| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1782 |     


 

 

Jens Pedersen Møller f. omkring 1730

 

 

 

 

Jens Pedersen Møller, f. omkring 1730.[1]

 

Han var kontrolør og tollbetjent i Brevik fra 1773 til 1795.

 

Han var bosatt i Brevik i 1782.

Nr.8

Hr. Controleur Møller

 

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 - 1886

Møller, Jacob Pedersen, født 1719. Fullmektig i 7 år hos geheimråd Bentzon, 19 år forvalter ved Gimsø gods og sagbruk. Undertollbetjent og kontrollør i Brevik 22. juli 1773-95. Ble 23. jan. 1782 tilbudt overtollbetjentembedet i Drammen, men ønsket p.g.a. dårlig helbred ikke å overta.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.