       Birte Andersd.  Moholt                                                       50 aar

9. apr                          Eid.     Engebrict Hans. Lunde Nedre                                              67 aar

29. apr                        Eid.     Anne Isacsd. Herøe                                                             35 aar

1. mai                          Eid.     Ole Jacobs. Langangen                                                        8 aar

26. apr                        Eid.     Marte Arvesd. Langangen                                                   18 uger

Do.                             Eid.     Margrete Larsd. Sunsaas-øen                                              52 aar

Do.                             Eid.     Ewen Hans. Langangs Rødningen                                        2 aar 18 uger

10. mai                        Eid.     Engebrict Stos. Waller                                                        59 aar

Do.                             Eid.     Søren Gunders. Ouen                                                          1 uge

15. mai                        Eid.     Anne Sibilla Knudsd. Langangen                                         33 aar

Do.                             Eid.     Lars Jacobs. ibid                                                                 4 aar

17. mai                        Sil.       Ole Aanes. Røe                                                                 46 aar

Do.                             Sil.       Halvor Helges. Næs                                                           70 aar

Do.                             Sil.       Ragnil Torsd. Sagen                                                            50 aar

Do.                             Sil.       Gulbran Ols. Moholt                                                           60 aar

Do.                             Sil.       Maria  Moholt-Hammeren                                                  60 aar

Do.                             Sil.       Anne Danielsd. Kiste N                                                      32 aar

Do.                             Sil.       Anders Rasmus.                                                                  80 aar

Do.                             Sil.       Jon Lars. Kiste                                                                    2 aar

1. juni                         Eid.     Sto Christenson Sættre                                                         27 aar

2. juni                         Eid.     Madame Maren Clausen                                                       5...aar

7. juni                         Eid.     Jacob Nils. Grinnen                                                              58 aar

Do.                             Sil.       Gullic Ellews. Serkland                                                        72 aar

Do.                             Sil.       Lars Christophers. Biørndal                                                 42 aar 16 uger

24. juni                       Eid.     Marte Andersd. Herøe                                                         70 aar

Do.                             Eid.     Anne Andreasd. ibid                                                            8 uger

5. juli                          Eid.     Isac Ols. Solie                                                                      43 aar

Do.                             Eid.     Maren Danielsd. Fiæra                                                        77 aar

Do.                             Eid.     Anne Andreasd. Herøe                                                        8 uger

26. juli                        Eid.     Torjus Haavors. Aas                                                            17 aar

1. aug                          Eid.     Lars Anders. Nøchlegaard                                                  26 aar

16. aug                        Eid.     Jacob Lars. Nøchlegd.                                                        3 aar 

27. aug                        Eid.     Jfr. Grete Johanne Fleischer fra Herøe                                 20 aar

23. okt                        Sil.       Aaste Pedersd. /: Hammer Smeedens kone:/                       43 aar

25. okt                        Sil.       Torkil Kaasenes dødf. P.B.                     

15. nov                        Sil.       Johannes Eyets P.b. Helvig hiemmedøbt                             1 uge  

22. okt                        Eid.      Ewen Ols. Aasen        NB                                                  77 aar

6. des                          Sil.       Ole Lars. Kiste Søndre                                                       7 uger

Do.                             Sil.       Eric Christens. Island Medhielper                                        52 aar

27. des                        Sil.       Nils Hansen Qvislen                                                           53 aar

Do.                             Sil.       Marte Andersd. Moholt                                                      1 aar 26 uger

Do.                             Eid.     Sara Skajesd. Holte                                                             80 aar

 

 

1790

 

 

7. jan                          Eid.     Anne Jørgensd. Hogholt                                                     37 aar

31. jan                        Sil.       Nils Ols. Tejens Hiemmedøbte D.B Ole                             8 dager

7. feb                          Eid.     Jon Ols. Skielswiig af Brevig,

                                               død paa Aaklungen                                                            64 aar

21. feb                        Sil.       Anders Halvors. Tangen                                                    70 aar

Do.                             Sil.       Kisten Jacobsd. Solverød /: Oles kone:/                             84 aar

24. feb                        Eid.     Peder Nils. Lunde Nordre                                                  25 aar

28. feb                        Eid.     Kisten Andersd. Nøchlegaard                                             3 aar

7. mar                         Eid.     Knud Stians. Skrabeklew                                                   1 aar 26 uger

14. mar                       Eid.      Søren Jons. Solie                                                               2 aar 26 uger

11. apr                        Sil.       Isac Nils. Kløwerød                                                          48 aar

30. apr                        Sil.       Jacob Johannes. Tosholt                                                    50 aar

Do.                             Sil.       Jon Johannes. Kiste Søndre                                               10 aar

9. mai                          Eid.     Ole Anders. /: Malene Olsd. Elvens uægte B.                     16 uger

30. mai                        Sil.       Anne Pedersd. Tweten                                                      54 aar

Do.                             Sil.       Peder Nils. Kaasene                                                          60 aar

Do.                             Sil.       Simon Nils. Sontved                                                          26 uger

Do.                             Sil.       Sven Jons. Ouestad                                                           4 aar 26 uger

Do.                             Sil.       Marte Olsd. Kløverød                                                       53 aar

13. juni                        Eid.     Christen Anders. Wiersdal                                                 26 uger

19. juni                        Eid.     Lars Amuns. Tweten                                                          34 aar

27. juni                        Eid.     Stener Peders. Grave = Ødegaard                                      2 aar 33 uger

18. juli                         Sil.       Else Olsd. Kiste N                                                             60 aar

8. aug                          Sil.       Birte Sørensd. Questad                                                      33 aar

18. aug                        Eid.     Thomas Annæus Mechlenborg                                            3 aar 35 uger 2 dager

12. sep                        Eid.     Dorte Andersd. Sættre                                                        5 aar 26 uger

10. okt                        Sil.       Jacob Gurholtes Hiemmed. P.B. Anne                                2 uger

31. okt                        Sil.       Kari Ericsd. Island                                                              39 uger

Do.                             Sil.       Ole Solves. Høysæts Hiemmedøbte D.B. Lars                    1 uger

21. nov.                      Sil.       Anne Olsd. Moholt                                                             51 aar 28 uger

Do.                             Sil.       Gunil Andersd. /: Aslac Gunders. Søntvedts k.                    34 aar

                                               sammes hiemmdøbte D.B. Anders                                      1 dag

                                               dødfødt Pige-Barn

28. nov                       Eid.     Karen Nilsd. Rød nordre                                                     77 aar

Do.                             Eid.     Petter Christian Andreas. Herøe                                          4 uger

Do.                             Eid.     Jacob Knuds. Qvæstad                                                       9 dager

8. des                          Eid.     Gunil Nilsd. Slewold                                                           67 aar

12. des                        Sil.      Lars Haagens. Skaugtved dødf. D.B.

19. des                        Eid.     Lars Knuds. Hogholt                                                          14 uger

26. des                        Eid.     Hans Christens. Waateklew                                                32 aar

 

 

1791

 

 

16. jan                        Eid.     Pirnille Hansd. Waateklew                                                  82 aar

6. feb                          Eid.     Ole Gunders. Ouen                                                             60 aar

Do.                             Eid.     Anne Hansd. Smekkerød                                                    17 uger

14. mar                       Sil.      Nils Ols. /: Randi Nilsd. Kiste uægte Søn                             3 aar

Do.                             Sil.      Jon Engwolds. Sølands dødfødte D.B.

Do.                             Sil.      Arve Lars. Ouestad                                                            1 aar 13 uger

Do.                             Sil.      Giertrud Christensd. /: Jan Anders. hammerens k.                31 aar

20. mar                       Eid.     Peder Anders. Ødegaardens hiemmedøbte D.B. Hans        4 dager

24. mar                       Sil.      Nils Engwolds. Søland                                                        34 aar

24. mar                       Eid.     Lars Larsen Langangens dødfødte P.B.

10. apr                        Eid.     Christen Erlans.Waateklew                                                 82 aar

10. apr                        Sil.      Gunil Pedersd. Røe                                                             86 aar

Do.                             Sil.       Anders Torchils. Kaasene                                                  1 uge

1. mai                         Sil.       Maren Jonsd. Kiste /: Lars Gulbrands. Kone :/                   30 aar

20. mai                       Eid.     Anne Andersd. Nøchlegd.                                                  34 aar

22. mai                       Sil.       Ola Lars. Kiste                                                                  10 uger                      

Do.                            Sil.       Hans Ivers. Høgsæt /: Else Mathiesd. uægte B.                   26 uger

13. juni                       Eid.     Gunil Maria Ewensd. Aaklungen                                          12 uger

19. juni                       Sil.       Marte Margrete Olsd. Dyring ved Verket                            1 aar

12. juli                        Eid.     Bertil Michels. Skielswiig – drugnet                                      2 aar 26 uger

31. juli                        Sil.       Aslac: Jon Aslacs. Kistes Hiemmed. D.B.                            2 uger

Do.                             Sil.       Elias:  Nils Helges. Grorøds Hiemmed. D.B.                       1 dag

Do.                             Sil.       Jon:  Hans Nabhougs Hiemmed. D.B.                                 2 uger

Do.                             Sil.       Kirsten:  Jens Nils. Qvislens hiemmed. P.B.                       1 dag

14. aug                        Eid.     Elen Isacsd. Hejestad i Barsel nød                                      30 aar

21. aug.                       Sil.       Jacob Michels. Gonsholt                                                    2 aar

28. aug                        Eid.     Ole Erics. Saltbodens dødfødte Drenge Barn

18. sep                        Eid.     Halvor Hogholt og k. Sidsel Andersd. 2 dødfødte P.B.

25. sep                        Eid.     Kisten Christensd. Waateklew                                            46 aar

29. sep                        Eid.     Sidsel Andersd. Hogholt                                                     35 aar

9. okt                          Eid.     Ole Jacobsd. Rørerøds Hiemmedøbte D.B. Hans                1 uge

30. okt                        Eid.     Knud Halvors. Tweten Søndre                                            26 uger

13. nov                       Sil.       Ole Serklands Hiemmed. D.B. Peder                                  1 dag

 

 

1792

 

 

1. jan                          Sil.       Ole Solves. Høysæts Hiemmedøbte D.B. Lars                    1 uge

Do.                             Sil.       Jøran Povelsd. Rolighed                                                     28 aar

                                               Ole Jens. ibid /: hendes sønn                                               2 uger

Do.                             Sil.       Mette Svensd. Tormosrød                                                  36 aar

22. jan                        Eid.     Inger Kistine /: Ane Catrine Ødewalds uægte Barn :/            8 dager

24. jan                        Eid.     Jacob Gunders. Ouen                                                          60 aar

18. feb                        Eid.     Dorte Drengsd. Aaklung-ejet                                               69 aar

18. mar                       Sil.       Bent Gullics. Røe-eje                                                          12 uger

5. apr                          Eid.     Dorte Sørensd. Skielswiig                                                   14 uger

22. apr                        Eid.     Halvor Lars. Hejne-aasen                                                    3 aar

20. mai                        Sil.       Engwold Nils. Søland                                                         64 aar

Do.                             Sil.       Kittil Asbiørns. Finsrød                                                       49 aar

Do.                             Sil.       Johan Hochstads Hiemmedøbte D.B. Christen                    1 dag

3. juni                         Sil.       Anders Christens. Moholt-Hammer                                     20 uger

10. juni                       Eid.     Maren Jacobsd. Grinnen                                                      36 aar

Do.                             Eid.     Ane Iwersd. Løvøen                                                           60 aar

17. juni                       Eid.     Rasmus Sørens. Præste Sættre                                            61 aar

Do.                             Eid.     Ole Sørens. Lien                                                                 69 aar

Do.                             Eid.     Jacob Nils. Aaklungen                                                        16 uger

Do.                             Sil.       Trolov. Lars Gulbrands. og Gunil Aslesd. dødf. D.B.

8. juli                          Sil.       Lars Nils. Tormosrøds-Rødning                                         26 uger

Do.                             Sil.       Christen Jens. Qvislen                                                        2 uger

Do.                             Sil.       Anne Jonsd. Moene                                                           52 aar

29. juli                         Eid.     Jens Jons. Hwals Rødningens dødf. P.B.

2. sep                          Sil.       Marte Svendsd. Øvrebøe                                                  52 aar

Do.                             Sil.       Ane Olsd. Tweten-Kløven                                                 1 aar

9. sep                          Eid.     Lars Ewens. Aaklungen                                                      15 uger

23. sep                        Sil.       Peder Jens. Daapen                                                           9 aar

14. okt                        Sil.       Kisten Torkildsd. Kaasene                                                 26 uger

Do.                             Sil.       Nils Christens. Prestegd.                                                     47 aar

Do.                             Sil.       Lars Hans. Høysæt                                                             1 aar

Do.                             Sil.       Christine Ewensd. Eyet                                                       73 aar

4. nov                         Sil.       Anne Jacobsd. Prestegd                                                      40 aar

Do.                             Sil.       Knud Halvors. Søntved                                                       4 aar 26 uger

Do.                             Sil.       Ingebor Olsd. Høysæt                                                        12 aar

Do.                             Sil.       Anne Tormosd. ibid                                                            19 aar

Do.                             Sil.       Nils Jacobs. ibid                                                                 7 aar

Do.                             Sil.       Marte Jacobsd. ibid                                                            1 aar

25. nov                       Sil.       Solve Hans. Høysæt                                                           4 aar

Do.                             Sil.       Ole Jacobs. Øvrebøe                                                          26 uger

Do.                             Sil.       Gunil Borgesd. ibid                                                             1 aar

Do.                             Sil.       Knud Ols. Slettekollen                                                        7 aar

Do.                             Sil.       Jon Asles. Kistes dødfødte D.B.

16. des                        Sil        Nils Ewenson Moedalene                                                  20 aar

 

 

1793

 

 

28. jan                         Eid.     Anders Hans. Smekkerød                                                  1 aar

Do.                              Eid.     Jacob Anders. Wiersdal                                                     1 aar

3. feb                          Sil.       Anne Nilsd. /: Anne Samuelsd. uægte B.:/                           1 aar

10. feb.                       Eid.     Nils Lars. Wiersdals Hiemmed. D.B. Lars                           5 dager

24. feb                        Sil.       Jacob Jens. Graatten                                                          56 aar

10. mar                       Eid.     Anne Larine Rasmusd. Berg                                                26 uger

29. mar                       Eid.     Iwer Lars. Sættre                                                                4 uger

1. apr                          Eid.     Lars Michels. Klep                                                             4 aar

Do.                             Eid.     Gunil Christensd. /: legdlem:/ Tweten S                                80 aar

12. apr                        Eid.     Isac Nils. Solie                                                                    2 aar

14. apr                        Eid.     Ole Anders. Aaklungen                                                       73 aar

Do.                             Eid.     Casper Barths dødfødte P.B.

28. apr                        Eid.     Anders Ols. Solie                                                                68 aar

20. mai                        Eid.     Ambor Larsd. Hitterød                                                       20 aar

25. mai                        Eid.     Nils Lars. Traaholt                                                              74 aar

11. juni                       Eid.     Ole Johannes. p. Traaholt efter J….. ?

                                               resolution 10/6                                                                   21 aar

16. juni                       Sil.       Peder Anders. Moholt                                                        1 aar

1. juli                          Sil.       Tharan Olsd. Øvrebøe                                                        10 aar

Do.                             Sil.       Kiel Ols. Øvrebøe                                                              5 aar

13. juli                        Eid.     Netten Nilsd. Lillegaard                                                       5 aar 26 uger

21. juli                        Eid.     Karen Maria Pedersd. Fiere                                                26 uger

22. juli                        Eid.     Ole Gunders. Biønnæs                                                         1 aar

28. juli                        Sil.       Gullic Anuns og Ewen Anuns:                                              1 dag

Trolovede Anun Snurren og Karen Ericsd.                                                 

                                               Hiemmedøbte Tvillinger                   

Do.                             Sil.       Sidsel Svensd. Sørbøe-Hougen                                           4 aar

4. aug                          Eid.     Karen Knudsd. Hogholt                                                      26 uger

Do.                             Eid.     Birte Johannesd. Kaasen                                                     17 uger

23. aug                        Eid.     Anne Larsd. Nautzer                                                           4 uger

Do.                             Eid.     Isac Hans. Skaverager                                                        39 uger

15. sep                        Eid.     Lars Hanson Ørestved dødfødte D.B.

22. sep                        Sil.       Dorte Jacobsd. Island                                                        40 aar

Do.                             Sil.       Ole Lars. Nabhaugs Hiemmedøbte D.B. Lars                      1 dag

29. sep                        Eid.     Franz Sørens. Barseboe-ejet                                               5 uger

Do.                             Eid.     Torjus Christens. Lunde S dødfødte D.B.

Do.                             Eid.     Iwer Knuds. Stamland dødfødte D.B.

6. okt                          Eid.     Aasol Halvors. Hogholt                                                       19 uger

13. okt                        Eid.     Rasmus Peders. Hejnen                                                      3 uger

Do.                             Sil.       Ole Ols. Røe- Medhielper                                                  65 aar

20. okt                        Eid.     Anders Nils. Hasler                                                             4 uger

3. nov                         Sil.       Inger Olsd. paa Lægd                                                         84 aar

10. nov                       Eid.     Marta Margrete Olsd. Kiøndal                                             5 uger

24. nov                       Sil.       Ole Samuels. k., Anne Kittilsd.                                           38 aar

Do.                             Sil.       Ole Hansøn Høysæt                                                           6 uger

28. nov                       Eid.     Kisten Knudsd. Holte                                                          62 aar

1. des                          Eid.     Lars Christens. Lunde S dødfødte D.B.

5. des                          Eid.     Aase Halvorsd. Waller                                                        1 aar 13 uger

8. des                          Eid.     Anne Christophersd. Nøchlegaard                                       1 aar       

15. des                        Sil.       Lars Houges. Schaugtvedts dødfødte D.B.

22. des                       Eid.      Ingebor Helgesd. Buer                                                       69 aar

29. des                       Sil.        Peder Siulsen Toa                                                             25 uger

29. des                       Sil.        Ole Olsen Tosholt-eje /: Ola Finsons :/                               11 uger

 

 

1794

 

 

1. jan                         Eid.      Ole Stos. Aachlungen                                                         57 aar

2. feb                         Sil.       Aslac Røes dødf. P.B.

Do.                             Sil.       Ole Ouestads dødf. D.B.

Do.                             Sil.        Maren Olgersd. Tangen                                                    82 aar

Do.                             Sil.        Anne Samuelsd. Toa                                                         30 aar

23. mar                       Eid.       Jacob Simons. Silliens hiemmedøbte D.B. Simon               3 dager

28. mar                       Eid.       Poul Gulbrans. Traaholt                                                    74 aar

Do.                             Eid.       Anne Maria Engebrictsd. ibi                                              24 aar

30. mar                       Eid.       Anne Sophia Jochumsd. Bakke                                        76 aar

Do.                             Eid.       Isac Jonsen Kiørholt                                                         2 aar 26 uger

3. apr                          Eid.      Sibille Olsd. Biørsund                                                        78 aar

17. apr                        Sil.       Amun Peders. Twedt                                                         56 aar

Do.                             Sil.       Anna Jansd. /: Anne Finsrøds uægte B.                               2 uger

Do.                             Eid.      Lars Michels. Klep                                                             7 uger

22. apr                        Eid.     Anne Nilsd. Røra                                                                69 aar

Do.                             Eid.     Christopher Nøchlegaards dødf. P.B.

25. apr                        Eid.     Anne Olsd. Flochstad                                                         59 aar

4. mai                          Eid.     Ingebor Jonsd. Wiersdal                                                     33 aar

Do.                             Eid.     Knud Halvors. Waller                                                         17 uger

16. mai                        Eid.     Inger Andersd. Stulen                                                         72 aar

25. mai                        Eid.     Aase Christensd. Ødegaard                                                30 aar

1. juni                         Sil.       Ole Kolbiørns. og kones dødfødte D.B.

15. juni                       Sil.       Ole Clemets. Gosherød af Sandswær S.                              1 aar 13 uger

Do.                             Sil.       Halvor Halvors. af vestre Porsgrund, drugnet i Elven           19 aar

13. juli                        Sil.       Marte Wetlesd. Island                                                         77 aar

Do.                             Sil.       Else Jacobsd. /: uægte                                                         12 uger

Do.                             Eid.     Abraham Aasols. Hwalen                                                    66 aar

Do.                             Eid.     Ole Jacobs. Flochstads dødfødte Drengebarn

20. juli                        Eid.     Lars Nils. Wiersdal                                                             15 uger

22. juli                        Eid.     Halvor Israels. Gundeklew                                                  36 aar

24. juli                        Eid.     Anders Nils. Sundsaas                                                        1 aar

10. aug                       Eid.     Marte Marie (:Ole Sadelmagers)                                         6 uger

14. sep                       Sil.       Anun Hans. Nabhaug                                                         10 uger

Do.                             Sil.       Margrethe Jacobsd. Qvislen                                               41 aar

Do.                             Sil.       Maria Christensd. ved Verket                                             4 aar

28. sep                        Sil.       Peder Hans. Høyset                                                           5 dager

Do.                             Sil.       Johannes Sørens. Eyet                                                        66 aar

17. okt                        Eid.     Maren Anunsd. Lønnebakke                                               84 aar

22. okt                        Eid.     Margrete Olsd. Sunsaas                                                      64 aar

26. okt                        Eid.     Torjus Lundes dødfødte D. Barn

2. nov                         Eid.     Jon Børges. Gravas dødfødte D.B. NB. Tvilling    

9. nov                         Eid.     Lars Ewens. Aaklungen                                                       74 aar

16. nov                       Eid.     Isac Lars. Kaasen                                                               81 aar

8. des                          Sil.       Lars Arves. Ouestads dødf. D.B.

Do.                             Sil.       Helvig Knudsd. Søland                                                       31 aar

Do.                             Sil.       Anders Peders. Tweten                                                      26 uger

14. des                        Eid.     Christen Thomas. Stusrød                                                   25 aar

 

 

1795

 

 

1. jan                           Eid.     Aaste Knudsd. Qvæstad                                                     3 aar 26 uger

11. jan                         Eid.     Netten Olsd. Sættre                                                            34 aar

13. jan                         Eid.     Sara Christophersd. Langangen  paa Barsel-seng                 41 aar

1. feb                          Sil.       Christen Ols. Gurholt                                                           24 aar

8. feb                          Eid.     Maren Nilsd. Nøchlegaard                                                   21 aar

15. feb                        Eid.     Malene Iwersd. Kaasen                                                       72 aar

Do.                             Eid.     Peder Hans. Grønsholt                                                         63 aar

22. feb                        Sil.       Nils Wetles. Holte                                                               72 aar

Do.                             Sil.       Ole Jens. Rolighed                                                               1 aar

Do.                             Sil.       Karen Nilsd. Gonsholt                                                         20 uger

Do.                             Eid.     Maren Siwersd. og dødf. P.B.                                              22 aar

Do.                             Eid.     Ane Iwersd. Skielswiig                                                        65 aar

8. mar                         Eid.     Nils Bøygde - vægder – død paa Kogersvold                      50 aar

15. mar                       Sil.       Aaste Gullicsd. Engelstad                                                    31 aar

25. mar                       Eid.     Ole Johannes. Aaklungen                                                     7 uger 1 dag

2. apr                          Sil.       Guri Pedersd. Rolighed                                                       72 aar

Do.                             Sil.       Ingebor Nilsd. Island                                                           9 aar

Do.                             Sil.       Lisbet Jørgensd. Sørbøe                                                      23 aar

Do.                             Sil.       Ingebor Aslacsd. Røe                                                          9 uger

3. apr                          Eid.     Iwer Stamelands dødf. D. Barn                             

12. apr                        Eid.     Torger Anders. Bakke                                                         36 aar

12. apr                        Sil.       Anne Torgersd. Nabhaug                                                    70 aar

Do.                             Sil.       Peder Ols. Kiste                                                                 65 aar

Do.                             Sil.       Jacob Christens. Kløwerød                                                 1 aar

Do.                             Sil.       Ingebor Christensd. Kiste                                                    38 aar

Do.                             Sil.       Aslac Jons. Kiste                                                                 1 aar

Do.                             Sil.       Hans Jacobs. Høyset                                                           5 aar

Do.                             Sil.       Jacob Peders. Prestegd.                                                      2 uger

21. apr                        Eid.     Jens Ols. Muule                                                                   13 aar

Do.                             Eid.     Petter Ols. Skielswiig døde i Isen                                         14 aar

                                               (det er klamme mellom Jens Olsen Muule

                                                og Petter, begge druknet derfor trolig på isen. JO)

23. apr                        Eid.     Ole Ols. Lanner                                                                  40 aar

26. apr                        Eid.     Anders Gunders. Kiøndal                                                    60 aar

Do.                             Eid.     Sara Olsd. Rolighed                                                            5 aar

Do.                             Eid.     Marte Amunsd. Waller                                                        6 aar 26 uger

Do.                             Eid.     Nils Halvors. Nordre Lunde                                                58 aar

1. mai                          Eid.     Isac Jonson Lunde Søndre                                                  32 aar

17. mai                        Eid.     Ole Lars. Lanner                                                                74 aar

25. mai                        Eid.     Else Maria Christophersd. Dals-Tangen                              1 uger

31. mai                        Sil.       Helge Siwersd. Næs Yttre                                                 78 aar

4. juni                         Eid.     Ole Michels. Ørestved                                                         9 aar

Do.                             Eid.     Sara Ericsd. Langangen                                                       20 uger

7. juni                         Eid.     Ole Saltbodens Hiemmedøbte D.b. Nils                               1 dag

Do.                             Eid.     Maria Christensd. Aas                                                        39 uger

14. juni                       Sil.       Anne Hendricsd. Island                                                      17 uger 1 dag

24. juni                       Eid.     Stener Nilson Kiøndal                                                         74 aar

5. juli                          Sil.       Isac Nils. Kløwerød                                                           26 uger

Do.                            Sil.       Marte Nilsd. ibid                                                                 2 aar 26 uger

Do.                            Sil.       Nils Erics. Snurren                                                               4 aar

19. juli                        Eid.     Andreas Pettersons dødfødte P.b.

26. juli                        Eid.     Marte Jonsd. Kiøndal                                                          31 aar

27. juli                        Eid.     Jfr. Elisabeth Møller af Osebakken

                                               død i Prestegd. Eidanger                                                    63 aar

13. sep                        Eid.     Sigur Sigurs. Nøchlegaard                                                  40 aar

20. sep                        Sil.       Maria Christensd. Graadten                                               56 aar

Do.                             Sil.       Nils. Ols. Rolighed                                                             68 aar

4. okt                          Eid.     Ole Anders. Kiøndal                                                          17 uger

11. okt                        Sil.       Dorte Nilsd. Hochstad                                                       23  uger

1. okt                          Sil.       Ole Arves. Ouestads dødfødte D.B.

27. okt                        Eid.     Anun Ewens. Berg                                                              61 aar

8. nov                         Eid.     Peder Hans. Skavrager                                                        7 aar

15. nov                       Eid.     Torjus Christens. Lundes dødf. P.b.

22. nov                       Eid.     Marte Andersd. Flaatten                                                      91 aar

Do.                             Sil.       Ane Holgersd. Kiølnæs                                                      85 aar

Do.                             Sil.       Ingebricht Mortens. Sigdal                                                  9 uger

29. nov                       Eid.     Søren Anders. Wiersdal                                                      13 uger

6. des                         Eid.     Inger Gundersd. Hwals-Rødningen                                      81 aar

27. des                       Sil.       Ingebor Olsd. Tormosrød                                                   12 uger

 

 

1796

 

 

3. jan                          Eid.     Halvor Jons. Sandøe                                                           9 dager

Do.                             Eid.     Jacob Halvors. Oxums dødfødte D. Barn

24. jan                        Eid.     Ingebor Olsd. Solie                                                             65 aar

2. mar                         Eid.     Cornelius Hanson Sunsaas                                                  83 aar

Do.                             Eid.     Hans Olson Harewarp                                                        26 uger

6. mar                         Eid.     Abraham /: Ole Sadelmagers Hvalen                                   21 uger

13. mar                       Eid.     Sigur Sigurs. Nøchlegaard                                                   1 aar

Do.                             Eid.     Maren Nilsd. ibid                                                                2 uger

16. mar                       Eid.     Marte Olsd. Kiøndal                                                           56 aar

20. mar                       Eid.     Ole Andersen Kogerswold                                                  4 aar

25. mar                       Eid.      Ingebor Christine Nilsd. Sundsaas                                       28 uger

14. apr                        Eid.      en gl. Betler kone fra Kongsberg død paa Langangen          ca 70 aar

Do.                             Eid.       H. Skovarbeider Clausons hiemmed. Db. Jacob                 4 dager

24. apr                        Eid.      do. Tvilling Systeren hiemmedøbte Maren                           16 dager

1. mai                         Eid.       Jon Jacobsen Langangen                                                    2 aar

5. mai                         Eid.       Iver Skielsvigs hiemmed. Db. Anders                                 4 dager

29. mai                       Eid.       Jacob Isacs. Qvæstad                                                        3 aar

12. jun                        Sil.        Andreas v: Hedemark                                                        2 aar

26. jun                        Eid.       Børte Gundersd. Ødegaard                                               79 aar

21. jul                         Eid.       Anne Siversd. Qvæstad                                                     1 aar

11. aug                       Eid.       Abraham Knuds. Ørstvedt /: Skielsvig                                64 aar

14. aug                       Sil.         Knud Ols. Skielbred                                                         24 aar

1. okt                         Eid.       Johanne Larsd. Ouen                                                         62 aar

16. okt                       Eid.       Catrine Larsd. Haa-øen                                                     3 uger

Do.                             Eid.      Anne Pedersd. Fiære                                                         12 aar

23. okt                        Sil.       Inger Knudsd. Røe                                                             30 aar

Do.                             Sil.       Jens Arnes. Daapen                                                            19 uger

30. okt                        Eid.     Anne Ericsd. Lanner                                                           76 aar

Do.                             Eid.     Anne Brunolsd. Huuset                                                       78 aar

Do.                             Eid.     Lars Knuds. Qvæstad                                                         9 aar

Do.                             Eid.     Maria Olsd. Kiøndal                                                           4 aar

Do.                             Eid.     Anne Larine Pedersd. Klewstrand                                       4 aar

22. okt                       Eid.     Johanne Elisabeth Mechlenborg                                           6 aar 6 uger

6. nov                         Eid.     Elen Sørensd. Biønnæs                                                         58 aar

13. nov                       Eid.     Ole Ols. Hitterød                                                                 3 aar

Do.                             Eid.     Hans Ols. Øvr-Rødningen                                                   6 uger

20. nov                       Eid.     Hans Lucas. Skielswig                                                         2 aar 26 uger

30. nov.                      Eid.     Maren Olsd. Harewarp                                                        44 aar

20. des                        Eid.     Birgitte Halvorsd. Gutto                                                      64 aar

 

 

1797

 

 

3. jan                           Eid.     Amborg Sørensd. Kiørsrød                                                30 aar

6. jan                           Eid.     Christen Pedersøn Barseboe                                               64 aar

8. jan                           Eid.     Jacob Erichsøn Wiersdalen                                                 1 aar

Do.                             Eid.     Inger Johannesd. Øen                                                         1 aar 12 uger

12. feb                        Eid.     Berthe Jacobsd. Ulverød                                                     39 aar

26. feb                        Eid.     Jan Hansøn Præstesæter                                                      96 aar

5. mar                         Eid.     Elen Maria Andersdatter Stulen                                           4 aar

19. mar                       Sil.       Laers Arvesøn Ouestads hiemmedøbte pigeb. Maren          1 uger

22. mar                       Eid.     Hans Bentsøn Holte                                                            70 aar

9. apr                          Sil.      Ole Jonsøn Skomager paa Gurholt                                      58 aar

17. apr                        Eid.     Ole Anundsøn Wiersdalen                                                   4 aar

23. apr                        Sil.       Sivert Aslesøn Smed fra Gierpen Sougn                              60 aar

30. apr                        Eid.     Aaste Maria Andersd. Wiersdalen                                      10 aar

Do.                             Eid.     Hans Pedersøn Schaveragers dødfødte pigeb.

7. mai                          Eid.     Karen Pedersd. Kiendalen                                                  5 aar

12. mai                        Eid.     Abraham Olsøn Hvalen                                                       3 uger       

14. mai                        Sil.      Sondre Helgesøn Wanneboe                                               90 aar

Do.                             Sil.       Helvig Olsdatter Nabhaug                                                   20 uger

26. mai                       Eid.     Iver Knudsøn Stammelands dødf. Db.            

27. mai                       Eid.     Iver Larsøn Nordre Lunde                                                   62 aar

18. juni                       Eid.     Ingebor Helgesdatter Buer                                                   1 aar 13 uger

23. juli                        Sil.       Hans Pedersøn Nabhaugs hiemmedøbte Dbr. Niels             2 uger 1 dag

6. aug                         Eid.      Jens Pedersøn Seufde Præstegiæld, der Døde paa

                                              Syge- huuset, og efter indr…..?

                                               Begravet i Eidanger Fattig Jord.                                          37 aar

18. aug                        Sil.      Knud Larsøn Høyseth                                                        14 uger

20.aug                         Eid.     Anna Erichsdatter Klep                                                      36 aar

Do.                             Eid.     Bent Knutsøn Stammelands hiemmedøbte D.br Ouen          3 dager

22. aug                        Eid.     Lucas Andersøn Muurmæster                                             75 aar

3. sep                          Sil.       Jacob Andersøn Gurholt                                                    36 aar

4. sep                          Eid.     Karen Laersdatter Berg                                                      17 aar

17. sep                        Sil.       en omvandrende enke ved Navn Christence

                                               fra Fredrihsvern hendes Dbr: Laers

                                               som døde paa Høyseth                                                       9 uger

24. sep                        Eid.     Amund Christiansen Aas                                                     ½ aar

Do.                             Eid.     Anne Pedersdatter Kiendalen                                               ¾ aar

15. okt                        Eid.     Ingebor Margrethe Larsd. Grinnen                                       18 uger

16. okt                        Sil.       Abraham Ingvoldsen fra Porsgd.

                                               og Døde ved Moholthammer                                              83 aar

Do.                              Sil.       Anne Jacobsd. Schaugtvedt                                               30 aar

19. nov                        Eid.     Guri Margrethe Jensdatter Hvalsrødningen                           3 ½ aar

1. des                          Eid.     Halvor Erichsen Grave                                                        78 aar

10. des                        Sil.       Jacob Jørgensen Sørbøe                                                    20 aar

Do.                             Sil.       Anders Torkilsen Kaasene                                                  5 dager

17. des                        Eid.     Maria Pedersd. Søndre Lunde                                            26 aar

31. des                        Sil.       Niels Knudsen Søntvedts Pb., som pludselig

                                               døde uden nogen Daab                                                      12 dager

                                                                            

 

 

1798

 

 

14. jan                        Eid.      Peder Pedersen Røras Dødfødte Pb.

21. jan                        Sil.       Anders Olsen Gonsholtes hiemmedøbte Pbr. Karen            2 uger

2. feb                          Sil.       Ole Solvesen Haøysets Dødfødte pigebarn

Do.                             Eid.      Maren Olsd. Hvalen                                                           9 aar

25. feb                        Eid.      Lars Michelsen Sætre                                                        1 aar

26. feb                        Eid.      Hans Olsen Halvarp                                                           4 uger

18. mar                       Eid.      Sara Erichsd. Langangen                                                    24 uger

25. mar                       Sil.        Ole Thorsen Kiølnæs                                                        66 aar

5. apr                          Eid.       Asberg Maria Halvorsd. Haagholt                                     8 uger

Do.                             Eid.       Christen Olsen Flochstad                                                  1 aar 24 uger

Do.                             Eid.       Hans Pedersen Sagas Dødfødte Drengebarn

15. apr                        Sil.       Arve Gulichsen Auestad                                                    85 aar

Do.                             Sil.        Anne Andersd. Øverbøe                                                   24 aar

Do.                             Sil.        Lars Torbiørnsen Øverbøe                                                4 uger

4. mai                          Eid.      Karen Erichsd. Gudsfræd                                                   80 aar

6. mai                          Sil.       T. Lægdskone Maren Haagensd.                                       80 aar

Do.                             Sil.       Clement Olsen Gosheruds Dødfødte Dbr.

13. mai                        Eid.     Ole Christensen Grinnen                                                     1 aar 6 uger

17. mai                        Eid.     Maria Iversd. Ulverød                                                        70 aar

20. mai                        Sil.       Inger Marie Jensd. Daapen                                                23 aar

Do.                             Sil.       Jan Nielsen Tejet                                                                3 uger

3. juni                         Sil.       Peder Jacobsen Prestegaarden                                            38 aar

Do.                             Sil.       Christen Pedersen Surdalen                                                23 aar

Do.                             Sil.       Guldbrand Halvorsen                                                          54 aar

1. juli                          Eid.      Torgrim Wallers 2de Dbn., og Tvillinger Jon og 

                                               Tollaug begge Døde kort efter hiemmedaapen

8. juli                          Eid.      Johannes Povelsen Aachlungen                                            27 aar

29. juli                        Eid.      En Dreng fra Seude Præstegield Rollaug Biorgusen 

                                             som Dødde paa Bradsberg Amts Sygehuus                           9 aar

26. aug                        Eid.     Maren Margrethe Jacobsd. Døvig                                       24 uger

2. sep                          Eid.     Aaste Bolethe Andersd. Wiersdalen                                    11 uger

9. sep                          Sil.       Ole Larsen Tveten                                                              66 aar

27. sep                        Eid.     Michel Erlandsen Ørestveds Dødfødte Drengebarn

7. okt                          Eid.     Anders Olsen Muule                                                           72 aar

4. nov                         Eid.     En Bøtker fra Bradsberg kleven navl. Ole Tomsen               40 aar 

25. nov                       Eid.     Enke Anne Gundersd. uægte Db. Christian                           2 uger

9. des                          Sil.      Kirsten Aslesdatter Kiste                                                     29 aar

                                               hendes dødfødte Drengebarn

Do.                             Sil.       Ole Mathiasøn Tangen                                                        36 uger

16. des                        Eid.     Ole Nielsen Schjelsvig                                                        10 uger

Do.                             Eid.     Asberg Steensdatter Haagholt                                             47 aar

 

 

1799

 

 

18. jan                         Eid.     Aleth Jacobsdatter Grave                                                   70 aar

27. jan                         Eid.     Karen Nielsd. Nordre Lunde uægte Db. Niels Olsen           5 uger

28. jan                         Eid.     H. Sorenskriver Lucas Norsh død d. 19.                             57 aar

30. jan                         Eid.     Anna Kirstine Christensdatter Berg                                     27 aar

5. feb                          Sil.       Ole Rasmussen Tormosrøds dødfødte Pigeebarn                

Do.                             Sil.       Jens Knuden Romsdalen                                                     7 1/2 aar

Do.                             Sil.       Arne Nielsen Gonsholt                                                        79 aar

10. feb                        Eid.     Anne Isachsdatter Qvæstad                                                 16 aar

14. feb                        Eid.     Massille Bradsberg enke efter Ole Bradsberg                     

                                               i Gjerpen                                                                            60 aar

24. feb                        Sil.       Jørgen Christophersen Sorbøe                                            60 aar

Do.                             Sil.       Ingebor Ellefsdatter Romsdalen                                           69 aar

6. mar                         Eid.      forlovet folk Ole Sørens. og Anne Kirstine

                                               Hansdatters hiemedøbte Pbrn. Berte                                  2 dager

10. mar                       Eid.      Maria Halvorsdatter Stranden                                            2 ½ aar

17. mar                       Eid.      Michel Solvesøn Engelstads dødfødte Drengebr.

7. apr                          Eid.     Anthonette Michelsdatter Sæter                                          28 uger

14. apr                        Eid.      fra Bradsberg Amt Sygehus en kone fra Stulen

                                               af Gierpen sogn Kirsten Roglaugsdatter                              36 aar

5. mai                          Sil.       Ole Erichsen Snurrens hiemedøbte tvilling børn

                                               Ole 5 dager og Nils 3 timer                                                5 dager

Do.                             Sil.       Gunder Aslachsøn Søntved                                                62 aar

Do.                             Sil.       Ole Larsen Spornes                                                           3 uger

Do.                             Sil.       Arve Larsen Questad                                                         1 aar

19. mai                       Sil.        Kirsten Jacobsdatter Kløverød                                          26 aar

14. juli                        Sil.       Anna Olsdatter Questad                                                     12 uger

28. juli                        Eid.      Anders Nielsøn Sundsaas                                                   1 aar 10 uger

30. juli                        Eid.      Mette Olsd. fra Kragerøe som døde paa

                                               sygehuset 28’ de                                                               40 aar

4. aug                          Sil.       Johannes Olsen Høyset                                                      7 uger

18. aug                        Eid.     Johannes Johanesøn Aachlungen                                         36 uger

7. sep                          Eid.     Amund Michelsen Sigtesøen                                               79 aar

15. sep                        Sil.       Karen Jonsdatter Søland                                                   19 aar

Do.                             Sil.       Peder Pedersen Prestegaarden                                           1 aar

22. sep                        Eid.     Anders Jacobsen Ouens dødfødte Drengebarn

6. okt                          Sil.       Karen Johnsdatter Søland                                                 2 aar

13. okt                        Eid.      Jacob Olsen Landgangen                                                  22 aar

Do.                             Eid.      Søren Ingebrets. Kleppes dødfødte D.barn

20. okt                        Eid.      Martha Maria Michelsd. Schjelsvig                                    14 aar

1. nov                         Eid.      Jacob Ellefsøn Ulverød                                                       66 aar

17. nov                       Sil.       Hans Halvorsen Riiset                                                         61 aar

Do.                             Sil.       Anna Larsdatter Waneboe                                                  90 aar

25. aug                        Sil.       Anna Rejersdatter Søland                                                   82 aar

8. des                          Eid.     Jacob Pedersen Nordre Lunde                                            3 uger

5. des                          Eid.     Steen Thorsen Haagholt                                                      80 aar

8. des                         Sil.       Andreas Isachsen Kaasene                                                 14 aar

20. des                       Eid.      Sognepræsten H. Jacob Nilsen Mechlenborg

                                               døde d. 15’de                                                                   70 aar

29. des                        Sil.       Ingeborg Jonsd. Tosholt                                                     56 aar

Do.                             Sil.       Niels Johnsen Søland                                                          5 aar

Do.                             Sil.       Maria Jensdatter Hochstad                                                 3 aar

 

 

1800

 

 

12. jan                         Eid.     Maren Zachariasdatter Herøen                                           14 uger

19. jan                         Sil.       Kirsten Olsdatter Kløverød                                               25 uger

Do.                              Sil.      Ole Tosholtes dødfødte Dbr.

Do.                              Sil.      Ole Romsdalens hiemmedøbte Pbr. Karen                          8 dager

29. jan                         Eid.     kone    Nielsdatter af Thin Prestegield

                                               som døde paa Bradsberg amt Sygehus                               40 aar

                                               tilligemed hendes nye fødte datter, gammel                          7 dager

2. feb                          Eid.     Ingebor Halvorsdatter Schjelsvig                                          50 aar

9. feb                          Eid.     Niels Olsen Liens dødfødte Drengebarn

16. feb                        Eid.     Jon Jacobsen Landgangen                                                   24 uger

23. feb                        Sil.       Niels Gundersen Rødningen                                                57 aar

Do.                             Sil.       Ingebor Pedersd. Hochstad                                                17 aar

Do.                             Sil.       Peder Olsen Kaasene                                                         3 aar

Do.                             Sil.       Ole Jensen Rolighed                                                           5 aar

Do.                             Sil.       Ingebor Jensd. Rolighed                                                     3 aar

26. feb                        Eid.      Niels Larsøn Wiersdalen                                                    46 aar              

5. mar                         Eid.     Maren Arvesdatter Landgangen                                          3 1/2 aar      

Do.                             Eid.     Torjus Christens. Søndre Lundes dødfødd. Drengebarn                         

9. mar                         Eid.     Anders Olsøn Kaagersvolds hjemmedøbte       

                                               Tvillingbørn  a, Ole                                                              2 uger      

                                                                  b, Karen                                                         1 uge

16. mar                       Eid.     Gunild Iversdatter Nordre Lunde                                         26 aar

Do.                             Sil.       Gunild Gullichsd. Høysæth                                                  19 aar

23. mar                       Eid.     Jacob Hansøn Døvigs hiemmedøbte Dbr. Jacob                  1 1/2 dag

6. apr                          Sil.       Ingebor Nielsdatter Hochstad                                             82 aar

10. apr                        Eid.     Karen Larsdatter Gudsfred                                                  9 dager

14. apr                        Eid.     Rasmus Olsen Hasler paa N. Lunde                                    89 aar

26. apr                        Eid.     Jacob Hansøn Birchøen                                                      76 aar

10. mai                        Eid.     Anne Serine Hansd. Lillegaarden                                         24 uger

Do.                             Eid.     Ingeborg Abrahamsd. Bjønnæs                                           18 aar

15. mai                        Eid.     Anna Larsdatter Nøchlegaard                                             47 aar

2. juni                         Eid.     Jon Sørensen Kjendalen                                                      85 aar 24 uger

6. juni                         Eid.     Ole Erichsen paa Tveten                                                      84 aar

8. juni                         Eid.     Lægdslem Mads Bechen

Do.                             Sil.       Ole Knudsen Slettekollen                                                   40 aar

Do.                             Sil.       Erich Helgesen Røe                                                            76 aar

15. juni                       Eid.     Mads Nilsen Bechen                                                           78 aar

29. juni                       Sil.       Solve Olsen Prestegaardens hiemmed. Pbr. Anne                1 dag

Do.                             Sil.       Ole Erichsen Høijset eijet hiemmed. B: Erich                       1 dag

Do.                             Sil.       Ole Findsen Høijset eijet                                                    30 aar

6. juli                           Eid.     Ole Andersen gevorb. S. ved B… ? i Landg.                      37 aar

17. juli                         Eid.     Karen Pedersdatter Grønsholt                                            18 aar

Do.                             Eid.     Karen Kirstine f. Slemdahl: hendes uægte barn Anna           16 dager

20. juli                         Sil.       Karen Nilsdatter Engelstad                                                62 aar

23. juli                         Eid.     Amund Olsen Lillegaarden                                                 84 aar

24. juli                         Eid.     Maria Bentsdatter Wersvig                                                71 aar

10. aug                        Sil.       John Engebretsen Røe                                                       2 aar 6 uger

21. sep                        Sil.       Anne Svendsdatter Særkeland                                           61 aar

Do.                             Sil.       Marthe Torbiørnsdatter Øverbøe                                        2 uger

Do.                             Sil.       Aslach Arnesen Kiste                                                         8 uger

5. okt                          Eid.     Iver Knutsen Stammelands dødfødte Barn

26. okt                        Eid.     Berthe Iversdatter Herregaardstranden Lægdlem                 87 aar

2. nov                          Eid.     Lars Olsen Nautzer                                                            40 aar

Do.                             Sil.       Ole Michelsen Øverbøe                                                     71 aar

Do.                             Sil.       Ole Rasmussen Røe                                                           40 aar

Do.                             Sil.       Peder Nilsen Island                                                            32 uger

13. nov                       Eid.     Nils Mortensen Qvæstad                                                     71 ½ aar

16. nov                       Eid.     Iver Christensen Øvre Lunde                                               23 aar

Do.                             Eid.     Hans Jacobsen Gundeklev                                                   2 ½ aar

30. nov                       Eid.     Ole Christensen Herøen                                                       4 aar

7. des                         Eid.     Hans Olsen Ørestvedt hiemmed. D.barn                               1 dag

21. des                       Eid.     Søren Stosen Studsrød                                                        61 aar

 

 

1801

 

 

21. jan                        Eid.     Anne Nilsdatter Nøchlegaard ejet                                        80 aar

1. feb                          Sil.       Isach Pedersen Næss                                                         70 aar

                                               tilligemed hans hustru

                                               Idde Olsdatter Næss                                                          72 aar

10. feb                        Eid.      Margrethe Olsdatter Haagholt                                             88 aar

15. feb                        Eid.      Hans Pedersen Schaverager

                                               hiemmed. Pb. Sidsel                                                           2 uger

22. feb                        Sil.       Christen Nilsen Moholt hammer                                          38 aar

Do.                             Sil.       Berthe Tollougsdatter Holte                                                33 aar

1. mar                         Eid.      Lisbeth Christophersdatter Bache                                       18 aar

3. mar                         Eid.      Prostinde Bolette salig Wille paa Stridsklew                        63 aar

8. mar                         Eid.      Erich Olsen Saltboen                                                          13 aar

Do.                             Eid.     Torjus Christensen Søndre Lundes dødf. Db.

15. mar                       Sil.       Karen Larsdatter Gurholt                                                    62 aar

29. mar                       Eid.      Kisten Arvesdatter Landgangen                                          7 aar

6. apr                          Eid.      Søren Ingebrechtsen Kleps dødfødte Pigebarn

7. apr                          Eid.      Maren Jensdatter Hærøen                                                   84 aar

12. apr                        Eid.      Gro Jonsd. Haugholt eyet                                                    68 aar

26. apr                        Eid.      Lars Michelsen Skielsvig                                                     2 ½ aar

1. mai                          Eid.      Anne Erichsd. Præstesæter                                                 78 aar

14. mai                        Sil.       Ingebor Gulbrandsd. Wanneboe                                         98 aar

Do.                             Sil.       Daniel Kittilsen Tosholt                                                       78 aar

Do.                             Sil.       Thor Knudsen Stendahlen                                                   19 aar

17. mai                        Eid.     Marthe Marie Jacobsd. Døvig                                             23 aar

25. mai                        Eid.     Anne Malene Olsd. Ødevald                                               22 uger

Do.                             Eid.      Gunder Pedersen Ødegaardens                    

                                               Hdbt. B. Amund                                                                5 dager

31. mai                        Sil.       Knud Nielsen Schieldbred                                                  4 uger

7. juni                         Eid.      Thomas Christensen Præstesæter                                        77 aar

21. juni                       Sil.       Berthe Pedersd. Moholt                                                      40 aar

12. juli                        Eid.      Pernille Christensd.                                                             44 aar

Do.                             Sil.       Michel Solvesen Engelstadts dødfødte P.brn

9. aug                          Eid.     Karen Jacobsd. Silljen                                                        3 ½ aar

23. aug                        Sil.       Karen Jacobsd. Sørbøe                                                     59 aar

Do.                             Sil.       Gullich Anunsen Høyset eyet                                               2 aar

13. sep                        Sil.       Barbro Henrichsd. Island eyet                                            13 aar

20. sep                        Eid.     Hans Hansen Smekkerød                                                   56 aar

4. okt                          Sil.       Torger Olsen Naphoug                                                       29 aar

Do.                             Sil.       Gunnild Nilsd. Præstejordet                                                72 aar

7. okt                          Eid.     Abraham Gunnersen Biønnæs                                              8 uger

25. okt                        Sil.       Peder Rollougsen Hogstad                                                 64 aar

6. des                          Sil.       Isach Isachsen Kiste Soldat                                                25 aar

Do.                             Sil.       Gunnild Jensd. Kiste                                                           67 aar

13. des                        Eid.     Marie Nielsd. Sanne                                                           50 aar

26. des                        Eid.     Anne Halvorsdatter Rønningen                                            78 aar  

 

 

1802

 

 

1. jan                          Sil.       Jens Jacobsen Hochstad                                                    59 aar

Do.                             Sil.       Jøran Thorsd. Høysæt eyet                                                11 uger

Do.                             Sil.       Kisti Isachsd. Kaasene                                                       4 aar

11. jan                        Sil.       Solve Olsen Høysæth                                                         15 aar

Do.                             Sil.       Knud Jonsen Gonsholt                                                        6 aar

Do.                             Sil.       Jahn Andersen Gonsholt                                                     11 aar

24. jan                        Eid.      Anne Marie Stenersd. Kiendahlen                                      19 ¼ aar

Do.                             Eid.      Hans Pedersen Skaveragers

                                               2 hm.døbte tvillingbørn Isach og Sidsel                               1 dag

27. jan                         Eid.     S.L. Karen Pedersd. fra Bradsb. Kleven                            50 aar

Do.                              Eid.     Jacob Johannesen Ørevigs dødfødte P.barn

31. jan                         Sil.       Maren Jørgensd. Nabhoug                                                45 aar

Do.                             Sil.       Marte Larsd. Kiste                                                            75 aar

Do.                             Sil.       Ole Olsen Kiølnæs                                                             5 uger

Do.                             Sil.       Jacob Nilsen Høysæts dødfødte D.barn

14. feb                        Eid.     Anne Marie Jonsd. Qvæstad                                               7 uger

21. feb                        Sil.       Ole Colbiørnsen Høysæt eyet                                             40 aar

Do.                             Sil.       Sara Michelsd. Moholt                                                       58 aar

28. feb                        Eid.      Erich Sørensen Landgang. dødf. D.barn

7. mar                         Eid.     Anders Nilsen Sundsaasen                                                  2 aar

Do.                             Eid.     Iver Larsen nordre Lunde                                                    3 uger

Do.                             Eid.     Torjus Christensen S. Lunde P.br. Gunild                            5 dager

8. mar                         Eid.     Maren Andersd. Landgangen                                              25 aar

14. mar                       Sil.       Peder Jonsen Surdalen                                                       68 aar

Do.                             Sil.       Knud Jermundsen Grorød                                                  50 aar

Do.                             Sil.       Søren Andersen Gonsholt                                                   16 dager

Do.                             Sil.       Amund Jonsen Sørbøe-Hagen                                            1 aar

Do.                             Sil.       Gunnild Aslesd. Kiste                                                         36 aar

Do.                             Sil.       Maren Reyersd. Teyet                                                        77 aar

Do.                             Sil.       Michel Johansen Hochstad                                                  2 ½ aar

Do.                             Sil.       Else Olsd. Kiste                                                                 10 aar

16. mar                       Eid.     Jon Jacobsen Oxum                                                            66 aar

21. mar                       Eid.     Gunner Halvorsen Gunneklev                                              66 aar

4. apr                          Eid.     Ingebor Kirstine Jacobsd. Landgang.                                   1 aar

Do.                             Eid.     Lægdslem Taran Hansd.                                                     70 aar

Do.                             Sil.      Thor Børgesen Øverbøe                                                      2 aar

19. apr                        Eid.     Karen Nilsd. nordre Lunde                                                 4 aar

Do.                             Eid.      Ole Jacobsen Flogstads dødfød. P.barn

Do.                             Eid.      Oline Anunsd. Wiersdalen                                                  3 aar

25. apr                        Sil.       Ole Berntsen Naphaug                                                       67 aar

Do.                             Sil.       Jon Ingvoldsen Søland                                                        48 aar

Do.                             Sil.       Ole Erichsen Høysæts eyets d.fød. P.barn

9. mai                          Sil.       Lars Torbjørnsen Øverbøe haugen                                    60 aar

Do.                             Sil.       Margrethe Olsd. Kløverød                                                 80 aar

13. mai                        Eid.     Anne Kirstine Fredrichsd. fra Sygeh.

Do.                             Eid.     Amborg Engebrethsd. Ramberg                                          44 aar

30. mai                        Sil.      Dorthe Christensd. Kløwerød                                             61 aar

Do.                             Sil.      Ole Pedersen Særkland d.fød. D.barn

6. juni                          Eid.     Peter Andreasen Hærøen                                                   3/4 aar

8. juni                         Eid.     Anne Marie Andersd. Ramberg                                           ½ aar

11. juli                        Sil.       Nils Olsen Gurholt haugen                                                  36 aar

Do.                             Sil.       Hedevig Jørgensd. Tufdal                                                   58 aar

18. juli                         Eid.     Lars Hansen Røe                                                               76 aar

Do.                             Eid.     Ole Jonsen Grava                                                               3 uger

8. aug                          Eid.     Jacob Torstensen Gunneklev                                              48 aar

29. aug                        Sil.       Jacob Nilsen Schielbred                                                     3 uger

Do.                             Sil.       Gunner Halvorsen Søndtvedt                                              ½ aar

9. sep                          Eid.     Hans Abrahamsen Waller                                                   45 aar

19. sep                        Sil.       Anne Andersd. Afsøle                                                       1 aar

10. okt                        Sil.       Ole Danielsen Tosholt                                                        50 aar

Do.                             Sil.       Arve Knudsen Høysæt                                                       23 aar

Do.                             Sil.       Anne Jacobsd. Hagen                                                        5 aar

Do.                             Sil.       Karen Olsd. Slættekollen                                                   4 aar

17. okt                        Eid.     Inger Marie Jensd. Hvalsrønningen                                      13 uger

24. okt                        Eid.     Jon Halvorsen Heyestad                                                     1 ½ aar

28 okt                         Eid.     Søren Nilsen Nøchlegaard                                                  12 aar

Do.                             Eid.     Marthe Jonsd. Grava                                                          18 uger

31. okt                        Sil.       Nils Hansen Holte                                                              10 uger

Do.                             Sil.       Arve Kielsen Næsh                                                            1 aar 16 uger

21. okt                        Eid.     Anders Jacobsen Nordahl                                                   80 aar

7. nov                         Eid.     Nils Amundsen Lillegaarden                                                 2 uger

21. nov                       Sil.       Nils Sørensen Nøchlegaards dødfød. D.barn

5. des                          Eid.     Ole Jacobsen Grava                                                            58 aar

19. des                        Eid.     Søren Ingebrethsen Kleps dødf. Drengebarn

 

 

1803

 

 

2. jan                           Sil.       Ole Anunsen Høysæth eyet                                                 3 uger

Do.                              Sil.       Ole Rasmussen Romsdalen                                                 28 aar

Do.                              Sil.       Jahn Olsen Teyet                                                                83 ¼ aar

16. jan                         Eid.     Amund Stosen Ødegaarden                                                77 aar

22. jan                         Eid.     Margrethe Larsd. Grinna                                                    78 aar

Do.                              Eid.     Peder Olsen Kiendahlen                                                      3 aar

30. jan                         Eid.     Marie Halvorsd. Hærøen                                                    31 aar

                                               hendes dødfødte Pigebarn

Do.                             Eid.     Torjer Olsen af Tin P.gield fra Sygehuset

2. feb                          Eid.     Karen Tolfsdatter Løbshiø                                                    78 aar

6. feb                          Eid.     Hans Olsen Halevarp-eyet                                                    51 aar

Do.                             Sil.       Isach Andersen Kiste                                                          67 aar

20. feb                        Eid.     Margrethe Jonsdatter Solie                                                   86 aar

2. mar                         Eid.     Marie Abrahamsd. Hvalen                                                   38 aar

3. mar                         Eid.     Jomfr. Abigall Susanna Wiborg                                            57 aar

6. mar                         Sil.       Halvor Povelsen Søntvedt                                                   48 aar

27. mar                       Sil.       Ole Olsen Kiølnæs hdøbt. D.barn Christen                         1 ½ uge

8. apr                          Sil.       Peder Larsen Høysæth                                                        66 aar

Do.                             Sil.       Nils Jonsen Tosholt                                                             67 aar

17. apr                        Eid.     Hans Jacobsen Wærsvig                                                      5 ½ aar

24. apr                        Sil.       Inger Olsd. Røe                                                                 26 aar

8. mai                          Eid.     Nils Michelsen Sæter                                                          14 aar

Do.                             Eid.     Halvor Halvorsen Haagholt                                                  1 aar

Do.                             Sil.       Maren Svendsd. Hochstad                                                  54 aar

Do.                             Sil.       Anne Enigheds. P.barn Petronelle                                        1 aar

5. juni                         Sil.       Kirsten Jonsd. Hagen                                                          62 aar