| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1782 |     


 

 

Navnregister for Brevik 1782

 

NB! Når en har funnet sidetallet til den du vil sjekke, så går du til overføringstabellen under, for å se hvilke familie personen nevnes i.

 

 

 

Navn og sidetall:

 

 

Aarup

Christian Jensen (1768-1796)............................................................................................. 290

Edel Margrethe Jensdatter (f. 1775)................................................................................... 291

Erich Andreas Jensen (1771-1773)..................................................................................... 291

Erich Jensen (1777-1780)................................................................................................... 292

Helene Jensdatter (1769-1770)........................................................................................... 291

Helene Jensdatter (f. 1773)................................................................................................. 291

Jens (ca  1727-1802)..................................................................................................... 38; 289

Maren Margrethe Jensdatter (f. 1766).......................................................................... 38; 290

Ole Jensen (1780-1781)...................................................................................................... 292

Abrahamsdatter

Helvig (1734-1808)............................................................................................................. 301

Ingeborg Kirstine (f. 1814)................................................................................................. 327

Inger Margrethe (f. 1792)................................................................................................... 189

Karen Bolette (1756-1809)................................................................................................. 282

Maren Johanne (1782-1783)................................................................................................. 58

Mette Karine (1791-1793).................................................................................................. 327

Mette Maria (1778-1779).................................................................................................... 326

Abrahamsen

Anders (1773-1812)............................................................................................................ 326

Anders (f. omk 1775)......................................................................................................... 172

Christopher (1745-ca  1776)....................................................................................... 122; 123

Hans (1757-1802)............................................................................................................... 261

Isach (1777-1781)............................................................................................................... 186

Isach (1781-1785)............................................................................................................... 326

Isach (1782-1783)............................................................................................................... 186

Isach (f. 1787)..................................................................................................................... 327

Johannes (f. 1749)............................................................................................................... 321

Lars (1775-1777)................................................................................................................ 326

NN (1780-1780)................................................................................................................. 186

Simon (1775-1783)............................................................................................................. 186

Alfsdatter

Anne........................................................................................................................... 199; 200

Amundsdatter

Inger (1718-1774)............................................................................................................... 282

Karen (1731-ca  1780)................................................................................................ 210; 211

Maren (1720-1781)............................................................................................................. 248

Amundsen

Anders (1707-1779)............................................................................................................ 325

Halvor................................................................................................................................. 204

Hans (1725-1763)......................................................................................................... 36; 362

Jacob (1742-1809)................................................................................................ 99; 162; 266

Nils (1726-1788)................................................................................................................. 118

Andersdatter

Anna (1769-1770)............................................................................................................... 311

Anna (ca  1699-1737)......................................................................................................... 117

Anna Maria (f. 1800).......................................................................................................... 172

Anne (1728-1789)................................................................................................... 95; 96; 302

Anne (1734-1770)................................................................................................... 37; 41; 203

Anne (1738-1743)............................................................................................................... 199

Anne (1795-1795)................................................................................................................. 48

Anne (1799-1799)................................................................................................................. 49

Anne (f. 1783)........................................................................................................................ 7

Anne Marie (1740-1741).................................................................................................... 199

Annichen (f. 1724).............................................................................................................. 217

Birthe (1777-1780)............................................................................................................. 311

Boel (1754-1789)................................................................................................................ 217

Catrine Marie (1773-1774)................................................................................................. 136

Christense (1767-1789)....................................................................................................... 144

Dorthe Marie (1780-1783).................................................................................................. 146

Elen (1767-1767)................................................................................................................ 212

Elen (f. 1772)...................................................................................................................... 311

Else (1738-1779)................................................................................................................. 198

Gunild (1748-1810)............................................................................................................ 206

Gunild (f. omk 1770).................................................................................................. 324; 325

Helvig (f. 1745)............................................................................................................ 85; 130

Ingebor (ca  1731-1794)............................................................................................. 138; 139

Ingeborg (1727-1792)......................................................................................................... 137

Ingeborg (1752-1778)................................................................................................. 324; 325

Ingeborg (1764-1773)......................................................................................................... 144

Ingeborg (1773-før 1783)................................................................................................... 145

Ingeborg (1779-1852)......................................................................................................... 140

Ingeborg (ca  1737-1797)................................................................................................... 145

Inger (1720-1794)................................................................................................................. 74

Inger (1765-1765)............................................................................................................... 212

Inger Karine (f. 1787)......................................................................................................... 213

Inger Maria (f. 1791)............................................................................................................ 48

Johanne................................................................................................................................. 29

Karen (f. omk 1745)............................................................................................................. 33

Karen Margrethe (1788-1837)............................................................................................ 287

Kirsten (f. 1766)................................................................................................................... 46

Kirsten (f. omk 1760)........................................................................................................... 44

Kirsten (f. omk 1780)................................................................................................. 263; 264

Maren.................................................................................................................................. 249

Maren (ca  1702-1746).......................................................................................... 36; 289; 362

Maren (ca  1737-1800)........................................................................................................ 332

Margrethe (1748-1813)............................................................................................... 143; 144

Margrethe (f. 1782)............................................................................................................. 260

Margrethe (f. 1790)............................................................................................................. 287

Maria (1740-1804).............................................................................................................. 234

Marte Dorthea (f. 1788).......................................................................................................... 8

Marte Maria (1781-1781)........................................................................................................ 7

Pernille (f. 1794)................................................................................................................. 288

Sara (f. 1742)...................................................................................................................... 199

Thore (ca  1738-1793)......................................................................................................... 310

Åse Marie (f. 1787)............................................................................................................. 146

Andersen

Anders (1750-1802)................................................................................................................ 6

Anders (1779-1780)............................................................................................................ 312

Anders (1791-1797)................................................................................................................ 8

Anun (1773-1785)................................................................................................................ 46

Anund (f. 1792).................................................................................................................... 48

Christen (1790-1790)............................................................................................................ 47

Erich (f. omk 1760)............................................................................................................... 74

Erik (f. 1769)...................................................................................................................... 145

Even (f. 1773)..................................................................................................................... 311

Gulbrand (1759-1808)........................................................................................................ 243

Gulich (1780-1780)............................................................................................................. 286

Gunder (f. 1755)................................................................................................................. 117

Hans (1738-1782)............................................................................................................... 176

Hans (f. 1753)..................................................................................................................... 201

Isak (d. ca  1763)................................................................................................................ 325

Jacob (1778-1781).............................................................................................................. 145

Jacob (f. 1786)........................................................................................................................ 7

Jens (f. 1771)........................................................................................................................ 53

Jon....................................................................................................................................... 249

Jon (1761-1807).................................................................................................................. 266

Jon (1794-1794).................................................................................................................... 48

Jon (f. ca  1751).................................................................................................................... 80

Jørgen (1749-1789)............................................................................................................. 200

Jørgen (f. 1812)................................................................................................................... 136

Lars (1720-1763)................................................................................................................ 231

Lars (1800-1800).................................................................................................................. 49

Lars (1801-1801).................................................................................................................. 49

Lars (f. 1779)........................................................................................................................ 47

Lars (f. ca  1789)................................................................................................................. 274

Mads (1769-1774).............................................................................................................. 212

Mads (f. 1783).................................................................................................................... 213

Nils (1796-1796)................................................................................................................... 48

Nils (f. 1797)......................................................................................................................... 49

NN (1781-1781)................................................................................................................. 286

Ole (f. omk 1700)............................................................................................................... 214

Peder (f. 1776)...................................................................................................................... 47

Pernille (1792-1793)........................................................................................................... 287

Simon (1776-1776)............................................................................................................. 145

Tollef (f. 1803).................................................................................................................... 172

Tor (1745-1808).................................................................................................................. 199

Zacharias (1737-1796)........................................................................................................ 216

Anfindsen

Ole (ca  1716-1786)............................................................................................................ 253

Anundsdatter

Anne (f. 1769).................................................................................................................... 205

Anundsen

Anders (1747-1808).............................................................................................................. 44

Halvor (f. 1776).................................................................................................................... 78

Ole (1781-1781).................................................................................................................... 78

Søren (ca  1710-1777)......................................................................................................... 101

Arnesdatter

Anne (ca  1707-1788)........................................................................................................... 80

Arnesen

Peder (1732-1808)...................................................................................................... 318; 319

Arnoldsdatter

Mette (1744-1797).............................................................................................................. 146

Arnoldsen

Anders (f. 1812)................................................................................................................. 147

Hans (1737-1763)............................................................................................................... 198

Harald (f. 1811).................................................................................................................. 146

Søren (1717-1768).............................................................................................................. 248

Truls (1739-1793)......................................................................................................... 47; 326

Augustsdatter

Marthe Elisabeth (1770-1800)............................................................................................ 372

Sophia Marie (f. 1765)........................................................................................................ 372

Baar

Anne Eilertsdatter (f. 1749)................................................................................................ 122

Anne Eilertsdatter (f. ca  1747)...................................................................................... 82; 83

Bagge

Rachel Pedersdatter (ca  1715-1762).......................................................................... 211; 338

Balling

Peter Christiansen (f. 1745).................................................................................................. 33

Bentsdatter

Marie (1709-1752).............................................................................................................. 359

Bentsen

Hans (1713-1761)....................................................................................................... 211; 338

Iver (1711-ca  1752)........................................................................................................... 168

Lars (1783-1783)................................................................................................................ 359

Bjørnsen

Harald (1735-1785)............................................................................................................ 146

Blom

Rasmus Hansen (ca  1752-1785)........................................................................................ 282

Boe

Aaste Dorthea Christensdatter (1746-1785)......................................................................... 54

Boel (ca  1722-1792).............................................................................................................. 294

Brunildsen

Gunild (ca  1776-1787)....................................................................................................... 315

Bruun

Abraham Eliasen (ca  1753-1795)................................................................................... 54; 55

Elias Abrahamsen (f. 1781).................................................................................................. 57

Jens Jørgen Christophersen (ca  1725-1789)....................................................................... 214

Brynildsdatter

Anne (f. 1788).................................................................................................................... 316

Lisbeth (1779-1780)........................................................................................................... 316

Brynildsen

Christen (f. 1781)................................................................................................................ 316

Guttorm (1783-1790).......................................................................................................... 316

Ole...................................................................................................................................... 249

Bugge

Inger Nilsdatter (f. omk 1705)............................................................................................ 152

Bundt

Agnete Larine Olsdatter (1773-1775).................................................................................. 56

Agnethe Larine Olsdatter (f. 1776)...................................................................................... 57

Christen Olsen (f. 1775)....................................................................................................... 57

Maren Kirstine Olsdatter (1770-1770)................................................................................. 56

Maren Kirstine Olsdatter (1771-1771)................................................................................. 56

Ole Olsen (f. 1779)............................................................................................................... 57

Ole Pedersen (ca  1729-1779)......................................................................................... 54; 55

Peder Olsen (f. 1778)............................................................................................................ 57

Bøchman

Arent Hansen (f. 1776)......................................................................................................... 15

Else Alette Dorothea Arentzdatter (f. omk 1750).......................................................... 14; 15

Cappelen

Susanne Anne Didrichsdatter............................................................................................... 38

Christensdatter

Anne Catrine (f. 1732)................................................................................................ 239; 268

Birthe.................................................................................................................................. 183

Birthe (ca  1713-1777)........................................................................................................ 231

Birthe (f. 1739)................................................................................................................... 140

Bodil (f. 1758).................................................................................................................... 243

Guri (f. ca  1753)................................................................................................................ 224

Ingeborg (f. 1779)............................................................................................................... 108

Karen (ca  1735-1798)........................................................................................................ 318

Karen (f. 1789)................................................................................................................... 108

Margrethe (f. 1782)............................................................................................................. 108

Margrethe (f. omk 1740)..................................................................................................... 228

Mari (f. 1743)...................................................................................................................... 108

NN (f. omk 1710)............................................................................................................... 162

Ragnild (ca  1759-1789)..................................................................................................... 315

Sara (1715-1783)................................................................................................................ 101

Åse Marie (1739-1783)....................................................................................................... 143

Christensen

Anders (1757-1782)............................................................................................................ 259

Anders (1785-1785)............................................................................................................ 195

Anders (f. 1781)................................................................................................................. 283

Anders (f. 1786)................................................................................................................. 195

Christen (f. 1746)................................................................................................................ 283

Hans Jørgen (f. omk 1740)................................................................................................. 132

Isach (1778-1805)............................................................................................................... 194

Johannes (f. 1783)............................................................................................................... 195

Lars (1744-ca  1806)........................................................................................................... 202

Lars (f. 1740)........................................................................................................................ 46

Lars (f. 1764)...................................................................................................................... 145

Lorents (ca  1733-1764)........................................................................................................ 52

Nils (1728-1788)................................................................................................................. 116

Nils (f. 1776)....................................................................................................................... 107

Nils (f. 1779)....................................................................................................................... 128

Ole (1755-1788).................................................................................................................. 247

Ole (f. 1739)....................................................................................................................... 223

Søren (f. 1780).................................................................................................................... 194

Tollef (1741-1803).............................................................................................................. 170

Christophersdatter

Anne Margrethe (f. 1781)................................................................................................... 218

Anne Serine (1779-1780).................................................................................................... 222

Cathrine (f. ca  1748).................................................................................................. 342; 343

Dorthe Sibylla (f. ca  1761)................................................................................................ 274

Helvig Maria (1784-1786).................................................................................................. 218

Johanne (ca  1732-1801)..................................................................................................... 148

Margrethe (1717-1748)....................................................................................................... 221

Margrethe (f. 1774)............................................................................................................. 222

Mette Marie (f. 1775)......................................................................................................... 124

Christophersen

Abraham (1721-1766)......................................................................................................... 123

Anders (1750-1803)............................................................................................................ 140

Anders (f. 1779)................................................................................................................. 218

Isach (1770-1772)............................................................................................................... 222

Lars (f. 1768)...................................................................................................................... 222

Chrystie

Hans (ca  1720-1797).......................................................................................................... 142

Karen (1751-1836).............................................................................................................. 298

Clausdatter

Else (1747-1747)................................................................................................................... 63

Else Dorthe (1755-1756)...................................................................................................... 63

Clausen

Hans Nicolay (f. 1745)......................................................................................................... 62

Nils (f. 1749)......................................................................................................................... 63

Coch

Anne Rosine Carlsdatter (f. 1793)...................................................................................... 279

Carl (1750-1828)................................................................................................................. 276

Carl Nikolai (f. 1814).......................................................................................................... 278

Caroline Christine (1799-1806).......................................................................................... 280

Dorthe Carlsdatter (1793-1794)......................................................................................... 279

Dorthea Carlsdatter (1781-1788)........................................................................................ 277

Hans Knudsen Carlsen (f. 1783)........................................................................................ 277

Jacob Grubbe (f. 1796)....................................................................................................... 279

Johan Solberg (f. 1790)....................................................................................................... 278

Karen Jacobine Carlsdatter (1788-1795)............................................................................ 278

Lars Hansen (1760-1841)................................................................................................... 159

Lars Norss (f. 1802)............................................................................................................ 280

Nils Carlsen (f. 1785).......................................................................................................... 278

Nils Hansen (1757-1825)...................................................................................... 36; 361; 362

Ole Andreas Nilsen (1787-1823)........................................................................................ 363

Dalen

Jon (ca  1723-1775)............................................................................................................ 314

Dam

Jacob (ca  1738-1798)........................................................................................................... 26

Karen Giertsdatter (ca  1711-1796)...................................................................................... 26

Danielsdatter

Anne Blæhr (1779-1779).................................................................................................... 110

Karen (f. 1733)................................................................................................................... 325

Maren Maria (1775-1848/49).............................................................................................. 110

Danielsen

Lars Fuglesang (f. 1780)..................................................................................................... 111

Nils Laurits (f. 1783).......................................................................................................... 111

Eilertsen

Hans (f. 1778)..................................................................................................................... 177

Elevsdatter

Marie (1746-1807).............................................................................................................. 129

Eliasen

NN (1803-1803)................................................................................................................... 58

Ellevsdatter

Marthe (f. 1773).................................................................................................................. 273

Ellingsen

Lars (f. 1727)...................................................................................................................... 118

Emanuelsdatter

Anna Cathrine (f. 1747).............................................................................................. 347; 348

Engebretsen

Erich (f. 1752)..................................................................................................................... 157

Erichsdatter

Anne Helene (1783-1839).................................................................................................. 159

Anne Turine (1765-1781)....................................................................................................... 3

Dorthe Maria (1777-1788).................................................................................................. 158

Ingeborg.............................................................................................................................. 249

Inger Johanne (1785-1790)................................................................................................. 159

Erichsen

Anders (f. 1738)................................................................................................................. 143

Arnold (ca  1705-1765)...................................................................................................... 198

Hans (f. 1757)..................................................................................................................... 296

Jacob (1727-før 1752)............................................................................................................. 7

Johannes (f. 1793)............................................................................................................... 159

Lars (1764-1764).................................................................................................................... 2

Lars (f. 1779)...................................................................................................................... 158

Lars (f. 1783)...................................................................................................................... 297

Levor (1764-1764).................................................................................................................. 2

Levor (1773-1781).................................................................................................................. 3

Nils (f. 1781)....................................................................................................................... 158

Ole (1730-1799).................................................................................................................. 161

Erlandsen

Michel (ca  1754-1828)....................................................................................................... 160

Evensen

Anders (1745-1801)............................................................................................................ 310

Jacob (f. 1761).................................................................................................................... 322

Ole (1746-1807).................................................................................................................. 305

Evertsdatter

Kirstine Marie (f. omk 1735).............................................................................................. 154

Ferdinandi

Louis (f. omk 1690).............................................................................................................. 64

Finbosdatter

Anne (1741-1783)......................................................................................................... 47; 326

Forbech

Elisabeth Cathrine Larsdatter (1758-1759).......................................................................... 38

Elisabeth Gregersdatter (f. 1766)......................................................................................... 38

Elisabeth Sommer Larsdatter (1750-1750)........................................................................... 36

Gregers Jensen...................................................................................................................... 38

Gunder Buer Larsen (f. 1754).............................................................................................. 37

Hans Jacob (f. 1756)..................................................................................................... 38; 290

Jens Larsen (1751-1751)....................................................................................................... 36

Jens Larsen (f. 1753)............................................................................................................. 36

Lars Jensen (ca  1712-1778)......................................................................................... 34; 290

Lars Olsen (f. ca  1775)...................................................................................................... 363

Mariken Larsdatter (1748-1809)................................................................................... 35; 361

Frantsdatter

Ingeborg (f. ca  1757)......................................................................................................... 102

Fuglesang

Lauritz Mathiasen (1710-før 1764)..................................................................................... 110

Maria Laurentze (1749-1826)..................................................................................... 109; 110

Funnemark

Jacob Hansen (f. 1789)....................................................................................................... 279

Færenstrøm

Jonas (ca  1720-1793)........................................................................................................... 16

Giertsdatter

Sissel (f. ca  1771)............................................................................................................... 257

Gjertsdatter

Inger (1735-1790)............................................................................................................... 184

Kari (1737-1780)........................................................................................................ 179; 180

Kirsti (ca  1737-1797)......................................................................................................... 222

Gjertsen

Anders (f. 1749)......................................................................................................... 134; 135

Glower

Mary (ca  1761-1796)........................................................................................................... 37

Grubbe

Karen Hermansdatter (ca  1732-1800)............................................................................... 297

Karen Nilsdatter (1733-1772)............................................................................................. 277

Mette Margrethe (ca  1742-1800)....................................................................................... 366

Nils Hermansen (ca  1695-1771)........................................................................................ 366

Rasmus Jensen (ca  1741-1785)............................................................................................ 68

Gulbrandsdatter

Bolette (f. 1799)................................................................................................................. 245

Karen (f. 1795)................................................................................................................... 245

Maren Gurine (1802-1805)................................................................................................. 334

Ragnild (1791-1791)........................................................................................................... 244

Gulbrandsen

Anders (f. 1789)................................................................................................................. 244

Christen (f. 1786)................................................................................................................ 244

Christen Berg (1783-1785)................................................................................................. 244

Hans (f. 1792)..................................................................................................................... 245

Paul (1721-1794)................................................................................................................ 302

Gullichsen

Anders (1751-1796)............................................................................................................ 285

Gundersdatter

Inger (1731-1807)................................................................................................... 34; 35; 290

Johanna (1735-1793).................................................................................................. 119; 120

Karen (ca  1737-1809)........................................................................................................ 175

Gundersen

Anders (ca  1712-1790).............................................................................................. 117; 191

Lars (f. 1729).............................................................................................................. 239; 268

Peder (ca  1714-1793)......................................................................................................... 192

Gunild?

ev. mor til (f. omk 1750)..................................................................................................... 315

Gunnulvsdatter

Live..................................................................................................................................... 204

Guttormsdatter

Elisabeth Maria (1793-1793).............................................................................................. 130

Elisabeth Marie (f. 1796).................................................................................................... 131

Johanne (f. 1780)................................................................................................................ 127

Karen (1737-1806).............................................................................................................. 171

Marte (f. 1786).................................................................................................................... 130

Guttormsen

Brynild (f. 1753)................................................................................................................. 315

Jacob (1784-før 1807)......................................................................................................... 129

Ole (1776-1777).................................................................................................................. 127

Ole (1778-1781).................................................................................................................. 127

Ole (f. 1782)....................................................................................................................... 129

Stoe (f. 1789)...................................................................................................................... 130

Halvorsdatter

Anne (1738-1801)................................................................................................................. 46

Anne (1778-1786)................................................................................................................. 85

Anne (ca  1734-1807)................................................................................................. 170; 171

Anne (f. ca  1746)............................................................................................................... 204

Guri (1780-1781).................................................................................................................. 85

Helge Maria (1765-1807).................................................................................................... 266

Helvig (ca  1739-1808)................................................................................................. 98; 165

Ingeborg (ca  1742-1783)..................................................................................................... 82

Inger.................................................................................................................................... 206

Inger Christine (f. ca  1777).................................................................................................. 11

Karen (1762-1762).............................................................................................................. 250

Karen (1765-1766).............................................................................................................. 250

Karen (ca  1718-1804)........................................................................................................ 306

Kari (ca  1740-1775)............................................................................................................. 60

Kirsti (1780-1785).............................................................................................................. 251

Live (ca  1752-1781)............................................................................................................. 77

Maren (f. 1760)................................................................................................................... 250

Maren (f. ca  1731)............................................................................................................. 132

Marthe (f. 1757).................................................................................................................. 250

NN (1785-1785)................................................................................................................... 85

Halvorsen

Aslach (f. ca  1734)............................................................................................................. 198

Christopher (1792-1793)....................................................................................................... 85

Halvor (1771-1772).............................................................................................................. 84

Halvor (f. 1775).................................................................................................................... 84

Hans (1744-1773)................................................................................................................. 94

Jacob (1777-1778).............................................................................................................. 189

Johannes (ca  1690-1743)..................................................................................................... 73

Jon (f. 1772)........................................................................................................................ 251

Lorents (1743-1808)................................................................................................... 102; 230

Nils (ca  1737-1795)........................................................................................................... 206

Ole (1777-1781).................................................................................................................. 251

Ole (1784-1785).................................................................................................................. 252

Peder..................................................................................................................................... 75

Søren (1764-1764).............................................................................................................. 250

Søren (1776-1776).............................................................................................................. 251

Søren (f. 1773)...................................................................................................................... 84

Hammer

Elen Maria (ca  1708-1744)................................................................................................ 168

Hansdatter

Ael (1772-1772).................................................................................................................. 177

Anne Kirstine (f. 1784)....................................................................................................... 254

Anne Marie (1780-1781).................................................................................................... 225

Anne Marie (1782-1809).................................................................................................... 225

Birthe Marie (1793-1793)................................................................................................... 340

Cathrine Elisabeth (f. 1772).................................................................................................. 15

Chirstine (f. 1758)....................................................................................................... 276; 277

Else (f. 1778)........................................................................................................................ 15

Gjøran (1741-1778).................................................................................................... 305; 306

Gunhild Christine (f. 1787)................................................................................................ 226

Hanne Carine (1804-1804)................................................................................................. 178

Hansine Marie (f. 1777)...................................................................................................... 371

Ingeborg (f. 1763)................................................................................................................. 17

Inger (f. 1751)..................................................................................................................... 103

Inger (f. 1768)....................................................................................................................... 96

Inger (f. 1784)..................................................................................................................... 226

Inger (f. omk 1740)............................................................................................................... 53

Inger Margrethe (f. 1742)................................................................................................... 303

Johanne Dorothea (f. 1774)................................................................................................ 371

Johanne Marie Elisabeth (f. 1781)...................................................................................... 253

Karen (1738-1807)................................................................................................................ 28

Karen (1791-1791).............................................................................................................. 340

Karen Helene (1800-1800)................................................................................................. 178

Karen Sirene (1790-1805)................................................................................................... 226

Kari (f. ca  1753)................................................................................................................. 177

Kirsti (f. 1754).................................................................................................................... 107

Maren Cathrine (1769-1770)................................................................................................ 10

Maren Cathrine (1772-1773)................................................................................................ 10

Maren Maria (f. 1793)......................................................................................................... 227

Margrethe (ca  1745-1809)................................................................................................. 210

Margrethe Cathrina (1744-1809)........................................................................................ 211

Margrethe Cathrina (f. 1744).............................................................................................. 338

Mari (f. ca  1751)........................................................................................................ 113; 265

Maria (f. 1773)...................................................................................................................... 15

Marichen (ca  1688-1745)..................................................................................................... 35

Marte Maria (1771-1774).................................................................................................... 371

Marthe (f. 1717).......................................................................................................... 176; 234

Pauline (1774-1799).............................................................................................................. 10

Sara (ca  1708-1752)........................................................................................................... 301

Sissel (1759-1792)................................................................................................................ 17

Hansen

Abraham (ca  1706-1752)................................................................................................... 301

Anders (f. 1775)................................................................................................................. 339

Anders (f. omk 1765)......................................................................................................... 140

Brynhild (f. omk 1740)....................................................................................................... 228

Christen (f. 1790)................................................................................................................ 340

Halvor (f. 1771).................................................................................................................... 96

Hans (1794-1794)............................................................................................................... 340

Hans (1796-1809)............................................................................................................... 340

Helenus Jørgen (f. 1768)..................................................................................................... 371

Henrich (1740-1795)........................................................................................................... 119

Isak (1722-1790)......................................................................................................... 221; 263

Jens (ca  1698-1758)............................................................................................................. 75

Johannes (1729-1777)........................................................................................................... 74

Johannes (ca  1687-1773)................................................................................................... 294

Jon (1745-1781).................................................................................................................. 318

Knud (1706-før 1774)........................................................................................................ 259

Lars (1733-1789)................................................................................................................ 171

Michel (f. 1782).................................................................................................................. 339

Nils (1756-1838)................................................................................................................. 189

Nils (ca  1690-1749)............................................................................................................. 62

Ole (1765-1769).................................................................................................................. 371

Ole (f. 1777)....................................................................................................................... 150

Paul (f. 1777)........................................................................................................................ 11

Peder (f. 1766)...................................................................................................................... 95

Tarald (1780-1780)............................................................................................................. 253

Tarald (1783-1783)............................................................................................................. 254

Tor (f. 1785)........................................................................................................................ 339

Haraldsdatter

Gro (1728-1803)............................................................................................................. 72; 73

Haraldsen

Arnold (f. 1779).................................................................................................................. 146

Jacob (1727-1784)................................................................................................................ 66

Mads (1739-1785)................................................................................................................ 92

Heiss

Fredrik Sigismund.............................................................................................................. 110

Nicolay Wolfgang (1768-ca  1850).................................................................................... 110

Helgesdatter

Berthe (f. omk 1730).......................................................................................................... 371

Ingeborg (f. omk 1730)....................................................................................................... 370

Hendrichsdatter

Hendricha (1791-1792)......................................................................................................... 17

Henrichsdatter

Maren (1766-1767)............................................................................................................. 120

Maren (1770-1775)............................................................................................................. 120

Margrethe (f. omk 1755)..................................................................................................... 321

Henrichsen

Anders (1774-1774)............................................................................................................ 121

Hans (f. 1768)..................................................................................................................... 120

Jørgen (1707-1764)............................................................................................................. 123

Jørgen (1707-1783)..................................................................................................... 180; 185

Henriksdatter

Else (f. 1713)...................................................................................................................... 197

Hermansen

Even (ca  1778-1807)............................................................................................................ 57

Hertzog

Marie Margrethe Nicolaisdatter.......................................................................................... 352

Hesselberg

Agathe Sørensdatter (1715-1765)...................................................................................... 123

Maren Cathrine (1724-1764)................................................................................................ 10

Heyding

Lars Christensen (1727-1771)............................................................................................. 297

Hofax

Jacob Jacobsen (ca  1733-1784).......................................................................................... 354

Holm

Birthe Knudsdatter (f. 1781)................................................................................................ 84

Christopher (1755-1787)..................................................................................................... 217

Hans Hansen (ca  1740-1797)............................................................................................... 14

Knud Olsen (omk 1750-før 1789)........................................................................................ 84

Hoven

Lars (ca  1716-1782)................................................................................................... 134; 136

Huusman

Ole (omk 1745-før 1798).................................................................................................... 208

Hvistendal

Lars Larsen (1710-1766)..................................................................................................... 359

Margrethe Larsdatter (1748-1783)............................................................................. 358; 359

Hylen

Catrine Elisabeth (ca  1717-1784).............................................................................. 134; 136

Høeg

Eilert (f. omk 1720).............................................................................................................. 83

Ingebretsen

Ole (1739-1780).................................................................................................................... 29

Ole (ca  1743-1780).............................................................................................................. 28

Isachsdatter

Anne (ca  1752-1809)......................................................................................... 114; 164; 263

Boel (f. 1779)...................................................................................................................... 273

Else (1735-1783)................................................................................................................. 205

Inger (ca  1722-1787)......................................................................................... 200; 330; 338

Isacha (f. 1782)................................................................................................................... 274

Kirsten Maria (1754-1798)................................................................................................. 213

Maren (1774-1801)............................................................................................................. 272

NN (1771-1771)................................................................................................................. 271

Isachsen

Abraham (1748-1805)......................................................................................... 184; 185; 188

Anders (f. 1761)............................................................................................................. 94; 95

Christen (1745-1793).......................................................................................................... 193

Christopher (1745-1805)............................................................................................. 220; 221

Erich Andreas (f. 1769)...................................................................................................... 302

Hans (1750-1808)............................................................................................................... 337

Inger (f. 1774)....................................................................................................................... 11

Isach (1777-1780)............................................................................................................... 273

Jacob (f. 1771).................................................................................................................... 271

Lars (f. 1776)...................................................................................................................... 273

Ole (1772-1836).................................................................................................................. 271

Peder (1745-1797).............................................................................................................. 345

Isaksdatter

Kirsten (1761-1792)............................................................................................................ 325

Kirsten (ca  1762-1792)...................................................................................................... 324

Isaksen

Anders (f. ca  1703)............................................................................................................ 139

Hans (1755-ca  1797).......................................................................................................... 224

Iversdatter

Kirsten Margrethe (f. ca  1744).................................................................................. 167; 168

Marthe Maria...................................................................................................................... 110

Iversen

Isach (f. omk 1725)............................................................................................................... 11

Ole (1729-1768).................................................................................................................... 16

Jacobsdatter

Anna Cathrine (f. 1773)...................................................................................................... 333

Anne Alfine (f. ca  1765).................................................................................................... 118

Anne Dorthea (f. 1768)...................................................................................................... 177

Anne Lisbeth (f. 1757)......................................................................................................... 84

Birthe (ca  1698-ca  1756).................................................................................................. 214

Else Kirstine (1777-1777)..................................................................................................... 24

Else Kirstine (f. 1785)........................................................................................................... 25

Grete (1765-1773).............................................................................................................. 177

Inger Margrethe (f. 1781)................................................................................................... 164

Inger Marie (1769-1769)..................................................................................................... 333

Inger Marie (1770-1774)..................................................................................................... 333

Inger Marie (f. 1752).......................................................................................................... 6; 7

Karen Marie (1780-1781)..................................................................................................... 24

Karen Marie (ca  1732-1806).............................................................................................. 248

Kirsten Margrethe (f. 1793)................................................................................................ 322

Kirstine (1777-1779)............................................................................................................. 24

Maren (f. 1770)..................................................................................................................... 37

Maren (f. 1779)................................................................................................................... 334

Margrethe (1716-1750)............................................................................................... 185; 188

Margrethe (ca  1741-1797)................................................................................................... 16

Margrethe (f. 1763)............................................................................................................... 66

Marthe Dorthea (1789-1790).............................................................................................. 165

Marthe Marie (f. 1770)....................................................................................................... 181

Sara (f. 1767)........................................................................................................................ 41

Åse Marie (1753-1798)............................................................................................... 126; 127

Jacobsen

Amund (1775-1797)........................................................................................................... 164

Amund (f. 1757)................................................................................................................... 67

Anders (1765-1790)............................................................................................................ 333

Anders (f. 1814)..................................................................................................................... 8

Børre (f. 1775)...................................................................................................................... 24

Carl (f. 1776)...................................................................................................................... 334

Halvor (f. 1751)...................................................................................................... 28; 30; 188

Hans (1729-1786)................................................................................................................. 20

Isach (1748-1781)............................................................................................................... 270

Jacob (1782-1785).............................................................................................................. 335

Jacob (f. 1762).................................................................................................................... 203

Jacob Nilsen (f. 1779)......................................................................................................... 153

Johannes (1741-1806)......................................................................................................... 129

Jon (1769-1770).................................................................................................................... 23

Jon (f. 1785).................................................................................................................. 99; 164

Knud (f. 1773).................................................................................................................... 163

Nils (f. 1772)....................................................................................................................... 152

Nils (f. 1778)............................................................................................................... 164; 266

Ole (ca  1737-1820)............................................................................................................ 272

Simon Zachariasen (f. 1777)............................................................................................... 153

Søren (1749-1814).............................................................................................................. 342

Søren (1767-1790).............................................................................................................. 333

Tor (1771-1771).................................................................................................................... 23

Tor (1773-1781).................................................................................................................... 23

Åsold (1747-1801).............................................................................................................. 303

Jansdatter

Elen (f. ca  1756)................................................................................................................ 195

Jansen

Søren (ca  1703-1765)......................................................................................................... 193

Jensdatter

Anne Christine (1767-1768)............................................................................................... 215

Birthe Marie (1777-1777)................................................................................................... 264

Birthe Marie (f. 1781)................................................................................................. 114; 265

Else Dorthea (f. 1780)........................................................................................................ 115

Helge (1745-1789)...................................................................................................... 182; 183

Inger Marie (1719-1769)..................................................................................................... 134

Karen (f. 1787)........................................................................................................... 164; 266

Karen Kirstine (1757-1782)................................................................................................ 285

Karen Maria (1779-1780)................................................................................................... 265

Kirsten (ca  1749-1805)........................................................................................................ 40

Maren (ca  1724-1752)........................................................................................................ 348

Marthe (ca  1732-1764)........................................................................................................ 66

Ragne (f. 1792)................................................................................................................... 266

Jensen

Anders (f. omk 1740)........................................................................................................... 53

Hans (f. 1783)..................................................................................................................... 115

Isach (1778-1778)............................................................................................................... 265

Isach (f. 1783)..................................................................................................................... 265

Jacob (ca  1722-1777)........................................................................................................... 79

Jens Forbech (f. 1797).......................................................................................................... 37

Mads (f. 1751)...................................................................................................................... 75

Nils (f. 1777)............................................................................................................... 114; 265

Ole (1776-1776).................................................................................................................. 264

Ole (f. ca  1790).................................................................................................................. 266

Jespersen

Nils (1782-1785)................................................................................................................. 349

Ole (f. 1780)....................................................................................................................... 349

Johannesdatter

Anne (1725-før 1764)..................................................................................................... 72; 73

Anne (f. 1789).................................................................................................................... 129

Karen (1720-1784).............................................................................................................. 193

Maren (ca  1716-1777)........................................................................................................ 123

Maren Oline (f. 1788)......................................................................................................... 322

Marte Maria (1760-1807)...................................................................................................... 74

Johannesen

Abraham (f. 1784).............................................................................................................. 321

Nils (f. ca  1747)................................................................................................................. 294

Thor (1726-1764).................................................................................................................. 23

Johnsdatter

Malene (ca  1688-1752)........................................................................................................ 73

Jonasdatter

Dorthea (f. 1773).................................................................................................................. 18

Lovise (ca  1765-1810)......................................................................................................... 16

Margrethe (1777-1780)......................................................................................................... 18

Jonasen

Adolph (f. ca  1774)............................................................................................................. 18

Carl Fredrik (f. ca  1773)...................................................................................................... 17

Christian (f. 1783)................................................................................................................. 19

Gustav Adolph (ca  1764-1838)........................................................................................... 16

Jacob (f. ca  1768)................................................................................................................. 17

Johan Christian (1781-1782)................................................................................................. 18

Johannes (1776-1776)........................................................................................................... 18

NN (f. 1788)......................................................................................................................... 19

Jonsdatter

Anna (f. 1790).................................................................................................................... 266

Anne (1778-1780)................................................................................................................. 81

Anne Elisabeth (1782-1788)................................................................................................. 99

Aslaug (1748-1784)............................................................................................................ 249

Ellen Dorthea (f. ca  1778)........................................................................................... 99; 165

Kirsti (1759-1790).............................................................................................................. 178

Maren (ca  1711-1778)........................................................................................................ 231

Ragnhild (ca  1741-1802)............................................................................................... 60; 61

Jonsen

Abraham (1722-1788)......................................................................................................... 282

Anders (1738-1789).............................................................................................................. 46

Anders (ca  1777-1781)........................................................................................................ 99

Anders (f. 1776)................................................................................................................... 81

Gjert (1774-1834)............................................................................................................... 181

Hans (1714-1769)....................................................................................................... 306; 318

Hans (f. 1786)..................................................................................................................... 178

Jacob (1739-1808)................................................................................................................ 22

Jacob (f. omk 1720)...................................................................................................... 30; 188

Jørgen Petter (1777-1778).................................................................................................. 181

Ole (1781-1810).................................................................................................................... 81

Ole (ca  1698-1770).............................................................................................................. 80

Ole (f. 1774)....................................................................................................................... 222

Torkel (ca  1751-1813)........................................................................................................ 195

Justsen

Jens (1732-1781)................................................................................................................. 241

Juul

Anne Susanne Christensdatter (1760-1804)....................................................................... 322

Jørgensdatter

Anne Cathrine (f. omk 1765)................................................................................................ 66

Kirsten (1739-1769).................................................................................................... 179; 180

Maren (1716-1760)..................................................................................................... 306; 318

Marthe (f. ca  1783).................................................................................................... 135; 136

Jørgensen

Anders (1706-1782)............................................................................................................ 197

Bonde (1750-1782)..................................................................................................... 122; 123

Helge (omk 1710-før 1777)................................................................................................ 370

Henrik................................................................................................................................. 197

Jon (1738-1808).................................................................................................................. 179

Ole (omk 1750-før 1780)...................................................................................................... 40

Rasmus (1731-1789)........................................................................................................... 182

Simon (1735-1765)..................................................................................................... 184; 185

Kirkhof

Hendrich Gottlieb (f. omk 1760).......................................................................................... 17

Kittilsdatter

Annechen (f. 1746)........................................................................................................... 9; 10

Gunhild (f. 1777)................................................................................................................ 130

Ingeborg (f. 1775)................................................................................................................. 85

Kittilsen

Lars (ca  1741-1802)........................................................................................................... 138

Kiøge

Susanne Hansdatter (ca  1714-1781).................................................................................... 69

Kjeldsdatter

Gunild (1705-1750)............................................................................................................ 144

Johanne (f. omk 1740)........................................................................................................ 354

Kjøstelsen

Jon (f. omk 1730)................................................................................................................ 241

Knudsdatter

Anne Sibilla (1755-1789).................................................................................................... 259

Birthe Maria (1778-1779)................................................................................................... 257

Guri (omk 1700-1743).......................................................................................................... 73

Ingeborg (1745-1790)......................................................................................................... 283

Maria (1771-1773).............................................................................................................. 257

Siri (ca  1726-1752)............................................................................................................ 263

Knudsen

Amund (1805-1805)........................................................................................................... 163

Hans (1733-1777)............................................................................................................... 277

Jacob (f. 1806).................................................................................................................... 163

Nils (1769-ca  1799)........................................................................................................... 140

Ole (ca  1714-1766)............................................................................................................ 231

Ole (f. 1773)....................................................................................................................... 257

Ole (f. omk 1785)............................................................................................................... 226

Peder (f. 1775).................................................................................................................... 257

kone

Jon Dalen (f. omk 1730)..................................................................................................... 314

Køge

Kittil Hansen (1718-1783).................................................................................................... 10

Land

Maria (ca  1712-1777)......................................................................................................... 370

Larsdatter

Aase Maria (1714-1764)..................................................................................................... 110

Aase Maria (1757-1757)....................................................................................................... 65

Aase Marie (f. 1762)............................................................................................................. 65

Abigael (f. 1756)................................................................................................................. 268

Anna Barbara (f. 1770)....................................................................................................... 140

Anne (1719-1778)............................................................................................................... 285

Anne (ca  1730-1790)......................................................................................................... 238

Anne (f. ca  1745)............................................................................................... 102; 230; 231

Anne Barbara (f. 1754)............................................................................................... 238; 239

Anne Cathrine (1754-1764).................................................................................................. 65

Anne Kirstine (1768-1790)................................................................................................. 202

Boel (f. 1759).............................................................................................................. 296; 297

Christine (1708-1749)......................................................................................................... 366

Guri....................................................................................................................................... 75

Helene Sophie (ca  1733-1801)............................................................................................. 51

Karen (f. ca  1734).............................................................................................. 138; 139; 345

Kirsten (1751-1814)............................................................................................................ 272

Kirstine (ca  1705-1771)............................................................................................. 329; 348

Kirstine (ca  1747-1804)..................................................................................................... 208

Lisbet (1734-1795)..................................................................................................... 116; 117

Maren (f. 1707)................................................................................................................... 221

Maren Johanne (1761-1791)............................................................................................... 118

Margrethe (1732-1803)....................................................................................................... 181

Margrethe Maria (ca  1747-1807)....................................................................... 134; 135; 136

Maria (f. ca  1746)...................................................................................................... 179; 180

Marta (1772-1793).............................................................................................................. 203

Marthe (ca  1767-1801).................................................................................................. 44; 46

Pernille (f. 1777)................................................................................................................. 171

Sara (1712-1781)................................................................................................................ 325

Turi (f. omk 1690)................................................................................................................... 2

Larsen

Abraham (1748-1833)......................................................................................................... 324

Anders (f. 1768)................................................................................................................. 140

Christen (1753-1809).......................................................................................................... 107

Engebret (f. omk 1730)......................................................................................................... 79

Erich (1733-1790)................................................................................................................... 1

Frantz Ludvig (f. 1768)........................................................................................................ 66

Gjert (ca  1710-1762).......................................................................................................... 134

Gunder (ca  1704-1772)...................................................................................................... 120

Hans (1744-1780)............................................................................................................... 149

Hans (1786-1838)............................................................................................................... 159

Jens (1731-1762)................................................................................................................. 285

Johan Petter (f. 1763)........................................................................................................... 65

Jon (1750-ca  1790)............................................................................................................ 178

Lars (1765-1766)................................................................................................................ 139

Lars (f. 1763)...................................................................................................................... 248

Lars (f. 1766)...................................................................................................................... 139

Mikkel................................................................................................................................. 206

Nils (ca  1698-ca  1747).............................................................................................. 329; 348

Nils Fredrich (f. 1758).......................................................................................................... 65

Ole (1777-1781).................................................................................................................. 203

Petter (f. 1738).................................................................................................................... 167

Petter (f. ca  1727).............................................................................................................. 167

Tollev (1773-1786)............................................................................................................. 141

Ledali

August Anthoni (f. omk 1730)........................................................................................... 371

Lemvig

Dorothea Maria Madsdatter................................................................................................... 5

Levin

Anne Helvig Frantzdatter (f. 1782).................................................................................... 368

Christopher (f. 1775).......................................................................................................... 367

Frantz Casper (1743-1809)................................................................................................. 366

Inger Frantzdatter (f. 1778)................................................................................................ 368

Inger Kirstine Frantzdatter (1773-1774)............................................................................ 367

Inger Kirstine Frantzdatter (f. 1779).................................................................................. 368

Inger Marie Frantzdatter (1770-1770)................................................................................ 367

Karen Frantzdatter (f. 1770)............................................................................................... 367

NN Frantzdatter (1772-1772)............................................................................................. 367

Levorsdatter

Guri (1732-1789)................................................................................................................ 1; 2

Marte Marie (f. 1781)......................................................................................................... 268

Levorsen

Ole (f. 1783)....................................................................................................................... 268

Lorentsdatter

Anne (f. 1762)...................................................................................................................... 52

Inger Maria (f. 1773).................................................................................................. 102; 231

Marie (1775-1775).............................................................................................................. 232

Lorentsen

Anders (1779-1780)............................................................................................................ 232

Lars (1777-1784)................................................................................................................ 232

Peder (ca  1692-1754)........................................................................................................... 69

Lorentzdatter

Ragne (f. 1768)................................................................................................................... 231

Lorentzen

Halvor (1772-1781)............................................................................................................ 231

Louisdatter

Mette Pernille (f. 1728)......................................................................................................... 64

Lucasen

Lars (1800-1878)................................................................................................................ 287

Lucas (1758-1808).............................................................................................................. 287

Ludvigsdatter

Mette Pernille (f. omk 1735)................................................................................................. 64

Lugh

Bernt Jacobsen (1773-1773)................................................................................................. 61

Jacob Berntsen (omk 1740-før 1802)................................................................................... 60

Madsen

Anders (1734-1806)............................................................................................................ 210

Harald (1698-1773).............................................................................................................. 73

Nils (1768-1769)................................................................................................................... 92

Manna

Bent Johannesen (ca  1728-1803)......................................................................................... 71

Johan Jørgen (ca  1701-1775)............................................................................................... 71

Marcusdatter

Johanne (ca  1763-1769)..................................................................................................... 101

Marta Maria (1780-1780).................................................................................................... 103

Sara (1768-1769)................................................................................................................ 102

Marcusen

Christen (f. 1777)................................................................................................................ 103

Johannes (1774-1774)......................................................................................................... 103

Peder (f. 1770)............................................................................................................ 102; 232

Søren (f. 1766).................................................................................................................... 102

Mari (ca  1702-1773)............................................................................................................. 120

Maria (f. omk 1785).............................................................................................................. 278

Meidel

Anders Gjertsen (f. 1781)..................................................................................................... 89

Gjert Andersen (f. 1748)...................................................................................................... 88

Gjert Andersen (f. ca  1748)................................................................................................. 88

Halvor Gjertsen (1795-1796)................................................................................................ 90

Karen Gjertsdatter (1779-1779)........................................................................................... 89

Karen Gjertsdatter (1789-1792)........................................................................................... 90

NN Gjertsen (1780-1780)..................................................................................................... 89

Peder Gjertsen (f. 1784)....................................................................................................... 90

Michelsdatter

Anna Maria (1749-1808)............................................................................................ 337; 338

Anne Berthea (f. 1792)....................................................................................................... 160

Anne Kirstine (f. 1784)....................................................................................................... 213

Cathrine (f. 1753)............................................................................................................... 200

Gunil Maria (1756-1819)............................................................................................ 305; 306

Michelsen

Hans (f. 1756)..................................................................................................................... 330

Mikkelsen

Lars (f. 1787)...................................................................................................................... 206

Monrad

Markus Ditlev (1722-1784).................................................................................................... 5

Mortensdatter

Kirsti (1755-1780).............................................................................................................. 200

Maren (1752-1778)............................................................................................................. 199

Moy

Birgitte Isachsdatter (1715-1745)....................................................................................... 356

Møller

Jens Pedersen (f. omk 1730)................................................................................................. 13

Mørch

Auen Augustiniusen (f. ca  1736)....................................................................................... 140

Cathrine Marie Auensdatter (f. 1766)................................................................................ 140

Nielsdatter

Inger...................................................................................................................................... 46

Nils (f. omk 1710).................................................................................................................. 162

Nilsdatter

Anna (f. omk 1745).............................................................................................. 99; 162; 266

Anne (1759-1804)............................................................................................................... 117

Anne (f. omk 1740)...................................................................................................... 92; 149

Anne Barbara (ca  1752-1839).............................................................................. 96; 157; 158

Anne Gurine (f. 1811)........................................................................................................ 128

Anne Kirstine (f. 1755)....................................................................................................... 128

Anne Marie (f. 1724)............................................................................................................ 62

Anne Marie (f. 1809).......................................................................................................... 114

Christine (f. 1804)............................................................................................................... 128

Ellen (ca  1702-1763).......................................................................................................... 211

Ellen (f. 1758)..................................................................................................................... 118

Gjøran (1721-1763).............................................................................................................. 77

Ingeborg (f. 1770)............................................................................................................... 294

Karen (f. omk 1780)............................................................................................................. 74

Kirsten Severine (f. 1813)................................................................................................... 128

Margrethe (f. omk 1725)....................................................................................................... 52

Maria (1734-1774).............................................................................................................. 118

NN (1757-1757)................................................................................................................. 117

Ragnhild (1736-1807)......................................................................................................... 329

Sara (1740-1782)........................................................................................................ 347; 348

Åse Marie (f. 1807)............................................................................................................. 128

Nilsen

Anders (1703-1760).................................................................................................... 176; 234

Christen (f. 1764)................................................................................................................ 118

Halvor (f. 1777).................................................................................................................. 206

Hans (f. 1786)..................................................................................................................... 189

Jacob (1731-1789).............................................................................................................. 181

Jacob (1748-1789).............................................................................................................. 151

Jens (f. 1754).............................................................................................................. 113; 265

Jens (f. 1807)...................................................................................................................... 114

Johannes (1780-1780)......................................................................................................... 295

Knud (1747-1774).............................................................................................................. 140

Lars (1767-1803)................................................................................................................ 118

Lars (ca  1732-1793)............................................................................................................. 64

Lars (f. 1756)...................................................................................................................... 351

Lars (f. ca  1792)................................................................................................................. 274

Levord (ca  1688-1742).......................................................................................................... 2

Michel (f. omk 1755).......................................................................................................... 213

NN (1762-1762)................................................................................................................. 117

Peder (1707-1768)................................................................................................................ 45

Peder (1718-ca  1790)......................................................................................................... 140

Peder (1737-1787).............................................................................................................. 329

NN (ca  1697-1781)................................................................................................................ 139

Ole (1783-1783)........................................................................................................................ 83

Olsdatter

Ales (ca  1734-ca  1806)..................................................................................................... 202

Anna Cathrina (1744-1808)................................................................................................ 140

Anne (1724-1788)................................................................................................................... 7

Anne (f. omk 1775)............................................................................................................ 163

Anne Maria (f. 1754).......................................................................................................... 253

Anne Tomine (f. omk 1775)................................................................................................. 58

Aslau (1755-1755)................................................................................................................ 73

Aslau (f. 1757)...................................................................................................................... 74

Boel (f. 1737)...................................................................................................................... 214

Elen (f. 1781)...................................................................................................................... 208

Guri Maria (f. 1767).............................................................................................................. 74

Ingeborg Marine (f. 1782).................................................................................................. 248

Inger (1722-1746)................................................................................................................. 94

Inger Johanne (1770-1777)................................................................................................... 31

Karen (ca  1720-1784)........................................................................................................ 302

Karen (ca  1733-1793)........................................................................................................ 253

Karen (ca  1772-1848)........................................................................................................ 272

Karen Goergine (1780-1781).............................................................................................. 307

Karen Jørgine (f. 1790)....................................................................................................... 307

Karen Kirstine..................................................................................................................... 363

Kirsten (1738-1765)............................................................................................................ 249

Kirsten (f. 1805)................................................................................................................... 42

Kirstine (1724-1764)............................................................................................................. 23

Malene (1767-1853).............................................................................................................. 16

Maren (1713-1775)............................................................................................................... 45

Maren (f. 1771)..................................................................................................................... 75

Maren (f. 1778)................................................................................................................... 103

Margrethe (1730-1794)....................................................................................................... 140

Margrethe (ca  1730-1806)................................................................................................. 194

Maria (f. omk 1750).................................................................................................... 270; 271

Marie (f. 1814).................................................................................................................... 129

Marthe Maria (f. omk 1785)............................................................................................... 339

Marthe Marie (f. 1793)....................................................................................................... 308

Sissel (1741-1804)................................................................................................................ 80

Åse Kirstine (f. 1784)......................................................................................................... 307

Olsen

Anders (1715-1795)............................................................................................................ 144

Anders (1782-1789)............................................................................................................ 239

Anund (ca  1757-1805)......................................................................................................... 77

Christen (1730-1794).......................................................................................................... 145

Even (f. 1775)..................................................................................................................... 306

Gjert (1710-1750)............................................................................................................... 180

Gulbrand (f. omk 1770)...................................................................................................... 334

Guttorm (1750-1800).......................................................................................................... 126

Halvor (1720-1763).............................................................................................................. 77

Hans (1732-1789)......................................................................................................... 17; 242

Hans (1773-1773)............................................................................................................... 306

Hans (f. 1813)..................................................................................................................... 226

Hans (omk 1730-før 1782)................................................................................................. 370

Hans Jacob (1808-1809)....................................................................................................... 42

Hans Petter (f. 1797).......................................................................................................... 308

Ingebret................................................................................................................................. 29

Jacob (1737-1791).............................................................................................................. 175

Jens (f. ca  1755)................................................................................................. 114; 164; 263

Jesper (1736-1813).............................................................................................................. 347

Jon (1730-1786).................................................................................................................. 222

Jørgen (f. 1777)..................................................................................................................... 41

Kittil (f. omk 1740)....................................................................................................... 85; 130

Knud (1751-før 1786)........................................................................................................ 237

Knud (f. 1751).................................................................................................................... 256

Lars (1741-1764)........................................................................................................ 220; 221

Lars (ca  1781-1798)........................................................................................................... 208

Levor (f. omk 1750)............................................................................................................ 268

Lorents (1787-1787)............................................................................................................. 52

Michel (1723-1792)............................................................................................................ 306

Michel (f. 1782).................................................................................................................. 307

Mons (1732-1781)................................................................................................................ 21

NN (1767-1767)................................................................................................................... 30

NN (1769-1769)................................................................................................................... 30

NN (1772-1772)................................................................................................................... 31

Ole (1799-1799).................................................................................................................. 272

Ole (f. 1761)....................................................................................................................... 231

Ole (f. 1776)....................................................................................................................... 272

Ole (f. 1780)......................................................................................................................... 41

Ole (f. 1787)....................................................................................................................... 307

Ole (f. omk 1700)............................................................................................................... 221

Ole (f. omk 1750)............................................................................................................... 239

Peder (ca  1745-før 1801)..................................................................................................... 51

Petter Lorents (f. 1788)........................................................................................................ 53

Søren (f. omk 1750)............................................................................................................ 239

Tarald (ca  1750-1800)........................................................................................................ 294

Tellef (f. 1765)...................................................................................................................... 74

Tron (ca  1739-1774).......................................................................................................... 194

Ottersdatter

Maria (1731-1778)................................................................................................................ 17

Paulsdatter

Berthe Marie (f. omk 1765)........................................................................................ 285; 286

Inger Pauline (1795-1796).................................................................................................... 11

Kari (f. 1756)...................................................................................................................... 302

Margrethe (1723-1781)....................................................................................................... 107

Paulsen

Hans (1739-ca  1779).............................................................................................................. 9

Pedersdatter

Anne (f. omk 1700)............................................................................................................ 319

Anne Cathrine (f. 1769)........................................................................................................ 53

Anne Kirstine (1774-1796)................................................................................................. 356

Berthe (f. 1737).................................................................................................................... 94

Birthe Elise (1778-1780)..................................................................................................... 357

Cathrina (1743-1811).................................................................................................. 355; 356

Dorthe (f. 1754).................................................................................................................. 188

Else Margrethe (ca  1729-1770).......................................................................................... 167

Gunhild Marie (1765-1806).................................................................................................. 96

Helvig (1741-1813)............................................................................................................... 96

Karen Kirstine (f. 1769)...................................................................................................... 330

Kirstine (1764-1802)........................................................................................................... 140

Malene (1754-1801)........................................................................................................ 88; 89

Maren (1744-ca  1787).................................................................................................... 44; 45

Maren (1751-1809)............................................................................................................. 140

Margrethe (f. ca  1726)......................................................................................................... 11

Mari (ca  1735-1798).......................................................................................................... 200

Sara (ca  1735-1810)........................................................................................................... 256

Sara Dorthea (1751-1807).............................................................................................. 68; 69

Åse (f. omk 1720)......................................................................................................... 30; 188

Pedersen

Bent (1747-1809)................................................................................................................ 358

Christen (1777-1779).......................................................................................................... 331

Claus (1722-før 1782)........................................................................................................... 62

Claus (1774-1774)................................................................................................................ 53

Halvor (1721-1784)...................................................................................................... 94; 216

Hans (f. 1741)..................................................................................................................... 258

Hans Christen (1775-1775)................................................................................................. 330

Isach Moy (f. 1781)............................................................................................................ 357

Jacob (1728-1797).............................................................................................................. 216

Jacob (1735-1794).......................................................................................... 37; 41; 137; 203

Jens..................................................................................................................................... 183

Johan Danilel (f. 1771)......................................................................................................... 53

Lars (ca  1690-1746)........................................................................................................... 117

Lars (f. ca  1733)......................................................................................................... 100; 248

Marcus (1743-1793).................................................................................................... 101; 232

Nils (1771-før 1803)............................................................................................................. 75

Nils (f. 1771)....................................................................................................................... 330

NN (1766-1766)................................................................................................................. 346

NN (1772-1772)................................................................................................................. 356

Ole (1748-ca  1810)............................................................................................................ 103

Ole (f. 1766)......................................................................................................................... 52

Peder (1736-1807).............................................................................................................. 355

Peder (1776-1806).............................................................................................................. 356

Torger (ca  1735-1810)....................................................................................................... 204

Pettersdatter

Elen Marie (1775-1805)...................................................................................................... 168

Grete (1785-1786).............................................................................................................. 169

Lisbeth (1725-1806)........................................................................................................... 127

Maren (f. 1777)................................................................................................................... 168

Marthe (f. 1782).................................................................................................................. 169

Marthe (f. 1783).................................................................................................................. 169

Pettersen

Hans (1779-1779)............................................................................................................... 169

Iver Paul (1774-1777)......................................................................................................... 168

Lars (f. 1772)...................................................................................................................... 168

Rasmusdatter

Anna Rosine (f. 1785)........................................................................................................ 283

Berthe Kirstine (f. ca  1762)............................................................................................... 287

Frederica (1780-1781).......................................................................................................... 70

Inger (f. 1783)..................................................................................................................... 283

Johanne Elisabeth (1776-1781)............................................................................................. 70

Kirsti (1773-1781).............................................................................................................. 183

Rasmusen

Johan Fredrich (f. 1782)....................................................................................................... 70

Jon (1776-1780).................................................................................................................. 183

Kjetil (1784-1787)................................................................................................................ 70

Petter Lorentz (f. 1771)........................................................................................................ 69

Simen (f. 1769)................................................................................................................... 183

Rasmussen

Peder (ca  1701-1778)......................................................................................................... 356

Peder (f. omk 1720).............................................................................................................. 89

Reyman

Martinius (f. omk 1775)...................................................................................................... 291

Riisch

Maren Andersdatter (ca  1719-1797)................................................................................... 71

Rotkier

Sara Larsdatter (1724-1781)......................................................................................... 36; 362

Samuelsdatter

Dorthe (ca  1692-1753)......................................................................................................... 62

Schebs

Anders Erichsen (1735-1790)............................................................................................. 196

Daniel Erichsen (1741-1788).............................................................................................. 109

Danieline Mari Danielsdatter (f. 1788)............................................................................... 111

Erich Andersen (1706-1762)................................................................................ 36; 289; 362

Erich Danielsen (f. 1777).................................................................................................... 110

Hans Isachsen (f. 1766)........................................................................................................ 96

Ingeborg Erichsdatter (1738-1784).............................................................................. 38; 289

Ole Danielsen (1785-1787)................................................................................................. 111

Ole Erichsen (1743-1780)..................................................................................... 36; 361; 362

Schousgaard

Mette Rasmusdatter (omk 1720-før 1791)........................................................................... 83

Sigbjørnsdatter

Marthe (ca  1689-1777).............................................................................................. 180; 185

Simensdatter

Barbro (ca  1734-1797)....................................................................................................... 273

Simensen

Christen (1712-1765).......................................................................................................... 143

Simonsen

Gjert (1764-1769)............................................................................................................... 186

Sivertsdatter

Margrethe (1717-1774)....................................................................................................... 259

Solvesdatter

Magnild (1739-1807).......................................................................................................... 220

Solvesen

Gunder (ca  1672-1740)........................................................................................................ 35

Spar

Anne Cathrine (f. omk 1690)................................................................................................ 64

Sukkarov

Andreas (f. ca  1773)............................................................................................................ 99

Svendsdatter

Asper (f. omk 1790)................................................................................................................ 8

Svendsen

Christen (1737-1784).......................................................................................................... 166

Sørensdatter

Anna (1776-1779)............................................................................................................... 235

Anne Margrethe (1779-1781)............................................................................................. 239

Else (1745-1809)......................................................................................................... 101; 232

Gjørel (f. 1744)........................................................................................................... 247; 248

Gunil Stine (f. 1781)........................................................................................................... 155

Ingeborg (ca  1710-1747)................................................................................................... 198

Karen Marie (1791-1810)................................................................................................... 343

Maren (f. 1774)................................................................................................................... 155

Margrethe (1711-1782)....................................................................................................... 143

Mari (f. 1743)...................................................................................................................... 118

Maria (f. ca  1671).............................................................................................................. 197

Maria Elisabeth (f. 1783).................................................................................................... 343

Marta (1774-1780).............................................................................................................. 235

Marthe (1761-1855)............................................................................................................ 189

Ragnhild (1735-1779)......................................................................................................... 243

Susanne (f. 1753)................................................................................................................ 193

Sørensen

Anders (ca  1718-1788)........................................................................................................ 21

Anders (f. 1778)................................................................................................................. 235

Anund (1735-1789)............................................................................................................ 205

Arne (f. omk 1700)............................................................................................................. 319

Christen (1735-1771).......................................................................................................... 243

Christen (1749-1787).......................................................................................................... 128

Christopher (1777-1790)..................................................................................................... 343

Claus (1776-1778).............................................................................................................. 155

Claus (f. 1783).................................................................................................................... 155

Evert (f. ca  1763)............................................................................................................... 154

Halvor (1732-1804)............................................................................................................ 249

Halvor (ca  1748-1795)......................................................................................... 82; 122; 124

Isach (1732-1806)................................................................................................... 95; 96; 302

Isach (1784-1787)............................................................................................................... 236

Jacob (1742-1787).............................................................................................................. 332

Jacob (1779-1780).............................................................................................................. 343

Jacob (ca  1729-1789)................................................................................................. 127; 133

Morten........................................................................................................................ 199; 200

Søren (ca  1738-1800)......................................................................................................... 234

Torkild (f. ca  1764)............................................................................................................ 154

Taraldsen

Hans (f. omk 1750)............................................................................................................. 253

Simen (f. 1772)................................................................................................................... 295

Tellefsen

Ole (ca  1738-1793).............................................................................................................. 72

Tengelsdatter

Marte (ca  1729-1809).......................................................................................................... 16

Testmann

Johan Christoffer (omk 1690-1730)................................................................................... 219

Thomasen

Jon (f. ca  1747)............................................................................................................ 98; 165

Thorsdatter

Margrethe (1747-1808)................................................................................................... 22; 23

Thorsen

Anders (f. ca  1751)............................................................................................................ 274

Thorsrød

Nils (f. omk 1710)............................................................................................................... 149

Tilgreen

Ole (f. omk 1785)................................................................................................................. 57

Tollefsdatter

Anne (1776-1804)............................................................................................................... 171

Tollefsen

Amund (ca  1700-1763)...................................................................................................... 211

Anders (1779-1785)............................................................................................................ 172

Christen (f. 1773)................................................................................................................ 171

Halvor (f. 1770).................................................................................................................. 171

Torbjørn.............................................................................................................................. 108

Tyge (1740-1798)............................................................................................................... 301

Torbjørnsdatter

Aaste Maria (f. 1775).......................................................................................................... 108

Anne Margrethe (f. 1793)................................................................................................... 240

Torbjørnsen

Eilert (f. ca  1754)............................................................................................................... 177

Hans (1707-1763)............................................................................................................... 107

Torbjørn (f. 1747)............................................................................................................... 238

Torgersdatter

Else Marie (f. 1785)............................................................................................................ 206

Gunild (1779-1780)............................................................................................................ 206

Gunild (f. 1781).................................................................................................................. 206

Kirstine (ca  1760-1800)..................................................................................................... 159

Torgersen

Anund (1777-1791)............................................................................................................ 205

Halvor (f. 1775).................................................................................................................. 205

Hans Jørgen (f. 1791)......................................................................................................... 207

Nils (1788-1788)................................................................................................................. 206

Peder (f. 1772).................................................................................................................... 205

Torgrimsdatter

Ingeborg (ca  1740-1790)................................................................................................... 294

Torkelsdatter

Maren Maria (f. 1783)......................................................................................................... 195

Torkildsen

Søren (f. ca  1735).............................................................................................................. 154

Torsdatter

Kari (1759-1830)................................................................................................................ 160

Torsen

Hans (f. 1812)..................................................................................................................... 339

Michel (1718-1775)........................................................................................ 4; 200; 330; 338

Peder (1736-1814)................................................................................................................ 96

Torstensdatter

Gunbiør (ca  1720-1787)..................................................................................................... 117

Torstensen

Isach (1704-1768)....................................................................................................... 185; 188

Trane

Emanuel Andersen (ca  1707-1755)................................................................................... 348

Tronberg

Hans (ca  1721-1786).......................................................................................................... 105

Marthe Marie Hansdatter (f. ca  1768)............................................................................... 105

Tronsdatter

Anne (f. 1768).................................................................................................................... 194

Tronsen

Ellev (ca  1746-1808).......................................................................................................... 273

Trulsdatter

Anne Helens (f. 1777).......................................................................................................... 47

Ingeborg (1771-1844)......................................................................................................... 326

Marthe (f. 1774).................................................................................................................... 47

Tygesdatter

Anne (1767-1809)............................................................................................................... 302

Tygesen

Abraham (f. 1764).............................................................................................................. 302

Tollef (1769-1769).............................................................................................................. 303

Tollef (f. 1770).................................................................................................................... 303

Vetlesdatter

Karen (1728-1761)................................................................................................................ 89

Villumsdatter

Helga (ca  1702-1765)........................................................................................................ 180

Marthe Margrethe (1789-1869).......................................................................................... 363

Susanna (1707-1763)............................................................................................................ 75

Villumsen

Villum................................................................................................................................. 363

Wendelboe

Elen Nilsdatter (1721-1790)................................................................................................... 5

Nils.......................................................................................................................................... 5

Wesseltoft

Anne Zachariasdatter (1749-1800)............................................................................. 151; 152

Zacharias Simonsen (ca  1701-1777).................................................................................. 152

Windfeldt

Birgitte (ca  1763-1834).............................................................................................. 351; 352

Lars (ca  1730-1790)........................................................................................................... 352

Zachariasen

Anders (ca  1705-1770)...................................................................................................... 217

Boel Jørgine (1788-1858)................................................................................................... 298

Simon (1734-1791)............................................................................................................. 298

Åsoldsdatter

Anne Margrethe (f. 1774)................................................................................................... 303


 

 

 

Overføringstabell:

Her ser en hvilke side(r) som angir hvilke familie.

Fam. 1 – side 1-3

Fam. 5 – side 5

Fam. 6 – side 6-8

Fam. 7 – side 9-12

Fam. 8 – side 13

Fam. 9 – side 14-15

Fam. 10 - side 16-19

Fam. 17 - side 22-25

Fam. 18a - side 26

Fam. 19a - side 28-31

Fam. 20 - side 33

Fam. 21 - side 34-39

Fam. 22 – side 40-42

Fam. 24a - side 44-49

Fam. 25c - side 51-53

Fam. 26 - side 54-58

Fam. 27b- side 60-61

Fam. 28 - side 62-63

Fam. 29 - side 64-66

Fam. 31 - side 68-70

Fam. 32 - side 71

Fam. 33 - side 72-75

Fam. 34b- side 77-78

Fam. 37b - side 80-81

Fam. 38 - side 82-86

Fam. 41 - side 88-90

Fam. 42b - side 92

Fam. 44 - side 94-96

Fam. 46 - side 98-99

Fam. 48 - side 101-103

Fam. 49b - side 105

Fam. 51 - side 107-108

Fam. 52 - side 109-111

Fam. 54- side 113-115

Fam. 55 - side 116-118

Fam. 56 - side 119-121

Fam. 57 - side 122-124

Fam. 59 - side 126-131

Fam. 60 - side 132

Fam. 62b - side 134

Fam. 62c – side 135-136

Fam. 65 - side 138-141

Fam. 67 - side 143-147

Fam. 70 - side 149-150

Fam. 71 - side 151-153

Fam. 72 - side 154-155

Fam. 74 - side 157-160

Fam. 76 - side 162-165

Fam. 78 - side 167-169

Fam. 79 - side 170-173

Fam. 82 - side 175-178

Fam. 83 - side 179-181

Fam. 84 - side 182-183

Fam. 85a - side 184-187

Fam. 85b - side 188-190

Fam. 94 - side 193-195

Fam. 97a - side 197-201

Fam. 97b - side 202-203

Fam. 98 - side 204-207

Fam. 99 - side 208

Fam. 101 - side 210-213

Fam. 102 - side 214-215

Fam. 106 - side 217-218

Fam. 108 - side 220-222

Fam. 110b - side 224-227

Fam. 111 - side 228

Fam. 113 - side 230-232

Fam. 115a - side 234-236

Fam. 117 - side 238-240

Fam. 125b - side 243-245

Fam. 127 - side 247-248

Fam. 128 - side 249-252

Fam. 129 - side 253-254

Fam.131 – side 256-257

Fam. 133a – side 259-260

Fam. 138 – side 263-266

Fam. 139b – side 268

Fam. 141 – side 270-274

Fam. 144 – side 276-280

Fam. 147b – side 282-283

Fam. 149 – side 285-288

Fam. 150 – side 289-292

Fam. 151b – side 294-295

Fam. 152 – side 296-298

Fam. 159 – side 301-303

Fam. 161 – side 305-308

Fam. 164 – side 310-312

Fam. 166 – side 314

Fam. 167 – side 315-316

Fam. 171 – side 318-319

Fam. 177a – side 321-322

Fam. 180a – side 324-327

Fam. 181 – side 329-331

Fam. 182 – side 332-335

Fam. 184 – side 337-340

Fam. 187b – side 342-343

Fam. 189 – side 345-346

Fam. 190a – side 347-349

Fam. 191 – side 351-352

Fam. 195 – side 354

Fam. 196a – side 355-357

Fam. 196b – side 358-359

Fam. 199 – side 361-364

Fam. 203 – side 366-368

Fam. 204b – side 370-372