| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Anders Høst f. ca 1705 sin familie

 

 

 

Anders Høst, f. ca 1705,[1] d. 1758 i Brevik, gravlagt 27.02.1758 på Brevik kirkegård.[2]

 

Han var skomaker.

 

Finner en Sissel Augustindatter Høst gravlagt i Eidanger 27.01.1742 som ”CamerRaad Kierulfs pige Sidsel Augustini datter Høst  26 aar”.  Andres bruker Augustin navnet på sin sønn. Sissel kan da ha vært er en søster og deres da en Augustin Høst.

 

Gravlagt som "Anders Høst 53 aar".

 

 

(1) Han giftet seg med Anders Høst sin 1. hustru, f. omkring 1705.[3]

 

 

(2) Han kan ha vært gift med Kirstine, f. ca 1734,1 d. 1810, gravlagt 02.08.1810.[4]

 

Kirstine:

Enken etter Anders Høst nevnes i 1762

 

Brevik 1762:

Nr 79

Mand og hustru: Erich Andersen Grøtsund og kone

De uformuende: Anders Høstes Enke og Søn Arne Andersen, virklig arme

 

Det kan ha vært hans hustru som ble gravlagt som "Kirstine Høst, enke 76 aar".

Ut fra alder kan hun ikke være mor til hans barn men det er usikkert om hun var enken etter Anders Høst.

 

 

 

I.    Augustinius Andersen, (sønn av Anders Høst og Anders Høst sin 1. hustru) f. 1736 i Brevik, døpt 22.04.1736 i Brevik kirke,[5] d. 1736 i Brevik, gravlagt 21.11.1736 på Brevik kirkegård.[6]

      

       Anders Schoemagers Dr.B. Augustinus

       baaren af Mad'me Geert Bentzens, Anne Cathrine Bomhof, mandfaddere: Mons. Peder Hansen, Hans Eek, Lars Sørensen

      

       Trolig gravlagt som "Anders Schoem. liden søn".

 

 

 

II.   Christopher Andersen, (sønn av Anders Høst og Anders Høst sin 1. hustru) f. 1737 i Brevik, døpt 03.04.1737 i Brevik kirke,5 d. 1737 i Brevik, gravlagt 10.06.1737 på Brevik kirkegård.6

      

       Anders Schoemagers Dr.B. Christopher

       baaren af Niels Povelsens k., Maren Amundsdatter Findal, mandfaddere: Mons. Peder Hansen, Emanuel Guldsmid, Søren Petersen Skræder

      

       Gravlagt som "Anders Schoemagers liden Søn".

 

 

 

III. Augustinius Andersen, (sønn av Anders Høst og Anders Høst sin 1. hustru) f. 1738 i Brevik, døpt 20.04.1738 i Brevik kirke,[7] konfirmert 06.04.1755 i Brevik kirke.[8]

      

       Anders Skoemagers Dr.B. Augustinus

       baaren af Søren Henrichsens k., Arne Grasmyrs Datter Mari, mandfaddere: Ole Smid, Mathias Skoemager

      

       Konfirmert som "2. Augustinus Andersen Høst".

 

 

 

IV. Gjøran Andersdatter, (datter av Anders Høst og Anders Høst sin 1. hustru) f. 1740 i Brevik, døpt 06.04.1740 i Brevik kirke,[9] konfirmert 17.05.1757 i Brevik kirke.8

      

       Anders Høstes Pigebarn Giøran

       baaren af Søren Henrichsens kone, Anna Engelbrethsdatter, mandfaddere: Lars Lindberg, Peder Blegebachen, Johan Bredenfeldt

      

       Konfirmert som "8. Giørild Andersdatter Høst".

 

 

 

V.   Lars Andersen, (sønn av Anders Høst og Anders Høst sin 1. hustru) f. 1742 i Brevik, døpt 30.09.1742 i Brevik kirke,[10] konfirmert 29.03.1761 i Brevik kirke.8

      

       Anders Høstes Drengebr. Lars

       baaren af Martha Ola Jonasens, Grubbes Pige Mari, mandfaddere: Jørgen Henrichsen, Frideric Snedker

      

       Konfirmert som "5. Lars Andersen Høst".

 

 

 

VI. Jacob Andersen, (sønn av Anders Høst og Anders Høst sin 1. hustru) f. 1745 i Brevik, døpt 26.01.1745 i Brevik kirke.[11]

      

       Anders Høstes Drengebr. Jacob

       baaren af Lemmech Skomagers kone, Anna Eggertsdatter, mandfaddere: Lars Dan, Niels Erichsen.

 

 

 

VII. Maren Andersdatter, (datter av Anders Høst og Anders Høst sin 1. hustru) f. 1747 i Brevik, døpt 24.09.1747 i Brevik kirke,[12] d. 1748 i Brevik, gravlagt 05.11.1748 på Brevik kirkegård.[13]

      

       Anders Høstes Pigebr. Maren

       baaren af Kisten Sørensdatter, Helene Olsdatter, mandfaddere: Søren Eeg, Jacob Eggertsen

      

       Trolig gravlagt som "Anders Høstes Pigebr.".

 

 

 

VIII. Arnold Andersen, (sønn av Anders Høst og Anders Høst sin 1. hustru) f. 1750 i Brevik, døpt 29.09.1750 i Brevik kirke.[14]

      

       Anders Høstes Drbr. Arnald

       baaren af Sara Giert Smeds, Christence Jacobsdatter, mandfaddere: Jørgen Findmarch, And. Døvig.

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34g.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34i.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34l.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34m.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34o.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34q.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35a.