| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK etter 1801 |      


 

 

Tora Gulliksdatter født 1776 sin familie (Hun fikk et uekte barn med Ole Larsen født omkring 1775 og giftet seg med Lars Lassesen født 1791)

 

 

 

Tora Gulliksdatter, født 1776 på Ødegården i Bamble,[1],[2] døpt 18.02.1776 i Bamble,[3] konfirmert 30.09.1792 i Eidanger kirke,[4] død 1852 på Dalen u/Håøya i Eidanger.[5]

Hun var datter av Gullich Larsen og Marthe Knudsdatter i Bamble.

 

Gullich Laersen Ødegaarden og Marthe Knudsdatters barn Thore.

Faddere: Arnold Sønbyes kone Lisbeth Knudsdatter, Ingeborg Nielsdatter Fillestad, Jon Nielsen Eeg, Ole Nielsen Fillestad.

 

Konfirmert som "Tora Gullicsdatter p. Lunde øvre 16".

 

Bosatt hos enken Anne Chrystie i Brevik i 1801 "Thora Gulliksdtr, Tjenestefolk, 25 aar, Ugivt".

 

Hun fikk et uekte barn i Brevik i 1806. Faddene "Hans Stiansens k. Anne Sophie Nielsdatter" var hennes fars førstekones søster og hennes mann.

 

Ei Tore Gulliksdatter fikk i 1815 festebrev på en husmannsplass under Håøya. Hun skal, ifølge Eidanger bind 2, ha vært enke da hun fikk dette festebrevet?

 

Det var trolig denne Tora Gulliksdatter som fikk feste på Dalen. Hun nevnes ikke som enke ved vielsen.

 

I 1819 ble dette feste brevet nevnt i en tinglysning.

08.03.1819 - Forandring i jordbref fra Christian Sørensen til konen Tora Gulliksdatter - p.t. gift med Lars Lassen. Chr. Sørensen fordrer noe mer av sin jord.

 

Hun giftet seg i 1818.

 

Copul. 23/9-1818 i Eid.

Enkemand Lars Lassesen Leeraangen, 28. Huusmand.

Thore Gulliksd., Haaøen 40 aar, Tienestepige.

Forl: Gulbrand Tostensen og Jon Jonsen fra Barkevig.

 

 

Forhold til Ole Larsen, født omkring 1775.

 

Ole:

Han ble udlagt som far til et uækte barn i Brvik i 1806. Vanskelig og plassere bare ut fra dette.

 

 

(2) Gift 23.09.1818 i Eidanger kirke, med Lars Lassesen, født 1791 på Lerungen i Brunlanes,[6] (sønn av Lasse Larsen og Kirsten Torbjørnsdatter), døpt 1851 på Dalen u/Håøya i Eidanger.5

 

Lars:

Han var enkemann etter Lisbeth Kristiansdatter da han giftet seg i 1818. Hans far var leilending på Lerungen i Brunlanes.

 

 

 

I.    Oline Olsdatter, (datter av Ole Larsen og Tora Gulliksdatter) født 1806 i Brevik, døpt 09.09.1806 i Brevik kirke.[7]

      

       Thore Gullichsdatters hd uægte Pb. Oline - Udlagt til barnefader Ole Larsen

       Faddere: Hans Stiansens k. Anne Sophie Nielsdatter, Ingebor Samuelsdatter, Christen Solvesen, Peder Olsen.

 

 

 

 

 [1]  Alder ved konfirmasjonen.

[2]  1801 tellingen.

[3]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 10-11.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 495.

[6]  Alder ved vielsen.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.