| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1782 |     


 

 

 

Markus Ditlev Monrad f. 1722 og Elen Nilsdatter Wendelboe f. 1721 sin familie

 

 

 

Markus Ditlev Monrad, f. 22.04.1722 i Gjerpen,[1] d. 1784 i Brevik, gravlagt 03.06.1784 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av presten David Jørgensen Monrad og Barbara Leopoldus.

 

Han giftet seg i 1764.

 

Trol. 22/6-1764. Cop. (samme dag).

Hr. Marcus Ditlev Monrad og Ellen Nielsdaatter Windelboe.

Med Kongelig Tilladelse.

Cav: Johan Fr. Monrad (sign.), E. Hansøn (sign.).

 

Marjus Monrad var residerende kapellan i Brevik fra 1764 til sin død i 1784.

 

Gravlagt som "Hr. Marcus Ditlev Monrad - Resid. Capellan 62 aar".

 

Han nevnes i dette skifte i 1776.

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5782 - 8.4.1776 - 1777-1779 - Skifteprotokoller 8a - 277b

Skiftet sluttet 11.08.1778. se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 35a ff, 41b ff, 104b, 123a, 126a, 130a, 181a og 254a

arvelater Jochum Bendeke Kongens Gade by- og rådstueskriver død. Nevnt 08.05.1776, at det var '30 Dagen efter Dødsfaldet'. Det var opprettet testamente mellom ham og kona. Etterlot ingen livsarvinger

ektefelle Paulina Fridericha Hansen

svigerinne Chatrine Hansen enkens søster

lagverge Marcus Ditlef Monrad Eidanger kapellan enkens morbror

svigerfar ? Hansen byskriver død

 

Han nevnes i Brevik i 1782.

Nr.5

Hr. Monradt -1 kone -1 Jomf. - 2 piger.

 

 

Gift 22.06.1764 i Skien,[3],[4]med Elen Nilsdatter Wendelboe, f. 1721 i Skien,3 (datter av Nils Wendelboe og Dorothea Maria Madsdatter Lemvig), d. 1790 i Brevik, gravlagt 13.12.1790 på Brevik kirkegård.[5]

 

Elen:

Gravlagt som "Madme. Elen, Sal. Hr. Monrads 68 aar".

 

 

 

 

 [1]  J: L. Qvisling, Gjerpens Prestegjelds og Presters historie  (1904), side 152.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[3]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind I  (Brevik historielag,1946), Brevik gjennom tidene bind I, side 302.

[4]  Skiensavskrifter på Gamlegjerpen.no.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.