| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

 

Navnregister for Brevik 1762

 

NB! Når en har funnet sidetallet til den du vil sjekke, så går du til overføringstabellen under, for å se hvilke familie personen nevnes i.

 

 

 

 

 

Navn og sidetall:

 

 

Aalborg

Jacob (ca  1758-1824)......................................................................................................... 388

Aarup

Jens (ca  1727-1802)........................................................................................................... 459

Aasoldsdatter

Maren (ca  1680-1725)........................................................................................................ 181

Abrahamsdatter

Helvig (1734-1808)............................................................................................................. 694

Inger (1752-1757)............................................................................................................... 213

Inger (1760-1760)............................................................................................................... 214

Karen (1747-1748).............................................................................................................. 213

Karen Bolette (1756-1809)................................................................................................. 246

NN (1755-1755)................................................................................................................. 246

Abrahamsen

Christen (omk 1740-ca  1794)............................................................................................ 162

Christopher (1745-ca  1776)............................................................................................... 213

Hans (1754-1755)............................................................................................................... 214

Johannes (f. 1749)............................................................................................................... 213

Jon (f. 1758)........................................................................................................................ 214

Ole (f. 1755)....................................................................................................................... 214

Torger (ca  1722-1764)....................................................................................................... 240

Adchild

Govert (ca  1706-1765)....................................................................................................... 459

Agustiniusdatter

Kirsten (f. 1734)................................................................................................................. 119

Agustiniusen

Tommas (f. 1737)................................................................................................................ 120

Albrethsen

Jacob (omk 1730-ca  1775)................................................................................. 296; 297; 350

Albretsdatter

Anne Marie (f. omk 1720).................................................................................................. 292

Album

Anne Marie Pettersdatter (f. 1781)..................................................................................... 107

Anthonette Pettersdatter (f. 1770)..................................................................................... 106

Elias Pettersen (1767-1767)................................................................................................ 106

Elisabeth Pettersdatter (1772-1773)................................................................................... 106

Elisabeth Pettersdatter (f. 1777)......................................................................................... 107

Evert Pettersen (f. 1774)..................................................................................................... 107

Petter Bentsen (ca  1729-1791).................................................................................. 104; 484

Alexandersen

Hans (ca  1728-1774).................................................................................................. 639; 640

Alfsen

Halvor (ca  1660-1732)....................................................................................................... 313

Amundsdatter

Anna Dorthea (1742-1748)................................................................................................. 518

Anne (ca  1700-1742)................................................................................................. 138; 415

Anne Marie (f. 1732).......................................................................................................... 610

Beate Cathrine (1765-1810)............................................................................................... 395

Dorthe (1738-1740)............................................................................................................ 517

Elen Maria (f. 1756).............................................................................................................. 93

Guri (1730-1731)................................................................................................................ 517

Helge (1721-1796)...................................................................................... 536; 609; 611; 612

Ingeborg (1742-1748)......................................................................................................... 562

Inger (1718-1774)............................................................................................... 245; 246; 608

Inger (1728-1770)....................................................................................................... 278; 279

Inger (1766-1789)................................................................................................................. 95

Karen (1731-ca  1780)........................................................................................................ 561

Kari (1729-ca  1780)........................................................................................................... 610

Maren (1720-1781)............................................................................................. 598; 599; 669

Maren Sophie (f. ca  1796)................................................................................................. 192

Mari (f. 1724)...................................................................................................................... 609

Mari (f. ca  1725)................................................................................................................ 559

Maria (1727-1789).............................................................................................. 167; 576; 577

Marthe (1722-1797).................................................................................................... 515; 671

Marthe (1729-1763)............................................................................................................ 560

Pernille (1708-1796)........................................................................................................... 607

Pernille (1760-1763)............................................................................................................. 95

Tore (1726-ca  1770)........................................................................................................... 609

Amundsen

Arne (ca  1701-1763).......................................................................................................... 633

Gunder (ca  1703-1763)...................................................................................................... 645

Hans.................................................................................................................................... 588

Hans (1725-1763)............................................................................................... 336; 339; 362

Isach (f. 1725)..................................................................................................................... 559

Isach (f. 1735)..................................................................................................................... 561

Jacob (1737-1738).............................................................................................................. 561

Jacob (1742-1809).............................................................................................................. 518

Jacob (ca  1701-1730)................................................................................................. 439; 634

Jacob (f. 1726).................................................................................................................... 516

Jon (1735-1736).................................................................................................................. 517

Jon (f. 1724)........................................................................................................................ 559

Jørgen (1753-1786)............................................................................................................... 93

Knud (1724-1725).............................................................................................................. 516

Knud (1729-1729).............................................................................................................. 516

Michel (f. 1758).................................................................................................................. 614

Nils (1759-1760)................................................................................................................... 94

NN (1733-1733)......................................................................................................... 517; 634

NN (ca  1730-1730)............................................................................................................ 560

NN (f. 1763)......................................................................................................................... 95

Ole (1713-1737).................................................................................................................. 608

Ole (ca  1687-1763)............................................................................................................ 441

Peder (1710-1743).............................................................................................................. 607

Vetle (ca  1699-1732)......................................................................................................... 640

Andersdatter

Abigal (1726-1789)....................................................................................................... 64; 370

Anne (1704-1766)............................................................................................................... 133

Anne (1728-1789)......................................................................... 18; 298; 376; 438; 691; 692

Anne (1734-1770)..................................................................................................... 78; 79; 99

Anne (ca  1678-1740)................................................................................................. 349; 353

Anne (f. ca  1711)....................................................................................................... 421; 422

Anne (f. omk 1685)................................................................................................ 14; 18; 330

Anne Kirstine (ca  1722-1765)................................................................... 177; 178; 218; 315

Anne Margrethe (ca  1710-1763)........................................................................................ 520

Anne Maria................................................................................................................. 519; 520

Anne Maria (1734-1737)...................................................................................................... 23

Anne Sophie (1705-1763)................................................................................................... 275

Annichen (f. 1724).................................................................................................. 97; 98; 211

Birthe (1755-1800)............................................................................................................. 680

Birthe (ca  1720-1756)................................................................................................ 406; 445

Birthe Christine (f. 1769).................................................................................................... 122

Boel (1754-1789)........................................................................................................ 101; 211

Christense (1767-1789)....................................................................................................... 670

Gjøran (f. 1740).................................................................................................................. 402

Hellie................................................................................................................................... 290

Helvig (1747-1748)............................................................................................................. 100

Ingeborg (1727-1792)............................................................................................. 23; 25; 537

Ingeborg (1748-1755)......................................................................................................... 136

Ingeborg (ca  1737-1797)................................................................................... 600; 668; 669

Karen (1761-1809).............................................................................................................. 577

Karen (ca  1700-1774)........................................................................................................ 680

Karen (f. 1725)..................................................................................................................... 22

Kirsten (1708-1764)............................................................................................................ 304

Maren (1727-1796)............................................................................................................... 99

Maren (1730-1759)............................................................................................................... 23

Maren (1747-1748)............................................................................................................. 403

Maren (ca  1674-1756)........................................................................................................ 599

Maren (ca  1702-1746)........................................................................................ 449; 456; 457

Maren (ca  1727-1762)................................................................................................ 709; 710

Maren (ca  1737-1800)........................................................................................................ 110

Margrethe (ca  1702-1739)......................................................................................... 337; 338

Mari (1729-1729)................................................................................................................ 219

Maria (1738-1804)........................................................................................................ 24; 542

Marie (ca  1712-1773)................................................................................................. 439; 634

Martha (1749-1793)............................................................................................................ 100

Marthe (1762-1763)............................................................................................................ 578

Sara (ca  1709-1741)..................................................................................................... 99; 380

Sidsel (f. ca  1676)...................................................................................................... 178; 383

Sissel (1757-1757).............................................................................................................. 641

Sissel (ca  1697-1756)......................................................................................................... 640

Andersen

Amund (f. 1765)......................................................................................................... 167; 578

Anders (1751-1755)............................................................................................................ 101

Anders (ca  1748-1802)...................................................................................................... 507

Anders (f. omk 1700)........................................................................................................... 98

Arnold (f. 1750).................................................................................................................. 403

Augustinius (1736-1736).................................................................................................... 401

Augustinius (f. 1738).......................................................................................................... 402

Carl (1754-1778)................................................................................................................. 101

Christopher (1737-1737)..................................................................................................... 402

Christopher (ca  1682-1738)....................................................................................... 308; 370

Claus (1723-1750).............................................................................................................. 409

Erich (1720-1720)............................................................................................................... 272

Erich (1720-1773)............................................................................................................... 409

Erich (1726-1772)............................................................................................................... 397

Erich (ca  1717-1773)......................................................................................................... 272

Gulbrand (1752-1801)........................................................................................................ 642

Gulbrand (1759-1808)................................................................................................ 378; 681

Gunder (1751-1755)........................................................................................................... 136

Gunder (f. 1755)................................................................................................................. 136

Halvor (ca  1739-1789)............................................................................................... 341; 361

Halvor (f. ca  1722)....................................................................................................... 98; 323

Hans (omk 1725-ca  1770).................................................................................................. 609

Hans Abraham (1759-1813)....................................................................................... 540; 577

Hans Rudoph (f. 1735)....................................................................................................... 410

Iver (ca  1692-1766)........................................................................................................... 343

Jacob (1758-1811).............................................................................................................. 394

Jacob (f. 1745).................................................................................................................... 402

Jens (1718-1764)................................................................................................................. 448

Jens (1766-1766)................................................................................................................. 681

Johannes (1726-1770)......................................................................................................... 410

Jon (ca  1672-1740)............................................................................................................ 336

Jon (ca  1690-1740)............................................................................................................ 293

Jon (ca  1713-1763).................................................................................................... 390; 391

Jørgen (1749-1789)............................................................................................................. 487

Lars (1720-1763).......................................................................................................... 60; 236

Lars (1731-1734)................................................................................................................ 219

Lars (f. 1742)...................................................................................................................... 402

Mathias (ca  1706-1739)..................................................................................................... 275

Michel (1751-1787).................................................................................................... 238; 262

Michel (f. 1718).................................................................................................................. 366

Nils (f. 1729)......................................................................................................................... 99

Nils (f. 1747)....................................................................................................................... 228

Nils (f. 1749)............................................................................................................... 229; 316

Ole (1725-1725).................................................................................................................. 218

Ole (1726-1771).......................................................................................... 219; 228; 229; 315

Ole (1726-1794).......................................................................................................... 515; 671

Ole (1749-1823).......................................................................................................... 396; 507

Ole (f. omk 1700)....................................................................................................... 194; 501

Peder (1737-1737)................................................................................................................ 23

Peder (f. omk 1730)............................................................................................................ 108

Rasmus (f. omk 1750)........................................................................................................... 81

Simen (ca  1736-1763)................................................................................................ 541; 542

Svend (omk 1670-før 1725)............................................................................................... 290

Tollef (1749-1803).............................................................................................................. 133

Vetle................................................................................................................................... 502

Zacharias (1737-1796)........................................................................................ 100; 166; 191

Andreasdatter

Anne Severine (1758-1759).................................................................................................. 19

Anne Severine (1760-1763).................................................................................................. 19

Catrine (ca  1671-1719)...................................................................................................... 146

Elen (f. 1765)...................................................................................................................... 222

Elen Dorthea (1753-1753).................................................................................................. 221

Inger (1757-1763)................................................................................................................. 19

Inger (1770-1778)................................................................................................................. 21

Karen (1763-1763).............................................................................................................. 222

Karen (f. ca  1751).............................................................................................................. 221

Kirsten (f. 1791)................................................................................................................... 21

Maria (f. 1761)...................................................................................................................... 19

Andreasen

Bendik (f. 1774)................................................................................................................... 21

Halvor (f. 1767).......................................................................................................... 222; 266

Johan (1762-1764)................................................................................................................ 20

Johan (1766-1848).................................................................................................. 16; 20; 207

Morten (1753-1753)............................................................................................................ 221

Nils (1752-1752)................................................................................................................. 221

Nils (1755-1756)................................................................................................................. 221

Nils (1763-1801)................................................................................................................. 221

NN (1765-1765)................................................................................................................... 20

Anfindsdatter

Maren (ca  1723-1809)........................................................................................................ 389

Anfindsen

Ole (ca  1716-1786)............................................................................................................ 717

Anne (omk 1730-1769)................................................................................................. 494; 556

Anundsdatter

Anne (f. ca  1707)............................................................................................... 161; 175; 703

Anundsen

Hans (ca  1698-1776).................................................................................................. 393; 483

Arnesdatter

Anne Marie (1715-1785).................................................................................................... 663

Else Marie (1734-1765)...................................................................................................... 634

Arnesen

Amund (f. 1731)................................................................................................................. 633

Knud (ca  1709-1751)......................................................................................................... 383

NN (1737-1737)................................................................................................................. 634

NN (1738-1738)................................................................................................................. 634

Ole (f. 1712)....................................................................................................................... 178

Petter (1742-1748).............................................................................................................. 634

Arnoldsen

Søren (1717-1768)...................................................................................................... 598; 669

Arveschoug

Halvor Jobsen (ca  1711-1789)............................................................................................. 31

Jens Kiil (1743-1817)............................................................................................................ 31

Kirstine Jobsen (f. 1718)....................................................................................................... 35

Aslaksdatter

Stine (ca  1735-1787).......................................................................................................... 119

Aslaksen

Tyge (ca  1736-1800).......................................................................................................... 259

Auensdatter

Ingeborg (1735-1817)......................................................................................................... 614

Augustiniusdatter

Anne (f. omk 1735)............................................................................................................ 119

Anniken (f. 1757)............................................................................................................... 120

Augustiniusen

Brynild (1729-1787)........................................................................................................... 119

Lars (f. 1760)...................................................................................................................... 120

Axelsdatter

Gunhild (omk 1680-1728).................................................................................................... 11

Axelsen

Gullich (ca  1729-1762).............................................................................................. 406; 445

Baar

Anne Eilertsdatter (f. ca  1747).................................................................................. 213; 333

Bagge

Rachel Pedersdatter (ca  1715-1762).................................................................................. 129

Bentsdatter

Elen (1717-1774)................................................................................................ 145; 147; 573

Margrethe (1719-1783)............................................................................................... 456; 457

Marie (1709-1752)...................................................................................... 149; 568; 570; 581

Bentsen

Bent Mogensen (f. 1751).................................................................................................... 566

Gert (1706-1741)................................................................................................................ 618

Hans (1713-1761)............................................................................................................... 129

Jens (1726-1763)......................................................................................................... 572; 579

Just (ca  1692-1746).................................................................................................... 105; 482

Mogens............................................................................................................................... 566

Berntsdatter

Anne Marie (1758-1792).................................................................................................... 613

Boel (f. 1764)...................................................................................................................... 615

Ingeborg (1756-1775)......................................................................................................... 613

Mari (f. omk 1700).............................................................................................................. 210

Berntsen

Amund Petter (1760-1789)................................................................................................. 614

Jens Jørgen (1766-1766)..................................................................................................... 615

Bert

Erik Nilsen (ca  1728-1764)........................................................................................ 300; 301

Bertolomeusen

Villum (ca  1672-1742)............................................................................................... 531; 534

Bianco

Dominica Susanna.............................................................................................................. 585

Bjørn

Henrich Olsen (1739-1808)................................................................................................ 585

Ole Hendrichsen................................................................................................................. 585

Bjørnsdatter

Anne (ca  1695-1747)............................................................. 23; 26; 481; 533; 534; 544; 609

Blehr

Albreth (1734-1800)........................................................................................................... 583

Anne Erichsdatter (1754-1778).......................................................................................... 461

Anne Ludvigsdatter (1693-1747)....................................................................................... 457

Bent Albrethsen (1770-1828)............................................................................................. 584

Erich Albrethsen (1779-1849)............................................................................................ 586

Jens Albrethsen (1772-1783).............................................................................................. 584

Karen Albrethsdatter (1773-1827)..................................................................................... 585

Ludvig Albrethsen (1775-1790)......................................................................................... 585

Peder Smith Albrethsen (f. 1781)....................................................................................... 586

Søren Albretsen (f. 1771)................................................................................................... 584

Thomas Albrethsen (1776-1812)........................................................................................ 585

Blix

Jonas (ca  1713-1769)..................................................................................................... 37; 38

Boel (ca  1722-1792).............................................................................................................. 143

Boesdatter

Anne (omk 1665-1716)......................................................................................................... 41

Bolling

Cludia Fredriksdatter (ca  1680-1726)............................................................................... 608

Bomhoff

Engebreth (ca  1684-1761)................................................................................................... 28

Inger Engebrethsdatter (1715-1750)...................................................................... 27; 28; 631

Borch

Maria Hansdatter (ca  1684-1724)...................................................................................... 571

Borchesdatter

Anne Margrethe (f. omk 1670)........................................................................................... 197

Borse

Barbara (f. 1748)................................................................................................................. 250

Halvardus Severin (1709-1772).......................................................................................... 250

Brinch

Ellen Catharina................................................................................................................... 566

Brun

Jens Jørgen Christophersen (f. ca  1725)............................................................................ 501

Marie (ca  1693-1775)........................................................................................................... 28

Brunjulsdatter

Anne Maria (ca  1697-1741)............................................................................................... 242

Bruun

Christine (1737-1808)......................................................................................................... 434

Christopher Christophersen (ca  1690-1763).............................................................. 500; 511

Brynildsdatter

Anniken (ca  1695-1755).................................................................................................... 118

Bugge

Anne (1751-1809)............................................................................................................... 625

Anniken Erichsdatter (ca  1733-1766)........................................................................ 709; 710

Anniken Pettersdatter (1767-1774).................................................................................... 712

Christian Nilsen (ca  1725-1762)................................................................................ 623; 631

Frans (f. 1755).................................................................................................................... 626

Inger (f. 1757)..................................................................................................................... 626

Inger Nielsdatter (f. omk 1705)...................................................................................... 4; 432

Jan (f. 1752)........................................................................................................................ 626

Johan (f. 1749).................................................................................................................... 625

Johanne Bolette (1762-1763).............................................................................................. 627

Magnus (f. 1753)................................................................................................................ 626

Maren (f. 1760)................................................................................................................... 626

Nils Christian (f. 1748)....................................................................................................... 624

Busk

Ole Tollisen (f. omk 1730).................................................................................................. 541

Carlsen

Iver (ca  1715-1752)................................................................................................... 300; 301

Christen (f. omk 1670).......................................................................................................... 497

Christensdatter

Ambor (f. 1764).................................................................................................................. 283

Anna Sophie (1742-1762)................................................................................................... 521

Anne (1748-1748)................................................................................................................. 89

Anne (1754-1792)................................................................................................................. 90

Anne (f. 1757).................................................................................................................... 282

Anne (f. 1770).................................................................................................................... 319

Anne Magrethe (1730-1799).............................................................................................. 698

Anne Magrethe (ca  1724-1799)......................................................................................... 540

Anne Marie (1723-1748).................................................................................................... 521

Berte (f. 1752)...................................................................................................................... 90

Birthe (ca  1713-1777)........................................................................................................ 659

Bodil (f. 1758)............................................................................................................ 378; 681

Boel (ca  1704-1784).......................................................................................... 127; 423; 487

Catarine (omk 1680-1731).................................................................................................. 326

Christine (1768-1809)............................................................................................. 78; 80; 379

Dorthe (1744-1744)............................................................................................................ 125

Dorthe (1750-1751)............................................................................................................ 125

Elisabeth (f. omk 1710)...................................................................................................... 195

Ellen Maria (f. ca  1763)..................................................................................................... 192

Else (f. ca  1744)................................................................................................................. 663

Gunhild (1716-1793).......................................................................................................... 707

Guri (f. ca  1753).................................................................................................................. 57

Ingeborg (1737-1737)......................................................................................................... 124

Inger (1759-1759)............................................................................................................... 282

Inger Maria (1781-1844)....................................................................................................... 20

Inger Marie (f. 1768).......................................................................................................... 284

Kirsten (1764-1764)............................................................................................................ 283

Kirsti (1776-1777).............................................................................................................. 285

Kirstine (ca  1691-1770)..................................................................................................... 654

Laurence (1752-1752)......................................................................................................... 126

Lisbeth (1709-1771)................................................................................... 349; 352; 353; 438

Maren (ca  1678-1743)........................................................................................................ 304

Maren (f. omk 1725)........................................................................................................... 483

Margaretha (f. ca  1675)..................................................................................................... 490

Margrethe (1734-1763)............................................................................................... 682; 683

Mari (ca  1741-1801).................................................................................................. 688; 689

Marte Chatrine (1766-1795)............................................................................................... 379

Marthe (1754-1754)............................................................................................................ 126

Marthe Margrethe (1760-1763).......................................................................................... 378

NN (f. omk 1710)............................................................................................................... 518

Pernille (f. ca 1779)............................................................................................................. 396

Ragnild (1771-1771)........................................................................................................... 380

Sophia Christine (1740-1740)............................................................................................. 521

Åse Marie (1739-1783)............................................................................................... 124; 670

Christensen

Anders (1749-1782).............................................................................................................. 90

Anders (1757-1782)............................................................................................................ 670

Christen (f. 1746).......................................................................................................... 89; 319

Christen (f. 1769)................................................................................................................ 208

Erich (ca  1699-1768)......................................................................................................... 124

Fredrich Mejer (1763-ca  1803).......................................................................................... 379

Gunder (ca  1667-1736)...................................................................................................... 497

Guttorm (ca  1663-1712).................................................................................................... 200

Hans (ca  1696-1750).................................................................................................... 98; 321

Isach (1707-1764)............................................................................................... 127; 423; 487

Jacob (1716-1757).............................................................................................................. 352

Jacob (1746-1750).............................................................................................................. 125

Jacob (f. 1745).................................................................................................................... 125

Jørgen (1769-før 1801)....................................................................................................... 144

Jørgen (f. omk 1690)................................................................................................... 210; 525

Lars (1744-ca  1806)....................................................................................................... 81; 89

Lars (1760-1761)................................................................................................................ 670

Lars (1763-1763)................................................................................................................ 283

Lars (1774-før 1784)........................................................................................................... 284

Lars (f. 1764)...................................................................................................................... 670

Lorents (1733-1764)............................................................................................................. 62

Lorents (ca  1733-1764)........................................................................................................ 62

Nils (ca  1717-1780)........................................................................................................... 497

Nils (ca  1738-1788)........................................................................................................... 183

Ole (1755-1788).................................................................................................. 243; 600; 669

Ole (ca  1705-1738)............................................................................................ 161; 175; 703

Ole (f. 1739)......................................................................................................................... 65

Ole (f. omk 1725)......................................................................................................... 64; 370

Per (1758-1769).................................................................................................................... 26

Simon (1734-1734)............................................................................................................. 124

Simon (1741-1761)............................................................................................................. 125

Svend (1760-ca  1761)........................................................................................................ 283

Svend (1761-1762)............................................................................................................. 283

Svend (1766-1767)............................................................................................................. 284

Svend (f. 1771)................................................................................................................... 284

Søren (1736-1736).............................................................................................................. 124

Søren (1756-1756).............................................................................................................. 126

Søren (ca  1694-1737)......................................................................................................... 376

Søren Berg (1762-1763)..................................................................................................... 378

Tollef (1741-1803)........................................................................................................ 89; 208

Torkild (ca  1716-1781)...................................................................................................... 346

Christian (f. omk 1720)......................................................................................................... 498

Christiansen

Ole (1709-1756).................................................................................................................. 337

Christophersdatter

Anne Cathrine (f. omk 1770).............................................................................................. 222

Anne Elisabeth (1763-1809)............................................................................................... 512

Anne Lisbeth (1755-1761).................................................................................................. 511

Anne Magdalene (omk 1705-ca  1764).............................................................................. 343

Cathrine (f. ca  1748).......................................................................................................... 253

Dorthe (1734-1792).............................................................................................. 68; 369; 370

Gjertrud (ca  1712-1774)............................................................................................ 307; 308

Inger Margrethe (1734-1797)............................................................................................. 501

Johanne (ca  1732-1801)....................................................................................................... 32

Karen Kristine (ca  1731-1763).......................................................................... 501; 510; 511

Margrethe (1717-1748)................................................................................................... 54; 55

Margrethe (f. 1774)............................................................................................................. 667

NN (ca  1739-1739)............................................................................................................ 502

Christophersen

Abraham (1721-1766)......................................................................................................... 212

Amund (ca  1676-1739)...................................................................................................... 599

Christopher Jonas (f. 1760)................................................................................................. 512

Holm (f. omk 1720).................................................................................................... 102; 209

Jon (d. 1753)............................................................................................................... 360; 608

Lars Christian (f. 1758)....................................................................................................... 511

Chrystie

Amborg (1725-1792).......................................................................................................... 1; 3

Boje (1753-1816)................................................................................................................ 432

David (1693-1736)................................................................................................................. 3

David (1748-1750)............................................................................................................. 431

David (1752-1753)............................................................................................................. 432

David (1756-1757)............................................................................................................. 471

David (1756-1764)............................................................................................................. 433

David (1759-1779)............................................................................................................. 472

Dorthea (1763-1855).......................................................................................................... 434

Else (f. 1755)...................................................................................................................... 433

Hans (1759-1761)............................................................................................................... 433

Hans (1765-1765)............................................................................................................... 473

Hans (1766-1805)............................................................................................................... 473

Hans (ca  1720-1797).......................................................................................................... 429

Inger (f. 1772)............................................................................................................. 474; 620

James (1763-1813).............................................................................................................. 472

Jørgen (1729-1783)..................................................................................................... 468; 620

Jørgen (1756-1757)............................................................................................................. 471

Jørgen (1758-1788)............................................................................................................. 471

Karen (1751-1836).............................................................................................. 432; 433; 452

Karen (f. 1760)................................................................................................................... 472

Kirsten (1758-1764)............................................................................................................ 433

Simon (1768-1783)............................................................................................................. 473

Zacharias (1762-1762)........................................................................................................ 472

Clausdatter

Inger (ca  1695-1762)................................................................................................. 408; 409

Margrethe (ca  1681-1764)................................................................................................. 505

Clausen

Johannes (ca  1657-1725)..................................................................................................... 38

Peder (f. omk 1740)............................................................................................................ 224

Petter (ca  1691-1742)................................................................................ 252; 277; 279; 366

Clementsen

Jacob (f. 1772).................................................................................................................... 353

Coch

Carl (1750-1828)......................................................................................................... 565; 648

Caroline Cathrine (ca  1748-1831)...................................................................................... 648

Lars Hansen (1760-1841)........................................................................................... 340; 362

Maren Dortea (f. ca  1748)................................................................................................. 647

Nils (f. omk 1720)....................................................................................................... 565; 646

Nils Hansen (1757-1825).................................................................................................... 340

Coldevin

Inger Jocumsdatter (1707-1745)................................................................................. 469; 470

Johanne Jochumsdtr, (omk 1690-1728)................................................................................ 29

Corneliusdatter

Sara (f. ca  1676)................................................................................................................. 436

Corneliusen

Gunder (f. omk 1730)......................................................................................................... 467

Zacharias (ca  1715-1785)........................................................................................... 674; 676

Coucheron

Berte Sophie (f. ca  1761)..................................................................................................... 34

Cudrio

Amborg Johannesdatter (omk 1700-1730)................................................................. 425; 426

Cathrine.............................................................................................................................. 473

Magdalene Frandsdatter (f. omk 1680).............................................................................. 426

Maren Franzdatter (ca  1701-1785).............................................................. 30; 618; 624; 630

Dahl

Anne Cathrine Olsdatter (1777-1781)................................................................................ 605

Conrad Fredrich Olsen (f. 1768)................................................................................ 208; 604

Inger Cathrine Olsdatter (1767-1767)................................................................................ 604

Inger Olsdatter (f. 1773)..................................................................................................... 604

Ole Fredrich (f. omk 1730)................................................................................................. 208

Ole Michelsen (f. omk 1735).............................................................................................. 603

Dam

Jens Larsen (f. 1756)............................................................................................................. 48

Lars Jacobsen (ca  1724-1770)........................................................................................ 46; 47

Dan

Jacob Såmundsen (f. omk 1720)......................................................................................... 539

Davidsen

Halvor (f. 1778).................................................................................................................. 462

De Coucheron

Anthon Jacob (1732-1802)................................................................................................... 34

Drejer

Jacob Jacobsen (ca  1711-1767).......................................................................................... 522

Drengsdatter

Maria (ca  1730-1790)......................................................................................................... 695

Due

Barbara Rasmusdatter (1722-1770)............................................................................ 568; 571

Rasmus Jensen (ca  1689-1727).......................................................................................... 571

Dørcher

David (f. omk 1750)........................................................................................................... 462

Eggertsdatter

Anne (1723-1774)................................................................................................................. 91

Eggertsen

Jacob (1726-1757)...................................................................................................... 674; 675

Lars (1729-1785)................................................................................................................ 656

Simon (1720-1771)............................................................................................................. 592

Eivindsen

Kittil.............................................................................................................................. 88; 707

Elevsdatter

Marie (1746-1807).............................................................................................................. 207

Ellingsdatter

Marte (1714-1785)...................................................................................................... 152; 153

Emanuelsdatter

Anna Cathrine (f. 1747)...................................................................................................... 187

Emanuelsen

Anders (f. ca  1730).............................................................................................................. 50

Engebretsdatter

Anne (ca  1715-1797)......................................................................................................... 181

Anne Marie (1758-1810)............................................................................................ 479; 537

Karen (omk 1695-1762).............................................................................................. 113; 420

Engebretsen

Erich (f. 1752)..................................................................................................................... 479

Lars (f. 1711).............................................................................................................. 421; 422

Erichsdatter

Anna Marie (1754-1754).................................................................................................... 398

Anne Cathrine (f. 1752)...................................................................................................... 398

Berte............................................................................................................................. 88; 707

Cathrine (1740-1740).......................................................................................................... 460

Edele Margrethe (1736-1764)............................................................................................. 458

Gunhild (1718-1778).......................................................................................................... 692

Inger (1762-før 1780)......................................................................................................... 274

Karen Margrethe (f. 1759).................................................................................................. 399

Malene (ca  1716-1764)...................................................................................................... 267

Maren (1751-1751)............................................................................................................. 461

Maren (1761-1761)............................................................................................................. 464

NN (1754-1754)................................................................................................................. 462

Rønnaug (ca  1713-1764)................................................................................................... 628

Erichsen

Anders (f. 1738)......................................................................................................... 124; 670

Anders (f. 1751)................................................................................................................. 398

Bent (1753-1753)................................................................................................................ 461

Bent (1757-1757)................................................................................................................ 462

Christen (1761-1761).......................................................................................................... 274

Christen (f. 1766)................................................................................................................ 274

Gjert (f. 1767)..................................................................................................................... 399

Hans (1758-1775)............................................................................................................... 462

Hans (f. 1757)....................................................................................................................... 12

Jacob (1727-før 1752)................................................................................................. 505; 506

Jacob (f. omk 1770)............................................................................................................ 509

Johannes (1757-1758)......................................................................................................... 273

Johannes (1759-1809)......................................................................................................... 273

Knud (ca  1759-1805)......................................................................................................... 463

Lorentz (f. 1764)................................................................................................................. 399

Nils (1755-1755)................................................................................................................. 398

Nils (1756-1756)................................................................................................................. 398

Nils (1761-1762)................................................................................................................. 399

NN (ca  1750-1750)............................................................................................................ 460

Ole (1730-1799).................................................................................................. 493; 554; 555

Ole (ca  1716-1800)............................................................................................................ 173

Ole (f. omk 1760)................................................................................................................. 95

Per (1757-1757).................................................................................................................. 399

Petter (f. omk 1750).............................................................................................................. 15

Eriksdatter

Boel (f. 1759)...................................................................................................................... 303

Helge (1726-1799).............................................................................................. 478; 479; 537

Inger (ca  1684-1710)......................................................................................................... 606

Lisbeth (ca  1695-1765)........................................................................................................ 37

Eriksen

Anders (ca  1692-1766)...................................................................................................... 408

Erik (ca  1670-1730)........................................................................................................... 479

Iver Call (f. 1757)............................................................................................................... 302

Nils (1722-1765)................................................................................................................. 347

Nils (f. 1761)....................................................................................................................... 303

Paul (f. omk 1760)................................................................................................................ 16

Søren (1704-1773).............................................................................................................. 583

Espensdatter

Rønnaug.............................................................................................................................. 588

Evensdatter

Anne Marie (f. omk 1735).......................................................................................... 104; 105

Inger (ca  1709-1778)................................................................................... 14; 480; 536; 612

Karen (f. ca  1700).............................................................................................................. 381

Maren (ca  1717-1793)........................................................................................ 535; 538; 699

Evensen

Kjeld (f. ca  1680)............................................................................................................... 287

Nils (1722-1785)................................................................................................................. 152

Nils (f. omk 1730)............................................................................................................... 413

Ole (f. omk 1750)............................................................................................................... 263

Torger (ca  1737-1794)....................................................................................................... 647

Faber

Sophie Jacobsdatter (f. omk 1735)..................................................................................... 643

Fagerholm

Andreas Johannesen (ca  1729-1817)............................................................. 16; 17; 207; 693

Falch

Otto Finne Astrup (ca  1745-1809).................................................................................... 423

Findmark

Jørgen Amundsen (1716-1754).......................................................................... 255; 360; 608

Finkenhagen

Anne Maria (f. 1763).......................................................................................................... 477

Birgitha Elisabeth (1760-1761)........................................................................................... 476

Birgitha Elisabeth (f. 1761)................................................................................................ 476

Johan Henrich (f. 1764)...................................................................................................... 477

Nils (1727-1795)................................................................................................................. 476

Fischer

Anne Dorthea (f. omk 1765).............................................................................................. 357

Jens Nicolai (ca  1728-1788)............................................................................................... 357

Fiuren

Dorothea (ca  1700-1798)..................................................................................................... 41

Forbech

Jens Larsen (f. 1753)............................................................................................................. 82

Lars Jensen (ca  1712-1778)................................................................................. 82; 340; 460

Mariken Larsdatter (1748-1809)................................................................................. 340; 460

Fredrichsen

Fredrich (1771-1771).......................................................................................................... 363

Friis

Christina Sophie (ca  1739-1764)....................................................................................... 643

Fuglesang

Lauritz Mathiasen (1710-før 1764)..................................................................................... 460

Maria Laurentze (1749-1826)............................................................................................. 460

Gasmann

Jens Severin (1776-1850)........................................................................................................ 4

Nils Egedius (1747-1811)....................................................................................................... 4

Geers

Sophia Mathias (ca  1687-1742)......................................................................................... 417

Giering

Hans (f. omk 1720)............................................................................................................. 209

Gjerpen

Halvor Nilsen (omk 1660-1712)......................................................................... 412; 416; 418

Gjertsdatter

Anna (1755-1755)............................................................................................................... 547

Anne Cathrina (f. 1756)...................................................................................................... 547

Birthe Margrethe (1738-1765)............................................................................................ 618

Birthe Margrethe (ca  1738-1765).............................................................................. 474; 617

Kirsti (ca  1737-1797)................................................................................. 664; 665; 685; 686

Maren (f. 1744)................................................................................................................... 546

Margrethe (f. 1681)..................................................................................................... 147; 570

Gjertsen

Anders (f. 1749)................................................................................................................. 546

Erich (f. 1794)..................................................................................................................... 400

Halvor (1746-1771)............................................................................................................ 546

Hans (1739-1762)....................................................................................................... 545; 549

Jan (1748-1748).................................................................................................................. 546

Jens (f. 1752)...................................................................................................................... 547

Lars (1735-1762)................................................................................................ 545; 554; 555

Michel (ca  1726-1786)....................................................................................................... 115

Ole (f. 1761)....................................................................................................................... 547

Glad

Anders (f. omk 1690)................................................................................................. 515; 671

Glørsen

Ole (ca  1694-1754).................................................................................................... 185; 439

Grubbe

Herman Clausen (omk 1650-ca  1715)............................................................................... 559

Jacob Nilsen (1735-1785)............................................................................................... 10; 11

Karen Hermansdatter (ca  1732-1800)................................................................................. 10

Karen Nilsdatter (1733-1772)............................................................................. 563; 564; 648

Nils Hansen (1767-1768).................................................................................................... 566

Nils Hermansen (ca  1695-1771).......................................................................... 11; 559; 564

NN Hansen (1769-1769).................................................................................................... 567

Rasmus Jensen (ca  1741-1785).......................................................................................... 250

Grøn

Christopher Larsen (ca  1727-1773)........................................................................... 501; 510

Lars (f. omk 1700).............................................................................................................. 501

Grøtter

Anne Cathrine Kistine (f. omk 1700)................................................................................. 603

Gulbrandsdatter

Dorthe (ca  1682-1770)....................................................................................................... 645

Marthe (1727-1801)............................................................................................ 378; 679; 680

Gulichsdatter

NN (1758-1758)................................................................................................................. 407

Gullichsdatter

Birthe Kirstine (f. 1761)..................................................................................................... 407

Gullichsen

Anders (f. 1751)......................................................................................................... 407; 445

Bernt Christopher (f. 1759)................................................................................................ 407

Hans (ca  1716-1806)............................................................................................................ 76

Gulliksen

Lars..................................................................................................................................... 243

Gundersdatter

Anna (f. 1737).................................................................................................................... 216

Anne (1700-1747)....................................................................................................... 479; 587

Anne (1762-1762)............................................................................................................... 687

Anne (omk 1700-1747)....................................................................................................... 588

Ingeborg.............................................................................................................................. 286

Inger (1731-1807)................................................................................................. 82; 340; 460

Johanna (1735-1793).......................................................................................................... 215

Johanne (ca  1696-1739)............................................................................................... 98; 321

Karen (1734-1796).............................................................................................................. 497

Karen (ca  1737-1809)........................................................................................................ 406

Kari (f. omk 1725).............................................................................................................. 406

Marie (1726-1804).............................................................................................. 491; 661; 662

Gundersen

Anders (ca  1712-1790)...................................................................................................... 135

Anders (ca  1718-1773)...................................................................................................... 507

Aslach (f. ca  1751)............................................................................................................. 189

Gunder (ca  1729-1801)...................................................................................................... 685

Halvor (1702-1758)............................................................................................................ 707

Henrik (f. omk 1725).................................................................................................. 515; 560

Jacob (ca  1705-1777)......................................................................................................... 267

Jacob (f. 1717).................................................................................................................... 637

Jens (1740-1740)................................................................................................................. 216

Jens (1754-1754)................................................................................................................. 686

Lars (ca  1714-1801)........................................................................................................... 587

Lars (ca  1745-1774)........................................................................................................... 216

Michel (f. omk 1710).................................................................................................. 490; 663

NN (1758-1758)................................................................................................................. 686

Peder (ca  1714-1793)......................................................................................................... 130

Rolf (ca  1685-1744)........................................................................................................... 701

Søren (f. 1778).................................................................................................................... 719

Guttormsdatter

Karen (1737-1806)................................................................................ 20; 202; 205; 206; 604

Guttormsen

Guttorm (1713-1740).......................................................................................... 199; 200; 206

Ole (f. 1740)....................................................................................................................... 202

Hafsund

Lars Hansen (1709-1751)................................................................................................... 364

Lars Hansen (ca  1709-1751).............................................................................................. 364

Halvorsdatter

Amborg............................................................................................................................... 282

Anne (ca  1734-1807)................................................................................................... 89; 208

Anne Helvig (f. 1768)................................................................................................. 341; 362

Ellen (ca  1692-1746).......................................................................................... 189; 442; 504

Gjertrud (f. ca  1691).................................................................................................. 411; 412

Gjøril (ca  1689-1769)......................................................................................... 416; 417; 418

Ingeborg........................................................................................................................ 67; 295

Ingeborg (ca  1742-1783)................................................................................................... 254

Inger Cathrine (1748-1748)................................................................................................ 327

Inger Cathrine (f. 1782)...................................................................................................... 328

Inger Marie (f. omk 1720).................................................................................................. 539

Maren (1737-1740)............................................................................................................... 59

Maren (1748-1751)............................................................................................................... 60

Maren (f. ca  1731)..................................................................................................... 220; 266

Sigri (f. omk 1670).............................................................................................................. 197

Åste (1741-1801)................................................................................................................ 707

Halvorsen

Anders (ca  1695-1763)........................................................................................ 22; 537; 542

Halvor (1751-1755)............................................................................................................ 324

Halvor (ca  1690-1740)....................................................................................................... 416

Hans (1744-1773)....................................................................................................... 327; 694

Hans (ca  1685-1742).......................................................................................................... 411

Jacob (ca  1693-1719)......................................................................................................... 313

Jens (ca  1714-1791)............................................................................................................. 51

Jens (ca  1748-1833)........................................................................................................... 154

Johannes (ca  1690-1743)........................................................................................... 273; 409

Jon (1750-1751).................................................................................................................... 60

Jon (1753-1753).................................................................................................................... 61

Lars (f. 1740)........................................................................................................................ 60

Lars (f. 1762)...................................................................................................................... 644

Lorents (1743-1808)....................................................................................................... 60; 77

NN (1746-1748)................................................................................................................. 327

Povel (f. 1766).................................................................................................................... 644

Rasmus (1750-1750)........................................................................................................... 327

Søren (f. 1773).................................................................................................................... 254

Hansdatter

Agnete (1719-1719)............................................................................................................ 322

Agnete (f. 1727)................................................................................................................. 323

Anna Magrethe (1750-1751).............................................................................................. 210

Anne (1718-1773)....................................................................................................... 587; 588

Anne (1726-1804)............................................................................................................... 413

Anne (1760-1760)............................................................................................................... 641

Anne (ca  1689-1753)................................................................................................. 308; 370

Anne (ca  1705-1743)................................................................................................. 128; 148

Anne (ca  1750-1781)......................................................................................................... 184

Anne (f. 1729).................................................................................................................... 655

Anne (f. omk 1720).................................................................................................... 118; 121

Anne Magdalena (ca  1679-1726).............................................................................. 156; 410

Anne Margrethe (1756-1774)............................................................................................. 636

Berte (ca  1684-1764)......................................................................................................... 441

Berthe (f. ca  1699)............................................................................................................. 675

Birthe (1758-1758)............................................................................................................. 677

Birthe Cathrine (f. 1752).................................................................................... 325; 326; 442

Catarina (ca  1696-1763)............................................................................................ 505; 555

Cathrine (1736-1789).................................................................................................. 393; 483

Charlotta Amalia (f. 1781).................................................................................................. 150

Chirstine (f. 1758)....................................................................................................... 565; 648

Christine (f. 1749)............................................................................................................... 441

Elen (1759-1765)................................................................................................................ 235

Ellen (f. omk 1730)..................................................................................................... 232; 233

Ellen Johanne (f. 1787)....................................................................................................... 150

Giøril (f. 1764).................................................................................................................... 677

Gjertrud (1735-1797).......................................................................................................... 317

Guri (ca  1708-1759)................................................................................................... 203; 222

Helvig (1781-1783)............................................................................................................. 101

Ingebor (1737-1740)........................................................................................................... 324

Ingeborg (ca  1710-1776)........................................................................................... 393; 483

Inger (1768-1768)............................................................................................................... 677

Inger (f. 1768)..................................................................................................................... 694

Johanna (f. 1742)................................................................................................................ 324

Johanne (ca  1677-1752)..................................................................................................... 592

Karen (1789-1789).............................................................................................................. 696

Karen (f. 1724)................................................................................................................... 413

Karen (f. 1793)................................................................................................................... 577

Karen Maria (1764-1814)................................................................................................... 642

Kari (omk 1710-1742)................................................................................................ 544; 555

Kirsten (f. 1754)................................................................................................................. 442

Kirsten Dorothea Maria (ca  1749-1782)............................................................................ 629

Maren (1761-1761)............................................................................................................. 550

Maren (ca  1690-1754)........................................................................................................ 522

Maren (ca  1696-1770)................................................................................ 165; 175; 261; 268

Maren (ca  1711-1789).......................................................................................................... 67

Maren (f. 1736)................................................................................................................... 395

Maren (f. ca  1760)............................................................................................................. 235

Maren (f. omk 1730)........................................................................................................... 115

Maren Cathtine (f. omk 1730)............................................................................................ 115

Margrethe (1706-1737)............................................................................................... 568; 570

Margrethe (1726-1789)................................................................................................... 78; 80

Margrethe (1762-1763)....................................................................................................... 652

Margrethe Cathrina (f. 1744).............................................................................................. 129

Mari (f. ca  1751)................................................................................................................ 238

Marthe (f. 1717).......................................................................................................... 229; 316

Marthe Dorthea (1762-1787).............................................................................................. 341

Mette (f. 1754).................................................................................................................... 161

Mette (f. 1763).................................................................................................................... 566

Pernille (1730-1764)........................................................................................................... 414

Rebekka Elisabeth (ca  1723-1804).................................................................... 571; 651; 652

Sara Catrine (1765-1769).................................................................................................... 637

Sissel (f. 1729).............................................................................................................. 98; 323

Taran (ca  1733-1802)......................................................................................................... 410

Hansen

Abraham (f. 1722).............................................................................................................. 323

Abraham (f. 1764).............................................................................................................. 235

Alexander (1761-1763)....................................................................................................... 641

Amund (1748-1748)........................................................................................................... 441

Amund (ca  1694-1763).............................................................................................. 336; 577

Anders Vinstrup (f. 1760).................................................................................................. 652

Andreas (f. omk 1740)........................................................................................................ 621

Christen (f. 1732)................................................................................................................ 324

Erik (1746-1802)................................................................................................................. 707

Gunder (1763-1763)........................................................................................................... 287

Halvor Nikolai (1721-1721)................................................................................................ 412

Halvor Samuel (f. 1719)..................................................................................................... 412

Hans (1762-1763)............................................................................................................... 550

Hans Christian (f. 1756)..................................................................................................... 162

Henrich (1740-1795)........................................................................................................... 215

Isach (ca  1658-1730)......................................................................................................... 375

Isach (f. 1724)..................................................................................................................... 323

Isach (f. 1743)..................................................................................................................... 692

Isak (1722-1790)................................................................................................................... 54

Jacob (1766-1766).............................................................................................................. 235

Jacob (ca  1752-1758)......................................................................................................... 235

Jacob (f. 1732)............................................................................................................ 138; 414

Jacob (f. 1734).................................................................................................................... 324

Jacob (f. 1741).................................................................................................................... 277

Jacob (f. 1763).................................................................................................................... 637

Jacob (f. 1790).................................................................................................................... 697

Jan (1710-1741).................................................................................................................. 304

Jens (1762-1769)................................................................................................................... 26

Jens (ca  1698-1758)............................................................... 23; 26; 479; 481; 533; 544; 609

Johan Friderich (1759-1759)............................................................................................... 637

Johannes (ca  1687-1773)................................................................................................... 143

Kittil (f. 1752)..................................................................................................................... 707

Knud (1706-før 1774)........................................................................................................ 670

Knud (1766-1769).............................................................................................................. 566

Knud (f. 1771).................................................................................................................... 567

Lars (1733-1734)................................................................................................................ 655

Lars (1733-1789).......................................................................................... 20; 202; 205; 604

Lars (1749-1749)................................................................................................................ 707

Lars (1755-1763)................................................................................................................ 708

Lars (ca  1697-1772)........................................................................................... 218; 219; 313

Mathis (ca  1737-1773)....................................................................................................... 271

Michel (1767-1767)............................................................................................................ 637

Morten (1720-1755).................................................................................................... 322; 465

Nicolai (ca  1727-1801)...................................................................................................... 257

Nils (1706-1759)................................................................................................................. 307

Nils (1768-1774)................................................................................................................. 637

NN (1764-1764)................................................................................................................. 566

NN (1770-1770)................................................................................................................. 567

Ole (f. før 1755).................................................................................................................... 76

Paul (ca  1707-1770)..................................................................................... 14; 480; 536; 612

Rasmus (ca  1752-1785)..................................................................................................... 246

Rasmus (f. ca  1767)............................................................................................................. 53

Stoe (f. 1732).............................................................................................................. 199; 201

Svend (ca  1727-1797)........................................................................................................ 441

Svend (ca  1741-1808)........................................................................................................ 394

Svenke................................................................................................................................ 286

Søren (1755-ca  1795)......................................................................................................... 235

Tellef (f. omk 1765)............................................................................................................ 167

Tor (1750-1786).................................................................................................................. 441

Tor (1760-1762).................................................................................................................. 677

Tor (1763-1763).................................................................................................................. 677

Tron (f. 1712)...................................................................................................................... 195

Vilhelm (f. omk 1735)........................................................................................................ 475

Haraldsdatter

Anne (1725-1804)............................................................................................................... 592

Gro (1728-1803)................................................................................................................. 592

Mari (f. 1734)...................................................................................................................... 593

Haraldsen

Jacob (1727-1784)...................................................................................................... 505; 508

Knud (1737-1738).............................................................................................................. 593

Knud (1743-1743).............................................................................................................. 593

Lars (f. 1730)...................................................................................................................... 593

Mads (1739-1785).............................................................................................................. 593

Mogens (f. 1713)........................................................................................................ 349; 438

Peder (f. ca  1708)........................................................................................................ 99; 380

Søren (1775-1785).............................................................................................................. 157

Torgeir (f. 1726).................................................................................................................. 592

Hauridts

Sophie Christine (omk 1685-1742)............................................................................. 519; 520

Hauritz

Jens Nielsen................................................................................................................ 519; 520

Helgesen

Ole (ca  1687-1739).................................................................................... 192; 270; 309; 701

Heltzen

Sofie.................................................................................................................................... 566

Henrichsdatter

Margrethe (f. omk 1755)..................................................................................................... 213

Henrichsen

Jørgen (1707-1764)............................................................................................................. 329

Jørgen (1707-1783)............................................................................................................. 131

Henriksdatter

Else (f. 1713)...................................................................................................................... 487

Maren (ca  1712-1766)........................................................................................................ 215

Henriksen

Søren (1710-1773).............................................................................................................. 109

Søren (ca  1708-1773)......................................................................................................... 109

Herstad

Birthe Maria Pedersdatter (1752-1839).............................................................................. 149

Hertzog

Marie Margrethe Nicolaisdatter.............................................................................................. 6

Hesselberg

Agathe Sørensdatter (1715-1765).............................................................................. 329; 330

Christen (f. ca  1730).............................................................................................................. 7

Claus (f. omk 1730)............................................................................................................ 435

Hans Daniel (1762-1763)...................................................................................................... 16

Kirsten Sørensdatter (1725-1787).................................................................... 16; 17; 18; 207

Maren Cathrine (1724-1764).................................................................... 13; 14; 20; 264; 481

Søren Andreasen (f. 1764).................................................................................................... 20

Søren Larsen (ca  1677-1727)................................................................................. 14; 18; 330

Heuch

Peder Pedersen (omk 1700-før 1785)................................................................................. 630

Heyding

Lars Christensen (1727-1771)......................................................................................... 10; 11

Hichman

Laurine Jensine (f. omk 1780)............................................................................................ 585

Hichmann

Christian Ludvig (f. omk 1745).................................................................................. 584; 585

Malene (ca  1741-1801)...................................................................................................... 432

Maren Dorthea Hedevig (f. ca  1782)................................................................................. 584

Thobias (f. omk 1700)......................................................................................................... 432

Hironimusdatter

Maren (ca  1693-1770)................................................................................................ 347; 348

Mari (f. 1718).............................................................................................................. 289; 290

Hoffgaard

Anne Christensdatter (ca  1712-1737)........................................................................ 425; 426

Christen Jensen (omk 1670-ca  1743)................................................................................. 426

Maren (f. omk 1715)........................................................................................................... 432

Hofgaard

Dorthe Helvig (ca  1713-1786)........................................................................................... 428

Holm

Birthe Knudsdatter (f. 1781).............................................................................................. 254

Birthe Magrethe Olsdatter (f. 1768)................................................................................... 620

Cathrine Elisabeth Olsdatter (1759-1768).......................................................................... 619

Christian Olsen (1770-1771)............................................................................................... 620

Christopher (1755-1787)............................................................................................. 102; 210

Gjert Olsen (1761-1769)..................................................................................................... 619

Hans Olsen (1763-1763)..................................................................................................... 619

Hans Olsen (1764-1764)..................................................................................................... 619

Hans Olsen (f. 1765)................................................................................................... 474; 620

Hans Olsen (f. omk 1700)................................................................................................... 631

Knud Olsen (omk 1750-før 1789)...................................................................................... 254

Ole Hansen (ca  1730-1773)............................................................................... 474; 617; 631

Holst

Hans.................................................................................................................................... 413

Hans Hansen (1737-før 1801)............................................................................................ 413

Holter

Halvor Larsen (f. omk 1730).............................................................................................. 643

Hovoldsdatter

Karen (ca  1723-1771)........................................................................................ 177; 178; 315

hustru

Anders Høst sin 1. (f. omk 1705)....................................................................................... 401

Petter Panderups 1. (omk 1710-før 1758).......................................................................... 710

hustrue

Lars Hansens (f. omk 1710)................................................................................................ 364

Hustvedt

Halvor Olsen (f. omk 1730)................................................................................................ 331

Hvistendal

Christen Larsen (f. 1744)............................................................................................ 572; 581

Hans Larsen (1733-1780)........................................................................................... 571; 651

Lars Larsen (1710-1766)..................................................................................... 149; 568; 581

Lars Larsen (f. 1751).......................................................................................................... 573

Margrethe Larsdatter (1748-1783)..................................................................................... 573

Margrethe Larsdatter (ca  1749-1783)................................................................................ 149

Petter Gunerius Larsen (f. 1761)........................................................................................ 575

Rasmus Due Larsen (1758-1781)....................................................................................... 574

Høeg

Anders Jensen (1763-1846)................................................................................................ 452

Eilert (f. omk 1720).............................................................................................. 19; 213; 333

Peder Eilertsen (f. ca  1761)................................................................................................. 19

Høg

Maren Jensdatter (1758-1786)............................................................................................ 452

Severin (ca  1718-1767)...................................................................................................... 198

Høst

Anders (ca  1705-1758)...................................................................................................... 401

Hågensen

Jon (ca  1667-1720)............................................................................................................ 197

Ingebretsdatter

Anne (1716-1797)............................................................................................................... 181

Ingvoldsdatter

Karen (f. omk 1730)........................................................................................................... 227

Isachsdatter

Anne (ca  1752-1809)........................................................................................................... 57

Anne Dorthea (1742-1809)................................................................................................. 128

Anne Maria (1767-1837).................................................................................................... 294

Berthe (f. 1751).................................................................................................................. 692

Inger (ca  1722-1787)......................................................................................... 129; 485; 486

Karen (1759-1763).............................................................................................................. 693

Kirsten Maria (1754-1798)................................................................................................. 179

Magrethe (1750-1751).......................................................................................................... 56

Martha (1726-1770)............................................................................................................ 589

Marthe (1757-1758)............................................................................................................ 693

Marthe (ca  1692-1769)...................................................................................... 374; 375; 377

Sibilla Maria (1723-1794)........................................................................................... 322; 465

Isachsen

Abraham (1748-1805)......................................................................................................... 131

Anders (1747-1748)............................................................................................................ 129

Anders (1761-1761)............................................................................................................ 180

Anders (f. 1761)................................................................................................................. 693

Christen (1745-1793).................................................................................................. 128; 423

Christopher (1745-1805)............................................................................................... 56; 667

Erich Andreas (f. 1769)...................................................................................................... 694

Hans (1750-1808)....................................................................................................... 129; 487

Isach (f. 1770)..................................................................................................................... 295

Jon (f. 1764)........................................................................................................................ 294

Nils (1749-1762)................................................................................................................. 197

Nils (omk 1715-1750)........................................................................................................... 91

NN (1748-1748)................................................................................................................... 56

Ole (1765-1765).................................................................................................................. 180

Peder (1745-1797).............................................................................................................. 197

Peder (1752-1757).............................................................................................................. 179

Peder (1757-1806).............................................................................................................. 179

Peder (ca  1692-1762)......................................................................................... 189; 442; 504

Søren (1763-1781).............................................................................................................. 694

Torsten (1737-1789)................................................................................................... 273; 298

Isaksdatter

Anne Margrethe (1760-1760)............................................................................................... 58

Maren Margrethe (1752-1753).............................................................................................. 56

Sissel (1754-1792).............................................................................................................. 663

Isaksen

Abraham (1758-1758)........................................................................................................... 57

Hans (1755-ca  1797)............................................................................................................ 57

Nils (f. 1753)......................................................................................................................... 57

Svend (1762-1769)............................................................................................................. 294

Iversdatter

Birthe (1721-1800)..................................................................................................... 522; 523

Birthe (1750-1803)............................................................................................................. 302

Kirsten (f. 1748)................................................................................................................. 302

Martha (1738-ca  1785).............................................................................................. 342; 343

Iversen

Arne (ca  1667-1743).................................................................................................. 178; 383

Carl (1747-1748)................................................................................................................. 302

Jacob (1746-1748).............................................................................................................. 301

Jacob (f. 1752).................................................................................................................... 302

Jacobea

Inger (f. omk 1755)............................................................................................................. 601

Jacobsdatter

Anna (1750-1751)............................................................................................................... 662

Anna (1751-1755)............................................................................................................... 539

Anne (1758-1759)............................................................................................................... 597

Anne (1759-1759)............................................................................................................... 662

Anne (f. 1759).................................................................................................................... 540

Anne Cathrine (1761-1761)................................................................................................ 195

Anne Lisbeth (f. 1757)....................................................................................................... 254

Anne Maria (f. 1759).......................................................................................................... 637

Anniken (ca  1721-1797)................................................................................................ 51; 52

Birthe (1756-1799)............................................................................................................. 194

Birthe (ca  1698-ca  1756).......................................................................................... 194; 501

Boel Kirstine (f. 1737)........................................................................................................ 595

Cathrine (1763-1763).......................................................................................................... 195

Christense (ca  1687-1763)................................................................................................... 52

Clarine (1759-1809)............................................................................................................ 255

Clarine (ca  1750-1751)...................................................................................................... 253

Dorthe (ca  1695-1730)............................................................................................... 514; 515

Elen (1755-1755)................................................................................................................ 194

Elen (1762-1778)................................................................................................................ 663

Elen (1763-1764)................................................................................................................ 141

Elen (1765-1769)................................................................................................................ 141

Ellen Maria (f. 1779)........................................................................................................... 142

Ellen Marie (1724-1800)..................................................................................................... 300

Gunild Stine (f. 1755)......................................................................................................... 253

Gørill Lisbeth (1773-1774)................................................................................................. 299

Helge (ca  1657-1719)........................................................................................................ 313

Helvig (1770-1770)............................................................................................................... 83

Ida Christence (1724-1725)................................................................................................ 269

Ida Christense (1730-1786)........................................................ 164; 165; 175; 192; 270; 578

Ingeborg (1751-1772)......................................................................................................... 353

Inger (1751-1765)............................................................................................................... 676

Inger Marie (1768-1769)..................................................................................................... 299

Inger Marie (f. 1752).......................................................................................................... 507

Jacobine (1752-1792).................................................................................................. 396; 507

Jacobine Johanne (f. omk 1780)......................................................................................... 713

Johanne (1752-1775).......................................................................................................... 156

Johanne (1757-1757).......................................................................................................... 138

Karen.................................................................................................................................. 444

Karen (1736-1789)........................................................................ 15; 159; 223; 260; 261; 270

Karen (ca  1722-1799)........................................................................................ 394; 540; 577

Karen (f. 1747)................................................................................................................... 596

Karen Kirstine (1753-1811)................................................................................................ 539

Karen Marie (1733-1806)................................................................................................... 242

Karen Marie (ca  1732-1806).............................................................................................. 241

Kirsten Margrethe (f. 1762)................................................................................................ 524

Kirsten Marie (ca  1761-1763)............................................................................................ 158

Lisbeth (1764-1764)........................................................................................................... 256

Lisbeth (1766-1772)........................................................................................................... 299

Maren (ca  1680-1742)........................................................................................................ 237

Maren (f. 1756)................................................................................................................... 523

Maren (f. 1770)..................................................................................................................... 82

Maren (omk 1715-1747)..................................................................................... 545; 549; 552

Maren Kirstine (1754-1754)............................................................................................... 158

Margrethe (1716-1750)....................................................................................................... 131

Margrethe (f. 1763)............................................................................................................. 509

Mari (f. 1727)...................................................................................................................... 269

Maria (1717-1718).............................................................................................................. 314

Marthe (1759-1760)............................................................................................................ 298

Marthe (ca  1725-1801).............................................................................................. 635; 636

Marthe (f. 1763).................................................................................................................. 298

Massi (1771-1773).............................................................................................................. 299

Pernille (1757-1763)........................................................................................................... 158

Pernille (1763-1797)................................................................................................... 158; 264

Sara (1760-1761).................................................................................................................. 81

Sara (f. 1767)........................................................................................................................ 82

Sophie (f. omk 1720).......................................................................................................... 459

Åse Marie (1753-1798)............................................................................................... 203; 253

Jacobsen

Abraham (1752-1795)......................................................................................................... 194

Albreth (f. 1761)................................................................................................................. 298

Anders (f. 1769)................................................................................................................. 141

Antoni (f. 1759).................................................................................................................. 524

Arne (1755-1763)............................................................................................................... 596

Claus (1755-1757).............................................................................................................. 158

Erich (ca  1694-1740)................................................................................................. 505; 555

Even (1749-1773)............................................................................................................... 539

Halvor (1765-1769).............................................................................................................. 82

Halvor (f. 1751).................................................................................................................. 131

Hans (1717-før 1743)......................................................................................................... 277

Hans (1729-1786)....................................................................................................... 439; 634

Hans (ca  1723-1785).......................................................................................................... 234

Hans (f. 1759)..................................................................................................................... 139

Hans (f. omk 1730)............................................................................................................. 184

Harald (f. ca  1750)............................................................................................................. 157

Isach (ca  1654-1724)................................................................................................. 322; 465

Iver (f. 1726)....................................................................................................................... 269

Jacob (1721-1727).............................................................................................................. 269

Jacob (1764-1766).............................................................................................................. 256

Jacob (1765-1780).............................................................................................................. 195

Jacob (1782-1784).............................................................................................................. 614

Jacob (ca  1688-1752)................................................................................. 165; 175; 261; 268

Jacob (ca  1727-1727)......................................................................................................... 269

Jacob (f. 1719).................................................................................................................... 314

Jacob (f. 1733).................................................................................................................... 270

Jacob (f. 1757).................................................................................................................... 523

Jacob (f. 1762)...................................................................................................................... 81

Jens (1756-1814)......................................................................................................... 540; 699

Johannes (1741-1806)......................................................................................................... 207

Jørgen (f. 1743)................................................................................................................... 595

Knud (1752-1754).............................................................................................................. 676

Nils (1726-1764)................................................................................................................. 225

Nils (1762-1764)................................................................................................................. 540

NN (1751-1751)................................................................................................................. 507

NN (f. 1760)....................................................................................................................... 141

Ole (f. 1759)....................................................................................................................... 195

Ole (f. omk 1750)....................................................................................................... 333; 523

Peder (1755-1757).............................................................................................................. 676

Peder (f. 1762)...................................................................................................................... 81

Petter (1759-1759).............................................................................................................. 255

Petter Nicolai (1762-før 1801).................................................................................... 255; 362

Simen (1758-1801)............................................................................................................. 539

Simon (1773-1773)............................................................................................................. 141

Søren (1749-1814).............................................................................................................. 253

Søren (1767-1808)...................................................................................................... 491; 663

Søren (f. 1775).................................................................................................................... 142

Torsten (ca  1684-1745)...................................................................................................... 594

Torsten (f. 1750)................................................................................................................. 596

Jacobæus

Catharine Christine............................................................................................................. 433

Jansdatter

Inger (1750-1751)................................................................................................................. 66

Karen (f. 1741)................................................................................................................... 306

Maren (f. 1737)................................................................................................................... 305

Sara Cathrine (ca  1727-1761).................................................................................... 635; 636

Jansen

Anders (f. 1755)................................................................................................................... 66

Hans (ca  1664-1728).......................................................................................................... 268

Hans (f. 1735)..................................................................................................................... 305

Isach (f. 1739)..................................................................................................................... 306

Johannes.............................................................................................................................. 295

Mads Christopher (1752-1754)............................................................................................. 66

Mads Christopher (f. 1757).................................................................................................. 66

Søren (ca  1703-1765)................................................................................................. 129; 420

Jensdatter

Aleth (1729-1780)................................................................................................................ 46

Anne Karine (f. 1753)......................................................................................................... 580

Anne Maria (1762).............................................................................................................. 394

Birthe (ca  1665-1742)........................................................................................................ 268

Ellen (ca  1687-1748).................................................................................................... 92; 656

Else (ca  1665-1743)............................................................................................................. 38

Else (f. 1731)...................................................................................................................... 536

Else (f. omk 1760).............................................................................................................. 696

Helene (1768-1775)............................................................................................................ 395

Inger............................................................................................................................ 496; 556

Inger Marie (1719-1769)............................................................................................. 535; 544

Johanna (f. 1726)................................................................................................................ 225

Karen (1720-1787)...................................................................................................... 685; 686

Karen (1735-1735).............................................................................................................. 536

Karen (omk 1695-1750)...................................................................................... 355; 419; 579

Karen Kirstine (1757-1782)........................................................................................ 407; 445

Kirsten (ca  1749-1805)........................................................................................................ 82

Maren (1772-1785)............................................................................................................. 395

Maren (ca  1724-1752)........................................................................................................ 187

Maren Dorthea (1771-1772)................................................................................................. 53

Marie (1756-1802)...................................................................................................... 572; 581

Marie Margrethe (f. 1763).................................................................................................. 582

Martha (1758-1761)............................................................................................................ 581

Marthe (ca  1732-1764).............................................................................................. 508; 509

Mette (ca  1676-1741)........................................................................................................ 448

Mette Kirstine (1755-1797)................................................................................................ 452

NN (1755-1755)................................................................................................................. 581

Sara (ca  1675-1742)........................................................................................................... 200

Stine (f. 1759)....................................................................................................................... 53

Jensen

Anders (1727-1793).................................................................................................... 378; 679

Anders (f. omk 1735)......................................................................................................... 121

Bernt (1727-1789)...................................................................................... 481; 536; 609; 611

Berthel (1760-ca  1787)...................................................................................................... 445

Elias (f. 1780)..................................................................................................................... 396

Frans (1750-1752)............................................................................................................... 451

Halvor (1720-1738)............................................................................................................ 535

Hans (1730-1730)............................................................................................................... 536

Hans (1736-1762)............................................................................................. 23; 25; 26; 537

Hans (1761-1761)............................................................................................................... 394

Hans (f. 1775)..................................................................................................................... 396

Jacob (ca  1722-1777)......................................................................................... 535; 538; 699

Jacob (f. 1752)...................................................................................................................... 52

Jens (ca  1692-1754)........................................................................................................... 170

Jens (f. 1725)...................................................................................................................... 535

Jens Forbech (f. 1797).......................................................................................................... 83

Jon (ca  1709-1761)............................................................................................................ 529

Just (1765-1797)................................................................................................................. 394

Mads (f. 1751)............................................................................................................ 479; 537

Morten (1753-ca  1777)...................................................................................................... 451

Nils........................................................................................................................................ 33

Nils (ca  1711-1772)........................................................................................................... 236

Nils (ca  1734-1794)..................................................................................................... 68; 369

Ole (1748-1772).................................................................................................................. 450

Peder (1726-1763)...................................................................................................... 169; 170

Simen (f. omk 1740)....................................................................................................... 46; 47

Steffen (f. ca  1665)............................................................................................................ 490

Søren (omk 1680-før 1714)................................................................................................ 123

Tor (1723-1797).................................................................................................................. 688

Zacharias (1756-1759).......................................................................................................... 52

Zacharias (1763-1804).......................................................................................................... 53

Jepsen

Andreas (f. 1769)................................................................................................................ 711

Mathias Gotfred (f. omk 1735).......................................................................................... 711

Jespersdatter

Mari (ca  1694-1766).................................................................................................. 185; 439

Marte (ca  1705-1764)................................................................................................ 336; 577

Johannesdatter

Agnethe (1726-1784).................................................................................................. 112; 113

Anne (1768-1813)....................................................................................................... 167; 578

Anne Maria (f. 1758).......................................................................................................... 144

Birthe (f. 1756)........................................................................................................... 166; 192

Guri Kristine (f. 1772)........................................................................................................ 207

Inger (omk 1720-1749)............................................................................................... 347; 348

Johanne (1728-1767).......................................................................................... 272; 273; 409

Karen (1720-1784)...................................................................................................... 129; 420

Karen (f. omk 1740)........................................................................................................... 713

Maren (1761-1763)............................................................................................................. 166

Maren (ca  1716-1777)........................................................................................................ 212

Maren (f. 1765)................................................................................................................... 167

Sissel Marie (1754-1813).................................................................................................... 165

Johannesen

Halvor (1766-1848)............................................................................................................ 295

Jacob (1754-1755).............................................................................................................. 165

Jacob (1758-1758).............................................................................................................. 166

Jacob (f. omk 1740)............................................................................................................ 713

Lars (1764-1777)................................................................................................................ 167

Lars (ca  1695-1761)................................................................................................... 174; 270

Mads (f. 1785).................................................................................................................... 488

Nils (f. ca  1747)................................................................................................................. 143

NN (1759-1759)................................................................................................................. 166

NN (1772-1772)................................................................................................................. 168

Simen (ca  1690-1763).................................................................................................... 37; 38

Johansen

Bent (f. omk 1730)............................................................................................................. 454

Johnsdatter

Malene (ca  1688-1752).............................................................................................. 273; 409

Johnsen

Ole (f. omk 1690)............................................................................................................... 458

Ole (f. omk 1780)............................................................................................................... 134

Jonasdatter

Elisabeth (f. omk 1700)...................................................................................................... 476

Jonasen

Ole (omk 1710-1750).......................................................................................... 199; 201; 253

Jonsdatter

Aavet (1734-1800).............................................................................................................. 293

Aleth (ca  1747-1753)......................................................................................................... 529

Anne (1719-1771)............................................................................................... 255; 360; 608

Anne (ca  1692-1770)......................................................................................... 500; 501; 511

Anne (ca  1701-1733)......................................................................................................... 279

Anne Margrethe (ca  1749-1751)........................................................................................ 529

Helvig (1716-1745)..................................................................................................... 196; 197

Ingeborg (1770-1773)......................................................................................................... 666

Inger (ca  1708-1777)................................................................................................. 514; 515

Johanna (1744-1748).......................................................................................................... 276

Jøran.................................................................................................................................... 153

Karen (1718-1763).............................................................................................................. 642

Kirsti (1759-1790).............................................................................................................. 589

Live (1781-1785)................................................................................................................ 320

Maren (ca  1700-1772)........................................................................................................ 109

Maren (ca  1711-1778).......................................................................................................... 60

Maren (ca  1714-1764)........................................................................................................ 385

Margrethe (1762-1763)....................................................................................................... 666

Marie (ca  1733-1763)................................................................................................. 522; 523

Marthe (ca  1762-1790)...................................................................................................... 172

Marthe (ca  1771-1806)........................................................................................................ 89

Jonsen

Abraham (1722-1788)................................................................................................. 245; 608

Anders (f. 1760)................................................................................................................. 391

Carl (1770-1772)................................................................................................................. 319

Christopher (f. 1773).......................................................................................................... 319

Gjert (1759-1761)............................................................................................................... 665

Gjert (1765-1788)............................................................................................................... 666

Jacob (f. omk 1720)............................................................................................................ 131

Jens (1752-1753)................................................................................................................. 530

NN (1777-1777)................................................................................................................. 320

Ole (1766-1766).................................................................................................................. 319

Ole (1769-1769).................................................................................................................. 666

Ole (ca  1675-1763).................................................................................... 326; 503; 506; 509

Ole (f. 1767)....................................................................................................................... 319

Ole (f. 1774)....................................................................................................................... 667

Peder (ca  1728-1778)................................................................................................. 390; 391

Simon (1767-1767)............................................................................................................. 666

Søren (1729-1763)........................................................................................................ 72; 336

Josten

Helvig Henrichsdatter (ca  1672-1726).............................................................................. 248

Justsdatter

Anne (1724-1724)............................................................................................................... 483

Anthonette (1735-1768)..................................................................................... 104; 105; 484

Johanne (f. 1729)................................................................................................................ 483

Karen (ca  1714-1762)........................................................................................................ 220

Justsen

Bent (1738-1740)................................................................................................................ 484

Elias (1726-1766)................................................................................................................ 483

Jens (1732-1781)......................................................................................................... 393; 483

Johan (ca  1722-1725)......................................................................................................... 482

Juul

Jacob (f. ca  1730)................................................................................................................... 8

Jynge

Gjert Hyll (f. 1756)............................................................................................................... 35

Isach (ca  1716-1788)........................................................................................................... 35

Jørgen (f. omk 1680)............................................................................................................. 417

Jørgensdatter

Agathe (f. 1756)................................................................................................................. 333

Anna (1745-1764)............................................................................................................... 331

Anne (1728-1787)....................................................................................................... 130; 131

Anne Clarine (f. 1737)................................................................................................ 468; 470

Anne Marie (ca  1746-1806)............................................................................................... 362

Anne Marie (ca  1750-1806)............................................................................................... 255

Boel (f. 1747)...................................................................................................................... 362

Cathrina (f. 1742)............................................................................................................... 331

Christine (f. 1792)............................................................................................................... 144

Else Kirstine (1768-1768)................................................................................................... 552

Johanne Kirstine (f. 1758).................................................................................................. 334

Johanne Kistine (1752-1753).............................................................................................. 333

Karen (1732-1813).............................................................................................................. 390

Karen (1745-1796)...................................................................................................... 341; 361

Karen (ca  1663-1719)........................................................................................ 412; 416; 418

Karen (ca  1717-1772)........................................................................................................ 525

Karen (ca  1727-1795)................................................................................................ 169; 210

Kirsten (f. 1771)................................................................................................................. 553

Maren (1752-1811)............................................................................................................. 363

Maren (f. 1754)................................................................................................................... 333

Maria (1740-1762).............................................................................................................. 595

Maria (ca  1722-1775)......................................................................................................... 639

Marthe (f. 1723).................................................................................................................. 656

Marthe (f. ca  1783)............................................................................................................ 546

NN (1744-1744)................................................................................................................. 595

Ragne Johanne (1735-1773)............................................................................... 468; 469; 620

Siri (f. omk 1740)................................................................................................................ 144

Jørgensen

Amborg Franciska (1764-1844).......................................................................................... 473

Amund (1726-1772)....................................................................................................... 91; 92

Amund (1744-1744)........................................................................................................... 361

Anders (1706-1782)............................................................................................................ 487

Anders (1744-1754)............................................................................................................ 331

Bonde (1750-1782)............................................................................................................. 332

Even (ca  1719-1782).......................................................................................................... 232

Henrich (1739-1739)........................................................................................................... 330

Henrich (f. 1747)................................................................................................................ 332

Jacob (ca  1717-1773)......................................................................................................... 594

Jørgen (1754-1754)............................................................................................................. 363

Lars (d. 1758)..................................................................................................................... 444

NN (1748-1748)................................................................................................................. 596

Ole (f. 1772)....................................................................................................................... 380

Ole (f. omk 1720)............................................................................................................... 289

Ole (omk 1750-før 1780)...................................................................................................... 82

Peder (1764-1764).............................................................................................................. 552

Peder (ca  1709-1770)................................................................................................. 116; 696

Peder (f. omk 1710)............................................................................................................ 418

Søren (f. 1737).................................................................................................................... 330

Søren (f. omk 1710)............................................................................................................ 418

Tormer (f. 1740).................................................................................................................. 331

Kaas

Hans Christian (ca  1724-1756).......................................................................... 160; 161; 175

Kaisen

Kai (1788-1789).................................................................................................................. 122

Karhoff

Anthonette Eleonora Jensdatter (f. 1749).......................................................................... 357

Kejser

Anne Rosine....................................................................................................................... 565

Anne Rosine Christensdatter (ca  1753-1813)............................................................ 563; 565

Kiil

Anne Jensdatter (1721-1775)............................................................................................... 31

Kirchetorp

Karen Nilsdatter (ca  1711-1761)............................................................................... 418; 618

Nils Nilsen.......................................................................................................................... 418

Kirstine (ca  1734-1810)........................................................................................................ 401

Kittilsdatter

Aavet (ca  1730-1790)........................................................................................................ 405

Anna Kirstine (1751-1809)........................................................................................... 15; 264

Anne (1713-1778)........................................................................................................... 87; 88

Annechen (f. 1746)....................................................................................................... 14; 481

Frederica (1753-1755).......................................................................................................... 15

Fridericha (1763-1765)......................................................................................................... 16

Gudlaug (1715-1785)................................................................................................. 706; 707

Maren (f. 1749)..................................................................................................................... 15

Maren Cathrine (f. 1760)...................................................................................................... 16

Margit (f. omk 1700)............................................................................................................ 85

Sara (1758-1810)............................................................................................................ 16; 20

Kittilsen

Daniel Hesselberg (1756-1756)............................................................................................ 15

Hans (1745-1748)................................................................................................................. 14

Kiøge

Susanne Hansdatter (ca  1714-1781).......................................................................... 247; 248

Kjeldsen

Halvor (ca  1691-1763)......................................................................................................... 59

Rejer (1733-1779)....................................................................................................... 286; 287

Kjellsdatter

Inger Marie (1766-1788)..................................................................................................... 716

Kjøstelsdatter

Inger (ca  1715-1791)........................................................................................................... 75

Kjøstelsen

Jon (f. omk 1730)........................................................................................................ 317; 318

Knudsdatter

Anne..................................................................................................................................... 65

Anne (ca  1695-1763)......................................................................................................... 675

Anne Sibilla (1755-1789).................................................................................................... 670

Dorthe Lisbeth (f. ca  1748)............................................................................................... 384

Else (ca  1665-1750)........................................................................................................... 174

Guri (omk 1700-1743)........................................................................................................ 591

Ingeborg (1745-1790)................................................................................................... 89; 319

Johanne (ca  1683-1741)....................................................................................................... 55

Karen (f. 1760)................................................................................................................... 565

Siri (ca  1726-1752)........................................................................................................ 54; 55

Sissel (1751-1752).............................................................................................................. 384

Knudsen

Amund (ca  1694-1774)...................................................................................................... 514

Christopher (ca  1675-1741)................................................................................................. 55

Erik (f. omk 1730)................................................................................................................ 12

Gunder (ca  1700-1774)...................................................................................................... 662

Hans (1733-1777)....................................................................................................... 563; 648

Knud (ca  1711-1782)........................................................................................................... 89

Marcus (ca  1703-ca  1744)................................................................................. 545; 549; 552

Nils (ca  1716-1766)........................................................................................................... 203

Ole (ca  1713-1798).............................................................................................................. 69

Ole (ca  1714-1766)............................................................................................................ 659

Ole (ca  1715-1789).............................................................................................................. 75

Ole (f. 1771)....................................................................................................................... 680

Koch

Hans Halvorsen (ca  1724-1799)........................................................................................ 150

kone

Anders Olsens (f. omk 1700)...................................................................................... 229; 315

Halvor Trondsens (f. omk 1710)......................................................................................... 404

Jacob Christensens (omk 1710-1748)................................................................................. 352

Jon Jensens (f. omk 1710)................................................................................................... 529

Krabbe

Anne Johannesdatter (ca  1709-1771).................................................................................. 56

Krefting

Andreas (1744-før 1801).................................................................................................... 566

Jacob................................................................................................................................... 566

Krogh

Inger Maria......................................................................................................................... 472

Krøger

Frans (f. omk 1730)............................................................................................................ 632

Fransiska Georgina (f. omk 1725)...................................................... 617; 618; 623; 624; 631

Hans Jørgen (omk 1730-ca  1777)................................................................................ 30; 631

Johan (f. omk 1700)...................................................................................... 30; 618; 624; 630

Johan (f. omk 1730)............................................................................................................ 632

Køge

Kittil Hansen (1718-1783).............................................................................. 13; 20; 264; 481

Lange

Anne Barbara (1741-1773)................................................................................................. 150

Langelov

Anne Kirstine (ca  1742-1789)................................................................................... 208; 603

Johan Fredrik (ca  1698-1768)............................................................................................ 603

Larsdatter

Aase Maria (1714-1764)..................................................................................................... 460

Anna (f. 1766).................................................................................................................... 217

Anne (1719-1778)............................................................................................................... 444

Anne (1721-ca  1783)......................................................................................................... 637

Anne (ca  1699-1739)......................................................................................................... 662

Anne (ca  1715-1778)......................................................................................................... 407

Anne (f. 1731).................................................................................................................... 588

Anne (f. ca  1688)............................................................................................... 178; 218; 315

Anne (f. ca  1745)........................................................................................................... 60; 77

Anne Elisabeth (1762-1772)................................................................................................. 48

Anne Kirstine (1722-1775)................................................................................................. 335

Anne Kirstine (1768-1790)................................................................................................... 81

Anne Margrethe (f. 1775)................................................................................................... 243

Anne Maria (1772-1775).................................................................................................... 244

Barbara (f. 1765)................................................................................................................. 575

Boel (f. 1759)........................................................................................................................ 12

Cathrine (f. 1760)............................................................................................................... 657

Christine (1708-1749)................................................................................................... 11; 564

Dorthe (ca  1685-1744)............................................................................................... 123; 420

Elen (1754-1754)................................................................................................................ 657

Elen (f. 1755)...................................................................................................................... 657

Else Christine (f. 1763)....................................................................................................... 162

Else Johanne (1743-1778)..................................................................................................... 81

Else Johanne (1764-1764)................................................................................................... 206

Guri (ca  1691-1745)........................................................................................................... 523

Helene Sophie (f. ca  1733).................................................................................................. 63

Ingeborg (1737-1737)......................................................................................................... 571

Ingeborg (f. ca  1695)......................................................................................................... 124

Ingeborg Maria (1754-1754)............................................................................................... 574

Inger (1731-1786)............................................................................................... 219; 228; 315

Johanne (1766-1787).......................................................................................................... 163

Johanne (1769-1792).................................................................................................... 20; 207

Jurine Susanne (f. 1797)..................................................................................................... 605

Karen (1754-1809).............................................................................................................. 589

Karen (ca  1683-1744)................................................................................................ 322; 465

Karen (f. ca  1734).............................................................................................................. 197

Kari............................................................................................................................. 360; 608

Kerstine (ca  1700-1771).................................................................................... 187; 297; 350

Kirsten (f. omk 1760)......................................................................................................... 179

Kirstine (1724-1752)................................................................................................... 152; 153

Kirstine (ca  1705-1771)..................................................................................... 310; 436; 693

Kjersti (f. 1730).......................................................................................................... 160; 175

Laurense (1715-1751)......................................................................................................... 420

Laurentia (1729-1790).................................................................................................. 72; 336

Lisbeth (omk 1710-1743)........................................................................................... 321; 322

Live (1721-1783).................................................................................................................. 89

Maren (ca  1697-1759).................................................................................................... 69; 70

Maren Sophie (f. 1786)....................................................................................................... 601

Margrethe (1719-1766)......................................................................................................... 53

Margrethe Maria (ca  1747-1807)....................................................................................... 546

Mari (1737-1738)................................................................................................................ 316

Mari (f. 1735)...................................................................................................................... 589

Maria (f. 1762).................................................................................................................... 658

Marie (ca  1660-1755)......................................................................................................... 607

Marte (1763-1763).............................................................................................................. 162

Marthe (1734-1813).................................................................................................... 281; 282

Marthe (f. 1771).......................................................................................................... 208; 604

Mette (1736-1740).............................................................................................................. 176

Mette (ca  1679-1717)........................................................................................................ 570

Mette (f. 1727).................................................................................................................... 336

Mette (f. 1735).................................................................................................................... 571

Mona (f. 1755).................................................................................................................... 574

NN (1730-1730)................................................................................................................. 427

NN (1747-1747)................................................................................................................. 589

NN (omk 1747-1747)......................................................................................................... 572

Pernille (f. 1777)................................................................................................................. 208

Sara Catherine (1774-1807)................................................................................................ 208

Sara Dorthea (f. 1759).......................................................................................................... 48

Sissel Maria (1732-1800).................................................................................................... 381

Turi (f. omk 1690)............................................................................................................... 589

Larsen

Abraham (f. 1744).............................................................................................................. 365

Amund (ca  1699-1737)...................................................................................................... 279

Anders (1715-1765)............................................................................................................ 642

Anders (f. omk 1745)......................................................................................................... 363

Augustinius (ca  1692-1762)............................................................................................... 118

Bent (1739-1740)................................................................................................................ 572

Christen (1747-1785)............................................................................................................ 20

Claus (1732-1807).............................................................................................................. 175

Eggert (ca  1692-1764)....................................................................................................... 675

Engebret (1744-1779)......................................................................................................... 422

Engebret (f. omk 1730)............................................................................................... 478; 537

Erich (1733-1790)............................................................................................................... 588

Even (f. omk 1750)............................................................................................................. 254

Frantz Ludvig (1768-1792)................................................................................................ 509

Giert (f. 1741)..................................................................................................................... 572

Gjert (ca  1710-1762).......................................................................................... 535; 544; 555

Gunder (ca  1704-1772)...................................................................................................... 215

Hans (1725-1785)............................................................................................................... 315

Hans (1726-1785)............................................................................................................... 706

Hans (1762-1763)............................................................................................................... 206

Hans (ca  1674-1713).......................................................................................................... 570

Hans (ca  1702-1737).................................................................................................. 201; 202

Hans (ca  1702-1764).......................................................................................................... 654

Hans (f. 1764)..................................................................................................................... 696

Hans (f. 1766)..................................................................................................................... 243

Isach (1727-1795)............................................................................................... 177; 218; 315

Isak (ca  1716-1784)........................................................................................................... 663

Jacob (1753-1755)................................................................................................................ 12

Jacob (1755-1755)................................................................................................................ 48

Jacob (f. 1756)...................................................................................................................... 12

Jacob (f. 1757).................................................................................................................... 657

Jacob (f. 1761).................................................................................................................... 242

Jacob (f. ca  1756)............................................................................................................... 586

Jacobea Olava (f. 1785)...................................................................................................... 586

Jens (1731-1762)................................................................................................................. 444

Jens (1733-1762)................................................................................................................. 407

Johannes (1727-1794)......................................................................... 164; 175; 192; 270; 578

Johannes (ca  1685-1763)........................................................................................... 113; 420

Johannes (f. omk 1720)....................................................................................................... 119

Jon (1750-ca  1790)............................................................................................................ 589

Kai (f. omk 1760)............................................................................................................... 122

Knud (1749-1807).............................................................................................................. 421

Lars (1736-1781)................................................................................................................ 695

Lars (1760-1762)................................................................................................................ 556

Lars (ca  1695-1733)............................................................................................. 72; 335; 339

Lars (f. 1756)........................................................................................................................ 67

Lars (f. 1763)...................................................................................................................... 243

Lars (f. 1769)........................................................................................................................ 49

Lars (f. ca  1735)................................................................................................................. 365

Nils (1720-1793)................................................................................................................... 53

Nils (1722-1773)..................................................................................................................... 1

Nils (ca  1698-ca  1747).............................................................. 187; 297; 310; 350; 436; 693

Nils (f. 1756)....................................................................................................................... 555

Nils Jacob (1766-1770)......................................................................................................... 48

NN (1777-1777)................................................................................................................. 244

Ole (1731-1775).................................................................................................................. 700

Ole (1734-1763).................................................................................................................. 316

Ole (1750-1814).................................................................................................................. 222

Ole (f. 1755)......................................................................................................................... 90

Ole (omk 1710-1750)............................................................................................ 24; 541; 542

Paul (1742-1768)................................................................................................................ 365

Paul (f. 1770)...................................................................................................................... 243

Peder (1729-1738).............................................................................................................. 315

Peder (1758-1776).............................................................................................................. 242

Peder (f. 1739).................................................................................................................... 316

Peder (f. ca  1740).............................................................................................................. 365

Stoe (1735-1805)................................................................................................................ 203

Stoe (1765-1765)................................................................................................................ 207

Stoe (1766-1839)................................................................................................................ 207

Stoe (ca  1681-før 1725)..................................................................................................... 174

Søren (ca  1675-1729)................................................................................................. 156; 410

Velgjord (f. 1662)................................................................................................................. 88

Leth

Fredrich (f. omk 1740)........................................................................................................ 363

Levorsdatter

Guri (1732-1789)................................................................................................................ 589

Lind

Hans Knudsen (ca  1765-1795).......................................................................................... 255

Lars (f. omk 1770).............................................................................................................. 604

Lorentsdatter

Anne (f. 1762)...................................................................................................................... 63

Ingeborg (ca  1702-1781)..................................................................................................... 59

Nenni (f. omk 1705)................................................................................................... 247; 248

Lorentsen

Christen................................................................................................................................. 65

Christen (1761-1761)............................................................................................................ 63

Nils (1760-1760)................................................................................................................... 63

Peder (ca  1692-1754)......................................................................................................... 247

Lorentzdatter

Ragne (f. 1768)..................................................................................................................... 77

Louisdatter

Mette Pernille (f. 1728)....................................................................................................... 509

Lucasen

Jacob (ca  1695-1745)........................................................................................................... 52

Lugge

Jacob Jonsen (ca  1686-1741)............................................................................................. 242

Lugh

Jacob Johannesen (f. ca  1754)........................................................................................... 614

Johan................................................................................................................................... 614

Lund

Christina (1734-1808)......................................................................................................... 476

Lauritz (f. omk 1700).......................................................................................................... 476

Løche

Just (f. ca  1745)................................................................................................................. 663

Madsdatter

Karen (1727-1801).............................................................................................................. 715

Kirsten (ca  1713-1794)...................................................................................................... 370

Lisbeth (f. omk 1700)........................................................................................................... 98

Martha (f. 1743).................................................................................................................. 532

Madsen

Anders (1734-1806)............................................................................................................ 561

Harald (1698-1773)............................................................................................................ 591

Jan (1724-1759).................................................................................................................... 64

Johannes (f. omk 1760)....................................................................................................... 488

Zacharias (f. 1740).............................................................................................................. 531

Malling

Kirsten Rasmusdatter (ca  1707-1743)....................................................................... 247; 248

Rasmus Pedersen (f. 1738)................................................................................................. 250

Rasmus Sørensen (ca  1663-1726)...................................................................................... 248

Mandel

Severine Constance Nilsen (ca  1764-1830)......................................................................... 35

Mannal

Abraham Christophersen (1769-1791).................................................................................. 32

Birthe Christophersdatter (1748-1790)................................................................................. 33

Christopher Christophersen (f. 1746)................................................................................... 32

Christopher Gregersen (ca  1707-1774)........................................................................ 27; 631

Ellichen Christophersdatter (1738-1757).............................................................................. 30

Ellichen Christophersdatter (1761-1763).............................................................................. 34

Engebret Christophersen Bomhoff (1740-1764).................................................................. 31

Gaven Wright (1764-ca  1804)............................................................................................. 35

Inger Christophersdatter (1750-1751).................................................................................. 33

Inger Christophersdatter Bomhoff (1759-1830).................................................................. 35

Jacob Christophersen (f. 1743)............................................................................................. 31

Johan Christian Bøkmann (f. 1760)...................................................................................... 34

Maren Christine Christophersdatter (1736-1777)......................................................... 29; 631

Margrethe Elisabeth Christophersdatter (1745-1762).......................................................... 31

Maria Christophersdatter (1742-1790)................................................................................. 31

Marcusdatter

Else (1737-1765)......................................................................................... 545; 549; 551; 552

Maren (omk 1750-ca  1812).................................................................................................. 625

Mari (ca  1702-1773)............................................................................................................. 215

Marthe (omk 1690-1736).............................................................................................. 515; 671

Martiniusen

NN (1772-1772)................................................................................................................. 309

Mathea

Annichen (ca  1759-1813).......................................................................................... 584; 585

Mathiasen

Mathis (1739-1740)............................................................................................................ 275

NN (1739-1739)................................................................................................................. 276

Mathiassen

Lars..................................................................................................................................... 282

Mathisen

Hieronimus.......................................................................................................................... 290

Jens (ca  1700-1741)........................................................................................................... 225

Mejer

Ingeborg Catharina (f. omk 1710)...................................................................................... 376

Michelsdatter

Anna Maria (1749-1808)............................................................................................ 129; 487

Berthe (f. omk 1730).......................................................................................... 272; 273; 409

Cathrine (f. 1753)............................................................................................................... 487

Dorthe (1766-1790)............................................................................................................ 488

Elisabeth (ca  1706-1779)................................................................................................... 383

Else (f. 1715)...................................................................................................................... 203

Helene Birgithe (f. ca  1790).............................................................................................. 614

Inger (ca  1671-1719)................................................................................................. 503; 504

Inger (ca  1696-1742)................................................................................................... 64; 561

Karen (1754-1764).............................................................................................................. 368

Karen Marie (f. 1785)......................................................................................................... 263

Kirsten (1724-1763).................................................................................................... 138; 415

Kirsten (1745-1794).................................................................................................... 491; 663

Maren.................................................................................................................................. 127

Maren Elisabeth (f. 1763)................................................................................................... 488

Margrethe (1747-1747)....................................................................................................... 491

Marthe (ca  1692-1755)...................................................................... 326; 503; 504; 506; 509

Mette Maria (1771-1773).................................................................................................... 116

Michelsen

Amund (1724-1799)........................................................................................................... 614

Anders (ca  1716-1766).............................................................................................. 238; 262

Anders (f. 1786)................................................................................................................. 263

Christen (1749-1749).......................................................................................................... 491

Christen (f. 1741)................................................................................................................ 490

Gabriel Daniel (f. ca  1759)................................................................................................ 115

Gjert (1762-1763)............................................................................................................... 116

Gjert (f. 1765)..................................................................................................................... 116

Gunder (f. 1750)................................................................................................................. 492

Hans (1721-1777)............................................................................................................... 635

Hans (f. 1756)..................................................................................................................... 487

Hans Jørgen (1767-1781).................................................................................................... 116

Isach (f. 1759)..................................................................................................................... 488

Jacob (1730-1801).............................................................................................................. 140

Johannes (1764-1789)......................................................................................................... 114

Jørgen (f. 1748)................................................................................................................... 367

Lars (1753-1755)................................................................................................................ 113

Lars (1755-1763)................................................................................................................ 113

Lars (1773-1773)................................................................................................................ 116

Michel (1785-1785).................................................................................................... 238; 263

NN (f. 1774)....................................................................................................................... 117

Ole (1754-1754).................................................................................................................. 367

Petter (1746-1748).............................................................................................................. 367

Petter (1751-1755).............................................................................................................. 367

Svend (1759-1787)............................................................................................................. 113

Tor (1748-1748).................................................................................................................. 486

Mikkelsen

Gunder (f. 1749)................................................................................................................. 719

Mogensdatter

Anna (1741-1748)............................................................................................................... 351

Anne (f. 1735).................................................................................................... 296; 350; 438

Gørel (1739-1740).............................................................................................................. 350

Ingebor (1737-1748)........................................................................................................... 350

Pernille (f. omk 1690)................................................................................. 192; 270; 309; 701

Mogensen

Nils (omk 1700-1750)................................................................................................... 62; 397

Monrad

Bolette Fredrikke (1725-1803)........................................................................................... 250

Mortensdatter

Birgitte................................................................................................................................ 418

Mortensen

Anders (ca  1673-1759)...................................................................................................... 448

Christen (omk 1680-1717).................................................................................................. 519

Hans (f. 1752)..................................................................................................................... 466

Johanna (1750-1750).......................................................................................................... 466

Morten (1755-1755)............................................................................................................ 466

Moy

Birgitte Isachsdatter (1715-1745)............................................................................... 145; 146

Isach Svendsen (ca  1670-1724)......................................................................................... 146

Muller

Anne Gurine (1766-1833)................................................................................................... 472

Peter Johan.......................................................................................................................... 472

Møller

Dorthe Christiansdatter (omk 1710-1750)............................................................................ 47

Jens Nilsen (ca  1748-1778)........................................................................................ 300; 301

Nicolaisdatter

Inger Margrethe (1770-1773)............................................................................................. 259

Inger Margrethe (f. 1775)................................................................................................... 259

Nicolaisen

Hans (f. 1767)..................................................................................................................... 259

Hans Christian (1754-1761)................................................................................................ 258

Mathias (1760-1760)........................................................................................................... 258

Mathias (1761-1761)........................................................................................................... 258

Nils (f. 1757)....................................................................................................................... 258

Nielsdatter

Mette (ca  1660-1733)........................................................................................................ 559

Nielsen

Simen (ca  1658-1733)........................................................................................................ 607

Nils (f. omk 1680).......................................................................................................... 497; 554

Nils (f. omk 1710).................................................................................................................. 518

Nilsdatter

Anna (f. omk 1745)............................................................................................................ 518

Anne (ca  1698-1766)........................................................................................... 22; 537; 542

Anne (ca  1702-1750)................................................................................................... 62; 397

Anne (f. 1749).................................................................................................................... 311

Anne (f. omk 1725)............................................................................................................ 498

Anne (f. omk 1740)............................................................................................................ 593

Anne Barbara (ca  1752-1839)............................................................................................ 479

Anne Kirstine (f. 1755)................................................................................................. 68; 370

Anne Kristine (f. ca  1773)................................................................................................. 663

Berthe (1735-1783)............................................................................................................. 309

Birthe (1763-1778)............................................................................................................. 189

Bodil (1750-1804).................................................................................................................. 4

Boel (ca  1690-1762).................................................................................. 246; 536; 606; 612

Christine (f. 1740)............................................................................................................... 310

Dorthe (ca  1696-1742)......................................................................................................... 80

Dorthe (ca  1730-1790)....................................................................................................... 397

Dorthe Cathrine (1730-1790)............................................................................................. 397

Ellen (1761-1814)............................................................................................................... 189

Ellen (ca  1702-1763).................................................................................................. 558; 559

Else Maria (f. 1747).............................................................................................................. 92

Guri..................................................................................................................................... 698

Helge (f. 1764)............................................................................................................ 496; 556

Helvig (omk 1700-1744)................................................................................... 79; 97; 98; 323

Inger (1748-1748)................................................................................................................. 92

Inger (ca  1726-1797)..................................................................................................... 54; 55

Inger Margrethe (omk 1725-før 1766)................................................................................ 257

Karen (1745-1808).............................................................................................................. 310

Karen (ca  1713-1790)........................................................................................................ 173

Karen (f. 1749)................................................................................................................... 154

Karen (f. 1752)................................................................................................................... 237

Kari (f. ca  1760)................................................................................................................. 262

Kirsten (omk 1700-ca  1771).............................................................................................. 683

Kirstine (1729-1730)........................................................................................................... 308

Kirstine (1768-1768)........................................................................................................... 265

Lisbeth (1762-1763)........................................................................................................... 239

Magrethe (f. 1743).............................................................................................................. 439

Malene (ca  1688-1774).............................................................................................. 497; 688

Maren.................................................................................................................................. 257

Maren (1771-1772)............................................................................................................. 265

Maren (ca  1711-1777)................................................................................................ 495; 556

Maren (f. 1749)................................................................................................................... 237

Maren Lisbeth (f. 1758)...................................................................................................... 226

Maren Marie (1775-1805)........................................................................................... 223; 266

Margrethe (1744-1830)....................................................................................................... 439

Margrethe (f. 1732)............................................................................................................... 62

Margrethe (f. omk 1725)....................................................................................................... 62

Maria (ca  1699-1767)................................................................................................. 105; 482

Marthe (ca  1727-1803).............................................................................................. 386; 387

NN (1753-1753)..................................................................................................................... 5

Pernille (f. 1757)................................................................................................................. 262

Ragnhild (1736-1807)......................................................................................... 310; 438; 487

Sara (1740-1782)........................................................................................................ 187; 438

Sissel (ca  1744-1813)......................................................................................................... 208

Nilsen

Abraham (f. 1749)................................................................................................................ 93

Anders (1703-1760).................................................................................................... 229; 316

Anders (ca  1701-1750).............................................................................................. 376; 692

Andreas (ca  1720-1771)............................................................................................ 220; 266

Christen....................................................................................................................... 565; 698

Christen (ca  1676-1728)...................................................................................................... 11

Christen (ca  1724-1789).................................................................................................... 497

Christen (f. 1733)................................................................................................................ 309

Christian (omk 1760-før 1801)........................................................................................... 658

Christopher (1747-1748)..................................................................................................... 311

Christopher (1749-1749)..................................................................................................... 311

David Chrystie (1755-1796)................................................................................................... 5

Erich (f. omk 1720)............................................................................................................. 419

Erik (1748-1748)................................................................................................................. 348

Gjert (f. 1758)..................................................................................................................... 560

Halvor Pedersen (1810-1810)............................................................................................. 328

Hans (1755-1792)................................................................................................................. 53

Hans (1761-ca  1803).......................................................................................................... 371

Hans (ca  1703-1762).......................................................................................................... 215

Hans (f. 1731)..................................................................................................................... 308

Isach (1766-1769)............................................................................................................... 265

Isach (1770-1770)............................................................................................................... 265

Jacob (1739-1788).............................................................................. 296; 297; 350; 438; 693

Jacob (1748-1789).................................................................................................................. 4

Jacob (1763-1790).............................................................................................................. 264

Jens (1756-1757)................................................................................................................. 371

Jens (f. 1754)...................................................................................................................... 238

Jens Christopher (1759-ca  1783)....................................................................................... 371

Jens Christopher (f. ca  1782)............................................................................................... 33

Jørgen (f. ca  1688)....................................................................................................... 92; 656

Knud (1747-1774)...................................................................................................... 203; 680

Lars (1734-1789)................................................................................................................ 437

Lars (ca  1732-1793)........................................................................................................... 509

Lars (f. 1756).......................................................................................................................... 6

Lars (f. omk 1725)...................................................................................................... 498; 554

Lars (omk 1680-før 1725)................................................................................................... 420

Lars Petter (f. 1763)............................................................................................................ 372

Levord (ca  1688-1742)...................................................................................................... 589

Mor til Christen (f. omk 1690)............................................................................................ 554

Nils (1751-1753)................................................................................................................. 311

Nils (1755-1778)................................................................................................................. 312

NN (1748-1748)................................................................................................................. 237

NN (1753-1753)................................................................................................................. 311

NN (1755-1755)................................................................................................................. 226

Ole (1759-1805).................................................................................................... 15; 159; 264

Ole (1766-1769).................................................................................................................. 189

Ole (ca  1730-1763).................................................................................................... 317; 318

Ole (f. omk 1710)............................................................................................................... 278

Peder (1737-1787).............................................................................................................. 310

Peder (omk 1745-1787).............................................................................................. 438; 487

Reier (1723-1762)............................................................................................................... 525

Søren (1711-1783).............................................................................................................. 370

Nilsmundsen

Elling (1659-1734).............................................................................................................. 153

NN

Hans (f. 1762)..................................................................................................................... 716

Ingeborg (f. 1763)............................................................................................................... 560

Olsdatter

Agate (1777-1809).............................................................................................................. 396

Ales (ca  1734-ca  1806)................................................................................................. 81; 89

Amborg (f. 1763).................................................................................................................. 70

Anna (1749-1755)............................................................................................................... 543

Anna Cathrina (1744-1808)........................................................................................ 202; 680

Anna Cathrina (f. 1744)...................................................................................................... 187

Anne (1724-1788)....................................................................................... 505; 506; 508; 509

Anne (1730-1732)............................................................................................................... 186

Anne (1737-1737)............................................................................................................... 201

Anne (ca  1672-1742)......................................................................................................... 686

Anne (f. 1738).................................................................................................................... 201

Anne Birthe (1763-1769).................................................................................................... 673

Anne Cathrina (1739-1740)................................................................................................ 187

Anne Cathrine (1773-1774)........................................................................................ 496; 557

Anne Cathrine (1778-1809)........................................................................................ 496; 557

Anne Cathrine (ca  1712-1738).......................................................................................... 201

Anne Dorthe (1761-1761).................................................................................................. 672

Anne Kirstine (1760-1760)................................................................................................. 280

Anne Maria (f. 1754).......................................................................................................... 718

Anne Marie (f. 1794).......................................................................................................... 264

Berte (ca  1703-1757)................................................................................................. 376; 692

Boel (f. 1737)...................................................................................................................... 501

Boel Marie (1752-1773)...................................................................................................... 178

Else (1722-1791)......................................................................................................... 236; 237

Else (f. 1729)...................................................................................................................... 505

Elsebeth (1759-1760).......................................................................................................... 718

Grethe (f. 1722).................................................................................................................. 186

Gunhild (f. ca  1699).................................................................................. 252; 277; 279; 366

Gunild (1725-1768)............................................................................................................ 497

Gunild (f. 1763).................................................................................................................. 318

Guri (f. 1753).............................................................................................................. 540; 699

Guri (f. omk 1780).............................................................................................................. 537

Helene (1726-1793)............................................................................................................ 192

Helene (ca  1719-1793)....................................................................................... 100; 166; 191

Helene (f. 1726).................................................................................................................. 309

Ingeborg (ca  1718-1784)................................................................................................... 119

Ingeborg (ca  1720-1792)........................................................................................... 448; 458

Ingeborg Marine (f. 1782).................................................................................................. 243

Inger (1722-1746)............................................................................................... 325; 326; 504

Inger (f. 1785)....................................................................................................................... 77

Johanne (1760-1802)............................................................................................................ 66

Karen (1727-1775).............................................................................................................. 688

Karen (1731-1731).............................................................................................................. 186

Karen (1734-1780).............................................................................................................. 703

Karen (1774-1777).............................................................................................................. 720

Karen (ca  1686-1764)........................................................................................................ 497

Karen (ca  1733-1793)........................................................................................................ 717

Kari (ca  1729-1787)....................................................................................................... 69; 70

Malene (1755-1761)............................................................................................................ 280

Malene (f. 1763)................................................................................................................. 280

Maren (1756-1761)............................................................................................................. 718

Maren (1761-1763)............................................................................................................. 718

Maren (f. 1758)..................................................................................................................... 76

Maren Berthea (f. 1770)..................................................................................................... 719

Maren Christine (1749-1783).............................................................................................. 182

Margrethe............................................................................................................................ 502

Margrethe (ca  1719-1791)................................................................................. 102; 170; 209

Margrethe (ca  1730-1789)......................................................................................... 682; 683

Margrethe (f. 1767)..................................................................................................... 495; 556

Mari (1723-1723)................................................................................................................ 505

Mari (omk 1690-1720)........................................................................................................ 525

Maria (f. 1756)...................................................................................................................... 76

Maria Cahtrine (1751-1809)............................................................................................... 173

Marie (f. 1757).................................................................................................................... 231

Marthe (1717-1789)............................................................................................ 199; 206; 253

Marthe (ca  1686-1761)...................................................................................................... 594

Marthe Maria (f. 1752)......................................................................................................... 76

Mette (1731-1810)...................................................................................................... 700; 701

Mette Maria (f. 1795)......................................................................................................... 264

NN (1762-1762)................................................................................................................. 280

NN (1776-1776)......................................................................................................... 496; 557

Pernille (f. 1721)......................................................................................................... 238; 262

Sara (ca  1690-1763)........................................................................................................... 336

Sissel (1727-1793)...................................................................................................... 193; 194

Sissel (f. ca  1665)............................................................................................................... 290

Sophia Maria (1754-1793).................................................................................................... 20

Olsen

Amun (1757-1757)............................................................................................................. 672

Anders (1726-ca  1762)...................................................................................... 394; 540; 577

Anders (1760-1761)............................................................................................................ 231

Anders (1762-1763)............................................................................................................ 231

Anders (1764-1789)............................................................................................................ 231

Anders (ca  1696-1759)...................................................................................... 218; 229; 315

Anders (f. 1754)................................................................................................................. 672

Anders (f. ca  1694).................................................................................................... 178; 315

Anun (1753-1753).............................................................................................................. 280

Christen (1730-1794).................................................................................................. 600; 668

Christen (ca  1690-1736).................................................................................................... 683

Christen (f. 1765).......................................................................................................... 67; 370

Christen (f. 1766)................................................................................................................ 699

Christen (omk 1725-ca  1761).................................................................................. 23; 25; 26

Claus (1748-1749).............................................................................................................. 543

Engelbreth (1744-1758)...................................................................................................... 182

Erich (f. 1769)............................................................................................................. 495; 556

Gjert (1710-1750)....................................................................................................... 665; 686

Guttorm (1748-1749).......................................................................................................... 203

Guttorm (1750-1800).................................................................................................. 203; 253

Hans (1758-1760)............................................................................................................... 672

Hans (ca  1682-1748)............................................................................................................ 80

Hans (f. 1723)..................................................................................................... 326; 440; 441

Hans (f. 1727)..................................................................................................................... 505

Hans (f. 1760)..................................................................................................................... 318

Hans (f. omk 1745)............................................................................................................. 101

Hans (f. omk 1760)............................................................................................................. 394

Hans Petter (f. 1744).......................................................................................................... 279

Hironimus (f. 1756)............................................................................................................ 291

Isach (f. 1764)..................................................................................................................... 719

Jacob (ca  1759-1763)......................................................................................................... 291

Jacob (f. 1740).............................................................................................................. 24; 542

Jacob (f. 1767).................................................................................................................... 719

Jan (f. 1762).......................................................................................................................... 67

Jens (f. ca  1755)................................................................................................................... 57

Jesper (1734-1745).............................................................................................................. 186

Jesper (1736-1813)...................................................................................................... 187; 439

Jon (1729-1790).................................................................................................................. 589

Jon (1730-1786).................................................................................................................. 664

Jørgen (1731-ca  1776)....................................................................................................... 380

Jørgen (f. 1745)................................................................................................................... 290

Kjell (ca  1734-1800).................................................................................................. 715; 716

Knud (f. 1751).................................................................................................................... 660

Knud (f. 1766)...................................................................................................................... 70

Knud (f. 1775)...................................................................................................................... 71

Lars................................................................................................................................. 67; 90

Lars (1734-1811)................................................................................................ 160; 161; 175

Lars (1753-1809)................................................................................................................ 230

Lars (1760-1761).................................................................................................................. 70

Lars (1762-1762).................................................................................................................. 70

Lars (f. 1759)...................................................................................................................... 702

Lars (f. 1764).............................................................................................................. 494; 556

Lars (f. 1770)........................................................................................................................ 71

Lars (f. omk 1700).............................................................................................................. 381

Nils (1731-1789)................................................................................................... 15; 159; 223

Nils (1733-1789)......................................................................................................... 260; 270

Nils (1753-1753)................................................................................................................. 279

Nils (1758-1766)................................................................................................................. 318

Nils (1791-1797)................................................................................................................. 263

Nils (f. 1731)....................................................................................................................... 188

Nils (f. 1760)....................................................................................................................... 699

Nils (f. omk 1735)............................................................................................................... 595

NN (1735-1735)................................................................................................................. 186

NN (1748-1748)................................................................................................................. 210

NN (1760-1760)................................................................................................................. 494

NN (1800-1800)................................................................................................................. 681

NN (ca  1748-1749)............................................................................................................ 660

Ole (1729-1776).......................................................................................................... 540; 698

Ole (1744-1803).......................................................................................................... 170; 209

Ole (1788-1788).................................................................................................................... 77

Ole (1789-1790).................................................................................................................... 95

Ole (ca  1689-1754)............................................................................................................ 237

Ole (ca  1743-1803)............................................................................................................ 169

Ole (f. 1756)....................................................................................................................... 699

Ole (f. 1761)......................................................................................................................... 77

Ole (f. 1780)......................................................................................................................... 82

Ole (omk 1715-før 1748)............................................................................................ 170; 209

Peder (1769-1807).............................................................................................................. 173

Peder (ca  1708-1778)................................................................................................. 495; 556

Peder (f. 1743).................................................................................................................... 543

Peder (f. 1746).................................................................................................................... 210

Peder (f. omk 1735).............................................................................................................. 63

Rasmus (ca  1673-1734)..................................................................................................... 326

Solve (omk 1700-før 1771)................................................................................................... 56

Søren (ca  1728-1766)......................................................................................................... 381

Tarald (ca  1738-1795)........................................................................................................ 342

Tolli (1746-1748)................................................................................................................ 182

Torsten Jacob (f. 1745)....................................................................................................... 543

Ording

Boye Pettersen (1675-1732)............................................................................................... 431

Dorthea Boyesdatter (1724-1778)...................................................................................... 431

Dorthea Boyesdatter (ca  1724-1778)................................................................................ 429

Ottersen

Nils (f. omk 1780)............................................................................................................... 328

Ottesen

Christen (ca  1671-1763).................................................................................................... 520

Paasche

Anne Ottersdatter (1717-1743).......................................................................................... 608

Otto Danielsen (1665-1727)............................................................................................... 608

Panderup

Fredrich (ca  1730-1764).................................................................................................... 710

Johanne Mathea (f. omk 1745)........................................................................................... 711

Petter Christiansen (ca  1705-1789).................................................................................... 709

Paulsdatter

Berthe Marie (f. omk 1765)................................................................................................ 407

Ingeborg (1734-1756)................................................................................. 480; 536; 611; 612

Paulsen

Anders (omk 1675-før 1763).............................................................................................. 103

Hans (1739-ca  1779).................................................................................................... 14; 481

Paus

Nicolai Hansen (ca  1801-1842)......................................................................................... 713

Pedersdatter

Anne (ca  1697-1759)......................................................................................................... 225

Anne Margrethe (f. 1760)................................................................................................... 151

Anne Mathea (f. omk 1740)....................................................................................... 551; 552

Berthe (f. 1737).......................................................................................................... 327; 694

Cathrina (1743-1811).......................................................................................................... 148

Cathrine Marie (1737-1738)............................................................................................... 148

Dorthe (f. 1754).................................................................................................................. 131

Eli (ca  1699-1785)............................................................................................................. 140

Ellen Mathea (1770-1771).................................................................................................. 392

Grethe (f. 1764).................................................................................................................. 132

Gunild (ca  1750-1789)............................................................................................... 495; 556

Guri Christine (1770-1770)................................................................................................. 134

Hedvig (1736-ca  1785)...................................................................................................... 249

Ingeborg................................................................................................................................ 90

Ingeborg (ca  1689-1765)................................................................................... 218; 219; 313

Ingeborg (ca  1695-1732)................................................................................................... 170

Johanne (1738-1798).......................................................................................................... 257

Karen (1705-1744)...................................................................................................... 307; 308

Karen (1731-1789).............................................................................................................. 189

Karen (ca  1731-1789)........................................................................................................ 188

Karen Kirstine (f. 1769)...................................................................................................... 487

Karen Marie (f. ca  1756).................................................................................................... 392

Live (ca  1701-1774)................................................................................................... 321; 322

Maren (1726-1796)............................................................................................................. 674

Maren (1759-1813)............................................................................................................. 132

Maren Sommer (f. 1742)..................................................................................................... 148

Margrethe (ca  1733-1760)......................................................................................... 493; 494

Mari (1752-1755)................................................................................................................ 131

Mari (f. omk 1700).............................................................................................................. 633

Maria (f. ca  1761)...................................................................................................... 116; 696

Marthe (1765-1769)............................................................................................................ 392

Marthe Sophie (f. 1766)...................................................................................................... 133

Nancy (f. ca  1732)............................................................................................................. 248

Sara (ca  1735-1810)........................................................................................................... 660

Sara Dorthea (1751-1807).................................................................................................. 250

Åse (f. omk 1720)............................................................................................................... 131

Pedersen

Amund (ca  1680-1741).............................................................................. 246; 536; 606; 612

Amund (f. ca  1724)........................................................................................................... 395

Anders (1705-1766)............................................................................................................ 133

Anders (ca  1677-1740)...................................................................................................... 304

Anders (ca  1748-1808)...................................................................................................... 302

Andreas (1733-1733).......................................................................................................... 249

Bent (1747-1809)........................................................................................................ 149; 573

Christen (1761-1763).......................................................................................................... 172

Christen (ca  1673-1732)............................................................................................ 349; 353

Christen (f. omk 1730)........................................................................................................ 144

Gjert (f. 1750)..................................................................................................................... 149

Gulbrand (ca  1695-1738)................................................................................................... 680

Gunder (1752-1753)........................................................................................................... 131

Gunder (1761-1769)........................................................................................................... 132

Halvor (1721-1784)............................................................................................ 325; 442; 504

Hans.................................................................................................................................... 692

Hans (f. 1741)..................................................................................................................... 128

Harald (ca  1682-1741)....................................................................................................... 505

Henrich (1756-1811)........................................................................................................... 132

Ingeborg (1759-1761)......................................................................................................... 171

Ingebret (ca  1687-1735).................................................................................................... 181

Inger (1755-1763)............................................................................................................... 171

Isach (1723-1787)............................................................................................................... 196

Isach Moy (f. 1745)............................................................................................................ 149

Isak Moy (f. 1756).............................................................................................................. 150

Jacob (1728-1797).............................................................................................................. 193

Jacob (1735-1794).................................................................................................. 78; 99; 380

Jacob (f. 1725)............................................................................................................ 155; 264

Jens Jørgen (1757-1763)..................................................................................................... 171

Jens Jørgen (f. 1763)........................................................................................................... 172

Jørgen (1729-1771)............................................................................................................. 551

Lars (f. ca  1733)................................................................................................................. 241

Lorentz (1740-1740)........................................................................................................... 250

Mads (ca  1691-1742)................................................................................................... 64; 561

Nils.............................................................................................................................. 496; 556

Ole (f. 1766)......................................................................................................................... 63

Peder (f. 1736).................................................................................................................... 148

Per (f. 1753)........................................................................................................................ 150

Rasmus (f. 1739)................................................................................................................. 148

Rasmus (f. 1759)................................................................................................................. 151

Svend (f. omk 1755)............................................................................................................. 93

Petter (f. omk 1650).............................................................................................................. 197

Pettersdatter

Aaste Maria (1720-1744)............................................................................................ 278; 279

Anna Marie (1770-1786).................................................................................................... 712

Anne (1722-1794)............................................................................................................... 366

Anne Cathrine (1760-1761)................................................................................................ 711

Cathrine (f. 1773)............................................................................................................... 712

Johanne (ca  1710-1788)............................................................................................. 196; 197

Lisbeth (1725-1806)................................................................................... 203; 251; 252; 362

Maren Kirstine (f. 1761)..................................................................................................... 106

Pernille (ca  1728-1751)...................................................................................... 354; 355; 419

Åste Maria (1720-1744)...................................................................................................... 277

Pettersen

Andreas (1765-1766).......................................................................................................... 106

Bent (1756-1758)................................................................................................................ 105

Christian (1757-1757)......................................................................................................... 711

Christian (1758-1760)......................................................................................................... 711

Christian (f. 1762)............................................................................................................... 712

Just (f. 1758)....................................................................................................................... 105

Jørgen (f. 1780)................................................................................................................... 256

Knud (f. ca  1772).............................................................................................................. 318

Lars (f. omk 1730).............................................................................................................. 373

Rasmusdatter

Anne (f. 1767)...................................................................................................................... 81

Anne Margrethe (f. ca  1755)............................................................................................. 488

Karen (ca  1706-1770)................................................................................................ 325; 326

Kirsten (1762-1808).............................................................................................................. 67

Maren (ca  1668-1744)........................................................................................................ 480

Rasmusen

Tommas (f. omk 1725)........................................................................................................ 636

Rasmussen

Peder (1703-1748)...................................................................................................... 327; 694

Peder (ca  1701-1778)................................................................................................. 145; 573

Ravn

Anne Dorthea Bertelsdatter (1775-1844)............................................................................. 53

Bertel Jensen (1745-1804).................................................................................................... 53

Reiersdatter

Anne (1750-1751)............................................................................................................... 527

Reiersen

Christen (f. 1756)................................................................................................................ 528

Christian.............................................................................................................................. 433

Christiane (f. 1749)............................................................................................................. 526

Jens (1747-1817)................................................................................................................. 433

Jørgen (f. 1752)................................................................................................................... 527

Nils (1754-ca  1790)........................................................................................................... 527

Rejersdatter

Anne (1764-1767)............................................................................................................... 287

Anne Kirstine (1771-1773)................................................................................................. 288

Rejersen

Hans (f. 1767)..................................................................................................................... 287

Kjeld (1776-1797).............................................................................................................. 288

Søren (f. 1778).................................................................................................................... 288

Riis

Karen (f. omk 1735)........................................................................................................... 650

Rolfsdatter

Birthe Kirstine (1760-1793)................................................................................................ 684

Grete (1773-1778).............................................................................................................. 684

Sissel (1725-1759)...................................................................................................... 700; 701

Rolfsen

Christen (f. 1762)................................................................................................................ 684

Tor (ca  1706-1737)............................................................................................................ 675

Rotkier

Anne Larsdatter (ca  1697-1771).......................................................... 72; 335; 337; 338; 339

Sara Larsdatter (1724-1781)............................................................................... 335; 339; 362

Rotkjær

Laurits Nilsen (1662-1706)................................................................................................. 436

Rønning

Karen Christine (ca  1758-1802)......................................................................................... 582

Marthe Kirstine (f. ca  1786).............................................................................................. 582

Schaaning

Barbara Jensdatter (1731-1798).......................................................................... 354; 355; 419

Jens Danielsen (f. omk 1690).............................................................................. 355; 419; 579

Margrethe Marie Jensdatter (1729-1808)................................................................... 572; 579

Schaanning

Jens (1759-1759)................................................................................................................. 581

Jens Jensen (f. 1761)........................................................................................................... 581

Schebs

Anders Erichsen (1735-1790)............................................................................. 448; 449; 458

Daniel Erichsen (1741-1788).............................................................................................. 460

Erich Andersen (1706-1762)...................................................................................... 449; 456

Hans Isachsen (f. 1766)...................................................................................................... 694

Ingeborg Erichsdatter (1738-1784).................................................................................... 459

Johanne Isachsdatter (f. 1755)................................................................ 17; 18; 298; 438; 693

Ole Erichsen (1743-1780)................................................................................................... 460

Søren Andersen (ca  1697-1763)................................................................................ 374; 377

Scherven

Chatarine Elisabeth (ca  1705-1770)................................................................................... 631

Schousgaard

Mette Rasmusdatter (omk 1720-før 1791)........................................................... 19; 213; 333

Schweder

Kirstine Jensdatter (f. 1757)................................................................................................... 4

Schwint

Jens Tostrup (f. 1736)......................................................................................................... 427

Lars Jensen (ca  1699-1790)............................................................................................... 425

Schøtt

Anna Cathrina (f. ca  1723)................................................................................................ 419

Anne Cathrina Jørgensdatter (f. 1773)............................................................................... 359

Anne Sophia Jørgensdatter (1768-1768)............................................................................ 358

Anne Sophie Jørgensdatter (f. 1769).................................................................................. 358

Axel Olsen (1725-1727)..................................................................................................... 419

Fredrich Christian (f. ca  1721)........................................................................................... 418

Fredrik Christian (f. 1762).................................................................................................. 357

Jens Schaanning (f. 1754)................................................................................................... 356

Jørgen Fredrich (1771-1781).............................................................................................. 358

Jørgen Fredrich (ca  1724-1800)................................................................................. 354; 419

Karen (1761-1763).............................................................................................................. 357

Karen (f. 1766)................................................................................................................... 357

NN (1756-1756)................................................................................................................. 356

NN (1758-1758)................................................................................................................. 356

NN (1772-1772)................................................................................................................. 358

NN (ca  1720-1725)............................................................................................................ 418

NN Jørgen (1753-1753)...................................................................................................... 356

Rasmus Jørgensen (f. 1751)................................................................................................ 355

Rasmus Larsen (ca  1686-1758).......................................................................................... 417

Søren (1759-1763).............................................................................................................. 356

Søren (f. 1764).................................................................................................................... 357

Sigbjørnsdatter

Marthe (ca  1689-1777)...................................................................................................... 131

Sigurdsdatter

Gunhild............................................................................................................................... 243

Sigursdatter

Maren (ca  1717-1779).......................................................................................................... 76

Simensdatter

Johanne............................................................................................................................... 585

Simensen

Christen (1712-1765).......................................................................................................... 123

Lars (ca  1687-ca  1741)..................................................................................................... 153

Søren (1708-1785).............................................................................................................. 607

Simonsdatter

Anne (1736-1787)............................................................................................................... 140

Simonsen

Christen............................................................................................................................... 127

Eggert (ca  1698-1767)....................................................................................................... 592

Siversdatter

Maria (f. ca  1762).............................................................................................................. 670

Sivertsdatter

Margrethe (1717-1774)....................................................................................................... 670

Sivertsen

Aasmund (f. omk 1740)...................................................................................................... 616

Skajesen

Iver (ca  1685-1756)........................................................................................................... 523

Skomager

Clement (f. omk 1740)........................................................................................................ 353

Jon (f. omk 1710)................................................................................................................ 275

Snekker

Fredrik (f. omk 1700)......................................................................................................... 455

Solberg

Anne Marie (ca  1722-1776)............................................................................................... 649

Dorthea (ca  1718-1776)............................................................................................. 565; 646

Solvesdatter

Magnild (ca  1741-1807).............................................................................................. 56; 667

Solvesen

Jens (ca  1645-1729)........................................................................................................... 686

Steffensdatter

Maren (1712-1763)............................................................................................................. 490

Maren (ca  1716-1763)................................................................................................ 490; 663

Stochfleth

Margrethe (f. omk 1750)..................................................................................................... 586

Stoesdatter

Anne (ca  1700-1795)................................................................................................. 174; 270

Johanna (1760-1775).......................................................................................................... 204

Johanne (ca  1702-1757)............................................................................................. 201; 202

Stoesen

Anders (1757-1757)............................................................................................................ 204

Hans (1755-1756)............................................................................................................... 204

Lars (ca  1705-1784)................................................................................................... 203; 222

Ole (f. 1753)....................................................................................................................... 203

Peder (ca  1696-1745)................................................................................................. 128; 148

Strand

Knud Sivertsen (f. omk 1725)............................................................................................ 383

Strømtangen

Even (ca  1665-1736).......................................................................................................... 480

Svendsdatter

Anne (1787-1787)................................................................................................................. 94

Johanne (ca  1728-1798)..................................................................... 493; 494; 499; 545; 554

Karen (1709-1754)...................................................................................................... 289; 290

Karen Dorthea (f. 1762)..................................................................................................... 443

Svendsen

Amund (1787-1787)............................................................................................................. 94

Christen (1737-1784).......................................................................................................... 281

Hans (1759-1808)............................................................................................................... 442

Isak (1739-1769)................................................................................................................. 293

Jørgen (1787-1787)............................................................................................................... 94

Simon (ca  1699-1770)........................................................................................................ 140

Svenkesen

Hans (1720-1763)............................................................................................................... 286

Svennumsen

Michel (1725-1795)............................................................................................................ 112

Michel (ca  1723-1795)....................................................................................................... 112

Svensen

Karen Sophie (f. omk 1775)............................................................................................... 567

Sørensdatter

Aasille (f. omk 1740).................................................................................................. 155; 156

Ankie (1727-1783).............................................................................................................. 375

Anna Maria (f. 1733).......................................................................................................... 110

Anne (1762-1779)................................................................................................................. 74

Anne Maria (f. 1756).......................................................................................................... 382

Anne Marie (1748-1776)...................................................................................................... 53

Anne Sørene (1809-1809)................................................................................................... 720

Barbara (ca  1742-1767)..................................................................................................... 216

Berte Maria (f. 1750).......................................................................................................... 600

Bodil Cathrina (1743-1801)................................................................................................ 583

Dorthe (1745-1784)............................................................................................................ 422

Dorthe (f. ca  1745)............................................................................................................ 364

Else (1738-1738)................................................................................................................. 110

Else Maria (1743-1743)...................................................................................................... 111

Gjørel (f. 1744)................................................................................................... 243; 600; 669

Gunhild (omk 1725-1789).................................................................................................. 234

Helvig (1731-1802)............................................................................................................. 380

Johanne (1756-1762).......................................................................................................... 423

Kirsten (1723-1789).................................................................................... 155; 156; 264; 410

Kirsti (1660-1743)................................................................................................................ 88

Laurense (f. 1754)............................................................................................................... 423

Maren (1739-1804)............................................................................................................. 421

Maren (1742-1801)............................................................................................................. 286

Maren (1747-1748)............................................................................................................. 600

Maren (1751-1791)............................................................................................................. 719

Maren (ca  1677-1758)........................................................................................................ 701

Maren Margrete (ca  1751-1787)........................................................................................ 222

Margrethe (1711-1782)....................................................................................................... 123

Maria (f. ca  1761)...................................................................................................... 494; 556

Marthe Cathrine (1754-1809)............................................................................................. 601

Marthe Christine (f. omk 1770).......................................................................................... 400

Ragnhild (1735-1779)................................................................................... 80; 376; 377; 681

Sara (1756-1763).................................................................................................................. 73

Sissel (1759-1761).............................................................................................................. 423

Sissel (1762-1789).............................................................................................................. 424

Susanne (f. 1753)........................................................................................................ 129; 423

Sørensen

Amund (f. 1745)................................................................................................................. 600

Anders (1726-1726)............................................................................................................ 375

Anders (1729-1730)............................................................................................................ 375

Anders (ca  1718-1788).............................................................................................. 167; 576

Andreas (1759-1760).......................................................................................................... 602

Andreas (1761-1762).......................................................................................................... 602

Christen (1735-1771).................................................................................... 80; 376; 377; 681

Christen (1749-1787).......................................................................................................... 370

Claus (ca  1761-1763)........................................................................................................... 73

Evert (f. 1760).................................................................................................................... 382

Halvor (ca  1748-1795)....................................................................................................... 254

Hans (1737-1737)............................................................................................................... 110

Isach (1732-1806)................................................................................. 18; 298; 375; 438; 691

Jacob (1722-1776)...................................................................................................... 491; 661

Jacob (1742-1787).............................................................................................................. 110

Jacob (1757-1779).............................................................................................................. 601

Jacob (ca  1729-1789)......................................................................................... 203; 251; 362

Jacob (f. 1759)...................................................................................................................... 73

Jan (1743-1748).................................................................................................................. 422

Lars (1738-1738)................................................................................................................ 421

Lars (1758-1761)................................................................................................................ 382

Lars (f. 1742)...................................................................................................................... 421

Lars (f. 1752)...................................................................................................................... 601

Lars (f. 1753)........................................................................................................................ 73

Michel (ca  1679-1738)............................................................................................... 138; 415

NN (1751-1751)................................................................................................................. 422

Ole (1754-1784).................................................................................................................. 382

Ole (ca  1689-1729).................................................................................................... 497; 688

Ole (ca  1749-1812)............................................................................................................ 362

Peder................................................................................................................................... 257

Søren (ca  1737-1812)................................................................................................. 494; 556

Taraldsdatter

Anne Malene (1767-1781).................................................................................................. 343

Inger Marie (1771-1771)..................................................................................................... 344

Maren (f. 1772)................................................................................................................... 344

Maren Malene (1765-1766)................................................................................................ 343

Taraldsen

Hans (f. omk 1750)............................................................................................................. 718

Ole Iver (1769-1770).......................................................................................................... 344

Ole Iver (1775-1780).......................................................................................................... 345

Ole Iver (1780-1782).......................................................................................................... 345

Petter Michael (f. 1778)...................................................................................................... 345

Tarldsdatter

Malene (1773-1794)............................................................................................................ 344

Tellefsen

Ole (ca  1738-1793)............................................................................................................ 592

Thor (f. omk 1750).............................................................................................................. 600

Torger (ca  1727-1763)....................................................................................................... 703

Testmann

Anne Johansdatter (1722-1804)........................................................................................... 42

Christoffer Johan (1720-1725)............................................................................................. 42

Hans Petter (1721-1744)....................................................................................................... 42

Henrich Jacob (1729-1729)................................................................................................... 43

Henrich Jacob (f. 1730)........................................................................................................ 44

Johan Christoffer (omk 1690-1730)..................................................................................... 41

Johan Christopher (f. 1725).................................................................................................. 43

Johan Petter (f. 1727)........................................................................................................... 43

Thomasdatter

Karen (f. omk 1710)........................................................................................................... 583

Thorbjørnsen

Christen............................................................................................................................... 208

Thorsager

Ingeborg Augusta (f. omk 1730).......................................................................................... 34

Tind

Martinius (f. omk 1735)...................................................................................................... 309

Tisted

Bent Iversen (1680-1759)................................................................................... 147; 457; 570

Tollefsdatter

Gunild (1739-1769).................................................................................................... 273; 298

Karen (1723-1803)...................................................................................................... 116; 696

Tollefsen

Amund (ca  1700-1763)...................................................................................................... 558

Anders (f. 1786)................................................................................................................. 133

Christen (1719-1788)............................................................................................................ 87

Halvor (f. 1770).................................................................................................................. 208

Ole (1720-ca  1752)............................................................................................................ 181

Tyge (1740-1798)............................................................................................................... 694

Tolliesen

Ole (omk 1710-ca  1752).................................................................................................... 181

Tomasen

Rasmus (1720-1773)............................................................................................................. 67

Tommasdatter

Maren Kirstine (f. 1758)..................................................................................................... 636

Torgersdatter

Kirstine (ca  1760-1800)..................................................................................................... 341

Marthe (1758-1763)............................................................................................................ 704

Torgersen

Ole (1762-1763).................................................................................................................. 704

Tellef (1760-1763).............................................................................................................. 704

Torgrimsdatter

Ingeborg (ca  1740-1790)................................................................................................... 143

Torsdatter

Kirstine (f. omk 1780)........................................................................................................ 223

Malene (1762-1763)............................................................................................................ 689

Mari (ca  1684-1759).......................................................................................................... 153

Marthe (1724-1791).................................................................................................... 326; 440

Marthe Maria (1762-1762).................................................................................................. 227

Valborg (ca  1763-1787)..................................................................................................... 689

Torsen

Christen (1766-1770).......................................................................................................... 690

Hans (1732-1768)....................................................................................................... 674; 675

Jens (1764-1774)................................................................................................................. 690

Johan (1769-1769).............................................................................................................. 690

Michel (1718-1775).................................................................................................... 129; 485

Rolf (1730-1804)................................................................................................................ 682

Torstensdatter

Anne (f. 1695).................................................................................................................... 287

Elen Marie (1719-1785)...................................................................................................... 594

Gunbiør (ca  1720-1787)............................................................................................. 135; 136

Ingeborg (ca  1695-1774)................................................................................................... 293

Inger (1703-1787)....................................................................................................... 327; 694

Johanne (1717-1793).................................................................................................... 24; 541

Karen (f. 1765)................................................................................................................... 273

Margrethe (f. 1762)............................................................................................................. 298

Torstensen

Gro (ca  1733-1810)............................................................................................................ 259

Isach (1704-1768)............................................................................................................... 131

Trane

Emanuel Andersen (ca  1707-1755)................................................................................... 187

Trondsen

Halvor (ca  1708-1763)....................................................................................................... 404

Tronsen

Ellev (ca  1746-1808).......................................................................................................... 195

Trulsdatter

Else (ca  1675-1763)........................................................................................................... 103

Sissel (omk 1690-1731)...................................................................................................... 185

Tygesdatter

Agata (1726-1766).............................................................................................................. 507

Anne (1767-1809)............................................................................................................... 694

Tygesen

Jørgen (f. 1773)................................................................................................................... 259

Tyrholm

Hans Larsen (1726-1774)................................................................................................... 150

Thomas Hansen (f. 1763).................................................................................................... 150

Varberg

Maren Pedersdatter (f. omk 1735).............................................................................. 709; 710

Velgjordsdatter

Anne (1708-1746)........................................................................................................... 87; 88

Vetlesen

Anders (f. 1725)......................................................................................................... 639; 640

Ole (ca  1736-1801)............................................................................................................ 502

Villumsdatter

Helga (ca  1702-1765)................................................................................................ 665; 686

Susanna (1707-1763).................................................................................................. 531; 534

von Boeck

Cæsar Læsar (ca  1766-1832)............................................................................................. 585

Mathias............................................................................................................................... 585

von Bruun

Petter (f. omk 1760)............................................................................................................ 358

von Enden

Dorthe................................................................................................................................. 413

von Fiuren

Henrich (1664-1745)............................................................................................................. 41

von Senden

Hans Rudolph (omk 1690-ca  1729)..................................................................................... 37

von Senderen

Rudolph (f. omk 1670)......................................................................................................... 37

Werner

Jacob David (f. 1767)......................................................................................................... 250

Johan David (omk 1730-ca  1788)...................................................................................... 249

Wesseltoft

Anne Zachariasdatter (1749-1800)......................................................................................... 4

Jørgen Simonsen (1695-1760).................................................................................... 469; 470

Jørgen Zachariassen (1739-1799)........................................................................................... 4

Simon Jørgensen................................................................................................................. 473

Zacharias Simonsen (ca  1701-1777).............................................................................. 4; 432

Willumsdatter

Susanne (ca  1705-1763)............................................................................................. 479; 533

Windfeldt

Birgitte (ca  1763-1834).......................................................................................................... 6

Lars (ca  1730-1790)............................................................................................................... 6

Winter

Karen Hansdatter (ca  1698-1750)......................................................................................... 3

Wrensted

Anders Christensen (1755-1755)........................................................................................ 387

Anders Christensen (f. 1757).............................................................................................. 387

Anne Maria Christensdatter (f. 1759)................................................................................. 388

Christen Andersen (ca  1730-1801).................................................................................... 386

Johanne Christensdatter (1763-1831)................................................................................. 388

Nils Christensen (1761-1761)............................................................................................. 388

Nils Christensen (1765-1770)............................................................................................. 388

Wright

Else Realfsdatter (1688-1744)............................................................................................ 431

Gaven Realfsen (1686-1739)................................................................................................ 29

Henrich Pettersen (1760-1794)........................................................................................... 434

Inger Gavensdatter (ca  1724-1764)............................................................................... 27; 29

Peter (1731-1785)............................................................................................................... 434

Zachariasdatter

Dorothea (1774-1808)........................................................................................................ 432

Zachariasen

Anders (ca  1705-1770).................................................................................. 79; 97; 211; 323

Anne Elisa (1778-1799)...................................................................................................... 452

Bodil Jørgine (1779-1848)...................................................................................................... 4

Cathrine Cudrio (1783-1835)............................................................................................. 452

Christen (f. 1763)........................................................................................................ 166; 192

Halvor (f. 1766).................................................................................................................. 192

Inger Bugge (1773-1848)................................................................................................... 433

Mads (omk 1700-før 1748)................................................................................................. 531

Simon (1734-1791)............................................................................................. 432; 433; 452

Ørn

Paul Hansen (f. omk 1740)................................................................................................. 622

Østensen

Tor (f. omk 1730)................................................................................................................ 227


 


 

 

 

 

Overføringstabell:

 

Her ser en hvilke side(r) som angir hvilke familie.

 

Fam. 1a– side 1-6

Fam. 1b– side 7

Fam. 1c– side 8

Fam. 2 – side 10-12

Fam. 3a – side 13-16

Fam. 3b – side 17-21

Fam. 3c – side 22-24

Fam. 3d – side 25-26

Fam. 4a – side 27-35

Fam. 5a– side 37-39

Fam. 6a – side 41-44

Fam. 7a – side 46-49

Fam. 7b – side 50

Fam. 8 – side 51-53

Fam. 9 – side 54-58

Fam. 10a - side 59-61

Fam. 10b - side 62-63

Fam. 11 - side 64-68

Fam. 12 - side 69-71

Fam. 13 - side 72-74

Fam. 14 - side 75-77

Fam. 15 - side 78-83

Fam. 16b - side 85

Fam. 18b - side 87-90

Fam. 19aa - side 91-95

Fam. 19ba - side 97-102

Fam. 19bb - side 103

Fam. 19bc - side 104-107

Fam. 19bd- side 108

Fam. 20 - side 109-11

Fam. 21a - side 112-114

Fam. 22a – side 115-117

Fam. 22b – side 118-120

Fam. 22c – side 121-122

Fam. 23 - side 123-126

Fam. 24 - side 127-129

Fam. 25 - side 130-134

Fam. 26a- side 135-137

Fam. 26b- side 138-139

Fam. 27a - side 140-142

Fam. 27b – side 143-144

Fam. 28a - side 145-151

Fam. 29a - side 152-154

Fam. 30a - side 155-159

Fam. 31 - side 160-163

Fam. 32 - side 164-168

Fam. 33 - side 169-173

Fam. 34 - side 174-176

Fam. 35a - side 177-180

Fam. 35b- side 181-182

Fam. 37a - side 184

Fam. 37b- side 185-187

Fam. 38a- side 188-189

Fam. 39a - side 191-192

Fam. 39b - side 193-195

Fam. 40a - side 196-197

Fam. 40b- side 198

Fam. 41 - side 199-204

Fam. 42a - side 205-208

Fam. 42b - side 209-211

Fam. 45 - side 212-214

Fam. 46a - side 215-217

Fam. 46b - side 218-219

Fam. 47a - side 220-223

Fam. 47b - side 224

Fam. 48a - side 225-226

Fam. 48b - side 227

Fam. 49 - side 228-231

Fam. 50a - side 232-233

Fam. 50b – side 234-235

Fam. 51b - side 236-239

Fam. 51c - side 240

Fam. 52a - side 241-244

Fam. 53a - side 245-246

Fam. 53b – side 247-250

Fam. 54a- side 251-256

Fam. 54b- side 257-259

Fam. 55a - side 260-266

Fam. 55b – side 267

Fam. 56a - side 268-270

Fam. 56b - side 271

Fam. 57a - side 272-274

Fam. 57b - side 275-276

Fam. 58a- side 277

Fam. 58b- side 278-280

Fam. 59a - side 281-285

Fam. 59b - side 286-288

Fam. 60a - side 289-291

Fam. 60b - side 292

Fam. 61a - side 293-295

Fam. 61b – side 296-299

Fam. 62a - side 300-303

Fam. 62b- side 304-306

Fam. 63 - side 307-312

Fam. 64 - side 313-316

Fam. 65a - side 317-320

Fam. 65b- side 321-324

Fam. 66a - side 325-328

Fam. 67a - side 329-334

Fam. 67b - side 335-336

Fam. 67c - side 337-338

Fam. 68a - side 339-341

Fam. 68b - side 342-345

Fam. 68c - side 346

Fam. 69a - side 347-348

Fam. 69b - side 349-351

Fam. 69c- side 352-353

Fam. 70a - side 354-359

Fam. 70b - side 360-363

Fam. 71 - side 364-365

Fam. 72 - side 366-368

Fam. 73a - side 369-372

Fam. 73b - side 373

Fam. 74a - side 374-376

Fam. 74b - side 377-380

Fam. 75 - side 381-382

Fam. 76a - side 383-384

Fam. 76b - side 385

Fam. 77a - side 386-388

Fam. 77b- side 389

Fam. 78a - side 390-392

Fam. 78b - side 393-396

Fam. 79a- side 397-400

Fam. 79b- side 401-403

Fam. 80a - side 404

Fam. 80b - side 405

Fam. 80c - side 406-407

Fam. 81a - side 408-410

Fam. 81b - side 411-415

Fam. 81c - side 416

Fam. 81d - side 417-419

Fam. 82 - side 420-424

Fam. 84a - side 425-427

Fam. 84b – side 428

Fam. 85a - side 429-434

Fam. 85b - side 435

Fam. 86a - side 436-439

Fam. 86b - side 440-443

Fam. 86c - side 444-447

Fam. 87a - side 448-452

Fam. 87d- side 454

Fam. 87a- side 455

Fam. 88a- side 456-464

Fam. 88b- side 465-466

Fam. 88c- side 467

Fam. 89a- side 468-474

Fam. 89b- side 475

Fam. 90 - side 476-477

Fam. 91 - side 478-479

Fam. 92a - side 480-481

Fam. 92b - side 482-484

Fam. 93 - side 485-489

Fam. 94b - side 490-492

Fam. 95a - side 493-496

Fam. 95b - side 497-499

Fam. 96a- side 500-502

Fam. 96b- side 503-505

Fam. 96c- side 506-507

Fam. 96d- side 508-509

Fam. 97a - side 510-512

Fam. 99a - side 514-518

Fam. 99b - side 519

Fam. 99c- side 520-521

Fam. 100a - side 522-524

Fam. 100b - side 525-528

Fam. 100c - side 529-530

Fam. 101a - side 531-532

Fam. 101b- side 533-537

Fam. 102a- side 538-540

Fam. 103 - side 541-543

Fam. 104a - side 544-548

Fam. 104b - side 549-550

Fam. 104c - side 551-553

Fam. 104d - side 554-557

Fam. 105 - side 558-562

Fam. 106b - side 563-567

Fam. 107a - side 568-575

Fam. 108b - side 576-578

Fam. 109a - side 579-582

Fam. 109b - side 583-586

Fam. 110a - side 587-590

Fam. 110b – side 591-593

Fam. 111 - side 594-597

Fam. 112a - side 598-602

Fam. 112b – side 603-605

Fam. 112c – side 606-610

Fam. 113a - side 611-615

Fam. 113b – side 616

Fam. 114a - side 617-620

Fam. 114b – side 621

Fam. 114c – side 622

Fam. 114d – side 623-627

Fam. 114e – side 628

Fam. 114f – side 629

Fam. 115 - side 630-632

Fam. 116 - side 633-634

Fam. 117 - side 635-637

Fam. 119a - side 639-642

Fam. 119b – side 643-644

Fam. 119c – side 645

Fam. 120a - side 646-648

Fam. 120c – side 649

Fam. 120d – side 650

Fam. 121a - side 651-652

Fam. 122ab - side 654-655

Fam. 122b - side 656-658

Fam. 123a - side 659-650

Fam. 123ba - side 661-663

Fam. 123bb - side 664-667

Fam. 124 - side 668-670

Fam. 125a - side 671-673

Fam. 126a - side 674-677

Fam. 127a - side 679-681

Fam. 128 - side 682-684

Fam. 129a – side 685-687

Fam. 129b – side 688-690

Fam. 131a – side 691-694

Fam. 131b – side 695-697

Fam. 132– side 698-699

Fam. 133 – side 700-702

Fam. 135 – side 703-704

Fam. 137 – side 706-708

Fam. 138a – side 709-712

Fam. 138b – side 713

Fam. 139b – side 715-716

Fam. 140 – side 717-720