| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 


 

Eidanger ministerialbok nr.6, 1764 – 1814, Døpte

for Eidanger kirkesogn med Eidanger og Siljan (Silien/Slemdal) kirker

 

Skrevet av mest mulig likt kirkeboken – med den begrensning denne tabellformen gir.

-          de fleste former for *datter/d. er her skrevet som dtr.

-          de fleste former for *son/søn/s. er her skrevet som sen

-          tilsvarende for *gaard/gaarden og forkortelser

Egne sider i kirkeboken for ”uægte børn” er her ført inn kronologisk.

 

Avskriften er gjort av Jørn Olsen og Ivar Kokkersvold 2008/2009

Korrekturlest av Jørn Olsen

 

Dette er en avskrift, og det er da en tolking av teksten. Vi vil derfor anbefale å sjekke originalen.

 

Her er originalen: Eidanger 1764-1814

 

 

dåpsdato               kirke                      Foreldre                                                                                                                                              barn                                sidenr.

faddere                                                                                                                                                                                                                                              i kirkeboken

evnt. merknader

 

 

 

 

1764

 

27.mai             Eid.                 Hans Nielsen Røra og Inger Othersdtr.                                           Martha Maria             side 1

Faddere: Margrete Laersdtr. Grinens, Anna Gertsdtr. Røra, Laers Jensen ibid, Cornelius Nielsen Sundsaasen, Ole Christensen Leerstang.

 

27.mai             Sil.                  Rasmus Olsen Grorøe og Ingebiørg Evindsdtr.                                Groe                              side 1

Faddere: Ingibiørg Jensdtr. Grorøe, Maren Johannisdtr. ibid, Johannes Olsen ibid, Ole Johannissen ibid.

 

27.mai             Sil.                  Ingvard Nielsen Søeland og  Anna Rejarsdtr.                                  Rejar                              side 1

Faddere: Anna Nielsdtr. Søndre Tveten, Karen Johnsdtr. Tosholt, Niels Johnsen ibid, Peder Nielsen Røe, Jens Jacobsen Hokstad.

 

11.jun              Eid.                 Torjulfs Laersen Aaes og Ingebiørg Finboesdtr.                              Maren og Johanna       side 1

Faddere: Anna Eriksdtr. Kiørholt, Maren Andersdtr. Ørestvet, Hans Andersen Aas, Laers Haraldsen Kiørholt, Niels Pedersen Værsvigen

- Maria Halvorsdtr. Stranden, Elisabeth Ivarsdtr. Grave, Halvard Olsen Ørestvet, Thord Laersen Skrabeklev, Jens Ivarsen Grave.

Merknad: tvillinger.

1764   

24.jun              Eid.                 Abraham Aasolsen og Maren Olsdtr. Hvalen                                  Mette Kristine             side 1

Faddere: Anne Hansdtr. Leerstand, Ingibiørg Hansdtr., Jacob Nielsen Lunde, Jens Ivarsen Grava, Abraham Sørensen Ramberg.

 

24.jun              Eid.                 Christen Eriksen Grave-Ejene og Ingibiørg Tiøstolfdtr.                    Ole                                side 1             

Faddere: Anna Eriksdtr. Kiørholt, Maren Simonsdtr. Grava-Ejene, Børge Jacobsen ibid, Laers Haraldsen Kiørholt, Niels Pedersen Hejestad.

 

24.jun              Eid.                 Corporal Jacob Olsen Holt og Inger Hansdtr.                                 Martha Maria              side 2

Faddere: Karen Hansdtr. Nordahl, Boel Christophersdtr. Stulen, Hans Olssen Oxum, Niels Olssen Selien, Halvard Nielsen ibid.   

 

08.jul               Eid.                 Kristen Thorjulfsen S. Lunde og Ingebiørg Laersdtr.                       Thorjulf                          side 2

Faddere: Karen Thorjulfsdtr. Qvædstad, Martha Amundsdtr. Lillegaarden, Amund Olsen ibid, Niels Larsen Traaholt, Engebret Stoesen Lunde.

 

15.jul               Sil.                  Peder Nielsen Røe og Inger Gudmundsdtr.                                     Ole                                 side 2

Faddere: Berte Gudmundsdtr. Røe, Anna Johnsdtr. Søland, Christen Mikelsen Røe, Niels Johnsen Thosholt.

1764   

15.jul               Sil.                  Hans Halvardsen Ouestad og Rønaug Svensdtr.                              Halvard                        side 2

Faddere: Gunhild Pedersdtr. Røe, Martha Halvardsdtr. Søn-Tvet, Ole Laersen Søn-Tvet, Ole Olsen Røe.

 

22.jul               Eid.                 Niels Jacobsen Lunde og Gudrid Evindsdtr.                                    Peder                            side 2

Faddere: Maria Paulsdtr. Lunde, Berthe Laersdtr. ibid, Anund Laersen Lunde, Christen Eriksen ibid og Halvard Nielsen Selien.

 

22.jul               Eid.                 Hans Andersen Aas og Sara Arnesdtr.                                           Arne                              side 2

Faddere: Maria Halvardsdtr. Aas-Ejene, Maria Johnsdtr. Ørevig, Thorjulf Laersen Aas, Jacob Bentsen Aas-Ejene og Niels Olsen Flaaten.

 

05.aug             Sil.                  Paul Anderssen Island-Ejene og Maren Halvardsdtr.                       Niels                             side 2

Faddere: Ingibiørg Nielsdtr. Hochstad, Helvig Jacobsdtr. ibid, Ivar Nielsen Søland, Jens Jacobsen Hochstad.

 

05.aug             Sil.                  Berndt Berndtsen Moholt-Hammeren og Karen Laersdtr.               Søren                             side 2

Faddere: Anna Torgersdtr. Nabhoug, Magrethe Olsdtr. Moholt-Hammeren, Henrich Pedersen ibid, Johannes Sørensen Ejet.

1764  

26.aug             Sil.                  Osmund Olssen Aarholt og Gunhild Andersdtr.                               Ragnhild                        side 2

Faddere: Gunhild Laersdtr. Biønnæs fra Qvelle, Kristense Osmundsdtr. Aarholt, Søren Andersen Biønnæs fra Qvelle, Lars Osmundsen Valler.

 

15.sep              Eid.                 Niels Larsen Traaholt og Magrete Laersdtr.                                   Amborg                          side 2

Faddere: Ingeborg Laersdtr. Lunde, Berthe Laersdtr. ibid, Laers Sørensen Qvædstad, Laers Olsen Lunde, Amund Knudsen Traaholt.

  

21.okt              Eid.                 Jacob Nielsen Sundsaas-Ejene og Magrete Laersdtr.                     Gøran                            side 2

Faddere: Magrete Olsdtr. Sundsaasen, Berthe Laersdtr. Harevarp, Ole Laersen ibid, Jacob Gunnarsen Sundsaas-Ejene, Anders Olsen Landgang-ejene.

 

21.okt              Sil.                  Søren Christophersen Moholt-hammeren og  

                                               Magrete Melchiorsdtr.                                                                   Maren                           side 2

Faddere: Kirsten Hansdtr. Ouen af Qvælle Sogn, Marthe Nielsdtr. Moholt, Henrik Pedersen Moholt-hammeren, Berndt Berndtsen ibid, Johannes Sørensen Ejet.

 

04.nov             Sil.                  Niels Alexandersen Thorsholt-Ejene og Magrete Jensdtr.               Maren                           side 2             

Faddere: Inger Nielsdtr. Thosholt, Anna Jacobsdtr. Hokstad, Solve Mikelsen Høysæt, Niels Johnsen Thosholt.

1764  

04.nov             Sil.                  Arve Gudliksen Ouestad og Berte Laersdtr.                                   Kiel                                side 2

Faddere: Rønnoug Svensdtr. Ouestad, Marte Svensdtr. Serkland, Hans Halvorsen Ouestad, Jacob Laersen Gonsholt.

 

04.nov             Sil.                  Niels Laerssen Gonsholt og Maren Knudsdtr.                                 Anne                              side 2

Faddere: Marken Olsdtr. Gonsholt, Ingebor Laersdtr. ibid, Arne Nielsen ibid, Knud Arnesen ibid.

 

04.nov             Sil.                  Gudbrand Olsen Naphoug og Gunhild Andersdtr.                           Ole                                side 82 - Uægte

Merknad: Uægte børn [ført på egne sider i kirkeboken]. Dette barn død strax efter hiemmedaab.

 

11.nov             Eid.                 Anders Johnsen Kiørholt-Ejene og Dorthe Haraldsdtr.                    Harald                          side 2

Faddere: Berthe Eriksdtr. Saltboden, Ragnild Johnsdtr. Kiørholt-Ejene, Laers Haraldsen Kiørholt, Berulf Biørnsen Kolletangen, Arne Johnsen Kiørholt.                                                                                                          

 

16.des             Sil.                  Jacob Jensen Tufdal og Christence Rasmusdtr.                                Jens                              side 2

Faddere: Karen Nielsdtr. Engelstad, Olina Torbiørnsdtr. Gurholt, Jens Pedersen Tufdal, og Niels Johnsen Tosholt.

 

 

1765

 

 

01.jan              Eid.                 Anund Sørensen Øfre Lunde og Else Isachsdtr.                              Sara                              side 3

Faddere: Else Søfrensdtr. Hejestad, Elisabeth Iversdtr. Graver, Ole Sørensen Landgangen, Christen Sørensen Lunde og Laers Christensen Bache.

 

13.jan              Eid.                 Christen Sørensen Lundes og Maren Iversdtr.                                Birthe                            side 3

Faddere: Anne Iversdtr. Flotten, Elisabeth Iversdtr. Graver, Ole Sørensen Landgangen, Anund Sørensen Lunde og Jens Iversen Graver.

 

02.feb              Eid.                 Jacob Gundersen Dahlen og Johanne Laersdtr.                               Boel                              side 3 

Faddere: Maren Jonsdtr. Nøglegaard, Maria Gundersdtr. Dahlen, Ole Sørensen Landgangen, Jacob Nielsen Grinen og Niels Olsen Nøglegaard.

 

03.feb              Eid.                 Jacob Elevsen Ulverød og Birthe Andersdtr.                                  Anne                             side 3

Faddere: Karen Erichsdtr. Gudsfred, Maria Nielsdtr. Slevolden, Elev Hansen Ulverød og Christen Elevsen fra Porsgrund.

 

10.feb              Sil.                  Søfren Moholt og Karen Laersdtr.                                                 Peder                            side 3

Faddere: Aaste Laersdtr. Kiste, Marthe Nielsdtr. Moholt, Guldbrand Olsen Kiste og Anders Nielsen Moholt.

1765  

24.feb              Eid.                 Christen Laersen Søndre Lundes og Maren Stosdtr.                      Karen                            side 3

Faddere: Karen Laersdtr. Siljen, Anne Olsdtr. Lunde, Christen Erichsen Lunde, Ole Stoesen Stusrød og Søren Stoesen Ødegaarden.

 

03.mar             Sil.                  Ole Gundersen Tormosrød og Birthe Christensdr.                          Niels                             side 3

Faddere: Maria Wetlesdtr. Jislan, Anne Gundersdtr. Tormosrød, Jan Christensen Surdalen, Peder Nielsen Røe og Laers Gundersen Tormosrød.

 

10.mar             Eid.                 Ole Stoesen Stusrød og Anne Christensdr.                                     Johanna                        side 3

Faddere: Margrethe Olsdtr. Aachlungen, Karen Christensdtr. Stusrød, Christen Laersen Lunde, Ole Sørensen Stusrød, Søren Stoesen Ødegaarden.

 

17.mar             Eid.                 Christen Erichsen Nordre Lunde og Karen Stosdtr.                       Erich                              side 3

Faddere: Karen Hansdtr. Nordahl, Maren Erichsdtr. Lunde, Ole Stosen Stusrød, Laers Iversen Sæteret og Jacob Erichsen Skolemester.

 

24.mar             Eid.                 Iver Laersen Lunde og Maria Tolfsdtr.                                           Maren                           side 3

Faddere: Kirsten Tolfsdtr. Lunde, Birthe Laersdtr. ibid, Niels Laersen Traaholt, Ole Laersen Lanner og Peder Tolfsen Klevstrand.

1765    

24.mar             Eid.                 Jon Sørensen Ødegaarden og Kirsten Christensdtr.                        Christen                        side 3 og 4

Faddere: Sidsel Christensdtr. Grønsholt, Ingeborg Christensdtr. Qvædstad, Niels Mortensen ibid, Gudmund Christensen ibid og Anders Nielsen Siljen.

 

24.mar             Eid.                 Jon Arnesen Aachlungen og Berte Amundsdtr.                               Kirsten                          side 4

Faddere: Gunil Erichsdtr. Nordal-Sæter, Karen Christensdtr. Studsrød, Niels Amundsen Kindalen, Peder Arnesen Kaagersvold og Jacob Andersen Lanner.

 

24.mar             Sil.                  Ole Laersen Søndtved og Marthe Halvorsdtr.                                 Laers                            side 4

Faddere: Anne Nielsdtr. Søndtved, Dorthe Nielsdtr. ibid, Knud Knudsen Søndtved, Hans Halvorsen Ouestad og Lars Amundsen Søndtved.

 

24.mar             Sil.                  Niels Hansen Yttre Næs og Kirsten Pedersdtr.                               Jens                              side 4

Faddere: Kirsten Laersdtr. Ouen i Qvælle Sogn, Ingeborg Olsdtr. Eye, Ole Sørensen Eye, Peder Pedersen Qvislen og Isach Pedersen Qvislen.

 

24.mar             Sil.                  Niels Andersen Moholt-hammeren og Karen Halvorsdtr.                Abraham                       side 4

Faddere: Kirsten Hansdtr. Ouen i Qvælle Sogn, Marthe Reyersdtr. Schougtvæd, Halvor Knudsen Gonsholt, Peder Hansen ved Værket og Laers Andersen ibidem.

1765    

24.mar             Sil.                  Jacob Johannisen Suurdahlen og Gunild Hansdtr.                            Maren                          side 4             

Faddere: Giøran Halvorsdtr. Gurholt, Ragnild Thorsdtr. Søndtved, Colbiørn Knudsen Guurholt og Jørgen Johannisen Torsholt.

 

14.apr              Eid.                 Ole Larsen Harevarp og Kirsten Pedersdtr.                                   Anund                            side 4

Faddere: Margrete Olsdtr. Sundsaasen, Berte Larsdtr. Harevarp, Jacob Larsen Heiestad, Peder Arnesen Kaagersvold, og Niels Pedersen Heiestad.

Merknad: Hiemmedøbt.

 

14.apr              Eid.                 Thomas Christensen Stusrød og Ane Erichsdtr.                              Anna                              side 4

Faddere: Eli Erichsdtr. Smecherøe, Karen Christensdtr. Stusrød, Christen Nilsen Studsrød, Ole Sørensen ibid og Simon Larsen Buer.

 

16.apr              Eid.                 Monsr. Simon Qvist                                                                      Hans                              side 4

Faddere: Mad. Salig Hr. Rüges, Jfr. Elisabeth Arveschoug, Inspecteur Sohnvald, Mr. Bertel Arveschoug og Mr.  Rasmus Fischer, de 4 af Porsgrund.

 

28. apr             Eid.                 Mons Olsen Oxum og Maren Hansdtr.                                          Hans                              side 4

Faddere: Ane Erichsdtr. Lander, Kirsten Christophersdtr. Stulen, Corporal Jacob Olsen Oxum og Ole Larsen Røra.

1765    

28. apr             Eid.                 Ole Sørensen Stusrød og Margrethe Christensdtr.                          Gunil                             side 4

Faddere: 1. Ane Christensdtr. Stusrød 2. Karen Christendtr. ibid 3. Anders Sørensen Husted i Qvæl Sogn 4. Rasmus Sørensen fra Scheen og 5. Anun Sørensen Tweten.

 

05.mai             Eid.                 Corporal Jacob Olsen Oxum og Inger Hansdtr.                               Ole                                side 4

Faddere: 1. Inger Andersdtr. Stulen 2. Gøran Hansdtr. Berg 3.Christen Sørensen Berg 4. Mons Olsen Oxum og Jacob Erichsen Skolemester.

 

28.mai             Sil.                  Ole Berentsen Nabhoug og Ane Torbersdtr.                                   Hans                              side 4

Faddere: Maren Olsdtr. Moholt-hammeren, Margrete Olsdtr. ibidem 3. Søren Jonsen Moholt. 4. Peder Reiersen Qvislen.

 

16.jun              Eid.                 Børge Jacobsen Saltboen og Birte Erichsdtr.                                   Jacob                             side 4

Faddere: 1. Sara Jacobsdtr. Grave 2. Chirsten Pedersdtr. fra Brevig 3. Jacob Nilsen Nedre Lunde 4. Arne Jonsen Kiørholt og 5. Anders Erichsen fra Brevig.

 

16.jun              Sil.                  Lars Torbiørnsen under Præstegaard og Ane Thoresdtr.                 Anne                             side 4

Faddere: 1. Siri Nilsdtr. Præstegaard 2. Ragnil Tordtr. Sorbøe 3. Peder Larsen Høysæt 4. Solve Michelsen ibid.

1765   

16.jun              Sil.                  Jacob Thoresen Sorbøe og Marie Christophersdtr.                         Karen                             side 4

Faddere: 1. Karen Jacobsdtr. Sorbøe 2.Helvig Jørgensdtr. Gonsholt 3. Christen Christophersen Sorbøe 4. Ole Jacobsen Øvre Bøe 5. Peder Jonsen Høysæt.

 

30.jun              Sil.                  Nils Wetlesen Holte og Joran Knudsdtr.                                         Knud                              side 4

Faddere: 1. Marte Wetlesdtr. Island 2. Martha Halvorsdtr. Høysæt 3. Peder Wetlesen Høysæt 4. Arne Nilsen Gonsholt 5. Lars Solvesen Høysæt.

 

30.jun              Sil.                  Asle Biørnsen Gurholt og Karen Arnesdtr.                                      Arne                               side 4

Faddere: 1. Maren Knudsdtr. Gurholt 2. Chirsten Jonsdtr. Schielbred 3. Nils Larsen Gonsholt 4. Bent Jonsen Schielbred 5. Lars Jonsen Røe.

 

30.jun              Sil.                  Jan Christensen Gurholt og Maren Kittilsdtr.                                    Karen                            side 4             

Faddere: 1. Inger Nilsdtr. Tosholt 2. Helwig Danielsdtr. ibid 3. Daniel Kittilsen ibid 4. Erich Christensen Island.

 

14.jul               Sil.                  Find Pedersen Tveten og Marthe Sørensdtr.                                   Berthe                           side 4

Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Næss 2. Maren Halvorsdtr. Ouestad 3. Jørgen Jørgensen Gonsholt 4. Isach Nielsen Tosholt-Sougen.

1765   

14.jul               Sil.                  Knud Knudssen Søntvedten og Anna Nielsdtr.                                Dorthe                          side 4

Faddere: 1. Anne Rejarsdtr. Søland 2. Ingeborg Johnsdtr. ibid 3. Ingvald Nielsen ibid 4. Ole Laersen Søntved 5. Niels Johnsen Thosholt.

 

28.jul               Eid.                 August Anthoni Ledali (fra Brevig) og Berthe Helgesdtr.                  Sophia Marie               side 4

Faddere: 1. Ingeborg Helgesdtr. 2. Karen Gunnarsdtr. 3. Hans Olsen Land 4. Rejar Kielsen.

 

04.aug             Sil.                  Peder Laersen Højsæt og Ingeborg Aslaksdtr.                                Anne Elisabeth             side 5

Faddere: 1. Kirsten Michelsdtr. Højsæt 2. Kirsten Nielsdtr. ibid 3. Solve Mikelsen ibid 4. Knud Laersen ibid 5. Gunnar Aslaksen Solverød.

 

04.aug             Sil.                  Henrik Pederssen Moholt-hammeren og Martha Pedersdtr.             Hans                             side 5

Faddere: 1. Magrethe Melchiorsdtr. Moholt-hammeren 2. Berthe Hansdtr. ibid 3. Berndt Berndtssen ibid 4. Peder Hansen ibid 5. Jacob Wetlesen Ouen fra Qvele Sogn.

 

04.aug             Sil.                  Halvor Knudsen Gonsholt og Marichen Olsdtr.                               Christen                        side 5

Faddere: 1. Maren Knudsdtr. Gonsholt 2. Karen Laersdtr. ibid 3. Jørgen Jørgensen ibid 4. Søren Laersen ibid 5. Knud Arnesen ibid.

Merknad: Hiemmedøbt

1765  

25.aug             Sil.                  Greger Søndresen Steendahlen og Giertrud Tollefsdtr.                     Gøran                            side 5

Faddere: Anne Rejarsdtr. Søland, Aagoth Sondresdtr. Vanneboe, Ingvold Nielsen Søland, Knud Knudsen Søntvedt, Niels Sondresen Vanneboe.

 

25.aug             Sil.                  Peder Olsen Kiste og Gunild Jensdtr.                                               Anne                             side 5

Faddere: Aasta Laersdtr. Kiste, Karen Jensdtr. ibid, Simon Svensen ibid, Ole Olsen Røe, og Laers Olsen ibidem.

 

08.sep              Eid.                 Erik Laersen Lille-Døvigen og Sigri Madsdtr.                                 Mads                           side 5

Faddere: 1. Maren Hansdtr. Oxum 2. Martha Amundsdtr. Lillegaarden 3. Corporal Jacob Olsen Oxum 4. Rasmus Olsen Hasler, og 5. Ole Gulbrandsen Slævolden.

 

08.sep              Eid.                 Halvor Knudsen Ragnildrød i Qvelle Sogn og  

                                               Else Hansdtr. Øveraasen                                                               Isach                              side 82 - Uægte

Faddere: 1. Berte Iversdtr. Øveraasen 2. Karen Hansdtr. fra Porsgrund 3. Iver Laersen Lunde 4. Laers Sørensen ibidem.

Merknad: Uægte. [ført på egne sider i kirkeboken]

 

15.sep              Sil.                  Daniel Kittelsen Tosholt og Anne Laersdtr.                                    Laers                             side 5

Faddere: 1. Inger Nielsdtr. Tosholt 2. Anne Jacobsdtr. ibid 3. John Kittelsen ibid 4. Jahn Christensen Gurholt, og 5. Niels Johnsen Tosholt.

1765    

05.okt              Eid.                 Anders Hansen (kul. foged i Landgangen) og k. Mole Holm           Live                               side 5

Faddere: 1. Jan Andersens k. Magdalene Hansdtr. Land 2. Anna Tonetta Weisner 3. Johan Nicolaj Macholt 4. Theodorus Weisner og 5. Iwer Larsen Hederman, alle fra Laurvigen.

 

06.okt              Eid.                 Peder Hansen Grønsholt og Sidselle Christensdtr.                          Hans                              side 5

Faddere: 1. Chirsten Christensdtr. Ødegaard 2. Marta Christensdtr. Qvæstad 3. Amun Olsen Lillegaard 4. Anders Jacobsen Nordal 5. Gudmun Christensen Qvæstad.

 

06.okt              Sil.                  Hans Halvorsen Ouestad og Rønnou Svensdtr.                              Gøran                             side 5

Faddere: 1. Ane Svensdtr. Serkland 2. Gunil Svensdtr. Ouestad 3. Arve Gulliksen Ouestad 4. Gullik Evensdtr. Serkland 5. Ole Aanesen Røe.

 

20.okt              Sil.                  Aasmund Olsen  Aarholt og k. Gunil Andersdtr.                             Ingebor                         side 5

Faddere; 1. Ragnil Christensdtr. Haucheraas fra Gierpen Sogn 2. Marta Amundsdtr. Lillegaard 3. Amun Olsen Lillegaard 4. Lars Aasmundsen paa Flaaten.

 

27.okt              Sil.                  Gullich Rasmusen Engelstad og k. Karen Nilsdtr.                            Aaste                             side 5             

Faddere: 1. Christence Rasmusdtr. Tufdal 2. Helvig Danielsdtr. Tosholt 3. Daniel Kittilsen ibid 4. Ole Larsen Sentwedt 5. og Ole Olsen Røe.

1765    

27.okt              Sil.                  Gulbrand Olsen Kiste og k. Aaste Larsdtr.                                     Anders                           side 5

Faddere. 1. Karen Larsdtr. Moholt 2. Anne Sørensdtr. ibid 3. Søren Jonsen ibid 4. Carl Nilsen Moholt-hammeren 5. Nils Andersen ibid.

 

22.nov             Eid.                 afg. Hans Qvist og konen Gunil Maria Arveschoug                        Christine Wrigt             side 5

Faddere: Præste kone Anna Thomine Melchenborg 2. Jfr. Elisabeth Arveschou 3. Bertel Jobsen Arveschou 4. Hans Christian Arveschou 5. Jens Kiil.

 

24.nov             Eid.                 Knud Pedersen Waller og k. Margrete Isachsdtr.                           Isach                             side 5

Faddere: 1. Anne Chatrine Arnesdtr. fra Porsgrund, Jan Larsen k. 2. Chisten Pederdtr. paa Flaaten 3. Guner Larsen Gulsæt fra Gierpen Sogn 4. Nils Isachsen ibid 5. Peder Isachsen ibid.

Merknad: hiemmedøbt.

 

05.des             Brevig             Gunder Halvorsen paa Skrabeklev og hans 

                                              trolovede Lisbet Jensdtr.                                                                Halvor                           side 5

Faddere: 1. Lars Hansen k. Sara Bentsdtr. 2. Marta Wraalsdtr. 3. Lars Hansen 4. Christen Halvorsen.

Merknad: tvillingbarn, hiemmedøbt (det andre dødt). Eid., døbt i Brevig kirke. [ført i kirkeboken for Eid]                   

 

15.des             Eid.                 Anun Sørensen Øvre Lunde og k. Else Isachsdtr.                           Ingebor                         side 5

Faddere: 1. Maren Iwersdtr. ibid 2. Maria Larsdtr. Hejestad 3. Ole Sørensen Langangen 4. Marcus Pedersen i Brevig 5. Ole Jacobsen Grave.

1765    

22.des             Sil.                  Jens Pedersen Kløverøe og k. Maria Christensdtr.                         Christen                        side 5

Faddere: 1. Margrete Olsdtr. Kløverøe 2. Dorte Christensdtr. Øvrebøe 3. Paul Olsen Præstejordet 4. Nils Larsen Slettekolden og 5. Peder Olsen Kløverøe.

 

22.des             Sil.                  Jørgen Christophersen Sorbøe og k. Karen Jacobsdtr.                   Jens                               side 5

Faddere: 1. Maria Christophersdtr. Sorbøe 2. Helvig Jørgensdtr. Gonsholt 3. Jacob Torsen Sorbøe 4. Christen Christophersen ibid 4. Ole Jacobsen Øvrebøe.

 

 

1766

 

 

05.jan              Sil.                  Isah Pedersen Rønningen under Qvislen og k. Pernille Jonsdtr.        Peder                             side 5             

Faddere: 1.Karen Larsdtr. Moholt 2. Marta Nilsdtr. ibid 3. Søren Jonsen ibid 4. Anders Nilsen ibid 5. Isach Nilsen Swart-tangen fra Qvelle - Sogn.

 

19.jan              Eid.                 Jacob Larsen Flokstad og k. Anne Olsdtr.                                      Ambor                           side 5

Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Traaholt 2. Gunil Olsdtr. Flokstad 3. Søren Larsen Qvæstad 4. Christen Torjusen Lunde Søndre og 5. Jacob Erichsen Skolemester.

 

19.jan              Eid.                 Anders Andersen Præste-Sættre og Anne Jansdtr.                         Jan og Nils                     side 5

Faddere: 1. Eli Erichsdtr. Smekerøe 2. Chirsten Anundsdtr. Aaklungen 3. Nils Hansen  Kaasa 4. Søren Stosen Ødegaard 5. Ingebor Olsdtr. Buer 6. Karen Christensdtr. Stusrød 7. Søren Andersen Biønnæs i Qvæl-Sogn 8. Simon Larsen Buer.

Merknad: hiemedøbte tvilling barn. [tilhørende antall faddere]

 

02.feb              Eid.                 Nils Amundsen paa  Solie og k. Maria Nilsdtr.                               Hans                              side 6

Faddere: 1. Ole Rørerøes k. Antonette Nilsdtr. 2. Berte Nilsdtr. Hogholt 3. Søren Jonsen Wiersdal 4. Anders Olsen Solie 5. Jaccob Halvorsen paa Osebachen.

 

09.feb              Brevik             Ole Iwersen Ouen og k. Marta Tengelsdtr.                                    Elen Marie                    side 6

Faddere: Ole Basseboes k. Lisbeth Hendricksdtr. 2. Marie Olsdtr. 3. Ole Gundersen 4. Peder Olsen og Isach Jacobsen.

Merknad: Eid., døbt i Brevik.

1766 

23.feb              Sil.                  Nils Larsen Gonsholt og k. Maren Knudsdtr.                                 Lars                               side 6

Faddere: 1. Arne Gonsholts k. Mariken Olsdtr. 2. Inger Larsdtr. Gonsholt 3. Arne Nilsen Gonsholt 4. Halvor Knudsen ibid.

 

23.feb              Sil.                  Jon Andersen Kiste og konen Anne Hansdtr.                                  Mari                             side 6

Faddere: 1. Else Olsdtr. Kiste 2. Karen Jensdtr. ibid 3. Isach Andersen Kiste 4. Jacob Larsen Kiste 5. Even Nilsen ibid.

 

23.feb              Sil.                  Anders Olsen Tweten og k. Anne Pedersdtr.                                  Marta                            side 6

Faddere: Jacob Islans k. Marte Wetlesdtr. 2. Ingebor Pedersdtr. Mo i Gierpen Sogn 3. Jacob Pedersen Island 4. Isach Hansen Mo i Gierpen Sogn 5. Lars Jacobsen Øvrebøe.

 

23. feb             Brevik             Israel Sørensen Gunneklew og k. Dorte Gundersdtr.                       Ingebor                          side 6

Faddere: 1. Anders Silliens k. Inger Olsdtr. 2. Liwa Sørensdtr. 3. Anders Nilsen Rødningen og 4. Peder Tolfsen Klevstrand.

Merknad: Eid., døbt i Brevig.

 

23. feb             Eid.                 Halvor Jonsen Herøe og k. Tharan Christendtr.                              Stian                              side 6

Faddere: 1. Lars Hansen Gunneklevs k. Sara Bentsdtr. 2. Maria Hansdtr. 3. Lars Hansen og 4. Christen Halvorsen.

1766  

02.mar             Eid                  Christen Berg og k. Ragnil Sørensdtr.                                            Marte Chatrine            side 6

Faddere: 1. Jfr. Ingebor Erichsdtr. Schebs 2. Ankie Sørensdtr. 3. Anders Erichsen Schebs 4. Isach Sørensen og Ole Erichsen Schebs, alle fra Brevig.

 

14.mar             Brevik             Peder Nilsen Saga og k. Ane Iwersdtr.                                          Gunil Maria                  side 6

Faddere: 1. Søren Mørjers k. Marie Jacobsdtr. 2. Kirstie Pedersdtr. 3. Ole Olsen Barseboe 4. Anders Nøchlegaard 5. Daniel Pedersen Haaøen.

Merknad: Eid., døbt i Brevig.

 

16.mar             Eid.                 Lars Olsen Røe og Thora Michelsdtr.                                            Michel                          side 6

Faddere: 1. Margrete Lisbeth Hansdtr. fra Porsgrund 2. Chirsten Olsdtr. Lunde Søndre 3. Peder Sivertsen Sokka i Gierpen Sogn 4. Knud Olsen hos Capt. Rasch 5. Jon Olsen Døvig.

 

27.mar             Sil.                  Poul Andersen Røe og k. Maren Halvorsdtr.                                  Isach                             side 6

Faddere: 1. Inger Gudmundsdtr. Røe 2. Ingebor Jonsdtr. Søland 3. Ingwold Nilsen ibid 4. Jacob Jensen Hokstad 5. Jens Jacobsen ibid.

 

27.mar             Sil.                  Ole Larsen Søntwed og k. Marta Halvorsdtr.                                Halvor                           side 6

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Søntwed  2. Dorte Nilsdtr. ibid 3. Knud Knudsen ibid 4. Ole Olsen Røe 5. Jon Kittilsen Tosholt.

 

28. mar            Eid.                 Jacob Erichsen Landgangen og k. Anne Andersdtr.                        Anders                           side 6

Faddere: 1. Karen Christensdtr. Landgangen 2. Birte Larsdtr. Harewarp 3. Anders Larsen fra Brevig 4. Amund Christensen Sletholt fra Tiose, og Anders Olsen Lønnebacchen.

1766  

01.apr              Sil.                  Rasmus Olsen Halling paa Grorøe og k. Ingebor Ellevsdtr.             Ole                                side 6

Faddere: 1. Ingebor Aslachsdtr. Høisæt 2. Kari Olsdtr. Søland 3. Peder Larsen Høgsæt 4. Sondre Holgersen Vanneboe og 5. Nils Sondresen ibid.

 

13.apr              Sil.                  Ole Christensen Solverøe og k. Boel                                              Nils                               side 6

Faddere: 1. Birte Christensdtr. Tormosrød 2. Karen Jonsdtr. Søland 3. Ingvold Nilsen ibid 4. Nils Larsen Slettekold og 5. Gunder Aslachsen Solverøe.

 

13.apr              Sil.                  Halvor Holgersen under Engelsta og k. Maren Erichsdtr.                Peder                            side 6

Faddere: 1. Karen Nilsdtr. Engelsta 2. Ane Jonsdtr. ibid 3. Gullich Rasmusen ibid 4. Ole Jacobsen Øvrebøe 5. Amun Pedersen Auestad.

 

13.apr              Sil.                  Isach Andersen Kiste og k. Else Olsdtr.                                         Ole                                 side 6

Faddere: 1. Gunil Olsdtr. Slettekold 2. Marte Olsdtr. Kløverøe 3. Simon Ewinsen Kiste 4. Gulbrand Olsdtr. ibid 5. Jens Jacobsen Hokstad.

 

12.apr              Sil.                  Anne Erichsdtr. Gonsholt                                                               Erich                             side 82 – Uægte

Faddere: 1. Rønnou Svensdtr. Auestad 2. Karen Larsdtr. Gonsholt 3. Arent Nilsen Gonsholt 4. Jørgen Jørgensen Gonsholt.

Udlagt til barnefader nu Torbiørn Olsen skal være fra Tellemarken, uconfirmeret, tiente paa Gurholt nu borte.  Anmældt fogden d. 22. May.

Merknad: Uægte barn [ført på egne sider i kirkeboka].

1766   

20. apr.            Eid.                 Peder Jørgensen Schielswig og k. Karen Tolvsdtr.                         Tolv                               side 6

Faddere: Malene Jørgensdtr. Ødewald 2. Sitselle Olsdtr. Schielswig 3. Halvor Ørtwed 4. Johannes Pedersen Schielswig.

 

20.apr              Eid.                 Kloker Christen Bøes kone som havde fød dødt D. barn.                                                     side 6

 

25.apr              Eid                  Peder Arnesen Kogerswold og k. Ane Nilsdtr.                             Arne                               side 6

Faddere: 1.Karen Christensdtr. Langangen 2. Margrete Larsdtr. Nøglegaard 3. Lars Nilsen Røra 4. Anun Olsen Nøglegaard og 5. Jon Arnesen Aaklungen.

 

20.apr              Brevik             Abraham Olsen Biønnæs og k. Elen Sørensdtr.                              Boel Lisbeth                 side 6

Faddere: 1. Ingebor Auensdtr. Sigtesøen 2. Marte Olsdtr. 3. Christen Kielsen Leerstang 4. Jacob Sørensen og 5. Ole Christensen.

Merknad: Eid., døbt i Brevig.

 

27. apr             Eid                  Anun Knudsen Kleven og k. Maria Bendtsdtr.                               Ingebor                         side 6

Faddere: 1. Marte Gulbrandsdtr. Skielbugten 2. Mari Nilsdtr. Præstegaarden 3. Abraham Knudsen i Brevig 4. Knud Bendtsen Stammeland og 5. Nils Jonsen Juel fra Porsgrund.

1766  

04.mai             Eid.                 Nils Halvorsen Lundes kone introduseret efter død-fød barn.                                                side 6

 

18.mai             Eid.                 Christen Pedersen Herøe og k. Siri Jørgensdtr.                             Lars                                side 6

Faddere: 1. Dorte Gundersdtr. Gundeklev 2. Marte Wraalsdtr. Herøe 3. Israel Sørensen Gunneklev 4. Peder Tolfsen Klevstrand.

 

18.mai             Eid.                 Abraham Aasolsen Hwalen og k. Maren Olsdtr.                            Maria                            side 6

Faddere: 1. Maren Iwersdtr. Øvre-Lunde 2. Maria Jensdtr. Ørewig 3. Peder Jørgensen Schielswig 4. Anun Sørensen øvre Lunde og 5. Ole Jacobsen Grave.

 

19.mai             Eid.                 Christen Torjusen Lunde S. og k. Ingebor Larsdtr.                         Ane                               side 6

Faddere: 1. Margrete Nilsdtr. Lillegaard 2. Gunil Olsdtr. Flockstad 3. Ole Larsen ibid 4. Ingebricht  Hansen Lunde Nedre 5. Nils Amundsen Lille-gaard.

 

19.mai             Eid.                 Søren Jonsen Wiersdal og k. Ane Nilsdtr.                                       Larene                          side 6

Faddere: 1. Aaste Nilsdtr. Wiersdal 2. Maren Nilsdtr. p. Kleven 3. Nils Anunsen Solie 4 Anders Olsen ibid 5. Jacob Andersen Wiersdal.

1766  

01.jun              Eid.                 Tengel Olsen Stranden under Aas og k. Maria Halvorsdtr.            Peder                              side 6

Faddere: 1. Kari Olsdtr. Traaholt 2. Maria Jonsdtr. Ørvig 3. Andreas Sundken i Brevig 4. Jon Olsen i Sættret 5. Ingebricht Isachsen Kaasen.

 

08.jun              Eid.                 Ole Larsen Harewarp og k. Kirsten Pedersdtr.                               Halvor                           side 6

Faddere: 1. Jacob Grinas k. Margrete Larsdtr. 2. Maren Pedersdtr. Harewarp 3. Anders Larsen Nøchlegaard 4. Peder Arnesen Kogerswold og 5. Anders Anunsen ibid.

 

06.jul               Sil.                  Ole Olsen Røe og Ane Jensdtr.                                                      Anders                           side 6

Faddere: 1. Gunil Jensdtr. Kiste 2. Gunil Aanesdtr. Gonsholt 3. Hans Halvorsen Ouestad 4. Ole Aanesen ibid 5. Lars Olsen Røe.

Merknad: hiemedøbt, (NB!  af Paul Preste-Jordet)  

 

13.jul               Eid.                 Knud Bentsen Stammeland og k. Elisabeth Iwersdtr.                      Iwer                               side 6

Faddere: 1. Maren Iwersdtr. øvre Lunde 2. Maria Iwersdtr. p. Præstegaarden 3. Sergiant Auen  Qvist 4. Hans Bentsen Holte og 5. Hans Hansen Berg.

 

26.jul               Brevik             Anders Larsen Nøklegaard og k. Maria Jonsdtr.                            Margrete                       side 6

Faddere: 1. Anders Hansen k. Malene 2. Chatrine Jonsdtr. 3. Peder Nilsen 4. Gunder Larsen 5. Anders Jonsen.

Merknad: Eid,. døbt i Brevig.

1766   

17.aug             Eid.                 Simon Larsen Buer og k. Berte Hansdtr.                                        Anne                             side 6

Faddere: Elen Erichsdtr. Smekkerøe 2. Margrete Hansdtr. Riis i Gierpen Sogn 3. Thomes Christensen Stusrød 4. Siwart Riis 5. Lars Larsen Buer.

 

17.aug             Sil.                  Ole Sørensen Eye og k. Christine Ewinsdtr.                                    Berthe                           side 6

Faddere: 1. Gunil Larsdtr. Kiste 2. Margrete Olsdtr. ved Værket 3. Johannes Sørensen Eye 4. Halvor Sørensen ibid 5. Peder Pedersen Qvislen.

 

21.jul               Eid.                 Jens Larsen Herøe-Tangen og k. Karen Nilsdtr.                             Christen                        side 6

Faddere: 1. Præste-konen Anna Thomina Mechlenborg 2. Karen Larsdtr. Herøe 3. Skipper Peder Smid 4. Nils Haaøen fra Helgeroen 5. Rasmus Bagge, svigersøn af Nils.

 

28.sep              Sil.                  Ole Michelsen Øvrebøe og k. Maren Hansdtr.                              Solve                             side 7

Faddere: 1.Karen Jacobsdtr. Sorbøe 2. Maria Johannesdtr. Øvrebø 3. Erich Michelsen Qvelle af Qvel-Sogn 4. Peder Hansen ved Værket 5. Lars Solvesen Høysæt.

 

28.sep              Sil.                  Nils Larsen Slettekoldens kone efter dødfødt Drenge-barn introduceret.                               side 7

1766   

12.okt              Sil.                  Jacob Jensen Houen-Øvrebøe og k. Christense Rasmusdtr.           Rasmus                          side 7

Faddere: 1. Anne Larsdtr. Tosholt 2. Anne Rasmusdtr. Øvrebøe 3. Nils Jonsen Tosholt 4. Lars Nilsen Tosholt-Saugen og 5. Jacob Toresen Sorbøe.

 

12.okt              Sil.                  Ole Toresen Surdal og Gøran Halvorsdtr.                                      Nils                               side 7

Faddere: 1. Anne Torsdtr. Præstegdtr. 2. Anne Halvorsdtr. Suurdal 3. Anders Halvorsen Tangen 4. Amun Pedersen Ouestad og 5. Knud Aslesen Gurholt.

 

12.okt              Brevik             Christen Kielsen Leerstang og k. Anna Hansdtr.                            Isach                              side 7

Faddere: 1. Elen Sørensdtr. Biønnæs 2. Inger Margrethe Hansdtr. 3. Peder Hansen 4. Thomas Kielsen 5. Halvor Willersen.

Merknad: Eid., døbt i Brevig.

 

19.okt              Eid                  Jon Christensen Ødegaards kone efter dødfødte D. barn introduceret                                   side 7

 

26.okt              Eid.                 Amun Hansen Øveraas og k. Børte Iwersdtr.                               Amun                              side 7

Faddere: 1. Maria Tolfsdtr. Lunde Nordre 2. Elen Iwersdtr. Sættre 3. Lars Iwersen Sættre 4. Anders Olsen Solie og 5. Hans Hansen Øveraasen.

1766   

26.okt              Eid.                 Lars Hansen Gundeklev og k. Sara Bentsdtr.                                Maren                           side 7

Faddere: 1. Maria Bentsdtr. Kleven 2. Maria Hansdtr. Tweten S. 3. Hans Bentsen Holte 4. Jacob Bentsen Skielsbugten 5. Christen Halvorsen Gundeklev.

 

01.nov             Eid.                 Søren Larsen Qvæstad og k. Karen Torjusdtr.                               Ambor                           side 7

Faddere: 1. Ingebor Larsdtr. Lunde S. 2. Gunil Olsdtr. Flokstad 3. Nils Larsen Traaholt 4. Amun Olsen Lillegaard 5. Ingebricht Stoesen Ødegaard.

 

16.nov             Eid.                 Ole Kiil paa Hejestad og konen                                                     Knud                             side 7

Faddere: 1. Anne Erichsdtr. Kiørholt 2. Maria Jonsdtr. Lunde 3. Jacob Nilsen ibid 4. Jacob Larsen Hejestad og 5. Jacob Jonsen Ørevig.

 

30.nov             Eid.                 Corporal Jacob Olsen Oxum og k. Inger Hansdtr.                          Marte Marie                 side 7

Faddere: 1. Elisabeth Iwersdtr. Stammeland 2. Anne Kirstine Røe 3. Mogens Olsen Oxum 4. Søren Olsen ibid 5. Johannes Hansen Stulen.

 

30.nov             Sil.                  Johannes Sørensen Eyet og k. Anne Arvesdtr.                                Kirsten                          side 7

Faddere: 1. Rønnou Sørensdtr. Ouestad 2. Marta Arvesdtr. ibid 3. Ole Sørensen Eyet 4. Ole Larsen Flokstad 6. Jacob Larsen ibid.

Merknad: Sillien, døbt i Eid.

1766  

11.des             Eid.                 Hr. Capitaine Ackeleye og frue                                                      Gabriel Sigward            side 7

Faddere: 1. Fru von Adeler 2. Jfr. Constance Aal 3. Hr. Cammer-Junker og Amtmand? von Adeler 4. Hr. Major Deichman 5. Hr. Nils Aal senior.

 

07.des             Eid.                 Anders Jacobsen Nordal og k. Maren Hansdtr.                             Maren                           side 7

Faddere: 1. Karen Stoesdtr., Christen Erichsen k. paa Lunde Nordre 2. Marta Hansdtr. Grønsholt 3. Nils Jonsen Sillien 4. Halvor Nilsen p. Osebacken 5. Søren Stoesen Ødegaard.

 

23.nov             Sil.                  Nils Hansen Qvislen og k. Kirsten Pedersdtr.                                Christen                          side 7

Faddere: 1. Maren Rejersdtr. Schoutved 2. Ane Jonsdtr. Joone i Qvel - Sogn 3. Jan Olsen Schoug tved 4. Ole Berentsen Nabhoug 5. Tolle Rasmusen Syndbye i Qvel - Sogn.

Merknad: døbt i Qvelle annex.

 

14.des             Eid.                 Peder Nilsen Sundsaas og k. Margrete Olsdtr.                                Ole                                side 7

Faddere: 1. Ole Langangens k. Karen Christensdtr. 2. Anne Margrete Larsdtr. Nøchlegaard 3. Anun og 4. Niels Olsen Nøchlegaard 5. Anun Nilsen Solum.

 

14.des             Eid.                 Lars Iwersen Sættre og Gunil Erichsdtr.                                         Karen                             side 7

Faddere: 1. Ole Bacches k. Elen Erichsdtr. i Qvel - Sogn 2. Margrete Olsdtr. Solie 3. Anders Olsen Solie 4. Anun Hansen Øveraas 5. Michel Iwersen Sættre.

1766    

14.des             Eid.                 Ole Stosen Stusrød og Anne Christensdtr.                                      Stoe                               side 7

Faddere: 1. Christen Larsen Lunde S. kone Maren Stosdtr. 2. Elen Christensdtr. Stusrød 3. Christen Erichsen Lunde Nordre 4. Ole Langangen og 5. Ingebricht Stosen Ødegaard.

 

21.des             Eid.                 Ingebricht Hansen Langangen og Margite Arvesdtr.                        Ingebor                          side 7

Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Maren Torgersdtr. ibid 3. Peder Arnesen Kogerswold 4. Jacob Hansen Langen 5. Ole Larsen Røra.

 

28.des             Eid.                 Christian Larsen Gata og k. Børte Halvorsdtr.                                Halvor                            side 7

Faddere: 1. Ingebor Halvordtr. Grønlie 2. Kirsten Pedersdtr. Flaaten 3. Lars Olsen Røe 4. Ewen Erichsen Flaaten.

 

 

1767

 

 

04.jan              Sil.                  Gulbrand Olsen Kiste og k. Aaste Larsdtr.                                    Anne                              side 7

Faddere: 1. Karen Larsdtr. Moholt 2. Ingebor Larsdtr. Gonsholt 3. Søren Jonsen Moholt 4. Nils Larsen og 5. Søren Larsen Gonsholt.

 

04.jan              Sil.                  Berent Berentsen ved Værket og k. Kari Larsdtr.                          Hans                              side 7

Faddere: 1. Kirsten Hansdtr. Ouen i Qvelle Sogn 2. Birte Hansdtr. ved Værket 3. Ole Sørensen Eyet 4. Lars Andersen ibid 5. Hans Jensen Kiste.

 

04.jan              Sil.                  Peder Nilsen Røe under Søeland og k. Inger Gudmundsdtr.            Halvor                           side 7

Faddere: 1. Maren Torsdtr. Røe 2. Kari Jonsdtr. Søland 3. Ingwold Nilsen ibid og 4. Jens Jacobsen Hokstad.

 

15.jan              Eid                  Ole Gundersen Langangen og k. Anne Iwersdtr.                            Nils                                side 7

Faddere: Karen Christensdtr. Langangen 2. Maria Iwersdtr. Præstegaarden 3. Jacob Grinnen 4. Anders Olsen Lønnebachen.

 

15.jan              Eid.                 Anders Andersen Præste-Sættre og k. Anne Jansdtr.                     Nils                                side 7

Faddere: 1. Anne Erichsdtr. PræsteSættre 2. Karen Andersdtr. Nordal 3. Nils Kaasen 4. Ole Smekkerød og Lars Larsen Buer.

1767

25.jan              Eid.                 Anun Sørensen Tweten N. og k. Ragnil Ingebrichtsdtr.                   Søren                             side 7

Faddere: 1. Maren Ingebrichtsdtr. fra Porsgrund 2. Maria Hansdtr. Tweten 3. Lars Ingebretchtsen Becchen 4. Gunder Olsen Ødewald 5. Nils Andersen Hogholt.

 

08.feb              Eid.                 Gunder Olsen Ødewald og k. Malene Jørgensdtr.                          Anne Chatrine              side 7

Faddere: 1. Ane Chatrine Andersdtr. Ødewald 2. Zidzel Olsdtr. Skielsvig 3. Jon Olsen ibid 4. Johannes Pedersen ibid og 5. Jan Larsen fra Porsgrund.

 

11.mar             Eid.                 Gunder Halvorsen Wersvig og k. Lisbeth Jensdtr.                          Karen                             side 7

Faddere: 1. Maren Jensdtr.Lille-Døvig 2. Live Sørensdtr. Tangen 3. Wraal Gundersen Hwals-Rødningen 4. Lars Hansen Gundeklev og 5. Christen Halvorsen ibid.

 

12.mar             Eid.                 Mr. Simon Qvist og k. Elene Ferman                                             Elene Petronelle           side 7

Faddere: 1. Frue CancellieRaad Tyrholms 2. Jfr. Constance Aal 3. Capitaine Aqveleye 4. Tolder Rasch 5. Tolder Uberwasser.

 

15.mar             Eid.                 Jon Arnesen Aachlungen og k. Birte Amundsdtr.                            Arne                              side 7

Faddere: 1. Maria Nilsdtr. Kindal 2. Kirsten Amundsdtr. Langangen 3. Peder Arnesen Kogerswold 4. Lars og 5. Michel Iversen Sættre.

1767 

15.mar             Eid.                 Hans Bentsen Holte og k. Kirsten Knudsdtr.                                  Anne                              side 7

Faddere: 1. Elisabeth Iwersdtr. Stamland 2. Gunil Olsdtr. Flokstad 3. Amun Knudsen Klewen 4. Anders Olsen Lønnebacchen 5. Jacob Bentsen Skielsbugten.

 

29.mar             Sil.                  Ole Jacobsen Øvrebøe og k. Marta Swensdtr.                               Jacob                             side 8

Faddere: Karen Jacobsdtr. Sorbøe 2. Sennew Erichsdtr. Øvrebø 3. Jacob Pedersen Island 4. Gullich Serkland 5. Lars Jacobsen Øvrebøe.

 

29.mar             Sil.                  Asle Gurholt og k. Karen Arnesdtr.                                                Kirstie                           side 8

Faddere: 1. Pernille Pedersdtr. Gurholt 2. Maren Bertelsdtr. ibid 3. Daniel Tosholt 4. Bent Jonsen Schielbred.

 

29.mar             Sil.                  Nils Alexandersen Tosholt-Eye efter dødfødd piige B. introduseret.                                       side 8

 

20.apr              Eid.                 Anun Ewensen Berg og k. Margrete Andersdtr.                             Maria                            side 8

Faddere: 1. Antonette Nilsdtr. Røe 2. Thora Andersdtr. 3. Hans Hansen Berg 4. Christen Sørensen ibid 5. Anders Ewensen fra Brevig.

1767  

20.apr              Eid.                 Christen Erichsen Schaverager og k. Ingebor Kystolsdtr.                Marte                           side 8

Faddere: 1. Børte Erichsdtr. Saltboden 2. Karen Jørgensdtr. Berg 3. Anders Erichsen fra Brevig 3. Lars Haraldsen Kiørholt 4. Anders Hitterød.

 

03.mai             Eid.                 Marte Wraalsdtr. fra Hwals-Rødningen                                          Pernille                          side 82 - Uægte

Faddere: 1. Inger Gundersdtr. Hwals-Rødning 2. Zidsel Larsdtr. ibid 3. Knud Wraalsen Haven 4. Gunder Wraalsen.

- udlagt til Barnefader Rolf Hansen Herøen.

Merknad: Uægte barn [ført på egne sider i kirkeboka].

 

10.mai             Eid.                 Mogens Oxum og k. Maren Hansdtr.                                              Elen                              side 8

Faddere: 1 . Anne Hansdtr. Leerstang 2. Sara Christensdtr. ibid 3. Johannes Stulen 4. Ole Lander 5 . Christen Aasmunsen Oxum.

 

10.mai             Eid.                 Mari Jensdtr. paa præstegaarden (2.g. besvangeret)                        Jens                              side 82 - Uægte

Faddere: 1. Karen Stosdtr. Heinen 2. Marte Hansdtr. Grønsholt 3. Nils Helgesen Gusfred 4. Nils Hansen Grønsholt.

- til Barnefader angivet Soldat Ole Christensen.

Merknad: af Ole Flokstad hiemedøpt. Uægte barn [ført på egne sider i kirkeboka].

1767

24.mai             Sil.                  Nils Jonsen Tosholt og k. Ingebor Jonsdtr.                                      Peder                            side 8

Faddere: Anne Larsdtr. Tosholt 2. Helvig Danielsdtr. ibid 3. Daniel Kttilsen ibid 4. Erich Christensen Island 5. Bent Jonsen Schielbred.

 

24.mai             Sil.                  Isach Nilsen Kløverøe og k. Marte Olsdtr.                                      Nils                               side 8

Faddere: 1. Margrete Olsdtr. Kløverød 2. Anne Olsdtr. ibid 3. Nils Larsen Slettekolden 4. Peder Olsen Kløverrød 5. Lars Nilsen Tosholt Saugen.

Merknad: hiemedøbt af Jens Pedersen Kløverød.

 

24.mai             Sil.                  Hendrich Olvesen Daapen og k. Anne Simonsdtr.                           Nils                               side 8

Faddere: 1. Anne Arvesdtr. Eye 2. Christie Larsdtr. Kiste 3. Simon Ewensen ibid 4. Ewen Nilsen ibid 5. Johannes Sørensen Eyet.

 

24.mai             Brevig             Hans Andersen Aas S. og k. Sara Arnesdtr.                                   Lars                               side 8

Faddere. 1. Ambor Arnesdtr. Kiørholt 2. Anne Larsdtr. 3. Børge Ørvig 4. Arne Jonsen Kiørholt og 5. Owe Torgersen.

Merknad: Eid., døbt i Brevig [ført i kirkeboka for Eidanger]

 

28.mai             Eid.                 Stener Kiøndals kone efter dødfødd Drenge-barn introduceret.                                             side 8

1767  

24.jun              Eid.                 Povel Traaholt og k. Karen Olsdtr.                                                Ingebor                          side 8

Faddere: 1. Jacob Bentsen k. Marte Gulbrandsdtr. 2. Ragnil Gulbrandsdtr. 3. Tengel Olsen Aas 4. Jon Olsen i Brevig 5. Anders Povelsen Traaholt.

 

24.jun              Sil.                  Ole Larsen Tweten og k. Ane Nilsdtr.                                            Nils                                side 8

Faddere: 1. Anders Twetens k. Anne Pedersdtr. 2. Dorte Nilsdtr. 3. Anders Tweten 4. Gunder Aslachsen Solverød 5. Bent Jonsen Schielbred.

 

05.jul               Sil.                  Peder Larsen Høgsæt og k. Ingebor Aslachsdtr.                             Lars                               side 8

Faddere:  Kirsti Michelsdtr. Høysæt 2. Kirsten Nilsdtr. ibid 3. Gunder Aslachsen Søntvedt 4. Knud Larsen Høgsæt 5. Lars Solvesen ibid.

 

05.jul               Sil.                  Lars Andersen kone fra Værket efter dødfødd D. B. introduseret.                                         side 8

 

26.jul               Eid.                 Mads Becchens kone efter dødfødd barn i kirken introduseret.                                             side 8

1767

02.aug             Eid.                 Jacob Ulverød og k. Børte Andersdtr.                                            Isach                             side 8

Faddere: 1. Margrete Prosdtr. fra Porsgrund 2. Chirsten Christensdtr. Waateklew 3. Ellew Hansen Ulverød 4. Nils Helgesen Gusfred og 5. Ole Christensen i Præstegaarden.

 

09.aug             Eid.                 Børge Jacobsen Røe Søndre og k. Børte Erichsdtr.                        Erich                              side 8

Faddere: 1. Christen Erichsen Skaveragers k. 2. Ane Jonsdtr. Lunde Nedre 3. Arne Jonsen Kiørholt 4. Christen Erichsen Skaverager og 5. Gunder Wraalsen Hwals-Rødningen.

 

16.aug             Sil.                  Søren Christophersen ved Værket og k. Margrete Melckiorsdtr.    Dorte                             side 8

Faddere: 1. Maren Olsdtr. ved Værket 2. Margrete Olsdtr. ibid 3. Lars Andersen ibid 4. Peder Hansen ibid og 5. Jacob Wetlesen Auen af Qvelle Sogn.

 

23.aug             Eid.                 Anun Sørensen Lunde øvre og k. Else Isachsdtr.                            Søren                            side 8

Faddere: 1.  Karen Christensdtr. Langangen 2. Maria Jonsdtr. Ørewiig 3. Christen Sørensen Lunde 4. Marcus?  Pedersen fra Brevig 5. Ole Jacobsen Grave.                                                                                               

                         

30.aug             Eid.                 Nils Halvorsen Lunde Nordre og k. Børte Ingebretsdtr.                  Halvor                           side 8

Faddere: 1. Maren Larsdtr. Lunde Nordre 2. Ane Amundsdtr. ibid 3. Nils Jacobsen ibid 4. Iwer Larsen ibid og 5. Peder Tolfsen Klevstrand.

1767  

06.sep              Eid.                 Anders Larsen Nøglegaard og k. Maren Jonsdtr.                           Jon                                side 8

Faddere: 1. Aaste Nilsdtr. Nøglegaard 2. Sara Jonsdtr. fra Solum 3. Ole Hansen Lønnebacchen 4. Nils Olsen Nøglegaard 5. Anders Jonsen Solum.

 

06.sep              Eid.                 Mathias Andersen Nordal-Sættre og k. Maren  Iwersdtr.              Anders                           side 8

Faddere: 1. Eli Erichsdtr. Bacche 2. Maren Erichsdtr. Hegnen 3. Anders Olsen Solie og 4. Isach Olsen ibid.

 

06.sep              Sil.                  Ole Gundersen Tormosrød og k. Børte Christensdtr.                      Isach                             side 8

Faddere: 1. Kistie Jacobsdtr. Solverød 2. Ane Gundersdtr. Tormosrød 3. Erich Christensen Island 4. Jan Christensen Gurholt 5. Abraham Olsen Solverød .

 

13.sep              Eid.                 Nils Olsen Nøglegaard og k. Chatrine Jonsdtr.                               Maren                          side 8

Faddere: 1. Margrete Olsdtr. Sundsaas 2. Maria Jonsdtr. Solum fra Næs Sogn 3. Stener Nilsen Kindal 4. Anders Larsen Nøglegaaard og 5. Anders Olsen Lønnebacchen.

 

27.sep              Sil.                  Jens Pedersen Cløverød og k. Maren Christensdtr.                        Marte                            side 8

Faddere: 1. Marta Olsdtr. Cløverød 2. Dorte Christensdtr. Sorbøe 3. Ole Jacobsen Cløverød 4. Isach Nilsen ibid 5. Erich Povelsen Høgsæt.

1767  

29.sep              Eid.                 Jacob Nilsen Grinnen og k. Margrete Larsdtr.                                Anne                             side 8

Faddere: 1. Margrete Olsdtr. Sundsaas 2. Berte Larsdtr. Harewarp 3. Cornelius Hansen Sundsaas 4. Ole Larsen Harewarp 5. Jacob Wiersdal.

 

11.okt              Sil.                  Povel Olsen Præstejordet og k. Gunil Nilsdtr. tvillinger                                                         side 8

                                                                                                                                                  Kari                              side 8

Faddere: 1. Thora Helgesdtr. Gonsholt 2. Gunil Aanisdtr. ibid 3. Simon Ewindsen Kiste 4. Ole Andersen ibid 5 Ole Jonsen Schielbred.

                                                                                                                                                  Gunil                             side 8

Faddere: 1. Gunil Pedersdtr. Røe 2. Kirsten Olsdtr. ibid 3. Hendrich Olvesen Daapen 4. Halvor Sørensen Kiste 5. Anders Nilsen Moholt.

 

11.okt              Sil.                  Lars Torbiørnsen Sillien-Eyet og k. Ane Torsdtr.                           Helwig                           side 8

Faddere: 1. Siri Nilsdtr. Sillien 2. Ragnil Torsdtr. Sorbøe 3. Ewen Gundersen Sillien 4. Nils Olsen Rolighed 5. Knud Larsen Høysæt.

 

11.okt              Sil.                  Halvor Knudsen Gonsholt og k. Mariken Olsdtr.                            Helwig                           side 8

Faddere: 1. Maren Knudsdtr. Gonsholt 2. Ingebor Larsdtr. ibid 3. Arne Nilsen ibid 4. Nils Larsen ibid 5. Knud Arnesen ibid.

1767 

18.okt              Eid.                 Ewen Olsen Ødewals-Aasen og k. Karen Olsdtr.                          Ole                                side 8

Faddere: 1. Ane Halvorsdtr. Tweten Rødningen 2. Karen Andersdtr. Hogholt 3. Tron Olsen ibid 4. Anun Sørensen Tweten 5. Nils Andersen Hogholt.

 

25. okt             Eid.                 Anun Larsen Lunde Nordre og k. Kirsten Tolfsdtr.                        Tolf                                side 8

Faddere. 1. Karen Tolfsdtr. Skielswig 2. Aase Tolfsdtr. Klevstrand 3. Peder Tolfsen ibid 4. Iwer Larsen Lunde Nordre 5. Hans Bentsen Holte.

 

25.okt              Eid.                 Ole Larsen Aaklungen og Karen Christensdtr.                                Anun                              side 8

Faddere: 1. Margrete Olsdtr. Aaklungen 2. Elen Christensdtr. Stusrød 3. Ole Stosen ibid 4. Thomas Christensen ibid 5. Ole Anunsen Aaklungen.

 

01.nov             Sil.                  Nils Larsen Slettekolden og k. Gunil Olsdtr.                                   Maren                           side 8

Faddere: 1. Marta Olsdtr. Cløverød 2. Anne Olsdtr. ibid 3. Ole Jacobsen ibid 4. Gunder Aslachsen Søntved 5. Christian Larsen Wenstøb i Gierpen-Sogn.

 

01.nov             Sil.                  Erich Christensen Island og k. Anne Jacobsdtr.                              Ingebricht                      side 8

Faddere: 1. Marte Wetlesdtr. Island 2. Helvig Jacobsdtr. Hochstad 3. Jens Jacobsen ibid 4. Jan Christensen Gurholt 5. Daniel Kittilsen Tosholt.

1767  

01.nov             Brevig             Jon Olsen Schielswiig og k. Marte Isachsdtr.                                  Hans                              side 8

Faddere: 1. Marie Olsdtr. Hwalen  2. Anne Olsdtr. 3. Anders Solie 4. Isach Dalen 5. Isach Olsen.

Merknad: Eid., døpt i Brevik. [ført i kirkeboka for Eidanger]

 

15.nov             Eid.                 Christen Sørensen Lunde øvre og k. Maren Iwersdtr.                     Sara                              side 8

Faddere: 1. Sara Jacobsdtr. Grave 2. Anne Jonsdtr. Lunde nedre 3. Søren Anunsen Lunde øvre 4. Ole Sørensen Langang. 5. Anders Sørensen Lunde øvre.

 

22.nov             Eid.                 Søren Jonsen Wiersdal og k. Anne Nilsdtr.                                    Larene                           side 8

Faddere: 1. Maria Nilsdtr. Solie 2. Marta Boletta Christensdtr. Wiersdal 3. Anders Olsen Solie 4. Anun Olsen Ødegaard og 5. Nils Olsen Kindalen.

 

29.nov             Eid.                 Knud Bentsen Stammeland og k. Elisabeth Iwersdtr.                       Nils                               side 9

Faddere: 1. Sara Jacobsdtr. Grave 2. Anne Giertsdtr. Røra 3. Lars Nilsen ibid 4. Jacob Bentsen Skielsbugten og 5. Hans Hansen Berg.

 

29.nov             Eid.                 Peder Hansen Grønsholt og k. Sidsel Christensdtr.                        Maren                           side 9

Faddere: 1. Karen Andersdtr. Nordal 2. Ingebor Christensdtr. Qvæstad 3. Nils Mortensen ibid 4. Hendrich Hansen fra Brevig 5. Nils Hansen Grønsholt.

1767 

29.nov             Eid.                 Peder Arnesen Kogerswold og k. Anne Nilsdtr.                             Maren                           side 9

Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Margrete Larsdtr. Sundsaas 3. Ole Larsen Harewarp og 4. Anders Anunsen Kogerswold.

 

06.des             Eid.                 kullskriveren i Landgangen P. Halsies                                             Cille Margrete              side 9

Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Kirsten Amundsdtr. 3. Ole Hansen Lønebache 4. Ole Sørensen Langangen 5. Anders Sørensen ibid.

 

13.des             Eid.                 Iwer Larsen Lunde Nordre og k. Maria Tolfsdtr.                           Margrete                       side 9

Faddere: 1. Anne Erichsdtr. Lander 2. Berte Larsdtr. Traaholt 3. Lars Sørensen Lunde Nordre 4. Amun Larsen ibid 5. Peder Tolfsen Klevstrand.

 

13.des             Sil.                  Isach Andersen Kiste og k. Else Olsdtr.                                         Abraham                        side 9

Faddere: Gunil Jensdtr. Kiste 2. Ane Olsdtr. Kløverød 3. Arve Gullichsen Auestad 4. Gullich Rasmusen Engelstad og 5. Peders Hansen ved Værket.

 

13.des             Sil.                  Anders Nilsen Moholtis k. eft. dødf. D. B. introduseret.                                                         side 9

1767  

27.des             Sil.                  Ole Johannesen Grorøe og Giøran Olsdtr.                                      Karen                             side 9

Faddere: 1. Ingebor Jensdtr. Grorød 2. Maria Johannesdtr. ibid 3. Jacob Jensen Hochstad 4. Povel Olsen Præstegiordet og 5. Ole Olsen Borserød fra Sandswær S.

 

 

1768

  

01.jan              Brevik             Ole Iwersen Ouen og Marta Tengelsdtr. pigetvillinger                                                             side 9

                                                                                                                                                  Maria                             side 9

Faddere: 1. Lisbeth Hendrichsdtr. Barseboe 2. Maria Gundersdtr. 3. Ole Erichsen Ouen 4. Lars Iwersen

                                                                                                                                                  Malene                          side 9

Faddere: 1. Daniel Sunders k. Maria Nilsdtr. 2. Marte Olsdtr. 3. Jacob Ouen 4. Nils Sørensen.                                    

Merknad: Eid., døbt i Brevig.

 

01.jan              Eid.                 Hans Nilsen Røra og K. Inger Ottersdtr.                                         Christence                    side 9

Faddere: 1. Maren Hansdtr. Oxum 2. Anne Giertsdtr. Røra 3. Hans Hansen Berg 4. Peder Nilsen Sundsaas 5. Ole Larsen Røra.

 

06.jan              Eid.                 Ole Jacobsen Rørerød og k. Antonetta Nilsdtr.                               Lars                              side 9

Faddere: 1. Maren Hansdtr. Oxum 2. Maren Rasmusdtr. Qvæstad 3. Nils Mortensen ibid 4. Nils Jacobsen ibid 5. Søren Jonsen Wiersdal.

 

17.jan              Brevik             Jacob Knudsen Skielsbugten og k. Marta Gulbrandsdtr.                  Bent                             side 9

Faddere: 1. Elisabeth Iwersdtr. Stammeland 2. Ragnil Gulbrandsdtr. 3. Hans Bentsen Holte 4. Povel Gulbrandsen 5. Nils Pedersen.

Merknad: Eid., døbt i Brevig.

[her må presten ha skrevet feil farsnavn som skal være Jacob Bentsen Skielsbugten. IK]

1768  

02.feb              Eid.                 trolovede Christopher Nilsen Oxum og fæstemø

                                               Margrete Jansdtr.                                                                           Ole                                side 9

Faddere: 2. Maren Hansdtr. Oxum 2. Kirsten  Johannesdtr. Stulen 3. Johannes Hansen ibid 4. Christen Aasmunsen Oxum.

 

02.feb              Sil.                  Ole Olsen Røe og k. Anne Jensdtr.                                                 Pernille                          side 9

Faddere: 1. Gunil Jensdtr. Kiste 2. Kirsten Olsdtr. Røe 3. Jens Michelsen Kiste 4. Arne Nilsen Gonsholt og 5. Lars Olsen Røe.

 

02.feb              Sil.                  Anders Olsen Tweten og k. Anne Pedersdtr.                                  Pernille                           side 9

Faddere: 1. Maren Nilsdtr. Moe i Gierpen Sogn 2. Anne Gundersdtr. Tormosrød 3. Jacob Pedersen Island 4. Nils Larsen Slettekolden 5. Bent Jonsen Schielbred.

 

21.feb              Sil.                  Gullich Rasmusen Engelstad og k. Karen Nilsdtr.                            Rasmus                         side 9

Faddere: 1. Anne Larsdtr. Tosholt 2. Karen Larsdtr. Gonsholt 3. Daniel Kittilsen Tosholt 4. Povel Rasmussen Rosholt i Lardal og 5. Ole Aanesen Engelstad.

 

28.feb              Eid.                 Hans Halvorsen Aarholt og k. Rønnou Svensdtr.                            Svend                            side 9

Faddere: 1. Anne Svensdtr. Serkland 2. Maren Svensdtr. Ouestad 3. Amun Pedersen ibid 4. Gullich Ewensen Serklan 5. Ole Stosen Stusrød.

Merknad: Sil., døbt i Eid.

1768   

28.feb.             Brevig             Jacob Ouen og k. Johanne Larsdtr.                                                 Anders                          side 9

Faddere: 1. Lisbeth Maria Gundersdtr. Barseboe 2. Maria Gundersdtr. 3. Ole Erichsen Ouen 4. Daniel Pedersen 5. Isach Grave.

Merknad: Eid., døbt i Brevig.

 

02.mar             Brevig             Gunil Hansdtr. Ramberg (ej confirmeret) hendes uægte P.B.           Anne Maria                   side 82 - Uægte

Faddere: 1. Maria Amundsdtr. 2. Oline Hansdtr. 3. Anders Gertsen 4. Harald Nusted.

Barne-fader angivet Peder Pedersen Ramberg. – anmældt Fogeden d. 23. Marty

Merknad: Uægte barn døbt i Brevik [ført på egne sider i kirkeboka]

 

09.mar             Eid.                 Tron Olsen Hogholt og k. Margrete                                                Anne                             side 9

Faddere: 1. Maria Jacobsdtr. hos Capitaine Rask 2. Karen Andersdtr. Hogholt 3. Ole Erichsen kusk fra Porsgrund 4. Anun Sørensen Tweten 5. Nils Andersen Hogholt.

 

13.mar             Eid.                 Anders Jonsen Hitterød og k. Dorthe Haraldsdtr.                           Berte                             side 9

Faddere: 1. Ingebor Sørensdtr. Skaverager 2. Maria Sørensdtr. Saltboden 3. Lars Haraldsen Kiørholt 4. Anders Pedersen Saltboden 5. Arne Jonsen Kiørholt.

1768   

14.mar             Sil.                  Nils Hansen Qvislen og Kirsten Pedersdtr.                                     Peder                              side 9

Faddere: Marte Nilsdtr. Qvislen 2. Kirsten Olsdtr. Røe 3. Peder Pedersen Qvislen 4. Anders Nilsen Moholt og 5. Bent Jonsen Schielbred.

 

21.mar             Eid.                 Anun Sørensen Tweten og k. Ragnil Engebrectsdtr.                        Anne                              side 9

Faddere: 1. Maren Engebretsdtr. fra Porsgrund 2. Elen Engebrichtsdtr. Præstegaarden 3 Tron Olsen Hogholt 4. Amun Engebrichtsen fra Porsgrund 5. Rasmus Sørensen Tweten.

 

21.mar             Eid.                 Stener Nilsen Kiøndalen og k.Marta Olsdtr.                                   Ole                                 side 9

Faddere: 1. Margrete Olsdtr. Sundsaas 2. Margrete Olsdtr. Solie 3. Anders Olsen ibid 4. Nils Olsen Nøglegaard 5. Anders Larsen ibid.

 

27.mar             Sil.                  Find Pedersen Tweten og k. Marta Sørensdtr.                                Peder                            side 9

Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Næs 2. Anne Sørensdtr. Serkland 3. Jørgen Jørgensen Gonsholt 4. Nils Olsen Rolighed 5. Søren Larsen Gonsholt.

 

27.mar             Sil.                  Povel Andersen Røe og k. Maren Halvorsdtr.                                Anne                              side 9

Faddere: Kirsten Jacobsdtr. Solverød 2. Kari Jonsdtr. Søland 3. Ingwold Nilsen ibid 4. Abraham Olsen Solverød.

1768   

17.apr              Eid.                 Halvor Jonsen Herøe og k. Tharan Christensdtr.                            Maria                             side 9

Faddere: 1. Dortea Hakonsdtr. Gundeklew 2. Ingebor Torgrimsdtr. Klevstrand p. Stridsklew 3. Christen Leth og 4. Peder Tolvsen  Klevstrand.

 

20. mar            Brevik             Jacob Hansen Birkøen og konen Berte Jacobsdtr.                          Jacob                             side 9

Faddere: 1. Abraham Biønnæsis k. Elen Sørensdtr. 2. Sara Christensdtr. 3. Amund Sigtesøen 4. Ole Christophersen Leerstang.

Merknad: Eid., døbt i Brevig.

 

12.mai             Brevik             Ole Erichsen Ouen og k. Kirstine Nilsdtr.                                        Aase                             side 9

Faddere: 1. Hans Thorsens k. Maria Pedersdtr. 2. Marie Erichsdtr. 3. Christen Wiersdal 4. Jacob Gundersen Ouen 5. Isach Jacobsen Grave.

Merknad: Eid., døbt i Brevig.

 

15.mai             Sil.                  Bernt Berensen ved Værket og k. Karen Larsdtr.                           Carl                               side 9

Faddere: 1. Mari Olsdtr. 2. Birte Hansdtr. 3. Johan Pedersen 4. Peder Hansen alle ved Værket 5. Jon Sørensen Moholt.

 

24.mai             Sil.                  Arve Gullichsen Ouestad og k. Børte Larsdtr.                                 Kirsten                           side 9

Faddere: 1. Tharan Hendrichsdtr. Ouestad 2. Karen Swensdtr. ibid 3. Amun Pedersen ibid 4. Arne Nilsen Gonsholt 5. Johannes Sørensen Eyet.

1768   

01.mai             Sil.                  Jan Christensen Gurholt og k. Pernille Pedersdtr.                            Peder                             side 9

Faddere: 1. Mari Nilsdtr. Moe i Gierpen S. 2. Kirsten Olsdtr. Røe 3. Jon Olsen Schougtved 4. Erich Christensen Island 5. Peder Rollougsen.

 

 01.mai            Sil.                  Jørgen Christophersen Sorbøe og k. Karen Jacobsdtr.                    Lars                               side 9

Faddere: 1. Siri Nilsdtr. Sillien 2. Helvig Jørgensdtr. Gonsholt 3. Jørgen Jørgensen ibid 4. Lars Jacobsen Øvrebøe 5. Anun Jacobsen ibid.              

 

02.jul               Eid.                 Jacob Erichsen Langangen og k. Anne Andersdtr.                          Anne                            side 10

Faddere: 1. Børte Erichsdtr. Sletholt i Tiose 2. Maren Pedersdtr. Sundsaas 3. Ole Sørensen Langangen 4. Anders Sørensen ibid 5. Anders Olsen Lønnebachen.

 

09.jul               Eid.                 Anders Pedersen Saltboden                                                           Hans                            side 10

Faddere: 1. Tengel Strands k. Maria Halvorsdtr. 2. Anne Torjusdtr. Aas 3. Lars Kiørholt 4. Anders Hitterød 5. Hovel Torjussen Aasen .

[kona Marte Hansdtr. ikke oppgitt. IK]

 

09.jul               Sil.                  Lars Andersen k. ved værket efter dødfødd D. B. introduseret.                                             side 10

1768 

31.jul               Sil.                  Gulbrand Olsen ved værket og k. Børte Andersdtr.                         Karen                           side 10

Faddere: 1. Kirsten Hansdtr. Ouen 2. Børte Hansdtr. ved værket 3. Lars Andersen ibid 4. Johan Pedersen Hammergrin 5. Jon Sørensen Moholt.

 

14.aug             Brevig             Amun Michelsen Sigtesøen og kone Ingebor Ouensdtr.                    Inger                            side 10

Faddere: 1. Børte Jacobsdtr. Birkøen 2. Chirstie Olsdtr. 3. Nils Bamble 4. Bernt Jensen 5. Abraham Biønnæs.

Merknader: hiemmedøbt. Eid., døbt i Brevig.

 

14.aug             Eid.                 Peder Ingwoldsen Lille Døwig og k. Maren Jensdtr.                        Maren                          side 10

Faddere: 1. Ingebor Andersdtr. fra Brevig 2. Johanne Abrahamsdtr. fra Porsgrund 3. Anders Muule 4. Abraham Ingwoldsen fra Porsgrund 5. Niels Lillegaarden.

 

21.aug             Sil.                  Simon Nilsen Moholt og k. Anna Olsdtr.                                         Ingebor                        side 10

Faddere: 1. Karen Larsdtr. Moholt 2. Chirsten Olsdtr. Røe 3. Carl Nilsen ved Værket 4. Peder Hansen ibid 5. Peder  Pedersen Qvislen.

 

 18.sep             Eid.                 Anders Larsen Nøglegaard og k. Maren Jonsdtr.                           Maren                          side 10

Faddere: 1. Ane Olsdtr. Nøglegaard 2. Gunder Nøglegaards kone 3. Nils Olsen ibid 4. Jon Andersen og 5. Nils Olsen Solum fra Næs - Sogn.

1768  

29.sep              Eid.                 Anun Sørensen øvre-Lunde og k. Else Isachsdtr.                            Marte Maria               side 10

Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Gunil Hansdtr. øvre Lunde 3. Ingebricht Hansen Nedre Lunde 4. Abraham Aasolsen Hwalen 5. Anders Sørensen Langangen.

 

29.sep              Eid.                 Simon Larsen Buer og Børte Hansdtr.                                            Karen                           side 10

Faddere: Aslou Christophersdtr. 2. Margrete Hansdtr. Sannie i Gierpen Sogn 3. Ole Smekkerød 4. Thomas Christensen Stusrød 5. Søren Stosen Ødegaard.

  

29.sep              Eid.                 Hans Ewensen Flaaten og k. Karen Olsdtr.                                    Ole                               side 10

Faddere: 1. Inger Olsdtr. Rødningen ved Porsgrund 2. Inger Larsdtr. fra Bamble 3. Ewen Erichsen Flaaten og 4. Peder Tolfsen Klewstrand.

 

29.sep              Sil.                  Ole Thorsen Sølan-Ejet og Herbiør Tiostolsdtr.                              Kirstie                          side 10

Faddere: 1. Birte Christensdtr. Tormosrød 2. Maria Andersdtr. Solverød 3. Ole Gundersen Tormosrød 4. Povel Andersen Røe 5. Peder  Rollougsen Hochstad.

 

29.sep              Sil.                  Ole Larsen Tweten og og afdøde k. Ane Nilsdtr.                            Abraham                       side 10

Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Tweten 2. Dorte Nilsdtr. ibid 3. Anders Olsen ibid 4 Ingebricht Nilsen Søland-Ejet 5. Ole Rollougsen Hochstad.

1768   

 29.sep             Sil.                  Gunder Aslachsen Søntved og k. Marte Halvorsdtr.                       Aslach                           side 10

Faddere: 1. Ane Nilsdtr. Søntved 2.Ingebor Knudsdtr. ibid 3. Ole Andersen Solverød 4. Peder Larsen Høysæt 5. Abraham Olsen Solverød.

 

16.okt              Sil.                  Knud Knudsen Søntved og k. Ane Nilsdtr.                                     Jacob                           side 10

Faddere: 1. Marta Halvorsdtr. Søntved 2. Inger Fridrichsdtr. Tosholt 3. Ingvold Søland 4. Gunder Aslachsen Søntved 5. Jens Jacobsen Hochstad.

 

16.okt              Sil.                  Peder Pedersen Qvislen og k. Marte Nilsdtr.                                  Peder                            side 10

Faddere: 1.Chirsten Pedersdtr. ibid 2. Birte Hansdtr. ved Værket 3. Søren Jonsen Moholt 4. Anders Nilsen ibid 5. Christen Rejersen Schoutved.

 

16.okt              Sil.                  Peder Olsen Kiste og k. Gunil Jensdtr.                                            Inger                             side 10

Faddere: 1. Ane Jensdtr. Røe 2. Karen Jensdtr. Kiste 3. Jacob Pedersen Island 4. Ole Olsen Røe 5. Nils Andersen Kiste.

 

30.okt              Eid.                 Christen Torjusen Lunde Søndre og k. Ingebor Larsdtr.                  Marte                           side 10

Faddere: Anne Olsdtr. Flokstad 2. Gunil Olsdtr. ibid 3. Amun Olsen Lillegaard 4. Søren Larsen Qvæstad og 5. Amun Knudsen Flokstad.

1768   

01.nov             Sil.                  Daniel Kittilsen Tosholt og k. Anne Larsdtr.                                     Anun                            side 10

Faddere: 1. Ingebor Jonsdtr. Tosholt 2. Helwig Danielsdtr. ibid 3. Jon Kittilsen ibid 4. Ole Jonsen ibid 5. Ole Jacobsen Øvrebøe.

 

13.nov             Eid.                 Ingebricht Stosen Waller og k. Marta Amundsdtr.                           Amun                           side 10

Faddere. 1. Karen Stosdtr. Lunde Søndre 2. Maren Erichsdtr. Lillegaard 3. Carl Larsen Waller 4. Amun Stosen Ødegaard 5. Lars Amundsen Lillegaard.                                                                                                    

 

20.nov             Sil.                  Nils Gundersen Tormosrød og k. Maria Nilsdtr.                              Anne                            side 10

Faddere: 1. Børte Christensdtr. Tormosrød 2. Maria Andersdtr. Solverød 3. Abraham Olsen ibid 4. Ingebricht Nils Island 5. Lars Gundersen Tormosrød.

 

20.nov             Sil.                  Nils Jonsen Tosholt og k. Ingebor Jonsdtr.                                      Jon                               side 10

Faddere: 1. Anne Larsdtr. Tosholt 2. Karen Jonsdtr. Søland 3. Daniel Kittelsen Tosholt 4. Ole Jonsen ibid 5.Lars Nilsen Saugen.

 

 20.nov            Sil.                  Ole Christensen Slettekolden og k. Boel Hansdtr.                           Augustinus                    side 10

Faddere: 1. Gunil Olsdtr. ibid 2. Anne Jonsdtr. Søland 3. Erich Nilsen Slettekolden 4. Peder Nilsen Røe og 5. Ole Jonsen Søland.

1768  

20.nov             Sil.                  Nils Alexandersen Tosholt-Baken og k. Margrete Jensdtr.               Jens                              side 10

Faddere: 1. Karen Jacobsdtr. Sorbøe 2. Maria Christensdtr. Sillien 3. Ewen Gundersen ibid 4. Peder Larsen Høysæt 5. Knud Larsen ibid.

Merknad: hiemmedøbt

 

20.nov             Brevik             Anun Ewensen Berg og k. Margrete Andersdtr.                              Anders                          side 10

Faddere: 1. Jens Graves k. Sara Jacobsdtr. 2. Anne Lisbeth Johannesdtr. 3. Hans Jensen Aas 4. Anders Ewensen 5. Lars Leerstang.

Merknad: Eid., døbt i Brevig

 

18.des             Sil.                  Nils Wetlesen Holte og k. Giøran Knudsdtr.                                   Wetle                            side 10

Faddere: 1. Marte Wetlesdtr. Island 2. Marte Halvorsdtr. Høysæt 3. Ewen Gundersen Sillien 4. Peder Larsen Høysæt 5. Michel Solvesen.

 

27.des             Sil.                  Halvor Olsen Grorød og k. Randi Andersen                                    Kistie                            side 10

Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Tweten 2. Kari Jonsdtr. Søland 3. Anders Olsen Tweten 4. Peder Rollougsen Hochstad 5. Nils Sondresen Wanneboe.

 

 

1769

 

 

23.nov             Eid.                 Ole Larsen Harewarp og k. Kirsten Pedersdtr.                               Zidsel                           side 10

Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Grinnen 2. Margrete Larsdtr. Nøglegaard 3. Nils Olsen ibid 4. Peder Arnesen Kogerswold 5. Nils Pedersen Hejestad.

[ført først på året 1769 – men skal trolig være 23.nov. 1768. IK]

 

08.jan              Eid.                 Ole Sørensen Langangen og k. Karen Christensdtr.                         Sara                             side 10

Faddere: 1. Maren Iwersdtr. Lunde øvre 2. Sara Larsdtr. Tweten 3. Peder Hals 4. Anders Sørensen og 5. Amun Sørensen Lunde øvre.

 

08.jan              Sil.                  Nils Larsen Haugen og k. Maren Knudsdtr.                                    Helvig                          side 10

Faddere: 1. Mariken Olsdtr. Gonsholt 2. Gunil Aanesdtr. Haugen 3. Halvor Knudsen Gonsholt 4. Søren Larsen ibid 5. Poul Aanesen Øvrebøe.

 

08.jan              Sil.                  Johannes Sørensen Eyet og k. Anne Arvesdtr.                                 Karen                          side 10

Faddere: 1. Kirsten Larsdtr. Ouen af Qvelle  Sogn 2. Ingebor Olsdtr. Eyet 3. Ole Sørensen ibid 4. Arve Gullichsen Ouestad 5. Jon Sørensen Moholt.

 

08.jan              Sil.                  Lars Nilsen Tosholt Saugen og k. Zidsel Hansdtr.                            Hans                            side 10

Faddere: 1. Ingebor Nilsdtr. Løberg af Gierpen Sogn 2. Gundbiør Hansdtr. Røsaacher ibid 3. Tolloug Nilsen Løberg og Ole Jensen Tosholt.

Merknad: hiemmedøbt

1769  

15.jan              Eid.                 Ole Nilsen Oxum og Anne Jonsdtr.                                                  Jon                              side 10

Faddere: 1. Magrete Torsdtr. fra Brevig 2. Maria Jonsdtr. Ørevig 3. Søren Olsen Oxum 4. Knud Bentsen Stammeland og 5. Jon Børgesen Ørewiig.

  

22.jan              Eid.                 Mads Nilsen Becchen og k. Børte Olsdtr.                                       Nils                               side 10

Faddere: 1. Elen Engebretsdtr. i Præstegaarden 2. Marta Madsdtr. Døwig 3. Lars Larsen Tweten-Rødningen 4. Ole Christensen Præstegaarden.

Merknad: hiemmedøbt.

 

29.jan              Sil.                  Ole Torsen Surdal og Giøran Halvorsdtr.                                         Karen                          side 10

Faddere: 1. Anne Torsdtr. Sellien 2. Kirsten Halvorsdtr. Engelstad 3. Anders Halvorsen Tangen 4. Lars Torbiørnsen Sellien 5 Iwer Halvorsen Engelstad.

 

29.jan              Sil.                  Ole Andersen Kiste og k. Kari Larsdtr.                                           Anders                         side 11

Faddere: 1. Aaste Larsdtr. Kiste 2. Helvig Jørgensdtr. Gonsholt 3. Gulbrand Olsen Kiste 4. Bent Jonsen Gonsholt 5. Søren Larsen ibid.

 

29.jan              Sil.                  Engebret Nilsen Island-Eyet og k. Kirsten Mathiesdtr.                     Michel                         side 11

Faddere: 1. Marte Wetlesdtr. Island 2. Anne Jacobsdtr. ibid 3. Nils Gundersen Tormosrød 4. Ole Rollougsen Hochstad 5. Peder Rollougsen ibid.

1769   

02.feb              Eid.                 Ewen Olsen Ødewalds Aasen og k. Børte Michelsdtr.                    Abraham                      side 11

Faddere: 1. Malene Jørgensdtr. 2. Justine Jørgensdtr. ibid 3. Lars Olsen Waller fra Porsgrund 4. Ole Christensen Præstegaarden.

 

02.feb.             Eid.                 Anders Andersen Haucheraas og k. Anne Jansdtr.                          Anne                             side 11

Faddere: 1. Karen Christensdtr. Aaklungen 2. Anne Lisbeth Iwersdtr. Sættre 3. Ole Larsen Aaklungen 4. Ole Anundsen ibid.

 

02.feb              Eid.                 Iwer Larsen Nordre Lunde og k. Mari Tolfsdtr.                              Margrete                     side 11

Faddere: 1. Kirsten Tolfsdtr. Lunde Nordre 2. Børte Larsdtr. Traaholt 3. Nils Larsen ibid 4. Ole Larsen Lander og 5. Peder Tolfsen Klevstrand.

 

02.feb              Brevik             Abraham Biønnæs og k. Elen Sørensdtr.                                         Hans                             side 11

Faddere: 1. Anna Hansdtr. Leerstang 2. Sara Christensdtr. 3. Amon Sigtesøen 4. Jacob Birkøen 5. Lars Leerstang.

Merknad: Eid., døbt i Brevig.

 

12.feb              Eid.                 Anun Knudsen Klewen og k. Marie Bentsdtr.                                 Hans                             side 11

Faddere: 1. Hans Holtes kone 2. Marie Hansdtr. Skrabeklew 3. Abraham Knudsen 4. Jacob Bentsen Skielsbugten 5. Ingebricht Isachsen Kaasen.

1769    

12.feb.             Eid.                 Amun Stosen Ødegaard og k. Anne                                                Berte                           side 11

Faddere: 1. Karen Stoesdtr. Heinen 2. Marte Hansdtr. Grønsholt 3. Ole Stosen Stusrød 4. Engebret Stosen Waller 5. Søren Stosen.

  

22.feb              Eid.                 Anders Jacobsen Nordal og k. Karen Hansdtr.                               Hans                            side 11

Faddere: 1. Marte Amundsdtr. Waller 2. Marte Hansdtr. Grønsholt 3. Amun Olsen Lillegaard 4. Peder Hansen Grønsholt 5. Halvor Nilsen Sellien.

 

22.feb              Eid.                 Søren Larsen Qvæstad og k. Karie Torjusdtr.                                 Margrete                     side 11

Faddere: 1. Ingebor Larsdtr. Lunde Søndre 2. Anne Nilsdtr. Qvæstad 3. Jacob Larsen Flokstad 4. Nils Larsen Traaholt 5. Nils Grønholt.

 

12.mar             Eid.                 Nils Amundsen paa Solie og k. Marie Nilsdtr.                                 Amun                            side 11

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Wiersdal 2. Kirsten Larsdtr. Langangen 3. Stener Kiøndal 4. Anders Solie 5. Isach Olsen ibid.

 

12.mar             Eid.                 Thomas Christensen Stusrød og k. Anne Erichsdtr.                          Christen                       side 11

Faddere: 1. Margrete Christensdtr. Aaklungen 2. Elen Olsdtr. Smekkerød 3. Ole Stosen Stusrød 4. Rasmus Sørensen Præste-Sættre 5. Ole Anundsen Aaklungen.

1769    

18.mar             Eid.                 Engebret Hansen Langangen og k. Margit Arvesdtr.                        Kirsten                         side 11

Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Dorte Ewensdtr. Lønnebache 3. Ole Larsen Harewarp 4. Peder Arnesen Kogerswold 5. Anders Sørensen Langangen.

 

18.mar             Sil.                  Anders Nilsen Qvisle-Rødningen og k. Anne Andersdtr.                  Anne                             side 11

Faddere. 1. Anne Olsdtr. Moholt 2. Marte Halvorsdtr. Høysæt 3. Simon Nilsen Moholt 4. Peder Pedersen Qvislen 5. Jon Sørensen Moholt.

 

18.mar             Sil.                  Peder Jonsen Friborg og k. Børte Jonsdtr.                                       Maren                          side 11

Faddere: 1. Helwig Jacobsdtr. Schielbred 2. Kirsten Jonsdtr. ibid 3. Ole Jonsen ibid 4. Ewen Gundersen Sellien 5. Ole Jonsen Friborg.

 

18.mar             Sil.                  Lars Olsen Toa og k. Tora Michelsdtr.                                            Jacob                           side 11

Faddere: 1. Giøran Olsdtr. Grorød 2. Maria Johannesdtr. ibid 3. Johannes Olsen ibid 4. Nils Sondresen Wanneboe.

 

18.mar             Sil.                  Asle Biørnsen Gurholt og k. Karen Arnesdtr.                                  Maren                           side 11

Faddere: 1. Pernille Pedersdtr. ibid 2. Kirstie Arnesdtr. ibid 3. Nils Larsen Hagen 4 Jacob Jonsen Tufdal 5. Johannes Jonsen Schielbred.

1769   

27.mar             Eid.                 Christen Erichsen Hejnen og Karen Stoesdtr.                                 Engebricht                     side 11

Faddere: 1. Ingebor Finborsdtr. Aas 2. Marte Hansdtr. Grønsholt 3. Amun Olsen Lillegaard 4. Engebreth Stosen Waller 5. Søren Stosen Ødegaard.

 

02.apr              Eid.                 Lars Iwesen Sættre og Gunil Erichsdtr.                                           Kirstie                          side 11

Faddere: 1. Allou Larsdtr. Ragnilrød af Qvelle Sogn 2. Kirsten Iwersdtr. Sættre 3. Anders Olsen Solie 4. Knud Nilsen Riis af Gierpen - Sogn 5. Nils Olsen Kiøndal.

 

09.apr              Eid.                 Peder Jensen Hejestad og k. Anne Hansdtr.                                    Anne                            side 11

Faddere: 1. Ingebor Tiøstolsdtr. Schavrager 2. Giøran Hansdtr. Nedre Lunde 3. Børge Olsen Ørewig 4. Hans Jensen fra Porsgrund Vestre 5. Jon Hansen ibid.

   

 16.apr             Eid.                 Nils Halvorsen Lunde Nordre og k. Børte Ingebrichtsdtr.               Anna Maria                  side 11

Faddere: 1. Kirsten Tolfsdtr. Lunde Nordre 2. Anne Amundsdtr. ibid 3. Nils Jacobsen ibid 4. Iwer Larsen ibid 5. Rasmus Nilsen ibid.

 

30.apr              Sil.                  Ole Jacobsen Øvrebøe og k. Marte Svensdtr.                                Svend                            side 11

Faddere: 1. Gunil Svendsdtr. Øvrebøe 2. Senne Erichsdtr. ibid 3. Ole Michelsen ibid 4. Lars og 5. Anun Jacobsen ibid.                

Merknad: Hiemmedøbt.

1769    

16.mai             Sil.                  Rasmus Olsen Grorød og k. Ingebor Nilsdtr.                                   Ellew                             side 11

Faddere: 1. Ingebor Jensdtr. Grorød 2. Maria Johannesdtr. ibid 3. Halvor Olsen ibid 4. Jens Johannessen ibid 5. Ingwold Nilsen Søland.

 

16.mai             Sil.                 Anders Rasmusen Kiste-Eyet og k. Anne Olsdtr.                               Anne                            side 11

Faddere. 1. Birte Andersdtr. ved Værket 2. Kirstie Larsdtr. Kiste 3. Bernt Berentsen ved Værket 4. Peder Hansen ibid 5. Lars Andersen ibid.

 

16.mai             Sil.                  Jan Jansens k. ved Værket efter hiemmedøbt og død D. Barn introduseret.                           side 11

 

27.mai             Sil.                  Peder Nilsen Røe og k. Inger  Gudmunsdtr.                                     Isach                            side 11

Faddere: 1. Inger Jonsdtr. Tormosrød 2. Inger Fridrichsdtr. Søntved 3. Povel Andersen Røe 4. Ingwold Nilsen Søland 5. Ole Jonsen ibid.

 

11.jun              Eid.                 Christen Pedersen Herøe og k. Siri Jørgensdtr.                                Jørgen                         side 11

Faddere: 1. Lisbet Jensdtr. Werswig 2. Sidsel Rolsdtr. Hwals-Rødningen 3. Gunder Halvorsen Werswiig 4. Christen Halvorsen Herøe 5. Halvor Jonsen Leth ibid.

1769    

18.jun              Sil.                  Ole Jonsen Schielbred og k. Helvig Jacobsdtr.                                 Jon                              side 11

Faddere: 1. Børte Jonsdtr. Friborg 2. Kirstie Jonsdtr. Høysæt 3. Peder Jonsen Friborg 4. Bernt Jonsen Gonsholt 5. Jens Jacobsen Hochstad.

 

18.jun              Sil.                  Isach Pedersen Næs og k. Pernille Jonsdtr.                                      Maren                         side 11

Faddere: 1. Anne Arvesdtr. Eyet 2. Ingebor Olsdtr. ibid 3. Hendrich Olvesen Daapen 4. Isach Nilsen Swarttangen fra Qvelle – Sogn 5. Christen Jonsen ibid.

 

30.jun              Eid.                 Peder Nilsen Sundsaas og k. Margrete Olsdtr.                                Amun                           side 11

Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Grinnen 2. Anne Pedersdtr. Sundsaas 3. Cornelius Hansen ibid 4. Nils Olsen Nøglegaard 5. Amun Olsen ibid.

 

02.jul               Sil.                  Jan Christensen Gurholt og k. Pernille Pedersdtr.                             Ingebor                        side 11

Faddere: 1. Maren Bertelsdtr. ibid 2. Børte Christensdtr. ibid 3. Daniel Kittilsen Tosholt 4. Erich Christensen Island 5. Peder Rollougsen Hochstad.

 

16.jul               Eid.                 Johannes Schielswiigs enke Zidsel Olsdtr.                                       Johanne                        side 11

Faddere: 1. Karen Rolfsdtr. Schielswiig 2. Anne Olsdtr. hos hr. Monrad 3. Jon Olsen Schielswiig 4. Anders og 5. Isach Olsen Solie.

1769   

23.jul               Eid.                 Skou-fogden Petter Hals og k. Anne Elisabeth                                Anne Elisabeth            side 11

Faddere: 1. Maren Jonsdtr. Nøchlegard 2. Anne Pedersdtr. Sundsaas 3. Ole Larsen Harewarp 4. Nils Olsen Nøchlegard 5. Anders Olsen Lønnebacche.

 

23.jul               Sil.                  Isach Andersen Kiste og k. Else Olsdtr.                                          navn uleselig                  side 11

Faddere: 1. Gunil Jensdtr. ibid 2. Anne Olsdtr. Cløverød 3. Simon Ewensen Kiste 4. Peder Olsen ibid 5. Povel Aanesen Hagen.

[kan være Maria – en datter paret ifølge Siljan bygdebok hadde og som ble døpt i 1769]

 

23. jul              Sil.                  Jacob Johannesen Tosholtes k. efter hiemmedøbt og død P. B. Marte introduseret.               side 11

 

14.aug             Brevik             Christen Kielsen Leerstang og k. Anne Hansdtr.                              Kirstie                          side 12

Faddere: 1. Elen Sørensdtr. Biønnæs 2. Sara Christensdtr. Leerstang 3. Peder Madsen 4. Torsten Larsen Rugtved 5. Peder Hansen.

Merknad: Eid., i Brevig døbt.

 

14.aug             Sil.                  Lars Andersen ved Værket og k. Maren Olsdtr.                              Birthe                          side 12

Faddere: 1. Maren Olsdtr. ibid 2. Birthe Hansdtr. ibid 3. Bernt Bernsen ibid 4. Gulbrand Olsen ibid 5. Peder Hansen ibid.

1769    

15.aug             Sil.                  fød dødt et Barn, hnis Moder Anne Jonsdtr. Søland                                                              side 82 - Uægte

- angav til Barne-fader: først Halvor Torstensen Torsrød i Larsdal, siden ved fødselen  Ole Skredder Tormosrød-Ejet, en gift mand – anmældet.

 

20.aug.            Eid.                 Anun Hansen Øveraas og k. Børte Iwersdtr.                                    Hans                            side 12

Faddere: Maren Larsdtr. Nordre Lunde 2. Else Hansdtr. Øveraas 3. Iwer Larsen Nordre Lunde 4 Amun Larsen ibid 5. Hans Hansen Øveraasen.

 

27.aug             Eid.                 Peder Arnesen Kogerswold og k. Anne Nilsdtr.                             Margrete                      side 12

Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Marte Marie Anunsdtr. Kogerswold 3. Nils Olsen Nøchlegaard 4. Ole Larsen Harewarp 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

 

03.sep              Eid.                 Jens Larsen Herøe og k. Karen Nilsdtr.                                         Nils                               side 12

Faddere: 1. Mad. Elene Qvist 2. Karen Larsdtr. Herøe 3. Rasmus Bagger fra Hellerøen 4. Hans Nilsen ibid 5. Michel Halsen.           

  

17.sep              Eid.                 Jacob Larsen Flokstad og k. Anne Olsdtr.                                     Ole                               side 12

Faddere: 1. Karen Torjusdtr. Qvæstad 2. Ambor Olsdtr. Flokstad 3. Nils Mortensen Qvæstad 4. Christen Torjusen Lunde Søndre og 5. Anders Olsen Flaaten.

1769   

17.sep              Eid.                 Gunder Halvorsen Werswiig og k. Lisbeth Jensdtr.                        Halvor                          side 12

Faddere: 1. Børte Erichsdtr. Røe Søndre 2. Sidsel Larsdtr. Hwalsrødningen 3. Wraal Gundersen ibid 4. Gunder Wraalsen ibid 5. Christen Halvorsen Gundeklew.

 

17.sep              Eid.                 Jacob Ellewsen Ulverød og k. Børte  Andersdtr.                            Ole                               side 12

Faddere: 1. Gunil Nilsdtr. Slewold 2. Maren Rasmusdtr. Gusfred 3. Nils Helgesen ibid 4. Christen Ellewsen fra Porsgrund 5. Jacob Andersen Flochstad.

 

17.sep              Eid.                 Ole Stosen Studsrød og k. Anne Christensdtr.                               Birte                             side 12

Faddere: 1. Maren Amundsdtr. Waller 2. Karen Andersdtr. Nordal 3. Christen Larsen Lunde Søndre 4. Thomas Christensen Stusrød 5. Ole Anundsen Aaklungen.

 

17.sep              Eid.                 Anun Sørensen Lunde øvre og k. Else Jacobsdtr.                           Anne                            side 12

Faddere: 1. Marcus Pedersen k. Else Sørensdtr. fra Brevig 2. Giøran Hansdtr. Lunde nedre 3. Ole Sørensen Langangen 4. Christen Sørensen Lunde øfre 5. Anders Sørensen Langangen.

 

01.okt              Eid.                 Tengel Olsen Strand og k. Maria Halvorsdtr.                                  Nils                              side 12

Faddere: 1. Marte Hansdtr. Saltboden 2. Anne Isachsdtr. Kaasen 3. Povel Gulbrandsen Traaholt 4. Jon Olsen Aas af Brevig 5. Ole Jacobsen Grave.

1769  

29.okt              Sil.                  Povel Jacobsen Gurholt  og k. Maren Bertelsdtr.                            Jacob                            side 12

Faddere:  1. Pernille Pedersdtr. ibid 2. Ingebor Bertelsdtr. ibid 3. Torbiørn Olsen Øvrebøe 4. Lars Jacobsen ibid 5. Anun Jacobsen ibid.

 

29.okt              Sil.                  Hendric Olvesen Daapen og k. Anne Simonsdtr.                             Gunil                             side 12

Faddere: 1. Maren Olsdtr. ved Værket 2. Lisbet Larsdtr. Kiste 3. Simon Ewensen ibid 4. Ewen Nilsen ibid 5. Jens Olvesen Aalberg af Hedrum Sogn.

 

29.okt              Sil.                  Peder Larsen Høysæt og k. Ingeborg  Aslachsdtr.                           Karen                          side 12

Faddere: 1. Sigri Nilsdtr. Sellien 2. Else Aslachsdtr. Høysæt 3. Peder Wetlesen ibid 4. Knud Larsen ibid 5. Michel Solvesen ibid.

 

02.nov             Eid.                 Simon Qvist og k. Elene Ferman                                                      Maren                        side 12

Faddere: 1. Barbara Fermans 2. Christine Monrad 3. Ole Thue 4. Mr. Malling 5. Hans Thomas Lange.

 

12.nov             Sil.                  Nils Hansen Qvislen og k. Kirsten Pedersdtr.                                   Peder                           side 12

Faddere: 1. Anne Andersdtr. Rødningen 2. Kirsten Halvorsdtr. Moholt 3. Anders Nilsen Rødningen 4. Hendric Aalvesen Daapen 5. Halvor Sørensen Kiste.

1769    

03.des             Sil.                  Halvor Knudsen Gonholt og k. Mariken Olsdtr.                               Knud                            side 12

Faddere: 1. Anne Jensdtr. Røe 2. Maren Halvorsdtr. Gonsholt 3. Gullich Rasmusen Engelstad 4. Peder Larsen Høysæt 5. Knud Arnesen Gonsholt.

 

17.des             Sil.                  Bent Jonsen Gonsholt og k. Inger Larsdtr.                                        Jon                              side 12

Faddere: 1. Mariken Olsdtr. Gonsholt 2. Ingebor Jonsdtr. ibid 3. Arne Nilsen ibid 4. Søren Larsen ibid 5. Ole Andersen Serkland.

 

17. des            Sil.                  Ole Gundersen Gurholt og k. Birthe Christensdtr.                             Jan                              side 12

Faddere: 1. Maren Bertelsdtr. Gurholt 2. Kirsten Pedersdtr. ibid 3. Jacob Gundersen ibid 4. Jacob Pedersen Island og 5. Lars Gundersen Tormosrød.

 

17.des             Eid.                 Lars Hansen Gundeklew og Sara Bentsdtr.                                      Hans                            side 12

Faddere: 1. Maria Bentsdtr. Klewen 2. Maria Hansdtr. Tweten 3. Anun Knudsen Klewen 4. Ingebricht Isachsen Kaasen 5. Nils Hansen fra Porsgrund vestre.

                         

24.des             Eid.                 Jacob Erichsen Langangen og k. Anne Andersdtr.                           Gunder                         side 12

Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Kirsten Amundsdtr. ibid 3. Ole Sørensen ibid 4. Daniel Christensen ibid 5. Christen Nielsen Wiersdal.

 

 

1770

 

 

28.jan              Eid.                 Anders Larsen Nøchlegaard og k. Maren Jonsdtr.                          Gundbiør                       side 12

Faddere: 1. Aaste Hansdtr. ibid 2. Margrete Larsdtr. ibid 3. Nils Olsen ibid 4. Anun Olsen ibid 5. Anders Jonsen Solum fra Næs Sogn.

 

04.feb              Eid.                 Jon Sørensen Ødegaard og k. Kirsten Christensdtr.                        Maria                           side 12

Faddere: 1. Karen Hansdtr. Nordal 2. Ingebor Christensdtr. Qvæstad 3. Tollew Christensen fra Brevig 4. Peder Hansen Grønsholt 5. Nils Hansen ibid.

 

04.feb              Sil.                  Bent Gullichsen Gurholt og k. Giøran Knudsdtr.                             Gullich                           side 12

Faddere: 1. Maren Bertelsdtr. Gurholt 2. Ingebor Bertelsdtr. ibid 3. Knud Knudsen Søndtved 4. Povel Jacobsen Gurholt 5. Jacob Gundersen ibid.

 

04.feb              Sil.                  Peder Qvislens k. efter hiemmedøpt D. B. Peder introduseret.                                               side 12

 

11.feb              Eid.                 Søren Stosen Labelutten og k. Marta Hansdtr.                               Maren                           side 12

Faddere: 1. Maren Stoesdtr. Lunde Søndre 2. Kari Nilsdtr. Sellien 3. Christen Erichsen Hejnen 4. Engebret Stosen Waller 5. Nils Hansen Grønsholt.

1770  

18.feb              Eid.                 Anun Sørensen Tweten og k. Ragnil Ingebrichtsdtr.                        Søren                             side 12

Faddere: 1. Anne Clausdtr. Becchen 2. Else Hansdtr. Tweten 3. Gunder Olsen Ødewald 4. Rasmus Sørensen Præste-Sættret 5. Nils Andersen Hogholt.

 

25.feb              Sil.                  Ole Torsen Solverød og k. Woldbor Tiøstolsdtr.                            Kirsten                          side 12

Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Island 2. Kari Jonsdtr. Soland 3. Ingwold Nilsen ibid 4. Jacob Pedersen Island 5. Abraham Olsen Solverød.

 

25.feb              Sil.                  Find Pedersen Tweten og k. Marta Sørensdtr.                                Maren                           side 12

Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Næs 2. Kirsten Pedersdtr. Gurholt 3. Arne Nilsen Gonsholt 4. Nils Olsen Rolighed 5. Amun Pedersen Ouestad.

 

04.mar             Eid.                 Ole Erichsen Ouen og k. Kirstine Nilsdtr.                                       Aase                              side 13

Faddere: 1. Lisbeth Hendrichsdtr. Barseboe 2. Marte Boletta Christensdtr. Wiersdal 3. Christen Nilsen Wiersdal 4. Ole Larsen Lander 5. Hans Jacobsen Grave.

 

11.mar             Eid.                 Peder Hansen Grønsholt og k. Zidzel Christensdtr.                         Kirsten                          side 13

Faddere: 1. Karen Hansdtr. Nordal 2. Ingebor Christensdtr. Qvæstad 3. Christen Torjusen Lunde Søndre 4. Søren Stosen Labelutten 5. Nils Hansen Grønsholt.

1770   

11.mar             Eid.                 Christian Larsen Guttoe og k. Børte Halvorsdtr.                             Marte                            side 13

Faddere: 1. Maria Bentsdtr. Kleven 2. Marte Tolfsdtr. Klevstrand 3. Lars Tolfsen ibid 4. Ole Andersen Flaatten.

 

19.mar             Sil.                  Lars Torbiørnsen Sellien og k. Anne Thorsdtr.                               Christence                      side 13

Faddere: 1. Guri Pedersdtr. Rolighed 2. Maria Christensdtr. Sellien 3. Ole Jonsen Schielbred 4. Michel Solvesen Høgsæt 5. Ole Andersen ibid.

 

08.apr              Sil.                  Jan Jansen Moholt-hammeren og k. Anna Løvorsdtr.                     Jan                                 side 13

Faddere: 1. Kirstie Hansdtr. Ouen 2. Børte Hansdtr. ved Værket 3. Peder Hansen 4. Hans Olsen ibid. 5. Jon Sørensen Moholt.

Merknad: Hiemmedøbt

 

12.apr              Eid.                 Jacob Erichsen Langangen og k. Anne Andersdtr.                          Maria                            side 13

Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Marta Boletta Christensdtr. Wiersdal 3. Ole Larsen Lander 4. Ole Gundersen Langangen 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

 

17.apr              Sil.                  Gulbrand Olsen kiste og k. Aaste Larsdtr.                                      Ole                                side 13

Faddere: Gunil Larsdtr. ibid 2. Karen Larsdtr. ibid 3. Jan Olsen ibid 4. Halvor Sørensen ibid 5. Søren Jonsen Moholt.

1770   

29.apr              Eid.                 Ole Andersen Flaaten og k. Maren Andersdtr.                               Ingebor                          side 13

Faddere: 1. Magnil Pedersdtr. ibid 2. Helvig Erichsdtr. hos Aal 2. Tollew Andersen fra Osebacche 4. Nils Andersen Hogholt 5. Anders Olsen Tweten N.

 

 11.mai            Eid.                 Nils Olsen Nøchlegaard og k. Chatrine Jonsdtr.                              Ole                                side 13

Faddere: 1. Margrete Olsdtr. Sundsaas 2. Maren Pedersdtr. Harewarp 3. Anders Larsen Nøchlegaard 4. Anun Olsen ibid 5. Anders Olsen Lønnebacche.

 

11.mai             Sil.                  Nils Jonsen Tosholt og k. Ingebor Jonsdtr.                                      Christen                        side 13

Faddere: 1. Anne Larsdtr. ibid 2. Inger Fridrichsdtr. Søntved 3. Daniel Kittilsen Tosholt 4. Ole Jonsen ibid 5. Lars Nilsen Tosholt-Saugen.

 

11.mai             Sil.                  Ole Michelsen Øvrebøe og k. Gunil Svensdtr.                                 Svend                            side 13

Faddere: 1. Marte Svensdtr. ibid 2. Sønne Erichsdtr. ibid 3. Ole Jacobsen ibid 4. Bent Michelsen ibid 5. Povel Aanesen ibid.

 

11.mai             Sil.                  Hans Halvorsen Aarholt og k. Rønnou Svensdtr.                             Taran                            side 13

Faddere: 1. Ragnil Christensdtr. ibid 2. Maren Svensdtr. Ouestad 3. Anun Pedersen ibid og 4. Ole Christensen ibidem.

1770    

06.mai             Brevik             Christen Erichsen Schavrager og k. Anne Jonsdtr.                           Jon                                side 13

Faddere: 1. Anne Hansdtr. Hejestad 2. Sara Andersdtr. 3.Lars Kiørholt 4. Børge Røe  5. Nils Pedersen.

Merknad: Eid., døbt i Brevig [ført i kirkeboka for Eid.]  

[her har nok presten feilskrevet morsnavnet som nok skal være Ingeborg Kjøstelsdatter. IK]  

 

24.mai             Sil.                  Christen Christophersen Sorbøe og k. Ingebor Nilsdtr.                    Maria                            side 13

Faddere: 1. Karen Jacobsdtr. ibid 2. Karen Nilsdtr. ibid 3. Ewen Gundersen Sellien 4. Nils Christensen ibid 5. Nils Alexandersen Bacchen.

 

05.jun              Sil.                  Jens Pedersen Kløverød og k. Mari Christensdtr.                           Marta                            side 13

Faddere: 1. Margrete Olsdtr. ibid 2. Dorte Christensdtr. Høysæt 3. Anders Sørensen Kløverød 4. Isac Nilsen ibid 5. Ole Christensen Ouestad.

 

05.jun              Sil.                  Peder Hansen ved Værket og k. Marte Arvesdtr.                           Hans                              side 13

Faddere: 1. Anne Arvesdtr. Eyet 2. Helvig Arvesdtr. Ouestad 3. Ole Michelsen Øvrebøe 4. Jacob Wetlesen Ouen 5. Gullic Arvesen Ouestad.

 

05.jun              Sil.                  Søren Christophersen ved Værket og k. Margrete Melchiorsdtr.     Anna Maria                  side 13

Faddere: 1. Anne Olsdtr. Moholt 2. Kirsti Halvorsdtr. Kiste 3. Berent Berentsen ved Værket 4. Ole Sørensen Eyet 5. Jon Sørensen Moholt.

1770    

05.jun              Sil.                  Ole Larsen Twetens k. efter hiemmedøpte  D. B. introduseret.                                               side 13

 

24.jun              Brevik             Engebricht Lunde nedre og k. Marta Christensdtr.                          Anne Marie                  side 13

Faddere: 1.Sara Jacobsdtr. Grave 2. Gunil Olsdtr. 3. Jacob Nilsen Grave 4. Tollew Christensen 5. Ole Jacobsen Grave.

Merknad: Eid., døbt i Brevig [ført i kirkeboka for Eid.]

 

24.jun              Sil.                  Povel Andersen Røe og k. Maren Halvorsdtr.                                Isac                               side 13

Faddere: 1. Kirsten Jacobsdtr. Solverød 2. Maria Jacobsdtr. Hochstad 3. Ole Andersen Solverød 4. Ingwold Nilsen Søland 5. Jens Olsen Solverød.

 

24.jun              Sil.                  Anders Olsen Tweten og k. Anne Pedersdtr.                                  Isac                               side 13

Faddere: 1. Anne Olsdtr. Tweten 2. Kirstie Pedersdtr. Gurholt 3. Ole Larsen Tweten 4. Aslach Halvorsen Moe 5. Ole Rollougsen Hochstad.

 

08.jul               Sil.                  Eric Christensen Island og k. Anne Jacobsdtr.                                Jan                                 side 13

Faddere: 1. Marte Wetlesdtr. ibid 2. Maria Jacobsdtr.  Hochstad 3. Jacob Pedersen Island 4. Ole Jacobsen ibid 5. Ole Jonsen Schielbred.

 

20.jul               Eid.                 Nils Halvorsen Lunde Nordre og k. Berte Engebretsdtr.                 Anne Marie                  side 13

Faddere: 1. Ingebor Larsdtr. Lunde Søndre 2. Maren Rasmusdtr. ibid 3. Amun Larsen Lunde Nordre 4. Lars Sørensen ibid 5. Ole Halvorsen fra Bradsberg-Klewen.

1770    

29.jul               Sil.                  Peder Jonsen Friborg og k. Birte Jonsdtr.                                       Karen                            side 13

Faddere: Helvig Jacobsdtr. Schielbred 2. Kirsten Jonsdtr. Friborg 3. Ole Jonsen Schielbred 4. Johannes Jonsen ibid 5. Bent Jonsen Gonsholt.

 

05.aug             Eid.                 Iwer Larsen Lunde Nordre og k. Maria Tolfsdtr.                            Lars                               side 13

Faddere: 1. Maren Larsdtr. ibid 2. Aase Tolfsdtr. Klewstrand 3. Amun Larsen Lunde Nordre 4. Ole Larsen Lander 5. Lars Tolfsen p. Tweten S.

 

09.sep              Sil.                  Jørgen Christophersen Sorbøe og k. Karen Jacobsdtr.                   Lisbet                            side 13

Faddere: 1. Ingebor Nilsdtr. ibid 2. Helvig Jørgensdtr. Gonsholt 3. Christen Christophersen Sorbøe 4. Jacob Torsen ibid 5. Anun Jacobsen Øvrebøe

 

09.sep              Sil.                  Gunder Aslachsen Søndtved og k. Marte Halvorsdtr.                     Ole                                 side 13

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. ibid 2. Helvig Knudsdtr. ibid 3. Knud Knudsen ibid 4. Peder Larsen Høgsæt 5. Anders Isachsen Søntved.

 

 29.sep             Sil.                  Gullic Rasmussen Engelstad og k. Kari Nilsdtr.                              Nils                                 side 13

Faddere: 1. Maren Bertelsdtr. Gurholt 2. Kirsten Halvorsdtr. Engelstad 3. Ole Aanesen ibid 4. Povel Rasmussen Rosholt 5. Povel Jacobsen Gurholt.

1770  

07.okt              Eid.                 Tollew Christensen Ørestved og k. Karen Olsdtr.                          Ole                                side 13

Faddere: 1. Marte Christensdtr. Nedre Lunde 2. Ingebor Christensdtr. Qvæstad 3. Gudmund Christensen ibid 4. Peder Hansen Grønsholt 5. Hans Engebrichtsen Lunde Nedre.

 

07.okt              Eid.                 Halvor Jonsen Leth og k. Tharan Christensdtr.                               Christen                        side 14

Faddere: 1. Inger Olsdtr.  Rødning ved Porsgrund 2. Aase Tolfsdtr. Klevstrand 3. Anders Nilsen Rødningen ved Porsgrund 4. Stian Hansen Skrabeklew 5. Christen Halvorsen Gundeklew.

 

21.okt              Eid.                 Ewen Olsen Ødewald-Aasen og k. Birte Michelsdtr.                      Anders                          side 14

Faddere: 1. Margrete Olsdtr. Hogholt 2. Maria Hansdtr. Tweten 3. Anun Sørensen ibid 4. Jørgen Pedersen Skielswiig.

 

21.okt              Sil.                  Isac Nilsen Kløverød og k. Marta Olsdtr.                                      Ole                                 side 14

Faddere: 1. Margrete Olsdtr. ibid 2. Margrete Thorsdtr. ibid 3. Peder Olsen ibid 4. Lars Nilsen Saugen 5. Lars Jacobsen Øvrebøe.

 

21.okt              Sil.                  Povel Olsen Præste-giordet og k. Gunil Nilsdtr.                              Johannes                      side 14

Faddere: 1. Mariken Olsdtr. Gonsholt 2. Sophie Nilsdtr. Saugen 3. Gullic Rasmussen Engelstad 4. Arne Nilsen Gonsholt 5. Jacob Gundersen Gurholt.

1770    

28.okt              Eid.                 Amun Larsen Nordre Lunde og k. Kirsten Tolfsdtr.                        Anne                             side 14

Faddere: 1. Karen Stoesdtr. Søndre Lunde 2. Anne Amundsdtr. Nordre Lunde 3. Iwer Larsen ibid 4. Lars Sørensen ibid og 5. Peder Tolfsen Klewstrand.

 

28.okt              Eid.                 Søren Jonsen Wiersdal og k. Anne Nilsdtr.                                    Anthonette                   side 14

Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Maren Nilsdr. Tweten 3. Christen Nilsen Wiersdal 4. Anders Sørensen Langangen.

 

11.nov             Eid.                 Gunder Olsen Ødewald og k. Malene Jørgensdtr.                           Inger                             side 14

Faddere: 1. Aase Johannesdtr. af Porsgrund 2. Elen Engebretsdtr. Pasa 3. Torsten Jacobsen Ørestved 4. Anun Sørensen Hogholt 5. Engebret Isachsen Tweten.

 

25.nov             Eid.                 Jacob Nilsen Grinnen og k. Margrete Larsdtr.                                 Marte Maria               side 14

Faddere: 1. Margrete Olsdtr. Sundsaas 2. Anne Pedersdtr. ibid 3. Ole Larsen Harewarp 4. Peder Anundsen Kogerswold 5. Anders Sørensen Langangen.

 

02.des             Eid.                 Knud Bentsen Stammland og k. Elisabeth Iwersdtr.                         Kirsten                        side  14

Faddere: 1. Anne Iwersdtr. Grave i Brevig 2. Margrete Larsdtr. Røra 3. Hans Bentsen Holte 4. Jens Iwersen Grave i Brevig 5. Søren Olsen Holte.

1770   

09.des             Eid.                 Stener Nilsen  Kiøndal og k. Marte Marie Olsdatr.                         Jacob                            side 14

Faddere: 1. Margrete Olsdtr. Sundsaas 2. Anne Olsdtr. Solie 3. Nils Olsen Nøchlegaard 4. Anun Olsen ibid.

 

15.des             Eid.                 Peder Ingwoldsen Lille Døwig og k. Maren Jensdtr.                        Jens                              side 14

Faddere: 1. Anne Torjusdtr. fra Porsgrund 2. Annichen Andersdtr. Muule 3. Lensmanden Anders Olsen Muule 4. Amun Olsen Lillegaard 5. Gunder Halvorsen p. Schielswiig.

 

16.des             Sil.                  Gulbrand Helgesen Toa og k. Sonne Knudsdtr.                               Ingebor                         side 14

Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Tweten 2. Giøran Sondresdtr. Wanneboe 3. Ewen Gundersen Sellien 4. Anders Olsen Tweten 5. Thore Sondresen Wanneboe.

  

26.des             Eid.                 Christen Sørensen øvre Lunde og k. Maren Iwersdtr.                      Søren                             side 14

Faddere. 1. Anne Iwersdtr. Grave fra Brevig 2. Birte Jacobsdtr. Nedre Lunde 3. Ole Sørensen Langangen 4. Anders Sørensen ibid 5. Anun Olsen Sørensen øvre Lunde.

 

26.des             Eid.                 Anders Larsen Nøchlegaard og k. Maren Jonsdtr.                          Abraham                       side 14

Faddere: 1. Catrine Jonsdtr. ibid 2. Sophie Abrahamsdtr. ibid 3. Anders Olsen Lønnebache og 4. Anders Jonsen Solum.

Merknad: Hiemmedøbt

 

23.nov             Brevik             Jacob Hansen Birkøen og k. Birte Jacobsdtr.                                 Gunil                             side 14

Faddere: 1. Ingebor Ouensdtr. Sigtesøen 2. Aase Marie Sørensdtr. 3. Jon Hansen 4. Amun Ewensen Aastad 5. Hans Sørensen.

Merknad: Eid. døbt i Brevig. Innført i kirkeboka under året 1771

 

 

1771

 

 

13.jan.             Brevik             Christen Kielsen Leerstang og k. Anne Hansdtr.                             Kiel                                side 14

Faddere: 1. Aasol Jacobsens k. Inger Margrete Hansdtr. 2. Sara Christensdtr. Leerstang 3. Hans Kielsen ibid 4. Ole Christensen ibid 5. Abraham Biønnæs.

Merknad: Eid. døbt i Brevig.

 

03.feb              Sil.                  Jon Stenersen Høysæt og k. Søvi Tiøstolsdtr.                                 Marte                           side 14

Faddere: 1. Christie Michelsdtr. ibid 2. Dorthe Christensdtr. ibid 3. Peder Larsen ibid 4. Iwer Solvesen ibid 5. Michel Solvesen.

 

03.feb              Sil.                  Ole Gundersen Gurholt og k. Birthe Christensdtr.                           Christen                         side 14

Faddere: 1. Pernille Pedersdtr. ibid 2. Anne Gundersdtr. Gonholt 3. Knud Arnesen Gurholt 4. Daniel Kittilsen Tosholt 5. Peder Rollougsen Hochstad.

 

10.feb              Eid.                 Jacob Bentsen Skielsbugten og k. Marte Gulbrandsdtr.                  Ingebor                          side 14

Faddere: 1. Kirsten Knudsdtr. Holte 2. Anne Isachsdtr. Kaasen 3. Povel Gulbrandsen Traaholt 4. Anun Knudsen Klewen 5. Søren Olsen Holte.

 

24.feb              Sil.                  Jacob Johannesen Tosholt og k. Ragnil Tosdtr.                               Marte                           side 14

Faddere:1. Anne Torsdtr. Sellien 2. Gunil Aanesdtr. Tosholt 3. Daniel Kittilsen ibid 4. Ole Jonsen ibid 5. Povel Aanesen Øvrebøe.                 

Merknad: Hiemmedøbt

1771    

24.feb              Sil.                  Ole Jonsen Skielbred og k. Helvig Jacobsd.                                    Jacob                            side 14

Faddere: 1. Birte Jonsdtr. Friborg 2. Ingebor Jacobsdtr. Hochstad 3. Corporal Jens Hochstad 4. Abraham Olsen Solverød 5. Thor Sondresen Wanneboe.

 

10.mar             Eid.                 Nils Olsen Kindal og k. Marie Nilsdtr.                                            Ole                                side 15

Faddere: 1. Aaste Nilsdtr. Wiersdal 2. Ingebor Olsdtr. Solie 3. Anders Olsen ibid 4. Isac Olsen ibid 5. Michel Iwersen Sættre.

 

17.mar             Eid.                 Christen Torjussen Søndre Lunde og k. Ingebor Larsdtr.                Lars                               side 15

Faddere: 1. Karen Hansdtr. Nordal 2. Ambor Olsdtr. Flokstad 3. Nils Larsen Traaholt 4. Jacob Larsen Flokstad 5. Lars Amundsen Lillegaard.

 

17.mar             Sil.                  Nils Gundersen Tormosrød og k. Maren Nilsdtr.                            Maren                           side 15

Faddere: 1. Maren Halvorsdtr. Røe 2. Maren Wernsdtr. Tormosrød 3. Ole Gundersen Gurholt 4. Eric Christensen Island 5. Halvor Povelsen Røe.

 

06.apr              Sil.                  Hendric Olvesen Kiste og k. Anne Simonsdtr.                                Simon                            side 15

Faddere: 1. Gunil Jensdtr. ibid 2. Lisbet Larsdtr. ibid 3. Peder Olsen ibid 4. Ole Larsen ibid 5. Johannes Jonsen Schielbred.

1771  

06.apr              Sil.                  Ole Christensen Skrædder og k. Boel Nilsdtr.                               Karen                             side 15  

Faddere: 1.Maren Nilsdtr.  Tormosrød 2. Karen Jonsd. Søland 3. Gunder Aslachsen Søntved 4. Nils Gundersen Tormosrød 5. Ole Jonsen Søland.

 

06.apr              Sil.                  Ole Larsen Tweten og k. Anne Olsdtr.                                           Marte                           side 15

Faddere: 1.Anne Pedersdtr. ibid 2. Kisten Nilsdtr. ibid 3. Anders Olsen ibid 4. Anders Isachsen Søntved 5. Nils Larsen Foss fra Gierpen Sogn.

 

06.apr              Eid.                 Peder Jensen Hejestad og k. Anne Hansdtr.                                   Jens                              side 15

Faddere: 1. Karen Jørgensdtr. Kiørholt 2. Anne Jensdtr. fra Porsgrund 3. Ole Ewensen Aasen 4. Hans Jensen fra Porsgrund Vestre.

 

13.apr              Eid.                 Engebret Stosen Waller og k. Marte Amundsdtr.                            Ole                                side 15

Faddere: 1. Karen Hansdtr. Nordal 2. Gunil Amundsdtr. Lillegaard 3. Nils Amundsen ibid 4. Nils Olsen Nøchlegaard 5. Ole Stosen Stusrød.

 

13.apr              Eid.                 Ole Larsen Aaklungen og k. Karen Christensdtr.                            Inger                             side 15

Faddere: Margrete Olsdtr. ibid 2. Børte Larsdtr. ibid 3. Rasmus Sørensen Præste-Sættre 4. Thomas Christensen ibid 5. Ole Anundsen Aaklungen.

1771   

26.apr              Sil.                  Knud Arnesen Gurholt og k. Pernille Pedersdtr.                             Ingebor                          side 15

Faddere: 1. Mariken Olsdtr. Gonsholt 2. Kirsti Pedersdtr. Gurholt 3. Halvor Knudsen Gonsholt 4. Ole Olsen Røe 5. Jacob Nilsen Holte.

Merknad: Hiemmedøbt

 

26.apr              Sil.                  Peder Pedersen Qvislens k. efter dødfødt P. Barn introduseret                                             side 15

 

09.mai             Eid.                 Ole Nilsen Oxum og k. Anne Jonsdtr.                                            Maren                            side 15

Faddere: Inger Andersdtr. Stulen 2. Anne Nilsdtr. Hobec fra Næsset 3. Søren Olsen Oxum 4. Nils Jacobsen Rørerø 5. Jon Børgesen Ørewig.

 

20.mai             Eid.                 Jacob Ellewsen Ulverød og k. Børte Andersdtr.                              Ole                                side 15

Faddere: 1. Karen Stoesdtr.  Hejnen 2. Maren Torgersdtr. Lunde Søndre 3. Christen Ellewsen fra Porsgrund 4. Nils Helgesen Gusfred 5. Jacob Andersen Ulverød.

 

20.mai             Eid.                 Gunil Andersd. (2.gangs besvangeret)                                             Johanne                        side 82 – uægte barn

Faddere: 1. Anne Erichsdtr. Stusrød 2. Anne Larsdtr. Bacche 3. Ole Anunsen Aaklungen og 4. Jacob Andersen Ulverød.

- til Barnefader angivet een ved navn Jan fra Laurwig, allerede død. NB. fra Qvislen.

Merknad: Hiemmedøbte, uægte [ført på egne sider i kirkeboka]

1771   

26.mai             Sil.                  Lars Andersen ved Værket  og k. Maren Olsdtr.                            Anders                           side 15

Faddere: 1. Aaste Pedersdtr. ibid 2. Pernille Andersdtr. ibid 3. Peder Hansen ibid 4. Giert Sørensen ibid 5. Hans Olsen ibid.

 

 26.mai            Sil.                  Abraham Olsen Solverød og k. Maria Jacobsdtr.                            Christen                         side 15

Faddere: 1. Kisten Jacobsdtr. Solverød 2. Dorte Jacobsdtr. Hochstad 3. Jan Severin Hals Skoufoged 4. Corporal Jens Hochstad 5. Jens Olsen Solverød.

 

16.jun              Eid.                 Gunder Wraalsen Hwals Rødningen og k. Margrete Olsdtr.             Astri                              side 15

Faddere: 1. Zidsel Olsdtr. Solie 2. Anne Olsdtr. ibid 3. Anders Olsen ibid 4. Isac Olsen ibid 5. Knud Wraalsen Hagen.

 

16.jun              Sil.                  Daniel Kittilsen Tosholt og k. Anne Larsdtr.                                    Dorte                             side 15

Faddere: 1. Helwig Danilesdtr. Solie fra Gierpen Sogn 2. Gunil Aanesdtr. Tosholt 3. Jon Kittilsen ibid 4. Nils Jonsen ibid 5. Johan Rollougsen Hochstad.

 

16.jun              Sil.                  Ole Torsen Surdal og k. Giøran Halvorsdtr.                                    Anne                             side 15

Faddere: 1. Birte Christensdtr. Gurholt 2. Anne Halvorsdtr. Høysæt 3. Anders Halvorsen Tangen 4. Ole Aanesen Surdal og 5. Iwer Halvorsen Høysæt.

1771  

07.jul               Sil.                  Peder Olsen Kiste og k. Gunil Jensdtr.                                           Helvig                             side 15

Faddere: 1. Anne Olsdtr. Moholt 2. Anne Jendtr. Røe 3. Hendric Olvesen Kiste 4. Simon Nilsen Moholt  og 5. Ewen Nilsen Wærgenæs af Qvelle.

 

07.jul               Sil.                  Nils Larsen Hagen og k. Maren Knudsdtr.                                     Zidsel                             side 15

Faddere. 1. Gunil Swensdtr. Øvrebøe 2. Maria Christensendtr. Sellien 3. Ole Jacobsen Øvrebøe 4. Ole Michelsen ibid 5. Lars Jacobsen ibid.

 

28.jul               Sil.                  Isac Andersen Kiste og k. Else Olsdatter                                        Anna                             side 15

Faddere: 1. Marte Olsdtr. Kløverød 2. Kisten Nilsdtr. Kiste 3. Hendric Olvesen ibid 4. Jacob Jensen Hochstad 5. Corporal Jens Hochstad.

 

11.aug             Brevik             Amun Sigtesøen og k. Ingeborre Ouensdtr.                                     Aaste                            side 15

Faddere: 1. Elen Sørensdtr. Biønnæs 2. Sara Christensdtr. Leerstang 3. Christen Leerstang 4. Ole Christensen ibid 5. Abraham Biønnæs.

Merknad: Eid., døbt i Brevig.

  

17.aug             Sil.                  Ole Jacobsen Øvrebøe og k. Marte Svendsdtr.                               Sven                              side 15

Faddere: 1. Gunil Swensdtr. ibid 2. Mari Svensdtr. Ouestad 3. Gullic Ellewsen Serkland 4. Lars Jacobsen Øvrebø 5. Anun Jacobsen ibid.

1771   

08.sep              Sil.                  Halvor Knudsen Gonsholt og k. Marichen Olsdtr.                          Ole                                side 15

Faddere: 1. Inger Larsdtr. Gonsholt 2. Anne Gundersdtr. ibid 3. Arne Nilsen ibid 4. Jacob Gundersen ibid 5. Knud Arnesen Gurholt.

 

25.aug             Eid.                 Anders Saltbodens tvilling Børn                                                   1. Isac                              side 15

Faddere: 1. Maren Olsdtr. Hwalen 2. Sara Jacobsdtr. Nedre Lunde 3. Jacob Nilsen ibid 4. Lars Kiørholt 5. Nils Erichsen Aas.

                                                                                                                                                 2. Anne                            side 15 

Faddere: 1. Ingebor Kystelsdtr. Skavrager 2. Anne Torjusdtr. Aas 3. Jacob Erichsen ibid 4. Haavol Torjusen ibid.

 

23.sep              Sil.                  Peder Nilsen Røe og k. Inger Gudmundsdtr.                                  Halvor                           side 15

Faddere. 1. Maren Halvorsdtr. ibid 2. Helvig Knudsdtr. Søntved 3. Knud Nilsen ibid 4. Engwold Nilsen Søland 5. Ole Jonsen ibid.

 

23.sep              Sil.                  Ole Andersen Særkland og k. Karen Lardtr.                                 Mari                              side 15

Faddere: 1. Anne Svensdtr. ibid 2. Inger Larsdtr. Gonsholt 3. Gullic Ellewsen Særkland 4. Bent Jonsen Gonsholt 5. Søren Larsen ibid.  

 

06.okt              Eid.                 Anun Ewinsen Berg og k. Margrete Olsdtr.                                    Anna Maria                  side 15

Faddere: 1. Anne Hansdtr. Leerstang 2. Sara Christensdtr. ibid 3. Hans Nilsen Røra 4. Knud Bentsen Stamland 5. Søren Gundersen Berg.

[her har nok presten feilskrevet morsnavnet som skal være Margrete Andersdtr. IK]

1771  

13.okt              Eid.                 Torsten Jacobsen Sillien og k. Maren Hansdtr.                               Arne                              side 15

Faddere: 1. Karen Ørestved 2. Karen Nilsdtr. 3. Hans Bentsen Holte 4. Ole Olsen Sillien.

 

13.okt              Sil.                  Ole Jansen Hammer-Smed og k. Aaste Pedersdtr.                        Jan                                  side 16

Faddere: Hammer Smeds k. fra Langestrand Lisbet Hansdtr. 2. Anna Elisabeth Pedersdtr. fra Laurwiig 3. Bygmester Jan Hansen ibid 4. Peder Pergaard ibid 5. Hans Jansen ibid.

 

13.okt              Sil.                  Rasmus Olsen Halling og k. Ingebor Ellewdtr.                                Kirstie                            side 16

Faddere: 1. Randi Andersdtr. Grorød 2. Gunil Olsdtr. ibid 3. Sondre Halvorsen Wanneboe 4. Nils Sondresen ibid 5. Lars Christophersen Steendal.

 

13.okt              Sil.                  Hans Pedersen Nabhoug og k. Elen Berntsdtr.                               Barbara                         side 16

Faddere: 1. Anne Torgersdtr. ibid 2. Margrete Jacobsdtr. Qvislen 3. Nils Hansen ibid 4. Eric Nilsen Skolemester 5. Nils Rejersen .

 

13.okt              Sil.                  Simon Nilsen  Moholt og k. Anne Olsdtr.                                       Nils                                side 16

Faddere: 1. Kari Larsdtr. ibid 2. Kisten Olsdtr. Røe 3. Arne Erichsen Stier ved Fossum 4. Peder Olsen Kiste 5. Søren Jonsen Moholt.

Merknad: Hiemmedøbt (af Søren Jonsen ibid)

1771   

20.okt              Eid.                 Lars Iwersen Sættre og k. Gunil Erichsdtr.                                     Isach                             side 16

Faddere: 1. Birte Iwersdtr. Øveraas 2. Anne Lisbet Iwersdtr. Sættre 3. Jacob Erichsen Aas 4. Ole Erichsen Heinen 5. Hans Øveraas.

 

20.okt              Eid.                 Ole Olsen Flaatten og k. Magnil Pedersdtr.                                   Maria                             side 16

Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Borge af Gierpen Sogn 2. Anne Pedersdtr. i Præstegaarden 4. Ole Andersen Flaatten 4. Anders Olsen Tweten 5. Jacob Larsen Flochstad.

 

10.nov             Eid.                 Anun Knudsen Klewen og k. Maria Bentsdtr.                                Marta                            side 16

Faddere: 1. Marta Gulbransdtr. Skielsbugten 2. Maren Olsdtr. Klewen 3. Hans Bentsen Holte 4. Knud Bentsen Stamland 5. Engebret Isachsen Tweten.

 

10.nov             Eid.                 Anders Olsen Lønnebaches k. efter dødfødd D. B. introduseret.                                           side 16

 

13.nov             Eid.                 Simon Qvist og k. Elene Ferman                                                    Bartolomæus Ras         side 16

Faddere: 1. Frue Capitane Raskes 2. Jfr. Lange 3. CancellieRaad Deichman 4. Nicolaj Benjamin Aal 5. Jacob Rask.

1771   

24.nov             Eid.                 Nils Jacobsen Rørerød og k. Maren Rasmusdtr.                             Jacob                            side 16

Faddere: 1. Ole Haslers k. Anna Larsdtr. 2. Karen Rasmusdtr. Hasler 3. Rasmus Olsen ibid 4. Ole Jacobsen Rørerød 5. Isac Jacobsen Qvæstad.

 

24.nov             Sil.                  Nils Jonsen Tosholt k. Ingeborre Jonsdtr.                                        Isac                               side 16

Faddere: 1. Karen Jonsdtr. ibid 2. Anne Jonsdtr. Søland 3. Jon Kittilsen Tosholt 4. Ole Danielsen ibid 5. Ole Jonsen Søland.

 

01.des             Eid.                 Anders Jacobsen Nordal og k. Karen Hansdtr.                               Nils                              side 16

Faddere: 1. Ingeborre Larsdtr. Lunde Søndre 2. Inger Nilsdtr. Sillien 3. Nils Hansen Qvæstad 4. Søren Stosen Labelutten 5. Nils Amunsen Lillegaard.

 

08.des             Eid.                 Nils Halvorsen Nordre Lunde og k. Birte Engebretsdtr.                   Anne Maria                 side 16

Faddere: 1. Maren Stosdtr. S. Lunde 2. Anne Amunsdtr. N. Lunde 3. Nils Jacobsen  ibid 4. Iwer Larsen ibid 5. Anders Olsen ibid.

1771

26.des             Eid.                 Ole Andersen Flaatten og k. Maren Andersdtr.                              Anna                              side 16

Faddere: 1. Inger Olsdtr. Rødningen ved Porsgrund 2. Helvig Erichsdtr. hos Aal 3. Ole Olsen Flaatter 4. Anun Knudsen Kleven 5. Peder Tolfsen Klevstrand.

 

26.des             Eid.                 afdøde Nils Knudsen Klep af Gierpen Sogn og          

                                                k. Anna Olsdtr. Smeckerød                                                          Maren                           side 16

Faddere: 1. Anne Erichsdtr. Lanner 2. Gunil Amundsdtr. Lillegaard 3.  Ole Smekerød 4. Eric og 5. Sto Olsen ibid.

 

26.des             Eid.                 Iwer Larsen Nordre Lundes k. efter dødf. D. B. introduseret.                                                side 16

 

29.des             Gierpen           Halvor Olsen Grorøds P. B.                                                           Maren                           side 16

Faddere: 1. Mette Holmgreen og 2. Anne Andersdtr. hos provsten 3. Neri Rejersen 4. Ole Andersen Høysæt.

Merknad: Sil., døbt i Gierpen kirke.

 

 

1772

 

 

01.jan              Eid.                 Peder Hals og k. Anne Elisabet                                                      Hendrica                       side 16

Faddere: 1. Margrete Olsdtr. Sundsaas 2. Marte Boletta Christensdtr. Wiersdal 3. Anders Olsen Solie 4. Isac Olsen ibid 5. Anders Olsen Lønnebacche.

 

01.jan.             Sil.                  Peder Hansen ved Værket og k. Marte Arvesdtr.                           Birte Marie.                 side 16

Faddere: 1. Anne Olsdtr. Moholt 2. Ambiør Arvesdtr. Ouestad 3. Johannes Sørensen Eyet 4. Hans Olsen ved Værket 5. Gullic Arvesen Ouestad.

 

01.jan              Sil.                  Knud Larsen Høysæts k. efter hiemmedøbte P. B. introduseret.                                            side 16

 

12.jan              Sil                   Johannes Sørensen Eyet og k. Anne Arvesdtr.                                Søren                            side 16

Faddere: 1. Marte Arvesdtr. ved Værket 2. Ambiør Arvesdtr. Ouestad 3. Peder Hansen ved Værket 4. Halvor Sørensen Kiste 5. Gullic Arvesen Ouestad.

 

12. jan             Sil.                  Povel Jacobsen Gurholt og k. Maren Bertelsdtr.                             Anders                          side 16

Faddere: 1. Pernille Pedersdtr. ibid 2. Ingebor Bertelstr. ibid 3. Gullic Ellewsen Serkland 4. Lars Jacobsen Øwrebøe 5. Knud Kolbiørnsen Gurholt.

1772  

19.jan              Eid.                 Søren Stosen Labelutten og k. Marte Hansdtr.                               Stoe                               side 16

Faddere: 1. Karen Stoesdtr. Hejnen 2. Inger Christensdtr. Lunde S. 3. Ingebreth Stosen Waller 4. Nils Hansen Qvæstad 5. Jacob Hansen ibid.

 

19.jan              Eid.                 Ingebreth Hansen Langangen og k. Margrete Arvesdtr.                   Ole                                side 16

Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Grinnen 2. Live Halvorsdtr. Langangen 3. Ole Sørensen ibid 4. Peder Arnesen Kogerswold 5. Isac Olsen Harewarp.

 

26.jan              Eid.                 Lars Haraldsen Kiørholt og k. Karen Jørgensdtr.                            Harald                           side 17

Faddere: 1. Ingebor Tiostolsdtr. Schavrager 2. Giøran Hansdtr. Hejestad 3. Ellew Larsen Kiørholt 4. Anders Erichsen Myrna? i Brevig 5. Ole Pedersen Hejestad.

 

26.jan              Eid.                 Søren Jonsen Wiersdal og k. Anne Nilsdtr.                                    Kirsten                           side 17

Faddere: 1. Marie Nilsdtr. Solie 2. Marte Boletta Christensdtr. Wiersdal 3. Christen Nilsen ibid 4. Ole Jacobsen Rørerø 5. Isac Olsen Solie.

 

02.feb              Sil.                  Anders Nilsen Nabhoug–Rødningen og k. Anne Andersdtr.           Nils                                 side 17

Faddere: 1. Marte Nilsdtr. Qvislen 2. Marta Sørensd. Moholt 3. Simon Nilsen ibid 4. Peder Pedersen Qvislen 5. Nils Rejersen Schougtved.

1772   

02.feb              Sil.                  Anders Rasmussen Kiste-Eyet og k. Anne Olsdtr.                          Rasmus                        side 17

Faddere: 1. Anne Olsdtr. Moholt 2. Karen Olsdtr. Eyet 3. Halvor Sørensen Kiste 4. Ole Larsen ibid 5. Ewen Larsen ibid.

 

09.feb              Eid.                 Thomas Christensen .?. Præste-Sættre og k. Anne Erichsdtr.         Eric                                side 17

Faddere: 1. Margrete Christensdtr. Aaklungen 2. Maria Olsdtr. Smekkerød 3. Christen Nilsen Stusrød 4. Rasmus Sørensen Præste-Sættret 5. Eric Olsen Smekkerød.

 

25.jan              Brevik             Abraham Biønnæs og k. Elen Sørensdtr.                                        Inger                              side 17

Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Birkøen 2. Karie Gundersdtr. 3. Jacob Andersen Birkøen 4. Hans Jacobsen 5. Anders Christophersen.

Merknad: Eid., døbt i Brevig kirke.

 

23.feb              Sil.                  Gullic Rasmusen Engelstad og k. Karen Nilsdtr.                             Margrete                      side 17

Faddere: 1. Maren Bertelsdtr. Gurholt 2. Karen Olsdtr. Engelstad 3. Jon Kittilsen Tosholt 4. Daniel Kittilsen ibid 5. Amun Pedersen Engelstad.

 

01.mar             Eid.                 Peder Hansen Grønsholt og k. Sidsel Christensdtr.                        Maria                            side 17

Faddere: 1. Marta Christensdtr. Nedre Lunde 2. Anne Nilsdtr. Qvæstad 3. Anders Jacobsen  Nordal 4. Tolloug Christensen Ødegaard 5. Jacob Hansen Qvæstad.

1772    

01.mar             Eid.                 Anders Andersen Haucheraas og k. Anne Jansdtr.                          Aase                             side 17

Faddere: 1. Anne Olsdtr. Smekkerød 2.  Aslou Nilsdtr. Stusrød 3. Christen Nilsen Stusrød 4. Ole Anunsen Aaklungen.

Merknad: af Christen Stusrød hiemmedøbt.

 

08.mar             Eid.                 Nils Hansen Qvæstad og k. Ingebor Christensdtr.                          Christen                        side 17

Faddere: 1. Marte Christensdtr. Lunde Nedre 2. Anne Nilsdtr. Qvæstad 3. Anders Jacobsen Nordal 4. Tolloug Christensen Ødegaard 5. Jacob Hansen Qvæstad.

 

08.mar             Eid.                 Halvor Nilsen Sillien og Karen Andersdtr.                                      Birte                              side  17

Faddere: 1. Karen Hansdtr. Nordal 2. Karen Nilsdtr. Sillien 3. Nils Jonsen ibid 4. Anders Nilsen Rødningen 5. Mathias Andersen Langerød af Gierpen.

 

15.mar             Eid.                 Jon Christensen Ødegaard og k. Kirsten Christensdtr.                    Gudmund                      side 17

Faddere. 1. Kari Olsdtr. ibid 2. Maren Jonsdtr. ibid 3. Nils Hansen Qvæstad 4. Søren Jonsen Wiersdal 5. Ole Sørensen Herøe.

[her har presten misforstått/feilskrevet farsnavnet som skal være Jon Sørensen IK]

 

15.mar             Sil.                  Rønnou Christophersdtr. Stendal uægte Barn                                  Gunil                              side 83 - Uægte barn

Faddere: Randi Olsdtr. Grorød 2. Gunil Olsdtr. ibid 3. halvor olsen ibid 4. Jens Johannesen ibid 5. Lars Christophersen Stendal.

- til Barne – fader angivet Rasmus Clemetsen af Gol - Sogn i Halling – dal, 24 aar, ej confirmeret.

1772    

22.mar             Eid.                 Ole Stoesen Studsrød og k. Anne Christensdtr.                              Christen                        side 17

Faddere: 1. Maren Stoesdtr. Lunde S. 2. Inger Christensdtr. ibid 3. Christen Nilsen Stusrød 4. Søren Stoesen Labelutten 5. Ole Anunsen Aaklungen.

 

25.mar             Eid.                 Christen Kielsen Leerstang og k. Anne Hansdtr.                            Anne Kirstine                 side 17

Faddere: 1. Elisabeth Iwersdtr. Stamland 2. Sara Christensdtr. Leerstang 3. Hans Hansen Berg 4. Kiel Hansen Røra af Solum Sogn 5. Lars Christensen Leerstang.

 

25.mar             Eid.                 Ellew Larsen Kiørholt og k. Anne Erichsdtr.                                  Ambor                           side 17

Faddere: 1. Anne Hansdtr. Hejestad 2. Maren Pedersdtr. ibid 3. Lars Haraldsen Kiørholt 4. Christen Erichsen Schavrager 5. Christen Larsen Schougstad af Bamble Sogn.  

 

05.apr              Sil.                  Bent Jonsen Gonsholt og k. Inger Larsdtr.                                     Karen                            side 17

Faddere: 1. Mariken Olsdtr. ibid 2. Ingebor Jonsdtr. ibid 3. Halvor Knudsen ibid 4. Søren Larsen ibid 5. Ole Andersen Serkland.

 

08.apr              Eid.                 Ole Gundersen Langangen og k. Anne Iwersdtr.                           Maren                            side 17

Faddere: 1. Anne Andersdtr. ibid 2. Maren Hansdtr. ibid 3. Ingebrecht Hansen ibid 4. Annun Olsen Lønnebacche.

1772   

20.apr              Eid.                 Haavor Torjusen Aases kone efter dødfødd D. B. introduseret.                                            side 17

 

03.mai             Eid.                 Rasmus Sørensen Præste-Sættret og k. Elen Christensdtr.               Gunil                             side 17

Faddere: 1. Karen Christensdtr. Aaklungen 2. Gunil Andersd. Lunde Nordre 3. Ole Sørensen Loven i Gierpen S. 4. Anun Sørensen Tweten 5. Jacob Andersen Ulverød.

 

10.mai             Eid.                 Ole Sørensen Langangen og k. Karen Christensdtr.                       Anne Maria                   side 17

Faddere: 1. Else Sørensdtr. fra Brevig 2. Marta Boletta Christensdtr. Wiersdal 3. Anun Sørensen Lunde Øvre 4. Anders Olsen Lønnebacche 5. Anders Sørensen Langangen.

 

31.mai             Sil.                  Peder Larsen Høysæt og k. Ingebor Aslachsdtr.                             Ingebor                         side 17

Faddere: 1. Kirstie Michelsdtr. ibid 2. Else Aslachsdtr. paa Aas Hammer 3. Gunder Aslachsen Søntved 4. Knud Larsen Høysæt 5. Ole Solvesen ibid.

 

25.jun              Eid.                 Anders Larsen Nøchlegaard og k. Maren Jonsdtr.                         Anna Marie                  side 17

Faddere: 1. Chatrine Jonsdtr. ibid 2. Maria Larsdtr. Harewarp 3. Anders Olsen Lønnebache 4. Hans Christensen p. Nøchlegaard 5. Anun Olsen ibid.

1772     

28.jun              Sil.                  afgl. Povel Andersen Røe og Enken Maren Halvorsdtr.                  Pernille                          side 17

Faddere: 1. Maria Jacobsdtr. Solverød 2. Ingeborre Jacobsdtr. Hochstad 3. Ole Andersen Solverød 4. Ole Jonsen Søland.

 

19.jul               Eid.                 Peder Ingwoldsen Lille Døvig og k. Maren Jensdtr.                        Inger Margrete            side 17

Faddere: 1. Margrete Nilsdtr. Lillegaard 2. Anniken Andersdtr. Muule 3. Ole Nilsen Oxum 4. Lars Amunsen Lillegaard 5. Jon Olsen Døwig.

 

09.aug             Sil.                  Nils Wetlesen Holte og k. Giøran Knudsdtr.                                   Hans                             side 17

Faddere: 1. Kirsten Michelsdtr. Høysæt 2. Margrete Nilsdtr. Holte 3. Peder Wetlsen Holte 4. Michel Solvesen ibid 5. Jacob Nilsen Holte.

 

23.aug             Eid.                 Søren Larsen Qvæstad  og k. Karen Torjusdtr.                              Torjus                           side 18

Faddere: 1. Ingebor Larsdtr. Lunde 2. Anne Olsdtr. Flochstad 3. Nils Mortensen Qvæstad 4. Nils Larsen Traaholt 5. Amun Knudsen Flochstad.

 

12.sep              Eid.                 frue Capit. Raskes efter hiemmedøbte D. B. introduseret.                                                    side 18

1772    

19.sep              Sil.                  Christen Christophersen Sorbøe og k. Ingebor Nilsdtr.                  Christopher                   side 18

Faddere: 1. Karen Jacobsdtr. ibid 2. Maria Christensdtr. Sellien 3. Jørgen Christophersen Sorbøe 4. Jacob Torsen ibid 5. Nils Christensen Sellien.

 

11.okt              Sil.                  Jens Pedersen Kløverød og k. Maria Christensdtr.                        Pirnille                           side 18

Faddere: 1. Margrete Olsdtr. ibid 2. Dorthe Christensdtr. Høysæt 3. Anders Sørensen Kløverød 4. Isac Nilsen ibid 5. Iwer Halvorsen Høysæt.

 

08.nov             Sil.                  Peder Olsen Kløverøds k. efter dødfødd Drenge barn introduseret.                                       side 18

 

15.nov             Eid.                 Engebreth Hansen Nedre Lunde og k. Marta Christensdtr.            Christen                         side 18

Faddere: 1. Ingebor Christensdtr. Qvæstad 2. Birte Jacobsdtr. N. Lunde 3. Tollew Christensen Ødegaard 4. Peder Hansen Grønsholt 5. Jon Jacobsen N. Lunde.

 

15.nov             Eid.                 Iwer Larsen Nordre Lunde og k. Maria Tolfsdtr.                           Gunil                              side 18

Faddere: 1. Kirsten Knudsdtr. Holte 2. Birte Larsdtr. Traaholt 3. Nils Larsen ibid 4. Ole Larsen Lander 5. Peder Tolfsen Klewstrand.

1772    

29.nov             Sil.                  Knud Larsen Høysæt og k. Helvig Arvesdtr.                                  Lars                              side 18

Faddere: 1. Ingebor Aslachsdtr. ibid 2. Ambiør Arvesdtr. Ouestad 3. Peder Larsen Høysæt 4. Michel Solvesen ibid 5. Peder Hansen ved Værket.

 

29.nov             Sil.                  Peder Pedersen Qvislen og k. Marte Nilsdtr.                                  Kirsten                          side 18

Faddere: 1. Anne Olsdtr. Moholt 2. Anne Jonsdtr. Qvislen 3. Nils Hansen ibid 4. Anders Nilsen Rødningen 5. Anders Pedersen Daapen.

 

20.des             Sil.                  Eric Nilsen Skolemester og k. Gunil Olsdtr.                                    Kari                               side 18

Faddere: 1. Siri Nilsdtr. Sellien 2. Anne Halvorsdtr. Høysæt 3. Ewen Gundersen Sellien 4. Jacob Christensen ibid 5. Anders Halvorsen Tangen.

Merknad. hiemmedøbt

 

20.des             Sil.                  Iwer Halvorsen Sillien-Eyet og k. Dorte Christensdtr.                      Nils                               side 18

Faddere: 1. Maria Christensdtr. Kløverød 2. Kirsten Halvorsdtr. Ouestad 3. Ole Christensen ibid 4. Nils Wetlesen Holte 5. Jacob Nilsen ibid.

26.des             Eid.                 Ole Larsen Harewarp og k. Maren Torgersdtr.                               Torger                           side 18

Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Grinnen 2. Ambor Olsdtr. Flokstad 3. Nils Olsen Nøchlegaard 4. Christen Torjusen Lunde 5. Jacob Andersen Ulverød.

 

 

1773

 

 

10.jan              Sil.                  Jon Stensen Høysæt og k. Søvi Jonsdtr.                                         Ole                                 side 18

Faddere: 1. Ingebor Aslachsdtr. ibid 2. Magnil Larsdtr. ibid 3. Knud Larsen ibid 4. Ole Solvesen ibid 5. Ole Andersen ibid.

 

24.jan              Eid.                 Anders Olsen Lønnebacche og k. Maria Jonsdtr.                            Hans                              side 18

Faddere: 1. Chatrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Sophia Abrahamsdtr. Lønnebache 3. Hans Christensen Nøchlegaard 4. Ole Sørensen Langangen 5. Anun Olsen Lønnebacche.

Merknad: af Ole Hansen ibid hiemmedøbt

  

31.jan              Sil.                  Hammer-Smeden Ole Jansen Warme og k. Aaste Pedersdtr.          Agatha                           side 18

Faddere: 1. Maren Justdtr. 2. Maren Nilsdtr. 3. Masemester Nils Friis Pedersen 4. Hans Jansen Horn 5. Søren Blom alle fra Laurvigen.

 

31.jan              Sil.                  Gunder Aslachsen  Søntved og k. Marta Halvorsdtr.                       Halvor                           side 18

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. ibid 2. Else Aslachsdtr. Høysæt 3. Peder Larsen ibid 4. Knud Knudsen Søntved 5. Nils Knudsen ibid.

 

31.jan              Sil.                  Isac Nilsen Kløverød og k. Marte Olsdtr.                                      Kari                                side 18

Faddere: 1. Margrete Olsdtr. ibid 2. Maren Christensdtr. Sellien 3. Ole Larsen Tweten 4. Nils Christensen Sellien 5. Ole Solvesen Høysæt.

1773  

07.feb              Eid.                 Tollou Christensen Ødegaard og k. Karen Olsdtr.                          Jacob                             side 18

Faddere: 1. Else Christensdtr. Grønsholt 2. Marte Boletta Christensdtr. Wiersdal 3. Ingebricht Hansen Lunde Nedre 4. Nils Hansen Qvæstad 5. Jacob Hansen ibid.

 

07.feb              Eid.                 Ole Jacobsen Rørerød og k. Kirsten Larsdtr.                                 Nils                                side 18

Faddere: 1. Maren Rasmusdtr. Rørerød 2. Anne Nilsdtr. Qvæstad 3. Nils Mortensen ibid 4. Ole Christensen Leerstang 5. Isac Jacobsen Røra.

 

14.feb              Eid.                 Søren Jonsen Wiersdal og k. Anne Nilsdtr.                                    Jacob                             side 18

Faddere: 1. Aaste Nilsdtr. ibid 2. Ingebor Olsdtr. Solie 3. Jacob Halvorsen af Porsgrund 4. Tosten Hansen Tweten 5. Ole Jacobsen Grave.

 

21.feb              Eid.                 Knud Bentsen Stamlan og k. Elisabeth Iwersdtr.                            Bent                               side 18 

Faddere: 1. Maren Iwersdtr. Lunde Øvre 2. Margrete Larsdtr. Røra 3. Anun Knudsen Klewen 4. Jens Iwersen Grava 5. Søren Gundersen Berg.

 

21.feb              Eid.                 Lars Hansen Røe og k. Sara Bentsdtr.                                           Magnil                           side 18

Faddere: 1. Kirsten Knudsdtr. Holte 2. Maren Olsdtr. Nordre Lunde 3. Jacob Bentsen Skielsbugten 4. Nils Hansen fra Porsgrund Vestre 5. Ingebricht Isachsen Tweten.

1773  

15.mar             Sil.                  Lars Torbiørnsen Øvrebøe og k. Anne Torsdtr. D.b.                      Thore                            side 18

Faddere: 1. Mari Knudsdtr. Hagen 2. Maria Christensdtr. Sellien 3. Ewen Gundersen ibid 4. Ole Jonsen ibid 5. Povel Jacobsen Gurholt.

 

15.mar             Sil.                  Ole Michelsen Øvrebøe og k. Gunil Svensdtr.                                Anne                              side 18

Faddere: 1. Marta Svensdtr. ibid 2. Kari Olsdtr. ibid 3. Bent Michelsen ibid 4. Lars Jacobsen ibid 5. Michel Olsen ibid.

 

04.apr              Sil.                  Anders Olsen Tweten og k. Anne Pedersdtr.                                 Maren                           side 18

Faddere: 1. Maren Nilsdtr. Moe af Gierpen Sogn 2. Anne Andersdtr. Sillien 3. Knud Arnesen Gurholt 4. Søren Larsen Gonsholt 5. Mathies Rollougsen Hochstad.

 

04.apr              Sil.                  Hans Pedersen Nabhougs kone efter hiemmedøbte P. B. introduseret.                                  side 18

 

04.apr              Sil.                  Ole Larsen Tweten og k. Anna Olsdtr.                                          Maren                           side 19

Faddere: 1. Marte Olsdtr. Kløverød 2. Ingebor Jacobsdtr. Hochstad 3. Ingwold Nilsen Sølan 4. Lars Jacobsen Øvrebøe 5. Isac  Rasmussen Tufdal.

1773   

04.apr              Sil.                  Lars Nilsen Saugen og k. Zidsel Hansdtr.                                       Karen                            side 19

Faddere: 1. Helje Hansdtr. Soccha af Gierpen S. 2. Gundbiør Hansdtr. Røsager ibid 3. Daniel Kittilsen Tosholt 4. Ole Danielsen og 5. Ole Jonsen ibid.

 

04.apr              Sil.                  Isac Andersen Kiste og k. Else Olsdtr.                                           Jacob                             side 19

Faddere: 1. Anne Simonsdtr. ibid 2. Kirsten Larsdtr. ibid 3. Hendric Olvesen ibid 4. Peder Olsen ibid 5. Ole Aanessen Røe.

 

04.apr              Sil.                  Nils Gundersen Rødningen og k. Maria Nilsdtr.                             Maren                            side 19

Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Island 2. Dorte Jacobsdtr. Hochstad 3. Ole Gundersen Gurholt 4. Torchil Nilsen Sølan 5. Ole Jonsen ibid.

 

04.apr              Sil.                  Søren Christophersen ved Værket og k. Margrete Melchiorsdtr.    Karen                            side 19

Faddere: 1. Hammer-Smedens k. Aaste Pedersdtr. ibid 2. Kari Olsdtr. Eyet 3. Jacob Hansen fra Værket 4. Lars Andersen ibid 5. Nils Rejersen Schougtved.

 

02.mai             Eid.                 Halvor Hansen Hvals-Rødningen og k. Zidsel Larsdtr.                    Hans                              side 19

Faddere: 1. Maren Olsdtr. Hwalen 2. Maria Erichsdtr. Grave 3. Haavor Torjusen Aas 4. Nils Erichsen ibid 5. Lars Aagesen Røe.

1773   

07.mai             Eid.                 Halvor Jonsen Leth paa Herøe og k. Tharan Christensdtr.              Ingebor                          side 19

Faddere: 1. Lisbet Jensdtr. Wersviig 2. Ingebor Halvorsdtr. Tweten N. 3. Thore Larsen Skrabeklew 4. Peder Tolfsen Klevstrand.

 

09.mai             Eid.                 Torsten Hansen Tweten og k. Maren Nilsdtr.                                  Agnete                          side 19

Faddere: 1. Anna Maria Jonsdtr. ibid 2. Maria Jacobsdtr, ibid 3. Christian Jensen ibid 4. Ole Jacobsen fra Osebacchen.

 

09.mai             Sil.                  Nils Jonsen Tosholt og k. Ingebor Jonsdtr.                                      Rejer                             side 19

Faddere: 1. Kari Jonsdtr. ibid 2. Gunil Aanesdtr. ibid 3. Ole Jonsen ibid 4. Ole Danielsen ibid 5. Lars  Nilsen Saugen.

 

16.mai             Eid.                 Tron Olsen Ørestved og k. Margrete Olsdtr.                                  Marta Maria                 side 19

Faddere: 1. Maria Jacobsdtr. Tweten 2. Karen Andersdtr. Hogholt 3. Abraham Knudsen Ørestved 4. Anders Olsen Tweten 5. Christian Jensen ibid.

 

06.jun              Sil.                  Ole Jonsen Schielbred og k. Helvig Jacobsdtr.                               Knud                              side 19

Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Island 2. Johanne Jonsdtr. Schielbred 3. Corporal Jens Hochstad 4. Bent Jonsen Gonsholt 5. Johannes Jonsen Schielbred.

1773   

13.jul               Eid.                 Jens Larsen Herøe-Tangen og k. Karen Nilsdtr.                             Karen Susanna             side 19

Faddere: 1. Malene Nilsdtr. Bagge 2. Chirsten Larsdtr. 3. Ole Pedersen 4. Anders Ravn fra Aalborg 5. Knud Rubye fra Randers.

 

25.jul               Eid.                 Anders Anunsen Kogerswold og k. Maren Pedersdtr.                    Anun                             side 19

Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Grinnen 2. Margrete Anunsdtr. Kogerswold 3. Peder Arnesen ibid 4. Anun Olsen Nøchlegaard 5. Nils Pedersen Hejestad.

 

25.jul               Eid.                 Anders Nøchlegaards kone efter hiemmedøpbte D. B. introduseret.                                       side 19

 

01.aug             Sil.                  Fin Pedersen Twetten og k. Marta Sørensdtr.                                 Peder                            side 19

Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Næs 2. Gunil Aanesdtr. Tosholt 3. Nils Olsen Rolighed 4. Amun Pedersen Gurholt 5. Knud Kolbiørnsen ibid.

 

01.aug             Eid.                 Haavor Torjussen Aas og k. Maren Erichsdtr.                                Torjus                           side 19

Faddere: 1. Karen Stoesdtr. Hejnen 2. Maria Torjusdtr. Aas 3. Amun Olsen Lillegaard 4. Jacob Erichsen Aas 5. Ole Erichsen ibid.

1773   

22.aug             Eid.                 Lars Haraldsen Kiørholt og k. Karen Jørgensdtr.                            Ambor                           side 19

Faddere: 1. Inger Giertsdtr. paa Blegebakken 2. Anniken Andersdtr. Muule 3. Peder Jensen Hejestad 4. Nils Pedersen ibid 5. Hans Jacobsen Grave.

 

22.aug             Eid.                 Nils Halvorsen Nordre Lunde og k. Birte Ingebrichtsdtr.                 Karen                            side 19

Faddere: 1. Chirsten Knudsdtr. Holte 2. Gunil Andersdtr. Sættre 3. Nils Jacobsen Lunde Nordre 4. Anders Olsen ibid.

 

12.sep              Sil.                  Abraham Olsen Solverød og k. Maria Jacobsdtr.                          Jacob                              side 19

Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Island 2. Karen Olsdtr. Solverød 3. Sergiant Hochstad 4. Eric Christensen Island 5. Jens Olsen Solverød.

 

12.sep              Sil.                  Hendric Olvesen Kiste N. og k. Anna Simonsdtr.                          Helvig                            side 19

Faddere: 1. Else Olsdtr. ibid 2. Kirsten Larsdtr. ibid 3. Peder Olsen ibid 4. Ole Larsen ibid 5. Ole Olsen Røe.

 

 12.sep             Sil.                  Johannes Sørensen Eyet og k. Anna Arvesdtr.                               Birte                              side 19

Faddere: Kirsten Larsdtr. Ouen af Qvelle  Sogn 2. Karen Olsdtr. Eyet 3. Ole Sørensen ibid 4. Halvor Sørensen Kiste 5. Anders Pedersen Daapen.

1773 

26.sep              Eid.                 Lars Aagesen Røe og k. Giøran Arnalsdtr.                                    Anna                              side 19

Faddere: 1. Anna Nilsmunsdtr. fra Rørholt i Bamble 2. Maren Arnalsdtr. ibid 3. Anders Pedersen Saltboden 4. Ole Erichsen Aas 5. Ole Jacobsen Grave.

 

10.okt              Eid.                 Peder Ingwoldsen Lille Døvig og k. Maren Jensdtr.                       Inger Margrete             side 19

Faddere: 1. Lisbeth Jensdtr. Werswiig 2. Maren Halvorsdtr. Muule 3. Nils Jacobsen Hasler 4. Nils Lillegaard  5. Jon Døwig.

 

24.okt              Sil.                  Halvor Sørensen Kiste og k. Anne Jensdtr.                                    Birte                               side 19

Faddere: 1. Anne Arvesdtr. Eyet 2. Zidsel Gulbransdtr. Kiste 3. Johannes Sørensen Eyet 4. Gulbran Olsen Kiste 5. Jan Olsen ibid.

 

28.nov             Eid.                 Nils Olsen Nøchlegaard og k. Chatrine Jonsdtr.                             Gunbiør                         side 20

Faddere: 1. Maria Jonsdtr. Lønnebacche 2. Margrete Larsdtr. Nøchlegaard 3. Peder Nilsen Sundsaas 4. Hans Christensen Nøchlegaard 5. Anun Olsen Lønnebacche.

 

19.des             Sil.                  Christen Christophersen Sorbøe og k. Ingebor Nilsdtr.                   Gurri                              side 20

Faddere: 1. Karen Jacobsdtr. ibid 2. Anne Jacobsdtr. Øvrebøe 3. Jacob Thorsen Sorbøe 4. Ole Knudsen ibid.

 

 

1774

 

 

01.jan              Eid.                 Peder Jensen Hejestad og k. Anne Hansdtr.                                   Maren                           side 20

Faddere: 1. Anne Erichsdtr. Kiørholt 2. Inger Erichsdtr. ibid 3. Nils Olsen Grønlie 4. Ole Pedersen Hejestad 5. Jørgen Hansen Kiørholt.

 

6.feb                Eid.                 Engebret Stosen Waller og k. Marta Amunsdtr.                              Søren                            side 20

Faddere: 1. Chatrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Inger Christensdtr. Søndre Lunde 3. Amun Olsen Lillegaard 4. Anders Jacobsen Nordal 5. Lars Amunsen Lillegaard.

 

13.feb              Eid.                 Søren Stosen Labelutten og k. Marta Hansdtr.                                Stoe                              side 20

Faddere: 1. Karen Andersdtr. Sellien 2. Birte Andersdtr. Nordal 3. Ingebreth Stosen Waller 4. Christen Erichsen Heinen 5. Jacob Hansen Qvæstad.

 

13.feb              Eid.                 Isac Olsen Solie og k. Anne Pedersdtr.                                           Ole                               side 20

Faddere: 1. Anne Olsdtr. Dalen 2. Maren Pedersdtr. Sundsaas 3. Iwer Larsen Sættre 4. Anders Olsen Solie 5. Anun Pedersen Sundsaas.

 

20.feb              Sil.                  Peder Olsen Kløverød og k. Ingebor Larsdtr.                                 Ole                                side 20

Faddere: 1. Marte Olsdtr. ibid 2. Zidzel Gulbransdtr. Kiste 3. Isac Nilsen Kløverød 4. Anders Sørensen ibid 5. Søren Larsen Gonsholt.

1774 

20.feb              Sil.                  Knud Arnesen Gurholt og k. Pernille Pedersdtr.                              Peder                            side 20

Faddere: 1. Giøran Knudsdtr. Holte 2. Margrete Nilsdtr. ibid 3. Halvor Knudsen Gonsholt 4. Nils Larsen Hagen 5. Jacob Nilsen Holte.

 

23.feb              Eid.                 Isac Jacobsen Rørerød og k. Karen Rasmusdtr.                             Jacob                            side 20

Faddere: 1. Maren Rasmusdtr. Hasler 2. Sara Nilsdtr. Qvæstad 3. Nils Mortensen ibid 4. Rasmus Olsen Hasler 5. Peder Rasmussen ibid.

 

27.feb              Eid.                 Christian Larsen Skrabeklew og k. Bergitt Halvorsdtr.                    Zacharias                     side 20

Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Præstegaarden 2. Karen Andersdtr. Hogholt 3. Ole Erichsen Røe N. og 4. Ole Christensen Præstegaarden.

 

06.mar             Sil.                  Hans Pedersen Nabhoug og Elen Bernsdtr.                                    Helvig                            side 20

Faddere: 1. Anne Torgersdtr. Nabhoug 2. Anne Andersdtr. Rødningen 3. Ole Berentsen Nabhoug 4. Anders Nilsen Rødningen 5. Christen Rejersen Schougtved.

 

27.mar             Sil.                  Rasmus Olsen Grorød og  k. Ingebor Olsdtr.                                  Ole                                side 20  

                                              (Hun het nok Ingeborg Ellefsdatter. JO)

Faddere: 1. Ingebor Aslachsdtr. Høysæt 2. Tone Johannisdtr. Grorød 3. Peder Larsen Høysæt 4. Michel Solvesen ibid 5. Nils Sondresen Wanneboe.

1774    

27.mar             Sil.                  Ole Christensen Skrædder og k. Boel Olsdtr.                                 Anne                             side 20

Faddere: 1. Maria Jacobsdtr. Solverød 2. Karen Olsdtr. ibid 3. Ole Jonsen Søland 4. Peder Rollougsen Hochstad.

 

27.mar             Sil.                  Isac Pedersen Næs og k. Pernille Jonsdtr.                                      Maren                           side 20

Faddere: 1. Margrete Jacobsdtr. Qvislen 2. Marte Isacsdtr. Næs 3. Søren Jonsen Moholt 4. Ole Bernsen Nabhoug 5. Christen Bernsen Qvislen.

 

30.mar             Eid.                 Peder Hansen Grønsholt og k. Sidsel Christensdtr.                         Maria                            side 20

Faddere: 1. Karen Hansdtr. Nordal 2. Anne Nilsdtr. Traaholt 3. Nils Hansen Qvæstad 4. Ingebricht Hansen Nedre Lunde 5. Lars Hansen Qvæstad.

 

04.apr              Eid.                 Stener Nilsen Kiøndal og k. Marte Olsdtr.                                     Anne                             side 20

Faddere: 1. Kirsten Christensdtr. ibid 2. Maren Pedersdtr. Sundsaas 3. Nils Olsen Nøchlegaard 4. Søren Jonsen Wiersdal 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

 

10.apr              Eid.                 Gunder Wraalsen Wærsviig og k. Margrete Olsdtr.                        Birte                              side 20

Faddere: 1. Maria Grave N. 2. Marta Wraalsdtr. Hwals-Rødningen 3. Wraal Gundersen ibid 4. Knud Wraalsen Hagen 5. Hans Jacobsen Grave.

1774    

10.apr              Sil.                  Ole Andersen Gurholt-Eje og k. Karen Larsdtr.                             Johanne                        side 20

Faddere: 1. Inger Larsdtr. Gonsholt 2. Marte Gulbransdtr. ibid 3. Bent Jonsen ibid 4. Søren Larsen ibid 5. Nils Larsen Hagen.

 

17.apr              Eid.                 Anun Knudsen Klewen og k. Maria Bentsdtr.                                Anne                              side 20

Faddere: 1. Kirsten Knudsdtr. Holte 2. Sara Larsdtr. Stamland 3. Lars Wetlesen fra Vestre Porsgrund 4. Abraham Knudsen Ørestved 5. Knud Hansen Holte.

 

17.apr              Eid.                 Gunder Halvorsen Gunneklew og k. Lisbeth Jensdtr.                      Maren                          side 20

Faddere: 1. Liva Sørensdtr. fra Herre 2. Ingebor Halvorsdtr. Tweten N. 3. Thore Larsen Skrabeklew 4. Peder Tolfsen Klewstrand.

 

01.mai             Sil.                  Gulbrand Helgesen Grorød og k. Sønne Knudsdtr.                         Helge                             side 20

Faddere: 1. Anne Olsdtr. Tweten 2. Giøran Sondresdtr. Wanneboe 3. Ole Larsen Tweten 4. Abraham Olsen Solverød 5. Nils Jacobsen Hochstad.

 

01.mai             Sil.                  Daniel Kittilsen Tosholt og k. Anne Larsdtr.                                    Helvig                            side 20

Faddere: 1. Kari Nilsdtr. Engelstad 2. Maria Christensdtr. Sillien 3. Gullic Rasmussen Engelstad 4. Jon Kittilsen Tosholt 5. Ole Danielsen ibid.

1774    

08.mai             Eid.                 Ole Jacobsen Rørerød og k. Kirsten Larsdtr.                                 Nils                                side 20

Faddere. 1. Karen Rasmusdtr. ibid 2. Anne Nilsdtr. Qvæstad 3. Nils Jacobsen Hasler 4. Nils Mortensen 5. Knud Nilsen Traaholt.

 

15.mai             Sil.                  Anders Nilsen Kiste-Rødningen og k. Anne Andersdtr.                   Zidzel                             side 21

Faddere. 1. Marte Nilsdtr. Qvislen 2. Kirsten Halvorsdtr. Moholt 3. Nils Hansen Qvislen 4. Christen Bernsen ibid 5. Ole Bernsen Nabhoug.

 

19.jun              Sil.                  Jan Jansen Slettekollen og k. Anna Jonsdtr.                                     Jan                                side 21

Faddere: 1. Karen Jonsdtr. Tosholt 2. Dorte Jacobsdtr. Hochstad 3. Ingwold Nilsen Søland 4. Johan Rollougsen Hochstad 5. Jon Ingwoldsen Søland.

 

03.jul               Eid.                 Jacob Nilsen Grinnen og k. Margrete Larsdtr.                                 Nils                              side 21

Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Margrete Anundsdtr. Stulen 3. Peder Arnesen Kogerswold 4. Anun Olsen Nøchlegaard 5. Anun Pedersen Sundsaas

Merknad: hiemmedøbt, ved Lars Proschsen Harewarp.

 

07.jul               Eid.                 Christen Torjussen Lunde Søndre og k. Ingebor Larsdtr.                 Nils                              side 21

Faddere: 1. Karen Torjusdtr. Qvæstad 2. Gunil Olsdtr. Flochstad 3. Amun Olsen Lillegaard 4. Ingebricht Stosen Waller 5. Amun Knudsen Flochstad.

1774  

10.jul               Sil.                  Mester hammer-smed Ole Jansen Warme og k. Aaste Pedersdtr.   Agathe                          side 21

Faddere: 1. Margrete Holst 2. Agathe Jansdtr. Horn 3. Simon Bors 4. Peder Jacobsen Berhug 5. Just Jansen Horn, alle fra Laurwiig.

 

10.jul               Sil.                  Nils Gundersen Tormosrød og k. Maria Nilsdtr.                             Maren                           side 21

Faddere: 1. Anna Jacobsdtr. Island 2. Thone Johannesdtr. ibid 3. Jacob Pedersen ibid 4. Eric Christensen 5. Nils Jacobsen ibid.

 

10.jul               Sil.                  Peder Kistes kone Gunil Jensdtr. her i Slemdal introduseret                                                   side 21

                                               efter fød ved Hwarnes d. 5. Juny døbte B.                                     Jens.

 

31.jul               Sil.                  Jørgen Christophersen Sorbøe og k. Kari Jacobsdtr.                      Christopher                   side 21

Faddere: 1. Ingebor Nilsdtr. ibid 2. Anne Jacobsdtr. Øvrebøe 3. Lars Jacobsen ibid 4. Anun Jacobsen ibid 5. Jacob Christensen Præstegaarden.

 

31.jul               Eid.                 Anun Hansen Øveraas og k. Birte Iwersdtr.                                   Iwer                                side 21

Faddere: 1. Anne Mortensdtr. Høgsæt af Gierpen Sog 2. Ragnil Hansdtr. Øveraas 3. Jon Olsen Klep ag Gierpen Sogn 4. Lars Iwersen Sættre 5. Hans Hansen Øveraas.

1774   

19.aug             Eid.                 Søren Jonsen Wiersdal og k. Anne Nilsdtr.                                     Maria                            side 21

Faddere: 1. Aaste Nilsdtr. ibid 2. Maria Ericsdtr. ibid 3. Nils Amunsen ibid 4. Stener Nilsen Kiøndal.

 

21.aug             Brevik             Anders Larsen Nøchlegaard og k. Marie Jonsdtr.                           Marie                            side 21

Faddere: 1. Lisbet Barseboe 2. Maria Olsdtr. 3. Gunder Larsen Biønnæs 4. Nils Olsen Nøchlegaard 5. Anun Olsen ibid.

Merknad: Eid., døbt i Brevig.

 

25.sep              Sil.                  Knud Larsen Høysæt og k. Helvig Arvesdtr.                                  Ingebor                          side 21

Faddere: 1. Ingebor Aslachsdtr. ibid 2. Else Aslachsdtr. ibid 3. Arve Gullichsen Ouestad 4. Peder Larsen Høysæat 5. Ole Solvesen ibid.

  

25.sep              Sil.                  Ole Torsen Kiølnæs og k. Giøran Halvorsdtr.                                 Rønnou                         side 21

Faddere: 1. Dorte Christensdtr. Kløverød 2. Kirsten Halvorsdtr. Ouestad 3. Iwer Halvorsen Kløverød 4. Knud Aslesen Surdal og 5. Ole Christensen Ouestad.

 

02.okt              Eid.                 Halvor Nilsen Sillien og k. Kari Andersdtr.                                     Nils                                side 21

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Espedal 2. Inger Nilsdtr. Sillien 3. Simon Bommen 4. Gunder Gundersen af Brevig 5. Jacob Andersen Nordal.

1774  

02.okt              Eid.                 Christen Sørensen Øvre Lunde og k. Maren Iwersdtr.                    Sara                               side 21

Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Maria Torjusdtr. Aas 3. Anun Sørensen Lunde 4. Nils Sørensen ibid 5. Anders Sørensen Langangen.

 

09.okt              Eid.                 Nils Hansen Qvæstad og k. Ingebor Christensdtr.                          Hans                              side 21

Faddere: 1. Marte Christensdtr. Lunde Nedre 2. Anne Marie Larsdtr. Røra 3. Nils Mortensen Qvæstad 4. Jacob Hansen ibid 5. Anders Jacobsen Nordal.

 

09.okt              Eid.                 Lars Larsen Buers kone efter hiemmedøbte P. B. introduseret                                              side 21

 

23.okt              Eid.                 Eric Kiøstolsen Kiørholt og k. Anne Erichsdtr.                               Arne                              side 21

Faddere: 1. Birte Erichsdtr. Røe fra Brevig 2. Birte Jacobsdtr. Lunde Nedre 3. Lars Haraldsen Kiørholt 4. Anders Erichsen Eltved af Brevig 5. Abraham Isachsen ibid.

 

27.okt              Eid.                 Kulleskriver Nicolay Clausen og k. Maren Larsdtr.                        Christiana Margrete    side 21

Faddere: 1. Margrete Christensdtr. Langangen 2. Mari Pedersdtr. Sundsaas 3. Cornelius Hansen ibid 4. Anders Olsen Lønnebacche 5. Anun Olsen ibid.

Merknad: hiemmedøbt.

1774    

06.nov             Sil.                  Nils Larsen Hagen og k. Maren Knudsdtr.                                     Hans                               side 21

Faddere: 1. Pernille Pedersdtr. Gurholt 2. Marte Nilsdtr. Holte 3. Knud Arnesen Gurholt 4. Søren Larsen Gonsholt 5. Ole Solvesen Høysæt.

 

25.nov             Eid.                 Simon Qvist og k. Elene Ferman                                                   Maren                            side 21

Faddere: 1. Inger Gundersdtr. Forbech 2. Anne Elisabeth Myhlenphort 3. Capitaine Rask 4. Jacob Aal 5. Herman Rask.

 

27.nov             Sil.                  Ole Gundersen Gurholt og k. Børte Christensdtr.                           Aaste                             side 21

Faddere: 1. Pernille Pedersdtr. ibid 2. Ingebor Bertelsdtr. ibid 3. Knud Arnesen ibid 4. Amun Pedersen ibid 5. Find Pedersen Tweten.

 

18.des             Sil.                  Ole Olsen Gosherød af Sandswær S. og Gunil Johannisdtr.             Johannes                      side 21

Faddere: 1. Ingebor Jensdtr. Grorød 2. Tone Johannesdtr. ibid 3. Jens Jacobsen Hochstad 4. Jens Johannesen Grorød 5. Elling Olsen Gosherød.

 

18.des             Sil.                  Hendric Olvesen Kiste og k. Anne Simonsdtr.                                Simon                            side 22

Faddere: 1. Gunil Jensdtr. ibid 2. Kari Aslesdtr. ibid 3. Peder Olsen ibid 4. Isac Andersen ibid 5. Nils Peders. ibid.

Merknad: hiemmedøbt.

 

 

1775

 

01.jan              Sil.                  Lars Christophersen Steendal og k. Gunil Olsdtr.                           Ole                                  side 22

Faddere: 1. Ingeborre Ellewsdtr. Grorød 2. Ingebor Christophersdtr. Øvrebøe 3. Nils Olsen Rolighed 4. Iwer Halvorsen Kløverød 5. Rasmus Clemensen Grorød.

 

01.jan              Sil.                  Helge Jørgensen Moholt og k. Anne Olsdtr.                                   Sidsel                              side 22

Faddere: 1. Gunil Jensdtr. Kiste 2. Helvig Jørgensdtr. Gonsholt 3. Søren Jonsen Moholt 4. Jørgen Jørgensen Gonsholt 5. Nils Pedersen Kiste.

 

15.jan              Eid.                 Torger Pedersen Gunneklev og k. Anne Halvorsdtr.                      Halvor                            side 22

Faddere: 1. Lisbeth Jensdtr. Ibid 2. Kirsten Rasmusdtr. Herøe 3. Thore Larsen Skrabeklew 4. Michel Erlandsen ibid.

 

22.jan              Sil.                  Gullic Rasmusen Engelstad og k. Karen Nilsdtr.                             Nils                                side 22

Faddere:  1. Anne Larsdtr. Tosholt 2. Marta Jensdtr. Tufdal 3. Daniel Kittilsen Tosholt 4. Gullic Ewensen Serkland 5. Ole Danielsen Tosholt.

 

22.jan              Sil.                  Peder Larsen Høysæt og k. Ingebor Aslacsdtr.                               Aslac                             side 22

Faddere: 1. Helvig Arvesdtr. Høysæt 2. Kisten Nilsdtr. ibid 3. Knud Larsen ibid 4. Michel Solvesen ibid 5. Nils Christensen Sillien.

1775  

22.jan              Sil.                  Halvor Sørensen Kiste og k. Anne Jensdtr.                                     Birte                              side 22

Faddere: 1. Anne Arvesdtr. Eyet 2. Kari Olsdtr. ibid 3. Ole Sørensen ibid 4. Gulbrand Olsen Kiste 5. Ole Olsen Eyet.

 

12.feb              Sil.                  Jacob Johannesen Tufdal og k. Ragnil Torsdtr.                               Rønnou                          side 22

Faddere: 1. Marte Pedersdtr. Næs 2. Marte Jensdtr. Tufdal 3. Lars Torbiørnsen Øvrebøe 4. Ole Jonsen Tosholt 5. Ole Jensen Tufdal.

 

12.feb              Sil.                  Jens Jacobsen Hochstad og k. Ambiør Arvesdtr.                            Nils                                side 22

Faddere: 1. Maren Svensdtr. Hochstad 2. Dorte Jacobsdtr. ibid 3. Arve Gullichsen Ouestad 4. Johan Rollougsen Hochstad 5. Nils Jacobsen ibid.

 

12.feb              Eid.                 Nils Jacobsen Hasler og k. Maren Rasmusdtr.                               Kirsten                           side 22

Faddere: 1. Kirsten Larsdtr. Rørerø 2. Anne Nilsdtr. Qvæstad 3. Nils Mortensen ibid 4. Rasmus Olsen Hasler 5. Peder Rasmussen ibid.

Merknad: af Lars Bøe hiemmedøbt.

 

12.feb              Eid.                 Johannes Jacobsen Grave og k. Maria Ellevsdtr.                            Jacob                              side 22

Faddere: 1. Maren Olsdtr. Hwalen 2. Maren Jacobsdtr. Grave 3. Isac Jacobsen ibid 4. Ole Jacobsen ibid 5. Jon Jacobsen Krabberød af Bamble Sogn.

1775   

12.feb              Eid.                 Michel Iwersen Sættre og k. Anne Larsdtr.                                    Zidsel                             side 22

Faddere: 1. Maren Iwersdtr. Sættre 2. Anne Olsdtr. Bacche af Qvelle Sogn 3. Nils Olsen Sættre 4. Lars Iwersen ibid 5. Søren Olsen Bacche af Qvelle – Sogn.

 

05.mar             Sil.                  Ole Jacobsen Øvrebøes k. efter dødfødt D. B. introdusert.                                                   side 22

 

05.mar             Sil.                  Povel Jacobsen Gurholt og k. Maren Bertelsdtr.                             Christen                         side 22

Faddere: 1. Birte Christensdtr. ibid 2. Ingebor Bertelsdtr. ibid 3. Ole Gundersen ibid 4. Torbiørn Olsen Særkland 5. Knud Kolbiørnsen Præstegaarden.

 

05.mar             Sil.                  Peder Pedersen Qvislen og k. Marta Nilsdtr.                                 Rønnou                           side 22

Faddere: 1. Anne Andersdtr. Rødningen 2. Marta Rejersdtr. Schougtved 3. Ole Sørensen Eyet 4. Anders Nilsen Rødningen 5. Christen Berentsen Qvislen.

 

05.mar             Sil.                  Anders Olsen Tweten og k. Anna Pedersdtr.                                 Abraham                        side 22

Faddere: 1. Ingebor Pedersdtr. Moe af Gierpen – Sogn 2. Dorte Jacobsdtr. Hochstad 3. Gulbran Olsen Kiste 4. Abraham Olsen Solverød og 5. Nils Jacobsen Island.

1775   

12.mar             Eid.                 Lars Iwersen Sættre og k. Gunil Erichsdtr.                                     Ole                                 side 22

Faddere: 1. Maren Iwersdtr. Ragnilrød 2. Maren Abrahamsdtr. Sættre 3. Christen Erichsen Heinen 4. Michel Iwersen Sættre 5. Nils Olsen ibid.

 

26.mar             Eid.                 Isac Olsen Solie og k. Anne Pedersdtr.                                          Anne                              side 22

Faddere: 1. Margrete Olsdtr. Sundsaas 2. Maren Pedersdtr. ibid 3. Iwer Larsen Sættre 4. Anders Olsen Solie 5. Ole Anunsen Aaklungen.

 

26.mar             Sil.                  Bent Jonsen Gonsholt og k. Inger Larsdtr.                                      Maren                            side 22

Faddere: 1. Karen Larsdtr. Gurholt 2. Helvig Jørgensdtr. Gonsholt 3. Nils Larsen Hagen 4. Ole Andersen Gurholt 5. Søren Larsen Gonsholt.

 

26.mar             Sil.                  Isac Nilsen Kløverød og Marte Olsdtr.                                          Karen                             side 22

Faddere: 1. Margrete Olsdtr. ibid 2. Helvig Andersdtr. ibid 3. Knud Aslacsen ibid 4. Christen Andersen ibid 5. Lars Nilsen Saugen.

 

26.mar             Sil.                  Lars Jacobsen Øvrebøes kone efter dødfødt D. B.  introduseret.                                           side 22

1775   

29.mar             Eid.                 Lars Aagesen Røe og k. Giøran Arnaldsdtr.                                   Aage                              side 22

Faddere: 1. Marte Hansdtr. Saltboden 2. Else Jacobsdtr. Grave 3. Hans Andersen Aas 4. Halvor Hansen Rødningen 5. Ole Jacobsen Grave.

 

13.apr              Sil.                  Jacob Hansen ved Hammeren og k. Maren Pedersdtr.                   Hans Petter                   side 22

Faddere: 1. Anne Sørensdtr. ibid 2. Johanne Jensdtr. Svartetangen af Qvelle Sogn 3. Eric Nilsen ved Hammeren 4. Lars Andersen ibid 5. Anders Nilsen ibid.

 

30.apr              Eid.                 Nils Erichsen Aas og k. Anne Torjusdtr.                                        Eric                                side 22

Faddere: 1. Maren Erichsdtr. ibid 2. Maria Torjusdtr. ibid 3. Jacob Erichsen ibid 4. Ole Erichsen ibid 5. Nils Sørensen Lunde Øvre.

 

14.mai             Sil.                  Ole Michelsen Øvrebøes kone efter dødfødt P. B. introduseret.                                             side 22

 

25.mai             Eid.                 Gunder Olsen Ødewald og k. Malene Jørgensdtr.                           Ole                                  side 23

Faddere: 1. Aase Johannisdtr. af Porsgrund 2. Elen Ingebrichtsdtr. 3. Abraham Knudsen Ørestved 4. Ole Christensen i Præstegaarden 5. Knud Olsen

1775   

28.mai             Sil.                  Eric Christensen Island og k. Anne Jacobsdtr.                                 Maren                           side 23

Faddere: 1. Marte Vetlesdtr. ibid 2. Tone Johannesdtr. ibid 3. Jacob Pedersen ibid 4. Nils Jacobsen ibid 5. Nils Jacobsen Hochstad.

 

28.mai             Sil.                  Eric Nilsen Skolemester  og k. Gunil Olsdtr.                                    Maria                            side 23

Faddere:  1. Siri Nilsdtr. Sillien 2. Mari Olsdtr. Rolighed 3. Ole Nilsen Engelstad af Lardal 2. Arne Olsen Steensholt ibid 5. Jacob Christensen Sellien.

 

11.jun              Sil.                  Nils Jonsen Tosholtes kone efter dødfødt D. B. introduseret.                                                 side 23

 

12.jun              Eid.                 Stian Hansen Skrabeklew og k. Anniken Andersdtr.                       Hans                              side 23

Faddere: 1. Ingeborre Kiøstolsdtr. Schielswiig 2. Karen Andersdtr. Hogholt 3. Lensmanden Anders Mule 4. Ole Hansen Ørestved 5. Peder Tolvsen Klevstrand.

 

18.jun              Eid.                 Anders Olsen Kaagerswold og k. Ragnil Olsdtr.                            Halvor                            side 23

Faddere: 1. Anne Andersdtr. Langangen 2. Kisten Amundsdtr. ibid 3. Peder Arnesen Kaagerswold 4. Jacob Nilsen Grinnen 5. Anders Olsen Lønnebacche.

1775   

11.jun              Brevig             Engebricht Hansen Lunde og k. Marte Christensdtr.                       Tollew                            side 23

Faddere: 1. Kari Olsdtr. Ødegaard 2. Birte Jacobsdtr. Lunde 3. Peder Grønsholt 4. Nils Qvæstad 5. Nils Lillegaarden.

Merknad: Eid. døpt i Brevik

 

02.jul               Sil.                  Ole Larsen Tweten og k. Anne Olsdtr.                                           Lars                               side 23

Faddere: 1. Anne Pedersdtr. ibid 2. Pernille Svensdtr. ibid 3. Anders Olsen ibid 4. Gunders Aslachsen Søntved 5. Nils Jacobsen Island.

 

02.jul               Sil.                  Torbiørn Serklands kone efter dødfødt D. B. introduseret.                                                     side 23

 

16.jul               Sil.                  Gunder Aslachsen Søntved og k. Marte Halvorsdatter                    Karen                             side 23

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. ibid 2. Else Aslachsdtr. Høysæt 3. Peder Larsen ibid 4. Anders Olsen Tweten 5. Gulbran Halvorsen Søntved.

 

23.jul               Eid.                 Peder Ingwolsen Lille Døvig og k. Maren Jensdtr.                          Margrete                       side 23

Faddere: 1. Inger Andersdtr. Stulen 2. Gunil Amundsdtr. Lillegaard 3. Stigan Hansen Skrabeklew 4. Gunder Halvorsen Gundeklew 5. Christen Pedersen Lille Døvig.

1775  

06.aug             Sil.                  Peder Røes kone efter hiemmedøbte D. B. introduseret.                                                        side 23

 

06.aug             Sil.                  Ole Jonsen Schielbred og k. Helvig Jacobsdtr.                               Nils                                side 23

Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Island 2. Dorte Jacobsdtr. Hochstad 3. Abraham Olsen Solverød 4. Jens og 5. Nils Jacobsen Hochstad.

 

13.aug             Eid.                 Ole Olsen Flaatten og k. Magnil Pedersdtr.                                    Ole                                side 23

Faddere: 1. Anne Olsdtr. Flochstad 2. Sara Nilsdtr. Qvæstad 3. Nils Olsen Grønlie 4. Brynol Christensen Borge 5. Peder Tolfsen Klewstrand.

 

20.aug             Eid.                 Lars Haraldsen Kiørholt og k. Karen Jørgensdtr.                            Eric                                side 23

Faddere: 1. Marte Hansdtr. Saltboden 2. Anne Malena Larsdtr. Kulletangen fra Porsgrund 3. Berul Biørnsen ibid 4. Abraham Aasolsen Hwalen 5. Thor Tengelsen Kiørholt.

 

20.aug             Eid.                 Marte Madsdtr. Becchens hiemmedøbte                                        Povel                              side 83 – uægte

Faddere: 1. Maren Rasmusdtr. Hasler 2. Inger Olsdtr. i Præstegaarden 3. Rasmus Olsen Hasler 4. Peder Ingwoldsen Lille Døwiig 5. Jon Olsen Døwiig.

[Ingen opplysninger om barnefader]

1775

27.aug             Sil.                  Nils Andersen Finsrøds enke efter hiemmedøbt D. B. introduseret.                                        side 23

 

27.aug             Sil.                  Hans Halvorsen Ouestad og k. Rønnou Svensdtr.                           Halvor                            side 23

Faddere: 1. Ingebor Jacobsdtr. ibid 2. Helvig Svensdtr. ibid 3. Nils Svensen ibid 4. Jon Svensen ibid 5. Nils Pedersen Kiste.

Merknad: hiemmedøbt.

 

27.aug             Sil.                  Jens Pedersen Daapen og k. Karen Nilsdtr.                                    Inger Maria                  side 23

Faddere: 1. Gunil Jensdtr. Kiste  2. Dorte Nilsdtr. Røe 3. Halvor Sørensen Kiste 4. Jørgen Jørgensen Gonsholt 5. Jacob Nilsen Røe.

 

27.aug             Sil.                  Iwer Halvorsen Kløverød og k. Dorte Christensdtr.                        Kirsten                          side 23

Faddere: 1. Maria Christensdtr. ibid 2. Helwig Andersdtr. ibid 3. Anders Halvorsen Tangen 4. Ole Christensen Ouestad 5. Nils Halvorsen Kløverød.

 

27.aug             Sil.                  Peder Rollougsen Hochstad og k. Maren Svensdtr.                         Ole                                side 23

Faddere: 1. Ambiør Arvesdtr. ibid 2. Dorte Jacobsdtr. ibid 3. Jens Jacobsen ibid 4. Johan Rollougsen ibid 5. Nils Jacobsen ibid.

1775   

17.sep              Sil.                  Abraham Olsen Solverød og k. Maria Jacobsdtr.                           Kirsten                          side 23

Faddere: 1. Ambiør Arvesdtr. Hochstad 2. Karen Olsdtr. Solverød 3. Ole Jonsen Schielbred 4. Eric Olsen Solverød og 5. Nils Jacobsen Hochstad.

 

01.okt              Eid.                 Anun Ewensen Berg og k. Margrete Olsdtr.                                   Ingebor                         side 23

Faddere: 1. Anne Hansdtr. Leerstang 2. Sara Christensdtr. ibid 3. Ole Christensen ibid 4. Ole Jacobsen Rørerød 5. Nils Hansen Røra.

[Morsnavnet varierer mellom Andersdtr. og Olsdtr. ved tidligere døpte barn. IK]

 

01.okt              Eid.                 Torgrim Jonsen Aaklungen og k. Liw Jonsdtr.                                Jon                                 side 23

Faddere: 1. Margrete Christensdtr. ibid 2. Ragnil Larsdtr. ibid 3.Ole Larsen ibid 4. Ole Anunsen ibid 5. Nils Olsen Sættret.

 

14. nov             Eid.                 Lars Larsen Buer og k. Elen Olsdtr.                                               Anne                              side 23

Faddere: 1. Anne Erichsdtr. Nye Præste Sættre 2. Gunil Nilsdtr. Kaasen 3. Nils Kaasen 4. Ole Stosen Ødegaard 5. Stoe Olsen Smekkerød.

 

15.okt              Eid.                 Christen Erichsen Heinen og k. Karen Stoesdtr.                             Karen                             side 24

Faddere. 1. Marta Amundsdtr. Waller 2. Maren Elisabeth Pettersdtr. fra Porsgrund 3. Jacob Erichsen Aas 4. Knud Nilsen Riis af Gierpen – Sogn 5 Ole Erichsen Aas.

1775   

15.okt              Eid.                 Iwer Larsen Nordre Lunde og k. Maria Tolfsdtr.                           Karen                             side 24

Faddere: 1. Kirsten Knudsdtr. Holte 2. Anne Amundsdtr. Søndre Lunde 3. Ole Larsen Lanner 4. Lars Sørensen Birketved 5. Knud Nilsen Traaholt.

 

26.nov              Eid.                 Ingebricht Isachsen Werswig og k. Maria Hansdtr.                        Hans                              side 24

Faddere: 1. Maria Bentsdtr. Klewen 2. Sara Larsdtr. Stamland 3. Jacob Bentsen Skielsbugten 4. Lars Hansen Røe og 5. Nils Nilsen Tweten.

 

26.nov              Eid.                 Ole Stosen Ødegaard og k. Karen Olsdatter                                  Anna                              side 24

Faddere: 1. Kirsten Knudsdtr. Holte 2. Ingebor Christensdtr. Søndre Lunde 3 . Nils Jonsen Sillien 4. Ingebricht Stosen Waller og 5. Jacob Andersen Nordal.

 

26.nov              Eid.                 Jacob Larsen Aaklungen og k. Ingebor Olsdtr.                              Margrete                       side 24

Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Solie 2 . Ragnil Larsdtr. Aaklungen 3. Michel Iwersen Sætre 4. Ole Larsen Aaklungen 5. Ole Anunsen ibid.

Merknad: hiemmedøbt.

 

10.des             Sil.                  Lars Torbiørnsen Øvrebøe og k. Anna Thorsdtr.                             Torbiørn                        side 24

Faddere: 1. Karen Larsdtr. Gurholt 2. Anne Larsdtr. Øvrebøe 3. Ole Andersen Gurholt 4. Ole Michelsen Øvrebøe 5. Anun Jacobsen ibid.

1775  

10.des.            Eid.                 Anders Nøchlegaards kone efter dødfødt D. barn introduseret.                                             side 24

 

17.des             Eid.                 Anders Andersen Labbelutten og k. Anne Jansdtr.                         Lars                               side 24

Faddere: 1. Maria Andersdtr. i Præstegaarden 2. Aase Andersdtr. ibid 3. Ole Christensen ibid 4. Nils Nilsen Tweten .

 

26.des             Eid.                 Hans Christensen Harewarp og k. Sara Jonsdtr.                             Abraham                         side 24

Faddere: 1. Maren Jonsdtr. Lønnebacche 2. Dorte Maria Evensdtr. ibid 3. Anders Larsen Nøchlegaard 4. Nils Olsen ibid 5. Nils Anunsen Harewarp.

 

 

 1776

 

 

7.jan                Eid.                 Isac Jacobsen Rørerød og k. Karen Rasmusdtr.                             Kisten                            side 24

Faddere: 1. Maren Rasmusdtr. Hasler 2. Anne Nilsdtr. Qvæstad 3. Rasmus Olsen Hasler 4. Peder Rasmussen ibid 5. Knud Nilsen Traaholt.

 

14.jan              Sil.                  Søren Christophersen ved Verket og k. Margrete Melchiorsdtr.     Maren                            side 24

Faddere: 1. Anne Jensdtr. Kiste 2. Anne Christina Hendrichsdtr. ved Verket 3. Christen Lucassen ibid 4. Jacob Lucassen ibid 5. Anders Nilsen ibid.

 

21.jan              Eid.                 Knud Bentsen Stammeland og k. Elisabeth Iwersdtr.                      Birte                               side 24

Faddere: 1. Anne Hansdtr. Leerstang 2. Sara Christensdtr. ibid 3. Jacob Bentsen Skielsbugten 4. Hans Sørensen Røra 5. Iwer Abrahamsen Ørestved.

 

02.feb              Eid.                 Michel Iwersen Sættre og k. Anne Larsdtr.                                    Nils                                side 24

Faddere. 1. Gunil Ericsdtr. Sættre 2. Birte Larsdtr. Aaklungen 3. Anders Olsen Solie 4. Hans Larsen Bacche af Qvelle – Sogn 5. Nils Olsen Sættre.

 

 11.feb             Eid.                 Lars Hansen Røe Nordre og k. Sara Bentsdtr.                               Anne Marie                  side 24

Faddere. 1. Marte Gulbransdtr. Skielsbugten 2. Marte Hansdtr. Holte 3. Hans Bentsen ibid 4. Knud Bentsen Stamland 5. Anders Anunsen Klewen.

1776  

18.feb              Eid.                 Christen Erichsen Skielswiig og k. Ingebor Kiøstolsdtr.                  Ingebor                          side 24

Faddere: 1. Marte Jensdtr. Ørestved 2. Anne Abrahamsdtr. Hwalen 3. Lars Haralsen Kiørholt 4. Eric Kiøstolsen ibid 5. Anders Pedersen Skielswiig.

Merknad.: moren oppgitt som død i kolonnen for introdusert.

 

25.feb.             Sil.                  Peder Jonsen Surdal og k. Birte Jonsdtr.                                        Christen                         side 24

Faddere: 1. Inger Larsdtr. Gonsholt 2. Karen Christensdtr. Sillien 3. Bent Jonsen Gonsholt 4. Anders Olsen Tangen 5. Nils Christensen Sillien.

 

25.feb.             Sil.                  Lars Christophersen Stendal og k. Gunil Olsdtr.                             Maren                            side 24

Faddere: 1. Ingebor Elewsdtr. Grorød 2. Ingebor Christophersdtr. Øvrebøe 3. Rasmus Olsen Halling 4. Rasmus Clementsen Løwaas Ejet  5. Ole Samuelsen Wanneboe.

 

17.mar             Sil.                  Knud Arnesen Gurholt og k. Pernille Pedersdtr.                             Arne                               side 24

Faddere: 1. Maren Knudsdtr. Hagen 2. Marte Nilsdtr. Holte 3. Nils Wetlesen ibid 4. Nils Larsen Hagen 5. Ole Jansen Gurholt.

 

17.mar             Sil.                  Lars Andersen ved Værket og k. Anne Jonsdtr.                             Arone Maria                 side 24

Faddere: 1.Aaste Pedersdtr. Warme 2. Karen Olsdtr. Eyet 3. Ole Sørensen ibid 4. Christen Lucasen ved Værket 5. Anders Nilsen ibid.

Merknad. Hiemmedøbt.

1776    

17.mar             Sil.                  Helge Jørgensen Moholt og k. Anne Olsdtr.                                   Sidsel                             side 24

Faddere: 1. Gunil Jensdtr. Kiste 2. Helvig Jørgensdtr. Gonsholt 3. Ole Olsen Røe 4. Jørgen Jørgensen Gonsholt 5. Nils Larsen Moholt.

Merknad. Hiemmedøbt.

 

04.apr              Sil.                  Nils Svensen Ouestad og k. Ingebor Jacobsdtr.                             Sven                               side 24

Faddere:  1. Rønnou Svensdtr. ibid 2. Helvig Svensdtr. ibid 3. Arve Gullichsen ibid 4. Jon Svensen ibid og 5. Nils Jacobsen Hochstad.

Merknad: Hiemmedøbt

 

04.apr              Sil.                  Lars Jacobsen Øvrebøe og k. Maria Christensdtr.                         Lisbeth                           side 24

Faddere: 1. Karen Jacobsdtr. Sorbøe 2. Karen Christensdtr. Sillien 3. Ole Jacobsen Øvrebøe 4. Anun Jacobsen ibid 5. Nils Christensen Sillien.

                                                                                                                                                                                            

04.apr              Eid.                 Piigen Chirstie Andersdtr. nu tienende paa Solie anmeldes og anmeldes sig                            side 83 - uægte 

                                                nu selv i Tieneste paa Langangen at have været besvangeret af en Anders

                                                Anders. Omsland, nu tienende i Brunlaugnæs Prgd; nogle Uger før Jul at være bleved 

                                                 forløst ved et dødfød Barn paa en plads Ragnilrøed Rødningen i Quelle Sogn, 

                                                 hvor hendes foster og skal være begraved.

1776  

14.apr             Eid.                 Nils Olsen Nøchlegaard og k. Chatrine Jonsdtr.                              Ingebor                          side 25

Faddere: 1. Maren Jonsdtr. ibid 2.Gunil Amundsdtr. Lillegaard 3. Anders Olsen Lønnebacche 4. Hans Christensen Harewarp 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

 

28.apr             Eid.                 Haavor Torjusen Aas og k. Maren Erichsdtr.                                  Karen                            side 25

Faddere: 1. Anne Torjusdtr. ibid 2. Anne Jacobsdtr. Grave 3. Jacob Erichsen Aas 4. Nils Sørensen Lunde Øvre 5. Ole Erichsen Aas.

 

05.mai             Sil.                  Isac Andersen Kiste og k. Else Olsdtr.                                            Isac                               side 25

Faddere: 1. Anne Simonsdtr. ibid 2. Anne Gundersdtr. ibid 3. Hendric Olvesen ibid 4. Peder Olsen ibid 5. Christen Andersen Solverød.

 

05.mai             Sil.                  Fin Pedersen Tweiten og k. Marta Sørensdtr.                                  Anna                             side 25

Faddere: 1. Karen Larsdtr. Gurholt 2. Karen Olsdtr. Øvrebøe 3. Nils Olsen Rolighed 4. Amun Pedersen Ouestad 5. Jens Olsen Rolighed.

 

12.mai             Eid.                 Anders Sørensen Wiersdal og k. Marta Boletta  Christensdtr.         Marta Maria                 side 25

Faddere: 1.Anne Nilsdtr. ibid 2. Kirsten Christensdtr. ibid 3. Anun Sørensen Lunde øvre 4. Ole Sørensen Langangen og 5. Anun Olsen Lønnebacche.

1776    

19.mai             Sil.                  Hans Pedersen Nabhoug og k. Elen Berntsdtr.                                Karen                            side 25

Faddere: 1. Anne Torgersdtr. ibid 2. Marte Rejersdtr. Schougtved 3. Ole Bernsen Nabhoug 4. Christen Rejersen Schougtved 5. Johan Povelsen Nabhoug.

 

19.mai             Sil.                  Anders Nilsen Rødningen og k. Anne Andersdtr.                            Hans                              side 25

Faddere: 1. Marte Nilsdtr. Qvislen 2. Marta Sørensdtr. Moholt 3. Helge Jørgensen ibid 4. Christen Bernsen Qvislen og Anders Pedersen Daapen.

 

27.mai             Eid.                 Anders Olsen Lønnebacche og k. Maria Jonsdtr.                            Jon                                side 25

Faddere: 1. Sara Jonsdtr. Harewarp 2. Dorte Ewensdtr. Lønnebacche 3. Anders Larsen Nøchlegaard 4. Nils Olsen ibid 5. Anun Olsen Lønnebacche.

 

23.jun             Eid.                 Halvor Hansen Wals-Rødningen og k. Sidsel Larsdtr.                     Gunder                          side 25

Faddere: 1. Anniken Andersdtr. Skrabeklew 2. Anne Abrahamsdtr. Walen 3. Abraham Aasolsen ibid 4. Hans Andersen Aas 5. Hans Jacobsen Grave.

 

30.jun             Eid.                 Halvor Jonsen Leth og k. Tharan Christensdtr.                                Gunil                              side 25

Faddere: 1. Maren Erichsdtr. Aas 2. Aase Tolfsdtr. Klevstrand 3. Gunder Christensen Herøe 4. Tor Tengelsen Aas.

1776    

14.jul              Sil.                  Johannes Sørensen Eyet og k. Anne Arvesdtr.                                 Søren                             side 25

Faddere: 1. Anne Jensdtr. Kiste Søndre 2. Karen Olsdtr. Eyet 3. Ole Sørensen ibid 4. Halvor Sørensen Kiste S. 5. Lars Arvesen Ouestad.

 

16.jul              Eid.                 Kulle-skiver Nicolaj Clausen og k. Maren Larsdtr.                          Augusta Sophia            side 25

Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Kisten Christensdtr. Wiersdal 3. Christen Nilsen ibid 4. Anders Larsen Nøchlegaard 5. Anun Olsen Lønnebacche.

 

21.jul              Eid.                 Gullich Amunsen Kogerswold og k. Maria Johannesdtr.                  Kisten                            side 25

Faddere: 1. Mari Olsdtr. fra Scheen 2. Marte Marie Anunsdtr. Wiersdal 3. Einer Torbiørnsen p. Kogerswold 4. Ole Larsen Lanner 5. Nils Anunsen Harewarp.

 

28. jul             Eid.                 Gunul Halvorsen Gunneklew og k. Ingebor Nilsdtr.                         Gunil                              side 25

Faddere: 1. Lisbet Jensdtr. ibid 2. Maren Halvorsdtr. Muule 3. Ingebricht Isachsen Werswiig 4. Halvor Hansen Stridsklew 5. Amun Olsen Gunneklew.

 

04.aug             Eid.                 Anders Povelsen Lille Døwig og k. Marte Madsdtr.                        Povel                             side 25

Faddere: 1. Maren Rasmusdtr. Hasler 2. Anne Andersdtr. Lanner 3. Rasmus Olsen Hasler 4. Ole Larsen Lanner 5. Nils Gudmunsen Præstegaarden.

1776    

04.aug             Sil.                  Ole Michelsen Øvrebøe og k. Gunil Swensdtr.                                Eric                               side 25

Faddere: 1. Marie Swensdtr. ibid 2. Ingebor Christophersdtr. ibid 3. Nils Swensen Ouestad 4. Anun Jacobsen Øvrebøe 5. Michel Olsen ibid.

 

25.aug             Sil.                  Rasmus Olsen Halling og k. Ingebor Ellewsdtr.                                Elen                               side 25

Faddere: 1. Gunil Olsdtr. Biørndal 2. Thone Johannesdtr. Grorød 3. Lars Christophersen Biørndal 4. Ole Jonsen Solan 5. Ole Arvesen Thoa.

 

27.aug             Eid.                 Ingebricht Hansen Birketved og k. Helge Nilsdtr.                            Anna Maria                  side 25

Faddere: 1. Anne Karine Hansdtr. 2. Maria Christensdtr. Borge 3. Halvor Knudsen Meen 4. Gunder Hansen Ouestad 5. Hans Hansen ibid – alle af Gierpen Sogn.

 

15.sep             Eid.                 Anders Christophersen Stulen og k. Maren Pedersdtr.                   Christopher                    side 25

Faddere. 1. Anne Pedersdtr. Solie 2. Elen Christophersdtr. Sundsaas 3. Peder Nilsen ibid 4. Ole Larsen Lanner 5. Halvor Christophersen Hogholt.                                                                                                                 

 

15.sep             Sil.                  Torbiørn Serklands kone efter dødfødt D. B. introduseret.                                                     side 25

1776  

15.sep             Sil.                  Eric Povelsen Daapen og k. Maria Jonsdtr.                                    Pirnille                           side 25

Faddere: 1. Karen Nilsdtr. ibid 2. Karen Olsdtr. Eyet 3. Jens Pedersen Daapen 4. Halvor Sørensen Kiste 5. Johan Povelsen Nabhoug.

                                                                                                                                                                                            

15.sep             Sil.                  En fremmed Mand, Jon Hovoldsen, som angiver sig at være fra Sandsvær,                                           

                                               og gift med Anne Knudsdtr. som i Slemdal har fød et P. B.            Mette Maria                 side 25

Faddere: 1. Anne Olsdtr. Tweten 2. Maria Torchildsdtr. Kaasene 3. Ingwold Nilsen Sølan 4. Knud Knudsen Søntved 5. Ole Jonsen Søland.

 

22.sep             Eid.                 Lars Iwersen Sættres kone efter dødfødt Drengebarn introduseret.                                        side 25

 

29.sep             Eid.                 Søren Stosen Stusrød og k. Marte Hansdtr.                                   Hans                              side 25

Faddere: 1. Marte Amunsdtr. Waller 2. Ingebor Christensdtr. Lunde Søndre 3. Nils Nilsen ibid 4. Christen Erichsen Heinen 5. Søren Hansen Grønsholt.

 

29.sep             Eid.                 Søren Larsen Qvæstad og k. Karen Torjusdtr.                               Elen                                side 25

Faddere: 1. Anne Olsdtr. Flochstad 2. Ambor Olsdtr. ibid 3. Amun Olsen Lillegaard 4. Nils Mortensen Qvæstad 5. Knud Nilsen Traaholt.

1776  

06.okt             Sil.                  Peder Olsen Kløverød og k. Ingebor Larsdtr.                                 Sidsel                             side 26

Faddere: 1. Dorte Christensdtr. ibid 2. Helvig Andersdtr. ibid 3. Isac Nilsen ibid 4. Ole Christensen Ouestad og 5. Knud Colbiørnsen Gurholt.

 

 06.okt            Sil.                  Ole Andersen Gurholt og k. Karen Larsdtr.                                     Lars                               side 26

Faddere: 1. Inger Larsdtr. Gonsholt 2. Helwig Jørgensdtr. ibid 3. Fin Pedersen Tweten 4. Bent Jonsen Gonsholt 5. Søren Larsen ibid.

 

13.okt             Eid.                 Nils Nilsen Slewold og k. Inger Christensdtr.                                  Lars                               side 26

Faddere: 1. Karen Stoesdtr. Heinen 2. Maria Nilsdtr. Slewold 3. Amun Olsen Lillegaard 4. Lauge Knudsen fra Porsgrund 5. Torchild Nilsen Slewold.  

 

27.okt             Eid.                 Ole Nilsen Hogholt og k. Karen Andersdtr.                                    Nils                                side 26

Faddere: 1. Anne Olsdtr. ibid 2. Aase Andersdtr. i Præstegaarden 3. Anders Nilsen Hogholt 4. Abraham Knudsen Ørestved 5. Ole Andersen Mule.

 

28.okt             Sil.                  Skrædder Ole Christensen og k. Boel Hansdtr.                               Christen                         side 26

Faddere: 1. Maria Nilsdtr. Tormosrød 2. Karen Olsdtr. Solverød 3. Nils Gundersen Tormosrød 4. Ole Gundersen Gurholt 5. Nils Ingwoldsen Søland.

1776  

28.okt             Sil.                  Søren Jonsen Moholt og k. Karen Larsdtr.                                     Jon                                 side 26

Faddere: 1. Anne Sørensdtr. ved Værket 2. Sidsel Gulbransdtr. Kiste 3. Helge Jørgensen Moholt 4. Lars Gulbransen Kiste 5. Halvor Nilsen Moholt.

 

28.okt             Sil.                  Piigen Anne Sigulsdtr. Toa under Island, hendes P.B.                      Margite                         side 83 –uægte

Faddere; 1. Gunil Olsdtr. Biørndal 2. Gunil Andersdtr. Tweten 3. Lars Christophersen Biørndal 4. Ole Samuelsen Wanneboe 5. Knud Sigursen Toa.

- Barnefaderen er Lars Halvorsen ibid, fra Sigdal, ej confirmeret.

 

03.nov            Eid.                 Ole Jacobsen Rørerød og k. Kirsten Larsdtr.                                  Ole                                 side 26

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Wiersdal 2. Anne Nilsdtr. Qvæstad 3. Nils Mortensen ibid 4. Nils Jacobsen Hasler 5. Søren Gundersen Berg.

 

08.des             Sil.                  Nils Sondresen Wanneboe og k. Inger Jensdtr.                              Gunil                               side 26

Faddere: 1. Gunil Olsdtr. Biørndalen 2. Ingeborg Christophersdtr. Steendal 3. Lars Christophersen Biørnedal 4. Ole Arnesen Thoa 5. Nils Helgesen ibid.

 

08.des             Sil.                  Jens Jacobsen Hochstad og k. Ambiør Arvesdtr.                            Gullic                             side 26

Faddere: 1. Maren Svensdtr. ibid 2. Dorte Jacobsdtr. ibid 3. Arve Gullichsen Ouestad 4. Nils Jacobsen Hochstad 5. Nils Jacobsen Island.

1776   

15.des             Eid.                 Ole Larsen Aaklungen og k. Kari Christensdtr.                               Maren                           side 26

Faddere: 1. Ingebor Olsdtr. ibid 2. Ragnil Larsdtr. ibid 3. Thomas Christensen Stusrød 4. Ole Anunsen Aaklungen 5. Søren Olsen Bacche.

 

24.nov            Eid.                 Nils Jacobsen Hasler og k. Maren Rasmusdtr.                                 Kisten                            side 26

Faddere: 1. Karen Rasmusdtr. Rørerød 2. Sara Nilsdtr. Qvæstad 3. Rasmus Olsen Hasler 4. Ole Jacobsen Rørerød 5. Peder Rasmussen Hasler.      

 

 

1777

 

 

05.jan              Eid.                 Christen Torjussen Søndre Lunde og k. Ingebor Larsdtr.                Ambor                            side 26

Faddere: 1. Karen Stoesdtr. Hejnen 2. Ingebor Christensdtr. S. Lunde 3. Ole Larsen Flochstad 4. Søren Larsen Qvæstad 5. Lars Amunsen Lillegaard.

  

12.jan              Sil.                  Iwer Halvorsen Kløverød og k. Dorte Christensdtr.                        Anna                              side 26

Faddere: 1. Marte Olsdtr. ibid 2. Helwig Andersdtr. ibid 3. Anders Olsen Tweten 4. Christen Andersen Kløverød 5. Nils Halvorsen Næs.

 

26.jan              Eid.                 Stener Nilsen Kiøndal og k. Marta olsdtr.                                       Margrete                      side 26

Faddere: 1. Catrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Marta Maria Pedersdtr. Sundsaas 3. Isac Olsen Solie 4. Anders Sørensen Wiersdal 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

 

02.feb             Sil.                  Mette Svensdtr. Solverød uægte Drenge barn                                  Sven                              side 83 – uægte

Faddere: Anne Nilsdtr. Søntved 2. Maria Torchildsdtr. Solan 3. Torchild Nilsen Solan og Jens Olsen Solverød.

- Barne-faderen er Eric Olsen Solverød. NB anmældt 3.feb.

 

09.feb             Eid.                 Rasmus Olsen Præste-Sættret og k. Elen Christensdtr.                    Anna                              side 26

Faddere: 1. Karen Stoesdtr. Hejnen 2. Ingebor Christensdtr. Lunde S. 3. Ole Larsen Aaklungen 4. Thomas Christensen Stusrød 5. Ole Anunsen Aaklungen.

[Her har nok presten feilskrevet farsnavnet som skulle vært Rasmus Sørensen. IK]

1777    

16.feb             Eid                    Nils Halvorsen Nordre Lunde og Birte Ingebrichtsdtr.                   Halvor                            side 26

Faddere: 1. Maren Stoesdtr. S. Lunde 2. Gunil Andersdtr. Nordre Lunde 3. Iwer Larsen ibid 4. Nils Nilsen ibid.

 

23.feb             Eid.                    Anders Larsen Nøchlegaard og k. Maren Jonsdtr.                       Maren                            side 26

Faddere: 1. Catrine Jonsdtr. ibid 2. Dorte Maria Ewensdtr. Lønnebacche 3. Anders Olsen Nøchlegaard 4. Hans Christensen Harewarp 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

Merknad: Tvilling. – I kolonnen for introdusert er hun oppgitt som død.

 

 23.feb            Eid.                 Isac Olsen Solie og k. Anne Pedersdtr.                                           Ole                                 side 26

Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Stulen 2. Maria Jonsdtr. Solie 3. Jacob Larsen Aaklungen 4. Michel Iwersen Sættre 5. Anun Pedersen Sundsaas.

 

 23.feb            Sil.                  Christen Christophersen Sorbøe og k. Ingebor Nilsdtr., 

                                                            tvilling Børn:                                                                  1.Christopher                   side 26

Faddere: 1.Maria Christensdtr. Øvrebøe 2. Anne Jacobsdtr.ibid 3. Lars Jacobsen ibid 4. Anun Jacobsen ibid.

                                                                                                                                                2. Inger                             side 26

Faddere: 1. Gunil Olsdtr. Præstegaarden 2. Anne Andersdtr. ibid 3. Nils Christensen ibidem 5. Jacob Christensen ibid.

[ingen fadder nr.4]

 

02.mar            Eid.                 Anders Jacobsen Nordal og k. Elen Anbiørnsdtr.                           Søren                             side 26

Faddere: 1. Inger Christensdtr. Lunde Søndre 2. Marta Hansdtr. Holte 3. Christen Jonsen fra Porsgrund 4. Torchil Nilsen Slewold 5. Jon Nilsen Sillien.

1777    

06.mar            Eid.                 Simon Qvist og k. Elene Ferman                                                     Petter                            side 26

Faddere: 1. Madame Ambor Aal 2. Barbara Abigail Tyrholm 3. Kammer-Junker Leuenskiold 4. Sorenskriver Nors 5. Nils Aal.

 

16.mar            Sil.                  Ole Aanesen Gonsholt og k. Ingebor Olsdtr.                                   Gunder                          side 26

Faddere: 1. Inger Larsdtr. ibid 2. Dorte Nilsdtr. Røe 3. Povel Aanesen Præste-Jordet 4. Nils Olsen Rolighed 5. Søren Larsen Gonsholt.

Merknad. Hiemmedøbt

 

16.mar            Sil.                  Knud Larsen Høysæt og k. Helvig Arvesdtr.                                   Gullich                           side 26

Faddere: 1. Ingebor Aslachsdtr. ibid 2. Else Aslachsdtr. ibid 3. Arve Gullichsen Ouestad 4. Peder Larsen Høysæt 5. Michel Solvesen ibid.

 

13.apr             Eid.                 Nils Amundsen Qvæstad og k. Ingebor Christensdtr.                      Nils                                side 27

Faddere: 1. Marte Christensdtr. Lunde Nedre 2. Marta Sørensdtr. Qvæstad 3. Peder Hansen Grønsholt 4. Søren Jonsen Wiersdal 5. Lars Hansen i Præstegaarden.

 

08.mai             Eid.                 Ingebricht Stosen Waller og k. Marta Amundsdtr.                          Stoe                                side 27

Faddere: 1, Karen Stoesdtr. Hejnen 2. Inger Nilsdtr. Sillien 3. Ole Stosen Ødegaard 4. Nils Nilsen Lunde Søndre 5. Lars Amunsen Lillegaard.

1777     

13.apr             Sil.                  Efter Communication fra Præsten døbt i Gierpen kirke:

                                               Ole Solvesen Høysæt og k. Marte Nilsdtr.                                    Ingebor                         side 27

Faddere: 1. Anne  Larsdtr. Kierra 2. Dorte Johannesdtr. Sneltved 3. Lars Solvesen Kierra 4. Jacob Nilsen Holte 5. Michel Solvesen Høysæt.

 

11.mai             Sil.                  Ole Gundersen Gurholt og k. Birte Christensdtr.                             Kari                               side 27

Faddere: 1. Pirnille Pedersdtr. ibid 2. Anne Gundersdtr. ibid 3. Daniel Kittilsen Tosholt 4. Eric Olsen Solverød 5. Ole Jansen Gurholt.

 

11.mai             Eid.                 Lars Haraldsen Kiørholt og k. Karen Jørgensdtr.                            Jørgen                           side 27

Faddere: 1. Birte Erichsdtr. fra Brevig 2. Siri Andersdtr. fra Porsgrund 3. Eric Tiøstolsen Kiørholt 4. Christen Erichsen fra Brevig 5. Nils Anunsen Harewarp.

 

19.mai             Eid.                 Christian Guttoes kone efter dødfødt Pige-barn introduseret.                                                 side 27

 

25.mai             Sil.                  Margrete Thoresdtr. Høysæts uægte D. B.                                     Ole                                 side 83 - uægte

Faddere: 1. Ingebor Larsdtr. Kløverød 2. Aase Knudsdtr. Kullebunden 3. Anders Olsen Tweten 4. Mathies Rollougsen Hochstad.

- Barne-faderen er Jon Knudsen Kullebunden af Gierpen Sogn, nu udgaaed til det Danske Rytterie. Anmældt 28. May.

Merknad: Hiemmedøbt.

1777     

22.jun             Eid.                 Torjer Pedersen Kiøndal og k. Anne Halvorsdtr.                            Anun                                side 27

Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Solie 2. Maren Stenersdtr. Kiøndal 3. Jon Sørensen ibid 4. Michel Iwersen Sættre 5. Nils Larsen Wiersdal.

 

28.jun             Eid.                 Christen Jørgensen Hogholt og k. Kirsten Larsdtr.                           Ingebor                          side 27

Faddere: 1. Karen Andersdtr. ibid 2. Marta Jørgensdtr. ibid 3. Lars Andersen ibid, Anders Nilsen ibid, Christen Halvorsen Tweten.

 

29.jun             Eid.                 Jacob Erichsen Langangen og k. Anne Andersdtr.                           Eric                                 side 27

Faddere: 1. Maria Jonsdtr. Lønnebacche 2. Elen Andersdtr. Harewarp 3. Cornelius Hansen Sundsaas 4. Søren Jonsen Wiersdal 5. Anun Pedersen Sundsaas.

 

06.jul              Sil.                  Peder Nilsen Røe og k. Gunil Aanesdtr.                                          tvilling børn                     side 27

                                                                                                                                                     Ingebor

Faddere: 1. Marta Halvorsdtr. Søntved 2. Helge Pedersdtr. Røe 3. Jan Jansen Slettekollen 4. Nils Ingwoldsen Søland 5. Nils Pedersen Røe.

                                                                                                                                                    Inger                             side 27

Faddere: 1. Anne Rejersdtr. Søland 2. Anne Nilsdtr. ibid 3. Ingvold Nilsen ibid 4. Nils Knudsen Søntved 5. Siul Knudsen Grorød.

 

27.jul              Sil.                  Jørgen Christophersen Sorbøe og k. Karen Jacobsdtr.                    Jacob                             side 27

Faddere: 1. Ingebor Nilsdtr. ibid 2. Anne Jacobsdtr. Øvrebø 3. Ole Jacobsen ibid 4. Anun Jacobsen ibid 5. Nils Christensen Sillien.

1777   

27.jul              Sil.                  Gullic Rasmusen Engelstae og k. karen Nilsdtr.                                Marta                            side 27

Faddere: 1. Anna Larsdtr. Tosholt 2. Ingebor Halvorsdtr. ibid 3. Christen Rasmussen Bergen af Laurdal 4. Daniel Kittilsen Tosholt 5. Ole Danielsen ibid.

  

27.jul              Sil.                  Hendric Olvesen Kiste og k. Anne Simonsdtr.                                 Anna                              side 27

Faddere: 1. Else Olsdtr. ibid 2. Sidsel Gulbrandsdtr. ibid 3. Peder Olsen ibid 4. Isac Andersen ibid og 5. Nils Pedersen ibid.

 

10.aug             Eid.                 Kulle-Skriver Nicolaj Claussen og k. Maren Larsdtr.                      Augusta Sophia            side 27

Faddere: 1. Catrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Dorte Maria Ewensdtr. Lønnebache 3. Anders Olsen ibid 4. Anders Larsen Nøchlegaard 5. Anun Pedersen Sundsaas.

 

24.aug             Eid.                 Ole Halvorsen Sundsaas og k. Margrete Larsdtr.                            Jacob                             side 27

Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Grinnen 2. Marta Maria Pedersdtr. Sundsaas 3. Nils Olsen Nøchlegaard 4. Anun Olsen ibid 5. Nils Halvorsen Langangen.

Merknad: af Cornelius Sundsaas hiemmedøbte.

 

07.sep             Eid.                 Michel Iwersen Sættret og k. Anna Larsdtr.                                    Amun                             side 27

Faddere: 1. Gunil Erichsdtr. ibid 2. Anne Olsdtr. Bacche 3. Jacob Larsen Aaklungen 4. Ole Anunsen ibid 5. Hans Larsen Bache.

1777     

07.sep             Eid.                 Knud Nilsen Traaholt og k. Anna Nilsdtr.                                       Margrete                       side 27

Faddere: 1. Ingebor Larsdtr. Lunde Søndre 2. Mari Nilsdtr. Traaholt 3. Corporal Amun Knudsen Flochstad 4. Christian Hansen Høysæt og 5. Gulbran Povelsen Traaholt.

 

07.sep             Sil.                  Lars Nilsen Saugen og k. Zidsel Hansdtr.                                        Gunil                             side 27

Faddere: 1. Ingebor Nilsdtr. Loberg 2. Gunbiør Hansdtr. Røsager 3. Isac Nilsen Kløverød 4. Søren Hansen Røsager og 5. Jon Nilsen Enggraw.

 

14.sep             Eid.                 Christen Sørensen øvre Lunde og k. Maren Iwersdtr.                     Iwer                               side 27

Faddere: 1. Anne Iwersdtr. Ørestved 2. Birte Jacobsdtr. Nedre Lunde 3. Anun Sørensen Lunde 4. Jens Iwersen Grava 5. Jon Jacobsen Lunde.

 

21.sep             Eid.                 Nils Erichsen Aas og k. Anne Torjusdtr.                                         Torjus                            side 27

Faddere: 1. Maren Erichsdtr. ibid 2. Kisten Torjusdtr. ibid 3. Haavor Torjussen ibid 4. Ole Jacobsen Grava 5. Ole Erichsen Saltboden.

 

21.sep             Eid.                 Stian Hansen Skrabeklew og k. Annichen Andersdtr.                     Ole                                side 27

Faddere: 1. Karen Andersdtr. Hogholt 2. Karen Toresdtr. Tweten 3. Christen Jørgensen Hogholt 4. Abraham Aasolsen Hwalen 5. Ole Andersen Muule.

1777     

21.sep             Eid.                 Gunder Halvorsen Gundeklew og k. Lisbet Jensdtr.                        Maren                          side 27

Faddere: 1. Marta Olsdtr. Ørestved 2. Maren Halvorsdtr. Muule 3. Ingebricht Isachsen Werswiig 4. Peder Ingwoldsen Rødningen og 5. Hans Jacobsen Grave.

 

25.sep             Eid.                 Corporal Amun Knudsen Flochstad og k. Gunil Olsdtr.                  Knud                             side 28

Faddere: 1. Karen Torjusdtr. Qvæstad 2. Anne Olsdtr. Præstegaarden 3. Hans Larsen Birketved fra Porsgrund 4. Nils Larsen Traaholt 5. Knud Hansen Holte.

 

28.sep             Sil.                  Hammer-Smeden Ole Jansen Warme og k. Aaste Pedersdtr.          Birte Maria                   side 28

Faddere: 1. Malene Horn 2. Inger Horn 3 Muuremester Knud Bierkholm 4. Jacob Winter alle fra Laurwiig og 5. Christen Lucasen ved Værket.

 

28.sep             Sil.                  Knud Torsen Stendal og k. Margit Ellewsdtr.                                 Tor                                 side 28

Faddere: 1. Gunil Olsdtr. Biørndalen 2. Helwig Andersdtr. Kløverød 3. Lars Christophersen Biørndal 4. Jens Johannesen Grorød 5. Siul Tellewsen ibid.

 

28.sep             Sil.                  Ole Thorsen Kiølnæs og k. Giøran Halvorsdtr.                              Karen                             side 28

Faddere: 1. Pirnille Pedersdtr. Gurholt 2. Anna Halvorsdtr. ibid 3. Peder Jonsen Surdal 4. Anders Halvorsen Tangen 5. Ole Christensen Kløverød.

1777     

28.sep             Sil.                  Anders Olsen Tweten og k. Anne Pedersdtr.                                 Maren                            side 28

Faddere. 1. Marta Wetlesdtr. Island 2. Dorte Jacobsdtr. Hochstad 3. Jacob Pedersen Island 4. Ingwold Nilsen Søeland 5. Ole Jacobsen Island.

 

28.sep             Sil.                  Nils Larsen Gonsholtes kone efter hiemmedøbt D. B. intoduseret.                                          side 28

 

05.okt             Eid.                 Peder Hansen Grønsholt og k. Sidsel Christensdtr.                          Christen                        side 28

Faddere: 1. Kirsten Christensdtr. Kiøndal 2. Anne Nilsdtr. Traaholt 3. Ingebricht Hansen Lunde Nedre 4. Nils Amunsen Qvæstad 5. Søren Hansen Døwig.

 

12.okt             Eid.                 Peder Pedersen Røra og k. Margrete Larsdtr.                                 Ole                                side 28

Faddere: 1. Elisabeth Iwersdtr. Stamland 2. Maren Jacobsdtr. Røra 3. Lars Nilsen ibid 4. Jacob Hansen Rørerød 5. Nils Hansen Røra.

 

12.okt             Eid.                 Lars Aagesen Røe S. og k. Giøran Arnaldsdtr.                                Arnald                           side 28

Faddere: 1. Maren Erichsdtr. Aas 2. Margrete Jørgensdtr. Hogholt 3. Anders Pedersen Saltboden 4. Hans Andersen Aas 5. Ole Andersen Muule.

1777    

19.okt             Eid.                 Ole Hansen Ørestved og k. Marte Jensdtr.                                     Kirsten                          side 28

Faddere: 1. Anne Iwersdtr. ibid 2. Maren Halvorstr. Muule 3. Lensmanden Anders Olsen Wold 4. Lars Andersen Hogholt 5. Hans Jensen af Solum Sogn

Merknad: hiemmedøbt

 

19.okt             Sil.                  Jørgen Jørgensen Gonsholt og k. Dorte Nilsdtr.                              Karen                            side 28

Faddere: 1. Anne Olsdtr. Moholt 2. Helvig Jørgensdtr. Gonsholt 3. Ole Olsen Røe 4. Jens Pedersen Daapen 5. Jacob Nilsen Røe.

 

19.okt             Sil.                  Peder Larsen Høysæt og k. Ingebor Larsdtr.                                   Solve                             side 28

                                               (Hun het trolig Ingeborg Aslaksdatter. JO)

Faddere: 1.Helvig Arvesdtr. ibid 2. Kari Olsdtr. Rolighed 3. Knud Larsen Høysæt 4. Michel Solvesen ibid 5. Jacob Nilsen Holte.

 

19.okt             Sil.                  Abraham Olsen Solverød og k. Maria Jacobsdtr.                            Ingebor                          side 28

Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Island 2. Marta Hendrichsdtr. Folloug af Gierpen Sogn 3. Ingebricht Noor ibid 4. Nils Jacobsen Hochstad, 5. Jens Olsen Solverød.

  

26.okt             Eid.                 Halvor Nilsen Sillien og k. Karen Andersdtr.                                  Karen                             side 28

Faddere: 1. Inger Olsdtr. Rødningen af Porsgrund 2. Inger Nilsdtr. Sillien 3. Simon Andersen Bommen 4. Lars Amundsen Lillegaard 5. Jon Nilsen Sillien.

1777     

02.nov            Eid.                 Ole Christensen Schielswiig og k. Karen Christensdtr.                     Christen                        side 28

Faddere: 1. Ingebor Christensdtr. Langerød af Gierpen S. 2. Aase Anderstr. i Præstegaarden 3. Abraham Aasolsen Hwalen 4. Ole Christensen Eegaas af Gierpen S. 5. Nils Gudmundsen i Præstegaarden.

 

08.nov            Sil.                  Lars Jacobsen Øvrebøe og afg. kone Maria Christensensdtr.           Maria                             side 28

Faddere: 1. Karen Jacobsdtr. Sorbøe 2. Karen Christensdtr. Sillien 3. Jacob Pederen Island 4. Anun Jacobsen Øvrebøe 5. Nils Christensen Sillien.

Merknad: hiemmedøbt

 

09.nov            Sil.                  Ole Jonsen Schielbred og k. Helvig Jacobsdtr.                                 Karen                            side 28

Faddere: 1. Kirsten Jonsdtr. Gurholt 2. Ingebor Christophersdtr. Schielbred 3. Knud Aslesen Friborg 4. Bent Jonsen Gonsholt 5. Nils Jacobsen Hochstad.

 

09.nov            Sil.                  Afg. Halvor Sørensen Kiste og enke Anne Jensdtr.                          Halvor                            side 28

Faddere: 1. Anne Arvesdtr. Eyet 2. Gunil Gulbrandsdtr. Kiste 3. Jan Olsen ibid 4. Johannes Jonsen ibid 5. Lars Gulbransen ibid.

 

23.nov            Eid.                 Søren Jonsen Wiersdalens k. efter hiemmedøbte D. B. introduseret.                                      side 28

1777     

30.nov            Sil.                  Ole Andersen Gurholt og k. Karen Larsdtr.                                     Ole                                 side 28

Faddere: 1. Pirnille Pedersdtr. ibid 2. Pirnille Olsdtr. ibid 3. Fin Pedersen Tweitten 4. Knud Arnesen Gurholt 5. Søren Larsen Gonsholt.

 

30.nov            Sil.                  Peder Pedersen Qvislen og k. Marte Nilsdtr.                                  Peder                             side 28

Faddere: 1. Anne Olsdtr. Moholt 2. Kisten Halvorsdtr. ibid 3. Nils Hansen Qvislen 4. Helge Jørgensen Moholt 5. Anders Nilsen Rødningen.

 

30.nov            Sil.                  Jens Johansen Grorød og k. Anna Jonsdtr.                                      Ingebor                          side 28

Faddere: 1. Ingebor Isachsdtr. Høysæt 2. Tone Johannesdtr. Grorød 3. Jens Jonsen Aarhuus af Gierpen Sogn 4. Nils Jacobsen Hochstad 5. Jon Johansen Grorød.

 

30.nov            Sil.                  Jacob Johannesen Tosholt og k. Ragnil Torsdtr.                              Johannes                       side 29

Faddere: 1. Anne Torsdtr. Øvrebøe 2. Anna Danielsdtr. Tosholt 3. Lars Torbiørnsen Øvrebøe 4. Ole Jonsen Tosholt 5. Ole Danielsen ibid.

 

30.nov            Sil.                  Johannes Jonsen Kiste og k. Marte Gulbransdtr.                             Karen                             side 29

Faddere: 1. Sidsel Gulbransdtr. ibid 2. Helvig Jørgensdtr. Gonsholt 3. Jens Hendrichsen Kiste 4. Peder Jonsen ibid 5. Anders Pedersen Daapen.

1777     

30.nov            Sil.                  Karen Aslesdtr. uægte D. B.                                                           Anders                           side 83 - uægte

Faddere: 1. Gunbiør Isachdtr. Friborg 2. Inger Fridrichsdtr.  Kiste 3. Isac Andersen ibid 4. Peder Jonsen Surdal 5. Anders Halvorsen Tangen.

- Barne-faderen er Jacob Gulbrandsen Kiste, ej confirmeret, ennu modvillig, 20 aar g.l. – Anmældt 10. Dbr.

 

07.des             Eid.                 Anders Christophersen Stulen og k. Maren Pedersdtr.                    Hans                              side 29

Faddere: 1. Maren Rasmusdtr. Hasler 2. Anna Andersdtr. Lanner 3. Peder Nilsen Sundsaas 4. Gullic Andersen Kogerswold 5. Anun Pedersen Sunsaas.

 

30.nov            Sil.                  Peder Rollougsen Hochstads k. efter hiemmedøbte D. B. introduseret.                                   side 29

 

21.des             Sil.                  Nils Svensen Ouestad og k. Ingebor Jacobsdtr.                             Jacob                              side 29

Faddere: 1. Gunil Svensdtr. Øvrebøe 2. Helvig Svensdtr. Ouestad 3. Ole Michelsen Øvrebøe 4. Lars Arvesen Ouestad 5. Nils Jacobsen Hochstad.

 

28.des             Sil.                  Jan Jansen ved Hammeren og k. Anne Andersdtr.                           Annichen                       side 29

Faddere. 1. Anne Sørensdtr. ibid 2. Karen Olsdtr. ibid 3. Lars Andersen ibid 4. Ole Larsen ibid 5. Anders Nilsen Moholt.

 

 

1778

 

 

01.jan              Eid.                 Jacob Hansen Rørerød og k. Anne Marie Larsdtr.                         Marte Marie                 side 29

Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Røra 2. Kisten Christophersdtr. Berg 3. Peder Hansen Grønsholt 4. Ole Christensen Leerstang 5. Lars Hansen i Præstegaarden.

 

04.jan              Eid.                 Anders Povelsen Lille Døwiig og k. Maria Madsdtr.                       Anne Kirstine               side 29

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Traaholt 2. Anne Nilsdtr. ibid 3. Jacob Andersen Ramsaas 4. Eric Andersen Kiørholt 5. Nils Gudmunsen i Præstegaarden.

 

10.jan              Eid.                 Jacob Larsen Aaklungen og k. Ingebor Olsdtr.                              Anne Margrete             side 29

Faddere: 1. Karen Christensdtr. ibid 2. Ragnil Larsdtr. ibid 3. Anders Olsen Solie 4. Hans Larsen Bacche 5. Ole Anunsen Aaklungen.

 

11.jan              Sil.                  Ole Larsen Tweten og k. Anne Olsdtr.                                           Ole                                 side 29

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Søntved 2. Helvig Andersdtr. Kløverød 3. Anders Olsen Tweten 4. Knud Knudsen Søntved 5. Halvor Povelsen Røe.

 

25.jan              Eid.                 Peder Halvorsen Fiera og k. Marte Jacobsdtr.                               Halvor                            side 29

Faddere. 1. Pirnille Brynolsdtr. Herøe 2. Aase Tolfdtr. Tangen 3. Jacob Davidsen af Østre Porsgrund 4. Peder Tolfsen Klevstrand 5. Hans Hansen Herøe.

1778  

01.feb             Sil.                  Isac Nilsen Kløverød og Marta Olsdtr.                                           Maren                            side 29

Faddere: 1. Margrete Olsdtr. ibid 2. Helvig Andersdtr. ibid 3. Iwer Halvorsen ibid 4. Lars Nilsen Saugen 5. Christen Andersen Klowerød.

 

08.feb             Eid.                 Anders Sørensen Wiersdal og k. Marta Boletta Christensdtr.          Nils                                 side 29

Faddere: 1. Maria Jonsdtr. Lønnebacche 2. Kirsten Christensdtr. Wiersdal 3. Ole Sørensen Langangen 4. Søren Jonsen Wiersdal 5. Anun Olsen Lønnebacche.

 

15.feb             Eid.                 Maren Halvorsdtr. Muule uægte P. B.                                             Oline                              side 83 – uægte

Faddere: 1. Live Halvorsdtr. fra Herre i Bamble 2. Ingebor Halvorsdtr. Tweten 3. Gunder Halvorsen Gunneklew 4. Eric Hansen Snedker.

Barne-faderen blev Ole Andersen Muule. Anmældt 19. Febr.

 

22.feb             Sil.                  En fremmed, Hans Wernsen Grimholt af Hwarnæs Sogn

                                               og k. Kirsten Jacobsdtr.                                                                Walborg                        side 29

Faddere: 1. Karen Larsdtr. Gurholt 2. Pirnille Olsdtr. ibid 3. Fin Pedersen Tweten 4. Ole Andersen Gurholt 5. Bertel Hansen ibid.

 

22.feb             Sil.                  Hans Pedersen Nabhoug og Elen Berntsdtr.                                     Peder                            side 29

Faddere: 1. Anne Torjersdtr. ibid 2. Marte Rejersdtr. Schougtved 3. Ole Bernsen Nabhoug 4. Christen Rejersen Schoutved 5. Peder Sørensen Ouen.

1778   

08.mar            Eid.                 Hans Jacobsen Skielswiig og k. Anna Abrahamsdtr.                       Jacob                             side 29

Faddere: 1. Maria Olsdtr. fra Brevig 2. Anne Jacobsdtr. Grava 3. Anun Sørensen Lunde øvre 4. Ole Erichsen Saltboden 5. Ole Abrahamsen Hwalen.

 

15.mar             Sil.                  Knud Larsen Høysæt og k. Helvig Arvesdtr.                                  Gullic                             side 29

Faddere: 1. Ingebor Aslacsdtr. ibid 2. Margrete Arvesdtr. Ouestad 3. Arve Gullicsen ibid 4. Ole Solvesen Høysæt 5. Lars Arvesen Ouestad.

 

15.mar             Sil.                  Nils Jonsen Tosholt og k. Ingebor Jonsdtr.                                     Inger                              side 29

Faddere: 1. Karen Jonsdtr. ibid 2. Maren Jonsdtr. ibid 3. Lars Nilsen Saugen 4. Lars Gulbrandsen Kiste 5. Anun Jacobsen Øvrebøe.

 

01.apr              Eid.                Hans Hansen Smekkerød og k. Inger Olsdtr.                                  Hans                              side 29

Faddere: 1. Elen Anbiørnsdtr. Nordal 2. Dorte Rasmusdtr. i Præstegaarden 3. Iwer Larsen Nordre Lunde 4. Stoe Olsen Smekkerød 5. Anders Olsen Lanner.

Merknad: hiemmedøbt.

 

05.apr              Sil.                  Christen Christophersen  Sorbøe og k. Ingebor Nilsdtr.                  Ingebor                          side 29

Faddere: 1. Karen Jacobsdtr. ibid 2. Anna Jacobsdtr. Øvrebøe 3. Ole Jacobsen ibid, 4. Michel Olsen ibid, 5. Nils Christensen Sillien.

1778    

05.apr              Sil.                  Peder Olsen Kiste og k. Gunil Jensdatter                                       Gunil                              side 29

Faddere: 1. Anne Jensdtr. Røe 2. Birte Pedersdtr. Kiste 3. Ole Olsen Røe, 4. Isac Andersen Kiste 5. Nils Larsen Ouestad.

 

05.apr              Eid.                Gullic Amundsen Kogerswold og k. Maria Johannesdtr.                  Amun                              side 29

Faddere: 1. Anne Andersdtr. Langangen 2. Anne Andersdtr. Lanner 3. Anders Christophersen Stulen 4. Peder Arnesen Kogerswold 5. Ole Olsen Lanner.                                                                                                

 

12.apr              Eid.                den troloved Hans Olsen Harewarp og fæstemøe Elen Andersdtr.   Ole                                 side 29

Faddere: 1. Anne Andersdtr. Langangen 2. Anne Olsdtr. Wesmun 3. Nils Jonsen Wesmun 4. Abraham Olsen Nøcklegaard og 5. Ole Knudsen Solie.

[farsnavnet skal nok være Abraham Olsen; jfr. trolovelse 30/12-1777 og vielse 12/6-1778. IK]

 

26.apr              Sil.                  Povel Jacobsen Gurholt og k. Maren Bertelsdtr.                             Birte                               side 29

Faddere: 1. Pernille Pedersdtr. ibid 2. Maren Colbiørnsdtr. ibid 3. Gullic Rasmussen Engelstad 4. Knud Arnesen Gurholt 5. Bertel Hansen ibid.

 

03.mai             Eid.                Hans Christensen Harewarp og k. Sara Jonsdtr.                              Christen                        side 30

Faddere: 1. Chatrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Anne Andersdtr. ibid 3. Ole Olsen Barseboe 4. Anun Jonsen Solum 5. Anders Pedersen Barseboe.

1778    

10.mai             Eid.                Ingebricht Hansen Birketved og k. Helje Nilsdtr.                              Aslac                             side 30

Faddere: 1. Kirsten Olsdtr. Rødningen af Gierpen Sogn 2. Gurri Svensdtr. Glenna ibid 3. Ole Danielsen Rødningen ibid 4. Solve Isachsen ibid 5. Hans Nilsen Waller.

 

17.mai             Sil.                  Nils Sondresen Wanneboe og k. Inger Jensdtr.                               Ingebor                         side 30

Faddere: 1. Anne Olsdtr. Tweten 2. Helvig Andersdtr. Kløverød 3. Ole Larsen Tweten  4. Ole Arnesen Toa 5. Ole Samuelsen Wanneboe.

 

17.mai             Sil.                  Lars Christophersen Biørndal og k. Gunil Olsdtr.                             Ole                                side 30

Faddere: 1. Ingebor Ellewsdtr. Grorød 2. Ingebor Christophersdtr. Schielbred 3. Rasmus Olsen Halling 4. Knud Torsen Steendal 5. Hendric Johannesen Grorød.

 

28.mai             Sil.                  Knud Aslesen Friborg og k. Gunbiør Isacsdtr.                                 Kirsten                          side 30

Faddere: 1. Helvig Jacobsdtr. Schielbred 2. Marte Aslesdtr. Kiste 3. Ole Jonsen Schielbred 4. Jacob Andersen Sillien 5. Ole Rollougsen Hochstad.

 

14.jun              Sil.                  Nils Gundersen Tormosrød og k. Maria Nilsdtr.                              Jacob                            side 30

Faddere: 1. Ingebor Knudsdtr. Solverød 2. Karen Olsdtr. ibid 3. Jens Olsen ibid 4. Torkil Nilsen Kaasene og 5. Jon Ingwoldsen Søland.

1778  

14.jun              Brevig            Ingebricht Nedre Lunde og k. Marte Christensdtr.                            Nils                               side 30

Faddere: 1. Anne Abrahamsdtr. Schielswiig 2. Anne Olsdtr. Flochstad 3. Peder Hansen Grønsholt 4. Jon Jacobsen Lunde 5. Ole Jacobsen Grava.

Merknad: Eidanger Sogn men døpt i Brevik.

 

02.jul               Eid.                Jon Jacobsen Nedre Lunde og k. Gunil Amunsdtr.                           Jacob                            side 30

Faddere:  1. Marte Amundsdtr. Waller 2. Johanne Isacsdtr. af Brevig 3. Jens Jacobsen Grava 4. Ingebricht Hansen Nedre Lunde 5. Lars Amundsen Lillegaard.

 

05.jul               Eid.                Christian Larsen Herøe-Eje og k. Børte Halvorsdtr.                         Søren                             side 30

Faddere: 1. Ingebor Halvorsdtr. Tweten N. 2. Karen Toresdtr. ibid 3. Thor Larsen Skrabeklew 4. Halvor Israelsen Herøe.

 

26.jul               Sil.                  Bent Jonsen Gonsholt og k. Inger Larsdtr.                                       Lars                               side 30

Faddere: 1. Maren Knudsdtr. ibid 2. Maren Jørgensdtr. ibid 3. Nils Larsen ibid 4. Ole Andersen Gurholt 5. Søren Larsen Gonsholt.

1778  

26.jul               Sil.                  Anders Nilsen Rødningen og k. Anne Andersdtr.                            Ingebor                          side 30

Faddere: 1. Marte Nilsdtr. Qvislen 2. Elen Bernsdtr. Nabhoug 3. Peder Pedersen Qvislen 4. Hans Pedersen Nabhoug 5. Halvor Nilsen Moholt.

 

26.jul               Sil.                  Peder Jonsen Kiste-Søndre og k. Zidsel Gulbransdtr.                      Jon                                side 30

Faddere: 1. Anne Jensdtr. Kiste 2. Gunil Gulbrandsdtr. ibid 3. Ole Jonsen ibid 4. Johannes Jonsen ibid 5. Anun Jonsen Swartetangen.

 

26.jul               Sil.                  Daniel Kittelsen Tosholt og k. Anne Larsdtr.                                   Maren                           side 30

Faddere: 1. Karen Nilsdtr. Engelstad 2. Anne Danielsdtr. Tosholt 3. Gullic Rasmusen Engelstad 4. Ole Danielsen Tosholt 5. Ole Rollougsen Hochstad.

 

09.aug             Eid.                Thor Rasmusen Leerstang og k. Anne Hansdtr.                               Christen                         side 30

Faddere: 1. Maren Olsdtr. Hwalen 2. Sara Christensdtr. Leerstang 3. Sergiant Jacob Holt 4. Nils Jyde af Brevig 5. Lars Christensen Leerstang.

 

16.aug             Sil.                  Helge Jørgensen Moholt og k. Anne Olsdtr.                                    Maren                           side 30

Faddere: 1. Marta Nilsdtr. Qvislen 2. Helvig Jørgensdtr. Gonsholt 3. Peder Pedersen Qvislen 4. Jørgen Jørgensen Gonsholt 5. Anders Sørensen Moholt.

1778   

06.sep              Sil.                  Jacob Christensen Sillien og k. Helvig Torgersdtr.                          Christen                         side 30

Faddere: 1. Anne Tronsdtr. Gosserud af Laurdal 2. Anne Jacobsdtr. Øvrebøe 3. Arne Tronsen Bornæs af Hwarnæs Sogn 4. Anun Jacobsen Øvrebøe 5. Michel Solvesen Høysæt.

 

06.sep              Sil.                  Peder Jonsen Surdal og k. Birte Jonsdtr.                                       Jon                                  side 30

Faddere: 1. Giøran Halvorsdtr. Kiølnæs 2. Karen Nilsdtr. Surdal 3. Ole Jonsen Schielbred 4. Ole Jonsen Skomager paa Gurholt 5. Jacob Andersen Sillien.

 

13.sep              Eid.                Ewen Olsen Ødewald-Aasen og k. Birte Michelsdtr.                      Kirsten                          side 30

Faddere: 1. Mari Andersdtr. Flaatten 2. Aase Andersdtr. Hogholt 3. Abraham Knudsen Ørestved 4. Christen Jørgensen Hogholt 5. Nils Gudmundsen i Præstegaarden.

Merknad: hiemmedøbt.

 

20.sep              Eid.                Lars Larsen Buer og k. Elen Olsdtr.                                               Ole                                 side 30

Faddere: 1. Børte Hansdtr. Sanne af Gierpen Sogn 2. Børte Andersdtr. Nordal 3. Eric Olsen Klep af Gierpen Sogn 4. Peder Gundersen Baasrød ibid og 5. Jacob  Andersen Nordal.

 

27.sep              Eid.                Johannes Jacobsen Grava og k. Maria Ellewsdtr.                            Birte Maria                  side 30

Faddere: 1. Kirsten Oxum 2. Johanne Christensdtr. fra Brevig 3. Jon Jacobsen Oxum 3. Anders Pedersen Saltboen 5. Ole Jacobsen Grava.

1778               

27.sep              Eid.                Ole Nilsen Hogholt og k. Kari Andersdtr.                                       Ole                                 side 30

Faddere: 1. Kirsten Larsdtr. ibid 2. Sidsel Andersdtr. ibid 3. Lars Andersen ibid 4. Stian Hansen Skrabeklew 5. Lars Hansen i Præstegaarden.

 

27.sep              Sil.                  Ole Jonsen Gurholt-Eje og k. Kirsten Jonsdtr.                                Jon                                side 30

Faddere: 1. Birte Jonsdtr. Surdal 2. Karen Christensdtr. Sillien 3. Peder Jonsen Surdal 4. Johannes Jonsen Kiste 5. Jacob Andersen Sillien.

 

05.okt              Eid.                Marte Tolfsdtr. Klevstands uægte D. B.                                         Gunder Jacob                side 83 - uægte

Faddere: 1. Mari Andersdtr. Flaatten 2. Kari Toresdtr. Tweten 3. Lars Amundsen ibid 4. Peder Tolfsen Klevstrand 5. Ole Rasmusen fra Porsgrund.

- Barne-Fader angivet Lars Møller.

 

11.okt              Eid.                Isac Jacobsen Rørerød og k. Karen Rasmusdtr.                              Anders                          side 30

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Traaholt 2. Elen Hansdtr. Røra 3. Ole Jacobsen Rørerød 4. Ole Christensen Leerstang 5. Peder Rasmusen Hasler.

 

16.okt              Eid.                Sorenskriver Lucas Norss og k. Anne Rosine Kejser                      Hans                              side 31

Faddere: 1. Frue Kammer-herinde Adelaer 2. Kirstine Knudsens 3. Kammer-herre Adeler 4. Kammer-Junker Leuenskiold 5. Nejeren? H. Bentsen.

1778  

01.nov             Eid.                Iwer Larsen Nordre Lunde og k. Maria Tolfdtr.                              Larine                            side 31

Faddere: 1. Kisten Knudsdtr. Holte 2. Anne Amunsdtr. N. Lunde 3. Eric Andersen Lille Døwig 4. Anders Olsen Kogerswold 5. Lars Amunsen Tweten N.

 

08.nov             Sil.                  Gulbran Helgesen Grorød og k. Sønne Knudsdtr.                          Knud                              side 31

Faddere: 1. Ingebor Ellewsdtr. ibid 2. Karen Christensdtr. Sillien 3. Rasmus Olsen Halling 4. Eric Nilsen Skolemester 5. Nils Christensen Sillien.

 

15. nov            Eid.                Anders Olsen Lønnebacches k. efter dødf. B. introduseret.                                                    side 31

 

22.nov             Eid.                Lars Haraldsen Kiørholt og k. Karen Jørgensdtr.                           Anne                               side 31

Faddere. 1. Maria Ellewsdtr. Grave 2. Karen Arnesdtr. Kiørholt 3. Hans Jacobsen Skielswiig 4. Christen Jyde fra Brevig 5. Ole Tengelsen Kiørholt.

 

20.des             Sil.                  Peder Rollougsen Hochstad og  k. Maren Svensdtr.                      Rolloug                           side 31

Faddere: 1. Ambor Arvesdtr. ibid 2. Maria Rollougsdtr. ibid 3. Jens Jacobsen ibid 4. Ole Jacobsen Øvrebøe 5. Johan Rollougsen Hochstad.

1778    

20.des             Sil.                  Nils Hansen Qvislen og k. Margrete Jacobsdtr.                             Kisten                             side 31

Faddere. 1. Marta Nilsdtr. ibid 2. Maren Jacobsdtr. Ouen 3. Peder Pedersen Qvislen 4. Anders Nilsen Rødningen 5. Wetle Jacobsen Ouen.

 

27.des             Sil.                  Knud Torsen Steendal og k. Margit Ellewsdtr.                                Gunil                               side 31

Faddere. 1. Gunil Olsdtr. Biørndal 2. Ingebor Christophersdtr. Schielbred 3. Rasmus Olsen Halling 4. Johan Rollougsen Hochstad 5. Isac Rollougsen ibid.

 

 

1779

 

 

01.jan              Eid.                Anders Larsen Nøchlegaard og kone Anne Andersdatter               Marta Maria                 side 31

Faddere: 1. Maren Larsdtr. Claussens 2. Maria Anunsdtr. Harewarp 3. Ole Olsen Barseboe 4. Nils Olsen Nøchlegaard 5. Nils Jonsen Solum fra Næset.

[morsnavnet skal være Anne Larsdatter – fra Solberg, Brunlanes. IK]

 

03.jan              Eid.                Nils Olsen Nøchlegaard og k. Catrine Jonsdtr.                               Jon                                 side 31

Faddere: 1. Sara Jonsdtr. Harewarp 2. Marte Marie Pedersdtr. Sundsaas 3. Anders Larsen Nøchlegaard 4. Anders Olsen Lønnebacche 5. Hans Abrahamsen Skolemester.

 

03.jan              Eid.                Lars Iwersen Sættre og k. Gunil Ericsdtr.                                       Gunil                              side 31

Faddere: 1. Ingebor Olsdtr. Aaklungen 2. Anne Olsdtr. Bacche af Qvelle Sogn 3. Søren Olsen Bacche ibid 4. Michel Iwersen Sættre 5. Anun Olsen Solie.

 

10.jan              Sil.                  Lars Torbiørnsen Saga og k. Anne Torsdtr.                                    Gunil                              side 31

Faddere: 1. Sidsel Hansdtr. Saga 2. Kari Halvorsdtr. Øvrebøe 3. Ole Michelsen ibid 4. Ole Jacobsen ibid 5. Hans Olsen ibid.

 

10.jan              Sil.                  Iwer Halvorsen Kløverød og k. Dorte Christensdtr.                        Helvig                            side 31

Faddere: 1. Anne Halvorsdtr. Kiølnæs 2. Maren Halvorsdtr. Ouestad 3. Anders Halvorsen Tangen 4. Ole Christensen Høyset 5. Christen Andersen Kløverød.

1779

10.jan              Sil.                  Knud Arnesen Gurholt og k. Pirnille Pedersdtr.                               Helvig                            side 31

Faddere: 1. Maren Bertelsdtr. ibid 2. Gunil Andersdtr. Tweten 3. Nils Wetlesen Holte 4. Nils Larsen Gonsholt 5. Ole Jansen Gurholt.

 

17.jan              Eid.                Skolemesteren Ole Erichsen Saltboden og k. Else Jacobsdtr.           Karen                            side 31

Faddere: 1. Anne Torjusdtr. Aas 2. Anne Jacobsdtr. Grave 3. Haavor Torjusen Aas 4. Hans Jacobsen Schielswiig 5. Ole Jacobsen Grave.

 

24.jan              Eid.                Halvor Jonsen Leth paa Herøe-Eje og k. Tharan Christensdtr.         Anne                              side 31

Faddere: 1. Marte Jacobsdtr. Fiera 2. Karen Toresdtr. Tweten 3. Tore Larsen Skrabeklew 4. Anders Anunsen Kleven.

 

31.jan              Sil.                  Ole Solvesen Høysæt og k. Marta Nilsdtr.                                     Kisten                             side 31

Faddere: 1. Kisten Michelsdtr. Høysæt 2. Karen Olsdtr. Rolighed 3. Nils Wetlesen Holte 4. Jacob Nilsen ibid 5. Michel Solvesen Høysæt.

Merknad: hiemmedøbt.

 

31.jan              Sil.                  Nils Ingwoldsen Søland og k. Karen Rønnichsdtr.                          Anna                               side 31

Faddere: 1. Kari Olsdtr. Tormosrød 2. Helwig Ingwoldsdtr. Søland 3. Thomas Hansen fra Scheen 4. Nils Jacobsen Hochstad 5. Nils Knudsen Søntved.

1779

14.feb              Eid.                Ole Jacobsen Rørerød og k. Kirsten Larsdtr.                                  Lars                               side 31

Faddere: 1. Anne Maria Larsdtr. ibid 2. Kisten Christophersdtr. Berg 3. Nils Jacobsen Hasler 4. Knud Nilsen Qvæstad 5. Jacob Olsen Langangen.

 

21.feb              Eid.                Anders Povelsen Døwig og k. Marta Madsdtr.                               Jacob                             side 31

Faddere. 1. Anne Nilsdtr. Lille Døwig 2. Anne Andersdtr. Lanner 3. Jacob Andersen Ramsaas af Gierpen Sogn 4. Nils Gudmunsen i Præstegaarden 5. Søren Hansen Døwig.

 

21.feb              Eid.                Anders Christophersen Stulen og k. Maren Pedersdtr.                    Ingebor                           side 31

Faddere: 1. Kirsten Oxum 2. Anna Olsdtr. Præstegaarden 3. Isac Olsen Solie 4. Anun Pedersen Sundsaas 5. Ole Olsen Lanner.

 

21.feb              Eid.                Christen Jørgensen Hogholt og k. Kirsten Larsdtr.                           Ole                                  side 31

Faddere: 1. Kari Andersdtr. ibid 2. Marte Hansdtr. ibid 3. Lars Andersen ibid 4. Lars Hansen ibid 5. Sigward Jørgensen fra Bamble Sogn.

 

07.mar             Eid.                Søren Stoesen Stusrød og k. Marte Hansdtr.                                   Lars                               side 32

Faddere: 1. Ingebor Olsdtr. Aaklungen 2. Ingebor Christensdtr. Lunde Søndre 3. Ingebrict Stoesen Waller 4. Peder Hansen Grønsholt 5. Knud Hansen Holte.                                                                                                 

1779  

10.mar             Eid.                Haavor  Torjussen Aas og k. Maren Erichsdtr.                                Elen                                side 32

Faddere: 1. Else Jacobsdtr. Saltboden 2. Kisten Torjusdtr. Aas 3. Anders Pedersen Saltboden 4. Nils Erichsen Aas og 5. Ole Jacobsen Grava.

 

14.mar             Sil.                  Nils Larsen Gonsholt og k. Maren Knudsdtr.                                  Anne                              side 32

Faddere: 1. Inger Larsdtr. ibid 2. Helvig Jørgensdtr. ibid 3. Bent Jonsen ibid 4. Søren Larsen ibid 5. Hans Ewensen Ouestad.

 

27.mar             Eid.                Isac Olsen Solie og k. Anne Pedersdtr.                                            Peder                             side 32

Faddere: 1. Ingebor Olsdtr. Aaklungen 2. Marta Maria Pedersdtr. Sundsaas 3. Anders Olsen Solie 4. Anders Christophersen Stulen 5. Nils Pedersen Sundsaas.

 

01.apr              Eid.                Halvor Hansen Løvskiø og k. Zidsel Larsdtr.                                   Birte                              side 32

Faddere: 1. Mari Iwersdtr. Lunde øvre 2. Maria Pedersdtr. Skielswiig 3. Wraal Gundersdtr. Rødningen 4. Abraham Aasolsen Hwalen 5. Michel Olsen ibid.

 

01.apr              Sil.                  Ole Michelsen Øvrebøe og k. Gunil Svensdtr.                                 Anna                              side 32

Faddere: 1. Marta Svensdtr. ibid 2. Helwig Svensdtr. Ouestad 3. Ole Jacobsen Øvrebøe 4. Anun Jacobsen ibid 5. Michel Olsen ibid.

1779  

01.apr              Sil.                  Lars Halvorsen paa Skouen og k. Anne Siulsdtr.                            Birte                               side 32

Faddere: 1. Gunil Olsdtr. Biørndalen 2. Maria Torkielsdtr. Island 3. Lars Christophersen Biørndal 4. Peder og 5. Jacob Andersønner Tweten.

 

01.apr              Sil.                  Jens Jacobsen Hochstad og k. Ambiør Arvesdtr.                            Jacob                              side 32

Faddere: 1. Maren Svensdtr. ibid 2. Margrete Arvesdtr. 3. Arve Gullicsen ibid 4. Peder Rollougsen Hochstad 5. Nils Jacobsen ibid.

 

10.apr              Eid.                Lars Hansen Hogholt og k. Aase Andersdtr.                                    Hans                              side 32

Faddere: 1. Kisten Larsdtr. ibid 2. Maria Andersdtr. ibid 3. Anders Nilsen ibid 4. Lars Andersen ibid 5. Eric Nilsen Tweten.

 

11.apr              Sil.                  Jon Ingwoldsen Tormosrød og k. Karen Olsdtr.                             Ole                                  side 32

Faddere: 1. Karen Rønnicsdtr. Søland 2. Helwig Ingwoldsdtr. ibid 3. Abraham Olsen Solverød 4. Nils Ingwoldsen Søland 5. Michel Solvesen Høgset.

 

11.apr              Sil.                  Marta Rejersdtr. Schougtvets uægte tvillinger                              a) Jon                               side 83 - uægte

Faddere: 1. Anne Sørensdtr. ved Værket 2. Karen Christendsdtr. Sillien 3. Helge Jørgensen Moholt 4. Peder Jonsen ibid 5.Christen Rejersen Schougtved.

                                                                                                                                                 b) Rejer                            side 83 - uægte

Faddere: 1. Sidsel Gulbrandsdtr. Moholt 2. Maren Jørgensdtr. ibid 3. Jon Svensen Ouestad 4. Amun Pedersen ibid 5. Anders Sørensen Moholt

- Til Barne-fader angivet gevorben Soldat, Peder Sørensen som slet? Intet? hører til Sognet, men er fremmet.  Anmeldt 28.apr.

1779

18.apr              Eid.                Anun Olsen Wiersdal og k. Kisten Christensdtr.                             Maren                            side 32

Faddere: 1. Maria Boletta Christensdtr. ibid 2. Dorte Maria Ewensdtr. Langangen 3. Nils Olsen Nøchlegaard 4. Anders Olsen Lønnebacche 5. Jacob Olsen Langangen.

 

02.mai             Sil.                  Anders Pedersen Serkland og k. Anne Nilsdtr.                               Pernille                          side 32

Faddere: 1. Anne Svensdtr. ibid 2. Ingebor Nilsdtr. Øvrebøe 3. Ole Olsen Røe 4. Eric Hendrichsen Serkland 5. Nils Povelsen ibid.

 

16.mai             Sil.                  Knud Kolbiørnsen Gurholt og k. afg. Anne Andersdtr. hiemmedøbte tvillinger             

                                                                                                                                                a) Kolbiørn                       side 32

Faddere. 1. Maren Halvorsdtr. ibid 2. Pernille Pedersdtr. 3. Jacob Christensen Sillien 4. Nils Christensen ibid 5. Bertil Hansen Gurholt.

                                                                                                                                                b) Anders                         side 32

Faddere: 1. Kirsten Jonsdtr. 2. Karen Christensdtr. Sillien 3. Ole Andersen Berg af Gierpen S. 4. Jacob Andersen Schielbred af Styrwold S. 5. Isac Andersen Hanewald ibid.

 

16.mai             Sil.                  Inger Fridrichsdtr. Søntved havde til Jorden et dødfød uægte barn, 

                                               til Barne-fader angivet samme Eric Olsen Solverød som forhen er 

                                               anført under 2. Febr. 1777. Anmeldt 19. May.                                                                    side 83 - uægte

1779  

30.mai             Sil.                  Ole Aanesen Røe og k. Ingebor Olsdtr.                                         Ingebor                          side 32

Faddere: 1. Anne Jensdtr. ibid 2. Karen Olsdtr. Rolighed 3. Ole Olsen Røe 4. Povel Aanesen Præstegaarden 5. Michel Nilsen Gonsholt.       

 

06.jun              Eid.                Corporal Amun Knudsen Flochstad og k. Gunil Olsdtr.                   Elen                               side 32

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Qvæstad 2. Maren Nilsdtr. Traaholt 3. Ole Larsen Flochstad 4. Jacob Larsen ibid 5. Hans Nilsen Traaholt.

 

13.jun              Eid.                Halvor Nilsen Sillien og k. Karen Andersdtr.                                   Karen                            side 32

Faddere: 1. Elen Anbiørnsdtr. Nordal 2. Inger Nilsdtr. Sillien 3. Anders Nilsen Rødningen fra Porsgrund 4. Nils Amunsen Lillegaarden 5. Jacob Andersen Nordal.

 

27.jun              Eid.                Daniel Landgangen og k. Sophia Abrahamsdtr.                               Abraham                        side 32

Faddere: 1. Catrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Marte Knudsdtr. Sundsaas 3. Anun Olsen Wiersdal 4. Anun Olsen Nøchlegaard 5. Nils Halvorsen ibid.

 

11.jul               Eid.                Ingebricht Stoesen Waller og k. Marta Amunsdtr.                            Jacob                             side 32

Faddere: 1. Gunil Amunsdtr. Nedre Lunde 2. Inger Nilsdtr. Sillien 3. Ole Stoesen Ødegaard 4. Nils Mortensen Qvæstad 5. Jacob Olsen Langangen.

1779 

11.jul               Eid.                Anders Sørensen Wiersdal og k. Marta Boletta Christensdtr.           Nils                                side 32

Faddere: 1. Kisten Christensdtr.  2. Aase Christensdtr. 3. Christen Nilsen ibid 4. Christen Sørensen øvre Lunde 5. Jacob Olsen Langangen.

 

11.jul               Eid.                Hans Jacobsen Skielswiig og k. Anne Abrahamsdtr.                        Mette Maria                 side 32

Faddere: 1. Else Jacobsdtr. Saltboden 2. Kisten Torjusdtr. Aas 3. Ole Christensen Skielswiig 4. Ole Jacobsen Grava 5. Ole Abrahamsen Hwalen.

 

11.jul               Sil.                  Johannes Sørensen Eyet og k. Anne Arvesdtr.                                Helvig                            side 33

Faddere: 1. Karen Olsdtr. Ouen 2. Maren Jacobsdtr. ibid 3. Iwer Isachsen ibid 4. Ole Sørensen Eyet 5. Lars Arvesen Ouestad.

 

31.jul               Eid.                Hans Hansen Smekkerød og k. Inger Olsdtr.                                  Ingebor                          side 33

Faddere: 1. Maria Tolfdtr. Nordre Lunde 2. Gunil Olsdtr. Ødegaard 3. Hans Bentsen Holte 4. Eric Andersen Lille – Døwig 5. Lars Olsen Lanner.

 

01.aug             Sil.                  Jørgen Jørgensen Gonsholt og k. Dorte Nilsdtr.                              Inger                              side 33

Faddere: 1. Karen Nilsdtr. Daapen 2. Helwig Jørgensdtr. Gonsholt 3. Knud Simonsen Øvrum af Gierpen Sogn 4. Helge Jørgensen Moholt 5. Nils Halvorsen Næs.

1779  

01.aug.            Sil.                  Arne Olsen Kiølnæs og k. Anne Halvorsdtr.                                   Ole                                 side 33

Faddere: 1. Pirnille Pedersdtr. Gurholt 2. Kisten Halvorsdtr. Ouestad 3. Anders Halvorsen Tangen 4. Iwer Halvorsen Kløverød 5. Ole Jansen Gurholt.

 

22.aug             Sil.                  Fin Pedersen Twed og k. Marta Sørensdtr.                                    Sidsel                             side 33

Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Næs 2. Ingebor Halvorsdtr. Engelstad 3. Nils Olsen Rolighed 4. Michel Nilsen Gonsholt 5 Amun Pedersen Ouestad.

 

22.aug             Eid.                Nils Amundsen Qvæstad og k. Ingebor Christensdtr.                       Amun                             side 33

Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegaard 2. Elen Nilsdtr. Qvæstad 3. Ingebricht Hansen Lunde Nedre 4. Peder Hansen Grønsholt 5. Lars Amunsen Lillegaard.

 

29.aug             Eid.                Søren Hansen Wiersdal og k. Maren Jonsdtr.                                  Hans                               side 33

Faddere: 1. Marta Boletta Christensdtr. Wiersdal 2. Ingebor Jonsdtr. ibid 3. Anders Olsen Solie 4. Søren Jonsen Wiersdal 5. Ole Jonsen ibid.

 

12.sep              Sil.                  Hans Ewensen Ouestad og afg. Kone Kirsten Nilsdtr.                    Nils                               side 33

Faddere: 1. Dorte Nilsdtr. Gonsholt 2. Margrete Arvesdtr. Ouestad 3. Jørgen Jørgensen Gonsholt 4. Jens Pedersen Daapen 5. Lars Arvesen Ouestad.

1779

12.sep              Sil.                  Jacob Jensen Graaten og k. Maren Christensdtr.                            Karen                            side 33

Faddere: 1. Dorte Christensdtr. Kløverød 2. Kisten Tollougsdtr. ibid 3. Iwer Halvorsen ibid 4. Isac Nilsen ibid 5. Ole Christensen Høysæt.

 

26.sep              Sil.                  Ole Jacobsen Øvrebøe og k. Marta Svensdtr.                               Lisbeth                           side 33

Faddere: 1. Anne Svensdtr. Serkland 2. Birte Sørensdtr. Ouestad 3. Lars Jacobsen Øvrebøe 4. Anun Jacobsen ibid og 5. Jon Svensen Ouestad.

 

26. sep             Sil.                  Peder  Jonsen Moholt og k. Sidsel Gulbrandsdatter                       Anne                              side 33

Faddere: 1. Anne Olsdtr. ibid 2. Anne Sørensdtr. ved Verket 3. Wetle Jacobsen Svartangen 4. Anun Jonsen ibid 5. Anders Sørensen Moholt.

 

10.okt              Eid.                Christen Torjussen Søndre Lunde og k. Ingebor Larsdtr.                Inger                              side 33

Faddere: 1. Maria Stoesdtr. Qvæstad 2. Malene Jacobsdtr. Flochstad 3. Amun Knudsen ibid 4. Knud Nilsen Qvæstad 5. Lars Sørensen ibid.

 

14.okt              Eid.                Peder Ingwoldsen HwalsRødningen og k. Maren Giertsdtr.             Gunil Margrete             side 33

Faddere: 1. Anne Abrahamsdtr. Schielswiig 2. Elen Hansdtr. Røra 3. Gunder Halvorsen Gunneklew 4. Eric Hansen 5. Ole Andersen Muule.

[Morsnavnet skal nok være Maren Jensdtr. IK]

1779  

17.okt              Sil.                  Ole Jonsen Schielbreds kone efter dødf. D. B. introduseret.                                                  side 33

 

24.okt              Eid.                Anders Olsen Lønnebacche og k. Maria Jonsdtr.                            Ole                                 side 33

Faddere: 1. Kisten Christensdtr. Wiersdal 2. Anne Andersdtr. Nøchlegaard 3. Nils Olsen ibid 4. Anun Olsen ibid 5. Anders Jonsen Solum.

 

24.okt             Eid.                 Torger Pedersen Kiøndal og k. Anne Halvorsdtr.                            Gunil                             side 33

Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Solie 2. Karen Stenersdtr. Kiøndal 3. Ole Larsen Flochstad 4. Søren Jonsen Wiersdal 5. Christopher Anunsen Solie.

 

07.nov             Sil.                  Hammer-Smed Ole Jansen Warme og k. Aase Pedersdtr.               Jan                                 side 33

Faddere: 1. Agatha Horn 2. Karen Jensdtr. 3. Wulf Christian Tyrholm 4. Just Jansen Horn 5. Peder Nilsen Friis, alle fra Laurwiigen.

 

07.nov             Sil.                  Et fremmed  rejsende quinde-menniske, som kaldet sig         

                                              Eine Pedersdtr. Ødegaard af Snarum Annex – Sogn, 

                                              hendis uægte D. B.                                                                         Peder                             side 83 - uægte  

Faddere: 1. Siri Nilsdtr. Sillien 2. Barbara Hansdtr. 3. Ole Solvesen ibid 4. Ingebricht Nilsen ibid 5. Nils Christensen Sillien.

Som Barnefader angav hun Christopher Knudsen Aamodt, nu gift Mand af Modum herred – Sogn.

Anmældt for G. Bendike d. 15. novbr.

 

14.nov             Eid.                Eric Andersen Lille Døwig og k. Anne Nilsdtr.                                Anders                           side 33

Faddere: 1. Gunil Olsdtr. Flochstad 2. Maren Nilsdtr. Traaholt 3. Anders Olsen Kogerswold 4. Knud Nilsen Qvæstad 5. Ole Olsen Lanner.

1779  

28.nov             Sil.                  Nils Jacobsen Island og k. Dorte Jacobsdtr.                                   Margrete                      side  33

Faddere. 1. Anna Jacobsdtr. ibid 2. Maria Rollougsdtr. Hochstad 3. Eric Christensen Island 4. Ole Jacobsen ibid 5. Nils Jacobsen Hochstad.

 

05.des             Eid.                Jacob Hansen Rørerød og k. Anne Maria Larsdtr.                          Hans                               side 33

Faddere: 1. Kisten Larsdtr. Rørerød 2. Kisten Christophersdtr. Berg 3. Peder Pedersen Røra 4. Lars Hansen Hogholt 5. Hans Isachsen Leerstang.

 

05.des             Eid.                Hans Engebrechtsen Langangen og k. Dorte Maria Ewensdtr.          Jacob                             side 33

Faddere: 1. Kisten Christensdtr. Wiersdal 2. Marta Maria Pedersdtr. Sundsaas 3. Cornelius Hansen ibid 4. Anders Olsen Lønnebacche 5. Nils Halvorsen ibid.

 

05.des             Eid.                Eric Hansen HwalsRødningen og k. Aaste Halvorsdtr.                     Marte                            side 33

Faddere:1. Else Jacobsdtr. Saltboden 2. Anne Engebrichtsdtr. Hwalen 3. Peder Ingwoldsen Saugmester 4. Lars Aagesen Røe 5. Ole Andersen Muule.

 

05.des             Eid.                Maria Nilsdtr. Kaasen under Præstegaarden havde til Jorden et dødfød 

                                              uægte Piige – Barn, hvis Fader befindes at være Johannes Halvorsen ibid.

                                              Anmældt fogden 23. Decbr.                                                                                                  side 83 - uægte

1779  

12.des             Eid.                Anders Olsen Kogerswold og k. Dorte Rasmusdtr.                         Rasmus                          side 33

Faddere: 1. Anne Rofine Norss 2. Anne Elisabeth Myhlenphort 3. Simon Qvist 4. Jacob Aalborg 5. Jacob Nissen Lied.

 

12.des             Eid.                Peder Pedersen Røra og k. Margrete Larsdtr.                                 Anne Maria                  side 34

Faddere: 1. Kisten Larsdtr. Rørerød 2. Anne Hansdtr. Røra 3. Jacob Hansen Skredder 3. Isac Jacobsen Rørerød 5. Nils Hansen Røra.

 

19.des             Sil.                  Lars Jacobsen Øvrebøe og k. Elen Matisdtr.                                   Maria                           side 34

Faddere: 1. Gunil Svensdtr. ibid 2. Ingebor Halvorsdtr. ibid 3. Ole Halvorsen ibid 4. Anun Jacobsen ibid 5. Nils Christensen Silien.

 

19.des.            Sil.                  Michel Nilsen Gonsholt og k. Karen Olsdtr.                                    Nils                               side 34

Faddere: 1. Dorte Nilsdtr. ibid 2. Maren Olsdtr. Rolighed 3. Hans Ewensen Ouestad 4. Nils Olsen Rolighed 5. Jacob Nilsen Røe.

1779  

19.des             Sil.                  Knud Høysæts kone efter hiemmedøbte P. B. introduseret.                                                   side 34

 

26.des             Eid.                Kulleskriver Nicolay Claussen og kone Maren Larsdtr.                    Andreas Brag               side 34

Faddere: 1. Maria Jonsdtr. Lønnebacche 2. Marte Maria Pedersdtr. Sundsaas 3. Cornelius Hansen ibid 4. Nils Olsen Nøchlegaard 5. Anun Olsen ibid.

 

26.des             Eid.                Tosten Haagensen Gutto og k. Jøran Asbiørnsdtr.                            Asbiørn                          side 34

Faddere: 1. Maren Simonsdtr. Tweten 2. Sara Larsdtr. ibid 3. Lars Hansen Røe 4. Lars Hansen Hogholt 5. Eric Halvorsen Tweten.

 

26.des             Eid.                Christen Sørensen Lunde øvre og k. Maren Iwersdtr.                      Malene                          side 34

Faddere: 1. Else Isacsdtr. ibid 2. Anne Jacobsdtr. Grava 3. Jens Iwersen Grava 4. Knud Bentsen Stamland 5. Knud Abrahamsen Ørestved.  

 

1780

 

01.jan              Sil.                  Ole Samuelsen Grorød og k. Anne Kittilsdtr.                                  Samuel                           side 34

Faddere: 1. Ingebor Ellewsdtr. ibid 2. Maren Olsdtr. Rolighed 3. Rasmus Olsen ibid Halling 4. Knud Jermundsen ibid 5. Tor Kittilsen ibid.

 

01.jan              Sil.                  Nils Sondresen Wanneboe og Inger Jensdtr.                                   Anne                              side 34

Faddere: 1. Gunil Olsdtr. Grorød 2. Helwig Ingwoldsen Søland 3. Lars Christophersen Biørnedal 4. Ole Arnesen Thoa 5. Ole Rollougsen Hochstad.

 

09.jan              Eid.                Anders Jacobsen Nordal og k. Elen Anbiørnsdtr.                            Karen                             side 34

Faddere: 1. Karen Andersdtr. Sillien 2. Maria Nilsdtr. ibid 3. Nils Jonsen ibid 4. Gunder Olsen Ødewald 5. Jacob Andersen Nordal.

 

16.jan              Eid.                Jacob Erichsen Langangen og k. Anne Andersdtr.                            Kisten                           side 34

Faddere: 1. Marta Boletta Christensdtr. Wiersdal 2. Maren Olsdtr. Lønnabache 3. Ole Halvorsen Sundsaas 4. Abraham Olsen Harewarp 5.Ole Knudsen Wiersdal.

 

16.jan              Sil.                  Peder Larsen Høyset og k. Ingebor Aslachsdtr.                              Helvig                           side 34

Faddere: 1. Helvig Arvesdtr. ibid 2. Gunil Jensdtr. ibid 3. Peder Wulf 4. Jacob Pettersen 5. Nils Pettersen.

1780

30.jan              Eid.                Jacob Larsen Aaklungen og k. Ingebor Olsdtr.                                Lars                               side 34

Faddere: 1. Ragnil Larsdtr. Bacche af Qvelle Sogn 2. Karen Hansdtr. Aaklungen 3. Isac Olsen Solie 4. Michel Iwersen Sættre 5. Nils Olsen Aaklungen.

 

06.feb.             Sil.                  Lars Nilsen Saugen og k. Sidsel Hansdtr.                                       Sidsel                             side 34

Faddere: 1. Helge Hansdtr. Kikkut 2. Gundbiør Hansdtr. Røsager 3. Søren Hansen ibid 4. Tormo Jonsen Kikkut 5. Michel Olsen Øvrebøe.

 

07.feb              Sil.                  Isac Nilsen Kløverød og k. Marta Olsdtr.                                      Jacob                             side 34

Faddere: 1. Dorte Christensdtr. ibid 2. Gunil Gulbransdtr. Sillien 3. Jacob Christensen ibid 4. Povel Aanesen Præstejordet 5. Anders Olsen Tweten.                                                                                                       

                         

07.feb              Sil.                  Nils Svensen Ouestad og k. Ingebor Jacobsdtr.                              Tharan                          side 34

Faddere: 1. Birte Sørensdtr. ibid 2. Helvig Svensdtr. ibid 3. Ole Michelsen Øvrebøe 4. Jon Svensen Ouestad 5. Lars Arvesen ibid.

 

13.feb              Eid.                Knud Nilsen Qvæstad og k. Anne Nilsdtr.                                      Nils                                side 34

Faddere: 1. Gunil Olsdtr. Flochstad 2. Sara Nilsdtr. Qvæstad 3. Eric Andersen Lille Døwig 4. Lars Sørensen Qvæstad.

1780

13.feb.             Eid.                Stener Nilsen Kiøndal og k. Ingeborre Olsdtr.                                 Anne Maria                  side 34

Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Solie 2. Ingebor Jonsdtr. Wiersdal 3. Søren Jonsen ibid 4. Nils Olsen Nøchlegaard 5. Annun Olsen ibid.

[her har presten feilskrevet mornavnet som skal være Marte Marie Olsdtr. – som hun heter ved døpte barn før og etter denne dåpen. IK]

 

20.feb              Eid.                Abraham Olsen Harewarp og k. Elen Andersdtr.                            Ole                                 side 34

Faddere: 1. Sara Jonsdtr. ibid 2. Maren Jacobsdtr. Døwig 3. Anun Olsen Nøchlegaard 4. Isac Olsen Harewarp 5. Ingebricht Andersen Kiørholt.

 

23.feb.             Eid.                Stian Hansen Skrabeklew og k. Anniken Andersdtr.                        Anne                              side 34

Faddere: 1. Aase Andersdtr. Hogholt 2. Karen Toresdtr. Tweten 3. Ingebricht Isachsen Werswiig 4. Gunder Halvorsen Gunneklew 5. Ole Andersen Muule.

 

15.mar             Eid.                Nils Amunsen Lillegaard og k. Birte Jacobsdtr.                                Amun                             side 34

Faddere: 1. Marta Amunsdtr. Waller 2. Inger Nilsdtr. Sillien 3. Børge Jacobsdtr. Røe og 4. Jens Iwersen Grava af Brevig 5. Lars Amunsen Lillegaard.

 

19.mar             Sil.                  Ole Larsen Dyring ved Værket og k. Marta Sørensdtr.                  Søren                              side 35

Faddere: 1. Aaste Pedersdtr. Warme 2. Birte Jansdtr. ibid 3. Peder Jansen ibid 4. Halvor Nilsen ibid 5. Anders Sørensen Moholt.

1780  

19.mar             Sil.                  Peder Pedersen Qvislen og k. Marta Nilsdtr.                                  Ingebor                          side 35

Faddere: 1. Anne Olsdtr. Moholt 2. Marta Isachsdtr. Næs 3. Helge Jørgensen Moholt 4. Ole Sørensen Eyet 5. Anders Nilsen Rødningen.

 

19.mar             Sil.                  Karen Aslesdtr. (efr. 30.Nov. 1777) uægte P. barn                        Kirsten                          side 83 - uægte

Faddere: 1. Anne Jensdtr. Kiste 2. Maren Jonsdtr. ibid 3. Ole Jensen ibid 4. Ole Larsen ibid 5. Nils Pedersen ibid.

Merknad: Barne-fader var Jacob Gulrandsen Kiste, gevorben Soldat, som just da faaet tilladelse at ægte hende.

 

02.apr              Sil.                  Eric Christensen Island og k. Anne Jacobsdtr.                                Ingebor                          side 35

Faddere: 1. Dorte Jacobsdtr. ibid 2. Helwig Engwoldsdtr. Soland 3. Nils Jacobsen Island 4. Nils Jacobsen Hochstad 5. Johan Rollougsen ibid.

 

02.apr              Sil.                  Jørgen Christophersen Sorbøe og k. Karen Jacobsdtr.                   Inger                             side 35

Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Sillien 2. Maria Jørgensdtr. Sorbøe 3. Lars Jacobsen Øvrebøe 4. Anun Jacobsen ibid.

 

02.apr              Sil.                  Johannes Jonsen Kiste og k. Marte Gulbrandsdtr.                          Jon                                side 35

Faddere. 1. Anne Jensdtr. ibid 2. Gunil Gulbransdtr. ibid 3. Ole Jonsen ibid 4. Lars Gulbransen ibid 5. Jacob Gulbransen ibid.

1780 

02.apr              Sil.                  Jens Johannesen Grorød og k. Anne Jonsdtr.                                 Anne                             side 35

Faddere: 1. Ambiør Arvesdtr. Hochstad 2. Live Jonsdtr. Grorød 3. Gulbran Helgesen Toa 4. Clemet Olsen Grorød 5. Nils Helgesen ibid.

 

23.apr              Eid.                Hans Engebrichtsen Ørewiig og k. Maria Jonsdtr.                            Anne                             side 35

Faddere: 1. Marta Christensdtr. Nedre Lunde 2. Anne Engebrichtsdtr. ibid 3. Jon Jacobsen ibid 4. Peder Jensen Hejestad 5. Jon Børgesen Ørewig.

 

04.mai             Sil.                  Knud Aslesen og k. Gunbiør Isachsdtr.                                           Aslac                             side 35

Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Tweten 2. Gunil Aslesdtr. Tosholt 3. Jacob Pedersen Island 4. Mathies Rollougsen Hochstad 5. Jacob Andersen Tweten.

 

04.mai             Sil.                  Ole Andersen Gurholt og k. Kari Larsdtr.                                       Maria                            side 35

Faddere: 1. Pirnille Pedersdtr. Gurholt 2. Mari Olsdtr. Øvrebøe 3. Knud Arnesen Gurholt 4. Søren Larsen Engelsta 5. Michel Olsen Øvrebøe.

 

15.mai             Eid.                Nils Olsen Nøchlegaard og k. Catrine Jonsdtr.                                 Jon                                side 35

Faddere: 1. Maren Jonsdtr. Lønnebacche 2. Marte Knudsdtr. Nøchlegaard 3. Peder Nilsen Sundsaas 4. Hans Christensen Harewarp og 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

Merknad: Hiemmedøbt.

1780  

15.mai             Brevig            Anders Pedersen Saga og k. Inger Carlsdtr.                                     Anne                             side 35

Faddere: 1. Anne Larsdtr. Nøchlegaard 2. Boel Jacobsdtr. Ouen 3. Jacob Gundersen ibid 4. Hans Simonsen ibid 5. Hans Pedersen.

Merknad: døpt i Brevik, ført i kirkeboka for Eidanger.

 

28.mai             Eid.                Nils Nilsen Nordre Lunde og k. Ingebor Halvorsdtr,                        Christen                        side 35

Faddere: 1. Maren Christine Bøe 2. Karine Michelsdtr. Tweten 3. Lars Møller 4. Jacob Aalborg 5. Christen Knudsen.

 

11.jun              Sil.                  Gulbran Helgesen Toa og k. Søne Knudsdtr.                                  Ole                                 side 35

Faddere: 1. Anne Jensdtr. Grorød 2. Maria Rollougsdtr. Hochstad 3. Jens Johannesen Grorød 4. Nils Jacobsen Hochstad 5. Johan Rollougsen Hochstad.

 

11.jun              Sil.                  Jacob Christensen Sillien og k. Helwig Torgersdtr.                          Anne                              side 35

Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. ibid 2. Gunil Gulbransdtr. ibid 3. Nils Christensen ibid 4. Anun Jacobsen Øvrebøe 5. Jacob Andersen Schielbred.

 

11.jun              Sil.                  Nils Gundersen Tormosrød og k. Ingebor Bertelsdtr.                       Gunder                          side 35

Faddere: 1. Dorte Jacobsdtr. Island 2. Maria Knudsdtr. Søntved 3. Nils Jacobsen Island 4. Halvor Povelsen Røe 5. Bertel Hansen Gurholt.

1780

25.jun.             Eid.                Peder Halvorsen Fiære og k. Maria Jacobsdtr.                                Inger Margrete            side 35

Faddere: 1. Anne Malene Olsdtr. Kulletangen 2. Inger Andersdtr. fra Porsgrund 3. Bærulf Biørnsen Kulletangen 4. Christen Larsen Herøe 5. Peder Tolfsen Klewstrand.

 

3.jul                 Sil.                  Ole Danielsen Tosholt og k. Helvig Andersdtr.                                Anna                              side 35

Faddere: 1. Karen Jonsdtr. ibid 2. Anne Danielsdtr. ibid 3. Gullic Rasmusen Engelstad 4. Ole Solvesen Høyset 5. Nils Danielsen.

 

13.aug             Sil.                  Abraham Olsen Solverød og k. Maria Jacobsdtr.                             Ole                               side 35

Faddere: 1. Karen Olsdtr. Tormosrød 2. Ingebor Knudsdtr. Solverød 3. Nils Jacobsen Island 4. Eric Olsen fra Gimsøe Kloster 5. Nils Jacobsen Hochstad.

 

13.aug             Brevig            Lars Christensen Ramberg og k. Anne Gundersdtr.                          Karen                            side 35

Faddere: 1. Elen Sørensdtr. Biønnæs 2. Kirsten Christophersdtr. Berg 3. Gunder Rougtved 4. Tor Leerstang 5. Ole Christensen ibid.

Merknad: Eidanger – døpt i Brevik.

 

13.aug             Eid.                Anders Larsen Nøchlegaard og k. Anne Larsdtr.                             Maren                           side 35

Faddere: 1. Lisbet Henrichsdtr. Barseboe 2. Ingeborg Stenersdtr. Nøchlegaard 3. Hans Christensen Harewarp 4. Anders Olsen Lønnebakke 5. Nils Halvorsen.

1780

20.aug             Eid.                Anders Povelsen Døwig og k. Marta Madsdtr.                                Povel                             side 35

Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegaard 2. Anne Siwersdtr. fra Porsgrund 3. Søren Olsen Waller ibid 4. Hans Hansen ibid 5. Peder Hasler.

 

27.aug             Eid.                Jacob Olsen Langangen og k. Maria Olsdtr.                                    Karen                             side 35

Faddere: 1. Maren Larsdtr. Claussen 2. Marta Maria Pedersdtr. Sundsaas 3. Christen  Nilsen Wiersdal 4. Anders Sørensen ibid 5. Nils Halvorsen Lønnebacche.                                                                                           

 

03.sep              Sil.                  Jon Svensen Ouestad og k. Birte Sørensdtr.                                   Tharan                          side 36

Faddere: 1. Ingebor Jacobsdtr. ibid 2. Helvig Svensdtr. ibid 3. Nils Svensen ibid 4. Gullic Ellevsen Serkland 5. Nils Larsen Ouestad.                    

 

03.sep              Sil.                  Clemet Olsen Grorød-Eje og k. Thone Johannesdtr.                       Ingebor                         side 36

Faddere: 1. Karen Rønnicsdtr. Solan 2. Helvig Ingwoldsdtr. ibid 3. Ingwold Nilsen ibid 4. Jon Johannesen Grorød 5. Michel Solvesen Høyset.

 

10.sep              Eid.                Jon Jacobsen Nedre Lunde og k. Gunil Amundsdtr.                        Ambor Margrete          side 36

Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegaard 2. Inger Nilsdtr. Sillien 3. Amun Olsen Lillegaard 4. Ingebricht Stosen Waller 5. Lars Amunsen Lillegaard.

1780  

10.sep              Eid.                Nils Jacobsen Hasler og k. Maren Rasmusdtr.                                Aaste                             side 36

Faddere: 1. Karen Rasmusdtr. Rørerød 2. Kisten Larsdtr. Wiersdal 3. Rasmus Olsen Hasler 4. Ole Jacobsen Rørerød 5. Peder Rasmusen Hasler.

 

17.sep              Sil.                  Ewen Nilsen Kiste og afg. kone Karen Jensdtr.                              Christen                        side  36

Faddere: 1. Anne Simonsdtr. ibid 2. Birte Pedersdtr. ibid 3. Isac Pedersen ibid 4. Nils Danielsen ibid 5. Nils Pedersen ibid.  

 

24.sep              Eid.                Lars Kiørholt og k. Karen Jørgensdtr.                                             Ole                                side 36

Faddere: 1. Birte Ericsdtr. fra Brevig 2. Chatrine Larsdtr. Kiørholt 3. Abraham Aasolsen Hwalen 4. Christen Ericsen fra Brevig 5. Jon Arnesen.

 

01.okt              Eid.                Eric Sørensen Langangen og k. Sara Christophersdtr.                      Maren                          side 36

Faddere: 1. Catrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Maren Olsdtr. Lønnebacche 3. Cornelius Hansen Sundsaas 4. Anders Olsen Lønnebacche 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

 

08.okt              Sil.                  Ole Solvesen Høyset og k. Marta Nilsdtr.                                     Ingebor                          side 36

Faddere: 1. Helwig Arvesdtr. ibid 2. Maren Johannesdtr. ibid 3. Nils Wetlesen Holte 4. Knud Larsen Høyset 5. Michel Solvesen ibid.

1780  

08.okt              Sil.                  Nils Jonsen Tosholt og k. Ingeborg  Jonsdtr.                                  Peder                             side 36

Faddere: 1. Anne Jensdtr. Kiste 2. Helvig Ingwoldsdtr. Soland 3. Ole Jonsen Kiste 4. Ole Danielsen Tosholt 5. Nils Pedersen Kiste.

 

08.okt              Sil.                  Ole Larsen Tweten og k. Anne Olsdtr.                                           Marte                           side 36

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Søntved 2. Maria Knudsdtr. ibid 3. Anders Olsen Tweten 4. Halvor Povelsen Røe 5. Nils Knudsen Søntved.

 

08.okt              Sil.                  Søren Larsen Engelstae og k. Gunil Hendrichsdtr.                           Birte                              side 36

Faddere: 1. Anne Svensdtr. Serkland 2. Maren Hendrichsdtr. Gonsholt 3. Gullic Rasmusen Engelstae 4. Ole Andersen Gurholt 5. Eric Hendrichsen Serkland.

 

15.okt              Eid.                Ole Hansen Ørestved og k. Marta Jensdtr.                                     Jens                              side 36

Faddere: 1. Rejer Biørntveds k. Antonette Arveskog 2. Catrine Sørensdtr. Tejen fra Solum Sogn 3. Lensmand Anders Muule 4. Ole Nilsen Hogholt 5. Knud Abrahamsen Ørestved.

 

22.okt              Eid.                Anders Sørensen Wiersdal og k. Marta Bolette Christensdtr.         Aaste                             side 36

Faddere: 1. Maria Olsdtr. Langangen 2. Kisten Larsdtr. Wiersdal 3. Anun Olsen ibid 4. Peder Rasmusen Hasler 5. Nils Larsen Wiersdal.

1780  

19.nov             Sil.                  Knud Jermundsen Grorød og k. Groe Rasmusdtr.                          Ingebor                         side 36

Faddere: 1. Anne Olsdtr. Tweten 2. Ingebor Nilsdtr. Sillien 3. Rasmus Olsen Halling 4. Nils Knudsen Søntved 5. Ole Knudsen ibid.

 

19.nov             Sil.                  Anders Olsen Tweten og k. Anne Pedersdatter                              Nils                               side 36

Faddere: 1. Marte Wetlesdtr. Island 2. Maria Rollougsdtr. Hochstad 3. Ole Larsen Tweten 4. Jacob Andersen ibid 5. Ole Jacobsen Island.

 

19.nov             Sil.                  Lars Gulbrandsen Kiste og k. Maren Jensdtr.                                 Gullic                             side 36

Faddere: 1. Marta Gulbransdtr. ibid 2. Maren Olsdtr. Øvrebøe 3. Ole Jonsen Kiste 4. Nils Danielsen ibid 5. Jacob Gulbrandsen ibid.

 

03.des             Eid.                Lars Nilsen Sillien og k. Anne Olsdtr.                                             Lars                               side 36

Faddere: 1. Karen Andersdtr. ibid 2. Maria Nilsdtr. ibid 3. Amun Knudsen Flochstad 4. Anders Nilsen Rødningen 5. Jacob Andersen Nordal.

 

10.des             Sil.                  Ole Jansen Gurholts k. efter hiemmedøbte D. B. introduseret.                                               side 36

1780  

10.des             Sil.                  Knud Larsen Høyset og k. Helwig Arvesdtr.                                 Arve                                side 36

Faddere: 1. Marte Nilsdtr. ibid 2. Helwig Engwoldsdtr. Søland 3. Ole Solvesen Høyset 4. Ole Arvesen Ouestad 5. Engebricht Nilsen Høgset.

 

10.des             Sil.                  Anders Pedersen Serkland og k. Anne Nilsdtr.                              Margrete                       side 36

Faddere: 1. Anne Sørensdtr. ibid 2. Ingeborre Nilsdtr. Sillien 3. Gullic Ellewsen Serkland 4. Eric Hendricsen ibid 5. Jacob Nilsen Røe.

 

10.des             Sil.                  Peder Jansen ved Værket og k. Birte Jansdtr.                                Maren                           side 36

Faddere: 1. Maria Rasmusdtr. ibid 2. Marte Sørensdtr. ibid 3. Mester Ole Jansen Warme 4. Jan Jansen Halling 5. Halvor Nilsen ibid.

 

10.des             Sil.                  Ole Jonsen Kiste og k. Anne Jensdtr.                                             Inger                              side 36

Faddere: 1. Marte Gulbransdtr. ibid 2. Gunil Gulbransdtr. ibid 3. Johannes Jonsen ibid 4. Lars Gulbransen ibid 5. Lars Jensen Hwarnæs.

 

17.des             Eid.                Lars Larsen Buer og k. Elen Olsdtr.                                                Lars                               side 36

Faddere: 1. Elen Anbiørnsdtr. Nordal 2. Maria Andersdtr. ibid 3. Jacob Olsen Langangen 4. Jon Nilsen Sillien 5. Helje Larsen Buer.

1780  

17.des             Eid.                Nils Halvorsen Lunde Nordre og k. Birte Engebrictsdtr.                  Engebrict                       side 37

Faddere: 1. Kisti Tolvsdtr. ibid 2. Anne Amunsdtr. ibid 3. Iwer Larsen ibid 4. Hans Bentsen Holte 5. Hans Nilsen Lunde N.

 

17.des             Eid.                    Ole Christensen Pasa under Røe Nordre og k. Kari Christensdtr.Marta                            side 37

Faddere: 1. Marte Amunsdtr. Waller 2. Maren Halvorsdtr. Tweten 3. Carl Larsen Waller 4. Lars Amunsen Tweten 5. Ole Jacobsen Præstegaarden.

 

 26.des            Eid.                Anders Christophersen Stulen og k. Maren Pedersdtr.                     Anun                              side 37

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Lille Døwig 2. Kistine Pedersdtr. Sundsaas 3. Mads Nilsen Sannie fra Aasebakken 4. Isac Olsen Solie 5. Nils Pedersen Sundsaas.

 

26.des             Eid.                Hans Hansen Smekkerød og k. Inger Olsdtr.                                   Ole                                 side 37

Faddere: Birte Iwersdtr. Sæter 2. Maria Larsdtr. Buer 3. Nils Larsen Traaholt 4. Jacob Andersen Nordal 5. Ole Olsen Lanner.

 

31.des             Eid.                Anders Østensen Søndre Røe og k. Ingebor Halvorsdtr.    &nbs