| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Jacob Johannesen f. omkring 1740 og Karen Johannesdatter f. omkring 1740 sin familie

 

 

 

Jacob Johannesen, f. omkring 1740.[1]

 

De nevnes i Brevik i 1762.

 

Brevik 1762:

Nr 138

Mand og hustru: Petter Bødker

Huusfolk: 1. Jacob Johanesen Betjenter og kone, 2. Anders Madsen

 

Borgerbrev i Skien:

Jacob Johannesen, underlensmann, bosatt i Brevik.

B. som høker 30/4 1810.

 

Han fikk skjøte på Sandøya Bnr. 1 i 1814 og vi finner dem bosatt der.

 

 

Gift[2] med Karen Johannesdatter, f. omkring 1740.1

 

 

 

I.    Jacobine Johanne Jacobsdatter, f. omkring 1780.

      

       Gift[3] med Nicolai Hansen Paus, f. ca 1801, d. 1842.2

      

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 577