| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

Døpte 1764-1814 fortesetter......

 

1790

 

06.jan.             Eid.                Anders Sørensen Wiersdal og k. Marta Boletta Christensdtr.          Christen                         side 62

Faddere: 1. Kisten Christendtr. ibid 2. Larine Sørensdtr. ibid 3. Caspar Barth Ødegaard 4. Eric Larsen Wiersdal 5. Nils Larsen ibid.

 

10.jan.             Eid.                Peder Andersen Ødegaard og k. Ingebor Stenersdtr.                      Jacob                              side 62

Faddere: 1. Marte Marie Pedersdtr. Kiørholt 2. Karen Andersdtr. Røe 3. Ole Grava 4. Abraham Guttormsen 5. Ole Stenersen Kiøndal.

 

12.jan.             Eid.                Jon Jacobsen Traaholt og k. Gunil Amunsdtr.                                 Nils                                side 63

Faddere: 1. Ingebor Hansdtr. Waller 2. Margrete Børgesdtr. Brevig 3. Hans Gusfred 4. Hans Isachsen Lillegaard 5. Ole Engebrichtsen ibid.

 

24.jan.             Eid.                Nils Larsen Aaklung og k. Ingebor Olsdtr.                                     Larine                             side 63

Faddere: 1. Ragnil Larsdtr. ibid 2. Birte Amunsdtr. Ødegaard 3. Lars Sættre 4. Ole Larsen Bakke 5. Sto Olsen Aklungen.

 

31.jan.             Eid.                Eric Sørensen Langangen og k. Sara Christophersdtr.                    Søren                               side 63

Faddere: 1. Anne Jonsdtr. ibid 2. Jfr. Christiana Margrete Clausen 3. Hans Torjusen f. Porsgrund 4. Anders Lønnebakke 5. Anun Sunsaas.

1790

21.feb.             Sil.                  Ole Pedersen Serkland og k. Tharan Hansdtr.                              Gullic                              side 63

Faddere: 1. Pirnille Olsdtr. Røe 2. Anne Pedersdtr. Serkland 3. Nils Pedersen Ouestad 4. Knud Røe 5. Jacob Olsen Øvrebøe.

 

21.feb.             Sil.                  afg. Eric Christensen Island og k. Anne Jacobsdtr.                        Karen                              side 63

Faddere: 1. Dorte Jacobsdtr. ibid 2. Karen Sørensdtr. ibid 3. Nils Jacobsen ibid 4. Ole Jacobsen og 5. Jan Erichsen ibid.

 

21.feb.             Sil.                  Johannes Jonsen Kiste S. og k. Marte Gulbransdtr.                       Knud                               side 63

Faddere: 1. Anne Gulbransdtr. Moholt 2. Kisten Aslesdtr. Kiste 3. Nils Olsen Tejen 4. Jens Daapen og 5. Nils Bentsen Gonsholt.

 

21.feb.             Sil.                  Nils Olsen Tejens kone efter hiemmedøbte D. B. introduseret.                                               side 63

 

24.feb.             Eid.                Ole Jacobsen Grave og k. Kisten Torjusdtr.                                  Ingebor Maria                side 63

Faddere: 1. Else Saltboden 2. Jacobæa Grave 3. Haawor Aas 4. Nils Ericsen Ødegaard 5. Anders Halvorsen ibid.

 

Udatert 90      Eid.                Malene Olsdtr. Elvens uægte D. B.                                                Ole                                  side 84-uægte

Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Røra 2. Anne Hansdtr. ibid 3. Knud Stamland 4. Isac Jacobsen Elven.

Barne-faderen Anders Anunsen Leerstang.

Merknad: anmældt d. 2.mar.

1790

07.mar.            Eid.                Nils Olsen Aaklungen og Karen Isacsdtr.                                       Johannes                        side 63

Faddere: 1. Ragnil Larsdtr. ibid 2. Johanne Johannesdtr. ibid 3. Anders Olsen Sæter 4. Lars Iversen ibid 5. Anders Isacsen Ramsaas.

 

07.mar.            Eid.                Arve Engebrictsen Langangen og k. Marte Nilsdtr.                         Anne                               side 63

Faddere: 1. Sara Christophersdtr. ibid 2. Sara Olsdtr. ibid 3. Anders Sørensen (Langangen er stryket over. JO) Wiersdal? 4. Hans Anundsen Sunsaas

5. Ole Engebrictsen Langangen.

[Her har presten feilskrevet moras navn som skal være Birte. IK]

 

07.mar.            Eid.                Lars Nilsen Øveraas og k. Anne Olsdtr.                                        Elen Maria                     side 63

Faddere: 1. Inger Nilsdtr. Gusfred 2. Birte Halvorsdtr. Sillien 3. Amun Flochstad 4. Jon Nilsen Qvæstad 5. Jacob Simonsen Bommen.

 

26.mar.            Eid.                Snædker Jonas Petter Selander p. Tveten-Rønning og

                                               k. Nicoline Christine Ebbesdtr.                                                     Petter Samuel                side 63

Faddere: 1. Jørgen Gotfridsens k. Torbor Tostensdtr. 2. Anne Sirene Michelsdtr. 3. Jørgen Gotfridsen 4. Hendric Werdenauer 5. Michel Larsen Tveten.

 

02.apr.             Eid.                Hans Engebrictsen Langangen og k. Dorte Maria Ewensdtr., 

                                                                                                                          Tvilling-børn a) Margrete                        side 63

Faddere: 1. Kisten Christensdtr. Wiersdal 2. Ingebor Jensdtr. Sunsaas 3. Jacob Langangen 4. Arve Engebrictsen og 5. Ole ibid.

                                                                                                                                                  Maren                             side 63

Faddere: 1. Maria Jensdtr. Lønnebakke 2. Kisten Engebrictsdtr. Langang 3. Eric Wiersdal 4. Anders Kogerswold 5. Hans Andersen Lønnebakke.

1790

01.apr.             Sil.                  Ole Finsen Engelstad og k. Maren Olsdtr.                                     Marte                            side 63

Faddere: 1. Aaste Gullicsdtr. ibid 2. Maren Finsdtr. ibid 3. Fin Pedersen Twed 4. Arne Aslesen Engelstad 5. Rasmus Gullicsen ibid.

 

13.mai             Sil.                  Jens Olsen Rolighed og k. Giøran Povelsdtr.                                  Karen                             side 63

Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Prgd. 2. Maria Jørgensdtr. ibid 3. Anun Jacobsen 4. Nils Olsen og 5. Povel Præstejordet.

 

13.mai             Sil.                  Hans Pedersen Nabhoug og k. Maren Jørgensdtr.                          Elen                               side 63

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Eyet 2. Kari Pedersdtr. Øxenholt 3. Anders Moholt 4. Peder Sørensen ibid 5. Nils Simonsen ibid.

 

18.mai             Eid.                Sognepræst Jacob Nissen Mechlenborg og                                                                             side 63

                                               k. Anne Elisabeth  Myhlenphorts Pige – fød den 5.                       Johanne Elisabeth       

Faddere: 1. Johanne Dorthea Sal. Glomsteds 2. Mette Jensdtr. Høg 3. Sorenskriver Norss 4. Postmæster Boje Chrystie 5. Jacob Aalborg og Knudsen.

[en merkelig oppføring for fadder nr. 5. IK]

 

18.mai             Brevig            Jon Andersen Sandøe og k. Helje Maria Halvorsdtr.                     Anna                               side 63

Faddere: 1. Ambor Olsdtr. ibid 2. Marie Halvorsdtr. 3. Jacob Halvorsen 4. Jon Halvorsen 5. Frantz J. [Jacobsen. IK] Birkøen.

Merknad: ført i kirkeboka for Eid. med anm. om døpt i Brevik. IK

1790

30.mai.            Sil.                  Ole Larsen Dyring ved Hammeren og k. Marte Rejersdtr.              Marte Margrete           side 63

Faddere: 1. Anne Sørensdtr. Skougtved 2. Ingebor Knudsdtr. Gurholt 3. Halvor Nilsen Smed 4. Nils Olsen Tejen 5. Peder Sørensen Moholt.

 

30.mai.            Sil.                  Clemet Olsen Gosherød og Tone Johannesdtr.                               Ingebor                          side 63

Faddere: 1. Margrete Arvesdtr. Hochstad 2. Karen Gullicdtr. Gosherød 3. Nils Jac. Hochstad 4. Nils Island 5. Jon Johannesen Skolemæster.

 

10.jun.             Eid.                Rasmus Isacsen Berg og og k. Anne Gundersdtr.                           Isac                                 side 63

Faddere: 1. Gunil Maria Pedersdtr. Leerstang 2. Anne Christine Christensdtr. ibid 3. Tor Rasmusen ibid 4. Jon Oxum 5. Hans Isacsen Lillegaard.

 

13.jun.             Eid.                Abraham Ericsen Nedre Lunde og k. Anne Olsdtr.                         Isac                                 side 63

Faddere: 1. Else Olsdtr. Skavrager 2. Karen Abrahamsdtr. 3. Ole Tengelsen Hitterød 4. Ewen Ericsen og 5. Anders Pedersen Løwskiøe.

 

20.jun.             Eid.                Lars Nilsen Traaholt og k. Birte Christensdtr.                                 Margrete                       side 63

Faddere: 1. Gunil Olsdtr. Flochstad 2. Ambor Nilsdtr. øvre Lunde 3. Knud Qvæstad 4. Jon Traaholt 5. Søren Christensen Øvre Lunde.

 

20.jun.             Sil.                  Nils Pedersen Ouestad og k. Ingebor Jacobsdtr.                           Anne Helvig                   side 63

Faddere: 1. Ingebor Simonsdtr. ibid 2. Ingebor Pedersdtr. Kiste 3. Isac Kiste 4. Anders Moholt 5. Kiel Ouestad.

1790

27.jun.             Eid.                Isac Jacobsen Rørerød og k. Karen Rasmusdtr.                            Aaste                               side 63

Faddere: 1. Marte Sørensdtr. Røra 2. Knud Nilsen Qvæstad 3. Ambor Anunsdtr. Berg 4. Jacob Isacsen Qvæstad.

 

22.jul.              Eid.                Jacob Halvorsen Oxum og k. Helge Maria Jonsdtr.                        Anne Marine                  side 63

Faddere: 1. Kisten Gundersdtr. ibid 2. Guri Christine Johannesdtr. Ørevig 3. Johannes ibid 4. Jacob Langang 5. Anders Grave.

 

22.jul.              Eid.                Hans Isacsen Lillegaard og k. Birte Jacobsdtr.                               Ambor Maria                 side 63

Faddere: 1. Inger Gusfred 2. Ane Christine Christensdtr. Leerstang 3. Tor ibid 4. Ole ibid og 5. Rasmus Berg.

 

26.aug.            Eid.                Jacob Simensen Sillien og k. Birte Halvorsdtr.                                Nils                                 side 63

Faddere: 1. Inger Nilsdtr. Gusfred 2. Inger Simensdtr. 3. Anders Nordal 4. Jacob Solie 5. Nils Halvorsen Sillien.

 

26.aug.            Eid.                Anders Christophersen Stulen og k. Maren Pedersdtr.                   Boel                                 side 63

Faddere: 1. Malene Jacobsdtr. Lanner 2. Giøran Jacobsdtr. Røra 3. Nils Larsen Solie 4. Nils Sunsaas 5. Amun Pedersen ibid.

 

29.aug.            Sil.                  Ole Danielsen Tosholt og k. Helwig Andersdtr.                             Dorthe                             side 63

Faddere: 1. Christen Abrahamsens k. Mette Hansdtr. 2. Mette Hansdtr. Abrahams. 3. Nils Pedersen Kiste 4. Nils Danielsen ibid 5. Peder Halvorsen.

[fadder nr. 1 og 2 er ført slik. IK]

1790

29.aug.            Sil.                  Lars Halvorsen Spornæs og k. Anne Siulsdtr.                                Helvig                             side 63

Faddere: 1. Dorte Pedersdtr. Toen 2. Ingebor Pedersdtr. Høysæt 3. Siul Siulsen Toen 4. Knud Siulsen Klewen 5. Christopher Ericsen Romsdal.

 

29.aug.            Sil.                  Kittil Asbiørnsen Finsrød og k. Tora Sørensdtr.                             Lisbet                              side 63

Faddere: 1. Mari Olsdtr. Ouestad 2. Ingebor Knudsdtr. ibid 3. Lars Arvesen ibid 4. Nils Hendricsen ibid 5. Engebrict Jacobsen Næs.

 

29.aug.            Sil.                  Nils Gundersen Tormosrød og k. Mette Svensdtr.                         Gunder                            side 63

Faddere: 1. Kari Olsdtr. Søland 2. Kari Nilsdtr. Moe 3. Jon Søland 4. Ole Olsen Gurholt 5. Peder Andersen Tweten.

 

05.sep.             Eid.                Hans Pedersen Solverød og k. Inger Maria Isacsdtr.                     Kisten Margrete            side 63

Faddere: 1. Else Jacobsdtr. Saltboden 2. Maria Pedersdtr. Gusfred 3. Jon Kiørholt 4. Ole Hitterød 5. Abraham Huuset.

 

05.sep.             Eid.                Knud Jonsen Hogholt og k. Kari Olsdtr.                                       Lars                                side 63

Faddere: 1. Zidsel Andersdtr. ibid 2. Margit Gundersdtr. ibid 3. Halvor ibid 5. Jens Jonsen Hwals-Rødningen.

[det er ført slik i kirkeboka uten en fadder nr.4. IK]

 

19.sep.             Eid.                Christian Sørensen Lunde Øvre og k. Johanne Torjusdtr.              Maren Kistine                side 63

Faddere: 1. Kisten Torjusdtr. Grave 2. Anne Andersdtr. Aas 3. Haavor Aas 4. Nils Ericsen ibid 5. Søren Christensen ibid.

1790

03.okt.             Eid.                Hans Hansen Smekkerød og k. Inger Olsdtr., hiemmedøbte          Anne                                side 64

Faddere: 1. Ingebor Christensdtr. Holte 2. Birte Amunsdtr. Ødegaard 3. Iwer Lunde 4. Helge Buer 5. Nils Andersen Nordal.

 

10.okt.             Sil.                  Knud Nilsen Røe og k. Pernille Olsdtr.                                         Margrete                        side 64

Faddere: 1. Tharan Hansdtr. Serkland 2. Inger Fridrictr. Røe 3. Jacob Høysæt 4. Wetle Holte 5. Isac Olsen Røe.

 

10.okt.             Sil.                  Bent Jonsen Gonsholt S. og k. Inger Larsdtr.                                Lars                                side 64

Faddere: 1. Marte Gulbransdtr. Kiste S. 2. Karen Bentsdtr. Gonsholt 3. Johannes Kiste 4. Anders Gonsholt N. 5. Jon Bentsen ibid.

                       

10.okt.             Sil.                  Christen Nilsen ved Værket og k. Ingebor Jacobsdtr., 

                                               hiemmedøbte                                                                               Maria                              side 64           

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Eyet 2. Maria Jacobsdtr. Ouen 3. Jan Andersen ved Værket 4. Johannes Povelsen Moholt 5. Ole Gulbransen Eyet.

 

17.okt.             Eid.                Stian Hansen Skrabeklew og k. Anniken Andersdtr.                      Anders                            side 64

Faddere: 1. Marte Jensdtr. Muule 2. Mari Olsdtr. Ørestved 3. Jens Tangen 4. Halvor Hogholt 5. Hans Olsen Gaasegrund.

1790

17.okt.             Eid.                Jacob Olsen Langangen og k. Anne Jonsdtr.                                 Ole                                  side 64

Faddere: 1. Sara Christophersdtr. Langang 2. Jfr. Christiane Margrete Clausen 3. Jon Oxum 4. Jacob ibid 5. Amun Sunsaasen.

 

17.okt.             Eid.                Rolloug Andersen Klewen og k. Gunil Jespersdtr.                         Maria                              side 64

Faddere: 1. Anne Tolfsdtr. fra Uglefoss 2. Kari Gundersdtr. p. Toldboden 3. Christen Jespersen Uglefos 4. Jon Thomasen Prgd. [Præstegaarden] 5. Stener Stenersen Toldbod.

 

29.okt.             Eid.                Sergiant Gulbran Hejer og k. Anne Andersdtr.                              Eric                                  side 64           

Faddere. 1. Sidsel Andersdtr. Hogholt 2. Anne Jacobsdtr. Tweten 3. Halvor Hogholt 4. Ole ibid 5. Abraham Gundersen Ore-Rødningen.

 

29.okt.             Eid.                Isac Olsen Qvæstad og k. Sara Nilsdtr.                                        Hans                                side 64

Faddere: 1. Ambor Jacobsdtr. ibid 2. Birte Christensdtr. Prgd. [Præstegaarden] 3. Knud Qvæstad 4. Jacob Isacsen ibid 5. Søren Christiansen Høysæt.

 

31.okt.             Sil.                  Ole Solvesen Høysæts k. efter hiemmedøbt D. Barn introduseret                                          side 64

1790               

31.okt.             Sil.                  Jacob Gurholts kone efter hiemmedøbte P. Barn introduseret                                                side 64

                                              

07.nov.            Eid.                Jon Olsen Tambur og k. Berte Olsdtr.                                            Marte                             side 64                                                                                                                              

Faddere: 1. Netten Olsdtr. Sættre 2. Kari Larsdtr. ibid 3. Lars Iwersen ibid 4. Nils Larsen Solie 5. Anun Olsen ibid.

 

07.nov.            Eid.                Andreas Pettersen  Herøe og k. Marte Christiansdtr.                     Petter Christian              side 64           

Faddere: 1. Giertru Giertsdtr. ibid 2. Pirnille Rolfsdtr. ibid 3. Engebrict Isacsen ibid 4. Halvor og 5. Hans Israelsen ibid.

 

07.nov.            Eid.                Maria Pedersdtr. Løwskiø uægte D. B.                                        Jacob                              side 84-uægte

Faddere: 1. Mette Christine Abrahamsdtr. Skielswig 2. Anne Maria Engebrictsdtr. ibid 3. Abraham Knudsen ibid 4. Hans Hwalen 5. Nils Anunsen i Prgd. [Præstegaarden. IK]

Barne-fader angivet Hans Larsen i Brevig, Sættret.

 

14.nov.            Eid.                Knud Nilsen Qvæstad og k. Anne Nilsdtr.                                     Jacob                              side 64

Faddere: 1. Gunnil Olsdtr. Flochstad 2. Ambor Nilsdtr. Lunde Ø. 3. Lars Traaholt 4. Torjus Lunde S . 5. Lars Sørensen Kiørsrød.

 

21.nov.            Eid.                Halvor Nilsen Sillien og k. Karen Andersdtr.                                  Lars                                side 64           

Faddere: 1. Maria Nilsdtr. Solie 2. Maren Andersdtr. Nordal 3. Hans Gusfred 4. Caspar Barth 5. Hans Andersen Nordal.

1790

05.des.            Eid.                Nils Pedersen Sunsaas og k. Anne Maria Andersdtr.                      Margrete                       side 64

Faddere: 1. Sara Christophersdtr. Langang 2. Mari Andersdtr. Nordal 3. Anders Stulen 4. Amun Sunsaas 5. Nils Nordal.

 

12.des.            Sil.                  Nils Povelsen Gonsholt og k. Ane Gulbransdtr.                              Pirnille                            side 64

Faddere: 1. Inger Larsdtr. ibid 2. Kisten Halvorsdtr. ibid 3. Bent ibid 4. Povel Præstejordet 5. Jon Skolemæster.

 

12.des.            Sil.                  Else Mathiesdtr. af Waale Sogn uægte D. B.

                                               fød p. Høysæt                                                                             Hans                                side 84-uægte

                                               Faderen: Soldat og unge k. Iwer Olsen Sorbøe i Romnæs Sogn

Merknad. Anmældt Fogden

 

26.des.            Eid.                Hans Olsen Langangs Rødning og k. Anne Jørgensdtr.                   Ole                                  side 64

Faddere: 1. Dorte Rasmusdtr. Kaagerswold 2. Kisten Engebrictsdtr. Harewarp 3. Arve Engebrictsen Langang 4. Sigur Sigursen ibid 5. Hans Anunsen Sundsaas.

 

 

1791

 

 

01.jan.             Sil.                  Nils Olsen Tejen og k. Gunil Povelsdtr.                                         Karen                             side 64

Faddere: 1. Giøran Povelsdtr. Rolighed 2. Kari Olsdtr. Gurholt 3. Jan Tejen 4. Povel Præstejordet 5. Arne Aslesen Kiste.

 

01.jan.             Sil.                  Ole Jonsen Skielbred og k. Helvig Jacobsdtr.                                Bent                                side 64           

Faddere: 1. Dorte Island 2. Kari Bentsdtr. Gonsholt 3. Nils Ouestad 4. Nils Hochstad 5. Engebrict Island.

 

02.jan.             Eid.                Ole Jonsen Kiøndal og k. Aaste Pedersdtr.                                    Maren                            side 64           

Faddere: 1. Ane Pedersdtr. Solie 2. Ane Stenersdtr. Kiøndal 3. Hans Pedersen Solverød 4. Nils Larsen Wiersdal 5. Ole Jonsen Solie.

 

16.jan.             Eid.                Lars Rasmussen Aasen og k. Maria Amunsdtr.                               Amun                              side 64

Faddere: 1. Birte Christensdtr. Traaholt 2. Kisti Sørensdtr. Prgd. [Præstegaarden. IK] 3. Iwer Lunde 4. Peder Klevstrand 5. Nils Amunsen Prgd.

 

16.jan.             Sil.                  Zacharias Claussen Røe og k. Karen Johannesdtr.                         Anne                               side 64

Faddere: 1. Ane Abrahamsdtr. Hoppestad 2. [Ingen innføring. IK] 3. Nils Pedersen Otterholt 4. Mons Hoppestad 5. Ole Knudsen Slettekollen.

1791

16.jan.             Sil.                  Lars Haagensen Skougtveds k. efter dødfødd D. B. introduseret.                                          side 64           

 

23.jan.             Eid.                Lensmand Amun Waller og k. Ingebor Hansdtr.                             Kisten                             side 64

Faddere: 1. Inger Gusfred 2. Birte Christensdtr. Prgd. [Præstegaarden. IK] 3. Amun Lillegaard 4. Hans Holte 5. Rasmus Solie.

 

23.jan.             Eid.                Siwert Hansen Qvæstad og k. Ambor Jacobsdtr., hiemmedøbte    Hans                                side 64

Faddere: 1. Sara Qvæstad 2. Ane Larsdtr. Sillien 3. Nils Mortensen Qvæstad 4. Knud ibid 5. Ole Jacobsen Flochstad.

 

30.jan.             Eid.                Nils Larsen Wiersdal og k. Ingeborg Jonsdtr.                                 Anne Helene                  side 64

Faddere: 1. Kirsten Christensdtr. ibid 2. Ane Jonsdtr. Kiøndal 3. Anders Wiersdal 4. Eric ibid 5. Hans Anunsen Sunsaas.

 

06.feb.             Eid.                Ole Pedersen Skavrager og k. Sara Olsdtr.                                   Karen Maria                   side 64           

Faddere: 1. Marte Marie Pedersdtr. Kiørholt 2. Ane Barbara Larsdtr. Grønnerød 3. Christen Lunde Ø. 4 Lars og 5. Anders Grønnerød.

 

14.feb.             Sil.                  Jon Solands kone efter dødfødt Drenge barn introduseret.                                                     side 64

1791

14.feb.             Sil.                  Nils Jacobsen Island og k. Dorte Jacobsdtr., hiemmedøbte           Kisten                              side 64

Faddere: 1. Anne Island 2. Pirnille Andersdtr. Tweten 3. Abraham Solverød 4. Ole Island 5. Engebrict ibid.

 

14.feb.             Sil.                  Anders Olsen Gonsholt og k. Karen Jansdtr., hiemmedøbte          Jan                                   side 64

Faddere: 1. Inger Larsdtr. ibid 2. Maren Olsdtr. ibid 3. Knud Røe 4. Jens Rolighed 5. Jon Bentsen Gonsholt.

 

14.feb.             Sil.                  Nils Jacobsen Hochstad og k. Margrete Arvesdtr.                        Karen                              side 64           

Faddere: 1. Ambiør Arvesdtr. ibid 2. Kisten Arvesdtr. Ouestad 3. Johan Hochstad 4. Jan Island 5. Ellew Kittilsen Grorød.

 

14. feb.            Sil.                  Ole Arvesen Ouestad og k. Ingebor Simonsdtr.                            Arve                                side 64           

Faddere: 1. Maren Olsdtr. Ouestad 2. Ingebor Knudsdtr. ibid 3. Lars ibid 4. Kiel ibid 5. Lars Knudsen Høysæt.

 

14.feb.             Sil.                  Ole Knudsen Slettekollen og k. Gro Rønnicsdtr.                            Anne                               side 64

Faddere: 1. Karen Rønnicsdtr. Soland 2. Dorte Knudsdtr. Søntved 3. Zacharias Røe 4. Nils Søntved 5. Peder Andersen Tweten.

1791

14.feb.             Sil.                  Karen Isacsdtr. Næs, uægte P. B.                                               Maren                             side 84 – uægte

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Eyet 2. Maren Hansdtr. Næs 3. Ole Eyet 4. Peder Isacsen Næs.

- Barne-faderen Torger Olsen Nabhoug.

Merknad. Anmældt 19.feb.

 

20.feb.             Eid.                Peder Halvorsen Fiere og k. Marte Jacobsdtr.                               Maren                            side 64

Faddere: 1. Giertrud Giertsdtr. Herøe 2. Birte Halvorsdtr. 3. Ingebrict Werswiig 4. Halvor og 5. Hans Israelsen Gundeklew.

 

27.feb.             Eid.                Nils Sørensen Nøchlegaard og k. Inger Christensdtr.                     Søren                               side 64

Faddere: 1. Anne Jonsdtr. Langang 2. Birte Christensdtr. Prgd. [Præstegaarden] 3. Eric Langangen 4. Christen Lunde Øvre 5. Hans Andersen Lønnebakke.

 

27.feb.             Sil.                  Lars Gulbransen Kiste S. og Maren Jonsdtr.                                 Ole                                  side 64

Faddere: 1. Marte Gulbransdtr. ibid 2. Gunil Aslesdtr. ibid 3. Nils Tosholt 4. Johannes Kiste 5. Arne Aslesen ibid.

 

06.mar.            Eid.                Eric Larsen Wiersdal og k. Mari Nilsdtr.                                        Lars                                side 64

Faddere: 1. Ingebor Jonsdtr. ibid 2. Anne Jonsdtr. ibid 3. Anders ibid 4. Anun ibid 5. Hans Sunsaas.

1791

06.mar.            Eid.                Nils Jacobsen Hasler og k. Marte Madsdtr.                                   Birte                                side 64

Faddere: 1. Kisti Larsdtr. Heinen 2. Anne Josephsdtr. Lillegaard 3. Jacob Skrædder 4. Anders Nilsen Prgd. [Præstegaarden. IK] 5. Jacob Nilsen Stridsklew.

 

20.mar.            Sil.                  Torkil Nilsen Kaasene og k. Barbra Hansdtr.                               Anders                              side 64

Faddere: 1. Karen Olsdtr. Sølan 2. Maren Nilsdtr. Moe 3. Hendric Arnesen 4. Nils Olsen Tejen 5. Jon Nilsen Tosholt.

 

27.mar.            Eid.                Ewen Larsen Aaklungen og k. Sidsel Pedersdtr.                            Gunil Maria                    side 65

Faddere: 1. Ingebor Olsdtr. ibid 2. Mari Sørensdtr. Stusrød 3. Ole Stosen Aaklung 4. Hans Larsen Sættre 5. Christen Olsen Lien.

 

06.apr.             Eid.                Ole Tengelsen Hitterød og k. Karen Arrnesdtr.                              Eric                                  side 65

Faddere: 1. Marte Maria Pedersdtr. Kiørholt 2. Ambor Ellewsdtr. ibid 3. Ole Saltboden 4. Nils Tengelsen Kiørholt 5. Halvor Tengelsen Strand.

 

10.apr.             Sil.                  Mathies Rollougsen Tangen og k. Anne Andersdtr.                       Ingebor                           side 65

Faddere: 1. Ingebor Ouestad 2. Gunil Aslesdtr. Kiste 3. Ole Danielsen Tosholt 4. Ole Olsen Gurholt 5. Isac Olsen Røe.

 

21.apr.             Eid.                Lars Buers k. paa Langangen efter dødfødd P. B. introduseret                                               side 65

1791

25.apr.             Eid.                Ole Christensen Leerstang og k. Gunil Maria Pedersdtr.                Christian                         side 65

Faddere: 1. Karen Pedersdtr. Klyve 2. Anne Christine Christensdtr. Leerstang 3. Peder Hansen Røra 5. Thor Leerstang 5. Hans Lillegard.

 

01.mai.            Sil.                  Michel Nilsen Gonsholt og k. Karen Olsdtr.                                  Ingri                                side 65           

Faddere: 1. Pirnille Olsdtr. Røe 2. Karen Bentsdtr. Gonsholt 3. Jens Olsen Rolighed 4. Gullic Bentsen Røe 5. Jon Bentsen Gonsholt.

 

01.mai.            Sil.                  Knud Siulsen Kløven og k. Helga Pedersdtr.                                 Pirnille                             side 65

Faddere: 1. Anne Olsdtr. Tweten 2. Pirnille Andersdtr. ibid 3. Ole Johannesen Kløven 4. Eric Nilsen Snurren 5. Jon Bentsen Præstegaarden.

 

01.mai.            Brevig            Christopher Mogensen Nøchlegaard og k. Anne Larsdtr., 

                                                                                                                   2 barn                 a) Anders                             side 65

Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Wesmun 2. Jfr. Christina Claussen 3. Nils Barseboe 4. Christian Ø. Lunde 5. Ole Hansen Harevarp.

                                                                                                                                               b) Nils                                 side 65

Faddere: 1. Inger Christensdtr. Nøchlegaard 2. Birte Marie Andersdtr. Solum 3. Anun Olsen Nøchlegaard 4. Hans Lønnebakke 5. Isac Andersen Wiersdal.

Merknad: Døpt i Brevik -  ført i kirkeboka for Eid.

 

08.mai.            Eid.                Lars Olsen Koggersvold og k. Ambor Olsdtr.                                Lars                                side 65

Faddere: 1. Dorthe Rasmusdtr. ibid 2. Kisti Pedersdtr. Lanner 3. Ole Flochstad 4. Ole Lanner 5. Ole Povelsen Flochstad.

1791

05.jun.             Sil.                  Ole Kolbiørnsen Høysæt og k. Karen Nilsdtr.                               Margrete                        side 65

Faddere: 1. Karen Pedersdtr. ibid 2. Ingebor Svendsdtr.? ibid 3. Ole Solvesen ibid 4. Lars Knudsen ibid 5. Nils Olsen Prgd. [Præstegaarden. IK]

 

19.jun.             Sil.                  Siul Siulsen Toen og kone Dorthe Pedersdtr., hiemmedøbte           Inger                               side 65

Faddere: 1. Dorte Jacobsdtr. Island 2. Pirnille Andersdtr. Tweten 3. Nils Island 4. Wilhelm Halvorsen Wanneboe 5. Ole Jacobsen Island.

 

19.jun.             Sil.                  Bent Gundersen Gurholt-Sanne og Ingebor Halvorsdtr.                 Halvor                              side 65

Faddere: 1. Helvig Jørgensdtr. Tufdal 2. Pirnille Jensdtr. ibid 3. Ole Dan. [Danielsen. IK] Tosholt 4. Jon ibid 5. Sven Olsen Øvrebøe.

 

19.jun.             Sil.                  Knud Jermundsen Grorød og k. Gro Rasmusdtr.                           Jens                                side 65

Faddere: 1. Elen Eenersdtr. ibid 2. Gunil Rasmusdtr. Romsdal 3. Jens Grorød 4. Ole Gullicsen ibid 5. Ole Rasmusen Romsdal.

 

19.jun.             Eid.                Nils Knudsen Barseboe og k. Gunbiør Nilsdtr.                               Ole                                  side 65

Faddere: 1. Lisbeth Hendricdtr. ibid 2. Ambor Anunsdtr. Berg 3. Nils Nøchlegaard 4. Iwer Stamland 5. Hans Andersen Lønnebakke.

1791

10.jul.              Sil.                  Eric Nilsen Snurren og k. Gunil Olsdtr.                                          Nils                                  side 65 

Faddere: 1. Helvig Prgd. [Præstegaarden. IK] 2. Lisbeth Jørgensdtr. Sorbøe 3. Anun Præstegd. 4. Nils ibid 5. Nils Olsen ibid.

 

30.jul.              Eid.                Peder Rasmusen Hejnen og k. Kisten Larsdtr.                                Anders                           side 65

Faddere: 1. Ingebor Jonsdtr. Wiersdal 2. Larine Sørensdtr. ibid 3. Iwer Larsen Lunde N. 4. Knud Qvæstad 5. Torjus Christensen Lunde Søndre.

 

30.jul.              Sil.                  Halvor Povelsen Søntved og k. Maria Knudsdtr.                           Nils                                 side 65

Faddere: 1. Dorte Knudsdtr. Afsøle 2. Pirnille Povelsdtr. Soland 3. Anders Afsøle. 4. Nils Knudsen Søntved 5. Ole Gundersen ibid.

 

30.jul.              Sil.                  Jon Kistes kone efter hiemmedøbt D. Barn introduseret                 Aslac                               side 65

 

14.aug.            Eid.                Ole Olsen Lanner og k. Malene Jacobsdtr.                                     Ole                                 side 65

Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Stulen 2. Gunil Iwersdtr. Lunde N. 3 Iwer Lunde 4. Ole Flogstad 5. Ole Jacobsen ibid.

1791

14.aug.            Eid.                Christian Sørensen Lunde Øvre og k. Johanne Torjusdtr.                Maren Kistine               side 65

Faddere: 1. Kisten Torjusdtr. Grave 2. Ambor Nilsdtr. Lunde Ø. 3. Christen ibid 4. Nils Aas 5. Anders Grava.

 

21.aug.            Sil.                  Nils Knudsen Søntved og k. Gro Simonsdtr.                                  Anne                               side 65

Faddere: Maria Knudsdtr. Søntved 2. Guri Anunsdtr. ibid 3. Ole Knudsen Slettekoll 4. Jacob Knudsen ibid 5. Halvor Gundersen ibid.

 

21.aug.            Sil.                  Nils Helgesens kone efter hiemmedøbt D. B. introduseret                                                      side 65

 

21.aug.            Sil.                  Jens Qvislens kone efter hiemmedøbte P. B. introduseret                                                       side 65

 

21.aug.            Sil.                  Hans Nabhougs kone efter hiemmedøbt D. B. introduseret                                                     side 65 

 

21.aug.            Eid.                Nils Larsen Solie og k. Ane Pedersdtr.                                           Isac                                side 65

Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Stulen 2. Ane Barbara Larsdtr. 4. [skal være nr. 3. IK] Peder Røra 4. Nils Røra 5. Amun Sunsaas.

 

04.sep.             Eid.                Skipper Jens Bucha og k. Marte Larsdtr.                                      Lars                                side 65

Faddere: 1. Mad. Elisabeth J. Wrights 2. Jfr. Boletta Malling 3. Inspecteur Olsen 4. Jeppe Andersen 5. Søren Willumsen Styrmand.

1791

11.sep.             Eid.                Ole Saltbodens kone efter dødfødt Drengebarn introduseret                                                  side 65

 

11.sep.             Sil.                  Hans Olsen Høysæt og k. Karen Pedersdtr.                                 Lars                                side 65

Faddere: 1. Gunil Svensdtr. Øvrebøe 2. Ingebor Pedersdtr. Høysæt 3. Ole Solvesen ibid 4. Ole Kielsen Øvrebøe 5. Sven Olsen ibid.                  

 

11.sep.             Sil.                  Ole Andersen Tweten og k. Haren[Karen?] Sørensdtr.                 Anne                               side 65

Faddere: 1. Pirnille Olsdtr. Gurholt 2. Pirnille Andersdtr. Tweten 3. Ole Sørensen Otterholt 4. Peder og 5. Lars Andersen Tweteten (Skal nok være Tweten. IK]

 

18.sep.             Eid.                Ole Hansen Ørestved og k. Maria Abrahamsdtr.                           Hans                               side 65

Faddere: 1. Marte Jensdtr. Muule 2. Maren Olsdtr. ibid 3. Abraham Knudsen Skielswiig 4. Iwer ibid 5. Aasol Isacsen Hwalen.

 

25.sep.             Eid.                Haavor Torjussen Aas og k. Anne Knudsdtr.                                Gunil                               side 65

Faddere: 1. Else Jacobsdtr. Saltboden 2. Sara Knudsdtr. Riis 3. Isac Christensen Borge 4. Jens Rødningen 5. Lars Knudsen Aas.

 

02.okt.             Eid.                Nils Erichsen Aas og k. Anne Torjusdtr.                                        Jacob                              side 65

Faddere: 1. Kisten Torjusdtr. Grava 2. Inger Knudsdtr. Riis 3. Haavor Aas 4. Christian Øvre Lunde 5. Halvor Nilsen Aas.

 

02.okt.             Eid.                Iwer Abrahamsen Skielswiig og k. Mette Christine Abrahamsdtr.   Marte Marie                  side 65

Faddere: 1. Ane Iwersdtr. ibid 2. Kisten Knudsdtr. Stamland 3. Anders Mule 4. Ole Sadelmager 5. Søren Lunde Ø.

1791

06.okt.             Eid.                Jacob Hansen Lille-Døwig og k. Inger Halvorsdtr.                         Hans                                side 65

Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegd. 2. Ambor Engebrictsdtr. Prgd. [Præstegaarden. IK] 3. Nils Pasa 4. Søren Slewold 5. Hans Halvorsen Smededreng.

 

09.okt.             Sil.                  Ole Samuelsen Toa og k. Ane Kittilsdtr.                                       Margit                            side 65

Faddere: 1. Elen Enersdtr. Grorød 2. Inger Isacdtr. Hochstad 3. Jens Grorød 4. Wilhelm Halvorsen Wanneboe 5. Ole Rasmussen Romsdal.

 

09.okt.             Sil.                  Peder Halvorsen Tufdal og k. Siri Christophersdtr.                        Maren                            side 65           

Faddere: 1. Maren Halvorsdtr. Twedt 2. Ingebor Christophersdtr. Kløwerød 3. Fin Twedt 4. Amun ibid 5. Rasmus Engelstad.

 

09.okt.             Sil.                  Anders Sørensen Moholt og Birte Pedersdtr.                                Peder                               side 65

Faddere: 1. Ane Sørensdtr. Skougtved 2. Helvig Pedersdtr. Moholt 3. Nils Pedersen Kiste 4. Jon Ouestad 5. Peder Sørensen Moholt.

 

09.okt.             Sil.                  Christen Andersen Kløwerød og k. Barbara Olsdtr.                      Ole                                 side 65

Faddere: 1. Helvig Andersdtr. Tosholt 2. Marie Jensdtr. Graaten 3. Ole Danilsen Tosholt 4. Isac Kiste 5. Jacob Olsen Øyeklew.

 

09.okt.             Brevig            Lars Gundersen Kaasen og k. Anne Isacdtr.                                 Lisbet                             side 65

Faddere: 1. Else Jacobsdtr. Saltboden 2. Malene Tengelsdtr. Strand 3. Jacob Skielsbugt. 4. Engebrict Werswiig 5. Abraham Guttormsen Huuset.

Merknad: Døpt i Brevik – ført i kirkeboka for Eid.

1791

16.okt.             Eid.                Jon Arnesen Kiørholt og k. Marte Marie Pedersdtr.                      Isac                                 side 65           

Faddere: 1. Sara Olsdtr. Skavrager 2. Ambor Ellewsdtr. Hitterød 3. Ole Tengelsen ibid 4. Amun Pedersen Sunsaas 5. Nils Tengelsen Kiørholt.

 

23.okt.             Eid.                Gullic Jonsen PræsteSæter og k. Anne Olsdtr.                               Jon                                  side 65

Faddere: 1. Live Pedersdtr. Haukeraas 2. Kari Larsdtr. Sætter 3. Michel ibid 4. Anun Olsen ibid 5. Jon Jonsen Rolighed.

 

23.okt.             Eid.                Anders Jacobsen Nordal og k. Elen Anbiørnsdtr.                           Anders                            side 65

Faddere: 1. Birte Halvorsdtr. Sillien 2. Birte Amunsdtr. Ødegaard 3. Halvor Sillien 4. Nils Sunsaas 5. Nils Halvorsen Sillien.

 

23.okt.             Eid.                Engebrict Hansen Birketved og k. Helge Nilsdtr.                           Thora                              side 65

Faddere. 1. Ole Sørensens kone paa Osebakken 2. Dorte Haralsdtr. Ouestad 3. Isac Borge 4. Hans Nilsen Birketved 5. Ole Halvorsen Meen.

 

23.okt.             Sil.                  Lars Arvesen Ouestad og k. Maren Olsdtr.                                  Ole                                  side 65

Faddere: 1. Ingebor Simonsdtr. ibid 2. Ingebor Knudsdtr. ibid 3. Ole Michelsen Øvrebøe 4. Ole Ouestad 5. Kiel Arvesen ibid.

 

30.okt.             Eid.                Brynol Rasmussen Sanne og k. Anne Larine Andersdtr.                Rasmus                            side 66

Faddere: 1. Ingebor Hansdtr. Waller 2. Ambor Olsdtr. H. Hr. Hagerup 3. Ole Rasmussen 4. Gullic Hansen 5. Ole Taralsen.

1791

06.nov.            Eid.                Ole Rørerøds kone efter hiemmedøbt D. Barn introduseret                                                     side 66

 

13.nov.            Sil.                  Borge Torsen Øvrebøe og k. Elen Mathisdtr.                                Gunil                               side 66

Faddere: 1. Gunil Svensdtr. ibid 2. Karen Torsdtr. ibid 3. Ole Michelsen ib. 4. Sven Olsen og 5. Sven Olsen ibid.

[det står Sven Olsen både for fadder nr. 4 og 5 – trolig feilskrift. IK]

 

13.nov.            Sil.                  Peder Rollougsen Hochstad og k. Maren Svensdtr.                       Ole                                  side 66

Faddere: 1. Maria Rollougsen Tejen 2. Inger Isacsdtr. Hochstad 3. Petal? Jacobsen Tejen 4. Nils Hochstad 5. Lars Tweten.

 

04.des.            Sil.                  Ole Serklands k. efter hiemmedøbte D. B. introduseret.                                                         side 66

 

04.des.            Sil.                  Jens Olsen Rolighed og k. Jøran Povelsdtr.                                   Ole                                  side 66

Faddere: 1. Helvig Præstegd. 2. Maria Jørgensdtr. ibid 3. Anun ibid 4. Jon Bentsen ibid 5. Povel Aanesen Præstejordet.

 

04.des.            Sil.                  Jacob Andersen Gurholt og k. Pirnille Olsdtr.                                Anne                               side 66

Faddere: 1. Karen Jansdtr. Gonsholt 2. Aaste Olsdtr. Gurholt 3. Eric Hansen ibid 4. Povel ibid 4. Lars Andersen Tweten.

 

 

1792

 

 

01.jan.             Eid.                Søren Nilsen Skielswiig og k. Dorte Jacobsdtr.                              Dorte                              side 66

Faddere: 1. Maria Abrahamsdtr. Ørestved 2. Anne Maria Engebrictsdtr. Skielswiig 3. Abraham ibid 4. Ole Sadelmager 5. Anders Løwskiø.

 

01.jan.             Eid.                Ole Stenersen Kiøndal og k. Jøran Jacobsdtr.                                Jacob                              side 66

Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Solie 2. Anne Jacobsdtr. Kiøndal 3. Peder Ødegaard 4. Anders Gundersen Kiøndal 5. Anun Solie.

 

01.jan.             Sil.                  Jacob Nilsen Høysæt og k. Ane Andersdtr.                                   Marte                             side 66

Faddere: 1. Karen Pedersdtr. ibid 2. Anne Tormosdtr. ibid 3. Ole Solvesen ibid 4. Wetle og 5. Hans Nilsen Holte.

 

01.jan.             Sil.                  Nils Gundersen Tormosrød og afg. k. Mette Svensdtr.                  Lars                                 side 66

Faddere: 1. Maria Jacobsdtr. Solverød 2. Johanne Isacsdtr. ibid 3. Anders ibid 4. Augustin Skrædder 5. Ole Jacobsen Island.

 

01.jan.             Sil.                  Gullic Bentsen Røe og k. Ingebor Olsdtr., hiemmedøbte                Bent                                side 66

Faddere: 1. Pirnille Olsdtr. ibid 2. Mari Olsdtr. Gurholt 3. Knud Røe 4. Jon Bentsen 5. Ole Kolbiørnsen Gurholt.

1792

01.jan.             Sil.                  Ole Isachsen Kiste og k. Ingebor Christensdtr.                              Else                                 side 66

Faddere. 1. Ingebor Simonsdtr. Ouestad 2. Maria Isacsdtr. Kiste 3. Nils Danielsen ibid 4. Abraham Isacsen ibid 5. Ole Arvesen Ouestad.

 

01.jan.             Sil.                  Ole Solvesen Høysæts kone efter hiemmedøbt D. B. introduseret  Lars                                 side 66

 

08.jan.             Eid.                Anne Catrine Gundersdtr. Ødewald uægte, hiemmedøbte             Inger Kirstine                 side 84–uægte

Faddere: 1. Maria Amundsdtr. Aasen 2. Kari Amunsdtr. Prgd. 3. Michel Evindsen 4. Anders HerregaardStrand 5. Ole Gundersen Ødewald.

- Barnefader var Jon Thomæsen Kjerring-Tejen i Solum Sogn.

Merknad. Anmældt Bisp. og Fogden 22. Januar.

 

22.jan.             Eid.                Michel Iwersen Sættre og k. Nette Olsdatter                                 Søren                              side 66

Faddere: 1. Birte Olsdtr. Solie 2. Kari Olsdtr. Nordal 3. Lars Sættre 4. Nils Aaklungen 5. Arne Jonsen Rødningen.

 

22.jan.             Eid.                Nils Hansen Røra og k. Marte Sørensdtr.                                      Karen                              side 66

Faddere: 1. Kisti Larsdtr. Rørerød 2. Christence Hansdtr. Sunsaas 3. Nils Solie 4. Lars Hansen Røra 5. Torjus Kiørsrød.

1792

22.jan.             Sil.                  Ole Larsen Nabhoug og k. Birte Fridricsdtr., hiemmedøbte           Inger                               side 66

Faddere. 1. Maren Jørgensdtr. ib. 2. Inger Fridricsdtr. Røe 3. Hans Nabhoug 4. Jan Moholt 5. Nils Simonsen ibid.

 

22.jan.             Sil.                  Lars Haagensen Skougtved og k. Anne Clarine Jacobsdtr.            Rejer                               side 66

Faddere: 1. Sidsel Olsdtr. Qvislen 2. Birte Johannesdtr. Eyet 3. Jan Tejen 4. Jens Daapen 5. Hans Nilsen Qvislen.

                       

22.jan.             Sil.                  Christen Nilsen ved Værket og k. Ingebor Jacobsdtr.                    Anders                            side 66

Faddere: 1. Ingebor Christensdtr. Kiste 2. Helwig Pedersdtr. ibid 3. Ole Eyet 4. Kiel Ouestad 5. Engebrict Jacobsen Næs.

 

29.jan.             Eid.                Peder Pedersen Røra og k. Margrete Larsdtr.                               Marte Pirnille                 side 66

Faddere: 1. Helvig Halvorsdtr. af Brevig 2. Anne Hansdtr. Røra 3. Nils Hansen ibid 4. Nils Solie 5. Lars Hansen.

 

29.jan.             Eid.                Anders Gundersen Kiøndal og k. Maren Stenersdtr.                      Marte Marie                  side 66

Faddere: 1. Birte Olsdtr. Solie 2. Kari Larsdtr. Sættre 3. Ole Stenersen 4. Søren Olsen Snedker 5. Ole Olsen af Osebakken.

1792

05.feb.             Sil.                  Hendric Arnesen og k. Kisten Torkilsdtr., hiemmedøbte                Ingebor                           side 66

Faddere: 1. Dorte Island 2. Birte Olsdtr. ibid 3. Wilhelm Halvorsdtr. 4. Jan Ericsen Island 5. Ole Gundersen Søntved.

 

08.feb.             Eid.                Nils Halvorsen Pasa og k. Mari Halvorsdtr.                                   Halvor                             side 66

Faddere: 1. Inger Halvorsdtr. L. Døwig 2. Maren Rejersdtr. Tweten 3. Michel Larsen ibid 4. Isac Halvorsen ibid 5. Hans Halvorsen.

 

12.feb.             Eid.                Peder Andersen Ødegaard og k. Ingebor Stenersdtr., 

                                              hiemmedøbte                                                                                Margrete                        side 66

Faddere: 1. Sara Olsdtr. Skavrager 2. Anne Maria Olsdtr. Røe S. 3. Ole Stenersen Kiøndal 4. Jon Hagen 5. Anders Grava.

 

19.feb.             Eid.                Michel Erlansen Ørestved og k. Kari Torsdtr.                                Anne Martea                  side 66

Faddere. 1. Marte Mule 2. Maren Olsdtr. Ørestved 3. Stian Skrabeklew 4. Hans Ørestved 5. Ole Gundersen Ødewald.

 

26.feb.             Eid.                Hans Hansen Smekkerød og k. Inger Olsdtr.                                 Anders                            side 66

Faddere: 1. Kisten Torjusdtr. Stulen i Gierpen Sogn 2. Kari Iwersdtr. Holte 3. Ole Olsen Lanner 4. Hans Andersen Nordal 5. Eric Tomesen PræsteSæter.

1792

26.feb.             Eid.                Peder Tolfsen Klewstrand og Karen Hansdtr.                                Anne Larine                    side 66

Faddere: 1. Anne Iwersdtr. Ødegaard i Gierpen Sogn 2. Gunil Iwersdtr. Lunde N. 3. Christen Aslacsen Osebak 4. Ole Taralsen Rodag.?  5. Tolf Amunsen Sillien.

 

26.feb.             Sil.                  Ole Olsen Eyet og k. Anne Nilsdtr.                                               Halvor                            side 66

Faddere: 1. Maren Nielsdtr. Øxenholt 2. Maren Hansdtr. Næs 3. Johannes Eyet 4. Jon Øxenholt 5. Arne Halvorsen ved værket.

 

04.mar.            Eid.                Lars Bentsen Lunde Nordre og k. Elen Jonsdtr.                             Nils                                 side 66

Faddere: 1. Ragnil Larsdtr. Aaklung 2. Inger Hansdtr. Ragnilrød 3. Arne Jonsen Rødning 4. Jens Olsen Osebakke 5. Stoe Olsen Aaklungen.

 

18.mar.            Sil.                  Aslac Gundersen Høysæt og k. Inger Knudsdtr.                           Gunder                             side 66

Faddere: 1. Kari Pedersdtr. ibid 2. Ingebor Pedersdtr. ibid 3. Hans Olsen ibid 4. Lars Knudsen ibid 5. Ole Gundersen Søntved.

 

18.mar.            Sil.                  Engebrict Ericsen Island og k. Pirnille Andersdtr.                           Eric                                 side 66

Faddere: 1. Marte Jacobsdtr. Tweten 2. Inger Isacsdtr. Hochstad 3. Peder Andersen Tweten 4. Lars Andersen ibid 5. Jan Ericsen Island.

 

18.mar.            Sil.                  Torkil Nilsen Kaasene og k. Barbra Hansdtr.                                Kisten                             side 66

Faddere: 1. Karen Olsdtr. Soland 2. Anne Gulbransdtr. Tormosrød 3. Engwold Nilsen ibid 4. Abraham Solverød 5. Wilhelm Halvorsen.

1792

18.mar.            Sil.                  Anders Povelsen Afsøle og k. Dorte Knudsdtr.                             Povel                              side 66

Faddere: 1. Maria Knudsdtr. Søntved 2. Pirnille Povelsdtr. Afsøle 3. Ole Slettekoll 4. Anders Nilsen Solverød 5. Jacob Søntved.

 

18.mar.            Sil.                  Anne Samuelsdtr. Toen, uægte                                                    Anne                               side 84–uægte

Faddere: 1. Gunil Olsdtr. Biørnedal 2. Tora Asbiørnsdtr. Hochstad 3. Siul Siulsen 4. Ole Ericsen Snurren 5. Ole Olsen Gurholt.

- Barne-fader var Nils Arnesen Toen. enkemand.

Merknad. Anmældt d. 3. April.

 

25.mar.            Eid.                Lars Nilsen Traaholt og k. Birte Christensdtr.                                 Maren                            side 66

Faddere: 1. Gunil Olsdtr. Flochstad 2. Ambor Nilsdtr. Lunde Ø. 3. Christen Sørensen ibid 4. Hans Lillegaard 5. Knud Qvæstad.

 

28.mar.            Eid.                Anders Sørensen Wiersdal og k. Marta Boletta Christensdtr.         Jacob                              side 66

Faddere: 1. Ingebor Jonsdtr. ibid 2. Elen Nilsdtr. ibid 3. Caspar Barth 4. Anun Wiersdal 5. Isac Andersen ibid.

 

01.apr.             Eid.                Anders Olsen Kogerswold og k. Dorte Rasmusdtr.                       Ole                                   side 66

Faddere: 1. Malene Jacobsdtr. Lanner 2. Anne Larsdtr. Langangen 3. Ole Larsen Lanner 4. Lars Olsen Kogerswold 5. Ole Nilsen Langangen.

1792

09.apr.             Eid.                Jacob Simonsen Sillien og k. Birte Halvorsdtr.                               Anne                               side 66

Faddere: 1. Elen Asbiørnsdtr. Nordal 2. Anne Larsdtr. Sillien 3. Hans Gusfred 4. Hans Jacobsen Nerum 5. Nils Halvorsen Sillien.

 

22.apr.             Eid.                Anders Olsen Kiøndal og k. Inger Halvorsdtr.                               Niels                                side 66

Faddere: 1. Kari Isacsdtr. Aaklung 2. Ane Halvorsdtr. Ramsaas 3. Søren Christiansen Høysæt 4. Ole Stenersen og 5. Ole Jonsen Kiøndal.

 

29.apr.             Eid.                Nils Larsen Aaklung og k. Ingebor Olsdtr.                                     Jacob                               side 66

Faddere: 1. Birte Larsdtr. Ragnilrød 2. Anne Isacsdtr. Solie 3. Michel Sættre 4. Ole Stosen Aaklung 5. Isac Jonsen Solie.

 

29.apr.             Eid.                Arve Engebrictsen Langang og k. Marte Nilsdtr.                           Marte                              side 66

Faddere: 1. Anne Jonsdtr. Langang 2. Anne Sophie Jacobsdtr. ibid 3. Eric ibid 4. Sigur Sigursen og Ole Engebrictsen ibid.

 

17.mai.            Eid.                Hans Olsen Ørestved og k. Ambor Ellewsdtr.                                Ellew                               side 66

Faddere: 1. Karen Arnesdtr. Hitterød 2. Marte Hansdtr. Ørestved 3. Ole Sadelmager 4. Jon Kiørholt 5. Lars Hansen Røra.

 

17.mai.            Eid.                Hans Larsen Røe N. og k. Aaste Pedersdtr.                                  Gunil Marie                    side 66

Faddere: 1. Karen Olsdtr. Flaatten 2. Anne Jacobsdtr. Tweten 3. Lars Røe 4. Ole Røe 5. Gunder Nilsen Tweten.

1792

20.mai.            Sil.                  afg. Kittil Asbiørnsen Finsrød og k. Thora Sørensdtr.,

                                              hiemmedøbte                                                                                Kisten                             side 66

Faddere: 1. Mari Olsdtr. Ouestad 2. Kisten Arvesdtr. ibid 3. Lars ibid 4. Nils Pedersen ibid 5. Abraham Isacsen ibid.

 

28.mai.            Eid.                Ewen Larsen Aaklungen og k. Sidsel Pedersdtr.                             Lars                                side 67

Faddere: 1. Kari Isacsdtr. Lien 2. Mari Sørensdtr. Stusrød 3. Nils L. Aaklung 4. Lars Sættre 5. Stoe Olsen Aaklungen.

 

03.jun.             Sil.                  Johan Hocstads kone efter hiemmedøbte D. B. introdusered                                                  side 67           

 

03.jun.             Sil.                  Nils Olsen Tejen og k. Gunil Povelsdtr.                                          Jøran                              side 67

Faddere: 1. Ingebor Christensdtr. Kiste 2. Kari Olsdtr. Gurholt 3. Jan Tejen 4. Ole Isacsen Kiste 5. Peder Knudsen Gurholt.

 

03.jun.             Sil.                  Jon Engwoldsen Solandog k. Karen Olsdtr.                                   Kisten                             side 67

Faddere: 1. Kari Rønnicsdtr. ibid 2. Pirnille Povelsdtr. ibid 3. Abraham Solverød 4. Eric Folloug 5. Ole Island.

 

17.jun.             Eid.                Lars Nilsen Øveraas og k. Anne Olsdtr.                                         Inger                              side 67

Faddere: 1. Inger Gusfred 2. Anne Larsdtr. Sillien 3. Jacob Sillien 4. Amun Flochstad 5. Nils Halvorsen Sillien.

1792

17.jun.             Eid.                Jon Jacobsen Traaholt og k. Gunil Amunsdtr.                                 Marta                             side 67

Faddere: 1. Inger Lille Døwig 2. Maria Engebrictsdtr. Døwiig 3. Hans Gusfred 4. Knud Qvæstad 5. Søren Engebrictsen Døwiig.

 

17.jun.             Sil.                  Jens Nilsen Qvislen og k. Sidsel Olsdtr., hiemmedøbte                  Christen                          side 67

Faddere: 1. Maren Jørgensdtr. Nabhoug 2. Kisten Reiersdtr. Qvislen 3. Peder ibid 4. Ole Eyet 5. Hans Nilsen ibid.

 

17.jun.             Sil.                  Oline Olsdtr. Skrædder (jfr. 1787:) uægte D. B.                          Nils                                  side 84–uægte

Faddere: 1. Dorte Island 2. Birte Olsdtr. ibid 3. Hendric Arnesen 4. Rasmus Lysekiøn 5. Wilhelm Halvorsen Wanneboe.

- Faderen var Hans Jacobsen uconfirmeret.

 

01.jul.              Eid.                Eric Sørensen Langangen og k. Sara Christophersdtr.                    Christopher                     side 67

Faddere: 1. Ane Maria Sunsaas 2. Anne Jonsdtr. Langang 3. Halvor Hogholt 4. Jacob Langang 5. Anun Wiersdal.

 

08.jul.              Sil.                  Michel Solvesen Engelstad og k. Aaste Gullicsdtr.                         Nils                                  side 67

Faddere: 1. Tharan Serkland 2. Ingebor Pedersdtr. Høysæt 3. Ole Solvesen 4. Ole Serkland 5. Solve Larsen Kiær.

 

08.jul.              Sil.                  Jens Jacobsen Hochstad og k. Ambiør Arvesdtr.                           Marte                             side 67

Faddere: 1. Margrete Arvesdtr. ibid 2. Ingebor Knudsdtr. Høysæt 3. Peder Hochstad 4. Abraham Solverød 5. Lars Knudsen Høysæt.

1792

15.jul.              Eid.                Halvor Olsen Hejestad og k. Margit Gundersdtr.                            Halvor                             side 67           

Faddere: 1. Anne Torjusdtr. Aas 2. Elen Andersdtr. Kaasen 3. Ole Grave 4. Halvor Strand 5. Bent Jacobsen Skielsbugt.

 

22.jul.              Sil.                  Fin Pedersen Twedt og k. Mari Halvorsdtr.                                   Anders                            side 67

Faddere: 1. Pirnille Olsdtr. Gurholt 2. Mari Finsdtr. 3. Jacob Gurholt 4. Anun Pedersen Tvedt 4. Nils Olsen Sillien.

 

22.jul.              Eid.                Marte Jonsdtr. Kiøndal, uægte                                                     Maria                              side 84–uægte

Faddere: 1. Aaste Pederdtr. ibid 2. Christence Hansdtr. Sunsaas 3. Ole Stenersen 4. Peder Andersen Ødegaard. 5. Gudmun Jonsen Kiøndal.

- Barne-fader var en gevorben af forrige aars vej Commandoe.

 

29.jul.              Eid.                Knud Nilsen Qvæstad og k. Anne Nilsdtr.                                     Aaste                              side 67

Faddere: 1. Sara Nilsdtr. ibid 2. Ingebor Nilsdtr. Ø. Lunde 3. Nils Mortensen 4. Christian Høysæt 5. Søren Christensen Ø. Lunde.

 

12.aug.            Sil.                  Jacob Olsen Øvrebøe og k. Ingebor Knutsdtr.                              Ole                                  side 67

Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. ibid 2. Kisti Nilsdtr. ibid 3. Ole Michelsen 4. Halvor Torstensen Thorsrød 5. Svend Olsen Øvrebøe.

 

12.aug.            Sil.                  Ole Arvesen Ouestad og k. Ingebor Simonsdtr.                             Simon                              side 67

Faddere: 1. Maren Olsdtr. ibid 2. Kisti Arvesdtr. ibid 3. Lars Arvesen 4. Kiel Arvesen 5. Nils Simonsen Moholt.

1792

12.aug.            Sil.                  Jon Nilsen Soland og k. Karen Rønnicdtr.                                     Helvig                              side 67

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Bereber 2. Anne Gulbransdtr. Tormosrød 3. Jon Ingwolsen Søland 4. Rasmus Bereber 5. Ole Gunder Søntved.

[Bereber trolig Berreberg i Gjerpen. IK]

 

12.aug.            Sil.                  Anders Nilsen Solverød og k. Ane Isacdtr.                                    Karen                             side 67

Faddere: 1. Gunil Biørnsdtr. Moe 2. Kari Nilsdtr. ibid 3. Abraham Solverød 4. Nils Island 5. Jens Nilsen Moe.

 

19.aug.            Eid.                Jens HwalsRødningens k. efter dødfødt Piige-Barn introduseret.                                              side 67

 

02.sep.             Eid.                Knud Hansen Holte og k. Ingebor Christensdtr.                            Lars                                 side 67

Faddere: 1. Ingebor Hansdtr. Waller 2. Ane Hansdtr. Holte 3. Hans Holte 4. Nils Mortensen Qvæstad 5. Eric Christensen ibid.

 

02.sep.             Eid.                Torjus S. Lundes kone efter dødfødt Drengebarn introduseret.                                               side 67 

 

02.sep.             Eid.                Halvor Biørnsen Tweten S. og k. Gurri Helgesdtr.                          Aase                               side 67

Faddere: 1. Anne Solvesdtr. Tweten S. 2. Anne Jacobsdtr. Tweten N. 3. Ole Røe 4. Michel Larsen Tweten N. 5. Gunder Nilsen ibid.

1792

02.sep.             Sil.                  Nils Isacsen Kløwerød og k. Anne Pedersdtr.                               Marta                             side 67

Faddere: 1. Inger Pedersdtr. Ouestad 2. Helvig Pedersdtr. 3. Ole Serkland 4. Jon Ouestad 5. Ole Isacsen Kløwerød.

 

02.sep.             Sil.                  Ved Værket fød et uægte Barn                                                   Nils                                  side 84–uægte

Faddere: 1. Ingebor Jacobsdtr. ved Værket 2. Anne Olsdtr. Eyet 3. Christen Nilsen Værket 4. Ole Gulbrandsen Eyet 5. Isac Johannesen ibid.

- Moderen Maria Jacobsdtr. fra Laurwiig angav som Barne-fader en udkommendered Mattros, Hans Nilsen fra Brewig.

 

23.sep.             Sil.                  Hans Pedersen Nabhoug og k. Mari Jørgensdtr.                           Helge                              side 67

Faddere: 1. Birte Amunsdtr. Ødegaard 2. Helvig Hansdtr. Nabhoug 3. Gunder Pedersen Ødegaard 4. Nils Simonsen og 5. Peder Sørensen Moholt.

 

23.sep.             Sil.                  Nils Sørensen Qvislen og k. Ane Marie Nilsdtr.                            Nils                                  side 67

Faddere: 1. Anne Andersdtr. Rødning 2. Ane Olsdtr. Eyet 3. Jan Jansen Moene 4. Hans Nilsen Qvislen 5. Hans Tollougsen Nabhoug.

 

23.sep.             Sil.                  Engebrict Jacobsen Næs og k. Maren Hansdtr.                            Hans                                side 67

Faddere: 1. Maren Jacobsdtr. Ouen 2. Karen Hansdtr. Næs 3. Hans Tiose 4. Ole Isacsen Kiste 5. Peder Isacsen Næs.

 

14.okt.             Eid.                Ole Jacobsen Rørerød og k. Kisten Larsdtr.                                 Hans                                side 67

Faddere: 1. Marte Sørensdtr. Røra 2. Malene Olsdtr. Elven 3. Tor Leerstang 4. Lars og 5. Nils Olssønner Rørerøe.

1792

14.okt.             Eid.                Sigward Hansen Qvæstad og k. Ambor Jacobsdtr.                        Gunil                               side 67

Faddere: 1. Sara Nilsdtr. ibid 2. Ambor Christensdtr. Lunde 3. Jacob Flochstad 4. Ole Lanner 5. Eric Christensen Qvæstad.

 

14.okt.             Sil.                  Isac Torkilsen Tosholt og k. Helvig Andersdtr.                              Kisten                             side 67

Faddere: 1. Helvig Andersdtr. ibid 2. Ingebor Nilsdtr. ibid 3. Michel Engelstad 4. Ole Olsen Gurholt 5. Nils Ewensen Engelstad.

 

14.okt.             Sil.                  Liwe Mathiesdtr. uægte                                                               Maren                             side 84-uægte

Faddere. 1. Helvig Prgd. 2. Marte Jensdtr. ibid 3. Amun ibid 4. Jens Rolighed 5. Ole Rasmusen Hochstad.

- Barne-fader var hendis forlovede, Jægeren Jon Bentsen som L…b? har ansøgt, ej anhold sine foresattes Tilladelse.

 

24.okt.             Eid.                Rasmus Isachsen Berg og k. Anne Gundersdtr.                              Anne Larine                   side 67

Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegaard 2. Ane Christine Christensdtr. Leerstang 3. Jon Oxum 4. Tor Leerstang 5. Engebrict Haralsen Solie.

 

28.okt.             Eid.                Hans Olsen Harewarp og k. Maren Olsdtr.                                    Isac                                 side 67

Faddere: 1. Inger Christensdtr. Nøchlegaard 2. Marte Marie Jacobdtr. Grinnen 3. Anders Lønnebakke 4. Hans Harewarp 5. Hans Jacob Jacobsen Holt.

 

28.okt.             Eid.                Søren Olsen Røe S. og k. Kari Andersdtr.                                     Anne Karine                   side 67

Faddere: 1. Sara Olsdtr. Skavrager 2. Anne Maria Andersdtr. Røe S. 3. Peder Andersen Kiøndal 4. Jens WalsRødning 5. Isac Andersen Røe.

 

01.nov.            Eid.                Ole Stosen Aaklungen og k. Ragnil Larsdtr.                                    Karen                             side 67

Faddere: 1. Ingebor Olsdtr. ibid 2. Maren Sørensdtr. Stusrød 3. Søren Stosen ibid 4. Gunder Pedersen Ødegd. 5. Christen Tomesen Aaklung.

1792

04.nov.            Sil.                  Jacob Gulbrandsen Kiste og k. Karen Aslesdtr.                             Marte                             side 67

Faddere: 1. Gunil Povelsdtr. Tejet 2. Kisti Aslesdtr. Kiste 3. Nils Tejet 4. Johannes Povelsen Præstejordet 5. Jacob Isacsen Kiste.

 

11.nov.            Eid.                Knud Jonsen Hogholt og k. Karen Olsdtr.                                     Karen                              side 67

Faddere: 1. Anne Marie Aasolsdtr. ibid 2. Maria Halvorsdtr. Leth 3. Halvor Hogholt 4. Nils Olsen ibid 5. 5. Torjus Jonsen af Porsgrund.

 

11.nov.            Eid.                Andreas Pettersen Herøe og k. Marte Christiansdtr.                       Christine                         side 67           

Faddere: 1. Margit Gundersdtr. Aas 2. Gunil Christiansdtr. Herøe 3. Engrict Werswiig 4. Halvor Israelsen 5. Christen Nilsen Stridsklew.

 

18.nov.            Eid.                Jacob Olsen Langangen og k. Anne Jonsdtr.                                  Kisten Marie                  side 67

Faddere: 1. Inger Christensdtr. Nøchlegaard 2. Maren Anunsdtr. Lønnebache 3. Eric Langangen 4. Thor Leerstang 5. Hans Andersen Lønnebache.

 

25.nov.            Eid.                Christen Larsen Herøe og k. Engel Marthea Brasberg                   Birte Kistine                    side 67

Faddere: 1. Mad. Marta Buka 2. Jfr. Anne Maria Brasberg 3. Capt. Buka 4. Capt. Nilsen 5. Søren Willumsen?.

1792

25.nov.            Sil.                  Lars Arvesen Ouestad og k. Mari Olsdtr.                                      Nils                                 side 67

Faddere: 1. Ingebor Simonsdtr. ibid 2. Helvig Larsdtr. ibid 3. Ole Arvesen og 4. Kiel Arvesen ibid 5. Ole Michelsen Øvrebøe.

 

25.nov.            Sil.                  Nils Pedersen Ouestad og k. Ingebor Jacobsdtr.                           Daniel                              side 67

Faddere: 1. Pirnille Olsdtr. Røe 2. Kisten Arvesdtr. Ouestad 3. Nils Kiste 4. Ole Serkland 5. Jens Pedersen Ouestad.

 

25.nov.            Sil.                  Jon Svensen Ouestad og k. Inger Pedersdtr.                                 Birte                                side 67

Faddere: 1. Birte Pedersdtr. Moholt 2. Helvig Pedersdtr. ved Værket 3. Knud Røe 4. Sven Olsen Øvrebøe 5. Peder Hansen Riisæt.

 

25.nov.            Sil.                  Jon Kistes kone efter dødfødt Barn D. introduseret                                                                side 67

 

02.des.            Eid.                Hans Pedersen Schavrager og k. Inger Maria Isacsdtr.                   Isac                                 side 67

Faddere: 1. Sara Olsdtr. ibid 2. Maria Pedersdtr. Gusfred 3. Søren Slewold 4. Halvor Olsen Aas 5. Iwer Isacsen fra Langesund.

 

14.des.            Eid.                Anun Olsen Wiersdal og k. Kisten Christensdtr.                             Ole                                   side 68

Faddere: 1. Marte Bolette Christensdtr. ibid 2. Jfr. Christiane Clausen 3. Caspar Bart 4. Eric Langang 5. Hans Andersen Lønnebakke.

 

16.des.            Sil.                  Ole Solvesen Høysæt og og k. Kisten Johannesdtr.                        Marte                            side 68

Faddere: 1. Kari Pedersdtr. ibid 2. Ingebor Knudsdtr. ibid 3. Hans Olsen ibid 4. Lars Knudsen ibid 5. Wetle Nilsen Holte.

1792

16.des.            Sil.                  Nils Povelsen Gonsholt og k. Anne Gulbransdtr.                            Aaste                              side 68

Faddere: 1. Gunil Povelsdtr. Tejen 2. Kari Bentsdtr. Gonholt 3. Povel Præstejordet 4. Nils Tejen 5. Johannes Povelsen.

 

16.des.            Sil.                  Ole Pedersen Serkland og k. Tharan Hansdtr., hiemmedøbte         Ole                                  side 68

Faddere: 1. Anne Svensdtr. ibid 2. Rønnou Olsdtr. Kiølnæs 3. Nils Ouestad 4. Michel Engelstad 5. Peder Hansen.

 

16.des.            Sil.                  Nils Jacobsen Hochstad og k. Margrete Arvesdtr.                         Gullic                               side 68

Faddere: 1. Ambiør ibid 2. Maren Ericdtr. Island 3. Peder Hochstad 4. Abraham Solverød 5. Ole Rasmusen Hochstad.

 

16.des.            Sil.                  Peder Andersen Tweten og k. Marte Jacobsdtr.                            Anne                               side 68

Faddere: 1. Pirnille Andersdtr. ibid 2. Ingebor Pedersdtr. Høysæt 3. Engebrict Tweten 4. Lars Andersen ibid 5. Povel Andersen ibid.

 

16.des.            Sil.                  Torger Olsen Nabhoug og k. Karen Isacsdtr.                                Ole                                  side 68

Faddere: 1. Birte Fridricsdtr. ibid 2. Kari Hansdtr. Næs 3. Jens Qvislen 4. Peder Isacsen Næs 5. Hans Tollougsen.

 

23.des.            Eid.                Jacob Halvorsen Oxum og k. Helge Maria Jonsdtr.                        Halvor                             side 68           

Faddere: 1. Kisten Knudsdtr. Strand 2. Maria Ellewdtr. Ørewiig 3. Jon Oxum 4. Rasmus Berg 5. Anders Halvorsen Grava.

[Denne er ført blant døpte feb. i 1793 med et NB. foran dato. IK]

 

26.des.            Eid.                Peder Halvorsen Fiære og k. Marte Jacobsdtr.                              Maren Maria                  side 68

Faddere: 1. Giertru Giertsdtr. Herøe 2. Birgitta Torjusdtr. ibid 3. Israel ibid 4. Hans og Halvor Israelsen ibid.

 

 

1793

 

 

06.jan.             Eid.                Anders Jacobsen Herregaards Strand og k. Gunil Olsdtr.               Anne                                side 68

Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegd. 2. Birte Christensdtr. Prgd. [Præstegaarden. IK] 3. Jacob Ulverød 4. Ole Jacobsen ibid 5. Anders Nilsen Prgd.

 

06.jan.             Eid.                Christopher Mogensen Nøglegaard og k. Anne Larsdtr.                 Anna                               side 68

Faddere: 1. Gunbiør Nilsdtr. Barseboe 2. Ingebor Nilsdtr. Nøchlegaard 3. Nils Larsen Næs Hammer 4. Jon Andersen Lønnebakke.

 

20.jan.             Eid.                Ole Jacobsen Grava og k. Kisten Torjusdtr.                                   Aase Kistine                  side 68

Faddere: 1. Else Saltboden 2. Jacobæa Jacobsdtr. 3. Christian Sørensen Aas 4. Jon Hagen 5. Ole Isacsen Grava.

 

03.feb.             Eid.                Halvor Nilsen Sillien og k. Karen Andersdtr.                                  Jon                                  side 68

Faddere: 1. Inger Gusfred 2. Birte Halvorsdtr. Sillien 3. Jacob Solie 4. Gunder Gundersen 5. Hans Nordal.

 

03.feb.             Sil.                  Lars Jørgensen Sorbøe og k. Kari Larsdtr.                                    Jens                               side 68

Faddere: 1. Maria Jørgensdtr. Saga 2. Lisbet Jørgensdtr. 3. Hans Saga 4. Jacob Øwrebøe 5. Sven Olsen ibid.

 

03.feb.             Sil.                  Anders Olsen Gonsholt og k. Karen Jansdtr.                                 Maren                            side 68

Faddere: 1. Pirnille Gurholt 2. Mari Olsdtr. ibid 3. Ole Andersen ibid 4. Peder Sørensen Moholt 5. Jon Bentsen Gonsholt.

1793

24.feb.             Sil.                  Ole Danielsen Tosholt og k. Helvig Andersdtr.                              Anne Margrete               side 68

Faddere: 1. Ingebor Jacobsdtr. Ouestad 2. Ingebor Knudsdtr. Høysæt 3. Nils Pedersen Ouestad 4. Nils Danielsen Kiste 5. Sven Olsen Øvrebøe.

 

27.feb.             Eid.                Lars Iwersen Sættre og k. Birte Hansdtr.                                       Iwer                                 side 68

Faddere: 1. Kisten Larsdtr. Ragnilrød 2. Johanne Johannesdtr. Aaklung 3. Michel Sættre 4. Nils Aaklung 5. Isac Larsen Sættre.

 

03.mar.            Eid.                Nils Larsen Wiersdals kone efter hiemmedøbt D. B. introduseret.                                           side 68

 

17.mar.            Eid.                Søren Hansen Slewold og k. Maren Jonsdtr.                                 Jacob                               side 68

Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegaard. 2. Mari Pedersdtr. ibid 3. Jacob Hansen Døwig 4. Lars Hansen af Porsgrund 5. Torjus Kiørsrød.

 

17.mar.            Sil.                  Christen Nilsen ved Værket og k. Ingebor Jacobsdtr.                   Nils                                   side 68

Faddere: Anne Nilsdtr. Eyet 2. Birte Johansdtr. ibid 3. Ole Eyet 4. Kiel Ouestad 5. Peder Isacsen Næs.

 

17.mar.            Sil.                  Hans Torbiørnsen Biørndal og k. Gunil Olsdtr.                              Marte                              side 68

Faddere: 1. Helvig Andersdtr. Tosholt 2. Gunil Rasmusdtr. Romsdal 3. Peder Tweten 4. Aslac Røe 5. Ole Rasmusen Romsdal.

1793

24.mar.            Eid.                Ole Jonsen Kiøndal og k. Aaste Pedersdtr.                                    Søren                              side 68

Faddere: 1. Birte Olsdtr. Solie 2. Marte Pedersdtr. Flochstad 3. Peder Andersen Kiøndal 4. Ole Stenersen og 5. Gudmund ibid.

 

28.mar.            Sil.                  Clemet Olsen Gosserød og k. Tone Johannesdtr.                          Ole                                   side 68

Faddere: 1. Elen Einesdtr. Grorød 2. Gunil Rasmusdtr. Romsdal 3. Jens Grorød 4. Nils Hochstad 5. Jon Skolemæster.

 

28.mar.            Sil.                  Ole Knudsen Slettekol og k. Gro Rønnicsdtr.                                Birte                               side 68

Faddere: 1. Kari Rønnicsdtr. Sølan 2. Jon Nilsen ibid 3. Anne Gulbransdtr. Røe 4. Anders Afsøle 5. Jacob Søntved.

 

28.mar.            Sil.                  Peder Halvorsen Høysæt og k. Siri Christophersdtr.                      Karen                              side 68

Faddere: 1. Anne Andersdtr. ibid 2. Ingebor Christophersdtr. 3. Ole Solvesen 4. Hans Holte 5. Ole Ericsen Snurren.

 

01.apr.             Eid.                Niels Olsen Lien og k. Kari Isacsdtr.                                             Dorthe                            side 68

Faddere: 1. Inger Halvorsdtr. Sættre 2. Mari Sørensdtr. Stusrød 3. Nils Aaklung 4. Sto Olsen ibid 5. Lars Hansen Sættre.

 

14.apr.             Eid.                Johannes Halvorsen Kaasa og k. Maria Nilsdtr.                             Birte                               side 68

Faddere: 1. Gunil Nilsdtr. af Porsgrund 2. Turi Nilsdtr. Buer 3. Ole Rasmussen af Porsgrund 4. Ewen Aaklung 5. Eric Tomesen Stusrød.

1793

26.apr.             Eid.                Peder Andersen Kiøndal og k. Ingebor Stenersdtr.                        Marte                             side 68

Faddere. 1. Nette Olsdtr. Sættre 2. Margrete Stenersdtr. Kiøndal 3. Ole Stenersen ibid 4. Nils Solie 5. Hans Anunsen Sunsaas.

 

09.mai.            Eid.                Caspar Barths kone efter et dødfød Drenge-Barn introduseret.                                               side 68

 

12.mai.            Eid.                Eric Larsen Wiersdal og k. Maren Nilsdtr.                                      Hans                               side 68 

Faddere: 1. Marte Bolette Christensdtr. ibid 2. Eli Nilsdtr. ibid 3. Michel Sættre 4. Lars ibid 5. Isac Andersen Wiersdal.

 

20.mai.            Eid.                Anders Christophersen Stulen og k. Maren Pedersdtr.                    Elen Maria                     side 68

Faddere: 1. Malene Jacobsdtr. Lanner 2. Christence Hansdtr. Røra 3. Nils Solie 4. Anun Sunsaas 5. Nils Pedersen ibid.

 

26.mai.            Sil.                  Siul Siulsen Toen og k. Dorte Pedersdtr.                                        Peder                              side 68

Faddere: 1. Dorte Jacobsdtr. Island 2. Maren Ericsdtr. ibid 3. Ole Kløwen 4. Ole Rasmusen Kløverød 5. Jan Ericsen Island.

 

26.mai.            Sil.                  Jens Nilsen Qvislen og k. Sidsel Olsdtr.                                         Christen                          side 68 

Faddere: 1. Mari Hansdtr. Næs 2. Kisten Pedersdtr. Qvislen 3. Hans Nabhoug 4. Engebrict Næs 5. Hans Nilsen Qvislen.

1793

02.jun.             Eid.                Halvor Steensen Hogholt og k. Anne Maria Aasolsdtr.                  Aasol                                side 68

Faddere: 1. Karen Olsdtr. Flaatten 2. Anne Josephsdtr. Stridsklew 3. Anders Muule 4. Stian Skrabeklew 5. Jacob Langangen.

 

16.jun.             Eid.                Nils Anundsen Kaasen og k. Kisten Sørensdtr.                              Kisten Marie                  side 68           

Faddere: 1. Marte Sørensdtr. Røra 2. Elen Sørensdtr. Kiørsrød 3. Søren ibid 4. Torjus ibid 5. Tolv Anunsen Sillien.

 

16.jun.             Eid.                Sigur Sigursen Nøchlegaard og k. Kisten Engebrictsdtr.                 Engebrict                         side 68

Faddere: 1. Anne Jonsdtr. Landgang 2. Karen Arnalsdtr. Oxum 3. Christopher Nøchlegaard 4. Arve Langang 5. Ole Engebrictsen ibid.

 

16.jun.             Sil.                  Anders Povelsen Gurholt og K. Marie Olsdtr.                                Jacob                              side 68

Faddere: 1. Pirnille Pedersdtr. ibid 2. Rønnou Olsdtr. Sekland 3. Eric Gurholt 4. Jacob ibid 5. Nils Olsen Præstegd.

 

16.jun.             Sil.                  Lars Halvorsen Spornæs og k. Anne Siulsdtr.                                Ingebor                           side 68

Faddere: 1. Kari Olsdtr. Søland 2. Anne Gulbransdtr. Røe 3. Ole Johannesen Kløwen 4. Ole Pedersen ibid 5. Ole Rasmusen Romsdal.

 

30.jun.             Eid.                Rolloug Andersen Klewen og k. Gunil Jespersdtr.                          Anne                               side 68

Faddere: 1. Anne Clemetsdtr. Gaasegrund 2. Ingebor Povelsdtr. Stridsklew 3. Tosten Gutto 4. Christen Jespersen 5. Christopher Andersen p. Toldboden.

1793

05.jul.              Eid.                Nils Pedersen Sunsaas og k. Anne Maria Andersdtr.                      Anders                            side 68

Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Stulen 2. Maren Andersdtr. Nordal 3. Anders Nordal 4. Eric Langang 5. Amun Pedersen Sunsaas.

 

07.jul.              Brevig            Nils Sørensen Nøchlegaard og k. Inger Christensdatter                 Catrine                           side 69

Faddere: 1. Sara Langangen 2. Birte Christensdtr. i Prgd. 3. Anders Lønnebakke 4. Anders Wiersdal 5. Gunder Nilsen Tweten N.

Merknad:  Døpt i Brevik – ført i kirkeboka for Eidanger.

 

07.jul.              Sil.                  Ole Rasmusen p. Kløverød og trolov. Inger Isacsdtr.                     Marte                             side 69

Faddere: 1. Margrete Arvesdtr. Hochstad 2. Ingebor Knudsdtr. Høysæt 3. Ole Røe 4. Jens Rolighed 5. Ole Isacsen Kløverød.

 

07.jul.              Sil.                  Johan Rollougsen Hochstad og k. Dorte Abrahamsdtr.                  Margrete                        side 69

Faddere: 1. Maren Svensdtr. Hochstad 2. Lisbet Jørgensdtr. Høysæt 3. Peder Hochstad 4. Jon Nilsen Søland 5. Jacob Søntved.

 

14.jul.              Eid.                Amun Engebrictsen Waller og k. Ingebor Hansdtr.                         Netten Margrete            side 69

Faddere: 1. Ingebor Christensdtr. Holte 2. Magnil Larsdtr. Waller 3. Lars Røe 4. Jon Traaholt 5. Søren Engebrictsen Holte.

1793

28.jul.              Eid.                Lars Olsen Nauser og k. Ambor Olsdtr.                                         Anne                               side 69           

Faddere: 1. Malene Jacobsdtr. Lanner 2. Anne Catrine Ødewald 3. Amun Flochstad 4. Lars Øweraasen 5. Hendric Hansen Langangen.

 

28.jul.              Sil.                  Hans Larsen Saugen og k. Maria Jørgensdtr.                                 Isac                                 side 69

Faddere: 1. Karen Larsdtr. Sorbøe 2. Lisbeth Jørgensdtr. ibid 3. Anun Prgd. 4. Lars Sorbøe 5. Sven Olsen Øwrebøe.

 

04.aug.            Eid.                Isac Olsen Qvæstad og k. Sara Nilsdtr.                                          Jacob                              side 69

Faddere. 1. Anne Nilsdtr. Qvæstad 2. Kisten Pedersdtr. ibid 3. Nils Mortensen ibid 4. Christian Hansen Høysæt 5. Jacob Isacsen Qvæstad.

 

04.aug.            Eid.                Johannes Olsen Sunsaas-Øen og k. Margrete Povelsdtr.                Inger Johanne                 side 69

Faddere: 1. Anne Jonsdtr. Langang 2. Margrete Børgesdtr. Sunsaas 3. Nils ibid 4. Eric Langang 5. Hans Nilsen ibid.

 

11.aug.            Eid.                Abraham Guttormsen Huuset og k. Ingebor Anunsdtr.                   Guttorm                           side 69

Faddere: 1. Ingebor Guttormsdtr. ibid 2. Anne Anunsdtr. 3. Ole Skavrager 4. Christopher Bakke 5. Søren Christensen Lunde Ø.

 

18.aug.            Sil.                  Hans Olsen Høysæt og k. Karen Pedersdtr.                                  Ole                                   side 69

Faddere. 1. Anne Andersdtr. ibid 2. Ingebor Pedersdtr. ibid 3. Ole Solvesen ibid 4. Ole Kielsen Øvrebøe 5. Sven Olsen ibid.

1793

18.aug.            Sil.                  Torkil Nilsen Kaasene og k. Barbro Hansdtr.                                Kisten                             side 69

Faddere: 1. Kari Olsdtr. Sølan 2. Ingebor Christophersdtr. Kløwerød 3. Jon Engw. Sølan 4. Gunder Gundersen ibid 5. Ole Gundersen Kaasene.

 

27.aug.            Eid.                Ole Christensen Leerstang og k. Gunil Maria Pedersdtr.                 Maria                              side 69

Faddere: 1. Mad. Lars Nilsen 2. Jfr. Inger Chrystie 3. Boye Chrystie 4. Ole Grubbe 5. Hans Holm.

Merknad: NB. i Brevig.

 

25.aug.            Eid.                Lars Rasmusen Aasen og k. Maria Amundsdtr.                              Lars                                side 69

Faddere: 1. Malene Ødewald 2. Kari Amundsdtr. Prgd [Prestegaarden. IK] 3. Iwer Lunde Nordre 4. Knud Hogholt 5. Jacob Nilsen Prgd.

 

01.sep.             Eid.                Søren Frantsen Langangen og k. Margrete Christensdtr.                Frantz                              side 69

Faddere: 1. Inger Christensdtr. Nøchlegd. 2. Margrete Børgesdtr. Sunsaas 3. Arve Langang 4. Hans Anunsen Sunsaas.

 

01.sep.             Sil.                  Nils Jacobsen Island og k. Dorte Jacobsdtr.                                 Helvig                              side 69

Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. ibid 2. Maren Ericsdtr. ibid 3. Nils Jacobsen Hochstad 4. Ole Jacobsen Island 5. Jan Ericsen ibid.

1793

08.sep.             Eid.                afg. Ole Tengelsen Hitterød og k. Kari Arnesdtr.                           Ole                                   side 69           

Faddere: 1. Ambor Ellewsdtr. Ørestved 2. Malene Tengelsdtr. Stranden 3. Jon Kiørholt 4. Ole Er. Saltboden 5. Halvor Strand.

 

22.sep.             Sil.                  Jacob Nilsen Høysæt og k. Anne Andersdtr.                                Anders                            side 69

Faddere: 1. Karen Pedersdtr. ibid 2. Ingebor Knudsdtr. ibid 3. Nils Holte 4. Wetle Nilsen ibid 5. Lars Knudsen Høysæt.

 

22.sep.             Sil.                  Johannes Jonsen Kiste S. og k. Marte Gulbransdtr.                       Aaste                              side 69           

Faddere: 1. Anne Gulbransdtr. Gonsholt 2. Karen Pedersdtr. Surdal 3. Bent Gonsholt 4. Nils Povelsen ibid 5. Arne Aslesen Kiste.

 

29.sep.             Eid.                Peder Rasmusen Lunde N. og k. Kisten Larsdtr.                           Rasmus                          side 69

Faddere:1. Larine Sørensdtr. Huustoft 2. Gunil Iwersdtr. Lunde N. 3. Knud Qvæstad 4. Torjus Lunde S. 5. Lars Nilsen Lunde N.

 

29.sep.             Eid.                Nils Jacobsen Hasler og k. Marte Madsdtr.                                   Anders                            side 69

Faddere: 1. Maren Sørensdtr. Slewold 2. Maren Pedersdtr. Lillegd. 3. Amun Lillegd. 4. Jacob Nilsen i Prgd. 5. Ole Povelsen Døwig.

 

29.sep.             Eid.                Nils Barseboes kone efter dødfødt D. barn Nils introduseret                                                  side 69

 

29.sep.             Eid.                Ole Stenersen Kiøndal og k. Jøran Jacobsdtr.                               Marte Margrete            side 69

Faddere: 1. Kari Stenersdtr. Ramsaas 2. Margrete Stenersdtr. 3. Peder Andersen 4. Gudmun Jonsen.

1793

06.okt.             Eid.                Anders Anunsen Berg og k. Margrete Gautesdtr.                           Ingebor                           side 69

Faddere: 1. Kisten Larsdtr. Rørerød 2. Malene Olsdtr. Elven 3. Anun Berg 4. Iwer Stamland 5. Bent Knudsen ibid.

 

13.okt.             Sil.                  Jacob Olsen Øvrebøe og k. Ingebor Knudsdtr.                             Ole                                  side 69

Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. ibid 2. Maria Christensdtr. ibid 3. Anun Præsteg. 4. Børge Øvrebøe 5. Sven Olsen ibid.

 

13.okt.             Sil.                  Ole Findsen Tosholt og k. Maren Olsdtr.                                      Ole                                  side 69

Faddere: 1. Anne Andersdtr. Høysæt 2. Maren Finsdtr. Engelstad 3. Peder Halvorsen Holte 4.  Anun D. Tosholt 5. Ole Pedersen.

 

13.okt.             Sil.                  Ole Larsen Nabhougs kone efter hiemmedøbte D. B. introduseret.                                        side 69

 

20.okt.             Eid.                Iwer Stamlands kone efter hiemmedøbte D. B. introduseret.                                                   side 69

 

27.okt.             Eid.                Torjus Lundes kone efter dødfødte D. B. introduseret.                                                           side 69

 

27.okt.             Eid.                Lars Ørestweds kone …….?...   introduseret.                                                                       side 69

1793

03.nov.            Sil.                  Isac Torkilsen Engelstad og k. Helvig Andersdtr.                            Torkil                             side 69

Faddere: 1. Aaste Gullicsdtr. ibid 2. Margrete Gullicsdtr. ibid 3. Michel og 4. Rasmus ibid 5. Anun Gullicsen Snurren.

 

03.nov.            Sil.                  Zacharias Clausen Røe og k. Karen Johannesdtr.                          Christine                         side 69

Faddere: 1. Karen Johannesdtr. Wenstøb 2. Else Abrahamsdtr. Hoppestad 3. Nils Pedersen Otterholt 4. Claus Mogensen Hoppestad 5. Ole Slettekollen.

 

10.nov.            Eid.                Iwer Abrahamsen Skielswiig og k. Mette Christine Abrahamsdtr.   Knud                                side 69

Faddere: 1. Maria Abrahamsdtr. Hwalen 2. Mari Olsdtr. Ørestved 3. Anders Muule 4. Abrah. Hwalen 5. Hans Werswig. 

 

17.nov.            Eid.                Christopher Sørensen Bakke og k. Ambor Larsdtr.                       Lars                                 side 69

Faddere: 1. Ingebor Guttormsdtr. Huuset 2. Anne Marie Andersdtr. 3. Abraham Guttormsen 4. Jon Andersen Hejestad 5. Torger Bakke.

 

24.nov.            Eid.                Ole Pedersen Skavrager og k. Sara Olsdtr.                                    Peder                               side 69 

Faddere: 1. Siwerts k. af Brevig 2. Christiane Margrete Claussen 3. Nils Sunsaas 4. Anun ibid 5. Eric Langangen.

1793

24.nov.            Sil.                  Knud Siulsen Toen og k. Helga Pedersdtr.                                    Peder                               side 69

Faddere: 1. Karen Rønnicdtr. Soland 2. Birte Olsdtr. Hochstad 3. Nils Arnesen 4. Wilhelm Andersen 5. Nils Olsen Prgd.

 

01.des.            Eid.                Lars Hansen Stusrød og k. Maren Sørensdtr.                                 Karen                              side 69

Faddere: 1. Ragnil Larsdtr. Aaklung 2. Mari Andersdtr. Nordal 3. Nils Aaklung 4. Ewen ibid 5. Stoe Sørensen Studsrød.

 

12.des.            Eid.                Brynil Rasmusen Sanne og k. Larine Andersdtr.                              Anna                               side 69

Faddere: 1. Birte Andersdtr. Rødningen 2. Mariken Andersdtr. 3. Ole Rasmusen Kiølnæs 4. Peder Klevstrand 5. Halvor Waller.

 

15.des.            Sil.                  Jens Olsen Rolighed og k. Marte Jensdtr.                                      Ole                                   side 69

Faddere: 1.  Helvig Prgd. [Præstegaarden. IK] 2. Ingebor Pedersdtr. Høysæt 3. Anun Prgd. 4 Peder ibid 5. Nils Olsen ibid.

 

15.des.            Sil.                  Nils Isacsen Kløverød og k. Anne Pedersdtr.                                Isac                                 side 69

Faddere: 1. Barbara Olsdtr. ibid 2. Anne Larsdtr. Hagen 3. Isac Kiste 4. Ole Serkland 5. Ole Isacsen Kløverød.

 

15.des.            Sil.                  Lars Haugesen Schougtveds k. efter dødf. D. B. introduseret.                                                side 69

1793

22.des.            Eid.                Lars Christensen Lunde Søndres kone efter døf. D. B. introduseret.                                        side 69

 

26.des.            Eid.                Jacob Hansen Lille Døwig og k. Inger Halvorsdtr.                          Karen Maria                  side 69

Faddere: 1. Birte Lillegd. 2. Marie Pedersdtr. Gusfred 3. Peder Røra 4. Nils Pasa 5. Hans Halvorsen.

 

 

1794

 

 

12.jan.             Sil.                  Engebrict Ericsen Tweten og k. Pirnille Andersdtr.                         Anne                               side 69

Faddere: 1. Marte Jacobsdtr. ibid 2. Maren Ericsdtr. Island 3. Peder og 4. Lars Andersen Tweten 5. Jan Island.

 

12.jan.             Sil.                  Knud Jermunsen og k. Gro Rasmusdtr., hiemmedøbte                   Jøran                              side 69

Faddere: 1. Karen Olsdtr. Soland 2. Gunil Rasmusdtr. Romsdal 3. Iwer Kløverød 4. Wilhelm Halvorsen.

 

12.jan.             Sil.                  Halvor Povelsen Søntved og k. Maria Knudsdtr.                           Anne                               side 69

Faddere: 1. Dorthe Afsøle 2. Pirnille Povelsdtr. 3. Anders Afsøle 4. Jacob Søntved 5. Halvor Gundersen ibid.  

1794  

 [Side 70 mangler på Digitalarkivet. På mikrofilmen er den ene delen av denne siden uleselig mens den andre halvdelen er brukbar. I orginalen på Kongsberg derimot er begge delene fint leselig og tatt med her. Uægte barn ført på side 84 er kronologisk tatt med inne imellom her slik vi har gjor det ellers.]  

 

02.feb              Sil.                  Jon Svendsen Ouestad og k. Inger Pedersdtr.                               Sven                                side 70

Faddere: 1. Ingebor Jacobsdtr. ibid 2. Helvig Pedersdtr. ved Verket 3. Nils Ouestad 4. Lars ibid 5. Peder Hansen ibid.

 

09.feb             Eid.                Jens Jonsen HvalsRødning og k. Kistine Sørensdtr.                         Guri Margrete               side 70

Faddere: 1. Anne Knudsdtr. Aas 2. Anne Marie Andersdtr. Røe 3. Knud Hogholt 4. Torjus Jonsen af Porsgrund V 5. Hans Anunsen Wersviig.

 

23.feb             Eid.                 Michel Larsen Sadelmager p. Klep og k. Anne Erichsdtr.                Lars                                side 70

Faddere: 1. Johanne Torjusdtr. Aas 2. Ambor Nilsdtr. Lunde 3. Anders Wiersdal 4. Anders Grave 5. Torjus Nilsen Aas.

 

23.feb            Eid.                   Anders Jacobsen Herregds-Stranden og k. Gunil Olsdtr.               Maren                               side 70        

Faddere: 1. Inger Halvorsdtr. Lille Døvig 2. Anne Jacobsdtr. Tveten 3. Jacob Ulverød 4. Ole Jacobsen ibid 5. Ole Gundersen Ødevald

1794  

23.feb            Sil.                    Ole Ouestads kone efter dødfødde Drengebarn introdusert                                                      side 70    

23.feb            Sil.                    Aslac Røes kone efter dødfødde Piige-barn introdusert                                                            side 70

NB! 1793 (Gjelder bare denne 29.des. JO)

29.des            Eid.                   Halvor Biørnsen Valler og k. Gurri Helgesdtr.                                Knud                                side 70   

Faddere: 1. Ingeborg Hansdtr. Waller 2. Anne Tronsdtr. Tveten 3. Brynol Sanna 4. Anders Hansen Ødegd. 5. Christen Nyhuus

 

16.mar.            Sil.                  Anne Sørensdtr. Finsrøds uægte                                                  Anne                                side 84–Uægte

Faddere: 1. Ingebor Ouestad 2. Anne Larsdtr. ibid 3. Ole Arvesen ibid 4. Kiel Arvesen ibid 5. Hans Finsrød.

- Barnefader angivet den uconfirmerede Dreng Jan Jansen Moene.  

 

16.mar            Sil.                    Børge Torsen Øvrebøe og k. Elen Mathiæsdtr.                            Gunil                                 side 70     

Faddere: 1. Gunil Svensdtr. ibid 2. Kisten Nilsdtr. ibid 3. Jacob Olsen ibid 4. Ole Kielsen ibid, 5. Sven Olsen ibid.

1794  

16.mar            Sil.                     Anders Povelsen  Afsøle og k. Dorthe Knudsdtr.                         Ingebor                            side 70

Faddere: 1. Mari Knudsdtr. Søntved 2. Pernille Povelsdtr. Søland 3. Halvor Søntved 4. Nils Knudsen ibid 5. Jacob Knudsen ibid.

 

23.mar.            Eid.                Siri Tostensdtr. Guttos uægte                                                       Abraham                         side 84–Uægte

Faddere: 1. Boel Hansdtr. Toleskouen 2. gl. Ole Tweten 3. Nils Pasa 4. Christen Nyhuus 5. Thora Gutto.

- Barnefader blev nyelig gevorben Abraham Gundersen OreRødningen  

 

30.mar            Eid.                    Hans Hansen Herøe og k. Gunil Christensdtr.                              Hans                                  side 70

Faddere: 1. Gunil Catrine Tangen 2. Christine Olsdtr. Brasberg 3. H. Jeppe Andersen 4. Jens Tangen 5. Christen Larsen Herøe

 

02.apr            Eid.                      Peder Danielsen Tveten S og k. Anne Nilsdtr.                            Ingeborg Christine           side 70

Faddere: 1. Nicoline Christine Selanders 2. Maria Andersdtr. Tveten N 3. Ole Nyhuus 4. Christen Olsen Tveten 5. Ole Tollougsen Gevorben

1794  

09.apr            Eid.                       Nils Larsen Wiersdal og k. Ingebor Jonsdtr.                              Lars                                   side 70

Faddere: 1. Maren Nilsdtr. ibid 2. Marte Andersdtr. ibid 3. Anders Sørensen ibid 4. Anun Olsen ibid 5. Gudmun Jonsen Kiøndal

 

17.apr            Sil.                        Christen Andersen Kløverød og k. Barbara Olsdtr.                    Jacob                                side 70

Faddere: 1. Dorthe Christensdtr. ibid 2. Thora Asbiørnsdtr. ibid 3. Iver ibid 4. Nils Hochstad 5. Ole Pedersen Kløven

 

17.apr            Sil.                         Jon Aslesen Kiste S og k. Anne Jensdtr. hiemmed. Db.             Aslac                                side 70

Faddere: 1. Gunil Aslesdtr. ibid 2. Kisten Aslesdtr. Surdal 3. Lars Gulbransen Kiste 4. Johannes ibid 5. Arne Aslesen ibid.

 

17.apr            Sil.                        Peder Præstegaardens kone efter hiemmedøbte Pigebarn introdusert                                    side 70

 

13.apr            Eid.                       Jacob Silliens kone efter hiemmedøbte Drengebarn introdusert                                             side 70

 

13.apr            Eid.                      Arve Engebrictsen Langangen og k. Marte Nilsdtr.                      Kisten                               side 70      

Faddere: 1. Kisten Engerictsdtr. Nøchlegd 2. Anne Larsdtr. Langang 3. Lars Buer ibid 4. Ole Engebrictsen ibid 5. Hans Nilsen ibid.

1794  

17.apr.             Sil.                  Helvig Larsdtr. Øvrebøe uægte                                                    Else                                  side 84–Uægte

Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. ibid 2. Helvig Gulbransdtr. ibid 3. Borge ibid 4. Sven Olsen og 5. Sven Olsen ibid.

[det er her skrevet Sven Olsen 2 ganger – men skal trolig være to ulike navn. IK]

- Barnefaderen var Jacob Isachsen Kiste.  

 

21.apr            Eid.                      Engebrict Hansen Birketved og k. Helga Nilsdtr.                          Ole                                  side 70

Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Moen 2. Mariken Halvorsdtr. ibid. 3. Hans Christensen Ouestad 4. Ole Rasmusen Riis 5. Ole Halvorsen Melnæs?

 

21.apr            Eid.                       Jon Arnesen Kiørholt og k. Marthe Marie Pedersdtr.                 Ingebor Margrete            side 70

Faddere: 1. Sara Olsdtr. Skavrager 2. Barbara Olsdtr. Grønnerød 3. Jacob Kiørholt 4. Nils Tengelsen Strand 5. Amun Pedersen Sunsaas 

 

27.apr            Eid.                        Lucas Lucasen Skielsviig og k. Birte Rasmusdtr.                        Hans                                    side 70

Faddere: 1. Taran Hansdtr. ibid 2. Thora Gullicsdtr. ibid 3. Abraham ibid 4. Abraham Aasolsen Hvalen 5. Nils Sørensen Muule.

 

27.apr            Eid.                        Michel Iversen Sættre og k. Nette Olsdtr.                                 Elen                                       side 70

Faddere: 1. Karen Larsdtr. Rødningen 2. Karen Olsdtr. Sillien 3. Peder Andersen Kiøndal 4. Eric Wiersdal 5. Isac Larsen Sættre

1794  

27.apr            Eid.                        Hans Hansen Smekkerød og k. Inger Olsdtr.                             Ingebor Maria                    side 70

Faddere: 1. Birte Amunsdtr. Ødegd. 2. Maren Andersdtr. Nordal 3. Iver Lunde N 4. Anders Kogersvold 5. Isac Larsen Sættre

 

04.mai            Sil.                        Nils Olsen Tejet og k. Gunil Povelsdtr.                                         Ole                                    side 70

Faddere: 1. Anne Jensdtr. Kiste 2. Birte Olsdtr. ibid 3. Johannes ibid 4. Povel Præstejordet 5. Jon Skolemester

 

04.mai            Sil.                        Peder Andersen Tveten og k. Marte Jacobsdtr.                            Anders                             side 70

Faddere: 1. Pirnille Andersdtr. ibid 2. Maren Erichsdtr. Island 3. Engebrict Tveten 4. Ole Kielsen Øvrebøe 5. Lars Andersen Tveten.

 

25.mai.            Eid.                Enken Ingebor Halvorsdtr. Tweten S., uægte                                    Gunil                              side 84–Uægte

Faddere: 1. Mari Halvorsdtr. Pasa 2. Helvig Halvorsdtr. Tweten N. 3. Tollou Flaaten 4. Michel Larsen Tweten N. 5 Isac Andersen Stridsklew.

- Barnets fader blev en gevorben Jens Amunsen fra Tellemarken.  

01.jun.             Eid.                Peder Halvorsen Fiera og k. Marta Jacobsdtr.                                 Nils                                 side 70

Faddere: 1. Maria Jacobsdtr. Q.?.. 2. Mari Torsdtr. Herøe 3. Engebrict Werswig 4. Hans Anunsen og 5. Hans Stiansen.

1794

09.jun.             Eid.                Christopher Nøchlegards kone efter dødfødt P. B. introduseret.                                              side 70

 

09.jun.             Eid.                Haavor Torjusen Aas og k. Anne Knudsdtr.                                   Torjus                             side 70

Faddere: 1. Kisten Torjusdtr. Grave 2. Thora Gullicsdtr. Skielswiig 3. Ole Saltboden 4. Christian Aas 5. Torjus Nilsen ibid.

 

15.jun.             Sil.                  Ole Colbiørnsens k. efter dødfødt Drenge B. introduseret                                                      side 70

 

22.jun.             Eid.                Hans Israelsen Gundeklew og k. Giertrud Giertsdtr.                       Giert                                side 70

Faddere: 1. Birte Andersdtr. Rødningen 2. Elen Rasmusdtr. ibid 3. Stian Skrabeklew 4. Peder Klewstrand 5. Halvor Israelsen.

 

22.jun.             Eid.                Peder Andersen Kiøndal og k. Ingebor Stenersdtr.                        Ingebor Maria                side 70

Faddere: 1. Anne Stenersdtr. Ramsaas 2. Margrete Stenersdtr. Kiøndal 3. Jacob Langangen 4. Lars Sættre 5. Ole Stenersen.

 

29.jun.             Eid.                Ole Hansen Sadelm. og k. Maria Abrahamsdtr., hiemmed.             Marte Maria                  side 70    

Faddere: 1. Marte Jensdtr. Muule 2. Maria Engebrictsdtr. Døwig 3. Abraham Skielswiig 4. Iwer ibid 5. Michel Erlandsen.

1794

27.jun.             Sil.                  Hans Pedersen Nabhoug og k. Maren Jørgensdtr.                         Anun                                side 70

Faddere: 1. Birte Ødegaard 2. Helvig Hansdtr. Nabhoug 3. Gunder Ødegaard 4. Nils Aaklung 5. Peder Sørensen Moholt.

Merknad: For sted er oppført ”Sillien: i Eidanger” som muligens kan bety at familien var fra Sillien Annex men at dåpen foregikk i Eidanger kirke.

 

13.jul.              Sil.                  Nils Arnesen Toa og k. Ragnil Nilsdtr.                                           Karen                              side 70

Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Kløwerød 2. Maren Nilsdtr. ved Værket 3. Siul Toa 4. Wilhelm Halvorsen Wanneboe 5. Jacob Jørgensen i Prgd.

 

27.jul.              Eid.                Ole Jacobsen Flochstads kone efter dødfødt Barn introduseret.                                              side 70

 

03.aug.            Sil.                  Bent Gundersen og k. Ingebor Halvorsdtr.                                     Karen                              side 70

Faddere: 1. Aaste Gullicsdtr. Engelsta 2. Margrete Gullicsdtr. ibid 3. Peder Halvorsen Tosholt 4. Lars Knudsen Høysæt.

 

03.aug.            Sil.                  Ole Andersen Tweten og k. Karen Sørensdtr.                               Anne                                side 70

Faddere: 1. Marte Jacobsdtr. ibid 2. Maren Ericsdtr. Island 3. Ole Sørensen Otterholt 4. Lars Andersen Tweten.

 

31.jul.              Eid.                Hans Isacsen Lillegaard og k. Birte Jacobsdtr.                               Netten Nicoline               side 70

Faddere: 1. Mad. Søren Raskes 2. Jfr. Saasen 3. Kammerh. Sewerin Løwenskiold 4. Lieut. Finne 5. Jacob Aal.

1794

07.sep.             Eid.                Peder Rasmusen Lunde N. og k. Kisten Larsdtr.                           Anne                                side 70

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Qvæstad 2. Maria Sørensdtr. Lunde 3. Isac Qvæstad 4. Torjus Lunde S. 5. Anders Nilsen i Prgd.

 

12.sep.             Eid.                Christen Larsen Herøe og Engel Mathea Bratsberg                       Ole Petter                        side 70

Faddere: 1. Mad. Controleur Bruns 2. Jfr. Ingebor Andersen 3. Jens Halvorsen 4. Jens Bukka 5. Halvor Falk Dahl.

 

14.sep.             Sil.                  Hans Olsen Høysæt og k. Karen Pedersdtr.                                 Peder                               side 70

Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Øvrebøe 2. Ingebor Knudsdtr. Høysæt 3. Ole Solvesen ibid 4. Jacob Christensen Rosholt 5. Sven Olsen Øvrebøe.

 

14.sep.             Sil.                  Nils Povelsen Gonsholt og k. Anne Gulbransdtr.                          Karen                               side 70

Faddere. 1. Marte Gulbransdtr. Kiste 2. Karen Bentsdtr. Gonsholt 3. Johannes Kiste 4. Knud Gonsholt 5. Ole Pedersen Røe.

 

21.sept.           Eid.                Peder Pedersen Røra og k. Margrete Larsdtr.                                Larine                             side 70

Faddere: 1. Anne Jensdtr. af Brevig 2. Marte Maria Jacobsdtr. Døwig 3. Jon Nordlænding af Brewig 4. Nils Solie 5. Nils Røra.

 

28.sep.             Eid.                Lars Bentsen Lunde og k. Elen Jonsdtr., hiemmedøbte                  Birte Kistine                    side 70

Faddere: 1. Ole Ragnilrøds kone 2. Elen Larsdtr. Sættre 3. Arne Jonsen Rødning 4. Stoe Olsen Aaklung 5. Isac Larsen Sættre.

1794

28.sep.             Sil.                  Anun Gullicsen Snurren og k. Karen Ericsdtr.                               Eric                                 side 70

Faddere: 1. Helvig Prgd. 2. Mari Ericsdtr. Høysæt 3. Peder Prgd. 4. Jens Rolighed 5. Nils Olsen Prgd.[Prgd. = Præstegaarden. IK]

 

16.sep.             Brevig            Stener Pedersen Biønæs og k. Inger Olsdtr.                                 Mari                               side 70

Faddere: 1. Ambor Anunsdtr. Stamland 2. Kisti Knudsdtr. ibid 3 Rasmus Berg 4. Ole Leerstang 5. Nils Olsen.

Merknad: Fra Eidanger - døpt i Brevik kirke – ført i kirkeboka for Eid.

 

12.okt.             Eid.                Jacob Olsen Langangen og k. Anne Jonsdtr.                                  Jon                                  side 70

Faddere: 1. Kisten Christensdtr. Wiersdal 2. Christiane Claussen 3. Jacob Oxum 4. Rasmus Berg 5. Anun Pedersen Sunsaas.

 

12.okt.             Eid.                Ole Stenersen Kiøndal og k. Giøran Jacobsdtr.                              Anna                               side 70

Faddere: 1. Birte Hansdtr. Sættre 2. Marte Maria Jacobsdtr. Grinnen 3. Peder Andersen Kiendal 4. Nils Solie 5. Gudmun Jonsen Kiøndal.

 

12.okt.             Eid.                Hans Pedersen Schawrager og k. Inger Maria Isacsdtr.                 Karen                              side 70

Faddere: 1. Ingebor Anunsdtr. Huuset 2. Inger Isacsdtr. 3. Brynol Guttormsen 4. Torger Bacche 5. Iwer Isacsen.

 

17.okt.             Eid. i Brevig Christian Sørensen Aas og k. Johanne Torjersdtr.                           Maria                              side 71

Faddere: 1. Kisti Torjersdtr. Grava 2. Anne Andersdtr. 3. Haavor Aas 4. Nils Ericsen ibid 5. Eric Nilsen ibid.

Merknad IK: fra Eidanger – døbt i Brevig – ført i kirkeboka for Eid.

1794

26.okt.             Eid.                Søren Christensen Øvre Lunde og k. Ambor Nilsdtr.                     Nils                                 side 71

Faddere: 1. Mette Christine Abrahamsdtr. Skielswig 2. Elen Andersdtr. 3. Ole Flochstad 4. Knud Qvæstad 5. Iwer Lunde Ø.

 

02.nov.            Eid.                Søren Frantzen Barseboe og k. Margrete Christensdtr.                  Frantz                              side 71

Faddere: 1. Live Christensdtr. Mørjerød 2. Christine Hansdtr. Barseboe 3. Nils ibid 4. Christen Engebrictsen ibid 5. Arve Frantzen Omsland.

 

02.nov.            Eid.                Halvor Steensen Hogholt og k. Anne Maria Aasolsdtr.                  Anne Sirene                     side 71

Faddere: 1. Ingeborg Jensdtr. Gaasegrund 2. Ingebor Anunsdtr. Werswiig 3. Eric Langang 4. Anders Gaasegrund 5. Hans Wersvig.

 

02.nov.            Eid.                Jon Børgesen Grava og k. Kisten Nilsdtr.                                      Anne Johanne                 side 71

Faddere: 1. Kisten Torjusdtr. Grava 2. Malene Tengelsdtr. Strand 3. Ole Saltboden 4. Gullic Nilsen Grava 5. Anders Halvorsen ibid.

Merknad: tvilling

 

16.nov.            Eid.                Ewen Larsen Aaklung og k. Sidsel Pedersdtr.                                Gunil                                side 71

Faddere: 1. Live Pedersdtr. Haukeraas 2. Margrete Jacobsdtr. Aaklung 3. Nils ibid 4. Lars Hansen Stusrød 5. Christen Sørensen ibid.

 

16.nov.            Sil.                  Nils Knudsen Søntved og k. Gro Simonsdtr.                                 Karen                              side 71

Faddere: 1. Dorte Knudsdtr. Afsøle 2. Kari Gundersdtr. Søntved 3. Anders Povelsen Afsøle 4. Ole Slettekol 5. Halvor Povelsen Søntved.

1794

16.nov.            Sil.                  Anders Nilsen Solverød og k. Isanna Isacsdtr.                               Isac                                 side 71

Faddere: 1. Maria Jacobsdtr. ibid 2. Anne Nilsdtr. Moe 3. Nils Andersen ibid 4. Anders Rønnicsen Fieldet 5. Jacob Abrahamsen Solverød.

 

16.nov.            Sil.                  Johannes Johannesen ved Wærket og Ingebor Hendricdtr.            Johan Hendric                side 71

Faddere: 1. Maren Hansdtr. Næs 2. Inger Maria Jensdtr. Daapan 3. Jan og 4. Powel Andersen ved Værket.

 

16.nov.            Sil.                  Anders Sørensen Moholt og k. Birte Pedersdtr.                            Gunil                                side 71

Faddere: 1. Inger Pederdtr. Ouestad 2. Helvig Pedersdtr. Kiste 3. Nils Ouestad 4. Peder Svensen Moholt 5. Nils Simonsen ibid.

 

23.nov.            Eid.                Torjus S. Lundes kone efter dødfødt D. b. intoduseret                                                            side 71

 

30.nov.            Eid.                Anders Olsen Kogerswold og k. Dorte Rasmusdtr.                        Rasmus                           side 71

Faddere: 1. Ambor Olsdtr. Nautzer 2. Anne Catrine Ødewald 3. Lars Buer 4. Ole Lanner 5. Halvor Stenersen.

 

08.des.            Sil.                  Jon Bentsen Hagen og k. Liwe Mathisdtr.                                      Mathis                            side 71

Faddere: 1. Ingebor Nilsdtr. ibid 2. Maren Olsdtr. Schielbred 3. Lars Jørgensen Sorbøe 4. Gullic Bentsen 5. Knud Olsen Schielbred.

1794

08.des.            Sil.                  Nils Gundersen Rødning og k. Inger Fridricsdtr.                            Ingebor                            side 71 

Faddere: 1. Maria Jacobsdtr. Solverød 2. Kisten Abrahamsdtr. ibid 3. Abraham ibid 4. Anders Nilsen ibid 5. Jacob Abrahamsen ibid.

 

08.des.            Sil.                  Jens Jacobsen Hochstad og k. Ambiør Arvesdtr.                           Nils                                 side 71

Faddere: 1. Margrete Arvesdtr. ibid 2. Maren Ericsdtr. Island 3. Nils Hochstad 4. Gullic Jensen ibid 5. Jan Erichsen Island.

 

08.des.            Sil.                  Ole Larsen Nabhoug og k. Birte Fridricsdtr.                                  Larine                             side 71

Faddere: 1. Maren Jørgensdtr. ibid 2. Helvig Knudsdtr. Gurholt 3. Hans Nabhoug 4. Knud Røe 5. Kiel Arvesen Ouestad.

 

08.des.            Sil.                  Jon Ingwoldsen Søland og k. Karen Olsdtr.                                  Nils                                  side 71

Faddere: 1. Karen Rønnicsdtr. ibid 2. Karen Nilsdtr. Moe 3. Søren Grinnie 4. Ole Gundersen Søntved.

 

26.des.            Eid.                Lars Nilsen Traaholt og k. Birte Christensdtr.                                 Sara                                 side 71

Faddere: 1. Birte Lillegd. 2. Ambor Sørensdtr. Kiørsrød 3. Corporal Torjus Kiørsrød 4. Anun Flochstad 5. Søren Solverød.

 

 

 

1795

 

 

11.jan.             Eid.                Gustav Adolf Jonassen og k. Malene Olsdtr.                                  Ole Jonas                       side 71

Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Røra 2. Elen Sørensdtr. Kiørsrød 3. Rasmus Berg 4. Lars Jørgensen ibid 5. Nils Olsen Rørerød.

 

11.jan.             Sil.                  Siul Siulsen Toa og k. Dorte Pedersdtr.                                        Pirnille                             side 71

Faddere: 1. Anne Andersdtr. Høysæt 2. Gunil Nilsdtr. Wanneboe 3. Ole Solvesen Høysæt 4. Jan Island 5. Halvor Pedersen Røe.

 

13.jan.             Eid.                Eric Sørensen Langang og k. Sara Christophersdtr.                       Sara                                  side 71

Faddere: 1. Anne Jonsdtr. ibid 2. Ingebor Nilsdtr. Nøchlegaard 3. Anders Lønnebakke 4. Anun Wiersdal 5. Anun Pedersen Sunsaas.

 

25.jan.             Eid.                Anders Pedersen Løwskiø og k. Maren Olsdtr.                              Peder                              side 71

Faddere: 1. Mette Abrahamsdtr. Skielswiig 2. Carine Olsdtr. Mule 3. Anders Muule 4. Abraham Skielswiig 5. Ole Sadelmager.

 

25.jan.             Eid.                Gunder Pedersen Ødegaard og k. Birte Amundsdtr.                       Anne Carine                   side 71

Faddere: 1. Kisten Sørensdtr. Kaasa 2. Karen Andersdtr. Nordal 3. Hans Nabhoug 4. Eric Christensen Qvæstad 5. Søren Andersen Nordal.

1795

25.jan.             Eid.                Nils Knudsen Barseboe og k. Ambiør Nilsdtr.                               Catrine                            side 71

Faddere: 1. Anne Maria Andersdtr. Ouen 2. Maren Andersdtr. Solum 3. Hans Holte 4. Nils Nøchlegaard 5. Iwer Stamland.

 

01.feb.             Sil.                  Aslac Gundersen Røe og k. Inger Knudsdtr.                                 Ingebor                            side 71

Faddere: 1. Ingebor Pedersdtr. Høysæt 2. Karen Pedersdtr. ibid 3. Hans Olsen ibid 4. Solve Olsen ibid 5. Ole Gundersen Søntved.

 

01.feb.             Sil.                  Nils Isacsen Kløverød og k. Anne Pedersdtr. , hiemmed.              Isac                                 side 71

Faddere: 1. Tharan Hansdtr. Serkland 2. Maren Isacsdtr. Kløverød 3. Ole Serkland 4. Jon Svensen Ouestad 5. Ole Isacsen Kløverød

[Det er feilskrevet Jon Svensd. for fadder nr.4. IK]

 

08.feb.             Eid.                Sigur Sigursen Nøchlegaard og k. Kisten Engebrictsdtr.                  Siwert                             side 71

Faddere: 1. Inger Christensdtr. ibid 2. Maria Andersdtr. ibid 3. Arve Langangen 4. Ole Sørensen Solum 5. Isac Andersen Wiersdal.

 

08.feb.             Eid.                Johannes Povelsen Aaklung og k. Ragnil Larsdtr.                           Ole                                  side 71

Faddere: 1. Birte Larsdtr. Bakke 2. Anne Margrete Jacobsdtr. Aaklung 3. Nils ibid 4. Ole Hansen Ragnilrød 5. Sto Sørensen Aaklungen.

 

25.feb.             Eid.                Ole Jacobsen Rørerød og k. Kisten Larsdatter                              Gurri Kistine                   side 71

Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Røra 2. Maren Isacsdtr. Grave 3. Isac Jacobsen Røra 4. Nils Olsen Rørerød 5. Ole Olsen ibid.

1795

22.feb.             Eid.                Michel Larsen Klep og k. Anne Ericsdtr.                                       Eric                                 side 71

Faddere: 1. Kisten Nilsdtr. Grava 2. Karen Haavorsdtr. Aas 3. Halvor Strand 4. Torjus Nilsen Aas.

 

22.feb.             Sil.                  Ole Olsen Eyet og k. Anne Nilsdtr.                                               Karen Kistine                 side 71

Faddere: 1. Maren Nilsdtr. Øxenholt 2. Birte Johannesdtr. Eyet 3. Jon Pedersen Øxenholt 4. Rasmus Nilsen Bøe 5. Kiel Arvesen Ouestad.

 

22.feb.             Sil.                  Jan Andersen ved Værket og k. Kisten Anunsdtr.                         Jan                                  side 71

Faddere: 1. Karen Nilsdtr. Daapen 2. Sidsel Simonsdtr. Moholt 3. Peder Moholt 4. Arne Daapen 5. Povel Andersen ved Værket.

 

22.feb.             Sil.                  Hendric Arnesen og k. Kisten Torkilsdtr.                                      Anne                                side 71

Faddere: 1. Karen Olsdtr. Soland 2. Maren Erichsdtr. Island 3. Ole Knudsen Kaasene 4. Hans Tweten 5. Gullic Jensen Hochstad.

 

15.mar.            Sil.                  Jacob Andersen Gurholt og k. Pirnille Olsdtr.                               Gunil                                 side 71

Faddere: 1. Karen Jonsdtr. Gonsholt 2. Helvig Knudsdtr. Gurholt 3. Anders Gonsholt 4. Lars Tweten 5. Ole Olsen Gurholt.

                       

15.mar.            Sil.                  Hans Larsen Saga og k. Maria Jørgensdtr.                                    Lars                                side 71

Faddere: 1. Kari Larsdtr. Sorbøe 2. Pirnille Jonsdtr. Tufdal 3. Jørgen Sorbøe 4. Lars Saugen 5. Jacob Jørgensen Prgd. [Præstegaarden. IK]

1795

15.mar.            Sil.                  Peder Jacobsen Prgd. [Præstegaarden. IK] og Karen Torsdtr.      Jacob                              side 71

Faddere: 1. Helvig Prgd. 2. Kisti Nilsdtr. ibid 3. Anun ibid 4. Børge Øvrebøe.

 

29.mar.            Eid.                NB. fra Barkewiigen er inkommen en Eidanger Sogn tilhørende Piigen Anne Jacobsdtr.

                                              Langangens uægte, af Jordm. Maria Oddene hiemmed.                Anne Maria                    side84-uægte

- Enkemand Nils Hansen i Barkewiig erklærer sig selv som fader for Barnet, Moderen for sin Forlovede, han strax vil trolove og ægte.

Faddere: 1. Malene Elven 2. Catrine Ødevald 3. Anders Herregaard Stranden 4. Ole Povelsen Døvig 5. Ole Ulverød.

 

02.apr.             Sil.                  Lars Jørgensen Sorbøe og k. Karen Larsdtr.                                Lars                                 side 71

Faddere: 1. Maria Jørgensdtr. Sagen 2. Johanne Jansdtr. Øwrebøe 3. Lars Sagen 4. Peder Prgd. 5. Sven Øvrebøe.

 

02.apr.             Sil.                  Nils Jacobsen Hochstad og k. Margrete Arvesdtr.                        Dorte                               side 71

Faddere: 1. Ambiør Arvesdtr. ibid 2. Maren Ericsdtr. Island 3. Jan ibid 4. Abraham Solverød 5. Gullic Jensen Hohstad.

 

02.apr.             Sil.                  Jacob Knudsen Søntved og k. Pirnille Povelsdtr.                           Anne                               side 71

Faddere: 1. Dorte Knudsdtr. Afsøle 2. Karen Gundersdtr. Søntved 3. Anders Afsøle 4. Ole Slettekollen 5. Halvor Gundersen Søntved.

 

02.apr.             Sil.                  Ole Isacsen Kiste og k. Ingebor Christensdtr., hiemmedøbte         Christen                          side 71

Faddere: 1. Maren Olsdtr. Ouestad 2. Anne Isacsdtr. Kiste 3. Isac ibid 3. Isac Isacsen ibid 5. Ole Serkland.

Merknad: Død [gjelder trolig mora siden anmerkningen er ført i rubrikken for introdusert.. IK]

1795

02.apr.             Eid.                Jon Jonsen Eenighed under Omsland i Tiose Sogn, og k. Anne Pedersdtr.

                                               (som fødte paa Aaklung-Ejet:) hiemmedøbte Tvilling Døttre          Turij og Pirnille              side 71

Faddere: 1. Kisten Sørensdtr. Kaasen 2. Johanne Johannesdtr. Aaklungen 3. Live Pedersdtr. Haukeraasen 4. Anne Olsdtr. Aaklung 5. Jon Pedersen Haukeraas

6. Hans Røe 7. Nils Andersen Nordal.

 

06.apr.             Eid.                Lars Nilsen Øweraas og k. Anne Olsdtr.                                       Anne                               side 72

Faddere: 1.  Gunil Olsdtr. Flochstad 2. Karen Halvorsdtr. Sillien 3. Lensmand Hans Waller 4. Ole Larsen Flochstad 5. Nils Halvorsen Sillien.

 

12.apr.             Eid                 Halvor Biørnsen Waller og Gurri Ellewsdtr.                                    Aase                               side 72

Faddere: 1. Anne Larine Andersdatr. Sanna 2. Karen Danielsdtr. af W. Porsgund 3. Anders Hansen Ødegaard i Gierpen S. 4. Engebrict Olsen i Porsgrund

5. Christen Olsen Nyhuus.

[Mora skal nok hete Guri Helgesdatter. IK]

 

26.apr.             Eid.                Lars Christensen Lunde S. og k. Anne Hansdtr.                             Christen                         side 72

Faddere: 1. Marte Hansdtr. Solie 2. Ambor Christensdtr. Lunde S. 3. Hans Holte 4. Torjus Kiørsrud 5. Ole Flochstad.

 

07.mai             Eid.                Jon Jacobsen Traaholt og k. Gunil Amunsdtr.                                  Jacob                              side 72

Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegd. 2. Ambor Engebrictsdtr. Prgd. 3. Knud Qvæstad 4. Lars Traaholt 5. Søren Engebrictsen ibid.

 

07.mai             Eid.                Iwer Stammelands kone efter dødfødt Drengebarn introduseret                                               side 72

1795

14.mai             Eid.                Hans Larsen Røe N. og k. Aaste Pedersdtr.                                   Ingebor                           side 72

Faddere: 1. Magnil Larsdtr. Waller 2. Anne Maria Larsdtr. Røe 3. Ole Hogholt 4. Engebrict Werswiig 5. Nils Olsen af Porsgrund.

 

17.mai             Eid.                Hans Andersen Lønnebakke og k. Christiana Margrethe Claussen  Ole                                   side 72

Faddere: 1. Kisten Christensdtr. Wiersdal 2. Maren Ericsdtr. Langang 3. Anders Jonsen Solum 4. Nils Nøchlegd. 5. Jon Andersen Lønnebakke.

 

17.mai             Eid.                Christopher Halvorsen Dals-Tangen og k. Anne Anunsdtr.             Else Maria                     side 72

Faddere: 1. Sara Olsdtr. Skavrager 2. Grete Andersdtr. i Brevig 3. Christen Lunde Ø. 4. Abraham Guttormsen 5. Jacob Johannesen Ørevig.

 

31.mai             Sil.                  Ole Solvesen Høysæt og k. Kisten Johannisdtr.                             Ingebor                            side 72

Faddere: 1. Anne Andersdtr. ibid 2. Ingebor Pedersdtr. ibid 3. Hans Olsen ibid 4. Lars Knudsen ibid 5. Kiel Arvesen Eyet.

 

03.jun.             Eid.                Skipper Jens Bukka og k. Marte Larsdtr.                                      Mariana Sophie              side 72

Faddere: 1. Mad. Kisten Dahl 2. Jfr. Maren Malling 3. Hendric Stanbusk Cucheron 4. Eilert Wright 5. Christian Kruse.

 

03.jun.             Eid.                Anders Olsen Kiøndal og k. Inger Halvorsdtr.                                Ole                                  side 72

Faddere: 1. Birte Hansdtr. Sættre 2. Karen Olsdtr. ibid 3. Lars ibid 4. Ole Stenersen Kiøndal 5. Swenke Olsen.

1795

14.jun.             Sil.                  Jacob Isacsen Hagen og k. Helvig Larsdtr.                                    Isac                                 side 72

Faddere: 1. Ingebor Knudsdtr. Øwrebøe 2. Anne Larsdtr. Hagen 3. Jacob Øvrebøe 4. Abraham Isacsen Kiste 5. Tor Larsen Engelstad.

 

14.jun.             Sil.                  Nils Pedersen Kiste og k. Ingebor Jacobsdtr.                                Peder                               side 72

Faddere: 1. Inger Pedersdtr. Ouestad 2. Helvig Pedersdtr. Kiste 3. Ole Serkland 4. Niels Danielsen Kiste 5. Jens Pedersen ibid.

 

28.jun.             Eid.                Ole Saltbodens kone efter hiemmedøbte D. B. introduseret.                                                   side 72

 

05.jul.              Sil.                  Ole Findsen Høysæt og k. Maren Olsdtr.                                      Birte                               side 72

Faddere: 1. Anne Andersdtr. ibid 2. Ingebor Nilsdtr. 3. Peder Halvorsen Tosholt 4. Lars Høysæt 5. Kiel Arvesen Ouestad.

 

12.jul.              Eid.                Jacob Simonsen Sillien og k. Birte Halvorsdtr.                                Simon                              side 72 

Faddere: 1. Inger Nilsdtr. Waller 2. Karen Halvorsdtr. Sillien 3. Anders Nordal 4. Mathias Flaatterød 5. Nils Halvorsen Sillien.

 

12.jul.              Eid.                Engebrict Haraldsen Gusfred og k. Maren Pedersdtr.                     Anne                               side 72

Faddere: 1. Anne Hansdtr. Lunde S. 2. Maria Pedersdtr. ibid 3. Jacob Lille Døwig 4. Søren Slewold 5. Ole Jacobsen Ulverød.

1795

19.jul.              Eid.                Ole Hansen Harewarp og k. Christence Hansdtr.                           Hans                               side 72

Faddere: 1. Gunbiør Barseboe 2. Marte Jacobsdtr. Grinnen 3. Nils Hansen Røra 4. Lars Hansen Ørestved 5. Abraham Hansen Harewarp.

 

26.jul.              Sil.                  Jon Nilsen Søland og k. Karen Rønnichsdtr.                                  Ingebor                           side 72

Faddere: 1. Karen Olsdtr. Søland Kari Gundersdtr. Søntved 3. Nils Tosholt 4. Nils Jensen Berreberg 5. Halvor Gundersen Søntved.

 

02.aug.            Eid.                Anders Sørensen Wiersdal og k. Marte Boletta Christensdtr.         Søren                               side 72

Faddere: 1. Anne Jonsdtr. Langang 2. Jacobæa Jacobsdtr. Grava 3. Nils Nøchlegd. 4. Caspar Barth 5. Anun Olsen Wiersdal.

 

02.aug.            Eid.                Andreas Pettersens kone efter dødfødte Piigebarn introduseret.                                              side 72

 

02.aug.            Eid.                Nils Hansen Røra og k. Marte Sørensdtr.                                       Søren                              side 72

Faddere: 1. Margrete Larsdtr. ibid 2. Ambor Sørensdtr. Kiørsrød 3. Corporal Torjussen Kiørsrød 4. Jon Halvorsen Sandøe 5. Nils Amunsen Kaasa.

 

02.aug.            Eid.                Nils Pedersen Sunsaas og k. Anne Marie Andersdtr.                      Ingebor Christine           side 72

Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Stulen 2. Anne Larsdtr. Sillien 3. Nils Solie 4. Ole Skavrager 5. Hans Andersen Nordal.

1795

16.aug.            Sil.                  Anders Olsen Gonsholt og k. Kari Jansdtr., hiemmedøbte              Ole                                  side 72

Faddere: 1. Pirnille Olsdtr. Gurholt 2. Maren Olsdtr. ibid 3. Ole Andersen ibid 4. Jacob Andersen ibid 5. Nils Olsen Prg. [Præstegaarden. IK]

 

16.aug.            Sil.                  Hans Pedersen Nabhoug og k. Maren Jørgensdtr.                          Anun                               side 72

Faddere: 1. Birte Amunsdtr. Ødegaard 2. Maren Helgesdtr. Moholt 3. Jens Qvislen 4. Peder Sørensen Moholt 5. Nils Simonsen ibid.

 

23.aug.            Eid.                Knud Jonsen Hogholt og k. Karen Olsdtr.                                     Lars                                 side 72

Faddere: 1. Anne Maria Aasolsdtr. ibid 2. Aaste Olsdtr. Stridsklew 3. Ole Hogholt 4. Lars Aasen 5. Tolf Olsen Hogholt.

 

23.aug.            Eid.                Lars Olsen Nautzer og k. Ambor Olsdtr.                                        Hans                               side 72  

Faddere: 1. Dorte Rasmusdtr. Kogerswold 2. Maria Engebrictsdtr. Lillegd. 3. Ole Flochstad 4. Hans Nilsen Langangen 5. Ole Larsen ibid.

 

23.aug.            Eid.                Siwert Hansen Qvæstad og k. Ambor Jacobsdtr.                           Anne                                side 72

Faddere: 1. Kisten Larsdtr. Lunde N. 2. Margrete Knudsdtr. Qvæstad 3. Nils Mortensen ibid 4. Jacob Larsen Flochstad 5. Corporal Torjus Kiørsrød.

 

06.sep.             Eid.                Michel Erlandsen Ørestved og k. Karen Torsdtr.                           Mette                             side 72

Faddere: 1. Ambor Ellewsdtr. ibid 2. Kisti Ewensdtr. i Prgd. 3. Anders Muule 4. Stian Skrabeklew 5. Ole Gundersen Øwald.

1795

13.sep.             Eid.                Abraham Guttormsen Huuset og k. Ingebor Anunsdtr.                   Else                                side 72

Faddere: 1. Ambor Nilsdtr. Lunde Ø. 2. Maren Larsdtr. Kiørholt 3. Nils Pedersen Huuset 4. Brynil Guttormsen 5. Iwer Christensen Lunde Ø.

 

13.sep.             Eid.                Søren Hansen Slewold og k. Maren Jonsdtr.                                 Maren Karine                side 72

Faddere: 1. Inger Halvorsdtr. Døwiig 2. Marte Pedersdtr. Qvæstad 3. Ole Jonsen Kiøndal 4. Nils Larsen Skom.(ager) 5. Hans Nilsen i Porsgrund.

 

13.sep.             Sil.                  Ole Danielsen Tosholt og k. Helvig Andersdtr.                              Anders                           side 72

Faddere: 1. Ingebor Jacobsdtr. Ouestad 2. Helvig Danielsdtr. Tosholt 4. Nils Dan.(ielsen) Kiste 5. Jon Ouestad 6. Sven Olsen N. Øvrebøe.

[nummerering av faddere uten nr.3. IK]

 

20.sep.             Eid. i Brevig  Abraham Christensen Skielswiig og k. Maria Olsdtr.                     Hans                                side 72

Faddere: 1. Mette Abrahamsdtr. ibid 2. Anna Christensdtr. 3. Ole Olsen Ørestved 4. Abraham Skielswiig 5. Ole Sadelmager.

[fra Eidanger, dåp i Brevik og ført i kirkeboka for Eid. IK]

 

27.sep.             Eid.                Søren Olsen Røe S. og k. Karen Andersdtr.                                 Ole                                  side 72

Faddere: 1. Christine Sørensdtr. HwalsRødning 2. Anne Maria Andersdtr. Røe S. 3. Peder Kiøndal 4. Hans Anunsen af Brevig 5. Isac Andersen Røe S.

1795

11.okt.             Eid.                Ole Hansen Hvalen og k. Maria Abrahamsdtr.                              Abraham                         side 72

Faddere: 1. Ambor Ellewdtr. Ørestved 2. Christence Siwertsdtr. i Prgd. 3. Anders Muule 4. Jens HwalsRødning 5. Hans Stiansen Skrabeklew.

 

11.okt.             Sil.                  Ole Christensen af Næs i Hallingdal og k. Ingebor Halvorsdtr.      Halvor                             side 72

Faddere: 1. Barbro Kløverød 2. Margit Larsdtr. Grorød 3. Christen Kløverød 4. Wilhelm Halvorsen 5. Augustinius Olsen.

 

11.okt.             Sil.                  Morten Engebrictsen af Sigdal og k. Karen Christensdr.               Engebrict                        side 72

Faddere: 1. Gunil Olsdtr. Biørndal 2. Maren Larsdtr. Skielbred 3. Siul Toa 4. Ole Rasmussen Grorød 5. Jan Ericsen Island.

 

11.okt.             Sil.                  Jens Olsen Rolighed og k. Marte Jensdtr.                                      Ole                                 side 72

Faddere: 1. Helvig Prgd. [Præstegaarden. IK] 2. Anne Iwersdtr. ibid 3. Anun og 4. Peder ibid. 5. Ole Ericsen Snurren.

 

11.okt.             Sil.                  Ole Rasmussen Tormosrød Rødning og k. Inger Isacsdtr., 

                                               hiemmed.                                                                                     Ingebor                           side 72

Faddere. 1. Ingebor Ericsdtr. Røe 2. Kisten Abrahamsdtr. Solverød 3. Jon Ingwolsen Solan 4. Engebrict Olsen Røe 5. Jacob Abrahamsen Solverød.

 

18.okt.             Eid.                Anders Jacobsen Lunde Nordre og k. Gunil Iwersdtr.                   Maria                              side 72

Faddere: 1. Ane Iwersdtr. Ødegaard i Gierpen S. 2. Karen Iwersdtr. Holte 3. Peder Lunde 4. Nils Myren i Gierpen S. 5 Ole Jacobsen Flochstad.

1795

01.nov.            Sil.                  Hans Olsen Høysæt og k. Karen Pedersdtr.                                  Solve                               side 72

Faddere: 1. Anne Andersdtr. ibid 2. Ingebor Pedersdtr. ibid 3. Peder Larsen ibid 4. Lars Knudsen ibid 5. Ole Michelsen Øvrebøe.

 

01.nov.            Sil.                  Ole Pedersen Serkland og k. Tharan Hansdtr., hiemmed.              Jøran                               side 72

Faddere: 1. Anne Svensdtr. ibid 2. Marte Gullicsdtr. ibid 3. Nils Pedersen Ouestad 4. Halvor Hansen ibid 5. Rasmus Gullicsen Engelstad.

 

08.nov.            Eid.                Hans Olsen Harewarp og k. Maren Olsdtr.                                   Christopher                     side 72

Faddere: 1. Gunbiør Nilsdtr. Barseboe 2. Anthonette Hansdtr. Lønnebakke 3. Hans Christensen Harewarp 4. Hans Jacobsen Holte 5. Anun Olsen af Brevig.

 

22.nov.            Sil.                  Ole Arvesen Ouestads kone efter dødfødt Drengeb. Introduseret                                          side 72

 

22.nov.            Sil.                  Mathias Rollougsen Tangen og k. Ane Andersdtr.                         Anders                            side 72

Faddere: 1. Karen Jansdtr. Gonsholt 2. Helvig Gulbransdtr. ibid 3. Anders Olsen ibid 4. Knud Halvorsen ibid 5. Ole Ericsen Snurren.

 

22.nov.            Sil.                  Nils Sørensen Qvislen og Anne Maria Nilsdtr.                               Peder                              side 72

Faddere: 1. Inger Fridrichsdtr. Nabhoug 2. Rønnou Pedersdtr. Qvislen 3. Ole Andersen Afsule? 4. Hans Nilsen Qvislen 5. Nils Andersen ibid.

1795

03.des.            Sil.                  Peder Andersen Tweten og k. Marta Jacobsdtr.                            Helvig                             side 73

Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Øvrebøe 2. Marta Ericdtr. Island 3. Ole Kielsen Øvrebøe 4. Lars og 5. Isac Andersen Tweten.

 

20.des.            Eid.                Torjus Lundes kone efter dødfødt P. B. introduseret.                                                             side 73

 

27.des.            Sil.                  Nils Povelsen Gonsholt og k. Anne Gulbransdtr.                            Karen                             side 73

Faddere: 1. Kari Bentsdtr. ibid 2. Helvig Gulbransdtr. ibid 3. Povel Aanesen Præstejordet 4. Knud Gonsholt 5. Ole Gulbransen Daapen.

 

27.des.            Sil.                  Engebrict Ericsen Tweten og k. Pirnille Andersdtr.                        Maren                             side 73

Faddere: 1. Marte Jacobsdtr. ibid 2. Mari Ericsdtr. Island 3. Peder Tweten 4. Lars ibid 5. Jan Ericsen Island.

 

27.des.            Sil.                  Torger Olsen Nabhoug og k. Karen Isacsdtr                                 Peder                               side 73

Faddere: 1. Maren Hansdtr. Næs 2. Maren Isacsdtr. ibid 3. Engebrict Jacobsen ibid 4. Peder Isacsen ibid 5. Peder Sørensen Moholt.

 

 

 

1796

 

 

17.jan              Eid.                Else Marie Pedersdtr. uægte Db.                                                  Jacob                              side 84 uægte

Faddere: 1. Tharan Hansdtr. Skiesviig 2. Thora Gullichsdtr. Muule, Barne-faderen var den nu paa Syge-Huuset liggende Jacob Tellevsen Skielsviig

 

24.jan              Eid.                (Introduksjon. JO) Jacob Oxums kone efter dødfødt Drengebarn                                           side 73

 

31.jan              Eid.                Anun Olsen Wiersdal og k. Kirsten Christensdtr.                           Christen                           side 73

Faddere: 1. Christina Margrete Nicolaisdtr. Lanner 2. Elen Andersdtr. af Porsgrund 3. Anders Wiersdal 4. Caspar Barth 5. Jon Andersen Lønnebakke.

 

07.feb              Sil.                  Anders Povelsen Afsøle og k. Dorthe Knudsdtr.                           Povel                               side 73

Faddere: 1. Pernille Povelsdtr. Sontved 2. Anne Nilsdtr. Soland 3. Engebret Tweten 4. Nils Knudsen Sontved 5. Ole Jonsen Soland.

 

28.feb              Sil.                  Aslac Gundersen Røe og k. Inger Knudsdtr.                                 Peder                              side 73

Faddere: 1. Karen Pedersdtr. Høysæt 2. Else Knudsdtr. af Scheen 3. Hans Høysæt 4. Lars Tveten 5. Halvor Gundersen Sontved.

 

28.feb              Sil.                  Ole Knudsen Slettekollen og k. Groe Rønnichsdtr.                        Knud                               side 73

Faddere: 1. Karen Rønnichsdtr. Soland 2. Karen Gundersdtr. Sontved 3. Jon Nilsen Soland 4. Anders Afsøle 5. Jacob Knudsen Sontved.

 

06.mar             Eid.                Eric Larsen Wiersdal og k. Maren Nilsdtr.                                     Jacob                              side 73

Faddere: 1. Birte Christensdtr. Traaholt 2. Margrete Knudsdtr. Qvæstad 3. Ole Larsen Flochstad 4. Knud Qvæstad 5. Søren Engebrichsen Wiersdal.

1796

06.mar             Eid.                Nils Sørensen Nøchlegaard og k. Inger Christensdtr.                     Maren                             side 73

Faddere: 1. Gunbiør Nilsdtr. Barseboe 2. Ingebor Nilsdtr. Døvig 3. Anders Wiersdal 4. Jacob Langangen 5. Jon Andersen Lønnebakke.

 

06.mar             Eid.                Helge Larsen Buer og k. Live Tostensdtr.                                      Ingebor                           side 73

Faddere: 1. Siri Tostensdtr. 2. Thora Tostensdtr. 3. Tosten Gutto 4. Nils Amundsen Kaasen 5. Tolv Amunsen ibid.

 

16.mar             Eid.                Hans Hansen Herøe og k. Gunil Christensdtr.                                Marte Pernille                side 73

Faddere: 1. Engel Mathea Olsdtr. ibid 2. Marte Hansdtr. V. Porsgrund 3. H. Holst fra Roligh. 4. Kittil Jensen Smed 5. Peder Klevstrand.

 

20.mar             Sil.                  Anders Povelsen Finsrød og k. Maria Olsdtr.                                Anne                               side 73

Faddere: 1. Maren Olsdtr. Ouestad 2. Birte Povelsdtr. Gurholt 3. Lars Ouestad 4. Nils Olsen Kiølnes 5. Jacob Povelsen Gurholt.

 

20.mar             Sil.                  Knud Halvorsen Gosholt S og k. Karen Bentsdtr.                         Mariken                          side 73

Faddere: 1. Helvig Halvorsdtr. Ballestad 2. Helvig Gulbransdtr. Gonsholt 3. Anders Olsen ibid 4. Knud Roe 5. Ole Halvorsen af Porsgrund.

 

22.mar             Eid.                H. Jacob Aalborg og k. Johanne Wrinsted, hiemmedøbt                Karen Matilda                side 73

Faddere: 1. Christine Coch 2. Jfr. Karen Qvist 3. Vistitere Wishlov 4. Jens Kiil 5. Boye Vinther.

1796

03.apr              Sil.                  Peder Jacobsen Præstegd. og k. Karen Torsdtr.                           Jacob                              side 73

Faddere: 1. Elen Mathiesdtr. Øverbøe 2. Inger Jacobsdtr. Prgd. 3. Anun Prgd. 4. Børge Øverbøe 5. Jacob Jørgensen Prgd.

 

03.apr              Sil.                  Christen Nilsen ved Værket og k. Ingebor Jacobsdtr.                    Gunil Maria                   side 73

Faddere: 1. Snne Nilsdtr. Eyet 2. Maria Jacobsdtr. Gonsholt 3. Hans Nabhoug 4. Kiel Arvesen 5. Johannes Jacobsen Øvrebøe.

 

03.apr              Eid.                i Brevig Ole Pedersen Schavrager og k. Sara Olsdtr.                    Margrete                        side 73

Faddere: 1. Anne Jonsdtr. Langang. 2. Elen Malene Ouensdtr. Lunde 3. Lars Larsen Grønerød 4. Jon Kiørholt 5. Christopher Sundsaas.

 

10.apr              Eid.                i Brevig Jon Andersen Sandøe og k. Helje Maria Halvorsdtr.       Hans Jacob                     side 73

Faddere: 1. Margrete Sørensdtr. ibid. 2. Dorthe Christiansdtr. 3. Jacob Halvorsen 4. Peder Andersen 5. Hans Anunsen.

 

24.apr              Eid.                Johannes Povelsen Aaklung og k. Ragnil Larsdtr.                          Gunil                                side 73

Faddere: 1. Larine Sørensdtr. Huustuft 2. Anne Maria Jonsdtr. Aas 3. Michel Sættre 4. Nils Aaklungen 5. Stoe Sørensen Stusrød.

 

05.mai             Eid.                Halvor Stenersen Ødevald og k. Ane Catrine Gundersdtr.              Anders                            side 73

Faddere: 1. Karen Halvorsdtr. Prgd. 2. Aaste Halvorsdtr. af Porsgrund 3. Gunder Ødeval 4. Ole ibid 5. Peder Stenersen

1796

05.mai             Eid.                (Introduksjon. JO) Hr. Clausens kone efter hiemmedøbte Tvilling børn                                   side 73

 

08.mai             Sil.                  Ole Kielsen Øvrebøe og k. Anne Jacobsdtr., hiemmedøbt             Jacob                              side 73

Faddere: 1. Gunild Øverbøe 2. Ane Olsdatter Høysæt 3. Povel Tosholt 4. Hans Høgsæt 5. Solve Olsen Øvrebø.

 

08.mai             Sil.                  Jon Svensen Ouestad og k. Inger Pedersdtr.                                 Peder                               side 73

Faddere: 1. Ingeborg Jacobsdtr. ibid 2. Gunil Pedersdtr. 3. Nils Pedersen ibid 4. Ole Arvesen ibid 5. Jens Pedersen Kiste

 

08.mai             Sil.                  Nils Olsen Tejet og k. Gunil Povelsdtr.                                          Povel                               side 73

Faddere: 1. Gunil Aslesdtr. Kiste 2. Karen Johannesdtr. ibid 3. Ole Isacsen ibid 4. Isac Kaasen 5. Nils Hendricsen ibid.

 

08.mai             Sil.                  Jens Nilsen Qvislen og k. Sidsel Olsdtr.                                         Peder                              side 73

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Eyet 2. Lene Iversdtr. Ouen 3. Hans Nabhoug 4. Engebrict Næs 5. Hans Nilsen Qvislen.

 

16.mai             Eid.                Uden anmodning eller anmeldelse blev ved Daaben fremstilled

                                               et uægte Barn, fød i Vestre Porsgrund hvor moderen,

                                               Aase Hansdtr. og fødsel har været antaget til H. Bard. 

                                               Navnet var                                                                                   Karen Maria                  side 84 uægte

                                               Faderen blev: Ole Nilsen Hogholt.

Faddere: 1. Gunil Guttormsdtr. 2. Anne Marie Andersdtr. 3. Svend Isachsen.

 

16.mai             Eid.                Amun Pedersen Sunsaas og k. Maren Ericsdtr.                              Peder                               side 73

Faddere: 1. Christine Pedersdtr. Grinnen 2. Anne Isacsdatter Solie 3. Nils Sunsaas 4. Nils Solie 5. Christopher Jacobsen Langangen.

1796

22.mai             Sil.                  Arne Halvorsen Daapen og k. Karen Nilsdtr.                                Jens                                 side 73

Faddere: 1. Kisten Anunsdtr. Værket 2. Ingebor Jensdtr. Daapen 3. Jan Andersen Værket 4. Johannes Kiste 5. Søren Johannesen Eyet.

 

22.mai             Sil.                  Nils Arnesen Toa og k. Ragne Nilsdtr.                                           Arne                               side 73

Faddere: 1. Dorte Knudsdtr. Afsøle 2. Anne Nilsdtr. Søland 3. Ole Johannesen Kløven 4. Wilhelm Halvorsen 5. Ole Jonsen Søland.

 

07.jun              Eid.                i Eid. Præstegd. hiemmedøbt et uægte Pb. kaldt                            Larine Maria                 side 85 uægte

                                   modern kaldte sig Lisbeth Maria Rasmusdtr., hun bragte self

                                   Barnet. beklagende hun ej havde faae døbt det i Brevig, hvor

                                   det d. 1. hafedet fød, paa hendes Reise til Barnets fader, Hans

                                   Lars. af Drangedal, gevorben i Frerichsværn. Sit ophold i

                                   Tieneste angiver hun paa Rørholt i Bamble, hvorfore hun fik med sig

                                   Attest for hiemmedaaben til Hr. Vahl.

 

12.jun              Sil.                  Helvig Jacobsdtr. Kistes uægte Pb.                                              Else                                 side 85 uægte

                                               Barne-fader: Abraham Isacsen Kiste

Faddere: 1. Gunil Povelsdtr. Tejet 2. Kari Johannesdtr. Kiste 3. Nils Olsen Tejet 4. Povel Andersen Værket 5. Christen Olsen Skrædder.

 

19.jun              Eid.                Introduksjon: Iver Skielsviigs og kones efter hiemmedøbt Db.        Abraham                          side 73

 

19.jun              Eid.                Brynol Rasmussen Sanni og k. Anna Larine Andersdtr.                  Inger                                side 73

Faddere: 1. Ingeborg Hansdtr. Waller 2. Ragnil Torjusdtr. af Porsgrund 3. Christian Johannesen ibid 4. Ole Taraldsen ibid 5. Ole Rasmussen OreRødningen.

 

26.jun              Sil.                  Hendric Arnesen Island og k. Kisten Torkilsdtr.                            Anne                               side 73           

Faddere: 1. Karen Rønnechsdtr. Island 2. Margrete Nilsdtr. Island 3. Wilhelm Halvorsen 4. Jan Ericsen Island 5. Jacob Abrahamsen Solverød.

 

03.jul               Eid.                Knud Hansen Holte og k. Ingebor Christensdtr.                             Engebrict                        side 73                                                                          

Faddere: 1. Birte Christensdtr. Bechevald 2. Karen Iversdtr. Lunde 3. Hans Holte 4. Nils Nøglegd. 5. Bent Jacobsen Skielsbugten.

1796

10.jul               Eid.                Ole Jacobsen Grave og k. Kisten Torjusdtr.                                   Else                                side 73

Faddere: 1. Else Jacobsdtr. Saltboden 2. Jacobæa Jacobsdtr. Grava 3. Nils Aas 4. Christian Aas 5. Ole Iaschsen Prgd.

 

17.jul               Sil.                  Oline Olsdtr. Skrædders uægte Db.                                             Isac                                 side 85 uægte

                                               faderen var en omvankende gl. gevorben Anders Madsen

Faddere: 1. Maria Jacobsdtr. Solverød 2. Margrete Nilsdtr. Island 3. Abraham Solverød 4. Wilhelm Halvorsen.

 

24.jul               Eid.                Halvor Steensen Hogholt og k. Anne Marie Aasoldsdtr.                Siri                                   side 73

Faddere: 1. Marte Jensdtr. Muule 2. Thora Halvorsdtr. Hogholt 3. Anders Muule 4. Hans Ørestved 5. Knud Jonsen Haave.

 

01.mai             Eid.                Halvor Olsen Ødegaard og k. Margit Gundersdtr.                          Gunder                            side 73           

Faddere: 1. Gunil Maria Olsdtr. f. Porsgrund 2. Karen Olsdtr. Saltboden 3. Søren Saltboden 4. Eric Nilsen Aas.

 

01.mai             Eid.                Amun Engebrictsen Waller og k. Ingebor Hansdtr.                         Marta                              side 73

Faddere: 1. Anne Hansdatter Lunde S. 2. Ambor Engebrictsdtr. Prgd. 3. Lars Røe 4. Brynol Sanni 5. Stoe Engebrictsen Waller.

 

31.jul               Eid.                Hans Anunsen Werswiig og k. Anne Olsdtr.                                   Ole                                  side 73

Faddere: 1. Ingebor Anunsdtr. ibid 2. Margrete Pedersdtr. Fiæra 3. Jacob Skielsbugten 4. Anders Anunsen 5. Ole Anunsen Werswiig.

1796

11.aug             Eid.                Isac Olsen Qvæstad og k. Sara Nilsdtr.                                         Jacob                               side 73

Faddere: 1. Ambor Jacobsdtr. ibid 2. Margrete Knudsdtr. ibid 3. Christian Høysæt 4. Knud Qvæstad 5. Jacob Isacsen Lunde S.

 

11.aug             Eid.                Casper Barth Ødegd. og k. Ambor Christensdtr.                           Aase                                 side 73

Faddere: 1. Anne Hansdtr. Lunde S. 2. Elen Andersdtr. f. Porsgrund 3. Christen Torjusen 4. Torjus Christensen 5. Ole Jacobsen Flochstad.

 

14.aug             Sil.                  Nils Isacsen Kløverød og k. Anne Pedersdtr.                                Peder                               side 73

Faddere: 1. Barbara Olsdtr. ibid 2. Maren Isacsdtr. ibid 3. Christen Andersen ibid 4. Iver ibid 5. Ole Isacsen

 

14.aug             Sil.                  Engebrict Jacobsen Næs og k. Maren Hansdtr.                             Jacob                               side 73           

Faddere: 1. Maren Jørgensdtr. Nabhoug 2. Karen Hansdtr. Næs 3. Peder Qvislen 4. Hans Pedersen Nabhoug 5. Hans Nilsen Qvislen.

 

14.aug             Sil.                  Johan Rollougsen Hochstad og k. Dorte Abrahamsdtr.                  Nils                                  side 73

Faddere: 1. Randi Abrahamsdtr. Hallingdalen 2. Maren Ericsdtr. Island 3. Eric Abrahamsen Berreberg 4. Anders Jonsen Fiældet 5. Gullic Jensen Hochstad.

 

31.aug             Eid.                Ole Hansen Harevarp og k. Christence Hansdtr.                            Sara                                 side 73           

Faddere: 1. Christiane Margrete Lanner 2. Marte Marie Jacobsdtr. Grinnen 3. Anders Olsen Lønnebakke 4. Lars Larsen Grinnen

5. (Uleselig fornavn. JO) Hansen Lanner.

1796

24.apr              Sil.                  Lars Halvorsen Spornes og k. Anne Siulsdtr.                                Siul                                  side 74

Faddere: 1. Margrete Arvesdtr. Hochstad 2. Maret Ericsdtr. Grorød 3. Ole Kloven 4. Ole Christophersen Biørndal 5. Ole Olsen Grorød.

 

24.apr              Sil.                  Peder Halvorsen Holte og k. Siri Christophersdtr.                         Halvor                             side 74

Faddere: 1. Helvig Jørgensdtr. Tufdal 2. Inger Nilsdtr. Tosholt 3. Lars Saugen 4. Lars Høysæt 5. Rejer Nilsen Tosholt.

 

(Så følge dåpene for 1. mai i Eidanger på nytt. Disse er sterket over. Disse har jeg ført tidligere. JO)

 

18.sep              Eid.                Nils Amunsen Kaasen og k. Kisten Sørensdtr.                               Amun                              side 74

Faddere: 1. Birte Amunsdtr. Ødegd. 2. Elen Sørensdtr. Kiørsrød 3. Corporal Torjus Kiørsrød 4. Lars Sørensen ibid 5. Tolf Amunsen.

 

18.sep              Eid.                Ole Jonsen Kiøndal og k. Aaste Pedersdtr.                                   Marte                              side 74

Faddere: 1. Maren Nilsdtr. Wiersdal 2. Maria Pedersdtr. Lunde S. 3. Peder Andersen Kiøndal 4. Nils Solie 5. Christen Pedersen Grønsholt.

 

23.sep              Eid.                Hans Israelsen Gunneklev og k. Giertrue Giertsdtr.                        Anne Helene                  side 74

Faddere: 1. Birte Andersdtr. Rødningen 2. Anichen Andersdtr. ibid 3. Ingebrict Wersvig 4. Hans Stiansen Skarebeklev.

1796

25.sep              Sil.                  Jacob Nilsen Høysæt og k. Anne Andersdtr.                                Nils                                  side 74

Faddere: 1. Karen Christensdtr. Styrvold 2. Anne Olsdtr. Høysæt 3. Knud Røe 4. Lars Høysæt 5. Wetle Holte.

 

28.sep              Eid.                Lars Rasmussen Aasen og k. Maria Amunsdtr.                              Marte                             side 74           

Faddere: 1. Ambor Engebrictsdtr. Prgd. 2. Kari Amundsdtr. ibid. 3. Iver Lunde 4. Anders Nilsen Prgd. 5. Ole Iaschsen ibid.

 

09.okt              Eid.                Ole Rasmussen Øvr Rødning og k. Gunil Nilsdtr. hiemmed. Drb.   Hans                                side 74           

Faddere: 1. Anne Marie Aasolsdtr. Hogholt 2. Anne Segwalsdtr. 3. Amun Larsen Porsgrund 4. Johannes Kaasen 5. Ole Ulverød.

 

09.okt              Eid.                Halvor Tengelsen Strand og k. Trinken Hansdtr.                           Maria                              side 74           

Faddere: 1. Karen Arnesdtr. Hitterød 2. Jacobæa Jacobsdtr. Grava 3. Christian Aas 4. Lars Gundersen Kaasen 5. Nils Tengelsen.

 

15.okt              Eid.                Ole Jacobsen Flochstad og k. Marte Christensdtr.                         Christen                          side 74

Faddere: 1. Ambor Christensdtr. Ødegaard 2. Marte Knudsdtr. Qvæstad 3. Amun Flochstad 4. Lars Lunde 5. Torjus Kiørsrød.

 

15.okt              Eid.                Søren Gundersen Hvalen og k. Gunil Maria Jacobsdtr.                   Gunder                           side 74

Faddere: 1. Christine Sørensdtr. Rødningen 2. Marte Gundersdtr. Garstad 4. Tor Gundersen ibid 5. Christen Lunde 6. Jacob Birkøen.

1796

29.okt              Sil.                  Nils Jacobsen Hochstad og k. Margrete Arvesdtr.                        Nils                                 side 74

Faddere: 1. Ambiør Arvesdtr. ibid 2. Ingebor Abrahamsdtr. Island 3. Nils ibid 4. Jan ibid 5. Gullic Jensen ibid.

 

29.okt              Sil.                  Christen Andersen Kløverød og k. Barbra Olsdtr.                         Bernt                              side 74

Faddere: 1. Anne Pedersdtr. ibid 2. Helvig Gulbransdtr. ibid 3. Peder Tveten 4. Eric Skolemester 5. Ole Isacsen Kløverød.

 

06.nov             Eid.                Hans Andersen Nordal og k. Anne Larsdtr.                                   Anders                             side 74

Faddere: 1. Birte Halvorsdtr. Sillien 2. Karen Halvorsdtr. ibid 3. Halvor ibid 4. Gunder Ødegaard 5. Nils Andersen Nordal.

 

06.nov             Eid.                Gustav Adolph Jonasen Elven og k. Malene Olsdtr.                       Marte Grete                   side 74

Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Røra 2. Maren Isacsdtr. Berg 3. Nils Hansen Røra 4. Anders Herregd. Strand 5. Lars Olsen Rørerød.

 

06.nov             Eid.                Arve Engebrictsen Langangen og k. Birte Larsdtr.                          Maren                            side 74

Faddere: 1. Maren Andersdtr. Langang 2. Else Olsdtr. Solum 3. Lars Buer 4. Christopher Jacobsen ibid 5. Ole Engebrictsen ibid.

 

20.nov             Eid.                Christen Olsen Gundeklev og k. Maria Halvorsdtr.                         Ole                                  side 74           

Faddere: 1. Giertru Giertsdtr. ibid 2. Gunil Olsdtr. Skrabeklev 3. Halvor Leth 4. Jacob Nilsen Herøe.

1796

20.nov             Eid.                Hans Tolougsen Kiendal og k. Maren Stenersdtr.                           Tolloug                            side 74

Faddere: 1. Birte Hansdtr. Sætre 2. Anne Olsdtr. Solie 3. Ole Stenersen 4. Peder Isacsen Solie 5. Isac Tollougsen Qvislen.

 

20.nov             Sil.                  Børge Torsen Øvrebøe og k. Elen Mathiasdtr.                              Mathias                          side 74

Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. ibid 2. Ingebor Nilsdtr. ibid 3. Ole Michelsen ibid 4. Ole Kielsen ibid 5. Solve Olsen ibid.

 

20.nov             Sil.                  Jacob Olsen Øvrebøe og k. Ingbeor Knudsdtr.                             Knud                               side 74

Faddere: 1. Karen Pedersdtr. Høysæt 2. Lisbeth Olsdtr. Øvrebøe 3. Sven Olsen ibid 4. Eric Gurholt. 5. Sven Olsen Øverbøe.

 

20.nov             Sil.                  Ole Rasmussen Tormosrød og k. Inger Isacsdtr.                           Rasmus                           side 74

Faddere: 1. Karen Olsdtr. Søland 2. Anne Isacsdtr. ibid 3. Nils Hochstad 4. Lars Andersen Tveten 5. Jacob Jensen Hochstad.

 

20.nov             Sil.                  Engebrict Olsen Søland og k. Ingebor Ericsdtr.                             Ole                                  side 74

Faddere: 1. Joran Ericsdtr. Stulen 2. Kisten Olsdtr. Ekonrød 3. Søren Halvorsen Stulen 4. Anders Povelsen Afsøle 5. Ole Jonsen Søland.

1796

11.des             Sil.                  Anun Engebrictsen Gurholt og k. Karen Ericsdtr.                          Nils                                  side 74

Faddere: 1. Pernille Olsdtr. ibid 2. Helvig Knudsdtr. 3. Jacob Andersen ibid 4. Povel Jacobsen ibid 5. Peder Knudsen ibid.

 

11.des             Sil.                  Ole Larsen Nabhoug og k. Birte Fredricsdtr.                                 Helvig                             side 74

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Eyet 2. Helvig Hansdtr. Nabhoug 3. Hans Pedersen ibid 4. Ole Olsen Eyet 5. Søren Johannesen ibid.

 

18.des             Eid.                Jacob Olsen Langangen og k. Anne Jonsdtr.                                  Anne Sibilla                    side 74

Faddere: 1. Kisten Christensdtr. Wiersdal 2. Karen Larsdtr. Berg 3. Anders Wiersdal 4. Nils Nøchlegd. 5. Jacob Oxum.

 

26.des             Eid.                Anders Olsen Sættre og k. Inger Halvorsdtr.                                  Ole                                  side 74

Faddere: 1. Birte Hansdtr. ibid 2. Anne Isacsdtr. Solie 3. Arne Jonsen Rødningene 4. Nils Lien 5. Anun Michelsen Sættre.

 

 

 

1797

 

 

01.jan              Sil.                  Lars Jørgensen Sorbøe og Karen Laersdatter                                Lisbeth                           side 74

Faddere: Marie Jørgensdatter Saugen, Inger Jørgensdatter Præstegr., Hans Laersen Saugen, Jacob Jørgensen Præstegr., Solve Olsen Øverb.  

 

01.jan              Sil.                  Karen Kirstine Hansdtr. uægte Pbr.                                              Maren                           side 85 uægte

                                               Barnefader, enkemanden Laers Nilsen af Hedrum hovet Soogn.

Faddere: 1. Anna Andersdtr. Høyseth 2. Maren Jacobsdtr. ibid 3. Ole Solvesen ibid 4. Jacob Hansen ibid.

 

15.jan              Sil.                  Fæstefolk Thor Laersen Engelstad og Rønnou Olsdatter                 Anna                              side 74

Faddere: Maria Olsdatter Gurholt, Anna Laersdatter Hagen, Aslach Gundersen Røe, Torbiørn Laersen Øverbøe, Johannes Jacobsen ibid.

 

22.jan              Eid.                Anders Anundsen Berg og Margrethe Gautesdatter                         Anne Margrethe           side 74

Faddere: Elen Malene Ouensdatter Stammeland, Maren Laersdatter Berg, Iver Knudsen Stammeland, Niels Olsen Rørerød, Knud Gautesen Døvig.

 

29.jan              Eid.                Michel Iversen Sæter og Gunne Larsdatter                                     Laers                              side 74

Faddere: Ragnild Laersdatter Aachlungen, Elen Laersdatter Sæter, Laers Iversen ibid, Erich Laersen Wiersdalen, Niels Laersen Aachlungen, Anund Michelsen Sæter.

 

29.jan              Eid.                Peder Andersen Kiendalen og Ingeborg Steenersdatter                   Anna                              side 74

Faddere: Maren Steenersdatter Ramsaas i Gierpen Sougn, Anna Marie Andersdatter Røe, Søren Olsen Røe, Isach Andersen ibid, Christen Olsen Grinnen,

Svenche Olsen Kiendalen.

1797

05.feb              Sil.                  Halvor Povelsen Søntved og Maria Knudsdatter                           Knud                               side 74

Faddere: Dorthe Knudsdatter Afsøle, Maria Nilsdatter Solverød, Jacob Knudsen Søntvedt, Anders Pedersen Afsøle, Ole Jonsen Søland.

 

06.feb              Eid.                Lensmand Hans Abrahamsen Waller og Inger Nielsdatter               Abraham                        side 75

                                               som var hiemmedøbt af Skolem. Jacob Nielsen

Faddere: Madamme Norss, Jfr. Anna Bruun Qvist, Præsten Hr. Krogh, Hr. Jacob Aalborg, Hans Koefoed.

 

12.feb              Eid.                Niels Olsen Aachlungen og Karen Isachsdatter                               Maren                            side 75

Faddere: Inger Halvorsdatter Kiendalen, Anna Margrethe Laersdatter Aachlungen, Johannes Povelsen ibid, Stoe Sørensen ibid, Lars Hansen Stusrød.

 

19.feb              Eid.                Søren Christensen Solverød og Amborg Nilsdatter                         Christen                         side 75

Faddere: Berthe Christensdatter Traaholt, Malene Christensdatter Ø Lunde, Knud Nielsen Qvædstad, Ole Erichsen Saltboden, Iver Christensen Øfre Lunde.

 

19.feb              Eid.                Torjus Christensen Søndre Lunde og Gunild Gundersdatter            Christen                          side 75

Faddere: Anna Hansdatter S Lunde, Maria Jacobsdatter Sølie af Gierpen Sougn, Caspar Barth, Sergeant Torjus Kiørsrød, Peder Rasmussen Lunde,

Ole Gundersen Bechevold i Gierpen Sougn.

1797

26.feb              Eid.                Jon Borgesen Grave og Kirsten Nielsdatter                                   Else                                 side 75

Faddere: Trinchen Stranden, Karen Olsdatter Solverød, Ole Jacobsen Grave, Anders Halvorsen ibid, Gulich Nielsen ibid.

 

26.feb              Eid.                Lars Bentsen Lunde-Aasen og Elen Jonsdatter                               Jon                                  side 75          

Faddere: Ragnild Laersdatter Aachlungen, Anne Margr. Jacobsdatter ibid, Michel Iversen Sæter, Peder Rasmussen Lunde, Anders Jonsen Sæter.

 

26.feb              Sil.                  Peder Hansen Ouestad og Maria Christensdatter                           Svend                             side 75

Faddere: Tharan Hansdatter Særkland, Ingeborg Christensdatter i Præstegaarden, Jon Svendsen Ouestad, Halvor Hansen Særkland, Rasmus Gulichsen Engelstad.

 

26.feb              Sil.                  Ole Arvesen Ouestad og Ingeborg Simonsdatter                           Gulich                             side 75

Faddere: Ingeborg Jacobsdatter Kiste, Maren Helgesdatter Moholt, Niels Pedersen Kiste, Ole Solvesen Høyseth, Kiel Arvesen Ouestad.

 

26.feb              Sil.                  Jens Jacobsen Hochstad og Ambiør Arvesdatter                           Maria                             side 75

Faddere: Margrethe Arvesdatter Hochstad, Maren Erichsdatter Island, Gunder Aslachsen Søndtved, Jan Erichsen Island, Jacob Jensen Hochstad.

1797

10.mar             Eid.                Christen Larsen Herøen og Engel Matthea Bratsberg                     Kirsten Wright               side 75

Faddere: Madame Wouvarth i Porsgrund, Jfr. Folchmand ibid, Capt. Bucha, Hr. Elert Wright i Porsgrund, Hr. Halvor Talek Dahl i Brevig.

 

15.mar             Eid.                Christian Sørensen Aas og Johanna Torjusdatter                             Anund                            side 75

Faddere: Kirsten Torjusdatter Grava, Anna Marie Andersdatter Røe, Halvor Tengelsen Stranden, Laers Gundersen Kaasen, Niels Erichsen Aas, Torjus Nielsen ibid.

 

19.mar             Sil.                  Laers Arvesen Ouestad og Maren Olsdatter                                 Maren                             side 75

                                               som døde 8 dager efter hiemmedaaben

 

26.mar             Eid.                Christen Olsen Skrædder i Grinnen og Margrethe Steenersdatter    Ole                                 side 75

Faddere: Jøran Jacobsdatter Kiendalen, Marthe Marie Jacobsdatter Grinnen, Laers Laersen ibid, Niels Sørensen Nøchlegrd., Lars Andersen Kaagersvold.

 

09.apr              Sil.                  Hans Laersen Saugen og Maria Jørgensdatter                                Sidsel                             side 75

Faddere: Karen Laersdatter Sorbøe, Inger Jørgensdatter Præstegr., Niels Jonsen Tosholt, Jacob Jørgensen Præstegr., Christen Jacobsen ibid.

 

09.apr              Sil.                  Michel Solvesen Engelstad og Pernille Jensdatter                          Aaste                              side 75

Faddere: Tharan Hansdatter Særkland, Martha Gulichsdatter ibid, Ole Pedersen ibid, Rasmus Gulichsen Engelstad, Niels Hansen ibid.

1797

09.apr              Sil.                  Niels Gundersen Rødningene og Inger Fridrichsdatter                    Ole                                 side 75

Faddere: Isanna Isachsdatter Solverød, Anne Nielsdatter Søland, Anders Nielsen Solverød, Jacob Abrahamsen ibid, Jacob Nielsen Rødningene.

 

17.apr              Eid.                Ole Hansen Saddelmager og Maria Abrahamsdatter                       Abraham                       side 75           

Faddere: Gunild Maria Jacobsdatter Hvalen, Karine Olsdatter Muule, Anders Olsen Muule, Ole Povelsen Schielsvig, Amund Nilsen ibid.

 

23.apr              Sil.                  Laers Knudsen Høyset og Anna Olsdatter                                     Knud                              side 75

Faddere: Karen Pedersdatter Høyset, Ingeborg Pedersdatter Øverbøe, Ole Solvesen Høyset, Svend Olsen Øverbøe, Solve Olsen ibid.

 

23.apr              Sil.                  Siul Siulsen Toen og Dorthe Pedersdatter                                      Siul                                 side 75

Faddere: Kirsten Abrahamsdatter Romsdalen, Ingeborg Pedersdatter Kaasene, Knud Siulsen Toen, Halvor Pedersen Kaasene, Ole Laersen Island.

 

23.apr              Sil.                  Jon Bentsen Gonsholt og Maria Isachsdatter                                 Knud                               side 75

Faddere: Karen Bentsdatter Gonsholt, Anne Isachsdatter Kiste, Ole Isachsen ibid, Knud Halvorsen Gonsholt, Isach Isachsen ibid.

1797

07.mai             Eid.                Niels Pedersen Sundsaasen og Anna Maria Andersdatter                Anders                           side 75

Faddere: Maren Erichsdatter Sundsaasen, Karen Halvorsdatter Sillien, Eriik Sørensen Landgangen, Laers Laersen Grinnen, Søren Andersen Nordall.

 

14.mai             Sil.                  Ole Colbiørnsen og Karen Nielsdatter                                           Colbiørn                         side 75

Faddere: Kirsten Johannesdatter Høyseth, Margrethe Andersdatter ibid, Laers Knudsen ibid, Jacob Hansen ibid, Hans Nielsen Holte.

 

14.mai             Sil.                  Jan Andersen Moholt-Hammer og Kirsten Anundsdatter               Anund                             side 75

Faddere: Berthe Maria Warme, Maren Helgesdatter Moholt, Hans Olsen Tiose ved Værket, Halvor Nielsen ibid, Jan Olsen Warme ibid.

 

30.apr              Eid.                Hans Pedersen Schaueragers Dødfødd Dbr. som samme Dato 30. April blev Begravet          side 75

 

25.mai             Eid.                Iver Knudsen Stammelands Dødfødd Dbr. som samme Dato 25. Mai blev Begravet               side 75

 

05.jun              Eid.                Anders Olsen Kaagersvold og Dorthe Rasmusdatter                       Maria                             side 75

Faddere: Anna Catrine Gundersdatter Nautser, Ingeborg Andersdatter Stulen, Hans Andersen Lanner, Laers Olsen Nautser, Laers Andersen Kaagersvold.

1797

11.jun              Sil.                  Niels Jacobsen Island og Ingeborg Abrahamsdatter                       Dorthe                            side 76

Faddere: Pernille Andersdatter Tveten, Margrethe Nielsdatter Island, Peder Andersen Tveten, Ole Jacobsen Island, Jan Erichsen ibid.

 

18.jun              Eid.                Sivert Hansen Qvædstad og Amborg Jacobsdatter                         Jacob                              side 76

Faddere: Martha Carstensdatter Flochstad, Elen Amundsdatter ibid, Jacob Laersen ibid, Isach Olsen Qvædstad, Christen Pedersen ibid.

 

18.jun              Eid.                Laers Laersen Grinnen og Kirstine Pedersdatter                             Ingeborg Margrethe     side 76

Faddere: Anna Maria Andersdatter Sundsaas, Anna Isachsdatter Solie, Amund Pedersen Sundsaas, Christen Olsen Grinnen, Anund Andersen Stulen.

 

18.jun              Eid.                Ole Ingebretsen Landgangen og Else Olsdatter                               Anne Margrethe            side 76

Faddere: Anna Jonsdatter Landgangen, Malene Aanundsdatter ibid, Arve Ingebretsen ibid, Jens Olsen ibid.

 

30.jun              Eid.                Ole Gundersen Ødevald og Karen Halvorsdatter                            Aaste Helene                 side 76           

Faddere: Ragnild Olsdatter fra Porsgrund, Amborg Ingebretsdatter i Præstegr., Gunder Olsen Ødevold, Halvor Stenersen Nautser, Jørgen Sørensen fra Scheen,

Anders Nielsen i Præstegrd.

1797

02.jul               Sil.                  Anders Povelsen Afsøle og Dorthe Knudsdatter                            Erich                               side 76

Faddere: Maria Knudsdatter Sontved, Gro Rønnechsdatter Slettekollen, Abraham Olsen Solverød, Jacob Knudsen Sontved, Halvor Pedersen ibid.

 

02.jul               Sil.                  Knud Jermundsen og Gro Rasmusdatter                                        Elen                                side 76

Faddere: Kirsten Abrahamsdatter Romsdalen, Elen Rasmusdatter ibid, Ole Rasmusen ibid, Jan Erichsen Island, Gulich Jensen Hochstad.

 

09.jul               Eid.                Laers Sørensen Kiørsrød og Kirsten Knudsdatter                           Elisabeth                        side 76

Faddere: Berthe Jacobsdatter Lillegrd., Berthe Knudsdatter Stammeland, Sergeant Torjus Kiørsrød, Knud Bentsen Stammeland, Iver Knudsen ibid,

Erich Christensen Gudsfred, Christen Olsen Tveten.

 

23.jul               Eid.                Jon Arnesen Kiørholt og Martha Maria Pedersdatter                      Isach                              side 76

Faddere: Sara Olsdatter Schauerager, Helvig Thorsdatter Kiørholt, Anders Christophersen Stulen, Niels Olsen Hitterød, Anders Jonsen Tangen,

Niels Tengelsen Stranden.

 

23.jul               Sil.                  Knud Siulsen Toen og Helga Pedersdatter                                     Niels                               side 76

Faddere: Pernille Andersdatter Tveten, Anna Jacobsdatter Præstegr., Siul Siulsen Toen, Wilhelm Halvorsen Hochstad, Jacob Jensen ibid.

1797

23.jul               Sil.                  Hans Pedersen Naphougs hiemmedøbte Dbn.                                Niels                               side 76

                                               som Døde 13. Dagen efter hiemmedaaben

 

30.jul               Eid.                Michel Larsen Saddelmager og Anna Erichsdatter                          Karen                              side 76

Faddere: Kirsten Torjusdatter Grave, Karen Olsdatter Saltboden, Anund Olsen Wiersdalen, Christian Sørensen Aas, Thor Laersen Wiersdalen.

 

06.aug             Eid.                Jacob Halvorsen Oxum og Helga Maria Jonsdatter                         Aleth Kirstine                side 76

Faddere: Anna Jonsdatter Landgangen, Ingeborg Andersdatter Stulen, Jon Jacobsen Oxum, Benth Knudsen Stammeland, Anders Halvorsen Grava,

Elias Jacobsen Oxum.

 

13.aug             Sil.                  Fæstefolk Ole Erichsen Snurren og Helvig Gulebrandsdatter          Gulich                             side 76

Faddere: Karen Thorsdatter Præstegr., Maria Erichsdatter Sorbøe, Anund Jacobsen Præstegr., Jens Olsen Rolighed, (Ingen fornavn. JO) Jørgensen Præstegr.

 

20.aug             Eid.                Rolloug Andersen Ørestved og Gro Svendsdatter                           Gunder                           side 76

Faddere: Martha Jensdatter Muule, Inger Margrethe Pedersdatter Schielsvig, Ole Hansen Saddelmager, Halvor Andersen af Østre Porsgrund, Gulich Kittelsen Schielsvig.

1797

20.aug             Eid.                Niels Knudsen Barseboe og Gundbiør Nielsdatter                          Maren                            side 76

Faddere: Inger Christensdatter Nøchlegrd., Maren Andersdatter ibid, Knud Bentsen Stammeland, Anders Jacobsen Ouen, Ole Andersen Lønnebache.

 

03.sep              Eid.                Hans Olsen Ørestved og Amborg Erichsdatter                               Jens                                side 76

Faddere: Karen Arnesdatter Hitterød, Carine Olsdatter Muule, Anders Olsen Muule, Jon Arnesen Kiørholt, Hans Stiansen Schrabeklev.

 

03.sep              Eid.                Peder Rasmusen Lunde og Kirsten Laersdatter                              Rasmus                          side 76

Faddere: Gunild Gundersdatter S. Lunde, Larine Iversdatter Nor. Lunde, Laers Christensen ibid, Anders Jacobsen ibid, Jacob Isachsen ibid.

 

03.sep              Eid.                Lucas Lucasen Muurmæster og Berthe Rasmusdatter                    Anne Gurine                   side 76

Faddere: Metthe Abrahamsdatter Schielsvig, Guri Knudsdatter Hvalen, Søfren Gundersen ibid, Ole Hansen Saddelm., Jens Jonsen Hvalsrødningen.

 

10.sep              Eid.                Laers Nielsen Traaholt og Berthe Christensdatter                           Niels                               side 76

Faddere: Amborg Nielsdatter Solverød, Margrethe Knudsdatter Qvæstad, Sergeant Torjus Kørsrød, Amund Knudsen Flogstad, Hans Isachsen Lillegrd.,

Iver Christensen Ø. Lunde.

1797

10.sep              Eid.                Andreas Petersen Herøe og Martha Christiansdatter                      Else Birgitthe                 side 76

Faddere: Giertrud Giærtsdatter Gundeklev, Margit Gunuldsdatter ibid, Christen Olsen ibid, Jacob Nielsen Wersvig, Gunder Jacob Laersen Klevstrand.

 

20.aug             Eid.                Bent Knudsen Stammelands hiemmedøbte Dbr.                             Ouen                               side 76

                                               som Døde 3 dage efter hiemmedaaben

 

17.sep              Eid.                i Brevig Erich Sørensen Landgangen og Maria Andersdatter         Sara                                side 76

Faddere: Maren Erichsdatter Sundsaasen, Anne Malene Hansdatter Landgangen, Jacob Olsen Landgangen, Niels Pedersen Sundsaasen,

Anders Jacobsen Ouen, Jon Andersen Lønnebache, Christopher Sørensen fra Stavern.

 

15.okt              Eid.                Jacob Nielsen Wersvig og Ingebor Amundsdatter                          Hans                               side 76

Faddere: Anne Olsdatter Wersvig, Kirsten Nielsdatter Hasler, Ingebreht Isacsen Herøe, Anders Amundsen fra Porsgrund, Amund Knudsen Wersvig,

Niels Jacobsen Hasler, Ole Amundsen Wersvig.

 

29.okt              Eid.                Søren Frantzen Barseboe og Margrethe Christensdatter                 Anne Cristine                 side 77

Faddere: Gunbiør Nielsdatter Barseboe, Anne Kirstine Hansdatter ibid, Jacob Olsen Landgangen, Arne Frantzen Egenæs af Tiose, Ole Sørensen Nøchlegaard.

1797

15.okt              Sil.                  Svend Olsen Øverbøe og Ingebor Pedersdatter                             Ole                                  side 77

Faddere: Anne Jacobsdatter Øverbøe, Maria Larsdatter ibid, Ole Michelsen ibid, Hans Olsen Høyseth, Erich Olsen Øverbøe.

 

15.okt              Sil.                  Anders Nielsen Solverød og Isanne Isachsdatter                           Ole                                  side 77

Faddere: Karen Nielsdatter Moe, Birthe Andersdatter Fiældet, Niels Andersen Moe, Halvor Nielsen ibid, Isach Andersen Fiældet.

 

15.okt              Sil.                  Torchild Nielsen Kaasene og Barbra Hansdatter                           Anders                            side 77

Faddere: Karen Olsdatter Søland, Ingeborg Pedersdatter ibid, Ole Knudsen Kaasene, Ole Jonsen Søland.

 

12.nov             Sil.                  Jens Olsen Rolighed og Marthe Jacobsdatter                                 Ingebor                           side 77

Faddere: Karen Thorsdatter Præstegd., Anne Jacobsdatter ibid, Anund Jacobsen ibid, Isach Isachsen Høyseth.

 

19.nov             Eid.                Ole Povlsen Schielsvig og Malene Jacobsdatter                              Ole                                  side 77

Faddere: Maria Abrahamsdatter Hvalen, Elen Amundsdatter Flochstad, Iver Abrahamsen Schielsvig, Erich Christensen Gudsfred, Ole Olsen Ørestved.

1797

19.nov             Eid.                Cornelius Larsen Debes og Mari Larsdatter                                    Lars                                side 77

Faddere: Magnild Larsdatter Lanner, Anne Helene Hansdatter Landgangen, Niels Kittelsen fra Brevig, Søren Ingebrettesen Wiersdalen, Torjus Nielsen Aas.

 

26.nov             Eid.                Hans Andersen Lanner og Christiane Margrethe Nicolaisdatter       Maren Maria                 side 77

Faddere: Anne Jonsdatter Landgangen, Margrethe Knudsdatter Qvæstad, Anund Olsen Wierdalen, Jon Andersen Lønnebache, Ole Andersen ibid.

 

02.des             Eid.                Ole Steenersen Kiendalen og Jøran Jacobsdatter                            Martha Margrethe        side 77

Faddere: Inger Halvorsdatter Lien, Anne Maria Aanersdatter Kiendalen, Peder Andersen Kiendalen, Gundmund Jonsen ibid, Ole Andersen Wersvig.

 

03.des             Eid.                Daab i Brevig, Hans Olsen Harevarp og Anthonette Jacobsdatter  Jacob                              side 77           

Faddere: Margrethe Christensdatter Barseboe-ejet, Anna Anundsdatter Lønnebache, Lars Larsen Grinnen, Ole Sørensen Nøchlegaard, Ole Andersen Lønnebache.

1797

17.des             Eid.                Abraham Guttormsen Huuset og Ingebor Anundsdatter                   Anna Elisabeth              side 77

Faddere: Anna Anundsdatter fra Brevig, Jacobea Jacobsdatter Grave, Christen Sørensen Øfre Lunde, Lars Gundersen Kaasen, Anders Halvorsen Grave.

 

26.des             Eid.                Jacob Simonsen Sillien og Birthe Halvorsdatter                              Karen                              side 77

Faddere: Inger Nielsdatter Waller, Karen Halvorsdatter Sillien, Anders Sørensen af Osebakken, Hans Andersen Qvædstad, Niels Halvorsen Sillien.

 

26.des             Eid.                Hans Anundsen Wersvig og Anne Olsdatter                                    Marthe Maria               side 77

                                               hiemmedøbt af Skolemæsteren Jacob Nielsen

Faddere: Ingebor Anundsdatter Wersvig, Aase Olsdatter af Brevig, Anders Pedersen Røe, Søren Olsen ibid, Ole Anundsen Wersvig, Bendt Jacobsen Schielbugten

 

29.des             Eid.                Jacob Aalborg og Johanne Wrinsted, hiemmedøbt                          Christen                         side 77

                                               hiemmedøbt af Præsten Hr. Krogh

Faddere: Madamme Helvig Kruuse, Jfr. Anna Bruun Qvist, Controleur Qværne, Doctor Radisch, Hr. Jens Bucha, Hr. Christen Berg, Hr. Knudsen af Brevig,

Hr. Christian Jynge, Hr. Christian Kruuse, Hr. Hans Qvist.

1797

31.des             Sil.                  Peder Andersen Tveten og Marthe Jacobsdatter, hiemmedøbt       Maren                             side 77

                                               hiemmedøbt af Ole Larsen Tveten

Faddere: Pernille Andersdatter Tveten, Anna Anundsdatter Bøe i Styrevolds Annex Sogn, Ingebreth Erichsen Tveten, Lars Andersen ibid, Jan Erich Island.

 

31.des             Sil.                  Ole Danielsen Tosholt og Helvig Andersdatter, hiemmedøbt           Ole                                  side 77

                                               hiemmedøbt af Svend Jensen Tufdal

Faddere: Ingebor Pedersdatter Øverbøe, Helvig Danielsdatter Tosholt, Svend Olsen Øverbøe, Solve Olsen ibid, Niels Pedersen Ouestad.

 

31.des             Sil.                  Isach Torkilsen Engelstad og Helvig Andersdatter                          Kirsten                            side 77

Faddere: Pernille Jensdatter Engelstad, Inger Nielsdatter Tosholt, Michel Solvesen Engelstad, Rasmus Gulichsen ibid.

 

31.des             Sil.                  Jon Nielsen Søland og Karen Rønnechsdatter                                Karen                             side 77

Faddere: Karen Olsdatter Søland, Karen Gundersdatter Søntvedt, Jon Ingvoldsen Søland, Ole Jonsen ibid, Jan Erichsen Island.

 

31.des             Sil.                  Niels Knudsen Søntvedts Pbr. Som Pludselig Døde uden nogen Daab

 

 

1798

 

 

01.jan              Eid.                Erich Christensen Gudsfred og Ingeborg Povelsdatter                    Christen                           side 77

Faddere: Birthe Christensdatter Traaholt, Karen Christensdatter Grave, Abraham Tygesen fra Brevig, Lars Sørensen Kiørsrød, Amund Nielsen Lillegaarden.

 

14.jan              Eid.                Helge Larsen Buer og Live Torstensdatter                                      Lars                                side 78

Faddere: Kirsten Sørensdatter Kaasen, Anna Larsdatter Døvig, Gunder Pedersen Ødegaarden, Torsten Haagensen Gutto, Lars Larsen Landgangen.

 

21.jan              Sil.                  Jon Bentsen Hagen og Live Matthisdatter                                       Berthe                            side 78

Faddere: Ingeborg Knudsdatter Gurholt, Guri Christensdatter Hagen, Anund Jacobsen Præstegaarden, Christen Jacobsen ibid, Peder Hansen Hagen.

 

21.jan              Sil.                  Niels Povelsen Gonsholt og Anna Gulbrandsdatters Pbn.               Jøran                               side 78

Faddere: Pernille Olsdatter Røe, Maren Olsdatter Gonsholt, Knud Nielsen Røe, Povel Aanesen Præstejordet, Kiel Arvesen Ouestad,

 

21.jan              Sil.                  (Introduksjon. JO) Anders Olsens kone efter hiemmedøbte Pbn.

1798

28.jan              Eid.                Ole Hansen Harevarp og Christence Hansdatter                             Hans                               side 78

Faddere: Anthonette Jacobsdatter Nygaard, Maria Pedersdatter Røra, Niels Hansen ibid, Abraham Hansen Harevarp, Ole Andersen Nøchlegaard.

 

28.jan              Eid.                Halvor Steensen Haagholt og Anne Maria Aasoldsdatter                Asberge Maria              side 78

Faddere: Amborg Elevsdatter Ørestved, Barbara Pedersdatter Haagholt, Michel Erlandsen Ørestved, Knud Jonsen Haarø, Christen Olsen Tveten.

 

28.jan              Eid.                Halvor Olsen Heyestad og Margit Gundersdatter                            Elen Bergithe                side 78

Faddere: Sara Olsdatter Schauerager, Ingebor Erichsdatter fra Brevig, Christopher Sørensen Bache, Abraham Gundersen fra Brevig, Ole Abrahamsen Nedre Lunde.

 

28.jan              Eid.                Anders Jacobsen Nordre Lunde og Gunil Iversdatter                      Karen                             side 78

Faddere: Gunil Gundersdatter Søndre Lunde, Larine Iversdatte Nordre Lunde, Peder Rasmusen ibid, Jacob Isachsen Søndre Lunde,

Ingebreth Jacobsen Bechevald i Giærpen Sogn.

 

11.feb              Eid.                Jacob Hansen Lille Døvig og Inger Halvorsdatter                           Maren Margrethe         side 78

Faddere: Gunil Amundsdatter Traaholt, Karen Olsdatter Tveten, Peder Pedersen Røra, Niels Jacobsen Hasler, Ole Isachsen i Præstegaarden, Niels Sørensen Øfre Lunde.

1798

11.feb              Sil.                  Mathias Rollougsen Tangen og Anna Andersdatter                        Ole                                  side 78

Faddere: Rønnoug Olsdatter Kiølnæs, Karen Pedersdatter Surdalen, Niels Danielsen Kiste, Thor Larsen Kiølnæs, Jon Pedersen Surdalen.

 

04.mar             Sil.                  Ole Olsen Eyet og Anna Nilsdatter                                                Helvig                            side 78

Faddere: Karen Johannesdatter Bøe, Birthe Johannesdatter Eyet, Ole Christensen Ouen, Peder Sørensen Moholt, Hans Nielsen Qvislen.

 

04.mar             Sil.                  Ingebreth Erichsen Tveten og Pernille Andersdatter                        Anders                           side 78

                                               hiemmedøbt af Ole Larsen Tveten

Faddere: Martha Jacobsdatter Tveten, Ingebor Erichsdatter Island, Peder Andersen Tveten, Lars Andersen ibid, Jan Erichsen Island.

 

04.mar             Sil.                  Ole Andersen Tveten og Karen Sørensdatter                                 Anders                           side 78

Faddere: Ingebor Abrahamsdatter Island, Margrethe Nielsdatter ibid, Ole Johannesen Kløven, Ole Olsen Tveten, Isach Andersen ibid.

 

04.mar             Sil.                  Jacob Knudsen Søntved og Pernille Povelsdatter                           Karen                             side 78

Faddere: Dorthe Knudsdatter Afsøle, Karen Gundersdatter Søntved, Anders Povelsen Afsøle, Ole Knudsen Slettekollen, Halvor Gundersen Søntved.

 

04.mar             Sil.                  Jacob Isachsen Hagen og Helvig Larsdatter                                   Anna                               side 78

Faddere: Ingebor Knudsdatter Øverbøe, Anne Jacobsdatter Gulseth i Giærpen Sogn, Jacob Olsen Øverbøe, Solve Olsen ibid, Johannes Jacobsen ibid.

1798

04.mar             Sil.                  Introduksjon: Ole Høyseths kone etter dødfødt Pbn.

 

18.mar             Eid.                Hans Larsen Røe og Aaste Pedersdatter                                        Peder                              side 78

Faddere: Ingebor Hansdatter Waller, Anna Maria Larsdatter Røe, Cornelius Larsen Debes, Søren Ingebretsen Wiersdalen, Amund Jensen Holte.

 

25.mar             Sil.                  Torbiørn Larsen Øverbøe og Anna Andersdatter                           Lars                                side 78

Faddere: Karen Larsdatter Sorbøe, Helvig Knudsen Gurholt, Hans Larsen Saugen, Thor Larsen Kiølnæs, Rejer Nielsen Tosholt.

 

25.mar             Sil.                  Anders Sørensen Moholt og Birthe Pedersdatter                           Anna                                side 78

Faddere: Anna Sørensdatter Schougtved, Helvig Pedersdatter Kiste, Halvor Nielsen ved værket, Søren Johannesen Eyet, Anders Jacobsen Moholt.

 

11.mar             Eid.                Christopher Sørensen Bache og Ambor Larsdatter                         Inger                               side 78

Faddere: Sara Olsdatter Schauerager, Maren Larsdatter Røe, Halvor Olsen Heystad, Michel Larsen Saddelmager, Niels Sørensen Øfre Lunde.

 

15.apr              Sil.                  Niels Olsen Teyet og Gunild Povelsdatter                                      Jan                                  side 78

Faddere: Anna Jensdatter Kiste, Karen Johannesdatter ibid, Jon Aslesen ibid, Arne Aslesen ibid, Anders Johannesen ibid.

1798

18.apr              Eid.                Gunder Pedersen Ødegaarden og Birthe Amundsdatter                  Maren                            side 78

Faddere: Amborg Christensdatter Ødegaarden, Karen Iversdatter Holte, Søren Stoesen Stusrød, Helge Larsen Buer, Søren Andersen Nordal,

Stoe Sørensen Aachlungen.

 

04.mai             Eid.                Anders Pedersen Løvshiøe og Maren Olsdatter                              Anders                            side 78

Faddere: Martha Jensdatter Mule, Malene Christensdatter Øfre Lunde, Søren Gundersen Hvalen, Ole Hansen Sadelmager, Gunder Gundersen Garstad i Bamble.

 

06.mai             Sil.                  Niels Sørensen Qvislen og Anna Maria Nielsdatter                         Anna                               side 78

Faddere: Maren Hansdatter Næss, Karen Hansdatter ibid, Anders Nielsen Rødningen, Hans Nielsen Qvislen, Niels Andersen ibid.

 

07.mai             Eid.                Johannes Olsen Øen og Margrethe Hendrichsdatter

                                               2.de Pigebarn, og Tvillinger, som begge vare hiemmedøbt

                                               af Jordemoderen i Porsgrund Mad. Jørgensen, 1,                          Inger                              side 79

Faddere: Maren Andersdatter Landgangen, Anna Maria Olsdatter Sundsaas, Niels Pedersen ibid, Jacob Olsen Landgangen, Jens Olsen ibid.

 

                                                                                                                           2,                     Johanne                         side 79

Faddere: Anna Jonsdatter Landgangen, Anne Larsdatter ibid, Amund Pedersen Sundsaasen, Ole Andersen Lønnabache.

1798  

13.mai             Eid.                Carine Olsdtr. Muules uægte pigebarn                                           Anne Thorine               side 85 uægte

                                               udlagt til Barne-Fader, unge-karl Cristen Torsen Leerstang.

Faddere: Amborg Elevsdtr. Ørestvet, Thore Gulichsdtr. Døvig, Anders Pedersen Løvshiøe, Ole Hansen Saddelmager, Hans Hansen Schabeklev.

 

20.mai             Sil.                  Hans Olsen Høyseth og Karen Pedersdatter                                  Peder                              side 79

Faddere: Ingebor Pedersdatter Øverbøe, Helvig Halvorsen Langerød i Gierpen Sogn, Ole Michelsen Øverbøe, Lars Knudsen Høyset, Solve Øverbøe.

 

20.mai             Sil.                  Introdusert: Clement Goserøds kone etter dødfød Drengebarn

 

03.jun              Sil.                  Ole Romsdalen og Kirsten Abrahamsdatter                                   Ingebor                           side 79

Faddere: Ingebor Abrahamsdatter Island, Elen Rasmusdatter Romsdalen, Niels Jacobsen Hochstad, Jan Erichsen Island, Jacob Abrahamsen Solverød.

 

03.jun              Sil.                  Christen Nielsen ved værket og Ingebor Jacobsdatter                    Jacob                              side 79

Faddere: Anna Nielsdatter Eyet, Berthe Johannesdatter ibid, Hans Pedersen Nabhaug, Niels Simonsen Moholt, Joen Johannesen Eyet.

 

17.jun              Eid.                Hans Pedersen Schauerager og Inger Isachsdatter                          Peder                              side 79

Faddere: Amborg Nielsdatter Solverød, Karen Olsdatter Saltboden, Søren Hansen Slevolden, Christen Pedersen Qvæstad, Ole Abrahamsen Nedre Lunde.

 

17.jun              Sil.                  Døbt i Eidanger, Lars Arvesen Ouestad og Maren Olsdatter        Arve                                side 79

Faddere: Gunild Svensdatter Øverbøe, Anne Jacobsdatter ibid, Tolf Amundsen Sillien, Kiel Arvesen Ouestad, Svend Nielsen ibid.

1798

24.jun              Eid.                Døbt i Brevig, Anders Jacobsen Herregaardstranden og

                                               Gunil Olsdatter 2. Børn og Tvillinger navnlig 1,                              Jacob                              side 79

Faddere: Gunil Amundsdatter Traaholt, Malene Tengelsdatter i Præstegaarden, Lars Nielsen Traaholt, Ole Jacobsen i Præstegaarden, Amund Nielsen Lille-Gaarden.

 

                                                                                                                         2,                       Inger                               side 79

Faddere: Malene Olsdatter Elven, Anna Jacobsdatter Ulverød, Erich Christensen Gudsfræd, Hans Sørensen Slevolden.

 

29.jun              Eid.                Nicolay Clausen i Landgangen og Elisabeth Sophie Wiborg            Helene Margrethe         side 79

                                               hiemmedøbt af Jordmoderen Madamme Jørgensen i Porsgrund

Faddere: Madamme Karen Wiborg i Brevig, Jfr. Anthonette Wiborg ibid, Hr. Lieutenant Finne, Hr. Sorenskriver Norsh,

Hr. Jacob Aalborg, Hr. Christen Knudsen.

 

01.jul               Sil.                  Ingebreth Olsen Røe og Ingebor Erichsdatter                                 Jon                                 side 79

Faddere: Jøran Svendsdatter Høgelie i Giærpen Sogn, Karen Jonsdatter Søland, Helge Erichsen Høgelie i Giærpen Sogn, Jacob Abrahamsen Solverød,

Ole Jonsen Søland.

1798

01.jul               Sil.                  Abraham Isachsen Kløverød og Anna Iversdatter                          Jacob                              side 79

Faddere: Barbra Olsdatter Kløverød, Helvig Iversdatter ibid, Isach Andersen Kiste, Jens Olsen Roelighed, Isach Isachsen Høyseth.

 

01.jul               Eid                 Introdusert: Torgrim Tollougsen Wallers k. efter 2. de hiemmedøbte Børn

 

29.jul               Eid.                Christian Sørensen Aas og Johanne Torjusdatter                             Jacob                             side 79

Faddere: Kirsten Torjusdatter Grava, Karen Haavoldsdatter Aas, Jens Jensen Hvalsrødningen, Lars Gundersen Kaasen, Torjus Nielsen Aas, Erich Nielsen ibid.

 

29.jul               Eid.                Ole Hansen Sadelmager og Maria Abrahamsdatter                         Ole                                 side 79

Faddere: Gunild Maria Jacobsdatter Hvalen, Metthe Hansdatter Gardstad af Bamle, Anders Olsen Muule, Isach Andersen Røe,

Gunder Gundersen Gardstad i Bamble.

 

29.jul               Eid.                Hans Israelsen Gundeklev og Giertrue Giertsdatter                         Halvor                             side 79

Faddere: Inger Kirstine Engelsdatter fra Porsgrund, Karen Kirstine Hansdatter ibid, Isach Tollougsen fra Vestre Porsgrund, Anders Hansen ibid,

Peder Tolfsen Klevstrand.

 

20. jun NB!     Eid.                Anders Sørensen Wiersdalen og Marthe Bolette Christensdatter     Aaste Bolethe                side 79

Faddere: Kirstine Christensdatter Wiersdallen, Elen Andersdatter fra Porsgrund, Christen Sørensen Øfre Lunde, Jacob Olsen Landgangen,

Erich Larsen Wiersdallen, Isach Andersen Nøchlegaard fra Porsgrund.

1798

05.aug             Eid.                Michel Iversen Sæter og Gunne Larsdatter                                      Anthonetthe                  side 79

Faddere: Birthe Hansdatter Sæter, Elen Larsdatter ibid, Niels Larsen Aachlungen, Erich Larsen Wiersdallen, Anund Michelsen Sæter.

 

19.aug             Sil.                  Ole Pedersen Særkland og Tharan Hansdatter                               Peder                              side 79

                                               hiemmedøbt af Svend Jensen Tufdal

Faddere: Pernille Jensdatter Engelstad, Tharan Jonsdatter Særkland, Michel Solvesen Engelstad, Niels Pedersen Kiste, Halvor Hansen Særkland.

 

26.aug             Eid.                Brynil Rasmussen Sanne og Larine Andersdatter                             Ole                                 side 80

                                               hiemmedøpt af Inger Olsdatter fra Porsgrund

Faddere: forbemelte Inger Olsdatter, Inger Hansdatter ibid, Ole Taralsen Rødningen, Torgrim Tollougsen Waller, Søren Olsen fra Porsgrund.

 

08.sep              Eid.                Christen Olsen Kusk og Elen Sørensdatter                                     Ole                                 side 80

Faddere: Kirsten Knudsdatter Gudsfred, Margrethe Knudsdatter Qvædstad, Ole Larsen Flochstad, Christen Toriusen Lunde, Sergeant Torjus Kiørsrød.

 

09.sep              Sil.                  Lars Knudsen Høysæt og Anna Olsdatter                                     Helvig                             side 80

Faddere: Ingebor Pedersdatter Øverbøe, Lisbeth Olsdatter ibid, Hans Olsen Høyset, Solve Olsen Øverbøe, Erich Olsen.

1798

09.sep              Sil.                  Anders Povelsen Kiølnæs og Maria Olsdatter                              Ole                                  side 80

Faddere: Karen Olsdatter Kjølnes, Ronnou Olsdatter ibid, Povel Jacobsen Gurholt, Niels Olsen ibid, Jacob Povelsen ibid.

 

23.sep              Eid.                Lars Jørgensen Berg og Anna Kirstine Christensdatter                   Karen Helene                side 80

Faddere: Birthe Jacobsdatter Lillegaarden, Anna Josephsdatter ibid, Thor Rasmusen Leerstang, Rasmus Isachsen Berg, Torger Haagensen Skoemager i Brevig,

Christen Torsen Leerstang, Amund Nielsen Lillegaarden.

 

23.sep              Eid.                Bendt Knudsen Stammeland og Elen Malene Auensdatter              Kiellou Elisabeth           side 80

Faddere: Gundbiør Nielsdatter Barseboe, Birthe Knudsdatter Stammeland, Iver Knudsen ibid, Lars Sørensen Kiørsrød, Niels Olsen Rørarød,

Rasmus Isachsen Stammeland.

 

23.sep              Eid.                Jens Olsen Hvalsrødningen og Kirstine Sørensdatter                      Guri Margrethe             side 80

                                               hiemmedøbt af Anna Lisbet Johannesdatter

Faddere: Karen Andersdatter Røe, Anna Maria Andersdatter ibid, Anders Pedersen ibid, Søren Gundersen Hvalen, Knud Jonsen Ørestved, Erich Nielsen Aas.

 

30.sep              Sil.                  Afgangen Peder Jacobsen Præstegaarden og Karen Thorsdatter   Peder                              side 80

Faddere: Helvig Torgersdatter Præstegd., Maren Erichsdatter ibid, Amund Jacobsen ibid, Borge Thorsen Øverbøe, Niels Findsen Tvedt.

1798

30.sep              Sil.                  Lars Jørgensen Sorbøe og Karen Larsdatter                                 Jacob                              side 80

Faddere: Helvig Knudsdatter Øverbøe, Inger Jørgensdatter Sorbøe, Jacob Olsen Øverbøe, Hans Larsen Sagen, Christopher Jørgensen Øverbøe.

 

30.sep              Sil.                  Knud Halvorsen Gonsholt og Karen Bendtsdatter                         Inger                               side 80

Faddere: Maria Isachsdatter Gonsholt, Maren Olsdatter ibid, Anders Olsen ibid, Ole Andersen Gurholt, Niels Michelsen Gonsholt.  

 

14.okt              Eid.                Maren Hansdtr. fra Gierpen Sogn, i Tieneste hos Jon Oxum,

                                               hendes uægte Pbr.                                                                      Ingeborg Maria             side 85 uægte

                                               udlagt til Barnefader ungkarl Jacob Hansen Rødningen, som nu er paa Søe. Commando i Kbhvn. (Kjøbenhavn JO)

Faddere: Helge Maria Jonsdtr. Oxum, Ingeborg Andersdtr. Stulen, Jon Jacobsen Oxum, Peder Pedersen Røre, Niels Olsen mahler af Gjerpen Sogn

  

14.okt              Eid.                Niels Olsen Vestlending paa Schjelsvig og Ingebor Halvorsdatter   Ole                                  side 80

Faddere: Maren Halvorsdatter Pasa, Margrete Olsdatter Tveten, Michel Larsen Sadelmager, Stoe Ingebrethsen i Præstegaarden, Christen Nielsen Tveten.

 

06.okt(NB!JO) Kvelle.          Hans Pedersen Naphougs søn                                                      Niels                               side 80

Faddere: Mari Hansdatter Næs, Sidsel Helgesdatter Moeholt, Ole Berntsen Naphoug, Lars Hansen Briskemoen af Qvelle Annex, Niels Simensen Moeholt.

 

28.okt              Sil.                  Jon Ingvoldsen Søland og Karen Olsdatter                                    Ingvold                           side 80

                                               hiemmedøbt af Jon Nielsen Søland

Faddere: Karen Rønnechsdatter Søland, Anna Nielsdatter ibid, Ole Jonsen ibid, Jacob Abrahamsen Solverød.

 

11.nov             Eid.                Søren Gundersen Hvalen og Gunild Maria Jacobsdatter                  Jacob                              side 80

Faddere: Berte Jacobs