| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK etter 1801 |      


 

 

Tellef Pedersen født ca 1745 og Anne Tellevsdatter født ca 1759 sin familie

 

 

 

Tellef Pedersen, født ca 1745 i Drangedal,[1],[2] død 1807 på Masterød i Bamble, gravlagt 19.07.1807 i Bamble.[3]

Han var sønn av Peder Nilsen og Gunnild Tellefsdatter i Drangedal.

 

I slektsregisteret for Drangedal bind 1 av Bjørn Edvin Holte står det spørsmålstegn på født og døpt. Det er da usikkert om han ble døpt i Drangedal. Søsknene hans som nevnes er døpt der.

 

Tellef giftet seg 1. gang i 1778.

 

Drangedal - Trolovede 9 Jun 1778, viede 21 Sep 1778:

Ungkarl Tellef Pedersen Kiendaln og pigen Kari Sørensdatter Kiendaln.

Caut: Jens Knudsen Braaten og Gundlich Knudsen Kiendaln.

 

Hans første døde alt i 1779.

 

Tellef gifter seg på nytt i 1782.

 

Drangedal - Trolovede 26 May 1782, viede 15 Sep 1782:

Enkemand Tollef Persen Tangen og pigen Anne Tollefsdatter Lohner.

Caut: Claus Kiilene og Claus Hennesøe.

 

De døpte barn i Drangedal før de dukket opp i Bamble. Datteren Kari f. 1782 og sønnen Knud f. 1784 var født i Drangedal.

 

De døpte barn i Bamble i 1786 før de døpte barn på Høydalen i Drangedal i 1789 til 1793.

 

De var så bosatt på Stahelle i Bamble. I 1801 nevnes på Omborgsnes, der den 55 år gamle Tellef Pedersen ble ført som bjelkehugger i annet ekteskap med Anne Tellefsdatter 42 år som var i sitt første ekteskap.

 

De nevnes i Brevik fra 1802.

 

Gravlagt i Bamble som "Enkemand Tellev Pedersen fra Brevig døde paa Masterød i Bamble 30te Junii 62 aar".

 

 

(1) Gift 21.09.1778 i Drangedal,[4] med Kari Sørensdatter, født 1761 på Duggefoss i Drangedal, (datter av Søren Jensen og Åste Sjursdatter), døpt 04.10.1761 i Drangedal,[5] død 1779 på Kjendalen i Drangedal, gravlagt 01.02.1779 i Drangedal.4

 

Kari:

Hun døde i barselseng etter å ha født deres første og eneste barn.

 

Gravlagt som "Huus-kone Kari Sørensdatter Kiendalen, død i Barselseng, 17½ aar".

 

 

(2) Gift 15.09.1782 i Drangedal,4 med Anne Tellevsdatter, født 1759 i Drangedal,[6],[7] (datter av Tellev Tjøstolfsen og Sigrid Amundsdatter), død 1805 i Brevik, gravlagt 30.06.1805 på Brevik kirkegård.[8]

 

Anne:

Hun kom fra Lone.

 

Gravlagt som "Tollef Pedersens k. i Trosvig Anne Tellefsdatter".

 

 

 

I.    Peder Carl Tellefsen, (sønn av Tellef Pedersen og Kari Sørensdatter) født 1779 på Kjendalen i Drangedal, døpt 01.02.1779 i Drangedal,4 død 08.06.1836 i Drangedal.[9]

      

       Tellef Pedersen Kiendalens Søn Peder Carl.

       Faddere: Søren Kaasens hustrue Thore Pedersdatter, Anders Ellefsens hustrue Aase Sørensdatter, Kittil Findøe, Niels Pedersen.

       Moderen var død i Barselseng.

 

      

       Gift 13.06.1813 i Drangedal,10 med Birgithe Christina Pedersdatter, født 1788 på Kyrshaug i Drangedal (datter av Peder Knudsen Gulbrands og Elisabeth Bersvendsdatter), døpt 24.08.1788 i Drangedal,10 død 10.12.1838 i Drangedal.10

      

       Birgithe:

       Moren skriver også som Elisabeth Margrethe Rynning.

 

 

      

II.   Kari Tellefsdatter, (datter av Tellef Pedersen og Anne Tellevsdatter) født 1782 på Tangen i Drangedal, døpt 10.10.1782 i Drangedal,[10] død 1782 på Tangen i Drangedal, gravlagt 10.11.1782 i Drangedal.11

      

       Tollef Pedersen Tangens Datter Kari.

       Faddere: Marichen Aasolsdatter Hennesøe, Catrine Hansdatter ibid, Claus Hansen Hennesøe, Jens Madsen Westre Strømme, Knud Halvorsen lille-Hosej.

      

       Gravlagt som "Tellef Persen Tangens Datter Kari, 14 dage".

 

 

 

III. Knud Tellefsen, (sønn av Tellef Pedersen og Anne Tellevsdatter) født 1784 på Tangen i Drangedal, døpt 08.04.1784 i Drangedal,11 konfirmert 22.03.1807 i Brevik kirke.[11]

      

       Tollef Pedersen Tangens Søn Knud.

       Faddere: Thora Persdatter Bierksæt, Anne Williksdatter Woje, Ingeborg Willichsdatter Strømme, Søren Knudsen Bierksæt, Niels Jacobsen Dalene.

      

       Han var født i Drangedal, men bodde med foreldrene på Omborgsnes i Bamble i 1801, 15 år gammel.

      

       Han ble konfirmert i Brevik i 1807 som "Knud Tellefsen 20 aar".

      

       Han ble utlagt som far til et uekte barn i Brevik i 1808 og giftet seg med barnemoren i 1811.

 

      

       Gift 19.03.1811 i Bamble,11 med Ingeborg Larsdatter, født 1786 på Kjørholt i Eidanger (datter av Lars Haraldsen og Kari Jørgensdatter), døpt 31.08.1786 i Brevik kirke.[12]

      

       Ingeborg:

       Lars Haraldson Kiørholt og Karen Jørgensdatter - Ingebor                   

       Faddere: Marte Pedersd. Kiørholt, Maria Abrahamsd. Hwalen, Ole Tengelson, Jon Christenson Schavrager

      

       Hun nevnes i 1801 som tjenestepike 16 år gammel hos Jakob Sørensen på Skjerke i Bamble.

      

       Hun ble konfirmert i Bamble 25.05.1802 som "26. Ingeborg Larsdatter fød i Ejdanger 15¾ aar".

      

       Ingeborg fra Skjerke i Bamble giftet seg i Bamble i 1811.

      

       Bamble viet 19.03.1811:

       Ungkarl Knud Tellefsen fra Brevig med

       pigen Ingeborg Larsdatter Schiærche.

 

 

       Barn:

      

        A.    Anne Knudsdatter, født 1808 i Brevik, døpt 03.12.1808 i Brevik kirke.[13]

              

               Ingeborg Larsdatters uægte Pb. Anne - til Barnefader blev udlagt Knud Tellefsen

               Faddere: Gert Johnsens k. Marthe Jacobsdatter, Anne Maria Stenersdatter, Arne Johnsen, Erik Olsen

 

 

      

IV. Kari Tellefsdatter, (datter av Tellef Pedersen og Anne Tellevsdatter) født 1786 på Hofstein i Bamble, døpt 09.07.1786 i Bamble.[14]

      

       Karen, foreldre Tellef Pedersen og hustrue Anne Tellefsdatter fra Hovsteen under Nenseth.

       Faddere: Niels Pedersen Nenseths kone Aase Sørensdatter, pigen Aase Kiøstolfsdatter Giømble, Anund Tellefsen østre Brevig, Jørgen Tellefsen Trosbyeeie, Tellew Ørsteensen Schougstad.

      

       Hun nevnes med foreldrene i 1801.

      

 

 

V.   Peder Tellefsen, (sønn av Tellef Pedersen og Anne Tellevsdatter) født 1789 på Høydalen i Drangedal, døpt 31.05.1789 i Drangedal,[15] død 1790 på Høydalen i Drangedal, gravlagt 25.07.1790 i Drangedal.11

      

       Drengebarnet Peder, foreldre Tollef Pedersen Høydalen under Kilene og Anne Tollefsdatter.

       Faddere: Thore Pedersdatter Bjerkesæt, Mari Wellechs Kjendalen, Aaste Gundersdatter Kilene, Søren Knudsen Bjerkesæt, Peder O. Moeland.

      

       Gravlagt som "Tellef Pedersen Høydalens Søn Peder som heldede over sig koghedt Vand af en Gryde, og deraf fik sin Død i Alder 1 aar og 2 maaneder".

      

 

 

VI. Peder Tellefsen, (sønn av Tellef Pedersen og Anne Tellevsdatter) født 1791 på Høydalen i Drangedal, døpt 15.05.1791 i Drangedal,[16] død 1797 på Stathelle i Bamble, gravlagt 20.08.1797 i Bamble.11

      

       Drengebarnet Peder, foreldre Tellef Pedersen Høydalen under Kilene og Anne Tellefsdatter.

       Faddere: Asbær Ellingsdatter Kilene, Marriken Olsdatter, Aslau Wellichsdatter Kiendalen, Søren Knudsen Bierkesæt, Jens Olsen Kilene.

      

       Gravlagt som "Tellev Pedersen og kone Anne Tellefsdatters barn fra Stathellet kaldet Peder død 15de Aug. 8 aar".

      

 

 

VII. Tellef Tellefsen, (sønn av Tellef Pedersen og Anne Tellevsdatter) født 1793 på Høydalen u/Kilene i Drangedal, døpt 25.12.1793 i Drangedal.[17]

      

       Drengebarnet Tellef, foreldre Tellef Pedersen Høydalen under Kilene og Anne Tellefsdatter.

       Faddere: Marriken Stiansdatter Strømme, Marriken Olsdatter Kilene, Liv Christensdatter ibid, Peder Marcussen øvre Weefald, Jens Olsen ibid.

      

       Bosatt hos foreldrene i 1801.

      

 

 

VIII. Anne Dorthea Tellefsdatter, (datter av Tellef Pedersen og Anne Tellevsdatter) født 1796 på Stathelle i Bamble, døpt 04.09.1796 i Bamble,15 død 1797 på Stahelle i Bamble, gravlagt 24.09.1797 på Bamble.15

      

       Anne Dortea fød den 1ste Sept, foreldre Tollev Pedersen i Stathellet og kone Anne Tellevsdatter.

       Faddere: Gunder Madsens kone Karen Nielsdatter, pigen Anne Arnoldsdatter begge i Stathellet, Elling Thoersen Kraberød, Erech Pedersen Wiig, Anders Torgersen Have begge fra Øyestad sogn.

      

       Gravlagt som "Tellef Pedersens datter Anne Dorthea 4 aar".

      

 

 

IX. Anne Dorthea Tellefsdatter, (datter av Tellef Pedersen og Anne Tellevsdatter) født 19.07.1798 på Stathelle i Bamble, døpt 29.07.1798 i Bamble,15 død 1802 i Brevik, gravlagt 13.06.1802 på Brevik kirkegård.[18]

      

       Anne Dorothea fød 19de Julii, foreldre Tellev Pedersen i Stathellet og kone Anne Tellevsdatter.

       Faddere: Ole Larsens kone Anne Hansdatter, pigen Ingeborg Kirstine Greesdatter, Ole Gunuldsen alle i Stathellet, Jørgen Tellevsen Kiørestadeie, Knud Sørensen fra Drangedahl.

      

 

 

X.   Anne Dorthea Tellefsdatter, (datter av Tellef Pedersen og Anne Tellevsdatter) født 1803 i Brevik, døpt 20.03.1803 i Brevik kirke.[19]

      

       Tollef Pedersen og Anne Tellefsdatter - Anne Dorthea             

       Faddere: Peder Stenersens kone Karen Johnsd, Johanne Jonsd, Christen Olsen, Halvor Christensen Heyestad

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Slektsregister for Drangedal bind 1 av Bjørn Edvin Holte, side 279.

[3]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 557.

[4]  Slektsregister for Drangedal bind 2 av Bjørn Edvin Holte, side 72.

[5]  Slektsregister for Drangedal bind 1 av Bjørn Edvin Holte, side 256.

[6]  1801 tellingen.

[7]  Slektsregister for Drangedal bind 1 av Bjørn Edvin Holte, side 304.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[9]  Slektsregister for Drangedal bind 2 av Bjørn Edvin Holte, side 316.

[10]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[14]  Bambleavskrifter på Solumslekt.

[15]  Kirkebok for Drangedal Ministerialbok nr. 3 (1768-1814), skannet av digitalarkivet, side 96.

[16]  Kirkebok for Drangedal Ministerialbok nr. 3 (1768-1814), skannet av digitalarkivet, side 111.

[17]  Kirkebok for Drangedal Ministerialbok nr. 3 (1768-1814), skannet av digitalarkivet, side 132.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 147.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.