| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

Eidanger ministerialbok nr.3, 1719 – 1732, Døpte

i Eidanger (med Østre Porsgrund) og Siljan/Slemdal kirker

 

Jørn Olsen 2008

Det kan være noe avvik fra originalen.

Navn som er skrevet fullstendig ikke forkortet og lignende.

Det kan også være tekst som er utelatt, men det er ubetydelig.

Egne kommentarer/tillegg står det ”JO” etter.

Alle former for *son/søn/s. er her skrevet som sen.

 

Jeg har stort sett utelatt de fleste ”eieformene”. Jeg skriver f. eks NN Lander og ikke NN Landers,

NN Olsen og ikke NN Olsens osv. Dette da jeg også stort sett har utelatt ordene som viser at det er et ”ægte barn”.

Dette gjelder de fleste barnedåpene og ville bare blitt stadige gjentagelser.

Jeg har stort sett tatt med alle ordene rundt ”u-ægte barn”.

 

Varianter av ordet ”mandfaddere” er alle skrevet ”mandfaddere”.

 

Den første kvinnen som nevnes blant fadderne bærer barnet. Etter henne står ordet ”med” før neste kvinnenavn.

Dette har jeg konsekvent utelatt.

 

Dette er en avskrift, og det er da min tolking av teksten. Derfor vil jeg anbefale å sjekke originalen.

 

Her er originalen: Eidanger 1719-1732

 

 

Dette er en kronologisk ført kirkebok utan sidetall.

 

 

dåpsdato               kirke                      Foreldre                                                                                                                                              barn                   

faddere                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

1719

 

1. jan               Eid                   Niels Jensen Møllers og Maren Olsdatter                                                   Maren

Faddere: baaren af Mademe Findis, Mademeselle Karen Nielsdatter Lind, mandfaddere: Ole Søfrensen Lunde, Laers Olsen Lunde.    

 

1. jan               Eid.                  Otter Olsen Røra og Christense Halfvorsdatter                                          Sidsselle

Faddere: baaren af Karen Joensdatter Rørarøe, Maren Søfrensdatter Oxhum, mandfadderer: Anders Jacobsen Rørarøe, Anders Halfvorsen Ramberg, Søfren Christensen Berg.

 

6. jan               Eid.                  Olle Laersen Landgangen og Ragnille Pedersdatter                                   Christopher                                                          

Faddere: baaren af Madame Findis, Maren Christophersdatter, Maren Andersdatter, mandfaddere: Laers Olsen Sønsaassen, Anders Pedersen Stulen, Laers Pedersen Landgangen.

 

17. jan             Eid.                  Laers Albredtsen og Ellen Jespersdatter fra Osebachen                             Simen                                                           

Faddere: baaren af Madame Tolders, Mademeselle Maria Hansdatter Borch, mandfaddere: Controliur De Rohde, Niels Nielsen Hafsund.

 

22. jan             Eid.                  Peder Errichsen og Kirsten Andersdatter, hjemmedøbt                             Errich                                                            

Faddere: baaren af Elisabeth Arveschoug, Dorthe Chirstine Nielsdatter, mandfaddere: Halfvor Halfvorsen Eeg, Hans Halfvorsen Eeg, Even Rolfsen.

1719 

29. jan             Sil.                   Kittil Olsen og Mari Joensdatter                                                                  Kirsten                                                          

Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Sølfverød, Margrethe Jacobsdatter Tormodsrød, mandfaddere: Olle Asbiørnsen Tormodsrød, Anders Nielsen Sølferøe.

 

2. feb              Eid.                  Niels Albredtsen og Ingeborg Hansdatter fra Osebachen                           Albredt                                                          

Faddere: baaren af Madame Malling, Siri Tollefsdatter, mandfaddere: Sifvert Diderichsen, Even Rolfsen.

 

2. feb              Eid.                  Niels Nielsen og Mari Rejersdatter   fra Osebachen                                   Aaste                                                            

Faddere: baaren af Mademeselle Anne Laersdatter, Sidsselle Truelsdatter, mandfaddere: Anders Lefvorsen, Laers Halfvorsen.

 

5. feb              Eid.                  Davis Rasmusen Solljen og Maren Søfrensdatter                                       Isaach                                                           

Faddere: baaren af Mademeselle Karen Lind, Sidsselle Andersdatter Sillj, Ragnille Torchelsdatter, mandfaddere: Søfren Joensen Kochersvold, Peder Laersen Grafva, Halfvor Pedersen Grafva.

 

12. feb            Eid.                  Olle Tollefsen Nordahl og Inger Hansdatter                                                Christen                                                          

Faddere: Madame Findis, Martha Simensdatter Herøen, Berthe Tollefsdatter, mandfaddere: Jacob Thollefsen Tvetten, Niels Hansen Lunde, Christopher Tollefsen.

1719   

19. feb            Eid.                  Niels Magnusen og Kirsten Andfindsdatter                                                 Søfren

Faddere: baaren af Mademeselle Anne Laersdatter, Kirsten Tolfsdatter, mandfaddere: Daniell Christenssen Arveskoug og Niels Christensen Juull.

 

1. mar             Eid.                  Olle Søfrensen Døevig og Magdallena Nielsdatter                                     Ingeborg                                                          

Faddere: baaren af Mademeselle Karen Lind, Dorthe Nielsdatter Lander, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Thorchell Søfrensen Hasler, Hans Olsen Lander.

 

1. mar             Eid.                  Lars Hansen Valler og Anna Catrine Pedersdatter                                      Maria                                                             

Faddere: baaren af Anna Gabrielsdatter, Anna Povelsdatter Traaholt, Job Christensen Arveskoug, Monsiur Tellerup.

 

15. mar           Eid.                  Lave Arnesen og Kirsten Knudsdatter fra Osebachen, hjemmedøbt          Christen                                                          

Faddere: baaren af Anne Jensdatter, Martha Arnisdatter, mandfaddere: Solfve Andersen, Jacob Nielsen fra Osebachen.

 

2. apr              Eid.                  Jørgen Halfvorsen Sillien og Karen Pedersdatter

ægte børn, søn                                                                                             Peder                                                            

Faddere: baaren af Madame Findis, Karen Nielsdatter, Berthe Thollefsdatter, mandfaddere: Ole Thollefsen Nordahl, Jacob Pedersen Prestegaarden.

 

                                               deris datteren                                                                                               Gundborg                                                          

Faddere: baaren af Mademeselle Karen Lind, Anne Pedersdatter Højset, mandfaddere: Ole Søfrensen Lunde, Tolf Nielsen Tofte, Anders Rejersen Flaachstad.

1719   

16. apr            Eid.                  Niels Hansen Lunde og Marthe Tollefsdatter                                                Siri                                                                

Faddere: baaren af Mademeselle Karen Liind, Birthe Pedersdatter Lunde, mandfaddere: Hans Thollefsen Tvetten, Laers Olsen Lunde, Christopher Thollefsen.

 

18. mai           Eid.                  Niels Christensen Juul og Johanna Jensdatter                                               Maren                                                           

Faddere: baaren af Madame Tolder, Mademeselle Malling, mandfaddere: Lars Halfvorsen, (resten umulig å se JO)

 

23. mai           Eid.                  Guldbrand Povelsen Oxhum og Karen Søfrensdatter,

hjemmedøbt i Præstegaarden af Hr. Iver i Schien                                         Sara                                                              

Faddere: baaren af Mademeselle Karen Liind, Maren Søfrensdatter Oxhum, Martha Hansdatter Lillegaarden, mandfaddere: Hans Ellefsen Lillegaarden, Lars Olsen Øvæstad.

 

4. jun               Eid.                  Anders Rejersen Flaachstad og Anna Christensdatter                                 Martha                                                                      

Faddere: baaren af Ellen Pedersdatter Kiendahlen, Maren Rejersdatter, Anne Rejesdatter Flaachstad, mandfaddere: Jørgen Halfvorsen Sillien, Ole Søfrensen Lunde og Niels Thorchillsen Lunde.

 

4. jun               Eid.                  Olle Solfvesen Flaatten og Daarthe Nielsdatter                                          Kirsten                                              

Faddere: baaren af Ellen Olsdatter Røe, Anne Nielsdatter Flaatten, Kirsten Andersdatter Klefven, mandfaddere: Niels Ellefsen Klefven, Niels Andfindsen Hougholt, Olle Andfindsen Hougholt.

1719 

5. jun               Eid.                  Christopher Andersen Hejestad og Anna Hansdatter                                  Jacob                                                            

Faddere: baaren af Anna Nielsdatter Lunde, Karen Knudsdatter Aas, Anna Andersdatter Ørrevig, mandfaddere: Anders Olsen Ørrevig, Christen Olsen Lunde.

 

19. jun             Eid.                  Hans Halfvorsen Eeg og Giertrud Halfvorsdatter                                        Halfvor Samuel                                             

Faddere: baaren af Maren Jørgensdatter Ri…?, ashist: Madame Niels Halfvorsens, Mademeselle Giertrud Floer, mandfaddere: Joen Schillbredt, Halfvor Halfvorsen Eeg, Hendrich Malling.

 

19. jun             Eid.                  Christen Tommassen og Maren Laersdatter fra Osebachen                      Thomas                                              

Faddere: baaren af Madame Weeschers (Elisabeth Asch JO), Mademaselle Malling, presthen Christen Mayer.

 

25. jun             Eid.                  Olle Laersen Aarholt og Ragnille Amundsdatter                                         Amund                                              

Faddere: baaren af Karen Amundsdatter Aachlungen, Mari Amundsdatter Buer, Niels Tollefsen Ødegaarden, Laers Amundsen Buer.

 

13. aug            Sil.                   Rasmus Halfvorsen og Amborg Guthormsdatter Engelstad                        Guthorm                                              

Faddere: baaren af Maren Torsdatter Serchland, Maren Biørnsdatter Engelstad, mandfaddere: Christen Michelsen Sørbøe, Guttorm Joensen Guundsholt, Jacob Knudtsen Huset.

1719   

15. aug            Eid.                  Uldrich Antoenie De Rhode Conroliur og Allett Nielsdatter Tyrholm         Anna Boletta Dorthea                                

Faddere: baaren af frue Secraters, Madame Weeschers, mandfaddere: Tolderen Anders Arendtsen, Mr. Bowmand, Jahn Spillemand.

 

20. aug            Eid.                  Søfren Rasmussen Leerstang og Ellen Hansdatter                                      Isaach                                                           

Faddere: baaren af Boel Søfrensdatter Berg, Gunnill Kittilsdatter, Ragnille Andersdatter Leerstang, mandfaddere: Niels Søfrensen Rørerøe, Anders Halfvorsen Ramberg, Christen Andersen Leerstang.

 

21. sep            Eid.                  Hendrich Tolfsen og Annemaria Jacobsdatter                                             Inger                                                             

Faddere: baaren af Ragnille Jørgensdatter, Kirsten Tolfsdatter, mandfaddere: Ole Gundersen, Olle Eskilsen fra Ossebachen.

 

22. okt             Eid.                  Uldrich Knudsen og Anne Jensdatter fra Osebachen                                   Jens                                                               

Faddere: baaren af Madame Weescher, Mademselle Karen Jensdatter, mandfaddere: Mr. Bowmand, Hendrich Malling.

 

22. okt             Eid.                  Nils Andfindsen Hougholt og Aasse Andersdatter                                       Laers                                                             

Faddere: baaren af Birthe Hansdatter Hovgholt, Inger Joensdatter, mandfaddere: Ole Olsen Flaatten, Hans Alfsen Ørristwedt, Olle Andfindsen Hovgholt.

1719  

29. okt             Eid.                  Anders Laersen og Maren Errichsdatter                                                     Maren                                                           

Faddere: baaren af Madame Bowmand, Jomfrue Køp, mandfaddere: Mons. Ole Lyche fra Drammen, Mons. Bowmand.

 

5. nov              Sil.                   Even Amundsen og Marthe Christensdatter                                                Amund

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Præstegaarden, Birthe Knudsdatter Huuset, Biørn Joensen Skældbred, Laers Pedersen Høyset, Christen Høyset.

 

5. nov              Sil.                   Olle Joensen Groerøe og Gunnill Povelsdatter                                            Jahn

Faddere: baaren af Sidsselle Knudsdatter Hovgstad, Maren Knudsdatter, Nedal? Hovgstad, Laers Povelsen Iissland, Ingebredt Laersen Iissland.

 

12. nov            Eid.                  Laers Søfrensen Qvæstad og Amborg Olsdatter                                        Margrethe                                                          

Faddere: baaren af Ingeborg Errichsdatter Lunde, Maren Olsdatter Qvæstad, mandfaddere: Olle Gudmundsen Qvæstad, Christopher Tollefsen Nordahl, Niels Olsen Qvæstad.

 

12. nov            Eid.                  Hans Alfsen Ørristvedt og Maren Abrahamsdatter                                     Johanne                                                          

Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Ørristvet, Maria Abrahamsdatter Ørristvedt, mandfaddere: Laers Jensen Muule, Søfren Andersen.

1719   

26. des            Eid.                  Haachen Hansen og Rønnøf Povelsdatter                                                   Maren                                                           

Faddere: baaren af Else Ellefsdatter Hvallen, Berthe Povelsdatter, mandfaddere: Christen Olsen Lunde, Hans Alfsen Ørristwet, Halfvor Pedersen Grafva.

 

27. des            Sil.                   Michel Solfvesen Øfrebøe og Anna Errichsdatter                                       Solfve                                                           

Faddere: baaren af Karen Jacobsdatter Øfrebøe, Karen Nilsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Laers Povelsen Iissland, Olle Larsen Tufdahl, Peder Fiindsen.

 

27. des            Sil.                   et u-ægte barn Rønnøf Aaugriimsdatter, Christiand,

                                               udlagt til fader en tydsk rytter, Willem Nicolaisen                                      Christian                                                          

Faddere: baaren af Birthe Knudsdatter Huuset, Inger Christensdatter, Christen Michelsen Sørbøe, Jacob Knudsen Huuset.

 

27. des            Sil.                   et u-ægte barn Anna Gutthormsdatter, Berthe,

                                               udlagt till barnafader een Echtemand

                                               Johnas Laerson, en Svendshe                                                                       Berthe                                                                      

Faddere: baaren af Hellie Olsdatter Sølland, Anne Nielsdatter, Niels Joensen Sølland, Povel Johannsen, Samuell Pedersen.

 

 

1720

 

8. jan               Eid.                  Hr. Secraters og frue Kirsten Brinch                                                            Søfren                                                           

Faddere: baaren af Madame Bowmand, Jomfrue Kiøp, Asheshor Petter Rushel, H. David Monradt, Controliur Rohde.

 

28. jan             Sil.                   Kiøstoll Olsen og Kirsten Biørnsdatter                                                         Jacob                                                            

Faddere: baaren af Sidsselle Knudsdatter Hochstad, Hellie Olsdatter Søelland, mandfaddere: Laers Povelsen Iissland, Peder Joensen, Peder Fiindsen Øfrebøe.

 

25. feb            Eid.                  Simen Svendsen Rognelien og Ellj Pedersdatters første ægte barn                 Cornelius                                                          

Faddere: baaren af Maren Amundsdatter Lønnebache, Marthe Jørgensdatter Rødningen, Anna Pedersdatter, Søfren Joensen Kaachersvold, Olle Laersen Grinnen, Niels Amundsen.

 

25. feb            Eid.                  Niels Amundsen Sønsaassen og Anna Pedersdatter                                    Martha                                                          

Faddere: baaren af Birthe Evensdatter Landgangen, Boell Pedersdatter Basseboe, Olle Laersen Landgangen, Abraham Hansen Sandøen.

 

25. feb            Eid.                  Gunder Johannisen Nøchlegaard og Maren Isaachsdatter                            Inger                                                             

Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallevarp, Anne Isaachsdatter, Prods Andersen Nøchlegaard, Laers Pedersen.

1720 

10. mar           Eid.                  Olle Tollefsen Nordahl og Inger Hansdatter                                                Halfvor

Faddere: baaren af Karen Simensdatter Tvetten, Anne Søfrensdatter og Anne Ingebredsdatter Aaklungen, Rolf Hansen Herøen, Olle Søfrensen Lunde, Olle Ingebredsen.

 

10. mar           Eid.                  Christen Jensen Holttis og Sara Skajesdatter                                               Berthe

Faddere: baaren af Mademeselle Karen Nielsdatter Liind, Ingeborg Jensdatter, Sophiemallia Danielsdatter, Monsiur Malling, Christen Olsen Lunde.

 

10. mar           Eid.                  Erriik Olsen Stridsklef og Anne Erriiksdatter                                               Anne

Faddere: baaren af Ellen Olsdatter Røe, Anne Nielsdatter Flaatten, Kirsten Andersdatter, Ole Solfvesen Flaatten, Hans Solfvesen Flaatten.

 

10. mar           Eid.                  Jens Solfvesen Kaassene (u/Prestegården JO) og Anne Olsdatter              Karen

Faddere: baaren av Inger Gundersdatter Lunde, Maren Amundsdatter Buer, Willium Olsen Ragnillerøe, Olle Olsen Kaassene, Laers Amundsen Buer.

 

15. mar           Sil.                   Halfvor Olsen og Karen Gundersdatters ægte barn, første                          Anne

Faddere: baaren af Maren Thorsdatter Serchland, Maren Kristensdatter Engelstad, Karen Errichsdatter Toorsholt, Errich Povelsen Toorsholt, Olle Laersen Tuufdahl.

1720  

23. mar           (Eid. JO)          Laers Torchelsen og Anne Larsdatter Grønsholt,

ægte barn, 1 te drenge                                                                                Hans

Faddere: baaren af Rebecha Pedersdatter Vaateklefven, Gunillle Hansdatter Grønsholt, Søfren Joensen Kaachersvold, Knud Andersen Traaholt, Laers Olsen Quæstad.

 

                                               det andet barn, hiemmedøbt                                                                       Fiind

Faddere: baaren af Berthe Thorchellsdatter Hollet, Karen Thorchellsdatter, Laers Jonsen Grønsholt, Laers Søfrensen Questad, Niels Olsen Questad.

 

28. mar           Eid.                  Harrall Pedersen Stuelen og Margrethe Calusdatter                                    Maria

Faddere: baaren af Gunille Pedersdatter Døvig, Daarthe Nielsdatter Lander, Ellen Nielsdatter Lander, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Anders Pedersen Stuellen, Laers Pedersen Landgangen.

 

9. apr              Eid.                  Hans Amundsen Traaholt og Anne Povelsdatter                                         Anders

Faddere: baaren af Anne Joensdatter Traaholt, Karen Søfrensdatter Oxum, Maren Olsdatter Quæstad, mandfaddere: Ole Gudmundsen Questad, Hans Ellefsen Lillegaarden, Niels Olsen Questad.

 

14. apr            Eid.                  Sifvert Torgersen Bache fra Qvelle sogn og Anne Ellingsdatter                   Maren

Faddere: baaren af Anne Svendsdatter Baannegolt, Else Ellingsdatter Biønnes, Kirsten Hansdatter Sætteret, Willum Olsen Ragnillerøe, Torgeir Nielsen Baannegolt.

1720    

20. apr            (Eid. JO)          Michel Søfrensen Flaachstad og Anne Anunsdatter                                    Maren

Faddere: baaren af Karen Pedersdatter Sillien, Aasse Søfrensdatter, Giørand Thorchelsdatter, mandfaddere: Thorchell Søfrensen Hasler, Torgier Rejersen Flochstad.

 

21. apr            Sil.                   Jacob Pedersen Præstegaarden og Karin Nielsdatter                                 Niels               

Faddere: baaren af Margrethe Nielsdatter Høyset, Anne Errichsdatter Øfrebøe, mandfaddere: Olle Solfvesen Øfrebøe, Lars Pedersen Høyset, Jens Christensen Sørbøe.

 

21. apr            Sil.                   Amund Thorchelsen Sundtvedt og Karen Thorsdatter                                 Laers

Faddere: baaren af Anne Jacobsdatter Tvetten, Kirsten Ingebredsdatter Sundtvedt, mandfaddere: Olle Asbiørnsen Tormodsrøe, Kittil Olsen, Christen Errichsen Toersholt.

 

                                              Publiche Absolution:

                                              Anne Gutthormsdatter Søeland eje udlagt end gift mand end svensk Janans? Laerson

 

20. mai           (Eid. JO)          Amund Gundersen og Ingeborg Nielsdatter fra Osebachen                          Niels

Faddere: baaren af Madamme Hafsunds, Anne Arnesdatter, mandfaddere: Mons. Job Christensen Arveschowh, Jahn Usler.

1720    

20. mai           (Eid. JO)          Laers Knudsen Aass og Karen Knudsdatter                                                Anders

Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Skafveraach, Anne Knudsdatter Grafva, Joen Andersen Aass, Vetele Amundsen Schafveraach.

 

26. mai           Eid.                  Eet u-ægte barn, ved nafn Ellj, Moderen Kirsten Olsdatter

udlagt til fader Amund Anundsen Landgangen                                              Ellj

Faddere: baaren af Marthe Gundersdatter Grinnen, Marj Christophersdatter Sønsaasen, Søfren Joensen Kaachersvold, Jørgen Gundersen Rødningen.

 

23. jun             Eid.                  Lave Arnesen og Kirsten Knudsdatter fra Osebachen                                  Christen

Faddere: baaren af Madamme Wiischers og Madmeselle Karen Jensdatter, Daniel Christensen Arveschoug, Hendrich Rolfsen Osebachen.

 

23. jun             Eid.                  Even Hansen Lunde og Birthe Pedersdatter                                                Gurj

Faddere: baaren af Maren Jahnsdatter Grønsholt, Martha Tollefsdatter Lunde, Kirsten Andersdatter, mandfaddere: Ole Søfrensen Lunde, Laers Olsen Lunde, Errich Olsen Lunde.

 

23. jun             Eid.                  Hans Olsen Lander og Daarthe Nielsdatter                                                 Maren

Faddere: baaren af Gunnill Pedersdatter Døvig, Margrethe Clausdatter Stuelen, Ellj Nielsdatter Lander, mandfaddere: Søfren Joensen Kaachersvold, Niels Nielsen Lander.

1720    

5. jul                Eid.                  Mr. Bowman og Else Brinch                                                                       Maria Christine

Faddere: baaren af Madamme Monrath, Mademeselle Anne Nielsdatter Tyrholm, Hr. Secrater Leopoldus og Bye Schrefver fra Christiania Monsiur Uldrich Snæll, Mr. Weescher.

 

7. jul                Eid.                  Olle Søfrensen Lunde og Magdallenne Nielsdatter                                    Maria

Faddere: baaren af Maren Jahnsdatter Grønsholt, Maria Laersdatter Grønsholt, Ole Søfrensen Lunde, Even Hansen Lunde, Niels Thorchilsen Lunde.

 

14. jul              Eid.                  Anders Halfvorsen Ramberg og Boel Rasmusdatter                                   Inger

Faddere: baaren af Boell Søfrensdatter Berg, Ellj Hansdatter Leerstang, Niels Søfrensen Rørarød, Otter Olsen Røra, Søfren Christensen Berg.

 

14. jul              Eid.                  Lars Pedersen Basseboe

(morens navn, Boel Pedersdatter, står ikke der JO)                                    Kirsten

Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallevarp, Anne Pedersdatter Sønnsaasen, Giørrand Anundsdatter Landgangen, Prods Andersen Nøchlegaard, Anders Olsen Hallevarp.

 

20. jul              Eid.                  Peder Errichsen og Kirsten Andersdatter fra Osebachen                            Anna Maria           

Faddere: baaren af Madamme Malling, Mademeselle Sophie Jensdatter, Capitaien Øren, Even Rolfsen.

1720    

21. jul              Sil.                   Joen Madsen Søeland og Anne Torsdatter                                                  Ingeborg           

Faddere: baaren af Hellie Joensdatter Søeland, Anne Nilsdatter og Bertha Pedersdatter Tormosrøe, Povell Joensen og Sammuel Pedersen.         

 

28. jul              Eid.                  Olle Hansen Valler og Berthe Tollefsdatter                                                 Hans   

Faddere: baaren af Mademeselle Karen Nielsdatter Liind, Martha Tollefsdatter Lunde, Sirj Hansdatter, Jacob Tollefsdatter Tvedten, Errich Olsen Lunde.

 

28. jul              Eid.                  Niels Andreasen og Sidselle Trulsdatter første ægte barn                          Gierthrud

Faddere: baaren af Frue Secreters, Jomfrue Kiøp, Mr. Bowmand og Controliur Uldrich Antonie de Rohde.

 

4. aug              Eid.                  Laers Olsen Lunde og Inger Gundersdatter                                                 Christen

Faddere: baaren af Ingeborg Errichsdatter Lunde, Berthe Pedersdatter Lunde, Maren Olsdatter Quæstad, Olle Gudmundsen Quæstad, Olle Søfrensen Lunde, Niels Thorchielsen Lunde.

 

4. aug              Eid.                  Stoed Søfrensen Aachlungen og Berthe Ingebredtsdatter                           Ingeborg

Faddere: baaren af Maren Jahnsdatter Grønsholt, Amborg Olsdatter Questad, Anne Ingebredtsdatter, mandfaddere: Sigur Aslachsen Aachlungen, Rejer Tollefsen Lunde, Olle Ingebredtsen Aachlungen.

 

16. aug            Eid.                  Rasmus Jensen Duus og Maria Hansdatter Borchis ægte barn, første         Birthe Christine

Faddere: baaren af Madamme Chatrina Maria Giøngis, Mademeselle Pernille Christine Maria Giøngis, mandfaddere: Hans Larsen Borch, Controliur Uldrich Anthonie de Rohde, Monsiur Willum Schuds i Breviig.

1720    

18. aug            Eid.                  Otter Olsen Røra og Christense Halfvorsdatter                                          Sidselle

Faddere: baaren af Ellen Pedersdatter Kiendahllen, Karen Søfrensdatter Oxum, Anne Rejersdatter Flaachstad, Anders Jacobsen Rørarøe, Anders Halfvorsen Ramberg, Olle Olsen Kinndahllen.

 

18. aug            Eid.                  Eet u-ægte barn udlagt enn fremmed karll Halfvor Pedersen,

moderen Pernelle Erriksdatter Banner, ved nafn Maren                             Maren

Faddere: baaren af Lispet Jensdatter, Karen Olsdatter, mandfaddere: Errich Isachsen Smed, Ole Hansen Valler.

 

8. sep              Eid.                  Daniell Christensen Arfveschof og Berthe Svendsdatter                             Christian

Faddere: baaren af Madame Weeschers, Mademeselle Karen Jensdatter, Controliur Uldrich de Rohde, Jens Damnessen Schonning.

 

29. sep            Eid.                  Michel Andersen og Karen Hendrichsdatter                                              Anne Magrette

Faddere: baaren af Anne Maria Jacobsdatter, Maren Rolfsdatter, Halfvor Bendtsen, Hans Nielsen.

 

29. sep            Eid.                  Niels Tollefsen Ødegaarden og Martha Madtsdatter                                 Ragnille

Faddere: baaren af Jahnsdatter Grønsholt, Maren Amundsdatter Buuer, mandfaddere: Olle Tollefsen Nordahll, Hans Thorchelsen Lunde.

1720    

20. okt             Eid.                  Rolf Larsen Herrøen og Martha Simensdatter                                            Karen

Faddere: baaren af Johanne Hansdatter Sandøen, Inger Hansdatter Nordahll, Maren Olsdatter Quæstad, Mons. Malling, Olle Gudmundsen Quæstad, Hans Pettersen Herrøen.

 

20. okt             Eid.                  Rejer Tollefsen Lunde og Anne Nilsdatter                                                 Ingeborg

Faddere: baaren af Marj Jahnsdatter Grønsholt, Maren Nilsdatter Høyset, Gunille Laersdatter Grønsholt, Olle Søfrensen Lunde, Even Hansen Lunde, Errich Olsen Lunde.

 

2. nov              Sil.                   Niels Svendssen Suurdahllen og Maren Jonsdatter                                     Arne   

Faddere: baaren af Karen Svendsdatter Kiiste, Ellen Olsdatter Gonsholt, mandfaddere: Gutthorm Joensen Gonsholt, Kiell Svendsen Auestad, Nils Simmensen.    

 

24. nov            Eid.                  Niels Nielsen og Maren Rejersdatter fra Osebachen                                  Aaste

Faddere: baaren af Inger Pedersdatter, Maren Christensdatter Flaachstad, Anna Rejersdatter Flaachstad, Niels Ellefsen Klefven, Peder Nielsen Stranden.

 

1. des              Eid.                  Eggert Laersen fra Aass og Anne Knudsdatters ægte barn, første             Knudt

Faddere: baaren af Karen Knudsdatter Aas, Gurj Laersdatter Stranden, Joen Andersen Aass, Christopher Andersen Hejestad, Bendt Knudsen Grafva.

1720    

3. des              Eid.                  Godtfredt Jørgen Hendrichsen og Martha Laersdatter                               Jørgen Hendrich

Faddere: baaren af Madamme Niels Halfvorsens, Medemeselle Karen Nielsdatter Liind, Job Christensen Arveshovh, Niels Nielsen Hafsuund.

 

8. des              Eid.                  Hellie Hansen Lie og Helline Børresdatter fra Osebachen                          Hans

Faddere: baaren af Madamme Niels Halfvorsens, Mademeselle Berthe Malling og Hr. Friderich Meyer, Jens Danielsen Schonning.

 

26. des            Eid.                  Olle Hendrichsen fra Hasler og Ragnille Thorchelsdatters

ægte første barn                                                                                        Søfren

Faddere: baaren af Anne Jonsdatter Traaholt, Giørand Thorchelsdatter, mandfaddere: Ingvold Arnesen Slevolden, Hans Ellefsen Lillegaarden.

 

27. des            Sil.                   Hellie Joensen Guunsholt og Ingeborg Halfvorsdatter                                Halfvor

Faddere: baaren af Maren Joensdatter Suurdahlen, Maren Laersdatter Prestejorre, Gutthorm Joensen Gonsholt, Peder Joensen Gonsholt, Laers Nielsen Suurdahllen.

 

27. des            Sil.                   Olle Laersen Tufdahl og Gunnill Guldbrandsdatter                                     Martha

Faddere: baaren af Berthe Pedersdatter Tufdahll, Karen Errichsdatter Tosholt (klussetet men trolig Tosholt JO), Errich Povelsen Tosholt, Michel Solfvesen Øfrebøe, Christen Errichsen Torsholt.

 

 

1721

  

1. jan               Eid.                  Halfvor Helliesen Salboen og Gunnille Aslachsdatter                                 Laers

Faddere: baaren af Ragnille Knudsdatter Aass, Inger Joensdatter Aass, mandfaddere: Peder Laersen Grafva, Arne Jørgensen Kiørholt, Weettele Amundsen Skafveraager.

 

6. jan               Sil.                   Gunder Hansen Næsset og Gierthrud Jacobsdatter                                    Rønnøf

Faddere: baaren af Birthe Olsdatter Quisselen, Karen Hansdatter Svartangen, mandfaddere: Gutthorm Joensen Gonsholt, Michel Ingebredtsen Quisselen, Laers Nielsen Suurdahlen.

 

23. jan             Eid.                  Niels Albredtsen fra Osebachen og Ingeborg Hansdatter                           Albredt           

Faddere: baaren af Margrette Christensdatter Mejer, Kirsten Thorsdatter, Christopher Nielsen Bechen, Even Rolfsen.

 

2. feb              Sil.                   ved Gierpen fra Slemdahll, barnedaab,

                                               Laers Pedersen Høysæts og Berthe Gundersdatter

                                               ægte barn                                                                                                   Peder

Faddere: baaren af Madamme Twedt i Skien, Mademeselle Martha Corneliusdatter og Mons. Peder Christensen i Skien, Claus Nielsen, Ingebredt Pedersen Bradtsberg.

 

2. mar             Eid.                  Ole Laersen Aarholt og Ragnille Amundsdatter                                          Martha

Faddere: baaren af Karen Amundsdatter Aachlungen, Maren Amundsdatter Buer, Adrian Jensen Studsrøe, Lars Amundsen Buer.

1721  

9. mar             Sil.                   Niels Joensen Søeland og Hellie Olsdatter                                                  Inger

Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solfverød, Kirsten Nielsdatter Issland, Birthe Joensdatter Søeland, mandfaddere: Michel Sigursen Søeland, Kolbiørn Olsen.

 

19. mar           Eid.                  Hans Christensen Vaateklef og Rebecha Pedersdatter                               Hans

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Liind, Maren Jahnsdatter Grønsholt, Marj Nielsdatter, Olle Søfrensen Lunde, Laers Olsen Lunde.

 

23. mar           Eid.                  Niels Christensen Juul og Johanne Jensdatter                                             Christen

Faddere: baaren af Madamme Tolders, Mademeselle Birthe Malling, mandfaddere: Controliur Uldrich Rohde, Rasmus Due, Monsiur Anders Brinch.

 

30. mar           Sil.                   Joen Pedersen Moeholt og Marthe Søfrensdatter                                      Gunnille

Faddere: baaren af Kirsten Olsdatter Eje og Birthe Knudsdatter Huuset, Maren Søfrensdatter, mandfaddere: Axhell Nielsen Naphuug og Anders Pedersen Moeholt.

 

1. apr              Eid.                  Controliur de Rohde og Allet Nielsdatter Tyrholm                                      Catrine Allet

Faddere: baaren af Madamme Bowmand, Madamme Due, Mari Borch, mandfaddere: Capitaien Jørgensen i Scheeen, Byeschrifver Snell fra Christiania.

1721    

6. apr              Eid.                  Anders Lefvorsen og Ellj Jensdatter fra Ossebachen                                   Simen

Faddere: baaren af Madamme Bowmand, Jomfrue Kiøp, mandfaddere: Niels Nielsen Hafsund, Tommas Holst.

 

10. apr.           Eid.                  Anders Olsen Hallvarp og Marj Pedersdatter                                             Berthe

Faddere: baaren af Marj Søfrensdatter Hallevarp, Anna Pedersdatter Sønsaasen, Martha Jørgensdatter, mandfaddere: Olle Laersen Grinen, Amund Amundsen Landgangen.

 

20. apr            Eid.                  Peder Amundsen Rønningen og Karj Christensdatter                                 Gierthrud

Faddere: baaren af Ellen Olsdatter Røe, Marj Nielsdatter, mandfaddere: Jacob Thollefsen Tvetten, Errich Amundsen Bechen.

 

4. mai             Eid.                  Prods Andersen Nøchlegaard og Margrette Joensdatter                            Karen 

Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallevarp, Maren Isachsdatter Nøchlegaard, Ellen Nielsdatter Lander, mandfaddere: Søfren Joensen Kaachersvold, Knud Andersen Traaholt, Errich Amundsen Landgangen.

 

11. mai           Eid.                  Laers Hansen Valler og Anna Catrine Pedersdatter                                    Diderich

Faddere: baaren af Mademeselle Karen Nielsdatter Liind, Marj Nielsdatter, Adriand Jensen Studsrøe, Olle Hansen Valler.

1721   

11. mai           Eid.                  Joen Olsen og Hellie Hansdatter fra Osebachens første barn                    Birthe Christine

Faddere: baaren af Madamme Weescher og Sophi Amalie Danielsdatter Arveschof, Joen Michelsen Adelshus, Jørgen Halfvorsen Erboe.

 

18. mai           Sil.                   Matthias Jacobsen Søentvedt og Kirsten Ingebredtsdatter                         Isach

Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tvetten, Karen Thorsdatter Suntvedt, Hans Povelsen Iissland, Peder Olsen Tvetten, Lars Pedersen Tvetten.

 

18. mai           Sil.                   Kittill Olsen og Maren Joensdatter                                                             Ingeborg

Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Sølfverøe, Anna Hansdatter og Hellie Olsdatter Søeland, Povell Bendtsen Kløferøe, Anders Nielsen Sølfverøe.

 

11. mai           Sil.                   fra Slemdahll ved Gierpen, Even Amundsen

og Martha Christensdatters barn                                                                Christen

Faddere: baaren af Anne Jensdatter Skiælbred, Karen Olsdatter Kreppa, Niels Otterholt, Rasmus Sæm.

(Fra Gjerpen kirkebok: Even Holtes søn Christen fra Slemdal. Test: Niels Otterholt, Rasmus Venstøb. - Jacob Skilbreds qde, Jan Kr?ages qde. JO)

 

2. jun               Eid.                  Torgier Rejersen Flaachstad og Maren Christensdatters, første barn         Karen

Faddere: baaren af Ellen Pedersdatter Kiendahllen, Anna Amundsdatter Flaachstad, Aaste Rejersdatter og Jørgen Halfvorsen Sillien, Niels Nielsen, Søfren Rejersen.

1721   

15. jun             Eid.                  Olle Andfindsen og Martha Thorchelsdatter                                               Maren

Faddere: baaren af Maren Olsdatter Lunde, Sirj Thollefsdatter, Niels Andfindsen Hovgholt, Niels Thorchelsen.

 

29. jun             Eid.                  Tygge Nielsen fra Osebachen og Magnille Laersdatter                              Olle

Faddere: baaren af Madamme Due, Maren Rolfsdatter, Controliur Rohde, Peder Hansen.

 

29. jun             Eid.                  Laers Albredtsen Skreder og Ellen Jesspertsdatter                                     Daarthe

Faddere: baaren af Madamme Niels Hafsunds, Sophie Jensdatter, Laers Jensen, Jørgen Halfvorsen Erboe.

 

8. jul                Eid.                  Christopher Nielsen Bachen og Maren Larsdatter                                      Niels

Faddere: baaren af Martha Olsdatter, Ingeborg Nielsdatter, Ollo Johannisdatter, mandfaddere: Jens Jensen, Hans Nielsen, Even Rolfsen.

 

13. jul              Eid.                  Niels Nielsen Lander og Inger Pedersdatter                                                Laers

Faddere: baaren af Madamme Due, Mademeselle Engell Jensdatter, Lars Halfvorsen, Laers Bendtsen.

1721    

20. jul              Eid.                  Laers Jensen fra Osebachen og Maren Knudsdatter                                   Anne

Faddere: baaren af Mademeselle Else Maria Jensdatter, Anne Søfrensdatter, Laers Albredtsen Skredder, Jørgen Andersen.

 

20. jul              Eid.                  Laers Ivertsen og Johanne Bendtsdatter fra Osebachen                             Martha

Faddere: baaren af Mademeselle Karen Jensdatter, Lispet Bendtsdatter, Laers Thorgersen, Jens Nielsen.

 

3. aug              Eid.                  Jørgen Halfvorsen Silljen og Karen Pedersdatter                                        Helvig

Faddere: baaren af Inger Hansdatter Nordahll, Anna Amundsdatter Flochstad, Maren Jacobsdatter, Olle Søfrensen Lunde, Ingebredt Pedersen Bratsberg.

 

10. aug            Eid.                  Claus Fiindsen Bechen og Karen Simensdatter                                            Karen

Faddere: baaren af Birthe Thorchelsdatter Hullet, Martha Hansdatter Lillegaarden, Ingvald Arnesen Slevolden, Niels Thorchelsen.

 

10. aug            Eid.                  Pupliche Asolution: Prods Andersen Nøchlegaard.

1721   

31. aug            Eid.                  Ole Solfvesen Flaatten og Doorthe Nielsdatter                                           Even

Faddere: baaren af Anna Nielsdatter Flaatten, Berthe Olsdatter Klefstranden, Anna Hansdatter Muulle, mandfaddere: Niels Andfindsen Hovgholt, Hans Solfvesen Flaatten.

 

31. aug            Eid.                  Niels Olsen Quæstad og Aase Laersdatter                                                  Aaste

Faddere: baaren af Anna Povelsdatter Traaholt, Mari Nielsdatter Høyset, Maren Olsdatter Quæstad, mandfaddere: Lars Søfrensen Quæstad, Hans Thorchelsen.

 

17. sep            Eid.                  Anund Gundersen fra Osebachen og Ingeborg Nielsdatter                         Morthen Hendrich

Faddere: baaren af Mademeselle Sophie Jensdatter, Kirsten Thorsdatter, Monsiur Job Arveschouf, Peder Erichsen, Even Rolfsen.

 

21. sep            Eid.                  Hans Olsen Lander og Daarthe Nielsdatter                                                 Sara

Faddere: baaren af Gunnille Pedersdatter Døvigen, Maren Rejersdatter, Ellj Nielsdatter Lander, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Ole Søfrensen Møller, Søfren Rejersen Flaachstad.

 

28. sep            Sil.                   Kiell Svendsen Ovestad og Kirsten Evensdatter                                          Anna

Faddere: baaren af Anne Arendsdatter Ovestad, Martha Andersdatter, mandfaddere: Joen Pedersen Moeholt, Søfren Johannisen Eje.

1721  

27. sep            Eid.                  Harrall Pedersen Stuelen og Margrette Clausdatter                                     Maria

Faddere: baaren af Gunille Pedersdatter Døvigen, Maren Søfrensdatter Oxum, Anne Nielsdatter Lander, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Anders Pedersen Stuelen.

 

5. okt               Eid.                  Iver Skajesen og Gurj Laersdatter Nøttelandstranden                                Birthe

Faddere: baaren af Ragnille Knudsdatter Aass, Anne Andersdatter Grafva, Anne Skajesdatter, mandfadderer: Laers Laersen Røe, Eggert Laersen Grafva, Amund Laersen Røe.

 

5. okt               Eid.                  et u-ægte barn fra Rødningen, Martha Jørgensdatter

                                               udlagt Prods Andersen Nøchlegaard, barnets nafn                                     Halfvor

Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallevarp, Anne Pedersdatter Røtua, mandfaddere: Hans Trulsen Lønnebache, Niels Jensen Sønsaasen, Gunder Jørgensen Rødningen.

 

12. okt             Eid.                  Anders Arvesen Døvigen og Giørrand Nielsdatter                                      Daarthe

Faddere: baaren af Gunnelle Pedersdatter Døvigen, Christense Halfvorsdatter Røra, Anne Nielsdatter Lander, mandfaddere: Thorchell Søfrensen Hasler, Jens Andersen.

 

12. okt             Eid.                  Lave Arnesen og Kirsten Knudtsdatter fra Osebachen                                Maren

Faddere: baaren af Maren Knudsdatter, Anna Søfrensdatter, mandfaddere: Hans Bendtsen Ødevald, Jørgen Andersen.

1721  

17. okt             Eid.                  Solfve Andersen fra Ossebachen og Martha Gundersdatter                       Anders

Faddere: baaren af Madamme Malling, Karen Jensdatter, mandfaddere: Jens Jensen, Hendrich Rolfsen.

 

19. okt             Sil.                   Wettele Pedersen Høysætt og Margrette Nielsdatter                                  Peder

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Præstegaarden, Maren Jacobsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Jacob Pedersen Præstegaarden, Laers Pedersen Høyset, Christen Rasmusen.

 

19. okt             Sil.                   Anders Nielsen Tormodsrød, og Karen Errichsdatter                                  Olle

Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tvetten, Anne Hansdatter, mandfaddere: Ole Solfvesen Øfrebøe, Ingebredt Larsen Iissland, Christopher Errichsen.

 

19. okt             Sil.                   Ole Arnesen fra Tvetten og Ingeborg Pedersdatter                                    Arne

Faddere: baaren af Anne Jacobsdatter Tvetten, Berthe Pedersdatter, mandfaddere: Anund Thorchelsen Søndtvedt, Laers Pedersen Tvetten.

 

19. okt             Sil.                   Ole Rejersen Kiiste og Maren Halfvorsdatter                                             Maren

Faddere: baaren af Karen Svendsdatter Kiiste, Ingeborg Halfvorsdatter, mandfaddere: Olle Olsen Røe, Mogens Rejersen Dahlen.

1721    

23. okt             Eid.                  Errich Amundsen Bechens ægte barn                                                          Karen

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Liind, Johanne Johsdatter Ødevald, mandfaddere: Hans Ellefsen Lillegaarden, Lars Bendtsen Ødevald.

 

16. nov            Eid.                  Thor Andersen fra Osebachen og Anna Hansdatter                                    Martha

Faddere: baaren af Aasse Søfrensdatter, Pernille Hansdatter Røe, mandfaddere: Hans Andersen Røe, Erland Pedersen.

 

16. nov            Eid.                  Hans Fiindsen og Berthe Simensdatter fra Osebachen                                Maren

Faddere: baaren af Karen Simensdatter Bechen, Anna Halfvorsdatter, mandfaddere: Ole Klocher, Ingebredt Jørgensen.

 

23. nov            Eid.                  Guldbrand Povellsen Oxhum og Karen Søfrensdatter                                 Povell

Faddere: baaren af Anna Povelsdatter Traaholt, Christense Halfvorsdatter Røra, Kirsten Hansdatter Berg, mandfaddere: Niels Søfrensen Rørarøe, Søfren Christensen Berg.

 

23. nov            Eid.                  Laers Thorchelsen og Anne Laersdatter                                                      Martha

Faddere: baaren af Berthe Thorchelsdatter Holtet, Anne Knudsdatter Grafva, Gunelle Larsdatter Grønsholt, mandfaddere: Laers Joensen Grønsholt, Knudt Andersen Traaholt, Bendt Knudsen Grafva.

1721    

30. nov            Eid.                  fra Quælle Sogn Niels Clauesen Bachis og Berthe Rasmusdatters

                                               ægte barn                                                                                                  Giørand

Faddere: baaren af Maren Thorbiørnsdatter Ragnillerøe, Hellie Olsdatter Bache, mandfaddere: Hans Thorgiersen Baannegolt, Isaach Hansen Sættret.

 

14. des            Eid.                  Hans Olsen Gundeklef og Kirsten Tholfsdatter, ægte barn, første              Anna

Faddere: baaren af Daarthe Nielsdatter Flaatten, Giørrand Knudsdatter, mandfaddere: Rolf Laersen Herrøe, Hans Pettersen Herrøe.

 

21. des            Eid.                  Michel Søfrensen Flaachstad og Anna Annundsdatter                                Hans

Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Skafveraach, Anna Rejersdatter Flaachstad, mandfaddere: Thorchell Søfrensen Hasler, Torgier Rejersen Flaachstad, Wettel Annundsen Skafvraach.

 

21. des            Eid.                  Hans Amundsen Traaholt og Anna Povellsdatter                                        Anna

Faddere: baaren af Anna Joensdatter Traaholt, Gunnille Laersdatter Grønsholt, mandfaddere: Ole Gudmundsen Quæstad, Guldbrand Povelsen Oxhum, Christen Olsen Quæstad.

 

27. des            Sil.                   Halfvor Olsen og Karen Gundersdatter                                                      Gundborg

Faddere: baaren af Lispet Ingebredtsdatter Tosholt, Æslof Huuset, Anne Olsdatter Tosholt, mandfaddere: Jacob Michelsen Tosholt, Jens Christensen Sørbøe.

 

 

1722

 

1. jan               (Eid. JO)          Niels Jensen Møller og Maren Olsdatter                                                     Maren

Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Anna Nielsdatter Lunde, Gunnille Laersdatter Grønsholt, mandfaddere: Niels Hansen Lunde, Ole Søfrensen Møller, Errich Olsen Lunde.

 

18. jan             Eid.                  Søfren Rasmusen Leerstangs ægte barn                                                     Jacob

Faddere: baaren af Karen Ifversdatter Røe, Lispet Hansdatter Biønnes, Gunnille Rasmusdatter, Anders Jacobsen Røe, Anders Halfvorsen Ramberg, Christen Hansen Berg.

 

7. feb              Eid.                  Niels Andfindsen Hovgholt og Aase Andersdatter                                       Laers  

Faddere: baaren af Berthe Hansdatter Hovgholt, Martha Thorchelsdatter Hovgholt, Inger Jaensatter Aass, Olle Solfvesen Flaatten, Anders Olsen Flaatten.

 

1. mar             Sil.                   Peder Joensen Gonsholt og Sarha Knudsdatter                                           Karen

Faddere: baaren af Maren Joensdatter Surdahllen, Kirsten Evensdatter Ovestad, Sara Andersdatter, mandfaddere: Hollie Joensen Gonsholt, Jens Christensen Sørbøe.

 

15. mar           Eid.                  Olle Laersen Landgangen og Ragnille Pedersdatter                                   Christopher

Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Sønsaasen, Maren Christophersdatter Sønsaasen, Marj Tormosdatter Landgangen, Ole Thollefsen Nordahll, Søfren Rasmussen Leerstang, Laers Pedersen Landgangen.

1722  

22. mar           Eid.                  Anders Laersen og Mari Errichsdatter Bonner fra Ossebachen                 Erriik

Faddere: baaren af Maria Laersdatter, Lispet Bendtsen, Jens Jensen, Even Rolfsen

 

22. mar           Eid.                  Søfren Andersen Huustuft fra Quælle Sogn

                                               og Gunille Olsdatter                                                                                  Anders

Faddere: baaren af Aase Torsdatter Biønnes, Hellie Olsdatter Bache, Willum Olsen Ragnillerøe, Isaach Handsen Settere.

 

25. mar           Eid.                  Niels Nielsen fra Osebachen og Maren Rejersdatter                                  Joen

Faddere: baaren af Mademeselle Sophie Jensdatter, Mademeselle Engell Jensdatter, mandfaddere: Knud Krag, Jens Nielsen.

 

25. mar           Eid.                  Errich Olsen og Anne Errichsdatter Stridsklefs første ægte barn                 Niels

Faddere: baaren af Anna Nielsdatter Flaatten, Anna Maria Jensdatter, Anders Olsen Svendske, Hans Solfvesen Flaatten.

 

25. mar           Eid.                  Anders Søfrenssen Biønnæs fra Quælle sogns

                                               drengebarn Søfren, og moderern Else Ellingsdatter                                     Søfren

Faddere: baaren af Anne Ellingsdatter Bache, Maren Søfrensdatter Biønnes, Hans Torgiersen Baanegoldt, Niels Clausen Bache, Torgier Nielsen Baanegoldt.

1722    

25. mar           Eid.                  Hans Nielsen og Siri Tollefsdatter                                                                Ellen

Faddere: baaren af Birthe Svendsdatter, Mademeselle Birthe Rasmusdatter Malling, Niels Nielsen Hafsuund, Jens Danielsen Schonning.

 

2. apr              Eid.                  Hans Trulsen Lønnebache og Maren Amundsdatter                                   Isaach

Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Sønsaasen, Anna Jahnsdatter Landgangen, Ellen Nielsdatter Landgangen, Prods Andersen Nøchlegaard, Errik Amundsen Landgangen og Amund Amundsen Landgangen.

 

7. apr              Sil.                   Olle Olsen Guurholt og Maren Torbiørnsdatter                                          Lispet

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Præstegaarden, Ingeborg Halvorsdatter Guunsholt, Maren Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Ole Thorsen Guurholt, Peder Findsen Øfrebøe.

 

7. apr              Sil.                   Asbiørn Olsen Serchland og Birthe Pedersdatters, ægte første barn           Karen

Faddere: baaren af Maren Torsdatter Serchland, Margrette Jacobsdatter Engelstad, Ingeborg Olsdatter Guurholt, Olle Laersen Tufdahl, Halfvor Olsen Guurholt.

 

12. apr            Eid.                  Andreas Andersen og Anna Margritte Pedersdatter                                  Margrette           

Faddere: baaren af Madamme Malling, Jomfru Margrette Borche, Jørgen Smidt, Hendrich Malling.  

1722  

12. apr            Eid.                  Stoed Søfrensen og Berthe Ingebredtsdatter Smecherød                           Ingeborg

Faddere: baaren af Karen Amundsdatter Aachlungen, Anne Ingebredtsdatter, Kirsten Hansdatter, mandfaddere: Niels Olsen Lunde, Lars Søfrensen Qvæstad, Olle Ingebredtsen Aachlungen.

 

26. apr            Eid.                  Even Hansen Lunde og Berthe Pedersdatter                                               Gullech

Faddere: baaren af Berthe Hansdatter Hovgholdt, Inger Gundersdatter Lunde, Gunnille Laersdatter Grønsholt, mandfaddere: Niels Hansen Lunde, Rejer Tollefsen Lunde, Ingbredt Hansen.

 

17. mai           Sil.                   Ingebredt Laersen Iisseland og Kirsten Nielsdatter                                       Maren

Faddere: baaren af Anna Jacobsdatter Tvetten, og Hellie Olsdatter Serchland, Karen Laersdatter Iisseland, mandfaddere: Anders Nielsen Tormosrøe og Errik Povelsen Kleferøe.

 

14. jun             Sil.                   Publiche Absolution: Skrifte, Martha Olsdatter

med end Svendsch Karll Hendrich Povelson.

 

19. jun             (Eid. JO)          Hr. Secretair Leopoldus og Frue Kirsten Søfrensdatter                               Karen

Faddere: baaren av Madamme Mondradt, Madamme de Rohde, Hr. Capitaien Jacob Holmboe, Hr. Capitaien Hals, Mr. Bowmand.

1722   

24. jun             Eid.                  Torgier Joensen fra Vidsøe Prestegielll fra Vraadahla Annex

                                               og Aassille Olsdatter ægte barn                                                                  Amund

Faddere: baaren af Anne Tommisdatter, Karen Jensdatter Tangen, mandfaddere: Hans Pedersen Tangen, Anders Michelsen Gaasegrunden.

 

28. jun             Sil.                   Michel Sifversen Sølland og Ingeborg Joensdatter,

deris tvende (to JO) barn, 1,                                                                        Daarthe

Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tvetten, og Anna Torsdatter Søeland, mandfaddere: Niels Joensen Søeland og Ole Joensen Groerøe.

 

                                                                                          2,                                                                      Anna

Faddere: baaren af Anna Jacobsdatter Tvetten, Kirsten Ingebredtsdatter Søndtvedt, mandfaddere: Ingebredt Laersen Iisseland, Laers Pedersen Tvetten.

 

17. jul              Eid.                  Uldrich Antonie de Rohde og Allet Tyrholm                                                Johan

Faddere: baaren af Madame Sal: Weescher, Mademeselle Anne Dorthe Mallmøen, mandfaddere: Monsiur Niels Tyrholm, Mester David Christy i Scheen, Mons. Christen Luund i Langesuund.

 

18. jul              Eid.                  Rasmus Nielsen Due og Marie Hansdatter Borch                                       Barbara

Faddere: baaren af frue Tolders, Mademeselle Birthe Malling, Mr. Bowmand, Mons. Christen Nielsen i Brevig, Monsiur Tyrren Postmester i Brevig

1722    

19. jul              Eid.                  Halfvor Bendtsen Osebachen og Siri Hansdatter                                        Karen

Faddere: baaren af Mademeselle Karen Kæruld, Lispet Bendtsdatter, Niels Nielsen Lanner, Christen Hansen Valler, Sifvert Laersen.

 

2. aug              Sil.                   Christen Errichsen Iissland og Maren Laersdatters første barn                    Karen

Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solfverøe, Kirsten Nielsdatter Iisseland, Karen Laersdatter Iisseland, mandfaddere: Ingebredt Laersen Iisseland, Johannis Rasmusen Kløfverøe.

 

9. aug              Eid.                  Peder Errichsen og Kirsten Andersdatter fra Ossebachen                          Errich

Faddere: baaren af Sirj Tollefsdatter, Inger Margrette Jahnsdatter, Laers Halfvorsen.

 

23. aug            Sil.                   Michel Solfvesen og Anne Errichsdatter Øfrebøe                                       Bent

Faddere: baaren af Karen Jacobsdatter Øfrebøe, Martha Pedersdatter, mandfaddere: Christen Michelsen Sørbøe, Anders Nielsen Tormodsrøe, Johan Rasmusen Kløfverøe.

 

23. aug            Sil.                   Olle Laersen Tuufdahll og Gunnille Guldbrandsdatter                                  Laers

Faddere: baaren af Lispet Ingebredtsdatter Tosholt, Lispet Jacobsdatter, Jacob Michelsen Tosholt, Errich Povelsen Tosholt, Halfvor Olsen Guurholt.

1722    

23. aug            Eid.                  i Brevig, Hans Nielsen Lundes og Anne Ingebredtsdatters

                                               første barn, 1,                                                                                            Ingebredt

Faddere: baaren af Boell Axelsdatter, Magdallenne Andersdatter Ørrevig, Maren Nielsdatter Ørrevig, mandfaddere: Sigur Aslachsen Aachlungen, Niels Olsen Lunde, Anders Nielsen Lunde.

 

                                               deris 2. barn, pigebarn                                                                               Amborg

Faddere: baaren af Anne Isachs Mejes, Berthe Ingebredtsdatter Smecherøe, Anders Olsen Setteret, Olle Ingebredtsen Aachlungen.

 

29. aug            Eid.                  Mr. James Bowmand og Madamme Else Søfrensdatter Brinch                 Jemmes

Faddere: baaren af frue Hans Haldhis, Mademeselle Josten, Captein Salgaard fra Larvigen, Contoliur Uldrich Anthonie de Rohde.

 

30. aug            Eid.                  Niels Svendsen Svendskes og Anne Tilfsdatter fra Osebachen                    Martha

Faddere: baaren af Maren Errichsdatter Bonner, Maria Jensdatter, mandfaddere: Anders Simonsen, Jacob Svendsen Svendske.

 

30. aug            Eid.                  Anders Lefvorsen og Ellen Jensdatter                                                          Maren

Faddere: baaren af Mademeselle Margrethe Pedersdatter, mandfaddere: Monsiur Jens Chlaussen, Hendrich Halfvorsen.

1722  

6. sep              Eid.                  Arne Jørgensen Kiørholt og Karen Torsdatter                                             Sara

Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Schafveraach, Ragnille Andersdatter Leerstang, Søfren Rasmusen Leerstang, Eggert Simmonsen Sandøen, Søfren Christensen Berg.

 

13. sep            Eid.                  Skorstensfejers barn Marj, Hans Jacobsen og moderen

                                               Margrethe Hansdatter                                                                                 Marj

Faddere: baaren af Maren Olsdatter Hovgholt, Anna Pedersdatter Røtua, Peder Nielsen Røtua, Niels Thostensen Solleb…r?

 

20. sep            Eid.                  Christen Tommesen og Maren Laersdatter                                                Maria

Faddere: baaren af Medemeselle Else Maria Jensdatter Werd, Inger Margrethe Gundersdatter, mandfaddere: Lejutnandt Christen Brandt Brevig, Jørgen Smeedt, Jens Chlaussen.

 

20. sep            Eid.                  Uldrich Knudsen og Anne Jensdatter fra Ossebachen                                 Maren

Faddere: baaren af Mademeselle Karen ……?(litt klussete og uklart JO), Maren Jensdatter, mandfaddere: Niels Nielsen Løche, Tomas Bugge.

 

27. sep            Eid.                  Olle Hansen Valler og Birthe Tollefsdatter                                                  Karen

Faddere: baaren af Berthe Hansdatter Hovgholt, Angnethe Laersdatter Røe, Jacob Tollefsen Tvedten, Olle Søfrensen Møller, Olle Laersen Røe.

1722    

27. sep            Eid.                  End fremed mand fra Holmestrand, Olle Gløerssen

                                               og Sidselle Trulsdatters ægte barn                                                             Grethe

Faddere: baaren af Gurj Pedersdatter Skiælsvig, Anna Laersdatter Møller, mandfaddere: Anders Steffensen Ørristvedt, Ole Svendske.

 

30. sep            (Eid. JO)          Niels Nielsen Løche og Sophie Jensdatters ægte barn, første                    Else    

Faddere: baaren af Madamme Bowmand, Mademeselle Josten, Hr. Sechrater Leopoldus, Mr. Hendrich Malling.

 

4. okt               Eid.                  Niels Amundsen Sønsaassen og Anne Pedersdatter                                   Jacob

Faddere: baaren af Boell Søfrensdatter Berg, Ragnille Pedersdatter Landgangen, Anna Pedersdatter, mandfaddere: Jørgen Gundersen Rødningen, Hans Thrulsen Lønnebache, Laers Pedersen Landgangen.

 

11. okt             Eid.                  Hellje Hansen og Hellene Børresdatters ægte barn                                   Olle

Faddere: baaren af Magdallene Udsler, Mademeselle Anne Marie Laersdatter, mandfaddere: Niels Nielsen Hafsuund, Sifvert Didrichsen.

 

                                               det andet                                                                                                  Helleene

Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter, Anna Søfrensdatter, Job Arveshoof, Niels Aal.

 

14. nov            Eid.                  Laers Knudsen Aas og Karen Knudsdatter                                                Olle

Faddere: baaren af Anna Hansdatter Hejestad, Maria Knudsdatter Grafva, Joen Andersen Aas, Bendt Knudsen Grafva.

1722  

22. nov            Eid.                  Boye Olsen og Maren Pedersdatter fra Osebachen                                    Anna

Faddere: baaren af Madamme Bowfman, Mademeselle Karen Liind, Daniell Christensen Arfveshoug, Jens Clausen.

 

6. des              Eid.                  Hans Boyesen og Maren Nielsdatter                                                          Boye

Faddere: baaren af Mademeselle Engell Jensdatter, Mademeselle Greette Krag, mandfaddere: Sifvert Didrichsen, Peder Olsen.

 

6. des              Eid.                  Christen Jensen Holte og Sara Skajesdatters                                              Niels

Faddere: baaren af Anne Amundsdatter Flaachstad, Martha Jensdatter Lunde, Giørand Thorchilsdatter, mandfaddere: Laers Søfrensen Quæstad, Hans Thorchilsen Quæstad.

 

13. des            Eid.                  Laers Iversen Smeds og Margrethe Olsdatters ægte børn                         Halfvor

Faddere: baaren af Mademeselle Karen Nielsdatter Lind, Karen Hansdatter, Laers Halfvorsen Niels Nielsen.

 

                                               og                                                                                                             Bernt

Faddere: baaren af Sopie Malin Danielsdatter, Anne Søfrensdatter, Søfren Gundersen.

 1722  

13. des            Eid.                  Laers Thorchelsen og Anne Laersdatter                                                      Gurj

Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Skafveraacher, Karen Thorchelsdatter, Laers Joensen Grønsholt, Knudt Andersen Traaholt, Jens Andersen Døviig.

 

26. des            Eid.                  Laers Hansen Valler og Anne Chatrine Pedersdatter                                  Zakarias

Faddere: baaren af Rebeche Pedersdatter Vaateklef, Birthe Hansdatter, mandfaddere: Adriand Jensen Studsrøe, Olle Søfrensen Møller.

 

30. des            Eid.                  Tolder Hans Koefodt og Mad. Anna Brandborg                                         Evreet

Faddere: baaren af Madamme Johan van Worchum, Mademeselle Maria Brandborg, Hr. Secrater Leopoldus, Hr. Anders Baar, Mr. Jems Bowmand.

 

 

1723

 

10. jan             Eid.                  Niels Christensen Juul og Johanna Jensdatter fra Ossebachen                     Kirsten

Faddere: baaren af Madamme Due, Else Maria Ulle?, Laers Kieruld, Godfredt Snedcer.

 

14. jan             Sil.                   Olle Jacobsen Kløfverød og Maren Rasmusdatter                                     Margrette

Faddere: baaren af Karen Jacobsdatter Øfrebøe, Maria Jacobsdatter Kløfverøe, Anna Gundersdatter, mandfaddere: Anders Rasmusen Kløfverøe, Johannes Rasmusen.

 

14. jan             Sil.                   Niels Joensen Søeland og Hellie Olsdatter                                                 Anna

Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solfverøe, Karen Erriksdatter Tormodsrøe, Birthe Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Michel Sifvertsen Søeland, Laers Pedersen Tvetten.

 

2. feb              Eid.                  Niels Thorchelsen Døvigen og Anna Rejersdatter                                       Rejer

Faddere: baaren af Gunnille Pedersdatter Døvigen, Martha Thorchelsen Hovgholt, Aaste Rejersdatter Flaachstad, mandfaddere: Torgier Rejersen Flaachstad, Hans Thorchelsen Quæstad.

 

14. feb            Eid.                  Olle Laersen Rødningen og Ragnille Amundsdatter                                   Aassmund

Faddere: baaren af Marj Søfrensdatter Sættrret, Karen Laersdatter Studsrøe, Adriand Jensøn Studsrøe, Ole Ingebredtsen Aaklungen.

1723

14. feb            Eid.                  Laers Amundsen Buer og Martha Gundersdatter                                       Berthe

Faddere: baaren af Karen Amunsdatter Aaklungen, Berthe Ingebredtsdatter Smecherøe, Maren Amundsdatter, Christen Gundersen Haukeraasen Niels Amundsen.

 

24. feb            Eid.                  Laers Søfrensen Quæstad og Amborg Olsdatter                                        Olle

Faddere: baaren af Ingeborg Erriksdatter Lunde, Birthe Ingebretsdatter Smecherøe, Karen Thorchelsdatter, Olle Gudmundsen Quæstad, Laers Olsen Lunde, Errik Olsen Lunde.

 

28. feb            Eid.                  Eggert Laersen Grafva og Anne Knudsdatter                                             Anna

Faddere: baaren af Anna Hansdatter Hejestad, Ingeborg Skajesdatter, mandfaddere: Laers Knudsen Aass, Gunder Knudsen, Laers Pedersen.

 

28. feb            Sil.                   Peder Fiindsen og Maren Olsdatters ægte barn, første                              Anna

Faddere: baaren af Karen Jacobsdatter Øfrebøe, Anna Errichsdatter Øfrebøe, Ingeborg Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Ole Olsen Guurholt, Halfvor Olsen Guurholt.

 

17. mar           Eid.                  Johan Gertzsen Udseler fra Birrchetvedt og Karen Jensdatter Friis            Jens

Faddere: baaren af Frue Capitajen Uslers, Mademeselle Camilla Gierdtsdatter, Caitaien Usler, Niels Halfvoren fra Gierpen.

1723  

4. apr              Eid.                  Laers Jensen og Maren Knudsdatter fra Osebachen                                   Jens

Faddere: baaren af Madamme Mons. Dues, Mademeselle Margrethe Pedersdatter, mandfaddere: Monsiur Frederich Brandburg, Daniel Christensen Arveschowh, Mons. Niels Aal.

 

4. apr              Eid.                  Publiche Absolution: Maren Laersdatter Aas udlagt Soldat Niels Amundsen Buer.

 

11. apr            Eid.                  Iver Skajesen Nøttelandstrand og Gurj Laersdatter                                    Laers

Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Skafveraak, Anna Skajesdatter, mandfaddere: Joen Andersen Aass, Halfvor Pedersen Garfva.

 

25. apr            Eid.                  Absolution: Thora Svendsdatter udlagt end Karll hos Hr. Secrater Hans Torgersen

 

2. mai             Eid.                  Olle Eskelsen Tambor og Martha Arnesdatter fra Osebachen                   Martha           

Faddere: baaren af Anna Arnesdatter, Inger Hansdatter, mandfaddere: Lave Arnesen, Jacob Svendsen.          

1723

17. mai           Eid.                  Eet u-ægte barn Maren, moderen Thore Svendsdatter,

                                               udlagt till barnefader Hans Thostensen                                                       Maren

Faddere: baaren af Anna Jensdatter Osabachen, Johanne Bendtsdatter, mandfaddere: Anders Lefvorsen, Niels Andersen.

 

18. mai           Eid.                  Tolf Pedersen Klefven og Kirsten Andersdatter                                          Karen

Faddere: baaren af Berthe Olsdater Klefstrand, Anna Laersdatter Røe, mandfaddere: Rolf Laersen Herrøen, Ole Solfvesen Flaatten, Amund Olsen Flaatten.

 

23. mai           Eid.                  ingen børnedaab, indsamlet Collect for Bendt Jørgennssøn fra Hollmestrand

 

28. mai           (Eid. JO)          Hr. Capitajen Hans Halls og Elisabet Asch                                                  Jacob? (litt utydelig)

Faddere: baaren af frue Sechrateir, Madamme Bowman, Jomfrue Daatthe Rødshiller, Hr. Capitaien Holmboe, Hr. Ifver Hesselberg, Contruliur Uldrich Rohde.

 

30. mai           Eid.                  Olle Jensen Tangen og Ragnille Anundsdatter, første barn                         Aaste             

Faddere: baaren af Martha Simmensdatter Herrøen, Anne Maria Jensdatter, mandfaddere: Michel Jensen, Anders Olsen Svendske, Hans Halfvorsen Flaatten. 

1723  

30. mai           Eid.                  Otter Olsen Røra og Christense Halfvorsdatter                                          Margrette

Faddere: Gunnille Pedersdatter Døvigen, Karen Søfrensdatter Oxum, Anna Nielsdatter Lander, mandfaddere: Niels Thorbiørnsen Kenndahllen, Anders Halfvorsen Ramberg, Christen Hansen Berg.

 

18. jun             Eid.                  Eet barn ved nafn Ingeborg Chatrina, moder

                                               Catrina Christophersdatter Brønd.?                                                           Ingeborg Chatrina

Faddere: baaren af Gunnille Pedersdatter Døvigen, Ingeborg Margrethe Christophersdatter ….?, Bendt Laersen Ødevald, Knud Andersen Traaholt, Jens Andersen Døvig.

 

20. jun             Eid.                  Niels Thollefsen Ødegaarden og Martha Madzdatter                                Madz

Faddere: baaren af Ingeborg Thollefsdatter Riis, Karen Nielsdatter Nordahll, mandfaddere: Jørgen Halfvorsen Sillien, Laers Olsen Lunde, Niels Olsen Lunde.

 

24. jun             Eid.                  Laers Olsen Lunde og Inger Gundersdatter                                               Gunder

Faddere: baaren af Ingborg Errichsdatter Lunde, Marie Olsdatter Quæstad, mandfaddere: Willum Olsen Ragnillerøe, Laers Søfrensen Quæstad, Christen Olsen Quæstad.

 

24. jun             Sil.                   Asbiørn Olsen og Birthe Pedersdatter Serchlands ægte barn… (helt umulig å se resten da det er for svakt JO)

1723

18. jul              Eid.                  Laers Pedersen Fielles og Maria Hansdatter                                             Peder

Faddere: baaren af Maria Laersdatter, Anne Søfrensdatter, mandfaddere: Hollie Hansen lj, Niels Albredtsen og Hans Sifvertsen fra Osebachen.

 

1. aug              Eid.                  Gunder Jørgensen Rødningen og Anna Pedersdattet ægte barn, første                (ingen navn nevnt, skal være Anders JO)

Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Sønsaasen, Anna Jahnsdatter Landgangen, mandfaddere: Hans Trulsen Lønnebache, Amund Annundsen Landgangen, Amund Jørgensen Rødningen.

 

8. aug              Eid.                  Anders Olsen Hallevarp og Maren Pedersdatter                                        Olle

Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallevarp, Giorand Nielsdatter, Gunnille Prosdatter Nøchlegaard, Prodts Andersen Nøchlegaard, Errich Annundsen Landgangen, Peder Hansen Hallevarp? (tekts nesten vekk JO)

 

25. jul              Sil.                   Laers Pedersen Høyset og Berthe Gundersdatter                                       Pernille

Faddere: baaren af Margrethe Nielsdatter Høyset, Marthe Christensdatter Holte, Hellvig Pedersdatter Moeholt, Olle Solfvesen Øfrebøe, Christen Rasmusen.

 

22. aug            Eid.                  Jens Solfvsen Kaasen og Anna Olsdatter                                                    Thor

Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Martha Gunnersdatter, mandfaddere: Willum Olsen Ragnillerøe, Olle Søfrensen Lunde.

1723  

22. aug            Eid.                  Olle Andfindsen Hovgholt og Martha Thorchelsdatter                                Ingeborg

Faddere: baaren af Birthe Hansdatter Hovgholt, Aaste Andersdatter Hovgholt, Lispet Laersdatter, mandfaddere: Hans Alfsen Øristvedt, Niels Thorchelsen Slevolden, Hans Thorchelsen.

 

29. aug            Eid.                  Errand Pedersen Waatteklef og

Rebecha Pedersdatters ægte barn, første                                                   Magdahlene

Faddere: baaren af Madamme Malling, Maren Rolfsdatter, mandfaddere: Rasmus Nielsen Due, Hans Sifvertsen.

 

5. sep              Eid.                  Laers Pedersen Basseboe og Boell Pedersdatter                                        Hans

Faddere: baaren af Ingborg Olsdatter Basseboe, Gunnille Prodsdatter Nøchlegaard, Hans Thrulsen Lunnebache, Niels Annundsen Sønsaassen, Peder Hansen Hallevarp.

 

5. sep              Sil.                   Kittill Olsen Solfverød eje og Maren Joensdatter                                        Daniel

Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solfverøe, Karen Erriksdatter Thormodsrøe, Anna Nielsdatter, mandfaddere: Peder Joensen Hochstad, Johannes Rasmusen Kløfverøe.

 

12. sep            Eid.                  trolofvede folch Halfvor Andersen Buevigen

og Berthe Povelsdatters første barn                                                           Lispet

Faddere: baaren af Anna Hansdatter Hejestad, Ellen Povelsdatter, mandfaddere: Joen Andersen Aass, Eggert Laersen Grafva, Gunder Knudsen Grafva.

1723  

29. sep            Eid.                  Errich Annundsen Landgangen og Anne Jahnsdatter                                  Maria

Faddere: baaren af Ragnille Pedersdatter Landgangen, Maren Amundsdatter Lønnebache, Ingeborg Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: John Gundersen Mørge (Mørje i Brunlanes JO), Amund Annundsen Landgangen, Knudt Hansen Lønnebache.

 

3. okt               Eid.                  Giert Mogensen og Gunnille Olsdatter fra Ossebachen                             Else

Faddere: baaren af Madamme Bowmans Else Brinch, Mademeselle Hellene Juusten, mandfaddere: Hr. Secrater Leopoldus, Hr. Tolder Koefodt.

 

7. okt               (Eid. JO)          Contraliur Uldrich Antonie de Rohde og

Madamme Allis Tyrholm                                                                           Johan Christian

Faddere: baaren af Madamme Christine Henrichsdatter Josten, Mademeselle Hellene Josten, mandfaddere: Capitain Hans Hals, Rasmus Due, Diitlew Bache, Monsiur (Friedrich JO) Brandburg.

 

10. okt             Eid.                  Laers Bendtsen og Kirsten Thorsdatters første ægte barn                          Thor               

Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter, Sibelle Andersdatter, mandfaddere: Laers Halfvorsen, Jørgen Bendtsen Ødevald, Hans Sifvertsen fra Ossebachen

 

17. okt             Eid.                  Jørgen Halfvorsen Sillien og Karen Pedersdatter                                        Halfvor           

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Præstegaarden, Martha Madtsdatter Ødegaarden, mandfaddere: Ingebredt Pedersen Bradsberg, Tholf Nielsen Tofte, Anders Andersen.         

1723  

17. okt             Eid.                  Olle Olsen og Anne Laersdatter                                                                 Aaste

Faddere: baaren af Ellen Olsdatter Røe, Inger Laersdatter Nordahl, mandfaddere: Laers Annundsen Buer.

 

10. okt             Sil.                   Ingebredt Laersen Iissland og Kirsten Nielsdatters ægte barn…….

(Resten har han ikke skrevet, dette skal trolig være dåpen 

til datteren Kirsten. JO) 

 

24. okt             Eid.                  Simmen Svendsen Rognelien og Ellj Pedersdatter                                      Margrette

Faddere: baaren af Karen Anundsdatter Rødningen, Anne Pedersdatter, Anne Sophie Svendsdatter Rognelj, mandfaddere: Niels Jensen Kaachervold, Amund Jørgensen Rødningen.

 

21. nov            Eid.                  Laers Pedersen Grafva og Anna Andersdatter                                            Rasmus           

Faddere: baaren af Anna Nielsdatter Lunde, Anna Ingebredtsdatter Lunde, Anna Skajesdatter, mandfaddere: Laers Laersen Røe, Anders Olsen Ørgevig, Halfvor Pedersen Grafva.

 

21. nov            Eid.                  Claus Fiindsen Bechen og Karen Simmensdatter                                        Inger

Faddere: baaren af Ellen Olsdatter Røe, Anna Larsdatter Mulle. mandfaddere: (Ingen navn skrevet. JO)

1723  

28. nov            Eid.                  Joen Olsen og Hellie Hansdatter                                                                  Evert

Faddere: baaren af Anna Hansdatter fra Ossebachen, Anna Søfrensdatter, mandfaddere: Hollie Hansen Lie?, Jacob Svendsen Svendske.

 

5. des              Eid.                  Torgier Rejersen Flaachstad og Maren Christensdatter                               Kirsten

Faddere: baaren af Maren Rejersdatter, Anna Rejersdatter Slevolden, Giørrand Thorchelsdatter Flaachstad, mandfaddere: Michell Søfrensen Flaachstad, Søfren Rejersen Flaachstad.

 

9. des              Eid.                  Monsiur Job Christensen Arveschowf og Elisabeth Bom                             Christen

Faddere: baaren af frue Hr. Siinators Leopoldus, Jomfrue Branborg, Commisarius Calling, Borgemester, Borgemester i Scheen, Sorneskrifver Pedder Pedersen, Bye foget Hans Krag.

 

19. des            Eid.                  Niels Pedersen Røtua og Maren Nielsdatters første ægte barn                   Povell

Faddere: baaren af Gunnille Pedersdatter Døvig, Anna Pedersdatter, Maria Laersdatter Døvig, Peder Nielsen Røtua, Simen Svendsen Rognelj, Christopher Halfvorsen Røra.

 

19. des            Eid.                  Jørgen Andersen og Karen Hansdatters fra Ossebachens

første ægte barn                                                                                        Magdallene

Faddere: baaren av Maria Laersdatter, Giørrand Knudsdatter, Peder Errichsen, Lorents Hansen, Sifvert Ingebrechtsen.

 

27. des            Eid.                  Godtfred Frederichsen Snecher og Martha Laersdatter                             Maren Magdalene

Faddere: baaren af frue Elisabeth Ask, Eline Josten, mandfaddere: Mons. Rasmus Malling, Mons. Laers Brinch.

 

 

1724

 

23. jan             Eid.                  Even Hansen Lunde og Berthe Pedersdatter                                               Anna

Faddere: baaren af Berthe Hansdatter Hovgholt, Martha Andersdatter Ørristvedt, Niels Hansen Lunde, Ole Søfrensen Møller, Ingebredt Hansen.

 

23. jan             Eid.                  Niels Olsen Viersdahlen og Aaste Laersdatter                                            Anna

Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Sønsaasen, Anna Laersdatter Muulle, Laers Jensen Muulle, Olle Svendsen Muulle, Christen Olsen Quæstad.

 

30. jan             Eid.                  Sal. Laers Thorchelsen og Anna Laersdatter Hettes                                   Magdallene

Faddere: baaren af Karin Thorchelsdatter Hullet, Maria Laersdatter Døvig, Karen Thorchelsdatter, mandfaddere: Laers Joensen Grønsholt, Anders Knudsen Traaholt.

 

13. feb            Eid.                  Rejer Thollefsen Lunde og Anne Nielsdatter                                               Tollef

Faddere: baaren af Ingeborg Errichsdatter Lunde, Martha Madsdatter Ødegaarden, Lispet Hansdatter Lillegaarden, mandfaddere: Olle Søfrensen Møller, Laers Olsen Høyset, Hans Thorchelsen Lunde.

 

20. feb            Eid.                  Amund Annundsen og Ellen Nielsdatter Landgangen                                  Annund

Faddere: baaren af Berthe Evensdatter Landgangen, Maren Anundsdatter Lønnebache, Anna Nielsdatter Lander, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Jørgen Gundersen Rødningen, Amund Jørgensen.

 1724

20. feb            Eid.                  Halfvor Helliesen Saltboen og Gunille Thallachsdatter                               Halfvor

Faddere: baaren af ……..? (klussete JO) Knudsdatter, Inger Joensdatter Aass, mandfaddere: Joen Andersen Aass, Anders Olsen Ørrevig, Gunder Knudsen Grafva.

 

20. feb            Eid.                  Niels Nielsen og Marj Rejersdatter fra Ossebachen                                   Aase

Faddere: baaren af Inger Pedersdatter, Anna Maria Joensdatter, mandfaddere: Lars Arnesen, Niels Andersen, Søfren Rejersen Flaachstad.

 

5. mar             Eid.                  Christopher Andersen Hejestad og Anna Hansdatter                                  Isaach

Faddere: baaren af Anna Nilsdatter Lunde, Anne Ingebredtsdatter Lunde, Berthe Hansdatter Rødningen, mandfaddere: Christen Olsen Lunde, Arne Jørgensen Kiørholt, Hans Larsen Hejestad.

 

5. mar             Eid.                  Olle Solfvesen Flaatten og Dorthe Nielsdatter                                            Amund

Faddere: baaren af Berthe Olsdatter Klefstranden, Kirsten Andersdatter Klefven, Aaste Pedersdatter Klefstranden, mandfaddere: Niels Andfindsen Havgholt, Hans Olsen Gundeklef, Hans Solfvesen Flaatten.

 

5. mar             Eid.                  Isaach Solfvesen Birketvedt og Martha Halfvordsdatter                             Thollef

Faddere: baaren af Sidssel Solfvesdatter Lie, Martha Andersdatter, mandfaddere: Even Ellefsen Rødningen, Laers Errichsen Sollj, Amund Thollefsen.

1724  

8. mar             Eid.                  Hans Amundsen Traaholt og Anna Povelsdatter                                         Iver

Faddere: baaren af Anna Jonesdatter Traaholt, Maria Laersdatter Døvig, Inger Knudsdatter, mandfaddere: Olle Gudmundsen Quæstad, Guldbrand Povelsen Oxum, Christen Olsen Quæstad.

 

12. mar           Eid.                  Hans Nielsen og Sirj Thollefsdatter fra Ossebachen                                   Nils

(barnets navn er ikke nevnt, men de hadde en gutt

som het Nils, og som døde 19 uker gammel. JO)   

Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter, Ingeborg Sifvertsdatter, Niels Nielsen Lander, Laers Jensen, Even Rolfsen Ossebachen.

 

19. mar           Eid.                  Niels Albretsen og Ingeborg Hansdatter fra Ossebachen                           Ole

Faddere: baaren af Johanne Jensdatter, Inger Hansdatter, mandfaddere: Laers Pedersen Fiælde, Laers Laersen.

 

19. mar           Sil.                   Ole Laersen Tufdahl og (Gunhild JO) Gulldbrandsdatter                            Gullbrand

Faddere: baaren af Anna Errichsdatter Øfrebøe, Inger Laersdatter Toosholt, Jacob Michelsen Toosholt, Michel Solfvesen Øfrebøe, Halfvor Olsen Guurholt.

 

19. mar           Sil.                   Anders Nielsen Thormodsrød og Karen Errichsdatter                                 Karen

Faddere: baaren af Kirsten Nielsdatter Jissland, Anne Nielsdatter Solfverøe, mandfaddere: Niels Joensen Søeland, Ingebredt Laersen Jisseland, Johannis Povelsen Søllen

1724 

29. mar           Eid.                  Niels Jensen Kochersvold og Maren Christophersdatter                             Laers

Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Sønsaassen, Gunnille Prodsdatter, Prods Andersen Nøchlegaard, Olle Laersen Landgangen, Abraham Joensen.

 

13. apr            Eid.                  Peder Amundsen Rødningens ægte barn                                                    Isaach

Faddere: baaren af Karen Simensdatter Bechen, Birthe Pedersdatter, mandfaddere: Anders Steffensen Ørristvedt, Olle Hansen Leerstang.

 

13. apr            Eid.                  Olle Svendsen Svendske og Ellen Laersdatters første barn                         Birthe (ikke nevnt ved dåpen JO)

                                               (Hun het Birthe ifølge 1725 tellingen JO)   

Faddere: baaren af Marj Abrahamsdatter Ørristvedt, Anna Laersdatter Muulle, mandfaddere: Laers Jensøn Muulle og Knud Amundsen Hvallen. 

 

17. apr            Eid.                  Laers Iversen og Johanne Bendtsdatter fra Ossebachen                             Peder

Faddere: baaren af Berthe Svendsdatter, Anna Andersdatter, mandfaddere: Rasmus Due, Brede Bredesen, Tomas Budde.

 

18. apr            Sil.                   Olle Jacobsen Kløfverød og Maren Rasmusdatter                                      Rasmus

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Præstegaarden, Aaste Olsdatter Øfrebøe, mandfaddere: Ole Solfvesen Øfrebøe, Anders Rasmusen Kløfverøe, Johannes Rasmusen Kløfverøe.

1724  

30. apr            Eid.                  Gulbrand Povelsen Oxsom og Karen Søfrensdatter                                    Ole

Faddere: baaren af Gunnille Pedersdatter Døvig, Johanne Knudtsdatter Traaholt, Hans Ellefsen Lillegaarden, Hans Amundsen Traaholt, Christopher Halfvorsen.

 

7. mai             Sil.                   Amund Thorchelsen Søndtvedt og Karen Thorsdatter                                 Martha

Faddere: baaren af Anne Jakobsdatter Tvetten, Helene Olsdatter Søeland, Karen Laersdatter Jissland, mandfaddere: Laers Povelsen Jissland, Asbiørn Olsen paa Sercheland.

 

14. mai           Eid.                  Solfve Andersen og Martha Gundersdatter fra Osabachen                         Anders

Faddere: baaren af Madamme Niels Halfvorsens, Magdallene Udsler, Margrethe Pedersdatter, Monsiur Job Christensen Arveschow, Even Rolfsen.

 

6. jun               Sil.                   Halfvor Olsen Sougen og Karen Gundersdatter                                         Johanne

Faddere: baaren af Berthe Olsdatter Tosholt, Berte Knudsdatter Huuset, Lispet Jakobsdatter Tosholt, mandfaddere: Asbiørn Olsen Serchland, Jørgen Errichsen Tosholt.

 

11. jun             Eid.                  Rolf Laersen Herrøen og Martha Simmensdatter                                       Hans

Faddere: baaren af Karen Simmensdatter Tvetten, Berthe Olsdatter Sandøen, Olle Thollefsen Nordahll, Eggert Simmensen Sandøen, Weettle Amundsen Skafreaacher.

1724  

24. jun             Sil.                   Ole Rejersen Kiste og Maren Halfvorsdatter                                              Rejer

Faddere: baaren af Karen Svendsdatter Kiste, Kirsti Knudsdatter, mandfaddere: Kiell Svendsen Ouestad, Joen Pedersen Moeholt, Ole Olsen Røe.

 

27. jun             Eid.                  Monsiur Rasmus Nielsen Due og Maria Hansdatter Borch                         Hellina

Faddere: baaren af Madamme Rohdis Allet Tyrholm, Mademeselle Brandborg, Hr. Secrater Leopoldus, Tolder Koefodt, Mos. Kiærull.

 

2. jul                Eid.                  Amund Gundersen og Ingeborg Nilsdatter                                                  Anna Marie

Faddere: baaren af Madamme Nils Hafsunnds, Lispet Bendtsdatter, Hellie Hansen Li, Laers Laersen.

 

2. jul                Eid.                  Niels Andersen Kiil og Sidsselle Trulsdatter                                                 Maren

Faddere: baaren af Margrethe Pedersdatter paa Biørntvedt, Sibelle Andersdatter, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Laers Andersen.

 

16. jul              Sil.                   Michel Sivertsen Søeland og Ingeborg Joensdatter                                      Daarthe

Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tvetten, Hellie Olsdatter Søeland, Gunnille Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Peder Olsen Tvetten, Samuel Pedersen.

1724 

14. jul              Eid.                  Olle Ingebretsen Aachlungen og Ingeborg Olsdatters

første ægte barn                                                                                         Margrethe

Faddere: baaren af Karen Amundsdatter Aaklungen, Kirsten Hansdatter S..tvedt?, mandfaddere: Niels Torbiørnsen Kiendahlen, Stoed Søfrensen Smecherøe, Hans Olsen Kiendahlen.

 

30. jul              Eid.                  Olle Olsen Kiendahlen og Inger Jacobsdatters første ægte barn                Anna

Faddere: baaren af Sidssele Andersdatter Sollj, Elj Nielsdatter Landgangen, Christense Laersdatter, mandfaddere: Niels Thorbiørnsen Kiendahllen, Otter Olsen Røra, Olle Willumsen Ragnillerøe.

 

6. aug              Sil.                   Hellie Joensen og Ingeborg Halfvorsdatter                                                 Karen 

Faddere: baaren af Maren Joensdatter Suurdahllen, Christense Olsdatter Røe, mandfaddere: Kiell Svendsdatter Ovestad, Olle Olsen Røe.

 

13. aug            Eid.                  Anders Halfvorsen Ramberg og Boell Rasmusdatter                                 Halfvor

Faddere: baaren af Ellen Hansdatter Leerstang, Maren Andersdatter Leerstang, Hendrich Andersen Ørevig, Niels Søfrensen Rørerøe, Christen Andersen Leerstang.

 

13. aug            Eid.                  Isaach Pedersen Skiælsvig og Kirsten Hansdatters første ægte barn         Peder

Faddere: baaren af Ingeborg Hansdatter Osebachen, Maren Abrahamsdatter Øristvedt, Kirsten Pedersdatter, Anders Steffensen Øristvedt, Christen Hansen Berg.

1724 

13. aug            Eid.                  Jens Andersen Døvig Nedre og Maria Laersdatters første ægte barn       Gunild

Faddere: baaren af Maren Johansdatter Grønsholt, Marj Andersdatter Døvig, Jens Olsen Døvig, Hans …holt?, Anders Knudsen T….? (klussete JO)

 

24. aug            Eid.                  Christen Pedersen Wendelboe og

Karen Trulsdatter fra Ossebachens første (barn JO)                                 Peder

Faddere: baaren af frue Chapitaiens Hollan Bols, Mademeselle Boell Maria Kierull paa Mæenstad, mandfaddere: Lejutnant Storm, Mons Rasmus Malling.

 

3. sep              Eid.                  Hans Trulsen Lønnebache og Maren Amundsdatter                                  Kirsten

Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Sønsaasen, Anna Jahnsdatter Landgangen, Gunnill Prodsdatter Nøchlegaard, mandfaddere: Jørgen Gundersen Rødningen, Amund Amundsen Landgangen og Amund Jørgensen Rødningen.

 

13. sep            Eid.                  Errich Amundsen Bechen og Berthe Trulsdatter                                        Amund

Faddere: baaren af Berthe Thorchelsdatter Hollet, Anna Hansdatter Lillegaarden, mandfaddere: Laers Jensen Muule, Anders Knudtsen Traaholt.

 

24. sep            Eid.                  Laers Amundsen Buer og Martha Gundersdatter                                       Amund

Faddere: baaren af Karen Amundsdatter Aachlungen. Maren Amundsdatter Buer, mandfaddere: Christen Gundersen Haucheraasen, Niels Amundsen Buer.

1724

29. sep            Eid.                  Amund Laersen Aas og Anna Joensdatters første barn                              Maria

Faddere: baaren af Daarthe Svendsdatter Rødningen. Aase Andersdatter Hovgholt, Berthe Laersdatter Søndre Røe, Joen Andersen Aas, Laers Knudtsen Aas, Abraham Laersen Røe Søndre.

 

1. okt               Sil.                   Wettle Pedersen Høyset og Margrette Nielsdatter                                     Niels

Faddere: baaren af Karen Pedersdatter Sillien, Sara Tynnisdatter, Ingebricht Pedersen Bradtsberg, Tolf Nielsen Tofte.

 

1. okt               Sil.                   Peder Findsen Guurholt og Maren Olsdatter                                              Gurj

Faddere: baaren af Karen Jacobsdatter Øfrebøe, Gunnille GuldbrandsdatterTufdahll, Ingeborg Olsdatter Guurholt, Olle Olsen Guurholt, Niels Simensen Ovestad.

 

1. okt               Sil.                   Publiche Absolution: End gift mand Samuel Pedersen med Martha Olsdatter

 

8. okt               Eid.                  Publiche Absolution: Ollof Johannisdatter tieneste til Bowmands

                                               udlagt till barne fader Peder Pedersen Jytte tiener nu hos Bowmand.

1724

15. okt             Eid.                  Laers Andersen Nøchlegaard og Marj Isachsdatters første ægte barn      Anne

Faddere: baaren af Ingeborg Olsdatter Basseboe, Maren Thorjusdatter Sollum, mandfaddere: Anders Christensen Wrangesund, Prods Andersen Nøchlegaard, Christen Isachsen Stochsund.

 

15. okt             Eid.                  Publiche Absolution: Peder Pedersen Jytten tienner Mr. Bowmand

 

22. okt             Eid.                  Anders Laersen Søndre Røe og Anne Skajesdatters første ægte barn        Olle

Faddere: baaren af Anna Hansdatter Hejestad, Ingeborg Skajesdatter Aas, Daarthe Skajesdatter Berg, mandfaddere: Amund Laersen Aas, Abraham Laersen Søndre Røe.

 

22. okt             Eid.                  Ifver Skajesen og Gurj Laersdatter Nøttelandstranden                               Magdalene

Faddere: baaren af Karen Knudtsdatter Aas, Magdalene Andersdatter Salboen, mandfaddere: Christopher Andersen Hejestad, Bendt Knudtsen Aas, Gunder Knudtsen Hittre.

 

22. okt             Eid.                  Tore Andersen Røe Osebachen og Anne Hansdatter                                  Ingeborg

Faddere: baaren af Kirsten Thorsdatter, Ingeborg Hansdatter Røe, mandfaddere: Hellie Hansen Lje, Jacob Svendsen Svenndske.

1724

22. okt             Sil.                   Publiche Absolution: Martha Olsdatter

 

29. okt             Eid.                  Simmen Svendsen Rogneljen og Ellj Pedersdatter                                      Søfren

Faddere: baaren af Karen Amundsdatter Rødningen, Anna Pedersdatter Rødningen, Emmeræns Hansdatter Lønnebache, Svend Simmensen Rognelj, Amund Amundsen Landgangen, Amund Jørgensen Rødningen.

 

29. okt             Eid.                  Hendrich Halfvorsdatter og Maren Andersdatter

fra Ossebachens første ægte barn                                                              Inger

Faddere: baaren af Madamme Bowmand Else Brinch, Mademeselle Berthe Malling, Mons. Jahn Udsler, Mons. Niels Aal.

 

29. okt             Eid.                  Hans Pettersen Hartvig og Maren Povelsdatters ægte barn,                       Live

                                               fremmede men nu opholder sig hos Niels Hafsund paa Osebachen.                    

(Ingen navn nevnt, men ifølge 1725 manntallet het hun Live,

så jeg bruker dette navnet. JO)

Faddere: baaren af Madamme Karen Hagged…?, Mademeselle Christine Pedersdatter Nyeborg, Mons. Rasmus Malling, Mons. Ole Pettersen i Scheen.

 

19. nov            Eid.                  Tygge Nielsen og Magnille Laersdatter fra Osebachen                               Preven Vannand?

Faddere: baaren af Aasse Danielsdatter, Daarthe Christine Nielsdatter, Peder Borgesen, Jacob Nielsen fra Osebachen.

1724  

29. nov            Eid.                  Niels Thorchelsen Slevolden og Anne Rejersdatter                                    Gunnelle

Faddere: baaren af Marj Olsdatter, Aaste Rejersdatter, mandfaddere: Ole Anfindsen Hovgholt, Olle Søfrensen Møller, Søfren Rejersen.

 

29. nov            Eid.                  Michel Søfrensen Flaachstad og Anne Amundsdatter                                 Kirsten

Faddere: baaren af Aasse Søfrensdatter Tvetten, Maria Amundsdatter, mandfaddere: Amund Vettelesen Skafreaager, Jørgen Halfvorsen Sillien.

 

16. des            Eid.                  Errich Olsen Stridsklef og Anne Errichsdatter                                             Laers

Faddere: baaren af Daarthe Nielsdatter Flaatten, Angnette Laersdatter Tvetten, mandfaddere: Amund Clausen Skrappeklefven, Niels Thorbiørnsen.

 

16. des            Eid.                  Laers Olsen Søndre Lunde og Inger Gundersdatter                                    Maren

Faddere: baaren af Inger Hansdatter Nordahall, Anne Thorchelsdatter Hasler, mandfaddere: Olle Søfrensen Søndre Lunde, Olle Søfrensen Møller, Hans Thorchelsen Quæstad.

 

17. des            Sil.                   Eet uægte barn ved nafn Anna, moderen Martha Olsdatter                        Anna

                                               og een gift mand Samuel Pedersen

Faddere: baaren af Kirsten Nielsdatter Jisseland, Kirsten Povelsdatter Pallen, Ingebredt Laersdatter Jissland, Isaach Olsdatter Hochstad.

1724

26. des            Eid.                  Tolf Pedersen og Kirsten Andersdatter                                                        Niels

Faddere: baaren af Anna Nielsdatter Flaatten, Aaste Pedersdatter Klefstranden, mandfaddere: Peder Nielsen  ….(blekksøl JO), Ole Solfvesen Flaatten, Ole Pedersen Klefstrand? (blekksøl JO).

 

27. des            Sil.                   Eet u-ægte barn ved nafn Jahn, moderen Magdalene

                                               Søfrensdatter, faderen Errich Jahnsen                                                          Jahn

Faddere: baaren af Maren Halfvorsdatter Nordre Kiste, Maren Errichsdatter Kiste, mandfaddere: Ole Solfvesen Øfrebø, Olle Rejersen Kiste, Halfvor Olsen Savgen.

 

 

1725

 

6. jan               Sil.                   Publiche Absolution: for deris barn død i sengen, Hollie Joensen Gonsholt og qvinde.

 

14. jan             Eid.                  Niels Amundsen Sønsaasen og Anne Pedersdatter                                    Anne

Faddere: baaren af Ragnille Pedersdatter Landgangen, Maren Christophersdatter Kaachersvold, Else Joensdatter Grinen, mandfaddere: Hans Trulsen Lønnebache, Niels Olsen Viersdahlen.

 

14. jan             Eid.                  Eet u-ægte barn ved nafn Berthe, moderen Pernille Arnisdatter

udlagt till fader Anders Joensen, tiener Hr. Capitaien Holst                       Berthe

Faddere: baaren af Kirsten Knudsdatter, Maren Laersdatter Bachen Ossebachen, mandfaddere: Sølfve Andersen, Peder Jensen.

 

28. jan             Eid.                  Eet u-ægte barn ved nafn Maria, faderen udlagt Peder Pedersen Jytte

till Mr. Bowmands moderen Ollof Johannisdatter                                      Marie

Faddere: baaren af Maren Laersdatter, Magnille Laersdatter Ossebachen, mandfaddere: Rasmus Tarallsen Bachen, Johannis Johannesen.

 

9. feb              Eid.                  Rollef Gundersen Oxhum og Maren Søfrensdatter                                     Sidselle

Faddere: baaren af Gunille Pedersdatter Døvig, Karen Søfrensdatter Oxhum, Sara Andersdatter Rørerøe, Laers Halfvorsen, Hans Halfvorsen, Søfren Ellingsen Sunet.

1725

9. feb              Eid.                  Anders Arfvesen Hallvarp og Giørand Nielsdatter                                      Anne

Faddere: baaren af Marj Søfrensdatter Hallevarp, Ellj Nielsdatter Landgangen, Anna Nielsdatter Lunde, mandfaddere: Ole Laersen Grinen, Peder Hansen Halleverp.

 

10. feb            Eid.                  Jørgen Halfvorsen Sillien og Karen Pedersdatter                                        Gundborg

Faddere: baaren af Anna Annunsdatter Flaachstad, Maren Christensdatter Flaachstad, Anders Halfvorsen, Hans Annundsen Øfreaasen.

 

11. feb            Sil.                   Nirj Halfvorsen Søndre Gunsholt og Hellje Halfvorsdatter                         Iver

Faddere: baaren af Marj Joensdatter Suurdahlen, Giørrand Olsdatter Røe, mandfaddere: Olle Thorsen Guurholt, Kiell Svendsen Ovestad, Olle Olsen Røe.

 

21. feb            Eid.                  Hans Nielsen og Sirj Thollefsdatter fra Ossebachen ægte barn                   Niels

Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter, Kirsten Nielsdatter, mandfaddere: Jørgen Andersen, Laers Joensen, Laers Nielsen.

 

                                                                                                                                                              Olle                

Faddere: baaren af Sibelle Andersdatter, Ingeborg Sifvertsdatter, mandfaddere: Niels Christensen Juul, Lavridts Laersen.

 

25. feb            Eid.                  Stoed Søfrensen Smecherød og Berthe Ingebredtsdatter                          Amund

Faddere: baaren af Inger Hansdatter Nordahll, Ingeborg Olsdatter Aachlungen, Kirsten Jacobsdatter, mandfaddere: Sigur Aslachsen Aachlungen, Laers Søfrensen Qvæstad, Ingebredt Amundsen Øfreaassen.

1725  

4. mar             Eid.                  Gunder Knudsen Kiørholt eje og Anna Laersdatters første ægte barn        Maren

Faddere: baaren af Karen Knudsdatter Aass, Anne Knudsdatter, mandfaddere: Christopher Andersen Hejestad, Bendt Knudsen Aass, Abraham Hansen Kiørholt.

 

4. mar             Sil.                   Asbiørn Olsen Serchland og Berthe Pedersdatter                                       Christen

Faddere: baaren af Maren Thorsdatter Serchland, Gunnill Gulbrandsdatter Tufdahll, mandfaddere: Olle Thorsen Guurholt, Jacob Knudsen Huuset, Halfvor Olsen Saugen.

 

11. mar           Eid.                  Laers Pedersen Grafva og Anna Andersdatter                                            Maria

Faddere: baaren af Anna Nielsdatter Nedre Lunde, Magdallene Andersdatter Salboen, Berthe Laersdatter Søndre Røe, mandfaddere: Laers Laersen Røe Søndre, Anders Olsen Ørevig, Anders Nielsen Lundre.

 

11. mar           Eid.                  Anders Halfvorsen Trompis første ægte barn                                            

(hans hustu Anne Nilsdatter er ikke nevnt JO)                                            Karen

Faddere: baaren af Ingeborg Sivertsdatter, Anna Sophia Olsdatter, mandfaddere: Rolf Laersen Herrøen, Iver Knudsen Snecher i fra Scheen.

 

18. mar           Eid.                  Otter Olsen Røra og Christense Halfvorsdatter                                          Inger

Faddere: baaren af Gunnille Pedersdatter Døvig, Karen Joensdatter Rørarøe, Anna Nielsdatter Lander, mandfaddere: Anders Halfvorsen Ramberg, Ole Ingebredtsen Aachlungen, Olle Joensen Sættret.

1725

21. mar           Eid.                  Christen Jensen Holte og Sara Skajesdatter                                                Jens

Faddere: baaren af Martha Jensdatter Øfre Lunde, Kirsten Thostensdatter, mandfaddere: Anders Halfvorsen, Olle Christensen Øfre Lunde.

 

25. mar           Eid.                  Laers Jensen og Maren Knudtsdatter fra Ossebachen                                Margrethe

Faddere: baaren af Kirsten Knudtsdatter, Anna Maria Jensdatter Tangen, mandfaddere: Mathias Hansen, Halfvor Bendtsen, Arne Laersen.

 

24. mar           Sil.                   Kiell Svendsen Ovestad og Kirsten Evensdatter                                         Karen

Faddere: baaren af Karen Svendsdatter Kiiste, Anne Arnisdatter Ovestad, Maren Errichsdatter, mandfaddere: Ole Solfvesen Øfrebøe, Niels Simmensen.

 

3. apr              Sil.                   Even Amundsen Hollte og Martha Christensdatter                                      Amund

Faddere: baaren af Berthe Gundersdatter Høyset, Maren Christensdatter Flaachstad, Vettele Pedersen Høyset, Amund Christensen.

 

15. apr            Eid.                  Giert Moegensen og Gunnillle Olsdatter fra Osebachen                              Olle

Faddere: baaren af Madamme Allet Tyrholm, Mademeselle Brandborg, Mons. Rasmus Døl, Mons. Hans Kierull.

1725  

22. apr            Eid.                  Jørgen Andersen fra Ossebachen og Karen Hansdatter                              Anders

Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter, Ingeborg Sifvertsdatter, mandfaddere: Hellie Hansen Eje, Lave Arnesen, Anders Morthensen Osebachen.

 

22. apr            Sil.                   Anders Nielsen Tormosrød og Karen Errichsdatter                                     Karen

Faddere: baaren af Kirsten Nielsdatter Jisland, Marj Rollefsdatter Søllen, Anna Nilsdatter, mandfaddere: Ingebredt Laersen Jisland, Laers Pedersen Tvetten.

 

29. apr            Eid.                  Errich Olsen Lunde Søndre og Karen Hansdatters

(feil for Karen Nilsdatter JO) ægte barn første                                             Ellj

Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Martha Hansdatter, mandfaddere: Olle Søfrensen Lunde, Laers Søfrensen Quæstad, Ingebredt Amundsen Øfreaasen.

 

4. mai             Eid.                  Laers Knudtsen Aass og Karen Knudtsdatter                                              Abraham           

Faddere: baaren af Anna Hansdatter Hejestad, Anne Andersdatter Grafva, Helvig Pedersdatter, mandfaddere: Peder Grafva, Bendt Knudsen Aas, Abraham Laersen Røe.

 

6. mai             Eid.                  Hans Boysesen Striboldts og Maren Nielsdatter fra Ossebachen                 Sara

Faddere: baaren af Madamme Tolder Koefodts og Mademeselle Birthe Rasmusdatter Malling, mandfaddere: Mons. Rasmus Due, Niels Aall.

1725 

13. mai           Sil.                   Michel Solfvesen Øfrebøe og Anne Errichsdatter                                         Kirsten

Faddere: baaren af Karen Jacobsdatter Øfrebøe, Gunnille Guldbrandsdatter Tufdahll, Berthe Laersdatter, mandfaddere: Olle Laersen Tufdahll og Joen Olsen Groerøe.

 

13. mai           Sil.                   Jens Christensen Sørbøe og Ingeborg Solfvesdatters ægte barn, første        Margrette

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Præstegaarden, Berthe Olsdatter Tosholt, Inger Christensdatter Sørbøe, mandfaddere: Olle Solfvesen Øfrebøe, Amund Christensen.

 

13. mai           Sil.                   End fremmed komen Kone Rejsende fra ..shædtz? Jernværch                     (ikke nevnt)

og skulle Rejse till Boslands Jernværch, faderens nafn Olle Povelsen,

moderen Margit Pettersdaatter

Faddere: baaren af Berthe Gundersdatter Høysett, Maria Jacobsdatter Præstegaarden, Wettelef Pedersen Høyset, Tommas Holgersen.

 

8. apr              (Sil. JO)           blef deris barn døbt ved Quælle, Olle Laersen Quisselen

og Ellen Willumsdatters ægte barn                                                               Olle

Faddere: baaren af Ingeborg Olsdatter Øxenholt, Berthe Laersdatter Ouisselen, mandfaddere: Søfren Andersen Huusthuft, Olle Willumsen Ragnillerød.

 

21. mai.          Eid.                  Hans Olsen Landers ægte barn Martha

(Hans kone Dorthe Nilsdatter er ikke nevnt. JO)                                        Martha  

Faddere: baaren af Gunnil Pedersdatter Døviig, Ellen Nielsdatter Landgangen, Anna Nielsdatter Lander, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Peder Harrallsen Stuelen.

1725

22. mai.          Sil.                   Olle Olsen Haachstad og Karen Knudsdatter                                               Laers              

Faddere: baaren af Sidsselle Knudsdatter Hochstad, Maren Knudsdatter Hochstad, mandfaddere: Jacob Knudsdatter Huuset, Peder Joensen Hochstad, Halfvor Olsen Guurholt.

 

27. mai           Eid.                  Hans Gregersen Skredder og Christine Nielsdatter                                     Aasse Christine

Faddere: baaren af Mademeselle Kirsten Maria (ikke noe mer JO), Sibelle Andersdatter, mandfaddere: Tommas Bugge, Hans Hardtviig, Hollie Hansen Lj fra Ossebachen.

 

3. jun               Eid.                  Niels Christensen Juul og Johanne Jensdatter                                             Anders

Faddere: baaren af Sirj Haachensdatter, Lispet Bendtsdatter, mandfaddere: Hans Halfvorsen Osebachen, Uldrich Knudtsen, Jacob Nielsen Osabachen.

 

10. jun             Eid.                  fra Herre i Bamble sougn, Laers Pettersen

og moderen Else Nielsdatter                                                                       Petter            

Faddere: baaren af Anna Matthiasdatter, Maren Jacobsdatter, madfaddere: Niels Matthiasen, Beruld Gundersen, Mathias Andersen.

 

2. jul                Eid.                  Bendt Knudtsen Aas og Ingeborg Skajesdatters første                                Knudt

Faddere: baren af Karen Knudtsdatter Aas, Lispet Skajesdatter, mandfaddere: Jessela Hansen Rødningen, Gunder Knudtsen Hitterøe og Hans Larsen Hejestad.

1725

17. jul              Eid.                  Jems Bowmand og Else Brinch                                                                   Laers

Faddere: baaren af Kine Holm Bøes, Memoedeselle Margrette Josten, Fogden Joachim Sueder, Tolder Hans Koefodt, Mons. Søfren Kiærull.

 

22. jul              Sil.                   Johann Poveldsen Pollens og Maren Rollefsdatters første barn                    Povell

Faddere: baaren af Hellie Olsdatter Søeland, Karen Errichsdatter Tormosrød, mandfaddere: Peder Olsen Tvetten, Ingebredt Laersen Jissland, Laers Pedersen Tvetten.

 

29. jul              Eid.                  Niels Svendsen Svendskis og Anne Tholfsdatter                                         Inger

Faddere: baaren af Sidsselle Trulsdatter Osebachen, Lispet Pettersdatter, Kaje Olsen, Ingebredt Jørgensen

 

29. jul              Eid.                  Aabenbare skrifte: Thorre Svendsdatter

udlagt till barnefader Hans Thostensen

 

19. aug            Eid.                  Errich Annundsen Langangen og Anna Jansdatter                                      Jacob

Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Sønsaasen, Anna Pedersdatter Rødningen, Emmerens Jørgensdatter, mandfaddere: Prods Andersen Nøchlegaard, Amund Annundsen Landgangen, Laers Pedersen Landgangen.

1725 

22. aug            Eid.                  Even Rolfsen og Anne Søfrensdatter fra Osebachens ægte barn, første       Rolf Christian

Faddere: baaren af Karen Christensdatter, Maren Rolfsdatter, mandfaddere: Jens Jensen, Hans Sifvertsen.

 

5. sep              Eid.                  Olle Søfrensen Møller og Magdallenne Nielsdatter                                     Gunnille

Faddere: baaren af Gunnille Pedersdatter Døvig, Rebecha Pettersdatter Waateklef, Anna Nielsdatter Lander, mandfaddere: Rejer Thollefsen Lunde, Laers Olsen Lunde, Anders Knudtsen Traaholt.

 

9. sep              Eid.                  Christen Pedersen Vendelboe og Karen Trulsdatter                                   Petter

Faddere: baaren af Johanne Jensdatter Juuls fra Osebachen, Anne Halfvorsdatter, mandfaddere: Laers Jensen, Arne Laersen fra Osebachen.

 

16. sep            Eid.                  Anders Lefvorsen og Margrette Olsdatter

fra Osebachens første ægte barn                                                                Lispet

Faddere: baaren af Anna Tholfsdatter, Maria Jensdatter, mandfaddere: Giert Moegensen og Laers Halfvorsen Næsset.

 

23. sep            Sil.                   Michel Sigursen Søeland og Ingeborg Joensdatter                                       Joen

Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tvetten, Anna Nielsdatter Sølfverøe, mandfaddere: Niels Olsen Sølfverøe, Laers Pedersen Tvetten.

1725

23. sep            Sil.                   Niels Joensen Søeland og Hellie Olsdatter                                                 Daarthe

Faddere: baaren af Ingeborg Gundesdatter Solfverøe, Gunnelle Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Peder Olsen Tvetten, Peder Joensen Hochstad, Jens Michelsen Søeland.

 

7. okt               Eid.                  Laers Bendtsen og Kirsten Thorsdatter fra Osebachen                              Christen

Faddere: baaren af Mademeselle Kirsten Maria (ingen ting mer JO), Sebelle Andersdatter, mandfaddere: Berthel Jobsen Arveschof og Thor Laersen.

 

13. okt             Eid.                  Thorgier Rejersen Flaachstad og Maren Christensdatter                           Anna

Faddere: baaren af Karen Pedersdatter Sillien, Maren Rejersdatter, Karin Thorchelsdatter Hasler, mandfaddere: Michel Søfrensen Flaachstad, Niels Thorchelsen Slevolden, Niels Rejersen Slevolden.

 

14. okt             Sil.                   Christen Erriksen Jissland og Maren Laersdatter                                       Martha

Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Sølfverøe og Gunnille Guldbrandsdatter Tufdahl, Karen Laersdatter Jisseland, mandfaddere: Niels Olsen Solfverøe og Laers Pedersen Tvetten.

 

1. nov              Eid.                  Niels Thollefsen Ødegaarden og Martha Madtsdatter                               Kirsten

Faddere: baaren af Karen Pedersdatter Sillien, Berthe Ingebredtsdatter Smecherøe, mandfaddere: Rejer Thollefsen Lunde, Laers Søfrensen Øvæstad, Olle Joensen Settret.

1725  

11. nov            Eid.                  Eet u-ægte barn ved nafn Olle, faderen var udlagt Hans Thostensen

og moderen Thorre Svendsdatter                                                               Olle

Faddere: baaren af Maria Hansdatter, Anna Nielsdatter Myra, mandfaddere: Hans Ellefsen Lillegaarden, Hans Amundsen Traaholt.

 

9. des              Eid.                  Anders Laersen Grafva og Anne Skajesdatter                                            Maren

Faddere: baaren af Karen Knudtsdatter Aass, Sara Skajesdatter Aass, mandfaddere: Amund Laersen Aass, Anders Laersen Hejestad.

 

9. des              Eid.                  Laers Hansen Waller og Anna Catrine Pedersdatter                                   Lispet Maria

Faddere: baaren af Sirj Hansdatter Osebachen, Anna Sophie Olsdatter Kiær, Ole Olsen Flaatten, Søfren Rejersen Flaachstad

 

16. des            Eid.                  Olle Jensen Harøetangen og Ragnille Amundsdatter                                 Amund

Faddere: baaren af Maren Michelsdatter Gaassegrunden, Lispet Larsdatter, mandfadddere: Anders Andersen, Jørgen Andersen Gaasegrunden.

 

23. des            Eid.                  Jacob Nielsen og Inger Margrethes (Henriksdatter JO)

første ægte barn, fra Osebachen                                                                Kirsten Maria

Faddere: baaren af Madamme Bowfman, Mademeselle Grette Justen, mandfaddere: Hr. Cancelieraad Leopoldus, Mons. Hans Kiærull.

 

27. des            Sil.                   Ole Povelsen Kiiste og Karen Svendsdatter                                                Ole

Faddere: baaren af Kirsten Evensdatter Ovestad, Anne Arnisdatter Ovestad, Joen Svendsen Ovestad, Kiell Svendsen Ovestad, Anders Olsen Kiiste.

 

 

1726

 

6. jan               Sil.                   Ingebredt Laersen Iisseland og Kirsten Nielsdatter                                     Johan

Faddere: baaren af Anna Jacobsdatter Tvetten, Maren Rollvfsdatter Pøllen, mandfaddere: Christen Errichsen Iisseland, Anders Nielsen Tormodsrøe, Laers Pedersen Tvetten.

 

9. jan               Eid.                  Johannis Johannisen og Maren Kolbiørnsdatter

fra Osebachen, deris ægte barn, tvillinger, drenge barn                               Thor   

Faddere: baaren af Mademeselle Margrette Pedersdatter, Mademeselle Helline Erboe, Claus Hendrichsen Mejer, Lars Andersen.

 

                                               pige barnet                                                                                               Margrette                       

Faddere: baaren af Maren Knudtsdatter, Lispet Pettersdatter, mandfaddere: Thor Andersen Røe, Laers Laersen.

 

13. jan             (Eid. JO)          Eggert Laersen og Anna Knudsdatter på Solfverød                                    Jacob

Faddere: baaren af Karen Knudsdatter Aass, Helevig Pedersdatter Grafva, mandfaddere: Hans Nielsen Nedre Lunde, Halfvor Pedersen Salboen, Even Andersen Ørrevig.

 

13. jan             (Eid. JO)          Lars Søfrensen Qvæstads ægte barn,

(Hans kone Ambor Olsdatter er ikke nevnt. JO)                                         Anna

Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde Søndre, Maren Olsdatter Quæstad, mandfaddere: Olle Søfrensen Lunde, Stoed Søfrensen Smecherøe, Hans Thorcheldsen Hovgholt.

 

20. jan             (Eid. JO)          Gunder Jørgensen og Anna Pedersdatter Sønsaass eje                              Cornelius

Faddere: baaren af Anne Jahnsdatter Langangen, Aasse Pedersdatter Røtua, mandfaddere: Niels Jensen Kaachersvold, Abraham Joensen Grinnen, Amund Jørgensen Rødningen.

1726

20. jan             (Eid. JO)          Niels Olsen Viersdahlen og Aasse Laersdatter                                            Kirsten

Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Sønsaassen, Ellen Laersdatter Muulle, Anna Larsdatter Muulle, mandfaddere: Laers Jensen Muulle, Christen Olsen Questad.

 

23. jan             (Eid. JO)          Anders Olsen Hallevarp og Maren Pedersdatter                                        Berthe Marie

Faddere: baaren af Maren Hansdatter Hallevarp, Maren Christophersdatter Kochersvold, Else Joensdatter Grinnen, mandfaddere: Olle Laersen Grinnen, Peder Hansen Hallevarp.

 

27. jan             Sil.                   Matthias Jacobsen Søndtvedt og Martha Pedersdatters

ægte barn, første                                                                                         Peder

Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tvetten, Karen Thorsdatter Søndtvedt, Isaach Olsen Haachstad, Ingebredt Laersen Iissland, Joen Olsen Grorøe.

 

26. jan             Eid.                  Amund Amundsen Landgangen og Ellj Nielsdatter                                      Niels

Faddere: baaren af Maren Amundsdatter Lønnebache, Anna Nielsdatter Lander, Emmeræns Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Errich Amundsen Landgangen, Niels Nielsen Lander, Knudt Hansen Lønnebache.

 

24. feb            Eid.                  Ole Olsen Siellien ejet og Anne Laersdatter                                                Niels

Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Inger Laersdatter Nordahl, Jørgen Halfvorsen Sillien og (ingen flere nevnt JO).

1726  

3. mar             Eid.                  Isaach Pettersen Skiælsvig og Kirsten Hansdatter                                      Martha

Faddere: baaren af Gurj Pedersdatter Skiælsvig, Johanne Pettersdatter, mandfaddere: Hans Alfsen Ørristvedt, Simmen Hansen Osebachen, Thor Rolfsen Skiælsvig.

 

6. mar             Eid.                  Gunder Knudsen Hittris (Hitterøds JO) og Anne Laersdatter                     Maria

Faddere: baaren af Karen Knudsdatter Aass, Maria Annundsdatter Skafverager, mandfaddere: mandfaddere: Arne Jørgensen Kiørholt, Abraham Hansen Kiørholt.

 

9. mar             Eid.                  Halfvor Pedersen Oven (Auen JO) og Berthe Søfrensdatter                      Søfren

Faddere: baaren af Aasse Søfrensdatter Tvetten, Marj Jacobsdatter Oven, Sibelle Pedersdatter Haaøen, mandfaddere: Thorchell Søfrensen Hasler, Anders Christensen Vrangesuund.

 

10. mar           Sil.                   Kittil Olsen Solfverød ejet og Maren Joensdatter                                       Karen

Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Sølfverød, Hellie Olsdatter Søeland, Anna Hansdatter, mandfaddere: Niels Olsen Sølfverøe, Jens Michelsen Søeland.

 

20. mar           Eid.                  Even Hansen Lunde og Berthe Pedersdatter                                               Hans

Faddere: baaren af Berthe Hansdatter Hovgholt, Gurj Pedersdatter Skiælsvig, Kirsten Nielsdatter Hovgholt, mandfaddere: Olle Søfrensen Lunde, Niels Hansen Lunde, Ingebredt Hansen Lunde.

1726  

24. mar           Eid.                  Tygge Nielsen og Magnille Laersdatter fra Osebachen                              Agathe

Faddere: baaren af Anna Jensdatter, Karen Nielsdatter, mandfaddere: Niels Christensen Juull, Jacob Nielsen Mølbach.

 

26. mar           Sil.                   Olle Jacobsen Kløfverød og Maren Rasmusdatter                                      Rønnuf

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Præstegaarden, Maren Jacobsdatter Kløfverøe, Margrette Knudtsdatter, mandfaddere: Anders Rasmussen Kløfverøe, Laers Pedersen Tvetten.

 

31. mar           Eid.                  Hans Boyesen og Maren Nielsdatters tvillinger fra Osebachen                    Boye

Faddere: baaren af Madamme Niels Hafsunds, Mademeselle Kirsten Marie (Ingen etternavn JO), mandfaddere: Christen Pedersen Vendelboe, Hans Bernhof.

 

                                               Pigen                                                                                                         Rebecha

Faddere: baaren af Mademeselle Maren Holst, Sibelle Andersdatter, mandfaddere: Giert Moegensen og Laers Andersen tiener hos Mr. Bowmand.

 

7. apr              Eid.                  Aabenbare skrifte: Pernille Arnisdatter, udlagt Jens Christensen Juull.

1726

18. apr            Eid.                  Hans Amundsen Traaholt og Anna Povelsdatter                                         Olle

Faddere: baaren af Anna Joensdatter Traaholt, Maren Søfrensdatter Oxsom, Maren Olsdatter Quæstad, Hans Ellefsen Lillegaarden, Guldbrand Povelsen Oxsom, Niels Olsen tienner på Qvæstad.

 

28. apr            Eid.                  Peder Hansen Hallevarp og Giørrand Torchelsdatters første ægte barn       Maren

Faddere: baaren af Ingeborg Olsdatter Basseboe, Ellen Nielsdatter Landgangen, Karen Thorchelsdatter Hasler, Michel Søfrensen Flaachstad, Anders Olsen Hallevarp, Olle Prodsen Nøchlegaard.

 

28. apr            Eid.                  Solfve Andersen og Martha Gundersdatter                                               Anna Christine

Faddere: baaren af Maren Rolfsdatter fra Osebachen, Margrette Madtsdatter, mandfaddere: Hendrich Rolfsen, Laers Laersen Osebachen.

 

19. mai           Eid.                  Knudt Amundsen Hvallen (Det kan se ut som presten skrev Andersen,

det er litt klussete, men han het Amundsen JO) 

og Martha Andersdatters første ægte barn                                                Anna

Faddere: baaren af Gurj Pedersdatter Skiælsvig, Kirsten Hansdatter Skiælsvig, Maren Annundsdatter Hvallen, mandfaddere: Anders Steffensen Ørristvedt, Hans Ellefsen LIllegaarden, Olle Christensen Lunde Øfre.

 

30. mai           Eid.                  Abraham Joensen Grinnen og Marj Amundsdatters første ægte barn          Joen

Faddere: baaren af Marj Søfrensdatter Hallevarp, Anna Joensdatter Grinnen, mandfaddere: Olle Laersen Grinnen, Peder Hansen Hallevarp, Søfren Nielsen Lander.

1726

2. jun               Eid.                  Eet u-ægte barn ved nafn Laers, moderen Pernille Arnisdatter,

faderen Jens Christensn Juull hos Frue Holthe.                                           Laers

Faddere: baaren af Anne Tommisdatter, Berthe Annundsdatter, Ingvald Arnesen Slevolden, Hans Amundsen Traaholt.

 

10. jun             Eid.                  Christopher Andersen Hejestad og Anne Hansdatter                                 Johannis

Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Skafverraach, Anne Andersdatter Grafva, Berthe Hansdatter Rødningen, Arne Jørgensen Kiørholt, Christen Olsen Øfre Lunde, Hans Laersen Hejestad.

 

10. jun             Eid.                  Laers Jensen fra Osebachen og Maren Knudtsdatter                                 Margrette

Faddere: baaren af Karen Trulsdatter, Anne Arnesdatter, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Corpural Amund Laersen.

 

24. jun             Sil.                   Peder Findsen Guurholt ejet og Maren Olsdatter                                       Maren

Faddere: baaren af Anna Errichsdatter Øfrebøe, Karen Errichsdatter Tormodsrøe, Maren Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Olle Olsen Guurholt, Halfvor Olsen Guurholt.

 

30. jun             Eid.                  Peder Errichsen og Kirsten Andersdatter fra Osebachen                            Errich

Faddere: Madamme Bowmans, Mademeselle Grette Josten, Contraliur de Rohde, Mons. Brandberg, Hans Kiæruull.

1726

30. jun             Eid.                  Hans Alfsen Ørristvedt og Maren Abrahamsdatter                                     Rasmus

Faddere: baaren af Gurj Pedersdatter Skiælsvig, Kirsten Hansdatter Skiælsvig, Anne Laersdatter Mulle, mandfaddere: Anders Steffensen Ørristvedt, Thor Rolfsen Skiælsvig.

 

30. jun             Eid.                  Jørgen Halfvorsen Sillien og Karen Pedersdatter                                        Amborg

Faddere: baaren af Anne Annundsdatter Flaachstad, Martha Madtsdatter Ødegaarden, Maria Jacobsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Jacob Pedersen Præstegaarden, Ingebredt Pedersen Bradtsberg, Anders Andersen.

 

2. jul                Eid.                  Laers Halfvorsen Næsset fra Osebachen og Maria Hansdatters

                                               første ægte barn                                                                                          Laers  

Faddere: baaren af Mademeselle Margrette Pedersdatter, Anne Andersdatter, mandfaddere: Siergeant Sivert Laersen, Corpural Christen Pedersen Wendelboe.

 

21. jul              Eid.                  Anders Knudtsen Lander og Anders Nielsdatters første ægte barn            Maria

Faddere: baaren af Anne Joensdatter Traaholt, Ellj Nielsdatter Landgangen, Johanne Knudsdatter Traaholt, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Ole Søfrensen Møller, Søfren Nielsen Lander.

 

25. jul              Eid.                  Monsiur Rasmus Nielsen Dues og Berthe Rasmusdatter Malling Dues 

                                                første ægte barn fra Osebachen                                                              Rasmus

Faddere: baaren af Madamme Magdalene Blom, Mademeselle Hellene Josten, Mademeselle Maren Rasmusdatter Malling, Mons. Petter Fennøe i Brevig, Mons. Hendrich Malling.

1726  

28. jul              Sil.                   Errich Jahnsen og Magdalene Søfrensdatter                                              Berthe

Faddere: baaren af Kirsten Evensdatter Ovestad, Kirsten Olsdatter, Anne Knudsdatter Kiiste, mandfaddere: Olle Rejersen Kiiste, Anders Tomasen Ovestad.

 

28. jul              Sil.                   fra Quælle sogn, Olle Olsen Øxenholt og Ingeborg Svendsdatter              Signe

Faddere: baaren af Giertrud Jacobsdatter Næsset, Ellen Willumsdatter Quisselen, Ingeborg Olsdatter, mandfaddere: Mogens Olsen Eje, Olle Tomasen Eje.

 

25. aug            Eid.                  Halfvor Andersen Buevigen og Berthe Povelsdatter                                   Ingeborg

Faddere: baaren af Anne Hansdatter Hejestad, Martha Andersdatter Waller, Ellen Povelsdatter, mandfaddere: Anders Olsen Ørrevig, Arne Jørgensen Kiørholt, Olle Andersen.

 

3. sep              Eid.                  Jacob Nielsen Mølbache og Lispet Bendtsdatter

fra Osebachens første ægte barn                                                                Niels

Faddere: baaren af Madamme de Rohdis og Madamme Greens, mandfaddere: Monsiur Greend, Monsiur Hans Kiærrull.

 

5. sep              Eid.                  Olle Hansen og Ragnille Andersdatter (Mer står det ikke JO)

1726  

8. sep              Sil.                   Cornelius Halfvorsen Skredder og Ragnille Biørnsdatter Engelstads

første ægte barn                                                                                          Berthe

Faddere: baaren af Gunnille Guldbrandsdatter Tufdahl, Marj Thorsdatter Serchland, Gullie Gullechssdatter Engelstad, mandfaddere: Olle Jacobsen Kløfverøe, Anders Tommasen Ovestad.

 

22. sep            Eid.                  Jørgen Bendtsen Ødevald og Anne Catrine Andersdatter                           Maria Lispet

Faddere: baaren af Kirsten Thorsdatter, Johanne Jostsdatter Ødevald, Bendt Laersen Ødevald, Thor Laersen Osebachen.

 

29. sep            (Eid. JO)          Hendrich Halfvorsen og Maren Andersdatter                                             Karen

Faddere: baaren af Sirj Hansdatter Valler, Sirj Halfvorsdatter fra Osebachen, mandfaddere: Hans Nielsen Osebachen, Christopher Halfvorsen Osebachen.

 

6. okt               Eid.                  Laers Søfrensen Basseboe, nu paa Sønsaasen og Boell Pedersdatter        Johanne

Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallevarp, Anne Jahnsdatter Landgangen og Aasse Nielsdatter Sønsaasen, mandfaddere: Anders Olsen Hallevarp, Amund Jørgensen Rødningen.

 

6. okt               Eid.                  Hans Olsen Lander og Daarthe Nielsdatter                                               Margrette

Faddere: baaren af Gunnille Pedersdatter Døvigen, Anne Nielsdatter Lander, Karen Andersdatter Døvig, mandfaddere: Knudt Andersen Traaholt, Anders Arvesen Døvig, Søfren Rejersen Flaachstad.

1726

6. okt               Eid.                  Thor Torgrimsen Gotua og Ragnille Stensdatter                                         Berthe

Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Flaatten, Ingeborg Hansdatter Røe, mandfaddere: Niels Pedersen Hovgholt, Olle Laersen Røe.

 

13. okt             Eid.                  Niels Jensen Kaachersvold og Maren Christophersdatter                           Anne

Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Sønsaasen, Ellen Nielsdatter Landgangen, Johanne Knudtsdatter Traaholt, mandfaddere: Olle Laersen Landgangen, Jørgen Gundersen Rødningen.

 

27. okt             Eid.                  Simmen Svendsen Rogneljen og Ellen Pedersdatter                                   Berthe

Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallevarp, Aasse Pedersdatter Rotua, mandfaddere: Peder Nielsen Rotua, Amund Jørgensen Rødningen.

 

1. nov              Eid.                  Annund Gundersen og Ingeborg Nielsdatter fra Osebachen                       Niels

Faddere: baaren af Maren Rolfsdatter, Giørrall Giertsdatter, mandfaddere: Jens Jensen, Rasmus Tarrallsen Bachen, Thor Laersen.

 

3. nov              Eid.                  Mr. Jemes Bowfman og Madamme Else Søfrensdatter Brinch                   Else

Faddere: baaren af Madamme Søfren Kiæruls paa Closteret, Mademeselle Brandborg, Capitajen Hans Holmboe, Jems Helle, Monsiur Andreas Annundsen Schipper fra Arndall.

1726

10. nov            Eid.                  Sofve Gundersen fra Førrisdall og Boell Gudmundsdatter                         Søfren

Faddere: baaren af Mætte Hansdatter Osebachen, Karen Ellingsdatter, Hendrich Halfvorsen, Thor Olsen Sanch?, Hans Steffensen.

 

7. des              Eid.                  Christen Jensen Holte og Sara Skajesdatter                                                Jens

Faddere: baaren af Martha Jensdatter Øfre Lunde, Johanne Erichsdatter Questad, mandfaddere: Jørgen Halfvorsen Sillien, Olle Christensen Lunde.

 

7. des              Eid.                  Laers Amundsen Buuers og Marta Gundersdatter                                      Margrette

Faddere: baaren av Karen Amunsdatter Aachlungen, Berthe Ingebredtsdatter Smecherøe, Inger Larsdatter Nordall, mandfaddere: Christen Gundersen Haucheraassen, Niels Tollefsen Ødegaarden, Hans Thorchelsen.

 

8. des              Sil.                   Olle Laersen Tufdahl og Gunnill Guldbrandsdatter                                      Peder

Faddere: baaren af Berthe Olsdatter Toosholt, Martha Jørgensdatter Tufdal, mandfaddere: Errich Povelsen Toosholt, Michel Solfvesen Øfrebøe, Michel Jacobsen Toosholt.

 

27. des            Sil.                   Olle Olsen Nedre Haachstad Ejet og Karen Knudtsdatter                           Knudt

Faddere: baaren af Sidsselle Knudtsdatter Haachstad, Anne Jacobsdatter Tvetten, Jacob Knudtsen Huuset, Christen Errichsen Iiseland, Laers Pedersen Tvetten.

1726

27. des            Sil.                   Anders Nielsen Tormodsrød og Karen Errichsdatter                                   Maria

Faddere: baaren af Hellie Olsdatter Søland, Kirsten Nielsdatter Iissland, Corpurall Christopher Jørgensen, Ingebredt Laersen Iisland.

 

27. des            Sil.                   Michel Solfvesen Øfrebøe og Anne Errichsdatter                                       Kirsten

Faddere: baaren af Karen Jacobsdatter Øfrebøe, Berthe Laersdatter, mandfaddere: Ole Laersen Tufdall, Jens Christensen Sørbøe.

 

 

1727

 

5. jan               Eid.                  Harrall Pedersen Stuelen og Margarette Clausdatter                                 Jacob

Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Lander, Sara Andersdatter Rørarøe, mandfaddere: Anders Pedersen Stuellen, Hans Ellefsen LIllegaarden, Peder Harrallsen Stuelen.

 

12. jan             Eid.                  Niels Nielsen Klefven og Maren Rejersdatter fra Ossebachen                   Niels

Faddere: baaren af Inger Pedersdatter, Lispet Pettersdatter, mandfaddere: Olle Olsen Flaatten, Niels Andresen Kusk, Søfrenn Rejersen Flaachstad.

 

19. jan             Eid.                  Erland Pedersen Vaatteklef og Rebecha Pettersdatter                               Peder

Faddere: baaren af Anne Tholfsdatter Osebachen, Anne Sophia Olsdatter, mandfaddere: Jens Jensen Bache, Olle Søfrensen Møller, Jacob Svendsen Svendske tienner Job.

 

24. jan             Sil.                   Nicolai Vetterberg og Grette S..løfsdatter (klussete JO) Svendske             Petter

Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solfverøe, Anne Jacobsdatter Tvetten, Anne Nielsdatter Solfverøe, mandfaddere: Corpurall Christopher Jørgensen Ba.moe?, Peder Olsen Tvetten, Isaach Olsen Solfverøe.

 

26. jan             Eid.                  i Brevig Absolution aabenbare skifte, Martha Jørgensdatter Rødningen,

udlagt Ellert Olsen een gevoren soldat.

1727  

9. feb              Eid.                  Sal. Niels Nielsen Hafsuund og Thorre Gundersdatter Buer                       Niels

Faddere: baaren af Anne Chatrine Nielsdatter Buers, Mademeselle Margrette Pedersdatter, mandfaddere: Gunder Solfvesen Buer, Mons. Jens Kiil, Hans Gunders Buer.

 

9. feb              Eid.                  Niels Amundsen Sønsaassen og Anne Pedersdatter                                    Hans

Faddere: baaren af Aasse Laersdatter Wiiersdahllen, Ellen Nielsdatter Landgangen, mandfaddere: Niels Jensen Kaachersvold, Christen Hansen Berg.

 

9. feb              Eid.                  Olle Solfvesen Flaatten og Daarthe Nielsdatter                                          Barbroe

Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Flaatten, Aasse Pedersdatter Klefstranden, mandfaddere: Hans Solfvesen Tangen, Olle Olsen Flaatten.

 

16. feb            Sil.                   fra Quælle sogn, Arne Søfrensen Oven og Anne Pedersdatter                  Søfren

Faddere: baaren af Karen Hansdatter Svartangen, Anne Nielsdatter Sa.e?, mandfaddere: Peder Michelsen Quisselen, Anders Rasmussen Svarttangen, Søfren Johannisen Eje.

 

16. feb            Sil.                   Johannis Povelsen Søllens og Maren Rollofsdatter                                     Kirsten

Faddere: baaren af Karen Errichsdatter Tormodsrøe, Gunnil Povelsdatter Groerøe, Karen Matthiasdatter Søntvedt, Ole Joensen Groerøe, Joen Olsen Grorøe.

1727   

22. feb            (Eid. JO)          Anders Olsen Hallevarp eje og Maren Pedersdatter                                  Søfren

Faddere: baaren af Martha Guundersdatter og Giørrand Torchelsdatter, mandfaddere: Prods Nøchlegaard, Abraham Olsen.

 

9. mar             Eid.                  Iver Skajesen Nøttelandstranden og Gurj Laersdatter                                Maren

Faddere: baaren af Karen Knudsdatter Aass, Berthe Hansdatter Rødningen, mandfaddere: Giessele Hansen Rødningen, Thor Rolfsen Skiælsvig.

 

9. mar             Eid.                  Anders Halfvorsen Trompis og Anne Nielsdatter                                        Ingeborg

Faddere: baaren af Ingeborg Povelsdatter Tolskoven, Berthe Thorchelsdatter Hollet, (Ingen menn nevnt JO).

 

9. mar             Eid.                  Eet u-ægte barn, moderen Martha Jørgensdatter, udlagt till barnefader

                                               Ellert Olsen een gevoren soldat, barnets nafn                                             Ellen            

Faddere: baaren af Martha Gundersdatter Grinnen, Anne Joensdatter Grinnen, mandfaddere: Knudt Andersen Traaholt, Amund Jørgensen Rødningen.

 

12. mar           Eid.                  Laers Pedersen Grafva og Anne Andersdatter                                            Anne

Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Nedre Lunde, Anne Skajesdatter Grafva, Maria Knudtsdatter Garfva, mandfaddere: Anders Olsen Ørrevig, Halfvor Pedersen Salboen, Even Andersen Ørrevig.

1727   

12. mar           Eid.                  Guldbrand Povelsen Oxsum og Karen Søfrensdatter                                  Martha

Faddere: baaren af Anne Povelsdatter Traaholt, Johanne Knudtsdatter Traaholt, mandfaddere: Rollef Gundersøn Oxsum, Peder Harralsen Stuelen.

 

19. mar           Eid.                  Olle Søfrensen Møller Lunde Eje og Magdallene Nielsdatter                      Karen

Faddere: baaren af Rebecha Pettersdatter Vaateklef, Martha Tollefsdatter Lunde eje, Gunnille Laersdatter Grønsholt, Olle Søfrensen Lunde, Errich Olsen Lunde, Søfren Rejersen Flaachstad.

 

23. mar           Eid.                  Thor Andersen Røe fra Ossebachen og Anne Hansdatter                           Anders

Faddere: baaren af Ingeborg Nielsdatter, Ingeborg Hansdatter Røe, mandfaddere: Hellie Hansen Lje, Jacob Svennsen Svendske.

 

23. mar           Eid.                  Anders Lefvorsen fra Osebachen og Margrette Olsdatter                          Laers

Faddere: baaren af Maren Knudtsdatter, Gunnille Arnisdatter, mandfaddere: Niels Svendsen Svendske, Jens Laersen Røe.

 

25. mar           Sil.                   Even Amundsen Holltis og Martha Christensdatter                                     Giørrand

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Præstegaarden, Margrette Nielsdatter Høyset, Berthe Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Wettele Pedersdatter Høyset, Amund Christensen.

1727   

4. apr              Eid.                  Errich Olsen Lunde og Karen Nielsdatter                                                    Ellen

Faddere: baaren af Inger Hansdatter Nordahll, Amborg Olsdatter Qvæstad, Martha Christensdatter Lunde, mandfaddere: Olle Søfrensen Lunde, Olle Søfrensen Møller.

 

11. apr            (Eid. JO)          Jens Andersen Døvigen og Maria Laersdatter                                            Anders

Faddere: baaren af Gunnille Pedersdatter Døvig, Anne Nielsdatter Lander, Anne Andersdatter Døvig, mandfaddere: Laers Joensen Grønsholt, Søfren Nielsen Lander.

                                              

14. apr            Eid.                  Christopher Nielsen Bachen og Maren Laersdatter                                    Niels

Faddere: baaren af Mademeselle Maren Jursdatter Valsberg, Karen Nielsdatter, mandfaddere: Hans Hartvig, Hans Nielsen.

 

20. apr            Eid.                  Claus Finsen Bechen og Karj Simmensdatter                                              Martha

Faddere: baaren af Berthe Torchelsdatter Holle, Sara Andersdatter Ørristvedt, mandfaddere: Niels Pedersen Hovgholt, Olle Larsen Tvetten.

 

15. apr            Sil.                   Peder Michelsen Quisselen og Anne Torsdatter                                         Petter

Faddere: baaren af Sirj Thorsdatter Lysbue (Lysebo i Hedrum JO), Berthe Thorsdatter Løfaass (Løvås i Hedrum JO), mandfaddere: Axhell Nielsen Naphug, Ole Laersen Quisslen, Thollef Michelsen Qvishelen.

1727   

18. mai           Sil.                   Ingebredt Laersen Iisseland og Kirsten Nielsdatter                                     Inger

Faddere: baaren af Anne Jacobsdatter Tvetten, Karj Laersdatter Tormosrøe, Anne Nielsdatter Solfverøe, mandfaddere: Anders Nielsen Tormosrøe, Christen Errichsen Iisseland.

 

8. jun               Eid.                  Rejer Tollefsen Lunde og Anne Nielsdatter                                                Maren

Faddere: baaren af Marj Nielsdatter Høysæt, Inger Gundersdatter Lunde, Maren Andersdatter, mandfaddere: Ole Søfrensen Møller, Even Hansen Lunde, Christen Olsen Qvæstad.

 

15. jun             Eid.                  Jacob Nielsen fra Ossebachen og

Inger Margrethe Hendrichsdatter Høennis?                                               Lispet Margrette     

Faddere: baaren af Medemeselle Anne Povelsdatter Kierull, Mademeselle …..? (klussete JO) Jansdatter Erboe, mandfaddere: Berthell Jobsen Arveschov, Christiand Bruund.

 

3. jun               Sil.                   Olle Laersen Quisselen og Ellen Willumsdatter                                          Niels

Faddere: baaren af Martha Søfrensdatter Moeholt, Berthe Laersdatter Quisselen, mandfaddere: Jacob Nielsen Dallen, Peder Michelsen Quisselen, Thollef Michelsen Qvisselen.

 

3. jun               Sil.                   Olle Rejersen Kiste og Marj Halfvorsdatter                                                Magnille

Faddere: baaren af Anne Arnisdatter Ouestad, Berthe Olsdatter Kiste, Kirsten Evensdatter Ouestad, mandfaddere: Kiell Svendsen Ouestad, Povel Olsen Kiste.

1727    

29. jun             Eid.                  Hans Jensen Tvetten og Karen Simmensdatter                                           Hans

Faddere: baaren af Martha Simmensdatter Herrøe, Anne Olsdatter Sandøen, mandfaddere: Olle Tollefsen Nordall, Eggert Simmensen Sandøen, Jacob Annundsen Birrchøen.

 

2. jul                Eid.                  Jørgen Andersen og Karj Hansdatter fra Ossebachen                                 Hans

Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter, Giørrøll Giertzdatter, mandfaddere: Lorens Hansen, Hans Sifvertsen Osebachen.

 

6. jul                Sil.                   Anders Isachsen Haachstad og Karen Laersdatters

første ægte barn ved nafn                                                                           Anne  

Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solfverøe, Kirsten Nielsdatter Iisseland, Inger Laersdatter Iisseland, mandfaddere: Ingebredt Laersen Iisseland, Jens Michelsen.

 

17. jul              Eid.                  Niels Olsen Hovgholt og Martha Thorchelsdatters første ægte barn           Kirsten

Faddere: baaren af Maren Olsdatter Lunde, Kirsten Nielsdatter Hovgholt, mandfaddere: Niels Andfiindsen Hovgholt, Hans Thorchelsen Hovgholt.

 

20. jul              Eid.                  Ole Svendsen Muulle og Ellen Laersdatter                                                  Kirsten

Faddere: baaren af Kirsten Hansdatter Skiælsvig, Johanne Jostsdatter Ødevald, mandfaddere: Laers Jensen Muule, Hans Alfsen Ørristvedt og Thor Rolfsen Skiælsvig.

1727    

3. aug              Sil.                   Christen Errichsen Iisseland og Marj Laersdatter                                        Jahn

Faddere: baaren af Kirsten Nielsdatter Iisseland og Karj Laersdatter Haachstad, mandfaddere: Ingbredt Laersen Iisseland, Johannis Povelsen Pollen, Jens Michelsen Søeland.

 

8. aug              Eid.                  Hans Solfvesen Tangen og Maren Christensdatters ægte barn første         Solfve

Faddere: baaren af Madamme Koefodt, Mademeselle Brandeborg, mandfaddere: Mons. Hans Kiærull, Toldskrifver Frederich Prow.

 

10. aug            Eid.                  Christopher Andersen Hejestad og Anne Hansdatter                                  Joen

Faddere: baaren af Martha Olsdatter Brevig, Berthe Hansdatter Rødningen, mandfaddere: Amund Vettelesen Skafveraager, Anders Olsen Ørrevig, Even Andersen Ørrevig.

 

31. aug            Eid.                  Tholf Pedersen Klefstrandens ægte barn

(Hustruen Kirsten Andersdatter er ikke nevnt JO)                                       Anne

Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Flaaten, Anne Thorbiørnsdatter, mandfaddere: Olle Pedersen Corpural, Simmen Pedersen Klefstranden.

 

25. aug            Eid.                  Hr. Hendrich Matthias Giertsen og Anne Lispet Monradt                           David

Faddere: baaren af Madamme Mondradt og Madamme Clomand, Medemeselle Barbra Abigall Monradt, mandfaddere: Monsiur Wellum Carhof, Iver Ludvigsen Blær, Giert Villumsen Carhof.

1727    

7. sep              Eid.                  Niels Thorchelsen Slevolden og Anne Rejersdatter                                     Aaste

Faddere: baaren af Marj Olsdatter Havgholt, Maren Christensdatter Flaachstad, Anne Hansdatter Lillegaarden, mandfaddere: Hans Ellefsen Lillegaarden, Niels Olsen Havgholt, Hans Thorchelsen Hovgholt.

 

13. sep            Eid.                  Olle Ingebredtsen Aachlungen og Ingeborg Olsdatter                                Ingebredt

Faddere: baaren af Kirsten Tostensdatter Ragnillerøe, Kirsten Jacobsdatter Aachlungen, mandfaddere: Sigur Aslachsen Aachlungen, Otter Olsen Røra, Hans Olsen Kiendallen.

 

13. sep            Eid.                  Ammund Jørgensen Rødningen og Kirsten Tommasdatters

første ægte barn                                                                                        Karen

Faddere: baaren af Marj Amundsdatter Lønnebache, Anne Jahnsdatter Landgangen, Else Joensdatter Grinnen, mandfaddere: Jørgen Gundersen Rødningen, Gunder Jørgensen Rødningen.

 

13. sep            Eid.                  Solfve Andersen fra Ossebachen og Martha Gundersdatter                       Ragnill

Faddere: baaren af Maren Rolfsdatter, Karen Nielsdatter, mandfaddere: Laers Laersen, Arne Laersen.

 

14. sep            Sil.                   Kiell Svendsen Ovestad og Kirsten Evensdatter                                          Even

Faddere: baaren af Karen Svendsdatter Kiiste, Marj Joensdatter Suurdallen, mandfaddere: Niels Svendsen Suurdallen, Joen Svendsen Ovestad, Laers Nielsen Suurdallen.

1727    

14. sep            Sil.                   Errich Jahnsen Svendske og Magdallene Søfrensdatter                               Berthe

Faddere: baaren af Marj Halfvorsdatter Nordre Kiiste, Gunnof Nielsdatter, Anne Knudtsdatter Kiiste, mandfaddere: Olle Rejersen Kiiste, Isaach Ingebredtsen.

 

29. sep            Sil.                   Ole Jacobsen Kløfverøe og Marj Rasmusdatter                                         Gunnill

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Præstegaarden, Maren Jacobsdatter Kløfverøe, Maria Jacobsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Jens Christensen Sørbøe, Jens Michelsen Sølland.

 

5. okt               Eid.                  Olle Hansen Waller og Berthe Thollefsdatter                                             Tollef

Faddere: baaren af Aasse Søfrensdatter Tvetten, Marthe Thollefsdatter Lunde eje, Berthe Hansdatter Valler, mandfaddere: Halfvor Bendtsen, Hans Halfvorsen.

 

12. okt             Eid.                  Michel Søfrensen Flaachstad og Anne Amundsdatter                                Søfren

Faddere: baaren af Karen Pedersdatter Sillien, Anne Thorchelsdatter Hasler, mandfaddere: Jacob Thollefsen Tvetten, Torgier Rejersen Flaachstad, Peder Rejersen Flaachstad.

 

15. okt             Eid.                  Halfvor Bendtsen og Sirj Hansdatter fra Ossebachen                                 Hans

Faddere: baaren af Medemeselle Maren Holst, Maren Rolfsdatter, mandfaddere: Siergiant Sivert Laersen Bache, Laers Laersen.

1727  

19. okt             Eid.                  Hans Nielsen Nedre Lundes hiemmedøbte ægte barn ved nafn                 Maria

(Hans kone, Anne Ingebretsdatter, er ikke nevnt. JO)        

Faddere: baaren af Karen Amundsdatter Aachlungen, Berthe Olsdatter Sandøen, mandfaddere: Niels Olsen Nedre Lunde, Christen Olsen Øfre Lunde, Jacob Nielsen Lunde.                                                  

1. nov              Eid.                  Anders Halfvorsen Ramberg og Boell Rasmussdatter                                 Hans

Faddere: baaren af Karen Joensdatter Rørarøe, Inger Andersdatter Berg, Søfren Rasmussen Leerstang, Otter Olsen Røra, Hans Hansen Berg.

 

9. nov              Eid.                  Jørgen Halfvorsen Sillien og Karen Pedersdatter                                        Anne

Faddere: baaren af Inger Hansdatter Nordal, Marj Christensdatter Flaachstad, Maria Abrahamsdatter Labbelotten, mandfaddere: Olle Søfrensen Lunde, Ingebredt Pedersen Bradsberg, Anders Andersen Ossebachen.

 

16. nov            Eid.                  Corpurall Amund Laersen og Anne Halfvorsdatters første ægte barn       Daarthe

Faddere: baaren af Martha Olsdatter Osebachen, Maren Maarthensdatter, mandfaddere: Jens Jensen, Olle Emundsen ved Herre.

 

16. nov            Eid.                  Laers Jensen og Maren Knudtsdatter fra Osebachen, pige barn                Allet   

Faddere: baaren af Inger Pedersdatter, Gunnille Arnisdatter, mandfaddere: Laers Knudtsen, Laers Arnesen, Laers Nielsen.          

1727    

14. des            (Eid. JO)          Anders Laersen Grafva og Anne Skajesdatter                                           Olle

Faddere: baaren af Karj Knudtsdatter Aass, Sara Skajesdatter Klep, Sara Olsdatter Aass, mandfaddere: Abraham Laersen Røe Søndre, Hans Knudtsen Grafva.

 

26. des            (Eid. JO)          Laers Hansen Valler og Anne Catrine Pedersdatter                                   Nicolaus

Faddere: baaren af Sirj Hansdatter Valler, Gunnill Amundsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Peder Errichsen Aboe, Olle Søfren Møller, Ingebredt Hansen Præstegaarden.

 

28. des            Eid.                  Olle Joensen Sollj og Anne Arnisdatters første ægte barn                          Anders

Faddere: baaren af Ellen Pedersdatter Kinndahlen, Kirsten Hansdatter Sætteret, mandfaddere: Michel Laersen Sætteret, Hans Olsen Kinndahlen.

 

 

1728

 

1. jan               (Eid. JO)          Niels Albredtsen fra Osebachen og Ingeborg Hansdatter                           Maren

Faddere: baaren af Medemeselle Margrette Pedersdatter, Ingeborg Sifvertsdatter, mandfaddere: Mons. Højer, Hans Sifvertsen Osebachen.

 

6. jan               Sil.                   Asbiørn Olsen og Berthe Pedersdatter Søeland Ejedt                                 Elias

Faddere: baaren af Hellie Olsdatter Søeland, Anne Torsdatter Søeland eje, mandfaddere: Peder Joensen Nedre Hochstad, Samuel Pedersen Søeland, Niels Michelsen.

 

13. jan             Eid.                  Hans Boyesen fra Ossebachen og Maren Nielsdatter                                 Laers

Faddere: baaren af Mademeselle Maren Holst, Maren Rolfsdatter, mandfaddere: Christen Olsen? (Vanskelig å se hva som står helt i venstrekanten på denne siden JO), Tor Laersen.

 

18. jan             Eid.                  Amund (Larsen JO) Aass og Anne Joensdatter                                           Inger

Faddere: baaren af …….? (Vanskelig å se hva som står helt i venstrekanten på denne siden JO) Andersdatter Rø…….?, Ingeborg Laersdatter Røe Søndre, mandfaddere: Laers Knudsen Aass, Hans Knudsen Grafva.

 

18. jan             Eid.                  Niels Clausen Baches barn fra Qvelle Sougn,

moderen Berthe Rasmusdatter                                                                   Anne

Faddere: baaren af Anne Ellingsdatter Bache, .nne? (Ser ikke første bokstaven, men det er sikkert Anne. JO) Willumsdatter Ragnillerøe, mandfaddere: Michel ..frensen? (Sikkert ”Søfrensen”. JO) Sætteret, .lle? (Det er vanskelig å se på høyre siden av kirkeboken, men det er sikkert Olle. JO) Villemsen Ragnillerøe.

1728  

20. jan             Eid.                  Christen Jensen Holte og Sara Skajesdatter                                               Anders

Faddere: baaren af Martha Jensdatter Øfre Lunde, datteren Berthe Christensdatter Lunde, mandfaddere: Jørgen Halfvorsen Sillien, Laers Nielsen Holte.

 

25. jan             Sil.                   Abselution Aabenbare skrifte: Eet fremmed folk …? (Vanskelig å se hva som står helt i venstrekanten på denne siden JO.)  

Christiania Margrette ..effensdatter? (Sikkert Steffensdatter. JO) udlagt …? .and? fra Lander fra ….? Hagen Christen Nielsen.

 

8. feb              Eid.                  Amund Annunsen Landgangen og Ellen Nielsdatter                                    Anders

Faddere: baaren af Maren Amundsdatter Lønnebache, Anne Nielsdatter Lander, mandfaddere: Prods Andersen Nøchlegaard, Søfren Nielsen Lander.

 

8. feb              Eid.                  Bendt Knudtsen Aass og Ingeborg Skajesdatter                                          Hans

Faddere: baaren af Anne Hansdatter Hejestad, Maria Knudtsdatter, mandfaddere: Halfor Andersen Salboen, Hans Knudtsen.

 

8. feb              Sil.                   Aabenbare: Anne Knudtsdatter udlagt till barnefader Peder Laersen Suurdallen soldat.

1728      

11. feb            Eid.                  Laers Knudtsen Aassis ægte barn

(Hans hustru Karen Knudtsdatter er ikke nevnt. JO)                                   Laers

Faddere: baaren af Martha Jensdatter Øfvre Lunde, Gierthrud Laersdatter Hejestad, mandfaddere: Joen Andersen Aass, Joen Børresen Skafverager.

 

15. feb            Eid.                  Stoed Søfrensen Smecherøs ægte barn

                                               (Hans hustru Berthe Ingebretsdatter er ikke nevnt. JO)                              Maren

Faddere: baaren af Anne Ingebredtsdatter Nedre Lunde, Anne Tollefsdatter Aachlungen, Olle Thollefsen Nordall, Olle Søfrensen Lunde, Jacob Nielsen Nedre Lunde.

 

17. feb            Eid.                  Tolder Hans Pedersen Koefodt og Susanne Brandborg                              Peder

Faddere: baaren af Madame Margrette Lispet Koefodt, Madamme Karen Bechers fra Scheen, Medemeselle Margrette Josten, mandfaddere: Capitaien Hans Holmboe, Hermand Leopoldus, Christian Brandborg.

 

7. mar             Eid.                  Laers Halfvorsen Næset og Mari Hansdatter fra Ossebachen                    Karen

Faddere: baren af Maren Knudtsdatter Osabachen, Gunnille Arniesdatter, mandfaddere: Isaach Pedersen Skiælsvig, Laers Laersen Osebachen.

 

21. mar           Sil.                   Johannis Povelsen Pollen og Maren Rollofsdatter                                       Rollof

Faddere: baaren af Karen Errichsdatter Tormosrøe, Berthe Olsdatter Groerøe, mandfaddere: Anders Nielsen Tormosrøe, Samuel Pedersen Søeland eje, Joen Olsen Groerøe.

1728      

21. mar           Sil.                   Anders Pedersen Moeholt og Ingeborg Simmensdatters

første ægte barn ved nafn                                                                           Kirsten

Faddere: baaren af Martha Søfrensdatter Moeholt og Ingeborg Olsdatter Eje, mandfaddere: Johannis Olsen Eje, Olle Tommasen Eje.

 

27. mar           Eid.                  Contraliur Uldrich Rohde og Allet Tyrholm                                                 Daartea

Faddere: baaren af Frue Capitajn Holmboe og Madamme Søfren Kiærrul, mandfaddere: Hr. Ambtmand Christian Berg, Fogden Jocum Sveden, Mr. Bovmand.

 

29. mar           Eid.                  Isaach Pedersen Skiælsvig og Kirsten Hansdatter                                       Peder

Faddere: baaren af Maren Abrahamsdatter Ørristvedt, Ellj Laersdatter Muulle, Maren Rolfsdatter Skiælsvig, Anders Steffensen Ørristvedt, Thor Rolfsen Skiælsvig.

 

30. mar           Sil.                   Niels Joensen Søeland og Hellie Olsdatter                                                  Helvig

Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solverøe, Karen Errichsdatter Tormosrøe, Kirsten Michelsdatter Søeland, mandfaddere: Niels Olsen Solfverøe, Michel Søeland.

 

30. mar           Sil.                   Errich Povelsen Kløfverød og Margrette Knudtsdatters

ægte barn, første, ved nafn                                                                         Maren

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Præstegaarden, Marj Rasmusdatter Kløfverøe, Maria Jacobsdatter Præstegaarden, Olle Jacobsen Kløfverøe, Isaach Ingebredtsen.

1728   

18. apr            Eid.                  Joen Olsen og Hellie Johannisdatter (Skulle trolig ha vært Hansdatter. JO)

                                               fra Osebachen                                                                                            Margrette

Faddere: baaren af Berthe Pedersdatter, Margrette Olsdatter, mandfaddere: Hollie Hansen Lie, Jacob Svendsen Svendske tiener Job.

 

28. apr            Eid.                  Even Hansen Lunde og Berthe Pedersdatter                                               Anne

Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Maren Rolfsdatter Skiælsvig, mandfaddere: Ole Søfrensen Lunde, Rejer Thollefsen Lunde, Ingebredt Hansen Lunde.

 

28. apr            Eid.                  Pubpliche Aabenbare skrifte: Niels Olsen Wiersdallen

 

2. mai             Eid.                  Pupliche Aabenbare skrifte: Emmerense Jørgensdatter Rødningen,

udlagt Niels Olsen Wiersdallen til barnefader.

 

17. mai           Eid.                  Christopher Nielsen Bachen og Marj Laersdatter                                       Søfren

Faddere: baaren af Medemeselle Anne Povelsdatter Kiærull, Anne Andersdatter, mandfaddere: Tomas Bugge, Laers Andersen, til Mr. Boemands.

1728   

18. mai           Sil.                   Laers Pedersen Søndtvedt og Aaste Olsdatters første ægte barn                 Olle

Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tvetten, Aaste Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Moegens Olsen Eje, Olle Jacobsen Kløfverøe, Jacob Olsen Øfrebøe.

 

30. mai           Eid.                  Laers Bendtsen og Kirsten Thorsdatter                                                       Tor

Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter, Gunnille Arnesdatter, mandfaddere: Jørgen Andersen, Lars Larsen, Lars Nielsen fra Ossebachen.

 

6. jun               Sil.                   Eet u-ægte barn ved nafn Aaste, moderen Anne Knudsdatter Kiiste,

                                               og faderen udlagt Laers Nielsen Suurdallen                                                Aaste

Faddere: baaren af Gunnof Nielsdatter Kiiste, Maren Errichsdatter Daapen, mandfaddere: Gunder Hansen Næsset, Anders Olsen Kiiste.

 

2. jul                Eid.                  Niels Thollefsen Ødegaarden og Martha Madtzdatter                               Anders

Faddere: baaren af Berthe Ingebredtsdatter Smecherøe, Maria Abrahamsdatter Labbelotten, mandfaddere: Christen Olsen Øvæstad og Jacob Olsen Qvæstad.

 

25. jul              Eid.                  Christen Olsen og Kirsten Nielsdatter fra Osebachens

første ægte barn ved nafn                                                                           Olle

Faddere: baaren af Anne Jensdatter, Anne Thorbiørnsdatter, mandfaddere: Laers Jensen, Niels Svendsen Svendske, Laers Nielsen Osabachen.

1728      

1. aug              Eid.                  Eet u-ægte barn, moderen Emmerens Jørgensdatter Rødningen,

                                               faderen Niels Olsen Viersdallen, barns nafn                                               Isach

Faddere: baaren af Martha Gundersdatter Grinen, Maren Kaachersvold, mandfaddere: Hans Alfsen Ørristvedt, Gunder Jørgensen Rødningen.

 

21. aug            (Eid. JO)          Niels Svendsen Svendske og Anne Tholfsdatter fra Osebachen                 Martha

Faddere: baaren af Ingeborg Sifversdatter, Berthe Tholfsdatter, mandfaddere: (Ingen nevnt. JO)

 

5. sep              Eid.                  Christen Olsen Qvæstad og Marj Andersdatters første ægte barn            Anders

Faddere: baaren af Maren Nielsdatter Høyset, Gunnill Søfrensdatter Riis, mandfaddere: Søfren Nielsen Riis, Olle Søfrensen Lunde, Jacob Olsen Qvæstad.

 

12. sep            Sil.                   Cornelius Halfvorsen Stranden og Ragnille Biørnsdatter                             Halfvor           

Faddere: baaren af Hellie Gullechsdatter Gunsholt, Ingeborg Gullechsdatter Engelstad, mandfaddere: Errich Povelsen Tosholt, Jacob Michelsen Tosholt, Nirj Olsen Røe.

 

12. sep            Sil.                   Laers Nielsen Suurdallen og Sidselle Andersdatters første ægte barn         Aaste

Faddere: baaren af Anne Arnisdatter Ovestad, Marthe Jørgensdatter Tufdall, mandfaddere: Kiell Svendsen Ovestad, Povel Olsen Kiiste.

1728     

12. sep            Eid.                  Abraham Joensen Grinnen og Marj Amundsdatter                                    Marthe

Faddere: baaren af Maren Amunsdatter Lønnebache, Ingeborg Hansdatter Lønnebache, Ingeborg Jensdatter Hafsrøe, mandfaddere: Niels Jensen Kaachersvold, Niels Amundsen.

 

26. sep            Eid.                  Knudt Annundsen Skrapeklef og Marthe Andersdatter                              Annund

Faddere: baaren af Martha Simmensdatter Herrøe, Kirsten Hansdatter Skiælsvig, Magnille Andersdatter Ørristvedt, mandfaddere: Anders Steffensen Ørristvedt, Niels Pedersen Hovgholt, Hans Thorchelsen Hovgholt.

 

28. sep            Eid.                  Cancelieraads og frue Christine Brinchs lille søn                                         Willhelm

Faddere: baaren af Hr. Cancelieraads dend ungis frue, frue Capitaien Holmboes, Medemeselle Barbra Abigal Mondtradts, mandfaddere: Hr. Cancelieraad dend unge, Hr. Tolder Hans Kolfodt, Monsiur Søfren Kiærull.

 

3. okt               Eid.                  Jørgen Bendtsen Ødevald og Anne Catrine Andersdatter                          Anders

Faddere: baaren af Maren Knudtsdatter, Johanne Jostsdatter Ødevald, mandfaddere: Laers Bendtsen, Laers Laersen.

 

3. okt               Eid.                  Niels Olsen Viersdallen og Aasse Laersdatter                                            Marthe

Faddere: baaren af Ellj Laersdatter Muulle, Anne Laersdatter Muulle, mandfaddere: Olle Søfrensen Lunde, Christen Olsen Qvæstad, Jacob Olsen Qvæstad.

1728    

10. okt             Eid.                  Laers Amundsen Buer og Marthe Gunnersdatter                                       Kirstj

Faddere: baaren af Karen Amundsdatter Aachlungen, Maren Michelsdatter Settret, mandfaddere: Christen Gundersen Haucheraasen, Isach Hansen Setteret.

 

24. okt             Eid.                  Thor Rolfsen Skælsvig og Berthe Hansdatters

første ægte barn ved nafn                                                                           Kirsten

Faddere: baaren af Anne Hansdatter Hejestad, Maren Rolfsdatter Skiælsvig, mandfaddere: Isaach Pettersen Skælsvig, Even Andersen Ørrisvig.

 

24. okt             Sil.                   Michel Sigursen (Han het trolig Syversen. JO) Søeland

                                               og Ingeborg Joensdatter                                                                             Daarthe

Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tvetten, Helge Olsdatter Søeland, Lispet Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Niels Olsen Solfverøe, Laers Povelsen Iisseland.

 

31. okt             Eid.                  Laers Søfrensen Qvæstad og Amborg Olsdatter                                        Søfren

Faddere: baaren af Berthe Ingebredtsdatter Smecherøe, Maren Olsdatter Lunde, Anne Jørgensdatter Sillien. (Det står bare oppført 3 faddere. JO)

 

7. nov              Sil.                   Wettele Pedersen Høysæt og Margrette Nielsdatter                                   Jacob

Faddere: baaren af Marthe Christensdatter Holte, Berthe Pedersdatter Tveten, mandfaddere: Jacob Pedersen Præstegaarden, Laers Pedersen Høysæt, Asle Biørnsen Skiælbred.

1728      

7. nov              Sil.                   Ingebredt Laersen Iisseland og Kirsten Nielsdatter                                     Peder

Faddere: baaren af Maren Laersdatter Iisseland, Maren Nielsdatter Solfverøe, mandfaddere: Olle Laersen Tufdall, Anders Nielsen Tosholt.

 

28. nov            Eid.                  Niels Christensen Juul og Johanne Jensdatter fra Ossebachen                    Anne

Faddere: baaren af Medemeselle Maren Jensdatter Holst paa Biørntvedt, Medemeselle Anniche Isaachsdatter Majer, mandfaddere: Godtfredt Hejdel, Rasmus Christensen tieneren hos Tolder Koefodt, Laers Nielsen Osabachen.

 

5. des              Eid.                  Anders Knudtsen Lander og Anne Nielsdatter                                            Niels

Faddere: baaren af Ellen Nielsdatter Landgangen, Inger Knudsdatter Traaholt, mandfaddere: Prods Andersen Nychlegaard, Knudt Andersen Traaholt, Olle Prodsen Nøchlegaard.

 

12. des            Eid.                  Hans Nielsen og Anne Margrethe Uldrichsdatter,

                                               ægte barn, første barn fra Osebachen, barnes nafn                                     Kirsten           

Faddere: baaren af Jomfrue Grette, Mademeselle Karen Bowmand, mandfaddere: Monsiur Niels Aal, Mons. Niels Bugge.           

 

 

1729

 

1. jan               Eid.                  Halfvor Andersen Buevjien og Berthe Povelsdatter                                    Anne

Faddere: baaren af Anne Hansdatter Hejestad, Maria Povelsdatter, mandfaddere: Peder Laersen Grafva, Joen Børresen Skafveraach.

 

9. jan               Eid.                  Giert Moegensen Corpural og Gunnill Olsdatter                                        Frederich Christian

Faddere: baaren af Maren Jensdatter Holt, Medemeselle Hellene Jahnsdatter Erboe, mandfaddere: Amptmandens fuldmæctig Lifborch? Høg..? (Litt klusset på slutten. JO), Mons. Niels Aall.

 

9. jan               Eid.                  Thorgier Rejersen Flaachstad og Maren Christensdatter                            Rejer

Faddere: baaren af Anne Rejersdatter Slevolden, Anne Thorchelsdatter, mandfaddere: Laers Olsen Lunde, Errich Olsen Lunde, Peder Rejersen Flaachstad.

 

9. jan               Eid.                  Joen Andersen Aass og Sara Olsdatter                                                      Søfren

Faddere: baaren af Karen Knudtsdatter Aass, Ingeborg Laersdatter Røe, mandfaddere: Amund Laersen Aass, Anders Nielsen Hovgholt.

 

13. jan             Eid.                  Gunder Jørgensen Sønsaasdallen og Anne Pedersdatter                             Karen

Faddere: baaren af Maren Amundsdatter Lønnebache, Kirstj Tommisdatter Rødningen, Aasse Pedersdatter Røtua, mandfaddere: Jørgen Gundersen Rødningen, Niels Jensen Kaachersvold.

1729     

16. jan             Eid.                  2. de u-ægte børn, fra Døviig moderen Maren Andersdatter Døviig,

                                               faderen Soldat Ingebredt Annundsen Øfreaasen,

                                               1. barnet hiemmedøbt ved nafn                                                                  Anders

Faddere: baaren af Magdallene Nielsdatter Gudsfred, Anne Laersdatter Mulle, mandfaddere: Thorchell Søfrensen Hasler, Niels Thorchelsen Slevolden.

 

                                               2. det andet pigebarn ved nafn                                                                    Ingeborg

Faddere: baaren af Ellen Nielsdatter Landgangen, Anne Nielsdatter Lander, Karj Andersdatter Døvig, mandfaddere: Hans Olsen Lander, Jens Andersen Døviig.

 

6. feb              Eid.                  Aabenbare skrifte: Karen Jensdatter Herøetangen,

udlagt een gevorben Soldat ved nafn Andreas Errichsen

 

13. feb            Eid.                  Olle Hendrichsen og Ragnill Thorchelsdatter                                              Hendrich

Faddere: baaren af Anne Rejersdatter Slevolden, Kirsten Thorchelsdatter Hasler, mandfaddere: Knudt Andersen Traaholt, Jan Hansen Lillegaarden.

 

16. feb            Eid.                  Tomas Uldrichsen Bugge og Anne Povelsdatter Kasbergs

                                               første ægte barn                                                                                         Uldrich

Faddere: baaren af Frue Canselieraads, Frue Canselieraads Leopoldus, Jomfrue Margrette Josten, mandfaddere: Canselieraad Self og Hr. Canselieraad Leopoldus, Hr. Amptmand Berg.

 

16. feb            Eid.                  Anders Halfvorsen Ramberg og Boell Rasmusdatter                                   Ellen

Faddere: baaren af Karen Iversdatter Rørarøe, Gunnill Rasmusdatter Leerstang, mandfaddere: Søfren Rasmusen Leerstang, Otter Olsen Røra, Christen Andersen Leerstang.

1729    

20. feb            Eid.                  Gunder Knudtsen Hittre og Anne Laersdatter                                             Laers

Faddere: baaren af Karen Knudsdatter Aass, Berthe Amundsdatter Skafveraach, mandfaddere: Joen Andersen Aass, Abraham Hansen Kiørholt.

 

20. feb            Eid.                  Ifver Skajesen Nøttelandstranden og Gurj Laersdatter                                Olle

Faddere: baaren af Ingeborg Skajesdatter Aass, Lispet Skajesdatter Klep, mandfaddere: Anders Olsen Ørreviig, Ellef Hansen Kiørholt.

 

21. feb            Eid.                  Toldskrifver Frederich Provps og Daarthe Jensdatter Holtte                      Magdallene

Faddere: baaren af Madamme Tolder Koefodt, Søsteren Jomfrue Brandborg, mandfaddere: Hr. Cancelieraad og Capitain Hans Hollomboe, Hr. Tolder Hans Koefodt.

 

27. feb            Eid.                  Otter Olsen Røra og Christense Halfvorsdatter                                          Olle

Faddere: baaren af Karen Iversdatter Rørarøe, Ingeborg Olsdatter Aachlungen, Karen Andersdatter Rørarøe, mandfaddere: Niels Thorbiørnsen Kiendallen, Anders Halfvorsen Ramberg, Hans Olsen Kiendallen.

 

2. mar             Eid.                  Jahn Giertsen Udsler og Karen Frriis                                                           Giert Usler

Faddere: baaren af Madamme Daarthe Maria Rasmusdatter, Maren Pedersdatter, Monsiur Petter Klomand i Scheen, Mons. Niels Aall.

1729      

4. mar             Sil.                   Jens Michelsen Tormodsrøe og Inger Laersdatters

første ægte barn ved nafn                                                                           Daarthe

Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solfverøe, Maren Laersdatter Iisseland, Kirsten Michelsdatter Søeland, mandfaddere: Peder Olsen Tvetten og Anders Nielsen Tosholt.

 

4. mar             Sil.                   Knudt Halfvorsen Søndre Gunsholt og Hellie Gullechsdatters

første ægte barn                                                                                          Giørrand

Faddere: baaren af Anne Andersdatter Ovestad, Hellie Halfvorsdatter Gunsholt, mandfaddere: Monsiur Niels Friis, Mons. Proviantskriver Petter fra Laurvigen.

 

13. mar           Eid.                  Ingebredt Annundsen Øferaasen og Inger Laersdatters

første ægte barn ved nafn                                                                           Amund

Faddere: baaren af Karen Hansdatter Lunde, Magnill Hansdatter, mandfaddere: Laers Olsen Lunde, Halfvor Hansen Svendholt, Hans Annundsen Øfreaasen.

 

13. mar           Eid.                  Niels Andersen Kusk og Sidselle Trulsdatter fra Osebachen                       Gurj

Faddere: baaren af Medemeselle Maren Holst, Gunnill Arnisdatter, mandfaddere: Friderich Christian Canseliraads tiener, Niels Nielsen Klefven, Laers Jensen Ossebachen.

 

19. mar           Eid.                  Hans Jensen Tvetten og Karen Simmensdatter                                           Maren

Faddere: baaren af Martha Simmensdatter Herrøe, Kirsten Pettersdatter, mandfaddere: Eggert Simmensen Sandøen, Iver Jensen Sundbye (i Stokke JO), Christopher Knudtsen.

1729     

20. mar           Sil                    Kittill Olsen Solfverøe Ejet og Maren Joensdatter                                      Maren

Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Sølfverøe, Hellie Olsdatter Søeland, Marj Nielsdatter Sølfverøe, mandfaddere: Michel Sigursen Søeland, Gunder Nielsen Solfverøe.

 

20. mar           Sil.                   Peder Finsen Guurholt Ejedt og Marj Olsdatters ægte barn

                                               hiemmedøbt ved nafn                                                                                  Niels

Faddere: baaren af Anne Errichsdatter Øfrebøe, Ingeborg Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Olle Olsen Guurholt, Michel Solfvesen Øfrebøe, Halfvor Olsen Guurholt.

 

23. mar           Eid.                  Eet u-ægte barn, udlagt till fader een Gevorben soldat

                                               ved nafn Anders Errichsen moderen Karen Jensdatter Tangen     

                                               barns nafn                                                                                                  Live

Faddere: baaren af Anne Maria Jensdatter Tangen, Anne Torbiørnsdatter, mandfaddere: Anders Andersen, Michell Jensen.

 

30. mar           Eid.                  Hendrich Halfvorsen og Maren Andersdatter fra Ossebachen                     Halfvor

Faddere: baaren af Kirsten Thorsdatter, Martha Andersdatter, Hans Halfvorsen, Hellie Hansen Lie.

 

10. apr            Eid.                  Olle Søfrensen Lunde og Marj Olsdatters første ægte barn                       Olle

Faddere: baaren af Inger Hansdatter Nordall, Marj Andersdatter Qvæstad, Anne Torcheldsdatter Hasler, mandfaddere: Errich Olsen Lunde, Laers Olsen Lunde, Jacob Olsen Questad.

1729      

19. apr            Sil.                   Olle Olsen Rød og Gunnill Pedersdatter første ægte barn                          Olle

Faddere: baaren af Anne Arnisdatter Ovestad, Giørand Olsdatter Røe, mandfaddere: Kiell Svendsen Ovestad, Lars Pedersen Søntvedt og Nirj Olsen Røe.         

 

1. mai             Eid.                  Halfvor Gundersen Øfveraasen og Berthe Annundsdatter                          Gunder           

Faddere: baaren af Inger Laersdatter Øfveraasen, Magnille Hansdatter Svendholt (Svinholt i Gjerpen JO), mandfaddere: Hans Svendholt, Annund Andersen Øveraasen, Hans Gundersen Svendholt.

 

15. mai           Sil                    Olle Jacobsen Kløfverød og Maren Rasmusdatter                                      Jacob

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Præstegaarden, Margrette Knudtsdatter Kløfverøe, mandfaddere: Ingebredt Laersen Iisseland, Laers Pedersen Søndtvedt, Jacob Olsen Øfrebøe.

 

28. mai           Eid.                  Mr. Jemmes Boeman og Madamme Else Brinch                                        Hanna

Faddere: baaren af Frue Canselieraad Deichmand, Bennedia Hendricha Berg, mandfaddere: Hr. Canselieraad Leopoldus ved Vold, Een Engelskmand Mr. Mastrom og Jarrle, Mons. Hans Kiærull.

 

7. jun               Sil.                   Anders Isachsen Haachstad og Karen Laersdatter                                     Jacob

Faddere: baaren af Maren Laersdatter Iisseland, Inger Laersdatter Tormodsrøe, mandfaddere: Peder Joensen Hochstad, Ingebredt Laersen Iisseland og Gunder Nielsen Solfverøe.

1729      

12. jun             Eid.                  Niels Nielsen Klefven og Maren Rejersdatter fra Ossebachen                   Jørgen

Faddere: baaren af Medemeselle Gretten Josten, Medemeselle Karen Boemand, mandfaddere: Mons. Tommas Bugge, Mons. Niels Aall.

 

28. jun             Eid.                  Hr. Tolder Hans Koefodt og Madamme Susanna Errensdatter                  

(Het hun ikke Anna Susanne Brandenburg? JO)                                          Berte Margrette

Faddere: baaren af Frue Cancelieraad Leopoldus paa Biørntvedt, Jomfrue Berg, mandfaddere: Hr. David Monradt, Rasmus Nielsen i Scheen, Mons. Hendrich Brandborg.

 

10. jul              Eid.                  Hans Olsen Lander og Daarthe Nielsdatter                                                 Berthe

Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Anne Thorchelsdatter Lunde, mandfaddere: Ole Søfrensen Lunde, Ole Søfrensen Møller.

 

31. jul              Sil                    Mattis Jacobsen Søntvedt og Martha Pedersdatter                                    Kirsten

Faddere: baaren af Kirsten Nielsdatter Iisseland, Maren Laersdatter Island, mandfaddere: Christen Errichsen Iisseland, Gunder Nielsen Solfverøe.

 

1. aug              Eid.                  Philipus Fransius Jordan første ægte barn

(Hans hustru Maren Jensdatter Holst er ikke nevnt. JO)                             Kiirsten

Faddere: baaren af Frue Canselieraad, Canselieraad Leopoldus De Deichmands, Grette Josten, mandfaddere: Canselieraad Leopoldus ved Waall, Amptmand Christian Berg, Tolder Hans Koefodt.

1729      

28. aug            Eid.                  Eggert Laersen Skafveraager Ejet og Anne Knudtsdatter                           Laers

Faddere: baaren af Karj Knudtsdatter Aass, Maria Andersdatter Ørreviig, mandfaddere: Bendt Knudtsen Aass, Even Andersen Ørreviig.

 

11. sep            Sil.                   Michel Solfvesen Øfrebøe og Anne Errichsdatter                                       Olle

Faddere: baaren af Karji Errichsdatter Tosholt, Ingeborg Sofvesdatter Sorbøe, mandfaddere: Siergiant Christopher og Anders Nielsen Tosholt, Jacob Olsen Øfrebøe.

 

18. sep            Eid.                  Christopher Andersen Hejestad og Anne Hansdatter                                 Ingebredt

Faddere: baaren af Anne Ingebredtsdatter Lunde, Berthe Hansdatter Rødningen, Giertrud Laersdatter Hejestad, mandfaddere: Christen Olsen Lunde, Hans Rasmusen P..?, Anders Laersen Hejestad.

 

29. sep            Eid.                  Halfvor Pedersen Salboen og Magdallene Andersdatter                            Maria

Faddere: baaren af Anne Olsdatter Bache, Maria Andersdatter Ørreviig, mandfaddere: Anders Olsen Ørreviig, Hans Nielsen Lunde, Even Andersen Ørreviig.

 

29. sep            Eid.                  Laers Pedersen Grafva og Anne Andersdatter                                            Lispet

Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Lunde, Sara Hansdatter Bache, mandfaddere: Peder Laersen Grafva, Laers Laersen Søndre Røe, Jacob Nielsen Lunde.

1729      

2. okt               Eid.                  Errich Olsen Lunde og Karen Nielsdatter                                                    Niels

Faddere: baaren af Inger Hansdatter Nordal, Amborg Qvæstad, mandfaddere: Ole Søfrensen Lunde, Lars Olsen Lunde.

 

2. okt               Sil.                   End fremmedt mand fra Nommedals Svend Gundersen 

                                               og moderen Hellie Larsdatter paa Søeland Ejet

                                               deris ægte barn ved nafn                                                                             Gurj                

Faddere: baaren af Hellie Olsdatter Søeland, Kirstj Michelsdatter Søeland, mandfaddere: Niels Joensen Søeland, Niels Michelsen Søeland.     

 

2. okt               Sil.                   Eet u-ægte barn moderen Tonne Christensdatter fra Sorbøe

                                               faderen udlagt Anders Joensen tiente paa Sorbøe og nu

                                               er under de Gevoerene barn nafn, hiemmedøbt,                                       Christensse           

Faddere: baaren af Anne Errichsdatter Øfrebøe, Ingeborg Solfvesdatter Sorbøe, Inger Christensdatter Sobøe, mandfaddere: Jens Christensen Sobøe, Michel Jacobsen Torsholt.           

 

7. okt               Eid.                  Sallige Olle Søfrensen Møller og Magdalene Nilsdatter                            Olle                                                                           

Faddere: baaren af Marj Nielsdatter Lunde, Gunnill Laersdatter Grønsholt, mandfaddere: Knudt Andersen Traaholt, Laers Olsen Lunde, Hans Hansen Traaholt.

 

9. okt               Eid.                  Tygge Nielsen og Magnill Laersdatter fra Ossebachen                              Christian

Faddere: baaren af Inger Margrette Hendrichsdatter Honne, Inger Hansdatter Settere, mandfaddere: Even Rolfsen, Peder Olsen, Hans Sifvertsen.

1729      

9. okt               Eid.                  Errich Annundsen Landgangen og Anne Jansdatter                                    Marj

Faddere: baaren af Ellj Nielsdatter Landgangen, Inger Olsdatter Landgangen, mandfaddere: Jørgen Gundersen Rødningen, Laers Andersen Nøchlegaard, Laers Olsen Landgangen.

 

19. okt             Eid.                  Abraham Joensen Grinnen og Marj Amundsdatter                                     Niels

Faddere: baaren af Ellj Nielsdatter Landgangen, Aasse Nielsdatter Sønsaassen, mandfaddere: Prods Andersen Nøchlegaard, Anders Knudtsen Lander.

 

6. nov              Eid.                  Aabenbare skrifte: Tonne Christensdatter till barnefader udlagt

                                               till barnefader udlagt Anders Joensen tiente og sov paa Sorbøe

 

13. nov            Eid.                  Olle Olsen paa Ragnillrøe Eje i Qvælle Sougns ægte barn                        Ole

Faddere: baaren af Anne Ellingsdatter Bache, Anne Villumsdatter Ragnillrøe, mandfaddere: Ole Villumsen Ragnillrøe, Hans Laersen Aarholt.

 

20. nov            Eid.                  Laers Hansen Valler og Anne Catrine Pedersdatter                                    Hellene

Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter, Gunnille Arnisdatter, mandfaddere: Corpurall Amund Laersen, Laers Laersen Ossebachen.

1729      

27. nov            (Eid. JO)          Laers Andersen Nøchlegaard og Maren Isachsdatter                                 Gunnill

Faddere: baaren af Ingeborg Olsdatter Basseboe, Giørand Annunsdatter Hallevarp, Anne Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Prods Andersen Nøchlegaard, Olle Prodsen Nøchlegaard.

 

11. des            Eid.                  Olle Joensen Sollj og Anne Arnisdatter                                                        Joen

Faddere: baaren af Ellj Pedersdatter Kiendallen, Aasse Nielsdatter Sønsaassen, mandfaddere: Arne Iversen Sollj, Niels Olsen Viersdallen, Knudt Arnesen Sollj.

 

27. des            Sil.                   Anders Nielsen Tosholt og Karen Errichsdatter                                           Povel

Faddere: baaren af Anne Errichsdatter Øfrebøe, Gunill Guldbrandsdatter Tufdall, mandfaddere: Olle Laersen Tufdall, Michel Solfvesen Øfrebøe, Michel Jacobsen Tosholt.

 

 

1730

 

22. jan             Eid.                  Anders Laersen Grafva og Anne Skajesdatter                                             Laers

Faddere: baaren af Anne Joensdatter Aass, Daarthe Skajesdatter Klep, mandfaddere: Laers Knudsen Aass, Olle Christensen Øfre Lunde.

 

22. jan             Eid.                  Pubpliche Aabenbare skrifte: Karen Olsdatter Præstegaarden,

udlagt till barnefader Ingebredt Hansen.

 

29. jan             Eid.                  Aabenbare skrifte: Ingebredt Hansen Kiøllenes?

 

29. jan             Sil.                   Olle Laersen Qviselen og Ellj Willumsdatter                                               Niels   

Faddere: baaren af Kirsten Tostensdatter Ragnillerøe, Marj Willumsdatter Ragnillerøe, mandfaddere: Olle Olsen Guurholt, Peder Michelsen Qvisselen, Povel Olsen Kiste.  

 

29. jan             Sil.                   Olle Olsen Haachstad Ejet og Karen Knudtsdatter                                     Aaste

Faddere: baaren af Hellje Olsdatter Søeland, Aslof Ellefsdatter Huuset, Kirstj Knudtsdatter Øfrebøe, mandfaddere: Ingebredt Laersen Iisseland, Povell Olsen Groerøe.

1730  

2. feb              Eid.                  Niels Thorchelsen Slevolden og Anne Rejersdatter                                     Thorchell

Faddere: baaren af Marthe Thorchelsdatter Hovgholt, Kirsten Thorchelsdatter Hasler, mandfaddere: Hans Ellefsen Lillegaarden, Hans Thorchelsen, Peder Rejersen Flaachstad.

 

8. feb              Eid.                  Soldat Mogens Thronsen af Capitajen Petter Pomvels Compagnie

                                               og Lispet Pettersdatters første ægte barn ved nafn                                    Thron

Faddere: baaren af Medemeselle Margrette Pedersdatter, Medemeselle Berthe Ingebredtsdatter Bomhof, mandfaddere: Niels Svendsen Svendske, Brynnil Andersen.

 

8. feb              Eid.                  Christen Olsen Qvæstad og Maren Andersdatter                                       Olle

Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Marj Olsdatter Lunde, Karen Thorchelsdatter Hasler, mandfaddere: Niels Olsen Viersdallen, Laers Søfrensen Qvæstad, Jacob Olsen Qvæstad.

 

12. feb            Sil.                   Laers Nielsen Suurdallens og Sidsselle Andersdatters

ægte barn, hiemmedøbt                                                                             Anne

Faddere: baaren af Anne Arnisdatter Ovestad, Berthe Olsdatter Kiiste, mandfaddere: Kiell Svendsen Ovestad, Povell Olsen Kiiste.

 

8. feb              Eid.                  Aabenbare skrifte: Ingebret Hansen Lunde.

1730    

19. feb            Eid.                  Anders Halfvorsen Trompis og Anne Nielsdatters ægte barn ved nafn        Maren

Faddere: baaren af Inger Hansdatter Nordall, Anne Jørgensdatter Sillien, mandfaddere: Niels Thollefsen Ødegaarden, Laers Amundsen Buer.

 

22. feb            Eid.                  Aabenbare skrifte: Pernille Pedersdatter

udlagt till barnefader Ingebret Hansen Lunde.

 

26. feb            Sil.                   Thor Evensen Holtis og Berthe Pedersdatters

første ægte barn ned nafn                                                                          Peder             

Faddere: baaren af Hellie Olsdatter Søeland, Sara Tynnisdatter Tvetten, mandfaddere: Peder Olsen Tvetten, Vettele Pedersen Høysæt, Vettele Tynnisen Tvetten.

 

18. mar           Eid.                  Christen Olsen og Kirstj Nielsdatter fra Ossebachen                                  Niels

Faddere: baaren af Aassemaria Annunsdatter paa Tolboen, Gunnill Arnisdatter, mandfaddere: Samuel Søfrensen Baj, Christen Giertzsen.

 

19. mar                Sil.                          Ole Laersen Tufdall og Gunnill Gullbrandsdatter                              Anders

Faddere: baaren af Anne Errichsdatter Øfvrebøe, Karj Errichsdatter Tosholt, mandfaddere: Michel Solfvesen Øfvrebøe, Anders Nielsen Tosholt, Jacob Olsen Øfvrebøe.

1730    

22. mar                Eid.                        Eet u-ægte barn ved nafn Olle moderen Karen Olsdatter Præstegaarden

                                                           faderen Ingebredt Hansen                                                               Olle

Faddere: baaern af Gunnill Pedersdatter Døviig, Anne Laersdatter Mulle, mandfaddere: Erland Pedersen Vaatteklef, Svend Olsen.

 

25. mar           Eid.                  Jørgen Andersen og Karen Hansdatter fra Ossebachen                              Jacob

Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter, Ingeborg Sifvertsdatter, mandfaddere: Lorens Hansen, Skreder Henning Diderich Mejer.

 

25. mar           Eid.                  Annund Gundersen og Ingeborg Nielsdatter fra Ossebachen                     Christopher

Faddere: baaren af Anne Margrette Uldrichsdatter, Sirj Pedersdatter, mandfaddere: Laers Jensen, Niels Christensen Juull.

 

26. mar           (Eid. JO)          Eet u-ægte barn ved nafn Maren, moderen Karj Thorsdatter

                                               er nu udj paa Sønsaass eje, udlaget til barnefader gevorben

                                               soldat Niels Pedersen Røtua                                                                      Maren

Faddere: baaren af Anne Jansdatter Landgangen, Emmeræns Jørgensdatter, mandfaddere: Hans Gundersen Hallevarp.

 

11. apr            Eid.                  Torgier Rejersen Flaachstad og Marj Christensdatter                                 Rejer

Faddere: baaren af Anne Amundsdatter Flaachstad, Anne Olsdatter, Laers Søfrensen Qvæstad, Peder Rejersen Flaachstad.

1730    

16. apr            Eid.                  Laers Knudtsen Aass og Karen Knudtsdatter                                            Ingebredt

Faddere: baaren af Anne Joensdatter Aass, Maria Knudtsdatter Grafva, mandfaddere: Joen Andersen Aass, Hans Knudtsen Grafva.

 

23. apr            Eid.                  Hans Annundsen Røds og Ingeborg Hansdatter deris første ægte barn       Hans

Faddere baaren af Berthe Hansdatter Hovgholt, Inger Laersdatter Røe, Kirsten Nielsdater Hovgholt, mandfaddere: Annund Andersen Øfvreaasen, Thor Andersen Røe, Olle Laersen Røe.

 

23. apr            Eid.                  Niels Jensen Kaachersvold og Maren Christophersdatter                           Jens

Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Sønsaasen, Ellj Nielsdatter Landgangen, Aasse Nielsdatter Sønsaasen, mandfaddere: Laers Prodsen Hallevarp, Olle Prodsen Nøchlegaard, Laers Ollsen Landgangen.

 

26. apr            Eid.                  Mons. Niels Nielsen Aals og Margrette Nielsdatter Jostens,

                                               første ægte barn ved nafn                                                                          Kiersten

Faddere: baaren af Frue Cancelieraads, Madamme Boemands Else Brinch, mandfaddere: Hr. Cancelieraad Leopoldus, Cancelieraad ved vold Leopoldus, Hr. Amptmand Christiand Bergh, Mons. Hendrich Malling.

 

1. mai             Eid.                  Friderich Provhs og Daarthe Jensdatter Holtis ægte barn                            Elisabeth Sophia

Faddere: baaren af Frue Cancelieraads Kirsten Brinch, Madamme Boemands Else Brinch, mandfaddere: Hr. Cancelieraad Leopoldus ved vaald, Hr. Amptamnd Christiand Bergh, Contraliur de Rohde.

1730    

7. mai             Eid.                  Hans Thorchelsen Ørristvedts og Sara Andersdatters første ægte barn        Anne

Faddere: baaren af Marthe Thorchelsdatter Hovgholt, Magnill Andersdatter Ørristvet, mandfaddere: Anders Ørristvedt, Niels Thorchelsen Slevolden, Anders Nielsen Hovgholt.

 

18. mai           Eid.                  Jens Laersen Røds og Maren Iversdatters første ægte barn ved nafn           Maren            

Faddere: baaren af Berthe Pedersdatter, Anne Thorbiørnsdatter, mandfaddere: Hans Annundsen Røe, Olle Laersen Røe.

 

29. mai           Eid.                  Hans Solfvesen Tangen og Maren Christensdatter                                       Boel

Faddere: baaren af Medemeselle Martamaria Annundsdatter paa Tolboen, Karen Nielsdatter, mandfaddere: Rolf Laersen Herrøen, Olle Jensen Tangen.

 

11. jun             Eid.                  Olle Prodsen Nøchlegaards og Ingeborg Hansdatters

første ægte barn ved nafn                                                                          Margrette

Faddere: baaren af Giørrand Annundsdatter Hallevarp, Emmerens Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Hans Trulsen Lønnebache, Knudt Andersen Traaholt og Niels Prodsen Nøchlegaard.

 

18. jun             Eid.                  Anders Andersens til (”Tiener” hos. JO) Provhs og Ellj Abrahamsdatters

første ægte barn ved nafn                                                                           Inger

Faddere: baaren af Maren Rolfsdatter, Anne Chatrine Justsdatter, mandfaddere: Laers Hansen Smed, Laer Laersen.

1730    

18. jun             Sil.                   Olle Rejersen Kiste og Maren Halfvorsdatter                                             Rejer

Faddere: baaren af Kirsten Evensdatter Ovestad, Karen Johannisdatter Eje, mandfaddere: Even Simmensen Kiiste, Olle Christensen Kiiste, Søfren Johannisen Eje.

 

18. jun             Sil.                   Asbiørn Olsen og Berthe Pedersdatter                                                        Johannis

Faddere: baaren af Gunnill Guldbrandsdatter Tufdal, Rønnof Olsdatter Serchland, mandfaddere: Gunder Andersen Sagen, Peder Halfvorsen Serchland, Tov Olsen Guurholt.

 

18. jun             Sil.                   Gunder Andersen (Skulle trolig vært Hansen. JO) Yttre Næs

og Giertrud Jacobsdatter                                                                             Anders

Faddere: baaren af Anne Torsdatter Qviselen, Lispet Pedersdatter Qviselen, mandfaddere: Moegens Rejersen Dallen, Peder Holgersen Dallen.

 

19. jun             Eid.                  fra Ossebachen Tomis Uldrichsen Buggis og Anna Povelsdatters

 ægte barn                                                                                                   Uldrich Frederich

Faddere: baaren af Madamme Bowmands, Madamme de Rohdis, Jomfrue Berg, Hr. Capitaien Hans Holmboe, Tolder Koefodt, Sign Skipper (Ingen navn. JO), Sign Jacob Toch.

 

24. jun             Eid.                  Olle Ingebredtsen og Ingeborg Olsdatter                                                      Olle

Faddere: baaren af Berthe Ingebredtsdatter Smecherøe, Kirsten Hansdatter Sætteret, mandfaddere: Sigur Aslachsen Aachlungen, Olle Willumsdatter Ragnilrøe, Christen Nielsen Kiendallen.

1730    

25. jun             Eid.                  Gunder Hansen Holte og Ellj Abrahamsdatter                                              Martha

Faddere: baaren af Karen Pedersdatter Sillien, Maren Christensdatter Flaachstad, mandfaddere: Olle Søfrensen Lunde, Errich Olsen Lunde, Christopher Olsen tienner paa Silien.

 

9. jul                Eid.                  Halfvor Hansen (Skulle trolig vært Gundersen. JO) Øfvreaasen

og Berthe Annundsdatter                                                                             Anne

Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Magnill Hansdatter Svendholt, mandfaddere: Annund Andersen Øfvreaasen, Errich Olsen Lunde, Halfvor Mogensen Svendholt.

 

16. jul              Eid.                  Hans Bojesen Stribolt og Maren Nielsdatter                                               Sara Cathrine

Faddere: baaren af Madamme Niels Aalls Grette Josten, Medemmeselle Karen Jensdatter Boemands, mandfaddere: Mons. Tommas Uldrichsen Bugge, Hans Kiærrull.

 

20. jul              (Eid. JO)          Mr. Evert Jarrel og Madamme Anne Jarrels deris ægte barn                       Else

Faddere: baaren af Madamme Else Boemand, Jomfrue Bergs, mandfaddere: Joseph Kolliier, Mons. Hans Kiærrull.

 

23. jul              Eid.                  Niels Annundsen Sønsaasen og Anne Pedersdatter                                     Kirsten

Faddere: baaren af Aasse Laersdatter Viersdallen, Gurj Hansdatter, mandfaddere: Niels Jensen Kaachersvold, Amund Annundsen Landgangen. Iver Arnesen Sollj.

1730  

26. jul              Sil.                   Aabenbare skrifte: Asbiørn Olsen Serchland og huustru Berthe Christensdatter

 

26. jul              Sil.                   Jens Torsen Sønstvedt og Anne Hansdatter                                                Ragnill

Faddere: baaren af Hellie Olsdatter Søeland, Kirsten Nielsdatter Iisseland, Marj Nielsdatter Solfverøe, mandfaddere: Ingebredt Laersen Iisseland, Gunder Nielsen Solfverøe.

 

30. jul              Eid.                  Aabenbare skrifte: Anne Joensdatter Grinnen udlagt til barnefader Knudt Arnesen Sollj.

 

6. aug              Eid.                  Olle Hendrichsen Døvigen og Ragnill Thorchelsdatter                               Anne

Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Lunde, Karj Thorchelsdatter Hasler, mandfaddere: Thorchell Søfrensen Hasler, Hans Hansen Traaholt.

 

16. aug            Sil.                   Sal. Anders Pedersen Moeholt og Ingeborg Simmensdatter                       Anders

Faddere: baaren af Marthe Søfrensdatter Moeholt, Gierthrud Jacobsdatter Næsset, mandfaddere: Rejer Tollefsen Naphug, Søfren Johannisen Eje.

1730    

16. aug            Sil.                   Nirj Halfvorsen og Hollie Halfvorsdatter Gunsholt                                      Olle

Faddere: baaren af Hellie Gullichsdatter Gunsholt, Ingeborg Gullichsdatter Engelstad, mandfaddere: Kiell Svendsen Ovestad, Hellie Joensen Gunsholt, Aannj Olsen Røe.

 

20. aug            Eid.                  Knudt Annundsen Skrabbeklevf og Marthe Andersdatter                           Kirsten

Faddere: baaren af Marj Abrahamsdatter Ørristvedt, Sara Andersdatter Stridsklef, Marj Annundsdatter Hvallen, mandfaddere: Anders Steffensen Ørristvedt, Hans Olsen Gundeklef.

 

20. aug            Eid.                  Olle Svendsen Vallers og Ellj Laersdatters ægte barn                                 Karen

Faddere: baaren af Aasse Laersdatter Viersdallen og Anne Laersdatter Mulle, mandfaddere: Laers Jensen Mulle, Niels Amundsen Valler og Erland Pedersen Vaatteklef.

 

31. aug            Eid.                  Olle Christensen Øfre Lundes og Anne Annundsdatters

første ægte barn                                                                                          Christen           

Faddere: baaren af Anne Olsdatter Bache, Sara Hansdatter Grafva, Berthe Christensdatter Øfre Lunde, mandfaddere: Niels Olsen Lunde, Jacob Nielsen Lunde.

 

31. aug            Eid.                  Christopher Olsen og Marthe Hansdatter fra Lillegaarden

                                               deris første ægte barn                                                                                 Jacob

Faddere: baaren af Gunnill Pedersdatter Døvig, Anne Olsdatter, mandfaddere: Thorchell Søfrensen Hasler, Niels Thorchelsen Slevolden, Even Olsen Rødningen.

1730  

3. sep              Sil.                   Olle Olsen Rød og Gunnill Pedersdatter                                                      Peder

Faddere: baaren af Maren Joensdatter Surdallen, Ingeborg Halfvorsdatter Gunsholt, Lispett Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Kiell Svendsen Ovestad og Knudt Halfvorsen Gunsholt og Aanj Olsen Røe.

 

3. sep              Sil.                   Niels Joensen Søeland og Hellie Olsdatter                                                  Engvold

Faddere: baaren af Anne Jacobsdatter Tvetten, Inger Laersdatter Tormodsrøe, Aaste Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Michel Sigursen Søeland, Ingebredt Laersen Iisseland, Niels Michelsen Søeland.

 

3. sep              Sil.                   Laers Pedersen Søndtvedt og Aaste Olsdatter                                            Martha

Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solfverøe, Kirsten Michelsdatter Søeland, mandfaddere: Jens Christensen Sorbøe, Olle Jacobsen Kløfverøe, Jacob Olsen Øfvrebøe.

 

10. sep            Eid.                  Hendrich Halfvorsen og Maren Andersdatter fra Ossebachen                    Halfvor

Faddere: baaren af Maren Nielsdatter Osebachen, Else Nielsdatter, mandfaddere: Niels Andfinsen Hovgholt, Niels Olsen Hovgholt.

 

10. sep            Eid.                  Olle Svendsen Vallers og Ellj Laersdatters ægte barn ved nafn                   Karen

                                               (Det kan se ut som om denne dåpen er ført to ganger, 20. aug og 10. sep? JO)

Faddere: baaren af Aasse Laersdatter Mulle, mandfaddere: Laers Jensen Mulle, Niels Amundsen Valler, Erland Pedersen Vaateklef.

1730    

16. sep            Eid.                  Peder Harrallsen Stuelens og Sara Andersdatters

første ægte barn ved nafn                                                                           Laers

Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Lander, Anne Harrallsdatter Stuelen, mandfaddere: Anders Pedersen Stuelen, Anders Jacobsen RøeSættere, Laers Pedersen Langangen.

 

17. sep            Eid.                  Laers Jensen og Marj Knudtsdatter fra Ossebachen                                   Margrette

Faddere: baaren af Abell Olsdatter, Ellse Nielsdatter, mandfaddere; Hans Nielsen, Brynnill som tiente Hr. Cancelieraad.

 

17. sep            Eid.                  Guldbrand Povelsen Oxsum og Karj Søfrensdatter                                     Ragnill

Faddere: baaren af Anne Povelsdatter Traaholt, Inger Knudtsdatter Traaholt, mandfaddere: Rollef Gundersøn Oxsom, Hans Hansen Thraaholt.

 

23. sep            Eid.                  Bendt Knudtsen Aass og Ingeborg Skajesdatter                                         Maria

Faddere: baarn af Karj Knudtsdatter Aass, Maria Kundtsdatter Tvetten, mandfaddere: Joen Andersen Aass, Gunder Knudtsen Hittre.

 

1. okt               Eid.                  Ingebredt Annundsen Rød og Inger Laersdatter                                         Laers

Faddere: baaren af Ingeborg Hansdatter Røe, Kirsten Nielsdatter Hovgholt, mandfaddere: Annund Amundsen Øfvreaassen, Halfvor Hansen Øfvreaassen, Olle Laersen Røe.

1730  

11. okt             Eid.                  Siergiant Sifvert Laersen Bachiis og Maren Rolfsdatters

ægte barn ved nafn                                                                                      Ellen

Faddere: baaren af Madamme Hr. Friderich Mejers, datteren Medemeselle Ingeborg Catrine Mejer, mandfaddere: Hr. Errentsfredt Schveder, Monsiur Friderich Prowh, Monsiur Casper Mejer.

 

15. okt             Eid.                  Olle Solfvesen Flaatten og Daarthe Nielsdatter                                          Karen

Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Flaatten, Anne Thorbiørnsdatter, mandfaddere: Peder Nielsen Klefstranden, Olle Pedersen Corporall.

 

15. okt             Eid.                  Niels Olsen Hovgholt og Marthe Thorchelsdatter                                       Maren

Faddere: baaren af Berthe Hansdatter Hovgholt, Anne Rejersdatter Slevolden, Kirstj Nielsdatter Hovgholt, mandfaddere: Hans Thorchelsen Stridsklef, Anders Nielsen Hovgholt.

 

22. okt             Eid.                  Amund Annundsen Landgangen og Ellj Nielsdatter                                     Olle

Faddere: baaren af Maren Amundsdatter Lønnabache, Inger Olsdatter Landgangen, mandfaddere: Niels Jensen Kaachersvold, Anders Lander, Laers Olsen Landgangen.

 

22. okt             Eid.                  Thor Rolfsen Rødningen og Anne Hansdatters ægte barn                           Rolf    

                                               (Skulle trolig ha vært Berthe Hansdatter, ikke Anne Hansdatter. JO)

Faddere: baaren af Gurj Pedersdatter Skiælsviig, Maren Rolfsdatter Skiælsviig, mandfaddere: Even Andersen Ørreviig, Anders Steffensen Ørristvet.

1730   

31. okt             Eid.                  Olle Sifvertsen og Rebecha Povelsdatter

 Bøydevecters? ægte barn ved nafn                                                            Margrette

Faddere: baaren af Medemeselle Margrette Pedersdatter hos Cancelieraad, Christen Søfrensdatter, mandfaddere: Olle Søfrensen og søn Anders Olsen.

 

17. des            Eid.                  Hans Nielsen og Annemargrette Uldrichisdatter                                        Laers

Faddere: baaren af Madamme Buggis, Medemeselle Kirsten Malling, mandfaddere: Efvert Jarrell, Presepter Faber, Petter Salgaard.

 

17. des            Eid.                  Hans Sifvertsen og Anne Sophia Olsdatters ægte barn første                    Elisabet

Faddere: baaren af Madamme de Rohdis, Madamme Prowfs, mandfaddere: Niels Aall, Mons. Hans Kiærrull, Niels Joensen.

 

17. des            Eid.                  Jørgen Bendtsen Ødevald og Anne Chatrine Andersdatter                        Sophie Helvig

Faddere: baaren af Gunnill Pedersdatter Døviig, Anne Laersdatter Muulle, mandfaddere: Hans Alfsen Ørristvedt, Niels Olsen Hovgholt, Søfren Andersen fra Brevig.

 

17. des            Eid.                  Errent Hansen og Marj Hansdatters

første barn, var troelovet, ved nafn                                                            Berthe

Faddere: baaren af Medemeselle Margrette Pedersdatter Fru Cancelieraads, Anne Arnesdatter, mandfaddere: Siergient Sivert Laersen Bache, Laers Andersen Grefsent, Skredder Henning Diderich Mejer.

 

 

1731

 

1. jan               Eid.                  Michell Søfrensen Flaachstad og Anne Amundsdatter                                Jacob

Faddere: baaren af Karen Pedersdatter Sillien, Berthe Amundsdatter Skafveraach, mandfaddere: Vettele Amundsen, Even Andersen Ørreviig, Joen Børresen Skafveraach.

 

6. jan               Eid.                  Olle Søfrensen Lunde og Maren Olsdatter                                                  Hans

Faddere: baaren af Karj Nielsdatter Lunde, Marthe Christensdatter Lunde, mandfaddere: Michel Laersen Setteret, Christoffer Tollefsen Aaltvedt, Ingebredt Hansen Lunde.

 

13. jan             Eid.                  Corpurall Giert Moegensen fra Ossebachen og Gunnill Olsdatter             Maren

Faddere: baaren af Medemeselle Margrette Pedersdatter paa Biørrnntvedt, Christinne Søfrensdatter, mandfaddere: Mons. Laers Andersen Grefsendt, Halfvor Jobsen Arveschovh.

 

14. jan             Eid.                  Gunder Jørgensen og Anne Pedersdatter Sønsaasdallen                            Jørgen

Faddere: baaren af Anne Jansdatter Landgangen, Ellj Pedersdatter Røtua, mandfaddere: Jørgen Gundersen Rødningen, Niels Jensen Kaachersvold, Simmen Jørgensen Rødningen.

 

21. jan             Eid.                  Stoed Søfrensen Smecherøe og Berthe Ingebredtsdatter                           Karj

Faddere: baaren af Inger Hansdatter Nordahll, Karen Nielsdatter Lunde, Anne Jørgensdatter Sillien, mandfaddere: Hans Nielsen Lunde, Olle Ingebredtsen Aachlungen, Anders Olsen Nordal.

1731    

7. feb              Eid.                  Laers Olsen Lunde og Marj Nielsdatter                                                       Iver

                                               (Det står 7. januar og onsdag, men dette er vel feil. 7. februar er en onsdag, ikke 7. januar. JO)

Faddere: baaren af Berthe Pedersdatter Lunde, Ingeborg Steffensdatter, mandfaddere: Olle Søfrensen Lunde, Laers Olsen Lunde, Jacob Olsen Qvæstad.

 

12. feb            Sil.                   Laers Nielsen Suurdallen og Sidsselle Andersdatter                                    Karen

Faddere: baaren af Gunnill Pedersdatter Røe, Marj Rasmusdatter Kløfverøe, Giørran Olsdatter Røe, mandfaddere: Jacob Pedersen Præstegaarden, Niels Simensen Moeholt.

 

18. feb            Eid.                  Søfren Rasmusen Leerstangs og Ingeborg Thostensdatters

første ægte barn ved nafn                                                                           Helvig

Faddere: baaren af Gunnill Rasmusdatter i Brevig, Inger Andersdatter Leerstang, mandfaddere: Abraham Hansen Biønnæs, Anders Halfvorsen Ramberg, Jacob Andersen Leerstang.

 

21. feb            Eid.                  Ingebredt Jørgensen og Berthe Pedersdatter                                             Jørgen

Faddere: baaren af Ingeborg Sifvertsdatter, Sirj Pedersdatter, mandfaddere: Thor Andersen Røe, Michel Hendrichsen.

 

28. feb            Eid.                  Laers Amundsen Buer og Martha Gundersdatter                                       Gunnill

Faddere: baaren af Karen Amundsdatter Aachlungen, Kirstj Nielsdatter, mandfaddere: Christen Gundersen Haucheraasen, Niels Amundsen Valler, Ole Laersen Røe.

1731      

11. mar           Eid.                  Pubpliche Aabenbare skrifte: Anne Laersdatter Røe,

udlagt till barne fader Ingebredt Hansen i Præstegaarden.

 

18. mar           Sil.                   Peder Findsen og Marj Olsdatter Guurholt Eje                                           Fiind

Faddere: baaren af Karen Errichsdatter Tosholt, Ingeborg Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Olle Olsen Guurholt, Halfvor Olsen Guurholt, Tov Olsen Guurholt.

 

22. mar           Eid.                  Hellie Hansen Ljes (Li i Gjerpen. JO) og Margrette Olsdatter

                                               fra Ossebachen første ægte barn ved nafn                                                 Hellinne

Faddere: baaren af Medemeselle Kirsten Marie (Ingen etternavn. JO), Medemeselle Pernille Laersdatter, mandfaddere: Monsiur Laers Grefsendt, Michel Hendrichsen.

 

26. mar           Eid.                  Erland Pedersen Vaatteklef og Rebecha Pettersdatter                               Magdallenne

Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Ellj Laersdatter Valler, mandfaddere: Niels Hansen Lunde, Niels Amundsen Valler.

 

28. mar           Sil.                   Rejer Tollefsen Naphug og Anne Nielsdatter                                              Christen

Faddere: baaren af Giertrud Jacobsdatter Næsset, Karj Johannisdatter, mandfaddere: Hollie Joensen Gunsholt, Tormmas Holgersen.

1731     

5. apr              Eid.                  Sal. Jemes Boemand og Madamme Else Brinch                                         Jacobinna

Faddere: baaren af Frue Cancelieraads Kirsten Brinch, Karen Jemisdatter Boemand, mandfaddere: Hr. Daavid Mondradt, Hr. Errentsfredt Schveder, Tobias Hechmand i Scheen.

 

8. apr              Eid.                  fra Slemdall Peder Michelsen Qvisselen og Anne Torsdatter                     Isaach

Faddere: baaren af Berthe Ingebredtsdatter Smecherøe, Lispet Michelsdatter Qvisselen, mandfaddere: Niels Torbiørnsen Kiendallen, Thollef Michelsen Qvisselen.

 

17. apr            Eid.                  Niels Aall og Madamme Grette Josten                                                       Frandsitischa Susanna

Faddere: baaren af Frue Canselieraads Kirsten Brinch, Medemeselle Karen Jemesdatter Boemans, mandfaddere: Hr. Contraliur Uldrich Antonj de Rohde, Hans Kiærrull, Mons. Halvardius Borse.

 

20. apr            (Eid. JO)          Hans Olsen Kaassen og Daarthe Nielsdatter                                               Kirsten

Faddere: baaren af Berthe Ingebredtsdatter Smecherøe, Kirstj Hansdatter Sætteret, mandfaddere: Ole Søfrensen Lunde, Søfren Nielsen Grønsholt, Olle Olsen Aarholt.

 

22. apr            Eid.                  Iver Skajesen Nøttelandstranden og Gurj Laersdatter                                 Anne

Faddere: baaren af Karen Knudtsdatter Aass, Lispet Skajesdatter Klep, mandfaddere: Bendt Knudtsen Aass, Olle Rolfsen Skiælsviig.

1731     

29. apr            Eid.                  Amund Laersen Aass og Anne Joensdatter                                                 Ragnill

Faddere: baaren af Karen Knudtsdatter Aass, Ingeborg Laersdatter Søndre Røe, mandfaddere: Joen Andersen Aass, Bendt Knudsen Aass.

 

3. mai             Eid.                  Otter Olsen Røra og Christensen Halfvorsdatter                                         Maria

Faddere: baaren af Karen Iversdatter Rørarøe, Karen Andersdatter Døviig, mandfaddere: Niels Torbiørnsen Kiendallen, Anders Halfvorsen Ramberg, Hans Hansen Berg.

 

6. mai             Eid.                  Hans Jensen Tvetten og Karen Simmonsdatter                                           Simon

Faddere: baaren af Martha Simmonsdatter Herrøen, Inger Hansdatter Nordall, Karen Olsdatter Sandøen, mandfaddere: Siergiant Sifvert Laersen Bache, Anders Nielsen Lunde, Anders Olsen Kiær.

 

6. mai             Eid.                  Aabenbare skrifte: Laers Prodsen Hallevarp

 

14. mai           Eid.                  Eet u-ægte barn Anne Laersdatter Røes,

udlagt til barnefader Ingebredt Hansen, ved nafn                                      Inger

Faddere: baaren af Inger Laersdatter Røe, Kirstj Nielsdatter Hovgholt, mandfaddere: Jens Laersen Bechen, Olle Laersen Røe.

1731     

17. mai           Sil.                   Olle Jacobsen Kløfverøe og Maren Rasmusdatter                                     Else

Faddere: baaren af Margrete Knudtsdatter Kløfverøe, Berthe Søfrensdatter, mandfaddere: Anders Rasmusen Kløfverøe, Christen Rasmusen Kløfverøe.

 

20. mai           Eid.                  Niels Tollefsen Ødegaarden og Marthe Madtsdatter                                 Tollef

Faddere: baaren af Berthe Ingebredtsdatter Smecherøe, Anne Jørgensdatter Sillien, mandfaddere: Laers Olsen Lunde, Olle Tollefsen Nordal, Olle Laersen Nordall.

 

24. mai           Eid.                  Christen Nielsen paa Døvig og Anne Andersdatters

første ægte barn ved nafn                                                                          Peder

Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Lander, Anne Laersdatter Muulle, mandfaddere: Otter Olsen Røra, Hans Amundsen Traaholt, Anders Nielsen Kiendallen.

 

27. mai           Eid.                  Aabenbare skrifte: Karen Andersdatter RøeSættere,

udlagt til barnefader Laers Prodsen Hallevarp.

 

3. jun               Sil.                   Asbiørn Olsen og Berthe Pedersdatter Engelstads eje                                Johannis           

Faddere: baaren af Gunnill Guldbrandsdatter Tufdall, Rønnof Olsdatter Serchland, mandfaddere: Peder Halfvorsen Serchland, Gunder Andersen og Halfvor Pedersen Serchland.       

1731    

17. jun             Eid.                  Christen Olsen Qvæstad og Marj Andersdatter                                          Kirsten

Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Karj Thorchelsdatter Qvæstad, mandfaddere: Ole Søfrensen Lunde, Niels Olsen Viersdallen, Jacob Olsen Qvæstad.

 

1. jul                Eid.                  Olle Ingebredtsen Aachlungen og Ingeborg Olsdatter                                Margrette

Faddere: baaren af Ellj Pedersdatter Kiendallen, Anne Thollefsdatter Aaklungen, mandfaddere: Olle Villumsen Ragnilrøe, Hans Olsen Søndre Røe, Isach Hansen Sættere.

 

12. jul              Eid.                  Monsiur Tommas Bugge og Anne Povelsdatter                                          Povell

Faddere: baaren af Frue Salgaards i Larvigen, Medemeselle Karen Boemans, mandfaddere: Capitajen Salgaard, Hr. Tolder Nicolaj Frisenberg, Signiur Hans Kiærrull.

 

8. jul                Sil.                   Gundeor Jisselesen og Giertrud Errichsdatter Daapen                               Errich

Faddere: baaren af Kirtj Olsdatter Eje, Marj Errichsdatter Daapen, mandfaddere: Søfren Johannisen Eje, Hans Laersen Eje.

 

15. jul              Eid.                  Laers Pedersen Grafva og Anne Andersdatter                                            Ole

Faddere: baaren af Magdallene Andersdatter Salboen, Maria Andersdatter Ørreviig, mandfaddere: Anders Olsen Ørreviig, Abraham Hansen Grafva, Jacob Nielsen Lunde.

1731    

22. jul              Eid.                  Anders Laersen Grafva og Anne Skajesdatter                                            Christen

Faddere: baaren af Karj Knudsdatter Aass, Daarthe Skajesdatter, mandfaddere: Bendt Knudtsen Aass, Abraham Larsen Søndre Røe, Hans Knudtsen.

 

22. jul              Eid.                  Eet u-ægte ægte barn ved nafn Laers, moderen Karj

Andersdatter Rørarøe Sættere, udlagt til barnefader

een gift mand Laers Prodsen Hallevarp                                                      Laers

Faddere: baaren af Anne Jahnsdatter Landgangen, Aasse Nielsdatter Sønsaasen. mandfaddere: Niels Jensen Kaachersvold, Johannis Joensen Grinnen.

 

29. jul              Sil.                   Amund Thorchelsen og Berthe Laersdatter Søndtvedts

første ægte barn ved nafn                                                                           Christen

Faddere: baaren af Aaste Olsdatter Søndtvedt, Marthe Pedersdatter Rongningen?, Laers Pedersen Søndtvedt, Ingebredt Iseland.

 

29. jul              Eid.                  Gunder Kiørholt Eje og Anne Laersdatter                                                   Joen

Faddere: baaren af Karj Knudtsdatter Aas, Kirstj Olsdatter Aas, mandfaddere: Joen Andersen Aass, Bendt Knudtsen Aass, Hans Joensen Aass.

 

5. aug              Eid.                  Niels Svendsen og Anne Tholfsdatter fra Ossebachen                                Tolf

Faddere: baaren af Christine Søfrensdatter, Gunnill Arnisdatter, mandfaddere: Caje Olsen, Niels Andersen, Brønnill Andersen.

1731      

12. aug            Eid.                  Amund Laersen Corpurals og Anne Halfvorsdatters ægte barn

                                               drengebarn ved nafn                                                                                   Laers

Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter Osebachen, Else Daarthea Olsdatter, mandfaddere: Laers Halfvorsen, Jens Laersen.

 

                                               pigebarnet ved nafn                                                                                    Berthe

Faddere: baaren af Ingeborg Sifvertsdatter, Anne Catrine Jørgensdatter, mandfaddere: Hans Halfvorsen

 

12. aug            Eid.                  Hans Annundsen Røe og Ingeborg Hansdatter                                            Karen 

Faddere: baaren af Marthe Thorchelsdatter Hovgholt, Kirstj Nielsdatter Hovgholt, mandfaddere: Annund Andersen Øfveraasen, Anders Amundsen.

 

26. aug            Eid.                  Anders Halfvorsen Ramberg og Boell Rasmusdatter                                  Rasmus

Faddere: baaren af Ingeborg Taastensdatter Leerstang, Gunnill Rasmusdatter Leerstang, mandfaddere: Niels Søfrensen Rørarøe, Otter Olsen Røra, Christen Hansen Berg.

 

28. aug            Eid.                  Monsiur Friderich Prowh og Madamme Daarthe Jensdatter Holte

                                               fra Ossebachen                                                                                          Magdallenne

Faddere: baaren af Frue Capitajen Holmoes, Jomfrue Brandborg, mandfaddere: Hr. Tolder Nicolaj Frisenberg, Signiur Hans Kiærrull, Monsiur Hendrich Brandborg.

1731    

2. sep              Eid.                  Niels Thorchelsen Slevolden og Anne Rejersdatter                                     Thorchell

Faddere: baaren af Marj Rejersdatter Ossebachen, Inger Knudtsdatter Traaholt, mandfaddere: Niels Olsen Hovgholt, Torger Rejersen Flaachstad, Jan Hansen Lillegaarden.

 

2. sep              Eid.                  Rasmus Christensens og Karj Nielsdatters første ægte barn ved nafn         Christen

Faddere: baaren af Medemeselle Marthe Maria Annundsdatter, Anne Andersdatter, mandfaddere: Niels Christensen Juull, Jens Laersen.

 

2. sep              Eid.                  Laers Bendtsen og Kirstj Thorsdatters ægte barn fra Osebachen               (Ingen navn nevnt. JO)

Faddere: baaren af Marj Maarthensdatter, Margrette Søfrensdatter, mandfaddere: Amund Laersen Corpurall, Anders Ovensen.

 

2. sep              Eid.                  Joen Olsen og Hellie Hansdatter                                                               Christine

Faddere: baaren af Margrette Olsdatter, Inger Hansdatter, mandfaddere: Jacob Svendsen tiener Mons. Job.

 

9. sep              Sil.                   Thor Evensen Pøllens og Berthe Pedersdatters ægte barn ved nafn          Amund

Faddere: baaren af Hellie Olsdatter Søeland, Sara Tynnisdatter Tvetten, mandfaddere: Michel Sigursen Søeland, Christen Errichsen Iisseland, Niels Michelsen Søeland.

1731     

27. sep            (Eid. JO)          Monsiur Efrert Jarlns og Anne Jarlns ægte barn ved nafn                          Else

Faddere: baaren af Frue Cancelieraads paa Biørntvedt, Madamme Boemans, mandfaddere: Hr. Cancelieraad Leopoldus paa Biørnstvedt, Hr. Tolder Nicolaij Frisenberg, Contraliur de Rohde.

 

19. sep            Eid.                  Laers Halfvorsen og Else Nielsdatters første ægte barn ved nafn              Laers

Faddere: baaren af Anne Halfvorsdatter, Anne Catrine Jørgensdatter, mandfaddere: Hans Halfvorsen, Christen Olsen, Anders Nielsen Hovgholt.

 

23. sep            Eid.                  Peder Rejersen og Anne Olsdatter paa Bierchetvedt,

deris første ægte barn ved nafn                                                                 Maren

Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Magnill Olsdatter, mandfaddere: Laers Søfrensen Qvæstad, Torger Rejersen Flaachstad, Gunder Olsen Borge.

 

30. sep            Sil.                   Halfvor Olsen Guurholt og Randie Olsdatter                                              Marthe

Faddere: baaren af Marj Olsdatter Guurholt Eje, Giørrand Olsdatter Røe, Olle Olsen Røe, Peder Finsen Guurholt Eje, Tor Olsen Guurholt.

 

NB. 18. aug     Eid.                  Abraham Hansens og Sara Hansdatters Grafvas

første ægte barn ved nafn                                                                           Hans

Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Lunde Nedre, Amborg Arnisdatter Kiørholt, mandfaddere: Arne Jørgensen Kiørholt, Anders Nielsen, Hellie Svendsen.

1731      

7. okt               Eid.                  Niels Olsen Vierdalen og Aase Laersdatter                                                 Laers

Faddere: baaren af Ellj Laersdatter Valler, Lispet Hansdatter Lillegaarden, mandfaddere: Olle Søfrensen Lunde, Christen Olsen Qvæstad, Knudt Knudtsen Viersdallen.

 

14. okt             Eid.                  Torger Rejersen Flogstad og Marj Christensdatter                                      Jacob

Faddere: baaren af Karen Pedersdatter Sillien, Marthe Christensdatter Lunde, mandfaddere: Niels …? (Bare kluss. JO) Kiendalen, Niels Torchelsen Slevolden, Jacob Olsen Qvæstad.

 

14. okt             Eid.                  Niels Amundsen Sønsaasen og Anne Pedersdatter                                      Jacob

Faddere: baaren af Marj Christophersdatter Kaagersvold, Inger Olsdatter Langangen, mandfaddere: Niels Olsen Viersdallen, Laers Olsen Langangen.

 

28. okt             Eid.                  Jens Laersen Røe og Marj Iversdatter                                                         Else

Faddere: baaren af Anne Nilsdatter Flotten, Karj Andersdatter Døvig, mandfaddere: Niels Anfindsen, Cornelius Hansen Røe.

 

1. nov              Eid.                  Isach Pettersen Skiælsvig og Kirstj Hansdatter                                            Hans

Faddere: baaren af Berthe Hansdatter Rønningen, Anne Hansdatter Øristvedt, mandfaddere: Hans Alfsen Øristvedt, H.. (Umulig å se resten JO) Hansen Borghe.

1731      

4. nov              Eid.                  Ingebredt Anundsen Røe og Inger Laersdatter                                           Anne

Faddere: baaren af Ingeborg Hansdatter, Kirstj Nielsdatter Hovgholt, mandfaddere: Laers Jensen Røe, Ole Laersen.

 

NB. 24. okt      (Eid. JO)          Isach Hansen Sæt.? (Resten umulig å se. Trolig Sætre. JO)

og Børte Sigursdatters første ægte barn                                                    Gund..? (Umulig å se resten. Trolig Gunder. JO)

Faddere: baaren af Ingar Hansdatter Nordal, Inger Hansdatter, Sifvert Torgersen Bache (I Hedrum?. JO), Christen Sigursen He..lenes? (Umulig å se resten. Muligens Hellenes i Hedrum JO.).

 

16. nov            Sil.                   Michel Sigursen (Han het vel Sivertsen? JO) Søland

og Ingeborg Jonsdatter                                                                               Anne

Faddere: baaren af Hellie Olsdatter Søland, Aaste Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Peder Olsen, Laers Pedersen Søntvedt, Halvor Pedersen Søntvedt.

1731     

16. nov            Sil.                   Knudt Halfvorsen Gonsholt og Hellie Gulichsdatter Gonsholt                     Ambiør

Faddere: baaren af Gunnil Pedersdatter Røe, Gunnil Guldbrandsdatter Tufdall, Ingeborg Gullichsdatter Engelstad, mandfaddere: Nirj Halfvorsen Gonsholt, Aanni Olsen Røe.

 

26. des            Eid.                  Abraham Laersen Søndre Røe og Marthe Andersdatter                            Anders

Faddere: baaren af Karj Knudtsdatter Aas, Ingeborg Laersdatter Røe, mandfaddere: Amund Laersen Aas, Hans Olsen Røe.

 

26. des            Eid.                  Olle Hendrichsen Døvig og Rangnil Torchelsdatter                                    Anne

Faddere: baaren af Giørrand Torchelsdatter Hasseler, Kirstj Torchelsdatter Hasseler, mandfaddere: Ingvold Arnesen, Christen Nielsen Døvig.

 

 

1732

 

4. jan               Eid.                  fra Ossebachen Niels Christensen Juul og Johanne Jensdatter                   Laers

Faddere: baaren af Madamme Frederich Prowfs, Medemeselle Kirsten Malling, mandfaddere: Mons. Evert Jarlen, Mons. Hendrich Brandborg.

 

6. jan               Eid.                  Laers Prodsen Hallevarp og Giørand Annundsdatter                                 Margrette

Faddere: baaren af Maren Amundsdatter Lønnebache, Ingeborg Hansdatter Nøchlegaard, mandfaddere: Knudt Andersen Traaholt, Prods Andersen Nøchlegaard.

 

6. jan               Eid.                  et u-ægte barn ved nafn Ingeborg, moderen Live Aslachsdatter

                                               udlagt till barne fader Peder Torsen Myre                                                  Ingeborg

Faddere: baaren af Berthe Simensdatter, mandfaddere: Hans Rasmusen Post, Anders Christiansen Brevig.

 

13. jan             Eid.                  Olle Joensen Sollje og Anne Arnisdatter                                                    Margrette

Faddere: baaren af Ellj Pedersdatter Kiendallen, Kirstj Nielsdatter, mandfaddere: Michel Laersen Sættere, Niels Olsen Viersdallen, Iver Arnesen Sollj.

 

10. feb            Sil.                   fra Oven i Qvælle sougn Arne Søfrensen og Anne Pedersdatter               Peder

Faddere: baaren af Karen Hansdatter Svarttangen, Karj Johannisdatter Naphug, mandfaddere: Søfren Johannisen Eje, Hans Laersen Eje.

1732    

10. feb            Eid.                  Hans Torchelsen Stridsklef og Sara Andersdatter                                       Laers

Faddere: baaren af Marthe Olsdatter Hovgholt, Magnill Andersdatter Ørristvedt, mandfaddere: Knudt Annundsen Skrappeklef, Steffen Andersen Ørresvedt.

 

10. feb            Eid.                  Halfvor Pedersen Salboen og Magdalene Andersdatter                             Maren

Faddere: baaren af Anne Andersdatter Grafva, Maria Andersdatter Ørrevig, mandfaddere: Hans Nielsen Nedre Lunde, Joen Børresen Skaverager.

 

10. feb            Eid.                  Anders Andersen og Ellj Abrahamsdatter fra Ossebachen                         Inger Margrette

Faddere: baaren af Gunnill Laersdatter i Scheen, Trinche Jørgensdatter, mandfaddere: Kaalmagnus? Skoemager i Scheen, Hans Jacobsen fra Scheen.

 

14. feb            Eid.                  Jacob Nielsen Nedre Lundis og Amborg Borgersdatters

(Hun het vel Anundsdatter? JO) første ægte barn ved nafn                       Borger

Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Schaverager, Anne Ingebredtsdatter Nedre Lunde, Maria Andersdatter Ørrevig, mandfaddere: Christen Olsen Øfre Lunde, Anders Nielsen Settere og Joen Borgersen Skafveraager.

 

24. feb            Eid.                  Laers Søfrensen Qvæestad og Amborg Olsdatter                                      Jacob

Faddere: baaren af Karj Nielsdatter Lunde, Ingeborg Nielsdatter Lunde, mandfaddere: Even Hansen Lunde, Christen Olsen Qvæestad, Jacob Olsen Qvæestad.

1732   

26. feb            Eid.                  Niels Jacobsen Aal og Margrette Nielsdatter Josten                                  Jacob

Faddere: baaren af Madamme Kiærruls, Jomfrue Bergh, mandfaddere: Hr. Tolder Monsiur Efvert Jarrell, Monsiur Hendrich Brandborg.

 

29. feb            Eid.                  Siergiant Sivert Larsen Bache og Maren Rolfsdatter fra Ossebachen         Helvig Christine

Faddere: baaren af Madamme Hattsons, Medemeselle Kirsten Rasmusdatter Malling, mandfaddere: Mons. Niels Aall, Halfvardus Borse, Mons. Christian Faber.

 

2. mar             Sil.                   Ingebredt Laersen Iisseland og Kirstj Nielsdatter, hiemmedøbt                  Olle

Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Fielle (Trolig Luksefjeld i Gjerpen. JO), Marj Nielsdatter Solfverøe, mandfaddere: Anders Nielsen Tosholt, Christen Errichsen Iisseland, Gunder Nielsen Solverøe.

 

4. mar             Eid.                  Styrremand Lorens Pettersen og Anne Laersdatter                                    Petter            

Faddere: baaren af Madamme Anna Jarlings, Medemeselle Karen Jemsdatter Boemands, mandfaddere: Tommis Bugge, Mons. Niels Jacobsen Aal, Halvardus Borse.           

 

31. mar           Eid.                  Christen Jensen Bradsberg og Abel Olsdatter                                           Anne Catrine

Faddere: baaren af Madamme Provfs, Jomfrue Brandborg, mandfaddere: Hr. Tolder Frisenberg, Halfvor Jobsen.

1732    

NB! 23. mar    Sil                    Gullech Biørnsens og Marj Olsdatters første ægte barn ved nafn                Biørn

Faddere: baaren af Marj Olsdatter Guurholt Eje, Johanne Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Halfvor Olsen Guurholt, Søfren Johannisen Eje, Berthell Olsen Guurholt.

 

23. mar           Sil.                   Olle Olsen Haachstad Eje og Karj Knudtsdatter                                        Laers

Faddere: baaren af Aaste Olsdatter Søndtvedt, Kirstj Knudsdatter Øfverbøe, mandfaddere: Jacob Knudtsen Huuset, Olle Joensen Groerøe, Jens Olsen Grorøe.

 

23. mar           Sil.                   Vettle Tynnisens og Kirstj Michelsdatter Vaneboens

                                               første ægte barn ved nafn                                                                          Karen

Faddere: baaren af Gullic Olsdatter Søeland og Ingeborg Joensdatter Søeland og Sara Tynnisdatter Tvetten, mandfaddere: Niels Joensen Søeland, Niels Michelsen Søeland.

 

8. apr              Eid.                  Hr. Contraliur Rohde og Alett Nielsdatter Tyrholm                                     Iver Gierhart

Faddere: baaren af Cancelieraad Leopoldus paa Biørntvedt, Medemeselle Karen Jensdatter Bovmand, mandfaddere: Hr. Amptmand (ingen navn nevnt JO), Hr. Tolder Nicolaj Frisenberg, Mons. Hans Kiærrull.

 

20. apr            (Eid. JO)          Hans Laersen Hejestads og Johanne Stoesdatters

                                               første ægte barn ved nafn                                                                           Stoed

Faddere: baaren af Anne Ingebredtsdatter Lunde, Amborg Annundsdatter Nedre Lunde, Gierthrud Laersdatter Hejestad, mandfaddere: Arne Jørgensen Kiørholt, Christopher Andersen Hejestad, Anders Laersen Hejestad.

1732    

21. apr            Eid.                  Hans Sivertsen og Anne Sophia Olsdatter                                                  Magdalene

Faddere: baaren af Madamme Niels Aalls Margrette Josten, Jomfrue Karen Bovmands, mandfaddere: Hr. Tolder Nocoelaje Frisenberg, Mons. Tommas Bugge.

 

27. apr            Sil.                   Michel Sofvesen Øfverbøe og Anne Errichsdatter                                      Niels

Faddere: baaren af Karen Errichsdatter Tosholt, Gunil Guldbrandsdatter Tufdal, mandfaddere: Jacob Pedersen Præstegaarden, Anders Nielsen Tosholt, Jacob Olsen Øfverbøe.

 

27. apr            Sil.                   Søfren Johannisen Ejes og Berthe Olsdatters

første ægte barn ved nafn                                                                           Olle

Faddere: baaren af Ingeborg Olsdatter Eje, Karen Johannisdatter Eje, mandfaddere: Olle Tomasen Eje, Povel Olsen Kiste, Anders Olsen Kiste.

 

4. mai             Eid.                  Iver Arnesen Sollie og Maren Michelsdatters

første ægte barn ved nafn                                                                           Berthe

Faddere: baaren af Kirstj Hansdatter, med søster Inger Hansdatter Sætteret, mandfaddere: Olle Tollefsen Nordal, Niels Jonsen Sannj.

 

5. mai             Eid.                  Christen Jensen Brasberg og Abel Olsdatter fra Osebachen                      Anne Catrina

Faddere: baaren af Madamme Provfs, Jomfrue Brandborg, mandfaddere: Hr. Tolder Nicolai Frisenberg, Halfvor Jobsen Arveschow.

(Denne dåpen finner en også notert 31. mars dette år? JO)

1732   

18. mai           Sil.                   Jørgen Christensen og Gunil Christensdatter Surdallens

første ægte barn ved nafn                                                                          Christen

Faddere: baaren af Gunnil Pedersdatter, Marj Christensdatter Ovestad, mandfaddere: Olle Røe, Peder Findsen Guurholt, Berthel Olsen Guurholt.

 

4. jun               Eid.                  Anders Olsen Kiær og Christine Søfrensdatter

første ægte barn ved nafn                                                                          Else Margrette

Faddere: baaren af Hr. Cancelieraads frue, Jomfru Karen Bovmand, mandfaddere: Hr. Cancelieraad Leopoldus paa Baarestad og Mons. Halvardus Baass.

 

15. jun             Eid.                  Hans Thobiasen Sællemager og Maren Mortensdatters

første ægte barn hiemmedøbt ved nafn                                                     Morthen

Faddere: baaren af Kisten Andersdatter, Maren Arnesdatter, mandfaddere: Godtfrid Hejdel, Povel Thobiasen fra Schieen. Hr. Hendrich Giertzsen.

 

9. mar             Eid.                  (Satt inne en løs barndåp fra mars. JO)

                                               Olle Jensen Tangen og Ragnill Annundsdatter                                            Maren

Faddere: baaren af Marthe Simmensdatter Herrøen, Karj Jensdatter Tangen, mandfaddere: Anders Svendske, Knudt Annundsen Skrappeklef, Jens Eliasen Sunnet.

 

26. jun             Eid.                  (Satt inne en løs barndåp. JO)

Monsiur Gottener? Johan Andres og Marjæ Andreasdatter                       Christian Berg

Faddere: baaren af frue Canelieraad, Jomfrue Berg, mandfaddere: Hr. Tolder Nicolaj Frisenberg, Hr. Canselieraad Herremand Leopoldus Baarestad, Monsiur Hans Jensen KIærulf.

1732   

18. jun             Eid.                  (Her er satt inn en bagravelse. JO): Hans Thobiasens sønner, Morthen 8 dager gl, den 2dre himmedøpt ved nafn

                                               Hendrich 13 timer gl.

 

21. jun             Eid.                  (Her er satt inn en begravelse. JO): Singieur Niels Jacobsen Aals pigebarn Francisicha Susanna 1 aar 8 uger gl.

 

22. jun             Sil.                   (Her er satt inn en vielse. JO): Brudefolk Gunder Nielsen Solverøe med Aaste Pedersdatter Tvetten.

 

28. jun             Eid.                  (Her er satt inn en trolovelse. JO): Prods Andersen Nøchlegaard med Ingeborg Jensdatter Hofsrøe, Cautionsmænd Halfvor

                                               Andersen Basseboe og Laers Andersen Basseboe.

 

5. jul                Eid.                  Olle Pedersen og Anne Torbiørnsdatter Flaattens

                                               første ægte barn ved nafn                                                                           Laers

Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Flaatten, Børthe Aslachsdatter, mandfaddere: Peder Nielsen Klefvstranden, Hans Annundsen Røe, Cornelius Hansen Røe.

1732  

24. aug            Eid.                  Christopher Andersen Heiestad og Anne Hansdatter                                  Gunder

Faddere: baaren af Johanne Stodsdatter, Marja Andersdatter Ørgeviig, mandfaddere: Even Andersen Ørgevig, Olle Christensen Øfre Lunde, Anders Laersen Heiestad.

 

24. aug            Eid.                  (Her er satt inn en vielse. JO): Brudefolk David Nilsen med Marthe Knudsdatter

 

31. aug            Sil.                   Olle Laersen Qvisselen og Marj (Hun het trolig Ellen. JO)

Villumsdatters ægte barn ved nafn                                                             Mons

Faddere: baaren af Kirstj Tostensdatter, Børthe Laersdatter, mandfaddere: Laers Olsen Søndre Lunde, Ingebredt Michelsen.

 

7. sep              Eid.                  Thor Rolfsen Rønningen og Børthe Hansdatter                                          Hans

Faddere: baaren af Kirsten Hansdatter Skiælsvig, Maren Rolfsdatter Skiælsviig, mandfaddere: Niels Pedersen Hovgholt, Olle Rolfsen.

 

7. sep              Sil.                   Laers Nielsen Surdallen og Sissel Andersdatter                                          Ingeborg

Faddere: baaren af Gunnil Pedersdatter Røe, Giørrand Olsdatter Røe, Rangnil Olsdatter, mandfaddere: Povel Olsen Søndre Kiste, Anders Olsen Søndre Kiste.

 

14. sep (Det står 14. okt, men det er feil. 14. Søndag etter trin. er 14. sep. JO)

                        Eid.                  Laers Andersen Hallevarp og Marj Isachsdatter                                        Anders

Faddere: baaren af Ingeborg Olsdatter Basseboe, Inger Olsdatter Landgangen, mandfaddere: Isach Justsen Stochsund, Christen Isachsen Stochsund, Tolf i Sollum.

1732    

21. sep            Eid.                  Anders Knudtsen Lander og Anne Nielsdatters ægte barn ved nafn           Knudt

Faddere: baaren af Gunil Pedersdatter Døvigen, Inger Knudtsdatter Traaholt, mandfaddere: Prods Andersen Nøchlegaard, Hans Knudtsen.

 

                                               deris ægte barn ved nafn                                                                             Isach

Faddere: baaren af Anne Povelsdatter Traaholt, Ellen Nielsdatter Langangen, mandfaddere: Laers Jonsen Grønsholt, Søfren Nielsen Grønsholt.

 

28. sep            Eid.                  Christen Nielsen Døvigen og Anne Andersdatters ægte barn ved nafn       Tommas

Faddere: baaren af Gunil Pedersdatter Døvigen, Gunil Laersdatter Grønsholt, mandfaddere: Niels Torbiørrnnsen Kinddallen, Søfren Nielsen Grønsholt.

 

                                               (Dette som nå kommer om et barn til er krysset over. Derfor er jeg usikker på dette. JO)

                                               og faar deris ægte barn ved nafn (Ingen navn nevnt. JO)

Faddere: baaren af Anne Amundsdatter Traaholt, Inger Knudtsdatter Traaholt, Johanne Knudsdatter Traaholt, mandfaddere: Otter Olsen Røra, Hans Hansen Traaholt, Anders Nielsen Kindallen.

 

29. sep            Sil.                   Jens Michelsen Hovgstad og Inger Laersdatter                                           Børthe

Faddere: baaren af Ingeborg Jensdatter Søland, Marj Laersdatter Isseland, Anne Olsdatter Grorøe, mandfaddere: Michel Søland og Niels Michelsen.

 

29. sep            Sil                    Johannis Jacobsen Tosholt og Marthe Jørgensdatters

første ægte barn ved nafn                                                                           Børthe

Faddere: baaren af Karj Errichsdatter Tosholt, Elisabet Jacobsdatter Tosholt, Marj Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Errich Povelsen Tosholt, Michel Jacobsen Tosholt.

1732    

2. okt               Eid.                  Mons. Evert Jalling og Madamme Anne Jalling                                          Jens

Faddere: baren af Madamme Kierulfs, Jomfrue Berg, mandfaddere: Hr. Tolder Nicolaj Frisenberg, Skipper Marstrom, Mons. Niels Aal.

 

5. okt               Eid.                  Jon Andersen Aas og Sara Olsdatter                                                          Jacob

Faddere: baaren af Karj Knudsdatter Aas, Martea Olsdatter, mandfaddere: Bendt Knudsen Aas, Olle Rolfsen Skiælsvig.

 

5. okt               Eid.                  Ingebredt Hansen Lunde og Berthe Annundsdatter

første ægte barn ved nafn                                                                           Anne

Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Skaverager, Marjæ Annundsdatter Ørevig, Gurj Nilelsdatter Hovgholt, mandfaddere: Niels Hansen Lunde Eje, Jon Bjørnsen.

 

13. okt             Eid.                  Mons. Tommas Uldrichsen Bugge og Anne Povelsdatter                            Anne Catrine

Faddere: baaren af Madamme Rode, Jomfru Branborg, mandfaddere: Hr. Tolder Nicolaj Frisenberg, Mons. Jens Kild, Mons. Niels Aal.

 

19. okt             Eid.                  Olle Prodsen Nøchlegaard og Ingeborg Hansdatter                                   Hans

Faddere: baaren af Giørrand Annundsdatter, Anne Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Prods Andersen Nøchlegaard, Anders Knudsen og Hans Knudsen Traaholt.

1732  

26. okt             Eid.                  (Her er satt inn en Introdusjon. JO): introduseret Anders Knudsen Landers qvinde Anne Nilsdatter

 

26. okt             Eid.                  (Her er satt inn en begravelse. JO):  Ingebredt Hansen Lunde og Birthe Annundsdatters, Anne Ingebredtsdatter,

2 uger og 3 dager gl.

 

2. nov              Eid.                  (Her er satt inn en Introdusjon. JO): introduseret Ingebredt Hansen Lundis qvinde Birthe Annundsdatter

 

16. nov            Eid.                  Knudt Annundsen Skrappeklef og Martha Andersdatter                             Abraham

Faddere: baaren af Gurj Skiælsvigen, Sara Andersdatter, Else Anundsdatter Hvallen, mandfaddere: Christen Olsen Øfre Lunde, Niels Pedersen Hovgholt, Søfren Annundsen Hvallen.

 

16. nov            Eid.                  (Her er satt inn to Introdusjoner. JO): introduseret Monsiur Tommas Uldrichsen Buggis kiæriste Anne Povelsdatter og

                                               Christen Døvigens qvinde Anne Andersdatter.

 

23. nov            Eid.                  Arne Haachensen og Anne Sofie Tommesdatters

første ægte barn ved nafn                                                                           Marte Marie

Faddere: baaren af frue Canselieraad Baarestad, Jomfrue Berg, mandfaddere: Hr. Tolder Nicolaj Frisenberg, Monsieur Halvardius Baasse.

1732    

23. nov            Eid.                  (Her er satt inn to Introdusjoner. JO): introdusert Jon Andersen Aassis qvinde og Olle Nøchlegaards qvinde Ingeborg

Hansdatter                

 

30. nov            Eid.                  Peder Harralsen Stuelen og Sara Andersdatter                                           Anders

Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Lander, Anne Harralsdatter, mandfaddere: Anders Pedersen Stuelen, Harral Pedersen Stuelen, Hans Knudsen Traaholt.

 

30. nov            Eid.                  (Her er satt inn en Introdusjon. JO): introduseret Gunder Hittres qvinde

 

14. des            Sil.                   Anders Jonsen (Han het trolig Nilsen. JO) Tosholt og

Karen Errichsdatter                                                                                     Christen

Faddere: baaren af Anne Errichsdatter Øverbøe, Gunil Gunlbrandsdatter, mandfaddere: Michel Solfvesen Øfverbøe, Olle Laersen Tufdal, Jon Olsen Grorøe.

 

14. des            Sil.                   Anders Jonsen en gevorben Soldat og Tonne Christensdatters

første ægte barn ved nafn                                                                            Jon

Faddere: baaren af Kirstj Michelsdatter Søland, Rangnild Laersdatter, mandfaddere: Laers Pedersen Høysæt, Jens Christensen Sørbøe, Jacob Olsen Øfverbøe.

1732    

14. des            Sil.                   (Her er satt inn to Introdusjoner. JO): introduseret Olle Rejersens qvinde Marj Halfvorsdatter og Jens Michelsen Nedre

                                               Hovstads qvinde Inger Laersdatter

 

13. des            Eid.                  et pige Børn i fra Bache i Qvælsovgn ved nafn                                          Siri Nielsdatter

                                               (Ingen foreldre nevnt. JO)

Faddere: baaren af ….en (klussete JO) Tostensdatter, Marj Velemsdatter, mandfaddere: Sifvert Torgersen, Søfren Andersen.

 

21. des            Eid.                  Søfren Rasmusen Leerstang og Ingeborg Tostensdatter                             Isach

Faddere: baaren af Karen (Ingen etternavn. JO), Gunil Rasmusdatter Leerstang, mandfaddere: Niels Søfrensen, Anders Halfvorsen Ramberg, Christen Andersen Leerstang.

 

21. des            Eid.                  (Her er satt inn to Introdusjoner. JO): introduseret Arne Haachensens qvinde Anne Sofie Tommesdatter og Knudt

                                               Anundsen Skrapeklefs qvinde Marthe Andersdatter

 

24. des            Eid.                  Errenst Hansen Meyer og Maren Hansdatter                                             Karen Kistine

Faddere: baaren af frue Canselieraad Biørntvedt, Jomfrue Karen Bowmand, mandfaddere: Hr. Canselieraad Baarestad, Hr. Tolder Nicolai Frisenberg, Mons. Niels Aal.

 

26. des            Eid.                  Errich Olsen Søndre Lunde og Karen Nielsdatter                                       Christen

Faddere: baaren af Inger Halfvorsdatter Nordal, Mangnil Jørgensdatter Sillien, mandfaddere: Laers Sørensen Qvæstad, Torger Christensen Sølj, Hans Nielsen Haven (Trolig Hauen i Gjerpen. JO).