| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

 

Christopher Larsen Grøn f. ca 1727 og Karen Kristine Christophersdatter f. ca 1731 sin familie

 

 

 

Christopher Larsen Grøn, f. ca 1727 i Neskilen ved Arendal,[1] d. 1773 i Brevik, gravlagt 19.06.1773 på Brevik kirkegård.[2]

 

Ifølge skifte var han født i Neskilen ved Arendal. Han var snekker.

 

Han giftet seg i Brevik i 1755.

 

Brevik: trolovet 16.10.1755, viet 18.11.1755

Snedker Christopher Larsen og Karen Kistine Christophersdatter

Caut.: Per Hansen, Jens Halvorsen Smed.

 

Han var her trolover for sin kones bror:

Brevik: viet 09.12.1763

Jens Jørgen Christophersen og Boel Olsdatter

Caut.: Christopher Laersen Grøn Snedker, Niels Olsen Snedker. - i huuset.

 

Borgerskap i Skien:

Christopher Larsen. F. i Neskilen ved Arendal. Bosatt i Brevik. B. som snekker 8/7 1755.

 

Brevik 1762:

Nr 97

Mand og hustru: Christopher Snedker og kone

Tjenestekarer: Johan Prevdsmer Snedkers Svend

De uformuende: Dorthe Hansdatter, eet skrøbligt qvinde menneske

 

Brevik 1770:
3. 
Christopher Larsen, 41 aar, født i Arendal, 2 sønner, er Snedcher og borge
Lars Christian Christophersen, 11 aar, født i Brevik
Jon Christen Christophersen, 9 aar, født i Brevik

 

Gravlagt som "Christopher Grøn - Snedker 46 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5732 - 1.7.1773 - 1772-1776 - Skifteprotokoller 7b - 620a

Skiftet sluttet 21.08.1776. se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 91a

arvelater avdød ektefelle Christopher Larsen Grøn Brevig paa Sylterøen borger og snekker død etter kona. Han var født 'udj Næskilen ved Arendahl'. borgerbrevet dat. 08.07.1755

arvelater avdød ektefelle Karen Kirstine Christophersdtr Brevig paa Sylterøen død før mannen

Arvinger og andre:

sønn Christopher Jonas Christophersen hos Ole Wetlesen i Porsgrund 13 år bodde hos morssøsteren og hennes mann

sønn Lars Christian Christophersen Grøn hos Jens Jørgen Christophersen i Brevig 16 år bodde hos morbroren

datter Anne Lisbet Christophersdtr hos Ole Wetlesen i Porsgrund 10 år bodde hos morssøsteren og hennes mann

andre mannens søster Lucie Larsdtr Grøn

andre konas mor Anne Bruun

andre konas svoger Ole Wetlesen Porsgrund g.m. Inger Magrethe Christophersdtr

andre konas søster Inger Magrethe Christophersdtr Porsgrund g.m. Ole Wetlesen

andre konas bror Jens Jørgen Christophersen Brevig

 

 

Forlovet 16.10.1755 i Brevik,[3] gift 18.11.1755 i Brevik kirke,[4] med Karen Kristine Christophersdatter, f. ca 1731,1 (datter av Christopher Christophersen Bruun og Anne Jonsdatter), d. 1763 i Brevik, gravlagt 25.10.1763 på Brevik kirkegård.[5]

 

Karen:

Hun nevnes i skifte etter sin far.

 

Gravlagt som "Christopher Grøn Snedkers kone Caren Christine Christophersdatter Bruun 32 aar".

 

 

 

I.    Anne Lisbeth Christophersdatter, f. 1755 i Brevik, døpt 18.10.1755 i Brevik kirke,[6] d. 1761 i Brevik, gravlagt 08.05.1761 på Brevik kirkegård.[7]

      

       Snedker Christopher Larsens barn navnl. Anne Lisbeth

       baaren af Christopher Tømmermands k., assist: Karen Jacobsdatter, mandfaddere: Christopher Tømmermand, Claus Persen, Albreth Bentsen Blæhr

      

       Gravlegges som "Christopher Grøn Snedkers barn Anne Lisbeth 5 ¾ aar".

      

 

 

II.   Lars Christian Christophersen, f. 1758 i Brevik, døpt 03.01.1758 i Brevik kirke.[8]

      

       Christopher Larsen Snedkers barn navnl. Lars Christian

       baaren af Anne Cathrine Mejer, assist: Inger Christophersdatter, mandfaddere: Christopher Tømmermand, Jørgen Olsen Biønnæs, Erich Larsen Feset

      

       Nevnes i skifte etter foreldrene i 1773 som bosatt hos mors bror Jens Jørgen i Brevik.

 

 

 

III. Christopher Jonas Christophersen, f. 1760 i Brevik, døpt 29.06.1760 i Brevik kirke,[9] konfirmert 09.02.1777 i Østre Porsgrunn kirke.[10]

      

       Christopher Larsen Snedkers barn navnl. Christopher Jonas

       baaren af Lars Christensens k., assist: Inger Christophersdatter, mandfaddere: Jørgen Fr. Schiøt, Jens Jørgen Christophersen

      

       Konfirmert som "4. Christopher Jonas Christophersen 17 aar".

      

       Nevnes i skifte etter foreldrene i 1773 som bosatt hos mors søster Inger Margrethe og henns mann Ole Vetlesen i Porsgrund.

 

 

 

IV. Anne Elisabeth Christophersdatter, f. 1763 i Brevik, døpt 17.08.1763 i Brevik kirke,[11] d. 1809 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 06.04.1809 i Vestre Porsgrunn.[12]

      

       Christopher Grøn Snedkers P.barn Anna Elisabeth

       baaren af Hr. Finkenhagens kone, assist: Ingeborg Erichsdatter Schebs, mandfaddere: Laers Laersen, Jens Jørgen Christophersen

      

       Nevnes i skifte etter foreldrene i 1773 som bosatt hos mors søster Inger Margrethe og henns mann Ole Vetlesen i Porsgrund.

      

       Hun nevnes i skifte etter hennes mors søster i 1801:

       Skifte 28. januar 1801 på Vestsida, Porsgrunn:

       Ole Wetlesen død.

       Universalarving etter opprettet testamente: Anne Elisabet Kristophersdatter, hennes verge Urmaker Torkild Hansen.

       Huset lå på Bjørntvedt med årlig grunnleie og tilhørte boet etter skjøte av 13/7.1762, og ble verdsatt til 180 rdl. men solgt på auksjon for 131 rdl. og boet var insolvent.

       Brt: 162 rdl. 1 ort 10 sk. / Gjeld: 169 rdl. 1 ort 17 sk.

      

       Hun nevnes under folketelling 1801 i Vestre Porsgrunn. Her var den 32 år gamle Anne Lisbeth Christophersdatter ført som ugift og losjerende hos Willum Willumsen. Hun var "Meget svag og fattig".

      

       Gravlagt som "pigen Anne Elisabeth Christensdatter 44 aar".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 6.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35d.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35f.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35g.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 70-71.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35j.

[12]  Solumslekt, Solumslekt.