| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Døpte i Eidanger kirke fra 1814 til 1831

 

Avskrift gjort av Torbjørn Aasetre.

(Avskriften var en del av arbeidet med «Gård og slektshistorien for Eidanger» som kom i 1983)

 

Rettet og registrert på data av Jørn Olsen 2019

 

Ps. Jeg velger å ta med enkelte parenteser som er satt inn av Torbjørn og meg selv.

 

 

 

1814

 

 

Født 10.01.1814 – døpt 21.01.1814 i Eid.

Arne Jonsen Kiørholt og Marthe Mari Larsdatters pigebarn Martha Marie

 

Født 09.01.1814 – døpt 06.02.1814 i Eid.

Ole Hansen Smøkkerød og Siri Tostensdatters drengebarn Hans

 

Født 21.01.1814 – døpt 06.02.1814 i Eid.

Stoe Sørensen Qvæstad og Karen Iversdatters pigebarn Marthe

 

Født 20.02.1814 – døpt 27.02.1814 i Eid

Ingebrigt Arvesen Heistad og Pernille Nilsdatters pigebarn Karen Kirstine

 

Født 06.03.1814 – døpt 27.03.1814 i Eid

Jacob Olsen Kiendalen og Anne Helene Nilsdatters drengebarn Niels

 

Født 22.03.1814 – døpt 27.03.1814 i Eid

Niels Hansen Visevog og Inger Sørensdatters pigebarn Dorthe Oline

 

Født 10.04.1814 – døpt 17.04.1814 i Eid

Amund Pedersen Aas og Marie Eriksdatters drengebarn Niels

 

Født 07.04.1814 – døpt 17.04.1814 i Eid

Peder Jonsen Kiørholdt og Gunild Hansdatters drengebarn Hans

 

Født 07.04.1814 – døpt 17.04.1814 i Eid

Torkild Knudsen Gunneklev og Maren Andersdatters pigebarn Ingeborg

 

Født 15.05.1814 – døpt 29.05.1814 i Eid

Ole Isaksen Skielsvig og Guri Knudsdatters drengebarn Jon

 

Født 08.06.1814 – døpt 19.06.1814 i Eid

Anund Ingebrigsen Skielsvig og Anne Berthe Iversdatters drengebarn Niels

 

Født 12.06.1814 – døpt 19.06.1814 i Eid

Bent Jakobsen Skielbugten og Maren Andersdatters drengebarn Anders

 

Født 07.06.1814 – døpt 19.06.1814 i Eid

Knud Olsen Grønli og Karen Olsdatters drengebarn Halvor

 

Født 17.06.1814 – døpt 26.06.1814 i Eid

Omstreiferske Lovise Olsdatter som foregnes at være fra Kodal sogn i Andebu og gift med Søren Pedersen deres drengebarn Ole

 

Født 12.06.1814 – døpt 27.06.1814 i Eid

Knud Abrahamsen Tveten og Inger Kristine Selandsdatters drengebarn Jonas Peter

 

Født 01.07.1814 – døpt 29.07.1814 i Eid

Hans Sørensen Studsrød og Anne Margrethe Jakobsdatters pigebarn Ingeborg

 

Født 03.08.1814 – døpt 14.08.1814 i Eid

Hans Isachsen Qvæstad og Elen Larsdatters drengebarn Isach

 

Født 08.08.1814 – døpt 16.08.1814 i Eid

Peder Olsen Skaverager og Anne Olsdatters drengebarn Ole

 

Født 24.08.1814 – døpt 11.09.1814 i Eid

Halvor Knudsen Herøen og Maren Hansdatters pigebarn Maren Margrethe

 

Født 02.09.1814 – døpt 18.09.1814 i Eid

Ole Pedersen Rødningen af Bamble og Mallene Olsdatters drengebarn Rasmus

 

Født 27.09.1814 – døpt 09.10.1814 i Eid

Jacob Olsen Præstesætret og Arne Rasmusdatters drengebarn Ole

 

Født 16.09.1814 – døpt 23.10.1814 i Eid

Søren Eriksen Langangen og Karen Larsdatters drengebarn Lars

 

Født 12.10.1814 – døpt 06.11.1814 i Eid

Niels Isachsen Klevstrand og Johanne Marie Pedersdatters drengebarn Isach

 

Født 12.10.1814 – døpt 20.11.1814 i Eid

Niels Olsen Rørerød og Birthe Knudsdatters drengebarn Knud

 

 

Nytt skjema

 

 

Født 29.11.1814 – døpt 11.12.1814 i Eid

Niels – Foreldre: Ole Andersen Lunde og Anne Olsdatter Gaardbruger

 

Født 27.11.1814 – døpt 30.11.1814 i Eid

Karen – Foreldre: Gaardbruger Jacob Knudsen Koggersvold og Mari Andersdatter

 

Født 11.11.1814 – døpt 18.12.1814 i Eid

Karen Kristine – Foreldre: Gaardbruger Erik Nielsen Aas og Ingeborg Marie Olsdatter

 

Født 04.12.1814 – døpt 18.12.1814 i Eid

Marthe Mathea – Foreldre: Inderster Søren Hansen Bache og Anne Jonsdatter

 

Født 08.12.1814 – døpt 18.12.1814 i Eid

Anne Marie – Foreldre: Inderster Lars Larsen Øveraasen og Marie Olsdatter

 

Født 14.12.1814 – døpt 26.12.1814 i Eid

Maren Kirstine – Foreldre: Husmand Bent Knudsen Stammeland og Elen Mallene (Auensdatter)

 

Født 09.12.1814 – døpt 26.12.1814 i Eid

Anne Maria – Foreldre: Inderster Torgrim Halvorsen Flotten og Inger Stenersdatter

 

 

1815

 

 

Født 24.01.1815 – døpt 05.02.1815 i Eid

Amund og Jacob – Foreldre: Gaardbruger Ole Amundsen og Maria Olsdatter Flogstad

 

Født 01.03.1815 – døpt 12.03.1815 i Eid

Lars – Foreldre: Inderster Niels Larsen Lunde og Anne Tollefsdatter

 

Født 29.03.1815 – døpt 16.04.1815 i Eid

Zacharias Jacob – Foreldre: Gaardmand Ole Pedersen og Birthe Marie Jakobsdatter Skaveraager

 

Født 30.04.1815 – døpt 07.05.1815 i Eid

Isach – Foreldre: Gaardbruger Niels Larsen Sollie og Maria Michelsdatter

 

Født 29.04.1815 – døpt 28.05.1815 i kirken i Eid. (hjemmedøpt)

Lars - Foreldre: Husmann Lars Bentsen Lundsaasen og Birthe Mathiasdatter

 

Født 22.02.1815 – døpt 05.03.1815 i Eid

Maren Kathrine – Foreldre: Gaardbruger Søren Andersen Nordal og Maria Nilsdatter

 

Født 19.07.1815 – døpt 30.07.1815 i Eid

Anders – Foreldre: Husmann Amund Kittilsen Nauzer og Gunild Andersdatter

 

Født 06.08.1815 – døpt 13.08.1815 i Eid

Lars – Foreldre: Inderst Ole Larsen Øveraasen og Anne Olsdatter

 

Født 06.08.1815 – døpt 13.08.1815 i Eid

Halvor – Foreldre: Inderst Torkild Asbiørnsen Kjørholt og Ragnild Halvorsdatter

 

Født 18.09.1815 – døpt 24.09.1815 i Eid

Niels – Foreldre: Inderst Anders Ingebrigtsen Saltboden og Kirsten Margrethe Hansdatter

 

Født 23.02.1815 – døpt 05.03.1815 i Eid

Karen Margrethe – Foreldre: Inderst Anders Isaksen Vissevog og Anne Pedersdatter

 

Født 16.03.1815 – døpt 27.03.1815 i Eid

Karen Kristine – Foreldre: Husmand Christen Torsen Leerstang og Ingeborg Hansdatter

 

Født 10.04.1815 – døpt 16.04.1815 i Eid

Anne Gurine – Foreldre: Husmand Saamund Gundersen og Birgitte Larsdatter

 

Født 24.04.1815 – døpt 04.06.1815 i Eid

Ellen Marie – Foreldre: Gaardmann Niels Hansen Myra og Margrethe Nielsdatter

 

Født 24.05.1815 – døpt 04.06.1815 i Eid

Ellen Margrethe – Foreldre: Vetle Nielsen Slevolden og Anne Maria Andersdatter af Bondestanden

 

Født 26.09.1815 – døpt 08.10.1815 i Eid

Ole – Foreldre: Jacob Olsen Grava og Birthe Maria Pedersdatter, bønder og gaardbruger

 

Født 16.10.1815 – døpt 22.10.1815 i Eid

Niels – Foreldre: Husmand Sivert Nielsen Valler og Barbro Joensdatter

 

Født 11.10.1815 – døpt 22.10.1815 i Eid

Niels – Foreldre: Niels Nielsen Nøchlegaard og Katarina Nielsdatter, gaardmand og bonde

 

Født 20.07.1815 – døpt 30.07.1815 i Eid

Inger Maria – Foreldre: Husmandsfolk Ole Isaksen Haukelien og Anne Olsdatter

 

Født 04.08.1815 – døpt 13.08.1815 i Eid

Gunnild – Foreldre: Gaardmand Erik Larsen Viersdalen og Amborg Margrethe Joensdatter

 

Født 23.07.1815 – døpt 13.08.1815 i kirken i Eid (hjemmedøpt)

Karen – Foreldre: Husmand Halvor Tostensen Birketvedt og Inger Helvig Pedersdatter

 

Født 10.08.1815 – døpt 28.08.1815 i Eid

Anne – Foreldre: Gaardmand Niels Isachsen Qvæstad og Margrethe Amundsdatter

 

Født 16.08.1815 – døpt 27.08.1815 i Eid

Netten – Foreldre: Inderst Iver Mikkelsen Solie og Marthe Pernille Pedersdatter

 

Født 06.11.1815 – døpt 12.11.1815 i Eid

Knud – Foreldre: Jon Andersen Qvæstad og Margrethe Knudsdatter, gaardbruger i Eidanger

 

Født 02.11.1815 – døpt 12.11.1815 i Eid

Isach Andreas - Foreldre: Elias Jakobsen Stulen og Ambor Marie, gaardbruger i Eidanger

 

Født 09.11.1815 – døpt 12.11.1815 i Eid

Ingebrigt – Foreldre: Jacob Ingebrigtsen Sillien og Birthe Halvorsdatter, gaardbruger i Eidanger

 

Født 27.10.1815 – døpt 12.11.1815 i Eid

Jacob – Foreldre: Inderst Anders Jakobsen Herøen og Karen Nielsdatter

 

Født 30.09.1815 – døpt 08.10.1815 i Eid

Inger Margrethe – Foreldre: Isach Tøvesen Underoffiser og Maren Pedersdatter Fiæra

 

Født 15.10.1815 – døpt 05.11.1815 i Eid

Maren – Foreldre: Husmann Povel Andersen Ouen og Birthe Maria Christoffersdatter, bøndert og husmandsfolk

 

Født 06.11.1815 – døpt 19.11.1815 i Eid

Anne Maria – Foreldre: Jacob Hansen Døvig og Aaste Nielsdatter, husmannsfolk

 

Født 30.09.1815 – døpt 19.11.1815 i Eid

Karen Oline – Foreldre: Ole Gundersen Ødevold og Karen Halvorsdatter, husmannsfolk

 

Født 27.11.1815 – døpt 11.12.1815 i Eid

Karen – Foreldre: Jens Torgersen og Margrethe Andersdatter, skomager Herøen

 

Født 23.11.1815 – døpt 10.12.1815 i Eid

Helena Marie – Foreldre: Hans Ouensen Lunde og Mallena Christensdatter, inderster

 

Født 19.11.1815 – døpt 25.12.1815 i Eid

Maren Berthe – Foreldre: Jacob Pedersen Kiendalen og Marthe Marie (Pedersdatter), gaardbruger

 

Født 20.12.1815 – døpt 25.12.1815 i Eid

Lars – Foreldre: Hans Isachsen Qvæstad og Ellen Maria Larsdatter, inderster

 

Født 09.12.1815 – døpt 26.12.1815 i Eid

Niels – Foreldre Jørgen Halvorsen Hougholt og Karen Maria Nielsdatter, gaardmann

 

 

1816

 

 

Født 03.01.1816 – døpt 14.01.1816 i Eid

Ole – Foreldre: Inderster Hans Olsen Rørerøe og Maren Iversdatter

 

Født 27.12.1815 – døpt 18.01.1816 i Eid

Christian – Foreldre: Husmand Christen Olsen Røed og Elen Johannesdatter

 

Født 15.01.1816 – døpt 28.01.1816 i Eid

Lars – Foreldre: Inderst Jabob Isachsen Gusfred og Laurine Iversdatter

 

Født 07.02.1816 – døpt 25.02.1816 i Eid (hjemmedøpt 11.02)

Ragnhild og Ingeborg – Foreldre: Gaardmand og bonde Helge Larsen Buer og Live Torstensdatter

 

Født 14.02.1816 – døpt 10.03.1816 i Eid

Anne Kirstine: Foreldre: Gaardbruger og bonde Ole Nielsen Klep og Maren Kirstine Amundsdatter

 

Født 11.02.1816 – døpt 18.02.1816 i Eid

Niels – Foreldre: Inderst Ingebrigt Arvesen Aas og Pernille Nielsdatter

 

Født 25.02.1816 – døpt 10.03.1816 i Eid

Niels – Foreldre: Husmand Ingebrigt Nielsen Ødegaarden og Kirsti Halvorsdatter

 

Født 01.03.1816 – døpt 11.03.1816 i Eid

Hans – Foreldre: Husmand Isach Hansen Gravastrand og Inger Eriksdatter

 

Født 12.03.1816 – døpt 15.04.1816 i Eid

Lars – Foreldre: Husmand Christopher Jakobsen Koggersvold og Helene Hansdatter

 

Født 15.03.1816 – døpt 11.04.1816 i Eid

Anders – Foreldre: Husmand Niels Andersen Kiendalen og Anne Olsdatter

 

Født 14.02.1816 – døpt 16.03.1816 i Eid

Marthe Maria – Foreldre: Gaardbruger Peder Jonsen Kiørholt og Gunhild Marie

 

Født 03.04.1816 – døpt 15.04.1816 i Eid

Birthe Maria – Foreldre: Gaardbruger Jakob Nielsen Grønsholt og Boel Andersdatter

 

Født 11.04.1816 – døpt 28.04.1816 i Eid

Anne Berthe – Foreldre: Inderst Jakob Larsen Heiestad og Anne Hansdatter

 

Født 16.03.1816 – døpt 24.03.1816 i Eid

Anne – Foreldre: Gaardmand Isach Rasmussen Ramberg og Karen Marie Olsdatter

 

Født 09.04.1816 – døpt 15.04.1816 i Eid

Halvor – Foreldre: Skoleholder Jakob Halvorsen Sillien og Margrethe Nielsdatter

 

Født 10.06.1816 – døpt 23.06.1816 i Eid

Hans – Foreldre: Gaardmand Jakob Olsen Rørerød og Inger Nielsdatter

 

Født 19.06.1816 – døpt 07.07.1816 i Eid

Niels – Foreldre: Inderst Lars Nielsen Hasler og Marthe Jonsdatter

 

Født 04.07.1816 – døpt 21.07.1816 i Eid

Jon – Foreldre: Inderst Anders Sørensen Traaholt og Margrethe Jonsdatter

 

Født 03.08.1816 – døpt 01.09.1816 i Eid

Tosten – Foreldre: Husmand Ole Hansen Smekkerøe og Siri Tostensdatter

 

Født 12.09.1816 – døpt 29.09.1816 i Eid

Erik Christoffer – Foreldre: Gaardmand Erik Sørensen Langangen og Anne Hansdatter

 

Født 21.05.1816 – døpt 27.05.1816 i Eid

Anne – Foreldre: Husmandsfolk Søren Eriksen Langangsætret og Karen Larsdatter

 

Født 30.06.1816 – døpt 14.07.1816 i Eid

Sara – Foreldre: Giestgiver Abraham Nielsen Grinna og Oline Eriksdatter

 

Født 24.09.1816 – døpt 06.10.1816 i Eid

Else Kristine – Foreldre: Gaardmand Torjus Nilsen Ødegaarden (Heistad) og Karen Olsdatter

 

Født 30.09.1816 – døpt 06.10.1816 i Eid

Anne Marie – Foreldre: Matros Ellev Hansen Ørstved og Johanne Mikkelsdatter

 

Født 11.10.1816 – døpt 03.11.1816 i Eid

Anne Karine – Foreldre: Husmand Jakob Olsen Præstesætret og Anne Rasmusdatter

 

Født 13.10.1816 – døpt 03.11.1816 i Eid

Elisabeth Marie – Foreldre: Husmand Halvor Gundersen Gunneklev og Maren Hansdatter

 

Født 24.10.1816 – døpt 10.11.1816 i Eid (hjemmedøpt 03.11)

Anne Johanne – Foreldre: Gaardmand Arne Jonsen Kiørholt og Marthe Larsdatter

 

Født 02.10.1816 – døpt 13.10.1816 i Eid

Christoffer – Foreldre: Gaardmand Amund Pedersen Aas og Maren Eriksdatter

 

Født 24.09.1816 – døpt 30.09.1816 i Eid

Hans – Foreldre: Skoleholder Lars Hansen Muhle og Birthe Maria Skaubye

 

Født 06.11.1816 – døpt 15.12.1816 i Eid (hjemmedøpt 09.11)

Ole – Foreldre: Gaardmand Lars Andersen Koggersvold og Karen Pedersdatter

 

Født 06.12.1816 – døpt 26.12.1816 i Eid

Anders – Foreldre: Inderst Christen Hansen Harevarp (Halvarp)og Margrethe Andersdatter

 

Født 06.12.1816 – døpt 26.12.1816 i Eid

Anne – Foreldre: Inderst Stoe Sørensen Qvæstad og Karen Iversdatter

 

 

1817

 

 

Født 05.01.1817 – døpt 18.01.1817 i Eid

Jakob – Foreldre: Gaardmand Amund Nielsen Lillegaarden og Karen Jakobsdatter

 

Født 02.01.1817 – døpt 12.01.1817 i Eid

Margrethe – Foreldre: Inderst Iver Mikkelsen Solie og Pernille Pedersdatter

 

Født 08.01.1817 – døpt 26.01.1817 i Eid

Anders – Foreldre: Gaardmand Ole Isachsen Skielsvig og Guri Knudsdatter

 

Født 24.01.1817 – døpt 22.02.1817 i Eid

Lars – Foreldre: Gaardmand Torjus Sørensen Tiørserøe (Kjølsrød) og Karen Jakobsdatter

 

Født 16.02.1817 – døpt 09.03.1817 i Eid

Jakob – Foreldre: Husmand Bent Jakobsen Skielbugten og Mari Andersdatter

 

Født 18.02.1817 – døpt 09.03.1817 i Eid

Ole – Foreldre: Gaardmand Jakob Olsen Kiendalen og Anne Hellene Nielsdatter

 

Født 14.03.1817 – døpt 14.04.1817 i Eid

Kittel – Foreldre: Husmand Amund Kittelsen Nauserrøe og Gunnild Andersdatter

 

Født 17.03.1817 – døpt 14.04.1817 i Eid

Jon – Foreldre: Husmand Knud Jonsen Kleven og Anne Arnesdatter

 

Født 13.01.1817 – døpt 26.01.1817 i Eid

Ellen Oline – Foreldre: Gaardmand Peder Isaksen Ødegaarden (Heistad) og Karen Jacobsdatter

 

Født 19.01.1817 – døpt 09.02.1817 i Eid

Maren – Foreldre: Inderst Christoffer Olsen Koggersvold og Kirstine Andersdatter

 

Født 28.01.1817 – døpt 09.02.1817 i Eid

Sara Karine – Foreldre: Gaardmand Peder Olsen Skaveraager og Anne Olsdatter

 

Født 26.03.1817 – døpt 14.04.1817 i Eid

Oline – Foreldre: Husmand Ole Ingebrigtsen Langangen og Else Olsdatter

 

Født 05.05.1817 – døpt 15.05.1817 i Eid

Anne Kirstine – Foreldre: Gaardmand Erik Nielsen Grava og Ingeborg Maria Olsdatter

 

Født 23.04.1817 – døpt 04.05.1817 i Eid

Niels – Foreldre: Gaardmand Søren Andersen Nordal og Maria Nielsdatter

 

Født 18.05.1817 – døpt 26.05.1817 i Eid

Christoffer – Foreldre: Inderst Lars Christoffersen og Marthe Margrethe Adolfsdatter

 

Født 06.05.1817 – døpt 01.06.1817 i Eid

Johannes – Foreldre: Inderst Abraham Johansen Øya og Kirsten Margrethe Jacobsdatter (Sauøya, Langangen)

 

Født 18.05.1817 – døpt 01.06.1817 i Eid

Ole – Foreldre: Husmand Anund Ingebrigtsen Skielsvig og Anne Berthea Iversdatter

 

Født 16.06.1817 – døpt 06.07.1817 i Eid

Hans – Foreldre: Inderst Christen Pedersen Lanner og Osloug Olsdatter

 

Født 10.05.1817 – døpt 26.05.1817 i Eid

Anne Marie – Foreldre: Gaardmand Jørgen Halvorsen Hougholt og Karen Maria Nielsdatter

 

Født 20.05.1817 – døpt 01.06.1817 i Eid

Gunnild – Foreldre: Inderst Jakob Isaksen Gudsfred og Laurine Iversdatter

 

Født 17.05.1817 – døpt 01.06.1817 i Eid

Anne Maria – Foreldre: Inderst Svend Olsen Berg og Sisilie Maria

 

Født 17.05.1817 – døpt 01.06.1817 i Eid

Anne Kirstine – Foreldre: Gaardmand Ole Jacobsen Berg og Karen Helene Larsdatter

 

Født 08.06.1817 – døpt 15.06.1817 i Eid

Ellen Karine – Foreldre: Gaardmand Hans Andersen Ødegaarden og Anne Larsdatter (Bjørkedal)

 

Født 05.06.1817 – døpt 15.06.1817 i Eid (hjemmedøpt 06.06)

Nicoline Marie – Foreldre: Inderst Anders Tollefsen Ørstvedt og Marthe Nielsdatter

 

Født 14.08.1817 – døpt 07.09.1817 i Eid

Isach – Foreldre: Gaardmand Niels Isachsen Qvæstad og Margrethe Amundsdatter

 

Født 24.10.1817 – døpt 09.11.1817 i Eid

Amund – Foreldre: Gaardmand Erik Larsen Viersdalen og Amborg Jonsdatter

 

Født 09.10.1817 – døpt 09.11.1817 i Eid

Tollaug – Foreldre: Inderst Niels Larsen Giertevigen og Anne Tollougsdatter (Hjertvika, Langangen)

 

Født 09.10.1817 – døpt 16.11.1817 i Eid (hjemmedøpt 16.10)

Niels – Foreldre: Gaardmand Vetle Nielsen Slevolden og Anne Marthe Andersdatter

 

Født 15.11.1817 – døpt 23.11.1817 i Eid

Knud – Foreldre: Gaardmand Hans Knudsen Holtet og Anne Larsdatter

 

Født 22.06.1817 – døpt 20.07.1817 i Eid

Maren – Foreldre: Husmand Lars Aanesen Orerødningen og Anne Karine Olsdatter

 

Født 22.07.1817 – døpt 03.08.1817 i Eid

Ingeborg Maria – Foreldre: Inderst Isach Larsen Kiørholt og Sara Dorthea Nielsdatter

 

Født 13.08.1817 – døpt 31.08.1817 i Eid

Antonette – Foreldre: Gaardmand Niels Larsen Solie og Maria Michelsdatter

 

Født 26.08.1817 – døpt 19.10.1817 i Eid (hjemmedøpt 21.09)

Anne Serine – Foreldre: Husmand Hans Sørensen Studsrøe og Anne Jacobsdatter

 

Født 04.10.1817 – døpt 19.10.1817 i Eid

Ellen – Foreldre: Inderst Lars Jonsen Nøchlegaard og Netten Margrethe Amundsdatter

 

Født 28.09.1817 – døpt 19.10.1817 i Eid

Karen – (Uækte) Mor: Gunild Evensdatter Haukelien Far Ole Halvorsen Lundeaasen

 

Født 15.08.1817 – døpt 08.11.1817 i Eid (hjemmedøpt 30.08)

Maria – (Uækte) Mor: Thora Halvorsdatter Hougholt Far: Jokum Christensen fra Kongsberg

 

Født 20.09.1817 – døpt 27.11.1817 i Eid (hjemmedøpt 10.10)

Isach – Foreldre: Gaardmand Hans Hansen Herøen og Inger Isachsdatter

 

Født 14.11.1817 – døpt 29.11.1817 i Eid

Petter – Foreldre: Inderst Svend Pettersen Stridsklev og Birte Maria Hansdatter

 

Født 16.11.1817 – døpt 07.12.1817 i Eid

Ole – Foreldre: Inderst Lars Larsen Gudsfred og Mari Olsdatter

 

Født 14.11.1817 – døpt 21.11.1817 i Eid

Anne – Foreldre: Inderst Ole Pedersen Gravastrand og Birthe Marie Andersdatter

 

Født 15.11.1817 – døpt 21.11.1817 i Eid

Oline – Foreldre: Gaardmand Niels Olsen Røresætret (Rødsæter) og Birthe Knudsdatter

 

Født 14.11.1817 – døpt 04.12.1817 i Eid

Johanne Jørgine – Foreldre: Inderst Sivert Nielsen Valler og Barbro Joensdatter

 

Født 27.11.1817 – døpt 25.12.1817 i Eid (hjemmedøpt 06.12)

Gunnild Maria – Foreldre: Foreldrenes navn ikke ført. Etter faddernes navn var hun fra Solli, Kjenndalen?

 

 

1818

 

 

Født 22.11.1817 – døpt 01.01.1818 i Eid

Halvor – Foreldre: Inderst Torgrim Halvorsen Flåtten og Inger Stenersdatter

 

Født 23.12.1817 – døpt 25.01.1818 i Eid (hjemmedøpt 04.01)

Jon – Foreldre: Inderst Lars Nielsen Hasler og Marthe Jonsdatter

 

Født 02.01.1818 – døpt 01.02.1818 i Eid (hjemmedøpt 02.01)

Peder – Foreldre: Husmandsfolk Niels Isaksen Klevstrand og Johanne Marie Pedersdatter

 

Født 06.02.1818 – døpt 22.02.1818 i Eid (hjemmedøpt 14.02)

Anders – Foreldre: Inderst Søren Eriksen Langangen og Karen Larsdatter

 

Født 20.11.1817 – døpt 06.01.1818 i Eid

Anne Maria – Foreldre: Husmandsfolk Knud Abrahamsen Heistad og Inger Kristine Selandersdatter

 

Født 09.01.1818 – døpt 25.01.1818 i Eid

Kirsti Maria – Foreldre: Husmand Hans Olsen Stammeland og Mari Iversdatter

 

Født 18.01.1818 – døpt 01.02.1818 i Eid

Ellen Maria – Foreldre: Inderst Jon Gulliksen Langangen og Marthe Arvesdatter

 

Født 23.01.1818 – døpt 01.02.1818 i Eid

Anne Margrethe – Foreldre: Gaardmand Peder Pedersen Røra og Marthe Kirstine Andersdatter

 

Født 19.01.1818 – døpt 01.02.1818 i Eid

Karen Maria – Foreldre: Jacob Halvorsen Sundsaasen og Margrethe Nielsdatter

 

Født 22.02.1818 – døpt 23.03.1818 i Eid

Ole Petter – Foreldre: Gaardmand Jacob Olsen Grava og Birthe Maria Pedersdatter

 

Født 19.04.1818 – døpt 26.04.1818 i Eid

Gunder – Foreldre: Gaardmand Helge Larsen Buer og Live Tostensdatter

 

Født 12.04.1818 – døpt 30.04.1818 i Eid

Jon – Foreldre: Gaardmand Peder Jonsen Kiørholt og Gunnild Maria

 

Født 12.05.1818 – døpt 24.05.1818 i Eid

Lars – Foreldre: Gaardmand Jon Andersen Qvæstad og Margrethe Knudsdatter

 

Født 21.02.1818 – døpt 04.03.1818 i Eid

Kirsten Maria – (Uækte) - Mor: Maren Kristiansdatter, til barnefader udlagt Anders Larsen fra Kragerøe

 

Født 25.02.1818 – døpt 15.03.1818 i Eid

Karen Maria – Foreldre: Gaardbruger Anders Jacobsen Sollie og Anne Jacobsdatter

 

Født 17.02.1818 – døpt 23.03.1818 i Eid (hjemmedøbt 24.02)

Inger Margrethe – Foreldre: Inderst Anders Jacobsen Herøen og Karen Nielsdatter

 

Født 04.03.1818 – døpt 25.05.1818 i Eid (hjemmedøbt 02.04)

Isach – Foreldre: Husmand Ole Isachsen Haukelien og Anne Olsdatter

 

Født 03.06.1818 – døpt 14.06.1818 i Eid

Peder – Foreldre: Husmand Anders Isachsen Visevog og Anne Pedersdatter

 

Født 08.06.1818 – døpt 28.06.1818 i Eid

Hans Jakob – Foreldre: Husmand Bent Knudsen Stammeland og Elen Malene Anunsdatter

 

Født 22.06.1818 – døpt 05.07.1818 i Eid

Amund – Foreldre: Gaardmand Niels Anundsen Nøglegaard og Catharine Olsdatter (Hun het Nilsdatter)

 

Født 08.03.1818 – døpt 23.03.1818 i Eid

Anne Hellene – Foreldre: Husmandsfolk Søren Hansen Heiestad og Anne Jonsdatter (Heistadhavna)

 

Født 10.03.1818 – døpt 23.03.1818 i Eid

Maren – Foreldre: Husmand Jakob Hansen Døvig og Aaste Nielsdatter

 

Født 04.05.1818 – døpt 24.05.1818 i Eid

Sara – Foreldre: Inderst Hans Auensen Lunde og Malene Christensdatter (Heistad)

 

Født 14.06.1818 – døpt 28.06.1818 i Eid

Anne Maria – Foreldre: Inderst Ole Larsen Øveraasen og Anne Olsdatter

 

Født 26.06.1818 – døpt 12.07.1818 i Eid

Sara Karine – Foreldre: Gaardmand Peder Olsen Skaverager og Anne Olsdatter

 

Født 14.08.1818 – døpt 23.08.1818 i Eid

Halvor – Foreldre: Husmandsfolk Ingebright Nielsen Ødegaarden og Kistie Halvorsdatter

 

Født 05.10.1818 – døpt 05.11.1818 i Eid

Jakob – Foreldre: Gaardmand Lars Hansen Muhle og Birthe Jakobsdatter

 

Født 25.10.1818 – døpt 15.11.1818 i Eid

Amund – Foreldre: Gaardmand Ole Amundsen Flogstad og Maria Olsdatter

 

Født 02.07.1818 – døpt 12.07.1818 i Eid

Marthe Maria – Foreldre: Gaardmand Jakob Pedersen Kiendalen og Marthe Maria Pedersdatter

 

Født 04.07.1818 – døpt 12.07.1818 i Eid

Anne – Foreldre: Husmand Hans Isaksen Qvæstad og Elen Larsdatter

 

Født 02.07.1818 – døpt 19.07.1818 i Eid

Maren – Foreldre: Jakob Larsen Heiestad og Anne Hansdatter

 

Født 01.07.1818 – døpt 19.07.1818 i Eid

Anthorine – Foreldre: Inderst Ole Larsen Nyestrand og Karine Pedersdatter

 

Født 03.08.1818 – døpt 16.08.1818 i Eid

Maria – Foreldre: Gaardmand Amund Nielsen Lillegaarden og Karen Jakobsdatter

 

Født 14.09.1818 – døpt 01.11.1818 i Eid (hjemmedøbt 27.09)

Kittel – Foreldre: Husmand Halvor Tostensen og Inger Helvig Pedersdatter (Alle fadderne fra Porsgrunn)

 

Født 13.12.1818 – døpt 26.12.1818 i Eid

Ole – Foreldre: Gaardmand Isak Rasmussen Ramberg og Karen Maria Olsdatter

 

Født 14.08.1818 – døpt 23.08.1818 i Eid

Marthe – Foreldre: Husmand Ole Jonsen Rødningen og Gunnild Rasmusdatter (Bjørkedal)

 

Født 02.09.1818 – døpt 20.09.1818 i Eid

Ellen Christine – Foreldre: Husmand Lars Bentsen Aasen og Birthe Mathiasdatter (Aasen i Oklungen)

 

Født 31.08.1818 – døpt 25.09.1818 i Eid

Kirsten Maria – Foreldre: Inderst Lars Larsen Aasen og Alet Kirstine Jakobsdatter

 

Født 22.09.1818 – døpt 11.10.1818 i Eid

Inger – Foreldre: Tjenstefolk Jakob Nielsen Aaklungen og Dorthe Nielsdatter

 

Født 23.09.1818 – døpt 11.10.1818 i Eid

Aaste Marie – Foreldre: Gaardmand Søren Eriksen Viersdalen og Aaste Christine Caspersdatter

 

Født 09.10.1818 – døpt 25.10.1818 i Eid

Karen Maria – Foreldre: Inderst Anders Jakobsen Havna og Aaste Isachsdatter (Bergsbygda)

 

Født 15.10.1818 – døpt 26.12.1818 i Eid (hjemmedøbt 26.10)

Martha Maria – Foreldre: Husmand Halvor Gundersen Herøen og Maren Hansdatter

 

 

1819

 

 

Født 18.12.1818 – døpt 17.01.1819 i Eid

Niels – (Uækte)- Foreldre: Jon Nielsen tjenestedreng i Laurvig, og tjenestepige Anne Pedersdatter Hasle

 

Født 23.12.1818 – døpt 17.01.1819 i Eid (hjemmedøbt 06.01)

Jacob – Foreldre: Gaardmand Ole Jakobsen Berg og Karen Helene Larsdatter

 

Født 22.01.1819 – døpt 14.02.1819 i Eid (hjemmedøbt 05.02)

Lars – Foreldre: Jacob Larsen Røe og Karine Sørensdatter, inderster

 

Født 19.12.1818 – døpt 01.01.1819 i Eid

Maria Oline – Foreldre: Christian Olsen Leerstang og Karen Nielsdatter, gaardbrugere

 

Født 16.03.1819 – døpt 28.03.1819 i Eid

Karen – Foreldre: Anders Halvorsen Sillien og Karen Jacobsdatter, gaardbrugere

 

Født 06.02.1819 – døpt 07.03.1819 i Eid

Johannes – Foreldre: Kristen Olsen Røed og Elen Johannesdatter, husmend

 

Født 25.01.1819 – døpt 07.03.1819 i Eid (hjemmedøbt 28.01)

Anders – Foreldre: Nils Hansen og Margrete Nilsdatter Braaten, husmend

 

Født 06.03.1819 – døpt 28.03.1819 i Eid

Mikkel – Foreldre: Iver Mikkelsen og Pernille Pedersdatter Solie, husmend

 

Født 01.04.1819 – døpt 18.04.1819 i Eid

Kristoffer – Foreldre: Lars Kristoffersen og Anne Arvesdatter Langangen, inderster

 

Født 05.05.1819 – døpt 30.05.1819 i Eid

Jakob – Foreldre: Amund Pedersen Aas og Maren Eriksdatter, gaardmand

 

Født 16.05.1819 – døpt 13.06.1819 i Eid

Amund – Foreldre: Torkel Asbjørnsen Heistad og Ragnild Halvorsdatter, inderster

 

Født 21.04.1819 – døpt 02.05.1819 i Eid

Maren Karine – Foreldre: Jakob Nilsen og Bodil Andersdatter Grønsholt, gaardmand

 

Født 06.05.1819 – døpt 20.05.1819 i Eid

Maren Katrine – Foreldre: Søren Andersen og Maria Nilsdatter Nordal, gaardmand

 

Født 13.04.1819 – døpt 20.05.1819 i Eid (hjemmedøbt 18.04)

Birthe Marie – Foreldre: Hans Sørensen og Anne Margrete Jacobsdatter Studsrød, husmend

 

Født 28.04.1819 – døpt 13.06.1819 i Eid

Inger - (Uækte) – Foreldre: Gevorben soldat i Fredriksvern Peder Hansen og tienestepige Elen Larsdatter Nausøer

 

Født 27.05.1819 – døpt 13.06.1819

Knud – Foreldre: Hans Knudsen Qvæstad og Anne Larsdatter, gaardmand

 

Født 31.07.1819 – døpt 15.08.1819

Lars – Foreldre: Gunder Andersen Nordalsætret og Ellen Mikkelsdatter, inderster

 

Født 31.08.1819 – døpt 26.09.1819

Ole – Foreldre: Nils Andersen og Anne Olsdatter Kjendalen, husmend

 

Født 03.09.1819 – døpt 26.09.1819

Halvor – Foreldre: Jørgen Halvorsen og Karen Marie Nilsdatter Hougholt, gaardmand

 

Født 31.07.1819 – døpt 15.08.1819

Katherine – Foreldre: Abraham Nilsen Grina og Oline Eriksdatter, gaardmand

 

Født 12.08.1819 – døpt 05.09.1819 (hjemmedøbt 15.08)

Maren – Foreldre: Søren Eriksen Langangen og Karen Larsdatter, inderster

 

Født 01.09.1819 – døpt 25.09.1819

Maren Hellena – Foreldre: Elias Jakobsen Stulen og Amborg Marie Hansdatter, gaardmand

 

Født 22.09.1819 – døpt 03.10.1819

Elen – Foreldre: Jakob Andersen og Inger Olsdatter Flogstad, gaardmand

 

Født 09.08.1819 – døpt 24.10.1819 (hjemmedøbt 14.08)

Maren Kirstina – Foreldre: Isak Hansen og Inger Eriksdatter Grava, husmand

 

Født 13.10.1819 – døpt 24.10.1819

Jon – Foreldre: Arne Jonsen og Marthe Larsdatter Kjørholt, gaardmand

 

Født 13.09.1819 – døpt 05.10.1819

Kristian – Foreldre: Omstreifende folk svensk Ole Olsen Stork og Gunhild Larsdatter, arbeidsmand

 

Født 24.10.1819 – døpt 07.11.1819

Tollev – Foreldre: Anders Tollevsen og Maren Elisabeth Nilsdatter Ørstvedt, husmand

 

Født 27.10.1819 – døpt 07.11.1819

Tollev – Foreldre: Nils Larsen og Anne Tollevsdatter Halvarp, husmand

 

Født 12.11.1819 – døpt 21.11.1819

Lars – Foreldre: Christen Larsen Dahlen og Ingeborg Olsdatter, inderster

 

Født 24.09.1819 – døpt 24.10.1819

Marie – Erik Nilsen Aas og Ingeborg Marie Olsdatter, gaardmand

 

Født 11.11.1819 – døpt 21.11.1819

Ingeborg Marie – Foreldre: Lars Christoffersen Elven og Marthe Margrethe Adolfsdatter, inderster

 

Født 22.10.1819 – døpt 21.11.1819

Anne Martha – Foreldre: Lars Aanesen Orerødningen og Anne Cathrine, inderster

 

Født 02.11.1819 – døpt 12.12.1819

Ellen Kirstine – Foreldre: Ole Olsen Giertevigen og Gunnild Larsdatter, inderster

 

Født 09.11.1819 – døpt 12.12.1819

Amborg – Foreldre: Jakob Olsen Præstesætret og Anne Rasmusdatter, husmandsfolk

 

 

1820

 

 

Født 29.12.1819 – døpt 13.01.1820

Hans Andreas – Foreldre: Kristen Torsen og Ingeborg Hansdatter Leerstang, gårdmand

 

Født 07.01.1820 – døpt 16.01.1820

Amund – Foreldre: Nils Amundsen og Catrine Nilsdatter Nøglegaard, gaardmand

 

Født 11.01.1820 – døpt 13.02.1820 (hjemmedøbt 31.01)

Søren – Foreldre: Ole Sørensen og Sara Amundsdatter Røed, inderster

 

Født 18.02.1820 – døpt 05.03.1820

Abraham – Foreldre: Nils Hansen og Marte Marie Iversdatter Skielsvig, inderster

 

Født 23.02.1820 – døpt 05.03.1820

Amund – Foreldre: Lars Jensen og Netten Margrethe Amundsdatter Nøglegaard, husmand

 

Født 22.01.1820 – døpt 13.02.1820

Ingeborg Marie – Foreldre: Jacob Olsen og Anne Helene Nilsdatter Kjendalen, gaardmand

 

Født 11.02.1820 – døpt 05.03.1820 (hjemmedøbt 13.02)

Gunild Severine – Foreldre: Gunder Torjesen og Netten Nikoline Hansdatter Traaholt, gaardmand

 

Født 21.03.1820 – døpt 30.03.1820

Marthe Kirstine – Foreldre: Jakob Olsen Rørerød og Inger Nilsdatter, gaardmand

 

Født 16.01.1820 – døpt 05.03.1820 (hjemmedøbt 23.01)

Halvor – Foreldre: Ole Ingebretsen og Anne Kirstine Halvorsdatter Bjerketvedt, inderster

 

Født 18.03.1820 – døpt 30.03.1820 (hjemmedøbt 18.03)

Kristen – Foreldre: Gunder Kristensen og Live Andersdatter Bjerketvedt, husmand

 

Født 21.04.1820 – døpt 07.05.1820

Jon – Foreldre: Anders Sørensen Herregaardstranden og Margrethe Jonsdatter, inderster

 

Født 19.04.1820 – døpt 07.05.1820 (hjemmedøbt 30.04)

Halvor – Foreldre: Niels Halvorsen Sillien og Lisbeth Andersdatter, gaardbruger

 

Født 05.05.1820 – døpt 04.06.1820

Erik – Foreldre: Erik Larsen Viersdalen og Amborg Jonsdatter, gaardmand

 

Født 23.05.1820 – døpt 25.06.1820

Hans – Foreldre: Torjus Sørensen Kiølsrød og Karen Jakobsdatter, husmand

 

Født 17.03.1820 – døpt 16.04.1820

Aaste Kirstine – Foreldre: Peder Jonsen Kiørholt og Gunhild Maria Hansdatter, gaardmand

 

Født 26.03.1820 – døpt 16.04.1820

Anne Susanne – Foreldre: Lars Larsen Aasen og Alet Jakobsdatter, inderster

 

Født 23.04.1820 – døpt 07.05.1820

Karen Margrethe – Foreldre: Ingebret Sivertsen Heistad og Karen Eriksdatter, inderster

 

Født 27.05.1820 – døpt 25.06.1820

Jakob – Foreldre: Lars Nielsen Hasler og Marthe Jonsdatter, husmand

 

Født 07.07.1820 – døpt 16.07.1820

Jon – Foreldre: Knud Jonsen Kleven og Anne Arnesdatter, inderster

 

Født 04.06.1820 – døpt 16.07.1820

Lars – Foreldre: Christen Hansen Halvarp og Margrethe Andersdatter, inderster

 

Født 24.06.1820 – døpt 16.07.1820

Anders – Foreldre: Amund Kittilsen Nautser og Gunhild Andersdatter, husmand

 

Født 04.07.1820 – døpt 06.08.1820

Jacob – Foreldre: Torgrim Halvorsen Flotten og Inger Stenersdatter, husmand

 

Født 22.08.1820 – døpt 02.09.1820

Anders – Foreldre: Wetle Nielsen Slevolden og Anne Maria Andersdatter, gaardmand

 

Født 27.04.1820 – døpt 07.05.1820

Oline – Foreldre: Lars Larsen Gudsfred og Maren Olsdatter, inderster

 

Født 05.05.1820 – døpt 04.06.1820

Karen – Foreldre: Erik Larsen Viersdalen og Amborg Jonsdatter, gaardmand

 

Født 06.07.1820 – døpt 16.07.1820

Anne Berthea – Foreldre: Isak Larsen Ørevig og Sara Dortha Nielsdatter, husmand

 

Født 20.07.1820 – døpt 06.08.1820

Karen Maria – Foreldre: Ole Isaksen Skjelsvig og Guri Knudsdatter, gaardmand

 

Født 23.07.1820 – døpt 07.09.1820 (hjemmedøbt 07.08)

Karen Hansine Georgine – Foreldre: Skipper Herman Hoel og Christiane Louise Schildknecht

 

Født 30.08.1820 – døpt 17.09.1820

Anders – Foreldre: Gunder Andersen Sætret og Elen Mikkelsdatter, inderster

 

Født 02.09.1820 – døpt 17.09.1820

Gullik – Foreldre: Jon Gulliksen Langangen og Margrethe Arvesdatter, huusmand

 

Født 06.10.1820 – døpt 29.10.1820

Anders – Foreldre: Ole Pedersen Herregaardstranden og Birthe Maria Andersdatter, inderster

 

Født 25.10.1820 – døpt 12.11.1820

Jakob – Foreldre: Peder Isaksen Ødegaarden og Karen Jakobsdatter, gaardmand

 

Født 30.10.1820 – døpt 12.11.1820

Ole – Foreldre: Kristoffer Olsen Koggersvold og Kirstine Andersdatter husmand

 

Født 02.11.1820 – døpt 26.11.1820

Ingebreth – Foreldre: Ingebreth Nielsen Ødegaarden og Kirsten Halvorsdatter, husmand

 

Født 08.09.1820 – døpt 17.09.1820

Anne Kirstine – Foreldre: Anders Jakobsen Lanner og Aaste Isaksdatter, husmand

 

Født 22.08.1820 – døpt 17.09.1820

Maren – Foreldre: Jakob Isaksen Gudsfred og Larine Iversdatter, inderster

 

Født 15.09.1820 – døpt 08.10.1820

Anne Severine – Foreldre: Niels Isaksen Qvæstad og Margrethe Amundsdatter, gaardmand

 

Født 26.09.1820 – døpt 08.10.1820

Birthe Marie – Foreldre: Peder Pedersen Røra og Marthe Sisilia Andersdatter

 

Født 16.09.1820 – døpt 29.10.1820 (hjemmedøbt 16.09)

Kirsten – Foreldre: Anders Jakobsen og Karan Nielsdatter Herøen, inderster

 

Født 01.11.1820 – døpt 26.11.1820

Ingeborg – Foreldre: Ole Larsen Nyestrand og Karen Pedersdatter, inderster

 

Født 06.11.1820 – døpt 26.11.1820

Gunder – Foreldre: Jens Gundersen Herøen og Marie Olsdatter, inderster

 

Født 22.11.1820 – døpt 10.12.1820

Ole – Foreldre: Jakob Pedersen Kiendalen og Karen Olsdatter, gaardmand

 

Født 02.12.1820 – døpt 25.12.1820

Abraham – Foreldre: Amund Ingebretsen Skielsvig og Anne Birthea, husmand

 

Født 27.11.1820 – døpt 10.12.1820

Berte Kirstine – Foreldre: Lars Christoffersen Syndsaasen og Anne Arvesdatter, inderster

 

Født 04.12.1820 – døpt 25.12.1820

Karen – Foreldre: Jakob Halvorsen Døvig og Margrethe Nielsdatter, gaarmand

 

 

1821

 

 

Født 14.01.1821 – døpt 04.02.1821 (hjemmedøbt 02.02)

Anders – Foreldre: Hans Isaksen Qvæstad og Ellen Larsdatter, husmand

 

Født 04.03.1821 – døpt 18.03.1821

Kristoffer – Foreldre: Søren Eriksen Langangen og Karen Larsdatter, husmand

 

Født 17.11.1820 – døpt 04.05.1821 (hjemmedøbt 17.11)

Jørgen Aal – Foreldre: Jørgen Flood og Hanne Thomine Magdalene Aal, kiøbmand og gaardbruger

 

Født 30.09.1820 – døpt 14.01.1821 (hjemmedøbt 08.10)

Ingeborg Marie - (Uækte)- Foreldre: Ungkarl og matros Karl Nilsen fra Porsgrund og pigen Larine Nilsdatter Aaklungen

 

Født 01.01.1821 – døpt 14.01.1821

Else Bollethe – Foreldre: Halvor Kristoffersen Viersdalen og Anne Maria Nielsdatter, gaardmand

 

Født 14.01.1821 – døpt 04.02.1821

Methe Kirstine – Foreldre: Hans Olsen Stammeland og Maren Iversdatter, inderster

 

Født 18.01.1821 – døpt 04.02.1821

Aase Marie – Foreldre: Ole Nielsen Klep og Maren Amundsdatter, gaardmand

 

Født 05.02.1821 – døpt 25.02.1821 (hjemmedøbt 05.02)

Amborg Marie – Foreldre: Ole Adolfsen Berg og Anne Andersdatter, inderster

 

Født 23.04.1821 – døpt 18.05.1821

Anders – Foreldre: Ole Amundsen Flogstad og Maria Olsdatter, gaardmand

 

Født 13.05.1821 – døpt 27.05.1821

Knud – Foreldre: Jakob Knudsen Koggersvold og Mari Andersdatter, gaardmand

 

Født 31.05.1821 – døpt 10.06.1821

Claus – Foreldre: Claus Clausen Hougholt og Anne Severine Halvorsdatter, gaardmand

 

Født 30.06.1821 – døpt 15.07.1821

Jakob – Foreldre: Jørgen Halvorsen Grønsholt og Karen Maria Nilsdatter, gaardmand

 

Født 04.07.1821 – døpt 05.08.1821 (hjemmedøbt 16.07)

Svend - Foreldre: Svend Olsen Heiestad og Maria Andersdatter, inderster

 

Født 05.08.1821 – døpt 30.08.1821 (hjemmedøbt 12.08)

Isak – Foreldre: Gunder Sørensen Hvalen og Guri Margrethe Jensdatter, gaardmand

 

Født 17.02.1821 – døpt 25.02.1821

Anne Laurine – Foreldre: Lars Johannesen Hegna og Elisabeth Larsdatter, inderster

 

Født 02.02.1821 – døpt 25.02.1821

Anne Severine – Foreldre: Jakob Nielsen Grønsholt og Bodil Andersdatter, gaardmand

 

Født 17.12.1820 – døpt 25.02.1821 (hjemmedøbt 17.12)

Marthe Torine – Foreldre: Niels Kristoffersen Herøen og Anne Mathiasdatter, inderster

 

Født 24.03.1821 – døpt 08.04.1821

Anne Marie Nicoline – Foreldre: Christian Olsen Leerstang og Karen Nielsdatter, gaardmand

 

Født 11.04.1821 – døpt 19.04.1821

Karen Margrethe – Foreldre: Niels Isaksen Klevstrand og Marie Pedersdatter, huusmand

 

Født 16.04.1821 – døpt 29.04.1821

Inger Johanne – Foreldre: Anders Halvorsen Hegna og Karen Jakobsdatter, gaardmand

 

Født 01.04.1821 – døpt 04.05.1821 (hjemmedøbt 27.04)

Birthe Marie – Foreldre: Kirkesanger Lars Hansen Muhle og Birthe Jakobsdatter, gaardmand

 

Født 11.04.1821 – døpt 18.05.1821

Anne Sophie – Foreldre: Hans Auensen Lunde og Malene Christensdatter, inderster

 

Født 01.06.1821 – døpt 24.06.1821

Jørgine Marie – Foreldre: Peder Olsen Skaverager og Anne Olsdatter, gaardmand

 

Født 08.09.1821 – døpt 16.09.1821

Anders – Foreldre: Ole Larsen Øveraasen og Anne Olsdatter, inderster

 

Født 21.09.1821 – døpt 07.10.1821

Nils – Foreldre: Amund Nilsen og Marie Mikkelsdatter Solie, gaardmand

 

Født 21.09.1821 – døpt 07.10.1821

Amund – Foreldre: Amund Pedersen og Maren Eriksdatter Aas, gaardmand

 

Født 24.09.1821 – døpt 07.10.1821

Nils – Foreldre: Jakob Nilsen Aaklungen og Aase Kaspersdatter, gaardmand

 

Født 07.10.1821 – døpt 28.10.1821

Ole – Foreldre: Kristen Olsen Røed og Elen Johannesdatter

 

Født 03.11.1821 – døpt 11.11.1821

Lars – Foreldre: Jakob Larsen Røed og Anne Sørensdatter, husmand

 

Født 29.10.1821 – døpt 11.11.1821

Anders – Foreldre: Amund Nilsen Lillegaarden og Karen Jakobsdatter, gaardmand

 

Født 23.10.1821 – døpt 11.11.1821 (hjemmedøbt 30.10)

Arve – Foreldre: Lars Aanesen Ørstvedt og Anne Katrine Olsdatter, husmand

 

Født 05.07.1821 – døpt 15.07.1821

Margrethe – Foreldre: Abraham Johannesen Sundsaasen og Kirsten Jakobsdatter, husmand

 

Født 15.07.1821 – døpt 05.08.1821

Laurine – Foreldre: Jacob Larsen Heiestad og Anne Hansdatter, inderster

 

Født 11.07.1821 – døpt 05.08.1821

Aaste Kirstine – Foreldre: Peder Jonsen Kiørholt og Gunhild Maria Hansdatter, gaardmand

 

Født 13.07.1821 – døpt 05.08.1821

Karen Maria – Foreldre: Christen Larsen Lunde og Maria Torgersdatter, gaardmand

 

Født 11.09.1821 – døpt 07.10.1821

Ingeborg Helene – Foreldre: Kristen Knudsen Holte og Tora Ingebretsdatter, gaardmand

 

Født 06.10.1821 – døpt 28.10.1821 (hjemmedøbt 07.10)

Anne Marine – Foreldre: Isak Hansen Vissevaagen og Anne Pedersdatter, husmand

 

Født 30.09.1821 – døpt 28.10.1821 (hjemmedøbt 08.10)

Kristina Margrethe – Foreldre: Ole Mathisen Tveten og Maren Maria Hansdatter, husmand

 

Født 22.11.1821 – døpt 25.12.1821

Jakob – Foreldre: Lars Larsen Aasen og Alet Kirstine Jakobsdatter, inderster

 

Født 21.11.1821 – døpt 25.12.1821 (hjemmedøbt 28.11)

Rasmus – Foreldre: Isak Rasmussen Ravenberg og Karen Maria Olsdatter, gaardmand

 

Født 13.10.1821 – døpt 28.10.1821

Maren Kirstine – Foreldre: Anders Tollaugsen Ørstvedt og Maren Elisabeth Nilsdatter, husmand

 

Født 30.09.1821 – døpt 28.10.1821

Maren Bolette – Foreldre: Søren Eriksen Viersdalen og Aaste Kirstine Kaspersdatter, husmand

 

Født 04.10.1821 – døpt 05.11.1821

Oline – Foreldre: Ole Jakobsen Berg og Karen Helene Larsdatter, gaardmand

 

Født 12.10.1821 – døpt 25.11.1821 (hjemmedøbt 12.10)

Inger Margrethe – Foreldre: Niels Pedersen Fiera og Marthe Rollaougsdatter, husmand

 

Født 06.11.1821 – døpt 25.11.1821

Gurine – Foreldre: Halvor Gundersen Herøen og Marie Hansdatter, inderster

 

Født 14.11.1821 – døpt 09.12.1821

Ingeborg – Foreldre: Hans Knudsen Qvæstad og Anne Larsdatter, gaardmand

 

Født 20.11.1821 – døpt 25.12.1821

Gunild Marie – Foreldre: Iver Mikkelsen Kiendalen og Pernille Pedersdatter, husmand

 

Født 05.12.1821 – døpt 25.12.1821

Maren – Foreldre: Ole Sørensen Røed og Sara Amundsdatter, husmand

 

Født 13.12.1821 – døpt 25.12.1821

Karen Marie – Foreldre: Søren Andersen Nordal og Marie Nielsdatter, gaardmand

 

Født 14.11.1821 – døpt 25.12.1821

Maren Kristine – Foreldre: Abraham Nilsen og Oline Eriksdatter, gaardmand

 

 

1822

 

 

Født 02.02.1822 – døpt 10.02.1822

Sivert – Foreldre: Ingebret Sivertsen og Karen Eriksdatter Saltboden, inderster

 

Født 17.03.1822 – døpt 21.04.1822 (hjemmedøbt 21.04)

Amund – Foreldre: Ole Larsen og Margrethe Johannesdatter Stridsklev, gaardmand

 

Født 05.04.1822 – døpt 03.05.1822 (hjemmedøbt 05.04)

Lars – Foreldre: Jakob Olsen og Anne Helene Nilsdatter Kiendalen, gaardmand

 

Født 26.04.1822 – døpt 03.05.1822

Jens - Foreldre: Lars Jensen Nøglegaard og Netten Nikolina Amundsdatter, inderster

 

Født 26.04.1822 – døpt 03.05.1822

Ingebret – Foreldre: Lars Jensen Nøglegaard og Netten Nikolina Amundsdatter, inderster

 

Født 01.05.1822 – døpt 28.05.1822

Søren – Foreldre: Hans Sørensen Studsrøe og Anne Margrethe Nilsdatter, husmand

 

Født 11.05.1822 – døpt 09.06.1822

Peder – (Uækte)- Foreldre: Pigen Ingeborg Olsdatter Bugta og Peder Hansen Rød, soldat

 

Født 22.01.1822 – døpt 14.06.1822 (hjemmedøbt 07.02)

Hans Egede Herman – Foreldre: Herman Hoel og Christiane Louise Schildknecht, skipper og gaardbruger

 

Født 06.06.1822 – døpt 30.06.1822

Anders – Foreldre: Jakob Jakobsen og Live Andersdatter, husmand under Kjendalen

 

Født 12.07.1822 – døpt 11.08.1822

Peder – Foreldre: Jakob Hansen Jordsmyr og Anne Karine Pedersdatter, husmand

 

Født 12.08.1822 – døpt 01.09.1822

Lars – Foreldre: Lars Christoffersen Elven og Margrethe Adolfsdatter, inderster

 

Født 08.09.1822 – døpt 22.09.1822

Anders – Foreldre: Anders Andersen Ouen og Maren Nielsdatter, gaardmand

 

Født 15.09.1822 – døpt 22.09.1822

Jakob – Foreldre: Erik Nielsen Aas og Ingeborg Maria Olsdatter, gaardmand

 

Født 03.09.1822 – døpt 22.09.1822

Niels – Foreldre: Søren Nielsen Røra og Alet Kirstine Jakobsdatter, gaardmand

 

Født 23.09.1822 – døpt 13.10.1822

Jon – Foreldre: Søren Hansen Heiestad og Anne Jonsdatter, husmand

 

Født 21.09.1822 – døpt 13.10.1822

Abraham – Foreldre: Isak Hansen Grava og Inger Eriksdatter, husmand

 

Født 25.03.1822 – døpt 13.10.1822 (hjemmedøbt 05.04)

Halvor – (Uækte)- Foreldre: Forlovede folk Ole Halvorsen Kiendalen og Gunnild Evensdatter, inderster

 

Født 12.10.1822 – døpt 03.11.1822

Anders – Foreldre: Ingebret Arvesen Langangen og Pernille Nielsdatter, inderster

 

Født 01.02.1822 – døpt 10.02.1822

Anne Marie – Foreldre: Ramund Ramundsen og Anne Aslaksdatter Skaverager, husmand

 

Født 28.02.1822 – døpt 24.03.1822

Sara Marie – Foreldre: Peder Amundsen og Margrethe Olsdatter Aas, husmand

 

Født 21.03.1822 – døpt 24.03.1822 (hjemmedøbt 07.03)

Oline – Foreldre: Jakob Olsen og Inger Nielsdatter Rørerød, gaardmand

 

Født 05.04.1822 – døpt 14.04.1822

Maren – Foreldre: Amund Kittelsen og Gunhild Andersdatter Natseer, husmand

 

Født 05.04.1822 – døpt 21.04.1822

Anne Margrethe – Foreldre: Abraham Nilsen og Ingeborg Andersdatter Rødningen

 

Født 03.04.1822 – døpt 03.05.1822

Maren Catherine – Foreldre: Cristen Hansen og Margrethe Andersdatter Halvarp, inderster

 

Født 01.05.1822 – døpt 19.05.1822

Anne Marie – Foreldre: Cristen Christoffersdatter og Anne Sibylle Jakobsdatter Leerstang, husmand

 

Født 27.03.1822 – døpt 26.05.1822 (hjemmedøbt 21.04)

Anne Kirstine – Foreldre: Nils Hansen og Marthe Marie Iversdatter Skjelsvig, husmand

 

Født 25.05.1822 – døpt 09.06.1822

Karen Marine – Foreldre: Nils Svendsen og Karen Margrete Madsdatter Bjønnes, inderster

 

Født 04.11.1822 – døpt 17.11.1822

Lars – Foreldre: Arne Jonsen Kjørholt og Marthe Larsdatter, gaardmand

 

Født 04.11.1822 – døpt 17.11.1822

Hans – Foreldre: Peder Hansen Saltboden og Ellen Andersdatter, inderster

 

Født 19.11.1822 – døpt 01.12.1822

Auen – Foreldre: Hans Auensen Lunde og Malene Christensdatter, inderster

 

Født 01.11.1822 – døpt 12.12.1822

Nils Gunerius – Foreldre: Hans Hansen Herøen og Inger Isaksdatter, gaardmand

 

Født 06.12.1822 – døpt 25.12.1822

Arve – Foreldre: Lars Christoffersen Tangen og Anne Arvesdatter, inderster

 

Født 21.11.1822 – døpt 25.12.1822

Lars – Foreldre: Ole Larsen og Karen Pedersdatter, husmand

 

Født 24.06.1822 – døpt 30.06.1822

Anne – Ole Adolfsen og Anne Margrethe Rødningen, husmand

 

Født 08.07.1822 – døpt 21.07.1822

Karen Gurine – Foreldre: Niels Halvorsen Sillien og Lisbeth Andersdatter, gaardmand

 

Født 03.08.1822 – døpt 01.09.1822

Amborg Marie – Foreldre: Iver Knudsen Stammeland og Anne Marie Jakobsdatter, gaardmand

 

Født 14.09.1822 – døpt 22.09.1822

Ellen Kirstine – Foreldre: Niels Larsen Hiertvigen og Anne Tollevsdatter, husmand

 

Født 29.09.1822 – døpt 13.10.1822

Gunnild Marie – Foreldre: Lars Nielsen Hasler og Marthe Joensdatter, inderster

 

Født 26.09.1822 – døpt 13.10.1822

Anne Helene – Foreldre: Jakob Sørensen Hvalen og Anne Kirstine, gaardmand

 

Født 20.09.1822 – døpt 13.10.1822

Maren Kirstine – Foreldre: Halvor Jakobsen Traaholt og Margrethe Larsdatter, inderster

 

Født 18.10.1822 – døpt 03.11.1822

Gunnild Maria – Foreldre: Ole Pedersen Herregaardstranden og Birthe Maria Andersdatter, inderster

 

Født 08.11.1822 – døpt 17.11.1822

Elen Andrea – Foreldre: Jakob Amundsen Flogstad og Inger Olsdatter, gaardmand

 

Født 24.11.1822 – døpt 01.12.1822

Marthe Helene – Foreldre: Christoffer Olsen Ramsdokka og Kirsti Andersdatter, husmand

 

Født 09.12.1822 – døpt 25.12.1822

Inger Marie – Foreldre: Niels Jakobsen Saga og Maren Sørensdatter, inderster

 

Født 05.12.1822 – døpt 25.12.1822

Gunnild Maria – Foreldre: Gunder Andersen Sætre og Elen Mikkelsdatter, gaardbruger

 

Født 12.12.1822 – døpt 25.12.1822

Maren – Foreldre: Amund Ingebretsen Skielsvigen og Anne Dorthea Iversdatter, husmand

 

 

1823

 

 

Født 30.12.1822 – døpt 19.01.1823

Ole – Foreldre: Erik Adolfsen og Gunnild Jensdatter Elven, inderster

 

Født 24.12.1822 – døpt 17.01.1823

Johannes – Foreldre: Hans Eriksen og Gunnild Johannesdatter Aaklungen, inderster

 

Født 14.01.1823 – døpt 09.02.1823

Hans Jakob – Foreldre: Ole Hansen og Margrete Knudsdatter Versvig, gaardmand

 

Født 24.01.1823 – døpt 09.02.1823

Lars – Foreldre: Lars Larsen og Maren Olsdatter Gudsfred, inderster

 

Født 13.01.1823 – døpt 09.02.1823

Claus – Foreldre: Claus Clausen og Anne Severine Halvorsdatter Haugholt, gaardmand

 

Født 01.02.1823 – døpt 12.03.1823 (hjemmedøbt 01.02)

Hans – Foreldre: Hans Hansen og Karen Isaksdatter Herøen, inderster

 

Født 22.02.1823 – døpt 23.03.1823

Ole – Foreldre: Kristian Olsen og Karen Nilsdatter Leerstang, gaardmand

 

Født 28.03.1823 – døpt 13.04.1823

Nils – Foreldre: Torjus Sørensen og Karen Jakobsdatter Kjølsrød, husmand

 

Født 16.03.1823 – døpt 25.04.1823 (hjemmedøbt 16.03)

Peder – Foreldre: Peder Pedersen og Marte Sisilie Andersdatter Røra, gaardmand

 

Født 09.04.1823 – døpt 18.05.1823

Hans – Foreldre: Knud Iversen og Anne Marine Hansdatter Skjelsvig, inderster

 

Født 23.12.1822 – døpt 19.01.1823

Constanie Elisabet Birgitte – Foreldre: Anders Jakobsen og Karen Nilsdatter Herøen, inderster

 

Født 10.02.1823 – døpt 02.03.1823

Anne Severine – Foreldre: Vetle Nilsen og Anne Marie Andersdatter Slevolden, gaardmand

 

Født 27.02.1823 – døpt 12.03.1823

Gunnild Marie – Foreldre: Kittil Olsen og Marie Olsdatter Leerstang, søfarende

 

Født 08.03.1823 – døpt 23.03.1823

Anne Marie – Foreldre: Gunder Torjusen og Netten Nikoline Hansdatter Traaholt, gaardmand

 

Født 13.02.1823 – døpt 22.06.1823 (hjemmedøbt 09.03)

Petrus Ingnatius Martinius – Foreldre: Jørgen Flood og Hanna Thomine Magdalene Aal, kjøbmand og gaardbruger

 

Født 12.06.1823 – døpt 13.07.1823

Nils – Foreldre: Søren Eriksen og Karen Larsdatter Langangsetre, gaardbruger

 

Født 16.07.1823 – døpt 03.08.1823

Abraham – Foreldre: Hans Olsen og Maren Iversdatter Berg, husmand

 

Født 08.07.1823 – døpt 24.08.1823

Jakob – Foreldre: Anders Jakobsen og Aaste Isaksdatter Lanner, inderster

 

Født 07.09.1823 – døpt 14.09.1823

Nils – Foreldre: Hans Jakobsen og Kirsten Marie Nilsdatter Kaasa, inderster

 

Født 29.08.1823 – døpt 14.09.1823

Børre – Foreldre: Nils Hansen og Margrete Nilsdatter Nøglegaard, husmand

 

Født 07.09.1823 – døpt 14.09.1823

Ole – Foreldre: Jens Gundersen og Kirsten Marie Olsdatter Herøen, husmand

 

Født 24.09.1823 – døpt 11.10.1823

Halvor – Foreldre: Anders Halvorsen og Karen Jakobsdatter Hegnen, gaardmand

 

Født 06.07.1823 – døpt 24.10.1823

Lars Bucha – Foreldre: Ole Andersen og Karen Jensdatter Bucha paa Herøen, gaardbruger

 

Født 06.03.1823 – døpt 23.03.1823

Maren Kirstine – Foreldre: Kristen Knudsen og Tore Ingebretsdatter Holte, gaardmand

 

Født 10.03.1823 – døpt 30.03.1823

Anne Marie – Foreldre: Nils Isaksen og Margrete Amundsdatter Qvæstad, gaardmand

 

Født 13.02.1823 – døpt 30.03.1823

Marte Marie – Foreldre: Amund Pedersen og Maren Eriksdatter Aas, gaardmand

 

Født 28.03.1823 – døpt 13.04.1823

Anne Severine – Foreldre: Hans Isaksen og Elen Larsdatter Qvæstad, husmand

 

Født 02.04.1823 – døpt 04.05.1823 (hjemmedøbt 02.04)

Inger Oline – Foreldre: Hans Hansen og Marie Jensdatter Bjerketvedt, inderster

 

Født 13.06.1823 – døpt 10.07.1823

Maren Sørine – Foreldre: Halvor Bjørgesen og Karen Sørensdatter Ørevig, gaardmand

 

Født 04.07.1823 – døpt 13.07.1823

Kirstine Margrethe – Foreldre: Anders Pedersen og Anne Karine Hansdatter Hasler, husmand

 

Født 10.07.1823 – døpt 03.08.1823

Johanne – Foreldre: Isak Larsen og Sara Nilsdatter Heiestad, inderster

 

Født 20.06.1823 – døpt 03.08.1823

Larine – (Uækte)- Foreldre: Pigen Gunnild Nilsdatter Lia og ungkarl Lars Rolfsen, dagarbeider

 

Født 18.10.1823 – døpt 09.11.1823

Hans – Foreldre: Amund Nilsen og Karen Jakobsdatter Lillegaarden, gaardmand

 

Født 02.11.1823 – døpt 23.11.1823

Jens Laurin – Foreldre: Gunder Sørensen og Guri Margrethe Jensdatter Hvalen, gaardmand

 

Født 22.11.1823 – døpt 07.12.1823

Johan – Foreldre: Lars Johannesen og Lisbeth Larsdatter Hegna, matros

 

Født 11.12.1823 – døpt 25.12.1823

Jakob – Foreldre: Halvor Jakobsen og Margrete Larsdatter Traaholt, inderster

 

Født 16.08.1823 – døpt 24.08.1823

Anne – Foreldre: Ole Adolfsen og Anne Andersdatter Rambergrønningen, husmand

 

Født 02.08.1823 – døpt 24.08.1823

Marthe Marie – Foreldre: Kristen Sørensen og Karen Nilsdatter Sølverød, gaardmand

 

Født 27.07.1823 – døpt 03.09.1823

Johanne Ludvike – Foreldre: Jakob Halvorsen og Margrethe Nilsdatter Døvig, kirkesanger og gaardbruger

 

Født 01.10.1823 – døpt 26.10.1823

Inger Kirstine – Foreldre: Nils Andersen og Anne Olsdatter Pladsen, husmand

 

Født 13.10.1823 – døpt 26.10.1823

Gunnild Maria – Foreldre: Nils Sørensen og Inger Torjusdatter Sølverød, gaardmand

 

Født 12.10.1823 – døpt 26.10.1823

Nilia Marie – Foreldre: Abraham Nilsen og Oline Eriksdatter Grina, gaardmand

 

Født 15.11.1823 – døpt 05.12.1823

Karen Kirstine – Foreldre: Ole Mathiesen og Maren Maria Hansdatter Tveten, husmand

 

Født 16.11.1823 – døpt 07.12.1823

Anne Oline – Foreldre: Halvor Kristoffersen og Anne Maria Nilsdatter Viersdalen, gaardmand

 

Født 25.11.1823 – døpt 25.12.1823

Oline – Foreldre: Ole Nielsen og Maren Anundsdatter Klep, gaardmand

 

 

1824

 

 

Født 24.11.1823 – døpt 01.01.1824

Ingebret – Foreldre: Torgrim Halvorsen og Inger Stenersdatter Flotten, husmand

 

Født 31.11.1823 – døpt 18.01.1824

Ole – Foreldre: Erik Amundsen og Oline Olsdatter Aas, gaardmand

 

Født 12.02.1824 – døpt 29.02.1824

Jens – Foreldre: Torkel Asbjørnsen og Groe Jensdatter Heistad, inderster

 

Født 09.03.1824 – døpt 21.03.1824

Lars – Foreldre: Nils Larsen og Bodil Maria Jensdatter Traaholt, inderster

 

Født 02.04.1824 – døpt 02.05.1824

Gulbrand – Foreldre: Anders Gulbrandsen og Maria Andersdatter Kaagersvold, inderster

 

Født 16.04.1824 – døpt 08.05.1824

Jakob – (tvilling) Foreldre: Ole Amundsen og Maria Olsdatter Flogstad, gaardmand

 

Født 16.04.1824 – døpt 08.05.1824

Isak – (tvilling) Foreldre: Ole Amundsen og Maria Olsdatter Flogstad, gaardmand

 

Født 07.04.1824 – døpt 14.05.1824

Amund – Foreldre: Peder Jonsen og Gunnild Maria Hansdatter Kjørholt, gaardmand

 

Født 29.04.1824 – døpt 14.05.1824

Ole – Foreldre: Ingebret Olsen og Maren Nilsdatter Langangen, inderster

 

Født 07.05.1824 – døpt 06.06.1824

Kasper – Foreldre: Jakob Nilsen og Aase Kaspersdatter Aaklungen, gaardbruger

 

Født 26.04.1824 – døpt 06.06.1824

Amund – Foreldre: Lars Larsen og Alet Jakobsdatter Aasen, husmand

 

Født 02.05.1824 – døpt 08.06.1824 (hjemmedøbt 02.05)

Christian Carl – Foreldre: Jakob Olsen og Birthe Kirstine Kristensdatter Kleven, husmand

 

Født 12.03.1824 – døpt 08.06.1824 (hjemmedøbt 13.03)

Elias – Foreldre: Lars Knudsen og Asger Maria Halvorsdatter Muhle, styrmand

 

Født 10.06.1824 – døpt 11.07.1824

Christoffer – Foreldre: Anund Kittilsen og Gunnild Andersdatter Nautser, husmand

 

Født 21.01.1824 – døpt 08.02.1824

Marthe Marie – Foreldre: Søren Nilsen og Alet Kirstine Jakobsdatter Røra, gaardmand

 

Født 07.01.1824 – døpt 08.02.1824

Marthe Oline – Foreldre: Peder Isaksen og Karen Jakobsdatter Ødegaarden, gaardmand

 

Født 31.01.1824 – døpt 22.02.1824

Marthe Marie – Foreldre: Nils Isaksen og Johannes Marie Pedersdatter Kleven, husmand

 

Født 08.03.1824 – døpt 21.03.1824

Anne Kirstine – Foreldre: Kristen Larsen og Maria Torjusdatter Søndre Lunde, gaardmand

 

Født 03.03.1824 – døpt 21.03.1824

Marie Kirstine – Foreldre: Peder Pedersen og Marthe Sisilie Andersdatter Røra, gaardmand

 

Født 29.02.1824 – døpt 21.03.1824

Maren Kirstine – Foreldre: Ole Sørensen og Anne Pedersdatter Nøglegaard, inderster

 

Født 21.03.1824 – døpt 11.04.1824

Marthe Marie – Foreldre: Jakob Pedersen og Karen Olsdatter Kjendalen, gaardmand

 

Født 28.04.1824 – døpt 06.06.1824 (hjemmedøbt 22.05)

Maria – Foreldre: Jakob Olsen og Anne Rasmusdatter Præstesæter, husmand

 

Født 20.05.1824 – døpt 06.06.1824 (hjemmedøbt 22.05)

Aase Kirstine – (Uækte)- Foreldre: Ungkarl Jon Andersen Meen fra Gjerpen sogn og pigen Mari Eriksdatter Rødningen

 

Født 14.05.1824 – døpt 06.06.1824

Maren Dorthea – Foreldre: Jakob Knudsen og Mari Andersdatter Kaagersvold, gaardmand

 

Født 22.05.1824 – døpt 06.06.1824

Karen Gurine – Foreldre: Ole Knudsen og Gurine Tollevsdatter Heistad, gaardbruger

 

Født 10.06.1824 – døpt 11.07.1824

Anund – Foreldre: Peder Olsen og Anne Olsdatter Skaverager, gaardmand

 

Født 18.11.1823 – døpt 12.07.1824 (hjemmedøbt 07.12)

Georg Sopildtniopt – Foreldre: Herman Hoell og Christiane Lovise Schildknecht, skipper og gaardbruger

 

Født 12.08.1824 – døpt 22.08.1824

Nils – Foreldre: Jakob Olsen og Inger Nilsdatter Rørerød, gaardmand

 

Født 31.08.1824 – døpt 12.09.1824

Jakob – Foreldre: Iver Knudsen og Anne Marine Jakobsdatter Stammeland, gaardmand

 

Født 06.10.1824 – døpt 24.10.1824

Søren – Foreldre: Hans Knudsen og Sebylle Svendsdatter Qvæstad, gaardmand

 

Født 06.11.1824 – døpt 21.11.1824

Knud – Foreldre: Kristen Knudsen og Thora Ingebretsdatter Holte, gaardmand

 

Født 22.11.1824 – døpt 14.12.1824 (hjemmedøbt 23.11)

Jakob – Foreldre: Bent Jakobsen og Elen Andersdatter Bjønnes, inderster

 

Født 12.11.1824 – døpt 25.12.1824 (hjemmedøbt 12.11)

Jakob – Foreldre: Christen Christoffersen og Anne Sibylle Jacobsdatter Ørjevigen, husmand

 

Født 29.05.1824 – døpt 20.06.1824

Maren Kirstine – Foreldre: Hans Eriksen og Gunhild Johannesdatter Aaklungen, inderster

 

Født 09.06.1824 – døpt 11.07.1824 (hjemmedøbt 20.06)

Gunnild Maria – Foreldre: Jon Gulliksen og Marthe Arvesdatter Langangen, husmand

 

Født 26.05.1824 – døpt 24.06.1824

Gurine Elisabeth – Foreldre: Anders Tollevsen og Maren Elisabet Nilsdatter Ørstvet, husmand

 

Født 03.07.1824 – døpt 11.07.1824

Laurine – Foreldre: Lars Christoffersen og Marthe Adolfsdatter Elven, inderster

 

Født 14.06.1824 – døpt 11.07.1824

Ingeborg Sophie – Foreldre: Nils Jakobsen og Maren Karine Sørensdatter Sagen, inderster

 

Født 11.06.1824 – døpt 16.07.1824

Hanna Birthea – Foreldre: Elias Jakobsen og Amborg Maria Hansdatter Stulen, gaardmand

 

Født 06.08.1824 – døpt 22.08.1824

Inger Kirstine – Foreldre: Jakob Jakobsen og Live Andersdatter Pladsen, inderster

 

Født 26.07.1824 – døpt 22.08.1824

Anne – Foreldre: Iver Mikkelsen og Pernille Pedersdatter Kjendalen, inderster

 

Født 30.07.1824 – døpt 22.08.1824

Sara – Foreldre: Ole Olsen og Gunnild Larsdatter Hjertevigen, husmand

 

Født 24.09.1824 – døpt 03.10.1824

Kirsten – Foreldre: Ingebret Sivertsen og Karen Eriksdatter Aas, husmand

 

Født 13.09.1824 – døpt 03.10.1824

Ingeborg Kirstine – Foreldre: Søren Knudsen og Inger Olsdatter, husmand

 

Født 16.09.1824 – døpt 19.10.1824 (hjemmedøbt 18.09)

Anne Karine – Foreldre: Ole Jonsen og Marthe Marie Sørensdatter Versvig, gaardmand

 

Født 06.09.1824 – døpt 24.10.1824 (hjemmedøbt 06.09)

Anne Marie – Foreldre: Halvor Gundersen og Maren Hansdatter Herøen, inderster

 

Født 25.10.1824 – døpt 21.11.1824

Sara – Foreldre: Nils Amundsen og Katrine Nilsdatter Nøglegaard, gaardmand

 

Født 30.11.1824 – døpt 05.12.1824

Elen Andrea – Foreldre: Jakob Andersen og Inger Olsdatter Flogstad, gaardmand

 

Født 18.11.1824 – døpt 25.12.1824

Maren – Foreldre: Anders Sørensen og Margrethe Jonsdatter Herregaardstranden, husmand

 

Født 26.11.1824 – døpt 25.12.1824

Nilia Maria – Foreldre: Abraham Nilsen og Ingeborg Andersdatter Rødningen, husmand

 

Født 24.11.1824 – døpt 25.12.1824

Hanna Sørine – Foreldre: Isak Hansen og Anne Pedersdatter Vissevaagen, husmand

 

Født 30.11.1824 – døpt 25.12.1824

Birthe Kirstine – Foreldre: Nils Halvorsen og Lisbet Andersdatter Siljan, gaardmand

 

Født 15.12.1824 – døpt 25.12.1824

Karen – Foreldre: Ole Sørensen og Sara Amundsdatter Røed, gaardbruger

 

Født 29.11.1824 – døpt 30.01.1825 (hjemmedøbt)

Berjette Gurine Aal – Foreldre: Jørgen Flood og Hanna Tomine Aal, kjøbmand og gaardbruger

 

 

1825

 

 

Født 06.01.1825 – døpt 16.01.1825

Amund – Foreldre: Peder Amundsen og Margrethe Olsdatter Aas, gaardbruger

 

Født 19.01.1825 – døpt 06.02.1825

Halvor – Foreldre: Hans Halvorsen og Maren Margrethe Sørensdatter Stranden, husmand

 

Født 02.02.1825 – døpt 27.02.1825

Hans Jakob – Foreldre: Kristen Jakobsen og Maren Hansdatter Skaverager, inderster

 

Født 15.12.1824 – døpt 20.03.1825

Anders(Uækte)- Foreldre: Ungkarl Ole Halvorsen Kjendalen og pigen Gunild Evensdatter Haukelien

 

Født 28.02.1825 – døpt 03.04.1825

Erik – Foreldre: Lars Eriksen og Oline Anundsdatter Viersdalen, inderster

 

Født 25.03.1825 – døpt 03.04.1825

Anders – Foreldre: Christoffer Olsen og Kirsten Andersdatter Ramsdokka, husmand

 

Født 24.03.1825 – døpt 24.04.1825

Mathias – Foreldre: Anders Eriksen og Inger Sørensdatter Langangen, gaardmand

 

Født 31.03.1825 – døpt 12.05.1825

Mekkel – Foreldre: Søren Mekkelsen og Larine Pedersdatter Sætre, gaardmand

 

Født 18.04.1825 – døpt 12.05.1825

Nils – Foreldre: Christian Olsen og Karen Nilsdatter Leerstang, gaardmand

 

Født 16.01.1825 – døpt 06.02.1825

Inger Maria – Foreldre: Nils Larsen og Anne Tollevsdatter Hjertevigen, husmand

 

Født 20.04.1825 – døpt 22.05.1825

Peder – Foreldre: Amund Nilsen og Maren Pedersdatter Ulverød, husmand

 

Født 27.04.1825 – døpt 22.05.1825

Hans Jakob – Foreldre: Jakob Sørensen og Anne Kirstine Hansdatter Hvalen, gaardmand

 

Født 21.04.1825 – døpt 24.05.1825 (hjemmedøbt 24.04)

Hans – (Uækte)- Foreldre: Forlovede folk, ungkarl Peder Hansen Røed og pigen Bergitte Pedersdatter Stridsklev

 

Født 05.05.1825 – døpt 03.06.1825

Torjus – Foreldre: Christen Torjusen og Sara Larsdatter Traaholt, inderster

 

Født 28.04.1825 – døpt 05.06.1825

Ole – Foreldre: Lars Aanesen og Anne Katrine Olsdatter Orerødningen, husmand

 

Født 16.05.1825 – døpt 05.06.1825

Abraham – Foreldre: Jakob Isaksen og Larine Iversdatter Gudsfred, inderster

 

Født 04.04.1825 – døpt 17.06.1825

Abraham – Foreldre: Amund Nilsen og Karen Jakobsdatter Lillegaarden, gaardmand

 

Født 11.06.1825 – døpt 26.06.1825 (hjemmedøbt 21.06)

Isak – Foreldre: Andreas Mikkelsen og Marie Andersdatter Hvalsrødningen, inderster

 

Født 22.05.1825 – døpt 26.06.1825 (hjemmedøbt 22.05)

Anders – Foreldre: Abraham Johannessen og Kirsten Øen (ved Langangen), husmand

 

Født 02.07.1825 – døpt 17.07.1825

Erik – Foreldre: Erik Nilsen og Ingeborg Marie Olsdatter Aas, gaardmand

 

Født 02.07.1825 – døpt 17.07.1825

Søren – Foreldre: Lars Jensen og Netten Amundsdatter Nøglegaard, husmand (Leirhølen)

 

Født 05.01.1825 – døpt 06.02.1825

Anna Thonette – Foreldre: Gunder Andersen og Eli Mikkelsdatter Sætre, inderster

 

Født 03.01.1825 – døpt 06.02.1825

Anne Maria – Foreldre: Isak Jonsen og Anne Larine Jakobsdatter Kjørholt, husmand

 

Født 18.02.1825 – døpt 12.03.1825

Karen Johanna – Foreldre: Lars Halvorsen og Birthe Kirstine Jakobsdatter Gutto

 

Født 21.02.1825 – døpt 20.03.1825

Anne Kirstine – Foreldre: Søren Eriksen og Aaste Krestine Kaspersdatter Viersdalen, husmand

 

Født 09.03.1825 – døpt 01.04.1825

Anne Kirstine – Foreldre: Søren Eriksen og Karen Larsdatter Langangsætre, gaardbruger

 

Født 30.03.1825 – døpt 24.04.1825

Marthe Maria – Foreldre: Christen Olsen og Elen Johannesdatter Røed, husmand

 

Født 17.04.1825 – døpt 07.05.1825

Karen Andrea – Foreldre: Anders Olsen og Karen Severine Amundsdatter Lunde, gaardmand

 

Født 20.04.1825 – døpt 22.05.1825

Anne Turine – Foreldre: Søren Olsen og Jøran Olsdatter Sætre, inderster

 

Født 22.04.1825 – døpt 22.05.1825

Ragnhild – Foreldre: Torkel Asbjørnsen og Groe Jensdatter Heiestad, husmand

 

Født 05.05.1825 – døpt 22.05.1825

Andrea – Foreldre: Hans Isaksen og Elen Larsdatter Qvæstad, husmand

 

Født 07.07.1825 – døpt 07.08.1825

Søren – Foreldre: Halvor Knudsen og Gunhild Ambrosdatter Kjendalen, husmand

 

Født 19.08.1825 – døpt 28.08.1825

Nikolai – Foreldre: Ole Petter Christensen og Kirsten Turine Nilsdatter Herøen, husmand

 

Født 14.08.1825 – døpt 28.08.1825

Hans – Foreldre: Ole Hansen og Marthe Kirstine Jørgensdatter Ørstvedt, gaardmand

 

Født 01.08.1825 – døpt 28.08.1825

Hans – Foreldre: Jakob Hansen og Anne Karine Pedersdatter Jordmyr, husmand

 

Født 17.08.1825 – døpt 18.09.1825

Henrik – Foreldre: Arve Aslesen og Maren Johannesdatter Øen, arbeider Barkevigen

 

Født 24.08.1825 – døpt 18.09.1825

Anders – Foreldre: Lars Andersen og Dorthe Knudsdatter Heiestad, inderster

 

Født 29.08.1825 – døpt 18.09.1825

Ole – Foreldre: Jakob Knudsen og Marie Andersdatter Kaagersvold, gaardmand

 

Født 19.09.1825 – døpt 09.10.1825

Nils – Foreldre: Lars Larsen og Mari Olsdatter Gudsfred, husmand

 

Født 25.09.1825 – døpt 30.10.1825

Anders – Foreldre: Lars Nilsen og Marthe Jonsdatter Hasler, husmand

 

Født 17.05.1825 – døpt 30.05.1825

Anne Karine – Foreldre: Ole Hansen og Margrethe Knudsdatter Versvig, gaardmand

 

Født 09.05.1825 – døpt 05.06.1825

Maren Kirstine – Foreldre: Christen Larsen og Marie Torjersdatter Lunde, gaardmand

 

Født 11.05.1825 – døpt 05.06.1825

Maren Kirstine – Foreldre: Arne Jonsen og Marthe Marie Larsdatter Kjørholt, gaardmand

 

Født 08.07.1825 – døpt 17.07.1825 (hjemmedøbt 08.07)

Amborg Nikoline – Foreldre: Gunder Torjersen og Netten Nikoline Hansdatter Oxom, gaardbruger

 

Født 01.06.1825 – døpt 17.07.1825

Karloline – Foreldre: Isak Olsen og Methe Marie Ingebretsdatter Muhle, husmand

 

Født 17.06.1825 – døpt 17.07.1825

Ingeborg Kirstine – Foreldre: Søren Olsen og Maren Torsdatter Gunneklev, gaardmand

 

Født 16.07.1825 – døpt 07.08.1825

Sara – Foreldre: Kristen Hansen og Margrete Andersdatter Halvarp, husmand

 

Født 06.07.1825 – døpt 07.08.1825

Maren Andrea – Foreldre: Vetle Nilsen og Anne Marie Andersdatter Slevolden, gaardmand

 

Født 15.07.1825 – døpt 07.08.1825

Karen Maria – Foreldre: Nils Jonsen og Karen Hansdatter Kjørholt, gaardmand

 

Født 29.06.1825 – døpt 07.08.1825

Karen Oline – Foreldre: Ole Larsen og Karen Pedersdatter Nyestrand, husmand

 

Født 29.07.1825 – døpt 26.08.1825

Maren – Foreldre: Ole Larsen og Anne Olsdatter Øveraasen, inderster

 

Født 12.08.1825 – døpt 18.09.1825

Aase Kirstine – Foreldre: Nils Isaksen og Margrethe Amundsdatter Qvæstad, gaardmand

 

Født 16.10.1825 – døpt 13.11.1825

Iver – Foreldre: Anund Ingebretsen og Anne Birthea Iversdatter Skjelsvig, husmand

 

Født 03.11.1825 – døpt 13.11.1825

Anders – Foreldre: Peder Hansen og Elen Andersdatter Saltboden, husmand

 

Født 29.11.1825 – døpt 25.12.1825

Nils – Foreldre: Ingebret Olsen og Maren Nilsdatter Langangen, husmand

 

Født 15.12.1825 – døpt 30.12.1825

Søren – Foreldre: Jakob Larsen og Anne Sørensdatter Røed, husmand

 

Født 23.08.1825 – døpt 09.10.1825

Anne – Foreldre: Ole Ingebretsen og Anne Kirstine Halvorsdatter Haugholt, inderster

 

Født 18.09.1825 – døpt 30.10.1825

Berthe Marie – Foreldre: Anders Pedersen og Anne Karine Hansdatter Hasler, husmand

 

Født 10.10.1825 – døpt 30.10.1825

Dorthe – Foreldre: Rasmus Andersen og Nilia Nilsdatter Kaagersvold, husmand

 

Født 29.09.1825 – døpt 30.10.1825

Laurine – (Uækte)- Foreldre: Johanne Johannesdatter, til barnefar udlagt ungkarl Lars Olsen Grostok fra Bamble.

 

Født 29.10.1825 – døpt 13.11.1825

Amborg Sørine – Foreldre: Nils Sørensen og Inger Torjusdatter Sølverød, gaardmand

 

Født 01.11.1825 – døpt 26.11.1825

Anne Marie – Foreldre: Isak Hansen og Inger Eriksdatter Gravastranden

 

Født 17.11.1825 – døpt 18.12.1825

Ingeborg Margrethe - Foreldre: Knud Jacobsen og Maren Hansdatter Herøen, huusmand

 

Født 06.12.1825 – døpt 25.12.1825

Anne Margrethe og Aase Marie (tvillinger) – Foreldre: Lars Christoffersen og Anne Arvesdatter Tangen, husmand

 

 

1826

 

 

Født 21.12.1825 – døpt 14.01.1826

Nikolai Clausen – Foreldre: Ole Mathiasen og Maren Marie Hansdatter Tveten, husmand

 

Født 16.01.1826 – døpt 22.01.1826

Lars – Foreldre: Nils Larsen og Bodil (Boel) Marie Jensdatter Traaholt, inderster

 

Født 07.01.1826 – døpt 23.01.1826

Ludvik – Foreldre: Lars Knudsen og Asborg Marie Halvorsdatter Muhle, styrmand og jordbruger

 

Født 10.01.1826 – døpt 12.02.1826

Peder – Foreldre: Ole Sørensen og Anne Pedersdatter Langangen, inderster

 

Født 02.02.1826 – døpt 22.02.1826

Søren – Foreldre: Christen Sørensen og Karen Nilsdatter Sølverød, gaardbruger

 

Født 20.08.1825 – døpt 23.03.1826 (hjemmedøbt 28.08)

Paulus – Foreldre: Herman Hoell og Christiane Schildknecht Stridsklev, skipper og gaardbruger

 

Født 09.12.1825 – døpt 01.01.1826

Marthe Marie – Foreldre: Peder Pedersen og Margrethe Pedersdatter Gunnekleven, inderster

 

Født 11.02.1826 – døpt 23.03.1826

Anders og Søren (tvillinger) – Foreldre: Amund Nilsen og Marie Mikkelsdatter Soli, gaardbruger

 

Født 09.03.1826 – døpt 26.03.1826

Jakob – Foreldre: Nils Jakobsen og Maren Syrine (Hun het nok Karine. JO) Sørensdatter Saga, inderster

 

Født 18.03.1826 – døpt 09.04.1826

Nils Jørgen – Foreldre: Jakob Larsen (Han het Olsen. JO) og Birthe Kirstine Christensdatter Kleven, husmand

 

Født 16.02.1826 – døpt 26.04.1826

Nikolai – Foreldre: Jakob Halvorsen og Margrethe Nilsdatter Døvig, kirkesanger og gaardbruger

 

Født 26.04.1826 – døpt 14.05.1826

Helge – Foreldre: Lars Helgesen og Larine Nilsdatter Buer, gaardbruger

 

Født 23.04.1826 – døpt 04.06.1826

Iver – Foreldre: Hans Olsen og Maren Iversdatter Berg, husmand

 

Født 04.05.1826 – døpt 25.06.1826

Knud – Foreldre: Søren Knudsen og Inger Olsdatter Halvarp, husmand

 

Født 13.06.1826 – døpt 09.07.1826 (hjemmedøbt 29.06)

Fredrik Christoffer Trampe – Foreldre: Jørgen Flood og Hanna Tomine Aal Søndre Tveten, kjøbmand og gaardbruger

 

Født 09.05.1826 – døpt 16.07.1826

Halvor – Foreldre: Nils Pedersen og Marthe Rollougsdatter Fjæra, husmand

 

Født 07.07.1826 – døpt 06.08.1826

Iver – Foreldre: Hans Auensen og Malene Christensdatter Lunde, gaardbruger

 

Født 24.12.1825 – døpt 06.01.1826

Maren Kristine – Foreldre: Erik Amundsen og Oline Olsdatter Aas, husmand

 

Født 17.02.1826 – døpt 05.03.1826

Anne Sørine – Foreldre: Peder Jonsen og Gunhild Marie Hansdatter Kjørholt, gaardmand

 

Født 05.03.1826 – døpt 23.03.1826 (hjemmedøbt 06.03)

Johanne – (Uækte)- Foreldre: Enken Marie Andersdatter Heiestad og udlagt til barnefader Arve Haraldsen Soelberg

 

Født 20.04.1826 – døpt 14.05.1826

Anne Marie - Foreldre: Auen Bentsen og Marie Nilsdatter Stammeland, inderster

 

Født 22.04.1826 – døpt 04.06.1826 (hjemmedøbt 09.05)

Mariken – Foreldre: Claus Clausen og Anne Sørine Halvorsdatter Haugholt, gaardmand

 

Født 20.04.1826 – døpt 16.06.1826

Marthe Karine – Foreldre: Ole Andersen og Karen Jensdatter Bucha, gaardbruger

 

Født 06.06.1826 – døpt 01.07.1826

Anne – Foreldre: Anders Olsen og Karen Syrine Amundsdatter Lunde, gaardbruger

 

Født 23.06.1826 – døpt 04.07.1826

Ingeborg – Foreldre: Jon Andersen og Ingeborg Sørensdatter Lunde, gaardbruger

 

Født 23.06.1826 – døpt 16.07.1826

Helene Marie – Foreldre: Hans Jakob Jakobsen og Katrine Nilsdatter Oxom, gaardbruger

 

Født 04.07.1826 – døpt 06.08.1826

Maren Kirstine – Foreldre: Nils Amundsen og Katrine Nilsdatter Nøglegaard, gaardmand

 

Født 20.07.1826 – døpt 06.08.1826

Karen – Foreldre: Jakob Jakobsen og Live Andersdatter Pladsen, husmand

 

Født 03.07.1826 – døpt 06.08.1826

Anne Kirstine – Foreldre: Lars Knudsen og Inger Andersdatter Herregaardstranden, inderster

 

Født 19.07.1826 – døpt 22.09.1826

Anthonius – Foreldre: Folovede folk ungkarl Anders Anthoniussen og pige Else Birgitte Andreasdatter Herøen

 

Født 18.09.1826 – døpt 08.10.1826

Søren – Foreldre: Ole Jensen og Maren Marie Sørensdatter Versvig, gaardmand

 

Født 20.09.1826 – døpt 14.10.1826

Halvor – Foreldre: Lars Halvorsen og Birthe Kirstine Jakobsdatter Gutto, gaardmand

 

Født 03.10.1826 – døpt 22.10.1826

Nils – Foreldre: Gunder Sørensen og Guri Margrethe Jensdatter Hvalen, gaardmand

 

Født 28.09.1826 – døpt 22.10.1826

Anders – Foreldre: Halvor Christoffersen og Anne Maria Nilsdatter Viersdalen, gaardmand

 

Født 05.10.1826 – døpt 05.11.1826

Hans – Foreldre: Nils Andersen og Anne Olsdatter Neperødningen, husmand

 

Født 21.10.1826 – døpt 12.11.1826

Jakob – Foreldre: Anders Halvorsen og Karen Jakobsdatter Hegnen, gaardmand

 

Født 13.11.1826 – døpt 26.11.1826

Nils – Foreldre: Abraham Nilsen og Ingeborg Andersdatter Rødningen, husmand

 

Født 17.11.1826 – døpt 26.11.1826 (hjemmedøbt 17.11)

Thor Christian – Foreldre: Ole Knudsen og Gurine Tollevsdatter Grønlie, husmand

 

Født 01.12.1826 – døpt 17.12.1826

Lars – Foreldre: Lars Johannesen og Lisbet Larsdatter Tangen, husmand

 

Født 25.11.1826 – døpt 26.12.1826

Svend – Foreldre: Hans Knudsen og Sibylle Svendsdatter Qvæstad, gaardmand

 

Født 28.11.1826 – døpt 26.12.1826

Ole – Foreldre: Kristen Jakobsen og Maren Hansdatter Skavrager, husmand

 

Født 04.12.1826 – døpt 26.12.1826

Lars – Foreldre: Lars Larsen og Alet Jakobsdatter Aasen, husmand

 

Født 10.07.1826 – døpt 27.08.1826

Karen – Foreldre: Jørgen Halvorsen og Karen Marie Nilsdatter Haugholt, gaardmand

 

Født 03.08.1826 – døpt 27.08.1826

Kirsten Maria – Foreldre: Lars Knudsen og Else Olsdatter Holte, gaardmand

 

Født 30.08.1826 – døpt 17.09.1826

Helene Maria – Foreldre: Søren Nilsen og Alet Kirstine Jakobsdatter Røra, gaardmand

 

Født 04.09.1826 – døpt 08.10.1826

Karen Oline – Foreldre: Peder Isaksen og Karen Jakobsdatter Ødegaarden, gaardmand

 

Født 15.10.1826 – døpt 05.11.1826 (hjemmedøbt 19.10)

Amborg Marie – Foreldre: Iver Sørensen og Anne Margrete Amundsdatter Solverød, inderster

 

Født 22.10.1826 – døpt 19.11.1826

Maren Andrea – Foreldre: Peder Hansen og Bergit Pedersdatter Røed, husmand

 

Født 27.11.1826 – døpt 25.12.1826

Maren Kirstine – Foreldre: Anders Gulliksen og Marthe Andersdatter Langangen, inderster

 

Født 01.12.1826 – døpt 25.12.1826

Aaste Maria – Foreldre: Jakob Olsen og Inger Nilsdatter Rørerød, gardmand

 

Født 19.11.1826 – døpt 26.12.1826

Inger Margrete – Foreldre: Amund Nilsen og Maren Pedersdatter Ulverød, husmand

 

 

1827

 

 

Født 21.11.1826 – døpt 06.01.1827 (hjemmedøbt 05.12)

Christiane Marie – Foreldre: Ole Hansen og Ingeborg Margrethe Jonsdatter Muhle, gaardmand

 

Født 26.12.1826 – døpt 07.01.1827

Inger Kirstine – Foreldre: Hans Jakobsen og Kirsten Marie Nilsdatter Kaasa, inderster

 

Født 17.11.1826 – døpt 07.01.1827

Birte Kirstine – Foreldre: Halvor Bjørgesen og Karen Sørensdatter Øresvig, gaardmand

 

Født 15.12.1826 – døpt 07.01.1827

Peder – Foreldre: Søren Mikkelsen og Larine Pedersdatter Sætre, gaardmand

 

Født 10.11.1826 – døpt 07.01.1827

Jon – Foreldre: Lars Jonsen og Gunhild Hansdatter Traaholt, inderster

 

Født 05.12.1826 – døpt 25.02.1827

Ingebret – Foreldre: Kristen Knudsen og Thore Ingebretsdatter Holte, gaardbruger

 

Født 24.12.1826 – døpt 25.02.1827

Thorvald Christian – Foreldre: Lars Tollevsen og Kirstine Marie Kristiansdatter Ørstvedt, husmand

 

Født 13.03.1827 – døpt 01.04.1827

Hans – Foreldre: Jakob Olsen og Inger Hansdatter Kjendalen, gaardmand

 

Født 07.02.1827 – døpt 08.04.1827 (hjemmedøbt 12.02)

Hans Jakob – Foreldre: Knud Jakobsen og Maren Hansdatter Herøen, husmand

 

Født 08.02.1827 – døpt 13.04.1827

Jakob – Foreldre: Ole Nilsen og Maren Andersdatter Braaten, husmand

 

Født 26.03.1827 – døpt 13.04.1827

Anders – Foreldre: Rasmus Andersen og Nilia Nilsdatter Kaagersvold, husmand

 

Født 09.04.1827 – døpt 03.06.1827

Lars – Foreldre: Halvor Jakobsen og Margrete Larsdatter Traaholt, husmand

 

Født 01.05.1827 – døpt 04.06.1827

Jakob – Foreldre: Peder Olsen og Anne Olsdatter Heiestad, gaardmand

 

Født 24.06.1827 – døpt 15.07.1827

Amund – Foreldre: Ole Sørensen og Sara Amundsdatter Røed, gaardmand

 

Født 06.07.1827 – døpt 22.07.1827

Ole – Foreldre: Christoffer Olsen og Kisti Andersdatter Kaagersvold, husmand

 

Født 20.12.1826 – døpt 21.01.1827

Kristense – Foreldre: Hans Nilsen og Sara Olsdatter Halvarp, inderster

 

Født 16.12.1826 – døpt 11.02.1827

Nilia – Foreldre: Iver Mikkelsen og Pernille Pedersdatter Sætre, husmand

 

Født 20.01.1827 – døpt 18.02.1827

Inger Gurine – Foreldre: Hans Hansen og Karen Isaksdatter Herøen, inderster

 

Født 09.02.1827 – døpt 25.02.1827

Amborg Marie – Foreldre: Hans Halvorsen og Maren Margrete Sørensdatter Stammeland, husmand

 

Født 06.01.1827 – døpt 04.03.1827

Sara Kirstine – Foreldre: Peder Pedersen og Marthe Sisilia Andersdatter Røra, gaardmand

 

Født 11.02.1827 – døpt 11.03.1827

Maria Anne – Foreldre: Christian Olsen og Karen Nilsdatter Leerstang, gaardmand

 

Født 01.03.1827 – døpt 18.03.1827

Hanna – Foreldre: Ole Larsen og Karen Isaksdatter Nyestrand, husmand

 

Født 20.02.1827 – døpt 18.03.1827

Maren – Foreldre: Jon Gulliksen og Marte Arvesdatter Langangen, husmand

 

Født 16.02.1827 – døpt 18.03.1827

Oline – Foreldre: Ole Olsen og Gunild Larsdatter Hjertevigen, husmand

 

Født 19.03.1827 – døpt 25.03.1827

Live – Foreldre: Elev Helgesen og Elen Jakobsdatter Buer, gaardmand

 

Født 11.03.1827 – døpt 01.04.1827

Amborg Marie - Foreldre: Jakob Nilsen og Aase Kaspersdatter Oklungen, gaardmand

 

Født 21.03.1827 – døpt 08.04.1827 (hjemmedøbt 21.03)

Johanne Marie – Foreldre: Jon Aasoldsen og Anne Pedersdatter Gunneklev, gaardmand

 

Født 19.03.1827 – døpt 08.04.1827

Maren – Foreldre: Ole Hansen og Margrete Knudsdatter Versvig, gaardmand

 

Født 20.06.1827 – døpt 31.07.1827

Abraham – Foreldre: Elias Jakobsen og Amborg Marie Hansdatter Stulen, gaardmand

 

Født 04.09.1827 – døpt 22.09.1827

Nikolai Clausen – Foreldre: Ole Mathiasen og Maren Marie Hansdatter (Tveten), husmand

 

Født 01.08.1827 – døpt 23.09.1827

Iver – Foreldre: Anund Ingebretsen og Anne Birthe Iversdatter Kaasen, husmand

 

Født 28.08.1827 – døpt 23.09.1827

Ole – Foreldre: Peder Amundsen og Margrete Olsdatter Aas, gaardmand

 

Født 27.08.1827 – døpt 14.10.1827

Jens – Foreldre: Torkel Asbjørnsen og Groe Jensdatter Heiestad, husmand

 

Født 27.09.1827 – døpt 19.10.1827

Ole – Foreldre: Søren Olsen og Maren Thorsdatter Gunneklev, gaardmand

 

Født 28.09.1827 – døpt 04.11.1827

Lars – Foreldre: Lars Christoffersen og Marthe Grethe Adolfsdatter Elven, husmand

 

Født 05.10.1827 – døpt 04.11.1827

Lars – Foreldre: Christen Torjusen og Sara Larsdatter Traaholt, husmand

 

Født 06.11.1827 – døpt 18.11.1827

Peder – Foreldre: Anders Pedersen og Anne Karine Hansdatter Hasler, husmand

 

Født 31.10.1827 – døpt 25.11.1827

Isak – Foreldre: Ole Amundsen og Marie Olsdatter Flogstad, gaardmand

 

Født 12.11.1827 – døpt 25.12.1827 (hjemmedøbt 07.12)

Erik – Foreldre: Anders Eriksen og Inger Sørensdatter Langangen, gaardmand

 

Født 22.05.1827 – døpt 04.06.1827

Anne Katrine – Foreldre: Søren Andersen og Marie Nilsdatter Nordal, gaardmand

 

Født 11.05.1827 – døpt 04.06.1827

Oline – Foreldre: Ingebret Sivertsen og Karen Eriksdatter Aas, husmand

 

Født 12.05.1827 – døpt 04.06.1827

Anne Margrethe – Foreldre: Nils Halvorsen og Lisbet Andersdatter Siljan, gaardmand

 

Født 02.06.1827 – døpt 17.06.1827

Gunild Marie – Foreldre: Søren Olsen og Jøran Olsdatter Sætre, inderster

 

Født 15.05.1827 – døpt 17.06.1827

Karen Marie – Foreldre: Ole Olsen og Anne Marie Christoffersdatter Hvalen, husmand

 

Født 16.05.1827 – døpt 24.06.1827

Anne Kirstine – Foreldre: Ole Nilsen og Maren Anundsdatter Klep, gaardmand

 

Født 22.06.1827 – døpt 08.07.1827

Karen Sørine – Foreldre: Søren Eriksen og Karen Larsdatter Langangsætre, gaardmand

 

Født 23.06.1827 – døpt 19.08.1827

Methe Marie – Foreldre: Nils Hansen og Marthe Iversdatter Skjelsvig, gaardmand

 

Født 30.08.1827 – døpt 16.09.1827

Krestense – Foreldre: Hans Olsen og Anne Katrine Kristensdatter Halvarp, inderster

 

Født 28.08.1827 – døpt 16.09.1827

Anne – Foreldre: Anders Olsen og Karen Severine Amundsdatter Lunde, gaardmand

 

Født 01.09.1827 – døpt 30.09.1827

Elen Marie – Foreldre: Mathias Gulliksen og Anne Margrete Olsdatter, Langangen

 

Født 04.12.1827 – døpt 25.12.1827

Anders – Foreldre: Jakob Pedersen og Karen Olsdatter Kjendalen, gaardmand

 

Født 17.11.1827 – døpt 25.12.1827

Gunner – Foreldre: Jon Andersen og Marthe Gundersdatter Lunde, gaardmand

 

Født 23.11.1827 – døpt 26.12.1827

Johannes – Foreldre: Hans Eriksen og Gunild Johannesdatter Oklungen, inderster

 

Født 30.09.1827 – døpt 28.10.1827

Sara – Foreldre: Nils Arvesen og Anne Marie Olsdatter Langangen, inderster

 

Født 09.10.1827 – døpt 28.10.1827

Maren Marie – Foreldre: Hans Jakobsen og Tonette Mikkelsdatter Ørstvedt, gaardmand

 

Født 20.10.1827 – døpt 18.11.1827

Marie Sophie – Foreldre: Vetle Nilsen og Anne Marie Andersdatter Slevolden, gaardmand

 

Født 03.11.1827 – døpt 18.11.1827

Anne Marie – Foreldre: Søren Nilsen og Karen Jakobsdatter Havnen, inderster

 

Født 20.10.1827 – døpt 18.11.1827

Sara – Foreldre: Hans Isaksen og Elen Larsdatter Qvæstad, husmand

 

Født 07.11.1827 – døpt 02.12.1827

Andrea – Foreldre: Jakob Nilsen og Boel Andersdatter Grønsholt, gaardmand

 

Født 09.11.1827 – døpt 02.12.1827

Oline – (Uækte)- Foreldre: Pigen Karen Marie Christensdatter Herøen, udlagt barnefader ungkarl og matros Ole Nilsen fra Østre Porsgrund

 

Født 21.11.1827 – døpt 25.12.1827

Helene – Foreldre: Ole Ingebretsen og Anne Kirstine Halvorsdatter Haave, husmand

 

 

1828

 

 

Født 20.10.1827 – døpt 01.01.1828 (hjemmedøbt 30.10)

Isak – Foreldre: Knud Iversen og Anne Marie Hansdatter Skjelsvig, husmand

 

Født 28.12.1827 – døpt 27.01.1828

Søren – Foreldre: Afdøde Søren Knudsen Halvarp og Inger Olsdatter, husmand

 

Født 08.05.1827 – døpt 03.02.1828 (hjemmedøbt 24.05)

Nils Veier Aal – Foreldre: Jørgen Flood og Hanna Tomine Aal (Søndre Tveten), kjøbmand og gaardbruger

 

Født 18.01.1828 – døpt 24.02.1828

Lars – Foreldre: Isak Larsen og Sara Nilsdatter Bakke, gaardbruger

 

Født 26.02.1828 – døpt 09.03.1828

Carl Fredrik – Foreldre: Petter Larsen og Kirstine Larsdatter, omstreifeiende fra Thunøe og skulde til Arendal

 

Født 25.02.1828 – døpt 23.03.1828

Jakob – Foreldre: Nils Olsen og Karen Hansdatter Pasa, gaardbruger

 

Født 08.02.1828 – døpt 23.03.1828

Christen – Foreldre: Gunder Torjussen og Netten Nikoline Hansdatter Oxom, inderster

 

Født 28.12.1827 – døpt 27.01.1828

Anne Olea – Foreldre: Isak Olsen og Methe Marie Ingebretsdatter Nyestrand, husmand

 

Født 22.01.1828 – døpt 24.02.1828

Else Marie – Foreldre: Jakob Hansen og Maren Eriksdatter Studsrød, inderster

 

Født 13.03.1828 – døpt 06.04.1828

Anund – Foreldre: Christen Anundsen og Johanne Marie Johannesdatter Viersdalen, gaardbruger

 

Født 04.01.1828 – døpt 07.04.1828 (hjemmedøbt 10.01)

Anders – Foreldre: Lars Larsen og Mari Olsdatter Gudsfred, husmand

 

Født 16.03.1828 – døpt 11.05.1828 (hjemmedøbt 24.03)

Johannes – (Uækte)- Foreldre: Enken Marie Andersdatter Heiestad, udlagt til barnafader Arve Haraldsen Solberg

 

Født 02.03.1828 – døpt 30.05.1828 (hjemmedøbt 24.03)

Hans Johan – Foreldre: Ole Hansen og Ingeborg Margrete Jensdatter Muhle, gaardbruger

 

Født 12.05.1828 – døpt 30.05.1828

Ole Andreas – Foreldre: Erik Olsen og Kirsten Marie Andersdatter Nyestrand, husmand

 

Født 26.04.1828 – døpt 08.06.1828

Anders – Foreldre: Nils Nilsen og Anne Sophie Andersdatter Stammeland, gaardmand

 

Født 24.04.1828 – døpt 20.07.1828

Jon – Foreldre: Nils Jonsen og Karen Hansdatter Kjørholt, gaardmand

 

Født 19.06.1828 – døpt 17.08.1828 (hjemmedøbt 24.06)

Ole – (Uækte)- Foreldre: Pigen Gunild Nilsdatter Lia, udlagt til barnefader ungkarl Ole Olsen Haukelia

 

Født 04.08.1828 – døpt 24.08.1828

Søren – Foreldre: Nils Jakobsen og Maren Karine Sørensdatter Saga, husmand

 

Født 15.08.1828 – døpt 21.09.1828

Isak – Foreldre: Jakob Sørensen og Anne Kirstine Hansdatter Hvalen, gaardmand

 

Født 12.09.1828 – døpt 05.10.1828

Søren – Foreldre: Christen Knudsen og Thora Ingebretsdatter Lundeødegaarden, husmand

 

Født 15.02.1828 – døpt 02.03.1828

Marthe – Foreldre: Ole Adolfsen og Anne Andersdatter Ravnberg, husmand

 

Født 19.02.1828 – døpt 23.03.1828 (hjemmedøbt 28.02)

Anne Marie – Foreldre: Claus Clausen og Anne Sørine Halvorsdatter Haugholt, gaardmand

 

Født 05.02.1828 – døpt 23.03.1828

Birgitte Christine – Foreldre: Skovrider Lars Fredriksen og Marie Christensdatter Langangen

 

Født 18.02.1828 – døpt 07.04.1828

Karen Hansine Jørgine Pauline – Foreldre: Halvor Hansen og Anne Kirstine Hansdatter Herøen, skoleholder

 

Født 18.02.1828 – døpt 27.04.1828 (hjemmedøbt 24.02)

Gunild – Foreldre: Andreas Mikkelsen og Marie Andersdatter Skjelsvig, inderster

 

Født 30.03.1828 – døpt 27.04.1828

Anne – Foreldre: Jakob Andersen og Inger Olsdatter Flogstad, gaardmand

 

Født 05.04.1828 – døpt 04.05.1828

Birthe Marie – Foreldre: Anders Andersen og Maren Nilsdatter Auen, gaardmand

 

Født 26.05.1828 – døpt 29.06.1828

Maren Kirstine – Foreldre: Halvor Olsen og Ingeborg Kirstine Abrahamsdatter Guunneklev, gaardmand

 

Født 13.05.1828 – døpt 29.06.1828 (hjemmedøbt 16.05)

Karen Marie – Foreldre: Arne Jonsen og Marthe Marie Larsdatter Kjørholt, gaardmand

 

Født 12.04.1828 – døpt 06.07.1828 (hjemmedøbt 20.05)

Birthe Marie – Foreldre: Peder Hansen og Elen Andersdatter Saltboden, husmand

 

Født 07.07.1828 – døpt 17.08.1828

Karen Dorthea – Foreldre: Anders Tollevsen og Maren Nilsdatter Ørstvedt, husmand

 

Født 19.07.1828 – døpt 24.08.1828

Maren – Foreldre: Ole Hansen og Margrete Knudsdatter Versvigen, gaardmand

 

Født 22.08.1828 – døpt 21.09.1828

Knud – Foreldre: Ole Andersen og Maren Kirstine Knudsdatter Kjendalen, husmand

 

Født 09.10.1828 – døpt 02.11.1828

Ole – Foreldre: Erik Amundsen og Oline Olsdatter Aas, husmand

 

Født 19.09.1828 – døpt 02.11.1828

Gullik – Foreldre: Lars Larsen og Alet Kirstine Jakobsdatter Aasen, husmand

 

Født 28.09.1828 – døpt 09.11.1828

Jakob – Foreldre: Jakob Larsen (Strek over Larsen og skrevet Olsen. JO) og Birthe Kirstine Christensdatter Kleven, husmand

 

Født 26.10.1828 – døpt 26.12.1828

Markus – Foreldre: Nils Pedersen og Marthe Rollaugsdatter Fjæra, husmand

 

Født 11.12.1828 – døpt 26.12.1828

Lars – Foreldre: Christen Larsen og Maria Torjusdatter Lunde, gaardmand

 

Født 10.07.1828 – døpt 24.08.1828

Anne Helene – Foreldre: Jakob Olsen og Inger Hansdatter Kjendalen, gaardmand

 

Født 07.08.1828 – døpt 31.08.1828

Anne – Foreldre: Jakob Jakobsen og Live Andersdatter Pladsen, husmand

 

Født 08.07.1828 – døpt 31.08.1828

Oline – Foreldre: Lars Nilsen og Marthe Jonsdatter Hasler, husmand

 

Født 17.08.1828 – døpt 21.09.1828

Maren Johanne – Foreldre: Nils Larsen og Boel Marie Jensdatter Traaholt, inderster

 

Født 24.07.1828 – døpt 05.10.1828

Anne Maria – Foreldre: Peder Jonsen og Gunild Marie Hansdatter Kjørholt, gaardmand

 

Født 04.09.1828 – døpt 12.10.1828

Birthe Kirstine – Foreldre: Jørgen Halvorsen og Karen Marie Nilsdatter Haugholt, gaardmand

 

Født 08.09.1828 – døpt 12.10.1828

Gundborg Sophie – Foreldre: Hans Jakob Jakobsen og Katrine Nilsdatter Oxom, gaardmand

 

Født 08.10.1828 – døpt 02.11.1828

Anne Sørine – Foreldre: Søren Hansen og Kirstine Nilsdatter Heiestad, husmand

 

Født 27.11.1828 – døpt 07.12.1828

Anne Severine – Foreldre: Christian Sørensen og Karen Larsdatter Haaøen, gaardmand

 

Født 16.11.1828 – døpt 21.12.1828

Maria Anne – Foreldre: Lars Knudsen og Asborg Marie Halvorsdatter Muhle, styrmand

 

Født 18.11.1828 – døpt 25.12.1828

Maren Sørine – Foreldre: Iver Sørensen og Anne Margrethe Amundsdatter Sølverød, husmand

 

Født 12.11.1828 – døpt 26.12.1828

Anne Sophie – Foreldre: Hans Knudsen og Sibylle Svendsdatter Qvæstad, gaardmand

 

Født 29.11.1828 – døpt 26.12.1828

Birthe Margrethe – Foreldre: Lars Halvorsen og Birthe Kirstine Jacobsdatter Guttu, gaardmand

 

 

1829

 

 

Født 02.12.1828 – døpt 11.01.1829

Andreas – Foreldre: Anders Antoniusen og Else Birgitte Andreasdatter Herøen, husmand

 

Født 05.01.1829 – døpt 25.01.1829

Søren – Foreldre: Ole Sørensen og Anne Pedersdatter Langangen, husmand

 

Født 02.01.1829 – døpt 15.02.1829

Jakob – Foreldre: Hans Isaksen og Elen Larsdatter Qvæstad, husmand

 

Født 11.01.1829 – døpt 15.02.1829

Christen – Foreldre: Halvor Knudsen og Gunhild Arnesdatter Rønningen, husmand

 

Født 23.01.1829 – døpt 22.02.1829

Søren – Foreldre: Jakob Larsen og Anne Sørensdatter Kaasa, husmand

 

Født 28.01.1829 – døpt 08.03.1829 (hjemmedøbt 26.02)

Johan – Foreldre: Ole Jonsen og Marthe Marie Sørensdatter Versvigen, gaardmand

 

Født 07.03.1829 – døpt 05.04.1829

Nils – Foreldre: Abraham Nilsen og Oline Eriksdatter Grina, gaardmand

 

Født 16.04.1829 – døpt 17.05.1829

Erik – Foreldre: Erik Nilsen og Ingeborg Marie Olsdatter Aas, gaardmand

 

Født 01.04.1829 – døpt 31.05.1829

Abraham – Foreldre: Ole Olsen og Sibylle Olsdatter Haukelia, inderster

 

Født 05.05.1829 – døpt 31.05.1829 (hjemmedøbt 16.05)

Jens Andreas – Foreldre: Anders Jonsen og Karen Tollevsdatter Valler, inderster

 

Født 17.03.1829 – døpt 31.05.1829

Halvor – Foreldre: Jakob Halvorsen og Margrethe Nilsdatter Døvig, klokker og gaardbruger

 

Født 11.04.1829 – døpt 07.06.1829

Anund – Foreldre: Lars Eriksen og Oline Anundsdatter Viersdalen, husmand

 

Født 30.03.1829 – døpt 08.06.1829 (hjemmedøbt 30.05)

Halvor – Foreldre: Claus Clausen og Anne Sørine Halvorsdatter Haugholt, gaardmand

 

Født 11.05.1829 – døpt 14.06.1829

Lars – Foreldre: Anders Larsen og Maren Kirstine Christiansdatter Haaøen, husmand

 

Født 27.05.1829 – døpt 14.06.1829

Nils – Foreldre: Knud Jakobsen og Maren Hansdatter Herøen, husmand

 

Født 24.05.1829 – døpt 12.07.1829

Knud – Foreldre: Lars Johannesen og Elisabet Larsdatter Tangen, husmand

 

Født 11.12.1828 – døpt 01.01.1829

Karen – Foreldre: Søren Eriksen og Aaste Kirstine Kaspersdatter Viersdalen, husmand

 

Født 16.12.1828 – døpt 01.01.1829

Aaste Marie – Foreldre: Peder Hansen og Berjette Pedersdatter Slettene, husmand

 

Født 15.12.1828 – døpt 01.01.1829

Anne Malene – Foreldre: Erik Adolfsen og Gunild Jensdatter Elven, husmand

 

Født 22.10.1828 – døpt 18.01.1829 (hjemmedøbt 25.11)

Inger Jørgine Simonine Marie – Foreldre: Jørgen Flood og Hanna Tomine Aal, groserer og gaardbruger

 

Født 15.10.1828 – døpt 04.02.1829 (hjemmedøbt 01.11)

Anne Sørine – Foreldre: Amund Nilsen og Karen Jakobsdatter Lillegaarden, gaardbruger

 

Født 26.12.1828 – døpt 08.02.1829

Ingeborg – Foreldre: Lars Jensen og Netten Amundsdatter Nøglegaard, husmand

 

Født 26.01.1829 – døpt 15.02.1829

Hanna Sophie – Foreldre: Jens Hansen og Siri Halvorsdatter Ørstvedt, husmand

 

Født 12.01.1829 – døpt 16.03.1829

Inger Marie – Foreldre: Ole Gregersen og Gunild Nilsdatter Kjendalen, inderster

 

Født 16.01.1829 – døpt 12.04.1829

Karen Marie – Foreldre: Abraham Johannesen og Kirsten Jakobsdatter Øen, husmand

 

Født 16.03.1829 – døpt 19.04.1829

Anne Marie – Foreldre: Elev Helgesen og Elen Jakobsdatter Buer, gaardmand

 

Født 30.05.1829 – døpt 12.06.1829

Mikkel – Foreldre: Hans Jakobsen og Tonette Mikkelsdatter Ørstvedt, gaardmand

 

Født 24.06.1829 – døpt 19.07.1829

Ole – Foreldre: Nils Andersen og Anne Olsdatter Neperødningen, husmand

 

Født 09.06.1829 – døpt 02.08.1829

Søren – Foreldre: Christen Jakobsen og Maren Hansdatter Skavrager, husmand

 

Født 01.06.1829 – døpt 02.08.1829

Knud Severin – Foreldre: Hans Olsen og Maren Iversdatter Lønstvet, husmand

 

Født 21.06.1829 – døpt 02.08.1829

Bent – Foreldre: Hans Bentsen og Maren Nilsdatter Lia, husmand

 

Født 26.05.1829 – døpt 23.08.1829

Ole – Foreldre: Søren Eriksen og Karen Larsdatter Langangsæter, gaardmand

 

Født 10.07.1829 – døpt 30.08.1829

Søren – Foreldre: Nils Sørensen og Inger Torjusdatter Solverød, gaardmand

 

Født 19.07.1829 – døpt 30.08.1829 (hjemmedøbt 20.07)

Anders – Foreldre: Nils Halvorsen og Lisbet Andersdatter Siljan, gaardmand

 

Født 22.08.1829 – døpt 20.09.1829

Arve – Foreldre: Jon Gulliksen og Marthe Arvesdatter Langangen, husmand

 

Født 24.09.1829 – døpt 01.11.1829

Lars – Foreldre: Lars Christoffersen og Anne Arvesdatter Heistad, inderster

 

Født 15.10.1829 – døpt 26.12.1829 (hjemmedøbt 01.11)

Ole – Foreldre: Ole Olsen og Marie Jakobsdatter Herøen, gaardmand

 

Født 17.03.1829 – døpt 20.04.1829

Karen Marie – Foreldre: Lars Arnesen og Karen Pedersdatter Haukekia, husmand

 

Født 07.04.1829 – døpt 07.06.1829

Gunild – Foreldre: Jakob Jonsen og Maren Olsdatter Traaholt, skoleholder

 

Født 23.02.1829 – døpt 08.06.1829

Christine – Foreldre: Nils Christensen og Anne Andreasdatter Gunneklev, husmand

 

Født 15.05.1829 – døpt 08.06.1829

Karen Marie – Foreldre: Peder Olsen og Anne Olsdatter Heiestad, gaardmand

 

Født 16.05.1829 – døpt 14.06.1829

Andrea – Foreldre: Abraham Nilsen og Ingeborg Andersdatter Rødningen, husmand

 

Født 25.04.1829 – døpt 11.06.1829 (hjemmedøbt 13.05)

Karen Marie – Foreldre: Anders Gulliksen og Marthe Andersdatter Langangen, inderster

 

Født 28.04.1829 – døpt 14.06.1829

Gunild Marie – Foreldre: Jakob Hansen og Karine Pedersdatter Jordsmyr, husmand

 

Født 30.05.1829 – døpt 21.06.1829

Karen Margrethe – Foreldre: Christian Olsen og Karen Nilsdatter Leerstang, gaardmand

 

Født 20.05.1829 – døpt 28.06.1829

Jørgine Birgitte – Foreldre: Ole Larsen og Karen Pedersdatter Nystrand, husmand

 

Født 20.06.1829 – døpt 19.07.1829

Karen Jette – Foreldre: Ole Petter Christensen og Kirstine Torine Nilsdatter Herøen, gaardmand

 

Født 12.07.1829 – døpt 02.08.1829

Ingeborg Kirstine – Foreldre: Ingebret Knudsen og Karen Nilsdatter Holte, inderster

 

Født 12.07.1829 – døpt 02.08.1829

Anne Marie – Foreldre: Ingebret Arvesen og Pernille Nilsdatter Langangen, husmand

 

Født 31.10.1829 – døpt 26.12.1829

Jon – Foreldre: Isak Jonsen og Anne Larine Jakobsdatter Kjørholt, husmand

 

Født 16.07.1829 – døpt 13.09.1829

Birthe Kirstine – Foreldre: Anders Halvorsen og Karen Jakobsdatter Hegna, gaardmand

 

Født 26.07.1829 – døpt 13.09.1829

Maren – Foreldre: Jakob Eriksen og Karen Jensdatter Viersdalen, husmand

 

Født 09.08.1829 – døpt 13.09.1829

Karen Sørine – Foreldre: Jakob Olsen og Inger Nilsdatter Rørerød, gaardmand

 

Født 15.05.1829 – døpt 13.09.1829

Inger Marie – Foreldre: Ole Hansen og Ingeborg Margrethe Jonsdatter Muhle, gaardmand

 

Født 08.09.1829 – døpt 20.09.1829

Petrine Andrea – Foreldre: Peder Pedersen og Marthe Sisilie Andersdatter Røra, gaardmand

 

Født 04.09.1829 – døpt 04.10.1829

Hansine – Foreldre: Halvor Gundersen og Maren Hansdatter Herøen, husmand

 

Født 30.09.1829 – døpt 01.11.1829

Petterine – Foreldre: Iver Mikkelsen og Pernille Pedersdatter Sætre, husmand

 

Født 17.07.1829 – døpt 01.11.1829

Anne Margrethe – Foreldre: Jakob Hansen og Maren Eriksdatter Studsrød, inderster

 

Født 22.10.1829 – døpt 15.11.1829

Anne Eline – Foreldre: Anders Andersen og Maren Margrethe Hansdatter Hitterød, gaardmand

 

Født 13.11.1829 – døpt 13.12.1829

Anne Olea (Det står en stipla stek under Anne og over står det Marie. JO) – Foreldre: Anders Olsen og Karen Severine Amundsdatter Lunde, gaardmand

 

Født 09.12.1829 – døpt 20.12.1829

Laurine – Anders Pedersen og Anne Karine Hansdatter Hasler, husmand

 

Født 04.11.1829 – døpt 25.12.1829

Karen Mathea – Foreldre: Ole Mathiasen og Maren Marie Hansdatter Lille Tveten, husmand

 

 

1830

 

 

Født 30.01.1830 – døpt 21.03.1830 (hjemmedøbt 30.01)

Jens Christian – Foreldre: Lars Fredriksen og Maren Christensdatter Langangen, skovrider

 

Født 06.03.1830 – døpt 28.03.1830 (hjemmedøbt 08.03)

Nils – Foreldre: Kristen Sørensen og Karen Nilsdatter Solverød, gaardmand

 

Født 09.03.1830 – døpt 12.04.1830

Peder – Foreldre: Søren Olsen og Jøran Olsdatter Kjendalen, husmand

 

Født 19.02.1830 – døpt 31.05.1830

Nils – Foreldre: Peder Amundsen og Margrete Olsdatter Aas, husmand

 

Født 08.04.1830 – døpt 06.06.1830

Gjert – Foreldre: Ingebret Sivertsen og Kari Eriksdatter Aas, husmand

 

Født 16.05.1830 – døpt 20.06.1830

Nils – Foreldre: Søren Nilsen og Alet Kirstine Nilsdatter (JO. Feilskrevet skulle vært Jakobsdatter) Røra, gaardmand

 

Født 26.06.1830 – døpt 08.08.1830

Anders – Foreldre: Kristen Larsen og Marie Torjersdatter Lunde, gaardmand

 

Født 03.07.1830 – døpt 12.09.1830 (hjemmedøbt 19.07)

Ole – Foreldre: Erik Olsen og Kirsten Marie Andersdatter Nystrand, husmand

 

Født 22.08.1830 – døpt 19.09.1830

Hans – Foreldre: Halvor Jakobsen og Margrethe Larsdatter Traaholt, husmand

 

Født 23.09.1830 – døpt 24.10.1830

Jacob – Foreldre: Jakob Olsen og Inger Hansdatter Kjendalen, gaardmand

 

Født 13.10.1830 – døpt 31.10.1830

Paul – Foreldre: Erik Adolfsen og Marthe Marie Paulsdatter Elven, inderster

 

Født 05.10.1830 – døpt 28.11.1830

Isak – Foreldre: Gunder Torjusen og Netten Nikoline Hansdatter Skavrager, inderster

 

Født 14.10.1830 – døpt 26.12.1830 (hjemmedøbt 16.10)

Hans – Foreldre: Nils Jonsen og Karen Hansdatter Kjørholt, gaardmand

 

Født 24.09.1830 – døpt 26.12.1830 (hjemmedøbt 01.12)

Lars Johan – Foreldre: Ole Larsen og Margrethe Johannesdatter Skrabeklev, gaardmand

 

Født 21.11.1830 – døpt 26.12.1830

Anders – Foreldre: Ole Adolfsen og Anne Andersdatter Ravenbergrødningen, husmand

 

Født 22.11.1830 – døpt 28.12.1830

Ole – Foreldre: Lars Larsen og Mari Olsdatter Gudsfred, husmand

 

Født 05.12.1829 – døpt 09.01.1830

Hanna Marie – (Uækte)- Foreldre: Folovede folk Arve Haraldsen og Marie Andersdatter Heistad, husmand

 

Født 16.12.1829 – døpt 17.01.1830

Karen Marie – Foreldre: Anders Eriksen og Inger Sørensdatter Langangen, gaardmand

 

Født 31.12.1829 – døpt 31.01.1830

Krestine – Foreldre: Christoffer Olsen og Kirsten Andersdatter Ramsdokka, Kaagersvold, husmand

 

Født 11.01.1830 – døpt 14.02.1830

Berthe Marie – Foreldre: Nils Arvesen og Anne Marie Olsdatter Auen, husmand

 

Født 25.01.1830 – døpt 21.02.1830

Ingeborg Kirstine – Foreldre: Jakob Nilsen og Aase Kaspersdatter Oklungen, gaardmand

 

Født 22.01.1830 – døpt 21.02.1830

Marie Anne – Foreldre: Anders Nilsen og Karen Marie Vetlesdatter Sundsaasen

 

Født 02.01.1830 – døpt 28.02.1830

Kirsten Oline – Foreldre: Kristen Amundsen og Johanne Marie Johannesdatter Viersdalen, gaardmand

 

Født 02.03.1830 – døpt 16.05.1830

Oline Marie – Foreldre: Ole Nilsen og Maren Kirstine Anundsdatter Heiestad, gaardmand

 

Født 16.04.1830 – døpt 16.05.1830

Gunhild Marie – Foreldre: Ole Nilsen og Maren Andersdatter Braaten, husmand

 

Født 14.04.1830 – døpt 20.05.1830

Anne Marie – Foreldre: Isak Rasmussen og Karen Marie Olsdatter Berg, gaardmand

 

Født 20.04.1830 – døpt 31.05.1830

Karen Marie – Foreldre: Hans Jakobsen og Kirsten Marie Nilsdatter Kaasa, husmand

 

Født 12.05.1830 – døpt 31.05.1830

Anne Katrine – Foreldre: Søren Andersen og Marie Nilsdatter Nordal, gaardmand

 

Født 25.04.1830 – døpt 31.05.1830

Andrea – Foreldre: Matis Gulliksen og Margrethe Olsdatter Lønnebakke, husmand

 

Født 17.05.1830 – døpt 31.05.1830

Hanna Gjertine – Foreldre: Halvor Hansen og Anne Kirstine Hansdatter Herøen, skoleholder

 

Født 23.05.1830 – døpt 11.07.1830

Inger Dorthea – Foreldre: Peder Hansen og Elen Andersdatter Saltboden, husmand

 

Født 19.05.1830 – døpt 11.07.1830

Anlau Kirstine – Foreldre: Jon Andersen og Marthe Gundersdatter Lunde, gaardmand

 

Født 10.07.1830 – døpt 30.07.1830 (hjemmedøbt 13.07)

Berthe Tomine – Foreldre: Isak Olsen og Karen Marie Olsdatter Gunneklev, gaardmand

 

Født 20.05.1830 – døpt 01.08.1830 (hjemmedøbt 30.05)

Mariane Henriethe Vilhelmine – Foreldre: Jørgen Flood og Hanna Tomine Aal (Søndre Tveten), Grosserer og gaardbruger

 

Født 22.06.1830 – døpt 15.08.1830

Kirstine – Foreldre: Gunder Sørensen og Guri Margrethe Jensdatter Hvalen, gaardmand

 

Født 27.06.1830 – døpt 15.08.1830

Ragnild Marie – Foreldre: Hans Eriksen og Gunild Johannesdatter Oklungen, inderster

 

Født 01.06.1830 – døpt 05.09.1830 (hjemmedøbt 03.06)

Ingeborg Maria – Foreldre: Lars Knudsen og Inger Andersdatter Haugholt, husmand

 

Født 01.10.1830 – døpt 24.10.1830

Larine – Foreldre: Søren Nilsen og Karen Jakobsdatter Løvøen, husmand

 

Født 14.09.1830 – døpt 31.10.1830

Ingeborg Marie – Foreldre: Hans Olsen og Anne Katrine Christensdatter Halvarp, inderster

 

Født 05.09.1830 – døpt 31.10.1830 (hjemmedøbt 22.10)

Mette Kirstine – Foreldre: Anund Ingebretsen og Anne Berthea Iversdatter Skjelsvig, husmand

 

Født 29.10.1830 – døpt 12.12.1830

Isakka – Foreldre: Afdøde Isak Olsen og Mette Ingebrettsdatter Muhle, husmand

 

 

1831

 

 

Født 15.11.1830 – døpt 06.01.1831

Halvor – Foreldre: Jakob Olsen og Marken Halvorsdatter Nystrand, husmand

 

Født 10.11.1830 – døpt 16.01.1831 (hjemmedøbt 10.11)

Nikolai – Foreldre: Anders Olsen og Birte Marie Nilsdatter Nøglegaard, gaardbruger

 

Født 24.12.1830 – døpt 23.01.1831

Jens – Foreldre: Lars Andersen og Anne Jensdatter Klokkerløkken, husmand

 

Født 18.01.1831 – døpt 20.02.1831

Nils – Foreldre: Ingebret Knudsen og Karen Nilsdatter Holte, inderster

 

Født 22.12.1830 – døpt 26.02.1831

Knud – Foreldre: Ole Hansen og Margrethe Knudsdatter Versvig, gaardmand

 

Født 05.01.1831 – døpt 27.02.1831

Ingebret – Foreldre: Kresten Knudsen og Thore Ingebretsdatter Lunderødsgaarden, gaardmand

 

Født 22.01.1831 – døpt 27.02.1831

Erik – Foreldre: Jakob Eriksen og Karen Jensdatter Wiersdalen, husmand

 

Født 15.02.1831 – døpt 13.03.1831

Jon – Foreldre: Ole Jonsen og Lisbet Larsdatter Kjørholt, husmand

 

Født 04.02.1831 – døpt 13.03.1831

Søren – Foreldre: Jakob Pedersen og Karen Olsdatter Kjendalen, gaardmand

 

Født 11.02.1831 – døpt 20.03.1831

Isak – Foreldre: Nils Andersen og Anne Olsdatter Neperødningen, husmand

 

Født 08.03.1831 – døpt 04.04.1831

Ole – Foreldre: Isak Olsen og Boel Mathea Eriksdatter Lunde, gaardmand

 

Født 06.02.1831 – døpt 22.04.1831

Petter Severin – Foreldre: Peder Hansen og Bergit Pedersdatter Slettene, husmand

 

Født 14.04.1831 – døpt 08.05.1831

Nils – Foreldre: Anders Nilsen og Karen Marie Vetlesdatter Sundsaasen, gaardmand

 

Født 22.01.1831 – døpt 15.05.1831

Hans – Foreldre: Nils Jakobsen og Maren Sørensdatter Saga, husmand

 

Født 21.04.1831 – døpt 12.06.1831

Ole – Foreldre: Torkild Asbjørnsen og Groe Jonsdatter Heiestad, husmand

 

Født 23.05.1831 – døpt 24.07.1831

Peder – Foreldre: Anders Jakobsen og Maren Pedersdatter Lanner, husmand

 

Født 29.06.1831 – døpt 30.07.1831

Anders – Foreldre: Jakob Andersen og Inger Olsdatter Flogstad, gaardmand

 

Født 20.04.1831 – døpt 07.08.1831 (hjemmedøbt 24.04)

Markus Christian – Foreldre: Andreas Antonisen og Bergitte Andersdatter Herøen, husmand

 

Født 24.08.1831 – døpt 11.09.1831

Amund – Foreldre: Jon Hansen og Maren Kirstine Amundsdatter Auen, gaardmand

 

Født 29.08.1831 – døpt 09.10.1831

Knud – Foreldre: Lars Knudsen og Else Olsdatter Holte, gaardmand

 

Født 17.08.1831 – døpt 13.11.1831

Ingebret – Foreldre: Ole Ingebretsen og Anne Halvorsdatter Haave, husmand

 

Født 25.10.1831 – døpt 20.11.1831

Peder – Foreldre: Christian Olsen og Klaren Nilsdatter Leerstang, gaardmand

 

Født 19.10.1831 – døpt 20.11.1831

Carl – Foreldre: Ole Petter Christensen og Kirsten Turine Nilsdatter Herøen, gaardmand

 

Født 19.09.1830 – døpt 02.01.1831 (hjemmedøbt 23.09)

Maren Anne – Foreldre: Stian Pedersen og Maren Pedersdatter Klep, gaardmand

 

Født 15.12.1830 – døpt 23.01.1831 (hjemmedøbt 18.01)

Netten Margrethe – Foreldre: Søren Mikkelsen og Larine Pedersdatter Sætre, gaardmand

 

Født 25.12.1830 – døpt 27.02.1831

Juliane – Foreldre: Lars Nilsen og Marthe Jonsdatter Hasler, husmand

 

Født 12.01.1831 – døpt 20.03.1831

Maren Andrea – Foreldre: Ole Hansen og Ingeborg Margrethe Jonsdatter Muhle, gaardbruger

 

Født 10.03.1831 – døpt 04.04.1831

Anne Marine – Foreldre: Iver Sørensen og Anne Margrethe Amundsdatter Sølverød, husmand

 

Født 31.01.1831 – døpt 04.04.1831

Anne Maria (Presten har så tilføyd: NB. Karen Marie) – Foreldre: Ole Olsen og Anne Marie Christoffersdatter Hvalen, husmand

 

Født 14.04.1831 – døpt 22.04.1831

Anne Oline – Foreldre: Ole Olsen og Sibylle Olsdatter Haukelia, inderster

 

Født 06.03.1831 – døpt 23.05.1831

Anne Marie – Foreldre: Lars Christoffersen og Marthe Grethe Adolfsdatter Oxom, husmand

 

Født 18.03.1831 – døpt 23.05.1831

Maren Kirstine – Foreldre: Auen Bentsen og Karen Marie Nilsdatter Ravenberg, husmand

 

Født 27.03.1831 – døpt 23.05.1831

Boel Christine – Foreldre: Nils Larsen og Boel Maria Jensdatter Traaholt, husmand

 

Født 07.05.1831 – døpt 05.06.1831

Gunild Maria – Foreldre: Nils Nilsen og Sophie Andersdatter Stammeland, gaardmand

 

Født 18.03.1831 – døpt 05.06.1831

Gunild Maria – Foreldre: Christen Torjusen og Sara Larsdatter Traaholt, husmand

 

Født 20.03.1831 – døpt 05.06.1831 (hjemmedøbt 29.05)

Karen Kirstine – Foreldre: Jakob Halvorsen og Margrethe Nilsdatter Døvig, klokker og gaardbruger

 

Født 12.06.1831 – døpt 17.07.1831

Andrea – Foreldre: Anders Andersen og Maren Margrethe Hansdatter Hitterød, gaardmand

 

Født 02.07.1831 – døpt 14.08.1831

Inger Maria – Foreldre: Søren Hansen og Kirstine Nilsdatter Heiestad, husmand

 

Født 19.07.1831 – døpt 30.08.1831

Maria Anna – Foreldre: Lars Halvorsen og Birthe Kirstine Jakobsdatter Guttu, gaardmand

 

Født 05.06.1831 – døpt 04.09.1831

Elise Maria – Foreldre: Afdøde Elias Jakobsen og Amborg Maria Hansdatter Stulen, gaardmand

 

Født 01.08.1831 – døpt 18.09.1831

Frederikke Amalia – Foreldre: Hans Eriksen og Marthe Maria Frantsdatter Langangen, gaardmand

 

Født 29.05.1831 – døpt 24.09.1831

Karen Maria – Foreldre: Lars Larsen og Alet Jakobsdatter Aasen, husmand

 

Født 20.09.1831 – døpt 30.10.1831

Kirsten Marie – Foreldre: Isak Larsen og Sara Hansdatter Bakke, gaardbruger

 

Født 05.10.1831 – døpt 27.11.1831

Hans Petter – Foreldre: Lars Hansen og Karen Kirstine Pedersdatter Røe, husmand

 

Født 19.08.1831 – døpt 27.11.1831

Karen Larine – Foreldre: Lars Aanesen og Anne Christine Olsdatter Plassen, husmand

 

Født 15.09.1831 – døpt 27.11.1831

Gunild Maria – Foreldre: Ole Larsen og Karine Pedersdatter Nystrand, husmand

 

Født 12.11.1831 – døpt 04.12.1831

Anders – Foreldre: Abraham Nilsen og Ingeborg Andersdatter Rødningen, husmand

 

Født 23.10.1831 – døpt 04.12.1831

Ingeborg Kirstine – Foreldre: Hans Knudsen og Sebylle Svendsdatter Qvæstad, gaardmand

 

Født 04.11.1831 – døpt 04.12.1831

Karen Nikoline – Foreldre: Torjus Isaksen og Tonette Mikkelsdatter Ørstvedt, husmand

 

Født 20.10.1831 – døpt 17.12.1831

Ingeborg Marie – Foreldre: Peder Pedersen og Ingeborg Marine Jacobsdatter Berg, gaardmand

 

Født 07.11.1831 – døpt 17.12.1831

Boel Marie – Foreldre: Jakob Nilsen og Gunild Marie Olsdatter Grønsholt, gaardmand

 

Født 24.11.1831 – døpt 26.12.1831

Ingeborg Marine – Foreldre: Elev Helgesen og Elen Jakobsdatter Buer, gaardmand

 

Født 13.11.1831 – døpt 26.12.1831

Anne Marie – Foreldre: Erik Amundsen og Oline Olsdatter Aas, gaardmand