| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Fredrik Snekker f. omkring 1700

 

 

 

Fredrik Snekker, f. omkring 1700.[1]

 

Han var bosatt i Brevik i 1762,

 

Brevik 1762:

Nr 87

Mand og hustru: Jens Andersen og kone

Piiger over 12 aar: Giertrud Persdatter

Huusfolk: 1. Simen Sandøen og kone, Søn Lars, 2. Bent Johansen Skomager

De uformuende: Friderik Snedker, een gammel fattig Stymger?

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.