| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Jan Hansen f. 1710 og Kirsten Andersdatter f. 1708 sin familie

 

 

 

Jan Hansen, f. 1710 i Brevik,[1] døpt 25.05.1710 i Brevik kirke,[2] d. 1741 i Brevik, gravlagt 17.12.1741 på Brevik kirkegård.[3]

Han var sønn av Hans Jansen og Birthe Jensdatter i Brevik.

 

døpt Jan Hansen, fader N. Hans Smed moder N. Børte Jensdatter

baaren af Thomesis Karen, assist: Sara Jensdatter, Margrete Hieronimusdatter, mandfaddere: Mogens Schomager og hds. Broder Rasmus Olsen Skredder.

Brevik 29.06.1710: introdusert Hans Smeds kone Birthe Jensdatter

 

Han giftet seg i 1734.

 

Brevik: trolovet 11.04.1734, viet 18.07.1734

Jan Hansen Smid og Kiersten Andersdatter  

Caut.: Anders Pedersen, Jens Smid.

 

 

Gravlagt som "Jan Smid gl. 32 aar".

 

Det var skifte etter han i 1742. Han ble da skrevet som Jon og hans kone ble gravlagt som Jon Smeds enke men ellers står det Jan.

 

1742 2/3     Protokoll 4 s. 136

Jon Hansen, smed + e. Kiersten Andersdtr.

Brevik

            Barn:

            1.  Hans Jonsen, 7 år

            2.  Isach Jonsen, 3 år

            3.  Maren Jonsdtr., 4 år

            4.  Karen Jonsdtr., 1/2 år

            Avdødes bror: Hans Smed

                           Niels Hansen

Brt. 52 - 0 - 22 iberegnet huset.  Takst 32 - 2 - 16

Gjeld 67 - 3 - 14

 

 

Forlovet 11.04.1734 i Brevik,[4] gift 18.07.1734 i Brevik kirke,[5] med Kirsten Andersdatter, f. 1708 i Brevik,1 (datter av Anders Pedersen og Maren Christensdatter), døpt 14.10.1708 i Brevik kirke,2 d. 1764 i Brevik, gravlagt 19.06.1764 på Brevik kirkegård.[6]

 

Kirsten:

døpt Anders Pedersen og Maren Christensdatters pigebarn N. Kirsten

baaren af Maren Larsdatter, assist: Ingeborg Olsdatter, Alis Marcusdatter, mandfaddere: Ingebret Sivertsen, Arne Hansen, Peder Simonsen

Brevik 11.11.1708: introdusert Anders Pedersens kone N. Maren Christensdatter

 

Bosatt i Brevik i 1762.

 

Brevik 1762:

Nr 62

Mand og hustru: Erich Bærth og kone

Drenger over 12 aar: Lars Jensen, Tosten Olsen

Huusfolk: Anne Nielsdatter

De uformuende: Jaen Smeds Enke, een huusarm.

 

 

Gravlagt som "Joen Smeds Enke".

 

 

 

I.    Hans Jansen, f. 1735 i Brevik, døpt 19.05.1735 i Brevik kirke,[7] konfirmert 06.04.1755 i Brevik kirke.[8]

      

       Jan Smids Dr.B. Hans

       baaren af Mad'me Boel Jacob Nielsens, Susanne Hansdatter, mandfaddere: Simon Johannisen, Hans Smid, Peter Schiøtt

      

       Konfirmert som "6. Hans Jaensen Smed".

 

 

 

II.   Maren Jansdatter, f. 1737 i Brevik, døpt 06.10.1737 i Brevik kirke,[9] konfirmert 05.03.1758 i Brevik kirke.8

      

       Jan Smids P.B. Maren

      

       baaren af Mad'me Grubbes, Demois'elle Maren Hansdatter, mandfaddere: Jacob Parugm., Ole Smid, Mons. Realf.

      

       Konfirmert som "12. Mari Jaensdatter".

 

       Hun ble nevnt i Brevik i 1762.    

 

       Brevik 1762:

       Nr 106

       Mand og hustru: Isak Leerstang og kone

       Piiger over 12 aar: Mari Jaensdatter

       Huusfolk: Hans Knudsen og kone, Drenger: Even Anunsen, Daniel Jensen, Piiger: Guri Halvorsdatter, Berthe Jensdatter

       De uformuende: Giert Ombodsnæses Enke med 2.de Sønner Halvor og Anders virklig arme, Amund Biønnæses kone, liggende.

 

 

 

III. Isach Jansen, f. 1739 i Brevik, døpt 31.03.1739 i Brevik kirke,[10] konfirmert 28.03.1756 i Brevik kirke.8

      

       Jan Smids Dr. barn Isaach

       baaren af Kirsten Nielsdatter, Trine Schiøtt, mandfaddere: Peder Rasmusen, Niels Smid, Skomag. Petter

      

       Konfirmert som "5. Isak Jaensen".

 

 

 

IV. Karen Jansdatter, f. 1741 i Brevik, døpt 24.09.1741 i Brevik kirke,[11] konfirmert 29.03.1761 i Brevik kirke.8

      

       Jan Smeds Pigeb. Karen

       baaren af Jacob Parugvmagers kone, Karen Rasmusdatter, mandfaddere: Dideric Snedker, Hans Smed, Jacob Jensen

      

       Konfirmert som "17. Karen Jaensdatter".

 

       Hun ble nevnt i Brevik i 1762.    

      

       Brevik 1762:

       Nr 109

       Mand og hustru: Jens Bentsen og kone

       Piiger over 12 aar: Kari Jaensdatter

       Huusfolk: Albreth Bentsen

       De uformuende: Jacob Jørgensen 2de barn Tosten og Kari som ej formaar at betale

       .

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 3.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 14.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34f.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34h.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34j.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34m.