| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1782-1801 |     


 

 

Jens Reiersen født 1747 og Else Chrystie født 1755 sin familie

 

 

 

Jens Reiersen, født 27.09.1747,[1],[2] død 1817.1

Han var sønn av Christian Reiersen og Catharine Christine Jacobæus.

 

Han var kommandørkaptein som sin far.

 

Han giftet seg i Brevik i 1777.

 

Brevik: viet 27.04.1777         

Premier Lieutenant i Kgl Søe-Tieneste Jens Reyersen og Jomfru Else Chrystie

Caut.: Hans Chrystie, Jørgen Chrystie.

- ægteviet i huuset

 

”Stavern forts og Fredriksvern verfts historie” av kaptein Johannes Schiøtz – 1919:

Ekvipagemester fra 14. august 1789 til 1. november 1793.

F. 27. sep 1747, sek.løitn 27. desb. 1768, pr.løitn 22. feb. 1773 (2. juni 1774), kapt.løitn. 18. oktb. 1781 (3. decb. 1784), kaptein 6. mars 1789, kom.kapt. 23. oktb. 1801 ved avgang fra tjenesten.

Interimsekvipagemester i Fredriksvern 1781, viceekvipagemester 31. mars 1784, chef for matroskompaniet 6. mars 1789. Avsked som ekvipagemester 1. novb. 1793 ved gjennomførelse av nu plan for verfet.

Verftes subtalere officer overtok nu av ekvipagemesterstillingen.

 

 

Gift 27.04.1777 i Brevik kirke,[3] med Else Chrystie, født 1755 i Brevik (datter av Hans Chrystie og Dorthea Boyesdatter Ording), døpt 09.02.1755 i Brevik kirke,[4] konfirmert 07.10.1770 i Brevik kirke.[5]

 

Else:

Hun nevnes i skifte etter sin far:

Else Chrystie død, og af egteskab med Capitajne Rejersen efterladt følgende børn: a. Christian Rejersen 20 aar, b. Hans Rejersen 15 aar, c. Simon Rejersen 13 aar, d. Dorthe Catrine Rejersen 16 aar.

 

 

 

I.    Christian Reiersen, født 1777 i Brevik, døpt 27.10.1777 i Brevik kirke.[6]

      

       Lieutenant Jens Reyersen og Else Chrystie - Christian Rejersen            

       Faddere: Dorthea Boyersd. Chrystie, Karen Hansd. Zachariason, Karen Davidsd. Chrystie, Postmester H. Chrystie, Jørgen Chrystie.

 

      

       Gift 21.01.1805 i Gjerpen,[7] med Karen Simonine Zachariasen, født 15.02.1780 i Skien,6 (datter av Simon Zachariasen og Karen Chrystie), døpt 23.02.1780 i Skien,6 død 07.06.1863 i Porsgrunn.6

      

 

       Barn i Brevik før 1815:

 

       A.   Else Sophie Hedevig Christiansdatter, født 1807 i Brevik, døpt 28.06.1807 i Brevik kirke.[8]

            

             Christian Reyersen og Karen Simenine Zachariassen - Elise Sophie Hedevig                     

             Faddere: Madme. Zachariassen, Mad. Wright, Jfr. Inger Zachariassen, Postmester Chrystie, Anders Jensen, Thomas Blehr, Lars Erichsen.

 

 

      

II.   Dorothea Catrine Reiersen, født 1780 i Stavern, døpt 20.01.1780 i Stavern kirke,[9] død 1851.

            

       Lient. Rejersen og frues et drengebarn pigebarn kaldet Dorothea Catharina

 

       Hun nevnes i skifte etter morfaren som i 1797 som "Dorthe Catrine Rejersen 16 aar".

      

       Ifølge Gamle Gjerpen under Vestre Borge:

       Hun kom fra Fredriksvern (Stavern), d.a. kommandør Jens Reiersen.

 

      

       Gift 1807,[10] med Constantinus Rasch, født 1777 i Østre Porsgrunn (sønn av Christian Rasch og Constance Nilsdatter Aal), døpt 23.01.1777 i Østre Porsgrunn kirke,[11] død 1855.[12]

      

       Constantinus:

       Han var marineoffiser. Fra 1814 var han losoldermann i Fredrikstad.

 

 

       Barn se under hans foreldre på Jønholt.

 

      

III. Hans Reiersen Chrystie, født 1781 i Stavern,[15] døpt 17.08.1781 i Stavern.[16]

      

       Lient. Rejersen og frue et drengebarn kaldet Hans Chrysti

      

       Han giftet seg i Aust Agder i 1812.

      

       Landsvik i Hommadal i Aust Agder - copul 2. decemb.1812

       Hr. Hans Chreysti Rejersen og Jomfr. Alette Marie Vinter

       Caut: Johan Petter Bie og Eenevold Steenbloch.

 

       De døpte barn i Brevik som Pastor Hans Reiersen Chrystie og Alette Marie.

 

      

       Gift 02.12.1812 i Landvik i Hommedal i Aust Agder,[17] med Alette Marie Vinter, født omkring 1785.[18]

 

 

       Barn før 1815:

      

       A.   Else Sophie Hansdatter Chrystie, født 23.03.1813 i Brevik, døpt 21.04.1813 i Brevik kirke.[19]

            

             Pastor Hans Chrystie Reiersen og Allethe Marie - Else Sophie                   

             Faddere: Mad. Zachariassen, Fru Rasch, Jfr Zachariassen, Postmester Chrystie, Peder Blehr, Christian Reiersen, Lars Ericsen, Søren Bang.

 

 

 

IV. Simon Karenius Reiersen, født 1782 i Stavern,15 døpt 10.09.1782 i Stavern.[20]

      

       Captein Rejersens og frue ensønn døpt kaldet Simon Karenius.

 

 

 

 

 [1]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II  (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 56.

[2]  "Stavern forts og Fredriksvern verfts historie" av kaptein Johannes Schiøtz - 1919.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35c.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[7]  Fru S. Høegh, Familien Wesseltoft  (1893).

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[9]  Kirkebok for Stavern, Mini nr. 1 (1756-1782), skannet, Kirkebok for Stavern, Ministerialbok nr. 1 (1756-1782), skannet av digitalarkivet, side 57.

[10]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 70-71.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 198.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 153.

[14]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[15]  Skifte etter morfaren.

[16]  Kirkebok for Stavern, Mini nr. 1 (1756-1782), skannet, Kirkebok for Stavern, Ministerialbok nr. 1 (1756-1782), skannet av digitalarkivet, side 61.

[17]  Kirkebok for Aust Agder Landvik i Hommedal, Ministerialbok nr. A 2 /1 (1741-1848), skannet av digitalarkivet, side 191.

[18]  Stipulert, Stipulert.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 106.

[20]  Kirkebok for Stavern, Mini nr. 1 (1756-1782), skannet, Kirkebok for Stavern, Ministerialbok nr. 1 (1756-1782), skannet av digitalarkivet, side 66.