| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Engebret Larsen f. omkring 1730 og Helge Eriksdatter f. 1726 sin familie

 

 

 

Engebret Larsen, f. omkring 1730.[1]

Han var sønn av Lars Ellefsen og Siri Jensdatter på Skogstad i Bamble.

 

Engebret Larsen Rosland kom fra Skogstad i Bamble.

 

Han giftet seg i 1751.

 

Bamble trolovet 07.07.1751:

Ungkarl Ingebrecht Larsen Roseland med pigen Helge Erichsdatter Fæset,

med kongl. bevilgning som beslægtede udi 2det og 3die led, dat. 4. juni 1751.

Caut: Michel Nielsen Æse og Thor Olsen Rørholt.

 

Brevik viet 07.10.1751:

Engebret Larsen Rosland ungkarl og pigen Helge Erichsdatter Fæset.

 

Bosatt i Brevik.

 

Brevik 1762:

Nr 91

Mand og hustru: Engebreth Schougstad og kone

 

Brevik 1770:
28.
Ingebret Larsen Skougstad, 48 aar, født i Bamble, 1 sønn
Erich Ingebretsen, 18 aar, født i Brevik

 

Han nevnes i skifte etter faren på Skogstad i Bamble i 1775.

 

Skifte 15. mai 1775 på Skogstad, Bamble:

Lars Ellefsen og hans hustru Siri Jensdatter oppgir boet på grunn av alderdom.

Deres arvinger er 5 sønner og 1 datter:

1. Engebreth Larsen myndig og bor i Brevik.

2. Jens Larsen bodde også i Brevik, er død og har etterlatt seg

1 sønn og 1 datter: Sønnen Bertel Jensen 14 år, dattera Karen Kirstine Jensdatter 17 år.

3. Hans Larsen myndig og boende på gården Schoustad.

4. Ellef Larsen som forhen bodde på Kiørholt i Eidanger er død og har etterlatt seg

en datter Anneborg Ellefsdatter 3½ år.

5. Christen Larsen myndig og hjemmeværende.

6. Dattera Kirstine Larsdatter 32 år og ugift.

Yngste sønn Christen Larsen overtar gården.

 

Han nevnes i Brevik i 1782:
Nr.36
Ingebret Skougstad - 1 kone

 

 

Forlovet 07.07.1751 i Bamble,[2] gift 07.10.1751 i Bamble kirke,[3],[4] med Helge Eriksdatter, f. 1726 på Feset i Bamble,3 (datter av Erik Eriksen og Anne Gundersdatter), d. 1799 i Brevik, gravlagt 26.04.1799 på Brevik kirkegård.[5]

 

Helge:

Hun kom fra Feset i Bamble.

 

Hun gravlegges som "Engelbret Schoustads enke Helje Larsdatter 90 aar". Her er både etternavn og alder skrevet galt av presten.

 

 

 

I.    Erich Engebretsen, f. 1752 på Rosland i Bamble,[6] døpt 04.06.1752 i Bamble,[7] konfirmert 12.04.1769 i Brevik kirke.[8]

      

       Engebret Larsen Roosland og Helge Erichsdatters søn Erich.

       Faddere: Aleth Jacobsdatter Fæset, Maria Nielsdatter Fæset, Lars Ellevsen Schoustad, Christen Erichsen Æse, Jens Larsen Roosland.

      

       Konfirmert som "Erich Engechtson 17 aar".

      

      

       Gift 06.01.1777 i Østre Porsgrunn kirke,[9] med Anne Barbara Nilsdatter, f. ca 1752,[10] d. 28.02.1839 i Brevik,[11] gravlagt 07.03.1839 i Brevik.11

      

       Se Brevik 1782

 

 

      

II.   Anne Marie Engebretsdatter, f. 1758 i Brevik, døpt 23.03.1758 i Brevik kirke,[12] konfirmert 17.04.1774 i Brevik kirke,8 d. 1810 i Brevik, gravlagt 10.08.1810 på Brevik kirkegård.[13]

      

       Engebreth Larsen Skougstads barn navnl. Anne Maria

       baaren af Anders Vinstrups Enke, assist: Inger Christophersdatter, mandfaddere: Lars Larsen, Jacob Sørensen Skomager, Erich Larsen Feset

      

       Konfirmert som "Anne Marie Engebretsdatter 17 aar".

      

      

       Forlovet 02.06.1785 i Brevik,[14] gift 08.12.1785 i Brevik kirke,14 med Mads Jensen, f. 1751 i Brevik (sønn av Jens Hansen og Susanne Willumsdatter), døpt 31.01.1752 i Brevik kirke,[15] konfirmert 10.04.1768 i Brevik kirke.8

      

       Se Brevik 1801

      

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 371.

[2]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 27.

[3]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 773.

[4]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 76.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[6]  Alder ved konfirmasjonen.

[7]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 256-257.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[9]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  1801 tellingen.

[11]  Brevik, døde 1814-1865 registrert av Frank Johannesen på internett.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35f.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35a.