| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Brevik ministerialbok nr. 2, 1720 – 1764,

Viede

Ivar Kokkersvold 2010

 

Det kan være noe avvik fra originalen.

Navn som er skrevet fullstendig ikke forkortet og lignende.

Det kan også være tekst som er utelatt, men det er ubetydelig.

- trolovelser og vielser er i kirkeboka ført hver for seg, men her sammenstilt. Mindre avvik i stavemåte ved trolovelse og vielse kan forekomme, større avvik i parentes.

- alle farsnavn standardisert til –sen og –datter.

- alle datoer i tallform.

Dette er en avskrift, og det er da en tolking av teksten. Derfor vil jeg anbefale

å sjekke originalen.

 

Her er orginalen: Brevik 1720-1764

 

 

 

   Trolovelse       Vielse                     Navn                                                                           kirkebokside

                                                                                                                                                     

 

1720

 

                          14.01.1720              Gotfrid Hiedel og Martha Laursdatter                           side 12

                          21.01.1720              Annon Ammundsen og Kirstine Helliesdatter                side 12

(31.12.1719)      17.03.1720             Johannes Larsen og Karen Engebretsdatter                   side 12

                           20.05.1720             Lars Olsen Tuedalen og Mari Andersdatter                  side 1

                           23.06.1720             Anders Erichsen og Inger Clasdatter                             side 12

                           29.06.1720             Johan Christoffer Testmand og Dorothea Fiuren            side 12

07.04.1720         28.07.1720             Christen Olsen og Mette Kirstine Christensdatter          side 1, 12

                                                          (Christiansdatter) fra Øen

16.06.1720                                        Svend Christensen og Anne Michelsdatter

                                                          fra Haa-Øen                                                                side 1

                                                          Merknad: Viet i Eid. 12.01.1722 IK

                          04.08.1720              Jens Olsen og Askier Knudsdatter fra Stathelle              side 12

                                                          Merknad: Trolovet 16.05.1720 i Eid. IK

18.08.1720         08.12.1720             Olle Andersen Aagaardt og Anne Bertelsdatter             side 1, 12

                                                          Merknad: Caut.mend ført, men svært vanskelig å tyde. IK

                           06.10.1720             Rasmus Rasmussen og Mette Amundsdatter                 side 12

10.11.1720         29.11.1720             Peder Isachsen og Ellin Haldwordsdatter                      side 1, 12

                                                          Caut.: Mons. Jacob Nielsen, Christen Biønnes?

                                                           [vanskelig å tyde. IK]

08.12.1720         05.01.1721            Lucas Erichsen og Ingeborg Nielsdatter                         side 1, 12

                                                         Caut.: Christen Nielsen, Peder Hansen?

 

1721

 

05.01.1721         02.03.1721             Ammund Knudsen og Dorothea (Dorthe) Jacobsdatter side 1, 12

                                                          Caut.: Knud Knudsen, Tosten Jacobsen

05.10.1721                                        Hans Svendsen og Karn Olsdatter                                side 1

                                                          Caut.: Willem Poulsen, Anders Blegh

12.10.1721         28.12.1721             Laurs Laursen og Anne Laursdatter                              side 1, 12

                                                          Caut.: Petter Ferøe, Petter Gierlow

29.10.1721         01.01.1722             Christen Hansen (Sætteret) og Anne Andersdatter        side 1, 12

                                                          Caut.: Mons. Testmand, Peder Hansen.

01.11.1721         30.11.1721             Olle Jonsen og Marthe Michelsdatter                            side 1, 12

                                                          Caut.: Jacob Pedersen, Annon Ammundsen

01.11.1721         07.12.1721             Erich Jacobsen og Anne Jacobsdatter                           side 1, 12

                                                          Caut.: Ammund Arnesen, Tosten Jacobsen Engene

23.09.1721         18.01.1722             Jacob Rasmussen og Anne Erichsdatter                        side 1, 12

                                                          Caut.: Annon Ammundsen, Ole Jonsen.

 

1722

[kun to brudevielsen med trolovelser fra 1721 – se der]

 

1723

 

18.04.1723         04.07.1723             Jens Mattissen og Anne Pedersdatter                            side 2, 13

                                                          Caut.: Mons. Pitter Ferrøe, Christen Jensen Biønæs.

08.08.1723         07.11.1723             Amun Tollefsen og Eli Nielsdatter                                 side 2, 13

                                                         Caut.: Niels Hansen Tømmermand, Knud Knudsen,

                                                          begge boende på Øen.

 

1724

 

08.12.1723         13.02.1724             Jørgen Jørgensen (Schielerup) og Elisabeth Hansdatter

                                                          Berg                                                                            side 2, 13

                                                          Caut.: gl. Jørgen Jørgensen, Hans Madsen.

12.12.1723         12.03.1724             Eric Jacobsen Birchøen og Cathrine Hansdatter            side 2, 13

                                                          Caut.: Amun Arnsen Kiørholt, Thosten Jacobsen.

02.02.1724         30.04.1724             Peder Stoesen og Kirsti Johannisdatter                         side 2, 13

                                                          Caut.: Johannes Clausen og Willum Povlsen.

14.05.1724         02.02.1725             Søren Evensen og Inger Thostensdatter                        side 2, 13

                                                         Caut.: Willum Povlsen og Søren Larsen.

05.06.1724         03.09.1724             Lars Hansen og Ingebore Pedersdtr.                             side 2, 13

                                                          Caut.: Peder Andersen Tømmermand, Engebret Pedersen.

26.10.1724         19.11.1724             Wetlev Annonsen og Zidsel Andersdatter                     side 2, 13

                                                         Caut.: Peder Hansen, Eggert Simonsen Sandøe.

29.10.1724         26.11.1724             Annun Hansen og Marthe Jespersdatter                        side 2, 13

                                                          Caut.: Eggert Simensen Sandøe, Anders Olsen Lunde.

21.12.1724         21.02.1725             Mons. Iver Andersen Røre og Mad.selle Anne Magdalene

                                                          Christophersdatter Arnet                                              side 2, 13

                                                          Caut.: Visiteur Schiøtt, Mons. Tesmand.

 

1725

 

21.02.1725        30.09.1725             Jacob Nielsen (Dahl) og Inger Margrete Henricsdatter    side 2, 13

                                                         Caut.: Johan Bomhof og Mons. Schaanning.

11.03.1725         12.08.1725             Anders Einarsen og Mari Larsdatter                              side 2, 13

                                                          Caut.: Peder Andersen Tømmermand, Hans Svensen Ringer.

                           23.04.1725            Mons. Willum Schultz og Mad. Anne Marie?                  side 13

                                                         Caut.: Christen og Jacob Nielsen

                          12.05.1725             Seig. Christen Nielsen og Mad. Gunil Axelsdatter           side 13

                                                         Caut.: Jacob Nielsen og Willum Schultz

05.08.1725         01.11.1725            Anders Ovesen Glad og Marthe Pedersdatter                side 2, 13

                                                         Caut. Jørgen Nielsen Haveraacher, Tollef Olsen Vester.

26.12.1725        20.01.1726             Søren Andersen Schews og Marthe Isaachsdatter          side 2, 13

                                                         Caut.: Christen Jonsen Biønnæs, Peder Isaachsen.

26.12.1725         23.06.1726             Engelbret Pedersen og Marthe Larsdatter                      side 2, 13

                                                          Caut.: Søren Larsen, Hans Svensen Ringer.

 

1726

 

19.05.1726         21.07.1726             Hans Larsen og Kirsti Christensdatter                           side 2, 13

                                                          Caut.: Jacob Perugmager og Hans Svensen Ringer.

26.06.1726         15.09.1726             Hans Rudolph von Tenden og Lisbeth Ericsdatter          side 2

                                                          Caut.: Christen og Jacob Nielssønner.

                           26.09.1726             Mons. Andreas Chrystie og Demoi. Karen Larsdatter   side 13

                                                          Caut.: Seig. Christen Nielsen, David Chrystie

29.09.1726        10.11.1726              Lars Johannissen Lystig og Anne Stoesdatter                side 2

                                                          Caut.: Anders Ericsen, Peder Stoesen.

                           29.10.1726             Seig. Jens Pedersen fra Kragerøe og

                                                          Mad. Else Madsdatter                                                  side 13

                                                          Caut.: Mess. Peder og Niels Hansen. 

                                                          Kongeb.

01.11.1726          04.01.1727            Abraham Hieronynissen (Brun) og Kiersti Hansdatter    side 2, 13

                                                          Caut.: Christen Hansen og Willum Povlsen.

26.12.1726         16.02.1727             Niels Mogensen Smid og Anne Nielsdatter                    side 2, 13

                                                           Caut.: Jan Ericsen, Tollef Olsen Wester.

 

1727

 

27.02.1727         27.04.1727             Sivert Engelbretsen og Anne Folmersdatter                   side 2, 13

                                                          Caut.: Jacob Mogerøe, Peder Jørgensen.

02.03.1727         08.06.1727             Søren Larsen og Astrie Joensdatter                               side 2, 13

                                                          Caut.: Ingebret Pedersen, Johannes Larsen.

26.03.1727         15.06.1727             Didric Vencoln og Maren Olsdatter                               side 2, 13

                                                          Caut.: Just Bentsen, Frantz Lunde.

18.06.1727         06.07.1727             Peder Byrresen og Annike Fredricsdatter                      side 2, 13

                                                          Caut.: Liet. Saling Jacob Mogerøe.

19.06.1727         03.07.1727             Peter Tønnissen Cruse og Anne (Arnsdatter) Morland   side 2, 13

                                                          Caut.: Peter Ferrøe, Willum Schutz.

                           11.09.1727             Mons. Peder Lund og Demois. Botil Justensdatter         side 13

                                                          Caut.: Mess. Hans og Christen Lund.

16.11.1727         25.01.1728              Lars Olsen og Sidsel (Hansdatter/Busch)                      side 2, 13

                                                          Caut.: Amun Knudsen, Ole Joensen

 

1728

 

                           29.01.1728             Mons. Niels Grubbe og og Demoi. Kirstine Larsdatter   side 13

                                                          Caut.: Mess. Jacob Nielsen, Hans Lund.

                           13.06.1728             Søfren Henricsen og Mari Joensdatter                           side 13

                                                          som var trolofvede i Scheens Bye.

                                                          Caut.: Christoph. Knudsen, Niels Mogensen.

22.06.1728                                        Soldat Hans Olsen og Mari Thorbiørnsdatter                side 2

                                                          Caut.: Michel Hoøen, Halvor Oven.

12.12.1728         01.01.1729             Niels Hansen Smid og Karen Pedersdatter                    side 2, 13

                                                          Caut.: Jacob Perugmager, Jens Smid.

 

1729

 

01.07.1729         20.11.1729             Lars Petersen Mahler og Cathr. Ochelsdatter               side 2, 13

                                                          Caut.: Knud Knudsen Tømmermd., Jens Smid.

                           27.09.1729             Mons. Lars Jensen Svint og Demois. Ambore

                                                          Johannisdatter                                                                side 13

                                                         Caut.: Mess. Jacob Nielsen, David Chrystie.

03.11.1729                                        Jens Mortensen og Karen Nielsdatter                            side 2

                                                          Caut.: Peder Børessen, Jacob Perugmager.

                           29.12.1729             Mons. Søfren Christensen Berg og Demis. Trincke

                                                          Larsdatter                                                                     side 13

                                                          Caut.: Mess. Jacob Nielsen, Willum Schutz

 

1730

 

                           06.01.1730             Søfren Leerstang og Ingebore Thostensdatter                side 13

30.09.1730         01.11.1730             Peder Stoesen og Anne Hansdatter                               side 2, 13

                                                          Caut.: Michel Tømmermd., Joh. Larsen.

                           05.11.1730             Niels Simonsen og Berthe Justensdatter                         side 14

 

1731

 

25.02.1731         22.07.1731             Lars Olsen (Siøemd.) og Karen Evensdatter                 side 2, 14

                                                          Caut.: Rasmus Strømt., Arne Stathelle.

10.05.1731         09.09.1731             Claus Pedersen Tander og Dirichen Jacobsdatter          side 2, 14

                                                          Caut.: Henric Bonsen, Thosten Jacobsen.

03.06.1731                                        Hans Hejestad og Johanne Stovsdatter                          side 2

                                                         Caut.: Peder Stoesen, Arne Kiørholt.

                                                          Merknad: Gift i Eidanger 12.08.1731. IK

15.07.1731          02.09.1731            Hans Hansen Smid og Maren Isaacsdatter                    side 2, 14

                                                          Caut.: Jens Smid, Jacob Perugmager

05.08.1731         07.10.1731             Ole Petersen Sckræder (Colderup) og Ingeb.

                                                          Cathr. Rasmusdatter                                                      side 2, 14

                                                          Caut.: Rasmus Skræder, Jacob Perugmager.

23.09.1731         28.10.1731             Niels Povlsen og Johanne Petersdatter                           side 2, 14

                                                          Caut.: Povl Trulsen, Jacob Mogerøe.

                            06.12.1731            Mons. Simon Johannisen og Elizab. Ericdatter               side 14

                                                          Caut.: Mess. Jacob Nielsen, Niels Grubbe.

02.12.1731          01.01.1732            Povel Hansen og Inger Evensdatter                               side 2, 14

                                                          Caut.: Even og Rasmus Strømtangen.

 

1732

 

                           28.02.1732             Sergeant Lassenius og Anchie Moy                               side 14

                                                           Caut.: Iver Iversen, Jacob Mogerøe.

02.02.1732          16.03.1732            Ole Gløersen og Maren Jespersdatter                            side 2, 14

                                                          Caut.: Rasmus Strømtangen, Lars Johannisen.

09.03.1732         13.07.1732             Niels (Olsen) Busch og Kiersti Joensdatter                    side 3, 14

                                                          Caut.: Peder Sættere og Halvor Øen

06.07.1732          19.10.1732             Christen (Andersen) Brevig og Marthe Gunnarsdatter    side 3, 14

                                                           Caut.: Thosten Jacobsen, Jacob Perugmager.

20.07.1732          26.10.1732             Amun Knudsen og Inger Joensdatter                            side 3, 14

                                                          Caut.: Thosten Jacobsen, Claus Pedersen.

11.12.1732         18.01.1733              Lars Larsen Jømble og Margrete Hansdatter                side 3, 14

                                                           Caut.: Michel Tømmermand, Peder Stoesen.

18.12.1732         20.03.1733             Jacob (Olsen) Fossung og Karen Nielsdatter                 side 3, 14

                                                          Caut.: Ole Smid, Rasmus Strømtangen.

 

1733

 

21.06.1733         26.07.1733             Ole Evensen og Anne Margr. Isaacsdatter                    side 3, 14

                                                          Caut.: Rasmus Strømtangen, Povl Hansen.

22.11.1.1733      13.01.1734             Lars Stowsen og Guri Hansdatter                                  side 3, 14

                                                          Caut.: Amun Vervogen og Peder Stowsen.

 

1734

 

17.01.1734         14.02.1734             Lars Hansen Tømmermd. og Maria Povlsdatter             side 3, 14

                                                          Caut.: Povl Trulsen, Peder Stowsen.

07.03.1734         16.05.1734             Niels Larsen (Tømermd.) og Kierstine Larsdatter           side 3, 14

                                                          Caut.:Michel Larsen, Peder Stowsen.

                           08.07.1734             Jens Søfrensen Kirckhof og                                            side 14

                                                          Elen Jacobsdatter Mogerøe?                                        

                                                          Caut.: Jacob Mogerøe, Ole Smid.

                                                          Merknad IK: Siste del av brudens farsnavn uleselig, 

                                                          men skal trolig være Mogerøe og forloveren 

                                                          Jacob Mogerøe hennes far.

11.04.1734        18.07.1734              Jan Hansen Smid og Kiersten Andersdatter                  side 3, 14

                                                          Caut.: Anders Pedersen, Jens Smid.

23.05.1734         25.07.1734             Christen Simonsen og Margrete Sørensdatter                side 3, 14

                                                          Caut.: Anders Ericsen, Rasmus Strømtangen.

03.06.1734          05.09.1734            Hans Hansen Smid og Margrete Madsdatter                  side 3, 14

                                                          Caut.. Jens og Niels Hansøner Smid.

18.10.1734         01.01.1735             Eric Andersen og Maren Andersdatter                          side 3, 14

                                                         Caut.: Peder Sættere, Søfren Schebs.

 

1735

 

06.01.1735         09.03.1735            Mogens Haralsen og Lisbet Christensdatter                    side 3, 14

                                                         Caut.: Christen Pedersen, Hans Larsen.

17.02.1735                                        Morten Michelsen Storm og Maria Larsdatter               side 3

                                                          Caut.: Peter Jerlew, Skipper Peder Sørensen.

07.05.1735        12.07.1735              Hans Jensen og Live Pedersdatter                                side 3, 14

                                                          Caut.: Jens Jensen, Lars Thorgiussen.

01.06.1735         07.08.1735             Tolef Olsen og Maren Amunsdatter                              side 3, 14

                                                          Caut.: Ole Smid, Rasmus Strømtangen.

12.11.1735         15.01.1736             Ole Jonæssen og Anne Cathrine Olsdatter                    side 3, 14

                                                          Caut.: Anthoni og Frantz Lunde.

13.11.1735          01.01.1736            Marcus Knudsen (Tømermd.) og Maren Jacobsdatter   side 3, 14

                                                           Caut.: Lars Bachsaas, Knud Tømermd.

 

1736

 

                           27.03.1736             Gregers Bentzen Vinter og Anne Clausdatter                 side 14

                                                          Caut.: Saegn. Jacob Nielsen, Visit. Schiøtt?

18.02.1736         12.05.1736              Halvor Kieldsen og Ingeborg Lorentzdatter                  side 3, 14

                                                           Caut.: Rasmus Rasmussen, Sg. Arne Amunsen.

05.06.1736         02.08.1736              Jacob Thostensen og Anne Knudsdatter                       side 3, 14

                                                           Caut.: Knud Knudsen, Jens Smid.

12.06.1736        16.10.1736              Unge karl Peder Larsen og Marie Mathisdatter             side 3, 14

                                                          Caut.: Hans Jensen, Iver Mathissen.

04.08.1736        21.10.1736              Jacob Jørgensen og Elen Marie Thostensdatter             side 3, 14

                                                          Caut.: Christen Hansen i Sættere, Thosten Jacobsen.

                           22.11.1736             Skipper Johan Henric og Anne Andersdatter                 side 14

                                                          Caut.: Visit. Schiøtt, Mons. Peder Hansen.

                           07.12.1736             Skipper Peder Rasmussen Heresd. og Berthe Moy       side 14

                                                          Caut.: Visit. Schiøtt, Mons. Schutz.

 

1737

 

03.01.1737         14.02.1737             Ole Christensen og Anne Jacobsdatter                          side 3, 14

                                                          Caut.: Anders Lunde Sen., Jacob Hansen.

                           18.05.1737             Christen Hvistendal og Anne Hansdatter Morland          side 14

                                                          Caut.: Iver Iversen, Peder Ravnæs.

                            20.06.1737            Jørgen Henricsen og Agathe Sørensdatter                     side 15

                                                          Caut.: Peder Jørgensen, Henric Bonnessen.

24.06.1737          04.08.1737            Hans Smid og Anne Christensdatter                              side 3, 15

                                                          Caut.: Jens og Niels Hans. Smid.

24.07.1737          01.09.1737            Søren Jansen og Laurentze Larsdatter                           side 3, 15

                                                          Caut.: Marcus Knudsen Knudsen, Christen Simonsen.

04.09.1737          27.10.1737            Annon Wervog og Karen Andersdatter                        side 3, 15

                                                          Caut.: Saling, Jens Smid.

10.12.1737          04.07.1738            (Sergeant) Lars (Andersen) Lindberg og 

                                                          Anne Magdalene Lund                                                 side 3, 15

                                                          Caut.: Halvor Eek, Niels Hansen.

 

1738

 

20.02.1738         11.05.1738             Helje Svensen og Maren Christensdatter                       side 3, 15

                                                          Caut.: Seig. Jacob Nielsen, Niels Grubbe.

                            04.07.1738            Mons. Thomas Vinstrup og D’selle Maren Hansdatter  side 15

01.08.1738         15.11.1738             Mathias Andersen Skomager og 

                                                         Anne Sophie Andersdatter                                            side 4, 15

                                                          Caut.. Mons. Sarling, Laers Lindberg

12.10.1738          02.11.1738            Knud Stovsen og Kirsten Mortensdatter                       side 4, 15

                                                          Caut.: Lars Stovsen, Peder Stovsen.

                           18.12.1738            Mons. Lars Larsen Jømle og 

                                                          Mad’selle Marie Bentzdatter Tisted                               side 15

23.11.1738          28.12.1738            Ole Christiansen og Margrethe Andersdatter                 side 4, 15

                                                          Caut.: Peder Tostensen, Anders Zachariassen.

 

1739

 

23.01.1739         26.04.1739             Jens Jensen og Inger Olsdatter                                      side 4, 15

                                                          Caut.: Johannes Larsen, Søren Henricsen i Bugten.

22.05.1739          09.09.1739            Ole Pettersen Kollerup og Martha Simonsdatter            side 4, 15

                                                         Caut.: Jacob Peruquemager, Christen Simonsen.

11.08.1739         28.01.1740             Ole Larsen og Johanna Tostensdatter                            side 4, 15

                                                          Caut.: Tosten Jacobsen, Lars Torgersen.

 

1740

 

03.02.1740         15.07.1740             Hans Jacobsen (Mogerøe) og Aase Maria Pettersdatter side 4, 15

                                                          Caut.: Jacob Jacobsen, Anders Høst.

                            04.02.1740            Jørgen Pedersen Holst og Anna Margrethe Larsdatter    side 15

16.03.1740          06.06.1740            Christen Ottesen og Anna Margrethe Andersdatter        side 4, 15

                                                          Caut.: Christen Larsen, Niels Grubbe.

05.05.1740          29.09.1740            Isaac Christensen og Boel Christensdatter                     side 4, 15

                                                          Caut.: Lars Schvint, Christen Hansen.

24.07.1740         30.12.1740              Hans Christensen og Lisbeth Larsdatter                        side 4, 15

                                                          Caut.: Jacob Peruquemager, Jens Mathisen.

18.08.1740                                        Laers Mouritzen paa Staværen og Anna Morland          side 4

                                                          Sl. Hvistendahls Enke

                                                          Caut.: Christen Schuldz, Simon Johansen.

08.09.1740          25.02.1741            Peder Jørgensen og Maria Clausdatter                          side 4, 15

                                                          Caut.: Henric Bonechsen, Petter Clausen.

 

1741

 

                            31.01.1741            Hr. Henric Gertzen og Mad. Martha Dorthea,               side 15

                                                          Sl. Schadgells

19.10.1741          29.12.1741            Johannes Salling og Maren Jensdatter                           side 4, 15

                                                         Caut.: Willum Schuldz, Lars (uleselig farsnavn. IK)

26.10.1741          26.11.1741            Ole Jonæsen og Martha Olsdatter                                 side 4, 15

                                                          Caut.: Antoni Henrichsen, Dideric Snedker.

 

1742

 

11.01.1742         17.06.1742             Ole Christiansen og Anna Larsdatter Sl. Lars Larsens    side 4, 15

                                                          Caut.: Niels Larsen Tømmermand, Jens Jensen.

05.04.1742          13.11.1742            Hans (Hansen) Smid og Inger Christensdatter                side 4, 15

                                                          Caut.: Jacob Peruquemager, Mogens Haraldsen.

18.04.1742          28.11.1742            Gert Sivertsen (Smid) og Else Christensdatter               side 4, 15

                                                          Caut.: Anders Høst, Ole Jonæsen.

14.07.1742         03.10.1743             Rasmus Rasmussen og Maria Jacobsdatter                    side 4, 16

                                                         Caut.: Amun Knudsen, Christopher Bruun.

                            02.11.1742            Christen Greve og Kisten Nielsdatter                            side 15

08.11.1742          30.11.1742            Rasmus Olsen og Kirsten Torchelsdatter                       side 4, 15

                                                          Caut.: Ole Jonæsen, Giert Larsen.

                            14.12.1742            Visiteur Rasmus Schøtt og Giørel Sl. Halvor Eegs          side 16

 

1743

 

06.02.1743          04.08.1743            Jens Døwig og Maren Olsdatter                                    side 4, 16

                                                          Caut.: Anthoni Henrichsen, Dideric Snedker.

23.05.1743          28.07.1743            Ole Tollisen og Anna Engelbretsdatter                           side 4, 16

                                                          Caut.: Erich Andersen, Peder Isaacsen.

22.06.1743          09.08.1744            Gunder Knudsen og Anna Margrethe Isaacsdatter         side 4, 16

                                                          Caut.: Even Schaverager, Joen Ørevig

24.07.1743          11.10.1743             Johannes Jonsen og Karen Cornelisdatter                     side 4, 16

                                                          Caut.: Malling, Christen Hansen.

27.07.1743          29.11.1743            Ole Nielsen Næs og Aase Maria Pettersdatter              side 4, 16

                                                          Caut.: Peder Jørgensen, Dideric Snedker.

dato uleselig         01.11.1743             Giert (Larsen) (Ombosnæs) og Inger Maria Jensdatter side 5, 16

                                                          Caut.: Jacob Parugvm., Poul Ombosnæs.

18.10.1743          24.11.1743            Halvor Pedersen og Inger Olsdatter                              side 5, 16

                                                          Caut.: Peder Isaacsen, Ole Joensen.

16.11.1743          03.04.1744            Jens Nielsen Hall og Anna Maria Sourag                       side 5, 16

                                                          Caut.: Jacob Trane, Joen Jacobsen.

 

1744

 

29.02.1744          09.04.1744            Sergeant Christopher Henric Nord og 

                                                          Martha Johannisdatter                                                  side 5, 16

                                                          Caut.: Johannes Olsen, Lars Lindberg

19.03.1744         23.08.1744             Ole Olsen og Margrethe Olsdatter                                side 5, 16

                                                          Caut.: Peder Jørgensen, Jørgen Henrichsen.

16.04.1744          14.06.1744            Abraham Christophersen og Maren Johannisdatter        side 5, 16 

                                                          Caut.: Marcus Knudsen, Ole Larsen.

                            15.06.1744            Anders Winstrup og 

                                                          Martha Bentsdatter med kongebrev                              side 16

16.06.1744          25.10.1744            Ole Jørgensen og Karen Svendsdatter                           side 5, 16

                                                         Caut.: Helje Svendsen, Rasmus Davidsen

11.08.1744          02.10.1744            Peder Stosen og Kirsten Andersdatter                          side 5, 16

                                                          Caut.: Jørgen Henrichsen, Thomas Winstrup.

17.09.1744         19.01.1745             Isaac Hansen og Margrethe Christophersdatter              side 5, 16

                                                          Caut.: Jan Erichsen, Amun Knudsen.

30.09.1744          10.10.1745            Hans Christensen og Live Pedersdatter                         side 5, 16

                                                          Caut.: Jacob Peruquemager, Arne Amunsen.

07.10.1744          07.04.1745            Jørgen Andersen (Gaasegrund) og Gunil Olsdatter        side 5, 16

                                                          Caut.: Anders Svensche i Porsgrunden, Dideric Snedker.

                            22.10.1744            Samuel Wiborg og Karen Holst                                    side 16

 

1745

 

14.01.1745          16.02.1745            Isaac Pedersen og Helvig Joensdatter                           side 5, 16

                                                          Caut.: Peder Sæteret, Hans Bentsen

                           15.01.1745             Kettel Hansen Kiøge og Maren Cathrine Hesselberg     side 16

                                                          - i Huuset

11.02.1745         15.06.1745             Niels (Hansen) Smed og Giertrud Christophersdatter    side 5, 16

                                                         Caut.: Jens Smed, Jacob Jacobsen.

                            11.03.1745            Realf Boyesen og Anna Chrystie                                   side 16

                                                          - i Huuset

14.07.1745          03.02.1746            Anders Zachariasen og Annichen Andersdatter             side 5, 16

                                                          Caut.: Ole Jonæsen, Mads Zachariasen.

                            18.07.1745            Frideric Schøtt og Karen Kierchetorp                           side 16

                                                          - i Huuset

05.08.1745         30.03.1746             Emanuel Trane og Maren Jensdatter                             side 5, 16

                                                          Caut.: Jacob Jacobsen, Jørgen Henrichsen.

09.09.1745          04.11.1745            Giert Sivertsen og Maren Jacobsdatter                         side 5, 16

                                                          Caut.: Simon Johansen, Aasmun Sivertsen.

                            19.08.1745           Claus Pedersen og Anna Maria Nielsdatter                    side 16

                                                          - i Huuset

09.12.1745          27.06.1746            Michel Andersen og Anna Pettersdatter                        side 5, 16

                                                          Caut.: Dideric Snedker, Jens Døwig.

 

1746

 

                           04.02.1746             Peder Rasmusen og Elen Bentsdatter                            side 16

03.05.1746         06.07.1746             Niels Isaacsen og Anna Eggertsdatter                           side 5, 16

                                                         Caut.: Eggert Larsen, Lars Dan.

27.10.1746          03.05.1747            Peder Knudsen og Karen Larsdatter                            side 5, 16

                                                          Caut.: Lars Arøen, Gunder Knudsen.

10.11.1746          09.02.1747           Niels Erichsen og Inger Johannisdatter                            side 5, 16

                                                         Caut.: Lars Stosen, Jens Døwig.

 

1747

 

12.01.1747          19.07.1747            Niels Jacobsen og Johanna Jensdatter                           side 5, 16

                                                          Caut.: Emanuel Trane, Evert Nielsen.

                            19.01.1747            Niels Larsen og Ambor Chrystie                                   side 16

01.02.1747          13.06.1747            Halvor Pedersen og Karen Rasmusdatter                      side 5, 16

                                                          Caut.: Peder Isaacsen, Ole Rasmusen

01.06.1747          11.10.1747            Isaac Pedersen og Johanna Pettersdatter                       side 5, 16

                                                          Caut.: Søren Schews, Lars Dan.

                            01.06.1747            Jens Andersen og Ingeborg Olsdatter                            side 16

17.08.1747          08.10.1747             Jens Hemmechsen og Malene Hansdatter                     side 5, 16

                                                          Caut.: Hans Smed, Lars Hansen.

 

1748

 

04.01.1748          14.01.1748            Hans Olsen og Martha Thorsdatter                               side 5, 16

                                                          Caut.: Ole Wervogen, Michel Thorsen.

                            13.02.1748            Erich Nielsen og Anna Cathrina Schøtt                          side 16

11.07.1748          15.08.1748            Niels Jensen (Sandvig) og Else Olsdatter                       side 5, 16

                                                         Caut.: Jens Døvig, (navn uleselig)

31.07.1748         13.09.1748             Claus Andersen og Kisten Sørensdatter                        side 5, 16

                                                          Caut.: Anders Eriksen, Johannes (etternavn uleselig).

                            16.08.1748            Peder Hansen Kiøge og Ulrica Eleonora Sourach        side 16

                                                          - i Huuset

17.09.1748          27.01.1749            Giert Amunsen og Kisten Tollisdatter                            side 5, 16

                                                          Caut.: Simon Johansen, Ole Tollisen.

18.09.1748         30.10.1748             Giert Sivertsen og Sara Andersdatter                            side 5, 16

                                                          Caut.: Simon Johansen, Anders Mortensen.

27.09.1748          24.06.1749            Jacob Christensen og Lisbeth Christensdatter               side 5, 16

                                                          Caut.: Hans Smed, Lars Torjersen.

05.10.1748          24.11.1748            Jens Hansen (Smed) og Susanna Willumsdatter             side 5, 16

                                                          og

05.10.1748          26.02.1749            Jacob Jensen og Maren Evensdatter                             side 5, 16

                                                          Caut.: Amun Biønæs, Niels Hansen Smed

                                                          Merknad IK: Innført slik hvor det kan se ut til å være

                                                          felles caut.menn ved trolovelsen. Ingen vielsesdato

                                                          funnet for sistnevnte par.

                            30.12.1748            Petter Boyesen og Gunil Christine Grubbe                     side 16

                                                           - i Huuset

 

1749

 

                           03.02.1749             Jan Madsen og Abigael Andersdatter                            side 16

13.02.1749                                        Halvor Haagensen og Gunil Olsdatter                            side 5

                                                          Caut.: Michel Andersen, Jens Døwig.

13.02.1749          26.06.1749            Jacob Sørensen og Lisbeth Pettersdatter                       side 5, 16

                                                          Caut.: Lars Lindberg, Jacob Jacobsen.

07.05.1749          06.08.1749            Lars Termanden og Anna Bertelsdatter                         side 5, 16

                                                          Caut.: Jens Døel, Frideric (Umulig å se etternavnet. JO)

14.08.1749          18.11.1749            Jens (Olsen) Hall og Anne Maria Sourach                     side 5, 16

                                                          Caut.: Emanuel Trane, Hans Coch Maler fra Laurvig.

                           15.08.1749             Anders Winstrup og Rebecha Munk                             side 16

19?.10.1749       17.09.1750             Ole Pettersen og Maria Albrethsdatter                          side 5, 17

                                                          Caut.: Anders Nielsen, Ole Knudsen.

                            20.11.1749            Reyer Nielsen og Karen Jørgensdatter                          side 16

 

1750

 

08.01.1750         30.06.1750             Morten Hansen og Zebilla Isaachsdatter                       side 5, 17

                                                          Caut.: Hans Christensen, Isaac Pedersen.

20.02.1750        04.03.1750              Isaac Hansen og Siri Knudsdatter                                side 5, 17

                                                          Caut.: Abraham Hansen, Giert Sivertsen

                          05.03.1750             Erich Andersen og Margrethe Bentsdatter                    side 17

                                                         - i Huuset

  16.03.1750                                      Jacob Leerstang og Maria Gundersdatter                     side 5

                                                         Caut.: Gunder Knudsen, Amun Biønæs.

                                                         Merknad IK: Gift i Eidanger.

                            24.03.1750             Petter Lorentzen og Susanna Kiøge                              side 17

                                                          - i Huuset

  16.04.1750        09.09.1750             Erich Andersen og Dorthe Nielsdatter                          side 5, 17

                                                         Caut.: Lars Dan, Halvor Kieldsen.

  12.05.1750         17.06.1750            Jacob Eggertsen og Maren Pedersdatter                       side 5, 17

                                                         Caut.: Abraham Ørstved, Rasmus Hasler.

  06.08.1750                                       Lars Pedersen og Lisbeth Andersdatter                        side 5

                                                         Caut.: Hans Bentsen

  01.10.1750         12.12.1750             Niels Erichsen og Maren Hieronymidatter                     side 5, 17

                                                          Caut.: Lars Larsen, Peder Isaacsen.

 

1751

11.02.1751         25.02.1751             Jacob Pedersen og Kisten Sørensdatter                       side 5, 17

                                                         Caut.: Jørgen Henrichsen, Ole Tollisen.

  17.04.1751        03.07.1751             Jacob Erichsen og Anne Olsdatter                               side 5, 17

                                                         Caut.: Ole Jonsen og Poul Hansen.

  08.06.1751        30.12.1751             Isaach Larsen og Anne Kristine Andersdatter               side 5, 17

                                                         Caut.: Anders Olsen Mørch, Anders Burwald.

  28.08.1751        01.10.1751             Isac Sørensen og Anne Andersdatter                            side 6, 17

                                                          Caut.: Søren Schevs, Eric Andersen Schevs.

                          20.08.1751             Jørgen Frideric Schiøtt og Pernille Pettersdatter            side 17

                                                          - copulerede hiemme i huuset

                                                         Caut.: Visiteut Schiøtt, Simen Johansen

  04.11.1751        02.12.1751             Jacob Pedersen og Zidsel Olsdatter                             side 6, 17

                                                         Caut.: Per Isacsen, Ole Andersen.

 

1752

                           28.03.1752             Matros Lars Gundersen og Barbara Sørensdatter         side 17

                                                          - trolovet i Scheen

25.05.1752         02.08.1752             Enrullet matros Elias Justesen og

                                                          Maren Christensdatter                                                 side 6, 17  

                                                         Caut.: Hans Bentsen, Joen Melbye

                            09.09.1752             Mons. Jørgen Schiøtt og jomfru Barbara Schaaning      side 17

                                                         Caut.: Rasmus Schiøt, Simen Johansen.

                                                       - Copul. i huuset

  19.10.1752        03.01.1753             (Enkemand) Søren Jaensen og Karen Johansdatter       side 6, 17

                                                          Caut.: Johannes Larsen, Christen Simensen.

                            09.11.1752             Mons. Jens Bentsen Tisted og jomfru Maria Margrethe side 17

                                                          Schaaning

                                                          Caut.: Bent Iversen, Hans Bentsen.

                                               -         Copul. hiemme i huuset

  21.11.1752                                       Soldat Søren Joensen Berg og Laurence Larsdatter      side 6

                                                         Caut.: Ole Christiansen, Niels Erichsen.

 

1753

  04.01.1753        08.02.1753             Michel Svennunsen og Agnete Johansdatter                  side 6, 17

                                                           Caut.: Johannes Larsen, Togrim Svenunsen fra Langesund.

  09.01.1753        18.02.1753             Johannes Larsen og Idde Christence Jacobsdatter        side 6, 17

                                                          Caut.. Lars Johansen, Niels Hansen Smed.

  18.01.1753        05.09.1753             Hans Christian Kaas og Kistine Larsdatter                    side 6, 17

                                                          Caut.: Lars Johansen, Lars Stoesen.

  06.02.1753       18.07.1753              Ole Andersen og Inger Larsdatter                                side 6, 17

                                                          Caut.: Anders Olsen, Lars Hansen.

  13.02.1753        05.06.1753             Enroulleret Matros Ole Andersen og

                                                          Marthe Amundsdatter                                                  side 6, 17

                                                         Caut.: Anund Knudsen, Per Isachsen.

  13.02.1753        16.05.1753            Amund Jørgensen, enroulleret matros

                                                          og Anne Eggertsdatter                                                  side 6, 17

                                                         Caut.: Christen Simensen, Eggert Larsen.

  09.04.1753        29.05.1753            (Enroulleret matros) Isak (Hansen) Lønnebakken

                                                         og Inger Nielsdatter.                                                      side 6, 17

                                                         Caut.: Jens Halvorsen Smed, Abraham Hansen Ørestved.

  24.05.1753        12.07.1753             Ole Olsen Gusfred og Anne Margrete Christensdatter  side 6, 17

                                                          Caut.: Søren Halvorsen, Abraham Ørestved.

  05.06.1753        21.08.1753             Enroulleret matros Stoe Hansen

                                                         og Enken Marthe Olsdatter                                           side 6, 17

                                                         Caut.: Niels Hansen Smed, Anders Burevald.

  05.07.1753        13.09.1753             Ole Nielsen Skomager, (Enkemand)

                                                          og Inger Anunsdatter                                                    side 6, 17

                                                         Caut.: Anders Snedker, Jens Døvig.

  18.08.1753        16.11.1753            Skomagersvend Nicolai Hansen (Bøtkier) og Pigen       side 6, 17

                                                          Inger Margrethe Nielsdatter

                                                         Caut.: Ole Nielsen Trondhiemmer, Anders Burevald.

  30.10.1753        28.11.1753             Enrolleret matros Anders Jensen Døvig og Marte         side 6, 17

                                                          Gulbransdatter

                                                          Caut.: Eggert Larsen, Abraham Hansen Ørestved.

  27.11.1753        18.01.1754             Soldat Lars Eggertsen og Marthe Jørgensdatter            side 6, 17

                                                          Caut.: Eggert Larsen, Amund Jørgensen.

  29.11.1753        29.12.1753             Enroulleret matros Peder Rasmussen og Pigen Karen    side 6, 17

                                                          Vetlesdatter.

                                                         Caut.: Amun Hansen Biønnæs, Hans Vervogen.

  11.12.1753        01.09.1754             Skrædder Ole Pettersen (Kolderup), enkemand og      side 6, 17

                                                          Gunild Larsdatter (Halvorsdatter)

                                                         Caut.: Johannes Joensen, Gunder Knudsen.

 

1754

31.01.1754        25.07.1754              Smeedsvend Brynild Augustinsen og pigen Ingebor       side 6, 17

                                                         Olsdatter                                                                                   

                                                         Caut.: Jacob Sørensen Mølbak, Andreas Nielsen Møller.

01.02.1754        19.02.1754             Enroullered matros Abraham Jonsen Nænset og Inger   side 6, 17

                                                          Anundsdatter Findmark

                                                          Caut.: Søren Eeg, Jørgen Findmark.

                                               -         Kongl. Bevilling da de var nær Beslægted

28.03.1754        24.05.1754             (Enkemand) Lars (Jacobsen) Dan og Aleth Jensdatter   side 6, 17

                                                         Caut.: Emanuel Trane, Niels Jacobsen

27.05.1754         24.10.1754            Matros Niels Jensen Sand og pigen Dorthe                   side 6, 17

                                                          Christophersdatter

                                                         Caut.: Anders Olsen Mørk, Gunder Nielsen

10.06.1754        08.08.1754             Matros Ole Anfinsen og Karen Olsdatter                      side 6, 17

                                                          Caut.: Eggert Larsen, Gunder Knudsen

13.06.1754        07.10.1754             (Matros) Niels Nielsen og Gunild Larsdatter                 side 6, 17

                                                          Caut.: Jens Halvorsen Smed, Isak Andersen fra Porsgr.

 04.07.1754        20.08.1754             Matros Søren Olsen Kiønøe og pigen Sidsel Maria       side 6, 17

                                                          Larsdatter

                                                         Caut.. Joen Pedersen Mælbye fra Langesund, Povel Hansen.

31.10.1754         14.01.1755             Enkemanden Johannes Larsen fra Bamble og pigen       side 6, 17

                                                         Anne Augustinidatter

                                                         Caut.: Lars Torstensen Rutved, David Ombodsnæs fra

                                                         Bamble.

19.12.1754        23.01.1755             Matros Peder Jonsen og Karen Jørgensdatter               side 6, 17

                                                          Caut.: Rejer Nielsen, Johannes Larsen.

                         19.12.1754             Mons. Lars Vright og jomfru Marthe Chrystie              side 17

                                                       - Kongebrev og Copul. Sæddel fra Hypoff.

 

1755

28.01.1755                                       Ole Andersen  Kiønøe og Else Olsdatter                       side 6

                                                         Caut.: Christen Simensen, Halvor Pedersen.

13.02.1755        17.06.1755             Enroullered  matros Christen Andersen Vringsted og     side 6, 17

                                                         Marte Nielsdatter

                                                          Caut.: Niels Jacobsen, Isak Lønnebakken.

 21.05.1755        11.09.1755             Enkemand Ole Jørgensen Follestad med pigen Mari      side 6, 17
                                  Hieronymisdatter

                                                         Caut.: Jørgen Henrichsen, Isak Pedersen.

19.06.1755        31.07.1755             Enroullered matros Christen Olsen

                                                          og Ingebor Andersdatter                                               side 6, 17

                                                          Caut.: Abraham Hansen Ørestved, Anders Jensen Døvig.

18.09.1755        30.12.1755             Skomagersvend Jacob Saamundsen Dan og pigen        side 6, 17

                                                          Inger Maria Halvorsdatter

                                                         Caut.: Lars Dan, Jacob Sørensen Skomager.

16.10.1755        18.11.1755            Snedker Christopher Larsen og Karen Kistine               side 6, 17

                                                         Christophersdatter

                                                         Caut.: Per Hansen, Jens Halvorsen Smed.

                          16.10.1755             Berent Jensen Smed og pigen Ingeborg Poulsdatter       side 17

                                                          Caut.: Jens Hansen Smed, Poul Ombodsnæs.

                                                          - haver Kongl. Bev. Og Cop.Sæddel fra Hypoff.

24.10.1755       13.11.1755              Enroullered matros Anders Vetlesen og pigen

                                                          Maria Jørgensdatter                                                     side 6, 17

                                                         Caut.: Jacob Lunde, Per Rasmusen.

06.11.1755        07.01.1756             Enroullered matros Hans Michelsen og pigen                side 6, 17

                                                          Sara Cathrine Jaensdatter

                                                         Caut.: Jacob Lunde, Per Rasmusen.

 

1756

08.01.1756          05.02.1756           Enroullered matros Niels Olsen

                                                         og pigen Karen Jacobsdatter                                         side 6, 17

                                                         Caut.: Johannes Larsen, Stoe Hansen.

14.04.1756        15.07.1756             Enkemanden Augustinius Larsen

                                                          og pigen Anne Hansdatter                                            side 6, 17

                                                         Caut.: Anders Olsen Mørk, Isak Christensen.

18.06.1756        08.09.1756            Parukmager Petter Bentsen Album og pigen Antonette   side 6, 17

                                                          Justsdatter

                                                         Caut.: Jacob Sørensen Mølbak, Jens Halvorsen.

29.07.1756        26.10.1756             Enkemanden Amund Michelsen Esse fra Bamble

                                                          og pigen Ingeborg Auensdatter Sigtesøen                      side 6, 17

                                                          Caut.:Christen Michelsen Høvig, Jacob Nielsen Udgaarden.

 09.09.1756        26.10.1756             Enroullered matros Christen Nielsen

                                                          og Helene Olsdatter                                                     side 6, 17

                                                          Caut.: Niels Smed, Stoe Hansen.

28.09.1756        09.12.1756             Bødkeren (og enkemand) Petter Penderup Aalborg      side 6, 17

                                                          og pigen Maren Andersdatter

                                                         Caut.: Jens Halvorsen Smed, Isak Lønnebakken.

30.09.1756        04.11.1756             Soldat Jens Larsen Schougstad (fra Bamble) og           side 6, 17

                                                          enken Anne Larsdatter                                                                        

                                                         Caut.: Søren Thorsen Rogn, Jørgen Larsen Langesund.

04.11.1756        29.12.1756             Isak Andersen Leerstang og Marie Jacobsdatter           side 6, 17

                                                         Caut.: Niels Hansen Smed, Stoe Hansen

05.11.1756        26.01.1757              Muurmester Knud Sivertsen Strand og                          side 6, 18

                                                          enken Elisabeth Michelsdatter

                                                         Caut.: Jørgen Hendrichsen, Jacob Sørensen Skomager.

05.11.1756        04.01.1757             Matros Niels Christensen og Lisbeth Larsdatter.           side 6, 17

                                                         Caut.: Jacob Lunde, Hans Andersen Aas.

                          23.12.1756             Enroullered matros Hans Amundsen og pigen Sara       side 17

                                                          Larsdatter.

                                                         Caut.: Lars Hvistendal, Tommes Vinstrup.

                                                          - copulered hiemme i huuset, Kongl. Bev.

 

1757

04.01.1757       14.04.1757               Enroullerd matros Jacob Hansen

                                                          og Kisti Michelsdatter                                                  side 6, 18  

                                                          Caut.: Isak Lønnebakken, Jan Madsen.

                          11.01.1757             Skrædderen Andreas Fægerholm

                                                          og Kisten Sørensdatter                                                 side 17

                                                         Caut.: Per Hansen, Jørgen (farsnavn uleselig)

                                                          copul. Hiemme i huuset, haver Kongl. Bev.

                         05.04.1757             Bernt Jensen Smed enkemand

                                                          og pigen Helje Amundsdatter                                        side 18

                                                          Caut.: Jens Smed , Abraham Joensen.

                                               -         copul. hiemme i huuset, haver Kongebrev.

26.05.1757        16.06.1757            Torjer (Torger) Tellufsen (fra Bamble) og pigen

                                                         Karen Olsdatter                                                            side 6, 18

                                                         Caut.: Christen Olsen, Ole Tellufsen.

02.11.1757       24.11.1757              Enroullered matros Anders Olsen Biønnæs og              side 6, 18

                                                         pigen Karen Jacobsdatter

                                                         Caut.: Arne Amundsen, Hans Amundsen Biønnæs.

10.11.1757        13.12.1757             Enroullered matros Christen Sørensen Berg og             side 6, 18

                                                          pigen Ragnild Sørensdatter Schebs

                                                         Caut.: Søren Andersen Schebs, Christen Hansen Berg.

22.11.1757        06.10.1758            Christian Olsen Blaaskoug og Ingeborg Andersdatter     side 6, 18

                                                         Caut.: Lars Andersen Røe, Erich Andersen Grøtsund.

 

1758

 

  16.02.1758                        Enroullered matros Lars Persen og Karen Maria            side 18

           Jacobsdatter

                                  Caut.: Lars Larsen, Lars Blegebakken.

                                  - copul. hiemme i huuset efter kongebrev

                         22.02.1758                         Mons. Hans Knudsen og jomfru Karen Grubbe.            side 18

          Caut.: Niels Grubbe, Niels Larsen.

          - havde Kongebrev m.v.

14.08.1758       15.09.1758              Enroullered Matros Hans Thoersen og                          side 6, 18

                                                         enken Maren Persdatter       

                                                         Caut.: Jacob Leerstang, Ole Knudsen i Sætret.

-         Kongl. Bevilning fordi de var nær beslegted?

                          14.09.1758             Seglmager Ole Hansen Holm                                       side 18  

                                                         og Birthe Margrethe Tisted                                           

                                                         Caut. Bent Iversen, Hans Bentsen

           - Kongebrev m.v.

16.11.1758        03.01.1759             Ungkarl Ole Larsen (Grave)

                                                         og pigen Zidsel Rolvsdatter                                           side 7, 18

                                                          Caut.: Ole Flaatten, Søren Rolvsen paa Porsgrund.

30.11.1758        11.01.1759             Ungkarl Rolv Thoersen

                                                         og pigen Margrethe Christensdatter                               side 7, 18

                                                         Caut.: Abrahan Ørestved, Ole Andersen i Sætret.

19.12.1758        31.05.1759            Ungkarl Svend Hansen og enken Marthe Thorsdatter    side 7, 18  

                                                         Caut.: Ole Vervogen, Michel Thoersen.

 

1759

04.01.1759         13.02.1759            Enroullered matros Jacob Albrethsen og pigen Anne      side 7, 18

          Monsdatter (Mogensdatter)

                                                         Caut.: Ole Tronhiemmer, Jacob Sørensen Skomager

08.02.1759        19.07.1759            Ungkarl Joen Andersen og pigen Karen Jørgensdatter    side 7, 18

                                                          Caut.: Jacob Sørensen Skomager og Amund Jørgensen

08.02.1759        16.08.1759            Ungkarl Simen Andersen

                                                         og enken Johanne Tostensdatter                                    side 7, 18

                                                         Caut.:Jacob Jørgensen, Svend Hansen.

22.02.1759        17.07.1759             Ungkarl Lorents Christensen

                                                          og pigen Margrethe Nielsdatter                                    side 7, 18

                                                         Caut.: Niels Jacobsen, Isak Lønnebakken.

30.10.1759        20.11.1759             Enroullered matros Hans Alexandersen

                                                          fra Helleroen og enken Marie Jørgensdatter                  side 7, 18

                                                         Caut.: Lars Hendrichsen, Søren Alexandersen fra Helleroen

                          22.11.1759            Anders Sørensen fra Helleroen, ungkarl og                    side 18

                                                         en roullered matros, med pigen Marie Amundsdatter

                                                         Caut.: Amund Biønnæs, Ole Biønnæs.

                                                          - haver Kongebrev at ægteviet i huuset.

29.11.1759        17.04.1760             Enroullered matros Jacob Persen og pigen Anne           side 7, 18

                                                         Andersdatter

                                                         Caut.: Anders Burevald, Hans Amundsen.

                         12.12.1759             Snedker Svend Niels Olsen fra Scheen med pigen         side 18

                                                         Maren Persdatter                                                                      

                                                         Caut.: Halvor Persen, Isak Persen.

                                                          - ægteviet hiemme i huuset utfra Kongl. Bevilning.

 

1760               

                           03.01.1760            Styrmand Hans Larsen Vistendal og enken Rebekka      side 18

                                                          Elisabeth Hansdatter

                                                          Caut.: Hans Bentsen, Jens Bentsen.

                                                         - Kongebrev m.v.

 22.01.1760        07.02.1760             Enkemanden Lars Stoesen Blegebakken

                                                          og pigen Mari(e) Erichsdatter                                            side 7, 18 

                                                         Caut.: Lars Johansen, Lars Persen.

04.03.1760                                      Enkemanden Simen Eggertsen Sandøen og                    side 7

                                                         pigen Anne Haraldsdatter

                                                          Caut.: Ole Biønnæs, Jacob Birkøen.

29.05.1760        09.10.1760            Ungkarl og matros Lars Giertsen Ombodsnæs og          side 7, 18

                                                          enken Johanne Svendsdatter

                                                         Caut.: Anun Tollisen, Jacob Jensen Smed.

29.05.1760         20.11.1760            Ungkarl og matros Ole Christensen og enken Abigael    side 7, 18

                                                          Andersdatter

                                                         Caut.: Jens Halvorsen Smed, Lars Dan.

 

02.09.1760         25.11.1760           Matros og ungkarl Ole Erichsen og pigen Margrete          side 7

                                                         Pedersdatter

                                                        Caut.: Rejer Nielsen, Hans Alexandersen.

 

1761

22.01.1761        17.07.1761             Ungkarl og matros Hans Giertsen Ombodsnæs og         side 7, 18

                                                        Else Marcusdatter

                                                          Caut.: Poul og Giert Ombodsnæs.

17.03.1761        23.04.1761             Ungkarl Matros  Jens Justensen og

                                                          pigen Cathrine Hansdatter                                            side 7, 18

                                                         Caut.: Jacob Sørensen Skomager, Petter Bentsen Album.

30.06.1761        29.10.1761             (Matros) Hans Jensen (Smed) og

                                                          Ingeborg Andersdatter                                                 side 7, 18

                                                          Caut.: Jacob Jensen, Bærnt Jensen.

13.08.1761        30.12.1761             Enkemanden Jens Andersen Døvig og

                                                         Mette Stephensdatter                                                    side 7, 18

                                                         Caut.: Jacob Sørensen, Niels Jensen Sandvig.

                          31.10.1761             Hans Jørgen Krøger fra Scheen og

                                                          Maren Kirstine Manal                                                  side 18

                                                          Caut.: Christopher Manal, Christian Bugge.

                                                          - Kongebrev.

10.11.1761                                       Ungkarl Halvor Olsen Hustved fra Scheen og pigen       side 7

                                                         Cathrine Jørgensdatter.

                                                         Caut.: Jørgen Hendrichsen, Jens Halvorsen Smed.

                          02.12.1761            Guldsmed Halvor Larsen Holter og                              side 18

                                                          pigen Christina Sophia Friis   

                                                        Caut.: He. Finkenhagen, Christian Bugge.

                                               -         Kongl. Bevilning at viet i huuset.

10.12.1761         07.01.1762             Enroullered matros Lars Hansen og pigen Kari              side 7, 18

                                                         Guttormsdatter.

                                                         Caut.: Anders Burevald, Isak Persen.

 

1762

                          01.04.1762             Matros Lars Olsen og enken Kistine Larsdatter            side 18

                                                         Caut.: Johannes Larsen, Tarjer Tellufsen.

                                                         - copul. hiemme i huuset, Kongebrev.

                         24.04. 1762            Enkemanden Ole Larsen og pigen Mette Olsdatter       side 18

                                                          Caut.: Niels Larsen, Jacob Grubbe.

                                                          - copul. hiemme i huuset, Kongl. bev..

29.04.1762        07.10.1762            Enkemanden Hans Michelsen og pigen Marthe              side 7, 18

                                                          Jacobsdatter

                                                          Caut.: Niels Jacobsen, Lars Dan.

23.08.1762        10.12.1762             Ungkarl (Matros) Thor Jensen og                                side 7, 18

                                                          enken Karen Olsdatter                                                 

                                                          Caut.: Tarjer Tellufsen, Gunder Gundersen.

                         05.10.1762            Andreas Nielsen Snedker, enkemand og pigen Maren   side 18

                                                         Halvorsdatter.

                                                          Caut.: Jens Halvorsen Smed, Knud Sivertsen Muurmæster.

                                                       - copul. Hiemme i huuset, Kongebrev.

15.12.1762        27.01.1763            Ungkarl og matros Jacob Olsen

                                                          og Karen Gundersdatter                                               side 7, 18

                                                         Caut.: Christen Olsen, Per Gundersen.

 

1763

                           14.01.1763            Matros og ungkarl Erich Larsen Fæset og pigen Guri     side 18

                                                          Levorsdatter

                                                         Caut.: Christen Andersen Vringsted, Hans Levorsen fra

                                                         Scheen.

                                                          - ægteviet hiemme i huuset, Kongebrev.

                          18.01.1763             Enkemand Lars Stoesen Blegebakken og                     side 18

                                                          Anna Jacobsdatter

                                                          Caut.. Knud Stoesen, Johannes Larsen.

                                                          - ægteviet hiemme i huuset, Kongebrev.

15.03.1763        10.11.1763             Enroullered matros Hans Jacobsen (Jacob Hansen)       side 7, 18

                                                         og pige Else Maria Arnesdatter.

                                                         Caut.: Jacob Pedersen Birkøen, Jørgen Olsen Biønnæs.

                                                         Merknad IK: Brudgommens navn ulikt skrevet, men utfra

                                                         barnedåp og begravelse fra kirkeboka er Hans Jacobsen

                                                         (Birkøen) det rette.

15.03.1763        27.06.1763             Skræddersvend Christen Persen

                                                          og pigen Torbor Alvsdatter                                           side 7, 18

                                                          Caut.: Niels Hansen Grasmyr, Erich Andersen i Bugten.

                          20.07.1763             Lieutenant Govert .?..elt og                                          side 18

                                                         Edel Margrethe Erichsdatter        

                                                         Caut.: Peder Rasmusen, Albret ?.æhr.

                                                          - ægteviet hiemme i huuset.

                                                          Merknad IK: Brudgoms og en forlovers navn delvis

                                                         uleselig på grunn av blekksøl.

18.08.1763                                       Ole Erichsen og Johanne Svendsdatter                          side 7

                                                         Caut.: Laers Gundersen Fæset, Jens Laersen Schaustad.

27.10.1763         10.04.1764           Petter Erichsen Ramstrøm og Annichen Andersdatter.    side 7, 18

                                                         Caut.: Jacob Sørensen Molbech, Jacob Jørgensen.

10.11.1763        03.01.1764             Laers Laersen i Sæteret og Maria Drengsdatter            side 7, 18

                                                         Caut.: Gunder Gundersen, Ole Knudsen Kiel.

                          11.11.1763             Jørgen Pedersen og Else Marcusdatter                         side 18

                                                          Caut.: Ole Hansen Holm Seglmager, Jørgen Hendrichsen

                                                          - ægteviet hiemme i huuset.

                          22.11.1763            Anders Erichsen og Aase Maria Christensdatter             side 18

                                                         Caut.: Christen Simensen, Niels Erichsen.

                                                         - ægteviet hiemme i huuset.

23.11.1763        16.02.1764            Rejer Kielsen og Maria Sørensdatter                             side 7, 18

                                                         Caut.: Jacob Sørensen Molbech, Christen Svendsen.

                          06.12.1763             Jaen Nielsen Bugge og Marthe Hansdatter                   side 18                 

                                                         Caut.: Ole Hansen Holm Seglmager, Albreth Bentsen.

                                                         - i huuset.

                          07.12.1763            Tyge Tellufsen og Helvig Abrahamsdatter                      side 18

                                                         Caut.: Niels Laersen, Jacob Nielsen Grubbe.

                                                          - i huuset.

                        09.12.1763             Jens Jørgen Christophersen og Boel Olsdatter               side 18

                                                         Caut.: Christopher Laersen Grøn Snedker, Niels Olsen

                                                         Snedker. - i huuset.

                                                       

 

1764

                          09.02.1764             Hans Holst og Anne Hansdatter Eeg.                            side 18

                                                          Caut.: Gregers Bentsen, Halvor Laersen False, oldermand

                                                          i Langesund.

                                                          - Kongebrev.

08.03.1764                                      Tollev Christensen og Karen Olsdatter.                         side 7

                                                         Caut.: Laers Sørensen Qvæstad, Christen Olsen i Sæteret.

27.03.1764                                       Simen Jørgensen og Inger Giertsdatter.                         side 7

                                                         Caut.: Peder Gundersen, Ole Jonsen Aas.