| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Nils Evensen f. 1722 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Kirstine Larsdatter f. 1724 og 2. gang med Marte Ellingsdatter f. 1714)

 

 

 

Nils Evensen, f. 1722 på Åstad i Bamble,[1] døpt 18.01.1722 i Bamble,[2] d. 1785 i Brevik, gravlagt 24.02.1785 på Brevik kirkegård.[3]

Han var sønn av Even Nilsen og Inger JonsdatterÅstad i Bamble.

 

Even Nielsens søn Niels.

Faddere: Jon Bamble, Amund Nielsen, Samuel Aabye, Jøran Bamble, Anne Trosbye.

 

Han giftet seg 1. gang i 1748.

 

Viet i Bamble 18.07.1748

Niels Evensen Aastad og Kirstine Larsdatter Bamble

ved. pag. 24 med Kongl. allernaadigste bevilgning.

 

Nils sin mor, Inger Jonsdatter og hans første kone Kirstine Larsdatter sin mor, Jøran Jonsdatter, var søsken. De var døtre av Jon Larsen Bamble. Nils og Kirstine var dermed søskenbarn.

 

Han giftet seg 2. gang i 1753.

 

Viet i Bamble 04.10.1753

Enkemand Niels Evensen Bamble og pigen Marthe Ellingsdatter Blage.

Caut. Peder Michelsen Aaby og H. Evensen. (Kongebrev)

 

Han var en tid gjestgiver i Brevik.

 

Brevik 1762:

Nr 29

Mand og hustru: Niels Bamble og kone

Børn over 12 aar: Kari Nielsdatter

Piiger over 12 aar: Taran Hansdatter

 

Han kjøpte i 1765 en del av gården Mule

Anno 17.05.1765 - Jens Halvorsens Skiøde til Nils Evensen Bamble paa 1 skind udj Grd. Muhle i Eidanger for 160 rd. (dat. 17.05.1765)

 

Han nevnes der i matrikulen i 1774.

 

Han nevnes i Brevik som gjestgiver.

 

Anno 03.09.1781 - Bevilgning for Niels Bamble paa 1. at besørge ved egne folck, Frans Korten, med baate og pramme imellom Brevig og Stathelle 2. paa et Giestgiverie hans hus i Brevig (dat. 30.10.1780)

Brevik 1782:
Nr. 200 
Nils Evensen - 1 kone - 1 datter - 1 pige

Gravlagt som "Nils Ewens. Bamble 64 aar".

 

 

(1) Gift 18.07.1748 i Bamble,1,[4] med Kirstine Larsdatter, f. 1724 i Bamble i Bamble,1 (datter av Lars Simensen og Jøran Jonsdatter), døpt 09.01.1724 i Bamble,2 død 1752 på Bamble gård i Bamble,1 gravlagt 15.01.1752 i Bamble.[5]

 

Kirstine:

Lars Bamblis datter Kirstine.

Faddere: Inger j Aaby Elven, Anne Trosbye, Amund Nielsen, Niels Vingie, Ole Tangevold.

 

Gravlagt som "Niels Evensen Bambles kone Kirsti Larsdatter 27 aar". Hun ble gravlagt på samme dag som sønnen Even.

 

 

(2) Gift 04.10.1753 i Bamble,[6] med Marte Ellingsdatter, f. 1714 på Voje i Drangedal,[7],[8] (datter av Elling Nilsmundsen og Mari Torsdatter), døpt 23.12.1714 i Drangedal,[9] d. 1785 i Brevik, gravlagt 11.03.1785 på Brevik kirkegård.3

 

Marte:

Gravlagt som "Marte - Nils Ewensøn Bambles 71 aar".

 

Det var skifte etter henne i 1785. Hun var da enke etter Nils Evensen som hadde vært gjestgiver i Brevik.

 

 

1785 5/3    Protokoll 11 fol 11b

 Marthe Ellingsdtr. +  g. Nils Evensen +  

Bamle

            Har umyndige arvinger "som skal opholde sig i Langesund

            og i Bamle og i Sannikedal"

 

            Avdødes steddatter i København.  Hun er arveberettiget.

            En datter nevnt: mad. Halvorsen.  Ellers ingen opplysninger.

 

Et confirmert testament

"Et gjestgiversted"

Endel spesifisert løsøre

Forseglede lister m.m.

 

 

 

I.    Karen Nilsdatter, (datter av Nils Evensen og Kirstine Larsdatter) f. 1749 på Bamble i Bamble,1 konfirmert 27.01.1765 i Brevik kirke.[10]

      

       Konfirmert som "Karen Nielsdatter Bamble 16 aar".

      

      

       Gift 16.12.1784 i Brevik kirke,[11],[12] med Jens Halvorsen, f. ca 1748,[13] d. 1833.[14]

      

       Se Brevik i 1801

 

 

 

II.   Even Nilsen, (sønn av Nils Evensen og Kirstine Larsdatter) født 1751 på Bamble gård i Bamble, døpt 27.12.1751 i Bamble,[15] død 1752 på Bamble gård i Bamble, gravlagt 15.01.1752 i Bamble.5

      

       Niels Evensen Bamble og Kisti Larsdatters hiemmedøbte søn Even.

       Faddere: Marthe Evensdatter Aabye, Kari Larsdatter Bamble, Hans Evensen Bræche, Simon Larsen Bamble, Amund Evensen Aastad

      

       Gravlagt som "Niels Evensen Bambles og Kirsti Larsdatters søn Even 18 dage".

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 364.

[2]  Solumslekt, Solumslekt.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[4]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 73.

[5]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 462-463.

[6]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 77.

[7]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter av Marie Øvretveit 1992, 15.

[8]  Alder ved død.

[9]  Slektsregister for Drangedal bind 1 av Bjørn Edvin Holte, side130.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[11]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 367.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[13]  1801 tellingen.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 363.

[15]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 254-255.