| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1782 |     


 

 

Anders Jørgensen f. 1706 og Else Henriksdatter f. 1713 sin familie

 

 

 

Anders Jørgensen, f. 1706 på Herum i Bamble, døpt 19.09.1706 i Bamble,[1] d. 1782 i Brevik, gravlagt 02.02.1782 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av Jørgen Bartolomeusen og Else Jonsdatter på Herum i Bamble.

 

Jørgen Herums søn Anders.

Faddere: Wellum Bartholomeussen, Lars Bartholomeussen, Niels Asdal, Marte Haveraager, Marte Søtholt, Ane Asdal.

 

Han giftet seg i 1737.

 

Brevik: trolovet 29.07.1737

Anders Asdal og Else Henricsdatter.

Caut: Søren Klæp og Hans Sortedal.

 

Bamble Viede 25.10.1737

Anders Asdal og Else Henricsdatter.

 

De var bosatt i Bamble men kom på sine eldre dager til Trosvik i Brevik der Anders døde i 1782.

 

 

Gravlagt som "Anders Jørgens. 75 aar".

 

1784 13/2    Protokoll 10b fol. 630

Anders Jørgensen + g. Else Henrichsdtr.

Brevik, Trosvigen

            Barn:

            1.  Thor Andersen, myndig

            2.  Jørgen Andersen, myndig

            3.  Hans Andersen, myndig

Brt. 58 - 2 - 11

Boets utg. 104 - 0 - 20

Gjelden overstiger med 45 - 2 – 9

 

 

 

Forlovet 29.07.1737 i Brevik, gift 25.10.1737 i Bamble,[3] med Else Henriksdatter, f. 1713 på Sortebogen i Bamble,3 (datter av Henrik Jørgensen og Maria Sørensdatter), døpt 15.10.1713 i Bamble.[4]

 

Else:

Henric Jørgensens datter Else.

Faddere: Biørn Sottebogen, Lars Rogn, Larts Asdal, Ane Asdal, Ane Lerveg.

 

Hun bodde som enke i Brevik i 1782.

 

Brevik 1782:

Nr.97

Anders Jørgensens Enke - Andre bosatte: Lars Christensen med kone og 2 barn

 

 

 

I.    Else Andersdatter, f. 1738 på Asdal i Bamble, døpt 15.05.1738 i Bamble,[5] d. 1779 på Herre i Bamble,[6] gravlagt 19.07.1779 i Bamble.

      

       Anders nedre Asdals og Else Henricsdatters børn Else og Anne.

       Faddere: Helje Jørgensdatter, Kari Nielsdatter, Henric Sortebogen, Hans Sortedal, Gunder Klep, Susanna Ericsdatter, Mari Nielsdatter, Gunder Møller, Niels Bærulfsen, Søren Halvorsen.

      

       Bosatt på Herre.

 

       Gravlagt som "Else Andersdatter Here 42 aar".

 

      

       (1) Gift 16.06.1763 i Bamble,[7] med Hans Arnoldsen, f. 1737 på Søtholt i Bamble (sønn av Arnold Erichsen og Ingeborg Sørensdatter), døpt 19.04.1737 i Bamble,7 d. 1763 på Sortebogen i Bamble, gravlagt 19.07.1763 i Bamble.7

      

       Hans:

       Arnold Søtholts og Ingeborg Sørensdatters barn Hans.

       Faddere: Susanna Klep, Ingeborg Larsdatter, Mads Søtholt, Anders Asdal, Bartolomæus Berg.

      

       Gravlagt som "Hans Arnoldsen Sortheboven 28 aar".

 

      

       (2) Gift 25.08.1768 i Bamble,7 med Aslach Halvorsen, f. ca 1734, døpt 1796 på Herre i Bamble, gravlagt 29.11.1796 på Vestre Porsgrunn kirkegård.7

      

       Aslach:

       Gravlagt som "Begr. fra Herre Aslach Halvorsen 62 aar 3 maaneder".

 

       Se Solumlekt.org

 

 

      

II.   Anne Andersdatter, f. 1738 på Asdal i Bamble, døpt 15.05.1737 i Bamble,7 d. 1743 på Asdal i Bamble, gravlagt 01.12.1743 i Bamble.7

      

       Anders nedre Asdals og Else Henricsdatters børn Else og Anne.

       Faddere: Helje Jørgensdatter, Kari Nielsdatter, Henric Sortebogen, Hans Sortedal, Gunder Klep, Susanna Ericsdatter, Mari Nielsdatter, Gunder Møller, Niels Bærulfsen, Søren Halvorsen

      

       Gravlagt som "Anders Jørgensens datter 5 aar".

 

 

 

III. Anne Marie Andersdatter, f. 1740 i Bamble, døpt 02.10.1740 i Bamble,7 d. 1741 i Bamble, gravlagt 08.01.1741 i Bamble.7

      

       Anders Jørgensens og Else Henrichsdatters barn Anna Maria.

       Faddere: Maria Hansdatter, Ingeborg Larsdatter, Anders Rasmusen, Jens Pedersen, Jørgen Jørgensen

      

       Gravlagt som "Anders Asdals og Else Hendrichsdatters barn 16 uger".

 

 

 

IV. Sara Andersdatter, f. 1742 på Asdal i Bamble, døpt 04.02.1742 i Bamble,7 d. før 1784

      

       Anders Jørgensens og Else Hendrichsdatters barn Sara.

       Faddere: Ingeborg Larsdatter, Anne Kittelsdatter, Anders Sørensen, Giert Flotten, Gunder Jacobsen

      

       Hun nevnes ikke i skifte etter faren i 1784.

 

 

 

V.   Tor Andersen, f. 1745 i Bamble, døpt 21.03.1745 i Bamble,7 d. 12.02.1808 på Vissestad i Bamble.7

      

       Anders Jørgensens og Else Henrichsdatters søn Thoer.

       Faddere: Mette Johannisdatter, Helje Gunulsdatter, Jørgen Henrichsen, Anders Sørensen Klep, Hans Torstensen.

 

       Han nevnes i skifte etter faren i 1784.

      

       Bosatt på Vissestad i Bamble i 1801.

 

      

       (1) Gift 05.07.1770 i Bamble,7 med Maren Mortensdatter, f. 1752 på Garstad i Bamble (datter av Morten Sørensen og Anne Alfsdatter), døpt 29.09.1752 i Bamble,7 d. 1778 på Garstad i Bamble, gravlagt 07.12.1778 i Bamble.7

      

       Maren:

       Morten Sørensen Garstad og Anne Alvsdatters datter Maren.

       Faddere: Kisti Sørensdatter Søtholt, Anne Sørensdatter Søtholt, Peder Søren Sviinland, Anders Jacobsen Blegelien, Gunder Torbiørnsen Garstad.

      

       Gravlagt som "Maren Morthensdatter Garstad 26 aar".

 

      

       (2) Forlovet 07.03.1780 i Bamble,7 med Kirsti Mortensdatter, f. 1755 på Garstad i Bamble (datter av Morten Sørensen og Anne Alfsdatter), døpt 16.03.1755 i Bamble,7 d. 1780 på Garstad i Bamble, gravlagt 22.03.1780 i Bamble.7

      

       Kirsti:

       Morten Sørensen Garstad og Anne Alfsdatters Datter Kisti.

       Faddere: Søren Søtholts kone Kisti Sørensdatter, Anne Sørensdatter Søtholt, Lars Johansen Schjerche, Jacob Jonsen Søtholt, Gunder Torbiørnsen Garstad.

      

       Gravlagt som "Cisti Mortensdatter Garstad 24 aar og hendes 2de børn døde ved fødselen".

 

      

       (3) Gift 24.04.1784 i Bamble,7 med Mari Pedersdatter, f. ca 1735, d. 1798 på Vissestad i Bamble, gravlagt 14.07.1798 i Bamble.7

      

       Mari:

       Hun var enke etter Isak Nilsen.

 

       Se Solumslekt.org

 

      

 

VI. Jørgen Andersen, f. 1749 på Sortebogen i Bamble, døpt 29.06.1749 i Sortebogen i Bamble,7 d. 1789 i Brevik, gravlagt 28.03.1789 på Brevik kirkegård.[8]

      

       Anders Jørgensen Sortebogen og Else Henrichsdatters søn Jørgen.

       Faddere: Mari Hansdatter, Anna Nielsdatter Asdal, Mads Asdal, Anders Klep, Jon Jacobsen Asdal.

      

       Han nevnes i skifte etter fareni 1784.

      

       Han nevnes som fadder for sin bror Tor sitt barn i Bamble i 1775 som "Jørgen Andersen i Brewig".

      

      

       Forlovet 10.12.1778 i Brevik,[9] gift 28.12.1778 i Brevik kirke,9 med Cathrine Michelsdatter, f. 1753 i Brevik (datter av Michel Torsen og Inger Isachsdatter), døpt 12.05.1753 i Brevik kirke,[10] konfirmert 22.04.1770 i Brevik kirke.[11]

      

       Se Brevik 1801

 

 

      

VII. Hans Andersen, f. 1753 på Sortebogen i Bamble, døpt 03.06.1753 i Bamble.7

      

       Anders Jørgensen Sorthebogen og Else Henriksdatters søn Hans.

       Faddere: Susanna Erichsdatter Klep, Anne Nielsdatter Asdall, Rasmus Johannisen Sorthedahl, Peder Gundersen Sorthebowen, Anders Christensen Flaatten

      

       Han nevnes i skifte etter faren i 1784.

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 108-109.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[3]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[4]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 124-125.

[5]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 202-203.

[6]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 500-501.

[7]  Solumslekt, Solumslekt.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.