| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

 


 

 

 

Ministerialbok for Eidanger (Mini 5)

1760-1764

 

 

Avskrift av gravlagte fra 1760 til 1764.

(Eidanger, Siljan og Østre Porgsrund)

Jørn Olsen 2006

( Det kan være noe avvik fra originalen.

Navn som er skrevet fullstendig ikke forkortet og lignende.

Det kan også være tekst som er utelatt, men det er ubetydelig.

Egne kommentarer/tillegg står det ”J.O.” etter.

Dette er en avskrift, og det er da min tolking av teksten. Derfor vil jeg anbefale

og sjekke originalen.)

 

Her er originalen: Eidanger 1760-1764

 

 

 

 

 

 

Tumulati 1760-1764

 

side 281

 

1760:

 

Sil:  Dom. Epiph (6. jan J.O.):

 

1. Hendric Persens barn, Isak                                                        15 uger

2. Ole Rolighets dødfødte barn

 

 

Eid: Taksigelsesfest (13. jan J.O.)

 

1. Michel Siglmagers barn fra Porsgr, Ole                                       8 aar

2. Niels nordre Lundes b. Jacob                                                     5 uger

3. Christen Nielsens b. fra Herøen Niels                                         18 uger

 

 

Eid: Dom 2 p. Epiph (20. jan J.O.):

 

1. Hans Solvesen Kolletangen                                                       61 aar

2. Mads Nielsen Døvigs barn, Kisti                                                12 dager

 

 

Eid: 26. jan:

 

Thor Johansens b. fra Porsgr. Karen                                              16 uger

 

 

Sil: Dom  3 p. Epiph (27. jan J.O.):

 

Gulbrand Kistes b. Ole                                                                   6 uger

 

 

Eid: Fest. Purif (2. feb J.O.):

 

Anders Solis hjemmedøbte og straks døde barn Ole              

 

1760

Sil: Dom. Sex (10. feb J.O.):

 

1. Hans Guurholtes barn Marthe                                                   7 maaneder

2. Søren Findsrøds b. Kisten                                                         5 uger

 

 

Eid: Dom. Esto. Mihi (17. feb J.O.):

 

1. Anun Ødegaards dødfødte barn

2. Avg. Anders Kiærs b. fra Porsgr. Zidsell                                   14 uger

 

 

Eid: Dom Invoc (24. feb J.O.):

 

Per Savens b. Iver                                                                        6 uger

 

 

Eid: 5. april:

 

Capitain Raskes barn, Anne                                                           7 maaneder

 

 

Eid: Far. 2 Pasc (7. apr J.O.):

 

Hans Joensen Aases kone Mari Jørgensd.                                    45 aar

 

 

Eid: 9. april:

 

Niels Aals b. fra Porsgr. Anne Sophie                                            2 aar

 

 

Eid: Dom. Jubil (27. apr J.O.):

 

Maren Nielsd. fra Simen Persens i Porsgr.                                    27 aar

 

1760

Sil: Dom. Rogati (11. mai J.O.):

 

Isak Persens barn Per                                                                     9 uger

 

 

Eid: Dom Exaudi (18. mai J.O.):

 

1. Jacob Andersens søn Anders                                                     20 aar

2. Tommes Sudsrøds barn Anne                                                     1 ½ aar

 

 

Eid: 28. mai:

 

Frederic Provs kone fra Porsgr. Dorthe Holter                            52 aar 8 maaneder

 

 

Eid: Dom. Trin (1. juni J.O.):

 

1. Skrædder Hans Jørgen Naskov fra Porsgr.                              72 aar

2. Tolv Birketvedts kone Ragnhild Jørgensd.                                80 aar

 

 

Sil: Dom 2 p.Trin (15. juni J.O.):

 

Michel Mathisen nedre Hogstad                                                  40 aar

 

 

Eid: Dom 8 p.Trin (27. juli J.O.):

 

Anun Schaveragers b. Anne                                                           12 uger

 

1760

Eid: 2. aug:

 

Simen Pers. barn fra Porsgr. Michel                                               ½ aar

 

 

Sil: Dom 9 p.Trin (3. aug J.O.):

 

Joen Tosoltes barn Maria                                                                4 ½ aar

 

 

Eid: Dom 11 p.Trin (17. aug):

 

Per Schelsvigs b. Anne                                                                   4 uger

 

 

Porsgr: 18. aug:

 

Søren Nielsen                                                                               45 aar 9 maaneder

 

 

Eid: 12 p.Trin (24. aug J.O.):

 

Hans Hartvig fra Porsgr.                                                               73 aar

 

 

avg. Johannis Biørnemyrs k. fra Porsgr. Mari Thorsd.                    68 aar

 

1760

Sil: samme dag:

 

1. Kittil Olsen fra Guurholt                                                             80 aar 1 maaned

2. Jacob Johansens dødfødte piigebarn

 

 

Porsgr: Dom. 13 p.Trin (31. aug J.O.):

 

1. Michel Sejlmagers b. Sverre                                                       2 timer

2. et uægte barn, navnl. Carl Andersen                                          16 uger

 

 

Eid: Dom. 14 p.Trin (7. sep J.O.):

 

Abraham Ingvaldsens b. Ingvald                                                    18 uger

 

 

Porsgr: 2. okt:

 

Madame Fredrerica Sophia Aal                                                   34 aar

 

 

Porsgr: 8. okt:

 

Joen Gundvoldsen                                                                        62 aar

 

 

Porsgr: 16. okt:

 

Giertrud Nielsd., Amme hos Bovman, hendes barn Birthe               10 uger

 

1760

Eid: Alle helgens dag (1. nov JO)

 

Lars Solvesen Vallerkastet                                                            78 aar

 

 

Porsgr: 20. nov:

 

Capitein Raskes hiemmedøbte barn, Margrethe                            4 timer

 

 

Porsgr: 3. des:

 

Niels Aal den yngre                                                                       27 aar

 

 

Sil: Fer. 3 Nat ( 27. des J.O.):

 

Daniel Tosolts kone Dorthe Nielsd.                                               35 aar

 

 

 

1761

 

 

 

Sil: Fest.Epiph (4. jan J.O.):

 

Gubjør Halvorsd. 2.de uægte børn, Halvor og Mari                      14 dager

 

 

Eid: Dom. 1p.Epiph ( 11. jan J.O.):

 

Ole Nordals enke Inger Hansd.                                                     80 aar 1 maaned

 

 

Eid: 20. jan:

 

Søren Andersen Aachlungen                                                          71 aar 4 maaneder

 

 

Sil: Dom. Sexag (25. jan J.O.):

 

1. Halvor Heljesens b. Ole                                                              3 uger

2. Rasmus Olsen Hallings dødfødte drengebarn

 

 

Eid: Dom. Oculi (22. feb J.O.)

 

Christen Joensens b. fra Porsgr. Aase                                             3 fierding aar

 

 

Sil: Dom Latare (1. mars J.O.):

 

Hendrik Persens b. fra Værket, Jacob                                             8 uger

 

1761

Eid: 11. mars:

 

Christen Joensens b. fra Porsgr. Maria                                           5 aar 6 maaneder

 

 

Eid: Dom. Palm (15. mars J.O.):

 

Abraham Ingevoldsens b. fra Porsgr. Lisbeth Cathrine                  6 ½ aar

 

 

Sil: Dom. Palm (15. mars J.O.):

 

Gulbrand Kistes b. Anders                                                              6 uger

 

 

Eid: Dom. Miser (5. apr J.O.):

 

1. Tolv Nielsens b. Inger                                                                2 aar

2. Christopher Anunsens b. Andrea                                                ½ aar

 

 

Eid: 7. April:

 

Mads Døvigs b. Kisti                                                                     15 dager

 

 

Eid: Dom Jubil (12. apr J.O.):

 

Per Savens b. Mari                                                                         2 maaneder

 

side 282-283

 

1761

Porsgr: 22. april:

 

Evert Joensens b. Ole                                                                      ½ aar

 

 

Eid: 24. april:

 

Bent Aases enke Ingeborg Schajesd.                                             62 aar

 

 

Porsgr: 25. april:

 

Petter Christian Jørgensens enke, Maria Kistine Bovman              42 aar

 

 

Eid: Dom. Rogate (26. apr J.O.):

 

Johannis Sivertsens Skrædders kone fra Porsgr.,    

Ingeborg Hansd. Bakke                                                               48 aar

 

 

Eid: Dom. Exaudi (3. mai J.O.):

 

1. Povel Traaholtes b. Ole                                                               1 aar

2. Hans Holtes b. Ingeborg                                                             15 uger

 

 

Eid: Fer 2. Pent (11. mai J.O.):

 

1. Per Erlandsen Vaatesklevs kone, Mari Andersd.                        32 aar

2. Tengel Nødlandstrandens b. Malene                                           3 aar

3. Joen Olsen Aases, Giert                                                              1 ½ aar

 

1761

Sil: Fer 3. Pent (12. mai J.O.):

 

1. Gullik Sarclands kone, Giøran Olsd.                                           56 aar 6 maaneder

2. Christence Rasmusd. Tudals dødfødte drengebarn

 

 

Eid: Dom. Trin (17. mai J.O.):

Ole Labelutten                                                                                65 aar

 

 

Sil: Dom. 2 p.Trin (31. mai J.O.):

 

1. Niels Solevrød                                                                           92 aar

2. Asle Guurholts k. Kisti Kittilsd.                                                 42 aar

 

 

Eid: Dom. 3 p.Trin (7. juni J.O.):

 

1. Abraham Ingevoldsens k. fra Porsgr., Marthe Larsd.                40 aar

2. Hans Andersen Aases b. Anne                                                   12 aar

 

 

Eid: Dom. 4 p.Trin (14. juni J.O.):

 

Børre Saltboden b. Erich                                                                4 maaneder

 

 

Sil: Dom. 5 p.Trin (21. juni J.O.):

 

Rasmus Kittilsen Tuvdal                                                                52 aar

 

 

Eid: ditto:

 

Anders Nordals b. Kisti                                                                  1 ½ aar

 

1761

Porsgr: Fest. Joh (24. juni J.O.):

 

Thor Larsens b. Johannes                                                              7 maaneder

 

 

Eid: Dom. 7 p.Trin (5. juli J.O.):

 

Iver Larsen nordre Lundes dødfødte drengebarn

 

 

Porsgr: 9. juli:

 

Anders Andersens enke, Eli Abrahamsd.                                       56 aar

 

 

Eid: 22. juli:

 

Lars Røras b. Marthe Maria                                                         5 aar

 

 

Sil: Dom. 10 p.Trin (26. juli J.O.):

 

1. avg. Joen Schilbreds enke, Karen Johannisd.                             54 aar

2. Gullik Guurholts k. Mari Olsd.                                                    54 aar

3. Povel Romsdalen b. Kari                                                             ½ aar

 

 

Eid: samme dag:

 

Lars Rønningens barn Birthe                                                          18 uger

 

1761

Eid: Dom. 12 p.Trin (9. aug J.O.):

 

Niels Kaasens barn Marthe                                                           18 uger

 

 

Porsgr: samme dag:

 

Jørgen Simensens b. Jens                                                               12 uger

 

 

Eid: 13. aug:

 

He. J. H. Monrads barn David                                                       1 aar 10 maaneder

 

 

Porsgr: 19. aug:

 

Halvor Asbiørnsens kone Margrethe Larsd.                                  35 aar

 

 

Porsgr: 27. aug:

 

Knud Knudsens b. Niels                                                                 5 aar 8 maaneder

 

 

Porsgr: 6. sep:

 

Isak Jynges b. Job                                                                           10 aar

 

1761

Sil: Dom. 16 p.Trin (6. sep J.O.):

 

1. Gunder Næs                                                                              90 aar

2. Bent Gulliksens b. Joen                                                               1 aar 10 uger

 

 

Sil: Dom. 19 p.Trin (27. sep J.O.):

 

Niels Andersen Skomagers b. Jacob                                               4 maaneder

 

 

Porsgr: Dom. 21 p.Trin( 11. okt J.O.):

 

Petter Strømdal Skredders b. Sophie Cathrine                               2 ½ aar

 

 

Eid: Fer. 2. Nativ (27. des J.O.):

 

Jacob Ulverøds b. Anders                                                              12 uger

 

 

 

1762

 

 

 

Sil: Fest. Epiph (6. jan J.O.):

 

Per Tveten                                                                                      82 aar

 

 

Porsgr: Dom. 3 p.Epiph (24. jan J.O.):

 

Joen Laersens b. Kisten                                                                  3 maaneder

 

 

Eid: Dom. 4 p.Epiph (31. jan J.O.):

 

Lucas Andersens b. Erich                                                               14 uger

 

 

Porsgr: Fest. Purif. Mar (2. feb J.O.):

 

een Svendsk enke Anne Olsd. Berg                                               35 aar

 

 

Eid: Dom. Sept (7. feb J.O.):

 

Erland Vaateklevs enke Rebekka Pettersd.                                   81 aar

 

 

Eid: Dom Sexag (14. feb J.O.):

 

Ole Sleevoldens hiemmedøbte drengebarn                                         3 dager

 

1762 

Porsgr: 6. mars:

 

Christen Hansen Skomager                                                            70 aar

 

 

Eid: 10. mars:

 

Christen Viersdals dødfødte pib.

 

 

Eid: 11. mars:

 

Petter Færrøes enke Eva Hendrichsd. Justen                               80 aar

 

 

Sil: Dom. Latare (21. mars J.O.):

 

1. Henric Persens b. ved værket Ambor                                          16 dager

2. Ole Øvrebøes b. Mari                                                                6 uger

3. Ole Roligheds b. Marthe                                                            1 ½ aar

 

 

Eid: 31. mars:

 

Søren Saavesens b. fra Porsgr. Jacob                                             7 uger

 

 

Eid: Dom. Palm (4. apr J.O.):

 

Hendric Persen Steenbryder i Porsgrund, hans barn Jacob              1 ½ aar

 

1762 

Sil: samme dag:

 

Niels Andersens b. fra værket, Mons                                              1 ½ aar

 

 

Sil: Fer. 3. Pasc (13. apr J.O.):

 

1. Joen Andersen Kistes b. Niels                                                     1 ½ aar

2. Hans Gurholts datter Anne                                                           ½ aar

 

 

Eid: Dom. Quasim (18. apr J.O.):

 

Ole Haraldsen Hvalsrødningen                                                      63 aar

 

 

Eid: 23. april:

 

Anders Leerstangs enke, Gunild Jørgesd.                                      85 aar 4 maaneder

 

 

Eid: Dom. Rogate (16. mai J.O.):

 

Ole Biønnæses datter Lisbeth                                                         24 aar

 

 

Sil: Fest Asc (20. mai J.O.):

 

1. Christen Prestegaardens b. Maren                                             1 ½ aar

2. Ole Tormosrøds b. Maren                                                         9 uger

3. Gulbrand Kistes søn Niels                                                          13 uger

4. Per Daapens søn Hans                                                               3 aar

 

1762  

Eid: 21. mai:

 

Claus Bekkens kone Giøran Torkildsd.                                         63 aar

 

 

Porsgr: 27. mai:

 

Lars Olsen Vallers barn, Hans                                                         8 uger

 

 

Sil: Fer. 3. Pent (2. juni J.O.):

 

Halvor Hejesens barn, Anne                                                            14 dager

 

 

Eid: Dom. Trin (6. juni J.O.):

 

Mads Nielsen Døvigs s. Ole                                                            14 dager

 

 

Porsgr: Dom. 3 Trin (27. juni J.O.):

 

Abraham Gundersen                                                                     38 aar

 

 

Porsgr: Fest. Visit Mar (02. juli J.O.):

 

Jørgen Nielsens b. Boel Maria                                                       3 maaneder

 

 

Porsgr: Dom. 5 p.Trin (11. juli J.O.):

 

Hans Nisterøds enke fra Gierpen, Astri Knudsd.                             82 aar

 

 

Porsgr: 13. juli:

 

een ungkarl fra Valle Prestegiæld i Christiansands Stift,           

navnl. Knud Esaiasen                                                                     21 aar

 

1762 

Porsgr: Dom 8 p.Trin (1. aug J.O.):

 

Hendrik Persen bergbryders b. navnl. Per, begravet ved Porsgr.       5 uger

 

 

Porsgr: 6. aug:

 

een fremmed Svendsk kone fra Christiania, død paa Osebakken,

mandens navn Hans Christopher Larsen Møller,

konens Anne Larsd, 40 aar, samt hendes nyefødde barn

 

 

Sil: Dom. 10 p.Trin (15. aug J.O.):

 

Per Finsen                                                                                     65 aar

 

 

Eid: 19. aug:

 

Anun Sørensen Øvre Lundes b. Ole                                                14 uger

 

 

Porsgr:  11 p.Trin (22. aug J.O.):

 

Svend Jansens b. Joen                                                                    12 dager

 

 

Porsgr: samme dag:

 

Halvor Asbiørnsens b. Margrete                                                    10 dager

 

 

Eid: samme dag:

 

Tolli Qvæstads nyfødde drengebarn

 

1762 

Eid: 9. sep:

 

Tolli Qvæstads kone Aaste Nielsdatter                                         35 aar

 

 

Eid: Dom. 12 p.Trin (29. aug J.O.):

 

Povel Traaholtes barn Ingeborg                                                      5 maaneder

 

 

Porsgr: Dom. 14 p.Trin (12. sep J.O.):

 

Lauge Arnesens enke, Kisti Knudsd.                                              87 aar

 

 

Porsgr: 20. okt:

 

Lars Ledvorsens b. Guri                                                                 3 aar

 

 

Porsgr: Dom. 21 p.Trin (31. okt J.O.):

 

Lars Bentsen                                                                                 78 aar

 

 

Eid: Dom. 22 p.Trin (7. nov J.O.):

 

1. een fattig mand vester fra navnl. Christen                                   omtrænt 50 aar

2. Siri Jørgensdatters uægte b. Børre                                              9 maaneder

 

 

Eid: Dom. 23 p.Trin (14. nov J.O.):

 

1. Ole Landgangens b. Lars                                                            7 maaneder

2. Niels Kindalens dødfødde pigeb.

 

1762 

Porsgr:  samme dag:

 

Anders Gundersens b. Giertrud                                                      6 uger

 

 

Eid: 19. nov:

 

Søren Ramberg                                                                               79 aar 3 maaneder

 

 

Sil: Dom. 3.adv (12. des J.O.):

 

1. Rejer Naphøg                                                                             73 aar

2. Gunder Næses enke, Giertrud Jacobsd.                                     70 aar

 

 

Eid: Dom. 4.adv ( 19. des J.O.):

 

Niels Siljens d. Mari                                                                        15 aar

 

 

Eid: 23. des:

 

1. Hans Grønsholt                                                                          59 aar

2. Ingeborg Heljesd. Gusfred                                                        26 aar

 

 

Porsgr: 30. des:

 

Tron Jacobsens enke, Kari Gulbrandsd.                                        42 aar

 

 

 

1763

 

 

 

Sil: Fest Epiph (6. jan J.O.):

 

1. Jørgen Sørbøes dødfødte barn

2. Isak Jensen Friborgs dødfødte Pigebarn

 

 

Porsgr: Taksigelses fest (13. jan J.O.)

 

Knud Christophers. k. Marthe Jaensd.                                          76 aar

 

 

Porsgr: Dom. 3 p.Epiph (23. jan J.O.):

 

1. Ingebreth Jørgensens enke, Berthe Persd.                                  70 aar

2. Jørgen Engebrethsen                                                                30 aar

 

 

Sil: samme dag:

 

1. Hans Larsen paa Qvisledalen                                                     49 aar

2. Anders Solverøds datter Ingebor                                                14 uger

 

 

Eid: Dom. Sept (30. jan J.O.)

 

Ole Sørensen Studsrøds d. Gunild                                                  6 timer

 

1763

Eid: Fest. Purif. Mar (2. feb J.O.):

 

1. Ole Aarholts kone Ragnild Amundsd.                                        75 aar

2. Aasmund Aarholts kone Ingebor Nirisdatter                             55 aar

3. Joen Andersen Viersdalen                                                         50 aar

4. Lars Iversen Sætres barn Ingebor                                               14 dager

 

 

Porsgr: Fest. Purif. Maria (2. feb J.O.):

 

Børre Nielsen                                                                                66 aar

 

 

Eid: Dom. Sexag (6. feb J.O.):

 

Hendrich Bergbryder fra Porsgr.                                                     45 aar

 

 

Sil: Dom. Sexag (6. feb J.O.):

 

Knud Syntveds datter Dorthe                                                        17 uger

 

 

Porsgr: 10. feb:

 

1. Hans Bojesens. k. Mari Nielsd.                                                  77 aar 9 maaneder

2. Halvor Monsens k. Dorthe Andersd.                                          48 aar

 

 

Eid: Fastelavens Søndag ( 13. feb J.O):

 

Ole Jacobsen Qvæstads barn Kisten                                               5 uger

 

1763

Eid: 17 feb:

 

Niels Viersdalen                                                                              68 aar 6 maaneder

 

 

Eid: 1st. Søndag i Faste ( 20. feb J.O.):

 

Joen Aases enke Sara Olsd.                                                           73 aar

 

 

Eid: 23 feb:

 

Anders Muules søn Jens                                                                4 aar

 

 

Sil: 2.de Søndag i Faste (27. feb. J.O.):

 

1. Per Tudals k. Marthe Svensd.                                                   82 aar

2. Per Olsens Daapen                                                                    38 aar

3. Jacob Sørens. Søn ved verket Lars                                             23 uger

4. Jørgen Sørbøes datter, Karen                                                     6 uger

 

 

Eid: Fest: ann: ( 25. mars J.O.)

 

Hans Andersen Aases b. Mari                                                        2 ½ aar

 

 

Eid: Dom Judica (20. mar J.O.):

 

Hans Rørerøs barn, Ingebor                                                           1 aar 8 maaneder

 

1763 

Eid: 26. mar:  

 

Rolv Larsen Herøen                                                                      20 aar 5 maaneder

 

 

Sil: Shertorsdag (31. mar J.O.):

 

Anders Tommesen Vigen                                                             60 aar

 

 

Eid: samme dag:

 

1. Lars Andersen fra Ødevold                                                      73 aar

2. Hans Andersen Aases 2.de  børn, en søn Arne,                          13 aar

    tilligemed søn Even                                                                     5 aar

 

 

Eid: Fer 2. Pas (4. april J.O.):

 

Hans Aases barn, Johanne                                                             7 ½ aar

 

 

Eid: Dom Quas (10. apr J.O):

 

Hans Aases 2.b. Karen                                                                  10 aar

                         Andreas                                                                13 uger

 

 
side 284-285

 

Eid: 14. april:

 

Isak Kaasens datter, Lisbeth                                                          20 aar

 

 

Eid: Dom Miser (17. apr J.O.):

 

Niels Viersdalens enke Aase Larsd.                                                67 aar

 

1763 

Porsgr: samme dag:

 

1. Jørgen Andersens enke Kari Hansdatter                                    72 aar

2. Hans Tobiæsens datter Elen Hansdatter                                     30 aar

 

 

Eid: 19. april:

 

Ole Biønnæs                                                                                    63 aar

 

 

Eid: Dom Jubil (24. apr J.O.):

 

1. Borger Ørevigs barn  Ambor                                                       4 aar

2. Abraham Biønnæses b. Berthe Kirstine                                     1 ½ aar

 

 

Eid: 26. april:

 

1. Hans Hansen Oxum                                                                   69 aar

2. Hans kone Marthe Hansdatter                                                  79 aar

 

 

Eid: Dom Cantate (1. mai J.O.):

 

1. Jacob Grava                                                                                52 aar

2. Amund øvre Lundes barn Ingebor                                               15 dager

 

1763

Porsgr: 4. mai:

 

Arne Laugesen                                                                              55 aar

 

 

Porsgr: 7. mai:

 

OberstL Lachmands hjemedøbte barn Anne Dorthe                         3 dager

 

 

Eid: samme dag:

 

1. Niels Engebretsen nordre Lunde                                               24 aar

2. Niels Gusfreds dødfødte pigebarn

3. Børre Saltbodens barn Margrethe                                              3 uger

 

 

Sil: Dom Exaudi (15. mai J.O.):

 

1. Gulbrand Kistes b. Anders                                                          8 uger

2. Halvor Kistes enke Anne Halvorsd.                                           64 aar

3. Per Findsens enke, Mari Joensd.                                               67 aar

 

 

Porsgr: samme dag:

 

Lars Jensens enke Mari Knudsdatter                                             71 aar

 

 

Eid: 18. mai:

 

1. Ole Amundsen Vervogen                                                           79 aar

2. Isak Olsen Skolemæster                                                            60 aar

 

1763 

Eid: 19. mai:

 

Soldat Ole Olsen fra Oxum                                                            30 aar

 

 

Eid: Fer. 2 Pent (23. mai J.O.):

 

Per Olsen Haaøen                                                                          46 aar

 

 

Sil: Fer. 3 Pent (24. mai J.O.):

                                  

Niels Holtes barn Knud                                                                   2 timer

 

 

Eid: Dom. Trin: (29. mai JO)

 

avg. Ole Oxums b. Elen                                                                   6 aar

 

 

Porsgr: Dom. Trin (29. mai J.O.):

 

Rasmus Muuremesters b. Daniel                                                    3 aar

 

 

Eid: Dom. 1 p.Trin (5. juni J.O.):

 

1. Lars Bakkes k. Ingebor Nielsd.                                                 30 aar

2. avg. Ole Oxums b. Per                                                                10 maaneder

 

1763

Porsgr: Dom 2 p.Trin (12. juni J.O.):

 

Amund Engebrethsens b.

 

 

Sil: Dom 2 p.Trin (12. juni J.O.):

 

Ole Kloverøds søn Jacob                                                                34 aar

 

 

Porsgr: 10. juli:

 

Lars Giertsen fra Scheen                                                               63 aar

 

 

Porsgr: Dom. 2 p.Trin (12. juni J.O.):

 

Ole Døls barn Abraham                                                                  10 aar

 

 

Porsgr: Dom.  3 p.Trin (19. juni J.O.):

 

Jørgen Nielsens b. Gunild                                                                5 aar

 

 

Eid: samme dag:

 

Erich Syndre Lunde                                                                        68 aar

 

 

Eid: 22. juni:

 

1. Lænsmanden Hans Jensen Qvist                                               59 aar

2. Tengel Grinens enke Else Erichsd.                                              60 aar

    I samme grav et lidet fremmed barn, rc:

    David Hansen fra Scheen, navnl. Hans                                         10 uger

 

1763

Eid: Dom. 4 p.Trin (26. juni J.O.):

 

Anders Gates k. fra Porsgrund, Karen Jonasd.                              45 aar

 

 

Porsgr: 28. juni:

 

1. Anun Engebrethsens b. Jens                                                        1 aar

2. Knud Knudsens b. Karen                                                           1 aar

3. Jørgen Larsens b. Lars                                                                1 ½ aar

 

 

Porsgr: 31. juni:

 

Anders Rasmusen Schougsgaard                                                44 aar

 

 

Porsgr: Dom. 8 p.Trin (24. juli J.O.):

 

Tolv Nielsens barn Gertrud Kistine                                               1 aar 3 maaneder

 

 

Porsgr: 28. juli:

 

Jens Bloks barn Johan Hendrich                                                    1 maaned

 

 

Porsgr: Dom. 9. Trin (31. juli J.O.):

 

Ole Andersens datter Maren                                                          4 ½ aar

 

1763 

Porsgr: 10. aug:

 

Jon Gundvoldsens enke Anne Larsdatter                                        74 aar

ditto. Jørgen Simonsens søn Simon                                                   9 aar

 

 

Eid: 11. aug:

 

Sogneprestens Hr. Jørgen Herm. Monrads

kone Catharina Stranger                                                               34 aar 11 maaneder

 

 

Eid: Dom. 12. Trin (21. aug J.O.):

 

Anne Engebrethsdatter Pasa                                                         19 ½ aar

 

 

Porsgr: 23. aug:

 

Knud Lauesens datter Dorthe Cirstine                                          8 ½ aar

 

 

Porsgr: Dom. 13. Trin (28. aug J.O.):

 

Lars Simensen                                                                              47 aar

ditto. Ole Somundsens søn Simon                                                   14 dager

 

 

Eid: ditto:

 

Lucas Andersens dødfødte pigebarn

 

 

Eid: 10. sep:

 

Ole Haravarpes kone, Zidsel Isachsdatter                                     39 aar

ditto. Ole Harevarpes datter Inger                                                   2 ½ aar

ditto. Ole Harevarpes hiemmedøbte pigebarn Zidsel                         3 dager

ditto. Jacob Grinnens datter Marthe Maria                                     3 maaneder

 

1763

Porsgr: 12. sep:

 

Lars Olsen Vallers søn Christopher                                                2 aar

ditto. Lars Olsen Vallers søn Hans                                                  13 uger

ditto. Zacharias Simonsens søn Povel                                              2 aar 11 maaneder

 

 

Porsgr: Dom. 16. Trin (18. sep J.O.):

 

Anders Larsen Aas                                                                        52 aar

 

 

Eid: 23. sep:

 

Sognepresten for Eidanger Menighet Jørgen Herman Monrad       49 aar

 

 

Eid: Dom. 17. Trin (25. sep J.O.):

 

Jacob Grinnens datter Giøran                                                         4 ½ aar

 

 

Porsgr: Michels dag (29. sep J.O.):

 

Ole Christensens søn, Hans                                                             2 aar

ditto. Jacob Strømtangens datter, Magrethe                                   1½ aar

 

 

Eid: 30. sep:

 

Hans Kulletangens enke, Maren Christensdatter                          70 aar

 

 

Porsgr: Dom. 18. Trin (2. okt J.O.):

 

Knud Nilsens enke Maren Olsdatter                                             48 aar

 

1763 

Sil: samme dag:

 

Anders Kløverøds kone, Maren Jacobsdatter                               84 aar

 

 

Eid: 8. okt:

 

Ingebret Nedre Lundes kone                                                            38 aar

 

 

Eid: Dom. 19. Trin (9. okt J.O.):

 

Torjer Flogstads kone Inger Knudsdatter                                      62 aar

Niels Kindalens datter Guri                                                             3 aar 3 maaneder

 

 

Eid: 20. okt:

 

Anund Knudsen fra Aaklungen                                                       49 aar

ditto. Anund Laersen Kokersvold                                                  41 aar

ditto. Jacob ved Grinnens søn Niels                                                 2 ½ aar

 

 

Sil: Dom. 21. Trin (23. okt J.O.):

 

Niels Gulliksen Engelstad                                                               47 aar

 

 

Eid: Dom. 22. Trin (30. okt J.O.):

 

Niels Kaakersvolds enke, Maren Jensdatter                                 77 aar

ditto. Anund Aaklungens søn Ingebreth                                           3 aar

 

 

Porsgr: ditto :

 

Christen Olsens søn Gullik                                                              2 aar

 

1763

Porsgr: 2. nov:

 

Johan Berggreen                                                                          76 aar

 

 

Eid: Dom. 23. Trin (6. nov J.O.):

 

Petter Andersens Hesteskiærers D.b. Hans                                      1 aar

 

 

Eid: 10. nov:

 

Laers Qvæstads kone                                                                     74 aar 5 maaneder

 

 

Porsgr: Dom. 24. Trin (13. nov J.O.):           

 

David Jydens datter, Anne Magrethe                                             21 aar

ditto: Christen Olsens søn Isach                                                       9 maaneder

 

 

Eid: 22. nov:

 

1. Halvor Landgangen                                                                    44 aar

2. hans kone Giøran Nielsdatter                                                    45 aar

3. Erich Landgangens kone Anne Jansdatter                                  64 aar

4. Ole Landgangens datter Anne                                                     14 dager

 

 

Porsgr: 26. nov:

 

Christen Christensøn Grønlies liden søn Niels                                   3 uger 3 dager

 

1763 

Porsgr: 27. nov:

 

Svend Jansøns kone Karen Asbiørnsdatter                                   41 aar

 

 

Eid: 29. nov:

 

fren Nielsøn Rørerø fra Berg                                                      54 aar 3 maaneder

 

 

Eid: 30. nov:

 

Abraham Hansøn Labbeløtten                                                       48 aar

 

 

side 286-287

 

 

Eid: 2. des:

 

Christen Olsøn Qvædstad                                                              64 ½ aar

 

1763

Sil: Dom 3. Adv (11. des J.O.):

 

Jon Christophersen Friborg                                                         42 aar

ditto. Michel Hogstads enke Maren Toersdatter                           40 aar

 

 

Eid: 16. des:

 

Erich Lundes enke Karen Nielsd.                                                   58 aar

 

 

Eid: 21. des:

 

Christen Hansøn Berg                                                                   63 aar

 

Eid: Fer. 1. Nat (25. des J.O.):

 

Lucas Muremesters barn Anders                                                     3 maaneder

 

 

 

1764

 

 

 

Porsgr: 1. jan:

 

Aase Hansdatter                                                                           40 aar

 

 

Eid: 8. jan:

 

Povel Torgersen Flochstad                                                            20 aar

 

 

Eid: samme dag:

 

Peder Savens p.ba. Gunild Maria                                                  5 uger

 

 

Porsgr: Dom. 2. p.Epiph (15. jan J.O.):

 

Christen Christophersen Skomagers datter Mette Maria                 20 dager

 

 

Sil: ditto:

 

Gullic Gurholt                                                                                 53 aar

 

 

Eid: Dom. 3.p.Epiph (22. jan J.O.):

 

Laers Nielsen Wiersdalen                                                              34 aar

 

1764

Sil: 2. feb:

 

1. Hans Knudsen Nobhug                                                             55 aar

2. Gulich Gurholts enke Asjer Svendsdatter

 

 

Eid: 3. feb:

 

Lars Bovmand paa Biørntvedt                                                       40 aar

 

 

Eid: 11. feb:

 

Hans Nielsøn Nedre Lunde                                                            68 aar

 

 

Eid: 17. feb:

 

Anund Aachlungens søn Knud                                                         7 aar

 

 

Sil: Dom Septuag (19. feb J.O.):

 

1. Vetle Pedersøn Holte                                                                77 aar

2. Hammersmed Hans Pedersons værmoder sc. Torger

     Halles enke, Naufnl. Birte Jonsdatter                                        80 aar

3. Jens Pedersøn Haven                                                                65 aar

 

 

Eid: Fastelavens Søndag (4. mars J.O.):

 

Peder Olsen Haaøens datter Pernille                                               9 maaneder

 

1764

Eid: 9. mars:

 

Jacob Dahlens søn Jørgen                                                              2 maaneder

 

 

Sil: Første Søndag i faste (11. mars J.O.):

 

Rasmus Kløverød                                                                          39 aar

ditto: Bent Slettekolles kone, Maren Erichsdatter                          34 aar

ditto: Laers Torbiørnsens datter Gunild                                            1 aar 3 maaneder

ditto: Barbra Knudsd. fra Højsæt                                                    26 aar

 

 

Porsgr: 13. mars:

 

Søe Lieutenant Trojel                                                                      48 aar

 

 

Eid: 14. mars:

 

Jacob Birkøens drengebarn Hans                                                    3 uger

 

 

Eid: 28. mars:

 

Engebret Nordre Lundes kone                                                         57 aar

 

 

Sil: 1. april:

 

1. Christen Cløverød                                                                      60 aar

2. Erich Cløverøds enke                                                                   70 aar

3. Niels Andersøn skomagers 2de. børn sc. Helvig                          4 aar

                                                                    Jacob                           1 aar 11 maaneder

4. Amborg Nielsdatter Engelstad                                                   19 aar

 

1764

Eid: 4. april:

 

Ole Lunderødningens enke                                                              74 aar

 

 

Eid: 7. april:

 

Hans Qvistes søn Jens Christen                                                     ½ aar

 

 

Eid: 8. april:

 

Tolv Klevstranden                                                                           63 aar

ditto: Peder Rolvsen Schielsvig                                                       50 aar

 

 

Eid: Palme Søndag (15. april J.O.):

 

Gunder Halvorsøns kone                                                                 40 aar

ditto: Mads Jensøns enke fra Lille Døvigen                                       82 aar

 

 

Sil: 6. mai:

 

1. Vetle Holtes enke Gunild Andersdatter                                     80 aar

2. Halvor Olsøn Questad Saugen                                                   85 aar

3. Gunder Tormosrøds kone Oste Pedersdatter                            55 aar

 

 

Eid: 9. mai:

 

Lars Nordre Lundes kone Maren Nielsdatter                               69 aar

 

 

Eid: 3. Søndag etter Paasken (13. mai J.O.):

 

Ole Jacobsen Rørerøs dødfødte drengebarn

 

 

 

 

 

 

 Tilbake til oversikt over avskrifter