| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK etter 1801 |      


 

Christian Richard Skanke født 1773 og Fransisca Georgine Bugge født ca 1783 sin familie

 

 

 

Christian Richard Skanke, født 1773 på Nærøy i Namdal,[1],[2] død 1808 i Brevik, gravlagt 30.08.1808 på Brevik kirkegård.[3]

Han var sønn av Rasmus Krag Jensen Skanke og Christiane Clausdatter Krag.

 

Han ble kappelan i Brevik.

 

Han var bosatt hos Severin Løvenskiold i Østre Porsgrunn i 1801 "Christian Schanke 29 aar, Informator".

 

Han giftet seg i Østre Porsgrunn i 1803.

 

Østre Porsgrunn Cop. 12/7-1803.

Hr. Pastor Christian Richard Schanke med Jomfr. Fransischa Georgine Bugge.

Forl: Severin Løvenskiold, Friderich Blom.

 

Gravlagt som "Residerende Capellan til Brevig Pastor Christian Richard Skanke 35 aar".

 

 

Gift 12.07.1803 i Østre Porsgrunn kirke,[4] med Fransisca Georgine Bugge, født ca 1783 (datter av Nils Christian Bugge og Maren).

 

Fransisca:

Hennes far var gjestgiver i Larvik. Schilbred nevner hennes far som Niels Magnus Bugge, men han het Nils Christian Bugge.

 

Han nevnes i skifte etter søsteren Anne Bugge i Brevik i 1809:

2. Broderen Niels Christian Bugge, død efterlader sig 2.de døtre a., Maren Bugge, gift med Klokker Peder Folkenberg i Lauervig, b., Fransiska Bugge, enke efter præst Schanche værende her i Brevig

 

Det var skifte etter moren i Larvik i 1812.

 

Digitalarkivet - Skifteregister for Larvik 1672-1812

11.01.1812 - 1797-1821 - Skifteforhandlingsprotokoller 1 - 615

arvelater Maren ? død nylig

arving sønn Christian Nilsen Bugge vides ej hvor for Tiden opholder sig, da han for 13 a 14 Aar siden gik til Søes udenlands, og man ej seenere end fra Aaret 1800 har havt nogen Underretning fra ham, men i dette Aar har skrevet Afdøde til fra Ostindien

arving datter Maren Nilsdtr Bugge g.m. klokker Toberup

andre svigersønn ? Toberup g.m. Maren Nilsdtr Bugge

arving datter Franscisca Georgine Bugge enke etter prest/pastor Skanke

andre svigersønn ? Skanke Brevig prest/pastor død; vært g.m. Franscisca Georgine Bugge

 

Hun var hos Severin Løvenskiold i Østre Porsgrunn i 1801 "Fransischa Georgine, Bugge, Tienestefolk, 18 aar".

 

 

 

I.    Henrich Severin Christiansen Skanke, født 1804 i Brevik, døpt 31.05.1804 i Brevik kirke.[5]

      

       Hr. Ch. R. Skanke og Fransicha Georgine Bugge - Henrich Severin                 

       Faddere: Mad. Carine Chrystie, Jfr. Else Zachariassen, Pastor Rein, Postmester Chrystie, Thomas Blehr, Lars Erichsen.

 

 

 

II.   Rasmus Nicolay Skanke, født 1805 i Brevik, døpt 07.06.1805 i Brevik kirke,[6] død 1807 i Brevik, gravlagt 10.07.1807 på Brevik kirkegård.3

      

       Hr. Pastor Skanke og Fransiska Georgine Bugge - Rasmus Nicolay                  

       Faddere: Madme. Maren Toberup fra Laurvigen, Jfr. Halvorsen, Jacob Larsen, Bent Blehr, Christen Barchlay, Erich Blehr

      

       Gravlagt som "Hr. Pastor Skankes søn Rasmus Nicolay 2 aar 8 uger".

 

 

 

III. Edvard Christian Skanke, født 1806 i Brevik, døpt 09.07.1806 i Brevik kirke.[7]

      

       Pastor Skanke og Fransiska Georgine Bugge - Edvard Christian                       

       Faddere: Mad. Dorthea Chrystie, Jfr. Juliane M: Hichman, Jens Schaaning, Anders Jensen, Christian Reyersen, P. S. Blehr, Hans Knudsen Coch.

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind I  (Brevik historielag,1946), Brevik gjennom tidene bind I, side 305.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[4]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 49.