| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


Eidanger ministerialbok nr.4, 1733 – 1759, Døpte

i Eidanger (med Østre Porsgrund) og Siljan/Slemdal kirker

 

Jørn Olsen 2009

Det kan være noe avvik fra originalen.

Navn som er skrevet fullstendig ikke forkortet og lignende.

Det kan også være tekst som er utelatt, men det er ubetydelig.

Egne kommentarer/tillegg står det ”JO” etter.

Alle former for *son/søn/s. er her skrevet som sen.

 

Jeg har stort sett utelatt de fleste ”eieformene”. Jeg skriver f. eks NN Lander og ikke NN Landers,

NN Olsen og ikke NN Olsens osv. Dette da jeg også stort sett har utelatt ordene som viser at det er et ”ægte barn”.

Dette gjelder de fleste barnedåpene og ville bare blitt stadige gjentagelser.

Jeg har stort sett tatt med alle ordene rundt ”u-ægte barn”.

 

Varianter av ordet ”mandfaddere” er alle skrevet ”mandfaddere”.

 

Den første kvinnen som nevnes blant fadderne bærer barnet. Etter henne står ordet ”assi/assistente” før neste kvinnenavn.

Dette har jeg konsekvent utelatt.

 

Dette er en avskrift, og det er da min tolking av teksten. Derfor vil jeg anbefale å sjekke originalen.

 

Her er originalen: Eidanger 1733-1759

 

 

 

dåpsdato               kirke                      Foreldre                                                                                                                                              barn                                sidenr.

faddere                                                                                                                                                                                                                                              i kirkeboken

 

 

 

1733

 

 

1. jan               Eid                   Olle Sørensen Lunde og Maren Olsdatter                                                   Jacob                                               side 1

Faddere: baaren af Inger Gundersdatter, jente Ingeborg Nielsdatter Qvæstad, mandfaddere: Niels Olsen Viersdalen, Lars Olsen Nordre Lunde, Jacob Olsen Qvæstad.

 

11. jan             Eid.                  Tyge Nielsen Dall og Magnild Larsdatter                                                   Margrethe                                        side 1

Faddere: baaren af Kirsten Larsdatter, Maria Larsdatter, mandfaddere: Peder Nielsen, Arne Laugesen.

 

1. feb              Sil.                   Emanuel Gregersen ved Verchet og Johanna Carlsdatter                            Gregers                                             side 1

Faddere: baaren af Else Gabrielsdatter ved Verchet, Birthe Larsdatter Qvihselen, mandfaddere: Olle Svendsen ved Verchet, Olle Larsen Tufdal, Henric Pedersen ved Verchet.

 

1. feb              Sil.                   Olle Olsen Røe og Gunnild Pedersdatter                                                    Anders                                               side 1

Faddere: baaren af Helge Gullichsdatter, Giørell Olsdatter Røe, mandfaddere: Povel Olsen Kiste, Sergiant Christopher Vaxmouth.

1733

1. feb              Sil.                   Gullich Biørnsen Guurholt og Marj Olsdatter                                              Birthe                                                side 1 

Faddere: baaren af Anna Erichsdatter Øverbøe, Ragnild Olsdatter, Johanna Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Halfvor Olsen Guurholt, Joen Biørnsen Skielbred.

 

2. feb              Eid.                  Christen Olsen Qvæstad og Maren Søfrensdatter

                                               (Hun het vel Andersdatter. JO)                                                                  Olle                                                   side 1

Faddere: baaren af Anna Povelsdatter Traaholt, Karen Torchildsdatter Qvæstad, mandfaddere: Niels Olsen Viersdal, Søfren Nielsen Riis i Gjerpen sogn, Jacob Olsen Qvæstad.

 

8. feb              Eid.                  Bent Knudsen Aas og Ingeborg Schajisdatter                                            Sara                                                   side 2

Faddere: baaren af Magnild Andersdatter Saltboeden, Sara Schajesdatter Klep, mandfaddere: Christopher Andersen Hejestad, David Nielsen, Hans Joensen Aass.

 

9. feb              Eid.                  Mons. Frideric Prophs og Dorothea Jensdatter                                         Jens                                                    side 2

Faddere: baaren af Hr. Cancellie Raad Leopoldi senioris frue Kirsten Brinch, Catharina Susanna Hr. Koefoeds, mandfaddere: Hr. Capitain Hans Holmboe, mons. Hans Kierulf.

1733

15. feb            Sil.                   Olle Jacobsen Kløverøed og Maren Rasmusdatter, hiemmedøbt                Peder                                                 side 2

Faddere: baaren af Margrette Knudsdatter Kløfverøed, Karen Søfrensdatter Kløfverøed, mandfaddere: Jacob Knudsen Huuset, Anders Rasmusen Kløverøed, Jacob Olsen Øfverbøe.

 

28. feb            Eid.                  Civert Larsen Bache og Maren Rolfsdatter                                                Helvig                                                side 2

Faddere: baaren af Madam Aal, mademoiselle Anna Jensdatter Biørntvedt, mandfaddere: mons. Thomas Bugge, Styrmand paa Cancellie Raad Leopoldis Skib kaldet Claus Bertel, monsieur Peter Lorets, monsieur Niels Bugge.

 

1. mar             Eid.                  Halvor Gundersen Øveraasen og Birthe Anundsdatter                               Olle                                                    side 2

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lunde, Marthe Christensdatter, mandfaddere: Hans Gundersen Lj, Hans Svindholt, Arne Joensen Lunde.

 

2. mar             Eid.                  Monsieur Hans Kierulf og Else Brinch                                                      James                                                 side 2

Faddere: baaren af fru Cansellie Raad Inger, Frøcen Fien, mandfaddere: Hr. Cansellie Raad Leopoldus, Capitain Hans Holmboe, Hr. Tolder Nicolaj Friesenberg, Mons. Søfren Leopoldus.

1733

4. mar             Eid.                  Helge Nielsen og Mallene Nielsdatter                                                       Niels                                                   side 2

Faddere: baaren af Inger Søndre Lunde, Petronella Hansdatter Vaateklef, mandfaddere: Lars Olsen Nordre Lunde, Erland Pedersen Vaateklef, Jacob Olsen Qvæstad.

 

8. mar             Sil.                   Sergiant Christopher Jørgensen Vaxmuth

og Ingri Christensdatter, hiemmedøb                                                         Jørgen                                                side 3

Faddere: baaren af Anna Erichsdatter, Martha Torchildsdatter Sorbøe, mandfaddere: Jens Pedersen Øverbøe eije, Jens Christensen Sorbøe, Christen Jacobsen Præstegaarden.

 

8. mar             Sil.                   Olle Laersen Tufdal og Gunild Guldbrandsdatter                                        Jacob                                                 side 3

Faddere: baaren af Karen Erichsdatter Toesholt, Anna Olsdatter Grorøe, mandfaddere: Anders Nielsen Toesholt, Michel Olsen Øvrebøe, Michel Jacobsen Toesholt.

 

8. mar             Sil.                   Lars Pedersen Søendtveedt og Aaste Olsdatter                                          Olle                                                    side 3

Faddere: baaren af Aaste Pedersdatter Tormoedsrøed, Birthe Larsdatter Syndtveedt, mandfaddere: Gunder Nielsen Tormoedsrøed, Johannes Olsen Eij, Jacob Olsen Øverbøe.

1733

11. mar           Eid.                  Lars Olsen Nordre Lunde og Marj Nielsdatter                                          Isach                                                   side 3

Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter Lunde, Johanna Larsdatter, mandfaddere: Holger Nielsen Gudsfred, Christen Olsen Qvæstad, Jacob Olsen Qvæstad.

 

25. mar           Eid.                  Henric Halfvorsen og Maren Andersdatter                                                Martha                                               side 3

Faddere: baaren af Else Nielsdatter, Birthe Hansdatter, mandfaddere: Jens Jensen, Christen Olsen.

 

2. apr              Eid.                  Ingebricht Anundsen og Inger Larsdatter                                                   Lars                                                    side 3

Faddere: baaren af Ingeborg Hansdatter, Aaste Olsdatter Flaaden, mandfaddere: Lars Jensen Røe, Niels Olsen Hougholt.

 

2. apr              Eid.                  Holger Hansen Lje og Margrethe Olsdatter                                                Anna                                                  side 3

Faddere: baaren af Madame Hattons, Else Arfveschou, mandfaddere: Mons. Bertel Jobsen Arfveschou, Lars Andersen Grefsent.

1733 

3. apr              Sil.                   Peder Joensen Hammersmid og Aaste Hansdatter                                     Joen                                                   side 3

Faddere: baaren af Karen Svendsdatter Kiste, Birthe Olsdatter Eijet, mandfaddere: Olle Svendsen, Emanuel Gregersen, Ingebret Pedersen.                    

 

3. apr              Sil.                   Niels Joensen Søeland og Helge Olsdatter                                                 Peder                                                 side 3

Faddere: baaren af Ingeborg Joensdatter Søeland, Mari Nielsdatter Solverøed, mandfaddere: Niels Jacobsen Solfverøed, Ingebret Island, Niels Michelsen Søeland.

 

3. apr              Sil.                   Niels Simonsen Moeholt og Ingeborg Simonsdatter                                    Simon                                                side 3

Faddere: baaren af Martha Søerensdatter Moeholt, Martha Jacobsdatter Kiste, mandfaddere: Rejer Tollefsen Naphug, Olle Thomasen Eijet, Anders Olsen Kiste.

 

12. apr            Eid.                  Lars Jensen paa Osebachen og Maren Knudsdatter                                  Søfren                                                side 4

Faddere: baaren af Maren Hansdatter, Birthe Tolfsdatter, mandfaddere: Hans Tobiasen Sadelmager, Niels Svendske, Knudt Laugesen.

1733 

19. apr            Eid.                  Hans Solfvesen Tangen og Maren Christensdatters

ægte barn/tvillinger, den ene hiemmedøbt og er blefen kaldet                     Solfve                                                 side 4

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter, Gunnild Johannisdatter Sundet, mandfaddere: Tolf Pedersen Stranden, Ingebret Anundsen Røe.

 

                                               det 2.det blef døbt i kirchen, og blef kaldet                                                Søfren

Faddere: baaren af Anna Torbiørnsdatter Grønlie, Ingeborg Andersdatter Gaasegrund, mandfaddere: Hans Anundsen Røe, Olle Olsen Flaaden.

 

26. apr            Eid.                  Peder Rejersen Birketvedt og Anna Olsdatter                                           Anna                                                  side 4

Faddere: baaren af Anna Nielsdatter Sledevolden, Maren Olsdatter, mandfaddere: Niels Nielsen Klefven, Even Olsen Rønningen i Gierpen sogn.

 

29. apr            Eid.                  Hans Nielsen og Anna Margretha Ulrichsdatter                                         Ulric                                                   side 4

Faddere: baaren af Johanna Jensdatter, Karen Andersdatter, mandfaddere: Sergiant Civert Larsen Bache, Jacob Nielsen, Arne Laugesen.

1733  

2. mai             Eid.                  Søfren Henrichsen og Maren Joensdatter                                                   Anna Maria                                      side 4

Faddere: baaren af Karen Haagensdatter, Karen Henrichsdatter, mandfaddere: Johannes Johannisen, Niels Andersen.

 

3. mai             Eid.                  Corporal Amund Larsen og Anne Halfvorsdatter                                        Karen                                                 side 4

Faddere: baaren af Ingeborg Civertsdatter, Christense Andersdatter, mandfaddere: Christen Olsen, Hans Civertsen.

 

3. mai             Eid.                  Simon Rognelie og Ellen Pedersdatter                                                        Elisabeth                                           side 4

Faddere: baaren af Ingeborg Olsdatter Basseboe, Sophia Svendsdatter Rognelie, mandfaddere: Svend Simonsen Rognelie, Johannes Joensen.

 

10. mai           Sil.                   Hans Larsen Brandal ved Verchet og Else Gabrielsdatter                           Clara Christina                                 side 4

Faddere: baaren af Anna Knudsdatter ved Verchet, Anna Nielsdatter Moeholt, mandfaddere: Emanuel Gregersen, Adam Johannisen.

 1733 

17. mai           Eid.                  Jørgen Bentsen og Catharina Andersdatter                                                Mallene                                             side 5

Faddere: baaren af Maren Abrahamsdatter Øristvedt, Kirsten Hansdatter Tveten, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Lars Andersen, Povel Knudsen Traaholt.

 

25. mai           Eid.                  Abraham Hansen Grafva og Sara Hansdatter                                             Aase                                                   side 5

Faddere: baaren af Anna Hansdatter Hejestad, Amborg Arnesdatter Kiørholt, mandfaddere: Arne Jørgensen Kiørholt, Lars Pedersen Grafva, Ole Christensen Øfre Lunde.

 

28. mai           Eid.                  Monsieur Ulric Anthon de Rohde og Madame Alhed Tyrholm                   Anna Carina                                       side 5

Faddere: baaren af Karen Tyrholm Hr. Gerhard Vingis, Jomfrue Margrethe Brandenborg, mandfaddere: Hr. Gierhard Vinge, Monseiur Tobias Hichmand, Mons. Hans Kierulf.

 

31. mai           Eid.                  Olle Ingebretsen Aaklungen og Inger Olsdatter                                          Olle                                                    side 5

Faddere: baaren af Anna Ingebretsdatter, Maren Villumsdatter Ragnildrøe, mandfaddere: Stoe Søfrensen Ødegaard, Otte Røera, Anders Nilsen Kindal.

1733  

7. jun               Eid.                  Hans Sadelmagers og Maren Mortensdatters ægte barn tvillinger

                                               Sønnen blef kaldet                                                                                    Anders                                               side 5

Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter, Gunnild Arnesdatter, mandfaddere: Ernst Hansen Mejer Skildrer, En dreng tiennede hos Hr. Cancelieraad Leopoldus dend ældre ved nafn Brynnild Andersen.

 

                                               Datteren blef kaldet                                                                                     Ellen Christina                                side 5

Faddere: baaren af Maren Knudsdatter, Martha Andersdatter, mandfaddere: Jørgen Andersen, Anders Caspersen Snidcher.

 

8. jun               Eid.                  Monsiur Niels Aal og Madam Margrethe Nielsdatter                                Niels                                                   side 5

Faddere: baaren af frue Cancelieraad paa Borrestad Margrethe Deichman, Jomfrue Inger Borse, mandfaddere: Sign. Gunder Buer, Mons. Fridric Proph, Mons. Søfren Bouman.

 

14. jun             Eid.                  Halvor Bentsen og Siri Hansdatter                                                           Kirsten                                               side 6

Faddere: baaren af Maren Rolfsdatter, Maria Jensdatter, mandfaddere: Hans Tobiasen Sadelmager, Arne Laugesen.

1733  

21. jun             Eid.                  Birthe Jensdatters u-ægte barn N: Jacob. (Når det gjelder

 barnefaderens navn vises det til side 344 i kirkeboken. Der finnes

et skriftemål der hun utlegger et ”half taabelig mennische ved nafn

Lars Amundsen Scrabeklef” som barnefader. Han står oppført som

”vandvidig” i sjeleregisteret av 1725. JO)                                                   Jacob                                                 side 6

Faddere: baaren af Birthe Simonsdatter, Karen Jensdatter, mandfaddere: Hans Pedersen Tangen, Anders Christiansen Brønsøe.

 

29. jun             Eid.                  Anders Olsen Klochers og Christina Søfrensdatters ægte barn                  Inger Christina                                  side 6

Faddere: baaren af Madam Else Kierulf, Inger Borse, mandfaddere: Tolder Nicolaj Frisenberg, Halfvor Jobsen Arveschou.

 

5. jul                Eid.                  Iver Arnesen Solj og Maren Michelsdatter                                               Maren                                                side 6

Faddere: baaren af Ellen Pedersdatter Kindalen, Anne Arnesdatter Solj, Pernille Hansdatter Vaateklef, mandfaddere: Niels Olsen Viersdalen, Isach Hansen Sætteret, Knudt Knudsen Viersdalen.

1733

16. jul              Eid.                  Styrmand Peder Lorentz og Nenni Lorenzdatter                                       Andreas                                             side 6

Faddere: baaren af Madame Grethe Aal, Jomfru Inger Borse, mandfaddere: Hr. Tolder Nicolaj Frisenberg, monsieur Hans Kierulf, monsieur Bertel Jobsen.

 

19. jul              Eid.                  Niels Olsen Soldat paa Hougholt og Kirsten Nielsdatters

første ægte barn                                                                                       Maria                                                 side 6

Faddere: baaren af Anna Nielsdatter Flaaden, Gurj Nielsdatter Hougholt. mandfaddere: Niels Andfindsen Hougholt, Niels Olsen Hougholt, Olle Olsen Flaaden.

 

2. aug              Sil.                   Povel Olsen Kiste og Martha Jacobsdatter                                                Martha                                               side 7

Faddere: baaren af Kirsti Evensdatter Ouvestad, Zidsel Andersdatter Suurdalen, Birthe Halvorsdatter Kiste, mandfaddere: Søfren Johannisen Ej, Anders Olsen Kiste.

 

9. aug              Eid.                  Amund Anundsen og Ellen Nielsdatter                                                      Hans                                                   side 7

Faddere: baaren af Anna Nielsdatter Lander, Inger Olsdatter Landgangen, mandfaddere: Niels Jensen Kaachersvold, Lars Prossen, Lars Olsen Landgangen.

1733 

30. aug            Eid.                  Anders Andersen og Ellen Abrahamsdatter                                               Abel                                                   side 7

Faddere: baaren af Maren Hansdatter, Anna Christophersdatter, mandfaddere: Rasmus Christensen, Arne Laugesen.

 

3. sep  NB!      Eid.                  Johan Michael Røsler og Maria Andreasdatter

deris ægte barn tvillinger

1.                                                                                                                Johan Michael                               side 7

Faddere: baaren af frue Cancelieraad Margrethe Deichman, Frøchen Fien, mandfaddere: Major Hans Holmboe, Hr. Capitain Peter Deichman.

 

                                               2.                                                                                                               Else Maria

Faddere: baaren af Madam Else Kierulfs, Jomfrue Inger Borse, mandfaddere: Cansellieraad Carl Deichman, Mons. Halvardus Borse.

 

23. aug            Sil.                   Eric Pedersen ved Verchet og Anna Knudsdatter                                        Peder                                               side 7 

Faddere: baaren af Else Gabrielsdatter ved Verchet, Lisbet Michelsdatter Qviselen, mandfaddere: Peder Joensen ved Verchet, Emanuel Gregersen, Lars Pedersen.

1733  

23. aug            Sil.                   Mathis Jacobsen Island Eje og Martha Pedersdatter                                  Olle                                                    side 7

Faddere: baaren af Kirsti Nielsdatter, Mari Larsdatter Island, mandfaddere: Vetle Tveten, Ole Solverød, Lars Thorsen?

 

16. sep            Eid.                  Jacob Nielsen Jyde og Lisbeth Bendtsdatter                                              Johannes                                         side 8

Faddere: baaren af Inger Margrethe Uldrichsdatter, Margrethe paa Biørntvedt, mandfaddere: Olle Blum Kudsk paa Biørntveed, Jens Nielsen.

 

16. sep            Eid.                  Hans Olsen Røed og Kisten Jacobsdatter                                                 Ingeborg                                           side 8

Faddere: baaren af Martha Andersdatter Røe, Mari Joensdatter Aas, mandfaddere: Anders Nielsen Kindalen.

 

16. sep            Eid.                  Pross Andersen Nøglegaard og Ingeborg Jensdatter                                  Anna Margrethe                              side 8

Faddere: baaren af Ingeborg Hansdatter, Aase Nielsdatter Solum, mandfaddere: Knudt Andersen Traaholt, Niels Kaachersvold og Povel Knudsen Traaholt.

1733 

27. sep            Eid.                  Jacob Nielsen Lunde og Amborg Anundsdatter                                           Vetlef                                              side 8

Faddere: baaren af Maria Anundsdatter, Else Andersdatter Øerevig, mandfaddere: Niels Olsen Lunde, Hans Nielsen Lunde, Joen Børresen Schaverager.

 

1. okt               Eid.                  Ingebricht Jørgensen og Birthe Pedersdatter                                              Peder                                                side 8

Faddere: baaren af Mette Tygisdatter paa Gierpen side, Margrethe Siversdatter i Gierpen sougn, mandfaddere: Jens Jensen, Svend Olsen.

 

4. okt               Eid.                  Hans Boyesen og Maren Nielsdatter                                                         Rebecha                                           side 8 

Faddere: baaren af Madam Anna Povelsdatter Bugge, Mademoisell Else Dorothea Jobsdatter, mandfaddere: Mons. Johan Michael Røsler, monsieur Niels Ulricsen Bugge.

 

4. okt               Eid.                  Gunder Knudsen Skaverager Ejet og Anna Larsdatter                               Jacob                                               side 8

Faddere: baaren af Karen Knudsdatter Aas, Helvig Svendsdatter Bache, mandfaddere: Even Andersen Øerevig, Hans Nielsen Hougholt.

1733  

4. okt               Sil.                   Halvor Olsen Guurholt og Margrethe Olsdatter

                                               (Hun het vel Randi Olsdatter. JO)                                                               Olle                                                  side 8

Faddere: baaren af Marj Olsdatter Guurholt Eyet, Rønnou Olsdatter Serchland, mandfaddere: Olle Olsen Guurholt, Peder Phindsen Guurholt Eyet, Thoer Olsen Guurholt.

 

1. nov              Eid.                  Olle Svendsen Valler og Ellen Larsdatter                                                    Søeren                                              side 9

Faddere: baaren af Aase Larsdatter Viersdalen, Margrethe Andersdatter Valler, mandfaddere: Jan Hansen Mule, Knudt Knudsen Viersdal.

 

1. nov              Eid.                  Hans Anundsen Røe og Ingeborg Hansdatter                                              Else                                                  side 9

Faddere: baaren af Inger Larsdatter Røe, Gurj Nielsdatter Hougholt, mandfaddere: Niels Olsen Hougholt, Cornelius Hansen Tveten.

 

15. nov            Eid.                  Lars Prossen Hallevarp og Giørand Anundsdatter, hiemmedøbt                 Birthe                                                side 9

Faddere: baaren af Ingeborg Hansdatter Nøglegaard, Anne Hansdatter Lønnebache, Pross Andersen Nøglegaard, Amund Anundsen Landgangen og Hans Hansen Traaholt.

1733  

17. okt             Eid.                  Eric Anundsen Landgangen og Anna Jansdatter                                         Inger                                                 side 9

Faddere: baaren af Elen Nielsdatter, Anna Hansdatter Lønnebachen, mandfaddere: Lars Prossen, Søfren Nielsen Grønsholt, Gunder Jansen Mørrierød.

 

6. des              Eid.                  Tolf Pedersen Stranden og Karen Haraldsdatter                                         Kirsten                                             side 9

Faddere: baaren af Anna Torbiørnsdatter, Anna Haraldsdatter, mandfaddere: Hans Solvsen Tangen, Jens Eliasen.

 

18. des            Sil.                   Eric Povelsen Kløfverøe og Margrethe Knudsdatter                                   Knudt                                              side 10

Faddere: baaren af Karen Knudsdatter, Maria Jacobsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Olle Jacobsen Kløfverøe, Jens Michelsen Hogstad, Niels Michelsen Søeland.

 

18. des            Sil.                   Søeren Johannisen Eije og Birthe Olsdatter                                                Sidzel                                               side 10

Faddere: baaren af Ingeborg Olsdatter Eije, Martha Jacobsdatter Kiiste, mandfaddere: Povel Olsen Kiste, Anders Olsen Kijste.

1733  

18. des            Sil.                   Birthe Jørgensdatters uægte barn som var hiemmedøbt og var

                                               kaldet Jørgen blef samme dag ført til kirchen                                            Jørgen                                               side 10

                                               (Publ.Abs.Olut. 31. januar 1733 side 344 ”Birthe Jørgensdatter

udlagt til barnefader en dreng ved nafn Lars Pedersen”. JO)

Faddere: baaren af Birthe Larsdatter Søndtvet, Elisabet Pedersdatter Tveten, mandfaddere: Gunder Nielsen Tormoedsrød, Jacob Olsen Øfrebøe.

 

 

1734

 

 

1. jan               Eid.                  Hans Larsen Hejestad og Johanna Stoesdatter                                          Lars                                                  side 11

Faddere: baaren af Anna Hansdatter Hejestad, Giertrud Larsdatter Hejestad, mandfaddere: Isaach Pedersen Schiælsvig, Even Andersen Øerevig, Hans Nielsen.

 

10. jan             Eid.                  Brønnild Andersen fra Osebachen og Birthe Tolfsdatter                            Anders                                              side 11

Faddere: baaren af Madam Margrethe Nielsdatter Aal, Inger Borse, mandfaddere: Monsieur Thomas Bugge, Mons. Heichmand Studiosus (Student JO).

 

10. jan             Sil.                   Gunder Nielsen Tormoedsrøe og Aaste Pedersdatter                                 Olle                                                  side 11

Faddere: baaren af Kisten Nielsdatter Island, Elisabeth Pedersdatter Tveten, mandfaddere: Kittil Olsen Tormoedsrøe Eijet, Lars Pedersen Syndtveed, Olle Nielsen Solverøed.

1734  

27. jan             Eid.                  Monsieur Thomas Ulrichsen Bugge og Anna Povelsdatter                         Inger Christina                                side 11

Faddere: baaren af Madam Else Søfrensdatter Brinch, Inger Borse, mandfaddere: Seign. Hans Kierulf, Mons. Job Christensen Arvescou, Mons. Frideric Proph, Mons. Niels Ulrichsen Bugge.

 

31. jan             Sil.                   Peder Phindsen Guurholt og Maren Olsdatter, hiemmedøbt                     Amund                                                side 11

Faddere: baaren af Anna Erichsdatter Øverbøe, Ingeborg Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Olle Olsen Guurholt.

 

10. feb            Eid.                  Otte Olsen Røere og Christense Halvorsdatter                                           Joen                                                 side 12

Faddere: baaren af Karen Iversdatter Røererøe, Ingeborg Jensdatter Døevig, mandfaddere: Anders Halfvorsen Ramberg, Olle Ingebretsen Aaklungen, Søeren Nielsen Rørerøe.

 

14. feb            Eid.                  Niels Torchilsen og Anna Rejersdatter                                                      Niels                                                 side 12

Faddere: baaren af Inger Gunnersdatter, Johanna Knudsdatter Traaholt, mandfaddere: Torger Reiersen Flochstad, Hans Torchilsen Stridsklef, Hans Hansen Traaholt.

1734    

14. feb            Eid.                  Gunder Jørgensen Dahlen og Anna Pedersdatter                                       Pernille                                             side 12

Faddere: baaren af Ellen Nielsdatter Landgangen, Inger Olsdatter Landgangen, mandfaddere: Amund Jørgensen, Gregorius Johannesen, Lars Olsen Landgangen.

 

14. feb            Eid.                  Martha Jørgensdatters uægte barn N.                                                        Olle                                                 side 12

Faddere: baaren af Anna Olsdatter, Margrette Andersdatter Søensaas, mandfaddere: Amund Jørgensen, Gregorius Johannisen.

 

19. feb            Sil.                   Asbiørn Olsen Engelstad og Birthe Christensdatter

(Hun het vel Pedersdatter. JO)                                                                    Maria                                             side 12

Faddere: baaren af Gunnild Guldbrandsdatter Tufdal, Ingeborg Gulichsdatter, mandfaddere: Peder Findsen Guurholt, Knudt Gullichsen Engelstad.

 

20. feb            Eid.                  Lars Pedersen Grafue og Anna Andersdatter                                              Lisbeth                                           side 12

Faddere: baaren af Mallene Andersdatter Saltboeden, Else Andersdatter Øerevig, mandfaddere: Abraham Hansen Grafue, Even Andersen Øerevig, Anders Larsen Hejestad.

1734   

18. mar           Eid.                  Edvard Jalling og Anna Jalling                                                                      Edvard                                           side 13

Faddere: baaren af Mad. Anthonetta Andersdatter Smidt, Margrethe Aal, mandfaddere: Mons. Hans Jensen Kiærulf, Mons. James Green, Mons. Frideric Proph.

 

14. apr            Eid.                  Christen Olsen og Kirsten Nielsdatter                                                          Margrethe                                   side 13   

Faddere: baaren af Madam Alhed Tyrholm, Mademoisel Karen Bovman, mandfaddere: Tolder Nicolaj Friesenberg, Niels Aal, studiosus Helle Holter.

 

18. apr            Eid.                  Olle Joensen Solj og Anna Arnesdatter                                                      Maren                                            side 13

Faddere: baaren af Aase Larsdatter Viersdalen, Mari Michelsdatter Solj, Pernille Hansdatter Vaatteklef, mandfaddere: Michel Larsen Sætteret, Knud Arnesen Solj.

 

22. apr            Eid.                  Lars Amundsen Buer og Martha Gundersdatter                                         Olle                                                  side 13

Faddere: baaren af Ragnild Amundsdatter Aarholt, Ellen Erichsdatter Nordal, mandfaddere: Eric Olsen Søndre Lunde, Olle Larsen Sillien.

1734  

27. apr            Sil.                   Christen Olsen (Han het vel Erichsen. JO) Island

og Maren Larsdatter                                                                                 Birthe                                              side 14

Faddere: baaren af Kirsten Nielsdatter Island, Margrethe Erichsdatter Island, Ingeborg Erichsdatter Island, mandfaddere: Jens Michelsen Hogstad og Joen Olsen Groerøed.

 

27. apr            Sil.                   Tønnis Jacobsen Tveten og Kirsten Olsdatter                                              Sophia                                            side 14

Faddere: baaren af Birthe Larsdatter Syndtveedt, Marthe Pedersdatter Rønningen, Anna Jacobsdatter Frjborg, mandfaddere: Niels Joensen Søeland, Niels Jacobsen Frieborg.

 

27. apr            Sil.                   Johannes Jacobsen Toesholt og Marthe Jørgensdatter, hiemmedøbt            Jacob                                               side 14

Faddere: baaren af Karen Erichsdatter Toesholt, Anna Olsdatter Toesholt, mandfaddere: Jacob Knudsen Huuset, Halvor Michelsen Toesholt.

 

29. apr            Eid.                  Tollef Johansen og Anna Tollefsdatter                                                        Tollef                                               side 14

Faddere: baaren af Inger Nordal, Karen Larsdatter, mandfaddere: Adrian Sudsrød, Hans Olsen Kaasen, Civert Ellefsen.

1734   

2. mai             Eid.                  Isaach Pedersen Schielsvig og Kirsten Hansdatter                                      Maria                                               side 14

Faddere: baaren af Karen Iversdatter Røe, Maren Rolfsdatter Skiælsvig, mandfaddere: Hans Alfsen Øristveedt, Peder Rolfsen Schielsvig.

 

2. mai             Eid.                  Olle Siversen og Rebecca Volgasdatter, hiemmedøbt                                Lars                                                  side 14

Faddere: baaren af Karen Hogensdatter, Inger Hansdatter, mandfaddere: Holger Lj, Svend Olsen.

 

23. mai           Eid.                  Peder Nielsen og Elisabeth Larsdatter                                                         Peder                                              side 14

Faddere: baaren af Maren Knudsdatter, Maria Jensdatter, mandfaddere: Hans Nielsen, Christen Thomasen Strømtangen, Knudt Laugesen.

 

26. mai           Eid.                  Jørgen Andersen og Karen Hansdatter                                                        Anders                                            side 14

Faddere: baaren af Madam Else Kierulf, Jomfrue Bergh, mandfaddere: Tolder Nicolaj Friesenberg, Mons. Thomas Bugge, Mons. Daniel Heitmand.

1734   

15. jun             Sil.                   Joen Pedersen Bingholt og Maren Jacobsdatter                                         Peder                                               side 15

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter, Kirsten Jacobsdatter Follaug, mandfaddere: Jacob Pedersen Præstegaard, Christen Jacobsen Præstegaard, Soldat Anders Joensen Høgset.

 

20. jun             Eid.                  Niels Olsen og Aase Larsdatter                                                                 Maren                                             side 15

Faddere: baaren af Else Larsdatter Hvalen, Anna Nielsdatter Viersdalen, mandfaddere: Lars Olsen Nordre Lunde, Christen Olsen Qvæstad, Knudt Knudsen.

 

23. jun             Eid.                  Hr. Tolder Nicolaj Friesenberg og

Madam Anthonetta Andersdatter Smith                                                    Anthonette                                       side 15

Faddere: baaren af Madam Anthonette Gabrielsdatter Bruun, Madam Else Kierulf, mandfaddere: Hr. Ambtmand Henric Esseman, Hr. Institsraad Herman Leopoldus, Hr. Laugmand Truls Viel.

1734    

2. jul                Eid.                  Ellef Hansen og Birthe Christensdatter                                                       Jacob                                               side 15

Faddere: baaren af Anna Ingebrichtsdatter Lunde, Sara Hansdatter Grafve, Sara Christensdatter Lunde, mandfaddere: Hans Ellefsen Lillegaard, Jacob Nielsen Nedre Lunde, Olle Christensen Øfre Lunde.

 

8. jul                Eid.                  Jan Hansen Mule og Anna Larsdatter                                                        Lars                                                 side 16

Faddere: baaren af Ellen Larsdatter Valler, Anna Hansdatter Lillegaard, mandfaddere: Hans Ellefsen Lillegaard, Knudt Andersen Traaholt, Povel Knudsen Traaholt.

 

11. jul              Sil.                   Lars Pedersen Syndtvedt og Aaste Olsdatter                                             Anna                                               side 16

Faddere: baaren af Birthe Larsdatter Syndtvedt, Lisbeth Pedersdatter Øverbøe, mandfaddere: Jacob Olsen Øfverbøe.

 

18. jul              Eid.                  Olle Olsen Flotten og Maria Andersdatter                                                  Anna                                               side 16

Faddere: baaren af Maria Andersdatter Øerevig, Aaste Olsdatter Flotten, mandfaddere: Olle Olsen, Halvor Pedersen Saltboeden, Joen Børresen Schaverager.

1734    

8. aug              Eid.                  Kirsten Tychisdatters u-ægte barn N.                                                        Else Kirstine                                 side 16

                                               (Publ.Abs.Olut. 6.. juni 1734 side 344 ”Kirsten Tygisdatter

som udlagt til barnefader en ungkarl N. Christen Nielsen 

en matros”. JO)

Faddere: baaren af Birthe Simonsdatter, Karen Jensdatter Tangen, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Anders Olsen Kiær.

 

22. aug            Sil.                   Jørgen Christensen ved Verchet og Gunnild Christensdatter                      Simon                                                side 16

Faddere: baaren af Ellen Villumsdatter Qviselen, Ragnild Christensdatter Ej, mandfaddere: Isaach Tormoedsen ved Verchet, Rasmus Kittelsen.

 

29. aug            Eid.                  Soldat Lars Mortensen og Anna Christina Iversdatter                              Morten                                               side 17

Faddere: baaren af Maren Iversdatter, Gunnild Amundsdatter, mandfaddere: Soldat Jens Larsen, Even Erichsen Syndre Lunde.

1734   

2. sep              Eid.                  Hans Civertsen og Anna Sophia Olsdatter                                               Maria                                                 side 17

Faddere: baaren af Madam Else Kierulf, Jomfru Bergh, mandfaddere: Hr. Cancellieraad Herman Leopoldus, Tolder Nicolaj Friesenberg, Niels Aal.

 

5. sep              Eid.                  Torgier Rejersen Flochstad og Maren Christensdatter                              Rejer                                                 side 17

Faddere: baaren af Anne Anundsdatter Flochstad, Martha Christensdatter Lunde, mandfaddere: Niels Torchilsen Sledevolden, Peder Rejersen Birchetveedt, Arne Joensen Lunde.

 

5. sep              Eid.                  Anund Gundersen og Ingeborg Nielsdatter                                               Thoer                                                side 17

Faddere: baaren af Giørrild Giertsdatter, Karen Andersdatter, mandfaddere: Brønnild Andersen, Lars Simonsen.

 

8. sep              Eid.                  Corporal Giert Mogensen og Ingeborg Civertsdatter                                 Gunnild                                             side 17

Faddere: baaren af Hr. Cancellieraad Leopoldj frue Margrethe Deichman, Inger Borse, mandfaddere: Mons. Hans Kierulf, Mons. Iver Viel.

1734    

12. sep            Sil.                   Anders Joensen Høgsæt og Thoene Christensdatter                                  Maren                                               side 17

Faddere: baaren af Birthe Mathiesdatter i Gierpen sougn, Maria Jacobsdatter Præstegaard, mandfaddere: Levor Christensen, Christen Jacobsen Præstegaard.

 

12. sep            Sil.                   Michel Jacobsen Toesholt og Anna Olsdatter                                           Maren                                               side 17

Faddere: baaren af Karen Erichsdatter Toesholt, Birthe Olsdatter Groerøe, Martha Jørgensdatter Thoesholt, mandfaddere: Joen Olsen Groerøed, Hans Olsen Groerøed.

 

12. sep            Sil.                   Erich Jansen Svendsche og Mallene Søerensdatter                                    Anna                                                  side 17

Faddere: baaren af Anna Arnesdatter Ovestad, Gunnild Jesdatter Ovestad (Ingen flere nevnt. JO)

 

19. sep            Eid.                  Halfvor Pedersen Saltboeden og Magdalena Andersdatter                        Niels                                                 side 17

Faddere: baaren af Anna Andersdatter Grafve, Maria Andersdatter, Maren Joensdatter Aas, mandfaddere: Even Andersen Schaverager, Joen Børgesen Ørevig, Olle Christensen Lunde.

1734   

29. sep            Eid.                  Stoe Søfrensen og Birthe Ingebrechsdatter                                                Ingebricht                                        side 18

Faddere: baaren af Anna Ingebrechsdatter Lunde, Kirsten Hansdatter Tveten, mandfaddere: Sigur Aaklungen, Lars Søfrensen Qvæstad, Jacob Olsen Qvæstad.

 

3. okt               Sil.                   Amund Torchildsen Søndtvedt og Birthe Larsdatter                                   Karen                                              side 18

Faddere: baaren af Aaste Olsdatter Søndtvedt, Kisten Olsdatter Tveten, Sara Tønnisdatter Tveten, mandfaddere: Lars Søndtvedt, Abraham Nielsen Søeland.

 

10. okt             Eid.                  Christopher Hejestad og Anne Gundersdatter

                                               (Hun het vel Hansdatter. JO)                                                                     Dorothea                                       side 18

Faddere: baaren af Johanna Stoesdatter Hejestad, Helvig Svendsdatter Bache, mandfaddere: Anund Vetlefsen Schaverager, Hans Nielsen Hejestad.

 

10. okt             Eid.                  Rasmus Christensen og Karen Nielsdatter                                                 Kirsten                                          side 18

Faddere: baaren af Maria Christensdatter Tangen, Ellen Pedersdatter, mandfaddere: Lars Jensen, Lars Simonsen.

1734    

17. okt             Eid.                  Thoer Rolfsen Rønningen og Anna Olsdatter                                             Isaach                                            side 18

Faddere: baaren af Gurj Pedersdatter Schiælsvig, Guri Nielsdatter Hougholt, mandfaddere: Isaach Pedersen Schiælsvig, Peder Rolfsen Schiælsvig.

 

20. okt             Eid.                  Soldat Niels Olsen Hougholt og Kirsten Nielsdatter                                  Maria                                               side 18

Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter Nordre Lunde, Aaste Olsdatter Flaatten, mandfaddere: Niels Olsen Hougholt, Soldat Olle Olsen Flaaden, Anders Nielsen Hougholt.

 

23. okt             Eid.                  Anders Olsen Klocher og Kirstina Søerensdatter                                       Søfren                                              side 19

Faddere: baaren af Madam Anthonette Andersdatter Smidt, Margrethe Brandenborg, mandfaddere: Mons. Helge Holter, Mons. Daniel Heitmand.

 

31. okt             Eid.                  Amund Larsen og Anna Halfvorsdatter                                                      Elias                                                side 19

Faddere: baaren af Anna Christophersdatter, Anne Pedersdatter, mandfaddere: Gartner Johan Michael Røsler, Lars Andersen Grefsent.

1734    

31. okt             Eid.                  Helge Nielsen og Mallene Nielsdatter                                                       Ingeborg                                           side 19

Faddere: baaren af Rebecca Vaate-klef, Johanna Larsdatter Nordre Lunde, mandfaddere: Lars Olsen Søndre Lunde, Lars Joensen Grønsholt, Arne Joensen Qvæstad.

 

31. okt             Sil.                   Olle Olsen Løchen og Karen Knudsdatter                                                  Peder                                              side 19

Faddere: baaren af Inger Larsdatter Hogstad, Kirsten Knudsdatter Øverbøe, mandfaddere: Jens Michelsen Hogstad, Jens Pedersen Øverbøe Ejet, Jon Olsen Groerøed.

 

31. okt             Sil.                   Peder Olsen Tveten og Maren Nielsdatter                                                  Anna                                               side 19

Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solverøed, Aaste Pedersdatter Tormoedsrøed, Anna Kittilsdatter Tormoedsrøed, mandfaddere: Lars Pedersen Søndtveedt, Olle Nielsen Solverøed.

1734    

7. nov              Eid.                  Soldat Niels Joensen Sillien og Anna Jørgensdatter                                    Mads                                               side 19

Faddere: baaren af Margrethe Joensdatter Lj i Gierpen Sougn, Christense Andersdatter, mandfaddere: Amund Halfvorsen Aaltveedt, Christopher Tollefsen Aaltveedt, Niels Andersen i Gierpen Sougn.

 

7. nov              Eid.                  Olle Hendrichsen Døevig og Rangnild Torchilsdatter                                Hans                                                 side 19

Faddere: baaren af Giørild Torchildsdatter Hasler, Karen Torchildsdatter Hasler, mandfaddere: Knudt Andersen Traaholt, Hans Hansen Traaholt.

 

7. nov              Eid.                  Abraham Hansen Grafva og Sara Hansdatter                                            Helvig                                               side 20

Faddere: baaren af Anna Andersdatter Grafva, Helvig Svendsdatter Grafva, mandfaddere: Arne Jørgensen Kiørholt Svend Bache, Helge Svendsen i Brevig.

 

29. nov            Eid.                  Ernst Mahler og Maren Hansdatter                                                           Karen Christina                               side 20

Faddere: baaren af Madam Anna Povelsdatter, Mademiselle Inger Thue, mandfadderer: Hellge Holter, Mons. Daniel Hertman Precept paa Biørntveedt.

1734    

5. des              Eid.                  Gunder Knudsen Schaverager Ejet og Anna Larsdatter                              Sara                                                 side 20

Faddere: baaren af Maria Anundsdatter, Maren Joensdatter Aas, mandfaddere: Lars Grønsholt, Hans Nielsen Hejestad.

 

12. des            Sil.                   Niels Simonsen Moeholt og Ingeborg Simonsdatter                                   Anders                                              side 20           

Faddere: baaren af Birthe Olsdatter Ej, Giørand Olsdatter Røe, mandfaddere: Rejer Tollefsen Naphug, Joen Pedersen Moholt.

 

12. des            Sil.                   Christopher Jørgensen og Inger Christensdatter                                         Maria                                               side 20

Faddere: baaren af Anna Erichsdatter Øfverbøe, Lisbeth Pedersdatter ibid, Giertrud Christensdatter Øverbøe, mandfaddere: Jens Sorbøe, Halvor Thoesholt.

 

12. des            Sil.                   Gullich Guurholt og Maren Olsdatter, hiemmedøbt                                   Bent                                                   side 20           

Faddere: baaren af Gunnild Røe, Ingeborg Engelstad, mandfaddere: Olle Tufdal, Joen Schielbred.

1734    

26. nov            Eid.                  Niels Jacobsen Aal og Madame Margrethe Nielsdatter                           Kirsten                                               side 20           

Faddere: baaren af Madam Anthonetta Smidt, Stina Borse, mandfadderer: Hr. Justitsraad Herman Leopoldus, Mons. Hans Kierulf, Mons Holter Studiosus, Mons Søeren Leopoldus.      

 

19. des            Eid.                  Lars Bentsen og Kirstj Thoersdatter                                                         Jan                                                    side 20           

Faddere: baaren af Maren Mortensdatter, Martha Andersdatter, mandfaddere: Gorfried Hiddel, Jacob Svendsen Svendske, Knudt Laugesen.

 

19. des            Eid.                  Soldat Hans Torchelsen Stridsklef og Sara Andersdatter                          Olle                                                    side 20

Faddere: baaren af Anna Rejersdatter Sledevolden, Gurj Nielsdatter Hougholt, mandfaddere: Nils Olsen Hougholt, Olle Nielsen Hougholt.

 

 

1735

 

 

2. jan               Eid.                  Claus Findsen Bechen og Karen Simonsdatter                                           Simon                                               side 21

Faddere: baaren af Birthe Torcildsdatter Hollet, Marj Hollet, Maria Anunsdatter Tveten, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Anders Christiansen Brønsøe, Hans Hansen Traaholt.

 

16. jan             Eid.                  Lars Olsen Nordre Lunde og Maren Nielsdatter                                         Iver                                                  side 21

Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter Nordre Lunde, Johanna Larsdatter Grønsholt, mandfaddere: Niels Olsen Viersdalen, Christen Olsen Qvæstad, Jacob Olsen Qvæstad.

 

30. jan             Sil.                   Peder Joensen Hammer Smid og Aaste Hansdatter                                    Hans                                                 side 22

Faddere: baaren af Karen Svendsdatter Søndre Kiste, Anna Knudsdatter ved Hammeren, mandfaddere: Povel Olsen Kiste, Henni Pedersen ved Hammeren.

 

30. jan             Sil.                   Thoer Evensen Pøelen og Martha Pedersdatter                                         Jacob                                                side 22

Faddere: baaren af Martha Christensdatter Røe, Sara Tønnisdatter Tveten, mandfaddere: Michel Søeland, Vetlef Tønnisen Slettekolden, Rasmus Kittilsen.

1735   

30. jan             Sil.                   Joen Biørnsen Schieldbred og Karen Johannisdatter                                   Maria                                               side 22

Faddere: baaren af Aaste Pedersdatter Tormoedsrøe, Aaste Olsdatter Syndtveedt, Anna Jacobsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Søeren Johannisen Ej, Asle Biørnsen Schieldbred.

 

1. feb              Eid.                  Mons. Hans Kierulf og Madam Else Søfrensdatter Brinch                          Jens Andreas                                   side 22

Faddere: baaren af frue Conferenceraad Else Hr. Deichmans, Madam Catharina Susanna Hr. Tolder Koefoeds, mandfaddere: Hr. Justittraad Herman Leopoldus, Mons. Vilhelm Deichman, Monsieur Niels Aal.

 

2. feb              Eid.                  Christen Olsen Qvæstad og Maren Andersdatter                                       Gudmund                                         side 22

Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Syndre Lunde, Ingeborg Nielsdatter Qvæstad, mandfaddere: Niels Olsen Viersdalen, Lars Olsen Nordre Lunde, Jacob Olsen Qvæstad.

 

27. feb            Eid.                  Knudt Anundsen Skrabeklef og Martha Andersdatter                                 Anna                                               side 23

Faddere: baaren af Sara Andersdatter Stridsklefuen, Martha Anundsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Hans Ellefsen Lillegaard, Olle Christensen Sætteret, Søeren Anundsen.

1735    

6. mar             Eid.                  Erich Olsen og Anna Torchilsdatter                                                             Olle                                                 side 23

Faddere: baaren af Inger Halvorsdatter, Kari Larsdatter, mandfaddere: Eric Olsen, Olle Larsen.

 

6. mar             Sil.                   Thoer Olsen Guurholt og Rønnou Olsdatter                                                Olle                                                  side 23

Faddere: baaren af Ragnild Olsdatter Guurholt, Giørand Olsdatter, mandfaddere: Halfvor Olsen Guurholt, Peder Findsen, Bertel Olsen.

 

6. mar             Sil.                   Knudt Halfvorsen Gonsholt og Helge Gullichsdatter                                   Halvfvor                                           side 23

Faddere: baaren af Gunnild Pedersdatter Røe, Ingeborg Gullichsdatter Engelstad, mandfaddere: Joen Svendsen Oufvestad, Niri Gonsholt, Knudt Engelstad.

 

6. mar             Sil.                   Jacob Olsen Øverbøe og Elisabeth Pedersdatter                                      Martha                                               side 23

Faddere: baaren af Aaste Olsdatter Syndtveedt, Birthe Knudsdatter Øverbøe ejed, Karen Mathisdatter Øverbøe, mandfaddere: Michel Solvesen, Lars Syndtvedt.

1735    

7. mar             Sil.                   Birthe Larsdatters u-ægte barn, avflet ved verchet der oppe                      Svend                                                side 23

Faddere: baaren af Johanna Knudsdatter ved verchet, Lisbeth Michelsdatter Qviselen, mandfaddere: Olle Svendsen ved verchet, Olle Larsen Qviselen, Christen Jacobsen Præstegaarden.

 

13. mar           Eid.                  Peder Rejersen Birchetveedt og Anna Olsdatter                                       Sivert                                                 side 23

Faddere: baaren af Maren Knudtsdatter, Maren Olsdatter i Gierpen sougn, mandfaddere: Torgier Rejersen Flochstad, Even Olsen i Gierpen sougn.

 

13. mar           Eid.                  Hans Nielsen og Anna Margrethe Ulrichsdatter                                         Siri                                                     side 23

Faddere: baaren af Maren Rolfsdatter, Martha Andersdatter, mandfaddere: Hans Tobiasen Sadelmager, Lars Jensen, Lars Larsen Bache.

 

20. mar           Eid.                  Eilert Olsen og Martha Jørgensdatter                                                        Karen                                                side 24

Faddere: baaren af Anna Jansdatter Landgangen, Karen Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Gunder Jørgensen Dalen, Gregorius Johannisen.

1735    

27. mar           Sil.                   Eric Povelsen Kløfverøed og Margrethe Knudsdatter                                Sønnøv                                              side 24

Faddere: baaren af Maren Jacobsdatter Præstegaards ejet, Martha Vetlefsdatter Høysæt, mandfaddere: Jens Michelsen Hogstad, Christen Jacobsen Præstegaard.

 

27. mar           Sil.                   Lars Larsen Nordre Kiste og Pernille Povelsdatter                                     Karen                                               side 24

Faddere: baaren af Anna Arnesdatter Ovestad, Kisten Christensdatter i Qvælle Sougn, mandfaddere: Halfvor Povelsen Nordre Kiste, Hans Larsen ved Verchet.

 

11. apr            Eid.                  Joen Børresen Øerevig og Else Andersdatter                                             Johanna                                           side 24

Faddere: baaren af Anna Andersdatter Grafve, Helvig Pedersdatter Nedre Lunde, mandfaddere: Olle Olsen Flaaden, Jacob Nielsen Nedre Lunde, Olle Christensen Øfre Lunde.

 

8. mai             Sil.                   Ingebricht Larsen Island og Kirsten Nilsdatter                                            Christen                                            side 25

Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Solverøed, Aaste Pedersdatter Tørmoedsrøed, mandfaddere: Niels Olsen Solverøed, Peder Olsen Tveten, Olle Nielsen Solverøe.

1735    

8. mai             Sil.                   Torjer Torgersen og Anna Samuelsdatter                                                   Inger                                                 side 25

Faddere: baaren af Maren Nielsdatter Tveten, Ingeborg Torgiersdatter Toa, Anna Jacobsdatter, mandfaddere: Joen Olsen Grorøe, Olle Olsen Løchen.

 

8. mai             Sil.                   Jens Michelsen Hogstad og Inger Larsdatter                                              Gunnild                                             side 25

Faddere: baaren af Maren Island, ahs: (står ikke), mandfaddere: Anders Nielsen Toesholt, Jacob Olsen Øverbøe.

 

8. mai             Sil.                   Lars Nielsen Suurdalen og Sidsel Andersdatter                                          Ingeborg                                           side 25

Faddere: baaren af Gunnild Pedersdatter Røe, Ingeborg Olsdatter Røe, mandfaddere: Joen Svendsen Ouestad, Anders Thomasen Ouestad.

 

8. mai             Sil.                   Hans Larsen Brunvald og ved Verchet og Else Gabrielsdatter                    Anna                                                  side 25

Faddere: baaren af Anna Olsdatter ved Verchet, Ragnild Christensdatter Ej, mandfaddere: Anders Svendsen ved Verchet, Thomas Holgersen Naphug.

1735    

12. mai           Eid.                  Hans Olsen Kaasis og Dorthe Nielsdatter                                                   Anna                                                side 25

Faddere: baaren af Karen Pedersdatter Sillien, Johanna Larsdatter, mandfaddere: Lars Joensen Grønsholt, Søeren Nilsen Grønsholt, Hans Knudsen Traaholt.

 

24. mai           Eid.                  Iver Arnesen Solj og Maren Michelsdatter                                                 Amborg                                            side 26

Faddere: baaren af Aase Larsdatter Viersdal, Pernille Hansdatter Vaatteklef, mandfaddere: Olle Olsen Solj, Anders Nielsen Kindalen.

 

31. mai           Sil.                   Olle Larsen Qviselen og Ellen Villumsdatter                                               Anna                                                  side 26

Faddere: baaren af Birthe Larsdatter Qviselen, Birthe Larsdatter ved Verchet, mandfaddere: Gunder Næhset, Tollef Michelsen Qviselen.

 

14. jun             Eid.                  Capitain Desarmes Sigvert Larsen Bache og Maren Rolfsdatter                Laurentia                                          side 26

Faddere: baaren af Madam Else Sørensdatter Brinch, Jomfrue Bergh, mandfaddere: Monsieur Iver Viel, Monsieur Daniel Heltman.

1735    

24. jun             Eid.                  Anders Knudsen Lander og Anna Nielsdatter                                           Jacob                                                side 26

Faddere: baaren af Gunild Pedersdatter Døevig, Karen Andersdatter Døvig, mandfaddere: Knudt Knudsen, Christen Nielsen Traaholt, Amund Knudsen.

 

24. jun             Eid.                  Ingebret Anundsen Røe og Inger Larsdatter                                              Maren                                              side 26

Faddere: baaren af Maren Nielsdatter, Ingeborg Hansdatter Røe, mandfaddere: Lars Jensen Røe, Tolf Pedersen Stranden.

 

17. jul              Eid.                  Niels Christensen Juul og Johanna Jensdatter                                             Dorthe                                             side 27

Faddere: baaren af Madam Anthonette Andersdatter Smith, Jomfru Bergh, mandfaddere: Mons. Hans Kierulf, Mons. Peter Frisenbergh.

 

2. aug              Eid.                  Olle Fattig fougeds og Rebecca Volgastis ægte barn                                  Sigvert                                             side 27

Faddere: baaren af Maren Iversdatter, Gurj Nielsdatter i Gierpen sougn, mandfaddere: Jens Jensen, Anders Olsen.

1735  

3. aug              Eid.                  Monsieur Everdt Jalling og Anna Jamesdatter                                            Susanne                                           side 27

Faddere: baaren af Madam Else Sørensdatter Brinch, Jomfrue Borse paa Biørntveedt, mandfaddere: Tolder Nicolaj Frisenberg, Mons. Aal, Mons. Bugge.

 

4. aug              Eid.                  Hans Tobiasen Sadelmager og Maren Mortensdatter                                Ellen Christina                                 side 27

Faddere: baaren af Gartnerens hustrue Maria Andersdatter, Agnethe Larsdatter, mandfaddere: Hans Jensen Qvist, Peder Erichsen.

 

14. aug            Sil.                   Tønnis Tveten og Kirsti Olsdatter                                                              Margrethe                                       side 28

Faddere: baaren af Maria Nielsdatter, Sara Tønnisdatter, Karen Søfrensdatter, mandfaddere: Christen Jacobsen, Peder Olsen.

 

19. aug            Eid.                  Mons. Thomas Bugge og Anna Povelsdatter                                             Hans Kierulf                                    side 28

Faddere: baaren af Else Kierulf, Anneken Bugge, mandfaddere: Søeren Fris..?, Mons Christen Odderbech, Niels Andersen, Jørgen Olsen, Edvardt Jalding, Studios Heitman paa Biørntvedt.

1735    

21. aug            Eid.                  Michel Flogstad og Anna Anundsdatter                                                    Abraham                                          side 28

Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter, Kari Torchilsdatter, mandfaddere: Jørgen Sillien, Torjer Flochstad.

 

21. aug            Eid.                  Halvor Andersen og Birthe Pedersdatter                                                   Povel                                                 side 28

Faddere: baaren af Sara Grava, Ellen Pedersdatter, mandfaddere: Bent Aas, Hans Joensen.

 

21. aug            Eid.                  Eric Lunde og Kari Hansdatter (Hun het vel Nilsdatter. JO)                       Ingeborg                                          side 28

Faddere: baaren af Inger Lunde, Siri Nielsdatter, mandfaddere: Christopher Andersen, Torjer Christensen begge fra Gierpen Sougn, Olle Larsen.

 

4. sep              Sil.                   Olle Jacobsen og Maria Rasmusdatter                                                       Olle                                                  side 28

Faddere: baaren af Kari Nielsdatter Prestegaarden, Maria Jacobsdatter, mandfaddere: Jacob Øfverbøe, Christen Jacobsen.

1735   

4. sep              Sil.                   Olle Olsen Røe og Gunnild Pedersdatter                                                   Kirsten                                             side 28

Faddere: baaren af Helge Gullichsdatter, Randi Joensdatter, Anna Helgisdatter, mandfaddere: Jacob Knutsen, Aani Røe, Niri Olsen.

 

8. sep              Eid.                  Tolder Nicolaj Frisenberg og Anthonette Smidt                                         Anna Chatarina                               side 28

Faddere: baaren af Major Hombois frue, Margrethe Aal, mandfaddere: Cancelliraad Herman Leopoldus, Cancellieraad Deichman, Hans Angel.  

 

12. sep           Eid.                   Olle Grønlie og Kari Nielsdatter                                                               Anna                                                 side 29

Faddere: (Ingen faddere innskrevet. JO)

 

29. sep            Eid.                  Søeren Rasmusen og Ingeborrig Leerstang                                                Abraham                                          side 29

Faddere: baaren af Karen Olsdatter Leerstang, Anna Andersdatter Leerstang, mandfaddere: Anders Ramberg, Isach Leerstang, Jacob Hansen Sætter.

 

29. sep            Eid.                  Bent Aas og Ingeborrig Skayisdatter                                                         Knud                                                side 29

Faddere: baaren af Maria Schaverager, Lisbet Schajesdatter, mandfaddere: Abraham Grava, David Nielsen og Hans Aas.

1735    

29. sep            Eid.                  Lars og Amborg Qvæstad                                                                         Ingeborg                                          side 29

Faddere: baaren af Kari Lunde, Karen Larsdatter, mandfaddere: Lars Lunde, Christen Qvæstad, Povel Traaholt.

 

2. okt               Eid.                  Christen Jensen Bradsberg og Abel Olsdatter                                           Karen Maria                                   side 29

Faddere: baaren af Johan Glasmesters kone i Schien, Margrethe Søerensdatter, mandfaddere: Christen Hansen fra Schien, Johannes Sivertsen.

 

9. okt               Eid.                  Olle Solj og Anna Arentsdatter                                                                Maren                                              side 29

Faddere: baaren af Aaste Larsdatter, Maria Michelsdatter, Anne Marie Solj, mandfaddere: Olle Olsen, Knudt Knudsen.

 

23. okt             Eid.                  Søeren Lunde og Sara Christensdatter                                                     Anund                                               side 29

Faddere: baaren af Anna Lunde, Maria Anunsdatter, mandfaddere: Jacob Lunde, Knudt Schrabeklef, Olle Christensen.

1735   

23. okt             Eid.                  Peder Haralsen og Sara Andersdatter                                                      Jacob                                                side 29

Faddere: baaren af Anna Torbiørnsdatter, Anna Stuelen, mandfaddere: Harald Pedersen, Simon Jørgensen, Søfren Rolfsen.

 

6. nov              Sil.                   Søfren Ej og Birgitte Olsdatter                                                                  Kirstj                                                side 30

Faddere: baaren af Martha Kiste, Giertrud Evensdatter, mandfaddere: Povel Kiste, Anders Kiste.

 

27. nov            Eid.                  Lars Evensen og Tønnild Gullichsdatter                                                     Niels                                                 side 30

Faddere: baaren af Madam Friesenberg, Mademoiselle Rohde, mandfaddere: Controleur Biener, Tolfskrifver Proph.

 

27. nov            Eid.                  Lars Nøglegaards ægte barn                                                                     Anna                                                side 30

Faddere: baaren af Ingeborg Basseboe, Sybilla Pedersdatter, mandfaddere: Prost Nøglegaard, Christopher Kaakersvold.

1735    

29. nov            Eid.                  Hans Christiansens ægte barn N.                                                              Isabella Boeletta                             side 30

Faddere: baaren af Kirsten Vricht, Ellen Jensdatter paa Biørntveedt, mandfaddere: Edwardt Jalding, Halfvor og Christian Jobssønner.

 

11. des            Eid.                  David Nielsens ægte barn N.                                                                    Ragnild                                             side 30

Faddere: baaren af Jacob Jydis kone Lispet Bentsdatter, Maria, tiennede hos Hans Kierulf, mandfaddere: Sove Gundersen, Olle Brynnildsen, Jacob Strømtangen.

 

18. des            Eid.                  Olle Nøglegaards ægte barn N.                                                                Jacob                                                side 30

Faddere: baaren af Giøren Anundsdatter, Emerense Hansdatter, mandfaddere: Niels Solum og Olle Hansen Lønnebach.

 

18. des            Eid.                  Christen Lerstangs ægte barn N.                                                               Anna                                                side 30

Faddere: baaren af Ingeborg Lerstang, Inger Andersdatter, mandfaddere: Einar Sandøe, Olle Biønæs, Jacob Birchesvold.

 

 

1736

 

 

1. jan               Eid.                  Jørgen Ødevald og Anne Catharine Schau                                                 Jan                                                   side 31

Faddere: baaren af Mari Rolfsdatter, Kirsten Hansdatter Tweten, mandfaddere: Eric Schews, Christen Bergh.

 

6. jan               Eid.                  Pross Nøglegaards ægte barn N.                                                              Pross                                                 side 31

Faddere: baaren af Anne Andersdatter, Inger Traaholt, Nils Kaagersvold og Christopher Kaagersvold.

 

7. jan               Eid.                  Mons. Niels Aal og Margrethe Josten                                                       Niels                                                 side 31

Faddere: baaren af Madam Kierulf, Jomfrue Bergh, mandfaddere: Cancellieraad Herman Leopoldus, Cancellieraad Carl Deichman, Controleur Frideric Biener.

 

8. jan               Sil.                   Anders Nielsen og Kari Hansdatter                                                           Eric                                                    side 31

Faddere: baaren af Anne Øverbøe, Gunnild Tufdal, mandfaddere: Michel Øverbøe, Olle Tufdal, Olle Solverøed.

1736    

13. jan             Eid.                  Amund Erichsen og Elj Nielsdatter ægte barn tvillinger

                                               dend ene af dem ble kaldet                                                                        Birthe                                               side 31

Faddere: baaren af Giøren Anundsdatter, Inger Olsdatter, mandfaddere: Søfren Nielsen, Eric Anundsen.

 

                                               dend andres nafn var                                                                                  Kirsten                                            side 31

Faddere: baaren af Anna Nielsdatter, Emerents Hansdatter, mandfaddere: Olle Hansen, Hans Hansen

 

19. jan             Eid.                  Hans Civertsen og Anna Sopie Olsdatter                                                   Civert                                               side 31

Faddere: baaren af baaren af Madam Frisenberg, Jomfrue Karen Bowman, mandfaddere: Mons. Niels Aal, Mons. Borse, Mons. Saelgaard.

 

19. jan             Eid.                  Niels Sillien og Anna Jørgensdatter                                                            Anders                                             side 31

Faddere: baaren af Anna Flochstad, Maria Joensdatter, mandfaddere: Torgier Flochstad, Lars Syndre Lunde.

1736      

5. feb              Eid.                  Hans Olsen Tangen barn blef samme dag døbt i Capellet

af Iver Hesselberg i Scheen og blef kaldet                                                  Engelbret                                         side 32

Faddere: baaren af Anna Maria Jensdatter, Ingeborg Andersdatter Gaasegrund, mandfaddere: Olle Jensen, Jacob Strømtangen.

 

5. feb              Eid.                  Døpt av Capelanen Peder Joensen og Aaste Pedersdatters ægte barn        Anna                                                 side 32

Faddere: baaren af Karj Kiste, Martha Kiste, Ragnild Ejet, mandfaddere: Henric Pedersen, Anders Svendsen.

 

9. feb              (Eid. JO)          blef Knudt Laugesens ægte barn døbt hiemme

af Maria Jordemoder og blef kaldet Christen, mend døde strax

soom denne Daabens forretning hende i nødsfald de

tilstæde værende hos foretningen vare Marie Rejersdatter,

Margrethe Larsdatter og Lauge Arnesen.                                                   Chresten                                          side 32

1736     

12. feb             Eid.                  Brønnild Andersen og Gunnild Arnesdatter                                                Jacob                                               side 32

Faddere: baaren af Hans Sadelmagers kone Mari Mortensdatter, Lars Knudtsens datter Margrete, mandfaddere: Hans Nielsen, Lars Jensen, Olle Brønnindsen.

 

12. feb            Eid.                  Jacob Lundis ægte barn N.                                                                        Anna                                                side 32

Faddere: baaren af Anders Nielsens kone, Sophia Svendsdatter, mandfaddere: Hans Lunde, Joen Ørevig, Olle Christensen Lunde.

 

12. feb            Eid.                  Niels Hougholtis ægre barn N.                                                                   Birthe                                               side 32

Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter, Guri Nielsdatter, mandfaddere: Jacob Olsen, Niels Hansen, Olle Nielsen.

 

19. feb            Eid.                  Peder Flotten og Sara Andersdatter                                                           Ole                                                    side 32

Faddere: baaren af Else Andersdatter, Anne Bentsdatter, mandfaddere: Even Andersen, Hans Andersen, Niels Olsen.

1736      

26. feb            Sil.                   Lars Islands ægte datter Nom.                                                                   Birthe                                               side 32

Faddere: baaren af Kirsten Island, Anne Vanneboe, Berte Grorø, mandfaddere: Ole Grorø, Jon Olsen ibid.

 

26. feb            Sil.                   Jørgen Christensen Kistes ægte datter Nom.                                              Maren                                              side 32

Faddere: baaren af Else Gabirielsdatter, Anne Jacobsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Hans Larsen, Anders Nielsen.

 

26. feb            Sil.                   Amund Søntvetes ægte søn Nom.                                                              Torger                                              side 32

Faddere: baaren af Oste Olsdatter, Anne Hansdatter, mandfaddere: Lars Pedersen Søntvedt, Jens Tolfsen, Johannes Olsen Grorø.

 

4. mar             Eid.                  Hans Hejestads ægte søn N.                                                                     Abraham                                           side 32

Faddere: baaren af Guri Hansdatter, Giertrud Christophersdatter, mandfaddere: Christopher Hejestad, Anders Larsen ibid.

1736      

4. mar             Eid.                  Ellev Hvalens ægte datter N.                                                                      Marthe                                            side 32

Faddere: baaren af Søren øfre Lundes kone Sara Christensdatter, Lisbeth Hansdatter, mandfaddere: Hans Lillegaarden, Ole Christensen.

 

11. mar           Eid.                  Simon Jørgensens ægte søn  Nomine                                                         Hans                                                 side 32

Faddere: baaren af Else Jonsdatter Grina, Sara Hansdatter, mandfaddere: Anders Jacobsen, Peder Jacobsen.

 

18. mar           Eid.                  Gamle Niels Olsen Hogholtes og Marte Torkildsdatter                              Magnild                                            side 32

Faddere: baaren af Niels Slevoldens kone Anne, Ingeborg Andersdatter Ørestvedt, mandfaddere: Hans Torkilden, Anders Nielsen Hougholt.

 

18. mar           Eid.                  Halvor Øveraasens ægte datter N.                                                             Magnild                                           side 33

Faddere: baaren af Erich Lundes kone, Berthe Anundsdatter, mandfaddere: Hans Svindholt fra Gierpen sougn, Hans Gundersen.

1736     

18. mar           Sil.                   Peder Michelsen Qvislens ægte barn, Tvillinger

                                               det første Nom.                                                                                         Jacob                                               side 33

Faddere: baaren af Ole Qvislens kone, Anne Rejersdatter Naphoug, mandfaddere: Ole Qvislen, Gunder Næset.

 

                                               det andet Nom.                                                                                         Abraham                                          side 33

Faddere: baaren af Giøran Thorsdatter, Barbro Thorsdatter, mandfaddere: Engelbret Michelsen Qvislen, Johannes Olsen ibid.

 

18. mar           Sil.                   Jon Schildbreds ægte datter Nom.                                                             Berte                                                side 33

Faddere: baaren af Gunder Tormosrøds kone, Peder Tvetens kone, Maria Jacobsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Gulich Gurholt, Knud Biørnsen.

 

24. mar           Eid.                  Gunder Knudsen Husets ægte søn Nom.                                                    Jacob                                               side 33

Faddere: baaren af Svend Baches kone Anne Olsdatter, Johanne Larsdatter, mandfaddere: Bent Aas, Jacob Christophersen Hejestad.

1736     

29. mar           Eid.                  Niels Svendsen ægte datter Nomine                                                           Kirsten                                             side 33

Faddere: baaren af Brynnild Andersens kone, Anne Bendichsdatter, mandfaddere: Søfren Kølnæs, Jacob Svendsen hos Job.

 

2. apr              Eid.                  Tollef Studsrøds ægte datter Nomine                                                         Bodil                                                side 33

Faddere: baaren af Stoe Ødegaardens kone, Karen Larsdatter Studsrød, mandfaddere: Siul Ochlungen, Carl Aarholt.

 

8. apr              Eid.                  Thor Rødningens ægte søn Nom.                                                              Isaach                                              side 33           

Faddere: baaren af Christopher Hejestads kone, Maren Rolfsdatter, mandfaddere: Isaach Schielsvig, Abraham Rolfsen ibid.

 

8. apr              Eid.                  Niels Viersdalens ægte datter Nom.                                                          Kirsten                                             side 33           

Faddere: baaren af Ole Vallers kone Ellen Larsdatter, Maria Michelsdatter, mandfaddere: Lars Lunde, Anund Nielsen.

1736      

22. apr            Eid.                  Ole Ragnildrøes ægte datter fra Qvelde Sougn Nomine                           Maria                                               side 33           

Faddere: baaren af Ole Ochlungens kone, Elen Erichsdatter Biønerød, mandfaddere: Halvor Olsen Nordal, Erich Biønerød.

 

13. mai           Eid.                  Henrich Halvorsens tvende ægte barn, tvillinger

                                               det første Nomine                                                                                     Maria                                               side 33           

Faddere: baaren af Lars Jensens kone, Ingeborg Hansdatter Bagge.

 

                                               det andet Nomine itidem                                                                            Maria                                              side 33

Faddere: baaren af Hans Sivertsens kone Anne Sophia Olsdatter, Anne Maria Pedersdatter, mandfaddere: Andreas Hansen, Christen Bratsberg.

 

17. mai           Eid.                  Niels Schyttes ægte søn Nomine                                                                Anders                                             side 33

Faddere: baaren af Madame Wejer, Kirstine Pedersdatter, mandfaddere: Søfren Halvorsen i Schien, Studiosus Ludvig Suchov.

1736      

21. mai           Eid.                  Børge Nielsens ægte datter Nom.                                                               Susanne                                           side 33

Faddere: baaren af Hans Christians kone, Marte Christiansdatter Strømtangen, mandfaddere: Jens Smid Svend hos Hans Christian, Hans Tobiasen.

 

22. mai           Sil.                   Peder Findsens ægte datter Nom.                                                               Gunild                                              side 33

Faddere: baaren af Ingeborg Olsdatter, Rødnov Olsdatter, mandfaddere: Thor Olsen Gurholt, Arve Gulichsen Engelstad.

 

27. mai           Eid.                  Hans Røes ægte datter Nom.                                                                     Cathrine                                           side 34

Faddere: baaren af Margrete Sivertsdatter Kølnæs, Pernille Hansdatter Røe, mandfaddere: Engelbret Røe, Cornelius Hansen Røe.

 

3. jun               Eid.                  Ole Kindalens ægte søn Nom.                                                                  Ole                                                    side 34

Faddere: baaren af Niels Viersdalens kone Aase Larsdatter, Anne Arnesdatter Solie, mandfaddere: Otter Røre, Jan Mule.

1736      

3. jun               Eid.                  Anders Andersens ægte datter i Porsgrund Nom.                                      Anne                                                side 34

Faddere: baaren af Søfren Nielsens kone Marte Baner, Kirsten Abrahamsdatter, mandfaddere: Anders von Berejen?, Knudt Laugesen, Evert Nielsen.

 

15. jun             Eid.                  Peter Lorentsen ægte datter Nom.                                                            Helvig                                              side 34

Faddere: baaren af Madame Margaretha Nielsdatter, Jomfrue Jørgensen hos Proph, mandfaddere: Tolder Frisenberg, Controuleur Biener, Hans Kieruf.

 

29. jun             Eid.                  Sivert Bache og Maren Rolfsdatter                                                            Lars                                                 side 34

Faddere: baaren af Madame Bugges Anne Povelsdatter, Mademoiselle hos Bugge, mandfaddere: Studiosus Søfren Bowmand, Peder Frisenberg.

 

1. jul                Sil.                   Halvor Serklands ægte barn N.                                                                  Marte                                              side 34

Faddere: baaren af Gunild Røe, Tharan Henrichsdatter Engelstad, mandfaddere: Ole Røe, Arve Gullichsen Engelstad.

1736      

15. jul              Eid.                  Jens Nielsens ægte datter Nomine                                                             Anne Cathrine                                side 34

Faddere: baaren af Madame Bugge Anne Povelsdatter, Mademoiselle Jendel hos Kierulf, mandfaddere: Søfren Bovmand, Peter Frisenberg, Christian Jobsen, Uldrich Bugge.

 

31. jul              Eid.                  Tolder Frisenbergs ægte søn Nom. Anders                                                Anders                                             side 34

Faddere: baaren af Cancellieraad Leopoldis Frue, Jomfrue Karen Bovmand, mandfaddere: Major Deichmand, Hans Kierulf, Controleur Biener.

 

5. aug              Eid.                  H. Giert Mogensens ægte datter Nom.                                                       Marie                                              side 34

Faddere: baaren af H. Niels Mogensens enke Anne Sophie, Gunild Arnesdatter, mandfaddere: Lorents Hansen, Lars Andersen, Even Rolfsen.

 

19. aug            Eid.                  Michel Flogstads ægte søn Nom.                                                               Ole                                                  side 34

Faddere: baaren af Niels Viersdalens kone Aase Larsdatter, Ingeborg Qvæstad, mandfaddere: Lars Qvæstad, Christen Qvæstad, Hans Knudsen Traaholt.

1736      

9. sep              Sil.                   Gulich Gurholtes ægte datter Nom.                                                            Kirsten                                             side 34           

Faddere: baaren af Maria Jonsdatter, Maria Larsdatter, mandfaddere: Søfren Johanisen Eyet, Knud Biørnsen.           

 

9. sep              Eid.                  Simon Rognlies ægte datter Nom.                                                              Anne                                                side 34

Faddere: baaren af Halvor Barseboes kone Ingeborg, Maria Larsdatter, mandfaddere: Gregorius Johannisen, Johannes Jonsen Grina.

 

12. sep            Eid.                  Ole Holtes ægte datter Nom.                                                                    Anne                                                 side 34

Faddere: baaren af Lars Lundes kone, Anne Andersdatter, mandfaddere: Erich Lunde, Anund Traaholt.

 

16. sep            Eid.                  Even Schauragers ægte søn Nom.                                                             Anun                                                 side 34

Faddere: baaren af Jacob Nedre Lundes kone, Amborg Arnesdatter Kiørholt, mandfaddere: Halvor Saltboe, Jon Ørevig, Hans Andersen ibid.

1736      

23. sep            Eid.                  Christen Nielsen Studsrøds ægte datter Nom.                                            Anne                                                side 35

Faddere: baaren af Hans Traaholtes kone, Ingeborg Jensdatter Døvig, mandfaddere: Knud Traaholt, Povel Knudsen Traaholt, Anders Grøsnholt.

 

30. sep            Sil.                   Niels Tvetens ægte søn Nom.                                                                     Niels                                                side 35

Faddere: baaren af Ole Sølands kone, Peder Tvetens kone Maren Nielsdatter, mandfaddere: Peder Tveten, Jens Hochstad, Halvor Søland.

 

30. sep            Sil.                   Lars Høchsettes ægte søn Nom.                                                                Peder                                                side 35

Faddere: baaren af Vetle Høchsettes kone, Marthe Vetlesdatter, mandfaddere: Engelbret Bratsberg, Jens Folloug, Arve Gulichsen Engelstad.

 

14. okt             Sil.                   Asbiørn Olsens ægte datter Nom.                                                             Ragnild                                            side 35           

Faddere: baaren af Berte Larsdatter, Inger Olsdatter Grorøe, mandfaddere: Niels Tveten, Knud Gulichsen Engelstad.

1736      

7. nov              Eid.                  Christen Olsens ægte søn i Porsgrund Nom.                                              Christen                                           side 35           

Faddere: baaren af Elisabeth Nielsdatter, Mette Maria Jacobsdatter, mandfaddere: Hans Tobiasen, Cornelius Hansen Røe.

 

11. nov            Sil.                   Henrich Pedersens tvende uægte barn, tvillinger

                                               det første Nom.                                                                                         Anne                                                side 35

Faddere: baaren af Anders Nielsens kone Anne, Lisbeth Qvislen,

 

                                               det andet Nom.                                                                                         Berte                                                side 35

Faddere: baaren af Erich Pedersens kone Marte, Anne Jacobsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Anders Nielsen ved Verket, Erich Pedersen ibid, Hans Brunvold ibid, Søfren Moholt.

 

2. des              Eid.                  Tolf Pedersens ægte datter Nom.                                                              Maria                                               side 35

Faddere: baaren af Anne Torbiørnsdatter, Anne Haraldsdatter Stulen, mandfaddere: Hans Stulen, Simon Pedersen.

1736      

9. des              Eid.                  Lars Prossen og Giøran Anundsdatter                                                       Maria                                               side 35

Faddere: baaren af Hans Lønnebaches kone, Maren Prosdatter, mandfaddere: Pros Nøchlegaard og Niels Valler.

 

27. des            Sil.                   Lars Surdalens ægte søn Nom.                                                                  Niels                                                side 35

Faddere: baaren af Gunild Pedersdatter, Johanne Olsdatter Gurholt, mandfaddere: Povel Olsen Kiste, Svend Nielsen Surdalen.

 

27. des            Sil.                   Christen Iislands ægte søn Nom.                                                               Erich                                                 side 35

Faddere: baaren af Kirsten Nielsdatter, Berte Olsdatter Grorø, mandfaddere: Jens Michelsen Hochstad, Anders Isaachsen og Johannes Olsen Grorøe.

 

27. des            Sil.                   Torger Vanneboens ægte datter Nom.                                                       Maren                                             side 35

Faddere: baaren af Peder Tveten kone Maren Nielsdatter, Kirsten Olsdatter, mandfaddere: Peder Tveten, Jon Olsen Grorø.

1736      

27. des            Sil.                  Christen Cløverøds ægte søn Nom.                                                           Rasmus                                           side 35

Faddere: baaren af Enken Dorthe Cløverød, Maren Cløverød, mandfaddere: Jacob Øverbøe, Gunder Tormosrød, Christen Præsteg.

 

27. des            Sil.                  Michel Tosholtes ægte datter Nom.                                                           Kirsten                                            side 35

Faddere: baaren af Anders Tosholtes kone Karen Erichsdatter, Ingri Olsdatter Grørøe, mandfaddere: Anders Tosholt, Bertel Olsen Gurholt.

 

 

1737

 

 

6. jan               Sil.                   Søfren Haagensen og Thore Hansdatter                                                     Jacob                                               side 36

Faddere: baaren af Kiel Ougestads kone, Pernille Kiste, mandfaddere: Povel Olse Kiste, Anders Olsen ibid.

 

20. jan             Eid.                  Erich Landgangens ægte datter Nom.                                                        Berte                                                side 36

Faddere: baaren af Amund Landgangens kone Elen Nielsdatter, Karen Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Hans Truglsen og Gunder Jørgensen Dahlen.

 

23. jan             Sil.                   Gunder Tormosrøds ægte søn Nom.                                                         Lars                                                  side 36

Faddere: baaren af Niels Solverøds kone Ingeborg, Anne Kittilsdatter, mandfaddere: Kittild Tormosrød, Anders Tosholt.

 

23. jan             Sil.                   Povel Præstejores ægte søn Nom.                                                            Erich                                                 side 36

Faddere: baaren af Helge Gulichsdatter Gonsholt, Anne Rejersdatter Naphoug, mandfaddere: Michel Tosholt, Johanes Olsen Grorø.

1737        

3. mar             Sil.                   Thor og Rødnou Gurholtes ægte datter Nom.                                             Anne                                                side 36

Faddere: baaren af Randi Gurholt, Taran Engelstad, mandfaddere: Halvor Gurholt, Bertel Olsen ibid.

 

3. mar             Eid.                  Lars Nordre Lunde og Maren Nielsdatter                                                  Isaach                                              side 36

Faddere: baaren af Berte Pedersdatter, Karen Larsdatter S. Lunde, mandfaddere: Jacob Olsen, Ole Nielsen Hougholt.

 

3. mar             Eid.                  Ole Valler og Elen Larsdatter                                                                    Lars                                                  side 36

Faddere: baaren af Aase Larsdatter Viersdal, Karen Jonsdatter Toldskougen, mandfaddere: Niels Valler, Søfren Rolfsen Oxum

 

3. mar             Eid.                  Isaach Schielsvig og Kirsten Hansdatter                                                     Hans                                                side 36

Faddere: baaren af Børte Hansdatter, Maren Rolfsdatter Schielsvig, mandfaddere: Hans Ørestvedt, Peder Rolfsen Schielsvig.

1737 

3. mar             Eid.                  Ole Henrichsen og Ragnild Torkildsdatter                                                  Erich                                                side 36

Faddere: baaren af Anders Landers kone Anne Nielsdatter, Karen Torkildsdatter Hasler, mandfaddere: Erland Vaateclev og Hans Hansen Traaholt.

 

27. mar           Sil.                   Christopher Sorbø og Ingri Christensdatter                                                 Jørgen                                             side 37

Faddere: baaren af Anne Erichsdatter, Giertrud Christensdatter, mandfaddere: Michel Øverbøe, Jacob Olsen ibid.

 

28. mar           Sil.                   Mons. Thomas Bugges ægte datter Nom.                                                   Uldricha                                           side 37

Faddere: baaren af Madame Zacharias Simensens Inger Nielsdatter, Ragne Jansdatter, mandfaddere: Jørgen Zacharias Simons Sønner, Controleur Biener, Uldrich Bugge.

 

7. apr              Eid.                  Peder Rejersen Birketvet og Anne Olsdatter                                              Magnild                                           side 37

Faddere: baaren af Ragnil Birketvedt, Gunild Erichsdatter, mandfaddere: Christopher Olsen og Svend Erichsen begge i Gierpen Sogn.

1737 

20. apr            Eid.                  Mons. Niels Aals ægte søn Nom.                                                              Jacob                                               side 37

Faddere: baaren af CancellieRaad Leopoldi Frue Margaretha Deichmand, Jomfrue Kirstine Bovman, mandfaddere: Tolder Frisenberg, Controleur Biener, Monsieur Willum Deichmand.

 

23. apr            Sil.                   Peder Tveten og Maren Nielsdatter                                                            Ole                                                  side 37           

Faddere: baaren af Niels Solverøds kone Ingeborg Gundersdatter, Kirsten Kittilsdatter, mandfaddere: Jacob Øverbøe, Gunder Tormosrød og Anders Nielsen Solverød.

 

12. mai           Eid.                  Anders Halvorsen Trompes og Anne Nielsdatter                                         Peder                                              side 38

Faddere: baaren af Rebecha Vaateclev, Marte Christensdatter S. Lunde, mandfaddere: Lars S. Lunde, Anund Knudsen Traaholt.

 

23. mai           Eid.                  Job Christensen og Anne Cathrine Bloch                                                    Lars                                                 side 38

Faddere: baaren af Kirsten Wright, Else Jobsdatter, mandfaddere: Daniel Skredder, Halvor Jobsen, Christian Jobsen.

1737   

24. mai           Eid.                  Arne Laugesen og Giørild Giertsdatter                                                        Ragnil                                              side 38

Faddere: baaren af Madame Prophs, Jomfrue Maria Søfrensdatter Kierulf, mandfaddere: Bertel Jobsen, Skipper Hans Mauridsen.

 

24. mai           Eid.                  Søfren Nielsen og Marte Baner                                                                  Anne Margrete                               side 38

Faddere: baaren af Madame Bugge Anne Povelsdatter, Mademoiselle Else Herbst hos Camerraaden, mandfaddere: Halvor Jobsen, Jens Andersen Mørch.

 

10. jun             Eid.                  Hans Torkildsen og Sara Andersdatter                                                      Anne Maria                                     side 38

Faddere: baaren af Anne Rejersdatter Slevolden, Ingeborg Andersdatter, mandfaddere: gamle Niels Olsen Hogholt, Knud Schrabeclev, Stephen Andersen.

 

11. jun             Sil.                   Peder Jonsen Hamersmed og Oste Hansdatter                                           Hans                                                side 38

Faddere: baaren af Karen Kiste, Marte Jacobsdatter, mandfaddere: Jon Ougestad, Anders Svendsen, Anders Nielsen ved Verket.

1737   

16. jun             Eid.                  Niels Olsen Hogholt og Kirsten Nielsdatter                                               Anne                                                side 38

Faddere: baaren af Marte Torkildsdatter Hogholt, Guri Nielsdatter ibid., mandfaddere: Niels Pedersen Hogholt, Anders Nielsen ibid.

 

2. jul                Eid.                  Hans Tobiasen og Maren Mortensdatter                                                    Inger                                               side 39

Faddere: baaren af Sivert Baches kone Maren Rolfsdatter, Kirsten Hansdatter Tveten, mandfaddere: Ernst Maler, Hans Christian og Jacob Svendsen hos Job Christensen.

 

28. jul              Eid.                  Ingebret Nordre Lunde og Maria Jacobsdatter                                           Ole                                                  side 39

Faddere: baaren af Jens Follougs kone Kirsten Jacobsdatter, Guri Evensdatter Lunde, mandfaddere: Niels Hansen, Niels Jonsen Siljen, Halvor Nordal.

 

28. jul              Sil.                   Anders Hochstad og Anne Jensdatter                                                        Isaach                                              side 39

Faddere: baaren af Else Jensdatter fra Gierpen Sougn, Ingeborg Jensdatter, mandfaddere: Jens Hochstad, Ole Lyche, Jacob Hochstad.

1737   

18. aug            Sil.                   Povel Olsen Kiste og Marte Jacobsdatter                                                   Ole                                                   side 39

Faddere: baaren af Berte Olsdatter Eyet, Giertrud Evensdatter Kiste, mandfaddere: Søfren Eyet og Rejer Naphoug.

 

21. aug            Eid.                  Ole Hassel og Anne Larsdatter                                                                  Gunder                                            side 39

Faddere: baaren af Tolder Frisenbergs kiæreste Antonethe Smith, Jomfrue Kirstine Bovmand, mandfaddere: Controleur Biener, Mons. Thomas Bugge, Peter Frisenberg.

 

1. sep              Eid.                  Ingebret Røe og Inger Larsdatter                                                               Elen                                                 side 39

Faddere: baaren af Anne Maria Grønlie, Gunild Nielsdatter hos Job, mandfaddere: Hans Røe, Anders Larsen Tveten.

 

6. sep              Eid.                  Brynild Andersen og Gunild Arnesdatter                                                    Berte                                                side 39

Faddere: baaren af Madame Bugge Anne Povelsdatter, Mademeselle Susanne Aal, mandfaddere: Controleur Biener, Anders Rasmussen, Godfridt Snidker.

1737   

8. sep              Sil.                   Niels Simensen Moholt og Ingeborg Simensdatter                                     Gunild                                               side 39

Faddere: baaren af Jon Moholtes kone, Ragnild Christensdatter Eyet, mandfaddere: Niri Gonsholt, Johanes Eyet, Anund Jonsen Moholt.

 

15. sep            Eid.                  Hans Røe og Ingeborg Hansdatter                                                             Niels                                                side 40

Faddere: baaren af Hans Torkildsens kone Sara Andersdatter, Ingeborg Andersdatter, mandfaddere: Halvor Hansen, Stephen Andersen.

 

21. sep            Eid.                  Halvor Jobsen og Karen Møller                                                                Elisabeth Bomhof                            side 40

Faddere: baaren af Job Christensens kiæriste Anne Cathrine Bloch, Else Jobsdatter, mandfaddere: Job Christensen, Thomas Bugge, Christian Jobsen.

 

29. sep            Sil.                   Jon Biørnsen Schildbred og Karen Johannisdatter                                      Ole                                                   side 40

Faddere: baaren af Lars Høchsettes kone Ingeborg Gulichsdatter, Marte Vetlesdatter Hochset, mandfaddere: Knud Biørnsen, Gulich Gurholt, Søfren Eyet.

1737   

29. sep            Sil.                   Aane Røe og Ingeborg Olsdatter                                                                Ole                                                  side 40

Faddere: baaren af Maren Olsdatter, Giøran Olsdatter, mandfaddere: Thor Olsen Gurholt, Ole Olsen ibid.

 

1. okt               Eid.                  Lars Bentsen og Kirsten Thorsdatter                                                         Lars Munch                                    side 40

Faddere: baaren af Hans Christians kone, Anne Marie Pedersdatter, mandfaddere: Hans Tobiasen, Jacob Svendsen hos Job.

 

6. okt               Eid.                  Pros Nøglegaard og Ingeborg Jensdatter,

hiemmedøbt af Ole Nøglegaard                                                                 Isach                                                side 40

Faddere: baaren af Maren Amundsdatter Landgangen, Karen Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Knud Traaholt, Niels Kaagersvold og Anund Knudsen Traaholt.

 

13. okt             Eid.                  Abraham Solverød og Sara Hansdatter                                                     Aase                                                side 40

Faddere: baaren af Amborg Arnesdatter Kiørholt, Berte Arnesdatter ibid, mandfaddere: Jacob Nedre Lunde, Bent Aas, Helge Svendsen fra Brevig.

1737   

13. okt             Eid.                  Gunder Dahlen og Anne Pedersdatter                                                       Jacob                                               side 40

Faddere: baaren af Giøran Anundsdatter Harevarp, Emerentze Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Niels Kaagersvold, Niels Rognlie, Johannes Jonsen Grinnen.

 

16. okt             Eid.                  Edvald Yaldens ægte datter Nom. Sara, som af

                                               Jordmoderen Maren Andersdatter fra Schien var hiemmedøbt                    Sara                                                 side 40

Faddere: baaren af Madame Prophs, Jomfrue Susanna Aal, mandfaddere: Bertel Jobsen, Controleur Biener, Peter Frisenberg, Thomas Bovmand.

 

20. okt             Sil.                   Gulich Gurholtes og Maren Olsdatters ægte datter Nom. Marte

                                               som af klocheren Christen Bøe var hiemmedøbt                                         Marte                                              side 40

Faddere: baaren af Randi Olsdatter Gurholt, Taran Henrichsdatter Engelstad, mandfaddere: Jon Biørnsen, Asle Biørnsen Schildbred.

 

20. okt             Eid.                  Rasmus Christensen og Karen Nielsdatter                                                 Inger                                               side 40

Faddere: baaren af Hans Nielsens kone Anne Margrete Uldrichsdatter, Marte Anundsdatter Hvalen, mandfaddere: Lars Jensen, Even Olsen paa Toldboden.

1737   

1. nov              Eid.                  Niels Svendske og Anne Abrahamsdatter                                                  Abraham                                         side 41

Faddere: baaren af Jomfrue Karen Bovmand, Else Jobsdatter, mandfaddere: Peter Christian fra Langesund, Johan Frederich Røsler.

 

6. nov              Eid.                  Tolder Frisenberg og Antonette Smith                                                       Anne Cathrine                                side 41

Faddere: baaren af CamerRaad Kierulfs Frue Else Brinch, Madame Prophs, mandfaddere: Niels Aal, Peter Christian fra Langesund, Peter Frisenberg.

 

26. nov            Eid.                  Sivert Bache og Maren Rolfsdatter                                                           Lars                                                  side 41

Faddere: baaren af Ingeborg Cathrine Mejer, Jomfrue Susanne Aal, mandfaddere: Lorentz Ancherman, Controleur Biener, Jens Andersen Mørch.

 

1. des              Eid.                  Søfren øvre Lunde og Sara Christensdatter                                                Ole                                                  side 41

Faddere: baaren af Anne Ingebretsdatter Nedre Lunde, Maren Anundsdatter Hvalen, mandfaddere: Knud Schrabeclev, Jacob Nedre Lunde, Abraham Ørestvedt.

1737  

1. des              Eid.                  Abraham Larsen Hitterø og Marte Andersdatter                                        Amborg                                            side 41

Faddere: baaren af Bent Aases kone Ingeborg Schejesdatter, Sara Tønnesdatter, mandfaddere: Lars Mule, Hans Jonsen Aas.

 

8. des              Sil.                   Jon Bingholt og Maren Jacobsdatter                                                           Hans                                                side 41

Faddere: baaren af Lars Høchsettes kone Ingeborg Gulichsdatter, Anne Jacobsdatter, mandfaddere: Wetle Høchset, Jacob Præstegaarden, Christen Jacobsen ibid.

 

26. des            Eid.                  Torger Flochstad og Maren Christensdatter                                               Marte                                              side 41

Faddere: baaren af Michel Flochstads kone Anne Andersdatter, Anne Michelsdatter ibid, mandfaddere: Jørgen Siljen, Niels Slevolden, Knud Nielsen i Porsgrunn.

 

27. des            Sil.                   Jens Hochstad og Ingri Larsdatter                                                              Anne                                                side 42

Faddere: baaren af Maren Larsdatter Iisland, Anne Christophersdatter, mandfaddere: Mons. Lauritz Bindrup, Peder Berreberg, Michel Søland.

1737   

27. des            Sil.                   Lars Thoas og Ingeborg Torgersdatter                                                       Anne                                                side 42

Faddere: baaren af Kirsti Nielsdatter Iisland, Anne Rejersdatter Naphoug, mandfaddere: Ingebret Iisland, Johannes Olsen Grorøe.

 

29. des            Eid.                  Stoe Ødegaarden og Berte Ingebretsdatter                                                Ole                                                   side 42

Faddere: baaren af Ole Nordahls kone Inger Hansdatter, Margrete Larsdatter Qvæstad, mandfaddere: Lars Qvæstad, Hans Nedre Lunde, Halvor Olsen Nordal.

 

 

1738

 

 

5. jan               Sil.                   Peder Qvislens og Anne Thorsdatters ægte søn Nom.                                Mas                                                 side 42

Faddere: baaren af Rødnou Jensdatter, Lisbeth Michelsdatter Qvislen, mandfaddere: Lars Olsen Qvislen, Ingebret Michelsen ibid.

 

5. jan               Eid.                  David Nielsen og Maria Knudsdatter                                                         Jacob                                               side 42

Faddere: baaren af Enken Lisbeth Bentsdatter, Marte Iversdatter, mandfaddere: Bent Aas, Evert Nielsen, Lars Andersen.

 

5. jan               Eid.                  Anders Knudsen Lanner og Anne Nielsdatter                                             Anne                                               side 42

Faddere: baaren af Anne Povelsdatter Traaholt, Inger Knudsdatter Traaholt, mandfaddere: Knud Traaholt, Søfren Grønsholt.

 

12. jan             Eid.                  Ole Holte og Maren Villumsdatter                                                             Anne                                                side 42

Faddere: baaren af Lars Syndre Lundes kone Inger Gundersdatter, Margrete Nielsdatter Lunde, mandfaddere: Jørgen Siljen, Anund Knudsen Traaholt.

1738   

17. jan             Eid.                  Helge Lie og Margrete Olsdatter                                                               Elen                                                  side 42

Faddere: baaren af Jobs kone Anne Cathrine Bloch, Anne Maria Møller, mandfaddere: Bertel Jobsen, Jens Andersen Mørch.

 

19. jan             Eid.                  Christen Qvæstad og Maren Hansdatter

(Hun het nok Maren Andersdatter. JO)                                                      Tolluf                                               side 42

Faddere: baaren af Jacob Qvæstads kone Oste Olsdatter, Margrete Larsdatter, mandfaddere: Niels Viersdalen, Lars Qvædstad, Christen Nielsen Ødegaarden.

 

8. feb              Eid.                  Peder Lorentzen og Kirsten Malling                                                            Rasmus Malling                             side 43

Faddere: baaren af CamerRaad Kierulfs Frue Else Brinch, Madame Bugge Anne Povelsdatter, mandfaddere: Niels Aal, Halvardus Borse, Peter Frisenberg.

 

9. feb              Eid.                  Lars Buer og Mette Gundersdatter                                                             Karen                                              side 43

Faddere: baaren af Ole Aarholtes kone Ragnild Amundsdatter, Elen Ericksdatter Biørnerød, mandfaddere: Erich Biørnerød, Amund Aarholt.

1738   

18. feb            Sil.                   Peder Findsen og Maren Olsdatter                                                             Amund                                             side 43

Faddere: baaren af Ingeborg Olsdatter Røe, Giøran Olsdatter Gurholt, mandfaddere: Thor Olsen Gurholt, Aane Olsen Røe, Anders Thomasen Ougestad.

 

23. feb            Eid.                  Amund Corporal og Anne Halvorsdatter                                                    Giert                                                side 43

Faddere: baaren af Ingeborg Sivertsdatter, Maria Petersdatter hos Bugge, mandfaddere: Lars Larsen Bache, Giert Solvesen.

 

16. mar           Eid.                  Ole Nøchlegaard og Ingeborg Hansdatter                                                  Amund                                             side 43

Faddere: baaren af Lars Harevarpes kone Giøran Anundsdatter, Maren Prosdatter, mandfaddere: Pros Nøchlegaard, Hans Hansen Lønnebache.

 

19. mar           Eid.                  Ole Flotten og Maria Andersdatter                                                             Niels                                                side 43

Faddere: baaren af Jacob Qvæstads kone Oste Olsdatter, Guri Nielsdatter Hogholt, mandfaddere: Even Schaurager, Jon Ørevig, Anders Nielsen Hogholt.

1738   

23. mar           Eid.                  Lars Nøchlegaard og Maren Isaachsdatter                                                 Maria                                               side 43

Faddere: baaren af Giøran Anundsdatter Harevarp, Anne Jansdatter Landgangen, mandfaddere: Pros Nøchlegaard, Johannes Jonsen Grinnen.

 

23. mar           Eid.                  Erich Lunde og Karen Nielsdatter                                                              Jacob                                               side 43

Faddere: baaren af Lars S. Lundes kone Inger Gundersdatter, Margrete Larsdatter Qvædstad, mandfaddere: Lars Qvædstad, Christopher Andersen Borrestad, Halvor Nordal.

 

23. mar           Eid.                  Knud Schrabecleven og Marte Andersdatter                                              Amborg                                            side 44

Faddere: baaren af Søfren øfre Lundes kone Sara Christensdatter, Magnild Andersdatter, mandfaddere: Hans Ørestvedt, Hans Torkildsen, Stephen Andersen.

 

25. mar           Sil.                   Lars Høchset og Ingeborg Gulichsdatter                                                     Berte                                               side 44

Faddere: baaren af Knud Gonsholtes kone Helje Gulichsdatter, Anne Kielsdatter Ougestad, mandfaddere: Vetle Høchset, Niels Gulichsen Engelstad.

1738   

25. mar           Sil.                   Villum Nielsen og Maren Christensdatter fra Verket                                  Margrete                                           side 44

Faddere: baaren af Anders Nilsens kone ved Verket, Margrete Olsdatter, mandfaddere: Anders Svendsen, Lars Pedersen Paaverud.

 

25. mar           Sil.                   Ingebret Iislands og Kirsten Nielsdatters ægte søn Nom.

Issach som var hiemedøbt af Niels Solverød                                              Isaach                                              side 44

Faddere: baaren af Niels Solverøds kone Ingeborg Gundersdatter, Jens Hochstads kone Ingri Larsdatter, mandfaddere: Christen Iisland, Gunder Tormosrød og Anders Nielsøn Solverød.

 

13. apr            Eid.                  Lars Enersen og Tynild Gulichsdatter                                                          Søfren                                              side 44

Faddere: baaren af Lars Jensens kone Maren Knudsdatter, Elen Pedersdatter Døhl, mandfaddere: Hans Solvesen, Jens Nielsen Juul.

 

23. apr            Eid.                  Christen Bratsbergs og Abel Olsdatters ægte datter                                  Abigail                                              side 44

Faddere: baaren af Madame Bugge Anne Povelsdatter, Mademoiselle Vedel hos CamerRaaden, mandfaddere: Christopher Kierulf, Ulrich Bugge.

1738  

27. apr            Eid.                  Jacob Nielsen Nedre Lunde og Amborg Anundsdatter                               Anne Maria                                     side 45

Faddere: baaren af Even Schaugagers kone Maria Anunsdatter, Helvig Pedersdatter Nedre Lunde, mandfaddere: Hans Nielsen Nedre Lunde, Anders Nielsen Sæteret, Hans Andersen Ørevig.

 

1. mai             Eid.                  Amund Anundsen Landgangen og Elen Nielsdatter                                     Maria                                               side 45

Faddere: baaren af Ole Nøchlegaards kone Ingeborg Hansdatter, Emerentze Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Søfren Grønsholt, Hans Hansen Traaholt.

 

4. mai             Sil.                   Jacob Øverbøe og Lisbeth Pedersdatter                                                      Ole                                                  side 45           

Faddere: baaren af Michel Øverbøes kone Anne Erichsdatter, Giøran Pedersdatter, mandfaddere: Michel Øverbøe, Christopher Sorbøe, Solve Michelsen Øverbøe.

 

4. mai             Sil.                   Niels Tveten (Tveitan i Siljan. JO)

og Ingri Olsdatter (Hun het vel Jonsdatter. JO)                                           Anne                                                side 45

Faddere: baaren af Peder Tvetens kone Maren Nielsdatter, Karen Jonsdatter, mandfaddere: Peder Tveten og Halvor Søland.

1738   

11. mai           Eid.                  Jon Ørevig og Else Andersdatter                                                                 Johanne                                          side 45

Faddere: baaren af Halvor Saltboens kone Malene Andersdatter, Sophia Svendsdatter Bache, mandfaddere: Even Schaurager, Jacob Nielsen Nedre Lunde, Hans Andersen Ørevig.

 

18. mai           Eid.                  Ole Solie og Anne Arnesdatter                                                                   Søfren                                              side 45

Faddere: baaren af Niels Viersdalens kone Aase Larsdatter, Maria Arnesdatter Solie, mandfaddere: Michel Sæteret, Iver Solie, Søfren Rolfsen Oxum.

 

20. mai           Eid.                  Knud Laugesen og Kirsten Knudsdatter                                                     Margareta                                       side 45

Faddere: baaren af Jomfrue Berg, Jomfrue Kirstine Bovmand, mandfaddere: Niels Aal, Halvardus Borse, Peter Christian.

 

26. mai           Eid.                  Bent Aas og Ingeborg Schejesdatter                                                           Jacob                                               side 45

Faddere: baaren af Abraham Solverøds kone Sara Hansdatter, Dorthe Schejesdatter, mandfaddere: Thor Aas, Anders Larsen Tveten.

1738   

26. mai           Eid.                  Erich Biønnerød og Anne Torkildsdatter                                                     Berte                                                side 45

Faddere: baaren af Lars S. Lundes kone Ingeborg Gundersdatter, Elen Erichsdatter, mandfaddere: Lars Qvædstad, Niels Erichsen.

 

30. mai           Eid.                  Christian Balling og Ingeborg Cathrine Mejer                                              Fridericha Dorthea                          side 46

Faddere: baaren af Tolder Frisenberg kiæriste Antonette Smith, Madame Proph, mandfaddere: Mons. Caspar Johan Mejer, Mons. Uldrich Bugge.

 

15. jun             Sil.                   Mathis Rødningen og Marte Pedersdatter                                                  Kirsten                                            side 46

Faddere: baaren af Ingebret Iislands kone Kirsten Nielsdatter, Ingeborg Jensdatter, mandfaddere: Ingebret Iisland, Johannes Olsen Grorøe.

 

27. jun             Eid.                  Johannis Sivertsen og Ingeborg Hansdatter Bagge                                     Hans Bagge                                     side 46

Faddere: baaren af Siverts Maria, Margrete Søfrensdatter hos Røsler, mandfaddere: Lorents Hansen, Jacob Svendsen hos Job.

1738   

29. jun             Sil.                   Jon Olsen Grorøe og Anne Rejersdatter                                                    Karen                                              side 46

Faddere: baaren af Asloug Jonsdatter Bourøe i Gierpen Sogn, Ingri Olsdatter Grorøe, mandfaddere: Rejer Naphoug, Johannes Olsen Grorøe.

 

1. aug              Eid.                  Hans Kaasen og Dorthe Nielsdatter                                                          Maria                                               side 46

Faddere: baaren af Anders Landers kone Anne Nielsdatter, Karen Larsdatter S. Lunde, mandfaddere: Knud Traaholt, Nils Larsen Nordre Lunde.

 

5. aug              Eid.                  Jørgen Ødevold og Anne Cathrine Andersdatter                                        Ingeborg                                          side 47

Faddere: baaren af Ole Vallers kone Elen Larsdatter, Anne Larsdatter i Porsgrund, mandfaddere: Hans Ørestvedt, Abraham Rolfsen Schielvig.

 

20. aug            Eid.                  Povel Traaholt og Anne Villumsdatter                                                        Jacob                                              side 47

Faddere: baaren af Lars S. Lundes kone Inger Gundersdatter, Anne Hansdatter Traaholt, mandfaddere: Torger Flochstad, Ole Ragnildrøe, Hans Hansen Traaholt.

1738   

10. sep            Eid.                  Anders Olsen Kiær og Kirstine Søfrensdatter                                            Inger Kirstine                                 side 47

Faddere: baaren af Johannes Sivertsens kone Ingeborg Hansdatter Bagge, Margrethe Søfrensdatter Røsler, mandfaddere: Anders Caspersen, Jacob Svendsen hos Job.

 

14. sep            Sil.                   Ole Cløverød og Maren Rasmusdatter                                                       Marte                                              side 47

Faddere: baaren af Enken Dorthe Cløverød, Marte Vetlesdatter Høchset, mandfaddere: Peder Tveten, Christen Jacobsen Præstegaarden.

 

14. sep            Sil.                   Vetle Slettecollen og Karen Søfrensdatter                                                  Kirsten                                            side 47

Faddere: baaren af Ole Sølands kone Helje Olsdatter, Sara Tønnesdatter, mandfaddere: Michel Søland, Christen Michelsen ibid.

 

14. sep            Sil.                   Søfren Haagensen og Thore Hansdatter                                                     Lars                                                 side 47

Faddere: baaren af Karen Kiste, Berte Halvorsdatter ibid, mandfaddere: Lars Surdalen, Niels Simensen Moholt, Niels Evensen Kiste.

1738  

14. sep            Sil.                   Halvor Serklands og Giøran Olsdatters ægte barn, tvillinger

                                               som var hiemmedøbt af gamle Ole Gurholt, det første ved

                                               Daaben præsenteret og kaldet                                                                   Marte                                              side 47

Faddere: baaren af Ole Tudals kone, Marte Olsdatter Tudal, mandfaddere: Ole og Aane Røe.

 

                                               det andet ved daaben present. Nom.                                                         Kirsten                                              side 47

Faddere: baaren af Gunild Røe, Giøran Olsdatter Gurholt, mandfaddere: Lars Kiste, Niri Olsen Gonsholt.

 

21. sep            Eid.                  Christen Leerstang og Karen Olsdatter                                                      Sara                                                 side 47

Faddere: baaren af Anders Nielsens kone i Sæteret ved Brevig, Inger Andersdatter Ramberg, mandfaddere: Eggert Sandøen, Søfren Leerstang, Isach Andersen ibid.

 

21. sep            Eid.                  Margrete Andersdatters uægte barn fra Frederichshald Nom.                 Kirsten                                               side 48

Faddere: baaren af Pige Anne Cathrine Jacobsdatter i Porsgrund, Karen Pedersdatter hos Bugge, mandfaddere: Anders Andersen paa Cammeret i Porsgrund, Klocheren Christen Bøe.

1738   

5. okt               Eid.                  Thor Aas og Berte Pedersdatter                                                               Karen                                               side 48

Faddere: baaren af Ole Røes kone Giøran Giertsdatter, Maren Jonsdatter Aas, mandfaddere: Bent Aas, Jon Aas, Hans Jonsen ibid.

 

5. okt               Eid.                  Jacob Qvæstad og Oste Olsdatter                                                            Hans                                                side 48

Faddere: baaren af Christen Qvæstads kone Maren Andersdatter, Margrete Larsdatter, mandfaddere: Lars S. Lunde, Lars Nordre Lunde, Niels Larsen ibid.

 

12. okt             Eid.                  Hans Røes og Ingeborg Hansdatter                                                          Anund                                               side 48

Faddere: baaren af Niels Vallers kone Gunild Prosdatter, Gunild Nielsdatter hos Job, mandfaddere: Anders Kølnæs, Cornelius Hansen Røe.

 

2. nov              Eid.                  Gunild Erichsdatters uægte barn fra Gierpen Nom.                                   Even                                                 side 48

Faddere: baaren af Christopher Borge Eyets kone Marte Hansdatter, Maren Prosdatter Valler, mandfaddere: Lars Qvæstad, Hans Traaholt.

(Publice absolverede 10. sep 1738: Enkemann Niels Jonsen Siljen for begangen leijermaal med pigen Gunild Erichsdatter fre Gierpen Sogn. JO)                                                                                                      

1738  

9. nov              Sil.                   Ole Røes og Gunild Pedersdatter                                                               Anne                                                side 48

Faddere: baaren af Aane Røes kone Ingeborg Olsdatter, Anne Holgersdatter Gonsholt, mandfaddere: Gunder Tormosrød, Lars Kiste og Aane Røe.

 

23. nov            Eid.                  Iver Sætere og Mari Michelsdatter                                                            Lars                                                 side 48

Faddere: baaren af Lars Larsens kone i Porsgrund Inger Hansdatter, Anne Arnesdatter Solie, Ole Ragnildrøe, Halvor Olsen Nordal.

 

23. nov            Eid.                  Halvor Saltboen og Malene Andersdatter                                                  Peder                                               side 49

Faddere: baaren af Ole Flottens kone Maria Andersdatter, Helvig Pedersdatter Lunde, mandfaddere: Even Schaurager, Jon Ørevig, Hans Andersen ibid.

 

30. nov            Eid.                  Marte Anundsdatters uægte datter Nom.                                                 Margrete                                         side 49

Faddere: baaren af Sara Christensdatter øfre Lunde, Maren Anundsdatter, mandfaddere: Knud Schrabeclev, Søfren Lunde.

(Publice absolverede 16. nov 1738: Marte Anundsdatter Hvalen for begangen leijermaal med ungkarl Jens Nielsen Juul,

som hun udlag tl barnefader. JO)

1738  

7. des              Eid.                  Sara Christensdatter Harevarpes uægte barn Nom.                                   Christen                                          side 49

Faddere: baaren af Enken Else Jonsdatter Grinnen, Gunder Dahlens kone, mandfaddere: Knud Traaholt, Povel Knudsen ibid.

(Publice absolverede 26. okt 1738: Sara Christensdatter Harevarp for begangen leijermaal med en gift Mand Lars Prosen

som hun udlagde til barnefader. JO)

 

26. des            Eid.                  Ole Ragnildrøe og Elen Villumsdatter                                                         Torsten                                           side 49

Faddere: baaren af Kirsten Torstensdatter Ragnildrøe, Kirsten Villumsdatter ibid, mandfaddere: Ole Holte, Christen Larsen S. Lunde.

 

27. des            Eid.                  Hans Herøtangen og Kirsten Jacobsdatter                                                 Karen                                              side 49

Faddere: baaren af Peder Nielsens Enke i Porsgrund Elisabeth Larsdatter, Karen Andersdatter Gaasegrunden, mandfaddere: Tolluf Ochlungen, Gunder Christensen Strømtangen.

 

 

1739

 

 

1. jan               Eid.                  Jon Jacobsen Kiørholt og Amborg Arnesdatter                                         Arne                                                 side 49

Faddere: baaren af Karen Abrahamsdatter Aafos, Berte Arnesdatter, mandfaddere: Isach Schildbred fra Solum Herret, Hans Jacobsen codem, Isaach Andersen Leerstang.

 

18. jan             Eid.                  Lars Nordre Lunde og Maren Nielsdatter                                                  Berte                                              side 50

Faddere: baaren af Christen Qvædstads kone, Guri Evensdatter, mandfaddere: Jacob Qvædstad, Niels Siljen, Ole Nielsen Hogholt.

 

22. jan             Eid.                  Ingebret Jørgensen og Berte Pedersdatter                                                 Maren                                              side 50

Faddere: baaren af Johannis Sivertsens kone Ingeborg Hansdatter Bagge, Marte Thorsdatter Røe, mandfaddere: Helge Lie, Ole Andersen hos Job.

 

24. jan             Eid.                  Hans Jonsen Aas og Maren Jørgensdatter                                                 Anne                                                side 50

Faddere: baaren af Even Schauragers kone Maria Aundsdatter, Maren Jonsdatter Aas, mandfaddere: Jon Aas, Ole Røe, Anders Nielsen Hougholt.

1739   

25. jan             Sil.                   Ole Lyche og Karen Knudsdatter                                                              Berte                                               side 50

Faddere: baaren af Jens Hochstads kone Ingri Larsdatter, Ingeborg Jensdatter, mandfaddere: Jens Hochstad, Jacob Jensen ibid.

 

25. jan             Sil.                   Christen Cløverød og Kirsten Knudsdatter                                                Lars                                                 side 50

Faddere: baaren af Enken Dorthe Cløverød, Ole Cløverøds kone Maren Rasmusdatter, mandfaddere: Ole Cløverød, Anders Thomasen Ougestad.

 

25. jan             Sil.                   Halvor Gurholt og Randi Olsdatter                                                            Kirsten                                             side 50

Faddere: baaren af Aane Røes kone Ingeborg Olsdatter, Giøran Olsdatter Gurholt, mandfaddere: Aane Røe, Bertel Olsen Gurholt.

 

25. jan             Sil.                   Gulich Gurholt og Maren Olsdatter                                                            Ole                                                   side 50

Faddere: baaren af Jon Schildbreds kone Karen Johannisdatter, Johanne Olsdatter Gurholt, mandfaddere: Jon Schieldbred, Asle Biørnsen, Søfren Eyet.

1739    

25. jan             Sil.                   Anne Olsdatter fra Mos hendes uægte datter Nom.                                  Larine                                              side 50

Faddere: baaren af Thor Døhls kone Marte, Anne Jacobsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Jacob Præstegaarden, Ole Tudal.

 

28. jan             Eid.                  Halvor Jobsen og Karen Møller                                                                Jens Møller                                     side 50

Faddere: baaren af Thomas Bugges kæriste Anne Povelsdatter, Mademoiselle Green på Toldboden, mandfaddere: Job Christensen, Bertel Jobsen, Niels Aal.

 

1. feb              Eid.                  Ingebret Røe og Inger Larsdatter                                                                Ragnild                                           side 50

Faddere: baaren af Ole Hassels kone Anne Larsdatter, Guri Nielsdatter Hogholt, mandfaddere: Hans Røe, Stephen Andersen Gaasegrunden.

 

8. feb              Sil.                   Jørgen Christensen Kiste og Gunild Christensdatter                                     Simen                                              side 51

Faddere: baaren af Svend Ougestads kone Taran Henrichsdatter, Giertrud Christensdatter Kiste, mandfaddere: Halvor Kiste, Jon Christensen Moholt.

1739    

15. feb            Eid.                  Thomas Nielsen Stie og Ingeborg Gundersdatter fra Porsgrund                   Karen                                              side 51

Faddere: baaren af Inger Abrahamsdatter hos CamerRaaden, Guri Nielsdatter hos Sivert Bache, mandfaddere: Ole Gundersen og hans søn Anders Olsen fra Osebachen.

 

15. feb            Eid.                  unge Niels Olsen Hovolt og Kirsten Nilsdatter                                           Antonette                                         side 51

Faddere: baaren af Ole Flottens kone Maria Andersdatter, Gun Nielsdatter, mandfaddere: Niels Anfinsen, gamle Niels Olsen Hogholt, Anders Nielsen ibid.

 

25. feb            Eid.                  Gunder Huset og Anne Larsdatter                                                              Knud                                                side 51

Faddere: baaren af Søfren øvre Lundes kone Sara Christensdatter, Sophia Svendsdatter Bache, mandfaddere: Jon Ørevig, Anders Larsen Hejestad

 

1. mar             Sil.                   Søfren Eyets og Berte Olsdatter                                                                 Kirsten                                            side 51

Faddere: baaren af Arne Ougens kone i Qvelde Sogn Margrete Rasmusdatter, Kirsten Andreasdatter fra Verket, mandfaddere: Ole Eyet, Anders Thomasen Ougestad.

1739   

15. mar           Eid.                  Elev Hvalen og Berte Christensdatter                                                         Christen                                           side 51

Faddere: baaren af Søfren øvre Lundes kone Sara Christensdatter, Anne Hansdatter Lillegaarden, mandfaddere: Hans Lillegaarden, Jan Hansen ibid.

 

15. mar           Eid.                  Tolluf Ochlungen og Ingeborg Olsdatter                                                     Marte                                              side 51

Faddere: baaren af Ole Ragnildrøds kone Kirsten Torstensdatter, Elen Ottersdatter Røre, mandfaddere: Siul Ochlungen, Ingebret Michelsen Qvislen.

 

21. mar           Eid.                  Lars Prossen og Giøran Anundsdatter                                                        Isaach                                              side 52

Faddere: baaren af Ole Nøchlegaards kone Ingeborg Hansdatter, Maren Prosdatter, mandfaddere: Niels Valler, Hans Knudsen Traaholt.

 

26. mar           Eid.                  Ingebret Nordre Lunde og Maria Jacobsdatter                                           Niels                                                side 52

Faddere: baaren af Jørgen Siljens kone Karen Pedersdatter, Anne Jacobsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Even Lunde, Christen Jacobsen Præstegaard.

1739    

5. apr              Eid.                  Peder Birketvet og Anne Olsdatter                                                            Rejer                                               side 52

Faddere: baaren af Torger Flochstads kone Inger Knudsdatter, Anne Erichsdatter hos Bertel Jobsen, mandfaddere: Ole Valler, Svend Olsen hos Bertel Jobsen.

 

12. apr            Eid.                  Anders Andersen og Elen Abrahamsdatter                                                 Anders                                            side 52

Faddere: baaren af Lars Jensens kone Maren Knudsdatter, Giertrud Nielsdatter, mandfaddere: Brynild Andersen, Morten Povelsen hos Bugge, Jacob Svendsen hos Job.

 

18. apr            Eid.                  Axel Caspersen og Anne Dorthea Strittosdatters tvende ægte børn,

                                               tvillinger det første Nom.                                                                            Axel                                                side 52

Faddere: baaren af Niels Slevoldens kone Anne Rejersdatter, Anne Hansdatter Lillegaarden.

 

                                               det andet Nom.                                                                                         Margrete                                        side 52

Faddere: baaren af Berte Torkildsdatter Traaholt, mandfaddere: Hans Traaholt, Anders Lanner

1739   

26. apr            Eid.                  Peder Stulen og Sara Andersdatter                                                            Anne                                                side 52

Faddere: baaren af Anders Lanners kone Anne Nielsdatter, Anne Haraldsdatter, Hans Lillegaarden, Niels Hansen ibid.

 

29. apr            Eid.                  Mons. Christian Balling og Ingeborg Cathrine Mejer                                 Herman                                             side 53

Faddere: baaren af Niels Aals kiæriste Benedichta Henricha Berg, Jomfrue Rohde, mandfaddere: CamerRaad Kierulf, Mons. Proph, Visiteur Aalborg.

 

16. mai           Eid.                  Job Christensen og Anne Chatrine Bloch                                                     Anne Elisabeth                               side 53

Faddere: baaren af Tolderens kiæriste Antonethe Smith, Jomfrue Karen Bovman, mandfaddere: Tolder Frisenberg, Controleur Biener, Mons. Proph.

 

19. mai           Sil.                   Tønnes Tveten og Kirsten Olsdatter                                                            Jacob                                               side 53

Faddere: baaren af Amund Søntvetes kone Sara Tønnesdatter, Anne Isachsdatter Tveten, mandfaddere: Niels Tveten, Hans Lorentsen.

1739    

19. mai           Sil.                   Lars Olsen Kiste og Giertrud Evensdatter,

hiemmedøbt af klocheren Christen Bøe                                                      Lisbeth                                             side 53

Faddere: baaren af Ole Røes kone Gunild Pedersdatter, Gunild Pedersdatter, mandfaddere: Aane Røe, Simen Evensen Kiste.

 

21. mai           Eid.                  Lars Rolfsen Herøen og Maren Jensdatter                                                  Jens                                                  side 53

Faddere: baaren af Tolder Frisenbergs kiæriste Antonette Smith, Jomfrue Rohde, mandfaddere: Mons. Bruun, Mons. Langelov, Visiteur Aalborg.

 

24. mai           Eid.                  Søfren Leerstang og Ingeborg Torstensdatter                                             Elen                                                  side 53

Faddere: baaren af Christen Leerstangs kone Karen Olsdatter, Gunild Rasmusdatter, Anders Ramberg, Ole Hvalen, Christen Berg.

 

24. mai           Eid.                  Simen Klevstrand og Anne Maria Pedersdatter                                          Erich                                                 side 53

Faddere: baaren af Peder Erichsens kone, Kirsten Hansdatter Tveten, mandfaddere: Hans Tobiasen, Johannes Nielsen.

1739    

7. jun               Sil.                   Jens Pedersen og Karen Mathisdatter                                                        Jacob                                               side 53

Faddere: baaren af Ole Lyches kone Karen Knudsdatter, Giøran Pedersdatter Øverbøe, mandfaddere: Ole Lyche, Bertel Olsen Gurholt.

 

21. jun             Eid.                  Jacob Nedre Lundes og Amborg Anundsdatter                                         Sara                                                 side 54

Faddere: baaren af Hans Nedre Lundes kone Anne Ingebretsdatter, Sophia Svendsdatter Bache, mandfaddere: Anders Sæteret ved Brev. Jon Ørevig, Ingebret Hansen Nedre Lunde.

 

23. jun             Eid.                  Anders Caspersen og Else Olsdatter,

hiemmedøbt af klocheren Christen Bøe                                                      Ole                                                   side 54

Faddere: baaren af Halvor Jobsens kone Karen Møller, Else Jobsdatter, mandfaddere: Mons. Proph, Visiteur Aalborg.

 

24. jun             Sil.                   Anders Tosholt og Karen Erichsdatter                                                       Niels                                                 side 54

Faddere: baaren af Peder Tvetens kone Maren Nielsdatter, Anne Jacobsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Peder Tveten, Anders Nielsen Solverød.

1739    

22. jul              Eid.                  Niels Viersdalen og Aase Larsdatter                                                          Ole                                                   side 54

Faddere: baaren af Ole Vallers kone Elen Larsdatter, Lisbeth Hansdatter Lillegaarden, mandfaddere: Lars Nordre Lunde, Christen Qvædstad.

 

26. jul              Sil.                   Svend Ougestad og Tharan Henrichsdatter                                                Anne                                                side 54

Faddere: baaren af Jon Ougestads kone Anne Arnesdatter, Berte Larsdatter Buer, mandfaddere: Arve Ougestad, Arne Nielsen.

 

26. jul              Sil.                   Niels Gulichsen Engelstad og Oste Olsdatter                                              Lars                                                 side 54

Faddere: baaren af Peder Tvetens kone Maren Nielsdatter, Inger Nielsdatter Søland, mandfaddere: Peder Tveten, Ole Gulichsen Engelstad.

 

16. aug            Sil.                   Anders Svendsen og Berte Larsdatter                                                        Maren                                              side 54

Faddere: baaren af Henrich Pedersens kone Ragnild Olsdatter, Margrete Olsdatter, mandfaddere: Peder Jonsen, Lars Hansen.

1739  

21. aug            Eid.                  Brynild Andersen og Gunild Arnesdatter                                                     Marte                                              side 55

Faddere: baaren af Lorentz Hansens kone Anne Arnesdatter, Anne Larsdatter, mandfaddere: Hans Tobiasen, Hans Nielsen, Jørgen Godfridsen.

 

22. aug            Eid.                  Edvard Yaldens ægte søn Nom.                                                                 Edvard                                            side 55

Faddere: baaren af Mons. Aals kiæriste Benedicta Henrica Berg, Jomfrue Kirstine Bovman, mandfaddere: Mons. Proph, Monsieur Bucha, Visit. Aalborg.

 

16. sep            Sil.                   Sergiant Vaxmuth og Ingri Christensdatter                                                 Christen                                           side 55

Faddere: baaren af Michel Øverbørs kone Anne Erichsdatter, Jacob Øverbøes kone Lisbeth Pedersdatter, mandfaddere: Michel Øverbøe, Jens Sorbøe, Jørgen Jørgensen ibid.

 

27. sep            Eid.                  Simen Døvig og Elen Pedersdatter                                                              Peder                                               side 55

Faddere: baaren af Claus Bechens kone Karen Simensdatter, Sybille Olsdatter Døvig, mandfaddere: Anders Knudsen Traaholt, Niels Erichsen Biønnerød.

1739   

28. sep            Eid.                  Arne Laugesen og Giørel Giertsdatter                                                         Else Kirstine                                   side 55

Faddere: baaren af Niels Aals kæriste Benedicta Henrica Berg, Mademoiselle Maria Søfrensdatter Kierulf, mandfaddere: Controleur Biener, Thomas Bugge, Johan Frederich Vilhelm fra Lybech.

 

18. okt             Sil.                   Gunder Tormosrød og Oste Pedersdatter                                                  Anne                                               side 55

Faddere: baaren af Niels Solverøds kone, Ingeborg Kittilsdatter, mandfaddere: Peder Tveten, Rolf Mathisen.

 

18. okt             Sil.                   Jon Schildbred og Karen Johannisdatter                                                   Kirsten                                             side 56

Faddere: baaren af Lars Høchsettes kone Ingeborg Gulichsdatter, Marte Vetlesdatter, mandfaddere: Gulich Gurholt, Knud Biørnsen Schildbred.

 

18. okt             Sil.                   Thor Gurholt og Rødnou Olsdatter                                                            Karen                                              side 56

Faddere: baaren af Ole Gurholtes kone, Giøran Olsdatter, mandfaddere: Ole Gurholt, Bertel Olsdatter ibid.

1739    

18. okt             Sil.                   Michel Tosholtes ægte søn N.                                                                   Jacob                                               side 56

Faddere: baaren af Anders Tosholtes kone, Karen Jonsdatter Høchset, mandfaddere: Anders Tosholt, Olse Andersen ibid.

 

12. nov            Eid.                  Niels Aal og Benedicta Henrica Berg                                                        Nicolai Benjamen                            side 56

Faddere: baaren af Peter Lorentzens kiæriste Kirsten Malling, Jomfrue Constance Berg, mandfaddere: CamerRaad Kierulf, Tolder Frisenberg, Controleur Biener.

 

15. nov            Eid.                  Jon Ørevig og Else Andersdatter                                                               Jacob                                               side 56

Faddere: baaren af Jacob Nedre Lundes kone Amborg Anundsdatter, Giertrud Larsdatter Hejestad, mandfaddere: Halvor Saltboe, Even Schourager, Lars Andersen Ørevig.

 

10. des            Eid.                  Abraham Ørestvet og Sophia Svendsdatter                                                Kirsten                                             side 56

Faddere: baaren af Abraham Solverøds kone Sara Hansdatter, Johanne Hansdatter Ørestvedt, mandfaddere: Isach Schielsvig, Abraham Rolfsen ibid.

1739    

13. des            Sil.                   Torger Vanneboens ægte søn Nom.                                                          Lars                                                  side 56

Faddere: baaren af Peder Tvetens kone Maren Nielsdatter, Anne Isachsdatter Tveten, mandfaddere: Ole Søland, Jacob Jensen Hochstad.

 

13. des            Eid.                  Søfren Nielsen og Marte Baner                                                                 Niels                                                 side 56

Faddere: baaren af Simen Klevstrands kone Anne Maria Pedersdatter, Giertrud Nielsdatter, mandfaddere: Even Rolfsen, Knud Laugesen, Jens Uldrichsen.

 

13. des            Eid.                  Anders Lanner og Anne Nielsdatter                                                          Gunild                                              side 57

Faddere: baaren af Niels Slevoldens kone Anne Rejersdatter, Anne Hansdatter Traaholt, mandfaddere: Povel Knudsen Traaholt, Anund Knudsen ibid.

 

 

1740

 

 

1. jan               Eid.                  Christen Præstegaarden og Siri Nielsdatter                                                Karen                                               side 57

Faddere: baaren af Jørgen Siljen kone Karen Pedersdatter, Maria Olsdatter Gudsfred, mandfaddere: Ingebret Lunde, Gulich Evensen ibid.

 

1. jan               Eid.                  Ole Flotten og Maria Andersdatter                                                            Ole                                                   side 57

Faddere: baaren af Halvor Salboens kone Mallene Andersdatter, Guri Nilesdatter Hogholt, mandfaddere: Even Schauracher, Hans Ørevig, Knud Flotten.

 

6. jan               Sil.                   Halvor Nirisen og Anne Holgesdatter                                                         Ole                                                   side 57           

Faddere: baaren af Knud Gonsholtes kone Helje Gulichsdatter, Mari Holgersdatter, mandfaddere: Povel Præstejore, Lars Olsen Kiste, Arne Nielsen Surdalen.

 

6. jan               Eid.                  Evert Nielsen og Elisabeth Nielsdatter                                                       Hans                                                 side 57           

Faddere: baaren af Brynild Andersens kone Gunild Arnesdatter, Ingeborg Andersdatter hos Job, mandfaddere: Hans Sivertsen, Søfren Nielsen, Christen Jonsen.

1740    

23. jan             Eid.                  Stephen Gaasegrunden og Ingeborg Andersdatter                                     Maren                                               side 57

Faddere: baaren af Hans KulleTangens kone, Ingeborg Andersdatter hos Job, mandfaddere: Anders Svenske, Ole Jensen paa Solum siden.

 

23. jan             Eid.                  Povel Traaholt og Anne Villumsdatter                                                        Søfren                                              side 57

Faddere: baaren af Hans Traaholtes kone Anne Povelsdatter, Anne Larsdatter Grønsholt, mandfaddere: Anders Lander, Christen Larsen S. Lunde.

 

31. jan             Eid.                  Hans Torkildsen og Sara Andersdatter                                                      Maren                                              side 58

Faddere: baaren af gamle Niels Olsen Hogholtes kone Marte Torkildsdatter, Guri Nielsdatter Hogholt, mandfaddere: gamle Niels Olsen Hogholt, Anders Nielsen ibid, Knud Flotten.

 

14. feb            Eid.                  Erich Lunde og Karen Nielsdatter                                                              Gunild                                              side 58

Faddere: baaren af Niels Siljens kone Karen Larsdatter, Karen Jensdatter Traaholt, mandfaddere: Lars Qvædstad, Christen Nielsen Ødegaarden.

1740   

1. feb              Eid.                  Christen Qvædstad og Maren Andersdatter                                               Sidsel                                               side 58

Faddere: baaren af Jacob Qvædstads kone Oste Olsdatter, Oste Nielsdatter Viersdal, mandfaddere: Niels Viersdal, Christen Nielsen Ødegaarden.

 

28. feb            Sil.                   Søfren Haagensen og Thore Hansdatter                                                     Anne                                                side 58

Faddere: baaren af Jon Ougestads kone Anne Arnesdatter, Berte Larsdatter Buer, mandfaddere: Svend Ougestad, Bertel Olsen Gurholt.

 

28. feb            Sil.                   Arve Ougestad og Anne Kielsdatter                                                           Karen                                               side 58

Faddere: baaren af Knud Gonsholtes kone Helje Gulichsdatter, Ingeborg Henrichsdatter Ougestad, mandfaddere: Lars Høchset, Ole Gulichsen Engelstad.

 

28. feb            Sil.                   Povel Præstejore og Giøran Thorsdatter                                                     Anders                                             side 58

Faddere: baaren af Peder Qvislens kone Anne Thorsdatter, Barbro Lysboe fra Qvæld Sougn, mandfaddere: Jens Hochstad, Knud Gonsholt, Jon Pedersen Hochstad.

1740   

2. mar             Eid.                  Ole Valler og Elen Larsdatter                                                                     Marte                                              side 58

Faddere: baaren af Niels Viersdalens kone Aase Larsdatter, Maren Prosdatter, mandfaddere: Jørgen Ødevold, Christian Vaateclev.

 

14. mar           Eid.                  Peter Lorentzen og Kirsten Malling                                                            Lorentz                                             side 58

Faddere: baaren af Niels Aals kæriste Benedicta Henrica Berg, Jomfru Rohde, mandfaddere: Gunder Buer, Controleur Biener, Peter Frisenberg.

 

30. mar           Eid.                  Amund Landgangen og Elen Nielsdatter                                                     Maren                                              side 59

Faddere: baaren af Anders Lanners kone Anne Nielsdatter, Karen Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Søfren Grønsholt, Ole Hansen Lønnebache.

 

3. apr              Sil.                   Knud Gonsholt og Helje Gulichsdatter                                                        Maren                                             side 59

Faddere: baaren af Lars Hochsetes kone Ingeborg Gulichsdatter, Gunild Nielsdatter Engelstad, mandfaddere: Niri Gonsholt, Niels Gulichsen Engelstad.

1740   

3. apr              Sil.                   Peder Tveten og Maren Nielsdatter                                                            Pernille                                            side 59

Faddere: baaren af Niels Solverøds kone, Niels Tvetens kone Ingri Jonsdatter, mandfaddere: Niels Tveten, Anders Nielsen Solverød.

 

10. apr            Eid.                  Hans Tobiasen og Maren Mortensdatter                                                    Morten Henrich                              side 59

Faddere: baaren af Hans Christians kone Elisabeth Villumsdatter, Maren Nielsdatter Juul, mandfaddere: Peder Erichsen, Niels Mortensen Smed Svend.

 

19. apr            Sil.                   Christen Cloverød og Kirsten Knudsdatter                                                 Maria                                              side 59

Faddere: baaren af Ole Cløverøds kone Maren Rasmusdatter, Margrete Olsdatter, mandfaddere: Jon Schidbred, Bertel Olsen Gurholt.

 

1. mai             Eid.                  Johannis Sivertsen og Ingeborg Hansdatter Bagge                                       Malene Maria                                side 59

Faddere: baaren af Enken Ingeborg Sivertsen, Anne Larsdatter, mandfaddere: Hans Sivertsen, Brynild Andersen.

1740   

18. mai           Eid.                  Mons. Christian Balling og Ingeborg Cathrine Mejer                                 Mauritz                                              side 60

Faddere: baaren af Karen Larsdatter, Giertrud Nielsdatter, mandfaddere: Monsieur Caspar Johan Mejer, Christen Boe.

 

19. mai           Eid.                  Anders Grønsholt og Karen Andersdatter                                                   Gunild                                              side 60

Faddere: baaren af Hans Traaholtes kone Anne Povelsdatter, Margrete Larsdatter Qvædstad, mandfaddere: Søfren Grønsholt, Hans Hansen Traaholt.

 

22. mai           Sil.                   Lars Surdalen og Maren Jacobsdatter                                                         Søfren                                              side 60

Faddere: baaren af Jon Ougestads kone, Marte Torgrimsdatter, mandfaddere: Svend Ougestad, Arne Nielsen Surdalen.

 

22. mai           Sil.                   Halvor Sercland og Giøran Olsdatter                                                           Hans                                                side 60

Faddere: baaren af Ole Røes kone Gunild Pedersdatter, Giøran Olsdatter Gurholt, mandfaddere: Aane Røe, Lars Kiste, Ole Andersen Torsholt.

1740   

28. mai           Eid.                  Mons. Rohdes ægte søn N.                                                                        Niels                                                side 60

Faddere: baaren af Fogden Iver Wiels kiæriste, Mademoiselle Mallene Tyrholm, mandfaddere: Assessor Trugls Wiel, Tolder Frisenberg, Controleur Biener.

 

29. mai           Eid.                  Ole Holte og Maren Villumsdatter                                                              Christopher                                     side 60

Faddere: baaren af Povel Traaholtes kone Anne Villumsdatter, Maren Jonsdatter, mandfaddere: Knud Traaholt, Hans Hansen ibid.

 

29. mai           Eid.                  Niels Siljen og Karen Larsdatter                                                                 Anders                                             side 60

Faddere: baaren af Erich Lundes kone Karen Nilsdatter, Marte Christensdatter, mandfaddere: Hans Gundersen, Christen Larsen S. Lunde.

 

7. jun               Sil.                   Aane Røe og Ingeborg Olsdatter                                                               Gunild                                              side 60           

Faddere: baaren af Ole Røes kone Gunild Pedersdatter, Thore Holgersdatter Grønsholt, mandfaddere: Ole Røe, Niri Olsdatter Gurholt.

1740   

10. jun             Eid.                  Job Christensen og Anne Catrine Bloch                                                     Gunild Cathrine                              side 61

Faddere: baaren af Niels Aals kæriste Benedicta Henrica Berg, Mademoiselle Anne Kiil, mandfaddere: Tolder Frisenberg, Mons. Thomas Bugge, Peter Frisenberg.

 

24. jun             Eid.                  Niels Slevolden og Anne Rejersdatter                                                        Maren                                             side 61

Faddere: baaren af gamle Niels Olsen Hogholtes kone Marte Torcildsdatter, Ingeborg Olsdatter Hogholt, mandfaddere: Torger Flochstad, Hans Torcildsen, Ole Larsen Qvædstad.

 

26. jun             Sil.                   Peder Qvislen og Rødnou Jensdatter                                                         Kirsten                                             side 61           

Faddere: baaren af Gunder Næsets kone, Lisbeth Michelsdatter Qvislen, mandfaddere: Henrich Jensen, Anund Jonsen Moholt.

 

10. jul              Sil.                   Jon Andersen Ougen (i Qvelde sogn) og Anne Nilsdatter                           Anne                                                side 61

Faddere: baaren af Gunder Næsets kone Giertrud Jaobsdatter, Thore Andersdatter, mandfaddere: Anders Svendsen ved Verket, Christen Gundersen Næset.

1740   

14. aug            Eid.                  Niels Viersdalen og Aase Larsdatter                                                          Marte                                              side 61

Faddere: baaren af Ole Vallers kone Elen Larsdatter, Lisbeth Hansdatter Lillegaarden, mandfaddere: Christen Qvædstad, Nils Larsen Nordre Lunde.

 

21. aug            Eid.                  Torger Flochstad og Inger Knudsdatter                                                      Maren                                             side 61

Faddere: baaren af Povel Traaholtes kone Anne Villumsdatter, Anne Hansdatter Traaholt, mandfaddere: Niels Slevolden, Anders Lanner, Anund Knudsen Traaholt.

 

6. sep              Eid.                  Lars Larsen Bache og Inger Hansdatter                                                     Lars                                                  side 62

Faddere: baaren af Mons. Thomas Bugges kæriste Anne Povelsdatter, Mademoiselle Maria Kierulf, mandfaddere: Mons. Ebbesen hos CamerRaaden, Jens Andersen Mørch, Christian Jobsen.

 

11. sep            Sil.                   Ingebret Iisland og Kirsten Nielsdatter                                                       Maria                                               side 62

Faddere: baaren af Niels Solverøds kone Ingeborg Gundersdatter, Karen Christensdatter Iisland, mandfaddere: Gunder Tormosrød, Anders Nilsen Solverød.

1740   

2. okt               Eid.                  Hans Gaden og Kirsten Jacobsdatter                                                        Jacob                                               side 62

Faddere: baaren af Ole Flottens kone Maria Andersdatter, Elen Ottersdatter Røre, mandfaddere: Gunder Strømtangen, Anders Larsen Tveten.

 

2. okt               Eid.                  Bent Aas og Ingeborg Schejesdatter                                                         Lars                                                 side 62

Faddere: baaren af Ole Røes kone Giøran Pedersdatter, Lisbeth Schejesdatter, mandfaddere: Hans Aas, Jacob Larsen Hejestad.

 

16. okt             Sil.                   Børge Bertelsen ved Verket og Signe Pedersdatter                                    Hans                                               side 62

Faddere: baaren af Anders Svendsens kone Berte Larsdatter, Lars Paaveruds kone Anne Magrete Samuelsdatter, mandfaddere: Peder Jonsen Hammersmed, Henrich Pedersen ved Verket.

 

16. okt             Sil.                   Jens Tufdahl og Ingri Larsdatter                                                                Lisbeth                                             side 62

Faddere: baaren af Anders Tosholtes kone Karen Erichsdatter, Giøran Pedersdatter Øverbø, mandfaddere: Niels Tveten, Christen Michelsen Søland.

1740   

16. okt             Sil.                   Else Mogensdatters uægte datter Nom.                                                   Kirsten                                             side 62

                                               (Publice absolverede 9. okt 1740: Enkemand Siul Aslachsen

Ochlungen for begangen leyermaal med Else Mogensdatter. JO)

Faddere: baaren af Gunder Næsets kone Giertrud Jacobsdatter, Karen Johannesdatter Næset, mandfaddere: Rejer Naphaug, Hans Gundersen Næset.

 

23. okt             Eid.                  Christen Leerstang og Maren Olsdatter

(Hun het vel Karen Olsdatter. JO)                                                             Ole                                                   side 63

Faddere: baaren af Anders Nielsens kone i Sæteret ved Brevig, Inger Andersdatter Ramberg, mandfaddere: Søfren Leerstang, Jacob Birchøen.

 

23. okt            Eid.                  Erich Biønnerød og Anne Torkildsdatter                                                   Maren                                              side 63

Faddere: baaren af Ole Nordahls kone, Anne Erichsdatter, mandfaddere: Erich Lunde, Christen Larsen S. Lunde.

1740 

2. nov              Eid.                  Halvor Jobsen og Karen Møller                                                                Niels Christian                                side 63

Faddere: baaren af Bertel Jobsens kiæriste Kirsten Wright, Kirstine Jobsdatter, mandfaddere: Job Christensen, Thomas Bugge, Mons. Ebbesen.

 

18. nov            Eid.                  Lars Enersen og Tynild Gulichsdatter                                                         Søfren                                              side 63

Faddere: baaren af Else Jobsdatter, Mademoiselle Rødning hos Peter Lorentzen, mandfaddere: Henrich Ybervasser, Jens Andersen Mørch.

 

18. nov            Eid.                  Iver Sæteret og Maren Michelsdatter                                                        Kirsten                                             side 63

Faddere: baaren af Christen Studsrøds kone Johanne Knudsdatter, Lisbet Jørgensdatter, mandfaddere: Ole Solie, Hans Bache i Qvælde Sougn.

 

20. nov            Sil.                   Lars Høchset og Ingeborg Gulichsdatter                                                     Knud                                               side 63

Faddere: baaren af Niels Engelstads kone Oste Olsdatter, Marte Vetlesdatter Høchset, mandfaddere: Vetle Høchset, Niels Gulichsen, Ole Gulichsen Engelstad.

1740  

20. nov            Sil.                   Jon Bingholt og Maren Jacobsdatter,

hiemmedøbt af Lars Høchset                                                                     Ole                                                   side 63

Faddere: baaren af Anne Jacobsdatter Præstegaarden, Marte Torbiørnsdatter, mandfaddere: Christen Jacobsen, Niels Jacobsen Præstegarden.

 

23. nov            Eid.                  Christen Bratsberg og Abel Olsdatter                                                        Jens                                                 side 63

Faddere: baaren af Jochum Blæhrs kone i Schien Ingeborg Nielsdatter, Marte Thorsdatter Røe, mandfaddere: Jochum Blæhr, Isaach Andersen fra Solum.

 

24. nov            Eid.                  Hans Sivertsen og Anne Sophia Olsdatter                                                 Ole                                                   side 63

Faddere: baaren af Jomfrue Karen Bowman, Kirstine Jobsdatter, mandfaddere: Thomas Bugge, Uldrich Bugge, Mons. Ebbesen.

 

25. nov            Eid.                  Lieutenant Peter Carstensens ægte søn N.                                                 Peter Daniel                                    side 63

Faddere: baaren af Niels Aals kiæriste Benedicta Henrica Berg, Jomfrue Aanichen Dorothea Weyer, mandfaddere: CamerRaad Kierulf, Controleur Biener, Studiosus Niels Jousten Hichmand.

1740    

27. nov            Eid.                  Søfren Øvre Lunde og Sara Christensdatter                                              Marte                                              side 64

Faddere: baaren af Abraham Solverøds kone Sara Hansdatter, Maren Anundsdatter Hvalen, mandfaddere: Knud Flotten, Peder Rolfsen Schielsvig.

 

27. nov            Eid.                  Anne Svendsdatter Beches uægte søn N.                                                 Søfren                                              side 64

                                               (Publice absolverede 30. okt 1740: Anne Svendsdatter Bache

for begangen leyermaal med en ungkarl, en Jydsk matros

fra Fladstrand ved nafn Søfren Larsen som hun udlagde

til barnefadern. JO)

Faddere: baaren af Hans Ørestvetes kone, Maren Rolfsdatter Schielsvig, mandfaddere: Christen Studsrød, Christen Boe.

 

11. des            Sil.                   Niels Moholt og Ingeborg Simensdatter                                                     Marte                                              side 64

Faddere: baaren af Peder Qvislens kone Rødnou Jensdatter, Maren Holgersdatter Dahlen, mandfaddere: Rejer Naphoug, Søren Jonsen Moholt.

 

11. des            Sil.                   Lars Olsen Kiste og Giertrud Evensdatter                                                  Kirsten                                             side 64

Faddere: Ole Røes kone Gunild Pedersdatter, Live Olsdatter Kiste, mandfaddere: Aane Røe, Niels Evensen Kiste.

1740    

18. des            Eid.                  Tolf Stulen og Karen Haraldsdatter                                                           Marte                                              side 64

Faddere: baaren af Anders Lanners kone Anne Nielsdatter, Karen Tolfsdatter, mandfaddere: Peder Klevstrand, Gunder Rolfsen Oxum.

 

27. des            Sil.                   Lars Paaverud og Anne Margrethe Samuelsdatter                                      Lisbet                                               side 64

Faddere: baaren af Henrich Pedersens kone Ragnild Olsdatter, Kirstine Evensdatter Eyet, mandfaddere: Henrich Pedersen, Erich Pedersen ved Verket.

 

27. des            Sil.                   Knud Biørnsen og Gunild Nielsdatter                                                         Gundbiør                                          side 64

Faddere: baaren af Jon Schildbreds kone Karen Johannisdatter, Anne Nielsdatter Søland, mandfaddere: Jon Schildbred, Asle Biørnsen.

 

 

1741

 

 

6. jan               Eid.                  Jørgen Ødevold og Anne Catrine Andersdatter                                         Kirstine                                            side 65

Faddere: baaren af Sivert Baches kone Maren Rolfsdatter, Elen Ottersdatter Røre, mandfaddere: Lars Larsen Bache, Christen Vaateclev.

 

8. jan               Sil.                   Ole Lyche og Karen Knudsdatter                                                             Kirsten                                             side 65

Faddere: baaren af Johannis Hochstads kone Ingeborg Jensdatter, Giøran Pedersdatter Øverbøe, mandfaddere: Jacob Hochstad, Johannes Olsen ibid.

 

8. jan               Sil.                   Niels Tveten og Inger Jonsdatter                                                               Kirsten                                             side 65

Faddere: baaren af Peder Tvetens kone Maren Nielsdatter, Karen Jonsdatter Høchset, mandfaddere: Peder Tveten og Michel Søland.

 

8. jan               Sil.                   Simen Kiste og Gunild Olsdatter                                                                Anne                                                side 65

Faddere: baaren af Lars Kistes kone Giertrud Evensdatter, Live Olsdatter Kiste, mandfaddere: Peder Olsen, Niels Evensen Kiste.

1741   

8. jan               Sil.                   Halvor Nirisen Gonsholt og Anne Holgersdatters ægte datter Nom.           Giøran                                              side 65

Faddere: baaren af Knud Gonsholtes kone Helje Gulichsdatter, Thore Holgersdatter Gonsholt, mandfaddere: Niels Gulichsen, Ole Gulichsen Engelstad.

 

13. jan             Eid.                  Jan Hansen Lillegaardens og Anne Larsdatter Mules ægte datter               Anne                                                 side 65

Faddere: baaren af Anders Lanners kone Anne Nielsdatter, Anne Haraldsdatter Stulen, mandfaddere: Hans Traaholt, Niels Hansen Lillegaarden.

 

15. jan             Eid.                  Niels Scrabecleven og Anne Søfrensdatter                                                Jacob                                               side 65

Faddere: baaren af Enken Anne Jacobsdatter, Maren Olsdatter Jyde, mandfaddere: gamle Niels Olsen Hogholt, Lars Nielsen ibid.

 

28. jan             Eid.                  Jacob Andersen og Margrete Larsdatter                                                   Anders                                             side 65

Faddere: baaren af Jomf. Karen Bovman, Mademoiselle Johanne Stenom, mandfaddere: Thomas Bovman, Bernhard Vadum.

1741     

29. jan             Sil.                   Anders Svendsen og Berte Larsdatter                                                       Berte                                                side 65

Faddere: baaren af Børge Bertelsens kone Signe Pedersdatter, Lars Paaveruds kone Anne Margrete Samuelsdatter, mandfaddere: Peder Jonsen Hamersmed, Anders Andersen ved Verket.

 

5. feb              Eid.                  Rasmus Christensen og Karen Nielsdatter                                                  Niels                                                side 66

Faddere: baaren af Marte Anundsdatter Hvalen, Maren Uldrichsdatter, mandfaddere: Jens Nielsen Juul, Thomas Christensen Strømtangen.

 

5. feb              Eid.                  Abraham Ørstvetes og Sophia Svendsdatter Bache                                    Rasmus                                           side 66

Faddere: baaren af Isach Schielsvigs kone, Anne Hansdatter Ørestvedt, mandfaddere: Abraham Solverød, Peder Jørgensen Ørestvedt.

 

18. feb             Eid.                  Anders Olsen (som er kommen fra Drahmen, og bor i Porsgrund)

                                               hans ægte datter Nomine                                                                           Kirsten                                            side 66

Faddere: baaren af Peter Lorentsens kiæriste Kirsten Malling, Mademoiselle Green paa Toldboden, mandfaddere: Controleur Biener, Anders Rasmusen Schouggaard paa Biørntvedt.

1741    

19. feb             Eid.                  Ole Nøchlegaard og Ingeborg Hansdatter                                                 Martha                                            side 66

Faddere: baaren af Niels Vallers kone Gunild Prosdatter, Maren Prosdatter, mandfaddere: Knud Traaholt, Niels Prossen og Isach Hansen Lønnebache.

 

26. feb             Eid.                  Michel Gundersen Hvalsrødningen og Maren Stephensdatters

ægte søn Nom.                                                                                         Christen                                           side 66

Faddere: baaren af Ole Røes kone Giøran Olsdatter, Mette Stephensdatter, mandfaddere: Isach Schielsvig, Jacob Grave.

 

5. mar             Sil.                   Svend Ougestad og Taran Henrichsdatter                                                   Marte                                              side 66

Faddere: baaren af Jon Ougestads kone Anne Arnesdatter, Inger Henrichsdatter, mandfaddere: Lars Surdalen, Arne Nielsen ibid.

 

5. mar             Sil.                   Peder Qvislen og Anne Thorsdatter                                                            Marthe                                            side 66

Faddere: baaren af Povel Præstejores kone, Lisbet Qvislen, mandfaddere: Rejer Naphoug, Hans Gundersen Næset.

1741     

5. mar             Sil.                   Rolf Mathisen Hochstad og Ingeborg Kittilsdatter                                      Peder                                                side 66

Faddere: baaren af Ole Sølands kone Helge, Anne Kittilsdatter, mandfaddere: Ole Søland, Kittild Tormoesrød, Michel Mathisen.

 

5. mar             Sil.                   Jacob Øverbøe og Lisbeth Pedersdatter                                                     Karen                                              side 66

Faddere: baaren af Michel Øverbøs kone Anne Erichsdatter, Jens Pedersens kone Karen Mathisdatter, mandfaddere: Sergiant Vaxmuth, Solve Michelsen Øverbøe.

 

5. mar             Eid.                  Anders Larsen Toldskougen og Karen Jonsdatter                                       Niels                                                side 66

Faddere: baaren af Ole Vallers kone Elen Larsdatter, Live Halvorsdatter Biørntvedt, mandfaddere: Hans Traaholt, Knud Knudsen Biørntvedt.

 

12. mar           Eid.                  Isach Olsen Aases og Amborg Pedersdatters ægte søn Nom.                     Peder                                               side 67

Faddere: baaren af Bent Aases kone Ingeborg Schejesdatter, Elen Povelsdatter Grave, mandfaddere: Ole Røe, Jacob Grave.

1741   

15. mar           Eid.                  Edward Nielsen og Elisabeth Nielsdatter                                                    Johannes                                         side 67

Faddere: baaren af Madam Proph, Friderica Kierulf, mandfaddere: Monsieur Ebbesen studiosius hos CammerRaad Kierulf, Monsieur Bernhard Vadum studios: schole holder i Porsgrund.

 

24. mar           Eid.                  Peder Birchetwet og Anna Olsdatter                                                          Maria                                              side 67

Faddere: baaren af Torgier Flochstads kone koene Inger Knudsdatter, Maren Olsdatter hos Bertel Jobsen, mandfaddere: Ole Valler, Rejer Nielsen Sledevolden.

 

26. mar           Sil.                   Joen Kittilsen og Inger Nielsdatter                                                              Karen                                              side 67

Faddere: baaren af Olle Søelands koene Helge Olsdatter, Ingeborg Nielsdatter, mandfaddere: Olle Søeland, Abraham Nielsen.

 

3. apr              Eid.                  Stoe Ødegaarden og Birthe Ingebrichsdatter                                              Søfren                                              side 67

Faddere: baaren af Hans Nedre Lundis koene Anna Ingebrichtsdatter, Margrethe Larsdatter Qvæstad, mandfaddere: Lars Qvæstad, Ingebret Hansen Nedre Lunde.

1741    

4. apr              Sil.                   Joen Groerøed og Anna Rejersdatter                                                         Anne                                                side 67

Faddere: baaren af Johannes Hogstads koene Ingeborg Jensdatter, Ingri Olsdatter Groerøed, mandfaddere: Johannes Olsen Hogstad, Jan Olsen Groerøed.

 

9. apr              Eid.                  Simon Døevig og Ellen Pedersdatter                                                          Maren                                              side 67

Faddere: baaren af Anders Landers koene Anna Nielsdatter, Anna Sophia Svendsdatter Sandøen, mandfaddere: Hans Lillegaard, Cornelius Somonsen Døvig.

 

6. mai             Eid.                  Monsieur Christian Balling og Ingeborg Cathrina Mejer                              Dorothea                                          side 67

Faddere: baaren af Job Christensens k. i Porsgrund Anna Catharina Bloch, Anna Maria Møller, mandfaddere: Monsieur Thomas Bugge, Jens Andersen Mørk, Hans Jensen Qvist.

 

11. mai           Eid.                  Stephan Gaasegrunden og Ingeborg Andersdatter                                      Lars                                                  side 67

Faddere: baaren af Hans KulleTangens koene Maren Christensdatter, Ingeborg Andersdatter Øeristvedt, Knudt Flotten, Knudt Nielsen, Even Olsen Tweten.

1741     

11. mai           Eid.                  Niels Olsen Hougholt og Kirsten Nielsdatter                                               Maren                                             side 67

Faddere: baaren af gamle Niels Olsen Hougholtis k., Gurj Nilsdatter Hougholt, mandfaddere: Jacob Qvæstad, Lars Nielsen Hougholt.

 

23. mai           Sil.                   Halvor Michelsen Gurholt og Karen Isachsdatter                                        Ingeborg                                          side 68

Faddere: baaren af Jens Tuvedals kone Inger Larsdatter, Giøran Olsdatter, mandfaddere: Gulich Gurholt, Bertel Olsen ibid.

 

23. mai           Sil.                   Anders Thomasen Gurholt og Johanne Olsdatter                                        Thomas                                            side 68

Faddere: baaren af Halvor Serklands kone Giøran Olsdatter, Anne Olsdatter Gurholt, mandfaddere: Ole Eyet, Ole Olsen Gurholt.

 

23. mai           Sil.                   Jon Schildbred og Karen Johannisdatter                                                      Johanne                                          side 68

Faddere: baaren af Lars Høchsettes kone Ingeborg Gulichsdatter, Ingeborg Jonsdatter Schildbred, mandfaddere: Søfren Eyet, Jacob Pedersen Tveten.

1741     

23. mai           Sil.                   Anders Nielsen Solverød og Anne Jacobsdatter                                          Maria                                              side 68

Faddere: baaren af Niels Solverøds kone Ingeborg Gundersdatter, Christen Præstegaardens kone Sirie Nielsdatter, mandfaddere: Gunder Tormosrød, Christen Jacobsen Præstegaarden.

 

23. mai           Sil.                   Niels Gulichsen Engelstad og Oste Olsdatter,

hiemmedøbt af Lars Høchset                                                                     Karen                                               side 68

Faddere: baaren af Knud Gonsholtes kone Helge Gulichsdatter, Anne Knudsdatter Engelstad, mandfaddere: Knud Gonsholt, Arve Ougestad.

 

7. jun               Eid.                  Simon Pedersen og Anne Maria Pedersdatters

ægte datter fra Porsgrund                                                                          Berte Kirstine                                 side 68

Faddere: baaren af Madame Niels Aals Benedicta Henricha Berg, Jomfrue Maria Søfrensdatter Kierulf, mandfaddere: Tolder Frisenberg, Visiteur Aalborg.

 

11. jun             Sil.                   Jørgen Christensen Kiste og Berte Halvorsdatter                                       Gunild                                              side 68

Faddere: baaren af Lars Kistes kone Giertrud Evensdatter, Karen Christensdatter ibid, mandfaddere: Anders Olsen Kiste, Niels Evensen ibid.

1741  

11. jun             Sil.                   Ole Knudsen Grorøe og Kirsten Thronsdatter                                            Ole                                                  side 68

Faddere: baaren af Christen Islands kone Maren Larsdatter, Karen Christensdatter ibid, mandfaddere: Anders Solverød, Rolv Mathisen, Daniel Kittilsen.

 

15. jun             Eid.                  Godtfridt Snidker og Maria Jensdatter                                                       Anne Kirstine                                 side 68

Faddere: baaren af Madamme Prophs, Mademoiselle Johanna Stenom, mandfaddere: CammerRaad Kierulf, Tolder Frisenberg.

 

18. jun             Eid.                  Povel Traaholt og Anne Willumsdatter                                                       Anne                                                side 69

Faddere: baaren af Torger Flochstads kone Inger Knudsdatter, Guri Larsdatter Huset, mandfaddere: Hans Traaholt, Anund Knudsdatter ibid.

 

2. jul                Eid.                  Ole Solie og Anne Arnesdatter                                                                 Sidsel                                                side 69

Faddere: baaren af Niels Viersdals kone Aase Larsdatter, Pernille Hansdatter Vaateklev, mandfaddere: Ole Valler, Christen Vaateklev.

1741     

16. jul              Sil.                   Ole Røe og Gunild Pedersdatter                                                               Lars                                                  side 69

Faddere: baaren af Aanie Røes kone Ingeborg Olsdatter, Lisbeth Holgersdatter Gonsholt, mandfaddere: Aanie Røe, Niels Gulichsen Engelstad, Jacob Pedersen Tveten.

 

23. jul              Eid.                  Hans Kaasen og Dorthe Nielsdatter                                                          Gunild                                              side 69

Faddere: baaren af Anders Lanners kone Anne Nilsdatter, Sara Hansdatter, mandfaddere: Lars Syndre Lunde, Hans Hansen Traaholt.

 

13. aug            Eid.                  Jacob Qvædstad og Oste Olsdatter                                                           Niels                                                side 69

Faddere: baaren af Christen Qvædstads kone Maren Andersdatter, Karen Jensdatter, mandfaddere: Ole Flotten, Ole Larsen Qvædstad.

 

19. aug            Eid.                  Rasmus Holstes og Karen Madsdatter Beches u-ægte søn

                                               ved nafn Peder Holst (begge hieme i Schien, men barnet fød hos

                                               Jens Tangens enke ved Herøen, og af hende hiemme døbt)                       Peder Holst                                       side 69

Faddere: baaren af Jens Tangens enke, Oste Olsdatter fra Solum Siden, mandfaddere: Otter Røre, Abraham Schielsvig.

1741    

20. aug            Eid.                  Lars Buer og Marte Gundersdatter                                                            Lars                                                 side 70

Faddere: baaren af Ole Smekkerøds kone Elen Ericksdatter, Marte Olsdatter Aarholt, mandfaddere: Erich Syndre Lunde, Amund Olsen Aarholt.

 

27. aug            Sil.                   Lars Thoa og Ingeborg Torgersdatter                                                        Lars                                                  side 70

Faddere: baaren af Anders Solverøds kone Anne Jacobsdatter, Karen Asbiørnsdatter, Hans Olsen, Johannes Olsen Grorøe.

 

10. sep            Eid.                  Ingebret Nordre Lunde og Maria Jacobsdatter                                          Bertha                                             side 70

Faddere: baaren af Jørgen Siljens kone Karen Pedersdatter, Guri Nielsdatter Hovholt, mandfaddere: Lars Qvædstad, Gulich Evensen Nordre Lunde.

 

16. sep            Eid.                  Monsieur Niels Aal og Henrica Benedicta Berg                                          Jacob Christian                              side 70           

Faddere: baaren af H. Peder Lunds enke Boel Jousten, Jomfrue Inger Borse, mandfaddere: CansellieRaad Løvenskiold, CamerRaad Vilhelm Deichmand, Monseur Reedsch paa Closteret.

1741     

17. sep            Sil.                   Johannis Sougen og Marte Hansdatter                                                       Jørgen                                              side 70

Faddere: baaren af Jon Tosholtes kone Inger Nielsdatter, Marte Vetlesdatter Høchset, mandfaddere: Michel Tosholt, Ole Olsen Gurholt.

 

17. sep            Eid.                  Anders Grønsholt og Kari Andersdatter                                                     Ole                                                  side 70

Faddere: baaren af Hans Traaholtes kone Anne Povelsdatter, Gunild Larsdatter Grønsholt, Mari Olsdatter Gudsfred, mandfaddere: Christen Studsrød, Hans Hansen Traaholt.

 

8. okt               Eid.                  Ole Valler og Elen Larsdatter                                                                    Martha Kirstina                              side 70

Faddere: baaren af Niels Viersdals kone Aase Larsdatter, Oste Nielsdatter Viersdal, mandfaddere: Hans Lillegaarden, Christen Vaateclev.

 

8. okt               Eid.                  Giert Solvesen og Maria Pedersdatter                                                       Martha                                            side 70

Faddere: baaren af Lars Larsens kone Inger Hansdatter, Sara Hansdatter Kaasen, mandfaddere: Evert Nielsen, Lars Olsen Sadelmager.

1741   

12. okt             Eid.                  Lars Rolfsen og Maren Jensdatter                                                             Rolf                                                  side 71

Faddere: baaren af Lehnsmandens kone Karen Simensdatter, Kirsten Hansdatter Tveten, mandfaddere: Rolf Herøen, Hans Rolfsen ibid.

 

22. okt             Sil.                   Rasmus Torsholt og Kirsten Pedersdatter                                                  Karen                                              side 71

Faddere: baaren af Jon Torsholtes kone Inger Nielsdatter, Kirsten Kittildsdatter, mandfaddere: Kittild Tormosrød, Daniel Kittildsen.

 

22. okt             Sil.                   Jacob Jensen Søland og Ingeborg Nielsdatter                                            Maria                                              side 71

Faddere: baaren af Ole Søland kone Helge Olsdatter, Anne Nielsdatter, mandfaddere: Ole Søland, Abraham Nielsen ibid.

 

22. okt             Eid.                  Hans Torkildsen og Sara Andersdatter                                                     Mari                                                 side 71

Faddere: baaren af Niels Slevoldens kone, Mari Olsdatter Hogholt, mandfaddere: gamle Niels Olsen Hogholt, Rejer Nielsen Slevolden.

1741    

23. okt             Sil.                   Christen Præstegaarden og Sirie Nielsdatter                                              Maria                                               side 71

Faddere: baaren af Lars Høchsettes kone Ingeborg Gulichsdatter, Anne Jacobsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Vetle Høchset, Niels Jacobsen Præstegaarden.

 

1. nov              Eid.                  Ole Smekkerød og Elen Erichsdatter                                                         Lars                                                 side 71

Faddere: baaren af Erich Lundes kone Karen Nielsdatter, Anne Erichsdatter, mandfaddere: Jacob Qvædstad, Halvor Olsen Nordahl.

 

5. nov              Sil.                   Anders Andersen ved Verket og Maren Thevesdatter                                Jan                                                   side 71

Faddere: baaren af Anders Svendsens kone Berte Larsdatter, Erich Pedersens kone Marthe Christiansdatter, mandfaddere: Peder Jonsen Hammersmed, Henrich Pedersen ibid.

 

5. nov              Sil.                   Ole Cløverød og Maren Rasmusdatter                                                       Anna                                               side 71

Faddere: baaren af Jacob Præstegaardens enke Karen Nielsdatter, Marthe Torgrimsdatter ibid, mandfaddere: Jens Tufdahl, Jon Pedersen ibid.

1741     

7. nov              Eid.                  Christian Jobsen og Anna Maria Møller                                                     Carl                                                 side 71

Faddere: baaren af Job Christensens kone Anne Cathrine Bloch, Anne Jensdatter Kiihl, mandfaddere: Mons. Proph, Hans Mauritsen, Halvor Jobsen, Peter Frisenberg.

 

3. des              Eid.                  Knud Flotten og Marthe Andersdatter                                                       Anders                                             side 72

Faddere: baaren af Ole Flottens kone Maria Andersdatter, Maren Anundsdatter Hvalen, mandfaddere: Niels Pedersen Hogholt, Anders Larsen Tveten.

 

3. des              Eid.                  Peder Jørgensen Ørstvedt og Johanna Hansdatter                                      Christen                                           side 72

Faddere: baaren af Abraham Ørstvedtes kone Sophia Svendsdatter, Guri Nielsdatter Hogholt, mandfaddere: Abraham Rolfsen Schielsvig, Hans Hansen Lønnebache.

1741     

24. des            Eid.                  Anders Olsen og Anne Larsdatter                                                              Ole                                                  side 72

Faddere: baaren af Jacob Svendsens kone Margrete Olsdatter Kiær, Maren Olsdatter hos Proph, mandfaddere: Helge Lie, Ole Olsen fra Gierpen Sougn.

 

26. des            Eid.                  Even Olsen og Inger Hansdatter                                                                Giert                                                side 72

Faddere: baaren af Rasmus Glads kone Ingeborg Sivertsdatter. Else Giertsdatter hos CammerRaaden, mandfaddere: Svend Olsen, Anders Ledvorsens søn Jens.

 

26. des            Eid.                  Hans Jonsen Aars og Maren Jørgensdatter                                                Giøran                                              side 72

Faddere: baaren af Anund Røes kone fra Gierrestad Sougn, Maren Jonsdatter Aars, mandfaddere: Giert Olsen Aars, Jacob Larsen Hejestad.

 

 

1742

 

 

6. jan               Sil.                   Børge Bertelsen og Signe Pedersdatter                                                      Bertel                                               side 73

Faddere: baaren af Lars Paaveruds kone Anne Margrete Samuelsdatter, Marte Pedersdatter, mandfaddere: Peder Jonsen Hamersmed, Henrich Pedersen, Anders Andersen.

 

13. jan             Eid.                  Søfren øfre Lunde og Sara Christensdatter                                                 Christen                                          side 73

Faddere: baaren af Hans nedre Lundes kone, Helvig Pedersdatter, mandfaddere: Ole Christensen fra Brevig, Jacob Larsen Hejestad.

 

2. feb              Eid.                  Amund Landgangens ægte datter Nom.                                                      Karen                                              side 73

Faddere: baaren af Giøran Harevarp, Kari Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Anders Lander, Anund Larsen Harevarp.

 

2. feb              Eid.                  Ingebret Ochlungen og Else Olsdatter                                                         Martha                                            side 73

Faddere: baaren af Tollug Ochlungens kone Ingeborg Olsdatter, Lisbeth Michelsdatter, mandfaddere: Ole Høchset i Gierpen Sougn og hans søn Hans Olsen.

1742    

10. mar           Eid.                  Lieutenant Peter Carstensens og Charlotha Sophia Sachovs

ægte søn Nom.                                                                                         Peter Daniel                                    side 74

Faddere: baaren af Frue CammerRaad Kierulfs Else Kirstine Brinch, Jomfrue Constance Berg, mandfaddere: Tolder Frisenberg, Monsieur Niels Aal, Skipper Søfren Nielsen.

 

11. mar           Eid.                  Arne Laugesens og Giørel Giertsdatters ægte børn

                                               og Tvillinger. Det første et drengebarn Nom.                                             Giert                                                 side 74

Faddere: baaren af Hans Christians kone Elisabeth Villumsdatter, Elen Hansdatter, mandfaddere: Knud Laugesen, Jens Larsen.

 

                                               Det andet et pigebarn Nom.                                                                      Marthe                                            side 74

Faddere: baaren af Knud Uldrichsens kone Maria Cathrine Henrichsdatter, Marthe Thorsdatter Røe, mandfaddere: Brynild Andersen, Jørgen Godtfridsen.

 

18. mar           Sil.                   Johannis Hochstad og Ingeborg Jensdatter                                                 Anne                                                side 74

Faddere: baaren af Jon Grorøes kone Anne Rejersdatter, Inger Olsdatter Grorøe, mandfaddere: Jacob Jensen Søland, Jan Olsen Grorøe.

1742  

8. apr              Eid.                  Christen Qvædstads og (Det ser ut til å stå Kari Søfrensdatters,

men det er veldig klussete. Konen til Christen Olsen Kvestad

som var på Kvestad på denne tiden het Maren Andersdatter. JO)

ægte søn Nom.                                                                                         Søfren                                               side 74           

Faddere: baaren af Jacob Qvædstads kone Oste Olsdatter, Oste Nielsdatter Viersdal, mandfaddere: Niels Viersdal, Povel Olsen Qvædstad.

 

8. apr              Eid.                  Christen Studsrød og Johanne Knudsdatter                                                Karen                                             side 75           

Faddere: baaren af Stoe Ødegaardens kone Berte Olsdatter, Kari Larsdatter Studsrød, mandfaddere: Anders Grønsholt, Anund Knudsen Traaholt.           

 

22. apr            Eid.                  Ole Floden (Flåtten JO) og Maria Andersdatter                                         Anders                                             side 75

Faddere: baaren af Jon Ørevigs kone, Maria Larsdatter Grave, mandfaddere: Knud Floden, Even Schaurager, Anders Nielsen Hogholt.

 

29. apr            Eid.                  Jacob Nedre Lunde og Amborg Anundsdatter                                           Anna                                                side 75

Faddere: baaren af Anders Sætteræts koene ved Brevig Birthe Olsdatter, Giertrud Larsdatter Hejestad, mandfaddere: Joen Øerevig, Even Schaverager, Ingebret Hansen Nedre Lunde.

1742  

14. mai           Eid.                  Ingebret Røe og Inger Larsdatter                                                                Isaach                                              side 75

Faddere: baaren af Niels Torbiørnsis koene Anne Marie Grønlie, Birthe Olsdatter Valler, mandfaddere: Hans Kulletangen, Even Olsen Tveten.

 

15. mai.          Sil.                   Anders Nielsen Solverøed og Anne Jacobsdatter                                        Jacob                                               side 75

Faddere: baaren af Peder Tvetens koene Marj Nielsdatter, Maren Ingebretsdatter Island, mandfaddere: Christen Jacobsen Præstegaard, Gunder Tormoedsrøed.

 

15. mai           Sil.                   Halvor Olsen Guurholt og Ragnild Olsdatter                                               Guldbrand                                         side 75

Faddere: baaren af Knudt Gonsholtis koene Helge Gullichsdatter, Anna Pedersdatter Guurholt, mandfaddere: Aani Røe, Niri Olsen Gonsholt.

 

27. mai           Eid.                  Giert Aasis og Helge Villumsdatter                                                              Olle                                                side 75

Faddere: baaren af Even Schaveragers koene Maria Anundsdatter, Giertrud Larsdatter Hejestad, mandfaddere: Olle Bache, Hans Andersen Øerevig.

1742 

3. jun               Sil.                   Christen Kløverøed og Kari (Hun het vel Kirsten. JO) Knudsdatter            Aaste                                              side 76

Faddere: baaren af Christen Prestegaardens koene Siri Nielsdatter, Amborg Halvorsdtater Kiste, mandfaddere: Gunder Tormoedsrøe, Halvor Larsen Kiste.

 

24. jun             Sil.                   Eric Pedersens og Martha Margrethe Christiansdatters

                                               ægte datter fra Verchet                                                                              Ragnild                                            side 76

Faddere: baaren af Anders Svendsens koene Birthe Larsdatter, Gunnild Pedersdatter, mandfaddere: Børge Bertelsen, Anders Andersen.

 

24. jun             Sil.                   Lars Suurdalen og Mari Jacobsdatter                                                         Jacob                                              side 76

Faddere: baaren af Knudt Gonsholtis koene Helge Gulichsdatter, Giøran Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Svend Ouhvestad, Arne Nielsen Suurdalen.

 

23. mai           Eid.                  Johan Wittus Vejdenauer og Christina Marina Andersdatter Spinchen        Andreas                                            side 76

Faddere: baaren af Mad. Thomas Buggis Anna Povelsdatter, Jomfrue Anna Boletta Rohde, mandfaddere: Mons. Von Deurs paa Solum siden, Mons. Christopher Kierulf.

1742  

2. jul                Eid.                  Anders Lander og Anna Nielsdatter                                                          Gulbrand                                         side 76

Faddere: baaren af Hans Traaholtis koene Anna Povelsdatter, Kari Erichsdatter Traaholt, mandfaddere: Povel Knudsen, Hans Knudsen Traaholt.

 

27. jul              Eid.                  Halvor Jobsen og Anne Kiil                                                                      Karen Møller                                  side 76

Faddere: baaren af Madame Guri Jens Kiils, Else Jobsdatter, mandfaddere: Job Christensen, Bertel Jobsen, Jens Andersen Mørch.

 

16. aug            Eid.                  Isach Andersen og Anna Abrahamsdatter                                                  Inger                                                side 77

Faddere: baaren af Jomfrue Karen Bovmand, Mette Maria Kiil, mandfaddere: Mons. Jens Godsen Prahl paa Biørntvedt, Mons. Henrich Arctander hos CamerRaad Kierulf.

 

27. aug            Eid.                  Knud Uldrichsen og Maria Cathrina Henrichsdatter, hiemmedøbt              Uldrich                                              side 77

Faddere: baaren af Hans Nielsens kone i Porsrund Anne Margrete Uldrichsdatter, Maren Uldrichsdatter, mandfaddere: Henrich Tolfsen paa Osebachen, Halvor Abrahamsen smedsvend hos Hans Christian, Rasmus Olsen smedsvend sammesteds.

1742  

2. sep              Eid.                  Niels Siljen og Karen Larsdatter                                                                Anders                                            side 77

Faddere: baaren af Jon Sannes kone Anne Nielsdatter fra Gierpen Sougn, Berte Jonsdatter, samesteds fra, mandfaddere: Jørgen Siljen, Lars Syndre Lunde.

 

9. sep              Sil.                   Jon Kittildsen Tosholt og Inger Nilsdatter                                                  Niels                                                 side 77

Faddere: baaren af Jacob Sølands kone Ingeborg Nielsdatter, Anne Nielsdatter ibid, mandfaddere: Kittild Olsen Tormosrød, Abraham Nielsen Søland.

 

9. sep              Sil.                   Søfren Haagensen Findsrød og Thore Hansdatter                                      Marthe                                             side 77

Faddere: baaren af Jon Ougestads kone Anne Jonsdatter, Berte Larsdatter Buer, mandfaddere: Arve Ouestad, Lars Olsen ibid.

 

20. sep            Eid.                  Klocheren Christen Boe og Maren Pedersdatter                                        Lars                                                 side 77

Faddere: baaren af Jobs kone i Porsgrund Anne Cathrine Bloch, Regine Carstensdatter Boe, mandfaddere: Thomas Wunstrup, Mons. Henrich Mønichen hos Kierulf, Mons. Greve klocher ved Gierpen.

1742  

20. sep            Eid.                  Søfren Nielsen og Marthe Baner                                                               Sivert Bache                                    side 77

Faddere: baaren af Madame Peter Lorentzens Kirsten Malling, Demoisselle Pernille Nielsdatter paa Osebachen, mandfaddere: Mons. Proph, Christian Jobsen, Christopher Kierulf.

 

26. sep            Eid.                  Mons. Christian Balling og Ingeborg Cathrine Mejer                                 Alberthea Johanna                           side 78

Faddere: baaren af Madame Thomas Bugges Anne Povelsdatter, Else Jobsdatter, mandfaddere: CamerRaad Kierulf, Controleur Biener.

 

27. sep            Eid.                  Lars Rolfsen og Maren Jensdatter                                                             Rolf                                                  side 78

Faddere: baaren af Madame Prophs Dorothea Holter, Demoiselle Maria Malling, mandfaddere: Tolder Frisenberg, Peter Frisenberg.

 

29. sep            Eid.                  Povel Traaholt og Anna Villumsdatter                                                        Anders                                             side 78

Faddere: baaren af Hans Traaholtes kone Anne Povelsdatter, Anne Hansdatter Traaholt, mandfaddere: Knud Traaholt, Hans Knudsen ibid.

1742  

30. sep            Sil.                   Gunder Tormosrød og Oste Pedersdatter                                                  Niels                                                side 78

Faddere: baaren af Peder Tvetens kone Maren Nielsdatter, Anne Kittildsdatter, mandfaddere: Anders Nielsen Solverød, Jacob Pedersen Tveten.

 

30. sep            Sil.                   Lars Paaverud og Anne Margrete Samuelsdatter                                       Samuel                                            side 78

Faddere: baaren af Erich Pedersens kone Marthe Margrethe, Kirstine Evensdatter Eyet, mandfaddere: Peder Joensen Hammersmed, Henrich Pedersen, Anders Svendsen Hammersmed Svenner.

 

7. okt               Eid.                  Knud Laugesen og Maren Povelsdatter                                                     Povel                                               side 78

Faddere: baaren af Arne Laugesens kone Giørel Giertsdatter, Anne Larsdatter, mandfaddere: Lars Olsen Sadelmager, Jørgen Godtfridsen.

 

14. okt             Eid.                  Joen Ørevig og Else Andersdatter                                                             Anders                                             side 78

Faddere: baaren af Ole Flottens kone Maria Andersdatter, Giertrud Larsdatter Hejestad, mandfaddere: Halvor Saltboden, Jacob Nedre Lunde, Ingebret Hansen ibid.

1742  

20. okt             Eid.                  Anders Caspersen og Else Olsdatter Kiær                                                Jochum                                            side 78

Faddere: baaren af Simon Pedersens kone i Porsgrund Anne Maria Pedersdatter, Maria Godfridtsdatter, mandfaddere: Jacob Svendsen, Hans Tobiassen, Gunder Saavesen.

 

28. okt             Eid.                  Lars Olsen Sadelmager og Anne Giertsdatter                                            Marte Margrete                             side 78

Faddere: baaren af Giert Solvesens enke Maria Petersdatter, Berte Kirstine Joensdatter, mandfaddere: Knud Laugesen, Gunder Saavesen.

 

28. okt             Eid.                  Isach Larsen Klepp og Lisbeth Schajesdatter                                            Lars                                                 side 78

Faddere: baaren af Giert Aases kone Helje Villumsdatter, Sara Schajesdatter, mandfaddere: Hans Aas, Anders Larsen Tveten.

 

11. nov            Eid.                  Johannis Sivertsen og Ingeborg Hansdatter Bagge                                      Malene Cathrine                            side 79

Faddere: baaren af Søfren Nielsens kone Marthe Baner, Maria Godtfridtsdatter, mandfaddere: Knud Nielsen, Jørgen Godtfridtsen.

1742  

28. nov            Eid.                  Hans Tobiasens og Maren Mortensdatters ægte børn

                                               og Tvillinger. Det ene et drenge barn Nom.                                                Erich                                                 side 79

Faddere: baaren af Simon Pedersens kone i Porsgrund Anne Maria Pedersdatter, Giertrud Nielsdatter, mandfaddere: Peder Erichsen, Anders Caspersen.

 

                                               Det andet et pigebarn Nom.                                                                       Inger Kirstine                                 side 79

Faddere: baaren af Arne Laugesens kone Giørel Giertsdatter, Anne Larsdatter, mandfaddere: Rasmus Olsen Smedsvend, Jørgen Godtfridtsen.

 

16. des            Eid.                  Erich S. Lunde og Karen Nielsdatter                                                         Maren                                              side 79

Faddere: baaren af Niels Siljens kone Karen Larsdatter, Sidsel Isachsdatter Nordahl, mandfaddere: Lars Qvædstad, Christen Larsen S. Lunde.

 

30. des            Eid.                  Knud Flotten og Marte Andersdatter                                                        Anders                                              side 79

Faddere: baaren af Jens Juuls kone i Porsgrund Marthe Anundsdatter, Kirsten Nielsdatter Juul, mandfaddere: Ole Flotten, Anders Nielsen Hogholt.

 

 

1743

 

 

5. jan               Eid.                  Hans Nielsen i Porsgrund og Anne Margrete Uldrichsdatter                      Anne Kirstine                                   side 80

Faddere: baaren af Knud Uldrichsens kone Maria Cathrina Henrichsdatter, Maren Nielsdatter Juul, mandfaddere: Peder Erichsen, Anders Thorsen Smedsvend.

 

27. jan             Sil.                   Gulich Gurholt og Maren Olsdatter                                                            Martha                                            side 80

Faddere: baaren af Halvor Michelsen Gurholtes kone Karen Isachsdatter, Anne Olsdatter Gurholt, mandfaddere: Peder Findsen, Ole Olsen Gurholt.

 

27. jan             Sil.                   Lars Olsen Kiste og Giertrud Evensdatter                                                  Jacob                                              side 80

Faddere: baaren af Ole Kistes kone Gunild Guldbrandsdatter, Live Olsdatter ibid, mandfaddere: Simen Evensen, Niels Evensen Kiste.

 

24. feb             Eid.                  Iver Sæteret og Mari Michelsdatter                                                          Anne Lisbeth                                   side 80

Faddere: baaren af Niels Siljens kone Karen Larsdatter, Elen Sivertsdatter Bache i Qvelde Sougn, mandfaddere: Lars Larsen i Porsgrund, Christen Nielsen Ødegaarden.

1743 

17. mar           Sil.                   Rolluf Hochstad og Ingeborg Kittilsdatter                                                   Ole                                                   side 81

Faddere: baaren af Johannis Sneltvedts kone Mari Rollufsdatter fra Gierpen Sougn, Anne Kittildsdatter, mandfaddere: Kittild Olsen Tormoesrød, Joen Pedersen Hochstad.

 

20. mar           Eid.                  Ingebret Ochlungen og Else Olsdatter                                                        Marthe                                             side 81

Faddere: baaren af Tolluf Ochlungens kone Ingeborg Olsdatter, Lisbeth Michelsdatter Qvislen, mandfaddere: Ole Høyset i Gierpen Sougn og hans søn Hans Olsen ibid.

 

20. mar           Eid.                  Anders Rasmussen Gaasegrundens og Kari Andersdatter                           Anne                                                side 81

Faddere: baaren af Jørgen Larsens kone Kirsten Andersdatter fra Solums Porsgrund, Oste Olsdatter fra Solum, mandfaddere: Anders Andersen og Ole Jensen begge fra Solum.

 

7. apr              Eid.                  Peder Jørgensen Ørestvet og Johanna Hansdatter                                      Marcus                                            side 81

Faddere: baaren af Peder Schielsvigs kone Kirsten Hansdatter, Gun Nielsdatter Hogholt, mandfaddere: Ole Hvalen, Anders Nielsen Hogholt.

1743   

21. apr            Sil.                   Samme dag er også Lars Høysettes enke Ingeborg Gulichsdatters

                                               ægte datter døbt ved Gierpen kirke og kaldet                                            Lisbet                                               side 81

                                              

Faddere ere indført i Gierpen kirkebog.      

”Fra Gjerpen kirkeboke: Lars Højsets Lisbeth fra Slemdal. Test: Niels Grinj, Torcil Omot, Solve Bratsberg, Halvor Mos qde. Maren Tofte. JO”

 

28. apr            Eid.                  Christopher Ramberg og Inger Andersdatter                                              Anders                                             side 82

Faddere: baaren af Christen Leerstangs kone Karen Olsdatter, Margrete Ottersdatter Røra, mandfaddere: Søfren Leerstang, Niels Kaagersvold, Lars Nielsen ibid.

 

7. mai             Eid.                  Capitain Lieutenant Peter Carstensen og Charlotha Sophia Suchovs

                                               ægte datter Nom.                                                                                      Anna Cornelia                                side 82

Faddere: baaren af Mons. Rohdes kiæriste Aleth Tyrholm, Jomfru Karen Bovmand, Cancellie Raad Carl Deichmand, Controleur Biener, Peter Frisenberg.

1743  

26. mai           Sil.                   Peder Tveten og Mari Nielsdatter                                                               Pernille                                            side 82

Faddere: baaren af Niels Solverøds kone Ingeborg Gundersdatter, Niels Tvetens kone Ingri Joensdatter og pigen Maren Ingebretsdatter, mandfaddere: Anders Nielsen Solverød og Jan Olsen Grorøe.

 

26. mai           Sil.                   Joen Schildbred og Kari Johannisdatter                                                      Bent                                                  side 82

Faddere: baaren af Vetle Høysetes kone Margrete Nielsdatter, Marthe Vetlesdatter ibid, mandfaddere: Asle Biørnsen, Søfren Eyet.

 

26. mai           Sil.                   Jacob Jensen Søland og Ingeborg Nielsdatter                                             Helvig                                              side 82

Faddere: baaren af Joen Tosholtes kone Inger Nielsdatter, Dorthe Nielsdatter Søland, mandfaddere: Joen Tosholt, Johannes Hochstad, Abraham Nielsen Søland.

 

1. jun               Eid.                  Mons. Niels Aal og Benedicta Henrica Berg                                              Francisca Margaretha                    side 82

Faddere: baaren af Skipper Søfren Nielsens kiæriste Constance Berg, Jomfru Borse hos CancelliRaad Løvenskiold, mandfaddere: CancellieRaad Carl Deichmand, Tolder Frisenberg, Controleur Biener.

1743    

4. jun               Sil.                   Vetle Slettecolle og Kari Søfrensdatter                                                      Søfren                                              side 82

Faddere: baaren af Jacob Sølands kone Ingeborg Nielsdatter, Anne Nielsdatter Søland, mandfaddere: Jacob Søland, Christen Michelsen ibid.

 

9. jun               Eid.                  Niels Olsen Hogholt og Kirsten Nielsdatter                                               Maren                                              side 82

Faddere: baaren af Jacob Qvædstads kone Oste Olsdatter, Guri Evensdatter Lunde, mandfaddere: Peder Rolfsdatter Schielsvig, Anders Nielsen Hogholt.

 

9. jun               Eid.                  Maren Erichsdatter fra Porsgrunds uægte barn Nom.                               Erich                                                side 83

                                               (Muligens henne: 3. mars 1743 side 347: Publice Absolveret

i Slemdal kirke ”Maren Erichsdatter for begangen leyermaael

med ungkarl Halvor Larsson Kiste, som hun udlagde til sin barnefader.”

17. mars 1743 på samme side: ”Halvor Larsen Kiste for begangen

Leyermaal med Maren Erichsdatter fra Slemdahl”. JO)

 

Faddere: baaren af Marthe Baner i Porsgrund, Elen Hansdatter ibid, mandfaddere: Anders Vigvering i Porsgrund, Niels Sledevolden.

1743   

6. jul                Eid.                  Jens Juuls og Marte Anundsdatters ægte søn, som var hiemmedøbt

                                               af Jordmoderen Maren Jansdatter fra Solums Porsgrund

og var bleven kaldet                                                                                  Niels                                                 side 83

Faddere: baaren af Johanne H. Niels Juuls, Maren Anundsdatter Hvalen, mandfaddere: Christen Jyde paa Osebachen, Ole Olsen Smedsvend, Ole Nielsen Hogholt.

 

7. jul                Sil.                   Børge Bertelsen og Signe Pedersdatter                                                      Maren                                              side 83

Faddere: baaren af Erich Pedersens kone Anne Margrete Samuelsdatter, Karen Pedersdatter, mandfaddere: Henrich Pedersen Dolven, Anders Andersen.

 

21. jul              Eid.                  Ole Holte og Maren Villumsdatter                                                             Maren                                             side 83

Faddere: baaren af Niels Siljens kone Karen Larsdatter, Anne Larsdatter Qvædstad, mandfaddere: Knud Traaholt, og Christen Larsen S. Lunde.

 

4. aug              Eid.                  Jacob Andersens fra Porsgrund og hans hustrues

Margareta Larsdatters ægte søn Nom.                                                       Lars                                                 side 83

Faddere: baaren af Hans Nielsens kone Anna Margareta Uldrichsdatter, Maria Godtfridtsdatter Hiddel, mandfaddere: Brynild Andersen, Knud Uldrichsen, Christen Nielsen Juul.

1743   

7. aug              Eid.                  Simon Pedersen og Anna Maria Pedersdatter fra Porsgrund                     Berte Kirstine                                  side 83

Faddere: baaren af Monsieur Søfren Nielsen kiæriste Constance Berg, Capit. Lieut. Peter Carstensens Frues Syster datter, mandfaddere: Tolder Frisenberg, Controleur Biner, Jørgen Petersen fra Arendal.

 

16. aug            Eid.                  Lars Iversen og Anne Larsdatter                                                                Else Johanna                                  side 84

Faddere: baaren af Mons. Prophs kiæriste Dorothea Holter, Demoiselle Maria Malling, mandfaddere: Bertel Jobsen, Mons. Samuel Baar fra Biørntvedt.

 

18. aug            Sil.                   Søfren Moholt og Clare Jørgensdatter                                                        Joen                                                 side 84

Faddere: baaren af Joen Moholtes enke Marte Søfrensdatter, Anne Anundsdatter Eyet, mandfaddere: Niels Moholt, Isach Tormosen ved verket.

 

18. aug            Sil.                   Peder Pedersen Qvislen og Rødnou Jensdatter                                           Jens                                                 side 84

Faddere: baaren af Gunder Næsets kone Giertrud Jacobsdatter, Ole Røes kone Gunild Pedersdatter, mandfaddere: Mogens Dahlen, Christen Gundersen.

1743   

18. aug            Sil.                   Arve Ouestad og Anne Kieldsdatter                                                          Kield                                                side 84

Faddere: baaren af Jon Ouestads kone Anne Arnesdatter, Berte Larsdatter Buer, mandfaddere: Niels Engelstad, Ole Eyet, Arne Nielsen Sortedal.

 

19. aug            Eid.                  Jacob Svendsen og Margareta Olsdatter Kiær                                           Ole                                                  side 84           

Faddere: baaren af Job Christensens kone Anne Catrine Bloch, Kirstine Jobsdatter, mandfaddere:        Christian Jobsen, Christian Danielsen, Studiosus Mons. Henrich Mønichen.

 

1. sep              Eid.                  Giert Olsen Aas og Helje Villumsdatter                                                      Ole                                                  side 84

Faddere: baaren af Abraham Solverøds kone Sara Hansdatter, Maren Joensdatter Aas, mandfaddere: Halvor Saltboen, Ole Hvalsrødningen, Jacob Olsen Grave.

 

8. sep              Sil.                   Søfren Haagensen og Thore Hansdatter                                                     Anders                                             side 84

Faddere: baaren af Ole Kistes kone Gunild Guldbrandsdatter, Arve Ouestads kone Anne Kieldsdatter, mandfaddere: Simon Evensen Kiste, Niels Evensen ibid.

1743   

22. sep            Eid.                  David Nielsen Jyde og Maria Knudsdatter                                                 Anne Margaretha                           side 84

Faddere: baaren af Lars Aasis enke Karen Knudsdatter, Anne Catrine Jacobsdatter, mandfaddere: Christen Jyde hos CammerRaad Kierulf, Knud Knudsen paa Biørntvedt.

 

22. sep            Eid.                  Ole Nøchlegaard og Ingeborg Hansdatter                                                  Niels                                                side 85

Faddere: baaren af Lars Prossens kone Giøran Anundsdatter Harevarp, Kirsten Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Knud Traaholt, Hans Larsen Harevarp.

 

22. sep            Eid.                  Hans Olsen Kindalen og Kirsten Jacobsdatter                                            Anne                                                side 85

Faddere: baaren af Niels Viersdalens kone Aase Larsdatter, Anne Olsdatter Kindalen, mandfaddere: Otter Røre, Jan Lillegaarden.

 

29. sep            Eid.                  Bent Aas og Ingeborg Schajesdatter                                                          Ole                                                   side 85

Faddere: baaren af Anund Røes enke Karen Gundvoldsdatter, Dorthe Schajesdatter, mandfaddere: Ole Hvalsrødningen, Hans Torkildsen.

1743   

4. okt               Eid.                  Christen Boe og Maren Pedersdatter                                                        Hans                                                side 85

Faddere: baaren af Madame Prophs Dorothea Holter, Jomfru Anne Bolethe Rohde, mandfaddere: Tolder Frisenberg, Controleur Biener, CancellieRaad Deichmand, Mons. Niels Aal.

 

6. okt               Eid.                  Jacob Qvædstad og Oste Olsdatter                                                          Lars                                                 side 85

Faddere: baaren af Niels Viersdalens kone Aase Larsdatter, Gunnild Larsdatter Nordre Lunde, mandfaddere: Lars Nordre Lunde, Christen Larsen Syndre Lunde.

 

13. okt             Eid.                  Lars Enersen og Tynild Gulichsdatter                                                        Aase Maria                                     side 85

Faddere: baaren af Anne Larsdatter i Porsgrund, Marthe Larsdatter i Porsgrund, mandfaddere: Christen Strømtangen, Jens Larsen i Porsgrund.

 

13. okt             Eid.                  Isach Klepp og Lisbeth Schajesdatter                                                       Lisbeth                                            side 85

Faddere: baaren af enken Karen Knudsdatter Aas, Sara Schajesdatter, mandfaddere: Even Schaurager, Anders Larsen Tveten.

1743   

23. okt             Eid.                  Halvor Jobsen og Anne Kiil                                                                      Jens Kiil                                          side 85

Faddere: baaren af Madame H. Jens Kiil, Kirstine Jobsdatter, mandfaddere: Ole Holmen, Christian Jobsen, Anders Rasmusen Schougsgaard.

 

27. okt             Sil.                   Anders Solverød og Anna Jacobsdatter                                                    Anna                                                side 86

Faddere: baaren af Jacob Præstegaardens enke Karen Nielsdatter, Kirsten Ingebretsdatter Iisland, mandfaddere: Gunder Tormosrød, Jacob Søland.

 

27. okt             Eid.                  Rasmus Davidsen og Berte Kirstine Joensdatter                                        Martha                                            side 86

Faddere: baaren af Simon Pedersens kone Anne Maria Pedersdatter, Ingeborg Jesdatter, mandfaddere: Christen Joensen, Ingebret Ingebretsen.

 

7. nov              Eid.                  Anders Larsen Toldskougen og Karen Jonsdatter                                      Guldbrand                                       side 86

Faddere: baaren af Ingeborg Pedersdatter paa Biørntvedt, Marte Isachsdatter hos Controleur Biener, mandfaddere: Isach Andersen Frogne, Knud Knudsen paa Biørntvedt.

1743   

10. nov            Sil.                   Jens Michelsen Kiste og Inger Hansdatter                                                  Karen                                              side 86

Faddere: baaren af Ole Kistes kone Gunild Guldbrandsdatter, Giertrud Evensdatter, mandfaddere: Ole Larsen Kiste, Simon Evensen Kiste.

 

10. nov            Sil.                   Rasmus Tosholt og Kirsten Pedersdatter                                                   Ole                                                   side 86

Faddere: baaren af Joen Tosholtes kone Inger Nielsdatter, Kirsten Kittildsdatter, mandfaddere: Joen Tosholt, Solve Michelsen Øverbø.

 

24. nov            Eid.                  Christen Qvædstads ægte datter Nom.                                                     Martha                                             side 86

Faddere: baaren af Jacob Qvædstads kone Oste Olsdatter, Margrete Larsdatter Qvædstad, mandfaddere: Lars nordre Lunde, Christen Nielsen Ødegaarden.

 

24. nov            Eid.                  Hans Øfreaasen og Ingeborg Hansdatter                                                   Hans                                                 side 86

Faddere: baaren af Erich Biønnerøds enke Anne Torkildsdatter, Karen Jensdatter Qvædstad, mandfaddere: Ole Holtet, Thor Jensen Siljen.

1743  

28. nov            Eid.                  Monsieur Søfren Nielsen og Constanse Bergs ægte datter Nom.               Dorothea Maria                              side 86

Faddere: baaren af Mons. Niels Aals kiæriste Benedicta Henrica Berg, Jomfrue Borse hos Cansellie Raad Løvenschiold, mandfaddere: Tolder Frisenberg, Controleur Biner, Mons. Niels Aal.

 

1. des              Eid.                  Ole Andersen Vigværing og Giertrud Nielsdatter                                       Anna Elisabeth                                side 87

Faddere: baaren af Jomfrue Stochmand paa Biørntvedt, Maria Malling, mandfaddere: Søfren Bovmand, Studiosus Samuel Baar paa Biørntvedt.

 

8. des              Eid.                  Torger Flochstad og Inger Knudsdatter                                                     Poul                                                  side 87

Faddere: baaren af Søfren Grønsholtes kone Karen Jensdatter, Gunild Nielsdatter Slevolden, mandfaddere: Knud Traaholt, Hans Michelsen Flochstad.

 

15. des            Sil.                   Niels Tveten og Ingri Jonsdatter                                                                 Dorthe                                             side 87

Faddere: baaren af Peder Tvetens kone Maren Nielsdatter, Karen Jonsdatter Høchset, mandfaddere: Peder Tveten, Jens Michelsen Kiste.

1743 

15. des            Eid.                  Knud Uldrichsen og Maria Cathrina Henrichsdatter                                   Anna                                                 side 87

Faddere: baaren af Jens Juuls kone Marte Anundsdatter, Maren Uldrichsdatter, mandfaddere: Jens Uldrichsen, Hans Nielsen, Jørgen Godrfridsen.

 

26. des            Eid.                  Halvor Saltboen og Maren Ingebretsdatter                                                Malene                                             side 87

Faddere: baaren af Even Schauragers kone Maria Anundsdatter, Lisbeth Ingebretsdatter, mandfaddere: Ingebret Solie i Gierpen Sougn, Jacob nedre Lunde, Aslach Ingebretsen.

 

27. des            Sil.                   Christen Præstegaarden og Siri Nielsdatter                                                Karen                                               side 87

Faddere: baaren af Anne Jacobsdatter Solverød, Giøran Pedersdatter, mandfaddere: Anders Solverød, Niels Jacobsen Præstegaarden.

 

27. des            Sil.                   Rejer Naphougs og Karen Johannisdatters ægte søn

som var hiemmedøbt af Hans Larsen Aarholt og kaldet                             Tolluf                                                 side 88

Faddere: baaren af Peder Qvislens kone Rødnou Jensdatter, Karen Pedersdatter ved Hammeren, mandfaddere: Hans Larsen Aarholt, Christen Gundersen Næs.

 

 

1744

 

6. jan               Eid.                  Jacob Nedre Lunde og Amborg Anundsdatter                                          Niels                                                 side 88

Faddere: baaren af Anund Schauragers enke Anne Pedersdatter, Giertrud Larsdatter Hejestad, mandfaddere: Halvor Saltboen, Even Schaurager, Ingebret Hansen Nedre Lunde.

 

6. jan               Eid.                  Jon Ørevig og Else Andersdatter                                                               Anna                                                side 88

Faddere: baaren af Even Schauragers kone Maria Anundsdatter, Sara Arnesdatter Kiørholt, mandfaddere: Søfren Øfre Lunde, Lars Andersen Ørevig.

 

12. jan             Eid.                  Evert Nielsen Jyde og Lisbeth Nielsdatter                                                  Maria                                               side 88

Faddere: baaren af Knud Nielsens kone Maren Olsdatter, Martha Larsdatter, mandfaddere: Brynild Andersen, Kund Laugesen.

 

12. jan             Eid.                  Abraham Ørestvedt og Karen Hansdatter                                                 Sophia                                              side 88

Faddere: baaren af Peder Jørgensens kone Johanne Hansdatter, Kirsten Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Ole Hansen, Isach Hansen Lønnebachen.

1744   

12. jan             Eid.                  Lars Baaserød fra Buer i Eidanger og Ingeborg Holjesdatter                     Maren                                               side 88

Faddere: baaren af Ole Slekkerøds kone Elen Erichsdatter, Anne Pedersdatter Baaserød fra Gierpen Sougn, mandfaddere: Erich Syndre Lunde, Halvor Olsen Nordal.

 

19. jan             Sil.                   Lars Paaverud og Anne Margrete Samuelsdatter                                       Samuel                                             side 88

Faddere: baaren af Erich Pedersens kone Marte Christiansdatter, Karen Pedersdatter, mandfaddere: Børge Bertelsen, Anders Andersen, Isach Tormosen.

 

19. jan             Sil.                   Aanie Røe og Ingeborg Olsdatter                                                              Ole                                                   side 89

Faddere: baaren af Ole Røes kone Gunild Pedersdatter, Giøran Olsdatter, mandfaddere: Ole Røe, Hans Lorentzen Øverbø.

 

2. feb              Eid.                  Thron Jacobsen og Karen Gundersdatter                                                   Gunder                                             side 89

Faddere: baaren af Sivert Hansens kone Elen Pedersdatter, Karen Gislesdatter, mandfaddere: Jørgen Øedevold, Christen Hansen Vaatteklef.

1744    

9. feb              Eid.                  Hans Torkildsen og Sara Andersdatter                                                      Niels                                                 side 89

Faddere: baaren af Anund Røes enke Karen Gundvoldsdatter, Kirsten Olsdatter Hogholt, mandfaddere: Knud Nielsen, Lars Nielsen Hogholt.

 

19. feb             Eid.                  Johan Veidenauers og Christina Spinchens ægte søn Nom.                        Henrich                                            side 89

Faddere: baaren af Jomfrue Borse paa Borrestad, Jomfrue Stochmand, mandfaddere: Tolder Frisenberg, Controleur Biener.

 

26. feb             Eid.                  Jørgen Ødevold og Anna Cathrina Andersdatter                                        Bent                                                side 89

Faddere: baaren af Peder Jørgensens kone Johanna Hansdatter, Margreta Ottersdatter Røre, mandfaddere: Erich Andersen fra Brevig, Ingebret Hansen Nedre Lunde.

 

30. feb             Sil.                   Anne Nielsdatter Sølands u-ægte datter Nom.                                          Inger                                               side 89

                                               (Publice absoluti. 16. feb 1744, side 348: ”Anne Nielsdatter Søland

fra Slemdahl for begangen leyermaal med en gevorben

Soldat ved Naufn Friderich Hansen, hvilken hun udlagde

til sin barnefader”. JO)

Faddere: baaren af Jacob Sølands kone Ingeborg Nielsdatter, Dorthe Nielsdatter, mandfaddere: Jacob Søland, Knud Knudsen.

1744 

22. mar           Sil.                   Halvor Nirisen Gonsholt og