| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 


 

 

 

 

Ministerialbok for Eidanger (Mini 3)

1719-1732

 

 

Avskrift av gravlagte fra 1719 til 1732.

(Eidanger, Siljan og Østre Porsgrund)

Jørn Olsen 2007

 

( Det kan være noe avvik fra originalen.

Navn som er skrevet fullstendig ikke forkortet og lignende.

Det kan også være tekst som er utelatt, men det er ubetydelig.

Egne kommentarer/tillegg står det ”J.O.” etter.

Dette er en avskrift, og det er da min tolking av teksten. Derfor vil jeg anbefale

og sjekke originalen.)

 

Her er originalen: Eidanger 1719-1732

 

 

 

 

 

1719

 

 

 

Eid: 15. jan:    1. Erriik Pedersøn Klefven                                                  43 aar

                      2. Henrich Halfvorsøns og Maren Hansdatter

                          lille dødfødte barn, i samme graf

 

Eid: 22. jan:     1. Ole Laersøn Landgangens og Ragnille Pedersdatters

                            lille søn Christopher                                                        14 dager

                        2. Peder Erriiksøns og

                            Kirsten Andersdatter lille hiemmedøbte søn Morthen       2 dager

 

Eid: 19. feb:      1. Laers Anfindsøn Hejestad                                              40 aar 14 uger 4 dager

                        2. Laers Olesøn Nattelandstranden                                     52 aar

                        3. Marthe Sigurdsdatter fra Osebachen                             70 aar

 

Eid: 26. feb:     Peder Erriiksøns og Kirsten Andersdatters

                        fra Osebachen lille barn Errik                                                3 uger 5 dager

 

Eid: 8. mar:       1. Hans Laersøn Valler                                                        72 aar

                        2. Olle Olsøn Kaassens og Kirsten Olsdatters

                            lille søn Olle                                                                        2 aar 8 uger

 

(Eid: J.O.)

19. mar:            1. Rolf Olsøn Skiælsviig                                                        49 aar

                         2. Lave Arnesøns og Kirsten Knudsdatters

                            fra Osebachens lille datter Margrethe, hiemmedøbt           1 dag 7 timer

 

Sil: 25. mar:      1. Johannis Ejets søn Olle Johannissøn                                18 aar 5 uger

                        2. Olle Solfvesen Øfrebøes datter Martha                            15 aar 4 dager

 

Eid: 2. apr:        Lave Arnesøns og Kirsten Knudsdatter

                        fra Osebachens lille søn Christen                                           16 dager         

 

Eid: 16. apr:      1. Olle Nielsøn Røesættret                                                   76 aar

                        2. Maren Pedersdatter fra Osebachen                                 24 aar 1 maaned

 

Eid: 18 mar:      Berthe Grønli, i de fattiges jord                                           (ikke nevnt J.O.)

 

Eid: 4. jun:        1. Niels Mogensøn fra Biøntvedt ejet                                  53 aar

                        2. Børre Torsøn fra Osebachen                                           26 aar

                        3. Knudt Traaholtis lille søn Isaach                                       40 uger 5 dager

 

Eid: 5. jun:        Ærværdige og Hederlig mand Hr. Christen

Fiinde fordums Pastor til disse menigheder                            46 aar

 

Sil: 14. jun:       Olle Povelssøn Kistes søn Halfvor                                        17 aar

 

Eid: 25. jun:      1. Iver Haachensøn, Smed                                                  73 aar

                        2. Maren Hansdatter                                                          36 aar

 

Eid: 27. jun:      Laers Emundsøn fra Ossebachen                                        56 aar

 

Eid: 6. aug:       Jørgen Halfvorsøn Silliens og Karen Pedersdatters

                        lille søn Peder                                                                        18 uger

 

 og Niels Nielsøns og Maren Rejersdatters

  lille datter Aaste                                                                    25 uger           

 

Eid: 8. aug:       1. Laers Olsøn Lunde                                                          58 aar 9 dager

                        2. Maren Laersdatter fra Ødevald                                     79 aar

 

Eid: 15. aug:     Hans Amundsøn Traaholt og Anne Povelsdatters

                        lille søn og datter søn:

                        søn:  Find                                                                              1 aar 3 uger

                        datter: Karen                                                                        2 aar 6 maaneder

 

Eid: 20. aug:     1. Olle Søfrensøn Døvigens og Magdallene Nielsdatters

                            lille datter Maria                                                               4 aar 18 uger              

                        2. Christen Jensøn og Elli Ellertsdatters

     lille søn Jacob                                                                   2 aar 12 uger

 

Eid: 27. aug:     1. lille Johannis Johannisøn fra Præstegaarden                    9 aar 5 uger

                        2. Ole Søfrensøn Døvigens lille datter Ingeborg                    6 maaneder 3 dager

 

Eid: 1. sep:        Amund Holtet                                                                      64 aar

 

(står ikke J.O)

8. sep:               Sal. Karen He. Halfvors                                                      56 aar

 

(Eid: J.O)

9. sep:              1. Karen Christophersdatter Waller                                   62 aar

                        2. Amund Gundersøns og Ingeborg Nielsdatters

                            lille søn Niels fra Ossebachen                                           1 aar

 

Eid: 10. sep:      Otter Olsøn Røras lille datter Sidsselle                                 1 aar?

 (alt veldig vanskelig å tyde J.O)

 

(står ikke J.O)

22. sep:            Anne Gudmunsdatter Oxsum                                             67 aar 12 uger

 

Eid: 25 okt:      Olle Olsøn Kaasens og Kirsten Olsdatters

lille søn, var hiemmedøbt ved nafn Ole                                   12 dager

 

(Eid: J.O.)

3. nov:              Arne Jørgensøn Kiørholtis og Karen Torsdatters

                        lille datter Anne                                                                    2 aar 13 uger

 

(Eid: J.O.)

22. nov            1. Michel Andersøns og Karen Henerichsdatters

                            lille datter Margrethe                                                       23 uger

                        2. Anders Laersøns og Maren Errichsdatters

                            lille datter Maren                                                              3 uger

 

(Eid: J.O.)

28. nov:            Sara Halfvorsdatter Kiørholt                                             72 aar 3 maaneder

 

 

 

1720

 

 

 

Sil: 7. jan:         Even Amundsøn Holltes og Marthe Christensdatters

                        søn Amund                                                                          7 uger

                       

 samme dag, Jonn Pedersøn Moeholt og Marthe Søfrensdatters

                        dødfødte barn

 

Eid: 12. jan:       Jens Jostensøn Bechis qvinde Anniche Jacumsdatter         49 aar

 

(Eid: J.O.)

20. mars:          1. Niels Andfindsøn Hougholtis lille søn Laers,                      19 uger

                        2. et uægte barn Cornelius Hallfvorsøn

                            moderen Anne Nielsdatter                                                  3 aar 4 uger

 

(Eid: J.O.)

17. mar:            1. Tholf Rasmussen fra Osebachen                                     66 aar

                        2. Karen Jonsdatter                                                            64 aar

 

(Eid: J.O)

11. apr:            Giertrud Annunsdatter fra Biønnes                                      68 aar

 

Eid: 14. april:    Laers Thorchildsøn Grønsholtis og

                        Anne Laersdatters barn Hans Larsøn                                   13 dager

                       

 

(står ikke J.O.)

5. mai:              Steffen Christensøn, Skrædder                                           62 aar

 

Eid: 20. mai:     1. Laers Nielsøn Holtes barn fra Vaateklef,

                            Kirsten Larsdatter                                                          2 aar 7 uger

                        2. Anders Olsøn Hallevarpis og Maren Pedersdatters

    drengebarn                                                                        18 dager

 

Eid: 31. mai:     Gamle Aassmund Rejersøn Sætteret                                   85 aar

 

Eid: 20. jun:      1. Halfvor Andersøn Sillien                                                 82 aar

                        2. Aaste Evensdatter Viersdahllen                                      64 aar

 

Eid: 6. jul:         Laers Olsøn Sønsaassen                                                      84 aar 6 maaneder

 

(står ikke J.O.)

17. jul:              fattig mand med nafn Hans Eskellsøn

                        blef sat i den fattiges jord

 

(Eid J.O.):

8. sep:             Gabriell Sifversøn og Mari Pedersdatters

Røtuas pigebarn Maren                                                       4 aar 4 uger

 

Eid: 15. sep:    1. Erriich Amundsøn Bechens dødfød

                           drengebarn i fattiges jord

                        2. et u-ægte barn, Pernille Erriichsdatters pigebarn Maren  4 uger

 

Eid: 29. sep:    1. Jørgen Halfvorsøn Silliens

                            lille datter Gundborg                                                       1 aae 6 maaneder

                        2. Lave Arnesøn fra Osebachens

     lille søn Christen                                                            13 uger 1 dag

 

(Eid: J.O.)

24. okt:           Olle Andersøn Ossebachen                                                 78 aar 3 maaneder

 

Eid: 3. nov:      Amund Gundersøn og Ingeborg Nielsdatter

                       fra Osebachens lille søn Niels                                                23 uger 3 dager

 

Eid: 10. nov:     Harrall Pedersøn Stuelens

                        lille datter Maren                                                                  7 maaneder

 

(Eid: J.O.)

15. nov:           Mr. Frands Danielsøn Veescheer                                        43 aar 3 maaneder 7 dager

 

Eid: 24. nov:     Hans Amundsøn Traaholts lille søn Anders Hansøn               37 uger

 

Eid: 22.des:     1. Peder Erriichsøns og Kirsti Andersdatters

    lille datter Ellen                                                                  4 aar 13 uger

2. Michel Søfrensøns Floochstads lille datter Maren               8 manneder

 

 

 

 

1721

 

 

 

Eid: 10. jan:    Ingevald Slevoldens qvinde Karen Clausdatter                   69 aar

 

Eid: 7. feb:      Kirsten Hofvolesdatter Labelutten                                     66 aar

 

Eid: 13. feb:     Hans Christensøn Vaatteklef                                              39 aar

 

Sil: 16. feb:      Michel Sigursøn Søelands lille søn Svend                              4 uger

 

Eid: 10. apr:    Thor Børresøns qvinde Ingeborg Pedersdatter                   82 aar

 

( Eid. J.O.)

14. mai:            Halfvor Andersøn Basseboes og Ingeborg Olsdatters

                        lille datter Maren                                                                3 aar 6 maaneder 5 uger

 

Eid: 25. mai:    Halfvor Helliesøns Salboens lille søn Laers                          ½ aar

 

Eid: 2. jun:       Laers Sigursøn fra Ossebachen, betaler jorden                   67 aar

 

(Eid. J.O.)

15. jun:            Niels Nielsøn fra Ossebachens lille datter Aaste                    6 maaneder

 

Eid: 9. jul:        Anders Olsøn Hallevarpis lille datter Birthe                           3 maaneder 1 dag

 

Eid: 20 jul:        1. Niels Jensøn Møllers barn Maren                                    2 aar 6 maaneder

                        2. Thorgier Rejersøns Floochstads lille datter Maren            7 uger 2 dager

 

Eid: 3. aug:       Hans Vaateklefs lille søn Hans, betaler jorden                       4 maaneder 3 uger

 

Eid: 4. sep:       Niels Nielsøn Landers lille søn Laers                                     7 uger 2 dager

 

Eid: 12. okt:     Anders Lefvorsøns søn Simen                                               6 maaneder 2 dager

                       

og i samme graf Boye Olsøns

dødfødte drengebarn ogsaa fra Ossebachen

 

Eid: 23. nov:   Anna Jacobsdatter fra Rødningen                                        34 aar

 

Eid: 14. des:    Ole Søfrensøn Møllers dødfødte søn

 

Eid: 21. des:   Gunder Johannisøn Nøchlegaard                                        36 aar

                       

i samme graf et u-æchte barn ved nafn Anund

                        moderen Ragnille Anundsdatter fra Osebachen

 

 

 

 

1722

 

 

 

Eid: 27. jan:     Jørgen Halfvorsøn Silliens og Karen Pedersdatters

barn Hellvig                                                                         6 maaneder 1 dag

 

Sil: 29. jan:      Solfve Ingebretsøn Øfrebøe                                                81 aar

 

Eid: 27. feb:    Thor Børresøn, betaler jorden                                              79 aar

 

Sil: 1. mar:      Maren Tollefsdatter, en fattig enche                                    77 aar

 

(Eid. J.O.)

4. mai:             Amund Søfrensøn Landgangen                                            61 aar 3 maaneder

 

og Prods Nøchlegaards datter Karen

 

Sil: 26. mai:      Laers Pedersøn Høysettis lille datter

                        Pernille Laersdatter                                                           4 aar 25 uger

 

(Eid. J.O.)      

2. jun:               Anders Olsøn Hallvarppis og Maren Pedersdatters

                        hiemedøbte drengebarn ved nafn Hans                                  7 dager

 

Sil: 14. jun:      Aaste Aslachsdatter                                                            52 aar

 

Eid: 22. jun:      Laers Pedersøn Fiældet og Maren Hansdatters

                        første dødfødte drengebarn fra Osebachen

 

Eid: 9. jul:         Torgier Reiersøn Floochstads og Maren Christensdatters

                        hiemmedøbte pigebarn Margrette                                       36 timer

 

Sil: 11. jul:        Søfren Rasmusøn Leerstangs lille søn Isaach                         3 aar 5 uger

 

Sil: 28. jun:       Povell Joensøn                                                                    44 aar

 

(Eid. J.O.)

17. jul:              1. Aaste Steensdatter Klefven                                           64 aar

                         2. Hans Findsøn fra Ossebachen, betaler jorden                  43 aar

 

Eid: 2. aug:        Laers Pedersøn Grafvas og Anne Andersdatters

                        dødfødte drengebarn

 

Eid: 16. aug:     Anuund Knudsøn Hvallen                                                    54 aar

 

Eid: 19. sep:     Mr. Bowmans lille søn Jems, i kirken i sachrestiet                 3 uger

 

(Eid: J.O.)

28. sep:            Christopher Nielsøn Bachens lille søn Niels,

betaler jorden                                                                        1 aar 2 maaneder 3 dager

 

(Eid: J.O.)   

9. okt:             Told og toldroer? Anders Arnsøn, i sacrestiet                       62 aar

 

Eid: 11. okt:     Jakob Johannissøn Birch Øen                                            64 aar

                       

og i samme graf Jørgen Silliens dødfødte søn

 

Eid: 16. okt:     Hollie Hannsøns qvinde Hellene Børresdatter,

betaler jorden og en kloche                                                   27 aar 5 uger

 

Eid: 15. nov:    Claus Findsøn Bechens lille datter Ingeborg                           4 aar

 

Eid: 27. nov:   Jørgen Smeedt, betaler klocher og jorden                            67 aar

 

Eid: 28. nov:   Niels Hansøn Hafsund, betaler jorden og klocher                 69 aar 8 maaneder 19 dager

 

(Eid J.O.)

22. des:           Jonn Søfrensøn Setterets qvinde Margrethe Ottersdatter   65 aar

 

 

 

1723

 

 

( Eid J.O.)

3. jan:              Christen Tommasøns lille datter fra Ossebachen

Maria Christensdatter                                                        (ingen alder J.O.)

 

(Eid. J.O.)

5. jan:              Hr. Secreter Leopoldus lille datter Karen                              7 maaneder

 

Eid: 15. jan:      Rejer Tollefsøns lille datter fra Lunde

Ingeborg Rejersdatter                                                        2 aar 7 maaneder 3 dager

 

Sil: 14. jan:      Guthorm Jonnsøns Gonsholt                                                 54 aar

 

Eid: 6. feb:       Solfve Andersøn fra Osebachens lille søn Anders,

betaler jorden                                                                        1 aar 15 uger 5 dager

                       

og Laers Smeds lille søn Bernt fra Ossebachen,

betaler jorden                                                                        6 uger

 

Eid: 17. feb:    Hans Nielsøn fra Lunde Nedres lille datter Amborg                 25 uger 2 dager

 

Eid: 24. feb:    Niels Pedersøn Haugholltis søn Hans                                      11 aar 8 uger 8 dager

                       

                        og Olle Hansøn Wallers dødfødte søn

 

Eid: 18. apr:     Hollie Hansøn Gus? pigebarn Helleene                                6 maaneder 1 dag

 

Hr. Controliur Rohdis søn                                                       (uleselig J.O.)                                                

 

Eid: 13. apr:    Iver Gudmundsøn Viersdahlen, betaler jorden                      71 aar

 

(Eid J.O.)

6. mai:             Laers Iversøns Smeds barn Halfvor, i fatig jord                    16 uger

 

Sil: 9. mai:       Ingeborg Thoresdatter fra Høysæt                                     64 aar

 

og Michel Siversøn Søelands datter Dorthe                          1 aar 7 uger                                                               

 

Eid: 11. mai:     Cantroleur Rohdes lille søn Niels                                         11 aar

 

Eid: 17 mai:      Niels Andfindsøn Hougholtis pige barn

Ingeborg Nielsdatter                                                          6 aar 7 uger

 

og Niels Nielsøn fra Ossebachens lille søn,

Jonn Nielsøn, betaler jorden                                                1 aar 6 uger 3 dager

 

Eid: 22. mai:     Anders Rørarøds moder Anna Kieldsdatter                        96 aar

 

(Eid J.O.)

7. jun:              fra Ossebachen Hans ........? søn ….?                                   2 maaneder

 

Eid: 13. jun:     Anders Halfvorsøn Rambergs dødfødte søn

 

Eid: 23. jun:      Lensmanden Hans Tollefsøn Tvetten,

betaler den ene klochen                                                        40 aar

 

Sil: 24. jun:        Michel Sigursøn (skulle trolig vært Syversen/Siversen JO)

                         Søelands lille datter Anna                                                   1 aar 7 uger

 

(Eid: J.O.)

25. jun:             Laers Olsøn Søndre Lundes lille søn Gunder                       4 uger 1 dag

 

(ikke nevnt J.O.)

27. jul:             end fremmed mand fra Finmarken Ole Olsøn Kaarsvold,

betaler jorden og den store klochen                                      70 aar 

 

Eid: 7. aug:       Catrine Christophersdatter Greners lille datter

                        Ingeborg Chatrine, betaler jorden                                      (ingen alder)

 

Eid: 14. aug:    Laers Ifversøn Smed fra Osebachen                                    41 aar

 

Eid: 18. aug:    Laers Thorchelsøn Hittre                                                     28 aar

 

Eid: 22 aug:     Anders Olsøn Hallevarpis lille søn Olle                                  13 dager

 

Eid: 16 sep:     Thorger Olsøn fra Thangen i fattig jord                                 85 aar

 

Eid: 19 sep:      Halvfvor Andersøn Buevigens og Berthe Povelsdatters

                        barn, første, Lispet, betaler jorden                                       6 uger

 

(Eid J.O.)

13 okt:            Erriich Amundsøn Landgangens første pigebarn Maria        15 dager

 

(Eid J.O.)

29 okt:             Inger Søfrensdatter fra Osebachen,

                        betaler jorden og begge klochene                                         59 aar 5 maaneder

 

Eid: 5. des:       Niels Thorstensøn, end fattig mand i dend fattige jord        75 aar

 

Eid: 19 des:      nedsadt i Jorden, Simmen Svendsøns Rognliens

lille datter Margrethe, betaler jorden                                    6 uger

 

Eid: 27 des:      End fremmend liden pige fra Bergen

                       Anna Rejersdatter, betaler jorden                                      13 aar 2 maaneder

 

 

 

1724

 

 

 

Sil: 6. jan:        Laers Pedersøn Høgsæts lille søn Peder                                2 aar 40 uger 3 dager

 

Sil: 16. jan:      gamle Aaste Povelsdatter Nedre Haachstad                        64 aar             

 

Sil: 6. feb:       Hans Halfvorsøn (skulle vel vært Pedersøn JO)

                       Peder Serchland lille søn                                                        6 aar 9 uger

 

Eid: 10. feb:     Hans Arnesøn Berg                                                             87 aar

 

Eid: 13. feb:    Maren Jæstsdatter Hejestad                                              74 aar

og Anna Larsdatter udj Rønningen paa Kiørholt eyes

lille datter Magdalena                                                          14 dager

 

Eid: 20. feb:    Amund Olsøn Flaatten                                                         21 aar 5 maaneder

 

Eid: 25. feb:      Anders Laersøns lille søn Errich Andersøn

                        fra Ossebachen, betaler jorden                                              2 aar 1 maaneden

 

Eid: 3. mar:      Laers Grønsholts datter Kunella Larsdatter                         24 aar

 

Eid: 8. mar:      Jørgen Halfvorsøn Silliens drengebarn Halfvor                       20 uger

                       

og Even Hansøn Lundes lille datter Anna                               7 uger

 

Eid: 17. mar:    Job Christensøn Arveschougs

lille søn, fra Ossebachen, Christen                                        3 maaneder 14 dager

 

Sil: 19. mar:     Povell Nielsøn fra Toosholt                                                  72 aar

 

Eid: 25. mar:    Amund Skrabbeklefvens søn Olle Amundsøn                       12 aar 2 maaneder 8 dager

 

Eid: 29. mar:     Hans Nielsøns fra Ossebachens lille søn Niels                       19 uger

 

(Eid J.O.)

31. mar:           Olle Gudmundsøn Quæstad                                                 58 aar 6 maaneder 19 dager

 

Sil: 2. apr:         Kiell Ouestads lille søn Even Kielssøn                                 12 aar 5 uger

 

(Eid J.O.)

7. apr:              Solfve Michelsøn Flaatten                                                   79 aar

 

Eid: 17. apr:     Kirsten Andfindsdatter fra Ossebachen,

betaler jorden og klochene                                                     50 aar

 

Eid: 23. apr:     Niels Ellefsøn Klefven, betaler den ene klochen                    83 aar

 

Eid: 7. mai:       Ellias Jensøn Sunnet                                                            72 aar

                       

og Laers Grafvas lille søn Rasmus                                         24 uger

 

(står ikke)

11. mai:           Søfren klochers enche Elisabeth Hansdatter                        71 aar

                       

og Margrethe Christensdatter Smeds

betaler jorden                                                                        83 aar

 

Eid: 14. mai:     Peder Errichsøns lille søn Errich fra Osebachen,

betaler jorden                                                                        2 aar 15 uger

 

Sil: 21. mai:      Kirsten Ingebredtsdatter Sundtvet                                     49 aar

 

(Eid J.O.)       

31. mai:            Lars Pedersøn Fiælde fra Osebachen,

                        betaler jorden og begge klochene                                          25 aar, 4 maaneder, 7 dager

 

(står ikke)

31. mai:            end fattig mands pigebarn ved nafn Gunelle Arnesdatter

                        faderen Arne Olsøn, moderen Berthe Jørgensdatter                3 aar 4 maaneder       

 

Eid: 2. jun:        Kirsten Michelsdatter Flaachstad                                       88 aar 4 maaneder

 

Eid: 2. jun:        Anders Lefvorsøns qvinde fra Oseb.

                        Ellen Jensdatter, betaler jorden                                           41 aar 26 dager

 

                        i samme kiste, end dødfødt drengebarn,

Anders Laersøn faderen, Maren Errichsdatter barnets moder

 

Eid: 23. jul:       Martha Rødningens u-ægte barn Halfvor,

                        nedsat i jorden                                                                         3 aar

 

Eid: 26. jul:      Martha Gudmundsdatter fra Viersdalen,

betaler jorden                                                                          69 aar 2 maaneder

 

Eid: 27. jul:     Tolder Koefodts dødfød søn

                       

og samme dag et u-ægte barn, moderen

                        Anna Andersdatter tiener Controliur Rodhde,

                        barnets nafn Peder, betaler jorden               

 

Eid: 30. jul:      Christopher Nielsøn  Bachens døfødte søn,

                        betaler jorden                                                                       

 

Eid: 6. aug:       Povell Freyllings Qvinde fra Osebachen

Kisten Laersdatter                                                             58 aar 5 uger 3 dager

 

et lidet dødfødt barn fra Halfvor Andersøn

Buvigen i samme graf

 

Eid: 16. aug:    Rasmus Dues kiæreste Maria Hansdatter Borch                40 aar 1 maaned 6 dager

 

Eid: 3. sep:      Isach Pedersøn Skiældvigs barn Peder                                  3 uger 2 dager

 

Eid: 10. sep:    Christen Pedersøn Corpurals lille søn Peder,                      

betaler jorden                                                                        15 dager

 

Eid: 1. nov:       Soldat Anders Laersøn Grafvas lille barn Ole,

                        første fødte                                                                           14 dager

 

Eid: 7. nov:       Kirsten Harralsdatter Stuelen                                            80 aar 2 maaneder 3 uger

 

Eid: 22. nov:     Joen Andersøn Aassis qvinde Ragnille Knudsdatter            49 aar 14 dager

 

Eid: 26. nov:     Laers Joensøn Grønsholttis qvinde Maren Jahnsdatter        55 aar 5 uger

 

Eid: 3. des:       Torger Rejersøn Flaachstads pige barn Kirsten                       1 aar 4 uger

 

(Eid. J.O.)

24. des:            Laers Olsøn Søndre Lundes pigebarn Maren                         7 dager

 

 

 

 

1725

 

 

 

Sil: 6. jan:          1. Laers Høysedts dreng Christen Rasmusøn                    29 aar

 

                        2. Ole Rejersøn Kistes lille søn Rejer                                   21 uger

 

                        3. Hollie Jonsøn Gonsholtis lille datter Karen Holliesdatter  20 uger

 

Eid: 28. jan:      Johannis Johannisøn fra Ossebachens dødfødte søn,

                        betaler jorden

 

Sil: 11. feb:      Errik Jahnsøns lille søn Jahn                                                    6 uger

 

Eid: 18. feb:     Hans Alfsøn Ørristvedts lille datter Ragnille                             11 aar

 

                        et uægte barn Berthe, Anders Joensøns,

 tiener frue Holhtis tiener? (uklart og uklar mening J.O.)

                        og Pernile Arnisdatter moderen, betaler jorden                         4 uger

 

Eid: 21. feb:     Anders Arfvesøn fra Hallvarpis barn Anne                               10 dager

 

Eid: 28. feb:    Karen Amundsdatter Rødningen, betaler jorden                    57 aar 3 maaneder 3 dager

 

Sil: 4. mar:       Niri Halfvorsøn søndre Gonsholtis barn, Iver                            4 uger 3 dager

 

Eid: 9. mar:     Siri Tollefsdatter, Hans Nielsøns qvinde

                        fra Ossebachen, betaler jorden                                                36 aar 3 uger 9 dager

 

Eid: 18. mar:     Lave Arnesøns pigebarn Aaste Lavesdatter 

                        betaler jorden                                                                          11 aar 8 maaneder 3 dager

 

Eid: 21. mar:     Gunder Knudsøn Kiørholts ejes lille datter Maren                  3 uger 

 

(Eid J.O.)

30. mar:           Olle Laersøn Landgangens lille søn Christopher Olsøn           3 aar 15 dager

 

Eid: 2. apr:       Niels Andersøn og Sidselle Trulsdatter

fra Ossebachens lille datter Maren                                          9 maaneder 7 dager

 

Eid: 8. apr:       1. Christen Jensøn Holtis lille søn Jens                                    14 dager

 

                        2. Laers Jensøn fra Ossebachens lille datter Margrette,

                            betaler jorden                                                                     5 dager

 

Eid: 18. apr:      Joen Laersøn Navser,betaler den ene klochen                      89 aar 4 maaneder 9 dager

 

Eid: 21. apr:      Olle Nordahls lille søn Christen Olsøn                                   6 aar 10 uger 1 dag

 

Eid: 10. mai:     Hans Boyesøns lille datter fra Ossebachen Sara,

                        betaler jorden                                                                         9 dager

 

Eid: 16. mai:     Laers Nøchlegaards stif søn Anders Gundersøn                   10 aar 5 maaneder 4 dager

 

og Jørgen Silliens datter Gundborg                                         13 uger

 

Eid: 18. mai:     Olle Andfindssøn Hougholt,

betaler jorden og den ene klochen                                           38 aar

 

Eid: 21. mai:     Laers Bendtsøn fra Osebachens (søn J.O.)

                        Tor Laersøn                                                                         1 aar 7 maaneder

 

Eid: 10. jun:     Tygge Nielsøns lille søn fra Ossebachen                                   6 maaneder 3 uger

 

(Eid. J.O.)

24. jun:             1. Hans Thraaholtis lille søn Iver Hansøn                              1 aar 14 uger

           

                        2. Laers Nøchlegaards stif datter Inger Gundersdatter        5 aar 4 maaneder 9 dager

 

Samme dag, Halfvor Pedersøns Salboens og Magdallene

Andersdatters første fødte barn, dreng dødfødt

 

(Eid: J.O.)

2. juli:              Christopher Nielsøn Bachens lille datter

Martha Nielsdatter, betaler jorden                                      7 aar 7 maaneder 26 dager

 

Eid: 8 juli:         Anund Gundersøns lille datter fra Osebachen

Annemaria, betaler jorden                                                   1 aar 4 dager

 

Eid: 15. juli:      Birthe Jacobsdatter Bircheøen                                           27 aar 6 maaneder

 

Eid: 19. jul:       Indsatt i Sacristiet frue Commendants fra

                        Staveren Inger Clausdatter                                                52 aar

 

Eid: 11. aug:      Daniell Christensøn Arveschovs datter

 fra Osebachen Annemaria Arveschovs,

 betaler jorden og begge klochene                                         7 aar 4 maaneder

 

 

Eid: 19. aug:     fra Ossebachen Niels Svendsøns pigebarn

                        Marthe Nielsdatter, betaler jorden                                      3 aar 15 dager

 

Sil: 2. sep:        Gullich Knudsøn Engelstads moder Hellie Olsdatter             89 aar

 

                        og Olle Olsøn nedre Hochstads lille søn Laers                      7 uger 4 dager

 

Eid: 16. sep:      Solfve Andersøn fra Osebachens lille søn Anders                 1 aar 16 uger 1 dag

 

                         Thor Andersøns lille datter Ingeborg                                   1 aar 6 uger

 

Eid: 18. sep:      Kirsten Olsdatter fra Sønsaassen, betaler jorden                42 aar

 

Eid: 25. nov:     Simen Svendsøn Rognelis lille søn Cornelius,                               

 i den fattiges jord                                                                  1?- 7 maaneder

 

Eid: 30. nov:     Olle Hansøn Gundeklef                                                       85 aar 9 dager

 

(Eid J.O.)

2. des:              Anne Hansdatter Øreviig                                                    89 aar

 

Eid: 7. des:       Inger Jonsdatter Aass                                                         24 aar 4 maaneder 9 dager

 

(ikke nevnt J.O.)

23 des:             Svend Christensøns lille sønn Joen                                        6 maaneder 7 uger

 

Sil: 27. des:      1. Ole Rejersøn Nordre Kistes dødfødte drengebarn

 

                        2. Mogens Rejersøn Kistes dødfødte drengebarn

 

 

 

 

1726

 

 

 

Eid: 12. jan:     Guri Knudsdatter fra Osebachen,

betaler jorden og begge klochene                                         89 aar 5 dager

 

Eid: 24. jan:      1. Jacob Nielsøn og Ingermargrettes lille datter

                            fra Osebachen Kirstenmaria                                           4 uger 5 dager

 

                        2. Rejer Thollefsøn Lundes lille pigebarn

    hiemmedøbt, Ingeborg                                                      5 dager

 

Sil: 27. jan:       1. Anne Asbiørnsdatter Saugen                                          76 aar

 

                        2. Olle Povelsøn Kistis lille søn Olle                                      15 dager

 

                        3. Anders Nielsøn Tormodsrøds lille datter                             6 maaneder 14 uger

 

Eid: 3. feb:       Niels Nielsøn Lander                                                           71 aar 3 maaneder

 

Sil: 17. feb:      Halfvor Olsøn Saugen                                                           27 aar 7 uger

 

                        Even Ammundsøn Holtis lille søn Amund                                 ½ aar 8 uger

 

Eid: 9. mar:       Halfvor Pedersøn Ouens lille søn, hiemmedøbt, Laers             6 timer

 

Sil: 11. mar:      1. Holger Svendsøns Qvinde Anna Tomasdatter                   46 aar

 

                        2. Michel Øfrebøes datter Kirsten                                         10 maaneder 3 dager

 

Eid: 17. mar:     1. Johannis Johansøns lille datter Margrette

    fra Osebachen, betaler jorden                                               9 uger 1 dag

 

 2. Anders Hallvarpis lille datter                                                8 uger

 

Eid: 19. mar:    Erland Pedersen Vaateklefs datter Magdallene                       2 aar 5 maaneder

 

Eid: 31. mar:    En Gevorven Soldats barn, Gregorius Johannisøns

lille datter Johanne, i den fattiges jord nedsath                          5 dager           

 

Eid: 12. apr:     Mons. Rasmus Mallings kiæreste

Helvig Hendrichsdatter Justen,

                        betaler jord og klocher                                                             54 aar 7 uger

 

                        Hans Boyesøn fra Ossebachens lille datter

Rebecha Hansdatter, betaler jorden                                      15 dager

 

Eid: 14. apr:     Erik Olsøn Stridsklefens lille søn Laers Errichsøn                   2 aar 3 maaneder 3 uger

 

Eid: 18. apr:     Halfvor Pedersøn Ouens lille søn, Søfren                                 6 uger 1 dag

 

Eid: 26. apr:     Niels Jensøn Kaachersvolds lille søn, Anders Nielsøn             5 aar 7 uger

 

(Eid: J.O.)

8. mai:              1. Hans Boyesøns lille søn Boye, betaler jorden                      3 uger 5 dager

 

                        2. Christopher Nielsøn Bachens dødfødte drengebarn,

     betaler jorden                                                                  

 

(Eid: J.O.)      

24. mai:             Niels Hafsund fra Osebachen, betaler jorden                        34 aar

 

Eid: 4. jun:         Mons. Rasmus Malling fra Osebachen,

                         betaler jorden og begge klochene                                           63 aar 11 uger

 

Eid: 23. jun:       1. Niels Andfindsøn Hougholtis barn, dødfødt pigebarn

 

                         2. Pernille Arnesdatters u-ægte barn

      med Jens Christensøn Juell, i dend fattiges jord                    4 uger

 

Eid: 2. jul:          Ragnille Kiøstellsdatter Røra                                              74 aar

 

                         Christopher Andersøn Heyestads lille søn Johannis                 3 uger 5 dager

 

Eid: 14. jul:        Laers Jensøn fra Osebachens lille datter Magrette                  5 uger

 

(Eid: J.O.)

2. aug:             1. Hellie Johannisdatter fra Ossebachen,

                            betaler jorden og den lille klochen                                        73 aar 4 maaneder

 

                        2. Thorchell Joensøn fra Birchetvedts Qvinde

    Maren Biørnsdatter, fri jorden                                          66 aar

 

(Eid: J.O.)

6. aug:             Rasmus Nielsøn Dues lille søn Rasmus Due                            12 dager

 

Eid: 25. aug:     Solfve Andersøns lille datter fra Osebachen

Anna Christine, betaler jorden                                              16 uger 4 dager

 

Eid: 30. sep:    Hans Lavesøn Borch                                                             81 aar 3 maaneder

 

Eid: 29. sep:    Berthe Laersdatter Aass                                                       35 aar 3 maaneder

 

Eid: 13. okt:     Peder Errichsøn Aboes lille søn,

Errich Pedersøn fra Osebachen                                            15 uger 11 dager

 

(Eid: J.O.)

26. nov:           Tolder Koefods lille dødfødt pigebarn,

                        indsatt i canceliraadets grafsted

 

(Eid: J.O.)

1. des:             Hans Ammundsøn Traaholtis lille søn Ole Hansøn                   7 maaneder 3 uger     

 

Eid: 23. des:     He. Hendrich Mathias Giertsøn,

 indsatt i canceliraadets grafsted, Olle                                       2 aar 9 dager

 

                        samme dag, Søfren Leerstangs qvinde Ellen Hansdatter         38 aar

 

 

 

1727

 

 

 

Eid: 1 feb:       Hans Hallvarpis qvinde Maren Søfrensdatter                    66 aar 2 maaneder 8 dager

 

(Eid: J.O.)

11. feb:           et dødfødt pigebarn, Halfvor Pedersøn Salboens

 

Eid: 21. feb:    Margrette Ingebretsdatter Bomhofs                                 76 aar 3 uger 15 dager

 

Eid: 18. feb:    Jørgen Arnesøn Kiørholt                                                    86 aar 3 uger 15 dager

 

Sil: 9. mar:        Laers Pedersøn Høysettis qvinde og datter

                        Birthe Gundersdatter                                                         42 aar 7 uger 3 dager

                        Daarthe Laersdatter                                                           14 aar 8 uger 5 dager

 

Eid: 18. mar:   Monsiur Rasmus Jensøn Due                                              38 aar

 

(ikke nevnt J.O.)

23. mar:            i de fattiges jord, Hellie Østensdatter                                  86 aar

 

(Eid: J.O.)

9. apr:              Andfind Povelsøn Røra                                                       71 aar

 

(Eid: J.O.)

6. apr:              fra Ossebachen, Thor Andersøn Røds lille søn Anders

                        betaler jorden                                                                        13 dager

 

Sil: 15. apr:     Sonnøf Errichsdatter Kløfverød                                           56 aar

 

Sil: 18. mai:     Holger Svendsøn Huuset                                                      84 aar

 

Sil: 25. apr:     Martha Olsdatter fra Hoochstad                                          27 aar

 

Eid: 25. mai:    Jessele (Gisle JO) Hansøn Rødningen                                 66 aar 8 maaneder

 

Eid: 12. jul:     Jørgen Silliens lille datter Amborg Jørgensdatter                    3 aar 8 dager

 

Eid: 17. jul:     Aaste Rejersdatter Flaachstad                                              47 aar

 

Eid: 12. aug:   Ragnille Hansdatter fra Biønneæs                                        46 aar 6 maaneder 6 dager

 

Eid: 10. aug:    Ragnille Jørgensdatter fra Ossebachen,                                        

                       betaler jorden og begge klochene                                             85 aar 5 uger 9 dager

 

Eid: 2. okt:      Anders Ørevigs søn, Olle Andersøn Ørrevig                            22 aar

 

Eid: 23. okt:    nedsatt i de fattiges jord, Else Christiansdatter Hverven?       79 aar

 

Eid: 25. okt:    Hans Nielsøn Nedre Lundis pigebarn Maria                             22 dager

 

Eid: 5. okt:      Andlof Smed, betaler jorden                                                      87 aar

 

 

 

 

1728

 

 

 

Eid: 11. jan:      Anders Halfvorsøn Rambergs lille søn Hans Andersøn              10 uger 2 dager

 

Eid: 14. jan:      Jacob Laersøn fra Osebachen, betaler jorden

                        og begge klochene                                                                     44 aar 7 maaneder 2 dager

 

Sil: 25. jan:       Martha Nielsdatter Naphaug                                                  72 aar 5 uger

 

(Eid: J.O.)

27. jan:             Margrethe Olsdatter fra Ossebachen, betaler jorden              41 aar

 

(ikke nevnt: J.O.)

21. feb:             Tor Laersøn Lændsmandens søn                                             20 aar 16 uger 2 dager

 

Eid: 5. mar:       Søfren Stoedsøn Quæstad                                                       76 aar 6 maaneder     

 

(Eid: J.O.)

14. mar:            i den fattiges jord, Christen Michelsøn Lunde eje                    82 aar 

 

Eid: 21. mar:     Halfvor Pedersøn Salboens dødfødte barn

 

Sil: 30. mar:      1. Helvig Povelsdatter Haachstad                                          46 aar             

 

                        2. Errich Jansøn paa Nordre Kistis

     lille datter Berthe Errichsdatter                                          6 maaneder

 

Eid: 15. apr:      Hellene Chatrine Nilsdatter Josten,

                        indsatt i canceliraadets grafsted                                               22 aar 10 maaneder   

 

Eid: 17. apr:      Sophie Hellvig Jahnsdatter Tofte,                         

                        betaler jorden og klocher                                                        74 aar 9 uger 29 dager

 

(Eid: J.O.)

18. apr:            Olle Hansøn Vallers søn Thollef Olsøn                                   6 maaneder 9 uger

 

Eid: 14. mai:     Olle Søfrensøn Lundis qvinde

Ingeborg Errichsdatter Lunde                                              74 aar

 

Eid: 23. mai:     Jørgen Silliens lille datter Anne Jørgensdatter                         7 maaneder 28 dager

 

Eid: 20. jun:      Christopher Nielsøn Bachens lille søn Niels,                       

betaler jorden                                                                          6 uger 3 dager

 

Eid: 26. jun:      Jakob Thollefsøn Tvettens qvinde

                        Aaste Søfrensdatter                                                            51 aar 6 maaneder

 

Eid: 10. jul:       Niels Amundsøn Sønsaasens lille søn, Jacob Nielsøn              6 aar 3 maaneder

 

Eid: 12. okt:     Niels Albredtsøn fra Osebachens lille datter

Maren Nielsdatter, betaler jorden                                         1 aar 11 uger

 

Eid: 14. nov:     1. Povel Guldbrandsøn Oxum                                              86 aar

 

                        2. Boell Amundsdatter fra Ossebachen, betaler jorden         68 aar

 

                        3. Bendt Aasis lille søn Knudt                                                 3 aar 22 uger

 

(Eid: J.O.)

17. nov:           Michel Alfsøn Haaøen                                                          84 aar

 

Eid: 11. des     Hans Andersøn Røe, betaler den ene klochen                        72 aar

 

(Eid: J.O.)

12. des:           Aaste Jestsdatter fra Heiestad                                              82 aar

 

 

 

1729

 

 

 

Eid: 1. jan:      Halfvor Andersøn Buvejens? hiemmedøbte drengebarn     

 

Eid: 16. jan:    Doorthe Svendsdatter Rødningen                                      73 aar

 

Eid: 2. mar:     Christen Jensøn Holtes søn Anders                                       1 aar 5 uger 2 dager

 

(Eid: J.O.)

6. mar:            Christopher Nielsøn Bachen, betaler jorden                       38 aar

 

Eid: 9. mar:      gamle Johanne Andersdatter Lunde eje,

i dend fattiges jord                                                                83 aar 6 maaneder

 

Eid: 16. mar:    Olle Hendrichsøn Døvigens lille søn Hendrich                       4 uger 4 dager

 

Eid: 18. mar:   Joen Jensøn Søemand, jorden og dend ene klochen

 

Eid: 10. apr:    Tolf Pedersøns qvinde Kirsten Andersdatter,

betaler jorden                                                                        33 aar 9 dager

 

(Eid: J.O.)

16. apr:            Laers Olsøn Aarholt, i den fattiges jord                                65 aar

 

(Eid: J.O.)

11. mai:            John Giertsen Udslers lille søn Mathias Udsler,

                        betaler jorden                                                                        7 aar

 

(ikke nevnt:  J.O)

15. mai:           Halfvor Gundersøn Øfre Aassens lille søn Gunder                  2 uger 3 dager

 

Eid: 18. mai:     Monsiur Tommas Bugges lille søn

Uldrich Bugge, betaler jorden                                              10 uger

 

Eid: 3. jun:        gamle Tarrand Gulichsdatter Hovgholt                               90 aar

 

                        og Kari Tangens Lifve betaler jorden                                    10 uger

 

(Eid: J.O.)

12. jun:             Anders Halfvorsøn Rambergs lille datter Elli                           17 uger

 

                        og Hendrich Halfvorsens lille søn Halfvor                               10 uger

 

Eid: 26. jun:      Laers Knudsøn Aassis lille søn Laers                                      8 maaneder

 

Eid: 2. jul:        Karen Kittilsdatter Røe                                                        57 aar 7 maaneder

 

Eid: 4. apr:      Torger Rejersøn Flochstads lille søn Rejer                               13 uger 2 dager

 

Eid: 5. mai:      Christen Olsøn Qvæestads lille søn Anders                              9 maaneder 15 dager

 

Eid: 6. jul:        Olle Hansøn Valler                                                                44 aar

 

Eid: 20. jul:      Hans Solfvesøn Tangens lille søn Solfve                                   1 aar 7 maaneder

 

Eid: 21. aug:     Jørgen Andersøns lille datter Magdallene,

                        betaler jorden og den lille klochen                                           6 aar 4 maaneder

 

Sil: 21. aug:      Tynnis Tvettens qvinde Karen Hansdatter                            66 aar

 

Eid: 25. aug:     Ole Søfrensen Møller                                                          40 aar

 

(ikke nevnt:  J.O)

20. okt:            Piliphes Fransiscius de Jordans lille datter Kirsten.

                        jorden at betale                                                                      13 uger

 

(ikke nevnt:  J.O)

23. okt:           Ingebredt Jørgensens lille søn, dødfødt

 

(ikke nevnt:  J.O)

28. aug:           i dend fattiges jord, gl. Astridee Olsdatter                            96 aar

 

(Eid: J.O.)

30. okt:            Torre Myrrens qvinde, i den fattiges jord,

                        Anne Nielsdatter                                                                 51 aar

 

(ikke nevnt:  J.O)

16. nov:            i den fattiges jord, Peder Nielsøn Røretue.

(Røtua u/Røra J.O)                                                                64 aar

 

(Eid: J.O.)

18. nov:           Joen Søfrensøn Sættret                                                       74 aar

 

(ikke nevnt:  J.O)

21. nov:           Diderich Sifvertsøn                                                             14 aar 6 maaneder 15 dager

 

(ikke nevnt:  J.O)

16. des:           Jens Salfvesøn Kaasens, i dend fattiges jord

                        og ingen klocher                                                                    87 aar

 

 

 

 

1730

 

 

 

Sil: 8 jan:         gl. Gunille Kiellsdatter                                                        64 aar

 

(Eid. J.O.)

13. jan:            gamle Randie Joensdatter Røra                                          79 aar

 

Eid: 15. jan:     Boell Pedersdatter Sønsaassen                                            42 aar

 

Eid: 26. jan:      gamle Anne Alfsdatter Hafsuund,

                        betaler jorden og begge klochene                                         78 aar

 

Eid: 29. jan:     Berthe Christensdatter Vaatteklef,

                        betaler jorden og den ene klochen                                        70 aar

 

Eid: 4. feb:        Jacob Amundsøn Birch Øen,

                        den ene kloche at betale                                                       27 aar 3 maaneder

 

Sil: 19. mar:     Johanne Amundsdatter Moeholt                                        83 aar

 

Eid: 31. mar:   Cancelieraads, lille søn Willhelm Leopoldus                        1 aar 6 maaneder 3 dager

 

Sil: 2. apr:        Olle Povelsøn Kiiste                                                            67 aar

                       

og Laers Nielsøn Suurdallens lille datter

Anne Laersdatter                                                                6 uger

 

(Eid: J.O.)

12. mar:           i dend fattige jord, Gunder Jørgensøn

                        Sønsaas ejes lille datter Maren Gundersdatter                   1 aar 3 maaneder

 

Eid: 10. apr:     i den fattigis jord, Thor Andersøn Myra                               83 aar

 

                        og Anders Levorsøns lille datter Lispet                                2 aar 2 maaneder

 

Eid: 14. apr:     1. Gunnill Nielsdatter Buer                                                 78 aar

 

                        2. Kirsten Andersdatter Kaachesvold                                66 aar

 

Eid: 7. mai:      Anders Jacobsøn fra Hallevarp                                           29 aar 8 maaneder

 

Eid: 10. mai:     Olle Jensøn Tangens lille søn Amund                                     4 aar 4 maaneder

 

Eid: 13. mai:     Errich Amundsøn Bechen                                                   45 aar

 

                        og Jørgen Andersøns lille søn Hans fra Osebachen               3 aar 4 maaneder

 

(Eid:  J.O.)

18. mai:            Solfve Andersøns lille datter Ragnill                                      2 aar 7 maaneder

 

Eid: 25. mai:     Tygge Nielsøns lille søn Christiand                                        1 aar 7 maaneder

 

(Eid: J.O.)      

29. mai:            Niels Andersøns lille datter fra Ossebachen

Gury Nielsdatter                                                                  1 aar 10 uger 5 dager

 

Eid: 31. mai:     Berthe Truulsdatter Bechen                                                 50 aar

 

Sil: 30. mai:      Anders Pedersøn Moholt                                                      35 aar

 

Eid: 13. jun:     Jørgen Andersøns datter Magdallene                                       6 aar

 

Eid: 11. jun:     Hans Nielsøns datter fra Ossebachen Kirsten                           1 aar 9 uger

 

Eid: 23. jun:     Jens Boemands lille datter Else Boemand                                5 aar 7 uger

 

( Eid: J.O.)

27. jan:           Mr. Boemans lille datter Hanna                                                  1 aar 9 maaneder

 

Eid: 20. jun:     Prods Nøchlegaards qvinde Margrette Jonnsdatter               59 aar

 

Eid: 28. jun:     Mons. Frederich  Provps lille datter Magdallene                      1 aar 9 uger

 

Eid: 8. aug:       Jacob Pallemonsen Fag?                                                          32 aar 6 maaneder 2 uger 13 dager

 

Eid: 10. sep:     Hans Røds lille søn Hans Hansøn                                           1 aar 9 dager

 

(Eid: J.O.)

29. aug:            Mons. Jamis Bowmand                                                         49 aar

 

(ikke nevnt J.O.)

24. jul:             Schiondans kiæreste Maren Holst                                          35 aar

 

(Eid: J.O.)

29. jul:             Tolder Koeføds søn Ehrents, indsat i sachrestiet                     7 aar

 

(ikke nevnt J.O.)

13. mai:           Jørgen Andersøns lille søn                                                       2 aar 2 maaneder

 

(Eid: J.O.)

13. aug:          Torger Flochstads søn Rejer                                                   7 maaneder

 

Sil: 3. sep:       Peder Jonsøn Nedre Haachstad                                            53 aar

 

Sil: 8. okt:       Asbiørn Olsøn Engelstad ejes barn Johannes                           9 uger

 

(Eid: J.O.)

15. okt:           Thorchel Nielsøn, Niels Slevoldens søn                                19 uger

 

(ikke nevnt J.O.)

12. okt:           gamle Olle Errichsøn Biønnerøe                                           85 aar

 

Eid: 29. nov:     Karj Hansdatter (Usikkert og litt vanskelig å se J.O.)

                        Kiørholt                                                                                68 aar

 

 

 

 

1731

 

 

 

Eid: 6. jan:        et uægte barn ved nafn Olle Ingebredtsøn,

                        moderen Karen Olsdatter                                                     9 maaneder 9 dager

 

(Eid: J.O.)

14. jan:            Laers Prodsøn Hallevarpis dødfødte pige barn

 

Eid: 20. jan:     Tolder Koefodt, indsadt i sachrestiet                                      36 aar 6 maaneder 11 dager

 

(Eid: J.O.)

29. jan:             Olle Hendrichsøn Døvigs lille datter Anne                              25 uger

 

Sil: 4. mar:         Niels Svendsøn Suurdallen                                                  65 aar

 

                        og gamle Marthe Knudsdatter                                             77 aar

 

                        og Vettele Høysættis lille datter Martha Vettelesdatter        12 aar 5 uger

 

Sil: 18. mar:      Joen Pedersøn Bingholtis lille søn

                        Olle Joensøn                                                                         27 uger 3 dager

 

Eid: 24. mar:    Mons. Niels Aalls lille datter Kirsten, betaler jorden                 1 aar 3 uger

 

(Eid. J.O.)

10. apr:            Amptmand Christiand Bergh,                    

                        indsatt i canceliraadets grafsted                                               33 aar 11 maaneder 2 dager

 

Eid: 29. apr:     Jørgen Andersøn fra Ossebachens

lille søn Anders Jørgensøn                                                    6 aar 16 dager

 

(Eid. J.O.)

30. apr:            Jørgen Andersøns lille søn, Jacob Jørgensøn                          2 aar

 

(Eid. J.O.)

3. jun:              Anders Andersens lille datter Inger                                         1 aar 1 maaned

 

Eid: 23. jun:      Christen Bradsbergs lille datter Marie                                    2 aar 19 manneder

 

( Eid. J.O.)

25. jun:             Monsieur Bugges lille søn Uldrich Fredrich                            1 aar 5 uger

 

(ikke nevnt J.O.)

1. jul:                et dødfødt drengebarn, Tolf Pedersøns

 

(Eid: J.O.)

26. aug:            Gunder Knudsøn Kiørholt ejes barn ved nafn Jon                  4 uger

 

(Eid: J.O.)

15. nov:            Børthe Sigursdatter, Isach Setterets qvinde                          30 aar

 

                         og 2. sønner Gunder                                                             11 dager

                                             Jacob                                                                 3 dager

 

                         Lispet Cornelisdatter Ronglie                                               83 aar

 

(Sil: J.O.)

4. søndag i advent: (23. des. J.O.)

                        Ingeborg Gonsholt                                                                83 aar

 

                        og Anund Søndtvedts søn Christen                                       15 dager

 

                        og Kittil Solfverøøe ejets datter Anne                                     8 dager

 

                        og Jens Michelsøn Nedre Haachstads barn Inger,

 hjemmedøpt                                                                           5 dager

 

 

 

 

1732

 

 

 

Sil: 14. jan:      Gundborg Amunsdatter Høyset                                          85 aar 6 uger

 

Sil: 30. jan:      Laers Taaens (Toens-Toa  J.O.)

qvinde Berthe Ingebredtsdatter                                         64 aar

 

(Eid. J.O.)

29. feb:            1. Niels Olsøn Hougholtis barn Maria Nielsdatter               1 aar 8 dager

 

                        2. et u-æchte barn ved nafn Ingeborg Pedersdatter,

                            moderen Lispet Aascardsdatter                                        7 uger

 

Sil: 2. mar:      Sidsselle Jacobsdatter Eye                                                  85 aar 18 uger

 

Eid: 30. mar:   Barbara Andersdatter fra Vaatteklef                                   74 aar

 

Sil: 6. apr:       Mari Jensdatter                                                                  (ikke nevnt J.O.)

 

Eid: 20. apr:    Ole Søfrensen Lunde                                                           55 aar

 

Eid: 4. mai:      Corpural Giert Monsens barn Maren Giertsdatter                2 aar 5 uger

 

(Eid. J.O.)

6. mai:             Siergiant Sifvert Laersen Baches barn Cisten Helvig              18 uger

 

Eid: 15. mai:     Giert Monsen Corpuralls qvinde Gunnil Olsdatter,

                        betaler jorden                                                                        45 aar

 

Eid: 18. mai:    Jens Olsøn Tangen, betaler jorden                                        74 aar

 

Eid: 25. mai:     Ellen Jensdatter Oven                                                          67 aar

 

Eid: 18. jun:      Hans Thobiasen sallmager, sønnen Morthen                           8 dager

 

                        og den andre hiemmedøbte ved nafn Hendrich                       13 timer

 

(ikke nevnt J.O.)

17. jun:             Anders Olssen Kiærs datter Else Margrette                        5 uger

                        (veldig utydelig/klussete J.O.)

 

Eid: 21. jun:     Niels Jacobsen Aals barn Francischa Susanna,

betaler jorden                                                                          1 aar 8 uger

 

Eid: 13. jul:     Amund Annundsen Bechen, betaler jorden                              45 aar

 

Eid: 26. jul:     Knudt Andersøn Traaholtis qvinde Anne Jonsdatter                63 aar

 

Eid: 16. aug:   Marthe Christensdatter Qvæstads barn Kisten Olsdatter         15 aar

 

Sil: 17. aug:     Olle Torssen Guurholt                                                            92 aar

 

Eid: 20. sep:    Monsieur Johan Andre aasen? barn Christian Berg                 10 uger

 

(Eid. J.O.)

23. sep:           Mons. Job Arvechoug kiæriste                                                 55 aar

 

Eid: 12. okt:    Knudt Annundsen Skrapeklefs barn Anne Knudsdatter           6 aar 4 maaneder 3 uger 4 dager

 

Eid: 19. okt:    Anders Andersens barn Inger Margrethe Andersdatter        10 uger

 

Eid: 26. okt:    Ingebredt Hansen Lundis barn Anna Ingebredtsdatter            2 uger 3 dager

 

Eid: 3. des:     Hans Halfvorsøn                                                                     38 aar 6 maaneder