| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1782 |     


 

 

Erich Larsen f. 1733 og Guri Levorsdatter f. 1732 sin familie

 

 

 

 

Erich Larsen, f. 1733 på Feset i Bamble,[1] døpt 19.04.1733 i Bamble,[2] konfirmert 09.04.1752 i Brevik kirke,[3] d. 1790 i Brevik, gravlagt 30.12.1790 på Brevik kirkegård.[4]

Han var sønn av Lars Gundersen og Anne Gundersdatter.

 

Larts Fesets og Anne Gunnersdatters søn Eric.

Faddere: Ingebor Hansdatter, Ingebor Gunnersdatter, Niels Feset, Peder Rønholt, Jørgen Joensen.

 

Konfirmert i Brevik som "4. Erich Larsen".

 

Han giftet seg i 1763.

 

Brevik: viet 14.01.1763

Matros og ungkarl Erich Larsen Fæset og pigen Guri Levorsdatter

Caut.: Christen Andersen Vringsted, Hans Levorsen fra Scheen.

 - ægteviet hiemme i huuset, Kongebrev.

 

Brevik 1770:
40.
Erich Larsen Fesæt, 37 aar, født i Bamble

 

Anno 27.01.1780 - Erich Larsen Fæseths obl. til Hr. Lars Schwindt for 100 rd. mod 1.ste prior pant udj hans - af Anders Mathisens kjøpte hus i Brevig. (dat. 10.09.1779)

 

Han nevnes i 1782 i Brevik:

Nr.1

Erich Fæset -1 kone - 1 pige

 

 

Gravlagt som "Eric Lars. Fæset 58 aar".

 

 

Gift 04.01.1763 i Brevik kirke,[5] med Guri Levorsdatter, f. 1732 i Holla (datter av Levord Nilsen og Turi Larsdatter), døpt 06.07.1732 i Holla,[6] d. 1789 i Brevik,[7] gravlagt 26.01.1789 på Brevik kirkegård.[8]

 

Guri:

Ledvor Masemesters og Turi Larsdatters Guri.

Faddere: Berthel Bomhof, Ole Hammersmed, Inger Katrine Steen Jansens, Inger Bomhof, Anne Johannesdatter.

 

Se Solumslekt.org

 

Hun nevnes i Brevik i 1762.

 

Brevik 1762:

Nr 89

Mand og hustru: Jørgen Chrysties og kone

Drenger over 12 aar: Willem Hansen, Ellev Larsen

Piiger over 12 aar: Agnete Godsken, Maren Judske, Guri Levorsdatter, Boel Olsdatter

 

 

Gravlagt som "Guri Leworsd. Fæset 60 aar".

 

1789 10/2, 11/6    Protokoll 11 fol. 365

Guri Ledvorsdtr. + g. Erik Larsen Fæset

Brevik

            Søskend:

            1.  Lars Ledvorsen +, 3 barn

                  -  Marthe Larsdatter gift med Thomas Jørgensen i Porsgrund

                  -  Guri Larsdatter 24 aar

                  -  Malene Larsdatter 22 aar

            2.  Nils Ledvorsen, myndig, boende paa Eidsfoss Jernverk

            3.  Hans Ledvorsen, myndig, boende i Skien

Sterbohus: På Sylterøen i Brevik.  Takst: 150 rdl.

Brutto: 378 - 2 - 20

Gjeld: 380 - 2 - 20

 

 

 

I.    Levor Erichsen, f. 1764 i Brevik, d. 1764 i Brevik, gravlagt 18.01.1764 på Brevik kirkegård.[9]

      

       Gravlagt som "Erich Larsen Fæsets 2.de Drengebørn Levor ½ dag, Lars 1 dag gammel".

 

 

 

II.   Lars Erichsen, f. 1764 i Brevik, d. 1764 i Brevik, gravlagt 18.01.1764 på Brevik kirkegård.9

      

       Erich Larsen Fæsets 2.de Drengebørn Levor ½ dag, Lars 1 dag gammel

      

 

 

III. Anne Turine Erichsdatter, f. 1765 i Brevik, døpt 06.07.1765 i Brevik kirke,[10] d. 1781 i Brevik, gravlagt 25.08.1781 på Brevik kirke.[11]

      

       Erich Larson Feset og Guri Levursdatter - Anne Turine 

       Jørgen Chresties kone Rannej Jørgensd, Karen Chrestie, Lavis Schwindt, Hans Chrestie, Claus Hesselberg

      

       Gravlagt som "Anne Turrine - Eric Fæsets 9 aar".

 

 

 

IV. Levor Erichsen, f. 1773 i Brevik, døpt 12.10.1773 i Brevik kirke,[12] d. 1781 i Brevik, gravlagt 15.08.1781 på Brevik kirkegård.11

      

       Eric Fæset og Gurri Lewoldsdatter - Lewold                 

       Faddere: Jfr. Anne Chatrine Jørgensd, Else Chrystie, Postmester Knudson, Jacob Nilson, Lars Nilson

      

       Gravlagt som "Lewor - Eric Fæsets 8 aar".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 474.

[2]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 184-185.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[6]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 1 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 21.

[7]  Skifte etter henne.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[10]  Brevik, døpte 1764-1780 registrert av Frank Johannesen på internett.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.