| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK etter 1801 |      


 

 

Åsold Pedersen født 1769 og Anne Marie Jonsdatter født 1774 sin familie

 

 

 

Åsold Pedersen, født 1769 på Stahelle i Bamble, døpt 30.04.1769 i Bamble.[1]

Han var sønn av Peder Åsoldsen og Marthe Anundsdatter på Søndre Rød i Eidanger.

 

Peder Aasoldsen i Stathelle og Marthe Anundsdatters søn kaldet Aasold.

Faddere: Christen Torbiørnsens kone Sedsel Nielsdatter, Mette Catharine Hansdatter, Ole Svennungsen, Peder Jacobsen disse i Stathelle, Niels Kielsen Brevig.

 

Han giftet seg i Bamble i 1797.

 

Bamble viet 07.12.1797:

Ungkarl Aasold Pedersen med

pigen Anne Marie Johnsdatter begge i Stathellet.

 

De bodde på Stahelle i 1801. Han nevnes der som innsitter og innrulert matros. De døpte barn der til 1803 men i 1807 døpte de barn i Brevik og var da trolig bosatt der.

 

 

Gift 07.12.1797 i Bamble,[2] med Anne Marie Jonsdatter, født 1774 på Eikseie i Bamble (datter av Jon Halvorsen og Kirstine Olsdatter), døpt 03.07.1774 i Bamble.1

 

Anne:

Joen Halvorsen Eegseje og Kisti Olsdatters barn kaldet Anne Maria.

Faddere: Peder Glatveds kone Mette Cathrine Hansdatter, Anne Sørensdatter Stathelle, Thor Ellingsen Krabberøe, Jens Laersen Eegseje, Hans Torbiørnsen Flaatten.

 

 

 

 

I.    John Petter Åsoldsen, født 13.11.1798 på Stathelle i Bamble,[3] døpt 18.11.1798 i Bamble.[4]

      

       John Peter fød 13de Nov, foreldre Aasold Pedersen i Stathellet og kone Anne Marie Johnsdatter.

       Faddere: Lars Olsens kone Anne Marie Larsdatter, pigen Karen Johnsdatter, Harald Olsen, Christen Larsen, Michel Sørensen alle fra Stathellet.

 

       Han giftet seg i Brevik i 1828.

 

       Brevik viet 09.10.1828:

       Ungkar og matros John Petter Aasoldsen, 28 år, Brevik

       Pike Maren Dorthea Andersdatter, 29 år, Brevik

       Caut: Aasold Pedersen og Lars Johnsen

 

 

       Gift 09.10.1828 i Brevik,[5] med Maren Berthea Andersdatter, født 1797 i Brevik (datter av Anders Thorsen og Dorthe Sibylla Christophersdatter), døpt 22.01.1797 i Brevik kirke,[6] konfirmert 05.04.1812 i Brevik kirke.[7]

      

      

      

II.   Anund Åsoldsen, født 13.03.1801 på Stahelle i Bamble, døpt 22.03.1801 i Bamble.1

      

       Anund fød 13de Martii, foreldre Aasold Pedersen i Stathellet og kone Anne Maria Johnsdatter.

       Faddere: Syvert Olsens kone Anne Maria Isaachsdatter, pigen Inger Maria Hansdatter, Samuel Linstrøm, Michel Sørensen, Peder Nielsen alle fra Stathellet.

 

 

 

III. Marthe Kirstine Åsoldsdatter, født 22.12.1803 på Stahelle i Bamble, døpt 25.12.1803 i Bamble.1

      

       Marthe Kirstine fød 22de Dec, foreldre Aasold Pedersen i Stathellet og kone Anne Maria Joensdatter.

       Faddere: Enken Anne Maria Larsdatter, pigen Kari Joensdatter Winje, Ole Gunudsen, Harald Andersen, Niels Christensen alle i Stathellet

 

       Brevik viet 26.12.1833

       Ungkar og matros Niels Petter Larsen, 26 år, Brevik

       Pike Marthe Kirstine Aasoldsdatter, 28 år, Brevik

       Peder Andersen og Eric Andersen

      

       Hennes bror Anders Aasoldsen var fadder for datteren Marianne i 1837.

 

      

       Gift 26.12.1833 i Brevik kirke,[8] med Nils Peter Larsen, født 1808 i Brevik (sønn av Lars Andersen og Marthe Trulsdatter), døpt 10.04.1808 i Brevik kirke.[9]

      

       Nils:

       Lars Andersen Øen og Marthe Trulsdatter - Nils Peter              

       Faddere: Nils Heyestads kone Karen Jacobsd, Maren Thomasd, Lars Grønnerøe, Anders Sortedahl, Hans Larsen

 

 

 

IV. Anders Åsoldsen, født 1807 i Brevik, døpt 11.10.1807 i Brevik kirke.[10]

      

       Aasul Pedersen og Anne Marie Johnsdatter - Anders    

       Faddere: Marcussens kone Maren Olsd, Anne Hansd, Rasmus Hansen, Anders Nilsen, Christopher Christophersen.

 

 

 

 

 [1]  Bambleavskrifter på Solumslekt.

[2]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 473.

[3]  Alder ved gifte.

[4]  Solumslekt, Solumslekt.

[5]  Brevik, avskrift viede av Frank Johannesen på internett.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[8]  Kirkebok for Brevik nr 4 1814-1845 skannet av digitalarkivet, side 202.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 101.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.