| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762-1782 |      


 

 

Maren Margrete Sørensdatter født 1749 sin familie (Hun fikk et uekte barn med Govert Nilsen født omkring 1740 og et med Jacob Pettersen født omkring 1750. Hun giftet seg med Nils Andreasen født 1763)

 

 

 

 

Maren Margrete Sørensdatter, født 1749 på Herre i Bamble,[1] døpt 13.04.1749 i Bamble,[2] død 1787 i Brevik, gravlagt 26.10.1787 på Brevik kirkegård.[3]

 

Søren Halvorsen ved Hære og Birthe Jacobsdatters datter Maren Magrethe.

Faddere: Mari Christensdatter, Annichen Jacobsdatter, Matthias Eriksen Hellestvet, Thoer Halvorsen ved Herøe, Jon Christensen Traag.

 

Det er trolig denne datteren av Søren Halvorsen Herre og Berthe Jacobsdatter, som vises døpt over her, som nevnes her videre. Navn og alder stemmer helt og jeg finner ingen andre spor etter henne eller andre som kunne passe.

 

Hun fikk to uekte barn i 1771 og 1780 som ble døpt i Gjerpen. I 1771 skal hun ha vært i tjeneste i Brevik.

 

Gjerpen - viet 16.11.1786

uk. Niels Andreasen Møller og p. Maren Margrethe Sørensdtr.

 

Hun døde allerede året etter hun giftet seg.

 

Hun ble gravlagt som "Maren Margrete Sørensd. - Nils Andreasens kone 36 aar"?

 

1789 11/2   Protokoll 11 fol. 429b

Brevik

Margrethe Sørensdtr. + 

g. Nils Andreassen

Avdødes sønn:

Søren Jacobsen, 10 år

Sterbohus: 200 rdl.

Inntekt: 219 - 0 - 4

Utgift: 257 - 1 - 2

 

 

Forhold til Govert Nilsen, født omkring 1740.[4]

 

 

Forhold til Jacob Pettersen, født omkring 1750. [5]

 

 

(3) Gift 16.11.1786 i Gjerpen kirke,[6] med Nils Andreasen, født 1763 i Brevik (sønn av Andreas Nilsen og Maren Halvorsdatter), døpt 10.07.1763 i Brevik kirke,[7] konfirmert 09.04.1780 i Brevik kirke,[8] død 1801 i Brevik, gravlagt 31.03.1801 på Brevik kirkegård.[9]

 

Nils:

Konfirmert som "Nils Andreason 17 aar".

 

Han giftet seg 2. gang med Anne Cathrine Christophersdatter.

 

 

 

I.    Søren Govertsen, (sønn av Govert Nilsen og Maren Margrete Sørensdatter) født 1771 i Gjerpen, døpt 20.01.1771 i Gjerpen kirke,[10] død 1773 i Brevik, gravlagt 21.08.1773 på Brevik kirkegård.[11]

      

       Brevik 20.01.1771:

       Søndagen 20. jan er døbt i Gierpen K. et uægte Barn, hvis moder Maren Margrete Sørensdatter havde tient i Brevig.

       (Så følger mye tekste jeg ikke har gått igjennom. Det nevnes av presten Monrad slik jeg forstår det et han ikke kjenner denne Gofert elller Kofert Nilsen som er nevnt som barnefader. Han nevnes at en av fadderne ved dåpen har nevnt en Jac Kofax. Han skal være en borger av Skien bosatt i Brevik. Det er vel da ting rundt denne barnefaderen moren har nevnt som er uklart.)

      

       Fra Gjerpen kirkebok side 61:

       Døpt 20.01.1771:

       Maren Margrete Sørensdatter uægte db. Søren, til barnefader udlagt Govert Nilsen een Smed Svend fra Brevig.

       Faddere: Anders Nilsens kone, Henning Hansens kone, Anders Nilsen, Henning Hansen

      

       Gravlagt som "Margrete Sørensdatter db. Søren 2 aar 26 uger".

 

 

 

II.   Søren Jacobsen, (sønn av Jacob Pettersen og Maren Margrete Sørensdatter) født 1780 i Gjerpen,[12] døpt 06.03.1780 i Gjerpen,[13] konfirmert 03.04.1796 i Brevik kirke.[14]

      

       Maren Margrethe Sørensdtrs uægte db. Søren. (Søren Jacobsen)

       Udlagde til barnefader Jacob Pettersen.

       Test: Abraham Andersens kone, Jacob Eriksens kone, Abraham Andersen, Jacob Eriksen.

      

       Konfirmert som "Søren Jacobson 16 aar".

      

       Trolig bosatt hos baker Bent Schoubye i Brevik i 1801 "Søren Jacobsen, Tjenestefolk, 20 aar, Ugift, Dræng".

      

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bambleavskrifter på Solumslekt.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35j.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[12]  Skifte etter moren.

[13]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.