| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725 |  


 

 

Simen Michelsen f. ca 1675 og Åse Nilsdatter f. ca 1675 sin familie

 

 

 

Simen Michelsen, f. ca 1675 i Drammen,[1],[2] d. før 1725.

 

Han nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701 som ungkar:
124.
Simen Michelssøn
Skatt rdl 0-0-8

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Simon Michelsen Rof", 39 aar, født i Drammen, gift og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Han hadde en bror, Christen Michelsen, som var bosatt i Brevik.

 

Hans kone Åse Nilsdatter ble nevnt som enke alt i 1725, så han døde før dette.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3b side 282a        

1736 13/11 Brevik, Trosvik ved Brevik

Simon Michelsen +      e. Aase Nielsdtr.

 Barn:

      1. Niels Simonsen +

            a) Daarte Nielsdtr., umyndig

            b) Johanne Nielsdtr., umyndig

      2. Jacob Simonsen +

      3. Christen Simonsen, gift

      4. Marte Simonsdtr.

Brt. 32 - 3 - 20

Nt. 12 - 3 - 12

Hvori medregnet huset ved Brevik.  Takst 30 rd.

 

 

Gift1 med Åse Nilsdatter, f. ca 1675,1 d. 1746 i Brevik, gravlagt 18.03.1746 på Brevik kirkegård.[3]

 

Åse:

Jeg henne son enke under Brevik i Sjeleregisteret for Eidanger fra 1725:

Aase Nielsdatter Enche gl. 50 aar, har 3de Sønner, Niels Simensøn gl. 16 aar, er iche hieme, Jacob Simensøn gl. 14 aar, Christen Simensøn gl. 12 aar, begge hieme, 1 datter Marte Simensdatter gl. 20 aar.

 

 

Gravlagt som "Simons Enke i Myren".

 

Hun nevnes i skifte etter halvsøsteren i Larvik:

 

619  10.09.1745  1743-1764  Skifteprotokoller 9  100b  Skiftet sluttet 14.04.1746

Rolle Relasjon Førenamn Etternamn Bustad Stilling Alder Merknad

andre morhalvsøstersønn Christen Simonsen Brevig sønn av Aasse Nielsdtr

arvelater Maren Jansdtr tjenende proviantforvalter og visitør Broagger død; paa Søen borte; ugift; hennes far skulle være født i Holsten, og arvingene på hans side er ikke kjent

arving morbrordatter Inger Olsdtr Bamble tjenende ugift

arving morhalvbrorsønn Niels Hansen 30 år i Aars tjeniste i Kjøbenhauvn; alderen nevnt 14.04.1746

arving morhalvsøster Aasse Nielsdtr Brevig enke; bodde hos sønnen.

 

 

 

I.    Marte Simensdatter, f. ca 1705,1 d. 1743 i Brevik, gravlagt 21.07.1743 på Brevik kirkegård.[4]

      

       Hun ble nevnt i skifte etter faren i 1736.

      

      

       Forhold til Poul Jensen, f. omkring 1700.[5]

 

      

       (2) Forlovet 22.05.1739 i Brevik,[6] gift 09.09.1739 i Brevik kirke,[7] med Ole Pettersen, f. omkring 1700.5

 

       Se Brevik 1725-1762

 

 

      

II.   Nils Simonsen, f. 1707 i Brevik,1,[8] døpt 02.10.1707 i Brevik kirke,8 d. 1734 i Brevik, gravlagt 21.02.1734 på Brevik kirkegård.[9]

      

       døpt Simen Michesen og Aase Nilsdatters drengebarn N. Nils

       baaren af Catrine Christen Nilsens, assist: Karen Jørgensdatter, mandfaddere: Anders Nilsen, Lars Nilsen, Nils Hansen.

      

       Brevik 06.11.1707: introdusert Simen Michelsens qv. ved nafn Aase

      

      

       Forlovet 29.08.1730 i Eidanger,[10] gift 05.11.1730 i Brevik kirke,[11] med Berthe Justsdatter, f. omkring 1700.5

 

       Se Brevik 1725-1762

 

 

 

III. Jacob Simensen, f. 1709 i Brevik,1 døpt 06.10.1709 i Brevik kirke,8 d. 1730 i Brevik, gravlagt 15.01.1730 på Brevik kirkegård.[12]

      

       døpt Simen Michelsen og Aase Nilsdatters drengebarn ved nafn Jacob

       blef baaren af Dorethe Anders Nilsens, assist: Kirsten Andersdatter, Marthe Michelsdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Christen Brandt

      

       Brevik 10.11.1709: introdusert Simen Michelsens kone N. Aase Nilsdatter

      

       Han døde før skiftet etter faren i 1736.

      

       Gravlagt som "Aase i Myren hendes Søn Jacob Simonsen".

 

 

 

IV. Christen Simensen, f. 1712 i Brevik,1 døpt 09.10.1712 i Brevik kirke,8 d. 1765 i Brevik,[13] gravlagt 11.10.1765 på Brevik kirkegård.13

      

       døpt Simen Michelsen og Aase Nilsdatter deris egteb. N. Christen

       blef baaren af Dorothea Anders Nilsens, assist: Marthe Michelsdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Anders Mortensen, Nils Pedersen fra Aalborg

      

       Brevik 01.11.1712: introdusert Simen Michelsens kone N. Aase

      

      

       Forlovet 23.05.1734 i Brevik,[14] gift 25.07.1734 i Brevik kirke,11 med Margrethe Sørensdatter, f. 1711 på Arøya i Brunlanes,1 (datter av Søren Jensen og Dorthe Larsdatter), døpt 04.10.1711 i Brevik kirke,8 d. 1782 i Brevik, gravlagt 07.05.1782 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Se Brevik 1762

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 4.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 15.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 53.

[10]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 14.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 3.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.