| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

 

Hans Larsen f. ca 1702 og Kirstine Christensdatter f. ca 1691 sin familie

 

 

Hans Larsen, f. ca 1702,[1] d. 1764 i Brevik, gravlagt 20.04.1764 på Brevik kirkegård.[2]

Trolig sønn av Lars Mikkelsen og Anne Jensdatter i Brevik.

 

Trolig han som nevnes som nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Hans Larsen Bogta 20 aar", født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 30. juni 1723.

 

Trolig han som nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Hans Larsen Bogta 20 aar", født i Brevig og bosatt i Brevig, 

innrullert 30. juni1723.

      

Han bodde i 1725 sammen med, det som jeg tror var hans stemor, enken etter faren Lars Mikkelsen. (Se under denne Maren Nilsdatter)

      

Han var skomaker som sin far og som nevnes som fadder i Brevik med navn Hans Larsen Schoemager og som døpte barn som Hans Schoemager.

 

Han giftet seg i 1726.

 

Brevik: trolovet 19.05.1726, viet 21.07.1726

Hans Larsen og Kirsti Christensdatter                                   

Caut.: Jacob Perugmager og Hans Svensen Ringer.

 

Trolig de som gravlegger et dødfødt barn i 1726 i Brevik:

Gravlagt 27.10.1726: Hans Larsens dødfødte barn

 

Han nevnes som Hans Larsen Skomaker.

 

Brevik 1762:

Nr 122

Mand og hustru: Iver Røra og kone

Børn over 12 aar: Petter Iversen, Maria Iversdatter

De uformuende: Hans Larsen Skomager og kone, 2de fattige folk

 

 

Han gravlegges som "Hans Laersen i bugten 71 aar".

 

 

Forlovet 19.05.1726 i Brevik,[3] gift 21.07.1726 i Brevik kirke,[4] med Kirstine Christensdatter, f. ca 1691,[5] d. 1770 i Brevik, gravlagt 16.04.1770 på Brevik kirkegård.[6]

 

Kirstine:

Det kan ha vært hun som var bosatt på Sylterøya i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

Mons. Schlødtzel gl. 40 aar, gift med Marte Dorthea Jensdatter Haufers gl. 40 aar. Har ingen Børn. En Tienistepige Kirstine Christensdatter gl. 24 aar, tiener for Aarsløn.

 

Gravlagt som "Kirstie Christensdatter - Hans Larson enche 89 aar 26 uger". Ut fra at hun fikk barn i 1733 må hun være noe yngre. Stiplurer henne 10 år yngre.

 

 

 

I.    Anne Hansdatter, f. 1729 i Brevik, døpt 07.08.1729 i Brevik kirke.[7]

      

       Hans Larsens P.b. Anne

       baaren af Mad'me Scadgels, Mari Isaachsdatter Smid, mandfaddere: Jens Smid, Jacob Perugm., Hans Smid.

 

 

II.   Lars Hansen, f. 1733 i Brevik, døpt 19.10.1733 i Brevik kirke,[8] d. 1734 i Brevik, gravlagt 10.09.1734 på Brevik kirkegård.[9]

      

       Hans Schoemagers DrengeB. Lars

       baaren af Mari Jacob Parugvm., Karen Rasmusdatter, mandfaddere: Niels og Johan Smid.

      

       Trolig gravlagt som "Hans Larsen mindste Søn".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 2.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 33.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34d.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 53.