| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 


 

 

Ministerialbok for Eidanger (Mini 4)

1733-1759

 

 

Avskrift av gravlagte fra 1733 til 1759.

(Eidanger, Siljan og Østre Porgsrund)

Jørn Olsen 2006

( Det kan være noe avvik fra originalen.

Navn som er skrevet fullstendig ikke forkortet og lignende.

Det kan også være tekst som er utelatt, men det er ubetydelig.

Egne kommentarer/tillegg står det ”J.O.” etter.

Dette er en avskrift, og det er da min tolking av teksten. Derfor vil jeg anbefale

og sjekke originalen.)

 

Her er originalen: Eidanger 1733-1759

 

 

 

Tumulat:

 

1733                                               

 

 

Sil: 6. jan:         1. Olle Asbiørnsøn                                                               80 aar

                        2. Gunder Nielsøn Tormoedsrøds pige barn Pernille              3 uger             

                        3. Amund Torkelsøn Twets barn Christen                             6 dager

 

Sil: 14. jan:      Peder Twetens qvinde begravet,

med nafn Anna Jacobsdatter                                                 59 aar

 

Sil: 1. feb:       Ragnild Halfvorsdatter                                                          60 aar

 

Eid: 8. feb:      Lars Aasis barn Begrafved Ingebret Larssøn                           3 aar

 

Eid: 4. mar:     1. Mari Larsdatter                                                                 40 aar 6 uger 9 dager

                          Var Frisk om afftenen da hun gick til sengs.

                            Klochen 12 om midnatt laa død i  sengen.

                        2. Christopher Hejestads barn Gunder                                     27 uger 3 dager

 

Eid: 18. mar:   en gammel Pige Karen Giestesdatter                                      78 aar 6 maaneder 3 dager

 

Eid: 29. mar:   Amund Larsøn Asis qvinde Anna Joensdatter                         31 aar 1 maaned

 

Eid: 2. apr:      Lars Olsøn Nordre Lundes barn Isach Larsøn                         2 uger 5 dager

 

Eid: 9. mai:     Hans Nielsøn liden drenge barn Ulric Hansøn                           14 dager

 

Eid: 4. jun:       Jørgen Halfvorsøn Silliens begge barn

                        Mads Jørgensøn                                                                    17 aar 6 maaneder

                        og Magnild Jørgensdatter                                                     16 aar 4 maaneder

                        (Begge fundet i Åklungvannet ifølge kirkeboken. J.O.)

 

Eid: 20. jun:    Karen Rolfsdatter Herrøe                                                        13 aar 6 maaneder

 

Eid: 21. jun:    Lars Olsøn Nordre Lundes barn Iver Larsøn                             2 ½ aar

 

Sil: 22. mai:     en gammel enke fra Nummedal med nafn Maren Olsdatter       72 aar

 

Eid: 26. jul:      Arne Haagensøn og Anna Sophia Thomadsdatters

                       pigebarn Dorothe Maria                                                          6 maaneder

 

Sil: 2. aug:        Lars Larsøn Kistis og Pernille Povelsdatters

                        barn Povel Larsøn                                                                   1 aar

 

Eid: 7. aug:      Guri Erichsdatter som ud af skielmsmordere

                       blef ihelslaget paa Skauen ved Syndsaasen                                22 aar

 

Eid: 15. aug:     Anders Olsøn Klocher og Kistine Søfrensdatters

                        liden datter Inger Kistina                                                        6 uger 7 dager

 

Eid: 30.aug:     Corporal Amund Larsøns barn Karen Amundsdatter             18 uger 2 dager

 

Sil: 26. aug:     Jacob Nielsøn Dahlens qvinde Ingeborg Olsdatter                  84 aar

 

Eid: 19. sep:    Christen Lundes qvinde Martha Jensdatter                            66 aar

 

Eid: 23. sep:    Niels Olsøn Haugholt og Kirstine Nielsdatters

                        ægte barn Marie Nielsdatter                                                  20 uger 2 dager

 

Eid: 26. sep:    Peter Loerensøn stryrmand og ægte barn Andreas                    10 uger 3 dager

 

Eid: 30. sep:    Hans Torkildsøn og Sara Andersdatters dødfødte barn

 

Sil: 4. okt:       1. Kistine Nirisdatter                                                              63 aar

                      2. Gullich Biørnsøn og Maren Olsdatters

   drenge barn Biørn                                                                1 aar 5 manneder

 

Sil: 6. des:       Margrethe Jacobsdatter                                                        50 aar

 

Sil: 11. okt:     Vetlef Tønnisøn Slette-koldens qvinde

                        Kirsten Michelsdatter                                                           24 aar 12 maaneder 12 dager

 

 

1734

 

 

Eid: 20. jan:    fattig jord begravet Jørgen Gundersøn                                     62 aar

 

Eid: 7. feb:      Ernst Hansøn Mahlers liden datter Karen Christina                  1 aar 4 uger

 

Eid:

samme dag:     Thomas Nielsøn og Ingeborg Gundersdatters

pigebarn Ellen Thomasdatter                                                  6 uger

 

Eid: 20. feb:     Elias Sundets enke Helge Kystolfsdatter                                73 aar

 

Eid: 23. feb:    Niels Landers enke Kisten Pedersdatter                                 71 aar 3 uger

 

Eid: 25. feb:     Seign. Hans Jensøn Kiærulfs tieniste (Vanskelig å se. J.O.)                                                                     

                       Simon Thomasen                                                                    18 aar 6 maaneder

 

Eid: 7. mar:     1. Christen Nielsøn Døvigens qvinde Anne Andersdatter         25 aar 2 maaneder 9 dager

                      2. Isach Pedersøn Schielsvig og Kirsten Hansdatters

   liden søn Hans Isachsøn                                                      2 aar 17 uger

 

Sil: 14. mar:    Sergiant Christopher Vaxmunth og Inger Christensdatter

liden søn Jørgen Christophersøn                                            1 aar 11 dager

 

Eid: 4. apr:      Inger Hansdatters uægte barn Anders Olsøn                             1 aar 6 uger

 

Eid: 10. apr:    Martha Anundsdatter Leerstang                                             79 aar 7 maaneder

 

Eid: 23. apr:    Abraham Hansøn Biønnæs                                                     48 aar 4 maaneder 3 dager

 

Sil: 15. apr:      Lars Nielsøn Saurdalen og Sidsel Andersdatters

liden datter Ingeborg Larsdatter                                            1 aar 6 maaneder

 

Sil: 29. apr:     Povel Olsøn og Marthe Jacobsdatters pigebarn Marthe           3? aar 2 uger

 

Sil: 25. apr:     Kield Svendsøn og Kirsten Evensdatters

                       ægte barn Børre Kieldsøn                                                       21 aar

 

Eid: 1. mai:      Fredric Prophs og Madame Dorothea Jensdatters

                       liden søn Jens Fredrichsøn                                                      1 aar 3 maaneder 8 dager

 

Eid: 7. mai:      Lars Jensøn                                                                             75 aar

 

Eid:

samme dag:      Olle Sivertsøn Fattig Fougdens

og Rebecca Volgasts liden søn Lars Ollsøn                              6 dager

 

Eid: 20. mai:     Lars Bentsøn og Kirstine Hansdatters

liden søn Jan Larsøn                                                                1 aar 6 maaneder 2 uger 5 dager

 

Eid: 3. jun:      Stoe Smecherøed og Birthe Ingebrechtsdatters

pigebarn Ingeborg Stoesdatter                                                12 aar 6 uger 3 dager

 

Sil: 4. jun:         Michel Soeland og Ingeborg Joensdatters

barn Gunnild Michelsdatter                                                    2 aar 26 uger 4 dager

 

Eid: 20. jun:     Niels Tollefsøn Ødegaarden

og Marthe Madsdatters liden søn Tollef                                    3 aar 4 dager

 

Eid: 22. jun:    Dorthe Iversdatter                                                                  78 aar

 

Eid: 8. jul:        Christopher Andersøn Hejestad

og Anna Hansdatters barn Isaach                                             10 aar

 

Eid: 14. jul:      Jan Hansøn og Anna Larsdatter Muhles

barn Lars Jansøn                                                                     8 dager

 

Eid: 18. jul:      Soldat Amund Larsøns

Barn Ragnild Amundsdatter                                                    3 aar

 

Eid: 25. jul:      Niels Olsøn Viersdalen

og Aase Larsdatters liden datter Martha                                    4 uger

 

Eid: 8. aug:       Lars Jensøn og Maren Knudsdatters barn Søeren                      1 aar 13 uger  

 

Eid: 12. sep:     1. Hans Solvesen Tangens og Maria Christensdatters

                            barn Søeren                                                                         1 aar 18 uger

 

                        2. Olle Joensøn Soli og Anna Arentsdatters

                             barn Maren                                                                         5 maaneder 12 dager

 

Eid: 15. sep:     Niels Juels og Johanna Jensdatters barn Lars                             2 aar 6 maaneder 3 dager

 

Eid: 16. okt:     1. Corporal Amund Larsøn og Anna Halvorsdatters

                            barn Birthe                                                                          4 aar

 

                        2. Corporal Giert Magnusøn og Ingeborg Sivertsdatters

     barn Gunnild                                                                       6 uger 1 dag

 

Sil: 24. okt:       Niels Joensøn Søeland som forulychedis

 i Solverøed Elfv og druchnede                                                   44 aar 16 uger

 

Eid: 2. nov:       1. Niels Jacobsøn Aals og Grethe Nielsdatters

                            ægte barn Niels                                                                     1 aar 6 maaneder 3 uger

 

                        2. Monsr. Edwart Jalding og

                            Randi Jamisd. barn Edward                                                    8 maaneder

 

Eid: 16. nov:     Martha Olsd. Holte                                                                  70 aar

 

Eid: 21. nov:     1. Maren Pedersdatter                                                            63 aar 6 maaneder

 

                        2. Olle Hansøn Biønnæs og Ragnild Andersdatters

                            ægte Barn Jacob (hjemmedøpt)                                             12 timer

 

Eid: 28. nov:    1. Christen Andersøn og Karen Andersdatters

    dødfødte pigebarn

 

                        2. Olle Hendrichsen og Ragnild Torchilsdatters

                            ægte Barn Anna                                                                     2 aar 10 maaneder

( Eid: JO) 

23. okt:            Anders Casparsøn Brunns og Else Olsdatters

                        ægte barn Caspar                                                                      1 dag

 

Eid: 2. des:       Olle Olsøn Flaaden                                                                   70 aar

 

Eid: 4. des:       Hans Civertsøn Lilgis og Anna Sophie Olsdatters

                        ægte barn Maria                                                                       12 uger

 

Eid: 8. des:       Peder Nielsøn og Elisabeth Larsdatters

                        ægte barn Peder                                                                        6 maaneder 6 uger 2 dager

 

Eid: 20. des:     Anders Stephensøn Øeristwedt                                                64 aar

 

 

 

1735

 

 

 

Eid: 6. mar:      Thoer Rolfsøn Ronningen og Birthe Hansdatters

barn Isaach                                                                             19 uger

 

Eid: 13. mar:    Joen Andersøn Aasis og Sara Olsdatters

ægte barn Jacob Joensøn                                                       2 aar 20 uger

 

Eid: 30. mar:   Brønnild Andersøn og Birthe Tolfsdatters

ægte barn Anders                                                                   1 aar 3 maaneder

 

Eid: 14. mai:    Ingebret Hansøn Nordre Lundes qvinde

                        Birthe Anunsdatter                                                                26 aar

 

Eid: 21. mai:    Helvig Svendsdatter Bache                                                    18 aar mindre 7 uger

 

Eid: 27. mai:    Gunder Hansøn Holthes qvinde Ellen Abrahamsdatter            48 aar

 

Eid: 5. jun:       Tollef Johannisøn og Anna Tollefsdatters

ægte barn (Ingen navn. J.O.)                                                     6 aar 6 uger

 

Eid: 18. jun:     Anund Gundersøn og Ingeborg Nielsdatters

                        barn Thoer Anundsøn                                                            9 maaneder

 

Eid: 31. jul:       Giert Corporal og Ingeborg Sigvertsdatter Ægte barn,

                        som var hiemme døbt efter vidnesbyrd.

F.jrd. (Fattig jord. Ingen navn skrevet. J.O.)                              3 dager

 

Eid: 22. aug:    Sivert Baches liden datter Laurensia                                         10 uger

 

Eid: 15. sep:    Simen Rognliens liden datter Lisbeth                                          2 aar

 

Eid: 14. okt:    Gunder Christenssøn Hollet                                                     65 aar 9 maaneder

 

Eid: 5. nov:     Amund Vetlesøn Schaveraager                                                  68 aar

 

Eid: 20. des:   Ole Larsøn Grinnen                                                                   43 aar

 

 

 

1736

 

 

 

Eid: 10. jan:     Thomas Buggis pige Anne Olsdatter                                        20 ½ aar

 

Sil: 22. jan:      Lidet pigebarn Nomine Karen                                                   1 dag

 

Eid: 28. jan:    Anne Jørgensdatter Siljen                                                        23 aar 7 maaneder

 

Eid: 11. feb:    Demoielle Magaaretha Aal                                                   17 aar

 

Eid: 14. feb:     Jens Jensøn                                                                             63 aar

                        Kirsten Nielsdatter                                                                27 aar

                        et lidet drengebarn med nafn Christen Knudtsen

                        som døde strags efter fødselen

 

Eid: 28. feb:    Ernst Malers kone Maren Hansdatter                                      33 aar

 

Eid: 29. feb:    Jens Larsen Bache                                                                   41 aar

 

Eid: 30. mar:   Erich Madsøn Skrædder                                                          80 aar 8 maaneder

 

Eid: 10. mar:   Niels Aals liden søn Peder                                                         5 aar

 

Eid: 6. apr:      Skomager Jens Hoffis datter Helena                                          3 aar

 

Eid: 7. apr:      Christen Olsøn fra Porsgr.                                                       46 aar

 

Eid: 10. apr:    Niels Svendsens  første kone                                                   38 aar

 

Eid: 15. apr:    Anne Gundersdatter Oxum                                                    40 aar

 

Eid: 22. apr:    Halvor Solverøds liden søn Povel                                              8 maaneder 3 uger

 

Eid: 23. apr:    Niels Amundsøn Sundsaasen                                                   69 aar

 

Eid: 29. apr:    Anders Vigværings kone fra Porsgrund                                     61 aar

 

Eid: 2. mai:     Brynild Andersøns første kone                                                29 aar

 

Eid: 3. mai:     Jens Nielsøn                                                                           30 aar

                      Sara Jensdatter                                                                      12 aar

 

Eid: 6. mai:     Ole Brynildsøn                                                                       30 aar

                      H. Stephen Skredders enke Margrete Christensdatter          96 aar

                      Jens Røe                                                                                 32 aar

 

Eid: 21. mai:   Brynild Andersøn liden søn Jacob                                             13 uger

 

Sil: 22. mai:     Isaach Hochstad                                                                     66 aar

                      Marte Hansdatter Qvislen                                                     97 aar

 

Eid: 30. mai:   Lars Graves liden datter Anne                                                  8 aar 2 maaneder

 

Eid: 28. jun:    Torbiørn Grønlie                                                                     97 aar

 

Sil: 1. jul:        Ole Nielsøn                                                                            23 aar

                      Dorthe Michelsdatter                                                           7 aar

 

Eid:

samme dag:    Niels Siljens liden søn Anders                                                 23 uger

 

Eid: 3. jul:       Corporal Giert Mogensøn                                                    42 aar

 

Eid: 6. jul:       Sivert Baches liden søn Lars                                                 14 dager

 

Eid: 15. jul:      Karen Andersdatter                                                          33 aar

 

Eid: 1. aug:      Lars Mules kone Karen Jensdatter                                    35 aar

 

Sil: 9. sep:       Peder Findsøns liden datter Gunild                                       3 maaneder

 

Eid: 16. sep:    Jacob Nielsøn Jyde                                                            34 aar

 

Eid: 22. sep:    Johanne Cathrine Jensdatter                                           11 uger

 

Eid: 6. okt:      Niels Nielsøn Kleven                                                         56 aar

 

Sil: 21. okt:     Peder Jonsøn Hammersmeds liden datter Anne                     9 dager

 

Eid: 14. nov:   Arne Jørgensøn Kiørholt                                                    56 aar 6 maaneder

 

Sil: 21. nov:    Gullik Gurholtes liden datter Kirsten                                     11 uger 4 dager

 

 

 

1737

 

 

 

Sil: 6. jan:       Jacob Øverbøes liden datter Marte                                      1 aar 9 maaneder

 

Eid: 25. jan:    Lars Knudsøn Aas                                                              69 aar 6 maaneder

 

Eid: 26. jan:    Bent Larsøn Ødevold                                                          74 aar

 

Sil: 27. jan:      Lars Pedersøn Søntvedt                                                     35 aar

 

Eid: 3. feb:      Amund Nielsøn Sundsaasen                                                20 aar 11 maaneder

 

Eid: 9. feb:       Elen Olsdatter Røe                                                            72 aar

                        unge Niels Olsøns liden datter fra Hogholt

ved nafn Malene                                                                 11 maaneder

                        Børge Nielsøns liden datter Susanne fra Porsgr.                  6 maaneder 10 dager

 

Sil: 10. feb:     Levord Svendskrødningens kone Anne Thorsdatter         69 aar 9 maaneder

 

Eid: 16. feb:    Controleur Bieners Moder Karen Samuelsdatter                75 aar 5 maaneder

 

Sil: 17. feb:      Knud Olsøn Lycken                                                            10 aar

                        Peder Olsøn Lycken                                                            2 aar 9 uger

                        Niels Tvetens liden søn Niels                                                5 maaneder 2 dager

 

Sil: 24. feb:      Mathias Rødningens søn Peder                                              11 aar 7 uger

 

Eid: 6. mar:     Ole Engebretsøn Ochlungen                                                 38 aar 2 maaneder

 

Eid: 9. mar:     Hans Herøetangens kone Karen Nielsdatter                         85 aar 6 maaneder

 

Sil: 10. mar:    Mathis Rødningens søn Ole                                                    2 aar 6 maaneder

                      Asbiørn Olsøn                                                                      49 aar

 

Eid: 17. mar:   Isach Schielsvigens liden datter Maria                                    2 aar 10 maaneder

 

Eid: 20. mar:   Lars Nordre Lundes liden søn Isaach                                     14 dager

 

Eid: 7. apr:      Knud Schrabeclevens liden datter Anna                                  2 aar 5 uger

 

Eid: 14. apr:    Hans Larsøn Hejestad                                                          34 aar 7 maaneder

 

Eid: 19. apr:    Hans Amundsøn Biønnes                                                      87 aar

 

Eid: 6. mai:     Mons. Niels Aals hustru Margaretha Nielsdatter Josten      31 aar

 

Eid: 9. mai:      ægtefolk Rasmus Taraldsøn Bachen                                     54 aar

                        Karen Haagensdatter Bachen                                              79 aar

 

Eid:

samme dag:     Frue Justits Raad Leopoldi

insat i sin begravelse i Eid. kirke

 

Sil: 12. mai:     Rejer Naphaugs liden søn Christen                                         6 aar 4 uger

                       Pernille Povelsdatter Kiste                                                    39 aar 7 maaneder

 

Eid: 24. mai:   Anders Trompes liden søn Peder                                             3 uger

 

Eid: 6. jun:      Job Christensøns liden søn Lars                                              12 dager

 

Eid: 5. jul:       Thomas Bugges liden datter Uldricha                                       3 maaneder 1 uge

 

Eid: 6. jul:       Jon Ørevigs liden datter (ingen navn J.O.)                                 2 aar 2 maaneder

 

Eid: 8. jul:       Jacob Nedre Lundes liden datter Anne                                    1 aar 6 maaneder

 

Eid: 4. aug:     Niels Juuls liden søn fra Porsgr. nafn Anders                            12 aar 

 

Eid: 6. aug:     Sl. Giert Mogensøns søn med nafn Ole

                      som var drugnet i Elven                                                            12 aar

 

Eid: 21. aug:   Ingebret Nordre Lundes liden søn Ole                                      3 uger

 

Eid: 25. aug:   Lars Nøchlegaards liden datter Anne                                        3 aar

 

Sil: 26. aug:     Jens Fiskers? kone Cathrine Pedersdatter                            101 aar

 

Eid: 10. sep:    Lars Graves kone Anne Andersdatter                                   38 aar 4 maaneder

 

Eid: 22. sep:    Michel Flochstads liden søn Abraham                                     2 aar 5 uger

 

Eid: 1. okt:      Sidsel Pedersdatter Hejestad                                                77 aar

 

Sil: 13. okt:     Jens Pedersøns kone Berte Knudsdatter                                66 aar

 

Eid: 27. okt:    Marte Iversdatter Oxum                                                       82 aar

 

Eid: 4. nov:     Edvard Yaldens liden datter Sara                                             14 dager

 

Sil: 10. nov:    Johannes Eijet                                                                         67 aar

 

Eid: 13. nov:   Amund Larsøn Aas                                                                40 aar

                      Hans Røes liden søn Niels                                                       8 uger

                      Niels Svendsøn liden søn Abraham                                         14 dager

 

Eid: 17. nov:   Else Rejersdatter fra Porsgrund                                            90 aar

                      Anders Trompes liden datter Anne Marie                               3 aar

 

Eid: 4. des:     enken Aase Tangen                                                                 87 aar

 

Eid: 15. des:   Thor Rolfsøn Rødningen                                                        31 aar 8 maaneder

 

Eid: 18. des:   Niels Søfrensen Rørerøe                                                       66 aar 10 uger

 

Sil: 22. des:     Even Røes kone Marte Kristensdatter                                48 aar

                      Amund Søntvetes kone Berte Larsdatter                              34 aar

 

Sil: 23. des:     Lisbeth Jacobsdatter Tosholt                                               34 aar

                      Ole Jacobsøn                                                                        20 aar

 

 

 

1738

 

 

 

Eid: 6. jan:      Christopher Hejestad                                                             51 aar

 

Eid: 12. jan:    Ingvold Arnesøn Slevolden                                                    84 aar

 

Sil: 13. jan:     Christen Michelsøn Sørbøe                                                  72 aar

 

Eid: 19. jan:    Torger Flochstads liden datter Marte                                      3 uger

 

Eid: 24. jan:    Niels Hansøn Hegnen                                                             55 aar

                      Helge Lies kone Margrete Olsdatter fra Porsgr.                    39 aar

 

Eid: 29 jan:     Torger Flochstads kone Maren Christensdatter                    49 aar

 

Eid: 2. feb:      Christopher Hejestads liden søn Ingebret                                8 aar

 

Eid: 26. feb:    Michel Flochstad                                                                    59 aar

 

Eid: 27. feb:    Lars Hansøn Berg                                                                  30 aar 14 dager

 

Eid: 12. mar:   Anund Andersøn Øveraasen                                                   70 aar

 

Eid: 19. mar:   Peder Larsøn Grave                                                               82 aar

                      Elev Hvalens liden datter Marte                                               2 aar 6 dager

 

Sil: 20 mar:     Gulich Gurholtes liden datter Marte                                          5 maaneder 8 dager

 

Sil: 18. mai:     Villum Nielsøns datter fra Værket ved nafn Margrete               9 uger

 

Eid: 8. jun:      Peder Olsøn Døhl fra Porsgr.                                                    60 aar

 

Eid: 25. jun:    Kirsten Anunsdatter Valler                                                      86 aar

 

Eid: 2. jul:       Christen Olsøn øvre Lunde                                                       71 aar

 

Sil: 13. jul:      Peder Jansøns Hamersmeds liden søn Hans                                1 aar 2 maaneder

 

Eid: 17. jul:     Mons. Ballings liden datter Fredericha Dorothea                       1 maaned 17 dager

 

Eid: 19. jul:     Siul Ochlungens kone Karen Amundsdatter                              72 aar

 

Eid: 20. jul:     Brunild Andersøns liden datter Berte                                          10 maaneder 3 uger

                      Jacob Nedre Lundes liden datter Anne Maria                            12 uger

 

Eid: 27. jul:     Pros Nøglegaards liden søn Isach                                               10 maaneder

 

Eid: 1. aug:     Erland Pedersøn Vaateclev                                                       55 aar 9 maaneder

 

Eid: 7. aug:     Hans Tobiasøns liden datter Elen Kirstine                                  3 aar

 

Sil: 24. aug:    Erich Pedersøns kone fra Værket Anne Knudsdatter                 48 aar

 

Eid: 30 aug:    Knud Nielsøns dødfødte barn

 

Eid: 7. sep:      fattig jord begravet Hans Tipja                                                   99 aar

                       Lars Buers liden datter Karen                                                    6 maaneder 3 uger

 

Eid: 14. sep:    Godtfriedt Snidkers kone Marte Larsdatter                             57 aar

 

Eid: 6. okt:      Ole Søfrensøn Klocher                                                             56 aar

 

                        Same tid med Hanem nesat Margrethe Andersdatters

                        uægte barn fra Frederikshald med nafn Kirsten                         14 dager

 

Sil: 22. okt:     Halvor Serklands tvende smaa Tvillinger

                      Kirsten og Ingeborg                                                                  8 dager

 

Eid: 23. okt:    Jon Olsøn fra Porsgr.                                                                 57 aar

 

Eid: 26. okt:    fattig jord begravet Ellert Olsøns datter Elen                                12 aar

 

Eid: 6. nov:     Sidsel Knudsdatter Ødegaarden                                               90 aar 7 maaneder

 

Eid: 7. nov:     vigde ægtefolk Jens Olsøn Døvig                                               65 aar

                      og hans hustru Gunild Pedersdatter                                           69 aar

 

Eid: 16. nov:   Jens Andersøn Døvigs liden datter Ane                                        6 maaneder

 

Eid: 6. des:     Anund Øveraasens enke Ragnild Ingebretsdatter                     66 aar

 

Eid: 17. des:    Jon Ørevigs liden datter Johanne                                                7 maaneder 6 dager

 

Eid: 19. des:    Gunild Rolfsdatter Lunde                                                         62 aar 6 maaneder

 

Sil: 23. des:     Giøran Jonsdatters fra Tind                                                     31 aar

                       Erich Jansøn Svendske                                                            41 aar

 

 

 

1739

 

 

 

Eid: 8. jan:      Uldrich Knudsøn fra Porsgr.                                                     68 aar 8 maaneder

 

Eid: 27. jan:    Thomas Bugges liden datter Anne Maria                                   6 uger

 

Eid: 1. feb:      Sara Christensdatter uægte søn Christen                                   2 maaneder

 

Sil: 8. feb:       Erich Tosholts enke Lisbet Ingebretsdatter                              77 aar

                      Knud Gulichsøn Engelstad                                                        30 aar

                      Aane Røes liden søn Ole                                                            1 ½ aae

 

Eid: 15. feb:    Erich Biønnerøds liden datter Berte                                            6 maaneder

 

Eid: 22. feb:    fattig jord begravet Maren Christophersdatter Schielsvig         76 aar

 

Eid: 25 feb:     Sirie Olsdatter Grave                                                                17 aar 8 maaneder

 

Sil: 1. mar:      Jørgen Kistes kone Gunild Christensdatter                               36 aar

 

Eid: 8. mar:     fattig jord begravet Thomas Nielsøn Sties

                      liden datter Karen fra Porsgr.                                                      3 uger

 

Eid: 14. mar:   fattig jord begravet Halvor Tolskougens enke                               74 aar

                      (ingen navn nevnt J.O.)

 

Eid: 15. mar:   Sybille Pedersdatter Ouen                                                        32 aar 6 maaneder

 

Eid: 26. mar:   Lars Prosøns liden søn Isach                                                       8 dager

 

Eid: 27. mar:   Bent Aases Moder Maren Anfindsdatter                                  90 aar

 

Eid: 28. mar:   Peder Erichsøns værmoder Aase Hansdatter                             93 aar

 

Eid: 24. apr:    fattig jord begravet Gunild Pedersdatter Rødningen                  30 aar

 

Eid: 3. mai:     Knud Ouens søn Jacob                                                               15 aar

 

Eid: 6. mai:     enken Inger Nielsdatter Nødlands Stranden                              74 aar

 

Eid: 8. mai:     Halvor Jobsøns liden søn Jens Møller                                        3 maaneder 9 dager

 

Sil: 19. mai:     Ole Øverbøes enke Karen Jacobsdatter                                  74 aar

                       Lars Surdalens kone Sidsel Andersdatter                                32 aar

                       Ole Lyches liden datter Berte                                                    3 maaneder 3 uger

 

Eid: 24. mai:   Jens Hansøns kone i Porsgr. Anne Christensdatter Bie            73 aar

                      Gunder Husets kone Anne Larsdatter                                       46 aar

 

Sil: 7. jun:       Lars Paaveruds kone Maren Christophersdatter                      32 aar

 

Eid:

Samme dag:    Tollef Ochlungens liden datter Marte                                          3 maaneder

 

Eid: 14. jun:    Guldbrand Povelsøn Oxum                                                       56 aar

                      Gunder Husets liden søn Knud                                                    3 maaneder 8 dager

 

Eid: 28. jun:    Anders Caspersøn liden søn Ole                                                  8 dager

 

Eid: 2. jul:       Hans Gundeklefs kone Kirsten Tolfsdatter                                46 aar

 

Eid: 5. jul:       Ole Flottens liden søn Ole                                                           3 aar 4 maaneder

 

Eid: 24. jul:     Peder Døhls enke Randi Christensdatter                                  78 aar

 

Sil: 26. jul:      Sirie Gunuldsdatter Eyet                                                           20 aar

 

Eid: 2. aug:     Tolluf Ochlungens Stifsøn Ole                                                      6 aar 10 uger

 

Eid: 13. sep:    Niels Viersdalens liden søn Ole                                                   6 uger

 

Eid: 20 sep:     Anders Michelsøn Gaasegrunden                                             69 aar

 

Eid: 27. sep:    Anders Stulens kone Marte Jonsdatter                                    64 aar

 

Eid: 16. okt:    Hans Gadens liden datter Karen                                                 9 maaneder

 

Eid: 19. nov:   Simen Døvigs liden søn Peder                                                     6 uger

 

Eid: 27. nov:   Helge Lies liden datter Anne                                                       5 aar

 

Eid: 29. nov:   Svend Simensøn Rognlie                                                           90 aar

                      Hans Tobiasøns liden datter Inger                                               2 aar 6 maaneder

 

Eid: 18. des:   Niels Svendsøn fra Porsgr.                                                        52 aar

                      Niels Kindalens kone Elen Pedersdatter                                   73 aar

 

Eid: 24. des:   Tolder Frisenbergs Hustru Antonette Smith                               30 aar

 

Sil: 27 des:      Ole Grorøe                                                                                70 aar

                      Michel Tosholts kone Anne Olsdatter                                       32 aar

                      Gunder Saugen                                                                          90 aar

 

 

 

1740

 

 

 

Eid: 31. jan:    Povel Traaholtes liden søn Søfren                                             8 dager

 

Eid:

Die Purific Mar

(2. feb J.O.)    Stephen Gaasegrundens liden datter Maren                             8 dager

 

Eid: 2. mar:     Torkild Søfrensen Hasler                                                       70 aar

 

Eid: 3. mar:     Knud Laugesøns kone Kirsten Knudsdatter                           32 aar

 

Eid: 9. mar:     Pros Nøchlegaards kone Ingeborg Jensdatter                        45 aar

 

Eid: 18. mar:   Jon Andersøn Aas                                                                  67 aar

 

Sil: 20. mar:    Jacob Øverbøes liden søn Lars                                                8 dager

 

Eid: 23. mar:   fattig jord begravet Anne Nielsdatter Schielsvig                     76 aar

 

Eid: 2. apr:      Svend Bache                                                                          67 aar

 

Eid: 9. apr:     Ole Klokers enke Ingeborg Andersdatter                              65 aar

 

Eid: 4. mai:     Anders Pedersøn Stulen                                                         67 aar

 

Eid: 15. mai:   Anders Olsøns liden søn fra Drahmen

                      med nafn Anders                                                                     1 aar

 

Sil: 22. mai:     Niels Søntvetes liden søn Lars                                                  9 maaneder

                       Halvor Kiste                                                                           59 aar

 

Eid: 29. mai:   Søfren Nielsøns liden datter Anne Cathrine fra Porsgr.              3 aar

                      Lars Nøchlegaard liden datter Gunild                                         9 aar

 

Eid: 7. jun:      fattig jord begravet Ole Sivertsøns

                      datter fra Porsgr. ved nafn Margrete                                          9 aar

 

Eid: 8. jun:      Hans Christiansøns liden datter Isabella Boletha                        4 aar 2 maaneder

                      Johannes Sivertsøns liden datter Malene Maria                         1 maand 8 dager

                      Evert Nielsøns liden søn Hans                                                     6 maaneder 2 dager

 

Eid: 12. jun:    fattig jord begravet Ingebret Jørgensøn fra Porsgr.                    46 aar

 

Eid: 19. jun:    Lars Enersøns liden søn Søfren                                                   2 aar

 

Eid: 24. jun:    Ole Vallers liden datter Marte                                                    6 maaneder

 

Sil: 26. jun:     Thor Evensøn                                                                           36 aar

 

Eid: 28. jun:    fattig jord begravet Stener Sandufsøns afdøde

                      hustru Gunild Asbiørnsdatter fra Vinge Sougn                          40 ½ aar

                     (må være Vinje Sogn J.O.)

 

Eid: 2. jul:       Anders Grønsholts liden søn Christopher                                  5 uger

                      Henrich Skomager fra Ørjevig                                                  90 aar

 

Eid: 6. jul:       Helge Lies liden datter Lisbeth                                                  2 ½ aar

                      Giert Solvesøn liden datter Anne Margrete                              1 ½ aar

 

Eid:

4.p.Trin.

(10. jul J.O.)    Hans Torkildsøns liden datter Maren                                       6 maaneder

                        Arne Laugesøns liden datter Else Kirstine                              10 maaneder 8 dager

 

Sil:

samme dag:     Ole Sølands Stifdatter Helvig Nielsdatter                               12 aar 8 dager

                        Kittil Tormosrøeds datter Karen                                              14 aar 4 maaneder

 

Eid: 17. jul:     Amund Landgangens liden datter Maren                                   6 maaneder

 

Eid: 27. jul:     fattig jord begravet Lars Vallerkastets

                      kone Anne Jensdatter                                                             90 aar

 

Eid: 19. aug:   fattig jord begravet Claus Bechens

                      kone Karen Simensdatter                                                      52 aar

 

Eid: 29. aug:   Daniel Christensøn Arveshougen                                         66 aar

 

Sil: 11. sep:     Knud Biørnsøn Schilbred                                                       27 aar 6 maaneder

 

Eid: 20. sep:    Peder Lorentzøns liden søn Lorentz                                         6 maaneder 8 dager

 

Eid: 18. okt:    Niels Siljens liden søn Anders                                                  4 maaneder 3 dager

 

Eid: 23. okt:    Niels Erichsøn Biønnerød                                                      24 aar

 

Eid: 30 okt:     Niels Albretsøns kone i Porsgr.                                             59 aar

 

Eid: 12. nov:   Halvor Jobsøns hustru Karen Jensdatters Møller                  23 aar 5 maaneder

 

Eid: 30 nov:    Niels Olsøn Nedre Lunde                                                       73 aar 10 maaneder

 

Eid: 1. des:     Peder Graves enke Else Halvorsdatter                                   82 aar

 

Eid: 17 des:    Anders Olsøn Ørevig                                                              70 aar

 

Eid: 22. des:   Søfren øvre Lundes liden datter Marte                                     1 maaned

 

Sil: 23. des:     Erich Pedersøns kone ved Værket Ragnild Olsdatter            41 aar

 

Eid: 28 des:    Niels Ødegaardens kone Marte Masdatter                            51 aar

 

Eid: 30 des:    Scheje Kleppes kone Lisbeth Giestisdatter                           82 aar

 

 

 

1741

 

 

 

Eid: 19. jan:    Halvor Andersøn Ramberg                                                 16 aar 4 maaneder

 

Eid: 28. jan:    Niels Anfindsøn Hoyholt                                                     61 aar

 

Eid: 5. feb:      Peder Rødningen                                                                 84 aar

 

Eid: 14. feb:    Knud Flottens liden datter Amborg                                       3 aar mindre end 6 uger

 

Eid: 18. feb:    Bent Aases liden søn Lars                                                    20 uger

 

Eid: 19. feb:    Hans Pedersøn Herøetangen                                               80 aar

                      Kirsten Nielsdatter Wiersdal                                              14 aar

 

Eid: 1. mar:     Mathias Hansøn Kielstad fra Porsgrund                             93 aar

 

Eid: 5. mar:     Lars Pedersøn Landgangen                                                55 aar

                      Torkild Bircetvedt begravet i Eid. kirkes fattigjord                73 aar

 

Sil:

Dom. ladem?: Jacob Pedersøn Præstegaarden                                           66 aar

 

Eid: 8. mar:     Torcild Lundes enke Maren Olsdatter fra Hogholt               80 aar

 

Eid: 9. apr:      1. begravet i fattig Jord Adrian Studsrøds

    koene Kirsten Jacobsdatter                                           80 aar

2. Otter Røreas datter Sidsel Ottersdatter                          21 aar

3. Maren Christensdatter                                                  70 aar

 

Eid: 16 apr:     Lars Syndsaasens enche Inger Siversdatter                         83 aar

 

Eid: 22. apr:    Anders Olsøn Svendske fra Porsgrund                                 48 aar

 

Eid: 23. apr:    Martha Nilsdatter Hougholt                                                28 aar

 

Eid: 4. mai:      Anund Gundresøn Koene Ingeborg Nielsdatter                   51 aar

 

Eid: 7. mai:      Harald Pedersøn Stuulen                                                     59 aar

 

Eid: 8. mai:     Ougen Sichtesøen                                                                 61 aar

 

Eid: 13. mai:    Halfvor Jobsøns liden søn Niels Christian                             6 maaneder 12 dager

 

Eid: 22. mai:    1. Solve Andersøn fra Porsgrund                                         70 aar

                        2. Lars Iversøns kone i Porsgrund Johanne Bentsdatter      60 aar

                        3. Torkild Haslers enke Maren Andersdatter                      74 aar

                       4. Peder Stulens liden datter Anne                                         2 aar 5 uger

 

Sil: 23. mai:     1. Michel Sølands søn Jon                                                     16 aar

                       2. Samuel Vanneboens kone Anne Nielsdatter                    57 aar

                       3. Tønnes Tveten                                                                  69 aar

                       4. Marte Nielsdatter Høchset fra Guldbrandsdalen              60 aar

                       5. Hans Gundersøn Næset                                                  25 aar

 

Eid: 28 mai:    Solve Andersøns enke fra Porsgr.

                      ved nafn Marte Gundersdatter                                            56 aar

                      i de fattiges jord nedsat Ole Andersøn Ramsdalen                 78 aar

 

Eid: 30. mai:   Cathrina Ahletha Rohde                                                     19 aar 2 maaneder

                         

Eid: samme dag:

i Eidangers kirkes fattigjord

en Skibsmand fra Cragerø ved nafn Hans Torkildsøn          53 aar

 

Eid: 31. mai:   i Eidangers kirkes fattigjord Berte Evensdatter fra Schien     82 aar

 

Eid: 9. jun:      Anders Jacobsøn Røsætre                                                   70 aar

 

Sil: 11. jun:     Erich Pedersøns liden søn Axel fra Verket                               ½ aar 7 uger

 

Eid: 13. jun:    Ole Tollufsøn Nordal                                                            72 aar

 

Eid: 16. jun:    Lieutenant Peter Carstensens liden søn Peter Daniel              7 maaneder

 

Eid: 18. jun:    Rasmus Christensøns liden datter ved nafn Inger                    4 aar

 

Eid: 21. jun:    Jacob Tollufsøn Nordal                                                       75 aar

 

Eid: 26. jun:    Godtfridt Snidkers kone Maria Jensdatter                           40 aar 5 maaneder

 

Eid: 6. jul:       Ole Baches kone Giøran Giertsdatter                                  62 aar

                       Povel Traaholtes liden datter Anne                                         3 uger

 

Eid: 10. jul:     Peder Nielsøn Klevstrand                                                     69 aar

 

Eid: 1. aug:     Thor Andersøn Røe fra Porsgrund                                         64 aar

 

Eid: 4. aug:     Giertrud Buvigen under Grave                                                80 aar

 

Sil: 6. aug:       Henrich Pedersøns liden datter Margrete fra Verket              1 aar 14 dager

                        Anders Solverøds liden datter Maria                                     6 uger

                       Jon Tuvedahls liden datter Karen                                           4 maaneder

 

Eid: 6. aug:     Simon Klevstrands liden Datter Berte Kirstine                       9 uger

                      og med hende nedsadt

                      Johannis Skredders et dødfødt barn

 

Sil: 27. aug:     Peder Tvetens liden søn Ole                                                   4 aar

                       Ingebret Jislands liden datter Maria                                       1 aar

 

Eid: 14. sep:    Ole Andersøn fra Porsgr. tient paa Biørntvedt

og fød i Holden Sougn                                                           25 aar

 

Sil: 17. sep:     Anders Kistes kone Marthe Olsdatter                                 21 aar

 

Sil: 20. okt:     Gulich Engelstads kone Ambiør Nielsdatter                          65 aar

 

Sil: 5. nov:       Gamle Enkemand Ole Røe                                                     80 aar

                       Anund Jonsøn Moholt                                                          24 aar

 

Eid: 12. nov:   1. Torbiørn Grønlies enke Inger Jacobsdatter                       78 aar

                      2. Maren Laugesdatter fra Porsgrund                                  20 aar 4 uger

 

Eid: 3. des:     Ingeborg Larsdatter Muhle                                                  31 aar

                      Lars Rolfsøns liden søn Rolf                                                   7 uger

 

Eid: 4. des:     Jens Hansøn Aalborg fra Porsgrund                                      79 aar

 

Eid: 7. des:     Schaje Rasmussøn Klep                                                      92 aar

                      Knud Flottens liden søn Anders                                             8 dager

 

Eid: 10 des:    Peder Jørgensøn Ørstvedts liden søn Christen                       8 dager

 

Eid: 15 des:    Niels Andersøn Skredder fra Porsgrund                               54 aar

 

Eid: 21. des:   Job Christensøns tienistdreng Ole Andersøn                          39 aar

 

Eid: 24. des:   nedsadt enken Lisbeth Bentsdatter fra Porsgrund                52 aar

 

 

 

1742

 

 

 

Eid: 4. jan:      Giert Solvesøn fra Porsgrund                                              26 aar

 

Sil: 6. jan:       Jon Moholt                                                                           59 aar

                      Johannes Saugen                                                                 34 aar

 

Eid: 11. jan:    Jørgen Siljens kone Karen Pedersdatter                              67 aar

 

Eid: 13. jan:    begravet i Eidangers kirkes fattigiord

                      Maria Andfindsdatter fra Brevig

                      som døde hos Hans Rødningen                                               9 aar

 

Eid: 14. jan:    begravet i Eidanger kirkes fattigiord

                      Henrich Ørjevigs enke Gunild Jansdatter                            76 aar

                     Anne Olsdatters Rødningen i fattig jorden nedsadt                32 aar

 

Eid: 24. jan:    Live Halvorsdatter Biørntvedt                                            (ikke nevnt J.O.)

                      med hende i kisten nedsadt

                      Peder Hansøns liden søn Hans samesteds fra                        1 aar

 

Eid: 25. jan:    Monsieur Rohdes liden søn Niels                                          1 aar 8 maaneder

 

Eid: 27. jan:    CamerRaad Kierulfs pige Sidsel Augustini datter Høst      26 aar

 

Eid: 7. feb:      Karen Mathisdatter fra Porsgrund                                     34 aar

 

Sil: 9. feb:       Rejer Naphougs søn Tolluf                                                   17 aar

 

Eid: 10. feb:    Halvor Saltboens kone Malene Andersdatter                     40 aar

 

Eid: 11. feb:    begravet i Eidangers kirkes fattigiord

                      Helge Biønerød, en enke                                                      84 aar

 

Eid: 21. feb:    Isach Pedersøn Schielsvig                                                   49 aar

 

Eid: 24. feb:    Michel Flochstads enke Anne Anundsdatter                        47 aar

 

Eid: 25. feb:    Hans Kaasens kone Dorthe Nielsdatter                              40 aar

                      Ingebret Ochlungens liden datter Marthe                               14 dager

 

Eid. 28. feb:    begravet i Eidangers kirkes fattigiord

                       Rasmus Jydes Værmoder

                       Kirsten Hansdatter fra Porsgrund                                      90 aar

 

Eid: 4. mar:     Svend Baches enke Anne Olsdatter                                    69 aar

 

Eid: 7. mar:     Søfren Nielsøns liden søn Niels                                            2 aar 3 maaneder

                      Sl. Ingebret Jørgensøns liden datter nafnlig Maren                3 aar 1 maaneder

 

Eid: 12. mar:   Hans Olsøn Gundeklev                                                        45 aar

                      hos Hanem nedsadt Hans Torkildsøns liden datter Maren     4 maaneder 3 uger

 

Eid: 15. mar:   Niels Amundsøn Valler                                                       41 aar

 

Eid: 17. mar:   Guldbrand Oxums enke Karen Søfrensdatter                     51 aar

 

Eid: 23. mar:   Ole Lønnebaches kone Anne Hansdatter Ørestvedt            32 aar

 

Eid: 8. apr:      Erich Biønnerød                                                                   62 aar

                       Peder Isachsøn Schielsvig                                                   14 aar

                       Anne Hansdatter Kindahlen                                               12 aar

 

Eid: 14. apr:     enken Guri Schielsvig                                                            65 ½ aar

                        Anders Olsøns liden søn fra Porsgrund ved nafn Ole              4 maaneder

 

Sil: 15 apr:        1. Ole Gulichsøn Engelstad                                                 22 aar

                        2. Thore Michelsdatter Øverbøe                                       25 aar

                        3. Peder Tvetens liden datter Pernille                                   2 aar

                        4. Michel Tosholt                                                                36 aar

                        5. Jon Bingholtes kone Maren Jacobsdatter                       40 aar

 

Eid: 16. apr:    Amund Landgangens liden datter Karen                                 3 maaneder

 

Eid: 17. apr:    Helge Hansøn Lie fra Porsgrund                                           59 aar

                       Lars Bentsøns ældste søn Christen                                        16 aar

 

Eid: 21. apr:     1. Hans Ørestvedts kone Maren Abrahamsdatter               63 aar

                        2. Abraham Ørestvedts kone Sophia Svendsdatter              28 aar

                        3. Ole Rolfsøn Schielsvig                                                     33 ½ aar

                        4. Abraham Rolfsøn Schielsvig                                            25 aar

                        5. Arne Laugesøns yngste søn nafnlig Giert                           5 uger

 

Eid: 22. apr:     begravet i Eidanger kirkes fattigiord en Tellebonde

                        ved nafn Biørguf Aslachsøn Dahlen, som døde

                        hos Peder Erichsøn i Porsgrund                                            40 aar

 

Eid: 24. apr:    Niels Slevoldens kone Anne Rejersdatter                            46 aar

                       Giøran Haslers yngste datter ved nafn Berte Pedersdatter     6 aar

 

Eid: 29 apr:     Abraham Øeristvets ælste datter ved nafn Kirsten                  2 ½ aar

 

Eid: 5. mai:      Even Nordre Lundes kone Birthe Pedersdatter                  52 aar

 

Eid: 9. mai:      Simon Klefstrands liden søn Eric                                            3 aar

 

Eid: 11. mai:     gamble Niels Olsøn Hougholt                                              60 aar

                        Lars Buers kone Marthe Gundersdatter                            45 aar

 

Eid: 14. mai:   Anders Olsøn, Soldat fra Porsgrund                                      32 aar

 

Eid: 20 mai:    Søfren Nielsøn Grønsholt                                                      34 aar

 

Eid: 25. mai:   Daniel Schredders enke Birthe Svendsdatter                        56 aar

 

Eid: 27. mai:   Abraham Øeristwets liden søn Rasmus                                   1 aar 4 maaneder

 

Eid: 29 mai:    Niels Christensøn Juuel fra Porsgrund                                  62 aar mindre end 8 maaneder

 

Eid: 1. jun:      Capitain Des armecs Sigvardt Larsøn Bache                        42 aar

                      Rasmus Christophersøn Jyde                                               44 aar

                      Niels Pedersøn Hougholt                                                       62 aar

 

Sil: 3. jun:       Børge Bertelsøns liden søn Bertel                                            5 maaneder 14 dager

 

Eid: 6. jun:      Knudt Nielsøns kone fra Porsgrund

                      Magnild Andersdatter                                                          34 aar

                      Sivert Bachis moeder Lisbet Jensdatter                                66 aar

 

Eid: 8. jun:      begrafet i Eidanger Kirchis fattig Jord

                      Olle Olsøn Kull                                                                     80 aar

 

Eid: 10. jun:    Anders Gaasegrundens enke Karen Jørgensdatter                66 aar

                      Johanna Justdatter Øedevold                                               62 aar

 

Eid: 13. jun:    Anders Larsøns Enche Maren Baner fra Porsgrund               61 aar

 

Eid: 17. jun:    Gullich Evensøn nordre Lunde                                              21 aar

 

Eid: 30. jun:    Anund Mortensøn Røe                                                         47 aar

 

Eid: 1. jul:       Christen Bratsbergs liden søn Jens                                          1 aar 8 maaneder

 

Eid: 5. jul:       Anders Landers kone Anne Nielsdatter                               40 aar

 

Eid: 6. jul:       Hans Sivertsøn fra Porsgr.                                                   35 aar

                       

i fattigiorden nedsadt Anne Myerens

uægte datter Anne Cathrine                                                3 ½ aar

 

Eid: 8 jul:        Anders Lanners yngste søn ved nafn Guldbrand                    15 dager

 

Sil: 15 jul:       Ole Kittildsøn Søland                                                           35 aar

 

Eid: 17. jul:     Mons. Ballings liden datter Dorothea                                     1 aar 2 maaneder 11 dag

 

Eid: 20. jul:      Anders Rambergs kone Boel Rasmusdatter                        54 aar

                        med hende i graven nedsadt

Ingebret Røes liden søn Isach                                               10 uger

 

Eid: 28. jul:      Sl. Giert Solvesøn og Maria Petersdatters

ægte datter Marte                                                                10 maaneder mindre end 14 dager

 

Eid: 5. aug:     David Jydes liden datter Maren                                              2 aar

 

Eid: 7. aug:     Christian Jobsøns og Anne Maria Møllers ægte søn Carl         9 maaneder

 

Eid: 9 aug:      Anders Halvorsøn Ramberg                                                 61 aar

 

Eid: 12. aug:   Anne Olsdatter Kaasen                                                        60 aar

 

Eid: 16. aug:   Arne Laugesøns liden datter Marthe                                      5 maaneder

                      med hende i graven nedsadt

                      Isach Andersøns et lidte dødfødt barn

 

Sil: 19 aug:      Knud Halvorsøn Gonsholt                                                    44 aar

                       Jacob Dahlen                                                                        80 aar

                       Christen Præstegaardens liden datter Karen                           2 aar 8 maaneder

 

Eid: 21. aug:   begravet i Eidanger kirkes fattigiord

                      Amund Corporals liden datter Abigail                                    1 ½ aar

 

Eid: 2. sep:      Niels Jacobsøn DigeSkiær fra Porsgrund                             73 aar

                        med hanem i kisten nedsadt

Isach Andersøns og Anne Abrahamsdatters

ægte datter ved nafn Inger                                                    3 uger

 

Eid: 12. sep:    Hans Nielsøns liden datter Anne Kistine fra Porsgr.              5 ½ aar

                       med hende i kisten nedlagt Knud Uldrichsøns

liden søn Uldrich                                                                  1 maaned

 

Giert Aasis liden søn Ole                                                      15 uger

 

Eid: 25. sep:    Tyge Nielsøn fra Porsgrund                                                 50 aar

 

Eid: 29. sep:    begravet i Eidanger kirkes fattigiord

                       efter Sl. CammerRaad Kierulfs Tilladelse et fattig

og vanvitig Qvinde Meniske ved Nafn Anne Myren             24 aar

 

Sil: 30 sep:      Lars Pedersøn Høchset                                                       63 aar

                        Halvor Pedersøn Serkland                                                  32 aar

 

Eid: 4. okt:      Halvor Jobsøns og Anne Kiils

                        ægte datter Karen Møller                                                   3 maaneder

 

Eid: 14. okt:    begravet i Eidanger kirkes fattigiord Dreyer

                        Anne fra Porsgr.                                                                  77 aar

 

Eid: 20. okt:    Christen Qvædstads liden søn Søfren                                     1 aar

i fattigiorden nedsadt Niels Albretsøn fra Porsgr.                63 aar

 

Sil: 21. okt:     Lars Høchsettes tieniste pige Karen Joensdatter                 26 ½ aar

                      Ole Eyets kone Ingeborg Olsdatter                                     57 aar

 

Eid: 28. okt:    begravet i Eid. kirkets fattigiord Anders Andersøns

                       og Eli Andersdatters ægte søn fra Porsgr. som af

Jordmoderen var bleven hiemmedøbt og kaldet Anders       3 dager

 

Eid: 3. nov:     Johan Veidenauers liden søn Andreas Sylvester                  ½ aar 8 dager

 

Eid: 7. nov:     Isach Kleppes liden søn Lars                                               14 dager

 

Eid: 18. nov:   begravet i Eidangers kirkes fattigiord

                      Hans Kaasens liden datter Berte                                          9 aar

 

Eid: 20. nov:   Haagens Erichsøn fra Biørntvedt                                        18 aar

 

Sil: 9. des:       1. Halvor Michelsøn Gurholtes

    liden Stifsøn Isach Gudmundsøn                                    17 aar

2. Povel Prestejores 2 nyfødte barn og tvillinger

    som af  Faderen selv være hiemmedøbt                            1 dag

3. Halvor Nirisøn Gonsholtes

    liden søn Ole som og var hiemmedøbt                              1 dag

4. Anders Solverøds liden søn Jacob                                   6 maaneder

 

Eid: 13. des:   Rejer Flochstads enke Maren Pedersdatter                        81 aar 3 maaneder

 

Eid: 23. des:   begravet i Eidangers fattigiord Ole Aarholtes datter Marthe   22 aar

 

Sil: 24. des:     Holge Gonsholt                                                                    59 aar

                       Lars Thoa                                                                           76 aar

 

 

 

1743

 

 

 

Eid: 5. jan:      Niels Pedersøns enke paa Hogholt Berte Hansdatter         58 aar

 

Sil: 13. jan:      Anders Andersøns kone fra Verket

nafnlig Maren Tevesdatter                                               35 aar

 

Eid:

samme dag:     Lars Olsøn Sadelmagers og Anne Giertsdatters

                       ægte datter Marte Margrethe                                          12 uger

                       Jørgen Ødevolds Datter Kirstine                                        2 aar

 

Eid: 29. jan     Povel Knudsøn Traaholt                                                      31 aar

 

Eid: 13. feb:    Carl Vallers lidet dødfødte barn

 

Eid: 15. feb:    Rolf Larsøn Herøen                                                            63 aar

 

Sil: 17. feb:     Lars Qvislens kone Berte Thorsdatter                                85 aar

 

Eid: 17. feb:    Tolfs Ingeborg fra Porsgrund                                                 97 aar

                      Elen Knudsdatter Oven                                                      15 aar

 

Eid: 6. mar:     Halvor Buveyens kone Berte Povelsdatter                         49 aar

 

Eid: 7. mar:     Uldriches Anne i Porsgrund                                                  59 aar

 

Eid: 10. mar:   Jacob Lundes liden datter Anne                                           10 maaneder 14 dager

 

Eid: 14. mar:   Joen Ørevigs liden søn Anders                                             4 maaneder

 

Eid: 7. apr:      Ingebret Ochlungens liden datter Marthe                              3 uger

 

Eid: 24. apr:    Anund Hvalens enke Else Elefsdatter                                 71 aar

 

Eid: 28. apr:    Amund Landgangens liden søn Anders                                 10 aar

 

Eid: 30. apr:    Peter Lorentzens kone i Porsgrund Kirsten Malling             36 aar

 

Eid: 10. mai:   Marthe Clausdatter Bechen                                               17 aar

 

Eid: 11. mai:   Ingebret Michelsøn Ochlungen                                           31 aar

 

Eid: 19. mai:   Anders Rasmusøn Gaasegrundens og Karen

                      Andersdatters ægte datter Anne                                           8 uger

 

Sil: 23. mai:     Halvor Nirisøn Gonsholtes og Anne Sougens

                       uægte barn som døde uden Daab                                         8 dager

 

Eid: 31. mai:   Christopher Rambergs liden søn Anders                              5 uger

 

Eid: 9. jun:      Gunder Strømtangen fra Porsgrund                                     56 aar

                      Arne Solie                                                                          76 aar

 

Eid: 19. jun:    Anders Vigeverings kone fra Porsgrund

                      nafnlig Anne Nicolaidatter                                                 58 aar

 

Sil: 24. jun:     Vetle Høchsettes kone Margrethe Nielsdatter                  57 aar

 

Eid: 9. jul:      Velædle og Velbyrdige CammerRaad

                     Hans Jensøn Kierulf                                                          44 aar

 

Eid: 31. jul:     Anders Caspersøns kone

                      Else Dorthea Olsdatter Kiær fra Porsgrund                      32 aar

 

Eid. 4. aug:     nedsadt og begravet en pige fra Barsebo ved nafn

                      Marthe Larsdatter Huset, som sammesteds tiente

                      og druknede, men som det skal være Skied af vanvare

                      fik hun af Øvrigheden tilladelse at

                      komme i Christen Jord                                                          22 aar

 

Eid: 11. aug:   Jens Juuls og Marte Anundsdatters ægte søn Niels               5 uger

 

Sil: 18 aug:      Michel Qvislens                                                                  84 aar

 

Eid: 25. aug:   Jacob Svendskes liden søn Ole fra Porgsrund                        3 uger

 

Sil: 8. sep:       Peder Michelsøn Qvislen                                                    42 aar

                        hans liden datter Marthe                                                      1 aar

 

Eid: 26. okt:    Klokerens Christen Bøes liden søn Hans                               3 uger

 

Sil: 27. okt:     Lars Hochsettes og Ingeborg Gulichsdatter

                      ægte datter Lisbeth                                                              6 maaneder

                      Rolluf Hochstads liden søn Ole                                              7 maaneder

 

Eid: 9. nov:     Enken Marte Gundersdatter Grina                                     74 aar

 

Eid: 7. des:     Rasmus Søfren Leerstang                                                    27 aar

 

Sil: 15. des:     1. Erich Povelsøn Cloverød                                                 50 aar

                       2. Even Simensøn Kiste                                                      69 aar

                       3. og hans kone Gunne Nielsdatter                                     71 aar

                       4. Arve Ouestads kone Anne Kieldsdatter                          22 aar

 

Eid: 17. des:   Tolluf Michelsøn Ochlungen                                                40 aar

 

Sil: 27. des:    Gamle Lars Qvislen                                                              90 aar

                      Ole Gurholtes kone Maren Torbiørnsdatter                       67 aar

 

 

 

1744

 

 

 

Eid: 5. jan:      Niels Aasgaardstands liden datter Anne fra Haaøen               4 aar

 

Eid: 23. jan:    Søe Captain Lieutenant Peter Carstensøn fra Porsgrund     35 aar

 

Eid: 26. jan:    Enken Marte Pedersdatter fra Ochlungen                          62 aar

 

Eid: 2. feb:      Enchefru Margretha Andersdatter Hovolt                         72 aar

 

Eid: 19. feb:    Enken Siverts Maria fra Porsgrund                                     70 aar

 

Eid: 25. feb:    Controleur Biners Skrive Karl

ved nafn Arne Pedersøn fra Schien                                    40 aar

 

Eid: 26. feb:    Giert Aasis liden datter Maren                                            4 aar

 

Sil: Dom. Palm.

(22. mar J.O.)  Sara Olsdatter Eyet                                                          70 aar

 

Eid: 26. mar:   begravet i Eidanger kirkes fattigiord

                      Cornelius Gundersøn Dahlen                                            17 aar

 

Eid: 12. apr:    begravet i Eidanger kirkes fattigiord

                        Anne Søfrensdatter Bachen fra Valler Kastet                    82 aar

 

Eid: 19. apr:    Halvor Barseboes kone Ingeborg Olsdatter                       72 aar

 

Eid: 26. apr:    Jacob Birchøens et lidet dødfødt drengebarn                                 

 

Eid: 28. apr:    Johannis Haagensøns enke neufnlig

                      Birthe Smids fra Porsgrund                                                  87 aar

 

Eid: 5. mai:     Ole Holtes kone Maren Villumsdatter                                 32 aar

 

Eid: 7. mai:     begravet i Eidanger kirkes fattigiord

                     Abellone Hannibalsdatter fra Porsgrund                               73 aar

 

Sil: 10. mai:     Rødnou Gundersdatter Næs                                               21 aar

 

Sil: 31. mai:     Anders Svendsøns og Birthe Larsdatters ægte søn Lars         12 uger

 

Sil: 24. jun:     Søfren Findsrøds og Thore Hansdatters ægte søn Anders      10 maaneder

 

Eid: 28. jun:    Aase Nielsdatter Kleven fra Porsgrund                                21 aar

 

Eid: 2. jul:       Anders Simensøn Vigeværing fra Porsgrund                         80 aar

 

Eid: 9. aug:     Lars Olsøn Sadelmagers

                      og Anne Giertsdatters ægte datter Gunild                               14 dager

 

Eid: 10. sep:    Hans Hansøn Traaholtes kone Anne Villumsdatter               34 aar

                       Otter Røres søn Ole Ottersøn                                               15 aar

 

Eid: 20. sep:    1. Christen Leerstangs liden datter Sara                                  5 ½ aar

                        2. Knud Laugesøns liden datter Kirsten Maria                      (mangler J.O.)

                       3. Carl Vallers et lidet dødfødt barn

 

Eid: 27. sep:    Rolluf Gundersøn Oxum                                                     58 aar

 

Eid: 5. okt:      Inger Borgesdatter Landgangen                                          14 aar

 

Eid: 18. okt:    Johannis Skredders og Ingeborg Hansdatters Bagges

                        ægte datter Malene Cathrine                                              2 aar

 

Eid: 19. okt:    Niels Rørerøes enke Karen Iversdatter                              54 aar

 

Eid: 25. okt:    Bent Aases liden søn Ole                                                      1 aar 3 uger

 

Eid: 29. okt:    Niels Viersdalens og Aase Larsdatters

liden datter Marthe                                                              4 ½ aar

 

Eid: 1. nov:     Niels Jacobsøn Lundes og Guri Evensdatters

                      liden søn Gulich                                                                     3 uger

 

Eid: 27. nov:   Niels Skredders enke Sidsel Trulsdatter fra Porsgrund         59 aar

 

 

 

1745

 

 

 

Eid: 23. jan:    Maren Olsdatter Hogholt                                                    23 ½ aar

 

Eid: 24. jan:    begravet i Eidanger kirkes fattigiord

                      Ingeborg Olsdatter fra Porsgrund                                        22 aar

 

Sil:

samme dag:     Jacob Sølands og Inger Nielsdatters liden søn Niels              1 maaned

 

Eid: 14. feb:    1. Hans Lillegaardens kone Maren Giertsdatter                  73 aar

                      2. Hans Hartvigs og Cathrine Gregersdatters

    liden søn Mathias                                                             7 uger

 

Eid: 20. feb:    Lehnsmand Hans Qvistes Moder Lisbeth Iversdatter           83 aar

 

Sil: 28. feb:     Enken Karen Gundersdatter Saugen                                    60 aar

 

Eid: 11. mar:   Ingeborg Baggers ægte søn Didrich                                        2 maaneder

 

Eid: 25. mar:   begravet i Eidanger kirkes fattigiord

                      Anund Gundersøn i Porsgrund                                               54 aar

 

Eid: 28. mar:   Lars Amundsøn Buer                                                            56 aar

 

Sil: 4. apr:       Asbiørn Olsøns enke Birthe Christensdatter                       40 aar

                       Lars Kistes og Giertrud Evensdatters

                       ægte datter Gunild                                                                6 uger

 

Sil: 11. apr:     Peder Joensøn Hammersmeds kone Aase Hansdatter           38 aar

 

Eid: 27. apr:    Hans Elefsøn Lillegaarden                                                     72 aar

 

Eid: 16. mai:    Iver Schajesøns kone Guri Larsdatter                                  54 aar

 

Sil: 23. mai:     1. Jon Svendsøn Ouestad                                                     81 aar

                       2. Amund Christensøn Høyset                                             61 aar

                       3. Inggiæl Gonsholt                                                               63 aar

                       4. Svens Ouestads et lidet hiemmedøbt barn                           14 dager

                       5. Thor Hovolsøn Vaneboe                                                  40 aar

 

Eid: 25. mai:   Hans. Kongl. Majsts. fordum Controleur ved

                      Langesunds Toldsted Uldrich Anton de Rohde                     72 aar

 

Eid: 27. mai:   Hans Tobiasøns og Maren Mortensdatters liden søn Erich      2 ½ aar

 

Eid: 4. jun:      Pigen Else Maria Rohde                                                     53 aar

 

Eid: 13. jun:    Ingbeorg Toldskougen                                                          61 aar

 

Eid: 16. jun:    nedlagt et lidet døedfødt drengebarn, tilhørende

                      Peder Nielsøn Vrangsund

 

Eid: Dom.1.p.Trin:

(20. jun J.O.)  Lars Larsøn Bache fra Porsgrund                                       43 aar

 

Eid: 23. jun:    Christian Danielsøn Arveskoug                                        24 aar

 

Eid: 1. jul:       pigen Giertrud Elia fra Porsgrund                                        25 aar

 

Eid: 6. aug:     Soldat Trohn Jacobsøn fra Porsgrund                                  35 aar

 

Eid: 17. aug:   Christian Jobsøn Arveskoug                                              35 aar

 

Eid: 5. sep:      begravet i Eidanger kirkes fattigiord

                       Kirsten Pedersdatter Shielsvig                                           64 aar

 

Eid: 11. sep:    begravet i Eidanger kirkes fattigiord Anfind Knudsøn           60 aar

 

Sil: 12. sep:     Povel Præstejores kone Giøran Thorsdatter                       50 aar

                        Jon Friborgs liden søn Knud                                                 1 aar

 

Eid: 29. sep:    Jens Knudsøn Ovens og Maria Haraldsdatter

                       et lidet dødfødt drengebarn 

 

Eid: 5. des:     Ole Holtes og Lisbet Schajesdatters ægte datter Maren        9 uger

 

 

 

1746

 

 

 

Sil: 6. jan:        Henrich Pedersøn Dolvens kone Ragnild Olsdatter            40 aar

 

Eid: 2. feb:      Christen Qvædstads liden søn Hans                                      1 maaned

 

Eid: fastelauhens søndag:

(20. feb J.O.): Peder Jørgensøn Schielsvigs liden søn Anders                       1 aar 1 uger

 

Eid: 12. mar:   Michel Sæterets kone Mari Søfrensdatter                           78 aar

 

Eid: 16. mar:   Johannis Skredders liden datter Kirstine Maria                     7 uger

                       Niels Nordre Lundes barn Jacob                                           3 uger

 

Sil: 20. mar:    1. Ole Kistes kone Gunild Guldbrandsdatter                        60 aar

                      2. Mogens Dahlen                                                                57 aar

  

Eid: 22. mar:   Søfren Nielsøn og Constance Bergs ægte Datter Constance    7 uger

 

Sil: 12. apr:     Ole Kistes yngste søn Jacob                                                    15 aar

 

Eid: 16. apr:    Anund Schauragers enke Anne Pedersdatter                          63 aar

 

Eid: 17. apr:    David Nielsøns liden søn Niels                                                 5 uger

 

Eid: 15. mai:   Hans Tobiasøn Sadelmagers liden søn Tobias                            1 aar

 

Eid: 19. mai:   Lars Pedersøn Grave                                                               56 aar

 

Eid: 22. mai:   Hans Amundsøn Traaholt                                                        64 aar

                      Kittilds Lisbeth fra Porsgrund                                                   70 aar

 

Eid: 25. mai:   Ole Baches kone Torbor Anundsdatter                                   56 aar

 

Eid: 27. mai:   Lars Larsøn Mule                                                                    86 aar

 

Eid: 12. jun:    Peder Jørgensøn Schielsvigs kone Johanne Hansdatter           27 aar

 

Eid: 30. jun:    H. Frue CammerRaad Kierulfs N. Else Brinch                         58 aar

 

Eid: 7. jul:       Godfrid Snidker i Porsgrund                                                     66 aar

 

Eid: 17. jul:     Christen Vaateklevs liden datter Maren                                    3 uger

 

Sil: 24. jul:      Jon Pedersøn                                                                          26 aar

 

Eid: 7. aug:     Peder Jørgensøn Schielsvigs liden datter Maren                         8 uger

 

Eid: 27. aug:   blev Tolder Frisenbergs liig begraved                                            

 

Eid: 12.p.Trin:

(28. aug J.O.): Johannis Skomagers og Anna Catrina Jacobsdatters

ægte søn Ole                                                                           1 aar 8 maaneder

 

Sil: 4. sep:       Jon Grorøds og Anne Reyersdatters ægte datter Maren           ½ aar

 

Eid: 18. sep:    Knud Nielsøn og Maren Olsdatters ægte søn Niels                  1 aar 14 dager

 

Eid: 22. sep:    Simon Pedersøns og Anna Maria Pedersdatters

ægte datter Pernille                                                                10 maaneder

Christen Vaateclevs kone Maren Olsdatter                           28 aar

 

Eid: 25. sep:    Maren Erichsdatters uægte søn Erich                                       3 aar

 

Eid: Festo Michaelis:

(29. sep J.O.): Niels Viersdalens søn Isach                                                     16 aar

 

Eid: 30. sep:    Monts. Thomas Bugges H. Kiæriste

                      Anna Povelsdatter Kasberg                                                   40 aar

 

Eid: 4. okt:      Halvor Jobsøns og Anna Kiils liden søn Ole                              10 dager

 

Eid: 30 okt:     Siul Aachlungen                                                                        80 aar

 

Eid: 4. des:     Ole Nielsøn Hogholt, som drugnet i Stochevandet i Bamble       28 aar

 

 

 

1747

 

 

 

Eid: 1. jan:      Anders Grønsholtes ældste søn Nam. Ole                                  6 aar

 

Eid: 6. jan:      Gunder Dahlens ældste søn Nam. Anders                                  24 aar

 

Sil: 31. jan:      et lidet nyfød pigebarn ved navfn Karen, tilhørende

                        en fattig vesterlændisk kone ved Naufn

                        Magnild Kittildsdatter, som sagde sig at være

                        gift med en Gevorben Soldat Ole Søfrensøn i

                        Frederichstad, til hvilken hun da skulle reyse,

                        men paa veyen udi Rødningen under gaarden

Qvislen i Slemdahl kom til ar føde dette pigebarn,

som af Manden i Huset Lars Olsøn blev hiemmedøbt

i overværelse af hans hustru og Peder Qvislens enke,

hvor paa det efter nogle dage døde og blev begraven

som overmelt

 

Eid: 22. feb:     Jacob Strømtangens liden datter Else Maria                           10 uger

 

Eid: 25. mai:    Hans Øfreaasens liden datter Ragnild                                      10 uger

 

Sil: Dom. Palmar:

( 26. mar J.O.) 1. Johannis Eyets enke Kirsten Olsdatter                              74 aar

                        2. Jacob Tosholtes enke Birthe Olsdatter                              73 aar

                        3. Christen Evensøn Sorbøe                                                 23 aar

                        4. Jacob Husets kone                                                              80 aar

                        5.Sl. Jon Pedersøn og Mari Thorsdatters ægte søn Peder         1 aar

 

Eid: Dom.Qvas.mod.gent.

( 9. apr J.O.)   Jacob Birchøens et lidet dødfød drengebarn

 

Eid: 15. apr:    Sl. Ingebret Jørgensøns og Birthe Pedersdatters

                       ægte søn Peder                                                                      14 aar

 

Eid: Dom.Cant:

(30. apr J.O.)   Christen Qvæstads liden søn Hans                                          6 uger

 

Eid: Dom. Rog:         

( 7. mai J.O.)   Peder Klevfstrands enke Birthe Olsdatter                              76 aar

 

Eid: 18. mai:   Lars Jensøn i Porsgrund                                                          54 aar

 

Eid: 25. mai:   Anders Caspersøn Snidker fra Porsgrund                                42 aar

 

Eid: 12. jun:    Lars Iversøns kone Anne Larsdatter fra Porsgrund                  46 aar

 

Eid: Dom.3.p.Trin:

(18. jun J.O.)   Niels Jacobsøn Lundes og Guri Evensdatters

ægte barn Birthe                                                                     9 uger

 

Eid: 20. jun:    Jacob Svendskes kone Margrete Olsdatter Kiær                   33 aar

 

Eid: Fest.St.Joh.Bapt:

(24. jun J.O.)   Abraham Ingevoldsøns og Martha Larsdatters

ægte søn Lars                                                                           1 aar

                        Christen Joensøns og Martha Røes ægte datter Aase                8 maaneder

 

Sil: Dom.4.p.Trin:

( 25. jun J.O.)  1. Søfren Findsrøds og Thora Hansdatters

                            ægte søn Hans                                                                      1 aar 4 uger

                        2. Povel Præstejores et lidet dødfødt barn

 

Eid: 8. jul:       Lars Landgangens og Guri Nielsdatters ægte datter Maria           15 dager

 

Eid: 11. jul:     begravet i Eidanger kirkes fattigiord Amborg Olsdatters

                      uægte datter Kirstine som af vanvare falt af en Brygge

                      og drugnet i Porsgrunds Elven                                                      3 aar 3 maaneder

 

Sil: Dom.7.p.Trin:

( 15. jul J.O.)   Anders Hochstads liden søn Jens                                              2 aar

 

Eid: Dom.9.p.Trin:

( 30. jul J.O.)   David Nielsøns liden søn Ole                                                     3 uger

 

Eid: Dom.11.p.Trin:

( 13. aug J.O.) Rasmus Davidsøns og Birthe Joensdatters

ægte datter Marthe                                                                   3 aar 10 maaneder

 

Eid: Dom.12. p.Trin:

( 20. aug J.O.) 1. Niels Digeskiærs enche Johanne Davidsdatter                    70 aar

                        2. Anne Hassels datter Inger                                                    17 aar

                        3. Halvor Larsøns og Karen Halvorsdatters

    ægte søn Hans                                                                      2 aar

 

Eid: Dom.14.p.Trin:

( 3. sep J.O.)   Ole Nøglegaards liden datter Maren                                         1 ½ aar

 

Eid: 6. sep:      Soldat Anders Andersøn fra Porsgrund                                    28 aar

 

Eid: 24. sep:    Ole Holtes ældste datter Anne                                                   10 aar

 

Eid: 29. sep:    Ole Holtes liden datter Maren                                                   4 aar

 

Eid: 7. okt:      Lars Nielsøn Kaagersvolds kone

                       Margrete Ottersdatter Røre                                                  25 aar

 

Eid: 15. okt:    begravet i Eidanger kirkes fattigiord

                      Giert Solvesøns enkes uægte datter Pernille                              3 uger

 

Sil: Dom.22.p.Trin:

( 29.okt J.O.)  Povel Præstejores ældste søn Ole                                            16 aar

 

Sil: 14. nov:    Mester Hammersmed Peder Joensøn                                      47 aar

 

Eid: 20. nov:   Boel Berg                                                                                78 aar

 

Sil: 21. nov:    1. Niels Simonsøn Moholt                                                       54 aar

                      2. Vetle Slettecolle                                                                   54 aar

                      3. Jacob Sølands Datter Maria                                                 6 aar

 

Sil: 3. des:       Jacob Jacobsøn Hammersmed Svend                                     27 aar

 

i samme uge begraveds:

                        1. Joen Moholts enke Marthe Søfrensdatter                        65 aar

                        2. Niri Gonsholtes kone Helje Halvorsdatter                        69 aar

                        3. Ole Grorøds enke Gunild Jansdatter                                70 aar

 

Eid: 9. des:     Lauge Arnesøn i Porsgrund                                                    77 aar

 

Eid: 14. des:   Niels Traaholtes kone Anne Hansdatter                                 26 aar

 

Eid: 24 des:    begravet i Eidanger kirkes fattigiord Ole Tormosøn,

                      som ellers kaltes Rør Ole                                                         50 aar

 

 

 

 

1748

 

 

 

Eid: 1. jan:      Halvor Pedersøn Oven                                                         74 aar

 

Sil: 7. jan:       Michel Sølands kone Ingeborg Joensdatter                         59 aar

 

Eid: 12. feb:    Simon Pedersøns liden datter Pernillle                                    3 uger

 

Eid: 17. feb:    Iver Jensøn Grave                                                                52 aar

 

Eid: 19. feb:    Frederich Proph                                                                   49 aar

 

Eid: 13. mar:   1. Jørgen Halvorsøn Siljen                                                   66 aar

                      2. Sivert Hansøns Moder i Porgsrund

    Ingeborg Andersdatter                                                   70 aar

 

Eid: 24. mar:   Ole Hansøn Schrabeklev                                                      12 aar

 

Eid: 10. apr:    1. Gunder Strømtangens enke Else Mogensdatter              75 aar

                        2. Christen Juels liden søn Niels                                           3 uger

                       3. Anders Toldskougens liden søn Guldbrand                      5 aar

 

Eid: 11. apr:    Michel Larsøn Sæteret                                                       73 aar

 

Sil: 4. apr:       Peder Hansøn Kolledreng ved Verket                                 24 aar

 

Eid: 28. apr:    Laers Pedersøn Sundsaasen                                               65 aar

 

Eid: 22. mai:   Mons. Niels Aals Sl Hustru Benedicta Henrica Berg         36 aar

 

Eid: 1. jun:      begravet i Eidanger kirkes fattigiord Hans Olsøn Kaasa       60 aar

 

Eid: 3. jun:      Erich Lundes og Karen Nielsdatters ægte søn Ole                2 ½ aar

 

Eid: 5. jun:      Hans Hansøn Traaholt                                                        38 aar

 

Eid: 9. jun:      1. Niels og Anna Traaholtes ægte datter Anne                      ½ aar

                      2. Søfren Aachlungens og Else Olsdatters

                          ægte datter Anne                                                              3 uger

 

Eid: 12. jun:    Hans Herøens og Pernille Borges ægte datter Magnild        12 uger

 

Sil: 27. jun:     Joen Friborgs liden søn Niels                                                1 aar 8 uger

 

Eid: 10. jul:     1. Laers Knudsøn fra Porsgrund                                         64 aar

                      2. Christen Qvæstads ældste søn Ole                                   14 aar

 

Eid: 14. jul:     begravet i Eidanger kirkes fattigiord

                      Christen Studsrøds yngste søn Niels                                    1 aar 8 uger

 

Eid: 27. jul:     Ole Laersøn Landgangen                                                    69 aar

 

Eid: 4. aug:     Laers Buers liden datter Anne                                               ½  aar

 

Eid: 6. aug:     Laers Knudsøns enke Kirsten Nielsdatter                          76 aar

 

Eid: Dom.9.p.Trin:

(11. aug J.O.)  begravet i Eidanger kirkes fattigiord

Aaste Olsdatters uægte søn Laers                                       16 uger

 

Sil: Dom.10.p.Trin:

(18. aug J.O.)  1. Joen Tosholtes og Ingeborg Nielsdatters ægte søn Ole     3 ½ aar

                       2. De samme ægtefolks liden datter Maria                           ½ aar

                       3. Ole Olsøn Gurholtes og Guri Pedersdatters

    ægte søn Christen                                                           ½ aar

 

Eid: 28. aug:   Tolder Langes Sl. Kieriste Cathrine Elisabeth                     42 aar

 

Sil: 8. sep:       1. Rasmus Tosholtes 2. børn og Tvillinger Ole og Jacob       ½ aar

                       2. Søfren Eyes liden søn Joen                                              3 ½ aar

                       3. Ole Eyes liden Datter Gunild                                           3 ½ aar

 

Eid: Samme dag:

                        Jørgen Godtfridsøns liden Datter Marte Margrete             3 uger

 

Eid: 11. sep:    1. Anders Simensøn fra Porsgrund                                      24 aar

                       2. Erich Lundes søn Niels                                                     19 aar

 

Eid: 17. sep:    Søfren Olsøn Ødegaardens liden Datter Anne                        1 aar

 

Eid: 21.sep:     Mons. Ballings og Ingeborg Cathrine Mejers

ægte søn Søfren Berg                                                         1 maaned

 

Eid: 28. sep:    Sl. Laers Laersøn Baches søn Laers                                     8 aar

 

Sil: 29. sep:     Christen Præstegaardens 2 børn

                       1. Karen                                                                             5 aar

                       2. Jacob                                                                              2 aar

 

Eid: 17.p.Trin:

(6. okt J.O.)    1. Simon Pedersøns liden Datter Birthe Kirstine                 5 aar

                       2. Ole Aarses søn Thor                                                        8 aar

 

Eid: 13. okt:    1. Abraham Hougens Datter Amborg                                    13 aar

                       2. Knud Toldskougens Datter Maria                                     ½ aar

                       3. Elen Olsdatter fra Solum Herred, hendes uægte

                           Datter Marthe Christophersdatter,

   som blev lagt i fattigiorden, og døde hos

    Evert Jyde i Porsgrund                                                     4 maaneder

 

Eid: 16. okt:     1. H. Mathis Langerøds Datter Anne fra Søndre Lunde         5 aar

                        2. Ingebret Lundes liden søn Gulich                                     4 ½ aar

                        3. Johan Veidenauers liden søn Henrich                               5 aar

                        4. Jørgen Godtfridtsøns liden Datter Anne Bolette               4 ½ aar

 

Eid: 17. okt:    1. Jørgen Ødevolds liden søn Joust                                      1 aar

                       2. Rasmus Davidsøns liden Datter Marte                             9 maaneder

                       3. Christen Joensøns liden datter Anne Maria                      ½ aar

 

Sil: 20 okt:      1. Michel Solvesøn Øverbøe                                               62 aar

                      2. Anders Thorsøn Tveten Saugen                                       16 aar

                      3. Karen Thorsdatter ibid.                                                  10 aar

                      4. Niels Tvetens Datter Karen                                               3 aar

                      5. Aaste Christensdatter Cloverød                                     6 aar

                      6. Povel Præstejores 2. ungfødte tvillinger                              4 dager

 

Eid: 23. okt:    1. Halvor Saltboens liden Datter Else                                    3 ½ aar

                       2. Jørgen Ødevolds liden søn Bent                                       3 aar

                       3. Ole Flottens søn Anders                                                  6 ½ aar

 

Eid: 27 okt:     1. Laers Herøens liden Datter Birthe Kirstine                      2 aar

                        2. Torger Flochstads søn Rejer                                           14 aar

                       3. Ole Flottens liden søn Anund                                            2 aar

                       4. Giert Aarses søn Ole                                                        5 aar

                       5. Jacob Birchøens et dødfødt barn

 

Eid: 1. nov:     1. Hans Christians Foster søn Evert .alden?                          9 aar

                      2. Ole Pedersøns liden Datter Birthe                                     ½ aar

                      3. Jacob Olsøns liden søn Ingebret fra Porsgrund                 ½ aar

                       4. Mads Nielsøns Ødegaardens Datter Marte                      ½ aar

                      5. Ole Solies søn Søfren                                                       10 aar

 

Sil: 3. nov:      Niels Tvetens liden datter Ingeborg                                       ½ aar

 

Eid: samme dag:

                        1. Jacob Andersøns liden søn Niels fra Porsgrund               2 aar

                        2. Johan Veidenauers liden søn Anders                               5 maaneder

 

Eid: 9 nov:      H. Lieutenant Peter Carstensens liden søn Peter Daniel        6 ½ aar

 

Eid: 10. nov:   1. Ole Flottens Datter Malene                                              5 aar

                      2. Jens Juels Datter Else Margrete                                      2 aar

                      3. Knud Uldrichsøns liden søn Henrich                                 2 aar

                      4. Søren Nielsøns Datter Ane Margrete                              3 aar

                       5. Jacob Lundes søn Niels                                                   5 aar

                       6. Jacob Graves Datter Else                                                 4 aar

                       7. Hans Mules liden Datter Anne                                          1 aar 20 uger

                       8. Laers Iversøns liden (så står det ikke mer? J.O.)

 

Eid: 13. nov:    1. Joen Saavesøns liden søn Gunder                                    1 ½ aar

                        2. Anne Halvorsdatter Saltboen                                         13 aar

                       3. Malene Halvorsdatter Saltboen                                      5 aar

 

Eid: 17. nov:    1. Halvor Saltboens liden datter Inger                                   2 aar

                       2. Christen Ødegaardens Datter Marte                                 1 aar

                       3. Karen Olsdatter Bache                                                   21 aar

                        4. Sl. Rasmus Jydes søn Niels fra Porsgrund                          8 aar

                       5. Ingborg Olsdatter Solie                                                   15 aar

                       6. Sl Jacob Qvædstads søn Hans                                         10 aar

                       7. Knud Flottens søn Ingebret                                              1 ½ aar

                       8. Anders Gundersøns og Agatha Tygesdatter

                            ægte søn Tyge                                                                 14 dager

 

Eid: 21. nov:    Halvor Jobsøns og Anna Kiels ægte Datter Guri Kiel           7 maaneder

 

Eid: 24. nov:    1. Johan Veidenauers og Christina Spinchens

    ægte Datter Elisabeth                                                      3 aar

2. Knud Nielsøns og Maren Olsdatters

    ægte søn Ole                                                                    1 aar

3. Knud Flottens og Marthe Andersdatters

    ægte søn Anders                                                              6 aar

 

Eid: 29. nov:   Monsiør Søfren Nielsøns og Constance Berg

                       liden Datter Dorthe Maria                                                   5 aar

 

Eid: 1. des:     1. Anders Laersøn Toldskaugens og Karen Jonasdatters

                          ægte søn Niels                                                                   7 aar

                      2. Anders Grønsholtes og Karen Jensdatters

                           ægte søn Jens                                                                   7 ½ aar

 

Eid: 14. des:   1. Niels Høgholtes og Guri Nielsdatters ægte datter Guri         2 aar

                      2. Keje Olsøn fra Porsgrund                                                 60 aar

 

Eid: 30. des:    Søfren Rises Enke paa Qvædstad Ingeborg Tollufsdatter    63 aar

 

 

 

1749

 

 

 

Eid: 1. jan:      Lars Andersøn Schuragers og Maren Joensdatters

                      ægte søn Anders                                                                  1 aar 5 uger

 

Eid: 6. jan:      Hans Nabhaugs og Anna Torgersdatters

                      ægte søn Povel                                                                      3 uger

 

Eid: 10. jan     Ole Søfrensøn Ouen                                                            18 aar

 

Eid: 11. jan:    Mons. Jens Karhofs liden søn Giert                                       3 ½ aar

 

Eid. 12. jan:    1. Niels Haaøens og Aase Hansdatters

                          ægte søn Christian                                                           2 ½ aar

                        2. Evert Jydes liden Datter Dorthe Johanne                       ½ aar

 

Sil: 26. jan:      Erich Pedersøns liden Datter Ragnild fra Verket                 6 aar

 

Eid: 2. feb:      Niels Jacobsøn Lundes liden Datter Maria                          5 maaneder

 

Sil: 16. feb:     Erich Pedersøns liden søn Christian fra Verket                    4 aar

 

Eid: samme dag:        

                        Peder Jørgensøn Schielsvigs liden Datter Kirsten              3 uger

 

Eid: 19. feb:    Cornelius Larsøn                                                              30 aar

 

Eid: 2. mar:     Stoe Søfrensøn Ødegaarden                                              54 aar

 

Eid: 12. mar:   begravet i Eidanger kirkes fattigiord

                      Hans Knudsøn Rødningen                                                 58 aar

 

Eid: Dom. Judic:

(23. mar J.O.)  Hans Aases liden søn Daniel                                            3 uger

 

Eid: 30. mar:    1. Søfren Aachlungens liden søn Ingebret                          3 aar

                       2. Christen Studsrøds søn Tolluf                                        4 aar

                       3. Christen Vaateklevs et dødfødt drengebarn

 

Sil: Fer.3.Pascat:

(8. apr J.O.)     Joen Olsøn Grorøe                                                           47 aar

 

Eid: Dom.Qvas.m.genit.

(13.apr J.O.)    Even Olsøn Herøtangens liden søn Hans                             3 uger

 

Eid: 16. apr:    Anders von Bergens kone Birthe Simonsdatter                  67 aar

 

Eid: 20. apr:    Michel Olsøn Siglmagers et dødfødt drengebarn

 

Eid: 24. apr:    Saave Gundersøn fra Porsgrund                                         70 aar

 

Sil: 27. apr:     Mette Povelsdatter Røe                                                     70 aar

 

Eid: 18. mai:   Niels Tollufsøn Ødegaarden                                                61 aar

 

Eid: 26. mai:   begravet i Eidanger kirkes fattigiord

                      Anne Pedersdatter Rødningen                                             42 aar

 

Eid: Fer.3.Pentec:

(27. mai J.O.)  Evert Jydes kone fra Porsgrund Elisabeth Nielsdatter       37 aar

 

Eid: 5. jun:      begravet i Eidanger kirkes fattigiord

                      Anders Andersøn fra Porsgrund                                          56 aar

 

Sil: 15. jun:     1. Gulich Knutsøn Engelstad                                                72 aar

                      2. Ole Povelsøn Kistes enke Karen Svendsdatter               69 aar

 

Eid: 17. jun:    Niels Hogholtes kone Kirsten Nielsdatter                           41 aar

 

Eid: 23. jun:    Bent Knudsøn Aas                                                              50 aar

 

Eid: 17. jul:     Halvor Jobsøns et lidet døfød barn

 

Eid: 27. jul:     begravet i Eidanger kirkes fattigiord

                      Anders Ledvorsøn i Porsgrund                                           70 aar

 

Sil: Dom.11.p.Trin:    

(17. aug J.O.)  Henrich Pedersøn Dolvens liden Datter Ragnild                  1 aar

 

Eid: 31. aug:    Hans Øveraasens et lidet pigebarn Ragnild                          10 uger

 

Eid: Dom.14.p.Trin:

(7. sep J.O.)    Peder Hansøn Ballings lidet dødfød barn

 

Eid: 24. sep:    Halvor Saltboens kone Maren Ingebretsdatter                  28 aar

 

Eid: 26. okt:    Lars Olsøn Sadelmagers og Anne Giertsdatters

                        et dødfødt drengebarn

 

Eid: 13. nov:   min hustrue Anna Catharina Crants

                      blev gravfæsted af Hr. Monrad                                             78 aar 3 maaneder

 

Sil: 16. nov:    gamle Ole Gurholt                                                                97 aar

 

Sil: Dom.4.Adv:

(21. des J.O.)  Arve Ouestad og Birthe Larsdatters ægte søn Gulich          7 uger

 

 

 

1750

 

 

 

Eid: 11. jan:    Smedsvend Andreas Thorsøn fra Porsgrund                        47 aar

 

Eid: 8. feb:      Lars Grønsholt                                                                     80 aar

                       Even Schauragers et lidet dødfødt barn

 

Eid: 14. feb:    Arne Kiørholtes enke Karen Thorsdatter                          70 aar

                       i fattigiorden nedlagt Anders Larsøn Mand.                       54 aar

 

Eid: 15. feb:    Amund Lundes et lidet dødfødt barn

 

Eid: 18. feb:    1. Anders Christiansøn Brøndsøe fra Bergen                    48 aar

                      2. Hans Nielsøns Datter Sirie                                               14 aar

 

Sil: 15. mar:    Iver Halvorsøn Kistes Kone Dorthe Jensdatter                  21 aar

 

Eid: 18. mar:   Niels Kindalen fra Studsrød                                                 71 aar

 

Eid: 21. mar:   Anders Lanners søn Knud                                                   17 aar

                      Jacob Nedre Lundes liden søn Niels                                    4 uger

 

Eid: 5. apr:      Knud Aachlungens kone Ingeborg Olsdatter                     54 aar

 

Eid: 9. apr:      Morten Henrich Snedkers liden søn Amund                         3 maaneder

 

Eid: 12. apr:    Joen Larsøn Harevarp                                                       24 aar

 

Eid: 16. apr:    1. Knud Aachlungen                                                            74 aar

                      2. Christen Juels liden Datter Karen                                     2 maaneder

 

Eid: 26. apr:    Peder Olsøn Ouens liden søn Ole                                         3 uger

 

Eid: 29. apr:    Hans Alfsøn Ørestvedt                                                        70 aar

 

Eid: 3. mai:     1. Anders Knudsøn Lanner                                                 48 aar

                      2. Hans Tobiasøns liden Datter Pernille                                1 aar 5 uger

 

Sil: Die.Ascens.Christi:

(7. mai J.O.)    Anders Svendsøns kone Birthe Larsdatter fra Verket       48 aar

 

Eid: 10. mai:   Niels Kaasens liden søn Hans                                               3 maaneder

 

Sil: 19. mai:     1. Thor Olsøn Gurholtes liden Datter Maren                        2 aar

                      2. Amund Søntvedt                                                              63 aar

 

Eid: 24. mai:   Povel Traaholtes og Karen Olsdatters

                      ægte søn Hans                                                                    4 maaneder

 

Eid: 31. mai:   Halvor Saltboens liden Datter Malene                                 8 maaneder 3 uger

 

Eid: 7. juni:     Peder Jørgensøn og Karen Tolfsdatters

                      liden Datter Kirsten                                                             6 uger

                     Jacob Erichsøn Herøens et lidet dødfødt barn

 

Eid: 21. jun:    1. Halvor Buveyen                                                              63 aar

                      2. Else Maria Henrichsdatter i Porsgrund

                          som hafde nogen tid haft sit tilhold i Schien,

                          men døde i Porsgrund

                           (nedsadt i fattigiorden)                                                        65 aar

 

Eid: 1. jul:       Ole Tengelsøn Aas                                                               54 aar

 

Eid: 4. jul:       Klocherens Christen Bøes liden Datter Dorthe                       1 aar 8 maaneder

 

Eid: 12. jul:     Niels Landers kone i Porsgrund Inger Pedersdatter              77 aar

 

Eid: 2. aug:     Hans Nielsøn Grønsholtes liden Datter Maria                         2 maaneder

 

Eid: 7. aug:     Skipper Frantz Mathisøn Buch,

                      Kiøbmand paa Lars Herøens Fahrtøy,

                      fød i Aalborg i Jylland                                                            29 aar

 

Eid: 19. sep:    begravet i Eidangers kirkes fattigiord Karen Masdatter        40 aar

 

Eid: 22. sep:    Joen Borgesøn Ørevig                                                         42 aar

 

Sil: 11. okt:     1. Erich Pedersøns et lidet Drengebarn, som

                          af Mester Hammersmed Hans Pedersøn

                          var hiemmedøbt                                                                 3 dager

                        2. Søfren Eyes liden søn Joen                                              3 uger

 

Eid: Festo.Omn.Sanetor.

(2. nov J.O.)    1. Guri Larsdatter Huset                                                    26 aar

                        2. Anund Kaagersvolds liden Datter Maria                         10 uger

 

Eid: 8. nov:     Ole Holtes liden søn Anders                                                  7 uger

 

Eid: 28. nov:   Giert Olsøn Aas                                                                   41 aar

 

Eid: 4. des:     Gamle Hans Lønnebaches kone Maren Amundsdatter         74 aar

 

Eid: 6. des:     Jørgen Ødevolds liden søn Jan                                               14 aar

 

Sil: samme dag:

                       Daniels Søntvetes liden søn Niels                                          11 uger

 

Eid: 19. des:   Tolder Hans Lange                                                               60 ½ aar

 

 

 

 

1751

 

 

 

 

Sil: 6. jan:       Anne Andersdatters uægte og dødfødte barn

 

Eid: 10. feb:    Job Christensøns Sl. Kiereste Anna Cathrina Bloch            54 aar

 

Eid: 14. feb:    Hans Hansøn Grinna                                                          33 aar

 

Eid: 10. april:  Klocherens kones Broder Frantz Pedersøn                         20 aar

 

Eid: Dom. Qvasim:

(18. april J.O.) Anders Røsæters enke Inger Larsdatter                            87 aar

 

Eid: 21. apr:    Lars S. Lundes kone Inger Gundersdatter                         75 aar

 

Eid: 24. apr:    Ole Qvæstads Enke Marthe Christensdatter                     77 aar

 

Eid: 17. mai:   Isak Jynges ægte barn Maren                                               20 uger

 

Sil: Fer.3.pent:

(1. jun J.O.)   avg. Ole Kittilsen Solands Enke Helje Olsdatter                  69 aar

 

Eid: 17. jun:    Helje Nielsen Gusfred                                                         67 aar

 

Eid: 22. jun:    Job Christensen Arveskoug                                              76 aar

 

Eid: Dom.5.p.Trin:

(11. jul J.O.)    Ole Bakkes kone Thora Thorsdatter                                40 aar

                        Tilliigemed hendes barn i samme kiste,

                        som var dødfødt

 

Eid: 14. jul:      Christen Juuls ægte barn i Porsgrund,

                       Johanna Maria                                                                8 uger

 

Eid: Dom.6.p.Trin:

(18. jul J.O.)    Tommes Strømtangens barn i Porsgrund, Godfrid              5 aar

 

Sil: Dom.7.p.Trin:

(25. jul J.O.)    Lars Kistes barn Gunild                                                    20 uger

 

Eid: Dom.8.p.Trin:

(1. aug J.O.)    Niels Friborgs søn Jacob                                                   13 aar

 

Sil: Dom.10.p.Trin:    

(15. aug J.O.)  Per Daabens barn Marthe                                                18 uger

                        Mathis Rønningen                                                            80 aar

 

Eid: Dom.11.p.Trin:

(22. aug J.O.)  Anund N. Lundes barn Niels                                            16 uger

 

Eid: 23. aug:    Carl Vallers dødfødte barn

 

Sil: Dom.16.p.Trin:

(26. sep J.O.)  Anders Solverøds barn Karen                                           5 Fierding aar

Eid (J.O.): Fest Mich:

(29. sep J.O.)  Peder Ballings dødfødte barn

 

Eid (J.O.): Dom.17.p.Trin:

(3. okt J.O.)    Thor Johansens barn i Porsgruns, Pernille                          20 uger

 

står ikke: Dom.18.p.Trin:

(10. okt J.O.)  Soren Sovensens barn                                                         1 aar

 

Eid (J.O.): Dom.20.p.Trin:

(24. okt J.O.)  Niels Anfindsen Hovolts Enke Aase                                   73 aar

 

Eid: Dom.21.p.Trin:

(21. okt J.O.)  et pigebarn føedt av Sivert Hansens kone i Porsgrund,

som efter Kvitering var døbt i Risøer, navnl. Maria            ungefer 1 aar

 

Sil: Fest.Omn:

(1. nov J.O.)    Niels Andersens barn ved Verket, Halvor                         1 nat

 

Eid: Dom.23.p.Trin:

(14. nov J.O.)  Joen Gundersen fra Porsgrund                                        28 aar

 

Eid: Dom.1.adv.:

(28. nov J.O.)  Hans Tobiesens barn Kirsten Maria                                 20 uger

 

Eid: Dom.3.adv:

(12. des J.O.)  Johannis Sivertsens barn i Porsgrund, Sivert                       5 aar

 

Eid: 15. des:    Jens Uldrichsens barn Johanne                                          3 uger

 

Sil: samme dag:

                        Anne Guttormsdatter                                                     60 aar

                        Svend Pedersen Kiste                                                     24 aar

 

Eid: 2. Juuledag:

(26. des J.O.)  Hans Tobiesens barn Michel                                             25 uger

 

Eid: 3. Juuledag:

(27. des J.O.)  Johan Veidenauers barn i Porsgrund, Jacoba                      3 uger

 

Eid: 31. des:   Børger Ørevigs stifsøn Børger                                             3 aar

 

 

 

1752

 

 

 

Eid: Søndag efter nyttaar:

(2. jan J.O.)     Ole Landers søn Anders                                                     6 uger

 

Eid: Dom.1.p.Epiph:

(9. jan J.O.)     fattig barn begravet i fattigjorden naml. Gunild

                        død paa Schelsvig, moderen enke Aaste

                        fra Ullefos                                                                          ½ aar

 

Eid: 20. jan:    Brynild Andersens kone i Porsgrund, Gunild Andersdatter 48 aar

 

Sil: Dom.3.p.Epiph:

(23 jan J.O.)    Ole Røes søn Niels                                                            ½ aar

 

Eid: Fest.Purif.Maria.

(2. feb J.O.)    begravet i fattigjorden Ole Ellingsen til

Søren Nielsen i Porsgrund                                                   23 aar

 

Sil: Dom Sexag:

(6. feb J.O.)    Colbjørn Knudsens søn Knud                                             12 uger

 

Eid: 8. feb:      Tommes Christensen Strømtangen                                    33 aar

 

Eid: 12. feb:    Eggert Sandøens kone Johanne Hansdatter                      75 aar

 

Eid: Dom.Reminic:

(27. feb J.O.)  Jens Larsens barn i Porsgrund, Niels                                   2 maaneder

 

Eid: 11. mar:   Jacob nedre Lundes datter Anna                                         5 aar

 

Eid: Fer.2.Pasch:

(3. apr J.O.)     Jacob Friborgs enke Anne                                                78 aar 

 

Sil: Dom.quasim.

(9. apr J.O.)     Søren Ejes kone Birthe Olsdatter                                   44 aar

                        Isak Mathisen Slettekolle                                               32 aar

 

Eid: 12. apr:    1. Ole Lunde Ødegaard                                                      60 aar

                       2. Marthe Hovolt                                                              60 aar

                       3. Halvor Asbiørnsens barn navnl. Pernille                         1 ½ aar

                       4. Aasmund Aarholtes hiemme døbte barn                          17 dager

                       5. Karen Christensdatters uægte barn navnl. Pernille          3 uger

 

Eid: Dom.Miseric:

(16. apr J.O.)   Maren Amundsdatter fra Schelsvig                                54 aar

 

Eid: Dom.Jubil.

(23. apr J.O.)   Anders Larsen Røes barn navnl. Elen                               ½ aar 6 uger

 

Eid: Bededagen:

(28. apr J.O.)   Joen Gundersens barn Joen (hiemmedøbt)                      6 dager

 

Eid: Dom.Cantata:

(30. apr J.O.)   Lars Iversens barn i Porsgrund navnl. Anne                     3 ½ aar

 

Eid: Dom.Rogate:

(7. mai J.O.)    Even Scaverager                                                             47 aar

 

Sil: Dom.Exaud.

(14. mai J.O.)  1. Lars Paaverøds barn Per                                              10 maaneder

                       2. Daniel Tosolts barn Ole                                                1 maaned

 

Sil: Fer.3.Pent:

(23. mai J.O.)  Ole Knudsen Vanneboe                                                  62 aar

 

Eid: Dom.1.Trin:       

(4. jun J.O.)     Jørgen Gotfridsens barn Lars                                           1 aar

 

Eid: 5. jun:      He. Fredric Mejer                                                           82 aar

                      Jørgen Bøtkers barn

 

Eid: 10. jun:    Anne Michelsdatter paa Bakke                                      36 aar

 

Sil: Dom.2.p.Trin:

(11. jun J.O.)   Helje Gonsholts enke Ingeborg Halvorsdatter               70 aar

                        Christen Røes datter Dorthe                                           14 dage

Eid: 30. jun:    Abraham Solverød                                                           47 aar

 

Eid: Fest.Visit.Maria:

(2. jul J.O.)      Abraham Solverøds kone Sara Hansdatter                     42 aar

Eid: 15. jul:      et barn, Sivert Larsen fra Graaden, hvor faderen

Lars Sivertsen er boende, barned dødde paa Kaagersvold

og var                                                                               19 uger

 

Sil: Dom.7.p.Trin:

(16. jul J.O.)   Kisten Olsdatter fra Verket                                              49 aar

 

Eid: 21. jul:     Joen Jacobsen Kiørholt                                                    46 aar

 

Eid: Dom.8.p.Trin:

(23. jul J.O.)    Ole Larsen Harevarps barn Maria                                    9 maaneder

 

Sil: Dom.10.p.Trin:

(6. aug J.O.)    Isak Slettekolles barn Marthe                                           1 aar

 

Eid: 21. aug:    Lars Herøens barn Birthe Kistine                                      3 fierding aar

 

Eid: 26. aug:   Ole Olsens barn paa Sætre, Joen                                         3 fierding aar

 

Eid: 2. sep:      Lars Larsens enke i Porsgrund, Inger Hansdatter              55 aar

 

Eid: 9. sep:      Tolder Langes barn Christian Wilhelm                              ½ aar

 

Eid: Dom.15.p.Trin:

(10. sep J.O.)   1. Niels Siljens barn Inger                                                 1 aar

                        2. Per Hansens barn i Porsgrund, Gunder                          3 dager

 

Eid: Dom.16.p.Trin:

(17. sep J.O.)   1. Rasmus Davidsens barn i Porsgrund, Marthe Maria     3 uger

                        2. Per Nielsen Oxums kone Ane Haraldsdatter                40 aar

 

Sil: Samme dag:

                        Lars Grorøds kone Tore Michelsdatter                           80 aar

 

Eid: Dom.17.p.Trin:

(24. sep J.O.)  Per Nielsen Oxums barn Maria                                          14 dager

 

Eid: 10. okt:     Klokkeren Christen Bøes barn Pernille                              2 maaneder

 

Eid: 16. okt:     1. Ole Svendsen Valler                                                      58 aar

                        2. Christen Olsens kone i Porsgrund, Mari Isacksdatter   21 aar

 

Sil: Dom.22.p.Trin:

(29. okt J.O.)  Jacob Jens. Taasteensens barn Jacob                                    4 aar

 

Eid: Dom.24.p.Trin:

(12. nov J.O.)  Ole Gundersens kone paa Herøeejet

                        Birthe Siulsdatter                                                             80 aar

 

Eid: Dom.26.p.Trin:

(26. nov J.O.)  Kari Kittilsdatter fra Porsgrund                                        48 aar

 

Eid: 7. des:      Knud Knudsens barn i Porsgrund, Lars                               3 aar

 

Eid: Dom.2.adv:

(10. des J.O.)  Ingeborg Hansdatter fra Porsgrund                                  70 aar

 

Eid: 11. des:    Jacob Aal                                                                           11 aar

 

Eid: 16. des:    Anders Nielsen Vallers kone Kisti Olsdatter                      25 aar

 

Eid: 23. des:    Jens Larsens kone fra Porsgrund, Maria Nielsdatter          35 aar

 

Sil: Fer.3.nat:

(28. des J.O.)  1. Ole Tommesen Ejed                                                     52 aar

2.  Isak Tormesens kone ved Verket,

    Anne Nielsdatter                                                         80 aar

 

Eid: Dom.p.Nat:

(31. des J.O.)  Anders Nielsens barn paa Valler, Ole                                14 dager

 

 

 

 

1753

 

 

 

Eid: 23. jan:    Eilert Sørensen fra Porsgrund                                            66 aar

 

Eid: Dom.4.p.Trin:

(28. jan J.O.)   Niels Christensen i Porsgrund                                          23 aar

 

Eid: 4. feb:      avg. Niels Lundes Enke Anne Hansdatter                           84 aar

 

Eid: 16. feb:    Thor Andersens enke Anne Hansdatter fra Porsgrund        66 aar

 

Eid: Dom.Sept:

(18. feb J.O.)  Christopher Stuulens barn Marthe                                      3 uger

 

Eid: 20. feb:    Simon Auens kone Johanne Ellingsdatter                         32 aar

 

Sil: Dom.Sex:

(25. feb J.O.)  Søren Moholts kone Clara Jørgensdatter                         40 aar

 

Eid: 3. mar:     Lars Herrøens barn Sussanna                                              1 aar

 

Eid: 8. mar:     Ole Kindalens søn Ole                                                         17 aar

 

Sil: Dom.Reminisc:

(18. mar J.O.)  Anders Olsen Kiste                                                           80 aar

 

Eid: Fer.3.Pasc:

(24. april J.O.) Rasmus Glad fra Porsgrund                                               46 aar

 

Sil: Dom.Jubil:

(13. mai J.O.)  Karen Nielsdatter Præstegaarden                                      75 aar

 

Eid: Dom.Rogate:

(27. mai J.O.)  gl. Piige hos Ole Andersen i Porsgrund

naml. Maren Olsdatter                                                      60 aar

 

Eid: 29. mai:   Thone Jensdatters uægte barn                                                14 dager

 

Eid: Dom.Trin:

(17. jun J.O.)   Simen Auens barn Johan                                                     4 maaneder

 

Sil: Dom.2.p.Trin:

(1. jul J.O.)      1. Per Høysæts barn Jacob                                                  3 aar

                        2. Paal Prestejores barn Ole                                                 ½ aar

 

Eid: Dom.5.p.Trin:

(22. jul J.O.)    Mads Nielsen Døvig dødfødte barn

 

Eid: Dom.6.p.Trin:

(29. jul J.O.)    Aasmund Aarholts barn Niels                                              14 dager

 

Sil: Dom.7.p.Trin:

(5. aug J.O.)    Erich Pedersens søn ved Værket, Lars                                  6 aar

 

Sil: Dom.10.p.Trin:

(26. aug J.O.)  Jacob Knudsen Huuset                                                      75 aar

 

Eid: Dom.12.p.Trin:

(9.sep J.O.)     Anders Nordals dødfødte barn og

                       Piigen Anne Margrethe Ditlevsdatters

uægte barn i Porgsrund naml. Anne Sophie                        3 fierdings aar   

 

Sil: Dom.13.p.Trin:

(16. sep J.O.)  Gulbrand Kistes barn Anders                                             3 aar

 

Eid: Dom.13.p.Trin:  

(16. sep J.O.)  Ole Traaholts hiemmedøbte barn Gulbrand                        2 dager

 

Eid: 1. okt:      Gunild Rasmusdatter Stulen                                             52 aar

 

Sil: Dom.16.p.Trin:

(7. okt J.O.)    1. Søren Finsrøds kone Thore Hansdatter                         42 aar

                        2. Hendrich Pedersens hiemmedøbte

    barn ved Værket, Abraham                                            (ikke nevnt. J.O.)

 

Eid: 18. okt:      Anders Larsens barn fra Porsgrund, Lars                            4 aar

 

Sil: Dom.19.p.Trin:

(28. okt J.O.)  Ole Roligheds 2 barn:

                        Jens                                                                                    3 ½ aar

                        Niels                                                                                   2 ½ aar           

 

Eid: Dom.21.p.Trin:

(11. nov J.O.)  Jens Juuls barn fra Porsgrund, Anun                                      1 aar

 

Eid: Dom.23.p.Trin:

(25. nov J.O.)  begravet i fattigjorden Evens, Mari fra Brevig,

                        død i Porsgrund                                                                    60 aar

 

Eid: 8. des:     Halvor Barseboe                                                                   64 aar

 

Sil: Dom.(trolig 2?)adv:

(9. des ? J.O.) Hendrich Pedersens barn ved Værket, Ragne                        3 maaneder

 

 

 

1754

 

 

 

Eid: Fest.Epiph:

(6. jan J.O.)     begravet i fattigjorden, Lars Olsen fra Porsgrund               38 aar

 

Eid: Dom.2.p.Epiph:

(20. jan J.O.)   Jens Juuls barn i Porsgrund, Marthe Maria                         3 aar

 

Eid: 28. jan:    Niels Kaasens dødfødte barn

 

Eid: Dom.Sexage:

(17. feb J.O.)  begravet i fattigjorden Pernille Erichsdatter Bonner           60 aar

 

Eid: 18. feb:    Jacob Svendsens Svendske                                                 56 aar

 

Sil: Dom.invoc:

(3. mar J.O.)   Christen Prestegaardens barn Karen                                     4 aar

 

Eid: 20. mar:   Karen Torkildsdatter, var gl. piige fra Leerstang                  60 aar

 

Sil: Dom.Palm:

(7. apr J.O.)     avgang. Biørn Schilbreds Enke, Gudbiør Aslesdatter          85 aar

 

Eid: Dom.Rogata:

(19. mai J.O.)  Gunder Saavesens dødfødte barn i Porsgrund

 

Eid: Fer.2.Pentec:

(3. jun J.O.)     Torgier Flogstads barn Aase                                                 8 aar

 

Sil: Fer.3.Pentec:

(4. jun J.O.)      1. Ole Kiste                                                                        76 aar

                        2. Michel Røe                                                                     71 aar 9 maaneder

                        3. Jacob Taastensens barn Jacob                                         1 aar

 

Eid: Dom.1.p.Trin:

(16. jun J.O.)   Amund Lundes barn Niels                                                    2 aar

 

Sil: Fest.Joh.Bapt:

(24. jun J.O.)   1. Jens Tudals barn Per                                                        17 dager

                        2. Per Højsæts dødfødte barn

 

Eid: Dom.5.p.Trin:

(14. jul J.O.)   Soldat Gunder Gundersens barn ved Sætre Jens                2 maaneder

 

Eid: 16. jul:     Christen Joensens barn fra Porsgrund, Maria                       1 ½ aar

 

Eid: Dom.6.p.Trin:

(21. jul J.O.)   Lars Enersens barn fra Porsgrund, Else                              2 ½ aar

 

Eid: 27. jul:     Christen syndre Lundes barn Inger                                      1 maaned

 

Eid: 31. jul:     Hans Herøens barn Lars                                                     14 dager

 

Eid: Dom.8.p.Trin:

(4. aug J.O.)    1. Halvor Larsens barn fra Porsgrund, Lars                         9 maaneder

                        2. Torjer Landgangens barn Anders                                    16 uger

                        3. Mads Nielsen Døvigs barn Eli                                         2 dager

 

Eid: Dom.9.p.Trin:    

(11. aug J.O.)  1. Halvor Larsens barn i Porsgrund, Hans                           4 aar

                        2. Niels Rønningens barn, Birthe                                         1 aar

 

Eid: 16. aug:    Gunder Saavesens barn fra Porsgrund, Inger Dorthe           1 aar

 

Eid: Dom.11.p.Trin:

(25. aug J.O.)   1. Jacob Strømtangens barn Else                                         4 ½ aar

                        2. Knud Knudsens barn fra Porsgrund, Lars                        1 aar

                        3. Per Hansens barn fra Porsgrund, Joen                             2 aar

 

Eid: Dom.12.p.Trin:

(1. sep J.O.)    Lars Hansens barn fra Porsgrund, Anne Sophie                   2 aar

 

Eid: Dom.13.p.Trin:

(8. sep J.O.)     1. Christopher Anunsens barn i Porsgrund, Ingeborg         1 aar

                        2. Lars Enersen i Porsgrund                                             50 aar

                        3. Lucas Andersens barn i Porsgrund, Giertrud                  1 aar

 

Eid: Dom.14.p.Trin:

(15. sep J.O.)  Christen Juuls barn i Porsgrund, Lars                                   2 aar

 

Eid: Dom.15.p.Trin:  

(22. sep J.O.)  Anders Gundersens barn fra Porsgrund, Birthe                   1 aar

 

Eid: 27. sep:    1. Lars Langangens barn Maren                                         7 uger

                       2. Barbara Lovisdatters barn Kisten Maria                       10 maaneder

 

Eid: Dom.17.p.Trin:

(6. okt J.O.)    1. Johannes Sivertsens barn Johannes                                5 aar

                       2. Mari Halvorsdatters Aases barn Karen Malene             1 aar

 

Eid: 9. okt:      Rasmus Haslers barn Anders                                              1 ½ aar

 

Eid: 18. okt:    Amund nordre Lundes kone Gunild Larsdatter                 31 aar

 

Sil: Dom.19.p.Trin:

(20. okt J.O.)  Anders Halvorsens barn Helvig                                          3 fierdings aar

 

Sil: Dom.21.p.Trin:

(3. nov J.O.)    Halvor Suurdalens barn Helje                                             2 aar

 

Eid: Dom.22.p.Trin:

(10. nov J.O.)  Halvor Abrahamsens barn fra Porsgrund, Niels                   17 uger

 

Eid( J.O):

Dom.23.p.Trin:

(17. nov J.O.)  Per Jørgensen Schelsvigs barn Jacob                                   20 uger

 

Eid: Dom.24.p.Trin:

(24. nov J.O.)  Christen Olsens barn fra Porsgrund, Stephen                       9 uger

 

Eid: 7. des:      Lars Herøens barn Susanne                                                 ½ aar

 

Sil: Fer 3. Nat:           

(28. des)        1. Jørgen Gonsholtes barn Mari                                           ½ aar

                      2. Gunild Joensdatter Moholts barn Marthe                         4 aar

 

Eid: 28. des:   Frue Cancelie Raadinde Raskes Anne Deichman                  54 aar 7 maaneder

 

Eid: 31. des:   Isak Jynges hiemmedøbte barn Elisabeth                               5 dager

 

 

 

1755

 

 

 

Eid: Fest.Circumc:

(1. jan J.O.)     1. Johannes Johannisen, Smed fra Porsgrund                    56 aar

                        2. Per Ørestvets ejes barn Halvor                                       3 ½ aar

 

Eid: Dom.p.Circumc:

(5. jan J.O.)     Gunder Jørgensen Dalen                                                    50 aar

 

Eid: Dom.1.p.Epiph:

(12. jan J.O.)   Evert Joensens barn fra Porsgrund, Gunild Maria               2 maaneder

 

Eid: Fest.Purif:

(2. feb J.O.)    avg. Halvor Barseboes Datter Maren                                   6 aar

 

Eid: 10. feb:    Lars Olsen Syndre Lunde                                                    69 aar

 

Eid: Dom.Inoca:

(16. feb J.O.)  Jacob Andersens barn fra Porsgrund, Ole                            1 maaned

 

Sil: Dom.Inoca:

(16. feb J.O.)  1. Abraham Solands barn Christen                                      7 maaneder

                       2. Ingevold Solands barn Helvig                                          2 ½ aar

 

Eid: 5. mar:     1. Avg. Even Scaveragers barn Anne                                    4 aar

                      2. Amund Ødegaardens dødfødte barn

 

Sil: Dom.Lætære:

(9. mar J.O.)    1. Jacob Islands barn Margrethe                                         1 ½ aar

                        2. Joen Tosolts barn Per                                                       1 ½ aar

 

Eid: 12. mar:    Torjer Landgangens barn Ole                                                 3 ½ aar

 

Eid: 17. mar:    1. Even Rolvsens kone fra Porsgrund

                            Anne Søfrensdatter Kaustrup                                        68 aar

                        2. Christen Strømtangens kone Mari Larsdatter                77 aar

                        3. En omløbende betler, naml.

    Per Nielen som ingen kjente                                            (ingen alder J.O.)

 

Sil: Dom.Palm:

(23. mar J.O.)  1. Anders Bekken                                                                83 aar

                        2. Michel Hogstads dødfødte pigebarn                   

 

Eid: Skiærtorsdag:

(27. mar J.O.)  Avg. Halvor Auens Enke Birthe Sørensdatter                    72 aar

 

Eid: Dom.Quasim:

(6. apr J.O.)     1. Halvor Bentsen fra Porsgrund                                         68 aar 

                        2. Christen Nielsen Viersdals dødfødte barn

 

Eid: Dom.Cantate:

(27. apr J.O.)   Anders Andersen Kleven                                                    32 ½ aar

 

Sil: Dom.Rogati:

(4. mai J.O.)    Berthel Olsen Guerholt                                                        50 aar

 

Eid: Fest.Ascens:

(8. mai J.O.)    Søren Hansen Grindes kone Marthe Maria Nielsdatter     34 aar

 

Eid: Dom.Exaudi:

(11. mai J.O.)  en gl. omløbende betler hvis alder og navn var

Ubekjent her paa stedet, uden han mentes at være

fra Stavanger.

 

Eid: Fer.2.Pentec:

(19. mai J.O.)  Amund Ingebretsens barn fra Valler, Ole                               1 maaned

 

Sil: Fer.3.Pent:

(20. mai J.O.)  1. Birthe Johannisdatter                                                     23 aar

                        2. Lars Olsen Qvisle ejets barn Søren                                    8 aar

Eid: Dom.Trin:

(25. mai J.O.)  Ole Gundersen Herøeje                                                       80 aar

 

Eid: Dom.2.p.Trin:

(8. jun J.O.)     1. Anne Persdatter, avgangen Anders Ørestveds Enke        85 aar 5 maaneder

                        2. Søren Grinens barn Anne                                                 3 maaneder

 

Eid: Dom.3.p.Trin:

(15. jun J.O.)   Ole Erichsens barn fra Porsgrund, Lars                                3 maaneder

 

Eid: 19. jun:      Kield Larsens barn fra Porsgrund, Abraham                        2 aar

 

Eid: Dom.4.p.Trin:

(22. jun J.O.)   Simen Persens barn fra Porsgrund, Birthe Maria                2 aar

 

(stort hopp i tid? J.O.)

 

Eid: Dom.18.p.Trin:

(28. sep J.O.)  Niels Kindalens barn Kisti                                                    1 aar

 

Eid: 19. okt:    1. Joen Valler                                                                       43 aar

                      2. Anders under Højsæteje i Gjerpen Sogn,

                          hans lidet barn, Martha                                                      ½ aar

 

Eid: 25. okt:    Isak Andersen fra Porsgrund                                               52 aar

 

Sil: Dom.23.p.Trin:    

(2. nov J.O.)    1. Niels Solverøds kone Ingeborg Gundersdatter             86 aar

                       2. Daniel Tosolts barn Jens                                                 1 maaned

Eid: 7. nov:      Lars Landgangens kone Guri Nielsdatter                           39 aar

 

Eid: Dom.24.p.Trin:

(9. nov J.O.)    1. Lars Ledvorsens barn fra Porsgrund, Gotfrid                  2 aar

                        2. Lars Buers barn Maren                                                 3 aar

 

Eid: Dom.26.p.Trin:  

(23. nov J.O.)  Hans Schrabeklevs kone Sara Andersdatter                    48 aar

 

Eid: Dom.1.adv:

(30. nov J.O.)  Hendrik Halvorsens datter Maria fra Porsgrund                17 aar

 

Eid: Dom.2.adv:        

(7. des J.O.)    Tolv Nielsens barn fra Porsgrund, Niels                             6 uger

 

Eid: Dom.3.adv:

(14. des J.O.)  1. Avgang. Niels Juuls Enke fra Porsgrund,

    Johanne Jensdatter                                                     77 aar

                        2. Carl Vallers dødfødte barn

 

Eid: Dom.4.adv:

(21. des J.O.)  Niels Kaasens barn Gunild                                               19 uger

 

Eid: Fer.2.Nat:

(27 des J.O.)   Per Nielsens Ørestvedejes barn Ingeborg                        12 uger

 

Eid: 30 des:    piige fra Auen naml. Maria Persdatter                             20 aar

 

 

 

1756

 

 

 

Eid: Dom.1.p.Epiph:

(11. jan J.O.)   1. Lars Iversen fra Porsgrund                                            70 aar

                        2. Per Jørgensen Schelsvigs barn Johanne                          12 uger

 

(står ikke J.O.): Taksigels. Fæst:

((13. jan J.O)   avg. Keje Olsens Enke Mari Olsdatter                              80 aar

 

Sil: Dom.3.p.Epiph:

(25. jan J.O.)   Hans Naphog dødfødt Dtr                                                         

 

Eid: 26. jan:    Christopher Larsen Viddesløv

                       Skoleholder i Porsgrund                                                       35 aar

 

Eid: Dom.4.p.Trin:

(1. feb J.O.)    Enken Maren Nielsdatter Ørevig                                        84 aar

 

Eid: 7. feb:      Niels Viersdals Datter Kisten                                                11 aar

 

Eid: 9. feb:      Søren Nielsens Lodses kone i Porsgrund,

                      Marthe Andersdatter                                                          48 aar

 

Eid: Dom.Invoc:

(7. mar J.O.)    Steener Auens barn Maren                                                  15 uger

 

Eid (J.O.):

30. mar:           Ole Andersen Holte                                                            44 aar 6 maaneder

 

Eid: Dom Judica:

(4. apr J.O.)     Anders Guthoes barn Maria                                               9 maaneder

 

Eid: Dom.Palm:

(11. apr J.O.)   Per Nielsen Savens barn Gunild Johanne                           14 dager

 

Eid: Dom.Jubil:

(9. mai J.O.)    Mads Nielsens hiemmedøbte Pgb                                         2 dager

 

Eid: 21. mai:    Hans Trulsen Lønnebakken                                                86 aar

 

Eid: 1. jun:      Søren Nielsen, Lods fra Porsgrund                                      48 aar 6 maaneder

 

Eid: 18. jun:    Iver Schajesen                                                                     70 aar

 

Eid: 16. jul:     Halvor Pedersen Saltboden                                                 57 aar

 

Eid: 30. jul:     Anders Høgs barn fra Porsgrund, Frederica Magdalena      1 aar

 

Sil: Dom.9.p.Trin:

(15. aug J.O.)  Jørgen Gonsholts dødfødte barn

 

Eid: 28. aug:   Tolder Langes søn Ludvig Sukkov                                      4 maaneder

 

Eid: Dom.16.p.Trin:

(3. okt J.O.)    Evert Joensens 2 barn fra Porsgrund

                        Giert og Gunild                                                                 11 uger

 

Eid: Dom.18.p.Trin:

(17. okt J.O.)  Abraham Hvalens barn Anne                                             14 dager

 

Eid: Dom.19.p.Trin:

(24. okt J.O.)  1. Carl Vallers dødfødte barn

                       2. Sønnov Persdatters uægte barn Søren                            2 maaneder

 

Eid: 25. okt:    Lars Landgangen                                                                50 aar

 

Eid: 13. nov:    Per Rolvsen Schelsvigs kone Kisti Hansdatter                  63 aar

 

Eid: Dom.4.adv:

(19. des J.O.)  1. Hans Nøglegaards barn Christence                               1 aar 16 uger

                        2. Ole Slevoldens barn Karen                                            14 dager

                        3. Kield Larsens barn Gunild Maria                                  7 uger

 

Eid: 23. des:   Rolv Herøens enke Marthe Simensdatter                         77 aar

 

 

 

1757

 

 

 

Eid: Dom.p.Circum:

(2. jan J.O.)     Ole Torjersens kone fra Porsgrund

Dorthe Tolvsdatter                                                           71 aar

 

Eid: Tagisgelses fest:

(13. jan J.O.)   Berthe Torkildsdatter, Enke                                              69 aar

 

Sil: Dom.3.p.Epiph:

(23. jan J.O.)   Mari Rejersdatter Dalen                                                     80 aar

 

Eid: Dom.4.p.Epiph:

(30. jan J.O.)   Anders Nordals dødfødte piigebarn                                     

 

Eid: 5. feb:      Anders Nordals kone Birthe Nielsdatter                              34 aar

 

Eid: 11. feb:    Rolv Evensens Enke fra Porsgrund, Maren Christensdatter 104 aar 4 maaneder

 

Eid: 2. mar:     Anders Andersen til Søren Nilsens i Porsgrund                     24 aar

 

Eid: Dom.Reminisc:

(6. mar J.O.)    1. Hans Gunneklev, huusmand under Herøen                     60 aar

                        2. En ”uhrmager” fra Tyskland,

    opholdet sig i Porsgrund, naml. Jacob Røeskin                20 aar

3. Ole Michelsen Haaøens kone, Berthe Evensdatter         92 aar 18 uger

 

Eid: Dom Ocul:

(13. mar J.O.)  1. Anun Kaagersvolds barn Jacob                                        1 aar 6 uger

                        2. Lars Olsen Lykkes barn Karen                                        8 dager

 

Eid: Skiærtorsdag:

(7. apr J.O.)     Niels Nielsen Lander fra Porsgrund                                     72 aar

 

Eid: Dom. Miser:

(24. apr J.O.)   1. Amund Landgangrødningens kone Elen Nielsdatter         55 aar

                        2. Ole Smekkerøds søn Lars                                                16 aar

 

Eid: Dom.Jubil:         

(1. mai J.O.)    Knud Nielsen fra Porsgrund                                                 45 aar

 

Sil: Dom.Contate:

(8. mai J.O.)    Lars nordre Kiste                                                                 46 aar

 

Eid: 16. mai:    Anders Hejestad                                                                   51 aar 6 maaneder

 

Sil: Dom.Exaudi:

(22. mai J.O.)  Thore Olsen Røes kone Jøran Persdatter                           28 aar

 

Eid: Dom.Trin:

(5. jun J.O.)     ehn fremmed Piigebarn, navnl. Antodeus                              ½ aar

 

Eid: 7. jun:       Hans Nielsen fra Porsgrund                                                58 aar

 

Sil: Dom.2.p.Trin:

(19 jun J.O.)    Per Halvorsen Sarceland                                                    90 aar

 

Eid: Dom.8.p.Trin:

(31. jul J.O.)    1. Søren øvre Lundes barn Lars                                          1 maaned

                        2. Anders Nøglegaards barn Anders                                   3 dager

 

Eid: 8. aug:      Avg. Abraham Hansens Enke fra Porgsrund

                        Inger Andersdatter                                                             93 aar

 

Eid: Dom.11.p.Trin:

(21. aug J.O.)  1. Per Jørgensen Schelsvigs barn Johanne                             ½ aar

                        2. Lars Nielsen barn fra Porsgund, Aase Maria                    4 maaneder

 

Sil: Dom.16.p.Trin:

(25. sep J.O.)  avg. Mons Dalens Enke Kisti Olsdatter                             79 aar

 

Eid: Fest.Omn.Sanct.

(1. nov J.O.)    Børger Ørevigs barn Anbor                                                 21 uger

 

Eid: Dom.22.p.Trin:

(6. nov J.O.)    Ingebor Olsdatter paa øvre Lunde,

avg. Anders Olsens Enke fra Brevig                                     82 aar

 

Eid: 8. nov:      Børger Ørevigs barn Ole                                                       2 ½ aar

 

Eid: Dom.2.adv:

(4. des J.O.)    Maria Iversdatters uægte barn Isak                                      5 uger

 

Eid: Dom.4.adv:        

(18. des J.O.)  avg. Knud Nielsens barn fra Porsgrund, Søren                     1 aar

 

(Eid: J.O.) 22. des:    

Dorthe Nielsdatter fra Porsgrund, ugift                              69 aar

 

 

 

 

1758

 

 

 

Eid: Fest.Circ:

(1. jan J.O.)     Joen Schielsvigs barn Ingeborg                                           2 ½ aar

 

(står ikke J.O.) Samme dag:

                        Abraham Ingvoldsens barn Anne                                         2 maaneder

 

(Eid J.O.) 4. jan:

                        Christopher Olsens barn fra Porsgrund, Birthe Kistine       3 maaneder

 

Sil: Dom.Oculi:

(27. feb J.O.)  1. Ole Daapens kone Berthe Alvsdatter                              78 aar

                       2. Hans Larsens Nophogs kone Berthe Joensdatter            66 aar

 

Eid: Dom.Latære:

(5. mar J.O.)    Ole Landgangens barn Lars                                                 8 dager

 

Eid: Fer.2.Paskat

(28. mar J.O.)  Halvor Gunneklev                                                                50 aar

 

Eid: Dom.Quasim:

(2. apr J.O.)     Per Sundsaasens barn Marthe Maria                                  1 aar

 

Eid: Dom.Jubil:

(16 apr J.O.)    Anun Amundsen Rødningen                                              30 aar 9 maaneder

 

Eid: 17. apr:    Stephen Hansen Aasejes barn Hans                                     17 uger

 

Eid: Dom.Cantate:

(23. apr J.O.)   Isak Skolemæsters søn Per                                                  17 aar

 

Eid: Dom.Trin:

(23. apr J.O.)   1. Rolv Oxums Enke Maren Sørensdatter                         82 aar

                        2. Hans Herøens barn Marte                                               9 uger

                        3. Jens Juuls barn Anders                                                    3 uger

 

Sil: Dom.2.p.Trin:

(4. jun J.O.)     Jens Tudals barn Pernille                                                      15 uger

 

Eid: 7. jun:      Abraham Justens 2 barn fra Porsgrund:

                        1. Lisbeth Kistine                                                                7 aar

                        2. Anne Maria                                                                     3 ½ aar

 

Eid: Dom.3.p.Trin:

(11. jun J.O.)   Ingeborg Lunnes? barn hos Lars Bovman,

naml. Asklak ( Aslak J.O.)                                                   3 maaneder

 

Sil: Dom.4.p.Trin:

(18 jun J.O.)    Gunild Joensdatter Moholt                                                 36 aar

 

Eid: 1. jul:        Steener Auens kone Ingeborg Nilsdatter                             33 aar

 

Eid: Dom.8.p.Trin:

(16. jul J.O.)    Joen Schelsvigs barn Kisten                                                 10 maaneder

 

(Eid: J.O.): Dom.9.p.Trin:

(23. jul J.O.)    Christen Viersdalens barn Kisti                                            5 ½ aar

 

Eid: 12 aug:      Christen Asbiørnsens barn fra Porsgrund, Anne Maria        7 uger

 

Sil: Dom.12.p.Trin:

(13. aug J.O.)  Sondre Vannebodens barn Helje                                          1 aar

 

Eid: 25. aug:    Christopher Nielsen Stuulen                                               40 aar

 

Eid: Dom.15.p.Trin:

(3. sep J.O.)     1. Guttorm Huusets barn Anders                                        8 aar

                        2. Anun Engebrethsens barn fra Porsgrund, Inger Maria    5 maaneder

                        3. Jens Kittilsens barn Niels                                                14 uger

 

Sil: Samme dag:

                        1. Joen Auestads Enke Anne Arnesdatter                         72 aar 5 maaneder

                        2. Thore Olsen under Søland                                             49 aar

                        3. Ole Ejes barn Joen                                                         5 uger

 

Eid: 16.sep:     Lensmanden Hans Tvetens kone, Karen Simensdatter      70 aar

 

Sil: Dom.18.p.Trin:

(24. sep J.O.)  Isak Persens barn Kari                                                        4 uger

 

Eid: Fest.Mich.

(29. sep J.O.)  Jacob Gundersen Dalens barn Anders                                21 uger

 

Eid: Dom.19.p.Trin:

(1. okt J.O.)    Tolv Nielsens barn fra Porsgrund, Anne                              1 aar 7 uger

 

Eid: Dom.18.p.Trin:

(24. sep J.O.)  Det står 18, men dette kan jo være en skrivefeil for 20? J.O.

                        Christen Qvæstads barn Marthe Maria                              7 aar

 

Eid: Dom.21.p.Trin:

(15. okt J.O.)  Niels Kaagersvold                                                                68 aar 6 maaneder

 

(Eid: J.O.): Samme dag:

                        Jens Uldrichsens barn fra Porsgrund, Uldrich                       3 uger

 

Eid: 20. okt:    Christen Leerstang                                                               61 aar 3 maaneder

 

Eid: Dom.22.p.Trin:

(22. okt J.O.)  Christen Joensens barn fra Porsgrund, Joen                           ½ aar

 

Eid: 27. okt:    Avg. Hans Amundsen Traaholtes Enke, Anne Povelsdatter 74 aar 6 maaneder

                       Lars Bentsens kone fra Porsgrund, Kisti Thorsdatter          68 aar

 

Eid: 21. nov:    Børge Nielsens kone fra Porsgrund, Anne Knudsdatter       47 aar

 

(Eid J.O.): Dom.27.p.Trin:

(26. nov J.O.)  Niels Lundes barn Birthe                                                     2 aar

 

Eid: Dom.1.adv.

(3. des J.O.)     1. Lars Buers søn Helje                                                        3 aar

                        2. Per Jørgensen Schelsvigs barn Jacob                                ½ aar

                        3. Ole Sleevoldens barn Karen                                            14 dager

 

Eid: 6. des:       Even Rolvsen fra Porsgrund                                               62 aar

 

Eid: Dom.2.adv:

(10. des J.O.)  Lars Buers barn Anne Maria                                                ½ aar

 

Sil: Dom.3.adv:

(17. des J.O.)   1. Povel Prestejordets kone Jøran Olsdatter                      47 aar 6 maaneder

                        2. Jacob Sørensens barn fra Verket, Ingeborg                     3 uger

                        3. Abraham Sølands barn Ingeborg                                     6 uger

                        4. Torkild Nielsens barn Isak                                               1 maaned

 

 

 

1759

 

 

 

Eid: Dom.2.p.Epiph:

(14. jan J.O.)   Anders Nøglegaards barn Halvor                                        10 uger

 

Eid: 23. jan:     Hr. CancelleiR Snels frue Anne Dorthe Rask                      33 aar 6 maaneder

 

Eid. Fest.pruif.Mar:

(2. feb J.O.)    Lars Ledvorsens barn Ledvor                                               1 aar 3 uger

 

Eid: Dom. Sept:

(11. feb J.O.)  Isak Solis barn Arne                                                             ½ aar

 

Eid: Dom.Sex:

(18. feb J.O.)  Hans Herøens barn Lars                                                       1 tiime

 

Sil: fastelavens Søndag:

(25. feb J.O.)  1. Niri Halvorsen Suurdalen                                                73 ½ aar

                        2. Halvor Heljesens barn Ole                                                5 uger

 

Eid: 16. mar:   Avg. Tommes Holtes Enke

                      Gunild Rasmusdatter Helleberg                                        73 aar

 

Eid: 21. mar:   Gunder Saavesens barn fra Porsgrund,

                      Dorthe Maria                                                                      ½ aar

 

Eid: 29. mar:    Sivert Hansen fra Porsgrund                                               50 aar

 

Sil: Dom.Palm:

(8. apr J.O.)    Rølloug Hogstads barn Karen                                             14 uger

 

Eid: Dom.Quasimod:

(22. apr J.O.)   Anders Nielsen Kiær i Porsgrund                                      61 aar

 

Eid: 31. apr:     Børger Saltbodens kone Margrethe Olsdatter                   31 aar

 

Eid: Dom.Jubil:

(6. mai J.O.)    Niels Hovolts barn Malene                                                  6 maaneder 3 uger

 

Sil: Dom. Cantate:

(13. mai J.O.)  1. Ædel Erichsdatter                                                          92 aar

                       2. Thor Olsens barn Mette                                                   6 ½ aar

 

Eid: 16. mai:    He. J. H. Monrads datter Barbara                                        6 aar 4 maaneder

 

(Eid. J.O.) 26. mai:

                       Soldat fra Hvidesøe prestegiæld naml.

                       Joen Johansen, død i Porsgrund                                          21 aar

 

Eid: 1. jun:       Lars Bentsens søn fra Porsgrund Lars Munk                        22 aar

 

Sil: Fer.3.Pentec:

(6. jun J.O.)    Kittil Olsens kone Mari Joensdatter                                   77 aar

 

Eid: Dom.1.p.Trin:

(17. jun J.O.)   Anne Maria Jensdatter, Niels Grønlies kone                     62 aar

 

Eid: Dom.6.p.Trin:

(22. jul J.O.)    Johannis Skrædders barn fra Porsgrund, Johannes              2 aar 10 maaneder

 

Sil: Dom.7.p.Trin:

(29. jul J.O.)    Jacob Johansens barn Mari                                                10 uger

 

Eid: Dom.9.p.Trin:

(12. aug J.O.)  1. Avgang. Halvor Bentsens

    Enke fra Porsgrund, Siri Hansdatter                               64 aar

2. Svend Jaensens barn fra Porsgrund, Birthe                      21 uger

 

Sil: Dom.10.p.Trin:

(19. aug J.O.)  1. Søren Ejeds barn Birthe                                                   7 ½ aar

                       2. Søren Moholts dødfødte barn

 

Eid: 23. aug:   Maria Hansdatters uægte Piigebarn                                        4 maaneder

 

Sil: Dom.13.p.Trin:

(9. sep J.O.)    Søren Ejed                                                                          56 aar 5 maaneder

 

Sil: Dom.16.p.Trin:

(30. sep J.O.)  Ole Ejeds barn Birthe                                                         5 uger

 

Eid: 20. okt:    Christen Juuls barn Lars                                                       1 ½ aar

 

Eid: 14. nov:   Anders Høegs barn Petter Frederik                                    2 aar 9 maaneder

 

Eid: Dom.1.adv:

(2. des J.O.)    Marthe Olsdatter Tveten Rønningen                                57 aar

 

(Eid: J.O.): Samme dag:

                        Anders Gunnersens barn fra Porsgrund, Inger Dorthea     5 uger

 

Sil: Dom.3.adv:

(16 des J.O.)   1. Niels Sortedals Enke, Mari Joensdatter                         87 aar

                        2. Joen Biørnsen Schilbred                                                54 aar

                        3. Ingvold Solands barn Helvig                                           7 dager